Den Země 2015 v Chrudimi Den Země 2015 Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den Země 2015 v Chrudimi 21. 4. 2015. Den Země 2015 Chrudim"

Transkript

1 Den Země 2015 Chrudim 1

2 Den Země se koná každoročně 22. dubna a je věnován planetě Zemi ekologicky motivovaný svátek upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjí diskuzi o možných cestách řešení proběhla první kampaň pod názvem Den Země ve Spojených státech amerických. Požadovala zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu Země atd. Kampaň, která měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku, inicioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory ostatních amerických politiků. Akce se v roce 1970 zúčastnily milióny občanů USA, a to zejména studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země 22. dubna jako mezinárodního svátku životního prostředí. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a jiných aktivitách na místech a ze Dne Země 1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den Země podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků. Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice. Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti i představitelů politické i ekonomické moci ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva a velké množství jednotlivců. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella V Chrudimi je Den Země pravidelně připravován ve spolupráci s partnery z oblasti neziskových organizací i podnikatelské sféry. Partneři letošní kampaně, kteří se podíleli na organizaci a kteří si pro návštěvníky oslav připravili doprovodný program, byli: Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. Mama klub, Hnutí Brontosaurus Zelený dům, DDM Chrudim, Městské lesy Chrudim s.r.o., Momo Chrudim, o. p. s., Ekocentrum Paleta. 2

3 Loga partnerských organizací. Akce je součástí projektu Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Akce byla dále podpořena z finančních prostředků města Chrudim. Město Chrudim společně se svými partnery připravilo letošní oslavy Dne Země 2015 na úterý 21. dubna od 9:30 17:00 hod, místem konání oslav bylo tradičně Resselovo náměstí v Chrudimi. Oslavy letošního ročníku Dne Země se nesly v duchu motta: NÁVRAT KE KOŘENŮM NAŠI PŘEDCI ŽILI V SOULADU S PŘÍRODOU, A CO MY? Každý region v České republice má svůj charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Snahou letošních oslav bylo seznámit návštěvníky akce s naším regionem, a to nejen s charakteristickými výrobky či produkty, ale i lidskou činností úzce spjatou s přírodou, tradicemi a řemeslem. Celý program byl zasazen do období pozdního středověku, zejména pak do období husitství. Akci navštívilo v průběhu celého dne přibližně účastníků. Počet účastníků byl vzhledem k bohatému programu a pěknému počasí skutečně vysoký a nás velmi potěšil. PÓDIOVÝ PROGRAM OSLAV NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ Pódiový program : 9:30 10:00 h zahájení Dne Země a předání pamětních listů za účast na akcích Ukliďme svět a Nakrmte Hliníkožrouta, předání certifikátů držitelům značky Železné hory regionální produkt 3

4 10:00 10:30 h vystoupení historického šermu Familiaris Domini Regis 13:00 13:30 h vystoupení historického šermu při DDM Chrudim 13:30 14:00 h loutkové divadlo Amigos GJR 14:00 14:30 h taneční vystoupení Kroužky ČR Východ, o.p.s. 14:30 15:00 h módní přehlídka Recy - věci 15:00 15:30 h hudební vystoupení pěveckého souboru Klíčenky 15:30 16:00 h hudební vystoupení kapely Pouta Celý program zahájila v dobových šatech koordinátorka Zdravého města Šárka Trunečková. Po krátkém úvodu byly účastníkům doprovodných akcí Nakrmte Hliníkožrouta a Ukliďme svět předány pamětní listy a výhercům v jednotlivých kategoriích - MŠ, ZŠ a SŠ dále hodnotné ceny v podobě vzdělávacích programů do Ekocentra Paleta Chrudim. Ve spolupráci s MAS Chrudimsko, z. s. byly předány certifikáty Regionální produkt, a to Mýdlárně Šiva Romanu Šukalovi za produkt Přírodní rostlinná mýdla, Zdravíčku s.r.o. za produkt Chrudimský kváskový celozrnný koláč a Michaele Naumecové (marmeladka.cz) za produkt Přírodní sirupy, extra džemy a marmelády. Vedle ochutnávky regionálních produktů byl pro účastníky zajištěn i stánek s fairtradovým občerstvením, kde byla mimo kávy, čaje a cappuccina k dostání široká nabídka dalších faitradových produktů. Po předání pamětních listů, hodnotných cen a certifikátů se účastníci Dne Země mohli těšit na divadelní představení šermířského spolku Familiaris Domini Regis. Představení bylo laděno do období středověku, konkrétně období husitství. Šermířský spolek si mimo své dvě vystoupení připravil pro účastníky akce ještě ukázku zbraní, dobového oblečení a husitský vůz. Odpolední pódiový program zahájilo představení historického šermu dětí z DDM Chrudim. Jednalo se především o ukázku šermování dvojic, se svým šermířským uměním se pochlubily i dívky. Šermíře vystřídal loutkářský spolek Amigos GJR, který si pro letošní ročník nacvičil pohádku Chrudimské pověsti aneb o chrudimském Kacafírku a čertově mlýně. Po pohádce nás svými tanečními (ukázka Zumby) a hudebními čísly (hra na flétnu) rozpohybovaly Kroužky ČR Východ, o.p.s., po kterých nastoupil pěvecký soubor Klíčenky s písničkami nejen z pohádek. Závěr celého dne patřil hudební kapele Pouta. Mezi jednotlivými programy byli návštěvníci seznámeni s prodejci regionálních produktů, ke kterým na akci patřila firma Gemiral s.r.o., Matajula, Momo, o.s., Kruh zdraví, Mýdlárna Šiva, Jídelna Zdravíčko s.r.o. Mama klub Chrudim zajistil i ochutnávku regionálních produktů, a to konkrétně Lipinských sýrů, salámu z řeznictví Francouz, mléka ze Stolan, přírodních sirupů, ochutnávku žitného chlebu a kváskového koláče apod. Pro občany města byla připravena novinka, tzv. Pocitová mapa města, kde si občané města mohli různě barevnými špendlíky znázornit své negativní i pozitivní pocity, které ve městě vnímají. Výsledkem tedy bylo, že nám pocitová mapa ukázala místa, kde se lidé cítí dobře a naopak, které lokality vnímají jako nepříjemné apod. Pro veřejnost byl připraven i info stánek odboru životního prostředí, kde byly k dispozici informace týkající se třídění odpadů, problematiky ochrany přírody a vodního hospodářství. K nahlédnutí byl připraven také nový povodňový plán města Chrudim. 4

5 Přehled doprovodných akcí NAKRMTE HLINÍKOŽROUTA Výherci získali dárkové certifikáty na ekovýchovné programy pro děti a mládež, které mohou školy uplatnit v Ekocentru Paleta. Nakrmte Hliníkožrouta POŘADÍ název zařízení celkem kg počet účastníků akce průměr na 1 osobu/kg MŠ U Stadionu ,43 4 MŠ Dr. J. Malíka ,18 6 MŠ Sv. Čecha ,92 2 MŠ Strojařů ,63 1 MŠ Víta Nejedlého ,2 5 MŠ Na Valech ,63 3 Speciální základní škola ,93 2 pořadí ZŠ Dr. Peška ,60 1 SOŠ a SOU obchodu a služeb 10?? pamětní list za účast Střední škola zemědělská a VOŠ ,44 1 Mama klub ,13 1 Celkem x X 5

6 UKLIĎME SVĚT! Již k tradičním akcím, které jsou připravovány v rámci kampaně Dne Země patří akce Ukliďme svět. V rámci aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 se zaměřujeme nejen na regeneraci odpočinkových míst, dětských hřišť a postupného zkrášlování našeho města, jako místa, kde je radost žít, ale snažíme se především u dětí a mládeže budovat kladný vztah k našemu okolnímu životnímu prostředí Ukliďme svět! Hlavním přínosem této akce je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav životního prostředí, ve kterém žijeme. V letošním roce se k akci Ukliďme svět přihlásilo 12 zařízení s více než 990 pomocníky (MŠ Dr. J. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha, MŠ Na Valech, Speciální základní škola, SDH Topol, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Mama klub, Šance pro Tebe, Dům dětí a mládeže, Vodácké sdružení Kačeři a Dobrovolnické centrum farní charity). Úklid veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor a řeky Chrudimky probíhal od pondělí 23. března do středy 15. dubna. V letošním roce byla tato tradiční akce města spojena s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko, která letos připadla na 18. dubna. Ukliďme svět a Ukliďme Česko mají totiž stejný cíl, a to nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Více informací je možné nalézt na tomto odkazu Během této celorepublikové akce bylo dle statistiky zapojeno přes dobrovolníků. Přehled zapojených organizací do akce Ukliďme svět: Akce Ukliďme svět 2015 Název organizace dle zápisu v ŽR Počty účastníků Místo úklidu Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka okolí MŠ Sbor dobrovolných hasičů TOPOL (dvě barvy pytlů) 25 úklid kolem silnice Speciální základní škola Chrudim 60 okolí školy Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů zahrada a okolí MŠ, sídliště, Medlešický park Mama klub Chrudim 20 okolí organizace, dětské hřiště Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha okolí MŠ Střední škola zemědělská a Vyšší okolí školy, úsek škola - školní statek Vestec, po 30 odborná škola Chrudim obou stranách silnice Dobrovolnické centrum farní charity 10 na území celého města koryto Chrudimky, v úseku Mlýn Janderov - jez 10 Vodácké sdružení Kačeři u ČSAD, Střelecký park 6

7 Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech okolí MŠ, školní zahrady DDM 10 zahrada u DDM Šance pro Tebe, o.s. 150 Střelecký park, okolí ubytovny a zázemí organizace, skatepark, vlaková zastávka Chrudim - město, Prachovice, Hrochův Týnec Celkem 990 Jako každý rok, tak i v rámci letošních oslav Dne Země bylo připraveno nejen pro děti, ale i dospělé návštěvníky několik stanovišť s aktivitami. JAKÉ AKTIVITY ČEKALY NA ÚČASTNÍKY AKCE? Ekocentrum Paleta Chrudim si připravilo vzdělávací a výchovný program o technice spřádání lnu a tkaní vlny. 7

8 Mama klub Chrudim si pro návštěvníky připravil informační koutek o MAS Chrudimsko a pro děti tvořivou a výtvarnou dílnu. Mama klub dále zajistil workshop na téma regionální produkty včetně jejich ochutnávky. Součástí workshopu byla prezentace regionálních produktů se značkou Železné hory regionální produkt. Občanské sdružení Momo, seznámilo přítomné návštěvníky se svou činností a svými výrobky. V rámci dílny se návštěvníci akce mohli přiučit technice filcování z ovčí vlny. Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim připravila pro děti ukázku živých zvířátek např. telátko, kůzlata, prasátka a oslíka. Úspěch měl i model dojícího přístroje, poznávání plodin a rostlin a ukázka historického zemědělského nářadí. V průběhu dne studenti školy SZeŠ zajišťovali vyplňování dotazníků s vytipovanými problémy z akce 10P očima veřejnosti města Chrudim, které se konalo v dubnu. Městské lesy Chrudim si připravily dílnu se dřevem a skládání dřevěného puzzle. 8

9 Dům dětí a mládeže tvořil společně s dětmi prstové maňásky z papíru a představil nabídku příměstských táborů. Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o., přispěly do programu prezentací práce útulku pro opuštěná zvířata. Zelený dům Chrudim si připravil blok s názvem domácí mazlíčci", příroda a představení kampaně k chudobě. Marcel Gregor přivezl dílnu pro děti, kde si mohly zkusit výrobu svíček z včelího vosku. Zvonečník s.r.o. nachystal pro účastníky akce poznávaní rostlin. Spolek EDDA se zapojil Montessori dílnou pro děti a osvětou v třídění odpadu. VÝROBCI REGIONÁLNÍCH CERTIFIKOVANÝCH PRODUKTŮ ŽELEZNÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT Jako v loňském roce se účastníkům akce ve stáncích představili místní výrobci regionálních certifikovaných produktů se značkou Železné hory regionální produkt. Řady stávajících, již dříve certifikovaných členů, byly rozšířeny o 3 nové výrobce z našeho regionu, kteří měli rovněž možnost prezentovat své výrobky. Lipinské mléčné výrobky zajištěna ochutnávka Gemiral s.r.o. Babiččin pečený čaj, Královský džem Kruh zdraví nabídka zdravého občerstvení Matajula - textilní a bižuterní originály Čerstvé mléko ze Stolan - zajištěna ochutnávka Salám z řeznictví Francouz zajištěna ochutnávka Jídelna Zdravíčko s.r.o. nabídka zdravého občerstvení Nově certifikovaní výrobci: Mýdlárna Šiva Roman Šukal za produkt Přírodní rostlinná mýdla Zdravíčko s.r.o. za produkt Chrudimský kváskový celozrnný koláč Michaela Naumecová - (marmeladka.cz) za produkt Přírodní sirupy, extra džemy a marmelády (osobně nebyla přítomna) 9

10 DÍLNY TRADIČNÍCH LIDOVÝCH ŘEMESEL V rámci doprovodného programu oslav nechyběly, jako každý rok, dílny tradičních lidových řemesel. Návštěvníci se tak mohli seznámit s prací dráteníka, tkadleny, kovotepce, kováře a dále si mohli vyzkoušet i ražbu mincí či umlít mouku na keltském mlýnku. Z ručně umleté mouky si zájemci mohli upéct placku na ohni. 10

11 VE STÁNCÍCH SE PŘEDSTAVILI Ve stáncích se představili: Jídelna Kruh zdraví ochutnávka zdravých pokrmů z netradičních surovin jídelna Zdravíčko rovněž s ochutnávkou a nabídkou zdravých pokrmů Marcel Gregor včelí výrobky - medovina, med Monika Jará s ručně vyráběnými šperky z cínu Praktická škola z Chroustovic představila své výpěstky a svíčky z včelího vosku Oříšky Zdravuška se sušeným ovocem a oříšky Tradiční české pečivo trdelník fair trade občerstvení Ručně vyráběná mýdla Bio zelenina Babiččin dvoreček Pravé frgále z Valašska Zvonečník s.r.o. ekoplatforma Matajula ručně vyráběný textil a bižuterie Tepané šperky pana Strnada Rakytník Cvrček stánek MěÚ Chrudim s pocitovou mapou a informacemi o ŽP Šance pro Tebe s výrobky z šicí dílny Fairtradové občerstvení a zdravá strava Jídelny Zdravíčko MAS CHRUDIMSKO, O.S. V rámci oslav Dne Země byla představena Místní akční skupina Chrudimsko, o.s., která byla založena v roce Samotné sdružení a jeho činnost byly prezentovány prostřednictvím samostatného stánku a altánu, kde byly umístěny propagační materiály, letáky a ochutnávka regionálních produktů. Hlavním posláním a cílem sdružení je působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán s cílem podporovat udržitelný rozvoj ve svém území. Seznámení veřejnosti s MAS Chrudimsko, s.o. se ujal Mama klub. 11

12 Další foto z akce Pocitová mapa města Hudební a divadelní vystoupení 12

13 SOUČÁSTÍ OSLAV DNE ZEMĚ BYLY TYTO AKCE: V letošním roce jsme se připojili i k národní kampani Ukliďme Česko. Dobrovolnické centrum farní charity Chrudim Akce se zúčastnilo 21 dobrovolníků, kteří nasbírali celkem 62 ks 120 l pytlů odpadků, z toho 25 ks pytlů plastů. Na začátku akce byli dobrovolníci proškoleni z bezpečnosti práce a následně byla domluvena trasa úklidu. Prvním stanovištěm pro úklid bylo okolí obchodních domů Albert a Kaufland, druhým stanovištěm byla stráň u Plovárenského kopce pod nemocnicí a břehy náhonu u zadního vchodu plovárny. Akce měla u dobrovolníků velký úspěch! 13

14 28. března 2015 Loučení se zimou a vynášení Moreny V sobotu 28. března společně s Mama klubem zažeňte zimu lidovou tradicí! Průvod vede z Resselova náměstí v Chrudimi. Kdy: 28. března od 10:30 do 13:45 hod Tradiční Vynášení paní zimy proběhlo tentokrát přímo v centru Chrudimi. Morenu, kterou symbolizovala dětmi a rodiči zhotovená figurína slavnostně vynesl průvod dětí a rodičů z Resselova náměstí k chrudimskému divadlu. Za hudebního a pěveckého doprovodu chrudimského souboru Klíček a Klíčenky a dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim se město s paní zimou rozloučilo a přivítalo jaro. Akce se zúčastnilo přibližně 250 účastníků. Vynášení Moreny je v Chrudimi již několikaletou tradicí, navazující na také již tradiční akci, kterou rodinné centrum Mama klub Chrudim pořádá, a to Ukládání Broučků - při něm se naopak paní zima do města přivolává. 14

15 Sázení stromů na Podhůře Sraz na parkovišti u Rozhledny Bára. Tradiční akce, při které se sází malé stromky. Vhodné pro rodiny s menšími i většími dětmi. Pořádá Mama klub Chrudim. Kdy: 29. března od 9:30 hod Tato tradiční akce se bohužel z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila Putování jarní přírodou Putování jarní přírodou úterý 14. dubna od 9:00 hodin. Nenáročná vycházka jarní přírodou s povídáním botaničky paní Naděždy Gutzerové. Sraz účastníků je v 9:00 hod u Denního stacionáře Jitřenka. Zúčastnit se může každý. Kdy: 14. dubna od 9:00 hod Čištění řeky Chrudimky Vodácký oddíl Kačeři pořádá u příležitosti zahájení vodácké sezóny veřejně prospěšnou akci. V průběhu plavby po řece se účastníci postarají o sběr odpadu a zútulnění koryta a břehů řeky Chrudimky. V letošním roce je úklid naplánován v úseku od Mlýna Janderov po jez u ČSAD. Pokud bude dostatečný průtok, tak se bude v úklidu pokračovat až do Střeleckého parku. Kdy: 17. dubna 15

16 Otvírání studánek U rozhledny Bára bude v tento den zahájeno tradiční otvírání studánky i sezóny v Rekreačních lesích Podhůra. Kromě čištění studánky a úklidu okolního lesa budeme tentokrát objevovat zajímavé vlastnosti vody a drobné vodní živočichy. Na závěr akce možnost opékání špekáčků na ohništi u Rozhledny Bára. Akci pořádají Městské lesy Chrudim, s.r.o. ve spolupráci s DDM Chrudim. Kdy: 18. dubna od 14:00 17:00 hod V sobotu 18. dubna 2015 se symbolicky zahájila letošní sezóna v rekreačních lesích Podhůra čištěním a otvíráním studánky na Podhůře. Během cesty ke studánce se návštěvníci seznamovali s tím, co se stane s vodou, která naprší na les, prostřednictvím pokusů ověřovali některé vlastnosti vody, jako je vzlínavost či povrchové napětí a zkoumali živáčky v tůňkách pod studánkou. Závěr odpoledne patřil ohníčku a buřtům. Přestože bylo dost chladné počasí, akci navštívilo více než 50 účastníků, dětí i dospělých. 16

17 Pálení čarodějnic v Mama klubu Pálení Čarodejnic v Mama klubu 30. dubna od 10:00 hodin, školní zahrada u Mama klubu. Čeká Vás módní přehlídka ve stylu recy-věci. Z obnošeného oblečení se dá vytvořit spousta zajímavých modelů. A právě v nich se sejdou všechny mystické bytosti. Vymóděte se i vy se svými dětmi a neváhejte přilétnout také! Kdy: 30. dubna od 10:00 hod Připravili jsme si košťata, nasadili klobouky a spojením ručiček jsme si udělali velké kolo. Zatančili jsme si ve velkém magickém kruhu za doprovodu písniček. Následovala výuka letu na koštěti. Ani tento den nechyběla dílnička pro děti. Vyrobili jsme si malé čarodky, které se všem moc povedly. Salon pro malé čarodějky nabízel zkrášlování tvářiček dětí nejrůznějšími malůvkami. Díky slunečnému počasí probíhala druhá část čarodějnické školičky venku. Společně jsme zapálili oheň, opekli buřtíky a zazpívali několik písniček. Na závěr byly upáleny vyrobené čarodějnice. 17

18 Ozvěny Ekofilmu středa , Městské kino Chrudim, hodin. VSTUP ZDARMA Pořadatelé: OS Nevídáno 17:00 h Dunaj Amazonka Evropy 17:55 h 2 Man and 2 Woman 18:00 h Tělo plné štěstí 19:05 h Ty se máš, Vítr 19:15 h Bekendor 19:45 h V kontaktu se Zemí 20:00 h Stopy války Hlavní cena 21:00 h kdyby zhasnul svět 21:35 h Biomimikry Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Další informace o celé akci je možné shlédnout na pod odkazem Akce Budeme se na Vás těšit zase v roce

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2011/ 2012 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výročí osvobození Rousínova

Výročí osvobození Rousínova ČERVEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Výročí osvobození Rousínova V den 70. výročí osvobození Rousínova 27. dubna 2015 položili Ing. Jiří Lukášek, starosta a Zdeněk Šedý, místostarosta, věnec

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje Kalendář vzdělávacích akcí 2013 Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážená čtenářko, vážený čtenáři, dostává se Vám do

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více