Výroční zpráva Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:"

Transkript

1 APA VČAS občanské sdružení sídlo: APA VČAS, tř. Míru 115, Olomouc, tel.: , fax: kontaktní adresa: Mgr. Milan Svoboda, Dr. Milady Horákové 7, Olomouc, tel.: Výroční zpráva 2008 Hlavní náplní a činností občanského sdruţení je především celoroční integrační program osob zdravotně postiţených prostřednictvím pohybových aktivit. A dále pak vytváření podmínek a seznamování s novými moţnostmi v rámci normálního občanského souţití. Cílem bylo ovlivnit ţivotní styl osob zdravotně postiţených v rámci celoročního pohybového programu, a tak se podílet na jejich resocializaci a začleňování v rámci regionální infrastruktury. Hlavní strukturu tvořily dvě roviny: a) aktivity pravidelné (plavání, atletika, sledge hokej, voltiţ a paravoltiţ, boccia, orientální tance) b) aktivity blokové (rekondiční pobyty, soustředění, prezentační akce, závody, pobytové akce sportovního charakteru). Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: SEKCE PARAVOLTIŽE Paravoltiţ APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je sloţena z 9 klubů v ČR. Mateřský klub APA VČAS dále - JITRO Olomouc Handicap club PAMIR Radíkov EPONA Brno Základní škola a dětský domov Prostějov DUHA Plumlov SNĚŢENKA Nový Malín NA DOBRÉ CESTĚ Nový Malín CENTRUM při ÚSP Mladá Boleslav APA VČAS v roce 2008 jako pořadatel uspořádala 4 celorepublikové závody a na 3 celorepublikových závodech na jejich pořádání měla poloviční spoluúčast. Ve spolupráci s ČJF a pořadatelem Mistrovství světa a Strana 1 (celkem 7)

2 Mistrovství Evropy APA VČAS uspořádala během šampionátu paravoltiţní závody ve dnech aţ v Brně. Tak jak v předešlých letech APA VČAS se větší mírou podílela na uspořádání vrcholné soutěţe MČR v paravoltiţi v Olšanech. Závody, které APA VČAS pořádala nebo byla spolupořadatelem: - Nový Malín (pořadatel APA VČAS, NDC Nový Malín) - ORION Praha - Frenštát p.r. (APA VČAS) - Brno (ČJF, APA VČAS) - Radíkov (APA VČAS) - Hlučín - Olšany - MČR (ČHS,APA VČAS a EPONA) Paravoltiţní soustředění: jako kaţdoročně, tak i v srpnu 2008 se konal čtrnáctidenní rekondiční pobyt s hiporehabilitací v rekreačním středisku Chata pod Věţí Radíkov u Olomouce. Pobytu se účastnilo celkem 63 osob. Z toho 50 zdravotně oslabených dětí a mládeţe a 13 osob (odborný personál) specielně na tento pobyt proškolený při ČHS. Prezentace paravoltiţe: - doprovodný program na SVĚTOVÉM POHÁRU 2008 Brno (únor 2008) - Moravské divadlo paravoltiţ v inspirativní koláţi DUŠE V POHYBU (květen 2008) - ukázky paravoltiţe ve spolupráci ČJF s voltiţní sekcí o víkendu na přelomu květen/červen KONĚ V BRNĚ - víkendová ukázka na AUTOSALONU Olomouc (září 2008) V měsíci červnu 2008 APA VČAS s paravoltiţí předvedla ukázky cvičenců na koních při pořádání Dětských dnů u koní a to v Radíkově, Novém Malíně a Šumperku. Integrace: Dva integrovaní cvičenci z paravoltiţe do voltiţe sloţili v srpnu 2008 lonţérské zkoušky a stali se součástí trenérského týmu paravoltiţe. Hipoterapie: V rámci sportovního jeţdění jsme ve spolupráci s lékaři vykonávali terapeutické jeţdění HIPOTERAPII. Celkem odpracováno na hipoterapii 420 terapeutických jednotek u 78 handicapovaných. Pracovní tým se skládal: lékař MUDr. Pavel Brokowski zdravotní sestra Daniela Weingartnerová fyzioterapeut Arnoštka Jeţková hipolog Michaela Kubáčková Marie Chromčáková APA VČAS v roce 2008 jako nejlepší oddíl paravoltiţe opět získala POHÁR 2008 České hiporehabilitační společnosti. Titul MČR získali tito cvičenci: kat. jednotlivců lehký handicap muţi: Bruno Maurer kat. jednotlivců těţký handicap 1: Dalibor Cásek kat. dvojic smíšený handicap: Holeček, Zakopalová kat. skupin: APA VČAS Olomouc Tréninková střediska paravoltiže: RADÍKOV: klubovna, tělocvična, krytá jízdárna, venkovní jízdárna, hygienické zařízení vše bezbariérové. Tři voltiţní trenaţéry, jeden vlastní kůň a dva pro tréninkovou činnost moţnost zapůjčení. Českou hiporehabilitační společností byl APA VČAS, pro tréninkové středisko Radíkov, udělen statut školícího střediska pro ČR. Strana 2 (celkem 7)

3 Tréninky celoročně: kaţdý pátek kaţdou sobotu Mimo tréninků na Radíkově, cvičenci trénují v Moravském divadle psychobalet 2x týdně, vţdy po domluvě s vedením divadla. Paravoltiţ má odborný dobrovolný pracovní tým v tomto sloţení: Lékař MUDr. Pavel Brogowski Fyzioterapeut: Arnoštka Jeţková Vanda Casková Hipolog: Marie Chromčáková Michaela Kubáčková Lonţér: Jiří Weingartner Jakub Weingartner Leona Drnovská Pomocníci: Daniela Wagnerová Daniela Weingartnerová Všichni tito pracovníci absolvovali odborné školení ČHS a ČJF. Letní rekondiční tábor s hiporehabilitací ve dnech až na Radíkově Pobytu se účastnilo celkem 63 osob. Z toho 50 zdravotně oslabených dětí a mládeţe (40 dětí do 18let a 10 do 26let) a 13 osob (odborný personál) specielně na tento pobyt proškolený při ČHS. Veškerá činnost a práce s dětmi byla s individuálním přístupem a ohledem na zdravotní stav účastníka. Účastníci byli rozděleni do pěti oddílů. Účastníci za splnění daných úkolů sbírali body do svých táborových deníčků, jeţ si potom jako trofej odvezli domů. Na závěr pobytu se účastníci zúčastnili celorepublikové paravoltiţní soutěţe, kterou uspořádala APA VČAS Olomouc ve spolupráci s ČHS. Co jsme se všechno učili? Teorii o hipologii (na závěr cvičenci podstoupili testy) Práce u koní Rytmická cvičení Tance Rehabilitační gymnastiku Cvičení na voltiţním trenaţéru Cvičení na koni Jako další jsme se učili jezdit v loďkách (veslování), plavání, různé společenské hry, jeden výlet do ZOO na Svatém Kopečku a jeden výlet po památkách města Olomouce. Pobytu se také zúčastnili lektoři z ČJF Jarmila Jablonská, MVDr. Stanislav Vaverka a Dalibor Blaţek. Během pobytu nás také navštěvovali naši spolupracovníci, sólisté baletu z Moravského divadla, a pomáhali nám s rytmickou přípravou. V průběhu pobytu jsme se také připravovali na jezdecké hry handicapovaných a na závěr pobytu tj. pátek byla uspořádána celorepubliková soutěţ jezdeckých her v Radíkově, kterých se zúčastnilo 11 čtyřčlenných druţstev z ČR. APA VČAS uspořádala tři víkendové pracovní semináře o paravoltiži pro zájemce z celé ČR v Olomouci- Radíkově (leden 1 víkend, srpen 2 víkendy) pod odbornou záštitou České hiporehabilitační společnosti. Strana 3 (celkem 7)

4 SEKCE SLEDGE HOKEJE Důleţitá fakta roku 2008: leden 2008 utkání základní části ČSHL ve Zlíně klub v sezóně 2007/08 nepostoupil do play-off. V celorepublikové soutěţi, České sledge hokejové lize, obsadil 5. místo. Sezóna tedy byla pro klub velmi neúspěšná. červen 2008 jednodenní soustředění v Pasece, oficiální ukončení sezóny červenec 2008 zahájení sezóny 2008/09 - tréninky každý čtvrtek 1,5 hodiny, v srpnu a září 2008 tréninky dvakrát týdně na zimním stadionu v Olomouci srpen 2008 týdenní soustředění v Lanţhotě srpen 2008 týdenní soustředění ve Zlíně s intenzivními tréninky na tamním zimním stadionu srpen 2008 přátelské utkání se Zlínem (ve Zlíně) a s polským klubem IKS Atak Elblag (ve Studénce) v rámci soustředění září 2008 utkání základní části ČSHL se Spartou Praha a s Karlovými Vary na zimním stadionu v Olomouci říjen 2008 utkání základní části ČSHL ve Zlíně s domácím klubem ZAS Zlín listopad 2008 utkání základní části ČSHL v Jindřichově Hradci s Českými Budějovicemi a v Kolíně s domácím týmem SK Draci Kolín (víkendový výjezd) prosinec 2008 utkání základní části ČSHL v Karlových Varech a v Praze v T-Mobile Aréně se Spartou Praha (víkendový výjezd) Sledge hokejový tým APA VČAS Olomoučtí Kohouti existuje jiţ sedmým rokem. V současné době má 28 členů. Účastní se mistrovské soutěţe - České sledge hokejové ligy. Česká sledge hokejová liga má jeden z nejpropracovanějších hracích systémů na světě. V porovnání s ostatními sledge hokejovými zeměmi se jí účastní velké mnoţství týmů, hned šest, kromě APA VČAS Olomouce ještě Sparta Praha, ZAS Zlín, SKV Karlovy Vary, SHC B.B. Budweiser Kings České Budějovice a SK Draci Kolín. Zápasy České sledge hokejové ligy se hrají formou víkendových kol jednou za měsíc. V kaţdém takovém víkendu odehraje tým jeden nebo dva mistrovské zápasy. Po desetikolové základní části následuje play-off (semifinále, poté finále a zápas o třetí místo) hrané na dva vítězné zápasy. Na začátku kalendářního roku 2008 bojovala Olomouc o postup do vyřazovacích bojů. Postoupit se jí tentokrát nepodařilo. Sezóna tak pro Olomouc skončila velmi brzy, hráči přesto aţ do konce března 2008 jednou týdně trénovali na zimním stadionu v Olomouci. Českou sledge hokejovou ligu vyhrály Karlovy Vary, druhá skončila Sparta a třetí Kolín. Čtvrté místo patřilo Zlínu, Olomouc skončila pátá a České Budějovice poslední. Nejlepším nepostiţeným hráčem z kádru Olomouce byl na slavnostním večeru vyhlášen Jan Stodola. Česká sledge hokejová liga se těší velkému zájmu médií. Uţ třetím rokem jsou všechny zápasy k nalezení on-line na internetu. On-line přenosy probíhají ve spolupráci s firmou esports.cz na serveru a jsou dnes jiţ samozřejmostí. Stránky olomouckého klubu provozuje jeden ze sponzorů, Studio R3D, s.r.o.. V srpnu 2008 se uskutečnilo týdenní soustředění v Lanţhotě, které bylo přípravou na novou sezónu. Hráči měli k dispozici venkovní hřiště s umělou trávou, atletický ovál, krytou halu na míčové sporty, basketbalové hřiště a prostory pro posilování. Velkou část programu tvořil trénink na handbajcích, tedy jízdních kolech, na kterých se šlape rukama. V Lanţhotě měli hráči veškerý komfort a příprava na novou sezónu se vydařila. Na konci srpna potom proběhlo další soustředění, tentokrát ve Zlíně. Toto soustředění bylo finální částí letní přípravy. Hráči měli dvakrát denně trénink na ledové ploše a během týdne odehráli dva přípravné zápasy s domácím Zlínem a potom s polským klubem IKS Atak Elblag. Ještě předtím, na konci července 2008, začaly na zimním stadionu v Olomouci pravidelné čtvrteční tréninky. V září se naplno rozběhly boje v České sledge hokejové lize. Do Olomouce před sezónou přestoupili dva hráči, oba reprezentanti ČR, Tomáš Kvoch z Karlových Varů a Erik Fojtík ze Zlína. Olomouc získala v prvním kole bod za remízu se Spartou, mistrovským Karlovým varům o gól podlehla. V říjnu vyhráli Hanáci ve Zlíně 6:3, potom ale přišly čtyři prohry v řadě v Budějovicích, Kolíně, na Spartě a v Karlových Varech. Pro rok 2009 má sledge hokejový tým v plánu dohrát základní část České sledge hokejové ligy, postoupit do play-off a bojovat o některou z medailí. Dále rozšířit hráčkou základu a najít nové sponzory. Po sezóně se uskuteční i setkání všech členů týmu, na kterém by se měl ujasnit směr, jakým se sledge hokejový oddíl vydá v příštích letech. V srpnu se tradičně uskuteční týdenní soustředění, v září 2009 začne nový ročník České sledge hokejové ligy. Finanční prostředky na činnost klubu se v roce 2008 podařilo zajistit alespoň v takovém mnoţství, aby oddíl mohl slušně fungovat. Hlavním sponzorem se stala sázková kancelář bwin.com zastoupená společnosti Enterprise Media, dalším významným partnerem potom společnost T-Mobile, která v grantovém řízení nadace Via podpořila projekt olomouckých sledge hokejistů. Mezi další sponzory patří firmy: Alex a Alex, Restaurace a penzion Garnet, stavební firma Luběník, rádio Haná, barvy laky Petr Koubský, ProjectionWall, Studio R3D, Strana 4 (celkem 7)

5 s.r.o. a Chemolak. Zajištění finančních prostředků na činnost klubu, konkrétně výjezdy na utkání na hřištích soupeřů, ubytování, výstroj, placení ledu apod., je kaţdoročně velmi sloţité. Dalším nedostatkem je úzký kádr. Postiţených lidí se zájmem o sledge hokej je v Olomouckém kraji málo. Klub proto neustále hledá nové zájemce o tento sport. SEKCE SPASTIC HANDICAP BOCCIA (PODSEKCE BOCCE V ČESKÉM HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD) Naše sekce je členem Spastic Handicap, který organizuje sportovní soutěţe pro sportovce s poruchami hybnosti. Účastnili jsme se celoročně I., II. a III. ligy v boccii. Tři naše hráčky (Pavla Třísková, Michaela Zdráhalová, Šárka Hynková) v roce 2008 soutěţily v I. lize boccii, ostatní v lize II. a III. Lukáš Vláčil byl klubem APA VČAS zvolen nejlepším mladým sportovcem sportovního oddílu (do 23 let) a vyhlášen v anketě Sportovec roku Spastic Handicap. Jeho velkým úspěchem bylo vítězství v 1. kole III. ligy, bohuţel se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit kola druhého a tak celkově obsadil aţ 7. příčku. Výsledky našich sportovců v OZP CUP 2008 (viz tabulka): Pořadí Příjmení a jméno Klub RN 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem TŘÍDA BC1 1. Liga 11. HYNKOVÁ Šárka APA ,5 5 15,5 (sestup do II. ligy) TŘÍDA BC2 1. Liga 7. TŘÍSKOVÁ Pavlína APA TŘÍDA BC3 1. Liga 10. ZDRÁHALOVÁ Michaela APA ,5 6 19,5 (sestup do II. ligy) Třída BC2 2.liga 10. Kolert Vladimír Petr APA (sestup do III. ligy) Třída BC3 2. liga KVAPILOVÁ Eva VLÁČIL Lukáš APA APA Třída BC2 3.liga 12. Vysoudil Aleš APA Z tabulky je patrné, ţe se našim sportovcům v I. lize nedařilo v letošním roce tak dobře, jako v roce Lze vyzdvihnout stabilní formu Pavly Třískové, která soutěţí v nejpočetněji obsazené kategorii boccia BC2! Kvalitní výkony podali sportovci II. ligy Eva Kvapilová a Lukáš Vláčil, zvláště skvělá forma a vítězství Lukáše Vláčila v 1. kole III. ligy bylo velkým povzbuzením a nadějí, bohuţel se Lukáš nemohl zúčastnit kola druhého a tak se propadl na sedmou příčku. Tréninky oddílu boccii probíhaly v roce 2008: každé pondělí hod v prostorách obč. sdruţení Jitro v Olomouci (začátečníci procvičování základních dovedností; ţáci a studenti Credo - trénink) každý čtvrtek hod v tělocvičně ZŠ Roţňavská Naše sekce se zabývá i dalšími sportovními aktivitami: Sportovní kroužek pro děti s postižením a) všeobecná sportovní průprava a boccia b) bocce Hnutí Speciálních olympiád každé pondělí/čtvrtek hod v tělocvičně FTK UP v Olomouci (ukončeno v září 2008 trenérka na mateřské dovolené) Některé další aktivity probíhají ve spolupráci se speciální školou Credo a občanským sdruţením Jitro v Olomouci. Strana 5 (celkem 7)

6 Tým trenérů a cvičitelů: Vedoucí sekce: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. Trenéři a cvičitelé: Lenka Janalíková Bc. Eduard Zacha Mgr. Zuzana Drápalová Miroslav Kubíček, Martin Kučera PODSEKCE BOCCE V ČESKÉM HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD V této oblasti se naši sportovci, kteří mají kombinované postiţení, připravují na soutěţe ve sportovní hře BOCCE, pořádané Českým Hnutím SO (dále ČHSO). V roce 2008 neprobíhaly ţádné větší závody, naši sportovci se umístili na Regionální olympiádě v Zábřehu na Moravě na 4. místě. A to Michal Martínek, Lucie Domesová, Zuzana Liebicherová. Trenér: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. SEKCE MONOSKI V letošním roce neproběhl ţádný rekondiční pobyt, který by přímo organizovalo a zajišťovalo naše sdruţení. Činnost sekce se odvíjela od individuálních osobních asistencí, kterou členové APA VČAS zajišťovali lyţařům monoski. SEKCE ATLETIKY Činnost pouze individuální formou. SEKCE PLAVÁNÍ Činnost sekce se odvíjela od individuálních osobních asistencí. Právě z důvodu velké náročnosti na osobní asistenci a současného nedostatku asistentů a financování sdruţení hledá nové moţnosti, jak tuto sekci postrčit vpřed pro další rok. SEKCE ORIENTÁLNÍCH TANCŮ V září roku 2003 jsme začali s výukou orientálního tance pro mentálně postiţené z ÚSP Klíč. V roce 2008 probíhali lekce kaţdé první úterý v měsíci od do hod ve studiu orientálního tance ESET. V hodinách se snaţíme o výuku a zdokonalování jednotlivých prvků, nácviku Krátkých choreografií a kruhových tanců. S klientkami se účastníme příleţitostných vystoupení. Mentální postiţení je obvykle spojeno s nechutí k pohybu. Pacienti mají proto často problém s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí. To jim v důsledku přináší další zdravotní rizika a komplikace. Orientální tanec je projevem emocí. Racionální přístup je zde potlačen na minimum. Právě to je důvod, proč pacientky s mentálním postiţením přistupují k tanci daleko spontánněji a otevřeněji. Často se jej i rychleji učí. Zároveň má tento tanec na ţeny s Downovým syndromem stejné účinky, jako na "zdravé" ţeny. Pomáhá jim tudíţ řešit problémy na mnoha úrovních. V neposlední řadě je právě zde velkým přínosem fakt, ţe umoţňuje ţeně cítit se dobře jako ţena. Myšlenka práce s mentálně postiţenými skrze tento druh tance se ukázala jako velmi přínosná a v březnu roku 2005 jsme byly poţádány paní Libuší Kyselovou, vedoucí vychovatelkou z Denního pobytu v Přerově o stejný druh kurzů pro jejich klienty, s nimiţ pracujeme od dubna Výuka probíhá kaţdé pondělí od 9.00 do hod v prostorách Denního pobytu Přerov. Přehled našich vystoupení: vystoupení na zahradní slavnosti Denního pobytu Přerov víkendový pobyt v Loučce pořádaný občanským sdruţením LUKA, který se zabývá integrací postiţených a zdravých osob a seniorů vystoupení na výstavě psů - Přerov vystoupení na Mostech integrační akce na výstavišti v Přerově Strana 6 (celkem 7)

7 vystoupení na zahradní slavnosti Denního pobytu Přerov vystoupení na festivalu taneční, dramatické a pěvecké tvorby handicapovaných dětí Motýlek- Kopřivnice Patřím sobě hudební a taneční vystoupení osob s postiţením i bez charitativní akce- Městské divadlo Prostějov Vánoční koncert v RCO Olomouc pořádaný občanským sdruţením LUKA vánoční vystoupení pro Domov důchodců Přerov vánoční besídka Denního pobytu Přerov OSTATNÍ VÝZNAMNÉ AKCE A ČINNOSTI Jiţ podeváté jsme se podíleli na akci MOSTY. Poprvé to bylo v roce 1999 a od roku 2000 jsme vstoupili do této akce i s novým projektem pod názvem Mostlympiáda, která se tak stala nedílnou součástí celé akce. Jedná se o sportovní soutěţe přizpůsobené dětem zdravotně postiţeným i zdravým, kdy se tak setkávají v jedné soutěţi společně. V tomto směru lze tuto soutěţ povaţovat za zcela unikátní a ve světě ojedinělou. Celá soutěţ má obrovský úspěch a pro mnohé školy, ústavy, kluby se stala nedílnou součástí v jejich ročním programu. Jako zkušební projekt jsme v letošním roce uskutečnili akci na vodě expedice Vltava 2008, která byla zaměřena na vyuţití volného času dětí a rodičů a to jiţ od 3let věku. Byly zapůjčeny tři rafty pro 6osob a účastnilo se celkem 17 osob (8dětí a 9dospělých). Akce byla hodnocena všemi velmi pozitivně. Mezi další významné kulturní akce můţeme zároveň zařadit Mikulášskou besídku, kterou jsme koncem listopadu připravili pro naše mladší členy, s loutkovým divadelním představením, nácvikem tanců, aj. vystoupeními. Vše se odehrávalo v tanečním studiu ESET. HOSPODAŘENÍ A FINANCE Naše sdruţení hospodaří průměrně s prostředky pohybujícími se kolem ¾ milionu. Pro rok 2008 získalo dotace z MŠMT ČR, MM Olomouce, KÚ Olomouc. Státní dotace tvořili zhruba 25-30% výdajů organizace. Ostatní prostředky byly získány od partnerů a sponzorů. Přesto se podařilo udrţet nastavený standard poskytovaných sluţeb a mohlo pokračovat v nastoleném rozvoji aktivit z roku předcházejícího a plynule tak navázat na činnosti, které jako jeden z největších poskytovatelů sluţeb v oblasti volnočasových a sportovních aktivit můţeme nabídnout především zdravotně postiţeným spoluobčanům našeho kraje i nad jeho rámec. Obecně můţeme konstatovat, ţe naše sdruţení hospodaří s vyrovnaným finančním rozpočtem a nemá ţádné závazky (dluhy) vůči dodavatelům ani orgánům státní správy. Zároveň nemá ani ţádné pohledávky. Pro rok 2009 očekáváme rozpočet zhruba ve stejných intencích, přičemţ se nám díky finančním darům získaným koncem roku podařilo vytvořit nemalou finanční rezervu. Rok 2009 tak začíná co do ekonomické situace velmi pozitivně. V Olomouci dne Vypracoval: Mgr. Milan Svoboda prezident APA VČAS Strana 7 (celkem 7)

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2005. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 8 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2005. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 8 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2011. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení:

Výroční zpráva 2011. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr. Milan Svoboda, Dr. Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc,

Více

Výroční zpráva Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdruţení:

Výroční zpráva Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdruţení: APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr. Milan Svoboda, Dr. Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc,

Více

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva 2006. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2006. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva APA VČAS občanské sdružení. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: SEKCE PARAVOLTIŽE.

Výroční zpráva APA VČAS občanské sdružení. Následuje hodnocení činností dle jednotlivých sekcí sdružení: SEKCE PARAVOLTIŽE. APA VČAS občanské sdružení www.volny.cz/apavcas sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc,

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis 2012 Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 Rozpis Číslo závodu: 928H7 I. Základní údaje Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 1.1. Pořadatelé: Z pověření ČJF, TJ Slovan Frenštát p/radhoštěm

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Výroční zpráva. Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

Výroční zpráva. Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * Výroční zpráva 2010 2 Poslání a cíle organizace Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) je nástupnickou organizací Československé hiporehabilitační společnosti, která byla založena v roce 1991. Společnost

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

2009 IPC ICE SLEDGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS MAY 9-16, OSTRAVA CZECH REPUBLIC. www.sledge2009.cz

2009 IPC ICE SLEDGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS MAY 9-16, OSTRAVA CZECH REPUBLIC. www.sledge2009.cz Historie a význam Mistrovství světa ve sledge hokeji Mistrovství světa ve sledge hokeji (dále jen MS) je po Zimních paralympijských hrách nejvýznamnější akcí Mezinárodního paralympijského výboru v patnáctileté

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Jezdecký klub Ranč Loučka Na Nivě 1, 66602 Předklášteří, tel.. 603 183355, IČO : 27001652, e-mail : http:/www.rancloucka.cz Charakteristika sdružení Jezdecký klub Ranč Loučka

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s.

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s. Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s. Zpráva o činnosti za rok 2015 Účel spolku: Účelem spolku je realizace aktivit zaměřených na organizaci plaveckých a jiných volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých,

Více

C U R L I N G U V O Z ÍČKÁŘŮ

C U R L I N G U V O Z ÍČKÁŘŮ Č e s k á f e d e r a c e S p a s t i c H a n d i c a p o. s. Soutěžní řád C U R L I N G U V O Z ÍČKÁŘŮ S p a s t i c H a n d i c a p 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Aktualizace: Platnost od: Zpracovali: Roman Suda,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

EWSC LITA SPORT Praha o. s.

EWSC LITA SPORT Praha o. s. Výroční zpráva 2007 EWSC LITA SPORT Praha o. s. Sportovní klub vznikl na podzim roku 2003, aby umožnil těžce tělesně postiženým lidem zapojit se do sportovního dění. Hlavním sportovním odvětvím je electric

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

SK MALEŠOV, PSČ mob: , ,

SK MALEŠOV, PSČ mob: , , mob 728 046 280,723 879 596, e-mail skmalesov@seznam.cz MEMORIAL FRANTIŠKA LHOTÁKA Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků 18.ročník Záštitu turnaje převzal. Vojtěch Novotný Odchovanec SK Malešov v

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 13. ročník celoročního integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2015

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2015 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL ( )

HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL ( ) HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL (2013-2014) V Ostravě 11.10.2013 Projekt je realizován za finančního přispění statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU

Více

Pardubické karate v roce 2010 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2010 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2010 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport.

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport. Co je to SPORT CAMP Letní tábor, který nabídne rozmanité sportovní vyžití a všeobecnou sportovní přípravu pro děti od 8 do 14 let. Děti budou mít možnost vyzkoušet si různé sporty nebo si vybrat sportovní

Více

Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty. křížkem.

Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty. křížkem. Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty Informace pro vyplnění dotazníku: vhodná odpověď bude při řízeném rozhovoru označena

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK

Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK 10. 10. 2013 TJ MORAVA Velké Losiny 788 14 Petrov nad Desnou, Terezín 32 IČ: 27022277 Účel: kompenzační příspěvek k udržení existence TJ MORAVA v roce 2013 110 000 Kč Libor

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha

Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha Sportovní klub vozíčkářů Praha Ovčárská 471 108 00 Praha Malešice V Praze, 13. 3. 2008 Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha We are not Loosers anymore Představení Florbalového oddílu Sportovního

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Česká hiporehabilitační společnost

Česká hiporehabilitační společnost Česká hiporehabilitační společnost Výroční zpráva 2009 Ústavní 91, 181 02 Praha 8 Reg. MV ČR č.j. VS/1-1/43807/00-R IČO: 1504411 Č.ú.: 177064616/0300 ČSOB Praha E-mail: info@hiporehabilitace-cr.cz Web:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

4. ročník turnaje SLOVAN CUP

4. ročník turnaje SLOVAN CUP 4. ročník turnaje SLOVAN CUP Pořadatel Rosice, z.s. ve spolupráci s obcí Tetčice Kategorie Hráči narozeni po 1.1.2005 (U11 starší přípravka) Místo Fotbalový stadion Rosice (Sportovní 372, Rosice) Povrch

Více

JK FANY HOSTĚNICE Rozpis jezdeckých závodů ČJF MČR v paravoltiži

JK FANY HOSTĚNICE Rozpis jezdeckých závodů ČJF MČR v paravoltiži 1. Základní ustanovení 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CVN - paravoltiž 1.1.2. Číslo závodů ČJF: A01G1 1.1.3. Název závodů: Mistrovství České republiky 1.1.4. Pořadatel: JK FANY Hostěnice

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ZLÍNA TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI R A MLADŠÍ. HC PSG ZLÍN, z. s. ZS - LUĎKA ČAJKY ZS - PSG ARÉNA

PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ZLÍNA TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI R A MLADŠÍ. HC PSG ZLÍN, z. s. ZS - LUĎKA ČAJKY ZS - PSG ARÉNA PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ZLÍNA TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI R. 2004 A MLADŠÍ HC PSG ZLÍN, z. s. 12. - 14. 8. 2016 ZS - LUĎKA ČAJKY ZS - PSG ARÉNA MÍSTO KONÁNÍ: zimní stadion Luďka Čajky a PSG aréna DATUM

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro

Více

Oběd + prezence Program semináře Pravidla SCM a SpSM, postupy a sestupy Přestávka, občerstvení

Oběd + prezence Program semináře Pravidla SCM a SpSM, postupy a sestupy Přestávka, občerstvení Nymburk, 7. 8. 11. 2011 12.00-13.00 Oběd + prezence 13.00-13.15 Program semináře 13.15 14.30 Pravidla SCM a SpSM, postupy a sestupy 14.30 15.00 Přestávka, občerstvení 15.00-16.00 Tréninkové DVD, testování

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více