ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel SAGAPO-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace Sídlo: Uhlířská 2, Bruntál, PSČ: IČ: Stat.zástupce: Mgr.Petr Konečný 2. Popis zařízení Sagapo-centrum pro mentálně postižené, příspěvková organizace sídlí v bývalé MŠ v rekonstruovaných 3 pavilonech. Pavilony jsou dvoupodlažní a v každém z nich je v 2NP ubytování pro 10 osob v celkem 12 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím, které je oddělené mužské a ženské, společné na chodbě. V 1NP jsou výukové, rehabilitační, terapeutické, kancelářské, stravovací a provozní prostory. Pavilony B a C jsou bariérové, všechny pavilony jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou ze sklo ocelové konstrukce, která je klasifikována technikem BOZP i hygienickou stanicí jako havarijní provoz. K odpočinku uživatelů je možné využít i pozemek související s objekty (vyjma uživatelů, kteří z důvodu bezpečnosti potřebují fyzickou podporu při bezpečném pohybu venku). K dispozici je také oplocené dětské hřiště se skluzavkou, průlezkami různé obtížnosti, pískovištěm a sportovní škvárové hřiště. Uživatelé využívají mimo výukových a terapeutických prostor místnosti určené pro odpočinek a relaxaci, které jsou vždy jedna na každém pavilonu.všechny 3 pavilony mají vlastní zdroj ohřevu TUV, jsou vytápěny centrální plynovou kotelnou, TUV a teplo je dodáváno 24 hodin denně 365 dnů v roce. Objekty i pozemky jsou ve vlastnictví města Bruntál, organizace je užívá na základě nájemní smlouvy za úhradu 1,-Kč/rok. Detašované pracoviště Sociálně terapeutické dílny je umístěno v Bruntále na ulici Hybešova 2 v objektu bývalých jeslí. Objekt je dvoupodlažní, plně bezbariérový s vlastním zdrojem ohřevu TUV a topení-plynová kotelna. Je v provozu denně od pondělí do pátku v časovém rozmezí od 7,00 do 15,30 hodin. V dílnách jsou provozy stolařská dílna, keramická dílna, dílna výroby ručního papíru, malování na sklo, košíkářská dílna, arteterapeutická dílna, tkalcovská dílna. Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví města Bruntál, organizace je užívá na základě kupní smlouvy z roku 1996-tato však kvůli formálním a věcným chybám není uznána KÚ jako platná-majetkoprávní řešení není ukončeno. Detašované pracoviště Podporované bydlení 1 je situováno do Vrbna pod Pradědem na adrese Střelniční 608 a 609. Zde má organizace v nájmu 2 rodinné domy, které slouží pro bydlení 8 klientům s mentálním postižením. Domy jsou nepodsklepené dispozice 3+1 postavené v roce 1997 po povodních v rámci pomoci ČČK. Mají vlastní zdroj výroby TUV a tepla-plynový kotel. Rodinné domy jsou pronajaty od ČČK-oblastního spolku v Bruntále. Detašované pracoviště Podporované bydlení 2 je situováno v Bruntále na ulici Zeyerova 6 v domě s pečovatelskou službou. V DPS má organizace v nájmu 5 bytů z nich 3 bezbariérové. V těchto bytech bydlí 7 osob s mentálním postižení z nichž 2 jsou navíc tělesně postižení a jsou trvale upoutání na invalidní vozík. Celý objekt byl zkolaudován v roce 2003, má vlastní zdroj ohřevu TUV a topeníplynová kotelna. Byty jsou pronajaty od města Bruntál. 1

2 3. Charakteristika poskytované služby Sagapo-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace,uhlířská 2 Bruntál je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, zřizovatelem je Krajský úřad Ostrava. Posláním zařízení je poskytovat domov a sociální služby klientům ve věku 4-18 let, 6-25 let a let, kteří vzhledem ke svému mentálnímu postižení nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Chceme jim umožnit prožít aktivní, smysluplný a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejné služby v zařízení domácího typu, a to formou poskytování individuálních služeb, podporujících jejich nezávislost a samostatnost. Veškeré služby poskytovat kvalifikovaným a lidsky vybaveným personálem. Poskytujeme služby: -denní a týdenní stacionář -domov pro zdravotně postižené -podporované bydlení -sociálně terapeutické dílny Cílem zařízení je vytvořit uživateli přirozené a podnětné prostředí, aktivně jej zapojit včetně jeho zákonného zástupce/opatrovníka do organizování vlastního rozvojového plánu, podporovat jej ve využívání dalších veřejných služeb v místě, poskytnout mu pocit bezpečí, důvěry, dostatek prostoru pro trávení volného času a pro intimní soukromí. Prioritou je dodržování práv uživatelů,respektování volby uživatele,individuální přístup pracovníků k uživatelům. Služby se přizpůsobují potřebám uživatele, ne uživatel službám. Pohlíží se na celkovou situaci uživatele např. rodinné zázemí. Naším cílem je, aby uživatel získané dovednosti s ohledem na svůj zdravotní stav a schopnosti udržel. V roce 2005 využilo služeb Sagapo Bruntál celkem 63 uživatelů, z toho 28 uživatelů v rezidenčních službách(celoroční a týdenní pobyt), 10 uživatelů v denním centru,7 uživatelů v přechodných pobytech, 16 uživatelů v chráněných bydleních. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ: V roce 2006 jsme navázali na program a aktivity, které v zařízení probíhaly v roce Již funkční aktivity byly rozšířeny o kroužek bubnování v drumcentru Jumping Drums pana Ivo Batouška, dále se rozšířila aktivita výuky práce s PC. Pro uživatele s těžšími formami postižení pokračujeme v bazální a orofaciální stimulaci. Ačkoli v naší práci směřujeme k úplnému vypuštění restriktivních postupů z našeho terapeutického repertoáru, dostáváme se s některými uživateli do situací, kdy restriktivním postupům nevyhneme. Pracovníci přímé péče opakovaně absolvovali praktický výcvik užití fyzických restrikcí v souladu s lidskými právy, které nejsou zneužitelné k prevenci náročných situací, trestání ani úlevě v práci personálu. Proběhla také supervize zaměřená na stávající situaci u klientů s problémovým chováním a konkrétní možnosti preventivních opatření, dále pak základy kognitivně-behaviorální terapie (vhodná pouze pro klienty s lehkým mentálním postižením), kterou bychom chtěli zavést do programu centra během r

3 Během celého roku se organizací zařízení i vlastní přímou prací s uživateli snažíme o uplatňování principu normalizace jako je: oddělení práce, volného času a bydlení, normální denní rytmus, normální noční rytmus, normální chod života, dostatečné ekonomické zaopatření, normální ekonomický standard, respektování potřeb, přání a zájmů, život ve světě se sexuálními vztahy a přiměřený kontakt pohlaví, přiměřený standard ve vybavenosti zařízení. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SLUŽEB: DENNÍ CENTRUM KAPACITA/ NAPLNĚNOST: 10/10 uživatelů + uživatelé celoročního a týdenního pobytu, kteří nejsou zařazeni do vzdělávacích a pracovních programů mimo zařízení Sagapo. Denní pobyt se zaměřuje na speciálně pedagogickou a sociálně terapeutickou práci s dětmi a dospělými, kteří vyžadují individuální přístup. Nabízí podporu při účasti na mimoškolních a volnočasových aktivitách. S uživateli denního centra pracují čtyři pracovníci (2 pedagogičtí pracovníci + 2 pracovníci sociální péče). STRUKTURA UŽIVATELŮ DENNÍHO CENTRA: Struktura uživatelů z hlediska potřebné podpory v oblasti adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a zdrojů, práce/škola): pět uživatelů zcela závislých na pomoci druhé osoby pět uživatelů potřebujících podporu ve výše uvedených oblastech Struktura uživatelů z hlediska diagnózy: tři uživatelé jsou osoby s kombinovaným postižením (hluboká mentální retardace a porucha mobility), u dvou uživatelů je diagnostikována epilepsie jeden uživatel se středně těžkou mentální retardací a autismem šest uživatelů s lehkou až středně těžkou mentální retardací Struktura uživatelů z hlediska věku: předškolní věk (3-6let): 1 uživatel školní věk (6-11let): 1 uživatel dospívající věk (11-15let): 1 uživatel adolescence (15-20let): 1 uživatel mladá dospělost (20-35let): 6 uživatelů střední dospělost (35-40let): 0 starší dospělost (40-60let): 0 stáří (60- a více): 0 Struktura uživatelů z hlediska pohlaví: 5 žen / 5 mužů 3

4 VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ DENNÍHO CENTRA MIMO ZAŘÍZENÍ Dva klienti jsou zařazeni do každodenní školní docházky - 1ZŠ Bruntál, jeden klient dochází do školy 1 týdně - Speciální škola Bruntál 6 klientů dochází každodenně do Rehabilitačních dílen METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE V DENNÍM CENTRU Vytvoření individuálního výchovně vzdělávacího plánu IVVP má vypracován každý uživatel pobytu při tvorbě individuálního plánu se zaměřujeme na potřeby každého uživatele jednotlivě, na jeho celkovou rehabilitaci a co nejpřirozenější vývoj IVVP se zaměřuje především na prohlubování oblasti komunikace, sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky, socializace, vědomostí a péče o domácnost Strukturované učení (TEACCH program) výchovně- vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu je zapojený jeden uživatel s autismem Alternativní a augmentativní komunikace Makaton komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívají dva uživatelé (TMR, autismus) Orofaciální stimulace k stimulaci řeči i relaxaci terapeutický postup, který zlepšuje držení těla a svalový tonus a tímto zlepšuje artikulaci, polykání a celkovou mluvní produkci Rodova terapie, stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace dle Castelo Moralese stimulujeme lehkým dotykem, štětcem, teplem či chladem, stiskem, vibrací, stimulace čichu a chuti terapie probíhá od května 2005, do terapie jsou zapojeni 3 uživatelé s těžkou mentální retardací a pohybovým postižením Bazální stimulace somatickými podněty - zejména dětské masáže vestibulárními podněty - kolébání na terapeutickém válci nebo na velkém míči 4

5 stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace čichovými a chuťovými podněty - stimulace rtů malým množstvím potravin, vonnými esencemi taktilně-haptické podněty - hlazení, tření různých materiálů, stimulace vizuálních podnětů - barevná světla, sledování světelných bodů terapie probíhá v relaxační místnosti s prvky Snoezelen místnosti (tlumené a různobarevné osvětlení, nabídka čichových vjemů, nastavitelnost zvuků a hudby) terapie probíhá individuálně 2x týdně /30min.. Do terapie se zapojili tři uživatelé s těžkým mentálním a pohybovým postižením. Terapie hrou / pracovní terapie předškolní + školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) pracovní praxe pracovní terapie je každodenní součástí programu centra, s menší či větší podporou se zapojili všichni uživatelé centra Arteterapie seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala převážně individuální formou v rozsahu 2x týdně - 30 min./ 1 uživatel. Do terapie se zapojili tři uživatelé z denního centra Canisterapie Sdružení Dogma, Ostrava stimulace přirozené komunikace, rozvoj jemné motoriky, zdroj motivace mazlení, hlazení, česání psů, podávání předmětů zvířatům, polohování, komunikace se zvířaty terapie probíhala po celou dobu r v rozsahu 1 x týdně/ 3hod., zapojili se tři uživatelé s těžkým mentálním a pohybovým postižením a tři uživatelé s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Pedagogicko-psychologické ježdění terapie probíhá ve stáji Amír v Rudné, uživatelé se dopravují veřejnou dopravou s doprovodem cílem terapie je úprava psychických a výchovných problémů, zvyšování sebevědomí, odstranění úzkosti a strachu čištění koně, obsloužení zvířete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cvičení na koni do terapie se v r zařadili tři uživatelé, terapie probíhá během celého roku v rozsahu 2 x týdně/ 4hod. 5

6 Doplňkové služby návštěvy bazénu 2x týdně/2hod Bubnování p. Batoušek 1 týdně /1hod. účastní se jeden klient METODY LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Denní centrum využívá služeb Fyzioterapie - Věry Češkové v areálu Sagapo Bruntál v těchto oblastech: elektroléčba parafín měkká technika míčkování labilní plochy míče podvodní masáže vířivka léčebná tělesná výchova Vojtova metoda reflexní lokomoce Bobath koncept Tři klienti denního centra na základě lékařského poukazu v r využívali zejména Bobath koncept, Vojtovu metodu reflexní lokomoce, léčebnou tělesnou výchovu, labilní plochy míče, míčkování VOLNÝ ČAS Možnosti trávení volného času sport (stolní. tenis, překážkové dráhy, stolní fotbal, ping-pong, pískoviště, jízda na koloběžce ) koupaliště, nafukovací bazén vycházky po okolí, návštěvy dětského hřiště (klouzačka, průlezky různých obtížností, houpačka) návštěvy sportovního škvárového hřiště - kopaná, vybíjená, výlety (volíme odpovídající náročnost) AKCE SPORTOVNÍ SPOLEČENSKÉ ÚNOR ÚSP Hlučín společenský ples BŘEZEN 6

7 Výlet Krnov ČERVEN Den dětí na téma CESTA DO PRAVĚKU setkání uživatelů, sourozenců, rodičů MOSTY 2006 rekreace Frenštát pod Radhoštěm ZÁŘÍ Městské divadlo Bruntál pohádka Kocour v botách PROSINEC Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem SPgŠ Krnov, setkání dětí, rodičů a přátel REKREACE-týdenní ozdravný pobyt Frenštát pod Radhoštěm nabídku využilo 1 uživatel PROSTŘEDÍ Denní centrum má k dispozici dvě herny, cvičnou kuchyni, třídu pro individuální práci, místnost na pracovní činnost (arteterapie, ergoterapie),relaxační místnost, šatnu a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Herny se užívají zejména ke společným hrám, odpočinku, pohybovým aktivitám, cvičná kuchyně slouží k nácvikům běžných prací v domácnosti (mytí a utírání nádobí, vaření jednoduchých jídel, nácvik postupu přípravy čaje, kávy, ), ve třídě pro individuální práci pracuje individuálně pedagogický pracovník s uživatelem. VYBAVENÍ Herna I.- koberec, ribstoly, švédské lavice, TV, odpočinkový kout, rehabilitační bazén s kuličkami, trampolína, rehabilitační míče, rehabilitační elipsa, CD přehrávač Herna II. - odpočinkový kout, stoly ke společné práci, společenské hry, Třída pro individuální práci - stůl pro individuální práci, stůl s boxy pro samostatnou práci. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, jednoploténkový vařič, lednice s mrazákem. Relaxační místnost- CD přehrávač, barevné osvětlení, antidekubitní podložky, žíněnky, vodní válec, aromalampy UČEBNÍ POMŮCKY: originální předměty běžných činností, jevů (talíř, ramínko, zubní kartáček...) zobrazení a znázornění předmětů a jevů (fotografie, piktogramy, obrázky, modely) textové pomůcky (učebnice pro pomocné a zvláštní školy, literatura pro děti, pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky) výpočetní a zvuková technika - CD přehraváč + CD nosiče, PC + programy pro děti ve věku 1-15 let, TV speciální pomůcky - pomůcky pro tělesnou výchovu, pro rozvoj kognitivních schopností, percepce 7

8 rehabilitační pomůcky - polohovací pomůcky, antidekubitní podložky, rehabilitační sedačky TÝDENNÍ POBYT Kapacita/naplněnost: 10/9 Týdenní pobyt se snaží podpořit uživatele a jeho rodinu při osamostatňování se a uplatňování doposud nabitých dovedností v praktickém životě za účelem co největší možné samostatnosti uživatele. S uživateli pracují dva pracovníci sociální péče + dva pedagogové, postupují podle individuálně výchovně vzdělávacích plánů, které rozvíjí uživatele zejména v oblastech komunikace, socializace, zvládání osobní péče, trávení volného času, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, zdraví. STRUKTURA UŽIVATELŮ TÝDENNÍHO POBYTU: Potřeby uživatelů v oblasti adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a zdrojů, práce/škola): Pět uživatelů je zcela závislých na pomoci druhé osoby Čtyři uživatelé potřebují podporu ve třech a více uvedených oblastí Struktura uživatelů z hlediska diagnózy: jeden uživatel s lehkou mentální retardací a poruchami emocionality jeden uživatel se středně těžkou mentální retardací, úplným sluchovým postižením a autismem jeden uživatel s DMO a autismem jeden uživatel s středně těžkou mentální retardací a autismem. tři uživatelé se středně těžkou mentální retardací dva uživatelé - Downův syndrom u dvou uživatelů je diagnostikována epilepsie Struktura uživatelů z hlediska věku: Předškolní věk (3-6let): -0 Školní věk (6-11let): 1 uživatel Dospívající věk (11-15let): 3 uživatelé Adolescence (15-20let): 3 uživatelé Mladá dospělost (20-35let): 2 uživatelé Střední dospělost (35-40let): -0 Starší dospělost (45-60let): -0 Stáří (60 a více): - 0 Struktura uživatelů z hlediska pohlaví: 2 ženy / 7 mužů 8

9 VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ TÝDENNÍHO POBYTU do každodenní školní docházky je zařazeno sedm uživatelů týdenního pobytu, jeden uživatel navštěvuje 1ZŠ Bruntál (autistická třída), šest uživatelů dochází do Speciální školy Bruntál, Rýmařovská 15 jeden uživatel navštěvuje Rehabilitační dílny jeden uživatel je zařazen do denního centra METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Vytvoření individuálního výchovně-vzdělávacího plánu sestavení dílčích cílů se zaměřením na domény: osobní péče, komunikace, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, sociální dovednosti, volný čas, zdraví,.. důraz klademe na potřeby každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a na jeho co nejpřirozenější vývoj Strukturované učení (TEACCH program) výchovně-vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu jsou zapojeni tři uživatelé centra Alternativní a augmentativní komunikace Makaton komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívá pět uživatelů s autismem nebo poruchou komunikace Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: PaedDr. Věra Čadilová (rozsah 6 hodin) - Strukturované učení (struktura prostoru, denní režimy, struktura pracovního místa, krabicové úlohy, resp. kódované úlohy, procesuální schémata) Komunikace u osob s PAS. Nácvik sociálně přijatelné komunikace (verbální, alternativní forma komunikace), náměty komunikačních cvičení. Videoukázky. Orofaciální stimulace stimulace řeči i k relaxaci terapeutický postup, který zlepšuje držení těla a svalový tonus a tímto zlepšuje artikulaci, polykání a celkovou mluvní produkci stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace 9

10 stimulujeme lehkým dotykem, štětcem, teplem či chladem, stiskem, vibrací, stimulace čichu a chuti orofaciální stimulaci využívá jeden uživatel týdenního pobytu. Bazální stimulace somatickými podněty - zejména dětské masáže vestibulárními podněty - kolébání na terapeutickém válci nebo na velkém míči taktilně-haptickými podněty - hlazení, tření různých materiálů, stimulace úchopu vkládáním předmětů vizuálních podnětů - barevná světla, sledování světelných bodů využívá jeden uživatel s autismem a těžkou mentální retardací Terapie hrou / pracovní terapie školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé týdenního pobytu Pedagogicko-psychologické ježdění úprava psychických a výchovných problémů, zvyšování sebevědomí, odstranění úzkosti a strachu čištění koně, obsloužení zvířete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cvičení na koni z týdenního pobytu navštěvují stáj Amír čtyři uživatelé s lehkou až střední MR a autismem. Jeden uživatel využívá terapii samostatně pod dohledem pracovníků stáje. Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpěv a hra na hudební nástroje, říkadla, písně s tancem, relaxace - poslech relaxační hudby, masáže pomocí masážních míčků a válečků, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdně v rozsahu 15-20min v malých skupinkách uživatelů. Snažíme se, aby ve skupině byli uživatelé s podobným postižením. Aktivně se zapojili uživatelé s Downovým syndromem. Arteterapie seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v rozsahu 2x týdně 10

11 Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatelů, služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným řetězcem událostí, které by na sebe ničím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodně. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují. Tento předpoklad se dá vyjádřit vztahem: A B C spouštěč vlastní chování následek, zpevňovač Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu předcházet určité spouštěče (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po něm vyskytnout takové následky (C), které člověku přináší dostatečné zisky a motivují ho při stejných spouštěčích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B)Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak, aby problémové chování přestalo být funkční. v zařízení se terapie osvědčila především u problémového chování klientů s autismem, těžkou až střední mentální retardací. Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: Mgr. Hynek Jůn (rozsah 6 hodin) - Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) EDM pěti krokový terapeutický postup pro zvládání problémového chování (první krok postupu: behaviorální a funkční analýza chování, druhý až pátý krok: analýza prostředí, analýza činností, diferenční zpevňování, averzivní tlumení) Logopedie logopedická ambulance při Speciální škole, Bruntál - Mgr. Večeřová Doplňkové služby aktivitu využívá návštěvy bazénu 1x týdně / 2hod. 5 uživatelů návštěvy tělocvičny při ZŠ Bruntál - 1x týdně/1hod. 7 uživatelů kroužek vaření, Sagapo, Bruntál - 1x týdně /45min. 3 uživatelé kroužek "práce s PC" - 1x týdně / 30min. 1 uživatel Přírodovědecký kroužek DDM Bruntál-1x týdně/4h 1 uživatel VOLNÝ ČAS Možnosti trávení volného času sport (stolní tenis, překážkové dráhy, stolní fotbal, ping-pong, kuželky, bazén, ) koupaliště, nafukovací bazén 11

12 opékání vycházky po okolí, návštěvy dětského hřiště (klouzačka, průlezky různých obtížností, houpačka) návštěvy sportovního škvárového hřiště - kopaná, vybíjená, čajovna, kino, divadlo, knihovna, videopůjčovna, restaurace příprava jednoduchý jídel a moučníků výlety (volíme odpovídající náročnost) návštěva příbuzných a přátel diskotéka, taneční hry návštěva posilovny vyjížďky na kole AKCE SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ LEDEN Kino Krnov Jak se krotí krokodýli ÚNOR Diskoples Hlučín BŘEZEN Poznej nové kamarády- Krnov KVĚTEN Lehkoatletické závody ČERVEN Den dětí na téma CESTA DO PRAVĚKU setkání uživatelů, sourozenců, rodičů MOSTY 2006 sedmidenní rekreace Frenštát pod Radhoštěm ZÁŘÍ Městské divadlo Bruntál pohádka Kocour v botách PROSINEC Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem SPgŠ Krnov, setkání dětí, rodičů a přátel REKREACE: Frenštát pod Radhoštěm-týdenní ozdravný pobyt nabídku využilo 2 uživatelé PROSTŘEDÍ Týdenní pobyt poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Je k dispozici klubovna, cvičná kuchyně, relaxační místnost, dvě herny, místnost pro pracovní činnost a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Klubovna je využívána ke sledování TV, videa, společnému odpočinku, cvičná kuchyně slouží uživatelům k přípravě kávy, čaje nebo pro nácvik těchto a podobných činností. Herny slouží k aktivnímu odpočinku, zejména pohybovým aktivitám, hře se stavebnicí, s balónem atd. 12

13 Vybavení: Klubovna - koberec, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, magnetofon. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér. Herna, relaxační místnost, místnost k pracovní činnosti - viz. denní pobyt CELOROČNÍ POBYT KAPACITA / NAPLNĚNOST 20/20 Celoroční pobyt zajišťuje bezpečné, důstojné, respektující a podnětné zázemí. Chce rozvíjet a zachovávat zejména praktické dovednosti uživatelů a vazby s rodinou, které jsou běžnou součástí plnohodnotného života. Celoroční pobyt se zaměřuje na speciálně pedagogickou a sociálně terapeutickou práci s dětmi a dospělými, kteří vyžadují individuální přístup. Nabízí podporu při účasti na mimoškolních a volnočasových aktivitách. S uživateli celoročního pobytu pracuje celkem šest pracovníků sociální péče a dva pedagogové. STRUKTURA UŽIVATELŮ CELOROČNÍHO POBYTU: Potřeby uživatelů v oblasti adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a zdrojů, práce/škola): šest uživatel s lehkou mentální retardací tři uživatelé se středně těžkou až těžkou mentální retardací, autismem jeden uživatel s lehkým mentálním postižením, autismem a částečnou ztrátou sluchu jedna uživatelka se středně těžkou mentální retardací, Rubenstainův syndrom čtyři uživatelé se středně těžkou mentální retardací, Downův syndrom jeden uživatel s těžkou mentální retardací jeden uživatel se středně těžkou mentální retardací, poruchami chování a emocionality tři uživatelé se středně těžkou mentální retardací Struktura uživatelů z hlediska věku: předškolní věk (3-6let): -0 školní věk (6-11let): 3 uživatelé dospívající věk (11-15let): -1 uživatel adolescence (15-20let): 3 uživatelé mladá dospělost (20-35let): 10 uživatelů střední dospělost (35-45let): -2 uživatelé starší dospělost (45-60let): -1 stáří (60 a více):

14 Struktura uživatelů z hlediska pohlaví: 4ženy / 16 mužů VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ CELOROČNÍHO POBYTU MIMO ZAŘÍZENÍ do každodenní školní docházky je zařazeno sedm uživatelů týdenního pobytu z toho dva uživatelé navštěvují 1ZŠ Bruntál (autistická třída), pět uživatelů dochází do Speciální školy Bruntál, Rýmařovská 15 osm uživatelů navštěvuje Rehabilitační dílny jeden uživatel je zařazen do denního centra jeden uživatel navštěvuje market Billa, Bruntál za účelem praxe a osvojení si pracovních návyků v rozsahu 10hod. týdně jeden uživatel má sjednaný pracovní poměr a uzavřenou pracovní smlouvu (zkrácený úvazek) jedna uživatelka navštěvuje stáj Amír Rudná, jako bezplatnou praxi, cílem je upevnění pracovních návyků při práci u koní, kde je uživatelka pod dohledem pracovníků. jeden uživatel je zaměstnán na částečný úvazek jako pomocný údržbář v SAGAPO Bruntál METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Vytvoření individuálního výchovně-vzdělávacího plánu sestavení dílčích cílů se zaměřením na domény: osobní péče, komunikace, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, sociální dovednosti, osvojení si pracovních návyků, volný čas, zdraví,.. důraz klademe na potřeby každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a na jeho co nejpřirozenější vývoj Strukturované učení (TEACCH program) výchovně-vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu jsou zapojeni čtyři uživatelé centra Alternativní a augmentativní komunikace Makaton komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívá šest uživatelů s autismem nebo poruchou komunikace 14

15 Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: PaedDr. Věra Čadilová (rozsah 6 hodin) - Strukturované učení (struktura prostoru, denní režimy, struktura pracovního místa, krabicové úlohy, resp. kódované úlohy, procesuální schémata) Komunikace u osob s PAS. Nácvik sociálně přijatelné komunikace (verbální, alternativní forma komunikace), náměty komunikačních cvičení. Videoukázky. Orofaciální stimulace stimulace řeči i k relaxaci terapeutický postup, který zlepšuje držení těla a svalový tonus a tímto zlepšuje artikulaci, polykání a celkovou mluvní produkci stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace stimulujeme lehkým dotykem, štětcem, teplem či chladem, stiskem, vibrací, stimulace čichu a chuti orofaciální stimulaci využívá jeden uživatel celoročního pobytu. Bazální stimulace somatickými podněty - zejména dětské masáže vestibulárními podněty - kolébání na terapeutickém válci nebo na velkém míči taktilně-haptickými podněty - hlazení, tření různých materiálů, stimulace úchopu vkládáním předmětů vizuálních podnětů - barevná světla, sledování světelných bodů Terapie hrou / pracovní terapie školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé celoročního pobytu Pedagogicko-psychologické ježdění úprava psychických a výchovných problémů, zvyšování sebevědomí, odstranění úzkosti a strachu čištění koně, obsloužení zvířete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cvičení na koni z celoročního pobytu navštěvují stáj Amír čtyři uživatelé s lehkou až střední MR a autismem. Jeden uživatel využívá terapii samostatně pod dohledem pracovníků stáje. 15

16 Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpěv a hra na hudební nástroje, říkadla, písně s tancem, relaxace - poslech relaxační hudby, masáže pomocí masážních míčků a válečků, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdně v rozsahu 15-20min v malých skupinkách uživatelů. Snažíme se, aby ve skupině byli uživatelé s podobným postižením. Aktivně se zapojili uživatelé s Downovým syndromem, těžkou mentální retardací. Arteterapie seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v rozsahu 2x týdně Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatelů služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným řetězcem událostí, které by na sebe ničím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodně. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují. Tento předpoklad se dá vyjádřit vztahem: A B C spouštěč vlastní chování následek, zpevňovač Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu předcházet určité spouštěče (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po něm vyskytnout takové následky (C), které člověku přináší dostatečné zisky a motivují ho při stejných spouštěčích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B)Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak, aby problémové chování přestalo být funkční. v zařízení se terapie osvědčila především u problémového chování klientů s autismem, těžkou až střední mentální retardací. Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: Mgr. Hynek Jůn (rozsah 6 hodin) - Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) EDM pěti krokový terapeutický postup pro zvládání problémového chování (první krok postupu: behaviorální a funkční 16

17 analýza chování, druhý až pátý krok: analýza prostředí, analýza činností, diferenční zpevňování, averzivní tlumen Logopedie logopedická ambulance při Speciální škole, Bruntál - Mgr. Večeřová Doplňkové služby aktivitu využívá návštěvy bazénu 1x týdně / 2hod. 10 uživatelů návštěvy tělocvičny při ZŠ Bruntál - 1x týdně/1hod. 13 uživatelů kroužek vaření, Sagapo, Bruntál - 1x týdně /45min. 3 uživatelé kroužek "práce s PC" - 1x týdně / 30min. 6 uživatelů kroužek - bubnování, DDM Bruntál - 1x týdně/1h 3 uživatelé VOLNÝ ČAS Možnosti trávení volného času sport (stolní tenis, překážkové dráhy, stolní fotbal, ping-pong, kuželky, bazén, ) koupaliště, nafukovací bazén opékání vycházky po okolí, návštěvy dětského hřiště (klouzačka, průlezky různých obtížností, houpačka) návštěvy sportovního škvárového hřiště - kopaná, vybíjená, čajovna, kino, divadlo, knihovna, videopůjčovna, restaurace příprava jednoduchý jídel a moučníků výlety (volíme odpovídající náročnost) návštěva příbuzných a přátel diskotéka, taneční hry návštěva posilovny vyjížďky na kole AKCE SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ LEDEN ÚNOR Kino Krnov Jak se krotí krokodýli Výlet do Horního Benešova Disko ples Hlučín Zábavné odpoledne - Zpívání při kytaře Maškarní ples SPMS Výlet Krnov, Karlova Studánka Bowling BŘEZEN Matějská pouť Praha 17

18 Krnov - Poznej nové kamarády Bubnování s p. Batouškem - Klub BARBAR Klubíčkový ples- Kulturní dům Bruntál DUBEN Velikonoční výstavka na Zámku Bruntál ZUŠ terapie Super Luisa Velikonoční turnaj v kopané Diskotéka SPMP Kino Bruntál Rafťáci KVĚTEN Lehkoatletické závody Krnov - čtyřboj Opole Mezinárodní fotbalový zápas Koncert Nova Praha ČERVEN Den dětí na téma CESTA DO PRAVĚKU, setkání přátel, rodičů Diskotéka s SPMP ke Dni dětí Zahradní slavnost Jindřichov Vystoupení s p. Batouškem a SPMP- bubnování ČERVENEC - SRPEN ZOO Olomouc Světlá Hora Jezdecké dny Výlet do Ostravy a Klímkovic, Malé Morávky, Milotic, Karlovy Studánky, Slezskou Hartu, opékání párků ZÁŘÍ Sportovní hry Opava Indiánské léto, Zámek Bruntál Olympiáda atletika, Frýdek Místek ŘÍJEN Taneční zábava na SOU Bruntál Plavecký výcvik Turnaj v Bowlingu LISTOPAD Akademie Městské divadlo Plavecký výcvik Prezentace SAGAPO -Kulturní dům Bruntál, taneční vystoupení PROSINEC Fotbalový turnaj Castelleráno Itálie Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem SPgŠ Krnov, setkání dětí, rodičů a přátel 18

19 REKREACE: Frenštát pod Radhoštěm týdenní ozdravný pobyt nabídku využilo 7 uživatelů PROSTŘEDÍ Celoroční pobyt poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Je k dispozici klubovna, cvičná kuchyně, relaxační místnost, dvě herny, místnost pro pracovní činnost a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Klubovna je využívána ke sledování TV, videa, společnému odpočinku, cvičná kuchyně slouží uživatelům k přípravě kávy, čaje nebo pro nácvik těchto a podobných činností. Herny slouží k aktivnímu odpočinku, zejména pohybovým aktivitám, hře se stavebnicí, s balónem atd. VYBAVENÍ Klubovna - koberec, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, magnetofon. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, Herna, relaxační místnost, místnost k pracovní činnosti - viz. denní pobyt PODPOROVANÉ BYDLENÍ Vrbno pod Pradědem Střelniční 608: Kapacita: 3 klienti Obsazení: 3 klienti Vrbno pod Pradědem - Střelniční 609: Kapacita: 4 klienti Obsazení: 4 klienti Bruntál, Zeyerova 18:Kapacita: 8 klientů Obsazení: 7 klientů Složení klientů se po celý rok nezměnilo a zůstalo stejné. Zaměstnání a náplň volného času klientů: prádelna Sagapo-1 klient chráněné dílny Sagapo-4 klienti terapeutické dílny Polárka-3 klienti stáje Amír Rudná pod Pradědem-1 klient Zelená dílna Bruntál-2 klienti Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p.-1 klient v domácnosti-2 klienti Kofoedova škola Bruntál-2 klienti( občanské sdružení - kurz začátečníků práce s počítačem ), agentura podporovaného zaměstnávání ( podpora klienta v tom, aby si našel a udržel pracovní místo a aby získal pracovní návyky ) údržba Sagapo-1 klient firma Czasch s.r.o.-1 klient 19

20 Kulturně společenské a sportovní akce v průběhu roku 2006: návštěva plesu v ÚSP Hlučín výroční schůze svazu invalidů ve Vrbně pod Pradědem spojená s koncertem a taneční zábavou Matějská pouť v Praze koncert bubeníků v Bar Baru přátelské fotbalové utkání v Polsku ve městě Opole koncert NOVY v Praze Mosty Přerov nadační fond Genáček Návštěva Vrbenských dnů výlet na Uhlířský vrch, který organizovala Polárka XXII.ročník zdravotně postižených okresu Bruntál klienti vytvořili jedno družstvo a zúčastnili se závodů zdravotně postižených dětský den večerní opékání vystoupení klientů se skupinou bubeníků na náměstí v Bruntále společné bubnování volejbalový zápas ve Zlíně rehabilitační pobyt na Orbitě v Dolní Bečvě, který organizovalo sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, okresní organizace Karviná pomoc při úklidu hřbitova ve Vrbně pod Pradědem fotbalový turnaj v Castellarano-Itálie mikulášská nadílka v sociálně terapeutické dílně Polárka diskotéka s nadílkou. V roce 2006 nedošlo v podporovaném bydlení k žádným změnám. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Cíle sociálně terapeutických dílen Cíle směřují ke zlepšení nebo stabilizaci sociálního, psychického, pracovního a tělesného stavu uživatele sociálních služeb. aktivizace, umožnění pracovního uplatnění a smysluplného využití volného času posílení samostatnosti a soběstačnosti umožnění rozvoje nebo stabilizace sociálních, tělesných a pracovních dovedností a návyků umožnění pobytu v akceptujícím a vstřícném prostředí vytvořit podmínky pro pocit užitečnosti, potřebnosti a důstojnosti pomáhat rodinám uživatelů služeb a spolupracovat s nimi při naplňování cílů Umístění Sociálně terapeutické dílny se nachází mimo centrum města Bruntál pod Uhlířským vrchem na ul. Hybešova 2. Jsou součástí Sagapo centrum pro mentálně postižené, příspěvková organizace. Objekt je samostatná jednopatrová vila se zahradou, nyní vyřešena zcela bezbariérově. Má samostatný přístup z vnější komunikace se zahradou a odpočinkovým prostorem. Své služby realizujeme v domáckém, téměř rodinném prostředí, v malé sociální skupině, která je ve svém složení velmi vrstevnatá a bohatá na sociální kontakty. Charakteristika V současné době navštěvuje dílny 18 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením starší 18ti let. Z toho 4 ženy a 14 mužů. Tento počet klientů je vzhledem k využití stávajících prostor zcela maximální. Provoz je zajištěn od 8,00-14,30 hod denně mimo soboty, neděle a svátky. Naše zařízení poskytuje klientům doprovod tam i zpět do centra Sagapo na ul. Uhlířská 2, Bruntál. Imobilní klienti jsou přepravováni služebním automobilem. 20

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 OPAVA; IČ: 00016772; tel.: 553 712 183; e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz; www.ddopava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vytvořený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov Ing.Stanislav Petrovič 2010 Zpracováno týmem vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, Domova Maxov, za účelem zvýšení kvality poskytovaných

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více