Výroční zpráva Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:"

Transkript

1 APA VČAS občanské sdružení sídlo: APA VČAS, tř. Míru 115, Olomouc, tel.: , fax: kontaktní adresa: Mgr. Milan Svoboda, Dr. Milady Horákové 7, Olomouc, tel.: Výroční zpráva 2008 Hlavní náplní a činností občanského sdruţení je především celoroční integrační program osob zdravotně postiţených prostřednictvím pohybových aktivit. A dále pak vytváření podmínek a seznamování s novými moţnostmi v rámci normálního občanského souţití. Cílem bylo ovlivnit ţivotní styl osob zdravotně postiţených v rámci celoročního pohybového programu, a tak se podílet na jejich resocializaci a začleňování v rámci regionální infrastruktury. Hlavní strukturu tvořily dvě roviny: a) aktivity pravidelné (plavání, atletika, sledge hokej, voltiţ a paravoltiţ, boccia, orientální tance) b) aktivity blokové (rekondiční pobyty, soustředění, prezentační akce, závody, pobytové akce sportovního charakteru). Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: SEKCE PARAVOLTIŽE Paravoltiţ APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je sloţena z 9 klubů v ČR. Mateřský klub APA VČAS dále - JITRO Olomouc Handicap club PAMIR Radíkov EPONA Brno Základní škola a dětský domov Prostějov DUHA Plumlov SNĚŢENKA Nový Malín NA DOBRÉ CESTĚ Nový Malín CENTRUM při ÚSP Mladá Boleslav APA VČAS v roce 2008 jako pořadatel uspořádala 4 celorepublikové závody a na 3 celorepublikových závodech na jejich pořádání měla poloviční spoluúčast. Ve spolupráci s ČJF a pořadatelem Mistrovství světa a Strana 1 (celkem 7)

2 Mistrovství Evropy APA VČAS uspořádala během šampionátu paravoltiţní závody ve dnech aţ v Brně. Tak jak v předešlých letech APA VČAS se větší mírou podílela na uspořádání vrcholné soutěţe MČR v paravoltiţi v Olšanech. Závody, které APA VČAS pořádala nebo byla spolupořadatelem: - Nový Malín (pořadatel APA VČAS, NDC Nový Malín) - ORION Praha - Frenštát p.r. (APA VČAS) - Brno (ČJF, APA VČAS) - Radíkov (APA VČAS) - Hlučín - Olšany - MČR (ČHS,APA VČAS a EPONA) Paravoltiţní soustředění: jako kaţdoročně, tak i v srpnu 2008 se konal čtrnáctidenní rekondiční pobyt s hiporehabilitací v rekreačním středisku Chata pod Věţí Radíkov u Olomouce. Pobytu se účastnilo celkem 63 osob. Z toho 50 zdravotně oslabených dětí a mládeţe a 13 osob (odborný personál) specielně na tento pobyt proškolený při ČHS. Prezentace paravoltiţe: - doprovodný program na SVĚTOVÉM POHÁRU 2008 Brno (únor 2008) - Moravské divadlo paravoltiţ v inspirativní koláţi DUŠE V POHYBU (květen 2008) - ukázky paravoltiţe ve spolupráci ČJF s voltiţní sekcí o víkendu na přelomu květen/červen KONĚ V BRNĚ - víkendová ukázka na AUTOSALONU Olomouc (září 2008) V měsíci červnu 2008 APA VČAS s paravoltiţí předvedla ukázky cvičenců na koních při pořádání Dětských dnů u koní a to v Radíkově, Novém Malíně a Šumperku. Integrace: Dva integrovaní cvičenci z paravoltiţe do voltiţe sloţili v srpnu 2008 lonţérské zkoušky a stali se součástí trenérského týmu paravoltiţe. Hipoterapie: V rámci sportovního jeţdění jsme ve spolupráci s lékaři vykonávali terapeutické jeţdění HIPOTERAPII. Celkem odpracováno na hipoterapii 420 terapeutických jednotek u 78 handicapovaných. Pracovní tým se skládal: lékař MUDr. Pavel Brokowski zdravotní sestra Daniela Weingartnerová fyzioterapeut Arnoštka Jeţková hipolog Michaela Kubáčková Marie Chromčáková APA VČAS v roce 2008 jako nejlepší oddíl paravoltiţe opět získala POHÁR 2008 České hiporehabilitační společnosti. Titul MČR získali tito cvičenci: kat. jednotlivců lehký handicap muţi: Bruno Maurer kat. jednotlivců těţký handicap 1: Dalibor Cásek kat. dvojic smíšený handicap: Holeček, Zakopalová kat. skupin: APA VČAS Olomouc Tréninková střediska paravoltiže: RADÍKOV: klubovna, tělocvična, krytá jízdárna, venkovní jízdárna, hygienické zařízení vše bezbariérové. Tři voltiţní trenaţéry, jeden vlastní kůň a dva pro tréninkovou činnost moţnost zapůjčení. Českou hiporehabilitační společností byl APA VČAS, pro tréninkové středisko Radíkov, udělen statut školícího střediska pro ČR. Strana 2 (celkem 7)

3 Tréninky celoročně: kaţdý pátek kaţdou sobotu Mimo tréninků na Radíkově, cvičenci trénují v Moravském divadle psychobalet 2x týdně, vţdy po domluvě s vedením divadla. Paravoltiţ má odborný dobrovolný pracovní tým v tomto sloţení: Lékař MUDr. Pavel Brogowski Fyzioterapeut: Arnoštka Jeţková Vanda Casková Hipolog: Marie Chromčáková Michaela Kubáčková Lonţér: Jiří Weingartner Jakub Weingartner Leona Drnovská Pomocníci: Daniela Wagnerová Daniela Weingartnerová Všichni tito pracovníci absolvovali odborné školení ČHS a ČJF. Letní rekondiční tábor s hiporehabilitací ve dnech až na Radíkově Pobytu se účastnilo celkem 63 osob. Z toho 50 zdravotně oslabených dětí a mládeţe (40 dětí do 18let a 10 do 26let) a 13 osob (odborný personál) specielně na tento pobyt proškolený při ČHS. Veškerá činnost a práce s dětmi byla s individuálním přístupem a ohledem na zdravotní stav účastníka. Účastníci byli rozděleni do pěti oddílů. Účastníci za splnění daných úkolů sbírali body do svých táborových deníčků, jeţ si potom jako trofej odvezli domů. Na závěr pobytu se účastníci zúčastnili celorepublikové paravoltiţní soutěţe, kterou uspořádala APA VČAS Olomouc ve spolupráci s ČHS. Co jsme se všechno učili? Teorii o hipologii (na závěr cvičenci podstoupili testy) Práce u koní Rytmická cvičení Tance Rehabilitační gymnastiku Cvičení na voltiţním trenaţéru Cvičení na koni Jako další jsme se učili jezdit v loďkách (veslování), plavání, různé společenské hry, jeden výlet do ZOO na Svatém Kopečku a jeden výlet po památkách města Olomouce. Pobytu se také zúčastnili lektoři z ČJF Jarmila Jablonská, MVDr. Stanislav Vaverka a Dalibor Blaţek. Během pobytu nás také navštěvovali naši spolupracovníci, sólisté baletu z Moravského divadla, a pomáhali nám s rytmickou přípravou. V průběhu pobytu jsme se také připravovali na jezdecké hry handicapovaných a na závěr pobytu tj. pátek byla uspořádána celorepubliková soutěţ jezdeckých her v Radíkově, kterých se zúčastnilo 11 čtyřčlenných druţstev z ČR. APA VČAS uspořádala tři víkendové pracovní semináře o paravoltiži pro zájemce z celé ČR v Olomouci- Radíkově (leden 1 víkend, srpen 2 víkendy) pod odbornou záštitou České hiporehabilitační společnosti. Strana 3 (celkem 7)

4 SEKCE SLEDGE HOKEJE Důleţitá fakta roku 2008: leden 2008 utkání základní části ČSHL ve Zlíně klub v sezóně 2007/08 nepostoupil do play-off. V celorepublikové soutěţi, České sledge hokejové lize, obsadil 5. místo. Sezóna tedy byla pro klub velmi neúspěšná. červen 2008 jednodenní soustředění v Pasece, oficiální ukončení sezóny červenec 2008 zahájení sezóny 2008/09 - tréninky každý čtvrtek 1,5 hodiny, v srpnu a září 2008 tréninky dvakrát týdně na zimním stadionu v Olomouci srpen 2008 týdenní soustředění v Lanţhotě srpen 2008 týdenní soustředění ve Zlíně s intenzivními tréninky na tamním zimním stadionu srpen 2008 přátelské utkání se Zlínem (ve Zlíně) a s polským klubem IKS Atak Elblag (ve Studénce) v rámci soustředění září 2008 utkání základní části ČSHL se Spartou Praha a s Karlovými Vary na zimním stadionu v Olomouci říjen 2008 utkání základní části ČSHL ve Zlíně s domácím klubem ZAS Zlín listopad 2008 utkání základní části ČSHL v Jindřichově Hradci s Českými Budějovicemi a v Kolíně s domácím týmem SK Draci Kolín (víkendový výjezd) prosinec 2008 utkání základní části ČSHL v Karlových Varech a v Praze v T-Mobile Aréně se Spartou Praha (víkendový výjezd) Sledge hokejový tým APA VČAS Olomoučtí Kohouti existuje jiţ sedmým rokem. V současné době má 28 členů. Účastní se mistrovské soutěţe - České sledge hokejové ligy. Česká sledge hokejová liga má jeden z nejpropracovanějších hracích systémů na světě. V porovnání s ostatními sledge hokejovými zeměmi se jí účastní velké mnoţství týmů, hned šest, kromě APA VČAS Olomouce ještě Sparta Praha, ZAS Zlín, SKV Karlovy Vary, SHC B.B. Budweiser Kings České Budějovice a SK Draci Kolín. Zápasy České sledge hokejové ligy se hrají formou víkendových kol jednou za měsíc. V kaţdém takovém víkendu odehraje tým jeden nebo dva mistrovské zápasy. Po desetikolové základní části následuje play-off (semifinále, poté finále a zápas o třetí místo) hrané na dva vítězné zápasy. Na začátku kalendářního roku 2008 bojovala Olomouc o postup do vyřazovacích bojů. Postoupit se jí tentokrát nepodařilo. Sezóna tak pro Olomouc skončila velmi brzy, hráči přesto aţ do konce března 2008 jednou týdně trénovali na zimním stadionu v Olomouci. Českou sledge hokejovou ligu vyhrály Karlovy Vary, druhá skončila Sparta a třetí Kolín. Čtvrté místo patřilo Zlínu, Olomouc skončila pátá a České Budějovice poslední. Nejlepším nepostiţeným hráčem z kádru Olomouce byl na slavnostním večeru vyhlášen Jan Stodola. Česká sledge hokejová liga se těší velkému zájmu médií. Uţ třetím rokem jsou všechny zápasy k nalezení on-line na internetu. On-line přenosy probíhají ve spolupráci s firmou esports.cz na serveru a jsou dnes jiţ samozřejmostí. Stránky olomouckého klubu provozuje jeden ze sponzorů, Studio R3D, s.r.o.. V srpnu 2008 se uskutečnilo týdenní soustředění v Lanţhotě, které bylo přípravou na novou sezónu. Hráči měli k dispozici venkovní hřiště s umělou trávou, atletický ovál, krytou halu na míčové sporty, basketbalové hřiště a prostory pro posilování. Velkou část programu tvořil trénink na handbajcích, tedy jízdních kolech, na kterých se šlape rukama. V Lanţhotě měli hráči veškerý komfort a příprava na novou sezónu se vydařila. Na konci srpna potom proběhlo další soustředění, tentokrát ve Zlíně. Toto soustředění bylo finální částí letní přípravy. Hráči měli dvakrát denně trénink na ledové ploše a během týdne odehráli dva přípravné zápasy s domácím Zlínem a potom s polským klubem IKS Atak Elblag. Ještě předtím, na konci července 2008, začaly na zimním stadionu v Olomouci pravidelné čtvrteční tréninky. V září se naplno rozběhly boje v České sledge hokejové lize. Do Olomouce před sezónou přestoupili dva hráči, oba reprezentanti ČR, Tomáš Kvoch z Karlových Varů a Erik Fojtík ze Zlína. Olomouc získala v prvním kole bod za remízu se Spartou, mistrovským Karlovým varům o gól podlehla. V říjnu vyhráli Hanáci ve Zlíně 6:3, potom ale přišly čtyři prohry v řadě v Budějovicích, Kolíně, na Spartě a v Karlových Varech. Pro rok 2009 má sledge hokejový tým v plánu dohrát základní část České sledge hokejové ligy, postoupit do play-off a bojovat o některou z medailí. Dále rozšířit hráčkou základu a najít nové sponzory. Po sezóně se uskuteční i setkání všech členů týmu, na kterém by se měl ujasnit směr, jakým se sledge hokejový oddíl vydá v příštích letech. V srpnu se tradičně uskuteční týdenní soustředění, v září 2009 začne nový ročník České sledge hokejové ligy. Finanční prostředky na činnost klubu se v roce 2008 podařilo zajistit alespoň v takovém mnoţství, aby oddíl mohl slušně fungovat. Hlavním sponzorem se stala sázková kancelář bwin.com zastoupená společnosti Enterprise Media, dalším významným partnerem potom společnost T-Mobile, která v grantovém řízení nadace Via podpořila projekt olomouckých sledge hokejistů. Mezi další sponzory patří firmy: Alex a Alex, Restaurace a penzion Garnet, stavební firma Luběník, rádio Haná, barvy laky Petr Koubský, ProjectionWall, Studio R3D, Strana 4 (celkem 7)

5 s.r.o. a Chemolak. Zajištění finančních prostředků na činnost klubu, konkrétně výjezdy na utkání na hřištích soupeřů, ubytování, výstroj, placení ledu apod., je kaţdoročně velmi sloţité. Dalším nedostatkem je úzký kádr. Postiţených lidí se zájmem o sledge hokej je v Olomouckém kraji málo. Klub proto neustále hledá nové zájemce o tento sport. SEKCE SPASTIC HANDICAP BOCCIA (PODSEKCE BOCCE V ČESKÉM HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD) Naše sekce je členem Spastic Handicap, který organizuje sportovní soutěţe pro sportovce s poruchami hybnosti. Účastnili jsme se celoročně I., II. a III. ligy v boccii. Tři naše hráčky (Pavla Třísková, Michaela Zdráhalová, Šárka Hynková) v roce 2008 soutěţily v I. lize boccii, ostatní v lize II. a III. Lukáš Vláčil byl klubem APA VČAS zvolen nejlepším mladým sportovcem sportovního oddílu (do 23 let) a vyhlášen v anketě Sportovec roku Spastic Handicap. Jeho velkým úspěchem bylo vítězství v 1. kole III. ligy, bohuţel se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit kola druhého a tak celkově obsadil aţ 7. příčku. Výsledky našich sportovců v OZP CUP 2008 (viz tabulka): Pořadí Příjmení a jméno Klub RN 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem TŘÍDA BC1 1. Liga 11. HYNKOVÁ Šárka APA ,5 5 15,5 (sestup do II. ligy) TŘÍDA BC2 1. Liga 7. TŘÍSKOVÁ Pavlína APA TŘÍDA BC3 1. Liga 10. ZDRÁHALOVÁ Michaela APA ,5 6 19,5 (sestup do II. ligy) Třída BC2 2.liga 10. Kolert Vladimír Petr APA (sestup do III. ligy) Třída BC3 2. liga KVAPILOVÁ Eva VLÁČIL Lukáš APA APA Třída BC2 3.liga 12. Vysoudil Aleš APA Z tabulky je patrné, ţe se našim sportovcům v I. lize nedařilo v letošním roce tak dobře, jako v roce Lze vyzdvihnout stabilní formu Pavly Třískové, která soutěţí v nejpočetněji obsazené kategorii boccia BC2! Kvalitní výkony podali sportovci II. ligy Eva Kvapilová a Lukáš Vláčil, zvláště skvělá forma a vítězství Lukáše Vláčila v 1. kole III. ligy bylo velkým povzbuzením a nadějí, bohuţel se Lukáš nemohl zúčastnit kola druhého a tak se propadl na sedmou příčku. Tréninky oddílu boccii probíhaly v roce 2008: každé pondělí hod v prostorách obč. sdruţení Jitro v Olomouci (začátečníci procvičování základních dovedností; ţáci a studenti Credo - trénink) každý čtvrtek hod v tělocvičně ZŠ Roţňavská Naše sekce se zabývá i dalšími sportovními aktivitami: Sportovní kroužek pro děti s postižením a) všeobecná sportovní průprava a boccia b) bocce Hnutí Speciálních olympiád každé pondělí/čtvrtek hod v tělocvičně FTK UP v Olomouci (ukončeno v září 2008 trenérka na mateřské dovolené) Některé další aktivity probíhají ve spolupráci se speciální školou Credo a občanským sdruţením Jitro v Olomouci. Strana 5 (celkem 7)

6 Tým trenérů a cvičitelů: Vedoucí sekce: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. Trenéři a cvičitelé: Lenka Janalíková Bc. Eduard Zacha Mgr. Zuzana Drápalová Miroslav Kubíček, Martin Kučera PODSEKCE BOCCE V ČESKÉM HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD V této oblasti se naši sportovci, kteří mají kombinované postiţení, připravují na soutěţe ve sportovní hře BOCCE, pořádané Českým Hnutím SO (dále ČHSO). V roce 2008 neprobíhaly ţádné větší závody, naši sportovci se umístili na Regionální olympiádě v Zábřehu na Moravě na 4. místě. A to Michal Martínek, Lucie Domesová, Zuzana Liebicherová. Trenér: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. SEKCE MONOSKI V letošním roce neproběhl ţádný rekondiční pobyt, který by přímo organizovalo a zajišťovalo naše sdruţení. Činnost sekce se odvíjela od individuálních osobních asistencí, kterou členové APA VČAS zajišťovali lyţařům monoski. SEKCE ATLETIKY Činnost pouze individuální formou. SEKCE PLAVÁNÍ Činnost sekce se odvíjela od individuálních osobních asistencí. Právě z důvodu velké náročnosti na osobní asistenci a současného nedostatku asistentů a financování sdruţení hledá nové moţnosti, jak tuto sekci postrčit vpřed pro další rok. SEKCE ORIENTÁLNÍCH TANCŮ V září roku 2003 jsme začali s výukou orientálního tance pro mentálně postiţené z ÚSP Klíč. V roce 2008 probíhali lekce kaţdé první úterý v měsíci od do hod ve studiu orientálního tance ESET. V hodinách se snaţíme o výuku a zdokonalování jednotlivých prvků, nácviku Krátkých choreografií a kruhových tanců. S klientkami se účastníme příleţitostných vystoupení. Mentální postiţení je obvykle spojeno s nechutí k pohybu. Pacienti mají proto často problém s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí. To jim v důsledku přináší další zdravotní rizika a komplikace. Orientální tanec je projevem emocí. Racionální přístup je zde potlačen na minimum. Právě to je důvod, proč pacientky s mentálním postiţením přistupují k tanci daleko spontánněji a otevřeněji. Často se jej i rychleji učí. Zároveň má tento tanec na ţeny s Downovým syndromem stejné účinky, jako na "zdravé" ţeny. Pomáhá jim tudíţ řešit problémy na mnoha úrovních. V neposlední řadě je právě zde velkým přínosem fakt, ţe umoţňuje ţeně cítit se dobře jako ţena. Myšlenka práce s mentálně postiţenými skrze tento druh tance se ukázala jako velmi přínosná a v březnu roku 2005 jsme byly poţádány paní Libuší Kyselovou, vedoucí vychovatelkou z Denního pobytu v Přerově o stejný druh kurzů pro jejich klienty, s nimiţ pracujeme od dubna Výuka probíhá kaţdé pondělí od 9.00 do hod v prostorách Denního pobytu Přerov. Přehled našich vystoupení: vystoupení na zahradní slavnosti Denního pobytu Přerov víkendový pobyt v Loučce pořádaný občanským sdruţením LUKA, který se zabývá integrací postiţených a zdravých osob a seniorů vystoupení na výstavě psů - Přerov vystoupení na Mostech integrační akce na výstavišti v Přerově Strana 6 (celkem 7)

7 vystoupení na zahradní slavnosti Denního pobytu Přerov vystoupení na festivalu taneční, dramatické a pěvecké tvorby handicapovaných dětí Motýlek- Kopřivnice Patřím sobě hudební a taneční vystoupení osob s postiţením i bez charitativní akce- Městské divadlo Prostějov Vánoční koncert v RCO Olomouc pořádaný občanským sdruţením LUKA vánoční vystoupení pro Domov důchodců Přerov vánoční besídka Denního pobytu Přerov OSTATNÍ VÝZNAMNÉ AKCE A ČINNOSTI Jiţ podeváté jsme se podíleli na akci MOSTY. Poprvé to bylo v roce 1999 a od roku 2000 jsme vstoupili do této akce i s novým projektem pod názvem Mostlympiáda, která se tak stala nedílnou součástí celé akce. Jedná se o sportovní soutěţe přizpůsobené dětem zdravotně postiţeným i zdravým, kdy se tak setkávají v jedné soutěţi společně. V tomto směru lze tuto soutěţ povaţovat za zcela unikátní a ve světě ojedinělou. Celá soutěţ má obrovský úspěch a pro mnohé školy, ústavy, kluby se stala nedílnou součástí v jejich ročním programu. Jako zkušební projekt jsme v letošním roce uskutečnili akci na vodě expedice Vltava 2008, která byla zaměřena na vyuţití volného času dětí a rodičů a to jiţ od 3let věku. Byly zapůjčeny tři rafty pro 6osob a účastnilo se celkem 17 osob (8dětí a 9dospělých). Akce byla hodnocena všemi velmi pozitivně. Mezi další významné kulturní akce můţeme zároveň zařadit Mikulášskou besídku, kterou jsme koncem listopadu připravili pro naše mladší členy, s loutkovým divadelním představením, nácvikem tanců, aj. vystoupeními. Vše se odehrávalo v tanečním studiu ESET. HOSPODAŘENÍ A FINANCE Naše sdruţení hospodaří průměrně s prostředky pohybujícími se kolem ¾ milionu. Pro rok 2008 získalo dotace z MŠMT ČR, MM Olomouce, KÚ Olomouc. Státní dotace tvořili zhruba 25-30% výdajů organizace. Ostatní prostředky byly získány od partnerů a sponzorů. Přesto se podařilo udrţet nastavený standard poskytovaných sluţeb a mohlo pokračovat v nastoleném rozvoji aktivit z roku předcházejícího a plynule tak navázat na činnosti, které jako jeden z největších poskytovatelů sluţeb v oblasti volnočasových a sportovních aktivit můţeme nabídnout především zdravotně postiţeným spoluobčanům našeho kraje i nad jeho rámec. Obecně můţeme konstatovat, ţe naše sdruţení hospodaří s vyrovnaným finančním rozpočtem a nemá ţádné závazky (dluhy) vůči dodavatelům ani orgánům státní správy. Zároveň nemá ani ţádné pohledávky. Pro rok 2009 očekáváme rozpočet zhruba ve stejných intencích, přičemţ se nám díky finančním darům získaným koncem roku podařilo vytvořit nemalou finanční rezervu. Rok 2009 tak začíná co do ekonomické situace velmi pozitivně. V Olomouci dne Vypracoval: Mgr. Milan Svoboda prezident APA VČAS Strana 7 (celkem 7)

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Spolupráce knihovny se Slezskou univerzitou

Spolupráce knihovny se Slezskou univerzitou Spolupráce Knihovny Petra Bezruče se Slezskou univerzitou, konkrétně s Ústavem bohemistiky a knihovnictví, probíhala neformálně již řadu let. Kromě vzájemné výměny zkušeností, účasti pedagogů ústavu na

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Historie Vincentina Život v pražském Vincentinu během okupace

Historie Vincentina Život v pražském Vincentinu během okupace Obsah Historie Vincentina Veřejný závazek Školní docházka, práce s uživateli s rizikem v chování Sportovní aktivity, taneční soubor Prezentační akce, pracovní skupina pro práva uživatelů Praxe studentů

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců, občanské sdruţení

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců, občanské sdruţení Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců občanského sdružení (dále jen ČSZPS o.s.) za rok 2010 Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců, občanské sdruţení

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Výstava Sochy ze Zimbabwe, Botanická zahrada, Praha Občanské sdruţení LORM Společnost pro hluchoslepé 1 Obsah 1. Úvodní slovo 2. o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé Kdo jsme

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Novojicínský. Osudové osmicky. Srpen 2008. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Osudové osmicky. Srpen 2008. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Srpen 2008 Mesícník mesta Osudové osmicky g Osudovým v dějinách města Nového Jičína se stal i rok 1998. V onom roce, jakoby v bodě nula, cos končilo a něco jiného započalo. Nebo v nové éře

Více

Občanské sdruţení pro studium a sport bez bariér. Výroční zpráva 2013

Občanské sdruţení pro studium a sport bez bariér. Výroční zpráva 2013 Občanské sdruţení pro studium a sport bez bariér Výroční zpráva 2013 Máme jen jeden život a ať se v něm stane cokoliv, musíme se k tomu postavit čelem. Sídlo: Paběnice 75, 286 01 Čáslav Telefon: 739 619

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy 1. Životní prostor školy (struktura, kapacita, umístění a vybavení školy).

Více