Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá"

Transkript

1 Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá Platnéřská 4, Praha 1

2 Dívčí katolická střední škola, 2012 Bc. Zuzana Černá, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN Dívčí katolická střední škola - 2 -

3 Obsah 1. Úvod 5 2. Význam rodinného prostředí pro vývoj dítěte 6 3. Rodičovství 8 4. Početí a nitroděložní vývoj 9 5. Přehled nitroděložního vývoje Neláska ubližuje Zdravotní péče o těhotnou, životospráva těhotné ženy Ohrožené těhotenství Patologické těhotenství Když se blíží porod Porod Operační porod Šestinedělí Kojení Význam kojení Životospráva kojící ženy Výchova dítěte Rozdělení dětského věku na etapy Novorozenec a kojenec Úprava pokoje pro dítě Organizace dne Krmení Oblékání Koupání dítěte Psychomotorický vývoj dítěte Očkování dítěte Očkovací kalendář Péče o kojence v nemoci Batole 1 3 roky Dítě předškolního věku 3 6 let Máme prvňáčka 6 let (až 8, má-li dítě odložený nástup do školy) Platnéřská 4, Praha 1

4 19. Mladší školní věk 6 11 let Lehká mozková dysfunkce a specifické poruchy učení Starší školní věk roků Adolescence Děti vyžadující zvláštní péči Nedonošené děti a děti s nízkou porodní váhou Výchova mentálně retardovaného dítěte Autistické děti Dítě s Downovým syndromem Péče o dítě postižené dětskou mozkovou obrnou DMO Diparetická forma Diparetická forma paukospastická Hemiparetická forma Oboustranná hemiparetická forma Kvadruparetická forma Dyskinetická forma Hypotonická forma Možnosti léčení Smyslová postižení Dítě nevidomé (nebo se zbytky zraku) Dítě se zbytky sluchu a neslyšící Nemluvnost a němota Slepohluchoněmota Epilepsie Kde hledat pomoc při péči o dítě se speciálními potřebami 106 Dívčí katolická střední škola - 4 -

5 1. Úvod V předmětu Péče o dítě se budeme společně zabývat jak péčí o zdravé dítě, tak péčí o dítě s handicapem nebo chronicky nemocné. Abychom řádně pochopili, co všechno má na psychiku a zdraví dítěte vliv, musíme se zabývat nejen dítětem samotným, ale také rodinou, ve které žije a naším přístupem k němu. Budeme si klást otázky, jak se o dítě starat, jak je vychovávat, aby z něj vyrůstala harmonická osobnost, člověk s pozitivním vztahem nejen k nám, ale i k ostatním lidem mimo rodinný okruh. Člověk vzdělaný, morální, pracovitý. A jak tyto náročné požadavky skloubit s přáním většiny rodičů, aby jejich dítě prožívalo šťastné dětství Platnéřská 4, Praha 1

6 2. Význam rodinného prostředí pro vývoj dítěte Víme, že po narození miminka se musíme postarat o to, aby mělo dostatek péče (tj. stravy, tepla, aby byly uspokojovány jeho potřeby spánku, hygieny, bezpečí a lásky) a aby mělo dostatek podnětů ke svému vývoji. Ale podívejme se na to společně do hloubky: Již to, v jakém rodinném prostředí se nachází budoucí maminka, jak prožívá své těhotenství, jak se chovají ostatní členové rodiny k ní i jak očekávají narození jejího dítěte, se odrazí v dalším vývoji dítěte a jeho vlastnostech. Dítě, jehož narození je očekáváno s radostí a láskou, jehož maminka dodržuje správnou životosprávu a navíc na své, ještě nenarozené děťátko mluví a dotýká se láskyplně svého bříška, bývá po narození klidné, radostné, dobře jí i spí, není lekavé. Dítě nechtěné, které již před narozením cítí nevoli a strach své matky, dítě matky, která z lhostejnosti a nebo úmyslně nedodržuje zásady správné životosprávy (kouří, pije alkohol, je závislá na drogách, vykonává nevhodnou fyzickou činnost, pobývá v nezdravém prostředí, nehledí na správnou výživu, nemá dostatek spánku), nebo dítě matky žijící ve stresujícím rodinném prostředí, se může narodit předčasně, má nižší porodní váhu, bude mít poruchy učení a chování. Po narození hůř spí i jí, je plačtivé a úzkostlivé. Pokud je rodinné prostředí nevyhovující, rodiče nemají o dítě zájem, začne se opožďovat ve vývoji a to jak duševním, tak fyzickém. Děti již od narození velice ostře vnímají rodinnou atmosféru a vztahy a vše negativní (nesoulad, hádky, nejednotnost ve výchově, nezájem o dítě,...) je poznamenává na celý život. Ve škole jsou většinou prospěchově horší, protože se hůř soustředí, rychleji se unaví a jejich rodinné prostředí jim nevytváří podmínky k učení, ani v nich nevyvolává touhu se učit. Mají problémy s chováním, snadno se zapojují do tzv. závadových part, jsou více ohroženy návykovými látkami. V dospělosti mohou mít těžší profesní uplatnění, problémy v navazování partnerských vztahů i ve vztazích s vlastními dětmi. Část z nich má problémy se zákonem. Proto je nutné vytvářet dětem optimální rodinné prostředí již před jejich narozením a vytrvat ve správné a láskyplné výchovné péči až do jejich dospělosti. Dívčí katolická střední škola - 6 -

7 Kontrolní otázky: 1. Jak moc ovlivňuje chování dítěte fakt, že je chtěné nebo nechtěné? 2. Co ještě může vývoj dítěte ovlivnit? 3. Pokus se zjistit, v čem se liší výchova kojence v rodině a v kojeneckém ústavu? Platnéřská 4, Praha 1

8 3. Rodičovství Na rodičovství by se mladí lidé měli připravit a to nejen po stránce materiální. Měli by si uvědomit, jaké jim přináší povinnosti, jak se s příchodem dítěte změní jejich vlastní život a měli by se předem domluvit, jak se budou na výchově dítěte podílet. Jak si budou vzájemně pomáhat. Měli by také znát svůj zdravotní stav. Narození dítěte jim změní život jednou pro vždy. Nyní již nebudou odpovídat pouze za sebe, musí převzít odpovědnost i za své dítě. Je dobré se proto na příchod dítěte do rodiny dobře připravit, např. tím, že si pročtou knihy o výchově dětí, podívají se na filmy o výchově (např. Rodičovský rok), navštíví mladé rodiny, které již děti mají a zjistí si, na co je třeba se připravit, jaké zkušenosti s narozením miminka a péčí o ně jejich přátelé mají. Dívčí katolická střední škola - 8 -

9 4. Početí a nitroděložní vývoj K oplození dochází ve vejcovodech proniknutím mužské zárodečné buňky, spermie, do zárodečné buňky ženské, vajíčka. Spojením jejich jader vznikne nová buňka. Ta obsahuje všechny potřebné informace pro každý detail lidského vývoje pohlaví dítěte, barvu vlasů, pleti, očí, výšku,... Do vajíčka může proniknout pouze jediná spermie. Jednovaječná dvojčata vznikají úplným rozdělením oplodněného vajíčka na dvě, úplně stejná = identická, embrya. Jsou stejného pohlaví a jsou si velice podobná. Dvojvaječná dvojčata se narodí tehdy, jsou-li naráz uvolněna z vaječníku dvě vajíčka a obě jsou oplodněna. Dvojčata si nejsou tolik podobná a mohou být různého pohlaví. Člověkem jsme od početí. A co je obzvlášť důležité: již v děloze se vytvářejí první vztahy dítěte k rodičů. Ještě před několika lety panoval názor, že lidské embryo (zárodek) si ve svém vývoji zopakuje ve zkrácené formě všechna po sobě jdoucí stádia evoluce, že prochází např. stádiem ryb, obojživelníků apod. Moderní embryologie (věda o embryonálním vývoji) však tento názor odmítá. Lidské embryo žádnými podobnými stádii neprochází. I když se nám to zdá nepochopitelné, funguje v embryu už při velikosti necelých dvou milimetrů jeho vlastní mozek, který řídí jeho další vývoj. Když měří tři a půl milimetru, což odpovídá stáří asi 25 dní, má všechny orgány: srdce, kůži, centrální nervový systém, játra, plíce střeva a pohlavní orgány. Dosud jsme netušili, jak brzy se vytvoří malinký mozek s nepředstavitelně jemnou strukturou, jak brzy začíná pracovat, jak reaguje na vnější podněty a odpovídá na ně svými pohyby a jak brzy se ve všech těchto projevech ukazuje jeho první duševní existence. Protože kalendářní měsíce nemají stejný počet dnů nejkratší měsíc jich má 28, nejdelší 31, měří lékaři délku těhotenství na tzv. lunární měsíce. Lunární měsíc trvá vždy 28 dnů a je to doba oběhu Měsíce (Luny) okolo Země. Těhotenství trvá tedy 10 lunárních měsíců tj. přibližně 9 kalendářních měsíců Platnéřská 4, Praha 1

10 5. Přehled nitroděložního vývoje První měsíc Oplozené vejce se během zhruba 24 hodin rozdělí na dvě buňky a další dělení potom následují v několikahodinových intervalech. Tomuto shluku buněk říkáme embryo zárodek. Embryo postupuje vejcovodem k děloze sedm až osm dní. Děložní sliznice je zduřelá, prokrvená, připravená embryo přijmout. Dvacátý den vývoje jsou již vytvořeny základy mozku, míchy a nervových uzlin. Mezi dvacátým prvním a dvacátým druhým dnem vývoje začíná embryu fungovat srdíčko. Dvacátého osmého dne jsou již vytvořeny základy obratlů, lebečních kostí, svalů a začínají být zřetelné základy uší, očí, rukou a nohou. Koncem prvního měsíce zárodek měří 6 mm. Tedy jako pecička z hroznového vína. Druhý měsíc Čtyřicátý den vývoje začínají být zřetelné prstíky na končetinách, mezi hlavou a trupem se objevuje zúžené místo základ krku. Je možné zaznamenat mozkové vlny. Mozek kontroluje na čtyřicet základů kosterních svalů, nervy prorůstají do základů vnitřních orgánů. Formují se čelisti se základy zubů. Koncem měsíce žaludek vytváří žaludeční šťávu. Lze již rozeznat obličej, plod má již i jazyk. Paže a nohy se prodloužily, můžeme rozeznat lokty i kolena. Dítě je značně pohyblivé, ale matka zatím jeho pohyby nevnímá. V osmi týdnech se začíná vyvíjejícímu se dítěti říkat fetus plod. Plod měří 2,5 3 cm a váží 5 g. Má tedy přibližně velikost zahradní jahody. Třetí měsíc Již ve třetím měsíci jsou na kůži vytvořeny s konečnou platností papilární linie podmiňující jedinečné otisky prstů. Oční víčka srůstají, aby chránila vyvíjející se oči plodu, které jsou již citlivé na světlo. Znovu se otevřou koncem sedmého měsíce. Dítě nyní spí, budí se, živě se pohybuje. Pohybuje prsty, otáčí hlavu, otevírá a zavírá ústa, často si cucá palec. Kdyby se dotkl někdo jeho dlaně, sevře ruku v pěst. Polyká a částečně i vdechuje amniovou tekutinu, ve které plave (amniová tekutina = plodová voda). Koncem dvanáctého týdne již fungují všechny orgány a orgánové soustavy. V dalším období již jenom dozrávají a plod roste. Plod měří 6,5 cm a váží 18 g. Je tedy velký přibližně jako váš ukazováček. Dívčí katolická střední škola

11 Čtvrtý měsíc Koncem čtvrtého měsíce plod měří asi 14 cm a váží okolo 200 g. Dítě začíná slyšet. Je prokázáno, že vnímá matčin hlas, tlukot jejího srdce a i vnější zvuky. Dítě již zcela vyplnilo matčinu dělohu a rozepíná ji natolik, že matka začíná pociťovat pohyby svého dítěte (tzv. kopání). Sklovitě bělavé zabarvení plodu přechází do matně červeného. Na kůži se objevuje jemné chmýří kanuto. Při ultrazvukovém vyšetření lze rozpoznat pohlaví plodu. Pátý měsíc Uplynula polovina těhotenství. Růst hlavy se zpomaluje, sílí svaly dítěte (žena bezpečně cítí jeho pohyby), rostou vlasy a nehty. Kůže je zatím tenká a průsvitná. Začíná vývoj mozkových závitů. Dítě měří přibližně 20 cm a váží okolo 450 g. Zazní-li zvláště silný nebo znepokojivý zvuk, reaguje na něj rychlým pohybem. Šestý měsíc Koncem měsíce již fungují kožní potní a mazové žlázy. Jemnou kůži dítěte chrání před amniovou tekutinou zvláštní tukový povlak mázek. Vývoj vnitřních orgánů je natolik pokročilý, že malé procento předčasně narozených dětí přežije. Riziko jejich poškození je však značné. Dítě již měří 30 cm a váží 650 g. Sedmý měsíc Mozek dítěte již má tolik buněk, kolik jich bude mít při porodu. Dítě již využívá čtyři smysly: zrak, sluch, hmat a chuť. Je prokázáno, že je schopno rozeznat matčin hlas. Uvolňuje se srůst očních víček, rostou řasy. Dítě polyká plodovou vodu a opět ji vylučuje ve formě moči. Občas má škytavku. Cucá si paleček, zatíná pěstičky, čile se pohybuje někdy udělá i kotrmelec. Již měří 35 cm a váží 1200 g. Osmý měsíc Do podkožního vaziva se začíná ukládat tuk jako izolace i jako zásoba energie. Plynule se zvyšuje tvorba protilátek. Dítě denně spolyká přibližně 4 litry amniové tekutiny. Často má škytavku. Do amniové tekutiny vylučuje moč. Amniová tekutina se však během 24 hodin osmkrát vymění, takže zůstává čistá. Ve střevech má dítě primitivní stolici smolku. Měří 40 cm a váží 1800 g Platnéřská 4, Praha 1

12 Devátý měsíc Mizí jemné chmýří, které pokrývalo kůži plodu. Povrch kůže se vyrovnává. Dítě už vypadá prakticky jako při narození, jen ještě přibírá na váze. Většinou zaujme v děloze polohu hlavičkou dolu. Měří 45 cm a váží 2600 g. Desátý měsíc Koncem desátého měsíce je dítě připraveno na porod. Těhotenství trvá průměrně 280 dní od prvního dne poslední matčiny menstruace nebo 266 dní od početí. Toto je však průměrný údaj, individuálně délka těhotenství značně kolísá. Plod měří průměrně 50 cm a váží 3300 g. Placenta Zopakujme si: oplodněné vajíčko se ve vejcovodech několikrát rozdělí. Z jediné buňky vznikne shluk buněk blastocysta, který doputuje do dělohy a zde se zahnízdí v děložní sliznici. Zárodek embryo a později plod fetus, se vyvíjí v děloze. Již jsme si pověděli, jak dítě postupně roste a jak se vyvíjí. Jakým způsobem je však vyživováno, aby mohlo růst a vyvíjet se? Z části buněk se vyvine zevní a vnitřní zárodečný obal. Vak z blan je vyplněn tekutinou plodovou vodou. Z další části buněk vzniká zárodek, který se vznáší v plodové vodě a s obaly je spojen tenkou stopkou, ze které se postupně vyvine pupeční šňůra. Obaly a plodová voda chrání zárodek před zevními vlivy (nárazy, otřesy) a umožňují mu pohyb. Z části obou obalů a přilehlé oblasti silně prokrvené děložní sliznice se vyvine placenta (jinak plodový koláč nebo lůžko). V placentě jsou v těsné blízkosti krevní oběh matky a krevní oběh plodu. Dochází mezi nimi k předávání plynů, živin a dalších látek. Krev matky a dítěte se však nemísí. Placenta je spojena s tělem plodu cévami, které jsou v pupeční šňůře. Placenta je většinou uložena v horní části dělohy a plní následující funkce: 1. výživovou krev, která proudí pupečníkovou cévou do těla plodu, přináší potřebné živiny, 2. vylučovací zprostředkovává předávání škodlivých zplodin z těla plodu do krevního oběhu matky, 3. výměnu plynů poskytuje plodu kyslík z krve matky a odvádí pupečníkovými cévami oxid uhličitý z těla plodu do matčiny krve 4. ochrannou chrání plod před vnikáním škodlivých látek a infekcí z těla matky (přesto mohou přes placentární bariéru proniknout některé viry, léky, alkohol, drogy,...), Dívčí katolická střední škola

13 5. hormonální vytváří hormony nezbytné pro udržení těhotenství, 6. zásobní soustřeďuje látky důležité pro růst a vývoj plodu. Kontrolní otázky: 1. Jak dlouho trvá těhotenství? 2. Zjisti, o kterých novorozencích říkáme, že jsou nedonošení? 3. Ve kterých místech ženské pohlavní soustavy dochází k početí? 4. Jak dlouho putuje oplodněné vajíčko zárodek vejcovodem? 5. Ve kterém orgánu se zahnízdí a následně vyvíjí až do porodu? 6. Co je placenta a jaké plní úkoly? 7. Co je plodová voda? 8. Kolikátý den od početí začíná zárodku pracovat srdce? 9. Kdy matka ucítí první pohyby svého dítěte? 10. Které smysly používá dítě již v děloze své matky? Platnéřská 4, Praha 1

14 6. Neláska ubližuje Horší, než občasná úzkost nebo strach, je matčino odmítání dítěte. Svůj negativní postoj mu matka může dát značně pocítit tím, že zanedbává své zdraví a tak vědomě či nevědomě uvádí dítě do nebezpečí. Může také vyvolat pro plod život ohrožující situace přehnaným sportováním, zanedbáváním preventivních prohlídek, nošením příliš těsného oblečení, nebo škodit dítěti alkoholem, kouřením a jinými návykovými látkami. Často si svého jednání ani není plně vědoma. Dítě však tyto projevy nelásky zaznamenává a jeho vývoj je tím zpomalován nebo dokonce ohrožen. Následky takového negativního postoje se často projeví při porodu (předčasný porod či samovolný potrat), na zdravotním stavu novorozence nebo v pozdějším vývoji a chování dítěte. Naopak matky, které své dítě očekávají s radostí, mají většinou bezproblémový porod. Jejich děti se později jeví jako duševně vyrovnanější. Kontrolní otázky: 1. Jaký vliv má rodinné prostředí na vývoj dítěte? 2. Jak si představuješ, že jednou budeš vychovávat své děti? Dívčí katolická střední škola

15 7. Zdravotní péče o těhotnou, životospráva těhotné ženy Při vynechání měsíčků by neměla žena dlouho otálet a nejdéle do 14 dnů navštívit gynekologa. Je-li těhotenství prokázáno, založí jí doktor těhotenský průkaz, do kterého zaznamenává veškeré důležité údaje o zdravotním stavu matky i dítěte a který by žena měla nosit všude s sebou. Těhotná je změřena, zvážena, je jí vyšetřena moč na bílkovinu a cukr, odebrána krev na zjištění krevní skupiny, Rh faktoru, a na vyšetření na příjici (syfilis) a HIV, je jí změřen tlak, podstoupí vyšetření srdce na EKG, vyšetření zubů, změří jí pánev. Je poučena o správné životosprávě a jak se chovat při možných komplikacích. Průběh těhotenství je sledován při pravidelných kontrolách též pomocí ultrazvuku. Ultrazvukové vyšetření plod nijak neohrožuje. Umožňuje lékaři zjistit, zda se plod vyvíjí normálně a jak roste, v jaké je poloze a zda se nejedná o vícečetné těhotenství. Při vyšetření na gynekologii vám může lékař také sdělit, že jste gravidní, že se jedná o graviditu. Není to žádní těžká nemoc, znamená to, že jste těhotné a jedná se o těhotenství. Zapamatujte si, jakou životosprávu by měla těhotná žena dodržovat: měla by mít dostatek spánku, přiměřeně se pohybovat ve zdravém prostředí, jíst pestrou, vyváženou stravu. Musí dbát zvýšené hygieny. Neměla by se stresovat, rodina by ji měla zahrnout láskyplnou péčí a porozuměním. Co to znamená v praxi: spát v pravidelnou dobu alespoň 7 8 hodin denně v dobře větrané, nerušené místnosti a i přes den si při únavě dopřát odpočinek, přiměřený pohyb znamená vyloučení jízdy na motorce nebo koni, nevykonávat těžké práce, nezvedat těžká břemena, nevěšet záclony, nešít na šlapacím šicím stroji a nedrhnout koberce jedná se o vypuzovací pohyby, neskákat, odepřít si diskotéky. Naopak dopřávat si co nejvíce pobytu na zdravém vzduchu, chodit na těhotenský tělocvik. Vhodné je i plavání, ale pozor na jakost vody! Nepobývat na prudkém slunci, vynechat nadýmavá, příliš sladká a tučná jídla, naopak jíst hodně mléčných výrobků, ovoce, zeleninu, dietní masa a mořské ryby, pít minerálky, mléko, ovocné šťávy. Nedoporučují se alkoholické nápoje, káva, černý čaj, cola a alkoholické nápoje. Těhotná žena by měla omezit ve stravě ostré koření a sůl, Platnéřská 4, Praha 1

16 zvýšená hygiena v sobě zahrnuje časté pravidelné mytí nejlépe ve sprše, protože těhotné ženy se mnohem více potí, nevysedávat v horké vodě ve vaně, promazávat napínající se kůži břicha, aby se udržela její pružnost a nevznikaly praskliny v kůži, masírování zad chladivými gely (nebo Alpou), masáže prsních dvorců a bradavek, aby se prsa připravila na kojení. Velkou péči věnujeme též ústní hygieně (zubům) a vlasům. Ženy si často v těhotenství nechávají krátký sestřih, aby mohly o vlasy snáze pečovat, protože se jim více mastí, prádlo nosí volnější, ze savých materiálů, vždy čisté, Žena by v těhotenství neměla zapomínat na péči o svůj zevnějšek. Těhotenství činí ženu přirozeně krásnou i když přibere nebo jí otékají nohy, je třeba této přirozené kráse dát vyniknout a neničit ji nedbalým zevnějškem, neupravenými vlasy a vytahanými tepláky,... důležitá je péče o nohy, zvýšená zátěž dolních končetin může způsobovat vznik křečových žil, otoky nohou apod. Nohy proto masírujeme a necháme odpočinout ve zvýšené poloze. Pokud má žena rodové předpoklady vzniku křečových žil, je dobré preventivně nosit kompresívní punčochy, sexuální život těhotenství ženy vyžaduje v tomto směru vzájemné pochopení obou manželů. V prvních třech měsících těhotenství a v posledním měsíci je vhodné pohlavní styk omezit, aby v důsledku dráždění dělohy nedošlo k vypuzení plodu. Jinak v průběhu celého těhotenství má být pohlavní styk velmi šetrný, vždy s ohledem na přání ženy, těhotná žena se má vyvarovat styku s infekcí, jedovatými látkami, radioaktivním zářením, co nejméně pobývat ve znečištěném prostředí. Nemá užívat léky bez domluvy s lékařem, kouřit, pít alkohol, užívat drogy, stresujícími podněty v těhotenství mohou být: nesváry v rodině, odmítání dítěte otcem nebo rodiči jednoho z partnerů, nemoc v rodině, finanční nejistota, problémy s bydlením, obava o zdraví budoucího dítěte a mnoho dalších. Každá budoucí maminka by měla být zahrnuta láskyplnou péčí své rodiny a společnost by k ní měla být co nejohleduplnější. Těhotenství samo o sobě je jak fyzicky, tak psychicky pro ženu náročné. Proto úcta, ohledy, takt a láska jsou naprosto na místě. Pokud někdo z rodiny příchod dítěte nevítá, přesvědčit jej, aby alespoň budoucí mamince slovně neubližoval a pokusil se fakt jejího těhotenství přijmout. Péče rodiny se projevuje i přípravou rodinného prostředí na příchod miminka. Chystáním výbavičky, postýlky, příprava starších dětí v rodině na nového sourozence i s tím, že jej mohou hladit přes maminčino bříško, přiložit si k němu ruku, když děťátko kope, společnými nákupy prvních hraček a dudlíků,...společný Dívčí katolická střední škola

17 výběr jména pro miminko může být pro rodinu velice silným spojujícím prvkem. Otec dítěte by se měl účastnit přípravy na porod, výběru porodnice a měl by být u porodu Platnéřská 4, Praha 1

18 8. Ohrožené těhotenství Již při první návštěvě těhotenské poradny lékař zjišťuje okolnosti, které by mohly mít nepříznivý vliv na průběh těhotenství a vývoj plodu. Tyto spolu se zdravotním stavem ženy vyhodnocuje a na podkladě vyhodnocení se dnes již téměř třetina žen zařazuje do skupiny žen s ohroženým těhotenstvím. Těmto těhotným je věnována zvýšená zdravotní péče, která pomáhá zvrátit nepříznivý průběh těhotenství nebo poruchu vývoje plodu. a) EPH gestóza Moč těhotné ženy je pravidelně vyšetřována na bílkovinu a cukr. Nastávajícím maminkám je měřen krevní tlak, je pátráno po otocích, zjišťován váhový přírůstek, jsou kontrolovány ozvy srdce plodu. Při nálezu bílkoviny v moči, zvýšeném krevním tlaku, otocích dolních končetin, jde o onemocnění nazývané EPH gestóza, často provázené náhlým přírůstkem na váze. Při zjištění EPH gestózy a stačí jej jeden z příznaků, odesílá poradenský lékař těhotnou do nemocnice k dalšímu vyšetření a léčbě. Rovněž při zjištění cukru v moči je těhotná odeslána na spec. pracoviště k podrobnému laboratornímu vyšetření, zda se, v důsledku zvýšené zátěže a nároků na organismus těhotné, neprojevila cukrovka. b) Rh faktor krve Hned při první návštěvě poradny je testována krev ženy na Rh faktor. Zatím co 85 % naší populace Rh faktor má, je tedy Rh pozitivní (Rh+), 15 % populace jej nemá, je Rh negativní (Rh ). Jestliže otěhotní Rh žena s mužem Rh+ a tento přenese svůj pozitivní Rh faktor na plod, dojde mezi matkou a plodem k nesourodosti Rh faktorů. Tato nesourodost při prvním těhotenství většinou nečiní potíže. Avšak během těhotenství, a zejména při porodu, obzvláště porodu císařským řezem, se dostanou Rh pozitivní krvinky do krve matčiny a matka si proti nim vytvoří protilátky. Při dalším těhotenství pak, v případě pozitivního Rh plodu, tyto látky pronikají do krevního oběhu dítěte, napadají jeho krvinky a rozkládají je. V důsledku toho je plod chudokrevný a po porodu onemocní velice těžkou novorozeneckou žloutenkou. Tato žloutenka těžce poškozuje nervová jádra v mozku novorozence, který je postižen po celý další život, při těžším postižení umírá. K záchraně těchto dětí Dívčí katolická střední škola

19 bývá prováděna výměnná krevní transfúze, při níž se vymění krev novorozence, obsahující matčiny protilátky, za krev normální, bez protilátek. Při zjištění Rh u ženy je nutno udělat rozbor krve otci dítěte. Je-li i on Rh, není nutno činit v tomto směru další opatření. Je-li otec Rh+, je nutno matce v pravidelných intervalech odebírat krev na sledování protilátek proti Rh faktoru, aby byla zavčas provedena příprava všech opatření. Preventivně, proti vzniku protilátek, je Rh negativní ženě poprvé těhotné a poprvé rodící dána injekce lidského imunoglobulinu anti-rh0. Imunoglobuliny odstraní z krve matky červené krvinky plodu s Rh+, které do krve matky pronikly a tím pádem se jí protilátky proti Rh faktoru netvoří. c) Poškození plodu v průběhu těhotenství Plod může být v průběhu těhotenství poškozen ještě mnoha dalšími vlivy, zejména v prvních třech měsících nitroděložního vývoje. V tomto, na škodliviny nejcitlivějším, období se zakládají jednotlivé orgány a funkční systémy plodu a záleží pak na tom, ve kterém stádiu vývoje se plod nachází, který orgán se v době působení škodliviny zakládá, neboť především ten bude poškozen ve svém dalším vývoji. d) Zarděnky v těhotenství Dnes je již dobře známé působení viru zarděnek na vývoj plodu ženy, která v dětství zarděnky neprodělala. Pokud se jimi v těhotenství nakazí, virus zarděnek projde placentou do plodu a dojde-li k tomu v prvních třech měsících těhotenství, může být poškozen zrak, sluch, srdce a mozek plodu, s těžkými následky na celý život. Proto se u nás nyní děti proti zarděnkám očkují, aby byly v dospělosti ženy proti zarděnkám imunní. e) Ostatní virové infekce I ostatní virové infekce (virový zánět jater, plané neštovice, příušnice, spalničky, chřipka, virové opary, AIDS) se rovněž mohou podílet na poškození plodu. Rozsah poškození opět závisí na tom, ve které fázi vývoje plodu k onemocnění došlo. Z toho vyplývá, že by se těhotná žena měla vyvarovat v době těhotenství styku s takto nemocnými osobami. f) Další škodlivé vlivy Některé mohou v prvních týdnech těhotenství dokonce plod usmrtit a vyvolat potrat. Jsou jimi např.: rentgenové a radioaktivní záření, některé hormony i léčebně používané, některé léky, celkové křeče (např. při epileptickém záchvatu), Platnéřská 4, Praha 1

20 vysoké teploty, dýchací obtíže, bakteriální toxiny, poruchy výměny látkové (např. cukrovka nebo chronické záněty ledvin). Některé pohybové aktivity, pády, stresy, alkohol, kouření, drogy,... g) Léky v těhotenství O užívání veškerých léků se musí těhotná žena poradit s lékařem, protože lék, pro ni neškodný, může dítě vážně poškodit (např. tzv. konterganové děti. Matky v těhotenství užívaly lék proti ranním nevolnostem a bolestem hlavy thalidomid a kontergan. V důsledku toho se narodily děti se znetvořenými končetinami. Než se zjistilo, co je toho příčinou, narodilo se takto poškozených dětí na deset tisíc). Snaha je, co nejvíce užívání léků v těhotenství omezit. h) Alkohol, kouření a drogy Pití alkoholu je neobyčejně závažným problémem. V těhotenství se má žena alkoholu zásadně vystříhat. A neměla by jej ani ona, ani manžel požívat nejméně 60 dní před početím. Těhotná žena požívající alkohol ohrožuje plod tzv. fetálním alkoholovým syndromem. Ten se projevuje opožděným růstem plodu i novorozence po porodu. Je postižena nervová soustava, což se projevuje nervovými poruchami, zpožděním vývoje a postižením rozumových schopností. Dále se mohou projevit vady vývoje hlavy a obličeje, rozštěpy rtu a patra, změnami na ledvinách (a to hlavně u chronických alkoholiček). O kouření je dnes bezpečně prokázáno, že omezuje vývoj plodu a zkracuje těhotenství. Nikotin obsažený v kouři působí na nervový systém, zejména vegetativní a jeho prostřednictvím na cévy, které se zužují a průtok krve je tedy menší. To znamená, že plod trpí podvýživou. Děti kuřaček se rodí s nízkou porodní váhou, většinou před termínem nedonošené. Jsou neklidné, trpí poruchami spánku, hůř sají. Často trpí vrozenými poruchami učení a chování. Děti narkomanek jsou po dobu těhotenství vystaveny působení drog a jsou drogově závislými. Opožďují se v tělesném vývoji. Je poškozena nervová soustava. Drogově závislé matky často prodělaly žloutenku typu B a virus žloutenky přes placentu proniká, tudíž také poškozuje plod. Některé jsou HIV pozitivní, 90 % z nich kouří a pije alkohol, jejich těhotenství často končí samovolným potratem nebo předčasným porodem. Živě narozené děti mají abstinenční příznaky, které se projevují, mimo jiné, silnými celkovými křečemi, poruchami příjmu potravy a spánku. V lepším případě si nesou do života lehkou mozkovou dysfunkci, v horším mentální retardaci a jejich organismus je pro celý život ohrožen recidivou tj. mnohem větším sklonem stát se také drogově závislým. Dívčí katolická střední škola

21 9. Patologické těhotenství I když nastávající maminka dodržuje životosprávu a všechna doporučení lékaře, může přece jen dojít v průběhu těhotenství k poruše. Potom se mluví o patologickém těhotenství. Může jít o neutišitelné zvracení, kdy těhotná hubne a musí nastoupit ústavní léčbu. Krvácení v době těhotenství, jež je závažným příznakem, je třeba vždy urychleně ohlásit lékaři, protože může jít i o počínající potrat. Také časté nepravidelné kontrakce během těhotenství musí maminka ohlásit lékaři, protože ohrožují její těhotenství. Zklidnění kontrakcí též vyžaduje pobyt v ústavu. Dále unikání plodové vody, otevírání děložního hrdla apod. Zvýšenou pozornost vyžadují těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím, ženy se srdečními vadami, vysokým krevním tlakem, ledvinovými onemocněními, epilepsií, astmatem, ženy, jejichž předchozí těhotenství skončila potratem, ženy tělesně postižené, mentálně retardované, s psychiatrickou diagnózou a ženy, jejichž plod má ke konci těhotenství příčnou polohu. Kontrolní otázky: 1. Může být vývoj plodu ovlivněn chováním matky a tím jak je těhotenství budoucími rodiči přijímáno? 2. Které vlivy nepříznivě ovlivňují vývoj plodu? 3. Co by těhotná žena neměla dělat a jíst? 4. Jakou životosprávu by měla těhotná žena dodržovat? 5. Proč musí těhotná žena pravidelně navštěvovat těhotenskou poradnu? 6. Proč hned při první návštěvě těhotenské poradny vyšetřují těhotné ženě tak důkladně krev? 7. Proč musí těhotná žena nosit těhotenský průkaz stále s sebou? 8. Čím je ohroženo dítě silné kuřačky? 9. Jak je poškozeno dítě alkoholičky? 10. Čím je ohrožen plod drogově závislé ženy a jak se u novorozence projevují abstinenční příznaky? 11. Zjisti, na kterých internetových adresách můžeš zjistit podrobnosti o těhotenství a novorozencích? 12. Které časopisy radí maminkám jak se o sebe starat v těhotenství, jak se připravit na porod a jak pečovat o dítě? Platnéřská 4, Praha 1

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz Speciál Těhotenství Týden po týdnu 1 www.rodinaaja.cz Kojení přináší matce i dítěti zcela nenahraditelné výhody. Je doporučováno profesionály z oblasti zdravotnictví jako nejvhodnější dětská výživa, od

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP bylo na naší škole zřízeno již roku 2005 díky projektu, který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR. Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost

Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

MojeBříško aneb povolání MÁMA

MojeBříško aneb povolání MÁMA MojeBříško aneb povolání MÁMA Speciál pro maminky - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Proč vznikla tato e-kniha? Aby byla volně šířena pro nekomerční účely. Pro koho

Více

10. ročník BŘEZEN 2015 ZDARMA VÁCLAV NOID BÁRTA. Konečně víme, co je štěstí

10. ročník BŘEZEN 2015 ZDARMA VÁCLAV NOID BÁRTA. Konečně víme, co je štěstí 10. ročník BŘEZEN 2015 ZDARMA VÁCLAV NOID BÁRTA Konečně víme, co je štěstí Obsah TĚHOTENSTVÍ 4 Na co se nejčastěji chceme zeptat SVĚT NEJMENŠÍCH 14 Co trápí naše miminka? 20 Spánek děťátka, zásady správného

Více

KVĚTEN 2014. 9. ročník ZDARMA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ BÁRA ŠPOTÁKOVÁ. Syn Janek je součástí každého tréninku

KVĚTEN 2014. 9. ročník ZDARMA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ BÁRA ŠPOTÁKOVÁ. Syn Janek je součástí každého tréninku 9. ročník KVĚTEN 2014 ZDARMA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ BÁRA ŠPOTÁKOVÁ Syn Janek je součástí každého tréninku Co nejblíže mateřskému mléku Moje dítě, můj diamant. IMUNITA VÝVOJ MOZKU CELKOVÉ POHODLÍ Jako jediný

Více

VENDULA KŘÍŽOVÁ Do spousty věcí se vrhám po hlavě

VENDULA KŘÍŽOVÁ Do spousty věcí se vrhám po hlavě 9. ročník DUBEN 2014 ZDARMA ZDRAVÉ VAŘENÍ VENDULA KŘÍŽOVÁ Do spousty věcí se vrhám po hlavě Inzerce Podpořte imunitu proti chřipce a nachlazení lék Wobenzym může pomoci i Vám posiluje oslabenou imunitu

Více

Absolventská Práce. Ošetřovatelský proces u novorozence s abstinenčním syndromem

Absolventská Práce. Ošetřovatelský proces u novorozence s abstinenčním syndromem Střední a Vyšší zdravotnická škola 5.května 51,Praha 4 Absolventská Práce Ošetřovatelský proces u novorozence s abstinenčním syndromem Zpracovala: Kateřina Sedláčková studentka II.ročníku oboru Diplomovaná

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT?

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? 4 2. PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM 4 Zdravotní péče 4 Životospráva během těhotenství 6 Rizika v těhotenství 7 Dítě a otec 7 Nebylo vám ještě 18 let? 8 Příprava na porod a průběh porodu

Více

Péče o blízkou osobu 4

Péče o blízkou osobu 4 Obsah Péče o blízkou osobu 4 Zásady domácí péče 6 Náhle nebo postupně? Snazší cesta neexistuje 6 Změna rolí a vztahů. Důstojnost na prvním místě 6 Člověk a jeho nemoc 8 Každodenní péče 9 Strava a pitný

Více

Cítíte se mnohem lépe jak po fyzické tak psychické stránce mizí úzkost, nevolnost i nechutenství a pociťujete příliv nové energie

Cítíte se mnohem lépe jak po fyzické tak psychické stránce mizí úzkost, nevolnost i nechutenství a pociťujete příliv nové energie Vítejte v druhém trimestru těhotenství, který potrvá až do 26. týdne. Cítíte se mnohem lépe jak po fyzické tak psychické stránce, mizí úzkost, nevolnost i nechutenství a pociťujete příliv nové energie.

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

ČERVEN 2014. 9. ročník ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ. Před matkami samoživitelkami se skláním

ČERVEN 2014. 9. ročník ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ. Před matkami samoživitelkami se skláním 9. ročník ČERVEN 2014 ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ Před matkami samoživitelkami se skláním Jaké výhody Vás s ROSSMÁNKEM čekají? Jednorázová 10% sleva na první nákup

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Vývoj dítěte od narození do 3 let

Vývoj dítěte od narození do 3 let Speciál Vývoj dítěte od narození do 3 let Vítáme nové kamarády! www.olmici.cz Milé maminky, Editorial Když jsme před lety poprvé přinesli náš speciál, který vás provede složitým obdobím vývoje malého človíčka,

Více

Význam pohybové aktivity v šestinedělí. Eva Steinerová

Význam pohybové aktivity v šestinedělí. Eva Steinerová Význam pohybové aktivity v šestinedělí Eva Steinerová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma Význam pohybové aktivity v šestinedělí je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze 1 ZUZANA ŠTROMEROVÁ MOŽNOST VOLBY Kde mohu přivést své děťátko na svět? Vydalo nakladatelství Argo,

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více