Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky"

Transkript

1

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Ministerstvo kultury České republiky Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Klub kultury Uherské Hradiště Program obnovy venkova Spolek pro Obnovu venkova v České republice Škola vesnice v Modré Evropské strukturální fondy Nadace Děti-kultura-sport a sponzoři Český rozhlas Brno MF DNES Dobrý den s Kurýrem Slovácké noviny Rádio PROGLAS Mediatel - Zlaté stránky TV MIC Uh. Hradiště Dětská tisková agentura a Informační server Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský Agentura NP Staré Město Osobní záštitu nad festivalem převzali: pan Cyril Svoboda ministr zahraničních věcí pan Miroslav Štěpán náměstek ministra vnitra paní Alena Gajdůšková senátorka Senátu Parlamentu ČR pan Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje Projekt je spolufinancován Evropskou unií a International Visegrad Fund 2

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2006 Kultura, jako významná součást prezentace zemí v zahraničí, patří k důležitým nástrojům zahraniční politiky. A tak, když jsem byl požádán o patronaci nad mezinárodním dětským festivalem Kunovské léto, velmi rád jsem souhlasil. Když jsem pak následně byl vyzván ke kmotrovskému slovu, vzal jsem si na pomoc bulletiny z uplynulých ročníků a zalistoval jsem. Myslím, že ani nelze dostatečně ocenit velké úsilí, které organizátory stojí realizace krásné myšlenky, a tak mi dovolte, abych se krátce zastavil u myšlenky samé. Setkání dětí z celého světa v srdci Evropy, srdci Slovácka a nitru Uherskohradišťska vnímám nejen jako krásnou a barevnou přehlídku vzácných tradic zděděných po předcích či jako laskavé, příjemné a dobrou zábavou naplněné přítomné okamžiky všech účastníků účinkujících i diváků. Velmi významným přínosem tohoto projektu je podle mého názoru jeho podíl na utváření sebevědomí a národní identity nejmladší generace. Tato zásluha velmi narůstá v současné multikulturní společnosti, v době sjednocování zemí do vyšších celků, v době utvářející se společné Evropské unie. Mé zkušenosti potvrzují, že sebevědomí a vzdělaní občané kdekoli na světě se při setkání s odlišností necítí ohroženi, ale vítají tuto novou příležitost k poznání a vzájemnému obohacení. A tak ze srdce přeji Kunovskému létu, ať je nadále tím slunným místem na Slovácku, kde se objevují vzácné podněty a pěstují stará i nová přátelství! Cyril Svoboda ministr zahraničních věcí ČR Není to tak dlouho, co jsme společně s našimi nejmenšími oslavili Mezinárodní den dětí a už je tu další svátek. V Kunovicích oslaví děti spolu s občany města a dalšími návštěvníky své další mezinárodní dny, tentokrát hlavně tancem, písničkou a krásnou lidovou muzikou. Na oslavách jistě nebudou chybět ani úsměvy, nová přátelství, vzájemné poznávání dětí z různých zemí a setkání souborů, které se neuvidí poprvé. Věřím, že i když v programu není časově ani místně vymezena, nebude na Kunovském létě chybět radost. Kdykoliv jsem se totiž s dětskými folklorními soubory setkal, a to bez ohledu na zemi a místo jejich působení, byla to právě ona, která je součástí každého vystoupení, které je plné jeviště a která se přes rampu přelévá v bohaté míře do publika a okamžitě je infikuje. I když poselství, obsažené v tradiční lidové kultuře, není nové, nepřestává být stále aktuální. Jeho vyjádření ve vystoupeních dětí neztrácí svou sdělnost a schopnost oslovovat další a další generace. Jako jeden z patronů festivalu přeji všem účastníkům hodně sluníčka, radosti a hezkých setkání s tancem, písní a dobrými lidmi. Miroslav Štěpán náměstek ministra vnitra ČR Vážení přátelé, sešel se rok s rokem a já mám opět čest přivítat Vás v Kunovicích při příležitosti letošního Mezinárodního dětského festivalu Kunovské folklórní léto. Letos už potřinácté se radujeme z toho, že k nám na Slovácko přijíždějí soubory z blízkých i vzdálených regionů, a my tak budeme mít krásnou příležitost společně oslavit příchod letního slunovratu ve víru tance a zpěvu! Máme skvělou možnost hostit na svém území soubory z rozličných částí světa, seznámit se jejich prostřednictvím s kulturou mnoha rozmanitých regionů a současně prožívat nevšední chvíle bezprostřední radosti, které dokáže právě vystoupení mladých zpěváků a tanečníků tak dokonale navodit. Kunovický festival nabízí nejen muzicírování, ale také zajímavé ukázky řezbářských dovedností, pestrý jarmark lidových řemesel a mnoho dalších souvisejících akcí, které jistě potěší každého návštěvníka. Všichni, kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na uspořádání této zpočátku malé komorní akce, avšak dnes již rozsáhlé a organizačně náročné přehlídky, si zaslouží poděkování a obdiv. Přeji všem účastníkům a hostům co nejpěknější chvíle ve Zlínském kraji a za rok se znovu těším na viděnou! Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje 3

4 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2006 Vážení přátelé lidové kultury, jistě se shodneme na tom, že není hezčí spojení než spojení lidového umění a dětí. Každé neokoralé srdce těší pohled na veselé, spokojené a zaujaté děti. Každého, kdo má rád lidovou tradici však těší toto spojení proto, že je zárukou života a dalšího pokračování lidových tradic, které nelze jinak přenášet dál, než od srdce k srdci. Vážím si proto nesmírně lidí z občanského sdružení Kunovjan, kteří dokáží nejen zorganizovat tak velký podnik jako je mezinárodní folklorní festival, ale ještě k němu připojit rozsáhlý doprovodný program tradičních řemesel a dalšího lidového umění. Děkuji jim za to a přeji jim i vám mnoho krásných chvil s dětmi a lidovým uměním. Alena Gajdůšková senátorka Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto se za svých třináct let zařadil k nejvýznamnějším setkáním tohoto charakteru u nás. Z mého pohledu a slov pozorovatelů této významné inivciativy je to určitě nejpříjemnější a nejotevřenější dětský festival evropského rozměru. Veliké poděkování patří patronům festivalu panu Cyrilu Svobodovi, ministru zahraničních věcí, panu Miroslavu Štěpánovi, náměstku ministra vnitra, paní Aleně Gajdůškové, senátorce Senátu Parlamentu ČR a hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru Lukáši, kteří udělili svou záštitu a přislíbili podporu festivalu v budoucnu. Je to rovněž výraz jejich úcty k této nikdy nekončící práci. Smekám před pracovitostí organizátorů festivalu, Sdružení Kunovjan a děkuji celému týmu kolem Habartových. Rovněž vyjadřuji obdiv a dík pořádajícím městům Kunovicím Uherskému Hradišti Starému Městu, ale také všem podporovatelům a sponzorům. Přeji všem návštěvníkům příjemný pobyt v tomto srdečném a upřímném kraji a šťastné návraty, nejen zpět do svých domovů, ale také zpět do pohostinných Kunovic a na Uherskohradišťsko. Zdenek Pšenica předseda FoS ČR Zdravím již třináctý ročník dětského folklórního festivalu Kunovské léto na půdě Uherského Hradiště! Jsem velmi rád, že mohu opět po roce přivítat v ulicích našeho města folklórní soubory z různých oblastí světa. Za 12 let existence festivalu se ho zúčastnilo bezmála 200 dětských souborů z naší republiky, Turecka, Polska, Ruska, Maďarska, Řecka, Mexika, Konga a dalších. Těší nás, že se festival podle mezinárodního hodnocení zařadil mezi nejpůsobivější a nejotevřenější akce tohoto druhu. Je to bezpochyby i zásluhou profesionálního vedení a dalších pořadatelů, kterým bych touto cestou rád poděkoval. Těším se, že letos festival seznámí účastníky i návštěvníky s pohledem na další kultury světa prostřednictvím souborů např. z Taiwanu, Arménie, Bulharska a dalších. Věřím, že zaujme i řezbářské sympozium, s nimž se setkáte v průběhu celého festivalu. O významu a úspěchu festivalu vypovídají ohlasy z nejvyšších míst našeho státu, z nich bych pro letošek vzpomněl např. pozdrav ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody, představitelů vlády, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a dalších. Představitelé města Uherského Hradiště si akce i kolektivu organizátorů velmi váží a plně je podporují. Za vedení města a za všechny spoluobčany dětský folklórní festival pozdravuji a Kunovskému létu přeji tradičně krásné počasí a stále větší počet spokojených návštěvníků. 4 Ing. Libor Karásek starosta města Uherské Hradiště

5 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2006 Festival Kunovské léto slaví letos třinácté narozeniny. Třináct let plných krásných krojů, zpěvu, muziky a tance, plných radosti, nových přátelství i lásek. Ale také třináct let naplněných starostmi, jak zajistit, aby všechno navenek klapalo jako dobře namazaný stroj. Kolik se za ta léta vystřídalo v Kunovicích souborů, tanečníků a zpěváků, by nám pořadatelů jistě dokázali spočítat. Ale kolik festivalu věnovali úsilí, práce, probdělých nocí a hektických dnů, nepočítá nikdo z nich. Je obdivuhodné, jak si dokáží při všech starostech vždycky udržet dobrou náladu a úsměv na tváři. Festival žije a je v našem regionu skutečně něčím výjimečným. Pro účastníky je vrcholem jejich celoročního snažení, pro návštěvníky krásnou oslavou lidových tradic národů všech kontinentů. Přeji festivalu, aby pověstná třináctka nepřinesla žádné problémy, aby všichni byli stejně spokojení jako po všechna předešlá léta a těším se upřímně na setkání ve Starém Městě. Mladí přátelé z domova i zahraničí, Vážení festivaloví hosté, Miroslav Schönbaum starosta Starého Města vítám Vás všechny v našem malém městě v centru jihovýchodní Moravy. Kunovice jsou baštou folklóru známou v celé České republice a možná trochu neskromně říkám, že i v zahraničí. Hody s právem, jízda králů, lidové zvyky a tradice vážící se k ročním obdobím to vše můžete u nás vidět v průběhu roku. K této vizitce města neodmyslitelně každoročně přispívá významnou měrou i Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto, letos již po třinácté. Jsme rádi a jsme pyšní, že jste k nám opět zavítali. Přeji Vám všem, účinkujícím, vedoucím souborů, organizátorům i divákům neopakovatelné festivalové zážitky. Nechť po celý festivalový týden svítí slunce a zavládne v Kunovicích, ale i v blízkém a vzdáleném okolí pohoda a příjemná letní nálada, která je nám tolik potřebná a kterou nese náš festival ve svém názvu. Buďte u nás jako doma. Ing. Jiří Vařecha starosta Kunovic Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto přichází po třinácté. S přibývajícími léty vlastními i těmi festivalovým- život jakoby plynul podstatně rychleji. Snad i proto, že je jeho čas hodnotně a do puntíku naplňován. I festival se stal našim věrným životním průvodcem, který vyžaduje neustálou starostlivost, který nás nenechává v klidu a dnes vyžaduje celoroční úsilí. Jeden ročník končí, druhý začíná a v roce 2006 je svým způsobem připravován už ročník následující. Smysl a význam této aktivity již nelze zpochybnit. Přeji festivalu, aby se kolem něj soustředili lidé, kteří budou vždy vstřícní všem povinnostem nutným k tomu, aby tato iniciativa vzorně reprezentovala uherskohradišťské souměstí, Zlínský kraj a Českou republiku v mezinárodním měřítku, aby představila náš vlídný, srdečný a pohostinný region těm, kteří k nám odevšad při této příležitosti zavítají. Přeji festivalu, aby měl i nadále své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství, sounáležitosti i úcty k této práci. Věříme, že se snad do dvacátého výročí festivalu najde rovněž generální partner festivalu, který bude po právu na svou garanci hrdý. Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako vyslanci svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle, aby po návratu do svých zemích mohli s nadšením tlumočit poselství nového přátelství s dětmi a lidmi výjimečného regionu, často označovaného za srdce Slovácka. Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým a milým domovem. PhDr. Romana Habartová ředitelka festivalu 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a tedy i významné vojenskostrategické hodnotě bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. Století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklórní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.o tom, že Kunovice jsou baštou folklóru svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II., za hezký vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší,co jim celý rok přinesl. vítejte u nás 6

7 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto. The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. well, why not come round 7

8 PROGRAM FESTIVALU Pondělí 12. června 2006 Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice Úterý 13. června Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice Středa 14. června Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Profilový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice Čtvrtek 15. června Výchovné koncerty a taneční dílny - Staré Město Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí na radnici - Staré Město Prohlídka Slováckého muzea v Uherském Hradišti - Uherské Hradiště Přijetí na radnici - Uherské Hradiště Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykovo náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště Vernisáž výstavy Mistři Slovácka a horné Nitry - Archeoskanzen Modrá Program festivalu Pátek 16. června Výchovné koncerty - Klub kultury Uherské Hradiště Profilový pořad zahraničních souborů - Archeoskanzen Modrá Vystoupení souborů - Ústav sociální péče Kunovice Sportovní zápolení - krytý bazén UH, sportovní hala Kunovice Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - radnice Uh. Hradiště Poselství budoucnosti - slavnostní koncert BROLNu a hostů - přírodní areál Kunovice Společenské setkání pro hosty, sponzory a vedoucí souborů taneční zábava - přírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 17. června Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské náměstí, Uh. Hradiště Pozvánky na festival - Morový sloup, Uherské Hradiště Pozvánky na festival - Zahrada Moravy Staré Město Soutěž verbířů, chlapecké tance ze zahraničí - Mariánské nám., Uh. Hradiště Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Naše děti - soutěžní pořad folklorních souborů - přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování - zábavní a taneční večer, rukodělná dílna Písnička je svět, cimbálová muzika Harafica, country kapela Kanonýři, moderní tanec, táborák, vzlet balónu, volná zábava, hry a soutěže pro děti Soutěžní přehlídka populární písně - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 18. června Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice Učitelé a žáci - přehlídka cimbál. muzik - Zahrada Moravy Staré Město Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice Kde jsme doma? - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice Slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním ve sportovní hale v Kunovicích, v Klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě. 8

9 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Monday 12th June 2006 Arrival of woodcarves from Bohemia, Moravia, Slovakia and Poland Preparing wood for woodcarving Open-air area in Kunovice Tuesday 13th June Opening of Woodcarved Symposium Open-air area in Kunovice Educational Concerts - Popovice Arrival of foreign ensenbles Wednesday 14th June Opening of Woodcarved School workshop, extensions Invitations to the Festival Masaryk s square, Uh. Hradiště Profile Programme of foreign groups in Spa of Luhačovice Thursday 15th June Educational Concerts and Dancing workshops in Staré Město Invitations to the Festival Masaryk s square, Uh. Hradiště Reception and Meeting with Major Town hall Staré Město Visit of Slovak Museum Uh. Hradiště Reception and Meeting with Major Town hall Uh. Hradiště Festival Parade trough Uh. Hradiště Performance in Masaryk s square and in the streets of Uh. Hradiště Vernissage of the Exhibition Masters of Slovak and Upper Nitra region Archaeologist outdoor museum in Modrá Friday 16th June Educational Concerts Culture club Uh. Hradiště Profile Programme of foreign groups - Archaeologist outdoor museum in Modrá Performance of foreign groups social institute inkunovice Sport Competitions in the swimming pool in Uh. Hradiště and in the sports hall in Kunovice Awful Assignment of Award of Town of Uh. Hradiště Vladimír Bouček s award for preservation and development of folk artworks Town hall Uh. Hradiště The Future s Mission concert of BROLN group and it s guests Open-air area Kunovice Together Meeting of guests, sponsors and leaders of groups Open-air area Kunovice Dancing Festivity Going to sleep for children Saturday 17th June St. John s Fair of Folk Crafts Mariánské square in Uh. Hradiště Invitations to the Festival Mariánské square in Uh. Hradiště Invitations to the Festival Zahrada Moravy exhibition Staré Město Verbíři Competition and shepherd games Zelný trh Uh. Hradiště Reception and Meeting with Major Town hall Kunovice continuous Woodcarved Symphosium trough the whole festival Our Children competitive programme Open-air area Kunovice Evening Musicianing evening of entertainment and dancing with rich programme and games, handcraft workshop, dulcimer band Harafica, country band Kanonýři, modern dances, foreign group entrances, bonfire, air-balloon starting, games and competitions for children Contest of young singers in open-air area Kunovice Big Fireworks, the end for the children End for adults Sunday 18th June Holy Mass in favour of festival children in church of Kunovice Concert of Religious Songs in church of Kunovice Teachers and Pupils competition of dulcimer bands Zahrada Moravy, exhibition, Staré Město Festival Parade trough Kunovice with short performances In front of Town hall Kunovice Vernissage of Woodcarves Works Open-air area Kunovice Where We at Home Are? the main programme in open-air area Kunovice Festive Finishing of the Festival with declarations of winners of all competitions, awarding prices and diplomas Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour delay in the Sports hall in Kunovice. 9

10 Mistři a výstavy DO DŘEVA ŘEZANÉ Letos se téměř jubilejně popáté festival profiluje řezbářským sympoziem. Získalo si zájem z řad veřejnosti i řezbářů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů z Moravy, Slovenska je koncertem dřeva rukou, tentokrát na téma Hudba. Úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku, tentokrát z dubu, které se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích a budou zdobit lokality v Kunovicích i v regionu. Pracovní atmosféru budou doplňovat další práce nových autorů i díla z minulých ročníků. Letos poprvé se setkají účastníků předchozích ročníků řezbářského sympozia s odborníky uměleckých a speciálních školy a bude přiblížena připravovaná kniha mistra řezbáře Františka Gajdy ze Strážnice. I letos budeme pokračovat v řezbářské škole, která bude zahájena ve středu Zájemci o řezbářství tak budou mít možnost pozorovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost zkusit si pracovat s řezbářskými nástroji. Pod vedením Andreje Irše se mohou všichni zájemci naučit brousit dláta, budou vysvětleny základní řezbářské techniky a sami se budou muset poprat se dřevem. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě, možná odnesou své první dílo. Pokud se nestihnete zúčastnit během týdne, máte možnost ještě v sobotu dopoledne vyslechnout přednášku na téma Řezbářství. Řezbářské sympozium: června 2006, Přírodní areál Kunovice Autor setkání: Libor Habarta Zahájení června 2006 starosta města Ing. Jiří Vařecha Praktické vedení: Andrej Irša Řezbářská škola: června 2006, Přírodní areál Kunovice Zahájení 14. června 2006 místostarostka města Mgr. Ivana Majíčková Lektor: Andrej Irša Vernisáž: 18. června 2006, hodin Úvodní slovo: starosta Ing. Jiří Vařecha a Andrej Irša Řezbáři: František Gajda, , Strážnice František Gajda je příkladem samorostlého řezbáře, v jehož dílech nelze hledat náznaky záměrné či nechtěné naivity. Snoubí se v něm poučený tvůrce, který na tomto základě ve své tvůrčí práci cílevědomě uplatňuje absorbované poznatky realistického sochařství a řezbářství. V jeho dílech se projevuje dokonale zvládnutá tektonika figur, respektování jejich anatomických proporcí a vyjadřování dějové dynamiky pohybem i mimikou, ale současně i dokonalým řemeslným zpracováním povrchu, čímž se vyrovná profesionálním řezbářům. Nesporným přínosem pro tvorbu Františka Gajdy je jeho neuvěřitelná všímavost a neustálé studium tváří. Dynamika, gesta a výrazy jsou pro jeho práce samozřejmostí. František Gajda vnímám a přijímán jako lidový tvůrce, jako osobnost, tvůrce a nositel tradičních rukodělných hodnot, kterého vyhledávají profesionální umělci, muzejníci, etnografové, kulturní pracovníci při prezentaci tradiční rukodělné výroby. Jako školitel se představuje v rámci škol řezbaření, jeho díla obohacují soukromé sbírky a jsou zastoupeny v muzejních i galerijních fondech. František Gajda má své pokračovatele a především jeho figurální tvorba je příkladem soudobé tradiční osobité tvořivosti v oboru řezbářství. Společné a autorské výstavy: stovky výstav u nás i v zahraničí, jejich soupis je součástí připravované monografie. Dílo: Malí muzikanti 10

11 Mistři a výstavy Ján Procner, , Handlová Narodil sa v rodine baníka vo Vyhniach, vetšinu svojho života však prežil v Handlovej. Handlovská baňa se pre neho stala nelen živite¾kou od jeho učňovských rokov, ale i jedinečným inšpiračným zdrojom. Vo svojej rezbárskej tvorbe totiž využíva predovšetkým námety z baníckeho prostredia. Desiatky reliéfov a plastík, ktoré doteraz vytvoril akoby mapovali ťažký život v podzemí je to akýsi seriál drevených obrazov zachytávajúcich raz úsmevné až sarkastické, inokedy dramatické až tragické momenty života baníkov. Cez plastické, zámerne deformované tvary postáv baníkov, pohybujúcich sa v stiesnenom prostredí bane, vyjadruje šťavnatosť a plnokrvnosť ¾udí existenčne na seba odkázaných vo chví¾ach ohrozenia.. Jeho sochársky a rezbársky prejav je blízky ¾udovobaroknému štýlu je plný dynamiky a emócií. Postavy, ktoré vyrezáva do reliéfu sú v pohybe, majú svoj živý výraz, na dosiahnutie ktorého rezbár používa nadsádzku. Procnerove figúry sú zámerne disproporciálne v hypertrofii dôležitých centier a údov ¾udského tela spočíva princíp jeho výtvarnej metafory. Aj preto sa pre jeho poňatie figurálnej drevorezby vžilo pomenovanie drevená groteska. Dílo: Basista Vladimír Morávek, , Štefanov na Záhorí Vladimír Morávek maturoval v roce 1968 na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě obor fotografie. V roce 1975 absolvoval Filmovou akademii múzických umění v Praze, obor kamera. Od ukončení vysokoškolských studií pracuje jako kameraman ve Slovenské televizi v Bratislavě. Věnuje se řezbě, komorní a monumentální plastice a žije a tvoří v Bratislavě. Jeho díla jsou uložena v soukromých sbírkách na Slovensku, v České republice, ve Francii, Rakousku, Německu a v USA a v řadě muzeí, např. v Bratislavě, Skalici a Třebechovicích. Realizace monumentální tvorby: Východná, Banská Štiavnica Společné výstavy: Bratislava, Dubnica, Berlín, Skalica, Waschington, Arles Autorské výstavy: Bratislava, Východná Dílo: Vlasatice s píšťalkou 11

12 Mistři a výstavy Ing. Dušan Šarkan, , Vrbovce nad Rimavou Dušan Šarkan vystudoval Strojírenskou fakultu STU v Bratislavě. Věnuje se sochařským pracím s dřevem a kamenem, vytváří nadměrné plastiky až do výšky čtyř metrů. Tvoří v gotickém slohu, stylem cistercika. Je členem výtvarného studia při Gemersko-malohonském osvětovém středisku v Rimavské Sobotě. Pro jeho tvorbu je charakteristické velmi čitelné členění figury, věnuje se především sakrální tvorbě. Společné výstavy: Rimavská Sobota, Lučenec, Košice, Žilina, Bratislava, Trenčín, Klenovec, Plavecký Štvrtok, Lozorno, Kunovice, Bardejov, Východná, Spišské Podhradie Autorské výstavy: Rimavská Sobota, Lučenec, Martin Dílo: Múza Michal Barta, , Bystričany Rezbárčeniu sa Michal Barta, popri iných výtvarných zá¾ubách, venuje viac ako 20 rokov. Výrazné plastické cítenie ako predpoklad sekania, vyrezávania či modelovania tvarov, akoby dostal do vienka je ním nadaný. V námetoch jeho prvých sošiek sa odrážala mladícka túžba po exotike a obdiv afrického umenia. Jeho neskoršie plastiky však už vo väčšej miere odzrkad¾ujú jeho vlastné predstavy, spomienky, skúsenosti, i výtvarnú fantáziu. Blízke sú mu námety z tradičného dedinského života tak, ako si ich zapamätal z detstva, či rozprávania starších ¾udí. Figurálne námety nevyrezáva typovo jednotne, ale im zachováva charakteristický individuálny výraz. Vo svojej rezbárskej tvorbe tak prekračuje medze akéhosi tradičného zjednodušovania typického skôr pre insitnú ¾udovú tvorbu a približuje sa k vo¾nej sochárskej tvorbe. Okrem tradičných dedinských námetov spracúva i sákrálne, najmä biblické námety. Pokia¾ svoje rezbárske diela tvorí pod¾a konkrétnych predlôh, nadobúdajú realistickú, až ilustratívnu podobu, pokia¾ však tvorí na základe vnútorného impulzu či emócie a jeho cie¾om je vyjadriť určité hodnoty abstraktnejšieho rázu, využíva vo svojich plastikách a reliéfoch skôr náznak a čistú poéziu tvarov dreva. Samotný kus dreva ho inšpiruje k tomu, čo z neho vyseká aj to je dôkazom jeho stále vo¾nejšieho sochárskeho cítenia. Dílo: Husličkár Miroslav Kinder, , Brodské Osobitý Miro Kinder vystudoval SOU obor umělecký stolář. Zajímá se především o etnonáměty. Jeho styl představují obrazy, stylizované expresivní formou a v reálném projevu se vyjadřuje malbou, sochou a restaurátorstvím. Dílo: Harmonikár Andrej Irša, , Skalica-Kátov Andrej Irša je vyučen ve strojírenství, od roku 1987 navštěvoval řezbářský kroužek na Myjavě, vedený Ivanem Tomešem, významnou kulturně a společensky aktivní osobností západoslovenské oblasti, který byl ovlivněn tvorbou Františka Gajdy a zasloužil se o vytvoření řezbářské větve navazující na Gajdův mistrovský styl nejen na slovenské straně hranice. Bývalý učitel na škole a Olga Koštuříková z Galerie uměleckých předmětů Bytko ve Skalici viděli Iršův talent a doporučili mu další vzdělávání, které představovala Gajdova škola. Andrej cíleně vyhledal Františka Gajdu v roce Díky společnému profesnímu zaměření, nabytém studiem strojírenského oboru, ocenil mistr nadšení Andreje a téměř otcovsky jej začal vybavovat nejen řezbářskými, ale i životními radami. Dnes se Irša odpoutal od Gajdova stylu a našel vlastní pojetí a styl. Andrej Irša byl dokonale zasvěcen do problematiky řezbaření a tato práce jej pohltila natolik, že v roce 1996 vstoupil do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997 se otevřel vlastní živnost. Společné výstavy: Slovensko, Česká republika, Chorvatsko Dílo: Tři cesty-tři zvuky 12

13 Mistři a výstavy mistři Výstava lidové umělecké tvorby mistrů lidového umění a řemesel Slovácka a horné Nitry V rámci Kunovského léta, projektu, cie¾om ktorého je kultúrna výmena, posilnenie vzájomných vzťahov, lepšie poznanie vzájomných špecifík v oblasti tradičnej ¾udovej kultúry, jej využitie pre vzájomné zblíženie sa oboch regiónov a vytvorenie podmienok pre recipročnú výmenu kultúrnych hodnôt duchovného i materiálneho charakteru - vystúpenia súborov, jednotlivcov, prezentácie a výstavy ¾udového umenia, predaj ¾udovoumeleckých výrobkov sa uskutočnili DNI MAJSTROV HORNEJ NITRY A SLOVÁCKA festival ¾udového umenia a remesla mája 2006 v Bojniciach. Tradičné podujatie konané každoročne na hornej Nitre, ktoré má charakter festivalu ¾udového umenia a remesla bolo rozšírené o účasť 9 tich remeselníkov zo Slovácka a cimbalovej hudby Babica z Hluku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci otvorenia letnej turistickej sezóny v kúpe¾nom mestečku Bojnice priamo v centre mestečka na Hurbanovom námestí. Ťažiskom festivalu bolo predvádzanie rôznych remeselných techník a sprievodný spevácko-hudobný program, pozostávajúci z vystúpení účastníkov celoštátnej speváckej súťaže Bojnická perla. Na podujatí bolo počas prvého dňa prítomných až 73 ¾udových umelcov. Cimbalová hudba vystúpila v rámci sprievodného programu festivalu pred Mestským kultúrnym strediskom v Bojniciach a rovnako na pódiu v hradnej priekope Bojnického zámku. Festival bol príležitosťou pre stretnutie remeselníkov oboch regiónov a ich prezentáciu pred širokou verejnosťou hornej Nitry a návštevníkmi podujatia z iných regiónov Slovenska i zo zahraničia. Domáci remeselníci i remeselníci zo Slovácka sa stretli s mimoriadnym záujmom o svoje výrobky. Remeselníkov zo Slovácka sprevádzali zástupcovia OZ Kunovjan Kunovice, organizátori projektu PhDr. Romana Habartová, Libor Habarta a Marta Polášková. Spoluorganizátormi tejto aktivity boli Trenčiansky samosprávny kraj, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza, Slovácke múzeum Uherské Hradište a Mestské kultúrne stredisko Bojnice. Výstava MAJSTRI výstava ¾udovoumeleckej tvorby majstrov ¾udového umenia a remesla hornej Nitry a Slovácka. Je druhou plánovanou aktivitou v rámci projektu. Výstavu pripravili spoločne OZ Kunovjan, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza, Slovácke múzeum Uhreské Hradište a Hornonitrianske múzeum Prievidza. Do tejto prezentácie zapojili 7 ¾udových umelcov z regiónu hornej Nitry a 6 ¾udových umelcov zo Slovácka. Vernisáže výstavy v Hornonitrianskom múzeu sa zúčastnili všetci vystavujúci majtri z regiónu hornej Nitry a zástupcovia regiónu Slovácka. Výstava bola realizovaná v autorskej koncepcii Mgr. Amálie Lomnickej a PhDr. Romany Habartovej, jej inštaláciu zabezpečili odborní pracovníci Hornonitrianskeho múzea. Výstavu otvorila PhDr. Iveta Géczyová, riadite¾ka HNM v Prievidzi, vystavujúcich remeselníkov zo Slovácka predstavila PhDr. Romana Habartová a vystavujúcich remeselníkov z hornej Nitry Mgr. Amália Lomnická, riadite¾ka HNOS v Prievidzi. Svojou účasťou túto aktivitu podporili i poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Gabriel Šimko, riadite¾ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka a vedúca odboru kultúry Ing. Marta Šajbidorová. K vernisáži výstavy, ktorá v priestoroch HNM v Prievidzi potrvá do 9. júna 2006 organizátori pripravili spoločný katalóg, pozostávajúci z medailónov vystavujúcich tvorcov z oboch regiónov. Text katalógu je doplnený bohatým obrazovým materiálom. Grafickú úpravu materiálu zabezpečilo Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi a tlač katalógu OZ Kunovjan. 13

14 Mistři a výstavy Vystavující: Jozef LENHART DREVO, KOV, KOŽA, PASTIERSKY RIAD, Bojnice Juraj Leporis TOKÁRENIE, ÚŽITKOVÁ TVORBA Z DREVA, Prievidza Izabela Chylová a Anton Chylo - KERAMIKA, Prievidza Rastislav Haronik KERAMIKA, Nitrianske Pravno Vyšehradné Kristína Podmanická PALIČKOVANÁ ČIPKA, Prievidza ¼ubica Maliariková MA¼BA NA SKLE, Prievidza Milan Látka NOŽIARSTVO, Prievidza Renata a Jaroslav Crlovi KERAMIKA a DRÁTOVÁNÍ, Buchlovice František Gajda DŘEVOŘEZBA, Strážnice Jana Mikulcová KRASLICE, Ostrožská Nová Ves Hana Buchtelová RUČNÉ TKANÍ, Malá Vrbka Miloslava Zatloukalová Výrobky ze slámy, Brodek u Konice Františka Snopková KUKUŘIČNÉ ŠUSTÍ, Uherské Hradiště čtvrtek , Hornonitrianske múzeum Prievidza čtvrtek , Archeoskanzen Modrá Vernisáž 15. června 2006, Archeoskanzen Modrá Autorky: Mgr. Amália Lomnická, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza, PhDr. Romana Habartová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Realizace: Občanské sdružení Kunovjan ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Trenčianskym samosprávnym krajom, Hornonitrianskym osvetovým strediskom v Prievidzi a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi 14

15 Profilové pořady Pozdravy ze zahraničí a taneční škola Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou v letošním roce patřit dětským folklorním souborům Pungo Music & Dance Theater z Hsin-Ying City z Taiwanu, souboru Astghik z vesnice Aghavnadzor z Arménie, souboru Vesselie ze Slivenu v Bulharsku, seskupení Bakony ze souborů Höcögõ z Vérteskethely a Eszterlánc z Réde z Maďarska a dětem ze souboru Warszawianka z Varšavy z Polska. Představí se lázeňským hostům, dětem a široké veřejnosti ve významných lázních našeho regionu - v Luhačovicích a na náměstí v Uherském Hradišti. Účinkuje: Pungo Music & Dance Theater z Hsin-Ying City z Taiwanu Vesselie ze Slivenu v Bulharsku Bakony ze souborů Höcögõ z Vérteskethely a Eszterlánc z Réde z Maďarska Warszawianka z Varšavy z Polska Středa Středa Moderátor: 14. června 2006, hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště Pavlína Velecká Středa Moderátor: 14. června 2006, hodin - lázeňská kolonáda, Luhačovice PhDr. Blanka Petráková Čtvrtek Moderátor: 15. června 2006, hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště Pavlína Velecká 15

16 Výchovné koncerty Představení pro školy Návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k festivalům. K této tradici se hlásí i Kunovské léto. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování s tradicemi národopisných oblastí naší země zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Letos podruhé jsme spojili vystoupení i s představením divadel a divadélek pro děti z mateřských škol. Úterý Realizace: Moderátor: Soubory: Úterý Realizace: Čtvrtek Realizace: Moderátor: Soubory: Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: Pátek Realizace: Účinkuje: Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: , hodin Kulturní dům Popovice Libor Habarta Barbora Bajíčková Popovjánek - Popovice, Pungo Music & Dance Theater - Taiwanu, Astghik - Arménie , hodin Přírodní areál Kunovice Hoffmannovo divadlo dětem , hodin Sportovní hala Staré Město Jakub Sabák Kateřina Bazalová Dolinečka - Staré Město, Pungo Music & Dance Theater - Taiwan, Astghik - Arménie, Warszawianka - Polsko , hodin Klub kultury Uherské Hradiště Jakub Sabák Terezie Habartová Pungo Music & Dance Theater - Taiwan, Warszawianka - Polsko, Bakony - Maďarsko , hodin - Ústav sociální péče Kunovice Zdeňka Hašková folklorní soubor Veličánek, Velká nad Veličkou , hodin - Archeoskanzen Modrá Luboš Sláma Petr Pěcha a Barbora Majíčková Astghik Arménie, Vesselie Bulharsko, Úsměv z Opavy, Kremienok - Slovensko 16

17 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice a celé uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Přidávají se další obce Zlínského kraje. Má nad sebou záštitu významných osobností regionu a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů festivalu, bez nichž by festival ve svém počátečním rozjezdu neměl naději na přežití. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, kulturní instituce - Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti, dále pak Program Obnovy venkova, Škola vesnice v Modré. Od prvního ročníku spolupracuje sdružení Kunovjan s Nadací Děti-kultura-sport z Uh. Hradiště. Od roku 2005 Kunovské léto získalo podporu z evropských strukturálních fondů a fondu visegrádského. Nezastupitelná je podpora kulturních institucí - Slováckého muzea, Klubu kultury v Uherském Hradišti a dalších, nadačních fondů, Ministerstva kultury ČR. Nezastupitelné místo má Folklorní sdružení ČR. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory, jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální partnery jako jsou MF DNES, Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, TG Tisk Lanškroun a Agentura NP Staré Město. Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitlé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do minulosti a přítomnosti půvabného historického města, Staré Město, nabízející pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice, jako mladé tradiční město s bouhatou folklorní minulostí, zajímavým krojem a letectvím. Čtvrtek Staré Město Realizace: Alena Pluhařová Starosta: Miroslav Schönbaum Čtvrtek Uherské Hradiště Realizace: Marie Jilíková Starosta: Ing. Libor Karásek Sobota Kunovice Realizace: Ivana Lůčná Starosta: Ing. Jiří Vařecha 17

18 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo alespoň někdy zavítal na místa, kde se tradičně pořádají slavnosti a festivaly, dobře ví, že neopakovatelnou atmosféru nabízí pro účinkující, ale přředevším pro přihlížející návštěvníky čas slavnostního průvodu. Je představením všech účinkujících a jejich umění. Průvod je rovněž příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří i rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Než se děti průvodem na Masarykovou náměstí vrátí, veřejnost bude moci sledovat um mažoretek. Sportovní Centrum Duha Veselí nad Moravou vzniklo v roce 2003 a v současné době obsahuje tři mažoretkové skupiny s názvy Pusinky, mažoretky vevěku 4-7 let, Poupata -mažoretky ve věku 7-10 let a skupina Magic Rose, ve které jsou mažoretky ve věku let. Starší skupiny vlastní od roku 2004 několik titulů např.1.vícemistr oblasti,1.vícemistr Moravy a Slezska.V loňském roce Poupata a Magic Rose na pozvání cestovní kanceláře ERLI z Ostravy odcestovaly reprezentovat Českou republiku do maďarských lázní Hajduszloboszlo. Vedoucí Poupat: Vedoucí Magic Rose: Martina Tišocká a Jiřina Stanislavová Jana Němečková a Soňa Ondrysková Čtvrtek Uherské Hradiště Trasa: Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám. Realizace: Miroslav Chrástek, Zdeňka Hašková Průvodní slovo: Zuzana Hoffmannová Taneční pozvánka: Masarykovo nám Neděle: Trasa: Realizace: Průvodní slovo: Taneční pozvánka: Kunovice Hotel Club, Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice Miroslav Chrástek Petr Pěcha a David Janík Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram 18

19 Doprovodné programy Sportovní zápolení Po několik let se tanečníci, muzikanti, ale i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není pro folklorní soubory a folklorní festivaly nejobvyklejší. Ke Kunovskému létu však neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši a v krytém bazénu. Soutěže se odehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích a v krytém bazénu v Uherském Hradišti. Výsledky soutěží se sčítají a jsou vyhlašovány po ukončení soutěžní části dne. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni. Pátek 16. června 2006 Sportovní hala Kunovice Realizace: Ivana Šáchová, Jiřina, Habartová, Ludmila Habartová, Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Veronika Šáchová, Michaela Křiváková Moderátor: Zdeňka Hašková Pátek 17. června 2005 Krytý bazén Uherské Hradiště Autor a moderátor: Ladislav Botek a tým Inspice: Jakub Sabák, hostesky souborů Vyhlášení výsledků soutěží: sportovní hala Kunovice hodin 19

20 Na pomezí žánrů Poselství budoucnosti V dubnu letošního roku měla široká veřejnost příležitost poslouchat úvodní koncert nového Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který v přímém přenosu vysílal Český rozhlas Brno. Po třinácti letech tak byla rozhodnutím ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka zahájena nová éra BROLNu, jehož novým dramaturgem se stal Jiří Plocek, primášem a uměleckým vedoucím Jindřich Hovorka. Bylo tak odstartováno nové koncertní a dramaturgické období BROLNu, které by mělo reprezentovat úzké propojení Českého rozhlasu s osobitou regionální lidovou kulturou. Je na místě vzpomenout vynikající primáše Bohdana Warchala, Bohumila Smejkala, Jindřicha Hovorku, Radka Zapletala, cimbalisty Jána Gašpara Hriska, Helenu Červenkovou, legendární zpěváky bratry Luboše a Dušana Holých, Boženu Šebetovskou, Jožku Severina a dlouhou řadu dalších, ale i zasloužilé vynikající osobnosti BROLNu - Jaroslava Juráška, Jaroslava Jakubíčka či Jaromíra Nečase. Svým uměním oslovili tisíce posluchačů a diváků, kteří se především díky osobnímu setkání s nimi vydali a vydávají stejnou cestou. BROLN znovu vstoupil pod střechu Českého rozhlasu po třinácti letech, potřinácté se setkávají stovky folkloristů na Mezinárodním festivalu v Kunovicích a třináct let přijíždí Jindřich Hovorka do Kunovic jako odborný porotce zpěváckých soutěží, z nichž si za tuto dobu vybral třináct dětí, které se měly možnost představit na koncertech BROLNu. BROLN ve složení Jindřich Hovorka (prim), František Černý (housle), Josef Pavlica (viola), Aleš Janeček (klarinet), Růžena Kučerová (flétna), Pavel Trkan (kontrabas) a Jan Telecký (cimbál) se představí skladbami z upravovatelské dílny Otakara Pokorného, Františka Dobrovolného, Jaromíra Nečase, Zdenka Lukáše, Jána Gašpara Hriska, Jindřicha Hovorky, Jana Rokyty a dalších. Tak jako dnes u mladých zpěváčků, začalo to kdysi u každého z nás. Program: Hategana (Fr. Dobrovolný) Primášova píseň (Myjava), Kačer na dolině Dybych byla bohatá, Třeba su já dcéra Kedy k nám, šohajku Ovčácká (O. Pokorný) Letěl, letěl roj Mezi dvoma járky, Škoda ťa, šohajku, Kolem našich oken Pásel Janko krávy Janíčenko, Janko, Lubina, Lubina, Nedávaj ňa, mamko Zakukala kukulenka Vydala máti, A ty svatý Antonínku Za našíma humny, Kasalica, ospalica Šohajku, duša má Šak to, Bože, časy bývaly Konopja, konopja Chodí kňaz po dvore Vyletěla holubička, Vydala sa na Kokavu Cikánský tanec (J. G. Hrisko) Já su ráda, Třeba su já malá Ideme, ideme BROLN Luboš Holý Vlasta Grycová Kateřina Gorčíková BROLN, sólo Růžena Kučerová, flétna Dušan Holý Ženský sbor Kunovice František Černý Jitka Šuranská Dušan Holý a Ludmila Malhocká Magdalena Múčková Martin Hrbáč Ludmila Malhocká Ludmila Malhocká a František. Černý Petra Hrubošová Martin Pěcha Terezie Habartová BROLN, sólo Jan Telecký, cimbál Renatka Šťastná společný závěr Pátek 16. června 2006, , Přírodní areál Kunovice Autor pořadu: Romana Habartová Odborná spolupráce: Jiří Plocek a František Černý Realizace: Český rozhlas Brno a BROLN s primášem Jindřichem Hovorkou Pořadem provází: Marcela Vandrová 20

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE

UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE Mistři lidových řemesel Marie Hrobařová Reliéfní a batikované kraslice Zdobení kraslic tradiční reliéfní a batikovanou technikou (valašské, popovické a jiné moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Program jednání: Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES. CZECH PHOTO o.p.s.

FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES. CZECH PHOTO o.p.s. FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES CZECH PHOTO o.p.s. Výroční zpráva 2015 1 OBSAH Úvod a shrnutí roku 2015 statutárním ředitelem 3 CZECH PHOTO, o.p.s. (poslání, základní údaje, historie, organizační

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNĚ-TANEČNÍ WORKSHOP PLUMLOV 06. 20. ČERVENCE 2008

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNĚ-TANEČNÍ WORKSHOP PLUMLOV 06. 20. ČERVENCE 2008 NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNĚ-TANEČNÍ WORKSHOP PLUMLOV 06. 20. ČERVENCE 2008 Za finanční podpory: Klubové zařízení,plumlov Plumlov 11. 02. 2008 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou materiál, ve kterém

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016. Bc. Lenka Bažíková ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016. Bc. Lenka Bažíková ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016 Bc. Lenka Bažíková ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zámecký areál v Břeclavi je komplex staveb, jehož historie sahá až do 11. století. V současnosti ovšem budovy chátrají,

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Pardubice

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Pardubice +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ SRPEN 2010

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ SRPEN 2010 PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ SRPEN 2010 Připravilo Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička VÝSTAVY: KTERAK PAN UČITEL KU VZDĚLÁNÍ A DOBRÝM

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován?

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován? 4. roverský kmen Griffins ~ 1. středisko Ještěd ~ griffins.skautlib.cz Ahoj všichni roveři a rangers, přihlášené týmy, ale i vy, co stále ještě váháte... V tomto textu se dozvíte všechny důležité informace,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

TANEČNÍ SKUPINA ROKU a TANEČNÍ SKUPINA ROKU TURNÉ ( dále jen TSR ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD

TANEČNÍ SKUPINA ROKU a TANEČNÍ SKUPINA ROKU TURNÉ ( dále jen TSR ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD Soutěže, druhy soutěží TANEČNÍ SKUPINA ROKU a TANEČNÍ SKUPINA ROKU TURNÉ ( dále jen TSR ) Soutěže se dělí z hlediska možnosti přihlášení a) Otevřené. b) Nominační Soutěže se dělí z hlediska možnosti účasti

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické

JIŽNÍ ČECHY harmonické JIŽNÍ ČECHY harmonické ŽIVOT V PAMÁTKÁCH www.zijemevpamatkach.cz Dvacet let UNESCO v jižních Čechách.................................................... Český Krumlov.....................................................................

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_0292 ze dne 09.03.2015 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Obsah Pravidelná činnost 3 Jednorázové

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Povinné přílohy žádosti o dotaci: Povinné přílohy žádosti o dotaci: Příloha č. 1 1. Celkový popis činnosti / akce v oblasti kultury / provozu kulturního zařízení / vydavatelské činnosti, na které žádáte dotaci dle následujícího obsahu:

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina ze dne 15. 12. 2015 č. 19/15 Stránka 1 z 10 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Předmět úpravy. Druhy ocenění. c) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury,

Předmět úpravy. Druhy ocenění. c) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, Platné znění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb. Vláda nařizuje k provedení

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze)

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR EVROPSKÁ AGRÁRNÍ DIPLOMACIE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) Vedoucí diplomové práce:

Více

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky 8. funkční období 280 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené,

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ města Český Krumlov pro rok 2012

NABÍDKA PARTNERSTVÍ města Český Krumlov pro rok 2012 NABÍDKA PARTNERSTVÍ města Český Krumlov pro rok 2012 Tato nabídka je platná od 2. 4. 2012 do 28. 2. 2013. Data jsou platná k 1. 3. 2012. Plnění bude zajištěno v uvedeném rozsahu v případě, že k datu uzávěrky

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

1 - Mateřská škola Pohádka, Hranice. Atletické přebory dětí předškolního věku 6,3 1,3 5 2 2 X

1 - Mateřská škola Pohádka, Hranice. Atletické přebory dětí předškolního věku 6,3 1,3 5 2 2 X Granty v oblasti vzdělávání 2016 Celková částka k rozdělení 100 Kč - celkem k rozdělení 100 Kč, ORJ 1003 Př Žadatel Název projektu Popis projektu 1 - Mateřská škola Pohádka, Hranice 2 2 ZŠ Hranice 3 3

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme JARO - LÉTO 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více