Výroční zpráva Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:"

Transkript

1 APA VČAS občanské sdružení sídlo: APA VČAS, tř. Míru 115, Olomouc, tel.: , fax: kontaktní adresa: Mgr. Milan Svoboda, Dr. Milady Horákové 7, Olomouc, tel.: Výroční zpráva 2008 Hlavní náplní a činností občanského sdruţení je především celoroční integrační program osob zdravotně postiţených prostřednictvím pohybových aktivit. A dále pak vytváření podmínek a seznamování s novými moţnostmi v rámci normálního občanského souţití. Cílem bylo ovlivnit ţivotní styl osob zdravotně postiţených v rámci celoročního pohybového programu, a tak se podílet na jejich resocializaci a začleňování v rámci regionální infrastruktury. Hlavní strukturu tvořily dvě roviny: a) aktivity pravidelné (plavání, atletika, sledge hokej, voltiţ a paravoltiţ, boccia, orientální tance) b) aktivity blokové (rekondiční pobyty, soustředění, prezentační akce, závody, pobytové akce sportovního charakteru). Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: SEKCE PARAVOLTIŽE Paravoltiţ APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je sloţena z 9 klubů v ČR. Mateřský klub APA VČAS dále - JITRO Olomouc Handicap club PAMIR Radíkov EPONA Brno Základní škola a dětský domov Prostějov DUHA Plumlov SNĚŢENKA Nový Malín NA DOBRÉ CESTĚ Nový Malín CENTRUM při ÚSP Mladá Boleslav APA VČAS v roce 2008 jako pořadatel uspořádala 4 celorepublikové závody a na 3 celorepublikových závodech na jejich pořádání měla poloviční spoluúčast. Ve spolupráci s ČJF a pořadatelem Mistrovství světa a Strana 1 (celkem 7)

2 Mistrovství Evropy APA VČAS uspořádala během šampionátu paravoltiţní závody ve dnech aţ v Brně. Tak jak v předešlých letech APA VČAS se větší mírou podílela na uspořádání vrcholné soutěţe MČR v paravoltiţi v Olšanech. Závody, které APA VČAS pořádala nebo byla spolupořadatelem: - Nový Malín (pořadatel APA VČAS, NDC Nový Malín) - ORION Praha - Frenštát p.r. (APA VČAS) - Brno (ČJF, APA VČAS) - Radíkov (APA VČAS) - Hlučín - Olšany - MČR (ČHS,APA VČAS a EPONA) Paravoltiţní soustředění: jako kaţdoročně, tak i v srpnu 2008 se konal čtrnáctidenní rekondiční pobyt s hiporehabilitací v rekreačním středisku Chata pod Věţí Radíkov u Olomouce. Pobytu se účastnilo celkem 63 osob. Z toho 50 zdravotně oslabených dětí a mládeţe a 13 osob (odborný personál) specielně na tento pobyt proškolený při ČHS. Prezentace paravoltiţe: - doprovodný program na SVĚTOVÉM POHÁRU 2008 Brno (únor 2008) - Moravské divadlo paravoltiţ v inspirativní koláţi DUŠE V POHYBU (květen 2008) - ukázky paravoltiţe ve spolupráci ČJF s voltiţní sekcí o víkendu na přelomu květen/červen KONĚ V BRNĚ - víkendová ukázka na AUTOSALONU Olomouc (září 2008) V měsíci červnu 2008 APA VČAS s paravoltiţí předvedla ukázky cvičenců na koních při pořádání Dětských dnů u koní a to v Radíkově, Novém Malíně a Šumperku. Integrace: Dva integrovaní cvičenci z paravoltiţe do voltiţe sloţili v srpnu 2008 lonţérské zkoušky a stali se součástí trenérského týmu paravoltiţe. Hipoterapie: V rámci sportovního jeţdění jsme ve spolupráci s lékaři vykonávali terapeutické jeţdění HIPOTERAPII. Celkem odpracováno na hipoterapii 420 terapeutických jednotek u 78 handicapovaných. Pracovní tým se skládal: lékař MUDr. Pavel Brokowski zdravotní sestra Daniela Weingartnerová fyzioterapeut Arnoštka Jeţková hipolog Michaela Kubáčková Marie Chromčáková APA VČAS v roce 2008 jako nejlepší oddíl paravoltiţe opět získala POHÁR 2008 České hiporehabilitační společnosti. Titul MČR získali tito cvičenci: kat. jednotlivců lehký handicap muţi: Bruno Maurer kat. jednotlivců těţký handicap 1: Dalibor Cásek kat. dvojic smíšený handicap: Holeček, Zakopalová kat. skupin: APA VČAS Olomouc Tréninková střediska paravoltiže: RADÍKOV: klubovna, tělocvična, krytá jízdárna, venkovní jízdárna, hygienické zařízení vše bezbariérové. Tři voltiţní trenaţéry, jeden vlastní kůň a dva pro tréninkovou činnost moţnost zapůjčení. Českou hiporehabilitační společností byl APA VČAS, pro tréninkové středisko Radíkov, udělen statut školícího střediska pro ČR. Strana 2 (celkem 7)

3 Tréninky celoročně: kaţdý pátek kaţdou sobotu Mimo tréninků na Radíkově, cvičenci trénují v Moravském divadle psychobalet 2x týdně, vţdy po domluvě s vedením divadla. Paravoltiţ má odborný dobrovolný pracovní tým v tomto sloţení: Lékař MUDr. Pavel Brogowski Fyzioterapeut: Arnoštka Jeţková Vanda Casková Hipolog: Marie Chromčáková Michaela Kubáčková Lonţér: Jiří Weingartner Jakub Weingartner Leona Drnovská Pomocníci: Daniela Wagnerová Daniela Weingartnerová Všichni tito pracovníci absolvovali odborné školení ČHS a ČJF. Letní rekondiční tábor s hiporehabilitací ve dnech až na Radíkově Pobytu se účastnilo celkem 63 osob. Z toho 50 zdravotně oslabených dětí a mládeţe (40 dětí do 18let a 10 do 26let) a 13 osob (odborný personál) specielně na tento pobyt proškolený při ČHS. Veškerá činnost a práce s dětmi byla s individuálním přístupem a ohledem na zdravotní stav účastníka. Účastníci byli rozděleni do pěti oddílů. Účastníci za splnění daných úkolů sbírali body do svých táborových deníčků, jeţ si potom jako trofej odvezli domů. Na závěr pobytu se účastníci zúčastnili celorepublikové paravoltiţní soutěţe, kterou uspořádala APA VČAS Olomouc ve spolupráci s ČHS. Co jsme se všechno učili? Teorii o hipologii (na závěr cvičenci podstoupili testy) Práce u koní Rytmická cvičení Tance Rehabilitační gymnastiku Cvičení na voltiţním trenaţéru Cvičení na koni Jako další jsme se učili jezdit v loďkách (veslování), plavání, různé společenské hry, jeden výlet do ZOO na Svatém Kopečku a jeden výlet po památkách města Olomouce. Pobytu se také zúčastnili lektoři z ČJF Jarmila Jablonská, MVDr. Stanislav Vaverka a Dalibor Blaţek. Během pobytu nás také navštěvovali naši spolupracovníci, sólisté baletu z Moravského divadla, a pomáhali nám s rytmickou přípravou. V průběhu pobytu jsme se také připravovali na jezdecké hry handicapovaných a na závěr pobytu tj. pátek byla uspořádána celorepubliková soutěţ jezdeckých her v Radíkově, kterých se zúčastnilo 11 čtyřčlenných druţstev z ČR. APA VČAS uspořádala tři víkendové pracovní semináře o paravoltiži pro zájemce z celé ČR v Olomouci- Radíkově (leden 1 víkend, srpen 2 víkendy) pod odbornou záštitou České hiporehabilitační společnosti. Strana 3 (celkem 7)

4 SEKCE SLEDGE HOKEJE Důleţitá fakta roku 2008: leden 2008 utkání základní části ČSHL ve Zlíně klub v sezóně 2007/08 nepostoupil do play-off. V celorepublikové soutěţi, České sledge hokejové lize, obsadil 5. místo. Sezóna tedy byla pro klub velmi neúspěšná. červen 2008 jednodenní soustředění v Pasece, oficiální ukončení sezóny červenec 2008 zahájení sezóny 2008/09 - tréninky každý čtvrtek 1,5 hodiny, v srpnu a září 2008 tréninky dvakrát týdně na zimním stadionu v Olomouci srpen 2008 týdenní soustředění v Lanţhotě srpen 2008 týdenní soustředění ve Zlíně s intenzivními tréninky na tamním zimním stadionu srpen 2008 přátelské utkání se Zlínem (ve Zlíně) a s polským klubem IKS Atak Elblag (ve Studénce) v rámci soustředění září 2008 utkání základní části ČSHL se Spartou Praha a s Karlovými Vary na zimním stadionu v Olomouci říjen 2008 utkání základní části ČSHL ve Zlíně s domácím klubem ZAS Zlín listopad 2008 utkání základní části ČSHL v Jindřichově Hradci s Českými Budějovicemi a v Kolíně s domácím týmem SK Draci Kolín (víkendový výjezd) prosinec 2008 utkání základní části ČSHL v Karlových Varech a v Praze v T-Mobile Aréně se Spartou Praha (víkendový výjezd) Sledge hokejový tým APA VČAS Olomoučtí Kohouti existuje jiţ sedmým rokem. V současné době má 28 členů. Účastní se mistrovské soutěţe - České sledge hokejové ligy. Česká sledge hokejová liga má jeden z nejpropracovanějších hracích systémů na světě. V porovnání s ostatními sledge hokejovými zeměmi se jí účastní velké mnoţství týmů, hned šest, kromě APA VČAS Olomouce ještě Sparta Praha, ZAS Zlín, SKV Karlovy Vary, SHC B.B. Budweiser Kings České Budějovice a SK Draci Kolín. Zápasy České sledge hokejové ligy se hrají formou víkendových kol jednou za měsíc. V kaţdém takovém víkendu odehraje tým jeden nebo dva mistrovské zápasy. Po desetikolové základní části následuje play-off (semifinále, poté finále a zápas o třetí místo) hrané na dva vítězné zápasy. Na začátku kalendářního roku 2008 bojovala Olomouc o postup do vyřazovacích bojů. Postoupit se jí tentokrát nepodařilo. Sezóna tak pro Olomouc skončila velmi brzy, hráči přesto aţ do konce března 2008 jednou týdně trénovali na zimním stadionu v Olomouci. Českou sledge hokejovou ligu vyhrály Karlovy Vary, druhá skončila Sparta a třetí Kolín. Čtvrté místo patřilo Zlínu, Olomouc skončila pátá a České Budějovice poslední. Nejlepším nepostiţeným hráčem z kádru Olomouce byl na slavnostním večeru vyhlášen Jan Stodola. Česká sledge hokejová liga se těší velkému zájmu médií. Uţ třetím rokem jsou všechny zápasy k nalezení on-line na internetu. On-line přenosy probíhají ve spolupráci s firmou esports.cz na serveru a jsou dnes jiţ samozřejmostí. Stránky olomouckého klubu provozuje jeden ze sponzorů, Studio R3D, s.r.o.. V srpnu 2008 se uskutečnilo týdenní soustředění v Lanţhotě, které bylo přípravou na novou sezónu. Hráči měli k dispozici venkovní hřiště s umělou trávou, atletický ovál, krytou halu na míčové sporty, basketbalové hřiště a prostory pro posilování. Velkou část programu tvořil trénink na handbajcích, tedy jízdních kolech, na kterých se šlape rukama. V Lanţhotě měli hráči veškerý komfort a příprava na novou sezónu se vydařila. Na konci srpna potom proběhlo další soustředění, tentokrát ve Zlíně. Toto soustředění bylo finální částí letní přípravy. Hráči měli dvakrát denně trénink na ledové ploše a během týdne odehráli dva přípravné zápasy s domácím Zlínem a potom s polským klubem IKS Atak Elblag. Ještě předtím, na konci července 2008, začaly na zimním stadionu v Olomouci pravidelné čtvrteční tréninky. V září se naplno rozběhly boje v České sledge hokejové lize. Do Olomouce před sezónou přestoupili dva hráči, oba reprezentanti ČR, Tomáš Kvoch z Karlových Varů a Erik Fojtík ze Zlína. Olomouc získala v prvním kole bod za remízu se Spartou, mistrovským Karlovým varům o gól podlehla. V říjnu vyhráli Hanáci ve Zlíně 6:3, potom ale přišly čtyři prohry v řadě v Budějovicích, Kolíně, na Spartě a v Karlových Varech. Pro rok 2009 má sledge hokejový tým v plánu dohrát základní část České sledge hokejové ligy, postoupit do play-off a bojovat o některou z medailí. Dále rozšířit hráčkou základu a najít nové sponzory. Po sezóně se uskuteční i setkání všech členů týmu, na kterém by se měl ujasnit směr, jakým se sledge hokejový oddíl vydá v příštích letech. V srpnu se tradičně uskuteční týdenní soustředění, v září 2009 začne nový ročník České sledge hokejové ligy. Finanční prostředky na činnost klubu se v roce 2008 podařilo zajistit alespoň v takovém mnoţství, aby oddíl mohl slušně fungovat. Hlavním sponzorem se stala sázková kancelář bwin.com zastoupená společnosti Enterprise Media, dalším významným partnerem potom společnost T-Mobile, která v grantovém řízení nadace Via podpořila projekt olomouckých sledge hokejistů. Mezi další sponzory patří firmy: Alex a Alex, Restaurace a penzion Garnet, stavební firma Luběník, rádio Haná, barvy laky Petr Koubský, ProjectionWall, Studio R3D, Strana 4 (celkem 7)

5 s.r.o. a Chemolak. Zajištění finančních prostředků na činnost klubu, konkrétně výjezdy na utkání na hřištích soupeřů, ubytování, výstroj, placení ledu apod., je kaţdoročně velmi sloţité. Dalším nedostatkem je úzký kádr. Postiţených lidí se zájmem o sledge hokej je v Olomouckém kraji málo. Klub proto neustále hledá nové zájemce o tento sport. SEKCE SPASTIC HANDICAP BOCCIA (PODSEKCE BOCCE V ČESKÉM HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD) Naše sekce je členem Spastic Handicap, který organizuje sportovní soutěţe pro sportovce s poruchami hybnosti. Účastnili jsme se celoročně I., II. a III. ligy v boccii. Tři naše hráčky (Pavla Třísková, Michaela Zdráhalová, Šárka Hynková) v roce 2008 soutěţily v I. lize boccii, ostatní v lize II. a III. Lukáš Vláčil byl klubem APA VČAS zvolen nejlepším mladým sportovcem sportovního oddílu (do 23 let) a vyhlášen v anketě Sportovec roku Spastic Handicap. Jeho velkým úspěchem bylo vítězství v 1. kole III. ligy, bohuţel se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit kola druhého a tak celkově obsadil aţ 7. příčku. Výsledky našich sportovců v OZP CUP 2008 (viz tabulka): Pořadí Příjmení a jméno Klub RN 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem TŘÍDA BC1 1. Liga 11. HYNKOVÁ Šárka APA ,5 5 15,5 (sestup do II. ligy) TŘÍDA BC2 1. Liga 7. TŘÍSKOVÁ Pavlína APA TŘÍDA BC3 1. Liga 10. ZDRÁHALOVÁ Michaela APA ,5 6 19,5 (sestup do II. ligy) Třída BC2 2.liga 10. Kolert Vladimír Petr APA (sestup do III. ligy) Třída BC3 2. liga KVAPILOVÁ Eva VLÁČIL Lukáš APA APA Třída BC2 3.liga 12. Vysoudil Aleš APA Z tabulky je patrné, ţe se našim sportovcům v I. lize nedařilo v letošním roce tak dobře, jako v roce Lze vyzdvihnout stabilní formu Pavly Třískové, která soutěţí v nejpočetněji obsazené kategorii boccia BC2! Kvalitní výkony podali sportovci II. ligy Eva Kvapilová a Lukáš Vláčil, zvláště skvělá forma a vítězství Lukáše Vláčila v 1. kole III. ligy bylo velkým povzbuzením a nadějí, bohuţel se Lukáš nemohl zúčastnit kola druhého a tak se propadl na sedmou příčku. Tréninky oddílu boccii probíhaly v roce 2008: každé pondělí hod v prostorách obč. sdruţení Jitro v Olomouci (začátečníci procvičování základních dovedností; ţáci a studenti Credo - trénink) každý čtvrtek hod v tělocvičně ZŠ Roţňavská Naše sekce se zabývá i dalšími sportovními aktivitami: Sportovní kroužek pro děti s postižením a) všeobecná sportovní průprava a boccia b) bocce Hnutí Speciálních olympiád každé pondělí/čtvrtek hod v tělocvičně FTK UP v Olomouci (ukončeno v září 2008 trenérka na mateřské dovolené) Některé další aktivity probíhají ve spolupráci se speciální školou Credo a občanským sdruţením Jitro v Olomouci. Strana 5 (celkem 7)

6 Tým trenérů a cvičitelů: Vedoucí sekce: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. Trenéři a cvičitelé: Lenka Janalíková Bc. Eduard Zacha Mgr. Zuzana Drápalová Miroslav Kubíček, Martin Kučera PODSEKCE BOCCE V ČESKÉM HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD V této oblasti se naši sportovci, kteří mají kombinované postiţení, připravují na soutěţe ve sportovní hře BOCCE, pořádané Českým Hnutím SO (dále ČHSO). V roce 2008 neprobíhaly ţádné větší závody, naši sportovci se umístili na Regionální olympiádě v Zábřehu na Moravě na 4. místě. A to Michal Martínek, Lucie Domesová, Zuzana Liebicherová. Trenér: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. SEKCE MONOSKI V letošním roce neproběhl ţádný rekondiční pobyt, který by přímo organizovalo a zajišťovalo naše sdruţení. Činnost sekce se odvíjela od individuálních osobních asistencí, kterou členové APA VČAS zajišťovali lyţařům monoski. SEKCE ATLETIKY Činnost pouze individuální formou. SEKCE PLAVÁNÍ Činnost sekce se odvíjela od individuálních osobních asistencí. Právě z důvodu velké náročnosti na osobní asistenci a současného nedostatku asistentů a financování sdruţení hledá nové moţnosti, jak tuto sekci postrčit vpřed pro další rok. SEKCE ORIENTÁLNÍCH TANCŮ V září roku 2003 jsme začali s výukou orientálního tance pro mentálně postiţené z ÚSP Klíč. V roce 2008 probíhali lekce kaţdé první úterý v měsíci od do hod ve studiu orientálního tance ESET. V hodinách se snaţíme o výuku a zdokonalování jednotlivých prvků, nácviku Krátkých choreografií a kruhových tanců. S klientkami se účastníme příleţitostných vystoupení. Mentální postiţení je obvykle spojeno s nechutí k pohybu. Pacienti mají proto často problém s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí. To jim v důsledku přináší další zdravotní rizika a komplikace. Orientální tanec je projevem emocí. Racionální přístup je zde potlačen na minimum. Právě to je důvod, proč pacientky s mentálním postiţením přistupují k tanci daleko spontánněji a otevřeněji. Často se jej i rychleji učí. Zároveň má tento tanec na ţeny s Downovým syndromem stejné účinky, jako na "zdravé" ţeny. Pomáhá jim tudíţ řešit problémy na mnoha úrovních. V neposlední řadě je právě zde velkým přínosem fakt, ţe umoţňuje ţeně cítit se dobře jako ţena. Myšlenka práce s mentálně postiţenými skrze tento druh tance se ukázala jako velmi přínosná a v březnu roku 2005 jsme byly poţádány paní Libuší Kyselovou, vedoucí vychovatelkou z Denního pobytu v Přerově o stejný druh kurzů pro jejich klienty, s nimiţ pracujeme od dubna Výuka probíhá kaţdé pondělí od 9.00 do hod v prostorách Denního pobytu Přerov. Přehled našich vystoupení: vystoupení na zahradní slavnosti Denního pobytu Přerov víkendový pobyt v Loučce pořádaný občanským sdruţením LUKA, který se zabývá integrací postiţených a zdravých osob a seniorů vystoupení na výstavě psů - Přerov vystoupení na Mostech integrační akce na výstavišti v Přerově Strana 6 (celkem 7)

7 vystoupení na zahradní slavnosti Denního pobytu Přerov vystoupení na festivalu taneční, dramatické a pěvecké tvorby handicapovaných dětí Motýlek- Kopřivnice Patřím sobě hudební a taneční vystoupení osob s postiţením i bez charitativní akce- Městské divadlo Prostějov Vánoční koncert v RCO Olomouc pořádaný občanským sdruţením LUKA vánoční vystoupení pro Domov důchodců Přerov vánoční besídka Denního pobytu Přerov OSTATNÍ VÝZNAMNÉ AKCE A ČINNOSTI Jiţ podeváté jsme se podíleli na akci MOSTY. Poprvé to bylo v roce 1999 a od roku 2000 jsme vstoupili do této akce i s novým projektem pod názvem Mostlympiáda, která se tak stala nedílnou součástí celé akce. Jedná se o sportovní soutěţe přizpůsobené dětem zdravotně postiţeným i zdravým, kdy se tak setkávají v jedné soutěţi společně. V tomto směru lze tuto soutěţ povaţovat za zcela unikátní a ve světě ojedinělou. Celá soutěţ má obrovský úspěch a pro mnohé školy, ústavy, kluby se stala nedílnou součástí v jejich ročním programu. Jako zkušební projekt jsme v letošním roce uskutečnili akci na vodě expedice Vltava 2008, která byla zaměřena na vyuţití volného času dětí a rodičů a to jiţ od 3let věku. Byly zapůjčeny tři rafty pro 6osob a účastnilo se celkem 17 osob (8dětí a 9dospělých). Akce byla hodnocena všemi velmi pozitivně. Mezi další významné kulturní akce můţeme zároveň zařadit Mikulášskou besídku, kterou jsme koncem listopadu připravili pro naše mladší členy, s loutkovým divadelním představením, nácvikem tanců, aj. vystoupeními. Vše se odehrávalo v tanečním studiu ESET. HOSPODAŘENÍ A FINANCE Naše sdruţení hospodaří průměrně s prostředky pohybujícími se kolem ¾ milionu. Pro rok 2008 získalo dotace z MŠMT ČR, MM Olomouce, KÚ Olomouc. Státní dotace tvořili zhruba 25-30% výdajů organizace. Ostatní prostředky byly získány od partnerů a sponzorů. Přesto se podařilo udrţet nastavený standard poskytovaných sluţeb a mohlo pokračovat v nastoleném rozvoji aktivit z roku předcházejícího a plynule tak navázat na činnosti, které jako jeden z největších poskytovatelů sluţeb v oblasti volnočasových a sportovních aktivit můţeme nabídnout především zdravotně postiţeným spoluobčanům našeho kraje i nad jeho rámec. Obecně můţeme konstatovat, ţe naše sdruţení hospodaří s vyrovnaným finančním rozpočtem a nemá ţádné závazky (dluhy) vůči dodavatelům ani orgánům státní správy. Zároveň nemá ani ţádné pohledávky. Pro rok 2009 očekáváme rozpočet zhruba ve stejných intencích, přičemţ se nám díky finančním darům získaným koncem roku podařilo vytvořit nemalou finanční rezervu. Rok 2009 tak začíná co do ekonomické situace velmi pozitivně. V Olomouci dne Vypracoval: Mgr. Milan Svoboda prezident APA VČAS Strana 7 (celkem 7)

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2005. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 8 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2005. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 8 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2011. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:

Výroční zpráva 2011. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr. Milan Svoboda, Dr. Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc,

Více

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2006. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2006. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis 2012 Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 Rozpis Číslo závodu: 928H7 I. Základní údaje Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 1.1. Pořadatelé: Z pověření ČJF, TJ Slovan Frenštát p/radhoštěm

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

2009 IPC ICE SLEDGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS MAY 9-16, OSTRAVA CZECH REPUBLIC. www.sledge2009.cz

2009 IPC ICE SLEDGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS MAY 9-16, OSTRAVA CZECH REPUBLIC. www.sledge2009.cz Historie a význam Mistrovství světa ve sledge hokeji Mistrovství světa ve sledge hokeji (dále jen MS) je po Zimních paralympijských hrách nejvýznamnější akcí Mezinárodního paralympijského výboru v patnáctileté

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Jezdecký klub Ranč Loučka Na Nivě 1, 66602 Předklášteří, tel.. 603 183355, IČO : 27001652, e-mail : http:/www.rancloucka.cz Charakteristika sdružení Jezdecký klub Ranč Loučka

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

EWSC LITA SPORT Praha o. s.

EWSC LITA SPORT Praha o. s. Výroční zpráva 2007 EWSC LITA SPORT Praha o. s. Sportovní klub vznikl na podzim roku 2003, aby umožnil těžce tělesně postiženým lidem zapojit se do sportovního dění. Hlavním sportovním odvětvím je electric

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 13. ročník celoročního integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Česká hiporehabilitační společnost

Česká hiporehabilitační společnost Česká hiporehabilitační společnost Výroční zpráva 2009 Ústavní 91, 181 02 Praha 8 Reg. MV ČR č.j. VS/1-1/43807/00-R IČO: 1504411 Č.ú.: 177064616/0300 ČSOB Praha E-mail: info@hiporehabilitace-cr.cz Web:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha

Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha Sportovní klub vozíčkářů Praha Ovčárská 471 108 00 Praha Malešice V Praze, 13. 3. 2008 Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha We are not Loosers anymore Představení Florbalového oddílu Sportovního

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 18.-20.3.2010 FINAL EIGHT ČESKÉHO POHÁRU 2009-2010. Účastníci finále ČP:

TISKOVÁ ZPRÁVA 18.-20.3.2010 FINAL EIGHT ČESKÉHO POHÁRU 2009-2010. Účastníci finále ČP: Klatovy a Strakonice budou mít o třetím březnovém víkendu jedinečnou šanci shlédnout to nejlepší z českého mužského basketbalu v rámci finálového turnaje TIPSPORT CUP FINAL EIGHT Českého poháru mužů v

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký oddíl, MA 006. neděle 24.5.2015 - paravoltižní závody

1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký oddíl, MA 006. neděle 24.5.2015 - paravoltižní závody Rozpis voltižních a paravoltižních závodů TJ Orion 1. Základní údaje 1.1. Název závodu : Voltižní a paravoltižní závody TJ Orion 1.2. číslo závodu : 523A7 1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 PROČ HOKEJ, PROČ PSG ZLÍN SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU PSG ZLÍN. NAŠÍM CÍLEM JE NAVÁZAT MARKETINGOVOU SPOLUPRÁCI

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300 Výroční zpráva 2007 APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244 registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R č. účtu: 153714370/0300 Jsme členem NRZP ČR Poslání Naše organizace

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Přís. 12 tis. Př č. Žadatel Popis činnosti Využití příspěvku

Přís. 12 tis. Př č. Žadatel Popis činnosti Využití příspěvku íspěvky na celoroční činnost mládeže 2013, orj. 1007 Oblast tělovýchovy a volnočasových aktivit Celková částka k rozdělení 685 ti Kč + 3 tikč převod z r.20 = 688 ti Kč + 215 ti Kč (usnesení 528/2013-22

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2012 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 * 1 2 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č

Více

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI VYHODNOCENÍ ČINNOSTI Jarní části SR - 2012 2013 mladší přípravka A - ročník 2004 Realizační tým: - vedoucí mužstva Šmehlík Lubomír - trenér Steinbrecher Aleš - asistenti - Szentesi Jan - Duda Radek - Hadač

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 10.ročník jaro 2009 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE ODDĚLENÍ ROZVOJE HOKEJE Vznik 1. 3. 2014 prioritou rozvoj hokeje v tzv. malých klubech, udržení a rozšíření členské základny, nábory nejmenších hokejistů. Vedoucím

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více