Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny."

Transkript

1 Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků. Ale především je to svět legendárních hrdinů a právě přišel čas připojit se k nim. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Úvod V RUNEBOUNDU se vy a vaši protihráči ujímáte role hrdinů vydávajících se do světa na výpravu za hledáním dobrodružství. Během cesty nacházíte kouzelné artefakty a najímáte dovedné pomocníky (představované kartami předmětů a kartami pomocníků), kteří vám pomáhají během vaší cesty. Také se utkáváte s děsivými padouchy a ďábelskými pastmi (reprezentovanými kartami dobrodružství), které musíte překonat cestou za splněním svého úkolu. Scénář Srdcem RUNEBOUNDU je scénář. Scénář popisuje váš úkol a to, jaké divy a překážky potkáte během cesty. Scénář v tomto základním vydání je Vzkříšení Dračích lordů. V tomto scénáři se podlý lord Vorakesh snaží najít prastaré Dračí runy a použít je pro vzkříšení Margatha, dlouho mrtvého Vyššího lorda zlých draků. Jako hrdina této země stojíte před úkolem zastavit za každou cenu lorda Vorakeshe v provedení jeho šíleného plánu. Cíl hry Cíl nebo cíle hry jsou dány scénářem, který právě hrajete. Ve Vzkříšení Dračích lordů je cíl buď zabít Vyššího dračího lorda Margatha nebo získat alespoň tři pradávné Dračí runy. První hráč, který toto splní, vyhrává. Herní materiál 12 karet hrdinů 72 karet dobrodružství 83 karet tržiště 50 žetonů zlaťáků 12 žetonů hrdinů 60 žetonů zranění 50 žetonů vyčerpání 50 žetonů dobrodružství 60 žetonů zkušeností 6 žetonů nesplněných dobrodružství 5 pohybových kostek 2 10-stěnné kostky 1 hrací plán s mapou 1 pravidla 1

2 Karty hrdinů Na začátku hry obdrží každý hráč kartu hrdiny. Karta hrdiny popisuje vlastnosti a speciální schopnosti postavy, se kterou budete celou hru hrát. Nejdůležitější jsou počáteční číselné charakteristiky vlastností hrdiny (mohou se v průběhu hry měnit). Karty dobrodružství V průběhu hry taháte karty dobrodružství popisující jaká setkání nebo události na vás čekají. Karty dobrodružství jsou barevně odlišeny podle obtížnosti zelená je nejjednodušší, žlutá představuje větší výzvu, modrá je složitá a červená je nejtěžší v celé hře. Existují tři typy karet dobrodružství setkání, událost a výzva. Setkání je nejčastější a obvykle zahrnuje souboj s nepřítelem. Události ovlivňují celkový průběh hry, zůstávají ve hře, mění na čas její pravidla. Výzva může být cokoli nějaká okolnost vyžadující test vlastnosti hrdiny, souboj nebo zadání vedlejšího úkolu. Karty pomocníků Karty pomocníků představují ostatní charaktery, kteří se k vám přidají nebo které najmete během vaší cesty. Pomocníci mají vlastnosti a zvláštní schopnosti podobně jako hrdinové, ale také mají svou cenu, kterou musíte při jejich najmutí zaplatit. Karty předmětů Karty předmětů představují zbraně, brnění a další vybavení, které váš hrdina nese. Podobně jako pomocníci, předměty mají cenu, kterou musíte zaplatit, když si je chcete koupit. Předměty vám přinášejí zvláštní schopnosti popsané na jejich kartě. Text u každého předmětu také udává jeho typ (zbraň, brnění, atd.) přičemž počet nesených předmětů jednoho typu může být omezen (viz dále). Figurky hrdinů Žetony hrdinů znázorňují ve hře polohu vašeho hrdiny a jeho pomocníků na hracím plánu. Žetony zranění a vyčerpání Tyto žetony se používají pro znázornění kolik zranění a únavy již hrdina a pomocníci získali (viz dále). Zranění Únava Žetony dobrodružství Tyto žetony se umisťují na hrací plán a označují místa, kde se lze zúčastnit nějakého dobrodružství. Stejně jako karty dobrodružství jsou i žetony dobrodružství rozdělený barevně podle obtížnosti. Stupnice je shodná jako u karet. Žetony dobrodružství jsou oboustranné. Přední strana zobrazuje klenot v odpovídající barvě, zadní strana uvádí množství zkušenosti, kterou lze za splněné dobrodružství získat. 2

3 Žetony zkušeností Vítězství v soubojích vám přináší zkušenostní body, které můžete utratit za žetony zkušeností. Každý žeton zkušeností přináší hrdinovy permanentní bonus k některé jeho vlastnosti. Žetony nesplněných dobrodružství Když se vám nepodaří uspět ve splnění karty dobrodružství, musíte umístit žeton nesplněných dobrodružství na místo hracího plánu, kde bylo dobrodružství nalezeno. Tyto žetony jsou číslovány (1 6) a odpovídají šesti pozicím nesplněných karet dobrodružství na okraji hracího plánu. Žetony zlaťáků Tyto žetony přicházejí v hodnotách 1, 5 a 10 zlatých (označených I, V a X). Zlaťáky obvykle získáváte po splnění dobrodružství a utrácíte je ve městech na najímání pomocníků, nákup předmětů a léčbu své party. Desetistěnné kostky Tyto kostky se používají pro testy vlastností, bojové hody v souboji a všechny ostatní hody (kromě hodů na pohyb), které musí být provedeny. Jakýkoli text na kartě zmiňující hod kostkou má na mysli tyto kostky kromě případů, kdy je speciálně uvedeno kostka pohybu. Kostky pohybu Symboly na těchto kostkách odpovídají sedmi typům terénu na hracím plánu. Během svého tahu házíte určitý počet těchto kostek pro určení na jaká pole se může váš hrdina pohnout. Hrací plán s mapou Největší část hracího plánu zabírá mapa světa RUNEBOUNDU, která je rozdělena na šestiúhelníková (hexagonální) pole (hexy). Každé pole představuje jeden typ krajiny (pláně, cesta, řeka, bažiny, les, kopce nebo hory) nebo město (městská pole jsou divoká a obsahují všechny typy krajiny). Mnoho polí během hry obsahuje žeton dobrodružství v jedné barvě (zelené, žluté modré nebo červené) značící, jaká karta dobrodružství by měla být na tomto poli tažena. 3

4 Další části hrací plochy zahrnují prostor pro šest karet nesplněných dobrodružství, zásobník pro obchodní karty každého města a pole pro umístění hromádek karet dobrodružství, tržiště a událostí. Příprava hry 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Umístěte žetony dobrodružství všech barev na hrací plán 3. Umístěte žetony nesplněných dobrodružství a pozice pro karty nesplněných dobrodružství na okraj hracího plánu 4. Zamíchejte karty pomocníků a předmětů do jednoho balíčku tržiště. Umístěte ho na okraj hracího plánu. Táhněte jednu kartu pro každé město (kromě Talamiru) a umístěte ji odkrytě na zásobník obchodních karet města. Každé město kromě Talamiru začíná hru s jednou odkrytou kartou tržiště. 5. Rozdělte karty dobrodružství podle barev, každý balíček zvlášť zamíchejte a umístěte na označené místo na hracím plánu. 6. Všechny žetony zlaťáků umístěte do centrálního banku. Každý hráč dostane na začátku hry tři zlaťáky. Když získáte další zlaťáky během hry, vezměte si je z banku. Když zlaťáky utratíte, zase je do banku vraťte, pokud je to nutné, můžete provést případnou směnu za žetony jiných hodnot. 7. Umístěte všechny žetony zranění, vyčerpání a zkušeností na hromádku v dosahu všech hráčů. 8. Každý hráč obdrží jednu náhodně vybranou kartu hrdiny, která ho bude ve hře reprezentovat. (Alternativně se mohou hráči dohodnou kdo bude hrát za jakou postavu. Další varianta na začátku dostanou všichni hráči dvě náhodné karty hrdinů. Jednu si vyberou a druhou pošlou současně hráči po levici. Pak se rozhodnou mezi původní ponechanou kartou a nově získanou kartou od hráče po pravici a s jednou z nich budou hrát.) 9. Každý hráč obdrží figurku hrdiny odpovídající jeho kartě hrdiny. Nepoužitelné karty se odloží zpět do krabice, nebudou v této hře použity. 10. Náhodně se zvolí hráč, který hru zahájí. Tímto je příprava hry kompletní a hra může začít. Herní základy Níže jsou základní instrukce pro hraní RUNEBOUNDU. Vyhodnocení testů a soubojů Základní mechanismus těchto vyhodnocení v RUNEBOUNDU je založen na hodech kostkou. Jestliže jde o bojový hod, test vlastností nebo jiný test, vždy musíte udělat následující, chcete-li uspět: 1. Hoďte kostkou. 2. K výsledku přičtěte relevantní modifikátor (obvykle hodnotu nějaké vlastnosti hrdiny). 3. Porovnejte výsledek s cílovým číslem (určeným obvykle textem na kartě setkání, události a podobně a často uvedené v závorkách) Jestliže váš výsledek je větší nebo rovný cílovému číslu, uspěli jste v testu. Jestliže je menší, pak jste neuspěli. Získání zranění a vyčerpání Kdykoli vám hra sdělí, že jste získal jedno nebo více zranění, musíte umístit odpovídající počet žetonů zranění na kartu vašeho hrdiny. Jestliže hrdina získá počet žetonů zranění rovný nebo vyšší jeho počtu životů, je omráčený (viz dále). Podobně, kdykoli vám hra sdělí, že jste získal jedno nebo více bodů únavy, musíte umístit odpovídající počet žetonů únavy na kartu vašeho hrdiny. Jestliže hrdina obdrží počet žetonů únavy vyšší než je jeho výdrž, je zbývající omráčení ihned přeměněno na zranění. Např., jestliže váš hrdina má výdrž 3, vy jste již obdržel dva body vyčerpání a nyní dostanete další tři, tak ve výsledku obdržíte jeden bod vyčerpání a dva body zranění. Všimněte si, že pokud si v tomto případě můžete vybrat přijmutí vyčerpání (např. použitím dovednosti nebo zvláštní schopnosti), ve výsledku obdržíte zranění. Když se zbavíte zranění nebo vyčerpání, vraťte odpovídající žetony na centrální hromádku. 4

5 Aktivace karet Mnoho karet musí být pro své použití aktivováno. Když kartu aktivujete, otočte jí rubem vzhůru. Takto otočená karta nemůže být znovu použita, dokud nebude obnovena a otočena zpět lícem vzhůru. Texty karet Během hry mohou tažené karty obsahovat text, který mění, ignoruje nebo porušuje pravidla hry. Ve všech případech má tento text přednost před obecnými pravidly. Sekvence tahu RUNEBOUND sestává ze sekvenci jednotlivých tahů. Každý hráč odehraje jeden svůj tah, hru přeruší a po něm hraje další hráč. Tímto způsobem se hráči postupně střídají kolem stolu po směru hodinových ručiček, dokud není hra dohrána. Každý tah je rozdělen do těchto pěti kroků. Během svého tahu hrajete těchto pět kroků v následujícím pořadí: Krok 1: Obnovení karet Krok 2: Pohyb Krok 3: Dobrodružství Krok 4: Obchod Krok 5: Zkušenosti / Konec tahu Krok 1: Obnovení karet Během tohoto kroku otočíte všechny karty aktivované (otočené rubem vzhůru) v minulém tahu zpět lícem vzhůru. Tyto karty mohou být nyní aktivované znovu. Jestliže nemáte žádné dříve aktivované karty (např. na začátku hry), tento krok přeskočte. Krok 2: Pohyb Během tohoto kroku můžete pohnout žetonem svého hrdiny po hrací ploše. Žeton hrdiny představuje vašeho hrdinu a všechny jeho pomocníky. Hrdinové začínají svoji pouť ve městě Talamir. Před svým prvním tahem umístěte figurku vašeho hrdiny na políčko města Talamir. Kostky pohybu Kam se váš hrdina může v tomto tahu pohnout, je určeno hozením kostek pohybu. Počet kostek pohybu, které házíte, je určen typem políčka, na kterém váš hrdina stál na začátku tohoto tahu, jak je ukázáno níže: Políčko Počet kostek pohybu Město 5 Ostatní 4 Jinými slovy, jestliže je váš hrdina ve městě (jako je Talamir), házíte pět kostek pohybu. Je-li váš hrdina na libovolném jiném terénu, házíte čtyři kostky pohybu. Některé získané předměty nebo karty můžou modifikovat počet kostek pohybu, kterými házíte. Symboly terénu Každá strana kostky pohybu má na sobě dva nebo více symbolů terénu. Každý symbol terénu odpovídá jednomu typu terénu na hracím plánu: 5

6 Po hodu kostkami pohybu, každý hozený symbol terénu značí jedno políčko tohoto terénu, na které může váš hrdina vstoupit. Příklad: jestliže kostky ukážou tři symboly řeky, můžete se svým hrdinou pohnout až o tři políčka řeky. Všimněte si, že každá strana kostky pohybu má na sobě více symbolů terénu a vy si můžete vybrat jeden tento symbol pro pohyb. Např., jestliže kostka pohybu ukáže symbol plání, kopců a cesty, můžete použít tento hod pro pohyb po pláních nebo kopcích nebo cestě. Na jednolité vodní plochy, jako jsou jezera a moře, nelze vstoupit. Ostatní pravidla pohybu Jestliže nevyužijete všechny hozené symboly terénu a pohnete svým hrdinou o méně polí, všechny nevyužité pohybové body propadají. Pro pohyb do políčka města můžete využít libovolný symbol terénu. Žetony dobrodružství, nesplněných dobrodružství a ostatních Hrdinů nijak váš pohyb neovlivní. Můžete se pohnout na, z i přes políčka obsazená jakýmkoli z těchto žetonů bez efektu. Před hodem kostkami pohybu můžete odpočívat hozením menšího počtu kostek, než na který máte v tomto tahu nárok. Za každou kostku, kterou se rozhodnete nepoužít pro hod, můžete okamžitě (ještě před hodem) odstranit jeden žeton vyčerpání z karty svého hrdiny nebo z libovolného pomocníka z vaší party. Např. jestliže máte čtyři kostky pohybu, ale hodíte pouze dvěma, můžete odstranit z karty hrdiny dva žetony vyčerpání (nebo 2 z vašeho pomocníka nebo 1 z hrdiny a jeden z pomocníka). Můžete se také vzdát všech kostek a vůbec se v tahu nepohybovat. Před hodem kostkami pohybu se můžete rozhodnout vůbec neházet a pouze pohnout svým hrdinou o jedno libovolné pole. V tomto tahu však nemůžete odpočívat. Jestliže skončíte pohyb na poli, kde není žádný žeton dobrodružství nebo město, musíte přeskočit kroky dobrodružství a obchodu a ihned ukončit svůj tah. Krok 3: Dobrodružství Jestliže váš pohyb skončí na políčku s žetonem dobrodružství, můžete se rozhodnout, jestli se pokusíte nebo ne toto dobrodružství splnit. Pokud se rozhodnete dobrodružství nezkoušet splnit, váš tah ihned končí. Jestliže se pokusíte dobrodružství splnit, táhněte jednu kartu dobrodružství ve stejné barvě jako je barva žetonu. Jestliže je žeton např. zelený, táhněte vrchní kartu z balíčku zelených dobrodružství. Ukažte kartu ostatním hráčům (můžete také nahlas přečíst text na kartě), následně splňte dobrodružství. Dobrodružství lze splnit bojovým hodem a testem vlastností. Bojové hody Existují tři typy bojových hodů: střelné, na blízko a magické. Typ bojového hodu je určen vlastností, který se přidává k hodu kostkou a který slouží pro určení cílového čísla. Bojový hod Vlastnost Cílové číslo Střelný Mysl ( ) Hodnota m ys li protivníka Na blízko Tělo ( ) Hodnota těla protivníka 6

7 Magický Duše ( ) Hodnota duše protivníka Pro uskutečnění bojového hodu vrhněte kostkou, přičtěte odpovídající hodnotu vlastnosti a výsledek porovnejte s cílovým číslem. Jestliže je váš výsledek rovný nebo větší cílovému číslu, vyhráli jste. Jestliže ne, prohráli jste. Např., provádíte magický bojový hod, musíte tedy hodit kostkou, přičíst hodnotu m ys li a porovnat výsledek s hodnotou protivníkovy mysli. Test dovednosti Test dovednosti je reprezentován následujícím zadáním: Test [vlastnost] [název dovednosti] (cílové číslo) Pro uskutečnění testu dovednosti vrhněte kostkou, přičtěte odpovídající hodnotu vlastnosti vašeho hrdiny a výsledek porovnejte s cílovým číslem. Jestliže je váš výsledek rovný nebo větší cílovému číslu, vyhráli jste. Jestliže ne, prohráli jste. Jestliže váš hrdina ovládá dovednost zmíněnou v testu, můžete před hodem přijmout bod únavy a přičíst si k hodu kostkou bonus této dovednosti. Za každý přijatý bod únavy získáte bonus uvedený na kartě vašeho hrdiny u odpovídající dovednosti. Příklad 1: Varikas stojí před propastí: Test Skoků (18). Varikas má tělo 4 a bonus ke skokům +2, jeho hráč se rozhodne přijmout jeden bod vyčerpání pro získání bonusu +2 ke svému hodu kostkou. Hráč hodí 10, přidá 4 za Variasovo tělo a 2 za použití dovednosti, výsledek je 16 bohužel nepostačuje na cílové číslo 18 a Varikas tak v testu neuspěl. Příklad 2: Varikas stojí proti čaroději: Test Odolání (15). Varikas má ducha 4 a vlastnost Odolání +4, jeho hráč se rozhodne přijmout dva body vyčerpání pro získání bonusu +8 ke svému hodu kostkou. Hodí 6, přidá 4 za Variasova ducha a 8 za použití dovednosti, výsledek je 18 Varikas tak celkem snadno v tomto testu uspěl. Příklad 3: Varikas se musí vymluvit z problémů: Test Diplomacie (15). Varikas má ducha 4, avšak nemá potřebnou dovednost diplomacie. Jeho hráč hodí 11, přidá 4 za Variasova ducha, výsledek je 15 Varikas tedy v testu uspěl. U některých testů není uvedena vůbec žádná dovednost. Pro tyto testy neexistuje žádná vhodná dovednost, která by hrdinovi mohla pomoci k úspěchu. V takovém případě přičtěte k hodu kostkou pouze odpovídající hodnotu vlastnosti hrdiny. Pomocníci vašeho hrdiny nemají dovednosti a nemohou provádět test dovednosti. Pouze samotní hrdinové mohou tyto testy absolvovat. Modifikátory Množství karet nabízí bonus nebo postih k testům vlastností a bojovým hodům. Jestliže text na kartě říká toto, všechny modifikátory jsou použity ještě před hodem kostkou. Symboly a zkratky Text na kartách i v tomto manuálu používá zkratky pro označení vlastností nebo dalších herních termínů. Níže je vysvětlení těchto symbolů: hodnota m ys li hodnota těla hodnota ducha zranění vyčerpání zlaťáky Karty dobrodružství Existují tři typy karet dobrodružství setkání, událost a výzva. Všechny jsou řešeny podle následujícího schématu. 7

8 Karty dobrodružství: setkání Většina karet dobrodružství jsou karty setkání, a většina karet setkání zahrnuje souboj s protivníkem. Pro splnění dobrodružství nejprve vyhodnoťte jakýkoli text uvedený v odstavci Před bojem, pak následuje souboj. Před bojem Mnoho karet setkání obsahuje text popisující události, které nastanou před bojem. Když odkryjete kartu setkání, musíte nejprve vyhodnotit její pokyny v odstavci Před bojem, dříve než použijete své vlastní dovednosti použitelné Před bojem. Některá z vašich karet hrdiny, předmětů a pomocníků vám může přinést více schopností, které mají efekt před započetím souboje. Po vyhodnocení pokynů Před bojem na kartě dobrodružství můžete použít libovolné množství vašich schopností Před bojem. Avšak každou schopnost použitelnou Před bojem lze využít pouze jedenkrát za tah, pokud text na její kartě neříká něco jiného. Souboj Souboj je veden v jednotlivých kolech. Každé kolo boje je rozděleno na čtyři fáze, které musí být hrány v následujícím pořadí: Fáze 1 Útěk: můžete se pokusit utéci z dobrodružství a vyhnout se souboji Fáze 2 Střelba: můžete jedenkrát zaútočit na nepřítele střelbou nebo se bránit Fáze 3 Boj na blízko: můžete jedenkrát zaútočit na nepřítele na blízko nebo se bránit Fáze 4 Magický boj: můžete jedenkrát zaútočit na nepřítele magií nebo se bránit Během fáze střelby, boje na blízko nebo magického boje můžete buď útočit nebo se bránit. Váš hrdina a každý z vašich pomocníků může zaútočit pouze jednou za bojové kolo. Váš hrdina se může bránit vícekrát za kolo, pomocníci se vůbec bránit nemohou. Jak je pospáno níže, útok i obrana jsou řešeny stejným způsobem. Jediný rozdíl je v tom, že v útoku můžete protivníkovi způsobit zranění, kdežto v obraně nikoli. Strategický tip: měli byste zaútočit co nejdříve během souboje (nejlépe hned ve fázi střelby) abyste zabili svého protivníka tak rychle, jak je to jen možné. Někdy je však výhodnější počkat a jednu nebo dvě fáze se pouze bránit, abyste mohli nepříteli uštědřit vyšší poškození (nebo útočit s nižším cílovým číslem) v následující fázi. Fáze 1 Útěk Někdy i mocný hrdina narazí na dobrodružství, které nemá sílu dokončit. V této první fázi souboje můžete provést únikový test. Pro uskutečnění únikového testu hoďte kostkou a přičtěte svou hodnotu m ys li. Jestliže je váš výsledek menší než hodnota m ys l i setkání, neuspěli jste vašemu hrdinovi se nepodařilo utéci a utrpěl jeden bod zranění. Můžete to zkusit znovu nebo pokračovat do fáze střelby. Jestliže uspějete v únikovém testu, musíte pohnout žetonem svého hrdiny o jedno pole zpět ve směru, ze kterého jste původně přišli. Poté odstraňte všechny žetony z k ar t y setkání a přesuňte jí na první volné místo do prostoru nesplněných karet dobrodružství. Nakonec vezměte odpovídající žeton nesplněného dobrodružství a umístěte ho na pole hracího plánu, ze kterého jste utekli. Váš tah tím končí. Příklad: Varikas chce utéct ze setkání obnášejícího souboj se dvěma rozzuřenými draky a musí překonat nebo alespoň dosáhnout hodnoty jejich m ys li 12. Hodí kostkou 8, přidá svou m ys l 1 a získá 9 což nestačí. Získá tak jeden bod zranění a rozhodne se zkusit to znovu. Tentokrát hodí 13, celkově tedy 14, a tak uspěje. Jeho hráč přesune žeton hrdiny jedno pole zpět, přesune kartu setkání na pole #1 prostoru nesplněných karet dobrodružství a umístí žeton nesplněného dobrodružství #1 na pole, ze kterého Varikas právě utekl. Poznámka: jestliže je všech šest míst v prostoru nesplněných karet dobrodružství obsazeno, odstraňte kartu, která tam je nejdéle, vraťte ji zpět na poslední místo svého balíčku karet dobrodružství a na její místo vložte tuto poslední nesplněnou kartu dobrodružství. 8

9 Fáze 2 Střelba Pokud útočíte: vyberte svého hrdinu nebo jednoho z jeho pomocníků jako útočníka. Proveďte střelný bojový hod pro útočníka. Pokud uspějete, nepřítel utrží zranění rovné útočníkovu poškození při střelbě. Jestliže neuspějete, útočník obdrží zranění rovné protivníkovu poškození při střelbě. Pokud se bráníte: váš hrdina se musí bránit. Proveďte střelný bojový hod pro svého hrdinu. Pokud uspějete, nic se nestane. Pokud neuspějete, váš hrdina získá poškození rovné útočníkovu poškození při střelbě. (Pokud je útočníkovo poškození při střelbě 0, nemusíte provádět hod, protože útočník vám nemůže způsobit žádné zranění.) Tím končí fáze střelby. Pokud jste zatím nedokončili dobrodružství nebo váš hrdina není omráčen, musíte pokračovat do fáze boje na blízko. Fáze 3 Boj na blízko Pokud útočíte: vyberte svého hrdinu nebo jednoho z jeho pomocníků jako útočníka. Proveďte bojový hod na blízko pro útočníka. Pokud uspějete, nepřítel utrží zranění rovné útočníkovu poškození na blízko. Jestliže neuspějete, útočník obdrží zranění rovné protivníkovu poškození na blízko. Pokud se bráníte: váš hrdina se musí bránit. Proveďte bojový hod na blízko pro svého hrdinu. Pokud uspějete, nic se nestane. Pokud neuspějete, váš hrdina získá poškození rovné útočníkovu poškození na blízko. (Pokud je útočníkovo poškození na blízko 0, nemusíte provádět hod, protože útočník vám nemůže způsobit žádné zranění.) Tím končí fáze boje na blízko. Pokud jste zatím nedokončili dobrodružství nebo váš hrdina není omráčen, musíte pokračovat do fáze magického boje. Fáze 4 Magický boj Pokud útočíte: vyberte svého hrdinu nebo jednoho z jeho pomocníků jako útočníka. Proveďte magický bojový hod pro útočníka. Pokud uspějete, nepřítel utrží zranění rovné útočníkovu magickému poškození. Jestliže neuspějete, útočník obdrží zranění rovné protivníkovu magickému poškození. Pokud se bráníte: váš hrdina se musí bránit. Proveďte magický bojový hod pro svého hrdinu. Pokud uspějete, nic se nestane. Pokud neuspějete, váš hrdina získá poškození rovné útočníkovu magickému poškození. (Pokud je útočníkovo magické poškození 0, nemusíte provádět hod, protože útočník vám nemůže způsobit žádné zranění.) Tím končí fáze magického boje a to je celé bojové kolo. Pokud jste zatím nedokončili dobrodružství nebo váš hrdina není omráčen, začíná nové bojové kolo svou první fází (útěk). Poražení nepřítele Jestliže váš nepřítel získá zranění rovné nebo vyšší než je jeho počet životů, je okamžitě poražen. Získáte za to odměnu uvedenou na kartě dobrodružství. Obvykle jde o zlato, které si vezmete z banku. Někdy jste vyzváni pro uschování samotné karty setkání a ta se stává vaším předmětem nebo spojencem podle pravidel uvedených na kartě a může se stát cílem událostí vztahujících se k předmětům nebo spojencům. Když zvítězíte nad kartou setkání, musíte také vzít žeton dobrodružství z pole, kde jste se dobrodružství zúčastnili. Umístěte ho před sebe ke kartě hrdiny. Každý žeton tak reprezentuje body zkušeností, které hrdina získal (za zelené dobrodružství je 1 bod zkušenosti, za žluté 2, za modré 3 a za červené 4). Tyto body zkušenosti můžete utratit na konci svého tahu za žetony zkušenosti, popsané dále v těchto pravidlech. Jakmile obdržíte odměnu a žeton dobrodružství, odstraňte splněnou kartu dobrodružství ze hry. Zranění, smrt a omráčení Jestliže některý z vašich spojenců utrží zranění rovné nebo vyšší než je jeho počet životů, je okamžitě zabit. Odstraňte veškeré žetony z jeho karty a kartu umístěte zpět na konec balíčku karet tržiště. Jestliže váš hrdina utrží zranění rovné nebo vyšší než je jeho počet životů, je okamžitě omráčen. Musíte odstranit všechny jeho žetony zranění, vyčerpání a neutracené žetony dobrodružství na společnou hromádku, vrátit polovinu (zaokrouhleno dolů) zlaťáků zpět do banku a přemístit žeton hrdiny na nejbližší pole města (jestliže jsou dvě města stejně daleko, můžete si vybrat, které navštívíte). Kartu nesplněného dobrodružství a žeton nesplněného dobrodružství umístěte stejně, jako kdybyste utekli ze souboje. Váš tah tímto končí. 9

10 Prohra setkání Je možná prohrát v množství setkání, aniž byste utekli nebo byli omráčeni. Jestliže prohrajete setkání, přesuňte kartu setkání na první volné místo na okraji hracího plánu do prostoru nesplněných karet dobrodružství. Nakonec vezměte odpovídající žeton nesplněného dobrodružství a umístěte ho na pole hracího plánu stejně jako byste utekli ze souboje. Ovšem nepohybujte svým žetonem hrdiny. Ve vašem příštím tahu není váš pohyb nijak ovlivněn žetonem nesplněného dobrodružství. Můžete ho ignorovat, pokud chcete, nebo ho zkusit znovu splnit. Příklad setkání: Pavel je hráč a jeho hrdina je Varikash Smrtonoš. Během hry skončí svůj pohyb na políčku se zeleným žetonem dobrodružství. Táhne tedy zelenou kartu dobrodružství a odkryje kartu Lord Farrow. Před bojem: Varikash musí provést test Odolání (11). Má dovednost Odolání +4, avšak Pavel se jí rozhodne nepoužít a přidá k hodu kostkou jen Varikashova ducha 4. Hodí kostkou 8, přičte ducha 4 a výsledek 12 stačí na úspěšné splnění testu. Dále, Varikash má možnost přijmout 1 bod únavy a provést magický útok. Pavel se rozhodne útok provést, umístí tedy na kartu hrdiny jeden žeton únavy a hodí kostkou. Padne 5, Pavel přičte hodnotu ducha Varikashe 4, výsledek je 9, což je méně než hodnota ducha Lorda Farrowa 13. Varikash tedy neuspěje v útoku (pokud by uspěl, Lord Farrow získá jedno zranění, což je Varikashovo poškození v magickém útoku). Fáze 1 Útěk Pavel si je jistý, že přemůže Lorda Farrowa, proto se nebude pokoušet z boje utéct. Fáze 2 Střelba Jelikož Pavel chce, aby Varikash zaútočil během boje na blízko, rozhodne se tedy během fáze střelby bránit. Hodí kostkou 10 a přičte hodnotu mysli 1, výsledek 11 je rovný hodnotě mysli Lorda Farrowa. Varikash se tedy úspěšně ubránil (pokud by neuspěl, získal by 1 žeton zranění, což je poškození Lorda Farrowa při střelbě). Fáze 3 Boj na blízko Varikash útočí! Pavel hodí kostkou 7 a přičte jeho tělo 4, výsledek je 11, což převýší hodnotu těla Lorda Farrowa 8 a Varikash tak uspěje v útoku. Pavel umístí jeden žeton zranění na kartu Lord Farrow. (Pokud by v útoku neuspěl, nic se nestane, jelikož Lord Farrow má poškození v boji na blízko 0.) Fáze 4 Magický boj Jelikož Varikash již v tomto kole útočil, nemá jinou možnost, než se bránit. Pavel hodí 2, přidá hodnotu ducha 4, výsledek 6 je nižší než hodnota ducha Lorda Farrowa. Varikash neuspěl v bojovém hodu, získá tak 1 žeton zranění, což je velikost poškození v magickém boji Lorda Farrowa. (Pokud by Varikash uspěl, nezískal by žádné zranění.) Nové bojové kolo Varikash ani Lord Farrow zatím nejsou vyřazeni z boje, souboj tedy pokračuje první fází (útěk) v dalším bojovém kole. Karty dobrodružství: událost Události jsou karty s globálním efektem na hru a mohou ve hře po svém odkrytí dále zůstat. Každá karta událostí má na sobě číslo (I, II nebo III), pomocí kterého se určuje, jestli karta zůstává ve hře nebo je odhozena. Poté co táhnete a odkryjete kartu události, podívejte se na okraj hracího plánu, jestli není ve hře již nějaká karta událostí. Jestliže není žádná aktivní událost, umístěte na okraj plánu tuto taženou kartu. Karta začíná účinkovat hned a její efekt vydrží, dokud není nahrazena číselně následující kartou. Jestliže zde již leží nějaká jedna nebo více karet událostí, porovnejte číslo v dolním rohu karty (I, II nebo III) s číslem tažené karty. Jestliže je číslo tažené karty vyšší než karty ve hře, umístěte taženou kartu na vršek balíčku aktivních karet událostí, aby překryla předchozí horní kartu. Efekt nové vrchní karty začíná okamžitě účinkovat a zůstává ve hře dokud není karta nahrazena. 10

11 Jestliže je číslo tažené karty nižší nebo stejné než aktuálně platné karty událostí ve hře, odstraňte taženou kartu ze hry. Nemá tedy žádný efekt. Poznámka: je možné přeskočit událost. Např., jestliže máte ve hře událost I a táhnete událost III, druhá událost nejen nahradí první, ale také zajistí, že karta události II nebude zahrána. Pokud bude tedy ve hře již událost III a hráč táhne událost II, tato nebude mít žádný efekt a hned je odložena. Po vyřešení karty události táhněte novou kartu dobrodružství. Karty událostí: Výzva Výzvy jsou podobné setkání, ale také obvykle vyžadují test vlastnosti a často i souboj. Ale mají také často další požadavky a jejich splnění může trvat mnoho tahů. Výzvy také obvykle nabízejí odměnu ve zlatě, ale také jako bonus k vlastnostem nebo speciální schopnost. Mohou hrdinovi zadat dlouhodobé nebo náročnější úkoly s lákavou odměnou při splnění a podobně. Když táhnete výzvu, odkryjte a vyřešte jí jako by to bylo setkání. Kartu vezměte nebo odhoďte, podle instrukcí v textu na kartě. Pokud odhodíte kartu výzvy, odstraňte jí ze hry. Po vyřešení karty výzvy táhněte novou kartu dobrodružství. Žetony nesplněných dobrodružství Jestliže váš pohyb skončí na políčku s žetonem nesplněných dobrodružství, podívejte se na odpovídající místo do prostoru nesplněných karet dobrodružství, jaké dobrodružství se zde nachází. Jestliže se chcete pokusit toto dobrodružství splnit, netáhněte další kartu, ale použijte tuto kartu nesplněného dobrodružství a vyřešte jí jako obvykle. Útok na jiného hrdinu Jestliže váš pohyb skončí na políčku obsazeném hrdinou jiného hráče, můžete na tohoto hrdinu zaútočit stejně jako při souboji v setkání, ale s následujícími výjimkami: Nejprve hráč, jehož hrdina byl napaden, může použít libovolné množství schopností Před bojem dříve než samotný souboj započne. Poté, co obránce použije dovednosti Před bojem, můžete i vy použít libovolné dovednosti Před bojem. Obránce se nemůže pokusit utéci během fáze útěku. Během každé bojové fáze nejprve hází obránce kostkou a přičte odpovídající vlastnost svého hrdiny pro určení vašeho cílového čísla v této fázi. (Jinými slovy, oba hráči hází kostkou, přičtou odpovídající vlastnost svých hrdinů a porovnají výs le dk y). Jestliže je některý hrdina (ať již útočník nebo obránce) omráčen, druhý hrdina se stává vítězem. Vítěz může poraženému vzít jeden předmět nebo jednoho pomocníka dle svého výběru. Poražený ztrácí předměty, pomocníky, zlato i žetony dobrodružství podle běžných pravidel pro omráčení a přesunuje se do nejbližšího města. Po každém bojovém kole si hrdinové vymění role útočník / obránce (v druhém kole po zaútočení se tedy bráníte). Po vyřešení boje (jeden hrdina je omráčen nebo útočníkovi se podaří utéct), váš tah končí. Pokud váš pohyb skončí na poli, kde se nachází jak žeton dobrodružství, tak i jeden nebo více ostatních hrdinů, musíte si vybrat, jestli se pokusíte splnit kartu dobrodružství nebo zaútočíte na jednoho hrdinu. Nemůžete v jednom tahu absolvovat dobrodružství a ještě zaútočit na hrdinu, stejně tak nelze zaútočit na dva hrdiny. Krok 4: Obchod Po dokončení kroku Dobrodružství, jestliže je váš hrdina ve městě, můžete hrát krok Obchod. Jestliže váš hrdina není ve městě, musíte krok Obchod vynechat. Zásobník karet tržiště Každé město má zásobník karet tržiště, který je položený na kraji hracího plánu. (Který zásobník odpovídá kterému městu poznáte podle názvu a erbu města.) Zásobník karet tržiště ukazuje, jaké předměty a pomocníci k najmutí jsou ve městě k dispozici. 11

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech.

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. Kouzelná Kniha a kouzla Kouzelná Kniha je předmět, který svému uživateli

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY

JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY Budete si moci přizpůsobit tvar, formu a vzor znaku. Váš znak by měl do srdce soupeře vnést strach! Navíc, pokud se stanete význačným hráčem ADRENALYN

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády.

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. Hráči se střídají a každý ve svém tahu na bojiště vynese jednu kartu. Na konci každého kola si hráči

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

UNLOCK! ÚNIKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

UNLOCK! ÚNIKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ UNLOCK! ÚNIKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ Od 10 let 60 minut 1 až 6 hráčů KOMPONENTY DŮLEŽITÉ: PŘED ZAČÁTKEM HRY SI NEPROHLÍŽEJTE BALÍČEK KARET. Deseti-kartový výukový balíček Šedesáti-kartový balíček PŘEHLED HRY

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY TÉMA HRY Karetní hra TÉMA HRY Údolí Loiry v 15. století. Hráči pomocí strategického obchodování a prodeje budují v roli vlivných šlechticů svá panství. Zahrávání karet, které slouží jako kostky, udává

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence.

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence. Úvod Jako vědec a inženýr na palubě podmořské výzkumné stanice "AquaSphere" se potýkáte s krizovou situací: vaše nejdůležitější nástroje - roboti, přestaly fungovat! Je čas vzít věci do vlastních rukou,

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel.

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel. ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ Pravidla Pokud vaše body příčetnosti nebo zdraví klesnou na 0, můžete si místo zničení (pohlcení) své postavy, dobrat 1 kartu šílenství v případě ztráty příčetnosti nebo 1 kartu zranění

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

KOMPONENTY Tato kapitola popisuje všechny komponenty hry Beowulf. překlad: Kadaver; úprava: Cauly

KOMPONENTY Tato kapitola popisuje všechny komponenty hry Beowulf. překlad: Kadaver; úprava: Cauly překlad: Kadaver; úprava: Cauly Noc za nocí se vraždící obr Grendel vkrádá do království Heorot. Každé ráno při rozbřesku se Scyldigové schází ve své královské síni, aby se dozvěděli, koho si hrozivá stvůra

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Vlastnická listina. Křišťálová koule

Vlastnická listina. Křišťálová koule Kapesní hodinky Vlastnická listina Zlaté váhy Pokud jsi v zápase poražen, můžeš se po zápase podívat na předměty vítěze. Zahraj po zápase, jehož se neúčastníš. Vezmi si jeden z předmětů použitých v zápase

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

World of Warcraft: The Adventure Game

World of Warcraft: The Adventure Game World of Warcraft: The Adventure Game SEZNAM HERNÍCH PRVKŮ tato pravidla 1 herní plán 4 plastové figurky V dávných dobách otevřel čaroděj Medivh portál do jiného světa. Skrz tuto temnou bránu prošla Horda

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více