ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel SAGAPO-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace Sídlo: Uhlířská 2, Bruntál, PSČ: IČ: Stat.zástupce: Mgr.Petr Konečný 2. Popis zařízení Sagapo-centrum pro mentálně postižené, příspěvková organizace sídlí v bývalé MŠ v rekonstruovaných 3 pavilonech. Pavilony jsou dvoupodlažní a v každém z nich je v 2NP ubytování pro 10 osob v celkem 12 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím, které je oddělené mužské a ženské, společné na chodbě. V 1NP jsou výukové, rehabilitační, terapeutické, kancelářské, stravovací a provozní prostory. Pavilony B a C jsou bariérové, všechny pavilony jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou ze sklo ocelové konstrukce, která je klasifikována technikem BOZP i hygienickou stanicí jako havarijní provoz. K odpočinku uživatelů je možné využít i pozemek související s objekty (vyjma uživatelů, kteří z důvodu bezpečnosti potřebují fyzickou podporu při bezpečném pohybu venku). K dispozici je také oplocené dětské hřiště se skluzavkou, průlezkami různé obtížnosti, pískovištěm a sportovní škvárové hřiště. Uživatelé využívají mimo výukových a terapeutických prostor místnosti určené pro odpočinek a relaxaci, které jsou vždy jedna na každém pavilonu.všechny 3 pavilony mají vlastní zdroj ohřevu TUV, jsou vytápěny centrální plynovou kotelnou, TUV a teplo je dodáváno 24 hodin denně 365 dnů v roce. Objekty i pozemky jsou ve vlastnictví města Bruntál, organizace je užívá na základě nájemní smlouvy za úhradu 1,-Kč/rok. Detašované pracoviště Sociálně terapeutické dílny je umístěno v Bruntále na ulici Hybešova 2 v objektu bývalých jeslí. Objekt je dvoupodlažní, plně bezbariérový s vlastním zdrojem ohřevu TUV a topení-plynová kotelna. Je v provozu denně od pondělí do pátku v časovém rozmezí od 7,00 do 15,30 hodin. V dílnách jsou provozy stolařská dílna, keramická dílna, dílna výroby ručního papíru, malování na sklo, košíkářská dílna, arteterapeutická dílna, tkalcovská dílna. Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví města Bruntál, organizace je užívá na základě kupní smlouvy z roku 1996-tato však kvůli formálním a věcným chybám není uznána KÚ jako platná-majetkoprávní řešení není ukončeno. Detašované pracoviště Podporované bydlení 1 je situováno do Vrbna pod Pradědem na adrese Střelniční 608 a 609. Zde má organizace v nájmu 2 rodinné domy, které slouží pro bydlení 8 klientům s mentálním postižením. Domy jsou nepodsklepené dispozice 3+1 postavené v roce 1997 po povodních v rámci pomoci ČČK. Mají vlastní zdroj výroby TUV a tepla-plynový kotel. Rodinné domy jsou pronajaty od ČČK-oblastního spolku v Bruntále. Detašované pracoviště Podporované bydlení 2 je situováno v Bruntále na ulici Zeyerova 6 v domě s pečovatelskou službou. V DPS má organizace v nájmu 5 bytů z nich 3 bezbariérové. V těchto bytech bydlí 7 osob s mentálním postižení z nichž 2 jsou navíc tělesně postižení a jsou trvale upoutání na invalidní vozík. Celý objekt byl zkolaudován v roce 2003, má vlastní zdroj ohřevu TUV a topeníplynová kotelna. Byty jsou pronajaty od města Bruntál. 1

2 3. Charakteristika poskytované služby Sagapo-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace,uhlířská 2 Bruntál je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, zřizovatelem je Krajský úřad Ostrava. Posláním zařízení je poskytovat domov a sociální služby klientům ve věku 4-18 let, 6-25 let a let, kteří vzhledem ke svému mentálnímu postižení nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Chceme jim umožnit prožít aktivní, smysluplný a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejné služby v zařízení domácího typu, a to formou poskytování individuálních služeb, podporujících jejich nezávislost a samostatnost. Veškeré služby poskytovat kvalifikovaným a lidsky vybaveným personálem. Poskytujeme služby: -denní a týdenní stacionář -domov pro zdravotně postižené -podporované bydlení -sociálně terapeutické dílny Cílem zařízení je vytvořit uživateli přirozené a podnětné prostředí, aktivně jej zapojit včetně jeho zákonného zástupce/opatrovníka do organizování vlastního rozvojového plánu, podporovat jej ve využívání dalších veřejných služeb v místě, poskytnout mu pocit bezpečí, důvěry, dostatek prostoru pro trávení volného času a pro intimní soukromí. Prioritou je dodržování práv uživatelů,respektování volby uživatele,individuální přístup pracovníků k uživatelům. Služby se přizpůsobují potřebám uživatele, ne uživatel službám. Pohlíží se na celkovou situaci uživatele např. rodinné zázemí. Naším cílem je, aby uživatel získané dovednosti s ohledem na svůj zdravotní stav a schopnosti udržel. V roce 2005 využilo služeb Sagapo Bruntál celkem 63 uživatelů, z toho 28 uživatelů v rezidenčních službách(celoroční a týdenní pobyt), 10 uživatelů v denním centru,7 uživatelů v přechodných pobytech, 16 uživatelů v chráněných bydleních. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ: V roce 2006 jsme navázali na program a aktivity, které v zařízení probíhaly v roce Již funkční aktivity byly rozšířeny o kroužek bubnování v drumcentru Jumping Drums pana Ivo Batouška, dále se rozšířila aktivita výuky práce s PC. Pro uživatele s těžšími formami postižení pokračujeme v bazální a orofaciální stimulaci. Ačkoli v naší práci směřujeme k úplnému vypuštění restriktivních postupů z našeho terapeutického repertoáru, dostáváme se s některými uživateli do situací, kdy restriktivním postupům nevyhneme. Pracovníci přímé péče opakovaně absolvovali praktický výcvik užití fyzických restrikcí v souladu s lidskými právy, které nejsou zneužitelné k prevenci náročných situací, trestání ani úlevě v práci personálu. Proběhla také supervize zaměřená na stávající situaci u klientů s problémovým chováním a konkrétní možnosti preventivních opatření, dále pak základy kognitivně-behaviorální terapie (vhodná pouze pro klienty s lehkým mentálním postižením), kterou bychom chtěli zavést do programu centra během r

3 Během celého roku se organizací zařízení i vlastní přímou prací s uživateli snažíme o uplatňování principu normalizace jako je: oddělení práce, volného času a bydlení, normální denní rytmus, normální noční rytmus, normální chod života, dostatečné ekonomické zaopatření, normální ekonomický standard, respektování potřeb, přání a zájmů, život ve světě se sexuálními vztahy a přiměřený kontakt pohlaví, přiměřený standard ve vybavenosti zařízení. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SLUŽEB: DENNÍ CENTRUM KAPACITA/ NAPLNĚNOST: 10/10 uživatelů + uživatelé celoročního a týdenního pobytu, kteří nejsou zařazeni do vzdělávacích a pracovních programů mimo zařízení Sagapo. Denní pobyt se zaměřuje na speciálně pedagogickou a sociálně terapeutickou práci s dětmi a dospělými, kteří vyžadují individuální přístup. Nabízí podporu při účasti na mimoškolních a volnočasových aktivitách. S uživateli denního centra pracují čtyři pracovníci (2 pedagogičtí pracovníci + 2 pracovníci sociální péče). STRUKTURA UŽIVATELŮ DENNÍHO CENTRA: Struktura uživatelů z hlediska potřebné podpory v oblasti adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a zdrojů, práce/škola): pět uživatelů zcela závislých na pomoci druhé osoby pět uživatelů potřebujících podporu ve výše uvedených oblastech Struktura uživatelů z hlediska diagnózy: tři uživatelé jsou osoby s kombinovaným postižením (hluboká mentální retardace a porucha mobility), u dvou uživatelů je diagnostikována epilepsie jeden uživatel se středně těžkou mentální retardací a autismem šest uživatelů s lehkou až středně těžkou mentální retardací Struktura uživatelů z hlediska věku: předškolní věk (3-6let): 1 uživatel školní věk (6-11let): 1 uživatel dospívající věk (11-15let): 1 uživatel adolescence (15-20let): 1 uživatel mladá dospělost (20-35let): 6 uživatelů střední dospělost (35-40let): 0 starší dospělost (40-60let): 0 stáří (60- a více): 0 Struktura uživatelů z hlediska pohlaví: 5 žen / 5 mužů 3

4 VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ DENNÍHO CENTRA MIMO ZAŘÍZENÍ Dva klienti jsou zařazeni do každodenní školní docházky - 1ZŠ Bruntál, jeden klient dochází do školy 1 týdně - Speciální škola Bruntál 6 klientů dochází každodenně do Rehabilitačních dílen METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE V DENNÍM CENTRU Vytvoření individuálního výchovně vzdělávacího plánu IVVP má vypracován každý uživatel pobytu při tvorbě individuálního plánu se zaměřujeme na potřeby každého uživatele jednotlivě, na jeho celkovou rehabilitaci a co nejpřirozenější vývoj IVVP se zaměřuje především na prohlubování oblasti komunikace, sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky, socializace, vědomostí a péče o domácnost Strukturované učení (TEACCH program) výchovně- vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu je zapojený jeden uživatel s autismem Alternativní a augmentativní komunikace Makaton komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívají dva uživatelé (TMR, autismus) Orofaciální stimulace k stimulaci řeči i relaxaci terapeutický postup, který zlepšuje držení těla a svalový tonus a tímto zlepšuje artikulaci, polykání a celkovou mluvní produkci Rodova terapie, stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace dle Castelo Moralese stimulujeme lehkým dotykem, štětcem, teplem či chladem, stiskem, vibrací, stimulace čichu a chuti terapie probíhá od května 2005, do terapie jsou zapojeni 3 uživatelé s těžkou mentální retardací a pohybovým postižením Bazální stimulace somatickými podněty - zejména dětské masáže vestibulárními podněty - kolébání na terapeutickém válci nebo na velkém míči 4

5 stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace čichovými a chuťovými podněty - stimulace rtů malým množstvím potravin, vonnými esencemi taktilně-haptické podněty - hlazení, tření různých materiálů, stimulace vizuálních podnětů - barevná světla, sledování světelných bodů terapie probíhá v relaxační místnosti s prvky Snoezelen místnosti (tlumené a různobarevné osvětlení, nabídka čichových vjemů, nastavitelnost zvuků a hudby) terapie probíhá individuálně 2x týdně /30min.. Do terapie se zapojili tři uživatelé s těžkým mentálním a pohybovým postižením. Terapie hrou / pracovní terapie předškolní + školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) pracovní praxe pracovní terapie je každodenní součástí programu centra, s menší či větší podporou se zapojili všichni uživatelé centra Arteterapie seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala převážně individuální formou v rozsahu 2x týdně - 30 min./ 1 uživatel. Do terapie se zapojili tři uživatelé z denního centra Canisterapie Sdružení Dogma, Ostrava stimulace přirozené komunikace, rozvoj jemné motoriky, zdroj motivace mazlení, hlazení, česání psů, podávání předmětů zvířatům, polohování, komunikace se zvířaty terapie probíhala po celou dobu r v rozsahu 1 x týdně/ 3hod., zapojili se tři uživatelé s těžkým mentálním a pohybovým postižením a tři uživatelé s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Pedagogicko-psychologické ježdění terapie probíhá ve stáji Amír v Rudné, uživatelé se dopravují veřejnou dopravou s doprovodem cílem terapie je úprava psychických a výchovných problémů, zvyšování sebevědomí, odstranění úzkosti a strachu čištění koně, obsloužení zvířete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cvičení na koni do terapie se v r zařadili tři uživatelé, terapie probíhá během celého roku v rozsahu 2 x týdně/ 4hod. 5

6 Doplňkové služby návštěvy bazénu 2x týdně/2hod Bubnování p. Batoušek 1 týdně /1hod. účastní se jeden klient METODY LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Denní centrum využívá služeb Fyzioterapie - Věry Češkové v areálu Sagapo Bruntál v těchto oblastech: elektroléčba parafín měkká technika míčkování labilní plochy míče podvodní masáže vířivka léčebná tělesná výchova Vojtova metoda reflexní lokomoce Bobath koncept Tři klienti denního centra na základě lékařského poukazu v r využívali zejména Bobath koncept, Vojtovu metodu reflexní lokomoce, léčebnou tělesnou výchovu, labilní plochy míče, míčkování VOLNÝ ČAS Možnosti trávení volného času sport (stolní. tenis, překážkové dráhy, stolní fotbal, ping-pong, pískoviště, jízda na koloběžce ) koupaliště, nafukovací bazén vycházky po okolí, návštěvy dětského hřiště (klouzačka, průlezky různých obtížností, houpačka) návštěvy sportovního škvárového hřiště - kopaná, vybíjená, výlety (volíme odpovídající náročnost) AKCE SPORTOVNÍ SPOLEČENSKÉ ÚNOR ÚSP Hlučín společenský ples BŘEZEN 6

7 Výlet Krnov ČERVEN Den dětí na téma CESTA DO PRAVĚKU setkání uživatelů, sourozenců, rodičů MOSTY 2006 rekreace Frenštát pod Radhoštěm ZÁŘÍ Městské divadlo Bruntál pohádka Kocour v botách PROSINEC Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem SPgŠ Krnov, setkání dětí, rodičů a přátel REKREACE-týdenní ozdravný pobyt Frenštát pod Radhoštěm nabídku využilo 1 uživatel PROSTŘEDÍ Denní centrum má k dispozici dvě herny, cvičnou kuchyni, třídu pro individuální práci, místnost na pracovní činnost (arteterapie, ergoterapie),relaxační místnost, šatnu a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Herny se užívají zejména ke společným hrám, odpočinku, pohybovým aktivitám, cvičná kuchyně slouží k nácvikům běžných prací v domácnosti (mytí a utírání nádobí, vaření jednoduchých jídel, nácvik postupu přípravy čaje, kávy, ), ve třídě pro individuální práci pracuje individuálně pedagogický pracovník s uživatelem. VYBAVENÍ Herna I.- koberec, ribstoly, švédské lavice, TV, odpočinkový kout, rehabilitační bazén s kuličkami, trampolína, rehabilitační míče, rehabilitační elipsa, CD přehrávač Herna II. - odpočinkový kout, stoly ke společné práci, společenské hry, Třída pro individuální práci - stůl pro individuální práci, stůl s boxy pro samostatnou práci. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, jednoploténkový vařič, lednice s mrazákem. Relaxační místnost- CD přehrávač, barevné osvětlení, antidekubitní podložky, žíněnky, vodní válec, aromalampy UČEBNÍ POMŮCKY: originální předměty běžných činností, jevů (talíř, ramínko, zubní kartáček...) zobrazení a znázornění předmětů a jevů (fotografie, piktogramy, obrázky, modely) textové pomůcky (učebnice pro pomocné a zvláštní školy, literatura pro děti, pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky) výpočetní a zvuková technika - CD přehraváč + CD nosiče, PC + programy pro děti ve věku 1-15 let, TV speciální pomůcky - pomůcky pro tělesnou výchovu, pro rozvoj kognitivních schopností, percepce 7

8 rehabilitační pomůcky - polohovací pomůcky, antidekubitní podložky, rehabilitační sedačky TÝDENNÍ POBYT Kapacita/naplněnost: 10/9 Týdenní pobyt se snaží podpořit uživatele a jeho rodinu při osamostatňování se a uplatňování doposud nabitých dovedností v praktickém životě za účelem co největší možné samostatnosti uživatele. S uživateli pracují dva pracovníci sociální péče + dva pedagogové, postupují podle individuálně výchovně vzdělávacích plánů, které rozvíjí uživatele zejména v oblastech komunikace, socializace, zvládání osobní péče, trávení volného času, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, zdraví. STRUKTURA UŽIVATELŮ TÝDENNÍHO POBYTU: Potřeby uživatelů v oblasti adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a zdrojů, práce/škola): Pět uživatelů je zcela závislých na pomoci druhé osoby Čtyři uživatelé potřebují podporu ve třech a více uvedených oblastí Struktura uživatelů z hlediska diagnózy: jeden uživatel s lehkou mentální retardací a poruchami emocionality jeden uživatel se středně těžkou mentální retardací, úplným sluchovým postižením a autismem jeden uživatel s DMO a autismem jeden uživatel s středně těžkou mentální retardací a autismem. tři uživatelé se středně těžkou mentální retardací dva uživatelé - Downův syndrom u dvou uživatelů je diagnostikována epilepsie Struktura uživatelů z hlediska věku: Předškolní věk (3-6let): -0 Školní věk (6-11let): 1 uživatel Dospívající věk (11-15let): 3 uživatelé Adolescence (15-20let): 3 uživatelé Mladá dospělost (20-35let): 2 uživatelé Střední dospělost (35-40let): -0 Starší dospělost (45-60let): -0 Stáří (60 a více): - 0 Struktura uživatelů z hlediska pohlaví: 2 ženy / 7 mužů 8

9 VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ TÝDENNÍHO POBYTU do každodenní školní docházky je zařazeno sedm uživatelů týdenního pobytu, jeden uživatel navštěvuje 1ZŠ Bruntál (autistická třída), šest uživatelů dochází do Speciální školy Bruntál, Rýmařovská 15 jeden uživatel navštěvuje Rehabilitační dílny jeden uživatel je zařazen do denního centra METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Vytvoření individuálního výchovně-vzdělávacího plánu sestavení dílčích cílů se zaměřením na domény: osobní péče, komunikace, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, sociální dovednosti, volný čas, zdraví,.. důraz klademe na potřeby každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a na jeho co nejpřirozenější vývoj Strukturované učení (TEACCH program) výchovně-vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu jsou zapojeni tři uživatelé centra Alternativní a augmentativní komunikace Makaton komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívá pět uživatelů s autismem nebo poruchou komunikace Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: PaedDr. Věra Čadilová (rozsah 6 hodin) - Strukturované učení (struktura prostoru, denní režimy, struktura pracovního místa, krabicové úlohy, resp. kódované úlohy, procesuální schémata) Komunikace u osob s PAS. Nácvik sociálně přijatelné komunikace (verbální, alternativní forma komunikace), náměty komunikačních cvičení. Videoukázky. Orofaciální stimulace stimulace řeči i k relaxaci terapeutický postup, který zlepšuje držení těla a svalový tonus a tímto zlepšuje artikulaci, polykání a celkovou mluvní produkci stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace 9

10 stimulujeme lehkým dotykem, štětcem, teplem či chladem, stiskem, vibrací, stimulace čichu a chuti orofaciální stimulaci využívá jeden uživatel týdenního pobytu. Bazální stimulace somatickými podněty - zejména dětské masáže vestibulárními podněty - kolébání na terapeutickém válci nebo na velkém míči taktilně-haptickými podněty - hlazení, tření různých materiálů, stimulace úchopu vkládáním předmětů vizuálních podnětů - barevná světla, sledování světelných bodů využívá jeden uživatel s autismem a těžkou mentální retardací Terapie hrou / pracovní terapie školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé týdenního pobytu Pedagogicko-psychologické ježdění úprava psychických a výchovných problémů, zvyšování sebevědomí, odstranění úzkosti a strachu čištění koně, obsloužení zvířete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cvičení na koni z týdenního pobytu navštěvují stáj Amír čtyři uživatelé s lehkou až střední MR a autismem. Jeden uživatel využívá terapii samostatně pod dohledem pracovníků stáje. Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpěv a hra na hudební nástroje, říkadla, písně s tancem, relaxace - poslech relaxační hudby, masáže pomocí masážních míčků a válečků, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdně v rozsahu 15-20min v malých skupinkách uživatelů. Snažíme se, aby ve skupině byli uživatelé s podobným postižením. Aktivně se zapojili uživatelé s Downovým syndromem. Arteterapie seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v rozsahu 2x týdně 10

11 Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatelů, služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným řetězcem událostí, které by na sebe ničím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodně. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují. Tento předpoklad se dá vyjádřit vztahem: A B C spouštěč vlastní chování následek, zpevňovač Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu předcházet určité spouštěče (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po něm vyskytnout takové následky (C), které člověku přináší dostatečné zisky a motivují ho při stejných spouštěčích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B)Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak, aby problémové chování přestalo být funkční. v zařízení se terapie osvědčila především u problémového chování klientů s autismem, těžkou až střední mentální retardací. Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: Mgr. Hynek Jůn (rozsah 6 hodin) - Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) EDM pěti krokový terapeutický postup pro zvládání problémového chování (první krok postupu: behaviorální a funkční analýza chování, druhý až pátý krok: analýza prostředí, analýza činností, diferenční zpevňování, averzivní tlumení) Logopedie logopedická ambulance při Speciální škole, Bruntál - Mgr. Večeřová Doplňkové služby aktivitu využívá návštěvy bazénu 1x týdně / 2hod. 5 uživatelů návštěvy tělocvičny při ZŠ Bruntál - 1x týdně/1hod. 7 uživatelů kroužek vaření, Sagapo, Bruntál - 1x týdně /45min. 3 uživatelé kroužek "práce s PC" - 1x týdně / 30min. 1 uživatel Přírodovědecký kroužek DDM Bruntál-1x týdně/4h 1 uživatel VOLNÝ ČAS Možnosti trávení volného času sport (stolní tenis, překážkové dráhy, stolní fotbal, ping-pong, kuželky, bazén, ) koupaliště, nafukovací bazén 11

12 opékání vycházky po okolí, návštěvy dětského hřiště (klouzačka, průlezky různých obtížností, houpačka) návštěvy sportovního škvárového hřiště - kopaná, vybíjená, čajovna, kino, divadlo, knihovna, videopůjčovna, restaurace příprava jednoduchý jídel a moučníků výlety (volíme odpovídající náročnost) návštěva příbuzných a přátel diskotéka, taneční hry návštěva posilovny vyjížďky na kole AKCE SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ LEDEN Kino Krnov Jak se krotí krokodýli ÚNOR Diskoples Hlučín BŘEZEN Poznej nové kamarády- Krnov KVĚTEN Lehkoatletické závody ČERVEN Den dětí na téma CESTA DO PRAVĚKU setkání uživatelů, sourozenců, rodičů MOSTY 2006 sedmidenní rekreace Frenštát pod Radhoštěm ZÁŘÍ Městské divadlo Bruntál pohádka Kocour v botách PROSINEC Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem SPgŠ Krnov, setkání dětí, rodičů a přátel REKREACE: Frenštát pod Radhoštěm-týdenní ozdravný pobyt nabídku využilo 2 uživatelé PROSTŘEDÍ Týdenní pobyt poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Je k dispozici klubovna, cvičná kuchyně, relaxační místnost, dvě herny, místnost pro pracovní činnost a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Klubovna je využívána ke sledování TV, videa, společnému odpočinku, cvičná kuchyně slouží uživatelům k přípravě kávy, čaje nebo pro nácvik těchto a podobných činností. Herny slouží k aktivnímu odpočinku, zejména pohybovým aktivitám, hře se stavebnicí, s balónem atd. 12

13 Vybavení: Klubovna - koberec, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, magnetofon. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér. Herna, relaxační místnost, místnost k pracovní činnosti - viz. denní pobyt CELOROČNÍ POBYT KAPACITA / NAPLNĚNOST 20/20 Celoroční pobyt zajišťuje bezpečné, důstojné, respektující a podnětné zázemí. Chce rozvíjet a zachovávat zejména praktické dovednosti uživatelů a vazby s rodinou, které jsou běžnou součástí plnohodnotného života. Celoroční pobyt se zaměřuje na speciálně pedagogickou a sociálně terapeutickou práci s dětmi a dospělými, kteří vyžadují individuální přístup. Nabízí podporu při účasti na mimoškolních a volnočasových aktivitách. S uživateli celoročního pobytu pracuje celkem šest pracovníků sociální péče a dva pedagogové. STRUKTURA UŽIVATELŮ CELOROČNÍHO POBYTU: Potřeby uživatelů v oblasti adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a zdrojů, práce/škola): šest uživatel s lehkou mentální retardací tři uživatelé se středně těžkou až těžkou mentální retardací, autismem jeden uživatel s lehkým mentálním postižením, autismem a částečnou ztrátou sluchu jedna uživatelka se středně těžkou mentální retardací, Rubenstainův syndrom čtyři uživatelé se středně těžkou mentální retardací, Downův syndrom jeden uživatel s těžkou mentální retardací jeden uživatel se středně těžkou mentální retardací, poruchami chování a emocionality tři uživatelé se středně těžkou mentální retardací Struktura uživatelů z hlediska věku: předškolní věk (3-6let): -0 školní věk (6-11let): 3 uživatelé dospívající věk (11-15let): -1 uživatel adolescence (15-20let): 3 uživatelé mladá dospělost (20-35let): 10 uživatelů střední dospělost (35-45let): -2 uživatelé starší dospělost (45-60let): -1 stáří (60 a více):

14 Struktura uživatelů z hlediska pohlaví: 4ženy / 16 mužů VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ CELOROČNÍHO POBYTU MIMO ZAŘÍZENÍ do každodenní školní docházky je zařazeno sedm uživatelů týdenního pobytu z toho dva uživatelé navštěvují 1ZŠ Bruntál (autistická třída), pět uživatelů dochází do Speciální školy Bruntál, Rýmařovská 15 osm uživatelů navštěvuje Rehabilitační dílny jeden uživatel je zařazen do denního centra jeden uživatel navštěvuje market Billa, Bruntál za účelem praxe a osvojení si pracovních návyků v rozsahu 10hod. týdně jeden uživatel má sjednaný pracovní poměr a uzavřenou pracovní smlouvu (zkrácený úvazek) jedna uživatelka navštěvuje stáj Amír Rudná, jako bezplatnou praxi, cílem je upevnění pracovních návyků při práci u koní, kde je uživatelka pod dohledem pracovníků. jeden uživatel je zaměstnán na částečný úvazek jako pomocný údržbář v SAGAPO Bruntál METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Vytvoření individuálního výchovně-vzdělávacího plánu sestavení dílčích cílů se zaměřením na domény: osobní péče, komunikace, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, sociální dovednosti, osvojení si pracovních návyků, volný čas, zdraví,.. důraz klademe na potřeby každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a na jeho co nejpřirozenější vývoj Strukturované učení (TEACCH program) výchovně-vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu jsou zapojeni čtyři uživatelé centra Alternativní a augmentativní komunikace Makaton komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívá šest uživatelů s autismem nebo poruchou komunikace 14

15 Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: PaedDr. Věra Čadilová (rozsah 6 hodin) - Strukturované učení (struktura prostoru, denní režimy, struktura pracovního místa, krabicové úlohy, resp. kódované úlohy, procesuální schémata) Komunikace u osob s PAS. Nácvik sociálně přijatelné komunikace (verbální, alternativní forma komunikace), náměty komunikačních cvičení. Videoukázky. Orofaciální stimulace stimulace řeči i k relaxaci terapeutický postup, který zlepšuje držení těla a svalový tonus a tímto zlepšuje artikulaci, polykání a celkovou mluvní produkci stimulace orofaciální oblasti v leže a na břiše, stimulace na podporu dýchání, mobilizace hlavy, temene a mimického svalstva, bodová stimulace stimulujeme lehkým dotykem, štětcem, teplem či chladem, stiskem, vibrací, stimulace čichu a chuti orofaciální stimulaci využívá jeden uživatel celoročního pobytu. Bazální stimulace somatickými podněty - zejména dětské masáže vestibulárními podněty - kolébání na terapeutickém válci nebo na velkém míči taktilně-haptickými podněty - hlazení, tření různých materiálů, stimulace úchopu vkládáním předmětů vizuálních podnětů - barevná světla, sledování světelných bodů Terapie hrou / pracovní terapie školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé celoročního pobytu Pedagogicko-psychologické ježdění úprava psychických a výchovných problémů, zvyšování sebevědomí, odstranění úzkosti a strachu čištění koně, obsloužení zvířete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cvičení na koni z celoročního pobytu navštěvují stáj Amír čtyři uživatelé s lehkou až střední MR a autismem. Jeden uživatel využívá terapii samostatně pod dohledem pracovníků stáje. 15

16 Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpěv a hra na hudební nástroje, říkadla, písně s tancem, relaxace - poslech relaxační hudby, masáže pomocí masážních míčků a válečků, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdně v rozsahu 15-20min v malých skupinkách uživatelů. Snažíme se, aby ve skupině byli uživatelé s podobným postižením. Aktivně se zapojili uživatelé s Downovým syndromem, těžkou mentální retardací. Arteterapie seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v rozsahu 2x týdně Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatelů služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným řetězcem událostí, které by na sebe ničím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodně. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují. Tento předpoklad se dá vyjádřit vztahem: A B C spouštěč vlastní chování následek, zpevňovač Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu předcházet určité spouštěče (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po něm vyskytnout takové následky (C), které člověku přináší dostatečné zisky a motivují ho při stejných spouštěčích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B)Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak, aby problémové chování přestalo být funkční. v zařízení se terapie osvědčila především u problémového chování klientů s autismem, těžkou až střední mentální retardací. Zaměstnanci byli v r.2006 proškoleni: Mgr. Hynek Jůn (rozsah 6 hodin) - Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) EDM pěti krokový terapeutický postup pro zvládání problémového chování (první krok postupu: behaviorální a funkční 16

17 analýza chování, druhý až pátý krok: analýza prostředí, analýza činností, diferenční zpevňování, averzivní tlumen Logopedie logopedická ambulance při Speciální škole, Bruntál - Mgr. Večeřová Doplňkové služby aktivitu využívá návštěvy bazénu 1x týdně / 2hod. 10 uživatelů návštěvy tělocvičny při ZŠ Bruntál - 1x týdně/1hod. 13 uživatelů kroužek vaření, Sagapo, Bruntál - 1x týdně /45min. 3 uživatelé kroužek "práce s PC" - 1x týdně / 30min. 6 uživatelů kroužek - bubnování, DDM Bruntál - 1x týdně/1h 3 uživatelé VOLNÝ ČAS Možnosti trávení volného času sport (stolní tenis, překážkové dráhy, stolní fotbal, ping-pong, kuželky, bazén, ) koupaliště, nafukovací bazén opékání vycházky po okolí, návštěvy dětského hřiště (klouzačka, průlezky různých obtížností, houpačka) návštěvy sportovního škvárového hřiště - kopaná, vybíjená, čajovna, kino, divadlo, knihovna, videopůjčovna, restaurace příprava jednoduchý jídel a moučníků výlety (volíme odpovídající náročnost) návštěva příbuzných a přátel diskotéka, taneční hry návštěva posilovny vyjížďky na kole AKCE SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ LEDEN ÚNOR Kino Krnov Jak se krotí krokodýli Výlet do Horního Benešova Disko ples Hlučín Zábavné odpoledne - Zpívání při kytaře Maškarní ples SPMS Výlet Krnov, Karlova Studánka Bowling BŘEZEN Matějská pouť Praha 17

18 Krnov - Poznej nové kamarády Bubnování s p. Batouškem - Klub BARBAR Klubíčkový ples- Kulturní dům Bruntál DUBEN Velikonoční výstavka na Zámku Bruntál ZUŠ terapie Super Luisa Velikonoční turnaj v kopané Diskotéka SPMP Kino Bruntál Rafťáci KVĚTEN Lehkoatletické závody Krnov - čtyřboj Opole Mezinárodní fotbalový zápas Koncert Nova Praha ČERVEN Den dětí na téma CESTA DO PRAVĚKU, setkání přátel, rodičů Diskotéka s SPMP ke Dni dětí Zahradní slavnost Jindřichov Vystoupení s p. Batouškem a SPMP- bubnování ČERVENEC - SRPEN ZOO Olomouc Světlá Hora Jezdecké dny Výlet do Ostravy a Klímkovic, Malé Morávky, Milotic, Karlovy Studánky, Slezskou Hartu, opékání párků ZÁŘÍ Sportovní hry Opava Indiánské léto, Zámek Bruntál Olympiáda atletika, Frýdek Místek ŘÍJEN Taneční zábava na SOU Bruntál Plavecký výcvik Turnaj v Bowlingu LISTOPAD Akademie Městské divadlo Plavecký výcvik Prezentace SAGAPO -Kulturní dům Bruntál, taneční vystoupení PROSINEC Fotbalový turnaj Castelleráno Itálie Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem SPgŠ Krnov, setkání dětí, rodičů a přátel 18

19 REKREACE: Frenštát pod Radhoštěm týdenní ozdravný pobyt nabídku využilo 7 uživatelů PROSTŘEDÍ Celoroční pobyt poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Je k dispozici klubovna, cvičná kuchyně, relaxační místnost, dvě herny, místnost pro pracovní činnost a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Klubovna je využívána ke sledování TV, videa, společnému odpočinku, cvičná kuchyně slouží uživatelům k přípravě kávy, čaje nebo pro nácvik těchto a podobných činností. Herny slouží k aktivnímu odpočinku, zejména pohybovým aktivitám, hře se stavebnicí, s balónem atd. VYBAVENÍ Klubovna - koberec, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, magnetofon. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, Herna, relaxační místnost, místnost k pracovní činnosti - viz. denní pobyt PODPOROVANÉ BYDLENÍ Vrbno pod Pradědem Střelniční 608: Kapacita: 3 klienti Obsazení: 3 klienti Vrbno pod Pradědem - Střelniční 609: Kapacita: 4 klienti Obsazení: 4 klienti Bruntál, Zeyerova 18:Kapacita: 8 klientů Obsazení: 7 klientů Složení klientů se po celý rok nezměnilo a zůstalo stejné. Zaměstnání a náplň volného času klientů: prádelna Sagapo-1 klient chráněné dílny Sagapo-4 klienti terapeutické dílny Polárka-3 klienti stáje Amír Rudná pod Pradědem-1 klient Zelená dílna Bruntál-2 klienti Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p.-1 klient v domácnosti-2 klienti Kofoedova škola Bruntál-2 klienti( občanské sdružení - kurz začátečníků práce s počítačem ), agentura podporovaného zaměstnávání ( podpora klienta v tom, aby si našel a udržel pracovní místo a aby získal pracovní návyky ) údržba Sagapo-1 klient firma Czasch s.r.o.-1 klient 19

20 Kulturně společenské a sportovní akce v průběhu roku 2006: návštěva plesu v ÚSP Hlučín výroční schůze svazu invalidů ve Vrbně pod Pradědem spojená s koncertem a taneční zábavou Matějská pouť v Praze koncert bubeníků v Bar Baru přátelské fotbalové utkání v Polsku ve městě Opole koncert NOVY v Praze Mosty Přerov nadační fond Genáček Návštěva Vrbenských dnů výlet na Uhlířský vrch, který organizovala Polárka XXII.ročník zdravotně postižených okresu Bruntál klienti vytvořili jedno družstvo a zúčastnili se závodů zdravotně postižených dětský den večerní opékání vystoupení klientů se skupinou bubeníků na náměstí v Bruntále společné bubnování volejbalový zápas ve Zlíně rehabilitační pobyt na Orbitě v Dolní Bečvě, který organizovalo sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, okresní organizace Karviná pomoc při úklidu hřbitova ve Vrbně pod Pradědem fotbalový turnaj v Castellarano-Itálie mikulášská nadílka v sociálně terapeutické dílně Polárka diskotéka s nadílkou. V roce 2006 nedošlo v podporovaném bydlení k žádným změnám. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Cíle sociálně terapeutických dílen Cíle směřují ke zlepšení nebo stabilizaci sociálního, psychického, pracovního a tělesného stavu uživatele sociálních služeb. aktivizace, umožnění pracovního uplatnění a smysluplného využití volného času posílení samostatnosti a soběstačnosti umožnění rozvoje nebo stabilizace sociálních, tělesných a pracovních dovedností a návyků umožnění pobytu v akceptujícím a vstřícném prostředí vytvořit podmínky pro pocit užitečnosti, potřebnosti a důstojnosti pomáhat rodinám uživatelů služeb a spolupracovat s nimi při naplňování cílů Umístění Sociálně terapeutické dílny se nachází mimo centrum města Bruntál pod Uhlířským vrchem na ul. Hybešova 2. Jsou součástí Sagapo centrum pro mentálně postižené, příspěvková organizace. Objekt je samostatná jednopatrová vila se zahradou, nyní vyřešena zcela bezbariérově. Má samostatný přístup z vnější komunikace se zahradou a odpočinkovým prostorem. Své služby realizujeme v domáckém, téměř rodinném prostředí, v malé sociální skupině, která je ve svém složení velmi vrstevnatá a bohatá na sociální kontakty. Charakteristika V současné době navštěvuje dílny 18 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením starší 18ti let. Z toho 4 ženy a 14 mužů. Tento počet klientů je vzhledem k využití stávajících prostor zcela maximální. Provoz je zajištěn od 8,00-14,30 hod denně mimo soboty, neděle a svátky. Naše zařízení poskytuje klientům doprovod tam i zpět do centra Sagapo na ul. Uhlířská 2, Bruntál. Imobilní klienti jsou přepravováni služebním automobilem. 20

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel SAGAPO-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace Sídlo: Uhlířská 2,

Více

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s.

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB HVOZDY, o.p.s. Masečín 119, 252 07 Štěchovice Doručovací adresa: Masečín 119, 252 05 Hvozdnice IČ: 29128218, DIČ: CZ29128218 tel./fax: 257 770 258, tel. 257 771 420 e-mail : info@css-hvozdy.cz

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více