Úvodní slovo. Vážení čtenáři, vážené čtenářky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážení čtenáři, vážené čtenářky"

Transkript

1 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, vážené čtenářky Po dlouhé odmlce se k čtenářům dostává opět další číslo časopisu HIPOrehabilitace. Chtěla bych předně poděkovat těm, kteří srdnatě píší články a neočekávají nic jiného než to, že si jejich slova někdo přečte. Rozdávat se pro lidi je přeci jejich práce. Mnozí čtenáři projeví vděk přečtením článků, jiní s autorem mohou nad daným tématem polemizovat a ten zbytek lidí, kterým je tento časopis určen ho zastrčí do šuplíku nebo ho nechá shnít v ové schránce. Časopis by měl být místem setkávání lidí s různými názory, s novými nápady, technikami, metodami, místem sdílení a to nejen radostí, ale někdy bohužel i starostí. Jsou tyto řádky psány vniveč nebo se najdou další lidé, kteří budou chtít přispět do časopisu? Každý svou troškou Je snad špatné vytvářet nějaké hodnoty? Když nebudou pro nás, tak proč ne pro mladší generace, které mají chuť a touhu se dál vzdělávat? Kam zmizela láska a prahnutí po informacích? Pojďme tvořit listy s hutným obsahem, který bude lákat nás, mladé lidi i širokou veřejnost Máte-li něco, o čem byste se chtěli podělit, napište to. I malá událost je pro nás velká událost. Stalo se někde něco a byli jste u toho? Podělte se! Máte s něčím potíže (i právní)? Zkusíme Vám poradit. Znáte zajímavé zahraniční články? Přeložíme je. Mluvte s námi! Posloucháme Foto archiv autorky (Radovan Vlk) Petra Malečková;

2 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 2 PROJEKT HORSE EMERGENCY KOŇSKÁ ZÁCHRANKA A SPECIÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ A PŘEPRAVA POSTIŽENÝCH KONÍ Projekt Záchranné služby koní, hospodářských a ZOO zvířat Horse Emergency je nestátní nezisková záchranná organizace provozující první mobilní ambulanci na záchranu zraněných, nemocných nebo týraných velkých zvířat na území střední a východní Evropy. Naším cílem je co možná nejvíce zlepšit pohodu (welfare) postižených zvířat během manipulace při záchranných akcích, při transportu a co nejrychleji a nejhumánněji dopravit zraněné či nemocné zvíře do bezpečí, či k odbornému ošetření. OBSAH Úvodní slovo Projekt Horse Emergency koňská záchranka a speciální nakládání a přeprava postižených koní Slabiny hipoterapie u dětí s Downovým syndromem Špecifické faktory pôsobenia hippoterapie 6 Dnes již můžeme nabídnout jedinečnou a profesionální službu záchrany zvířat, akutní transport a speciální zásahy, a to i přesto, že náš záchranný personál nemá Záchrannou službu jako zaměstnání. Foto archiv autora V současné době disponujeme jednou speciálně vybavenou sanitkou, která vyjíždí z brněnské Kliniky chorob koní. Budoucnost však vidíme v rozšíření týmu do jednotlivých regionů ČR a popř. i do okolního zahraničí, kde tato služba zatím neexistuje. Jsme plnohodnotnou součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (IZS JmK). Zajišťujeme: Akutní rychlou veterinární pomoc U případů bezprostředně ohrožujících život zvířete hlavním úkolem je vyproštění zvířete z nebezpečné situace, odborná první pomoc na místě události, stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou (v doprovodu majitele zvířete) a předání na příjmu veterinární kliniky. Akutním převozem se rozumí zejména: transport zraněného zvířete po vyproštění - např. zapadlého v nevhodném terénu nebo uvízlého ve stísněném prostoru, po autonehodě, po živelné pohromě apod. transport koně s kolikou musí být co nejrychleji dopraven na kliniku optimální dojezdový čas do 60 minut, v rámci JmK volejte náš dispečink, v ostatních případech odvezte koně jakýmkoliv nejdostupnějším přepravníkem k odbornému zákroku transport v závěsné konstrukci převážíme velká zvířata s těžkým poraněním končetin (zchvácení kopyt, velká povrchová zranění, zlomeniny, poranění šlach a úponů...), nebo zvířata, která Ucelená rehabilitace 10 Tonyho čtvrtý rok ve středisku hiporehabilitace Pirueta 11 Alan Fond her Vzdělávání a občanská sdružení Ryzáček 14 Veřejná benefice S nadějí v sedle 15 Paravoltiž MČR

3 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 3 nemohou během jízdy sama kontrolovaně stát (ataxie, otrava, porucha krevního oběhu, porucha centrálního nervového systému, celkové vysílení organismu... ). Stavění ležících koní na nohy zejména u starých a vyčerpaných zvířat. Postavení na nohy zajišťujeme pomocí závěsné konstrukce a speciální zvedací popruhové sítě. Jde o náročnou a nebezpečnou práci, která vyžaduje zkušenosti a znalosti, z toho důvodu musí být vždy přítomen zkušený záchranář velkých zvířat. Přes všechny znalosti a dobrou techniku nemůžeme dát 100% garanci, že se zvíře po postavení udrží na nohou. Důvodů, proč se zvíře neudrží na nohou, je mnoho. Platí heslo čím dřív je kůň postaven, o to větší jsou následující šance. Doporučujeme zvíře do našeho příjezdu, je-li to možné, obracet z boku na bok. Neakutní převoz pacientů Dopředu plánovaná přeprava handicapovaných (zraněných, léčených, nemocných...) zvířat k veterinárnímu vyšetření a zpět, z důvodu změny majitele nebo ustájení, převoz mezi veterinárními klinikami, odvoz na rekonvalescenci apod. Pohotovostní služba Při důležitých jezdeckých událostech rovinové, překážkové a vytrvalostní dostihy, všestrannost, historické akce (rekonstrukce bitev), filmová natáčení jezdeckých scén, zákroky jízdní policie atd., zkrátka všude tam, kde se koně dostávají do nebezpečných a rizikových situací... Odchyt volně pobíhajících velkých zvířat Zejména po požárech a jiných živelných pohromách a nehodách. Většinou se jedná o zvířata pastevního odchovu. Volně pobíhající zvířata ohrožují sama sebe, jiné osoby a další majetek. Pokud nemohou být odchycena normálně, pomáháme pomocí zařízení na odchyt nebo uspávací puškou. Osvětová činnost Např. ukázky a přednášky v průběhu tématických výstav, jiných jezdeckých a agrohospodářských akcí, prezentací Integrovaného záchranného systému, dětských dní, závodů, výstav, show, dnů zvířat apod. Praktickou částí přednášky je simulovaná ukázka záchrany koně (makety). Oblast působení Jedná se především o území České republiky a dále Slovensko, Rakousko a Polsko, kde podobné zařízení zatím nefunguje. Pokud zkušební provoz a poptávka potvrdí dosavadní předpoklady, postupně vybavíme podobnými sanitkami další regiony, kvůli zmenšení dojezdových vzdáleností. Sanitka Je prvotním a nezbytným technickým zařízením. Jejím základem je speciálně upravený a vybavený přepravník zvířat, který splňuje všechny technické i legislativní nároky Foto archiv autora přepravy zvířat. Aby byla zajištěna maximální dostupnost ve složitém terénu je přepravník tažen výkonným terénním vozidlem. Mobilní závěsná konstrukce Je v přepravníku (sanitce) a může z něj vyjet nad zraněné zvíře (i ležící). Pacient se zavěsí do speciální popruhové sítě a systémem navijáků se zvedne nad povrch. Další velký naviják umístěný na přepravníku potom konstrukci i se zavěšeným zvířetem vtáhne do přepravníku. Záchrana v konstrukci je omezena rozměry pacienta váha do kg, kohoutková výška do 180 cm. Každý naviják, lanko, kladka i karabina jsou dimenzovány na více jak 1000 kg, stejně jako speciální otočná a brzděná kola konstrukce. Takto je snadné a nanejvýš humánní převážet pacienty např. se zlomeninami, kteří se bohužel doposud utráceli. Speciální polstrovaná podložka Je další variantou transportu postižených zvířat - převoz vleže. Je vyrobena z hladkého teflonu, takže ji lze velmi snadno smýkat po jakémkoliv povrchu. A jelikož i ona je napojena na velký naviják, může být i se zvířetem vtažena do sanitky. Podložka se používá v místech, kde nelze instalovat konstrukci (např. v prudkém svahu, nebo ve stísněných prostorách stáje). Další vnitřní vybavení sanitky Pro maximální pohodlí a kontrolu pacienta je sanitka vybavena registračním teploměrem, na který je napojena nucená ventilace a nezávislé topení, kamerovým systémem a nejdůležitějšími prvky prvotní odborné pomoci, jako jsou infuze, resuscitace apod. Posádka Posádku tvoří speciálně vyškolení řidiči záchranáři, odborně i legislativně na požadované úrovni. Není-li jiný zvěrolékař přítomen u pacienta na místě, je členem posádky i veterinární lékař.

4 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 4 Zastihne-li vás a vašeho koně (zvíře) krizová nebo životy ohrožující situace, řiďte se následujícími radami: 1. Dbejte na vlastní bezpečnost! 2. Zhodnoťte situaci! 3. Zachovejte klid a jednejte promyšleně! 4. Při záchraně zvířat se musí jednat klidně, promyšleně a jistě! Následující body je nutné zjistit a provést hned zpočátku: 5. Je zvíře zajištěno? 6. Má přísun čerstvého vzduchu, např. po pádu do jámy? Pokud ne, okamžitě volat hasiče, kteří operativně použijí jeřáb nebo jiný způsob vyproštění. 7. Je zvíře zraněno? 8. Nehrozí bezprostředně další nebezpečí? 9. Bude zvíře ošetřováno klidnou a spolehlivou osobou? 10. Volejte veterináře a záchrannou službu Horse Emergency nebo ! V případě nutnosti volejte další záchranářské organizace! 11. Zajistěte první veterinární pomoc vlastními prostředky. Zabraňte horším následkům. Slabiny hipoterapie u dětí s Downovým syndromem 12. Starejte se o vašeho koně, neorganizujte ostatní záležitosti! Volejte naše číslo a my vše ostatní zařídíme! 13. Zajistěte vaši telefonickou dostupnost a neblokujte linku zbytečnými hovory kvůli zpětnému dovolání záchranářů! Pavel Čechovský Foto archiv autora OMEZENÍ LIMITUJÍCÍ VYUŽITÍ HIPOTERAPIE U DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM (DS) Z POHLEDU OROFACIÁLNÍ REGULAČNÍ TERAPIE (ORT) Cílem příspěvku bylo poukázat na slabá místa u jedinců s DS v procesu hiporehabilitace. Koncepce současné hiporehabilitace a jejich pozitivních účinků na zdraví jedince by měla u osob s Downovým syndromem (DS) z pohledu Orofaciílní regulační terapie (ORT) věnovat komplexní pozornost navození pohybové koordinace a funkčnosti organizmu jako celku. Do popředí se tak dostává potřeba sledování, diagnostikování a následné intervence z následujících důvodů: 1. z důvodu hypotonie (v ojedinělých případech centrálního typu) s následným narušením rovnováhy a posturální adaptace mezi jednotlivými složkami pohybového aparátu 2. z důvodů kombinace poruch v oblasti vizuálního, vestibulárního a somatosenzorického systému 3. z důvodu snížené pozornosti při mentální retardaci různého stupně a zvýšenou unavitelností 4. z důvodu navození nežádoucích kompenzačních mechanizmů v oblasti orofaciálních struktur vůči tělu (šíje, horní a dolní čelist, jazyk) 5. z důvodu výskytu atlantoaxiální a atlantoocipitální instability. Do popředí se tak dostává potřeba hodnocení a průběžného sledování pohybové koordinace a funkčního stavu organizmu jako celku. Příspěvek poukazuje na slabá místa u jedinců s DS a ponechává na terapeutovi a jeho schopnostech možnosti jejich pozitivního ovlivňování v procesu hiporehabilitace. Při vyšetřování jedinců s DS jsme využili diagnostiku dle Castillo Morales. Proces dosažení vzpřímeného držení těla a zvláště jeho udržení (posturální stabilita a kontrola) při jízdě na koni je u jedinců s DS mnohem obtížnější než u majoritní části populace. V důsledku hypotonie a přidružených poruch různého stupně bývá negativně ovlivněn axiální systém, který je reálně tvořen trupem a anatomicky je ohraničen na jedné straně atlanto-occipitálním spojením, dále pak ramenními a kyčelními klouby. Přehlídnutím některého z výše popsaných bodů dochází u jedince s DS ke zvýšenému výdaji energie z důvodu navození nefyziologických kompenzačních pohybových vzorů, které mohou přímo/nepřímo ohrozit život

5 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 5 jedince. Svou roli sehrává i potřeba neustálého soustředění se na pohyb zvířete, navození a prociťování vlastní polohy těla a v konečném důsledku navození koordinace v oblasti orofaciálních struktur vůči tělu. Posturální stabilita a kontrola držení bývá u jedinců s DS negativně ovlivněna kromě hypotonie i nerovnováhou mezi složkami pohybového aparátu (především svaly, vazy, klouby). Negativně se podepisuje i kombinace problémů v oblasti vizuálního, vestibulárního a somatosenzorického systému což může vyústit ke snížené schopnosti rychlé posturální adaptace na měnící se podmínky pohybu jedince ve výšce. Při vypadnutí funkce byť jen jednoho z těchto systémů dojde k narušení posturální stabilizace a zvětšení výchylek COP. Simoneau et al. (1995) uvádí, že při vypadnutí vestibulárního systému se výchylky zvětší o 4% (např. záklon hlavy), při výpadku vizuálního systému o 41% (např. zhoršení zraku, chůze ve tmě), somatosenzorického systému o 66%, při výpadku dvou systémů vestibulárního a zrakového o 61%, vestibulárního a somatosensorického o 72%, visuálního a somatosensorického o 150% a při výpadku všech tří systémů o 250%. Do této kategorie lze zařadit i snížené vnímání vibrací a změny v motorických strategiích s poklesem reakční rychlosti a prodloužením reakčního času. Velmi závažnou se nám jeví četnost výskytu očních vad, problémy v periferním vidění a senzitivitou zrakového kontrastu, což způsobuje problémy ve vnímání obrysů a hloubky prostoru. Vizuální problematika spolu s motorickými dysbalancemi, odchylkami těžiště, redukovaným využíváním HK při náhlém vychýlení spojená se slabostí svalů kotníků a nohy může být příčinou pádů u jedinců s DS. Nelze opomenout i nároky během přijímání kognitivních podnětů (množství), jejich zpracovávání s redukovanou schopností reakce v důsledku mentální retardace různého stupně. Z pohledu navození koordinace orofaciálních struktur vůči tělu dochází vlivem základní diagnózy, hypotonie, vizuálních a jiných somatosenzorických problémů k narušení celkové posturální stability a kontrole držení. Může k tomu dojít při předčasném zaujetí polohy vsedě při jízdě na koni nebo bez přípravných opatření. Trupová kyfóza se zkrácením šíje v reklinaci, protrakci ramen, addukci a intrarotaci HK, vymizení lumbální lordózy vede k vysunutému držení dolní čelisti, většímu otevření úst, tlaku jazyka proti dolním molárům (někdy se jazyk dostává na dolní řezáky a před ně), posílení dýchání ústy, k větší suchosti sliznic, nadměrnému vydechování a tím k faktorům narušujícím orální zdraví. Nelze opomenout i nadměrné zatížení sedací kosti. Svou roli sehrává i decentrace dolních končetin ( DK) spojená se slabostí svalstva kotníků a nohy (opora chodidla v třmenech). Z pohledu ORT doporučujeme v průběhu hiporehabilitace opakovaně se přesvědčovat o navození koordinace ve všech rovinách těla a o funkčnosti organizmu jako celku. V případě jakéhokoliv vybočení akci přerušit, ponechat čas na odpočinek. Zvýšenou pozornost si zaslouží i oblast horní krční páteře běžně označována C0-2. Je tvořena occiputem (C0), atlasem (C1) a epistrofeem (C2). Úrazy horní krční páteře tvoří 1/3 všech poranění krční páteře Greene et al. (1980). Dochází k nim při dopravních nehodách, pádech a sportovních aktivitách. Poranění v oblasti CC přechodu jsou velmi často smrtelná Bucholz et al. (1979). Z důvodu výskytu atlantoaxiální a atlantoocipitální instability je funkčnost této oblasti pro zařazení klienta do hiporehabiitace limitující. Je záslužné, že se je poslední dobou daří objevovat, přesto často dochází k tomu, že tento problém bývá objeven náhodně (nejčastěji během somatologického šetření). Je na zvážení terapeuta vyžádat si toto vyšetření před zahájením vlastní hiporehabilitace. V našich podmínkách se doporučuje Rtg vyšetření od dvou, případně tří let věku dítěte. Cílem příspěvku bylo poukázat na komplexnost problematiky u jedinců s DS kterou je zapotřebí brát na zřetel při provádění hiporehabilitace, čímž je možné přispět ke zlepšení kvality života nejen dětí a osob s postižením, ale i jejich rodinných příslušníků a všech zúčastněných. PaedDr. Eva Matějíčková Literatura: 1. Bucholz RW, Burkhead WZ. The Pathological Anatomy of Fatal Atlanto occipital Dislocations. J Bone Jt Surg Am 1979; 61: Castillo Morales, R.: Orofaciální regulační terapie. Portál, s. r. o., Praha 2006, s. 64. ISBN Greene KA, Dickman CA, Marciano FF, Drabier JB, Hadley MN, Sonntag VK (1997) 4. Acute Axis Fractures: Analysis of Management and Outcome in 340 Consecutive Cases. 5. Spine 1980; 22: Pilinová, A., Matejičková, E. Lenčová, E.: Forensic Aspects of Dental Treatment of Mentally Disabled People with Combined Impairment. In: International Association of Forensic Sciences, Hong Kong, 2005, s Simoneau, G. G., et al. Role of somatosensory input in the control of human posture. Gait & Posture. 1995, 3, s

6 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 6 Špecifické faktory pôsobenia hippoterapie Milí čitatelia, stretávame sa s rôznymi názormi o problematike, akou je hipoterapia. Hľadáte odpoveď na otázku, čím je táto metóda výnimočná? V čom je jej špecifický potenciál? Team spoluautorov z rôznych krajín sa rozhodol identifikovať špecifické faktory pôsobiace v rámci hippoterapie ako pedagogicko-psychologickej metódy. Chcela by som Vám sprístupniť materiál, ktorý sme spoločne s autormi vytvorili v jazyku, ktorý má byť prístupný pre každého. S praktickými príkladmi. Pre každého. Profesionála, či laika, zainteresovaného, či nie. Čo dáva hippoterapia (prípadne animoterapia) a iné metódy nie? Prirodzená motivácia Trojstranné partnerstvo Byť neseným Terapia v realite Komplexný vplyv Nový začiatok s vlastnou aktivitou Práca s živým partnerom Príklady pre pochopnie Popísané príklady Vám majú pomôcť pochopiť, ako pôsobí špecifický potenciál metódy, akou je hippoterapia. Takých príkladov by mohlo byť ešte veľmi veľa. Každý z nich prináša pohľad na hipoterapiu z trochu inej perspektívy. V jednotlivých príkladoch možno hovoriť o dominantom pôsobení, toho-ktorého faktora. To však nevylučuje spolupôsobenie ďalších. Z didaktických dôvodov predkladáme takýto prístup. Prirodzená motivácia Ak terapeut dáva počas práce koňovi a klientovi bezpečným spôsobom adekvátnu slobodu a priestor pre ich vlastné interakcie, kone používajú svoju prirodzenú schopnosť iniciovania kontaktu s inými živými bytosťami. A ľudia inštinktívne venujú pozornosť zvieratám (koňom). Tak reagujú ľudia na celom svete. Terapeut využíva túto motiváciu k dosahovaniu terapeutických cieľov. Takáto motivácia pôsobí aj v prípade, keď pracujeme s klientom, ktorý je presýtený a unavený rôznymi terapiami. Poník spiaceho Yanisa zíva Malý Yanis trpí rôznymi ťažkými postihnutiami. Neobyčajne veľa spí a má silné úzkosti. Kontakt a koncentrácia sú u chlapca veľmi ohraničené. Počas prvého stretnutia so sympatickým poníkom Lili, sa Yanis začal zaujímať o dianie okolo seba. Lili výrazne priťahuje jeho pozornosť. Pozerá na ňu, kladie na ňu ruky, usmieva sa. Keď mu Lili dýcha priamo na chrbát, chlapec reaguje a snaží sa ju dočiahnuť rukami. Vysadili sme ho na Lili. On ponára prsty do jej hrivy, vkladá palec do úst a lahína si na nej. Musíme ho držať. Prvé prekvapenie Lili začína hlboko dýchať. To je symptómom Yanisa, keď začína mať epileptický záchvat. Ale ležiac na Lili, sa namiesto záchvatu úplne uvoľnil a onedlho zaspal.. A čo sa deje s Lili? Sme prekvapení. Lili zíva.. Trojstranné partnerstvo Brigitte Martin, Francúzko- Feetac Trojstranný vzťah kôň klient - terapeut stimuluje komunikáciu a interakcie špecifickým spôsobom, ktorý urýchľuje terapeutické procesy. Kôň vnáša do tohto vzťahu autentický, transparentný postoj bez predsudkov a jeho správanie je zrkadlom, v ktorom je možné uvidieť seba samého. To predstavuje oveľa viac terapeutických možností. Terapeut vedie priebeh terapie tak, aby sa klient mohol rozvíjať. Papa! Nepočujúci 3-ročný Igor má každý deň celý maratón práce s rôznymi odborníkmi. Tí ho považujú za výnimočne neposlušné dieťa, ktoré nedokáže nadviazať vzťah.naše prvé stretnutie. Zabára tvár do hrivy koňa. S obrovskou radosťou mi pozerá do očí! Ja opakujem po ňom. Potom on po mne. A znovu mi pozerá do očí s úsmevom na tvári. Začína ukazovať svoje pocity, ktoré v ňom vyvoláva práve kôň. Po ňom vidno živý záujem a dýcha Igorovi priamo do tváre. Začínam prstom kresliť do srsti koňa kolieska a Igor opakuje. Striedame sa. Jedno koliesko ja, jedno on. Kôň mi pomáha pozrieť sa hlbšie na Igorove emócie. Celý čas dáva chlapcovi najavo, aké mu je to príjemné, keď ho hladí a mazná sa s ním. Zatvára oči a skláňa hlavu k nemu. Igor to chápe.

7 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 7 Odchádzajúc, hoci hovoriť nevie, snaží sa koňovi povedať spontánne: Papa! Stanislava Tílešová, Poľsko Stowarzyszenie Strapate Ranczo Po niekoľkých stretnutiach bola schopná cválať na lonži. Vtedy skonštatovala so šťastným úsmevom: To je také krásne..ako keby mojej duši narástli krídla. To sa ma hlboko dotklo. Uvedomila som si, s akou intenzitou prežíva vlastné pocity. Rozhodla som sa jej počas jazdenia sprístupniť čo najviac možností, ktoré pohnú jej dušou. Dnes chce ona dodávať krídla iným. Terapia v realite Ute Benker, Niemcy Főrderkreis Ak terapeut pracuje prirodzeným spôsobom, znamená to, že počas práce s koňmi využíva reálne podmienky a prostredie. Terapia teda prebieha v skutočnej realite. Terapeut musí byť schopný pracovať s tým, čo sa počas práce v týchto podmienkach deje, pritom istiť bezpečnosť a využívať tieto situácie terapeuticky. Všetko prebieha tu a teraz a to umožňuje ľahšie preniesť zmeny do každodenného života klienta. Učenie sa v reálnych situáciách, je najtransparentnejšie. Učiť sa a nadobúdať skúsenosti týmto spôsobom je možné aj u ľudí, ktorí majú problémy so slovným, či intelektuálnym dorozumievaním sa. Takéto skúsenosti prínášajú najväčšie efekty. Byť neseným Ilustační fotografie: Lucie Továrková Z kráčajúceho koňa sú na jazdca prenášané trojdimenzionálne, rytmické impulzy. Tak ako to je u kráčajúceho človeka. Byť neseným je jednou z najranejších potrieb človeka prostredníctvom tepla a pohybu vplýva na pocit dobrej pohody telesne, psychicky, emocionálne, zmyslovo. Prostredníctvom tejto špecifickej schopnosti koňa (nezávisle od veku klienta), môže terapeut poskytnúť klientovi potrebnú relaxáciu, pocit blízkosti, dobitia energie, zmyslové a pohybové skúsenosti. Terapeut je zodpovedný za špecifický trening koňa a za adekvátne riadenie jeho pohybov, ako aj za ich využitie v adekvátnych momentoch počas terapie. Prostredníctvom rôznych rytmov a rôznych pohybov koňa sprístupňujeme rôzne terapeutické skúsenosti. To ako keby mojej duši narástli krídla Obrátili sa na mňa rodičia 7-ročnej Anky. Často bola smutná, len zriedka sa usmievala. Hrala sa zriedka, a keď už, tak sama. Najradšej počúvala príbehy z CD-čiek. Zenek v blate Päťročný Zenek sa panicky bál chorôb a špiny. Kôň, koňom. Rád vylihoval na slnku a bol teda patrične špinavý. Pred jazdou ho bolo treba vyčistiť. Nezaujímalo ho, či má byť špeciálne čistý pre niekoho. Raz, po čase systematickej práce, keď už Zenek čistil koňa - netrápiac sa veľmi svojimi špinavými rukami, bolo výnimočne mokro po silnom daždi. A všade vôkol blato, blato. Dostala som vtedy šialený nápad, ako využiť realitu na 200 percent. Začala som z blata formovať guľky a ukázala som Zenkowi, aká zábava môže byť, keď počas jazdy hádže tými guľkami na cieľ. Najprv bral odo mna blato a formoval guľky veľmi opatrne. Onedlho s obrovskou radosťou hádzal guľkami z blata na rôzne ciele jazdiac na koni. Matka bola v údive. Zenek chcel zostať ešte po našom stretnutí a celkom nadšený navrhol túto zábavu mojej dcére. Všetko bolo zablatené. Plot, stromy, chodníky, nehovoriac už o deťoch. Na ich tvárach žiarili šťastné úsmevy. Stanislava Tílešová, Polska Stowarzyszenie Strapate Ranczo

8 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 8 Komplexný vplyv Práca s koňom vplýva na ľudí na všetkých úrovniach telo, zmysly, emócie, vnímanie, pozornosť, osobnosť, sociálne zručnosti..to znamená, že v rámci využívania len jednej terapeutickej metódy hippoterapie, dosahujeme rôzne výsledky. Často komplexné. Preto by mal terapeut vedieť pracovať s rôznymi metódami, využívať rôzne prístupy, adekvátne podľa individuálnych schopností a potrieb klienta, koňa, seba samého a podmienok práce. Sú nevyhnutné poznatky z rôznych oblastí. Takto je práca terapeuta komplexná. Postrach Tomek Tomek. Neposlušný chlapec s ťažkosťami v pohybovom vývine a samými päťkami pre problémy s koncentráciou a pamäťou. Keď som ho učila klusať, on chcel jednoducho do koňa kopať pätami, ako to býva vo filmoch.aspoň ešte raz chce kopnúť vediac, že nesmie! Kôň presne vycítil, že chlapec sa už dokáže ovládať. A že ja očakávam to isté. To kôň podskakuje bezpečným spôsobom, ale výrazne prehovárajúcim do duše Tomka. V tomto stáde nesmie predsa nikto vedome iným ubližovať! Tomkowi až oči vyliezli. Pochopil. Do konca stretnutia sa snažil, ako nikdy predtým. Chlapec sa od vtedy celkom začal meniť. V škole sú jeho pohyby presnejšie, plynulejšie, rešpektuje pravidlá, sústredí sa, číta slová namiesto písmen, učí sa násobilku, pamätá si básničky, hrá sa s kamarátmi. Stanislava Tílešová, Polska Stowarzyszenie Strapate Ranczo Nový začiatok s vlastnou aktivitou Koňa nezaujíma minulosť nášho klienta, ani nemá očakávania týkajúce sa jeho budúcnosti. Terapeut zostavuje situácie tak, aby klient s koňom mohol pracovať a rozvíjať sa. Takto klient odkrýva vlastné silné stránky, možnosti, potenciál fyzický i psychický ktorého si sám nebol vedomý alebo ho nedokázal využiť, pracovať s ním. Alebo občas tento potenciál je jednoducho potvrdený. Klient počas takejto práce nielen hovorí o tom, čo by mohlo byť. Pracuje predovšekým prostredníctvom činov. Neraz Ilustační fotografie: Lucie Továrková

9 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 9 Práca s živým partnerom (koňom) Do našej práce je zaradená živá bytosť (kôň) s vlastnými potrebami, reakciami, správaním a právami. Treba sa o neho adekvátne starať, prispôsobovať sa jeho potrebám a situáciám. Zohrať sa. To predstavuje špecifický potenciál takej práce. Zabezpečenie partnerskej pozície pre koňa vyžaduje, aby mal dostatok vlastnej slobody a priestoru na prejavovanie pozitívnych, aj negatívnych reakcií a to bezpečným a jasným spôsobom. Kôň nie je dravcom. Väčšina klientov prijíma odzrkladľovanie seba samého oveľa jednoduchšie, ak dané zrkadlo nastavuje práve kôň. A nielen terapeut, či niekto iný. Kôň je aktívnym účastníkom, nie hračkou, či vecou, ktorou možno manipulovať. To predstavuje viac terapeutických možností. Dobre i zlé dni Jeden z mojich koní bol už veľmi starý a čoraz viac sa jeho život chýlil k svojmu koncu. Mával zlé dni vtedy iba stál a ledva dýchal a mával dobré dni. Už s nami nemohol pracovať ako všetky iné kone, ale vždy sa ukazoval v našej blízkosti a občas niekoho dotýkal, maznal sa. Deti sa o neho chceli starať. Ilustační fotografie: Lucie Továrková bez slov. Okamžite dostáva odpovede, reakcie v rámci akcií od koňa a terapeuta. Takto začína používať nové spôsoby správania, reagovania. V situáciách tu a teraz, v konfrontácii s reálnymi reakciami koňa, terapeuta, aj prostredia. Kde je problém? 4-ročná Janka mala pohybové ťažkosti. V škole sa jej deti kvôli tomu vysmievali. Rozprávam sa s jej mamou a s údivom sledujeme, čo sa deje. Janka sa vybrala do výbehu, kde sa kone voľne pohybujú. Podišla k jednému koňovi a začína ho viesť. Nemá ani ohlávku,.. ani nič, čím by ho mohla usmerňovať. Riadi koňa prostredníctvom vlastných pohybov tela. Tzv. prirodzenej komunikácie, ktorú má človek inštinktívne v sebe. Kôň ide krokom, kluše, zastavuje sa, idú synchronicky s Jankou vedľa seba, menia smer Nikdy som nevidela nič podobné, aby si ktokoľvek bez akejkoľvek prípravy, tréningu v tejto oblasti, dokázal tak poradiť. Hoci som počula. Ukazuje sa, že Janka má potenciál zvládnuť svoje problémy. Kôň je toho živým dôkazom. Doris Rußig, Niemcy Főrderkreis Raz, majúc svoj dobrý deň, sme zbadali, ako si vykračoval z výbehu, elegantne sa kolíšuc v bokoch. Vyzeralo to, že sa dobre baví. Poznajúc do dokonale a vidiac, čo hovorí svojou rečou tela, sme okamžite vyštartovali zistiť, čo si na nás vymyslel. Ukradol si prilbu do jazdenia a vložil ju do nádoby s vodou do pitia pre kone Urobil na deti obrovský dojem. Všetci sme ho plne obdivovali, ako sa ešte dokáže tešiť zo života a ako čelí tvrdej realite. Doris Rußig, Niemcy Főrderkreis Mgr. Stanislava Tílešová, PhD. Spolupracujúci team: Doris Rußig, Nemecko Főrderkreis Ann Kloeck, Belgicko - Handhippo Marguerite Weith, Francúzsko - Fitram Brigitte Martin, Francúzsko - Fentac Lenka Kňazovická, Slovensko SHA Birgit Thiel, Nemecko Főrderkreis Anett Gerling, Marie-Jose Enders- Slegers - Holandsko

10 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 10 Ucelená rehabilitace Ucelená neboli komplexní nebo také celková rehabilitace je v poslední době velmi často používaný termín. Co vlastně znamená? Slovo rehabilitace doslova značí znovu obnovení. Jde o zpětné získání dříve nabitých schopností, o které člověk přišel během nemoci, úrazu, nebo vlivem jiných nepříznivých okolností. Patří sem ale i oblast, kdy člověk příslušné dovednosti ještě nikdy neměl např., když se narodí s vrozenou vadou, nebo je nedostatečné stimulován v určitých vývojových obdobích. V těchto případech je úkolem rehabilitace, aby se pokusila tyto schopnosti teprve vytvořit. Slovo ucelená nebo komplexní, znamená práci s celistvostí člověka a s jeho prostředím. Člověk je bio-psycho-sociální tvor a nemělo by se na něj pohlížet pouze z pohledu onemocnění, ale jako na aktivního tvora, který přijímá a do určité míry může měnit sebe a své prostředí. Ucelená rehabilitace má čtyři složky. Zahrnuje léčebnou, pedagogickou, pracovní a sociální rehabilitaci. Zatímco léčebná rehabilitace je u nás na velmi vysoké úrovni, s ostatními složkami komplexní rehabilitace je to znatelně horší. Většinou se jim věnují neziskové organizace a občanská sdružení. V Evropě mají na vysoké úrovni zpracovaný koncept celkové rehabilitace např. Skandinávské země. Hiporehabilitaci můžeme zahrnout pod všechny čtyři složky. Do léčebné rehabilitace řadíme fyzioterapii, ergoterapii a balneologii. Hlavní náplní fyzioterapie je léčba pohybem (kinezioterapie) a fyzikálními metodami (elektrické proudy, magnety, ). Ergoterapie je méně známý obor, kteří někteří lidé nesprávně nazývají léčba prací a představují si klienty, kteří chodí do dílen vyrábět nějaké produkty. Toto je pouze nepatrná část z široké působnosti ergoterapie. Jejím hlavním úkolem je stejně jako u fyzioterapie navrátit klienta do aktivního života. Ergoterapie se však nesoustředí pouze na pohybovou komponentu lidského těla, ani pouze na jemnou motoriku, jak se někdy uvádí, ale i na mentální, logopedickou, psychickou a sociální složku osobnosti člověka. Ergoterapie se věnuje nácvikům soběstačnosti, nalezení pro klienta vhodného uplatnění svých schopností v prostředí, kde žije (zaměstnání, rekvalifikace, zájmy), výběru vhodných kompenzačních pomůcek a úpravám bariérového prostředí. Fyzioterapeut nebo ergoterapeut vám mohou nabídnout pro cvičení a rozvoj (dle svého vzdělání) známou Vojtovu metodu nebo Bobath koncept. To však ani zdaleka není celkový výčet toho, co pro vás mohou udělat. Balneologie zahrnuje veškerou lázeňskou léčbu. Pedagogická rehabilitace řeší u žáka, studenta, integraci nebo naopak jeho speciální vzdělávání. Pomáhá vybrat vhodný typ studia pro možnost budoucího uplatnění. Upravuje plán vzdělávání na míru, používá vhodné vzdělávací pomůcky, upravuje prostředí, ve kterém se klient vzdělává, aby nedocházelo k dalším sekundárním problémům - například vadné držení těla, přetěžování funkčních svalových skupin a podobně. Pracovní rehabilitace se zabývá možným uplatněním klienta, případně jeho rekvalifikací, aby práce odpovídala jeho možnostem a zdravotnímu stavu. Upravuje pracovní místo, pracovní prostředí, pracovní dobu, tak aby práce dále nepoškozovala klienta. Také řeší problematiku chráněných pracovních míst. Sociální rehabilitace usnadňuje zařazení klienta do společnosti. Snaží se pomoci klientovi, aby přiměřeně zvládal nároky prostředí dle svých možností. Může probíhat formou skupinové terapie, nebo formou nácviku běžných denních sociálních situací. Aby se jednalo skutečně o komplexní rehabilitaci, je třeba, aby rehabilitační pracovníci spolupracovali s odborníky ostatních profesí, jak s lékaři a s ostatními zdravotnickými pracovníky, tak i s logopedy, psychology, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky a dalšími odborníky. Mgr. Jana Slováková

11 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 11 Tonyho čtvrtý rok ve středisku hiporehabilitace Pirueta V poklidném prostředí psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě se v ohradě pase malé stádečko koní. Tito čtyřnozí přátelé pacientů z léčebny pomáhají lidem znovu vstoupit do plnohodnotného života. Pojďme se podívat nyní do života jejich. Foto archiv Pirueta PL H.Brod V únoru tohoto roku Tony začal svůj čtvrtý rok ve středisku hiporehabilitace Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod. Za sebou zanechal rok plný dobře odvedené práce, spoustu pacientů, kterým vytvořil úsměv na tváři, zlepšil jim náladu, nenásilně je přinutil zamyslet se nad spoustou věcí. Spolu s ním zažili pocit úspěchu, ukázal jim, že svět má také své hezké stránky. Za ty tři roky, které je Tony v našem středisku, si vybudoval ve stádě své místo - to nejvyšší. Respektují ho všichni koně v naší stáji, pokud je Tony v jejich blízkosti klidí se mu z cesty. Kontakt s ostatními koňmi většinou nevyhledává, drží se stranou, má rád svůj klid ať už při práci nebo ve výběhu, málokdy se účastní potyček, ale občas se nechá zlákat haflingem Martinem ke společné hře. Kontakt s lidmi však Tony vyhledává rád, hlazení, čištění a jemu věnovanou pozornost si velmi užívá. V loňském roce Tony pracoval s dospělými pacienty s návykovými nemocemi, s pacienty trpící poruchou okruhu schizofrenních psychóz a s pacienty z geriatrického oddělení. Vybírán byl především pro pacienty, kteří potřebovali podpořit, zažít úspěch a dodat jistotu. Tony díky svému klidnému temperamentu a nevtíravosti v pacientech budí důvěru, zvědavost, odhodlání pracovat s ním a přemýšlet nad tím jak ho zaujmout. Díky těmto vlastnostem byl Tony zařazen i do terapie se seniory, kde se velmi dobře osvědčil ať už při kontaktní terapii, při čištění, při práci s koněm ze země, ale i při ježdění, kdy se někteří odvážní pacienti z této skupiny odhodlali nasednout na jeho hřbet a ujistili se tak, že nejkrásnější pohled na svět je opravdu ze hřbetu koně. V květnu byl v našem středisku uspořádán první ročník workshopu Co nám říkají koně, kde i Tony měl své důležité místo. Skvěle se zhostil svého úkolu a pomohl tak účastníkům prostřednictvím zkušených lektorek dozvědět se něco o sobě. Poslední středu v měsíci srpnu se konala každoroční benefice - tentokrát pod názvem Jeden za všechny, všichni za jednoho. Po úvodním vystoupení, ve kterém se představili všichni terapeutičtí koně v sedlech s terapeutkami hiporehabilitace, následovalo vystoupení dospělých pacientů s názvem Smutek. Zde Tony s klisnou Sárou a s pacientkami v jejich sedlech zajeli s přehledem zrcadlovou sestavu, která byla propojená s tančícími pacienty na zemi. Práce v průběhu roku bylo hodně, proto si Tony užíval letních a zimních koňských prázdnin, kdy odpočíval ve výběhu, aktivně pak na vyjížďkách v terénu, při koupání v potoce, nebo dovádění ve sněhu. V první části letošního roku, která je již skoro úspěšně za námi, Tony pokračoval v terapii s pacienty ze stejných oddělení jako v loňském roce, na jedničku zvládl druhý ročník workshopu Co nám říkají koně pořádaným naším střediskem hiporehabilitace Pirueta. Nechme se tedy překvapit, co pro Tonyho přinese druhá polovina letošního roku. Foto archiv Pirueta PL H.Brod Tento hiporehabilitační kůň je našemu středisku bezplatně zapůjčen od CPK Chrpa pod vedením Ing. Tomáše Ditrta. Ing.Martina Mrštinová Středisko hiporehabilitace Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

12 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 12 Alan Vysoký ryzák českomoravského belgika na první pohled vzbuzuje respekt. Ne jenom díky výšce, ale i svým výrazem. Je jasné, že jde o sebevědomého, dominantního koně. Zároveň má v sobě určité charisma a jakousi milost, takže v našem osmihlavém stádě (většiny ryzáků) se nestane, že by si ho člověk nevšiml. Pacienti po zhlédnutí našeho stáda velmi často mluví právě o Alanovi. Většinou mají jasno. Buď ho rozhodně nechtějí je moc velký, anebo si je naopak něčím získal a chtějí právě jeho. Foto archiv Pirueta PL H.Brod Alan je velice šikovný, bystrý a inteligentní kůň, který rád pracuje s člověkem. Miluje práci ze země, učení se, objevování nových věcí a různé blbosti. Například, kdyby si během terapie při nastupování pacienta z rampy terapeut nedal pozor, kam Alanovi ukazuje, aby si stoupnul, a ukázal o pár centimetrů vedle, Alan by v klidu a s nadšením vylezl na rampu k pacientovi. Nezapomenu na Alanovu první terapii s pacienty, kdy byla na programu práce ze země na vodítku. Alan vešel do kryté haly jako do arény, vznešeně a s nadšeným výrazem, který napovídal: Tak tohle bude zábava, to si fakt užiji. Alan začal vodit pacienty a vymýšlet svůj program. Zoufalé pohledy pacientů však nenechaly terapeutky dlouho v klidu a brzy bylo Alanovi vysvětleno, že na představení není nejvhodnější chvíle. Tak zklamaný výraz koně se člověku jen málokdy naskytne uvidět Nicméně Alan brzy pochopil, co se od něj očekává, s jakými lidmi pracuje a stal se nenahraditelným pomocníkem a partnerem při terapii. A prostor pro jeho oblíbené lotroviny a rozvíjení jeho tvořivého ducha mu byl ponechán mimo terapii. Alan je flegmatický pohodář, jen tak něco ho z míry nevyvede. Pokud ho však člověk probudí, dokáže reagovat rychle a přesně na každý pokyn. Během terapie bývají pacienti nezřídka svědky opravdového divadla, kdy se zoufalý člověk snaží Alanovi něco vysvětlit svou řečí těla, která bohužel neodpovídá jeho představě. Alan pak se 100% pozorností a ochotou vyhovět reaguje na každý pacientův pohyb. Naskytne se tak nevídaný tanec, kdy se Alan točí proti člověku, je schopný i nohu ve vzduchu na (nechtěný) pokyn člověka zastavit a položit opačným směrem. Ve stádě patří Alan mezi nejdominantnější koně. Svého postavení však nezneužívá a je ochráncem slabších. Ač sám často koně pokouší k různým hrám a šarvátkám, pokud je nějaký kůň jiným utlačován, nebo napadán, Alan se slabšího okamžitě zastane. V některém období, když dochází mezi určitými koňmi k drsnějším potyčkám, nebo napadání jednoho druhým, které by za normálních okolností vyžadovaly až oddělení každého jinam, terapeutky v klidu odchází domů ve stádě je Alan. Alan se výborně osvědčil v terapii s pacienty z oddělení léčby závislostí. U této skupiny pacientů oceňujeme u Alana převážně jasné nastavení hranic, nutnost prosadit se a vzbuzování respektu. Díky těmto vlastnostem je Alan také používán pro dětské oddělení, pro starší školní děti. Zvláště u dětí nerespektujících autority, nebo těch, co potřebují během terapií neustálé podněty a opravdu vtáhnout do terapie. Několikrát během roku 2011 byl Alan zařazen do terapie s pacienty trpící poruchou okruhu schizofrenních psychóz. Zde však bylo třeba dobře zvážit, jestli nebude pro tyto pacienty příliš náročný. Po celý rok na terapii docházela ambulantně dospělá pacientka s kombinovaným postižením. S Alanem společně kráčeli k nasedací rampě, kdy Alan byl pro ni oporou místo berlí a 100% trpělivý a spolehlivý při ježdění. Kromě pravidelných terapií absolvoval Alan v květnu 1. ročník našeho workshopu s názvem Co nám říkají koně. Nezklamal a bez servítek nastavil účastníkům zrcadlo, čímž dostali pravdivou zpětnou vazbu na své, často i nevědomé chování. Tento hiporehabilitační kůň je našemu středisku bezplatně zapůjčen od CPK Chrpa pod vedením Ing. Tomáše Ditrta. Mgr. Kateřina Převorová Středisko hiporehabilitace Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

13 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 13 Fond her V praxi jsme odkázáni na naši kreativitu, zkušenosti a předávané know-how z terapeuta na terapeuta. V žádné hiporehabilitační knize nenaleznete konkrétní rozepsané aktivity, které můžete s klienty provádět v rámci AVK nebo PPK. Moje fantazie, zkušenosti a nejvíce kreativita jsou poměrně omezené, a tak jsem začala pátrat po dalších možnostech v terapii, po dalším vzdělávání. Našla jsem nezbytné minimum (nedávno vyšla kniha od Petry Černé-Rynešové). Chtěla bych se tímto podělit v rámci série článků fond her o několik autorských her, o několik ústně převzatých či inspirovaných knihou a posléze s dovolením hiporehabilitačních organizacích o několik dalších aktivit z jejich terapeutického repertoáru.. Nekladu si za cíl zde napsat přesný návod na to, jak postupovat k uzdravení člověka. Každý by si měl danou aktivitu nejprve vyzkoušet sám na sobě, než ji uvede v praxi. Každý terapeut zná svoje zkušenosti a dovednosti a ví, pro které terapeutické nástroje smí sáhnout a které ho dovedou k cíli. Nejvíce v terapii získáte závěrečným rozhovorem, ke kterému je výhodné mít konkrétní terapeutický výcvik nebo alespoň dlouholeté zkušenosti v oboru. Důležitou částí uvedení každé hry je motivace. Motivace klientů vypracovat nějaký úkol velmi závisí na úvodních pár minutách před samotnou aktivitou tedy závisí na formě uvedení hry. Jak se klient naladí a bude dále spolupracovat, závisí na fantazii, osobnosti a temperamentu daného terapeuta a následném předvedení aktivity. Vhledem k tomu, že motivační techniky má velmi dobře zpracované zážitková pedagogika, doporučuji nahlédnout do podobných publikací. Nejběžněji používanou metodou je předčítání legendy, která se ke hře váže, nebo sehrání krátké scénky, která navodí buď napětí před náročnou hrou v terénu, nebo uvolnění nutné pro hru psychologickou. Důležitý je i název hry, způsob vysvětlování pravidel, promítnutí videa či filmu. (Hrkal & Hanuš, 2000) Využívají se jakékoliv atmosférotvorné prvky, které zaujmou klienta a jeho vnitřní motivaci. Dále se uvádí, že způsob uvádění každé hry musí reagovat na úroveň a potřeby skupiny, ke které promlouváme a kterou vedeme. Využíváme k navázání kontaktu pohledu, a proto není příliš vhodné mít na očích při výkladu či představování tmavé brýle. (Neumann, 1998) Mezinárodní výstava Cíl: projekce, rozvoj fantazie, kreativity, jemná motorika, spolupráce, komunikace, relaxace a zábava Čas na přípravu: 5 10 minut Čas na hru: minut Počet terapeutů: 1-2 Forma: individuální, skupinová Materiál: kůň, provazová ohlávka/uzdečka, vodítko, gumičky, hřeben, stužky, přírodní materiály (například rostliny); tužky a papíry Úkoly: 1. Ozdobte svého koně. K dispozici máte stužky, gumičky a cokoliv, co najdete v areálu (květiny, větvičky ). Platí zákaz vstupu do výběhu ke koním. 2. Představte svého koně při předvádění. Vymyslete si cokoliv o jeho historii a o jeho charakteru (co ne/má rád, záliby ). Fantazii se meze nekladou. Motivace: Tuto aktivitu uvádíme například jako mezinárodní výstavu koní, kdy porotu tvoří přítomné osazenstvo, včetně klientů (sami pro sebe nehlasují).

14 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 14 Popis: Klienti zdobí své koně. Úkoly je vhodné zapsat na papír/flipchart, aby byly viditelné pro všechny. Po vyzdobení koně zadáme druhý úkol budou nám muset koně představit. Neměli by o koni říkat pravdivé informace. Mohou se zaměřit na rodiče/rodinu koně (kdo to je, co dělá ), pak na životopis samotného koně (jak vyrůstal, co má/nemá rád, jaký je ). Šíře zadání záleží na nás. K dispozici dáme papíry a tužky, aby si své nápady mohli zapsat. Terapeuti (možno včetně účastníků) utvoří komisi, která dává známky (například jako ve škole 1-5), nebo dává bodové hodnocení. Stává se, že se většinou nikomu nechce jít jako prvnímu. Tento problém může vyřešit rozlosování pořadí. Dvojice klientů s koněm jednotlivě přistupuje ke komisi a představuje koně. Komise hodnotí. Nejlepší výsledek dostane malou odměnu. Petra Malečková Další inspiraci naleznete zde: Černá Rynešová, P. (2011). Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním. Pardubice: Direkte, s. r. o. Zdroje: Hrkal, J., & Hanuš, R. (2000). Zlatý fond her II. Praha: Portál. Neumann, J. (1998). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. Malečková, P. (2012). Diplomová práce: Metodika a techniky při práci s klienty v psychoterapii pomocí koní a v aktivitách s využitím koní. Brno Fotografie: Vzdělávání a občanská sdružení Ryzáček Jednoho dne jsem si řekla, že si udělám výlet a spojím ho s návštěvou občanského sdružení Ryzáček, kde se konal workshop aktivit s využitím koní. Po vystoupání blátivé stezky se mi naskytl pohled na nové budovy a několik zvířat. Ihned se mi dostalo přívětivého přivítání a byla jsem dovedena do vyhřáté místnosti, kde se měl konat workshop Foto archiv o. s. Ryzáček Občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2006, se nachází v obci Vyšehorky u Mohelnice v podhůří Jeseníků. Na pokraji obce vyrostl nový bezbariérový areál, který se skládá z dvou komplexů budov (soukromý obytný dům; krytá hala, stáje, sedlovna, klubovna, sociální zařízení, seník), chlíva (králíkárna, kurník a zázemí pro dvě kozy), tří hektarů výběhů (v blízkosti stáje a nad obcí) a pískové jízdárny. V areálu se nachází 9 koní, dvě kozy, slepice, králíci, perličky, kočky a psi. K terapii je využíváno 6 koní, další hospodářská zvířata nemají terapeutické využití. Pro návštěvníky však skýtají skrytý pedagogický potenciál, zejména u malých dětí, který využívají vyučující. Dva koně jsou v přímém vlastnictví občanského sdružení, tři jsou bezplatně pronajímáni pro hiporehabilitační účely. Činnosti, kterými se o. s. zabývá, jsou zejména AVK (pro dětské domovy, výchovné ústavy, základní nebo mateřské školy. Na AVK dochází i stacionář nebo individuálně senioři. Hipoterapie bývá přibližně dvakrát do týdne, zbývající čas vyplňují AVK, semináře, preventivně výchovné aktivity a realizace akcí pro veřejnost. Terapie přes zimu neprobíhají. Alespoň 14 dní v létě mají koně dovolenou na horních výbězích v obci,

15 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 15 kde mají dostatek pastvy. Tým je sestaven z osmi zaměstnanců (fyzioterapeut, pedagog, psycholog, cvičitel koní pro hiporehabilitaci, vodič koní, manažer projektů, ošetřovatel koní) a 6 koní (Aron ryz. SN 2001, Keily ryz. ČT 2002, Revoltosa/ Riva b. P.R.E. 2006, Filly ryz. ČMB 2006, Anys hnědka A1/1 2006, Chermin A1/1 2004). Prvního srpna složili koně akreditační zkoušky koní pro hiporehabilitaci a Ryzáček se tak stal druhou organizací, která tyto zkoušky vlastní. Občanské sdružení jde s dobou a pořádá zajímavé, různorodé semináře, na které stojí za to se jet podívat. Užijete si čerstvý vzduch, koně a celkově příjemné prostředí s uvolněnou atmosférou. Letos se konal pro veřejnost kurz Začínáme s hiporehabilitací, workshop AVK (aktivity s využitím koní, pozn. redakce), seminář o bosých kopytech, workshop Kůň v hiporehabilitaci nebo Hipoterapie. Letos už nás v listopadu čeká pouze Countrybál, ale nebojím se, že se by příští rok Ryzáček nevrhl do dalších projektů se stejnou vervou a nadšením. VEŘEJNÁ BENEFICE S NADĚJÍ V SEDLE Petra Malečková Dne se konal již 11. ročník veřejné benefice na podporu střediska hiporehabilitace Pirueta v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. Akce s názvem s Nadějí v sedle měla bohatý odpolední program. Pro děti byly připraveny zajímavé hry a soutěže s odměnou, např. překážková dráha s oslicí Amálkou, canisterapie, pečení chleba s archeology, boj s rytíři, broušení kamínků, arteterapeutická dílna. Hlavním bodem letošního programu bylo dramatické ztvárnění příběhu o naději Archa Noemova. V tomto téměř divadelním ztvárnění s hudbou vystoupili společně pacienti psychiatrie, terapeuti, tanečnice ze skupiny Dancing Wave Slaný, šest hiporehabilitačních koní i dva miniponíci, oslice i pudlíci z canisterapie. V doprovodném programu diváci mohli shlédnout například drezurní ukázku na hudbu, závodní jednospřežní, vystoupení dětí z ambulantní péče hiporehabilitace, ohňovou a šátkovou show. Závěrem akce bylo vyhlášení Koně sympatie naší léčebny, kterým se stal již po několikáté hafling Martin. Pro diváky byla připravena jízda

16 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 16 v kočáře, pro děti jízda na koních a prohlídka stájí. Moderátory celé benefice byli Jana Zuščicová z Hitrádia Vysočina a Jaroslav Pejchal. Cílem veřejné benefice bylo především představní hiporehabilitační práce v léčebně a tím snaha přiblížit veřejnosti léčbu, ve které je pomocníkem terapeuta právě kůň. Psychoterapie pomocí koní se jako léčebná metoda uplatňuje na poli psychoterapie, psychiatrie a psychologie a je kvalitní součástí komplexní psychiatrické péče v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod již 11 let. PL Havlíčkův Brod Foto archiv PL Havl. Brod

17 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 17 Paravoltiž MČR 2012 Třináctý ročník MČR v paravoltiži se pořádal již tradičně v Olšanech na Ranči Bolka Polívky v sobotu 13. října Pořadatelsky se rovnoměrně podílely organizace- Česká hiporehabilitační společnost o. s., APA VČaS Olomouc o. s., EPONA Brno o. s. a JK FANY Hostěnice. MČR zaštítila Česká jezdecká federace. Program byl složen z různých paravoltižních soutěží (přátelská, barelová, tanec a barel) a vyvrcholením byla soutěž o titul MČR v paravoltiži. Čtyřicet osm paravoltižních cvičenců z organizací EPONA Brno, TJ ORION Praha, APA VČaS Olomouc, JK FANY Hostěnice, SŠ, ZŠ a DD Prostějov, DD Olomouc, JK POČIN Dolní Počernice Praha, TJJ LUCKY Drásov a nemocnice Litoměřice s 96 starty jednotlivců a s 14 starty dvojic v přátelském závodě. Z tohoto počtu soutěžících splnilo podmínky pro nominaci o titul MČR 27 cvičenců v soutěžích jednotlivců a 12 cvičenců v soutěžích dvojic. Voltižní koně byli zapůjčeni z organizací TJJ LUCKY Drásov (ASTOR) lonžér Jana Sklenaříková, (Cantarella) lonžér Dana Trčková, TJ ORION Praha (KOS) lonžér Kateřina Francová, JK FANY Hostěnice (DAVID) lonžér Kateřina Pitrová. Rozhodčí sbor: hlavní rozhodčí: Dalibor BLAŽEK rozhodčí: Stanislav VAVERKA, Libor RANDA Technický delegát: Renata ČAPKOVÁ Ceny předávali: zástupce ČJF pí. Říhová, sbor rozhodčích a prezident APA VČaS Výsledky přátelské soutěže: Kategorie TH: 1. místo (6,32) Hana Roubíčková 2. místo (5,96) Veronika Písaříková 3. místo (4,90) Michal Obst Kategorie MHŽ: 1. místo (6,22) Petra Vrátná 2. místo (6,10) Iveta Gorfolová 3. místo (5,96) Anna Ščuková 4. místo (5,72) Andrea Kaufmanová 5. místo (5,35) Petra Maláková 6. místo (4,98) Adriana Čuriová 7. místo (4,96) Kristýna Pařízková 8. místo (4,95) Petra Mikuláštíková Kategorie MHM: 1. místo (5,59) Josef Kočí 2. místo (5,40) Tomáš Konečný 3. místo (4,30) Jakub Kolínský

18 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 18 Kategorie LHŽ: 1. místo (6,52) Soňa Černíková 2. místo (6,20) Zuzana Audová 3. místo (6,19) Markéta Černíková 4. místo (6,10) Pavla Gorfolová 5. místo (5,95) Štěpánka Černá 6. místo (5,89) Barbora Gorfolová 7. místo (5,75) Michaela Haderková 8. místo (5,67) Tereza Čálková 9. místo (5,48) Tereza Titěrová 10. místo (5,33) - Lucie Gorfolová 11. místo (5,32) - Tereza Chmelařová 12. místo (5,28) - Magdaléna Karásková 13. místo (4,97) - Karolína Kuncová Kategorie LHM: 1. místo (5,50) Erik Džudžo 2. místo (5,30) Tomáš Florián 3. místo (4,80) Radek Čuri 4. místo (4,22) Štěpán Špadrna Kategorie ZO: 1. místo (6,72) Barbora Bodláková 2. místo (6,57) Petra Bacílková 3. místo (6,43) Hedvika Nová 4. místo (6,10) Kristýna Měšťanová 5. místo (5,92) Terezie Tůmová Barel: 1. místo (5,46) Denisa Králíková 2. místo (5,10) Anna Lubalová 3. místo (4,51) Kristýna Novotná 4. místo (4,13) Nikol Patočková 5. místo (3,60) Slavka Sivuličová Kategorie dvojic SH: 1. místo (6,59) M. Černíková, S. Černíková 2. místo (6,20) A. Ščuková,B. Gorfolová 3. místo (6,10) P. Gorfolová,L. Gorfolová Kategorie dvojic MTH : 1. místo (6,06) P. Vrátná, J. Kočí 2. místo (4,70) T. Konečný, A. Čuriová Kategorie dvojic ZO: 1. místo (6,67) B. Kasanová, T. Tůmová

19 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 19 Soutěž o titul MČR v paravoltiži Kategorie TH: Mistr ČR Hana Roubíčková (6,32) 2. místo - Veronika Písaříková (5,96) 3. místo - Michal Obst (4,90) Kategorie MHŽ: Mistr ČR Petra Vrátná (6,22) 2. místo - Iveta Gorfolová (6,10) 3. místo - Anna Ščuková (5,96) Kategorie MHM : Mistr ČR Josef Kočí (5,59) 2. místo - Tomáš Konečný (5,40) 3. místo - Jakub Kolínský (4,30) Kategorie LHŽ: Mistr ČR Pavla Gorfolová (6,10) 2. místo - Barbora Gorfolová (5,89) 3. místo - Michaela Haderková (5,75 Kategorie LHM : Mistr ČR Erik Džudžo (5,50) 2. místo - Tomáš Florián (5,30) 3. místo - Štěpán Špadrna (4,22) Kategorie dvojic SH: Mistři ČR M. Černíková, S. Černíková (6,59) 2. místo - A. Ščuková,B. Gorfoloví (6,20) 3. místo - P. Gorfolová,L. Gorfolová (6,10) Kategorie dvojic MTH : Mistři ČR P. Vrátná, J. Kočí (6,06) 2. místo - T. Konečný, A. Čuriová (4,70)

20 Časopis HIPOrehabilitace 3/2012 strana 20 Výsledky II. ročníku soutěže o pohár TANEC a BAREL ČHS 1. místo skupina APA VČAS Olomouc I. (A. Ščuková, T. Konečný, K. Pařízková, E. Džudžo) 2. místo skupina JK FANY Hostěnice II. (M. Černíková, S. Černíková, D. Králíková, M. Obst) 3. místo skupina TJ ORION (H. Roubíčková, P. Vrátná, J. Kočí, P. Maláková, V. Písaříková, A. Kaufmanová) 4. místo skupina APA VČAS Olomouc II. (P. Gorfolová, I. Gorfolová, B. Gorfolová, L. Gorfolová) 5. místo skupina JK FANY Hostěnice II. (M. Karásková, Z. Audová, K. Kuncová, N. Patočková) Při závěrečném ceremoniálu byla také vyhodnocena celoroční soutěž o nejlepšího cvičence roku a soutěž organizací o paravoltižní Pohár ČHS Deset nejlepších cvičenců paravoltiže, kteří absolvovali co možná nejvíce závodů s dobrými výsledky: Umístění: Jméno: Získané body: 1. Titěrová Tereza Kaufmanová Andrea Konečný Tomáš Konečná Veronika 38 5./6. Ščuková Anna 37 6./5. Kočí Josef Písaříková Veronika Chmelařová Tereza Roubíčková Hana Gorfolová Iveta 26 Paravoltižní pohár ČHS pro rok 2012 za svoji činnost a propagaci ČHS: Umístění: Název organizace: Získané body: 1. místo APA VČaS Olomouc 465 bodů 2. místo EPONA Brno 321 bodů 3. místo TJ ORION Praha 274 bodů Dále: JK POČIN Dol. Počernice Praha JK FANY Hostěnice SŠ, ZŠ a DD Prostějov TJJ LUCKY Drásov Nemocnice Litoměřice 227 bodů 129 bodů 72 bodů 50 bodů 45 bodů Arnoštka Ježková Foto archiv autorky

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 Toto vydání paravoltižních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu sportovců se zdravotním postižením v ČR od 1. 4. 2016. Pravidla jsou zpracovaná Českou hiporehabilitační

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký oddíl, MA 006. neděle 24.5.2015 - paravoltižní závody

1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký oddíl, MA 006. neděle 24.5.2015 - paravoltižní závody Rozpis voltižních a paravoltižních závodů TJ Orion 1. Základní údaje 1.1. Název závodu : Voltižní a paravoltižní závody TJ Orion 1.2. číslo závodu : 523A7 1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA

INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA 14.10.2015 OBSAH PREZENTACE: 1 Jak jsme začínali.. 2 Naše MŠ, co se osvědčilo 3 Zainteresovaní partneři 4 Terapie, rehabilitace a nadstandardní

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Jezdecký klub Ranč Loučka Na Nivě 1, 66602 Předklášteří, tel.. 603 183355, IČO : 27001652, e-mail : http:/www.rancloucka.cz Charakteristika sdružení Jezdecký klub Ranč Loučka

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty TEAMBUILDING Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty Naše společnost BEST KITES pro vás má velmi

Více

25.10.2014. Psychoterapie pomocí koní (PPK) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou

25.10.2014. Psychoterapie pomocí koní (PPK) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou 1 2 3 4 5 6 Kurzy ČHS - hipoterapie a aktivity s využitím koní 1. Část Věra Lantelme 1. Terminologie 04/2009 Oficiální slovník ČHS Usnadnění a zpřehlednění komunikace mezi odbornou a laickou veřejností

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí - cucání palce - sání rtů - navyklé dýchání ústy - používání dudlíku - cpaní jazyka mezi zuby Sací zlozvyky deformují dentální oblouk, a to především do

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň City center of rehabilitation Promin Historie vytvoření: Rok

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 PRVNÍ POMOC http://fertilitynewyork.files.wordpress.com/2011/03/nyc-fertility-doctors.jpg

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více