Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka na podporu činnosti sportovních, kulturních, společenských a sociálních organizací působících v našem městě. Jsem potěšen, že jsme již podruhé mohli zajímavým finančním příspěvkem výrazněji pomoci také našim sportovním oddílům a jednotlivcům poté, co financování sportu prostřednictvím Sazky zkrachovalo. Využil jsem příležitost popovídat si především se zástupci podpořených sportovních oddílů při vlastním podpisu smlouvy o příspěvku, ale i v průběhu roku při různých setkáních či sportovních akcích. S ročním odstupem, tedy od okamžiku, kdy jsme mohli naše sportovce podpořit loni poprvé, je na místě určité zhodnocení. Mohu říci, že finanční příspěvek padl na úrodnou půdu a mnoha sportovním oddílům pomohl v jejich činnosti. Některým pomohl hrát vyšší soutěž, některým rozšířit své aktivity a účast na soustředěních, jiným nakoupit nové vybavení, dresy a podobně. Pro některé, jak mám informace, poté, co se vlivem hospodářské krize snížily sponzorské příspěvky, to byla až existenční injekce v pravou chvíli. Byly tak podruhé v historii města výrazně podpořeny především oddíly, které pracují s dětmi a mládeží, a ti, kteří reprezentují naše město na národní a vyšší úrovni. Je zřejmé, že náklady především na dopravu, když jede větší oddíl na soutěž na druhý konec naší země, jsou v desítkách tisíc korun jen za jednu jedinou cestu. Tento příspěvek tak může pomoci i hůře situovaným rodinám a rodičům, kdy náklady na některé sportovní aktivity a soutěže jejich dětí mohou být poměrně vysoké. Věřím, že tato podpora může napomoci také většímu zájmu o sportování a třeba k ještě lepším sportovním výsledkům. Přeji nejen našim sportovcům hodně úspěchů a potřebného štěstí a ať se jim v nadcházející sezoně daří. Také bych chtěl poděkovat všem vedoucím oddílů a trenérům, kteří v naprosté většině případů odvádějí práci ve prospěch sportu na úkor svého volného času, svých rodin a navíc často zcela nezištně. Ing. Martin Malý Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová předává starostovi města Prachatice Martinu Malému na Pražském hradě zvláštní uznání za dlouhodobou péči o památky. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky Prachatice, jako vítěz krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, reprezentovaly jižní Čechy v celostátním klání o historické město roku Vítěz byl vyhlášen ve Španělském sále Pražského hradu 17. dubna u příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel. Historickým městem roku 2013 se stala Chrudim. Za krajské vítězství starosta města Martin Malý převzal pamětní list od Ivany Popelové, předsedkyně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Z rukou ministra kultury Daniela Hermana obdržel šek na 100 tisíc korun určených na obnovu památek. Prachatice navíc získaly Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace. Zúročily tak péči o památky od udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2002 do současnosti. Vyhlašovatelé soutěže (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska) tím potvrdili dlouhodobou vynikající úroveň realizace Programu regenerace v našem městě a současně vyjádřili aktuální snahu neudělovat titul Historické město roku opakovaně, nýbrž oceňovat jím další města. V letošním roce bude město Prachatice v péči o památky opět intenzivně naplňovat strategický plán rozvoje města, který na tyto aktivity klade velký důraz. Obnova památek totiž nejen zachovává pro další generace existující kulturní dědictví, ale rovněž zkvalitňuje náš životní prostor a zlepšuje předpoklady pro aktivní turistický ruch. V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašovaného Ministerstvem kultury České republiky, ke kterému se Prachatice každoročně hlásí již od roku 1993, je pro naše město určena účelová dotace ze státního rozpočtu jeden milion 770 tisíc korun (tato částka již zahrnuje výše zmíněnou prémii 100 tisíc korun). Využití dotace schválilo 24. března zastupitelstvo města tak, že 305 tisíc bude rozděleno na příspěvky třem soukromým vlastníkům k obnově jimi vlastněných nemovitých kulturních památek (v příštím RL se dočtete podrobnosti). Zbývající část státní dotace 1,465 milionu využije město Prachatice na obnovu jím vlastněných nemovitých kulturních památek. Bude se jednat o opravu uliční a dvorní fasády domu čp. 11 na Velkém náměstí s opravou a restaurováním průjezdu, opravu uliční fasády domu čp. 115 v ulici Dlouhá, opravu vstupního prostoru a dvorní fasády domu čp. 116 v ulici Poštovní, opravu fasád domu čp. 130 v ulici Horní, obnovu fasády domů čp. 135 a 137 v ulici Horní, restaurování vstupní mříže kaple sv. Antonína Paduánského v Solní ulici a opravu části hradební zdi v Zahradní ulici, a to úseku za garážemi a ve dvoře pohřební služby. K podmiňujícímu odstranění zmíněných garáží a odkrytí hradební zdi došlo v dubnu. Po opravě hradební zdi bude provedeno nové vydláždění rozšířeného chodníku. Do obnovy památek, vedle dotace z Programu regenerace, vloží město další tři miliony 800 tisíc korun. Z popisovaných akcí budou nejvýraznější zejména opravy fasád domů v Horní ulici. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

2 Slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2014 se koná v sobotu 10. května v Praze na Vyšehradě. Připraven je bohatý kulturní program, vyhlášení vítěze soutěže Nejkrásnější proměna 2013 (také máme želízko v ohni), regionální speciality a vyšehradské památky otevřené za symbolické vstupné. Výstava je svědectvím o tom, jak postupně naše vlast rozkvétá. Veřejná prostranství jsou upravená a osázená květinami, fasády domů září barvami a památky ožívají v původní podobě s novým využitím. Výstava mapuje a zaznamenává změny kolem nás. Tím se stává cenným historickým dokumentem a připomínkou, jaké Radniční list Výstava Má vlast na Vyšehradě opět za účasti Prachatic to bývalo dřív. Velmi snadno zapomínáme a přijímáme pozitivní věci jako samozřejmost. Podrobný program zahajovacího dne najdete na eu v sekci Zdravé město. Těšit se můžete třeba na Žesťový soubor konzervatoře Jana Deyla, Pěvecký sbor z Tvarožné Lhoty, Spirituál kvintet nebo závěrečný koncert v bazilice sv. Petra a Pavla. Celý rok pak výstavní panely putují do různých koutů naší země. Jsou inspirací k následování a pozváním k návštěvě zajímavých míst, která v turistických průvodcích mnohdy nenajdeme. V Prachaticích výstavu zhlédneme na podzim. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Fotografovali jste v květnu 1969? Vás všechny, ať jste přišli vozmo nebo pěšky, ze srdce vítáme na jarmark staročeský. Toto dvojverší zaznělo poprvé na Slavnostech Zlaté stezky v Prachaticích v květnu roku Skupina kulturních nadšenců okolo tehdejší osvětové besedy chtěla touto kulturní akcí připomenout zašlou slávu obchodní (Zlaté) stezky z Pasova do Prachatic. Jelikož v letošním roce uplyne již 45 let od těchto slavností, rádi bychom uspořádali výstavu fotografií právě z tohoto dne. Pokud máte doma jakékoliv fotografie z 25. května 1969 a jste ochotni se o ně podělit, zaneste je k nám na městský úřad odbor kultury (číslo dveří 128 nebo 125). Těšíme se na zajímavá fota. V. Blažíčková Zdravé město slavilo Zdravé město Prachatice oslavilo s partnery a zakladateli páté výročí svého vzniku. Na programu v divadle se vedle organizátorů a dobrovolníků podílela SOS se cvičením s míči a ukázkou jazyků, ZO SPCCH cvičením a zpěvem, taneční country seskupení SENSEN, taneční kroužek T. A. M. z DDM, děti ze ZŠ Zlatá stezky 240 svým ekologickým vystoupením nebo OB Vitoraz Prachatice ukázkou krojů. Součástí oslav bylo předání diplomů za výtvarnou a fotografickou soutěž k pátému výročí a ocenění nejaktivnějších. Vzniklo také DVD Jana Voldřicha a putovní výstava, která i v květnu bude v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Fotografie ve společenské místnosti (v jídelně) dokumentují aktivity od roku Promítání DVD k výročí Zdravého města Prachatice plánují v domově seniorů rovněž v květnu. Hanka RH+ Václav Kuneš (jeden ze zakladatelů) ocenil děti za účast v soutěži k pěti letům Zdravého města Prachatice. Zahájení investičních akcí na komunikacích města Na základě schváleného rozpočtu města byla zahájena příprava těchto investiční akcí: Výstavba místní komunikace na Šibeničním vrchu Stavba nahradí provizorní komunikaci přes škvárové hřiště a propojí sídliště se silnicí směrem na Husinec. Jedná se o první etapu vybudování asfaltové komunikace. V dalších etapě je uvažováno s chodníkem a veřejným osvětlením. Předpokládané stavební náklady projektu ve výši 4,65 milionu korun budou upřesněny po dokončení výběrového řízení. Na akci je zažádáno o dotaci z ROP jihozápad. Dokončení je plánováno na přelom června a července. Rekonstrukce části Kasárenské ulice Za devadesát dní by měla být zrekonstruována ulice Kasárenská od kruhové křižovatky k ulici Za Baštou. Realizace bude rozdělena na několik etap, aby bylo minimalizováno dopravní omezení veřejnosti a podnikatelů, kteří mají v dané lokalitě své provozovny. Rozpočtové náklady 8,3 milionu korun budou upřesněny po výběrovém řízení, které bude ukončeno v polovině května. Rekonstrukce zahrnuje opravu komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Dokončení akce je plánováno na konec srpna. Rekonstrukce Slepé ulice Na dokončení Kasárenské ulice bude navazovat Slepá ulice. Rekonstrukce zahrnuje opravu komunikace, vodovodu a kanalizace. Skončí v říjnu. Rozpočtové náklady činí 2,4 milionu korun. Komunikace Jánská Nový povrch je plánován na příjezdové komunikaci do centra v Jánské ulici. Po výměně vodovodních přípojek bude povrch odfrézován a položena asfaltová vrstva. Na jižní straně bude zrekonstruován stávající chodník. V rozpočtu města je na tyto práce uvažováno s částkou 1,3 milionu korun. Provedení je plánováno na přelom května a června. Všechny tyto stavby vyvolají dopravní omezení, která jsou pro jejich realizaci nezbytná. Snahou města bude omezit provoz tak, aby dopady na plynulost dopravy byly co nejmenší. Děkujeme všem, kterých se stavby dotknou, za pochopení a shovívavost. Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Na přehradě pokračuje rekonstrukce koruny hráze Postup prací na stavbě Vodní dílo Husinec rekonstrukce koruny hráze odpovídá předpokladům a dlouhodobému harmonogramu. Velmi mírné zimy využil zhotovitel stavby beze zbytku. Stavbu přerušil jen na krátkou dobu přelomu roku. V zimním období se podařilo zbourat celý původní most přes přelivy včetně částí pilířů. V polovině dubna začala montáž nových nosníků, poté bude vybetonována železobetonová mostní deska, která svojí šířkou a tvarem naváže na již hotové úseky na obou předmostích. V květnu a červnu 2014 bude následovat kompletní vystrojení stavby a veškeré dokončovací práce. V tomto období budou na nové koruně hráze vybetonovány římsy a chodník, provedena plošná stříkaná hydroizolace, položen asfaltobetonový vozovkový kryt. Namontují se pohledové římsové prefabrikáty a zábradlí po obou stranách koruny hráze, bude zhotoveno nové veřejné osvětlení na koruně hráze. Otevření komunikace Prachatice Husinec pro běžný provoz je plánováno na pondělí 30. června Na hrázi bude platit stejné dopravní omezení jako před rekonstrukcí, tzn. maximální rychlost vozidel bude omezena na 30 km/h a bude zakázán vjezd vozidel o hmotnosti přesahující 13 tun (neplatí pro linkové autobusy). Ing. Martin Poláček technický dozor stavby, Povodí Vltavy s. p. strana 2 květen 2014

3 Radniční list Město připravuje zástavbu území Pod Cvrčkovem Město Prachatice dlouhodobě řeší přípravu zástavby území Pod Cvrčkovem v Prachaticích, kde zájmovým územím je stávající střelnice spolu s jižně navazujícím polem a severně přiléhajícím prostorem až k ulici Ke Střelnici. Jde o zastavitelnou plochu celkové výměry přibližně 15,3 hektaru. Současným územním plánem sídelního útvaru Prachatice je toto území řešeno převážně jako součást funkční plochy rodinných domů, částečně jako plocha občanské vybavenosti. Území severně a východně zcela, jižně částečně, navazuje na stávající zastavěné území města s existující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou. Západním okrajem již navazuje na volnou krajinu. Zahrnuje i stávající sportovní střelnici, která je určena k vymístění a kterou má město odkoupit po vydání nového územního plánu, který vymezí plochu pro novou střelnici mimo obytnou zástavbu. V současnosti pořizovaný nový územní plán zastavitelnost území Pod Cvrčkovem zachovává. Podle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje se jedná o rozvojovou plochu nadmístního významu. V loňském roce byla provedena veřejná architektonicko-urbanistická soutěž o návrh zástavby území. Hodnocením odborné poroty, k jejímuž názoru se následně přiklonila také rada města, byl soutěžní návrh Ing. arch. Václava Zůny a Ing. arch. Tomáše Beneše vyhodnocen jako nejvhodnější řešení předmětu soutěže z důvodu velmi dobré kvality a přesvědčivého autorského přístupu (Radniční list o výsledku soutěže informoval v prosincovém vydání 2013). Tento soutěžní návrh je nyní podkladem pro zpracování územní studie Prachatice Pod Cvrčkovem, jejímž zhotovitelem bude zmíněný autor soutěžního návrhu. Územní studie by měla být dokončena do konce letošního roku. Po vydání v současnosti pořizovaného územního plánu Prachatice bude podkladem pro následné rozhodování v řešeném území ve smyslu stavebního zákona. Rovněž bude podkladem pro navazující vypracování (projektové) dokumentace stavby základní technické vybavenosti pro následnou výstavbu v zájmovém území. Soutěžní návrh zde předpokládá 135 rodinných domů se stavebními pozemky průměrné výměry 740 m 2. Zahrnuje jak samostatně stojící domy, tak dvojdomy i řadové rodinné domy. Řešené území je hlavní plochou pro umisťování rodinných domů na území města. Příprava její zastavitelnosti je zásadní pro další koncepční rozvoj koordinované individuální bytové výstavby v Prachaticích. Pozemky v rámci zájmového území jsou převážně ve vlastnictví města, čili neočekáváme zde problémy pramenící z majetkové roztříštěnosti zastavitelné plochy. Využitelnost plochy je však podmíněna předchozím vyřešením hlučnosti stávající střelnice, které je již delší dobu samostatně řešeno v součinnosti s jejím vlastníkem. V souladu s příslušnými usneseními zastupitelstva města je připravováno přemístění střelnice mimo dosah zastavitelných ploch vyžadujících hygienickou ochranu tak, aby byl splněn příslušný hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Sucho v lesích může oslabit porosty Mírná a hlavně extrémně suchá zima nepřináší starosti jen vodákům a zemědělcům, ale i lesníkům. Na jedné straně umožnila pracovníkům Městských lesů Prachatice bezproblémové zimní těžby, hlavně co se týče minimálního poškození lesní infrastruktury při přibližování a odvozu dřeva, na straně druhé velké sucho ohrožuje úspěšnost zalesňování. Městské lesy letos vysadí přibližně 18 tisíc kusů sazenic, převážně smrku a jedle, vyprodukovaných ve vlastní lesní školce. V případě, že by teplé a suché počasí dále pokračovalo, panují obavy z celkového oslabení a snížení odolnosti lesních porostů a tím i z přemnožení hmyzích škůdců, hlavně kůrovců. K nasycení pramenů a půdy potřebnou vlhkostí by bylo potřeba, aby během několika dnů spadlo alespoň 50 až 60 mm srážek. Předpovědi a prognózy meteorologů tomu bohužel nenasvědčují. Za těchto okolností roste rovněž riziko vzniku lesních požárů. Městské lesy apelují na občany, aby důsledně dodržovali zákaz rozdělávání ohňů v lesích, popř. neodhazovali nedopalky cigaret, což bylo pravděpodobně nedávno příčinou požáru v lokalitě Lipák, kde větším škodám na lesním porostu zabránila jen shoda příznivých okolností bezvětří, řidší porost, ale hlavně všímavost občanů a včasný zásah hasičů. Libor Havlík, lesní Městských lesů Prachatice Záznam z jednání zastupitelů vysílá kabelová televize Na zasedáních zastupitelstva města jsou projednávány zásadní otázky týkající se hospodaření města, jeho rozvoje a mnoha dalších oblastí života ve městě. Tato zasedání jsou veřejná, tedy přístupná každému občanovi, který se zajímá o aktuální dění ve městě nebo se chce veřejně vyjádřit k projednávaným záležitostem. V poslední době zaznamenávám dotazy občanů, kteří se z různých důvodů nemohou zasedání osobně zúčastnit, týkající se upřesnění možnosti sledovat alespoň záznam z něj jiným způsobem. Město Prachatice začalo od roku 2011 pořizovat audiovizuální záznamy prostřednictvím studia JVP Jan Voldřich. Kompletní videozáznam je vysílán v kabelové televizi Prachatice (regionální informační kanál JVPtv), vždy následující týden po termínu konání zasedání zastupitelstva, a to v pondělí od hod. do úterý hod. v nepřetržité čtyřiadvacetihodinové smyčce. Doufám, že i tento systém pomáhá zpřístupnit důležité informace všem občanům města a jeho okolí. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Jednou větou Roadshow E.ON City přiveze zábavu, sport i vzdělání do Prachatic na Velké náměstí 16. května od 14 hodin. (eon) Noc kostelů je každoroční akce, která má umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Ve večerních a nočních hodinách jsou zpřístupněny některé kostely, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Prachatická farnost se k této akci připojila poprvé před dvěma lety. Letos organizujeme a připravujeme třetí ročník. Věříme, že zaujme návštěvníky, kteří do kostela běžně nechodí, a nadchne staromilce. Noc kostelů se v Prachaticích uskuteční 23. května Na slavnostní zahájení v hlavní lodi kostela sv. Jakuba v hodin naváže tradiční komentovaná prohlídka kostela pro rodiče květen 2014 Noc kostelů nabídne nejen koncerty a vernisáž výstavy s dětmi. O hodinu později bude následovat koncert chrámového sboru pod vedením sestry Ester. V se uskuteční vernisáž výstavy v krovu kostela. Hlavního protagonistu si necháme zatím jako tajemství. Výstava zde potrvá do konce hlavní turistické sezony. Následovat bude výstup na věž pro všechny zájemce. Mezitím se rozezní další koncert v kostele sv. Jakuba skupina mladých Elaion si umí podmanit i získat duši každého posluchače. Dále jsme připravili opět prohlídky pro dospělé, krátké čtení v kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna a prohlídky věže kostela sv. Jakuba. Velmi zajímavá bude od 20 hodin přednáška o poslání farní charity na Prachaticku v 21. století. Úplnou novinkou bude večerní prohlídka kostela s různými druhy osvětlení. Pokračovat bude další koncert. Noc kostelů završí slavnostní bohoslužba od jedenácté hodiny večerní. Růžena Štemberková, radní města Prachatice strana 3

4 Město Prachatice je vlastníkem domu čp. 30 v Děkanské ulici nacházejícího se v pohledově exponované poloze severně u kostela sv. Jakuba Většího. Vystavěn byl v pozdní gotice přistavěním k původní středověké kamenné městské hradbě z konce 14. století s rozsáhlou renesanční přestavbou v roce 1557, včetně přistavění předsazeného rizalitu k východnímu průčelí do parkánu. Jeho fasáda je v úrovni patra zdobena psaníčkovým sgrafitem. Ve střešní části po celém obvodu domu obíhá obvodová atika vrcholící cimbuřím s nárožními vížkami, zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s původními výtokovými otvory v atice. Jde o původní renesanční řešení zastřešení, tehdy v Prachaticích typické, které bylo po zhoubném požáru města 13. dubna 1832 na většině prachatických domů nahrazeno klasickou podél ulice orientovanou sedlovou střechou. Dům tedy patří mezi několik málo domů v Prachaticích, kde původní renesanční řešení střešní části zůstalo zachováno dodnes. Dochovaným renesančním stylem zastřešení s atikou s cimbuřím, sgrafitovou výzdobou rizalitu a polohou těsně vedle kostela sv. Jakuba v linii původní středověké hradby s dominantním významem v panoramatu městských hradeb a kostela sv. Jakuba patří dům čp. 30 k historicky nejhodnotnějším objektům městské památkové rezervace. Spolu s kostelem sv. Jakuba dominuje na mnoha fotografiích a pohlednicích už z dávné minulosti. Budova byla od 16. do 19. století užívána jako městská škola, přičemž v ní rovněž bydlel rektor školy. V návaznosti na to bývá budova nazývána Rektorský dům, případně Městská škola. Následně byla až do přelomu let 2009 a 2010 užívána jako bytový dům s jedním bytem. Od počátku roku 2010 dosud je nevyužita. V roce 2012 byla nákladem 490 tisíc korun opravena fasáda i krov. Předchozí nepůvodní žlutou barvu fasády nahradila patinovaná hnědá napodobující renesanční řešení. Pro město tento dům na základě Strategie nakládání s nemovitostmi města Prachatice, schválené zastupitelstvem města 23. června 2008, představuje strategický objekt, neboť se podílí na charakteru historického centra. Od loňského roku je proto řešeno nové využití budovy pro provoz galerie. Radniční list Městskou školu čeká proměna. Bude v ní galerie? Městský úřad Prachatice totiž eviduje ve svých sbírkách velké množství obrazů a historických děl, které po většinu roku nemohou být prezentovány veřejnosti. Jsou jimi jednak díla z depositáře městského úřadu, ale také obrazy vzniklé při každoročním výtvarném workshopu Salve Prachatice, kterých je nyní již 103. Celá řada překrásných děl se také nachází v kancelářích MěÚ, většina z nich s tématikou Prachatic či blízkého okolí. Vhodná by nepochybně byla prezentace zmíněných děl veřejnosti. Připravovaná galerie v čp. 30 si klade za cíl prezentovat výtvarná díla s odkazem na Prachatice a blízké okolí. Tematicky se expozice může měnit, například dle ročního období, významných příležitostí či odpovídajících žádostí externích subjektů. Stávající dvě galerie provozované Kulturními a informačními službami města Prachatice neumožňují spolu s dalšími výstavními prostory, zejména zimní zahradou Nové radnice, výše uvedený záměr realizovat, čili prostor pro využití další galerie existuje. Nová galerie v popsaném památkově hodnotném objektu čp. 30 by zatraktivnila kulturní nabídku našeho města a rozšířila atraktivity pro cestovní ruch. Veřejnost si nepochybně zaslouží zpřístupnění zmíněných výtvarných děl, kterými město Prachatice disponuje či disponovat může. Loni proto byla zpracována projektová dokumentace pro potřebnou stavební změnu domu čp. 30 na nový provoz. Jedná se zejména o dílčí úpravy dispozičního řešení, odvlhčovací opatření, nové schodiště do podkroví, opravy či výměnu vnitřních povrchů, včetně souvisejících konstrukčních vrstev, nové vnitřní instalace včetně otopné soustavy a osvětlovacího systému, novou kanalizační přípojku, ochranu před úderem blesku, opatření k zajištění požární ochrany a bezpečnosti, instalaci závěsného systému, předláždění plochy před vstupem s vyřešením odvodnění a další. V březnu letošního roku bylo vydáno stavební povolení. Následovalo dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby. Celkové náklady na změnu domu pro provoz galerie jsou rozpočtovány na zhruba 6,5 milionu korun. Aktuálně jsou vyhledávány vhodné dotační tituly pro zajištění spolufinancování realizace. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Rok 1962 (3.) V dubnu došlo k ustavení prvního bytového družstva občanů v Prachaticích. Zájemci se sešli na první schůzce, kde byli seznámeni s typem domu, místem stavby a výhodami družstevní výstavby. Stavba se uskuteční v blízkosti prvních panelových domů, aby bylo možné zapojit družstevní dům na ústřední topení. Členský podíl u třípokojového bytu činí korun, u dvoupokojového bytu korun. Od 1. dubna zavádí krajská stanice Československého rozhlasu v Českých Budějovicích oblastní redakci v Prachaticích. Ta má sídlo v Hradební ulici v budově OV KSČ a soustřeďuje zprávy a aktuality z okresů Prachatice a Český Krumlov. V dubnu dokončili zaměstnanci Pozemních staveb vnitřní práce v objektu mateřské školy v Zahradní ulici. Stavba je třípodlažní, moderně řešená. Je tady osm prostorných tříd a odpočíváren. V budově je instalován výtah, kterým bude dováženo jídlo do jednotlivých tříd. Provoz byl slavnostně zahájen 3. září Okresní výbor Čsl. červeného kříže uspořádal pětidenní kurz pro zdravotní sestry z obcí a závodů. V závěru kurzu byl třiceti zdravotním sestrám předán diplom, opravňující je v jejich obcích a závodech vykonávat tuto nanejvýš čestnou a odpovědnou práci. Pracovníci okresní správy státních silnic v Prachaticích zahájili v červnu tohoto roku výstavbu prostorných hal pro potřebu závodu. Většinu stavebních prací včetně výkopu základů prováděli svépomocí. Dne 1. června nastalo ochlazení až na + 5 stupňů Celsia. Odpoledne se dostavila sněhová vánice, krajina byla pod těžkou sněhovou přikrývkou. Následující den opět sněžilo, leželo 10 cm sněhu. Letos zaměřil se ředitel muzea Emil Halfar na instalaci sbírek ve druhém poschodí budovy. V jiné místnosti muzea byla zřízena stálá výstavní síň, která je v provozu po celý rok. Zde proběhly výstavy obrazů Ady Nováka, Cyrila Chramosty, Václava Boukala a Milana Peterky. V sobotu 10. listopadu byla v aule dvanáctiletky otevřena výstava obrazů akademických malířů Josefa Hošny, Jiřího Mádla a Josefa Sahuly. Dne 3. prosince byla zahájena výstava obrazů akademického malíře Miloslava Troupa. Pro družstevní rodiny sloučeného JZD Prachatice byla na provozovně Staré Prachatice zahájena výstavba 18 bytových jednotek pro družstevníky. Stavba dvou třípodlažních budov s podkrovími má být předána družstevníkům a dosídlencům v roce Veškeré práce provádějí pracovníci Pozemních staveb Strakonice. Dne 26. prosince 1962 vyhořel hotel na přehradě u Husince. Požár nabyl takových rozměrů, že požární sbory z Husince, Prachatic a Vlachova Březí se musely omezit jen na vnější zásahy. Požárem byla Jednotě způsobena škoda 100 tisíc korun. K 31. prosinci 1962 je v Prachaticích 1047 radiopřijímačů, 476 rozhlasů po drátě a 749 televizorů. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 květen 2014

5 květen 2014 Radniční list Pošta po rekonstrukci čeká na navýšení počtu pracovníků V září 2013 po nástupu do funkce vedoucího pošty v Prachaticích jsem nastínil kroky, které budu chtít postupně udělat. Ekonomickou prosperitu jsem se svými pracovníky začal naplňovat po dvou měsících, kolektiv pracovníků jsem vhodně doplnil o nové mladé spolupracovníky. Dalším uvažovaným krokem měla být změna interiéru pošty, se kterým jsem uvažoval v posledních dvou měsících minulého roku. Nakonec vedení České pošty s. p. rozhodlo, že jako první pošta v novém roce, která provede uvažovanou změnu, bude pošta v Prachaticích. Rekonstrukce započala v únoru a skončila po 15. březnu Týkala se celé pošty, která nakonec doznala velkých změn. Vše za plného provozu a zajištění všech plánovaných úkolů čtvrtletního plánu. Velké poděkování si proto zaslouží občané města Prachatic a okolí, kteří v uvedenou dobu poštu navštěvovali, a to za trpělivost a shovívavost. Vím, že nebylo snadné za velkého lomozu, prachu od firem, které se podílely na celkové změně, čekat několik minut na odbavení při zmenšené kapacitě v provizorních podmínkách. Dík patří všem mým pracovníkům, kteří odpracovali mnoho hodin přesčas a o svátcích, aby vyhověli potřebám firem, které rekonstrukci prováděly. Co přinesla změna? Samozřejmě změnu prostředí. V současné době naše pošta patří mezi nejhezčí pošty jižních Čech. Podařilo se modernizovat nový Postshop. Navíc přibyly tři nové přepážky, Nástup roku 2014 v měsících lednu a únoru ve statistikách úřadu práce zaznamenal rekordní počet registrovaných uchazečů o práci v okrese Prachatice za celou dobu historie úřadu. K 31. lednu to bylo 2516 a koncem února ještě 2499 uchazečů o práci. Vliv sezonních prací ve stavební výrobě, zemědělství, lesnictví i rozšíření veřejně prospěšných prací v obcích s dotacemi úřadu práce (v březnu poskytl příspěvky pro 35 uchazečů) příznivě působil na vývoj nezaměstnanosti v měsíci březnu. Na tuto skutečnost má vliv i průběh letošní zimy. K 31. březnu 2014 tak bylo v evidenci kontaktního pracoviště v Prachaticích a ve Vimperku se kterými se původně nepočítalo. Klient, který vejde na poštu, nekouká již na díru pod schodištěm a na 250 dřevěných poštovních boxů. Pošta je prostorná, přehledná, prostě jiná. Pokusím se v rámci systémové organizace ještě upřesnit pracoviště pro CzechPoint. Jediné, co se mi prozatím nepodařilo odstranit, jsou fronty, které v určitých časech budou vznikat. Důvodem je menší počet pracovníků pošty, který v posledních letech byl systematicky z úsporných opatření České pošty s. p. snižován. To je problém všech pošt v republice. Na všech poradách či setkáních s představiteli pošty s. p. na toto upozorňuji a vytvářím určitý tlak na podstatné navýšení pracovníků naší pošty a tím i získání nových pracovních míst. Nezlobte se, prosím, na naše pracovníky, ti nemají možnost to jakkoliv ovlivnit. Jsem rovněž rád, že jsem mohl vyhovět připomínkám seniorů a na schodišti k poště instalovat nové zábradlí s madly, které jim usnadní přístup na poštu. Věřím, že většině občanů jsme udělali radost. Budeme činit další kroky ke zkvalitnění poštovních služeb. Připomínky a náměty (ne však hloupé anonymy) uvítám na telefonních číslech nebo , eventuelně vás rád přivítám osobně ve své kanceláři. Ing. Václav Kalous, vedoucí pošty Prachatice Nezaměstnanost vlivem sezonních prací poklesla Komise životního prostředí na základě odborného posudku souhlasila například s pokácením lípy v Pivovarské ulici. Vyhnívající střed a ohromná mrazová trhlina (na snímku), která se táhla téměř po celé šířce kmene, byly argumenty pro pokácení vysokého stromu uprostřed zástavby z bezpečnostních důvodů. Chlapi z Hasičského záchranného sboru Prachatice vše perfektně a profesionálně zvládli. Lípu pokáceli opravdu za pět minut dvanáct. Bylo jen otázkou času, kdy by způsobila vážnou škodu nebo dokonce někoho ohrozila na zdraví. Možná si vzpomenete na případ ze Zlína, kde na první pohled zdravé stromy spadly na dva školáky s katastrofálními následky, doplnila Stáňa Linhová z odboru komunálních služeb a dopravy městského úřadu. Loni komise životního prostředí projednala 52 podnětů a žádostí o kácení a údržbu dřevin. Většina žádostí o kácení se týkala stromů ve špatném zdravotním stavu. Všechna jednání komise proběhla formou místního šetření. Za pokácené stromy uložila náhradní výsadbu v počtu 46 stromů a 546 keřů. Ne vždy komise souhlasí s kácením dřevin. Loni v srpnu se zabývala posouzením stromů poničených vichřicí, v Topolové ulici nesouhlasila s pokácením topolů, které rostou na pozemku státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Občané z okolních domů vznesli požadavek na jejich odstranění, komise doporučila pouze prořezávku, avšak způsob provedení, který zvolil vlastník Jen pět lidí reagovalo na anketu o budoucnosti pískoviště Na Sadech. Pískoviště je bez zeleně, bez stínu, je možné jej navštěvovat až v pozdějších hodinách, pokud zde ovšem nevysedává celkem 2329 uchazečů o práci. Jejich počet od počátku dubna stále klesá. K témuž datu mohl úřad práce nabídnout celkem 286 pracovních míst. Ze sledovaných skupin bylo v evidenci 264 uchazečů se zdravotním postižením a 118 absolventů nejrůznějších typů škol a oborů. Míra nezaměstnanosti dosáhla 6,4 % a je druhou nejnižší v Jihočeském kraji. Je velmi pravděpodobné, že sezonní výkyv bude pokračovat i v květnu. Úřad práce je připraven nadále významně finančně podpořit vznik nových pracovních míst. Mgr. Jan Dudek Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice Komise životního prostředí i letos posuzuje stav stromů Město zruší pískoviště Na Sadech pozemku, nebyl zcela vhodný. Postih za tento necitlivý zásah zatím nepadl. Snad topoly dobře obrostou a nebudou v Topolové ulici pro ostudu... Marta Zifčáková DiS., referent odboru životního prostředí mládež, která odrazuje rodiny s dětmi, uvedla vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková. Město proto přestane financovat opravy i údržbu pískoviště a zruší ho. (vam) strana 5

6 Kulturní a společenský servis na květen 2014 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25, tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pá so ne zavřeno Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. do COLIN ROSE obrazy. Výstava ve vstupním prostoru galerie (vstupné zdarma). Malíř tvoří na letním bytě ve Strunkovicích n. Bl. do JAROSLAV HRADEC obrazy. Motto prachatického malíře zní: Tuhle cestu jsem už dávno celou prošel, jen jsem si vzpomněl na řadu snů. Jeho stálou láskou a inspirací je malebná jihočeská krajina, zejména podhůří Šumavy kolem Prachatic a Vodňan. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Taneční centrum Praha: Tanec Pralesa S AMAZONSKÝMI INDIÁNY ZA TAJEM- STVÍM ŽIVOTA Někteří hledají z bludiště města cestu ven. Hledají sami sebe a své kořeny. Ty jsou daleko v džungli. Harpyje, největší amazonský dravec, je ochránkyní života indiánů i celé naší planety, kterou nese na svých křídlech vesmírem. Žákyní této konzervatoře je i prachatická rodačka Daniela Kolková a vystoupí i v tomto představení. Vstupné: v předprodeji 100, na místě 50 Kč (11.00 a 17.00) Šunen Romale POSLYŠTE, ROMOVÉ BÁRA HRZÁNOVÁ, JANA BOUŠKOVÁ, MÁRIO BOHÁČI Bára Hrzánová: Na ZŠ Klementa Gottwalda v Českých Budějovicích jsem v první třídě seděla v poslední lavici a mým sousedem byl snědý, zamlklý chlapec Elemir Bendik. Dělili jsme se o svačinu (o tu mou), později jsem mu napsala pár úkolů a za to jsem byla Chráněná. To byla v Budějicích důležitá výsada, neboť spřátelené rodiny Bendiků, Horwáthů a Žigů pořádaly trestné výpravy s cílem co nejvíc ponížit tu hrstku malých bílých otroků ve školní družině Režie: H. Kofránková. Vstupné 50 Kč (19.00) Warren Adler: VÁLKA ROSEOVÝCH Divadlo A. Dvořáka Příbram Představení cyklu předplatného řady B. Barbara a Jonathan Roseovi jsou svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou se jeden z nich chce rozvést a rozjíždí se mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Divadelní podobu této černé komedie vytvořil hostující režisér Ondřej Sokol. V jedné z hlavních rolí rovněž hostující Michal Dlouhý. Vstupné: přízemí 280, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (18.00) ANDĚLÉ V MÉM SRDCI Léčivé divadlo Gabriely Filippi Uvidíte skutečné příběhy žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy zemřelých. Každý máme své andělské pomocníky a ochránce, kteří čekají na naše zavolání, na naši prosbu o radu či pomoc. Stačí je jen požádat... Vstupné v předprodeji 150, na místě 180 Kč (15.00) ŠUPINKA VODNÍKA ŠTÍSTKA Lidové zvyky ze staročeského venkova, oživlé tradice, bohatý příběh. Děti si připomenou život na staré vesnici. Při návštěvách čerta uvidí, jak vypadalo staré tržiště, seznámí se s podomním dráteníkem a hrnčířem, poznají staré české tance jako dupák nebo čtverylka. Vstupné 50 Kč (19.00) DOKTOR KOTT PŘEMÍTÁ ANEB HRA O HŘE HRY Dutam Prachatice Vstoupíte do labyrintu příběhu příběhů. Budete se pohybovat v pokoji pokojů, potkáte houf figurek a figurantů v maskách či bez masek, uslyšíte směs zvuků, útržky hovorů, slova, věty, smích i pláč, ochutnáte (očima) čaj, kávu i whisky, ucítíte směs parfému a potu. Budete si moci s doktorem Kottem zapřemítat nad jednoduchostí i komplikovaností každodenního života, nad smyslem existence zvyků, rituálů či obyčejných stereotypů, zabalancujete si nad propastí mezi realitou a hrou... V hlavní roli Jerzi Chemnitz Peschek, držitel ocenění za mužský herecký výkon přehlídky Štít Vstupné 70 Kč. KONTAKTY Městské divadlo, tel , , Facebook: KIS Prachatice Zájemci o zasílání měsíčního kulturního přehledu pište na INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Otevřeme po domluvě v Infocentru. Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře Otto Herberta Hajeka. Vstupné plné 20, zlevněné10 Kč. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Staré Řecko ve výtvarném umění žáků ZUŠ Prachatice pod uměleckým vedením M. Troubilové. KINO NÁRODKA Tel. číslo pro rezervaci vstupenek: Infocentrum (20.00) Philomena Drama V. Británie. Přístupný. Titulky. Vstupné 100 Kč. Emocionální příběh inspirovaný skutečnými událostmi (20.00) Fair Play Drama ČR. Příst. od 12 let. Vstupné 80 Kč. Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (J. Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (A. Geislerová) doufá, že Anna využije účast na olympijských hrách k emigraci a pod rouškou neškodných vitamínů jí tajně aplikuje anabolika (17.00) Noe Dobrodružný film USA. Přístupný od 12 let. České znění. Vstupné 110 Kč. Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první (20.00) Noe (3D) Vstupné 130 Kč (17.00) Rio 2 Animovaná komedie USA. Přístupný. České znění. Vstupné 90 Kč. Papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu poklidným životem. S nimi tam vyrůstají i jejich tři děti. Když Perla rozhodne, že se všichni musí naučit žít jako opravdoví ptáci, je už jen krůček k zásadnímu rozhodnutí vyrazit do amazonské džungle (19.00) Rio 2 (3D) Vstupné 130 Kč (19.00) Kráska a zvíře Romantický, fantasy film Francie. Přístupný. České znění. Vstupné 90 Kč. Žil kdysi kupec, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska. Kupec přišel o vše během strašlivé bouře a jeho rodina byla zruinována. Jednoho dne ztracen uprostřed lesa objevil něco úžasného, hrad plný bohatství. Ale (17.00 a 20.00) 10 pravidel jak sbalit holku Komedie ČR. Přístupný. Vstupné80 Kč. Marek je chytrý a milý student astrofyziky. Jeho dráhu mu však překříží dívka snů a Marek se beznadějně zamiluje. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé (20.00) Yves Saint Laurent Životopisný film Francie. Přístupný. Titulky. Vstupné 100 Kč. Paříž, leden Yves Saint Laurent je ve věku teprve 21 let požádán, aby dohlížel nad módním domem nedávno zesnulého Christiana Diora. Vzápětí představuje svou první módní kolekci a seznamuje se s Pierre Bergém, patronem umění, jeho budoucí láskou a celoživotním partnerem (17.00) Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana Animovaný film USA. Přístupný. České strana 6 květen 2014

7 znění. Vstupné 90 Kč. Pan Peabody je geniální, vtipný a odvážný. Je také světově proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem ve skoku a desetiboji. A navíc je pes. Adoptoval malého kluka Shermana, kterého od plenek vychovává (19.00) Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana (3D) Vstupné 130 Kč (17.00 a 20.00) Pojedeme k moři Rodinný film ČR. Přístupný. Vstupné 80 Kč. Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film o své rodině a kamarádovi. květen 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel.: ředitelna , dospělí a donášková služba , studovna odd. pro děti a mládež Výstava Senioři a knihovna (výstavní prostor MěK) Vyhlášení ankety Nejoblíbenější spisovatel (odd. pro děti a mládež) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Maminkám k svátku (14.00, odd. pro děti a mládež) Lekce tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem (14.45, klubovna) Den matek v Domově seniorů Mistra Křišťana (14.00) kulturní program připravila Seniorská občanská společnost ve spolupráci s MěK a DS: vystoupení dětí z MŠ Skalka, folklorní soubor Šumaváček, soubor flétniček Skřivánek ze ZŠ Vodňanská ( ) NOC LITERATURY Na všech stanovištích budou čtení doplňovat hudební, pěvecká, vypravěčská, filmová a divadelní vystoupení. 1. HOSPODA POD LÍPOU, Podolí Z knihy SKIOS od anglického spisovatele M. Frayna bude číst Ivo Šmoldas. Z knihy Tělo od italského spisovatele P. Giordana bude číst Tomáš Červený. Během večera vystoupí ZUŠ Prachatice. 2. ČAJOVNA U HRUŠKY, Prachatice Z knihy Najednou někdo klepe na dveře izraelského spisovatele E. Kereta budou číst Marcela Haspeklová a Martina Pivoňková a další známé osobnosti. Během večera budou promítány filmy na motivy Keretových povídek. 3. RESTAURACE S GALERIÍ ALMARA, Prachatice Z knihy Mlčení portugalské spisovatelky T. Gersao bude číst Valérie Zawadská. Z knihy Večeře nizozemského spisovatele H. Kocha bude číst Pavel Vrána. Během večera vystoupí členové DS DUTAM, na kytaru zahraje Ivan Boreš a zazpívá Martina Pivoňková ( ) Konference SENIOŘI A LITERATURA (sál Národního domu, Program na www. knih-pt.cz) Literární kavárna Léčivé divadlo s Gabrielou Filippi (14.00, Domově seniorů Mistra Křišťana, literární kavárna je otevřena od 13 hodin) Co ukazují staré mapy beseda s Jindřichem Špinarem, vedoucím oddělení rukopisů a starých tisků ve Zlaté Koruně (14.00, klubovna MěK). Akce ve spolupráci se Seniorskou obč. společností Turnaj ve stolních hrách ( , odd. pro děti a mládež) Literární Šumava setkání jihočeských a západočeských knihovníků ve Volarech, Freyungu a Prachaticích Lekce tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem (14.45, klub. MěK) Dospělé oddělení a studovna po út pá so Odd. pro děti a mládež, Husova 70 po čt pá so Odd. pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Kurz němčiny v pondělí od ve SOŠS (10.00) Měření krevního tlaku (Komunitní centrum, SNP) (14.30) Akademie 3. věku slavnostní závěr (Radniční sál) (14.00) Oslava Dne matek (Domov seniorů MKř, spolu s MěK) (14.00) Co ukazují staré mapy beseda s J. Špinarem (klubovna MěK) MěO SVAZU DŮCHODCŮ (14.00) Májová veselice (Domov seniorů Mistra Křišťana, hrají Penc & Tischler a hosté) (14.00) Evropa a my beseda s Milenou Vincenovou, bývalou velvyslankyní ČR při EU (Radniční sál) Country benefiční přehlídka dětských a seniorských souborů (arkády Staré radnice) (9.00) Klub přátel MěK Prachatice posezení nad knihou v papírové i elektronické podobě (knihovna) Exkurze do azylového domu a sakrálních památek v Lažišti a Záblatí (info u M. Harvalíkové a Z. Hrůzové, odjezd ve z Malého nám.) Exkurze Kleť: hvězdárna, rozhledna (odjezd z Malého nám. v 10.00) (14.00) Hudební odpoledne Duo Penc & Tischler (Hubertus, vstupné 20 Kč) PRACHATICKÉ MUZEUM tel út ne: Výstava: do Malíři Boškové z Vlachova Březí Přednášky (vždy v 17.00) První světová válka pohledem obecních kronik Pavel Fencl Konec starých časů. Dusné léto roku 1914 František Kubů MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU tel , út ne do MALÍŘI BOŠKOVÉ Z VLACHOVA BŘEZÍ Jan Boška ( ) a jeho syn Jindřich Boška ( ). Jindřich Boška byl malířem opon, dekorací, vyráběl plošné loutky. Navázal na svého otce, který byl i malířem historických a kostelních obrazů (14.30) Techniky malířů Bošků tvůrčí dílna pro veřejnost k výstavě. Účastníci si prohlédnou výstavy a vyzkoušejí si techniky, které používali malíři Boškové (10.00) O Jirkovi a třech psech tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi z cyklu Povídám, povídám pohádku (povídání příběhů, hraní a tvoření) LIBÍNSKÉ SEDLO KOSTEL SV. ANNY (17.00) Májový koncert Vystoupí ženský pěvecký sbor Maraveja. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Spálenec Sedmidomí Zbytiny ČD hod Nová Pec Koňský vrch Říjiště Nová Pec (ČD hod.) Zájezd: Okolí Prahy Malé nám hod Netolice Němčice Dehtář Záboří BUS hod Kubova Huť Boubín Bobík Volary Malé nám hod. strana 7

8 Město Prachatice si také v letošním roce ve spolupráci s klubem přátel čtvrté obrněné divize Prácheňska připomene dny osvobození. Za finanční a organizační podpory města si významné dny připomenou spanilou jízdou i nadšenci historického vojenského klubu. Jedná se o vzpomínkovou jízdu k osvobození západních a jižních Čech. Kolona historických vozidel vyjede 7. května 2014 z Protivína přes Vodňany, Bavorov, Vlachovo Březí, Husinec a kolem 14. hodiny vjede Dolní (Píseckou) branou do Prachatic na Velké Jsme rádi, že můžeme přivítat právě Prachatice, zněla jedna z vět z Českého centra v Praze po přihlášení Městské knihovny Prachatice k výzvě, která chce 14. května 2014 netradičním způsobem představit současnou evropskou literaturu. Noc literatury v regionech České republiky byla ve spolupráci se Svazem knihovníků ČR poprvé realizována v roce Projekt Noc literatury se snaží trojí atraktivitou spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usilovat o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost, překonávat kulturní a jazykové bariéry, a tak se stát celoevropským fenoménem. Podmínkou putování za literaturou bylo vybrat v daném městě tři zajímavá místa a oslovit populární herce, kteří budou od Radniční list Vojenská kolona připomene osvobození U příležitosti Světového dne Downova syndromu byla v prachatické nemocnici 21. března zahájena výstava obrazů Jiřího Šedého, který se narodil s Downovým syndromem. Na vernisáži promluvila pracovnice o. p. s. Ovečka České Budějovice Jana Jarošová, která přítomné seznámila s problematikou postižení dětí s Downovým syndromem (DS). Nastínila poslání společnosti, kterým je pomoci rodinám při výchově dětí s DS k maximální možné samostatnosti. Cílem práce je integrovat tyto děti s postižením dle jejich individuálních možností a schopností náměstí, kde ji přivítá starosta Martin Malý. O hudební doprovod se postarají žáci Základní umělecké školy v Prachaticích se skupinou Sax Band. Diváci si na Velkém náměstí budou moci prohlédnout historická vojenská vozidla. Po téměř hodinové zastávce v našem městě bude vojenská kolona pokračovat k památníku ve Vitějovicích, kde pan starosta slavnostně položí věnec k uctění památky padlých za II. světové války. Jiřina Dolejšková pověřená vedením odboru kultury, školství a cestovního ruchu Noc literatury 2014 slibuje jedinečný zážitek do hodin v půlhodinových intervalech číst ukázku z jedné současné knihy evropského autora. Texty vybraly zahraniční kulturní instituty ze sdružení EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví společně s profesionálním dramaturgem z nakladatelství Labyrint. Půjde o nejnovější překlady současné evropské literatury z nabídky 19 zemí. V roce 2014 byly přizvány také mimoevropské země jako hosté a právě u nás představíme izraelského spisovatele Edgara Kereta. Čtení doplní hudební, pěvecká, vypravěčská, filmová a divadelní vystoupení. Je mi potěšením vás pozvat na knihovnické putování za literaturou a její předčítání v Prachaticích. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Pacienti mají svou čítárnu, knihami je můžete potěšit i vy V rámci akce Březen měsíc knihy 2014 byla vyhlášena sbírka knih, které pacienti, zaměstnanci i návštěvníci nemocnice mohli přinést a věnovat do nově zřízené čítárny v prachatické nemocnici. Je to nábytkem vybavený prostor s několika regály knih ve spojovací chodbě chirurgicko-ortopedického a interního oddělení, popsal ředitel nemocnice Michal Čarvaš. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice bylo převedeno několik knih nevyužitého knižního fondu, ale i knihy, které se objevily v jejím antikvariátě. Každý, kdo má zájem do knihovny prachatické nemocnice přispět, může i nadále průběžně nosit knihy, které mu doma zabírají místo, a to buď přímo do zmíněných regálů knihovny nebo je stačí zanést do recepce nemocnice. Kromě klasické čítárny, kde se pacienti mohou v prostorách usadit a v klidu se začíst do své oblíbené knihy, bude knihovna v nemocnici pořádat podobné akce, jaké jsou obvyklé například v hospici nebo domovech seniorů. Spolupráce městské knihovny s nemocnicí začala také na oddělení následné péče (LDN). Pracovnice Městské knihovny Prachatice v čele s ředitelkou Hanou Mrázovou a spolu se zastupitelkou města a předsedkyní dozorčí rady nemocnice Janou Krejsovou přivezly hospitalizovaným pacientům nabídku knih, budou za nimi docházet a knihy obměňovat. Zorganizujeme pravidelné programy i se čtením pro hospitalizované pacienty, uvedla ředitelka knihovny Hana Mrázová. Ta spolu s předsedkyní dozorčí rady nemocnice Janou Krejsovou a knihovnicí Šárkou Vandlíčkovou navštívila také dětské lůžkové oddělení prachatické nemocnice. Vrchní sestře dětského oddělení Haně Švíkové předaly knižní dar v podobě nových dětských knížek pro malé čtenáře a různé časopisy, které si malí čtenáři mohou po ukončení hospitalizace odnést v případě zájmu i domů. Za tento knižní dar vedení nemocnice paní ředitelce městské knihovny velmi děkuje. Malí pacienti, kterým časopisy přímo u postýlek rozdala, byli nadšení a se zájmem se okamžitě pustili do čtení. Text a foto Marcela Květoňová Malíř s Downovým syndromem vystavuje v nemocnici Klub SENSEN a ICM Prachatice, Dobrovolnické centrum a Zdravé město Prachatice vyhlašují od června až do září 2014 fotografickou soutěž v rámci projektu DOSLUŽ NSZM. Akce zahrnuje: fotografickou mezigenerační soutěž na volné téma s cílem vytvoření snímků ze společných akcí rodičů, prarodičů, vnoučat, Foťme v rytmu prázdnin a dovolených mezi vrstevníky bez postižení. Kromě obrazů pana Šedého je vystaveno i několik obrázků o generaci mladších dětí s DS, které žijí v Jihočeském kraji. Společnost Ovečka přivezla i dva obrazy postižených dětí ze Slovenska. Výstavku obrazů najdou návštěvníci v chodbě před radiodiagnostickým oddělením, potrvá do 16. května Všechny obrázky Jiřího Šedého jsou prodejné. Pokud by měl někdo o konkrétní obraz zájem, může se obrátit na sekretářku ředitele nemocnice Marcelu Květoňovou (tel ). (mak) dětí, společných setkání seniorů a dětí v zařízeních (domovech seniorů, školce, táborech, kurzech, na soustředěních ), výstavu, společné setkání fotografů i fotografovaných. Práce posílejte na adresu Hanka RH+ strana 8 květen 2014

9 Skautské středisko ZLATÁ STEZKA Prachatice uspořádalo v klubovnách v Kasárenské ulici v sobotu 29. března pro veřejnost akci, jejímž obsahem bylo vytváření smajlíků, šperků a přívěsků na mobil ve formě zvířátek a kytiček ze široké škály barevných polymerových hmot známých pod názvem Fimo. Pro ty, kteří nevědí, co je fimo jedná se o modelovací hmotu vzdáleně podobnou moduritu, která je k dostání v obrovské škále barev, vzorů a efektů (obzvlášť zajímavá je světélkující nebo se třpytkami). Po krátkém prohnětení v dlaních se hmota stává měkkou a velmi dobře se s ní pracuje. Poté se zapéká v troubě, aby ztvrdla, zpravidla stačí 30 minut na 130 C. Fimo je skvělý materiál, který podporuje manuální zručnost a fantazii malých i velkých. Pod rukama malých umělců, kterých se nakonec v klubovnách sešlo více než dvacet, vznikly velmi pěkné výtvory, na které byli jejich autoři právem hrdí. Určitě sklidili pochvalu i doma, kde to, co zhotovili, pod dohledem maminek ještě dopekli. Velký dík za pomoc se zajištěním akce patří Sáře a také Vlkům, kteří se postarali o příjemný kytarový doprovod akce. Tímto počinem naše fimošílenství teprve začíná. Zkuste občas nahlédnout na Dana Ryšánková Radniční list Skautské středisko pořádalo Fimo hrátky Romský (?) hlavolam dospělým i dětem Odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice pro zájemce nabídl miniseminář o aktuálních problémech soužití romské menšiny s většinovou populací s názvem Romský (?) hlavolam. Besedovat přijela Zuzana Labudová, ředitelka o. p. s. Osvětová beseda. V rámci prevence kriminality jsme interaktivní besedu nabídli členům poradního sboru. Diskutovalo se o tzv. romském problému, který není nikdy černobílý. Mnohé příčiny současných napjatých vztahů mezi bílou většinou a romskou menšinou v České republice jsou důsledkem nedostatku informací, někdy i jejich záměrného zkreslování a především neochoty lidí navzájem si naslouchat, snažit se pochopit a používat zdravý rozum, uvedla Zuzana Labudová. Velmi živě se hovořilo o nezaměstnanosti, sociálních dávkách, o zákonech i vzdělání, o užívání slov cikán nebo Rom, o kriminalitě, rasové diskriminaci Po úspěšné přednášce zajistíme pro školy, které projeví zájem, besedu Romský (?) hlavolam v červnu Hanka RH+ Dům dětí a mládeže vzdělává pedagogy volného času První dva víkendy v dubnu proběhlo v prostorách DDM Prachatice, pracoviště Prachatice, školení externích pracovníků, kteří celoročně pracují s dětmi a mládeží v kroužcích v celém okrese Prachatice. Na 50 zájemců prošlo první částí vzdělávání, které je součástí Národního projektu K2 kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání finančně podpořeného ESF a MŠMT ČR. Po absolvování teoretické části, testu znalostí a odevzdání závěrečné práce získají účastníci pedagogické vzdělání pro práci s dětmi a mládeží v zájmovém vzdělávání. DDM Prachatice je partnerem Národního institutu pro další vzdělávání Praha při realizaci tohoto projektu. Další cyklus vzdělávání pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost se uskuteční v říjnu a bude nabídnuto všem zájemcům z celého kraje. Bc. Jiří Machart, ředitel DDM Týden zdraví potrvá až do června Mezinárodní den zdraví na ZŠ Zlatá stezka zahájil jarní aktivity dlouhodobého projektu Týden zdraví. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Plzeň začala i na naší škole kampaň Předej informaci zaměřená na prevenci onemocnění způsobených klíštětem. Pro první stupeň připravili žáci 8. třídy hravou scénku o napadení klíštětem. Vzbudila nečekaný ohlas, motivovala obsah hodiny a otevřela cestu k další systematické práci. Na druhém stupni začala kampaň sérií křížovek mapujících orientaci žáků v problematice nákazy šířené klíšťaty. Ve stejný den byl také zahájen jarní provoz kolárny umožňující žákům, kteří jezdí do školy na kole či koloběžce, bezpečné uložení jejich dopravních prostředků. Již 10. ročník projektu bude v květnu a v červnu pokračovat výukovým programem Učíme se venku, zprovozněním piknikového paloučku pro 2. stupeň a aktivitami zaměřenými na pohyb a stravu. Eva Troupová, Jana Ištoková květen 2014 STROOM Dub má kořeny i v Prachaticích Centrum STROOM Dub poskytuje od roku 2006 sociální a doprovodné služby pro osoby s mentálním či tělesným postižením. Mezi sociální služby, kterým se od počátku v centru věnujeme, patří pobytová služba sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna. Zároveň poskytujeme i chráněné dílny a realizujeme další projekty, které podporují umístění zdravotně a mentálně postižených na pracovní trh. V září 2013 jsme rozšířili službu sociálně terapeutické dílny i do Prachatic. Dílnu v Křišťanově ulici 111 mohou využívat osoby s postižením, etnické skupiny a rodiny s dětmi ve věku od čtyř do 80 let. Je otevřena každý pracovní den od 8.00 do hodin. Sociální služba je zacílena především na pravidelnou a dlouhodobou podporu zdokonalování či obnovu sociálních a především pracovních návyků a dovedností. Hlavní činností je pracovní terapie v keramické, šicí a výtvarné dílně. Tím, že je služba propojena s krámkem STROOM Dub, dává příležitost i jako cvičné pracoviště, na kterém si klienti mohou vyzkoušet obsluhu zákazníků a péči o výrobky v krámku (bližší informace na Míša Veselá, zástupkyně ředitelky STROOM Dub strana 9

10 Radniční list Sportovci a hudebníci podpoří hospic a Domov Matky Vojtěchy Letos pátý ročník běžeckého závodu na 10 km připravili dobrovolníci hospice na sobotu 17. května. Bývalou tankovou dráhu tak dopoledne zaplní nejen aktivní běžci z celého regionu, ale také příznivci a podporovatelé hospice a Domova Matky Vojtěchy, kteří trať mohou urazit prostou chůzí. Prachatická hospicová desítka je v kalendáři jihočeských běžců již zavedeným závodem, který dokáže přilákat i velmi kvalitní běžce. Vždyť loňský ročník vyhrál Mulugeta Serbessa, který je jedním z nejlepších českých vytrvalců. Věřím, že letos bude startovní pole stejně kvalitní jako loni, kdy závodu prospěla bohatá účast prachatických borců schopných prohánět i ty nejlepší, říká organizátor běhu Patrik Coufal. Pro děti a také ty, které běh ani procházka příliš nelákají, je připravena tradiční desítka soutěžních her v hospicovém parku. Po jejím absolvování se každý může těšit na sladkou odměnu, připraveno bude také bohaté občerstvení. Novinkou letošního ročníku je jeho rozšíření do večerních hodin. Vytrvalce totiž odpoledne vystřídají hudebníci. Na podporu našich pacientů přijedou zahrát skupiny Shiwers, A je to, Bonsai č. 3 a Roháči z Lokte. V parku zazpívají také Pavlína Jíšová, Adéla Lounková a Helena Střížková, dodává Patrik Coufal. Mgr. Eva Předotová Prachatičtí zaujali na veletrhu FOR SENIOR Ve dnech 3. až 6. dubna 2014 se v PVA EXPO Praha v Letňanech konal Veletrh pro plnohodnotný aktivní život FOR SENIOR. Konal se již po osmé. Na pozvání se jej letos zúčastnily i prachatické soubory. Veletrh FOR SENIOR je jediným odborným veletrhem v Čechách orientovaným na seniory. Zaměřením pokrývá všechny oblasti, které seniorům zpříjemní a usnadní život. Součástí veletržního dění je odborný doprovodný program, přednášky i praktické ukázky pomůcek pro seniory. V doprovodném programu vystoupily dva prachatické soubory. Senior country taneční klub SENSEN Prachatice v osmi párech předvedl to nejlepší, co umí. Soubor pod vedením Karla Hrůzy a Silvestra Sekáče vystoupil v prostorech u vchodu na veletrh, kudy projdou stovky lidí. Sklidil velký aplaus od sedících diváků i kolemjdoucích. Děti, které šly kolem, se dokonce zastavovaly a také si s nimi zatancovaly. Pěveckému souboru Radostné přátelství pod taktovkou Emile Popielové se velmi povedl komponovaný program písní s doprovodem mluveného slova Jaromíra Popiela. Zařadili i typické předvelikonoční řehtání na řehtačku. Kdo šel kolem zpozorněl, děti se radovaly, pes Ajda, který sledoval s paničkou taneční i pěvecké vystoupení, vil jako na měsíc Vystoupení ocenili například předseda Rady seniorů v ČR Zdeněk Pernes, Romana Junková za Nadaci Konta bariéry, prachatická radní Andrea Tajanovská nebo ředitelka Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje Hana Vlasáková. Společně pak hovořili o dalších možnostech a aktivitách seniorů, ale také o zákazu pořádání zájezdů, rekondičních pobytů neziskových organizací nebo o přípravě Chůze pro zdraví v Prachaticích 15. května 2014 v rámci Dne rodiny. Senioři měli odpoledne možnost prohlédnout si celou expozici s nabídkou rekondičních pobytů, nechat si změřit hodnoty v těle, poučit se u policistů, nakoupit si výrobky pro krásu a zdraví, zacvičit si, nechat se namasírovat. Mohli také navštívit zajímavou přednášku předsedy RS ČR Zdeňka Pernese Jak se žije seniorům v České republice? Inspirace z výstavy se probírala už při cestě autobusem zpátky do Prachatic. Padaly náměty na nové cvičební prvky, zajištění slev ve fitku, bezbariérovou dopravu (alespoň jeden dostupný bezbariérový autobus), nákup cvičebních pomůcek, založení klubu deskových her a podobně. Jak doporučil Zdeněk Pernes, blíží se volby a je třeba hovořit s budoucími i současnými politiky o tématech a problémech seniorů. Hanka RH+ V čem vynikají návštěvníci městských lesů... Město Prachatice i Městské lesy Prachatice se snaží nabídnout návštěvníkům lesa co nejpříjemnější prostředí. Snaha o široké spektrum nabídek mnohdy vyvolává protichůdné názory klidné prostředí pro turistiku a relaxaci (stezky, odpočívadla, vyhlídky apod.), naproti tomu hlučné sporty (střelnice, sjezdová bikeová trať z Libína na lázně ). Je pouze na vlastníkovi Městu Prachatice co v rámci priorit a legislativy prosadí. Všechny lesy v majetku města jsou vedeny jako hospodářské. Není ucelená koncepce na jejich využívání pro rekreační a sportovní využití. Lesní prostředí musí plnit řadu funkcí (půdoochrannou, vodohospodářskou, klimatickou, rekreační a další, ale hlavně by mělo být oázou klidu. Přímá návaznost lesa na městskou aglomeraci nepřináší jen výhody pro návštěvníky, ale i negativa pro vlastníka či nájemce lesa. O negativní všímavosti občanů o lesní majetek svědčí i rozsáhlé škody na lese a majetku. Oproti jiným městům obdobné velikosti Prachatice v tomto směru vynikají. Jenom krátký výčet za posledních deset let: jeden zcizený speciální lesní kolový traktor, další zcizený a zapálený traktor, vypálená chata u lesní školky Feferské rybníky, dvakrát vykradená budova městských lesů, poškozený grejdr společnosti Lesostavby, poničené a vypálené dřevěné přístřešky, pravidelně poškozované závory do lesů a zákazové značky. Přibývá krádeží železných svodnic a dřeva. Poslední dobou se rozmáhá i pytláctví zvěře (např. v lokalitě nad nemocnící Strachotín a naposledy zastřelená srna v březnu, v době hájení, v Jabloňové ulici. Narůstá zakázaná jízda terénními vozidly, čtyřkolkami a motocykly po lese. Narůstá i počet volně pobíhajících psů mimo dosah svého majitele. Každoročně je kolem Tankovky a Lázní sv. Markéty nalezeno několik kusů srnčí zvěře stržené psy. Sběrný dvůr dává možnost jednoduše a legálně odkládat produkované odpady. Přesto zvláště v jarním období vyroste v lese řada černých skládek. Zvláštní případy jsou pak kolem zahrádkářských osad. Žádáme občany, aby při jakékoli škodné události nebyli lhostejní a s rozmyslem toto ihned hlásili městské policii. Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice strana 10 květen 2014

11 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v březnu 2014 V březnu 2014 se narodilo v prachatické nemocnici celkem 29 dětí. Z celkového počtu bylo 16 chlapečků a 13 děvčátek. Nejčastější jména Jan (3), Matyáš, Tadeáš, Tereza a Zuzana (2). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. března 2014, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Ondřej Lakatoš Jan Panc Sofie Ovečková Jan Pěsta Matyáš Hamon Jakub Fišer Tadeáš Socha Jarmila Pešková, matrikářka Kulatý stůl o dětských domovech Výstupem Fóra Zdravého města Prachatice je také uspořádání kulatého stolu na téma Děti a dětské domovy, a to 30. května 2014 od hodin na prachatické radnici. Pozvání přijali ředitelé dětských domovů a zástupci Nadace Terezy Maxové dětem. Kulatý stůl je určen veřejnosti, současným i minulým klientům dětských domovů, zástupcům dětských domovů, diagnostického ústavu, nadací, politikům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, policistům a dalším. Pokud máte zájem, nahlaste se na (kapacita je omezena). Součástí bude výstava prací a ukázka činnosti dětí z dětských domovů. Hanka RH+ Člověče, nezlob se Zdravé město Prachatice nabízí od 1. června do 7. září 2014 lidem z Prachatic a okolí možnost zapojit se během sto dní do turnaje ke 100. výročí vzniku hry Člověče, nezlob se. Přihlásit se může každý, musí se však nahlásit do 1. června 2014 na adrese cz a individuálně se domluvíme na datech a časech vaší hry. Hanka RH+ Pexesa známá i neznámá Výstava známých i neznámých pexes bude k vidění od 1. června 2014 po celý měsíc v prostorech Informačního centra pro mládež v Prachaticích (Zlatá stezka 145, bezbariérový vstup ze zadní strany). Na Den dětí, 1. června 2014, od hodin si můžete i vy přijít do ICM zahrát děti i vy, kteří se cítíte býti dětmi. Hanka RH+ Přijďte si zahrát na interaktivní výstavu hraček Ideální hračka by měla být zábavná, smysluplná, bezpečná, zdravotně nezávadná, přiměřená dětskému věku a schopnostem, zároveň šetrná k přírodě, vyrobená z obnovitelných materiálů, s minimálním odpadem. Právě takové hračky vám představíme od 13. do 15. května v prostorách ICM, Dům Na křižovatce, Zlatá stezka 145. Hračky dřevěné plechové, stavebnice, chrastítka, puzzle, hlavolamy, auta, traktory, vláčky, panenky, pohádkové postavičky, kostky, společenské hry Zahájení výstavy a povídání o hračkách je připraveno na 13. května od hod. Interaktivní výstava hraček šetrných k dítěti a přírodě je určená pro děti, jejich rodiče a prarodiče, ale také pro školy a školky. Chceme ukázat, že mezi hračkami jsou obrovské rozdíly, čemu je dobré při výběru hračky věnovat pozornost a čeho si všímat. Vše bude přístupné k vyzkoušení a osahání. Nebudeme se na hračky dívat přes sklo vitríny, ale se všemi si můžeme pohrát. Přijďte si také zahrát. Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města Den rodiny zakončí Léčivé divadlo Gabriely Filippi Letos v Prachaticích podruhé oslavíme Mezinárodní den rodin. Svátek a pozornost věnovaná rodinám vychází z rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté v září 1993 a odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti, a rovněž jeho zájem o situaci rodin ve světě. Rodinu lze chápat jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny příbuzenskými i jinými obdobnými vztahy a zvláště společným způsobem života. Rodina je místem silných emocí, prolíná se v ní láska, pláč, zlost, bezmoc, radost. Rodina je zároveň i přístavem pro ztracené a hledající. Zástupci neziskovek, podnikatelů a Zdravé město Prachatice pro vás na čtvrtek 15. května 2014 od hodin ve Štěpánčině parku připravili pestrý odpolední program s malováním, cvičením, soutěžemi a hrátkami. Navštívit a pohrát si můžete na výstavě hraček, najde se i něco dobrého na zub. Vítáme mezi sebe každého, kdo chce do rodinného programu čímkoliv přispět vystoupením, hrou apod. Ozvěte se na Rodinná slavnost pokračuje Léčivým divadlem Andělé v mém srdci Gabriely Filippi a jejím hostem. Kdo to bude, zůstává zatím tajemstvím. Představení začíná v městském divadle již v hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji za 150 korun. Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města Farmářské trhy v pohybu V sobotu 26. dubna začala v Poštovní ulici série letošních farmářsko-řemeslných trhů. Spolek Pod povrchem ve spolupráci s Městem Prachatice uspořádá dva další. Druhý trh organizátoři přenesou v sobotu 9. srpna 2014 od 8 do 13 hodin do oblíbených míst prachatického Parkánu. Doprovodný kulturně-sportovní program se uskuteční již v dopoledních hodinách. Třetí trh v pořadí se přesune do Štěpánčina parku, a to v sobotu 11. října 2014 od 8 do 12 hodin. Věříme, že pravidelní návštěvníci našich akcí přivítají pohyb farmářského trhu po zajímavých místech města. (spp) Řidiči ukázali znalosti první pomoci Duben je měsícem bezpečnosti, a tak i řidiče aut čekala 14. dubna 2014 preventivní akce v režii Policie ČR a Českého červeného kříže Prachatice. Dvě desítky řidičů podstoupily dechovou zkoušku, kontrolu autolékárničky a nádavkem několik otázek z první pomoci. Tentokrát se však nepokutovalo, ale naopak. Každý z řidičů dostal balíček zdravotnického materiálu a informační leták o možném postihu při neposkytnutí pomoci při autonehodě. Zuzana Pelikánová, Martina Joklová Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XVI., číslo 5, uzávěrka 13. dubna Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává Městský úřad Prachatice v nákladu 4900 ks, Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. květen 2014 strana 11

12 Radniční list Nestýskejte si nad banálními záležitostmi a neprobírejte tolik osudy druhých Alena Bínová Narodila se v Prachaticích v roce Vystudovala Vyšší hospodářskou školu ve Vimperku. Pracovala jako sekretářka, v bance v Prachaticích (úvěrářka), dvacet let v ZVVZ a před odchodem do důchodu pět let v JZD Strunkovice nad Blanicí ( pamačka, tj. práce a mzdy). Jako aktivní senior se zapojuje do činnosti Klubu zdravotně postižených (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR), je členkou Svazu tělesně postižených (v roce 2013 získala od republikového výboru ocenění za dlouholetou činnost). Ve volném čase pomáhá spolkům i jednotlivcům s vyplňováním žádostí, s daněmi, organizuje výlety a pobytové akce Proč jste při studiu hospodářské školy musela být ve Vimperku na internátu? Aby na mě doma neměli špatný vliv, protože jsem byla dítětem živnostníka. Studovala jsem v padesátých letech, ve Vimperku jsem zažila měnovou stávku, kdy nám peesáci (příslušníci Pohraniční stráže) drželi bajonety u břicha. Tam jsem poznala, co je davová psychóza. V ní půjdete kamkoliv Dílnu na výrobu hraček musel tatínek v roce 1952 zavřít. Ukončil živnost a šel dělat do Jitony. Všechny stroje musel prodat. Život se s vámi nemazlil, přesto stále rozdáváte úsměvy. Co vám pomáhalo překonávat těžkosti? Věta, kterou jsem si opakovala nesčetněkrát: Musíš. Měla jsem těžce postiženou dcerku, manžela v invalidním důchodu. Dokud žila maminka, v péči o ni jsme se střídali. I s manželem, který umřel ve třiašedesáti. Dbala jsem na to, abych pořád měla finanční rezervu, kdybych musela zůstat doma, protože tehdy nebyly žádné příspěvky, žádný příspěvek na péči nebo něco podobného. Neexistovala žádná asociace, kde by se rodiče postižených setkávali s odborníky a sami navzájem, sdělovali si zkušenosti a povzbuzovali se. Byl to strašný boj, abych dceru udržela doma. Tehdejší instituce ji chtěly uklidit někam do ústavu. Chodili úředníci a říkali: Sami s ní nic nesvedete. Když dceři bylo osmnáct let, paní doktorka Kohútová rozhodla: Co byste ji někam dávala, když to s ní doma zvládáte. Za to jsem jí vděčná. Když paní doktorku nyní navštěvuji v pečovatelském domě, vždycky ji pohladím. Ona se postarala o to, že mi odpadly hrozné nervy. Přestala jsem se bát, že mi dceru vezmou do ústavu, zůstala se mnou doma, kde taky umřela. Škoda, že tenkrát jsem neměla třeba na internetu k dispozici psychoterapeutické rady. Nebyly žádné kurzy péče o postižené ani možnost pohovořit s někým, kdo je na tom stejně. To bych strašně potřebovala, ale musela jsem si na všechno přijít sama. Diagnózu dcery Downův syndrom jsem se dozvěděla až z úmrtního listu. Vás jednou jedinkrát nenapadlo, že by pro vás bylo lepší nechat dceru v nějakém ústavu? Ne. Nikdy. Primář Morava z ústavu v Opařanech, kam jsme jezdili na psychiatrická vyšetření a pro rychlou pomoc, když bylo nejhůře, nás upozorňoval, jaký vývoj můžeme čekat, jak reagovat na některé podněty. Když šly v Opařanech děti z vycházky, úplně se na nás hrnuly, jak toužily po lidském doteku. To mě utvrdilo v rozhodnutí nechat si dceru doma. Nebyla na tom myšlenkově tak špatně, že by nepoznala, že je mimo domov. Připravovala nám s maminkou odpolední kávu, dělala výborné saláty. Pravda, začala v poledne, aby ho večer měla hotový, ale udělala ho. I bábovku svedla. Na druhou květnovou neděli připadá Svátek matek. Co byste maminkám vzkázala? Aby si nestýskaly nad banálními záležitostmi. Aby byly hodné na děti, věnovaly se jim s láskou a dařilo se jim překonávat trampoty. Ono se jim vše v dobrém vrátí. Pro mě osobně je hrozné, když jede maminka s kočárkem a drží cigaretu. Ničí sebe a dítě taky. Možná by nám všem pomohlo tolik nedrbat, neprobírat osudy druhých. Prostě si hledět svého. Dbáte nejen na vystupování, ale také na váš outlift. Vaši známí prozradili, že na každou akci si berete jiné oblečení Když půjdu do města dopoledne a znovu odpoledne, zásadně vystřídám oblečení i doplňky, třeba korálky. Jeden den nejdu dvakrát ve stejném. Když se lidi mají dívat na starou, ať je aspoň upravená (smích) Umíte se vůbec zlobit? Umím. Teď už málo, hodně se brzdím. Dokáže mě vytočit nespravedlnost a lež, když někdo tady řekne to, o kus dál něco jiného. Spoustu rozčilování vám ušetří, když berete lidi takové, jací jsou. Lidí, kteří mně slovně ublížili, se nestraním, ale jsem velmi opatrná. Držím si od nich odstup. Díky vám prý začala v Prachaticích spolupráce Svazu tělesně postižených s domem s pečovatelskou službou? Pro jeho obyvatele je důležité spojení s okolím, aby nebyli jenom sami. Bereme je na exkurze, kde pro ně připravíme třeba oslavu dne matek, cestovali s námi do stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci u Vimperka, na zámek Kratochvíle jezdíme na výstavu květin nebo na psychoterapii. Zajišťování různých akcí pro seniory a zdravotně postižené patří k mým koníčkům. Radost, úsměvy a jejich rozzářené oči, když odněkud přijedeme, jsou pro mě největší odměnou. Vidíte velké nebezpečí pro starší generaci v lákavých nabídkách nejrůznějších půjček? Hrozné nebezpečí. Je přece lepší ukládat si každý měsíc doma stranou třeba dvě stovky a pak využít takhle našetřené peníze. Mnozí namítnou: Jak ušetřit z mizerného důchodu? Léky jsou drahé Nikdy jsem nehekala, že nemám peníze. Vždycky jsem si říkala, že musím vyjít s tím, co mám. A vyšla jsem. Ano, děvčata přijdou a stěžují si: Dneska jsem utratila osm set za léky. Druhá třeba šestnáct set. Já místo toho jdu na masáž, na thajskou nebo do perličky, na vínečko nebo jedu do Volar na konopnou lázeň. Něco takového si dopřeju každý měsíc, ale do dluhů nejdu, půjčku bych si na to nebrala. Proč by o sebe měli senioři pečovat, jako o sebe dbáte vy? Aby měli radost ze života a hlavně nezůstávali doma, to je první krok ke smutku. Pak začnou počítat léky. Já eviduju, kam mám jít na schůzi nebo na akci, oni evidují, kam jít k lékaři a kdy. K lékaři chodím jen pro potvrzení, že můžu jezdit autem. Je milé, když člověk někam přijde a slyší: Tobě to sluší. Ty jsi zase v novém, viď. To mě nabíjí pozitivní energií. Stejně jako syn Karel a dva úžasní vnukové Martin a Marek. Vyptával se Václav Malina strana 12 květen 2014

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže a rodiče s dětmi Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem www.muzeumhk.cz Interaktivní

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více