Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá"

Transkript

1 Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá Platnéřská 4, Praha 1

2 Dívčí katolická střední škola, 2012 Bc. Zuzana Černá, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN Dívčí katolická střední škola - 2 -

3 Obsah 1. Úvod 5 2. Význam rodinného prostředí pro vývoj dítěte 6 3. Rodičovství 8 4. Početí a nitroděložní vývoj 9 5. Přehled nitroděložního vývoje Neláska ubližuje Zdravotní péče o těhotnou, životospráva těhotné ženy Ohrožené těhotenství Patologické těhotenství Když se blíží porod Porod Operační porod Šestinedělí Kojení Význam kojení Životospráva kojící ženy Výchova dítěte Rozdělení dětského věku na etapy Novorozenec a kojenec Úprava pokoje pro dítě Organizace dne Krmení Oblékání Koupání dítěte Psychomotorický vývoj dítěte Očkování dítěte Očkovací kalendář Péče o kojence v nemoci Batole 1 3 roky Dítě předškolního věku 3 6 let Máme prvňáčka 6 let (až 8, má-li dítě odložený nástup do školy) Platnéřská 4, Praha 1

4 19. Mladší školní věk 6 11 let Lehká mozková dysfunkce a specifické poruchy učení Starší školní věk roků Adolescence Děti vyžadující zvláštní péči Nedonošené děti a děti s nízkou porodní váhou Výchova mentálně retardovaného dítěte Autistické děti Dítě s Downovým syndromem Péče o dítě postižené dětskou mozkovou obrnou DMO Diparetická forma Diparetická forma paukospastická Hemiparetická forma Oboustranná hemiparetická forma Kvadruparetická forma Dyskinetická forma Hypotonická forma Možnosti léčení Smyslová postižení Dítě nevidomé (nebo se zbytky zraku) Dítě se zbytky sluchu a neslyšící Nemluvnost a němota Slepohluchoněmota Epilepsie Kde hledat pomoc při péči o dítě se speciálními potřebami 106 Dívčí katolická střední škola - 4 -

5 1. Úvod V předmětu Péče o dítě se budeme společně zabývat jak péčí o zdravé dítě, tak péčí o dítě s handicapem nebo chronicky nemocné. Abychom řádně pochopili, co všechno má na psychiku a zdraví dítěte vliv, musíme se zabývat nejen dítětem samotným, ale také rodinou, ve které žije a naším přístupem k němu. Budeme si klást otázky, jak se o dítě starat, jak je vychovávat, aby z něj vyrůstala harmonická osobnost, člověk s pozitivním vztahem nejen k nám, ale i k ostatním lidem mimo rodinný okruh. Člověk vzdělaný, morální, pracovitý. A jak tyto náročné požadavky skloubit s přáním většiny rodičů, aby jejich dítě prožívalo šťastné dětství Platnéřská 4, Praha 1

6 2. Význam rodinného prostředí pro vývoj dítěte Víme, že po narození miminka se musíme postarat o to, aby mělo dostatek péče (tj. stravy, tepla, aby byly uspokojovány jeho potřeby spánku, hygieny, bezpečí a lásky) a aby mělo dostatek podnětů ke svému vývoji. Ale podívejme se na to společně do hloubky: Již to, v jakém rodinném prostředí se nachází budoucí maminka, jak prožívá své těhotenství, jak se chovají ostatní členové rodiny k ní i jak očekávají narození jejího dítěte, se odrazí v dalším vývoji dítěte a jeho vlastnostech. Dítě, jehož narození je očekáváno s radostí a láskou, jehož maminka dodržuje správnou životosprávu a navíc na své, ještě nenarozené děťátko mluví a dotýká se láskyplně svého bříška, bývá po narození klidné, radostné, dobře jí i spí, není lekavé. Dítě nechtěné, které již před narozením cítí nevoli a strach své matky, dítě matky, která z lhostejnosti a nebo úmyslně nedodržuje zásady správné životosprávy (kouří, pije alkohol, je závislá na drogách, vykonává nevhodnou fyzickou činnost, pobývá v nezdravém prostředí, nehledí na správnou výživu, nemá dostatek spánku), nebo dítě matky žijící ve stresujícím rodinném prostředí, se může narodit předčasně, má nižší porodní váhu, bude mít poruchy učení a chování. Po narození hůř spí i jí, je plačtivé a úzkostlivé. Pokud je rodinné prostředí nevyhovující, rodiče nemají o dítě zájem, začne se opožďovat ve vývoji a to jak duševním, tak fyzickém. Děti již od narození velice ostře vnímají rodinnou atmosféru a vztahy a vše negativní (nesoulad, hádky, nejednotnost ve výchově, nezájem o dítě,...) je poznamenává na celý život. Ve škole jsou většinou prospěchově horší, protože se hůř soustředí, rychleji se unaví a jejich rodinné prostředí jim nevytváří podmínky k učení, ani v nich nevyvolává touhu se učit. Mají problémy s chováním, snadno se zapojují do tzv. závadových part, jsou více ohroženy návykovými látkami. V dospělosti mohou mít těžší profesní uplatnění, problémy v navazování partnerských vztahů i ve vztazích s vlastními dětmi. Část z nich má problémy se zákonem. Proto je nutné vytvářet dětem optimální rodinné prostředí již před jejich narozením a vytrvat ve správné a láskyplné výchovné péči až do jejich dospělosti. Dívčí katolická střední škola - 6 -

7 Kontrolní otázky: 1. Jak moc ovlivňuje chování dítěte fakt, že je chtěné nebo nechtěné? 2. Co ještě může vývoj dítěte ovlivnit? 3. Pokus se zjistit, v čem se liší výchova kojence v rodině a v kojeneckém ústavu? Platnéřská 4, Praha 1

8 3. Rodičovství Na rodičovství by se mladí lidé měli připravit a to nejen po stránce materiální. Měli by si uvědomit, jaké jim přináší povinnosti, jak se s příchodem dítěte změní jejich vlastní život a měli by se předem domluvit, jak se budou na výchově dítěte podílet. Jak si budou vzájemně pomáhat. Měli by také znát svůj zdravotní stav. Narození dítěte jim změní život jednou pro vždy. Nyní již nebudou odpovídat pouze za sebe, musí převzít odpovědnost i za své dítě. Je dobré se proto na příchod dítěte do rodiny dobře připravit, např. tím, že si pročtou knihy o výchově dětí, podívají se na filmy o výchově (např. Rodičovský rok), navštíví mladé rodiny, které již děti mají a zjistí si, na co je třeba se připravit, jaké zkušenosti s narozením miminka a péčí o ně jejich přátelé mají. Dívčí katolická střední škola - 8 -

9 4. Početí a nitroděložní vývoj K oplození dochází ve vejcovodech proniknutím mužské zárodečné buňky, spermie, do zárodečné buňky ženské, vajíčka. Spojením jejich jader vznikne nová buňka. Ta obsahuje všechny potřebné informace pro každý detail lidského vývoje pohlaví dítěte, barvu vlasů, pleti, očí, výšku,... Do vajíčka může proniknout pouze jediná spermie. Jednovaječná dvojčata vznikají úplným rozdělením oplodněného vajíčka na dvě, úplně stejná = identická, embrya. Jsou stejného pohlaví a jsou si velice podobná. Dvojvaječná dvojčata se narodí tehdy, jsou-li naráz uvolněna z vaječníku dvě vajíčka a obě jsou oplodněna. Dvojčata si nejsou tolik podobná a mohou být různého pohlaví. Člověkem jsme od početí. A co je obzvlášť důležité: již v děloze se vytvářejí první vztahy dítěte k rodičů. Ještě před několika lety panoval názor, že lidské embryo (zárodek) si ve svém vývoji zopakuje ve zkrácené formě všechna po sobě jdoucí stádia evoluce, že prochází např. stádiem ryb, obojživelníků apod. Moderní embryologie (věda o embryonálním vývoji) však tento názor odmítá. Lidské embryo žádnými podobnými stádii neprochází. I když se nám to zdá nepochopitelné, funguje v embryu už při velikosti necelých dvou milimetrů jeho vlastní mozek, který řídí jeho další vývoj. Když měří tři a půl milimetru, což odpovídá stáří asi 25 dní, má všechny orgány: srdce, kůži, centrální nervový systém, játra, plíce střeva a pohlavní orgány. Dosud jsme netušili, jak brzy se vytvoří malinký mozek s nepředstavitelně jemnou strukturou, jak brzy začíná pracovat, jak reaguje na vnější podněty a odpovídá na ně svými pohyby a jak brzy se ve všech těchto projevech ukazuje jeho první duševní existence. Protože kalendářní měsíce nemají stejný počet dnů nejkratší měsíc jich má 28, nejdelší 31, měří lékaři délku těhotenství na tzv. lunární měsíce. Lunární měsíc trvá vždy 28 dnů a je to doba oběhu Měsíce (Luny) okolo Země. Těhotenství trvá tedy 10 lunárních měsíců tj. přibližně 9 kalendářních měsíců Platnéřská 4, Praha 1

10 5. Přehled nitroděložního vývoje První měsíc Oplozené vejce se během zhruba 24 hodin rozdělí na dvě buňky a další dělení potom následují v několikahodinových intervalech. Tomuto shluku buněk říkáme embryo zárodek. Embryo postupuje vejcovodem k děloze sedm až osm dní. Děložní sliznice je zduřelá, prokrvená, připravená embryo přijmout. Dvacátý den vývoje jsou již vytvořeny základy mozku, míchy a nervových uzlin. Mezi dvacátým prvním a dvacátým druhým dnem vývoje začíná embryu fungovat srdíčko. Dvacátého osmého dne jsou již vytvořeny základy obratlů, lebečních kostí, svalů a začínají být zřetelné základy uší, očí, rukou a nohou. Koncem prvního měsíce zárodek měří 6 mm. Tedy jako pecička z hroznového vína. Druhý měsíc Čtyřicátý den vývoje začínají být zřetelné prstíky na končetinách, mezi hlavou a trupem se objevuje zúžené místo základ krku. Je možné zaznamenat mozkové vlny. Mozek kontroluje na čtyřicet základů kosterních svalů, nervy prorůstají do základů vnitřních orgánů. Formují se čelisti se základy zubů. Koncem měsíce žaludek vytváří žaludeční šťávu. Lze již rozeznat obličej, plod má již i jazyk. Paže a nohy se prodloužily, můžeme rozeznat lokty i kolena. Dítě je značně pohyblivé, ale matka zatím jeho pohyby nevnímá. V osmi týdnech se začíná vyvíjejícímu se dítěti říkat fetus plod. Plod měří 2,5 3 cm a váží 5 g. Má tedy přibližně velikost zahradní jahody. Třetí měsíc Již ve třetím měsíci jsou na kůži vytvořeny s konečnou platností papilární linie podmiňující jedinečné otisky prstů. Oční víčka srůstají, aby chránila vyvíjející se oči plodu, které jsou již citlivé na světlo. Znovu se otevřou koncem sedmého měsíce. Dítě nyní spí, budí se, živě se pohybuje. Pohybuje prsty, otáčí hlavu, otevírá a zavírá ústa, často si cucá palec. Kdyby se dotkl někdo jeho dlaně, sevře ruku v pěst. Polyká a částečně i vdechuje amniovou tekutinu, ve které plave (amniová tekutina = plodová voda). Koncem dvanáctého týdne již fungují všechny orgány a orgánové soustavy. V dalším období již jenom dozrávají a plod roste. Plod měří 6,5 cm a váží 18 g. Je tedy velký přibližně jako váš ukazováček. Dívčí katolická střední škola

11 Čtvrtý měsíc Koncem čtvrtého měsíce plod měří asi 14 cm a váží okolo 200 g. Dítě začíná slyšet. Je prokázáno, že vnímá matčin hlas, tlukot jejího srdce a i vnější zvuky. Dítě již zcela vyplnilo matčinu dělohu a rozepíná ji natolik, že matka začíná pociťovat pohyby svého dítěte (tzv. kopání). Sklovitě bělavé zabarvení plodu přechází do matně červeného. Na kůži se objevuje jemné chmýří kanuto. Při ultrazvukovém vyšetření lze rozpoznat pohlaví plodu. Pátý měsíc Uplynula polovina těhotenství. Růst hlavy se zpomaluje, sílí svaly dítěte (žena bezpečně cítí jeho pohyby), rostou vlasy a nehty. Kůže je zatím tenká a průsvitná. Začíná vývoj mozkových závitů. Dítě měří přibližně 20 cm a váží okolo 450 g. Zazní-li zvláště silný nebo znepokojivý zvuk, reaguje na něj rychlým pohybem. Šestý měsíc Koncem měsíce již fungují kožní potní a mazové žlázy. Jemnou kůži dítěte chrání před amniovou tekutinou zvláštní tukový povlak mázek. Vývoj vnitřních orgánů je natolik pokročilý, že malé procento předčasně narozených dětí přežije. Riziko jejich poškození je však značné. Dítě již měří 30 cm a váží 650 g. Sedmý měsíc Mozek dítěte již má tolik buněk, kolik jich bude mít při porodu. Dítě již využívá čtyři smysly: zrak, sluch, hmat a chuť. Je prokázáno, že je schopno rozeznat matčin hlas. Uvolňuje se srůst očních víček, rostou řasy. Dítě polyká plodovou vodu a opět ji vylučuje ve formě moči. Občas má škytavku. Cucá si paleček, zatíná pěstičky, čile se pohybuje někdy udělá i kotrmelec. Již měří 35 cm a váží 1200 g. Osmý měsíc Do podkožního vaziva se začíná ukládat tuk jako izolace i jako zásoba energie. Plynule se zvyšuje tvorba protilátek. Dítě denně spolyká přibližně 4 litry amniové tekutiny. Často má škytavku. Do amniové tekutiny vylučuje moč. Amniová tekutina se však během 24 hodin osmkrát vymění, takže zůstává čistá. Ve střevech má dítě primitivní stolici smolku. Měří 40 cm a váží 1800 g Platnéřská 4, Praha 1

12 Devátý měsíc Mizí jemné chmýří, které pokrývalo kůži plodu. Povrch kůže se vyrovnává. Dítě už vypadá prakticky jako při narození, jen ještě přibírá na váze. Většinou zaujme v děloze polohu hlavičkou dolu. Měří 45 cm a váží 2600 g. Desátý měsíc Koncem desátého měsíce je dítě připraveno na porod. Těhotenství trvá průměrně 280 dní od prvního dne poslední matčiny menstruace nebo 266 dní od početí. Toto je však průměrný údaj, individuálně délka těhotenství značně kolísá. Plod měří průměrně 50 cm a váží 3300 g. Placenta Zopakujme si: oplodněné vajíčko se ve vejcovodech několikrát rozdělí. Z jediné buňky vznikne shluk buněk blastocysta, který doputuje do dělohy a zde se zahnízdí v děložní sliznici. Zárodek embryo a později plod fetus, se vyvíjí v děloze. Již jsme si pověděli, jak dítě postupně roste a jak se vyvíjí. Jakým způsobem je však vyživováno, aby mohlo růst a vyvíjet se? Z části buněk se vyvine zevní a vnitřní zárodečný obal. Vak z blan je vyplněn tekutinou plodovou vodou. Z další části buněk vzniká zárodek, který se vznáší v plodové vodě a s obaly je spojen tenkou stopkou, ze které se postupně vyvine pupeční šňůra. Obaly a plodová voda chrání zárodek před zevními vlivy (nárazy, otřesy) a umožňují mu pohyb. Z části obou obalů a přilehlé oblasti silně prokrvené děložní sliznice se vyvine placenta (jinak plodový koláč nebo lůžko). V placentě jsou v těsné blízkosti krevní oběh matky a krevní oběh plodu. Dochází mezi nimi k předávání plynů, živin a dalších látek. Krev matky a dítěte se však nemísí. Placenta je spojena s tělem plodu cévami, které jsou v pupeční šňůře. Placenta je většinou uložena v horní části dělohy a plní následující funkce: 1. výživovou krev, která proudí pupečníkovou cévou do těla plodu, přináší potřebné živiny, 2. vylučovací zprostředkovává předávání škodlivých zplodin z těla plodu do krevního oběhu matky, 3. výměnu plynů poskytuje plodu kyslík z krve matky a odvádí pupečníkovými cévami oxid uhličitý z těla plodu do matčiny krve 4. ochrannou chrání plod před vnikáním škodlivých látek a infekcí z těla matky (přesto mohou přes placentární bariéru proniknout některé viry, léky, alkohol, drogy,...), Dívčí katolická střední škola

13 5. hormonální vytváří hormony nezbytné pro udržení těhotenství, 6. zásobní soustřeďuje látky důležité pro růst a vývoj plodu. Kontrolní otázky: 1. Jak dlouho trvá těhotenství? 2. Zjisti, o kterých novorozencích říkáme, že jsou nedonošení? 3. Ve kterých místech ženské pohlavní soustavy dochází k početí? 4. Jak dlouho putuje oplodněné vajíčko zárodek vejcovodem? 5. Ve kterém orgánu se zahnízdí a následně vyvíjí až do porodu? 6. Co je placenta a jaké plní úkoly? 7. Co je plodová voda? 8. Kolikátý den od početí začíná zárodku pracovat srdce? 9. Kdy matka ucítí první pohyby svého dítěte? 10. Které smysly používá dítě již v děloze své matky? Platnéřská 4, Praha 1

14 6. Neláska ubližuje Horší, než občasná úzkost nebo strach, je matčino odmítání dítěte. Svůj negativní postoj mu matka může dát značně pocítit tím, že zanedbává své zdraví a tak vědomě či nevědomě uvádí dítě do nebezpečí. Může také vyvolat pro plod život ohrožující situace přehnaným sportováním, zanedbáváním preventivních prohlídek, nošením příliš těsného oblečení, nebo škodit dítěti alkoholem, kouřením a jinými návykovými látkami. Často si svého jednání ani není plně vědoma. Dítě však tyto projevy nelásky zaznamenává a jeho vývoj je tím zpomalován nebo dokonce ohrožen. Následky takového negativního postoje se často projeví při porodu (předčasný porod či samovolný potrat), na zdravotním stavu novorozence nebo v pozdějším vývoji a chování dítěte. Naopak matky, které své dítě očekávají s radostí, mají většinou bezproblémový porod. Jejich děti se později jeví jako duševně vyrovnanější. Kontrolní otázky: 1. Jaký vliv má rodinné prostředí na vývoj dítěte? 2. Jak si představuješ, že jednou budeš vychovávat své děti? Dívčí katolická střední škola

15 7. Zdravotní péče o těhotnou, životospráva těhotné ženy Při vynechání měsíčků by neměla žena dlouho otálet a nejdéle do 14 dnů navštívit gynekologa. Je-li těhotenství prokázáno, založí jí doktor těhotenský průkaz, do kterého zaznamenává veškeré důležité údaje o zdravotním stavu matky i dítěte a který by žena měla nosit všude s sebou. Těhotná je změřena, zvážena, je jí vyšetřena moč na bílkovinu a cukr, odebrána krev na zjištění krevní skupiny, Rh faktoru, a na vyšetření na příjici (syfilis) a HIV, je jí změřen tlak, podstoupí vyšetření srdce na EKG, vyšetření zubů, změří jí pánev. Je poučena o správné životosprávě a jak se chovat při možných komplikacích. Průběh těhotenství je sledován při pravidelných kontrolách též pomocí ultrazvuku. Ultrazvukové vyšetření plod nijak neohrožuje. Umožňuje lékaři zjistit, zda se plod vyvíjí normálně a jak roste, v jaké je poloze a zda se nejedná o vícečetné těhotenství. Při vyšetření na gynekologii vám může lékař také sdělit, že jste gravidní, že se jedná o graviditu. Není to žádní těžká nemoc, znamená to, že jste těhotné a jedná se o těhotenství. Zapamatujte si, jakou životosprávu by měla těhotná žena dodržovat: měla by mít dostatek spánku, přiměřeně se pohybovat ve zdravém prostředí, jíst pestrou, vyváženou stravu. Musí dbát zvýšené hygieny. Neměla by se stresovat, rodina by ji měla zahrnout láskyplnou péčí a porozuměním. Co to znamená v praxi: spát v pravidelnou dobu alespoň 7 8 hodin denně v dobře větrané, nerušené místnosti a i přes den si při únavě dopřát odpočinek, přiměřený pohyb znamená vyloučení jízdy na motorce nebo koni, nevykonávat těžké práce, nezvedat těžká břemena, nevěšet záclony, nešít na šlapacím šicím stroji a nedrhnout koberce jedná se o vypuzovací pohyby, neskákat, odepřít si diskotéky. Naopak dopřávat si co nejvíce pobytu na zdravém vzduchu, chodit na těhotenský tělocvik. Vhodné je i plavání, ale pozor na jakost vody! Nepobývat na prudkém slunci, vynechat nadýmavá, příliš sladká a tučná jídla, naopak jíst hodně mléčných výrobků, ovoce, zeleninu, dietní masa a mořské ryby, pít minerálky, mléko, ovocné šťávy. Nedoporučují se alkoholické nápoje, káva, černý čaj, cola a alkoholické nápoje. Těhotná žena by měla omezit ve stravě ostré koření a sůl, Platnéřská 4, Praha 1

16 zvýšená hygiena v sobě zahrnuje časté pravidelné mytí nejlépe ve sprše, protože těhotné ženy se mnohem více potí, nevysedávat v horké vodě ve vaně, promazávat napínající se kůži břicha, aby se udržela její pružnost a nevznikaly praskliny v kůži, masírování zad chladivými gely (nebo Alpou), masáže prsních dvorců a bradavek, aby se prsa připravila na kojení. Velkou péči věnujeme též ústní hygieně (zubům) a vlasům. Ženy si často v těhotenství nechávají krátký sestřih, aby mohly o vlasy snáze pečovat, protože se jim více mastí, prádlo nosí volnější, ze savých materiálů, vždy čisté, Žena by v těhotenství neměla zapomínat na péči o svůj zevnějšek. Těhotenství činí ženu přirozeně krásnou i když přibere nebo jí otékají nohy, je třeba této přirozené kráse dát vyniknout a neničit ji nedbalým zevnějškem, neupravenými vlasy a vytahanými tepláky,... důležitá je péče o nohy, zvýšená zátěž dolních končetin může způsobovat vznik křečových žil, otoky nohou apod. Nohy proto masírujeme a necháme odpočinout ve zvýšené poloze. Pokud má žena rodové předpoklady vzniku křečových žil, je dobré preventivně nosit kompresívní punčochy, sexuální život těhotenství ženy vyžaduje v tomto směru vzájemné pochopení obou manželů. V prvních třech měsících těhotenství a v posledním měsíci je vhodné pohlavní styk omezit, aby v důsledku dráždění dělohy nedošlo k vypuzení plodu. Jinak v průběhu celého těhotenství má být pohlavní styk velmi šetrný, vždy s ohledem na přání ženy, těhotná žena se má vyvarovat styku s infekcí, jedovatými látkami, radioaktivním zářením, co nejméně pobývat ve znečištěném prostředí. Nemá užívat léky bez domluvy s lékařem, kouřit, pít alkohol, užívat drogy, stresujícími podněty v těhotenství mohou být: nesváry v rodině, odmítání dítěte otcem nebo rodiči jednoho z partnerů, nemoc v rodině, finanční nejistota, problémy s bydlením, obava o zdraví budoucího dítěte a mnoho dalších. Každá budoucí maminka by měla být zahrnuta láskyplnou péčí své rodiny a společnost by k ní měla být co nejohleduplnější. Těhotenství samo o sobě je jak fyzicky, tak psychicky pro ženu náročné. Proto úcta, ohledy, takt a láska jsou naprosto na místě. Pokud někdo z rodiny příchod dítěte nevítá, přesvědčit jej, aby alespoň budoucí mamince slovně neubližoval a pokusil se fakt jejího těhotenství přijmout. Péče rodiny se projevuje i přípravou rodinného prostředí na příchod miminka. Chystáním výbavičky, postýlky, příprava starších dětí v rodině na nového sourozence i s tím, že jej mohou hladit přes maminčino bříško, přiložit si k němu ruku, když děťátko kope, společnými nákupy prvních hraček a dudlíků,...společný Dívčí katolická střední škola

17 výběr jména pro miminko může být pro rodinu velice silným spojujícím prvkem. Otec dítěte by se měl účastnit přípravy na porod, výběru porodnice a měl by být u porodu Platnéřská 4, Praha 1

18 8. Ohrožené těhotenství Již při první návštěvě těhotenské poradny lékař zjišťuje okolnosti, které by mohly mít nepříznivý vliv na průběh těhotenství a vývoj plodu. Tyto spolu se zdravotním stavem ženy vyhodnocuje a na podkladě vyhodnocení se dnes již téměř třetina žen zařazuje do skupiny žen s ohroženým těhotenstvím. Těmto těhotným je věnována zvýšená zdravotní péče, která pomáhá zvrátit nepříznivý průběh těhotenství nebo poruchu vývoje plodu. a) EPH gestóza Moč těhotné ženy je pravidelně vyšetřována na bílkovinu a cukr. Nastávajícím maminkám je měřen krevní tlak, je pátráno po otocích, zjišťován váhový přírůstek, jsou kontrolovány ozvy srdce plodu. Při nálezu bílkoviny v moči, zvýšeném krevním tlaku, otocích dolních končetin, jde o onemocnění nazývané EPH gestóza, často provázené náhlým přírůstkem na váze. Při zjištění EPH gestózy a stačí jej jeden z příznaků, odesílá poradenský lékař těhotnou do nemocnice k dalšímu vyšetření a léčbě. Rovněž při zjištění cukru v moči je těhotná odeslána na spec. pracoviště k podrobnému laboratornímu vyšetření, zda se, v důsledku zvýšené zátěže a nároků na organismus těhotné, neprojevila cukrovka. b) Rh faktor krve Hned při první návštěvě poradny je testována krev ženy na Rh faktor. Zatím co 85 % naší populace Rh faktor má, je tedy Rh pozitivní (Rh+), 15 % populace jej nemá, je Rh negativní (Rh ). Jestliže otěhotní Rh žena s mužem Rh+ a tento přenese svůj pozitivní Rh faktor na plod, dojde mezi matkou a plodem k nesourodosti Rh faktorů. Tato nesourodost při prvním těhotenství většinou nečiní potíže. Avšak během těhotenství, a zejména při porodu, obzvláště porodu císařským řezem, se dostanou Rh pozitivní krvinky do krve matčiny a matka si proti nim vytvoří protilátky. Při dalším těhotenství pak, v případě pozitivního Rh plodu, tyto látky pronikají do krevního oběhu dítěte, napadají jeho krvinky a rozkládají je. V důsledku toho je plod chudokrevný a po porodu onemocní velice těžkou novorozeneckou žloutenkou. Tato žloutenka těžce poškozuje nervová jádra v mozku novorozence, který je postižen po celý další život, při těžším postižení umírá. K záchraně těchto dětí Dívčí katolická střední škola

19 bývá prováděna výměnná krevní transfúze, při níž se vymění krev novorozence, obsahující matčiny protilátky, za krev normální, bez protilátek. Při zjištění Rh u ženy je nutno udělat rozbor krve otci dítěte. Je-li i on Rh, není nutno činit v tomto směru další opatření. Je-li otec Rh+, je nutno matce v pravidelných intervalech odebírat krev na sledování protilátek proti Rh faktoru, aby byla zavčas provedena příprava všech opatření. Preventivně, proti vzniku protilátek, je Rh negativní ženě poprvé těhotné a poprvé rodící dána injekce lidského imunoglobulinu anti-rh0. Imunoglobuliny odstraní z krve matky červené krvinky plodu s Rh+, které do krve matky pronikly a tím pádem se jí protilátky proti Rh faktoru netvoří. c) Poškození plodu v průběhu těhotenství Plod může být v průběhu těhotenství poškozen ještě mnoha dalšími vlivy, zejména v prvních třech měsících nitroděložního vývoje. V tomto, na škodliviny nejcitlivějším, období se zakládají jednotlivé orgány a funkční systémy plodu a záleží pak na tom, ve kterém stádiu vývoje se plod nachází, který orgán se v době působení škodliviny zakládá, neboť především ten bude poškozen ve svém dalším vývoji. d) Zarděnky v těhotenství Dnes je již dobře známé působení viru zarděnek na vývoj plodu ženy, která v dětství zarděnky neprodělala. Pokud se jimi v těhotenství nakazí, virus zarděnek projde placentou do plodu a dojde-li k tomu v prvních třech měsících těhotenství, může být poškozen zrak, sluch, srdce a mozek plodu, s těžkými následky na celý život. Proto se u nás nyní děti proti zarděnkám očkují, aby byly v dospělosti ženy proti zarděnkám imunní. e) Ostatní virové infekce I ostatní virové infekce (virový zánět jater, plané neštovice, příušnice, spalničky, chřipka, virové opary, AIDS) se rovněž mohou podílet na poškození plodu. Rozsah poškození opět závisí na tom, ve které fázi vývoje plodu k onemocnění došlo. Z toho vyplývá, že by se těhotná žena měla vyvarovat v době těhotenství styku s takto nemocnými osobami. f) Další škodlivé vlivy Některé mohou v prvních týdnech těhotenství dokonce plod usmrtit a vyvolat potrat. Jsou jimi např.: rentgenové a radioaktivní záření, některé hormony i léčebně používané, některé léky, celkové křeče (např. při epileptickém záchvatu), Platnéřská 4, Praha 1

20 vysoké teploty, dýchací obtíže, bakteriální toxiny, poruchy výměny látkové (např. cukrovka nebo chronické záněty ledvin). Některé pohybové aktivity, pády, stresy, alkohol, kouření, drogy,... g) Léky v těhotenství O užívání veškerých léků se musí těhotná žena poradit s lékařem, protože lék, pro ni neškodný, může dítě vážně poškodit (např. tzv. konterganové děti. Matky v těhotenství užívaly lék proti ranním nevolnostem a bolestem hlavy thalidomid a kontergan. V důsledku toho se narodily děti se znetvořenými končetinami. Než se zjistilo, co je toho příčinou, narodilo se takto poškozených dětí na deset tisíc). Snaha je, co nejvíce užívání léků v těhotenství omezit. h) Alkohol, kouření a drogy Pití alkoholu je neobyčejně závažným problémem. V těhotenství se má žena alkoholu zásadně vystříhat. A neměla by jej ani ona, ani manžel požívat nejméně 60 dní před početím. Těhotná žena požívající alkohol ohrožuje plod tzv. fetálním alkoholovým syndromem. Ten se projevuje opožděným růstem plodu i novorozence po porodu. Je postižena nervová soustava, což se projevuje nervovými poruchami, zpožděním vývoje a postižením rozumových schopností. Dále se mohou projevit vady vývoje hlavy a obličeje, rozštěpy rtu a patra, změnami na ledvinách (a to hlavně u chronických alkoholiček). O kouření je dnes bezpečně prokázáno, že omezuje vývoj plodu a zkracuje těhotenství. Nikotin obsažený v kouři působí na nervový systém, zejména vegetativní a jeho prostřednictvím na cévy, které se zužují a průtok krve je tedy menší. To znamená, že plod trpí podvýživou. Děti kuřaček se rodí s nízkou porodní váhou, většinou před termínem nedonošené. Jsou neklidné, trpí poruchami spánku, hůř sají. Často trpí vrozenými poruchami učení a chování. Děti narkomanek jsou po dobu těhotenství vystaveny působení drog a jsou drogově závislými. Opožďují se v tělesném vývoji. Je poškozena nervová soustava. Drogově závislé matky často prodělaly žloutenku typu B a virus žloutenky přes placentu proniká, tudíž také poškozuje plod. Některé jsou HIV pozitivní, 90 % z nich kouří a pije alkohol, jejich těhotenství často končí samovolným potratem nebo předčasným porodem. Živě narozené děti mají abstinenční příznaky, které se projevují, mimo jiné, silnými celkovými křečemi, poruchami příjmu potravy a spánku. V lepším případě si nesou do života lehkou mozkovou dysfunkci, v horším mentální retardaci a jejich organismus je pro celý život ohrožen recidivou tj. mnohem větším sklonem stát se také drogově závislým. Dívčí katolická střední škola

21 9. Patologické těhotenství I když nastávající maminka dodržuje životosprávu a všechna doporučení lékaře, může přece jen dojít v průběhu těhotenství k poruše. Potom se mluví o patologickém těhotenství. Může jít o neutišitelné zvracení, kdy těhotná hubne a musí nastoupit ústavní léčbu. Krvácení v době těhotenství, jež je závažným příznakem, je třeba vždy urychleně ohlásit lékaři, protože může jít i o počínající potrat. Také časté nepravidelné kontrakce během těhotenství musí maminka ohlásit lékaři, protože ohrožují její těhotenství. Zklidnění kontrakcí též vyžaduje pobyt v ústavu. Dále unikání plodové vody, otevírání děložního hrdla apod. Zvýšenou pozornost vyžadují těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím, ženy se srdečními vadami, vysokým krevním tlakem, ledvinovými onemocněními, epilepsií, astmatem, ženy, jejichž předchozí těhotenství skončila potratem, ženy tělesně postižené, mentálně retardované, s psychiatrickou diagnózou a ženy, jejichž plod má ke konci těhotenství příčnou polohu. Kontrolní otázky: 1. Může být vývoj plodu ovlivněn chováním matky a tím jak je těhotenství budoucími rodiči přijímáno? 2. Které vlivy nepříznivě ovlivňují vývoj plodu? 3. Co by těhotná žena neměla dělat a jíst? 4. Jakou životosprávu by měla těhotná žena dodržovat? 5. Proč musí těhotná žena pravidelně navštěvovat těhotenskou poradnu? 6. Proč hned při první návštěvě těhotenské poradny vyšetřují těhotné ženě tak důkladně krev? 7. Proč musí těhotná žena nosit těhotenský průkaz stále s sebou? 8. Čím je ohroženo dítě silné kuřačky? 9. Jak je poškozeno dítě alkoholičky? 10. Čím je ohrožen plod drogově závislé ženy a jak se u novorozence projevují abstinenční příznaky? 11. Zjisti, na kterých internetových adresách můžeš zjistit podrobnosti o těhotenství a novorozencích? 12. Které časopisy radí maminkám jak se o sebe starat v těhotenství, jak se připravit na porod a jak pečovat o dítě? Platnéřská 4, Praha 1

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Zvýšený zájem Předmět Zdravověda Téma

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informace pro nastávající maminky

Informace pro nastávající maminky Informace pro nastávající maminky Vážené nastávající maminky, připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš budoucí pobyt v naší porodnici. Důležitá telefonní čísla: Porodní sál: 377

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU ZÁKLADNÍ POJMY: PLACENTA: - plodový koláč o průměru 20 cm a váze 400 600 g - pevně přichycena ke stěně dělohy - zajišťuje miminku výživu a kyslík - filtruje (částečně)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při OBSAH Předmluva 11 1. TĚHOTENSTVÍ 6 Jak poznám, že jsem těhotná? 12 Když mám pozitivní těhotenský test, kdy mám jít poprvé na gynekologii? 12 Jak se mám chovat, když jsem otěhotněla? 13 Jak se pozná mimoděložní

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava.

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava. Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek. Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh

Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek. Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh Neonatologie je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících lékařských oborů I přes vysoce odbornou

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Nitroděložní vývoj období embryonální

Nitroděložní vývoj období embryonální Nitroděložní vývoj období embryonální Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 25. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Nitroděložní vývoj člověka (vývoj před narozením)

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 3 6 0 5 U MUDr. Martin Gregora,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty Denní péče o dítě Děti od útlého věku vedeme a učíme samostatnosti v denních aktivitách.vedeme je k osvojování a ztotožňováním se standardem hygienických a společenských návyků. Pečovatelé spolu s dětmi

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň. VÝVOJ PLODU Opakování 1. Z jakých částí se skládá krev? 2. Uveďte funkci jednotlivých složek krve. 3. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. 4. Vysvětlete činnost srdce. 5. Popište složení srdce.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Racionální výživa 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte Správný

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_07_PRENATALNI_OBDOBI

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Pitný režim a jeho úskalí MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Odbor podpory zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Něco málo úvodem: Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 l vody močí, stolicí, dýcháním

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více