Úvodní slovo ředitele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele:"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011

2 Úvodní slovo ředitele: Dovolte mi zhodnotit rok 2011 z pohledu ředitele a předsedy představenstva Orlickoústecké nemocnice, a.s. Uplynulý rok byl pro naši nemocnici náročný, ale zároveň velice důležitý. Přinesl mnoho změn, které jednoznačně zajistí do budoucna vyšší kvalitu a bezpečnost péče poskytované našim klientům. Orlickoústecká nemocnice, a.s. plně naplňuje své poslání, tedy poskytování kvalitní zdravotní péče spádovému území obyvatel a jako druhá největší nemocnice v Pardubickém kraji plní klíčovou úlohu v zajištění akutní lůžkové péče v severovýchodní části Pardubického kraje. Pardubický kraj přistupuje s pohledu vlastníka k nemocnici velmi vstřícně, s podporou a úctou k práci našich zaměstnanců. Představenstvo společnosti respektovalo všechna jeho rozhodnutí. Vzhledem ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven Pardubický kraj podporoval provoz ztrátových lůžkových oddělení vyrovnávací platbou, tím byla nemocnice stabilizovaná a hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem. Jsme konsolidovanou akutní nemocnicí s komplexním vyšetřovacím zázemím, spolupracující s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji, klinickými pracovišti a také se zařízeními poskytujícími následnou péči. Důraz klademe na rozvoj ambulantních služeb. Vytváříme nemocnici, která nebude stát na jedinci, ale bude poskytovat týmové propojení více odborníků s kvalitní ambulantní a vyšetřovací složkou. Chceme, aby každý klient, který do nemocnice vstoupí, věděl, že mu bude zajištěna kvalitní a bezpečná zdravotní péče. Změny v nemocnici v roce 2011 V roce 2011 nemocnice snížila počet akutních lůžek z 369 na 332, byl vytvořen jednotný fond lůžek v konzervativních oborech. Došlo k otevření centrálních interních ambulancí a tyto prostory slouží nově jako společná akutní příjmová ambulance konzervativních oborů, tedy interny a neurologie. Pracoviště gastroenterologie se přestěhovalo do nových prostor navazujících na interní oddělení. Od nemocnice převzala laboratoř Albertina Žamberk, o.l.ú. a přemístila sloučené mikrobiologické pracoviště do Žamberka. Byl zaveden jednotný laboratorní systém, posíleny odborné týmy umožňující pracoviště akreditovat. V druhé polovině roku vznikla strategická aliance Orlickoústecké nemocnice, a.s. s Vysokomýtskou nemocnicí, jejímž výsledkem byly zahájeny práce na zajištění zásobování Vysokomýtské nemocnice léky z naší nemocniční lékárny, na převzetí činnosti vysokomýtské laboratoře a sterilizace. Byla navázána úzká spolupráce s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji, strategickým cílem je provázané poskytování akutní léčebně a preventivní péče na území Pardubického kraje tak, aby byla zachována dostupnost péče pro pacienty a konsolidací odborné péče. Orlickoústecká nemocnice, a.s. se díky těmto krokům, za kterými je spousta tvrdé práce mnoha lidí na všech úrovních, snaží poskytovat nejen kvalitní péči, ale také moderní a příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro personál. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům nemocnice za odvedenou práci, nasazení, osobní iniciativu a vůli ke změnám a vyjádřil naději, že v roce 2012 bude naše nemocnice ještě lepší. MUDr.Jiří Řezníček předseda představenstva a ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s. 2

3 Obsah: Úvodní slovo ředitele 1) charakteristika nemocnice 2) organizační struktura 3) přehled oddělení 4) výkonnost 5) hospodaření 6) personální politika 7) činnost zdravotnických pracovišť 8) ošetřovatelská činnost, stížnosti 9) obslužné provozy 10) informační systémy 11) kontroly 12) sponzoři a dárci 3

4 4

5 1) Charakteristika nemocnice Orlickoústecká nemocnice, a.s., IČO , byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2625, dne Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076, PSČ Jediný akcionář: Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, , IČO Akcie: 999 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč omezeně převoditelné. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. Základní kapitál k datu : ,- Kč, splaceno 100 % Hlavní předmět podnikání: provozování nestátního zdravotnického zařízení, Ostatní předměty podnikání: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, technické činnosti v dopravě, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, hostinská činnost, nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými), pronájem a půjčování věcí movitých, kopírovací práce, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péči o vzhled osob, inženýrská činnost v investiční výstavbě, správa a údržba nemovitostí. Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň jeden člen představenstva. Certifikáty: Orlickoústecká nemocnice, a.s. každoročně obhajuje systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a systém managementu bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006. ČSN EN ISO 9001 : 2009 pro procesy: Poskytování komplexní ambulantní a lůžkové léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče, základní a specializované diagnostiky, Výroba a prodej krve a krevních přípravků, Sterilizace nástrojů a materiálů, Provozování lékárny, Provozování dopravní zdravotní služby, Provozování stravovacího provozu. 5

6 V tomto systému jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který je využíván pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti nemocnice plnit požadavky této normy, pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému kvality. Norma ČSN ISO/IEC : 2006 pro bezpečnost informací: Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC se netýká jen informačních technologií. Tak jako systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Akreditace Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Orlickoústecké nemocnici, a.s. podle 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a farmaceuta, v platném znění, podle 67 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro následující obory specializačního vzdělávání lékařů: vnitřní lékařství gastroenterologie chirurgie anesteziologie a resuscitace hematologie a transfuzní lékařství intenzivní medicína dětské lékařství gynekologie a porodnictví klinická psychologie neurologie otorinolaryngologie radiologie a zobrazovací metody rehabilitační a fyzikální medicína veřejné lékárenství nemocniční lékárenství praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek urologie praktické lékařství pro děti a dorost traumatologie Hematologicko-transfúzní oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. a Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Orlickoústecké nemocnice, a.s. jsou akreditovány Národním 6

7 autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (NASKL ČLS JEP). Níže uvedená oddělení nemocnice, která se rovněž podílela na výuce studentů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2010/2011: Dětské a novorozenecké oddělení Gynekologické a porodnické oddělení Chirurgické oddělení Interní oddělení Rozložení nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji Orlickoústecká nemocnice, a.s. je v systému akutní lůžkové péče nezastupitelnou nemocnicí, disponuje druhým největším počtem akutních lůžek v Pardubickém kraji. Nemocnice je typická okresní nemocnice, jako jediná v regionu Orlickoústecka poskytuje komplexní akutní lůžkovou a ambulantní péči pro spádovou oblast téměř 140 tisíc obyvatel. 7

8 Nemocnice poskytovala v hodnoceném roce zdravotní péči v plném rozsahu občanům, registrovaným u těchto zdravotních pojišťoven: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 213 Revírní bratrská pokladna 217 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance Orlickoústecká nemocnice, a.s. poskytuje akutní lůžkovou péči na těchto odděleních: Lůžková oddělení počet lůžek počet intenzivních a resuscitačních lůžek Celkem interní oddělení neurologické oddělení dětské a novorozenecké oddělení z toho novorozenecké oddělení 15 chirurgické oddělení gynekologicko-porodnické oddělení urologické oddělení ORL oddělení oddělení ARO+centrální JIP operačních oborů CELKEM Ambulantní péči včetně komplementu zajišťuje nemocnice v ambulancích u lůžkových oddělení i dále na těchto odděleních Nelůžková oddělení oddělení hematologicko-transfúzní oddělení klinické biochemie a diagnostiky oddělení lékařské mikrobiologie oddělení klinické psychologie oddělení rehabilitační radiodiagnostické oddělení centrální sterilizace a operační sály nemocniční lékárna 8

9 2) Organizační struktura 9

10 3) Přehled oddělení 3.1. lůžková a komplement Čísel. označení Název oddělení Primář/vedoucí oddělení Vedoucí sestra 011 Interna MUDr. Šimon Vladimír Fišerová Iva Škávová Jana Dytrtová Renata Černá Ivana 022 HTO MUDr. Řezníček Jiří Bc. Papayová Radka 029 Neurologie MUDr. Šilar Čeněk Bílá Lenka 031 Dětské MUDr. Ryba Luděk Doležalová Lenka Nádvorníková Hana Frajdlová Iveta Lžíčařová Hana 051 Chirurgie MUDr. Žižka Josef Vaníček Petr Kovářová Hana Škrabánková Hana 063 gynekologie+porodnice MUDr. Zakál Dionýz Jiřelová Radka 071 ORL MUDR. Lána Radomír Dolečková Věra 076 Urologie MUDr. Crha Antonín Lukeslová Anita 078 ARO MUDr. Kareš Miroslav Záleská Miroslava Zichová Silvie 081 OKBD RNDr. Kohoutek Karel Mgr. Doležalová Petra 082 Mikrobiologie MUDr. Jirešová Jiřina Fialová Dana 083 Psychologie Mgr. Vlková Veronika 084 Rehabilitace MUDr. Dědková Radmila Škorvánková Olga 085, 086 COS, CS MUDr. Cihlář Jiří Doležalová Jaroslava 088 Lékárna PharmDr. Hejlová Hana Zábranská Věra 089 RDG MUDr. Nedvěd Karel Mgr. Pech Petr 003 LSPP, pohotovost 3.2 správní a obslužná Čísel. označení Název Ředitel, příslušný vedoucí Náměstek, vedoucí 091* Správa (ředitelství, MUDr. Řezníček Jiří MUDr. Hájek Josef ekonomický úsek, ošetřovatelství technický úsek právní oddělení sekretariát Kučerová Anna Mgr. Kopecká Miluše Ing. Matějek Ivo Mgr. Tončíková Eva Lusková Helena 092* Stravovací provoz Šprindrich Karel Nováková Alena 092* Provoz, údržba, zahrada Voleský Vladimír 092* Úklid Novotná Eva 094 Doprava Nekvinda František 10

11 4) Výkonnost 4.1 využití lůžek v %, počet ošetřovacích dnů V roce 2008 V roce 2009 V roce 2010 V roce 2011 Využití lůžkové kapacity 80,0 74,2 72,1 74,3 Průměrná ošetřovací doba 5,3 4,9 4,8 4,7 Počet ošetřovacích dnů Nemocnice od roku 2011 vykazuje 332 akutních lůžek (z původních 369 lůžek došlo ke snížení především na oddělení interny a neurologii). 4.2 výkony V roce 2008 V roce 2009 V roce 2010 V roce 2011 Počet hospitalizací Počet ambul.ošetř.pacientů Počet operací Počet narozených dětí Počet porodů přehled sledovaných ukazatelů Systém DRG hodnocení pro hospitalizace DRG je klasifikační systém zařazující případy hospitalizace do nákladově a klinicky podobných skupin. DRG skupina je skupina případů hospitalizace klinicky a ekonomicky podobných. Případ hospitalizace je časově souvislý pobyt nemocného v jedné nemocnici na lůžku akutního typu. DRG bylo v letech hlavním způsobem hodnocení a úhrad akutní lůžkové péče. V roce 2011 byl paušální typ úhrady dle referenčního období. DRG fungoval v lůžkové péči jako kontrolní mechanismus kombinace CMI (skladba hospitalizačních případů) a počtu hospitalizací. Nemocnice v roce 2011 průběžně kontrolovala systém vykazování lůžkové péče zdravotním pojišťovnám a hodnotila systém DRG pomocí programu SwLab. Průběžnou kontrolou se podařilo naplnit výkonnostní kriteria od pojišťoven, pouze u jedné menší pojišťovny jsme ošetřili o 9 pacientů méně než bylo dáno referenčním obdobím. Hospitalizace Plátce ZP Case Mix Case Mix Počet případů Počet případů % % 111 VZP 8 299, ,58 106, , VoZP 535,53 636,78 118, , ČPZP 607,76 649,58 106, , OZP 307,61 266,28 86, , Škoda 78,62 84,61 107, , ZPMV 2 088, ,00 14, , Revírní 3,72 3,50 94, , Metal-Aliance 5,08 3,62 71, ,85 11

12 Ambulantní a komplementární péče Úhrada ambulantní péče v roce 2011 je sledována přes počet ošetřených pojištěnců v kombinaci s počtem bodů. Plátce ZP Body Body Počet unikátů Počet unikátů % % 111 VZP , , VoZP , , ČPZP , , OZP , , Škoda , , ZPMV , , Revírní , , Metal-Aliance , ,12 Ambulance v nemocnici plní strategicky významný směr. Pacienti budou stále více vyhledávat ambulantní centra, která budou poskytovat propojení odborníků s kvalitní vyšetřovací složkou. Rozvoj ambulantní činnosti nemocnici umožní případně drahou lůžkovou péči redukovat. V roce 2011 došlo ke konsolidaci laboratoří a převzetí péče včetně jejich úhrady zdravotními pojišťovnami. Podařilo se rozšířit a zvýšit výkonnost interní ambulance, udržel se celý rozsah poskytované ambulantní péče celé nemocnice. U zdravotních pojišťoven nebyl prostor nasmlouvat nové kapacity. 5) Hospodaření ekonomika nemocnice Základní ekonomické ukazatele: Nemocnice podniká od Ke své činnosti používá jednak majetek, úplatně převzatý v ceně stanovené soudním znalcem od zakladatele, materiál, zakoupený v ceně pořízení dle inventarizačních soupisů od předchozí PO (Nemocnice v Ústí nad Orlicí), jednak majetek nově zakoupený. Nehmotný majetek (SW), zakoupený v nových cenách, je se souhlasem dodavatelů používán v nové společnosti. Nemovitosti (budovy a pozemky), které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje má společnost pronajaté dle nájemní smlouvy včetně dodatků. Orlickoústecká nemocnice, a.s. za rok 2011 vykázala zisk ve výši tis. Kč, když do tržeb proúčtovala předpokládané příjmy z poskytované zdravotní péče u všech ZP za hodnocený rok. Celkové náklady ve výši tis. Kč byly proti plánu dodrženy na 98,6 % (plán tis. Kč), když nebyly překročeny v průběhu celého roku. Spotřeba materiálu, představující 24,9 % celkových nákladů, je ve výši tis. Kč. Meziročně je spotřeba nižší o tis. Kč, a to především snížením nákladů na léky a na drobný dlouhodobý majetek. Proti plánu je to plnění na 97,6 %. Náklady na energie v objemu tis. Kč představují 2,3% celkových nákladů, opět byly proti plánu dodrženy. Prodej zboží v lékárně byl ovlivněn sníženým odběrem léků na recepty a představuje 7,4 % podílu z nákladů. Prodané zboží v lékárně je k hodnocenému datu meziročně nižší o tis. Kč s objemem tis. Kč. Snahou nemocnice je poskytovat naší lékárnou nové služby, které pomohou i do budoucna tržby udržet a přilákat další klienty nejen z řad pacientů. 12

13 Náklady na služby ve výši tis. Kč (plán tis. Kč), představují náklady na opravy (meziročně zvýšené téměř o 2 mil. Kč), na cestovné (skutečnost 545 tis. Kč), náklady na ostatní služby (skutečnost tis. Kč). Ve službách jsou zaúčtovány náklady, spojené s nájemným ve výši tis. Kč od zakladatele. Náklady na služby nebyly dodrženy právě v oblasti oprav a údržby majetku, nemocnice pro nedostatek finančních prostředků není schopna provádět běžnou obnovu stávajícího dosluhujícího přístrojového vybavení. Nemocnice je nucena provádět více běžných provozních oprav mnohdy na majetku, který je již na hranici použitelnosti a to jak u přístrojů zdravotnické techniky, tak i na vybavení zařízení v obslužných provozech, včetně stravovacího provozu. Náklady zvyšuje i nově uzavřená servisní smlouva na MR po skončení záruční doby. Osobní náklady představující 49,6 % celkových nákladů a jsou ve výši tis. Kč, v meziročním hodnocení jsou vyšší o tis. Kč, plán byl dodržen. Jen samotné mzdové náklady jsou ve výši tis. Kč a meziročně jsou navýšené o mil. Kč vlivem uzavřeného memoranda a navýšením mezd lékařů. Náklady na odpisy představují tis. Kč a proti plánu byly dodrženy, z celkových nákladů je to objem 4,3 %. Rezerva ve výši tis. Kč na vratky z vyúčtování poskytované zdravotní péče od ZP byly v průběhu roku proúčtovány. Nově je vytvořena rezerva ve výši tis. Kč na předpokládané povozní náklady. Dále je vytvořena opravná položka na dopady z nedobytných pohledávek ve výši 300 tis. Kč. Ostatní finanční náklady jsou v relaci s plánem a jsou nevýznamné. Celkové výnosy jsou ve výši tis. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku o tis. Kč. V porovnání s plánem, navýšeným vlivem zvýšené vyrovnávací platby však nejsou dodrženy právě z důvodu výše uvedených vratek především VZP, když na aktivní dohadné položce jsou zaúčtovány očekávané příjmy, plynoucí z plnění smluvních vztahů se ZP za rok Plnění výkonů představuje 97,9 %. Jen samotné příjmy od ZP představují tis. Kč a jsou nižší proti srovnatelnému období o téměř 8,7 mil. Kč. Naopak navýšené jsou ostatní nezdravotnické služby, vlivem zvýšených studií a nově zavedeným pronájmům konsignačních skladů. Ostatní služby představují regulační poplatky, služby za nehrazené výkony a služby za ošetření cizinců a představují objem tis. Kč. Tržby v lékárně klesly na 9 % celkových výnosů a představují tis. Kč, proti plánu jsou nižší o 4 mil. Kč. Zvýšené meziročně i proti plánu jsou tržby za výrobu a prodej krve a krevních výrobků a představují výnosy v objemu tis. Kč. Celkové výnosy jsou ovlivněny již zmiňovanou vyrovnávací platbou. Hospodaření nemocnice bylo pravidelně měsíčně projednáváno na poradě vedení, na poradním sboru ředitele a čtvrtletně s jednotlivými primáři. O výsledku byli též pravidelně informováni členové dozorčí rady i zakladatel. Hospodaření bylo projednáváno na každém jednání představenstva. Nemocnice je od registrovaná dle 33 zákona č. 337/92 Sb.o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani ze závislé činnosti a k dani silniční. U daně z přidané hodnoty je měsíčním plátcem, a to v souvislosti s prodejem zboží a léčiv z veřejné části nemocniční lékárny a v souvislosti s poskytováním služeb pro zaměstnance i cizí strávníky ve stravovacím provozu. Poskytované zdravotnické služby jsou od daně z přidané hodnoty osvobozené, odvod DPH je prováděn dle 76 příslušného zákona 235/2004 Sb., v platném znění. 13

14 a) Přehled nákladů v tis. Kč Rok Společné nákupy Služby Osobní náklady Jiné prov. náklady Odpisy Rezervy, oprav.pol. Ostatní náklady Celkem b) Přehled výnosů a HV v tis. Kč Rok Zdrav.služby - tržby od ZP Ost.službytržby mimo ZP Tržby lékárny Aktivace materiál Jiné prov. výnosy Finanční výnosy Celkem Nemocnice má příjmy především od ZP za provozování nestátního zdravotnického zařízení poskytováním zdravotní léčebné péče pacientům. Poskytuje své služby zejména tuzemským pacientům spádové oblasti okresu. Zahraniční odběratelé tvoří velmi nepatrný podíl na tržbách, jde pouze o výnosy za zdravotní péči zahraničních státních příslušníků a dále o náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací pro zahraniční klinické studie. Nárůst jiných provozních výnosů představuje zvýšená vyrovnávací platba proti předchozím letům. HV 6) Personální politika Nemocnice k zaměstnávala 634,66 přepočtených zaměstnanců (evidenční počet) dle níže uvedených profesí. 6.1 Zaměstnanci dle profesí v přepočteném stavu porovnání v letech Profese Lékař 88,45 88,89 93,17 92,66 Farmaceut 3,00 3,09 3,59 3,46 NLZP 386,88 393,54 396,73 394,86 OOP 2,93 3,88 5,13 5,48 THP 54,85 54,13 54,20 53,92 Dělníci 86,98 87,77 88,60 84,28 Celkem 623,09 631,30 641,42 634,66 14

15 6.2. Přehled vzdělávání zaměstnanců za rok 2011 a) Interní pořádané nemocnicí: V nemocnici v r mimo povinné školení zaměstnanců BOZP, KPR, řidičů a seminářů se na jednotlivých odděleních uskutečnilo 5 konferencí a 21 mezioborových seminářů, kterých se zúčastnilo 806 osob. Zaměstnanci přednesli 59 přednášek, některé opakovaně na různých akcích. b) Specializační pořádané pro lékaře a NLZP cizími subjekty: Ve specializační přípravě se vzdělávalo v r lékařů, 3 JOP a 3 kliničtí psychologové. Atestací byla ukončena specializační příprava lékařů v oboru 1 x radiologie, 2x chirurgie. Základní kmeny ukončilo 8 lékařů. V roce 2011 se vzdělávalo ve SV 17 NLZP (nelékařští pracovníci = zdravotní sestry, laboranti, zdravot.specialisté,.), z toho 4 NLZP ukončili specializační vzdělávání ARIP. V dotačním programu Rezidenční místa jsou zařazeni: 2009: 1 lékař, 4 NLZP 2010: 7 NLZP 2011: 2 lékaři, 6 NLZP Orlickoústecká nemocnice, a.s. obdržela v letech na lékaře a NLZP tyto dotace: Rok Lékaři NLZP Celkem Atestace rok 2011 profese účastníci počet akcí poplatky Kč cestovné Kč počet dnů celkem Kč Lékaři + JOP NLZP celkem Celoživotní vzdělávání doplňování vzdělání formou seminářů, kurzů, stáží, apod. profese účastníci počet akcí poplatky Kč cestovné Kč počet dnů celkem Kč Lékaři NLZP Ost.zaměstn celkem Celkové výdaje na registrační poplatky, školení a cestovné za rok 2011 v Kč: Specializační vzdělávání lékařů ,- Specializační vzdělávání NLZP ,- Celoživotní vzdělávání lékařů ,- Celoživotní vzdělávání NLZP ,- Ostatní zaměstnanci nemocnice ,- Školení ,- Cestovné ,- Celkem 1, ,- 15

16 7) Zdravotnická pracoviště Vzhledem k restrukturalizaci lůžkového fondu dochází s účinností od ke změně počtu akutních lůžek v Orlickoústecké nemocnici, a.s. z 369 na 332. Důvody byly jak ekonomické efektivnější využití zaměstnanců nemocnice ve vztahu k úspoře osobních nákladů, ale i ve vztahu k efektivnějšímu využití lůžkové kapacity. V průběhu posledního čtvrtletí 2011 došlo k vytvoření jednotného využití lůžkového fondu v konzervativních oborech, kde část lůžek na 30-ti lůžkovém neurologickém oddělení začala být pravidelně využívána v rozsahu 5 8 lůžek interním oddělením, čímž došlo k výrazné optimalizaci využití lůžkového fondu a také ke sjednocení ošetřovatelské péče. Více je využíván denní neurologický stacionář, kde byla část dříve hospitalizovaných pacientů především s vertebrogenními potížemi ošetřena ambulantně. Ambulantní péče byla rozšířena o dvě interní ambulance a tyto prostory slouží nyní nově jako společná akutní příjmová ambulance konzervativních oborů, tedy interny a neurologie. Rozsah ostatních ambulantních služeb a provozování LSPP zůstal stejný. Ke konci roku se podařilo připravit přestěhování gastroenterologického pracoviště do nových prostor navazujících na interní oddělení. Zásadní bylo včlenění laboratoře Albertina Žamberk od dubna roku 2011 pod Orlickoústeckou nemocnici, a.s. a přemístění sloučeného mikrobiologického pracoviště do Žamberka, pracoviště v léčebném ústavu Albertinum. Konsolidace laboratoří pokračovala koncem roku převzetím laboratoří Vysokomýtské nemocnice. Konsolidace laboratoří vytvořila novou kvalitu laboratorních služeb. Došlo k posílení odborných týmů pracovišť, umožňujících tato pracoviště akreditovat. Zavedení jednotného laboratorního systému OpenLims do všech laboratoří zvýšilo kvalitu vzájemné spolupráce i výstupy mimo nemocnici k ambulantním pracovištím, jejichž vzorky laboratoře zpracovávají. Snížil se o 6 celkový počet pracovníků, laboratoře pracují efektivněji s pozitivním ekonomickým přínosem. V roce 2011 vznikla strategická aliance Orlickoústecké nemocnice, a.s. s Vysokomýtskou nemocnicí. Během roku byly připraveny projekty oboustranně výhodné spolupráce z nichž se již začal během roku realizovat projekt využití lůžek následné péče. Dle schváleného harmonogramu bylo k připraveno a zahájeno zásobování Vysokomýtské nemocnice léky z nemocniční lékárny Orlickoústecké nemocnice, a.s. Ve Vysokém Mýtě byla ukončena k sterilizace a převedena do Ústí nad Orlicí. K převzala Orlickoústecká nemocnice, a.s. činnost vysokomýtské laboratoře, která se stala součástí oddělení klinické biochemie a diagnostiky. Došlo k snížení pracovníků. Tím byl zahájen v roce 2011 proces spolupráce, došlo k úspoře pracovníků a zefektivnění provozu. V letošním roce předpokládáme další postupné propojování obou subjektů za účelem snížení režijních nákladů nemocnice. RDG oddělení v hodnoceném roce pokračuje ve využití nově zakoupeného zdravotnického přístroje magnetické rezonance (v roce 2009) jak pro pacienty nemocnice, ale především pro pacienty z jiných zdravotnických zařízeních i z regionu Svitavy, podařilo se rozšířit činnost provozu magnetické rezonance především prodloužením doby na vyšetření v pracovní dny na 12 hodinové směny (od 7 do 19 hodin). Spolupráce s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji na restrukturalizaci akutní lůžkové péče V září 2011 Orlickoústecká nemocnice, a.s. předložila návrh restrukturalizace akutního lůžkového fondu obsahující vnitřní restrukturalizace i návrh spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje. Následně vznikl společný návrh ředitelů Litomyšlské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s. a Svitavské nemocnice, a.s., který byl předložen zakladateli k odsouhlasení. Strategickým cílem je společné poskytování léčebně 16

17 preventivní péče na území bývalých okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, respektující současnou alokaci léčebně preventivní péče do 3 subjektů. S cílem zachovat rozsah poskytované péče lůžkové i ambulantní tak, aby byla zachována dostupnost péče pro pacienty a konsolidací odborné péče jsme zajistili vyšší kvalitu péče a konkurenceschopnost v dalším období. První etapa obsahovala novou alokaci dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické akutní lůžkové péče Interna Lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 15,78 72,76 2,00 0,22 90,67 Lůžka: výkonnost Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 3 986, , , ,36 Počet případů 3 733, , , ,00 Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - příjmová/pohotovostní Body Počet unikátů Poznámka: bodový nárůst způsoben novou interní ambulancí vykazovanou pod stejným IČP - gastroenterologická Body Počet unikátů kardiologická Body Počet unikátů Počet aplikov kardiostimulát. V roce 2011 je i nadále interním oddělením provozována činnost kardiostimulačního střediska v plném rozsahu. Nemocnice zajišťuje péči o pacienty v této oblasti i částečně z okresů Rychnovska a Svitavska. Problémem je úhrada za aplikované kardiostimulátory, když každoročně jsou tyto počty dopředu ze strany zdravotních pojišťoven limitovány. Nemocnice dlouhodobě usiluje o zařazení do sítě kardiostilulačních center v republice. Nezařazením do sítě by naši současní pacienti byli nuceni dojíždět minimálně do krajské nemocnice. I v roce 2012 předpokládáme provést stejný počet provedených implantací jako v roce Je potřebné jednat s pojišťovnami a především MZ na dlouhodobém kontraktu, jedině tak zajistíme podmínky pro perspektivní činnost tohoto kardiostimulačního střediska. 17

18 7.2. Neurologie lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 7,31 19,61 26,92 Lůžka: výkonnost ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 959,02 751,26 828,28 677,28 Počet případů 1 246, , , ,00 Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - příjmová/pohotovostní Body Počet unikátů EMG Body Počet unikátů EEG Body Počet unikátů Dětské Lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 10,57 38,68 49,25 Lůžka: výkonnost ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 1 644, , , ,88 Počet případů 3 375, , , ,00 Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - příjmová/pohotovostní Body Počet unikátů

19 - endokrinologická, gastroenterologická, nefrologická Body Počet unikátů dětská kardiologie Body Počet unikátů Chirurgie lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 12,07 41,12 2,00 55,19 Lůžka: výkonnost ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 3 435, , , ,24 Počet případů 2 632, , Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - příjmová/pohotovostní body Počet unikátů cévní, kolonoskopie, léčba chron. ran body Počet unikátů traumatologická body Počet unikátů ortopedická body Počet unikátů

20 7.5. Gynekologickoporodnické lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 8,14 29, ,62 Lůžka: výkonnost ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 1 491, , , ,39 Počet případů Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - příjmová/pohotovostní Body Počet unikátů UZ Body Počet unikátů gynekologická Body Počet unikátů porodnické oddělení Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Narozené dětí Počet porodů ORL lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 6,60 12, ,73 Lůžka: výkonnost ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 914,22 790,34 652,51 740,23 Počet případů Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - pohotovostní 20

21 Body Počet unikátů příjmová, audio poradna Body Počet unikátů audioprotetická Body Počet unikátů Urologie lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 4,42 12,11 16,53 Lůžka: výkonnost ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 734,24 630,58 674,23 669,75 Počet případů Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - příjmová Body Počet unikátů pohotovost Body Počet unikátů Vysoké Mýto Body Počet unikátů Choceň Body Počet unikátů

22 7.8. ARO Lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 11,70 40,21 51,91 Lůžka: výkonnost Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 CMI 816, , , ,82 Počet případů Ambulance: (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - anestézie Body Počet unikátů léčba bolestí, nutriční Body Počet unikátů Komplement HTO Lékaři NLZP TPH dělníci Celkem 3,03 19,86 22,89 (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - hematologická poradna Body Počet unikátů transfuzní služba Body Počet unikátů hematologická laboratoř Body Počet unikátů

23 7.9.2 OKBD Lékaři NLZP OOP dělníci Celkem 0,62 12,71 2,48 15,81 (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - oddělení klinické biochemie a diagnostiky Body Počet unikátů Mikrobiologie Lékaři NLZP OOP dělníci Celkem 2,00 11,01 13,01 (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - oddělení lékařské mikrobiologie Body Počet unikátů Poznámka: Sloučení laboratoří z Albertina Žamberk a naší nemocnice proběhlo dne , kdy byl vytvořen jeden zcela funkční celek Rehabilitace Lékaři NLZP OOP dělníci Celkem 2,42 11,74 14,16 (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - fyziatrie a léčebná rehabilitace Body Počet unikátů rehabilitace Body Počet unikátů Psychologie Lékaři NLZP OOP dělníci Celkem 1,00 3,00 4,00 Poznámka: k datu má ukončené specializační vzdělávání pouze 1 zaměstnanec. 23

24 (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - psychologie Body Počet unikátů RDG Lékaři NLZP THP dělníci Celkem 8,01 15,35 1,00 24,36 (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - RDG central, SONO, CT Body Počet unikátů magnetická rezonance (nově nasmlouváná kapacita se ZP od ) Body Počet unikátů LSPP (uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG) - lékařská služba první pomoci pro dospělé Body Počet unikátů lékařská služba první pomoci pro děti a dorost Body Počet unikátů lékařská služba první pomoci lékárenské služby Tržba v Kč Počet receptů Nemocnice začala provozovat LSPP od reorganizací LSPP v kraji zajišťováním lékařské služby první pomoci pro děti a dorost, pro dospělé a lékárenskou službu v prostorách nemocnice. Výkon zajišťují jak vlastní zaměstnanci, tak i externí lékaři, s kterými má nemocnice uzavřené dohody o provedení práce. Výkon LSPP pro děti a dorost je umístěn do II. nadzemního podlaží dětského oddělení, výkon LSPP pro dospělé je prováděn v přízemí neurologického pavilónu, lékárna zajišťuje LSPP v prostorách nemocniční lékárny. 24

25 7.9.8 Centrální operační sály(cos) a centrální sterilizace (CS) Oddělení NLZP THP Dělníci Celkem COS 18,92 18,92 CS 5,83 1,33 7,16 Počet operací Zdravotní doprava Lékaři NLZP THP Dělníci Celkem 8,21 2,97 1,00 12,18 Počet bodů Počet dokladů Ujeté km Pro výkon zdravotní dopravy má nemocnice nasmlouvané výkony se všemi zdravotními pojišťovnami. Dopravu zajišťuje nejen pro pacienty nemocnice, ale spolupracuje i s praktickými lékaři, penziony a domovy důchodců. V případě nehrazené dopravy je možné provést převoz klientů přímou úhradou v hotovosti Nehrazené zdravotní výkony Všechna zdravotnická oddělení mohou na žádost klientů provádět zdravotnické výkony, které nejsou ze strany zdravotních pojišťoven hrazeny. Jedná se o výkony, které může provádět pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Nemocnice má zveřejněný ceník, dle kterého je klient předem informován o výši úhrady. Největší zájem je o výkony ORL, gynekologie a porodnice, rehabilitace, ARO a výkony komplementu. Tržba v Kč ) Ošetřovatelská činnost V roce 2011 jsme se zúčastnili ankety spokojenosti Nejlepší nemocnice 2011, která probíhala od 1.3. do Naše nemocnice se umístila na 1. místě v Pardubickém kraji a 10. místě v ČR. Od probíhala anketa spokojenosti dle PP 4301 Sledování spokojenosti klientů. Bylo vyhodnoceno dotazníků, což je o 204 méně než v loňském roce: 515 hospitalizovaných, 776 ambulantních, 186 doprovodů, 51 klientů ústavní lékárny. Dotazníky byly distribuovány klientům prostřednictvím sester a ostatních nelékařů. Výsledky ankety spokojenosti byly předány na oddělení, vedoucí zaměstnanci zpracují analýzu výsledků svých oddělení a stanoví nápravná opatření ke zlepšení péče v oblastech, kde výsledky dosahují hranice standardu a nižšího standardu. S výsledky a nápravnými opatřeními 25

26 seznámí personál na provozních poradách. Souhrnné výsledky jsou zpřístupněny všem zaměstnancům na Manadesku. Poděkování patří personálu, který se aktivně podílí na sběru a vyhodnocení této ankety. Pochvaly: odděle ni ARO Gyn.- por. CHIR INT NEU ORL RDG URL DĚT + novor ostatní op.sály 2 HTO 1 celkem Stížnosti : odděleni o n o n n o n o n o n o CHIR Č 4 2 ORL 3 INT Č 2 3 NEU RDG 1 1 URL DZS Gyn.-por lékárna 1 Jiné OUN, 1+1Č 2 a.s. celkem Č 3 6+1Č 12 Legenda : o stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná n stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná 26

27 9) Obslužné nezdravotnické provozy Nemocnice zajišťují pro řádný chod všech zdravotnických oddělení obslužné provozy: stravování, úklid, údržba majetku, vytápění, odstranění odpadů, středisko vědeckých informací a archív. Praní prádla je zajištěno dodavatelsky firmou Jan Fišer, s.r.o., na ostrahu majetku s recepční službou je uzavřená smlouva s firmou Securitas ČR (dříve firma Agency of Security Fenix). Nemocnice zajišťuje svoz nebezpečných odpadů z ostatních zdravotnických zařízení ve městě, likvidaci svých i těchto odpadů má zajištěnou v Pardubické krajské nemocnici, a.s. (nebezpečný odpad) a ve firmě Ekola České Libchavy (komunální odpad). Přehled přijaté fakturace za praní prádla ( včetně DPH) dodavatelskou firmou v Kč Fakturace Ke snížení nákladů došlo jednak snížením jednotkových cen za praní (především v roce 2011), jednak přechodem na používání jednorázového prádla především u operačního prádla. Přehled přijaté fakturace za ostrahu majetku a recepční službu ( včetně DPH) v Kč Fakturace Společností Securitas mimo základní rozsah poskytování služeb ostrahu majetku a recepční služby zajišťuje na vrátnici i prodej kupónu na regulační poplatky a příjem hotovosti za poskytované hrazené služby mimo pracovní dobu. Ke snížení nákladů v hodnoceném roce došlo snížením rozsahu poskytovaných služeb (snížení rozsahu recepční služby v pracovní době). Přehled přijaté fakturace za odstranění odpadů (včetně DPH) v Kč Fakturace Ekola Fakturace PKN spálený odp. v kg Ekola spálený odp. v kg PKN Fakturace nemocnice v Kč Nemocnice dle uzavřených smluv čtvrtletně provádí fakturaci soukromým zdravotnickým zařízením, kterým zajišťuje uložení odpadů k likvidací Stravovací provoz NLZP THP dělníci Celkem 3,00 2,97 17,63 23,60 27

28 počty uvařených jídel snídaně přesnídávka oběd svačina večeře vč.2 več jen obědy pro zaměstnance Stravovací provoz zajišťuje stravování jak pro pacienty, tak pro zaměstnance nemocnice i cizí subjekty, nabízí výběr z více jednotlivých diet. Vychází z doporučených vzorových norem, které jsou upravovány dle návrhů nutričních terapeutek, nyní vyrábíme 24 celodenních dietních jídel. Nutriční terapeutky, zodpovídající za normování diet, za výrobu a kvalitu uvařené stravy včetně expedice léčebné výživy a kontroly podávání stravy na odděleních, spolupracují v úpravě norem s lékařem zajišťujícím v nemocnici nutriční a metabolickou činnost. Nejvíce je vyráběná dieta č. 3 tzv. základní, kterou využívají i zaměstnanci. V průběhu hodnoceného roku došlo ke změně v podávání večeře přechodem z teplé na studenou večeři Úklid NLZP THP dělníci Celkem 1,00 50,59 51,59 Nemocnice zajišťuje úklid nebytových prostor svými zaměstnanci. Je uklízeno celkem m 2, na některých specializovaných zdravotnických pracovištích je zvýšená četnost úklidu, takže je denně uklízeno m 2. Náklady na úklid Náklady Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok Údržba a zahrada NLZP THP dělníci Celkem 9,58 9,58 Nemocnice zajišťuje údržbu nebytových prostor a úklid venkovních prostor svými zaměstnanci. Ti provádějí běžnou provozní údržbu v profesi elektrikáře, malíře nebytových prostor, instalatéra, zahradnice a domovníka Kotelna NLZP THP Dělníci Celkem 1,89 1,89 Nemocnice zajišťuje vytápění nebytových prostor svými zaměstnanci. 28

29 9.5. Středisko vědeckých informaci NLZP THP dělníci Celkem 0,75 0,75 Středisko vědeckých informací zajišťuje služby především pro zaměstnance nemocnice v současném rozsahu již na úvazek 0,4. Důvodem pro zachování tohoto oddělení je potřeba poskytovat zaměstnancům aktuální informace na vzdělávání a právní změny zákonných norem. 10) Informační systémy Usilujeme o komplexní optimalizaci a efektivitu hospodaření a provozu nemocnice. K tomuto potřebujeme podpůrné nástroje řízení, které by umožňovaly průběžné a pravidelné sledování vývoje a dopadů jednotlivých uskutečněných kroků na fungování a hospodaření zdravotnického zařízení. I v případě investic do těchto systémů je nutné jednat hospodárně a volit cestu komplexního řešení. Proto pokládáme za důležité rozvíjet a synchronizovat manažerské systémy v rámci celokrajské působnosti. Orlickoústecká nemocnice, a.s. tuto problematiku řeší prostřednictvím manažerského nadstavbového systému společnosti Sefima s.r.o, který dokáže optimálně propojit oblast nákladů, výnosů, personalistiky i logistických procesů. Důležité informace pro řízení výnosové a nákladové části poskytuje také SW společnosti SWLab. Neustálý rozvoj informačních systémů, nárůst archivovaných i současných dat spolu se současným trendem digitalizace záznamů s sebou nese zvýšenou potřebu na kapacitu datových úložišť a s tím spojené nemalé náklady na jejich pořízení. V současné době je tato problematika řešena roztříštěně, tedy v gesci každého zdravotnického zařízení. Postrádá jednotnost a kontrolu. Z těchto důvodů by bylo vhodné zvážit řešení této situace prostřednictvím centrálního úložiště dat v rámci celého Pardubického kraje. Synergický efekt by byl zcela jistě nejen ve finanční efektivitě, ale také v jednoznačné garanci bezpečnosti takto uchovaných dat přímo majoritním akcionářem těchto zdravotnických zařízení. 11) Kontroly uskutečněné v roce 2011 v Orlickoústecké nemocnici, a.s. - Leden 2011 Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění bez zjištěných závad - Únor 2011 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky - kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek zjištěny drobné nedostatky, které byly okamžitě řešeny - Březen 2011 Krajský úřad Pardubického kraje - veřejnoprávní veřejná kontrola kontrola použití vyrovnávací platby dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby bez zjištěných závady Krajský úřad Pardubického kraje - místní šetření v místě provozování NZZ 29

30 ověření platnosti údajů a náležitostí uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o souhlasu s personálním a věcným vybavením, prověření věcného a technického vybavení - provoz odpovídá podmínkám stanoveným pro vydání souhlasu bez závad Všeobecná zdravotní pojišťovna, územní pracoviště Ústí nad Orlicí - kontrola odvodu pojistného za zaměstnance na veřejné zdravotní pojištění - zjištěny drobné nedostatky byly okamžitě řešeny Krajský hygienická stanice Pardubického kraje - kontrolní stěry na oddělení ARO zjištěné nedostatky byly řešeny a jsou předmětem pravidelných interních kontrol - Květen 2011 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - kontrola stravovacího provozu zjištěné nedostatky byly řešeny na PV Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - kontrola stravovací části dětského oddělení bez závad Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - provedeny kontrolní stěry na oddělení všeobecné chirurgie zjištěné nedostatky byly předmětem řešení na PV Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - provedeny kontroly stěry na oddělení všeobecné chirurgie zjištěné nedostatky byly předmětem PV - Červen 2011 Český metrologický institut-oblastní inspektorát Pardubice - státní metrologický dozor bez závad - Srpen 2011 Krajský hygienická stanice Pardubického kraje - kontrola interního oddělení bez závad Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha - kontrola zdravotnických prostředků bez závad - Září 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha - kontrola prostoru odběrového zařízení porodnicko-gynekologického oddělení. Předmětem kontroly jsou předpoklady odběrového zařízení plnit požadavky zákona a vyhl.č.422/2008 Sb., v platném znění, při opatřování krvetvorných buněk z pupečníkové krve bez závad Krajský hygienická stanice Pardubického kraje - kontrola interního oddělení - zjištěné nedostatky byly předmětem jednání PV - Říjen 2011 Krajský úřad Pardubického kraje - řádná kontrola zacházení s návykovými látkami bez závad Prověrky BOZP a preventivní prohlídky PO - na všech pracovištích nemocnice dle zákona č.262/2006 Sb. ZP, v platném změní zjištěné nedostatky byly předmětem jednání se stanovením termínů k jejich odstranění 30

31 - Listopad 2011 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - provedeny stěry na chirurgické ambulanci zjištěné nedostatky byly předmětem jednání na PV Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - provedeny kontrolní odběry vzorků na porodnickém oddělení - nedostatky předmětem projednání na PV Krajský hygienická stanice Pardubického kraje - kontrola neurologického oddělení bez závad Krajský hygienická stanice Pardubického kraje - kontrola neurologického oddělení/ambulance - bez závad SÚKL Praha - kontrola nemocniční lékárny plnění požadavků zákona č.378/2007 Sb.o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů bez závad SÚKL Praha - kontrola plnění úrovně správné výrobní praxe v zařízení transfuzní služby drobné závady byly okamžitě odstraněny - Prosinec 2011 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - odběr vzorků na rehabilitačním oddělení zjištěné závady byly okamžitě projednány na PV Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - odběr vzorků na rehabilitačním oddělení zjištěné nedostatky byly projednány na PV Krajský úřad Pardubického kraje - místní šetření v místě provozování NZZ. Ověření platnosti údajů a náležitostí uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o souhlasu s personálním a věcným vybavením, prověření věcného a technického vybavení provoz odpovídá podmínkám stanoveným pro vydání souhlasu bez závad V roce 2011 dle výše uvedeného bylo provedeno 26 kontrol, u kterých nebyly zjištěny závažné nedostatky. Současně probíhaly kontroly na vykazování zdravotní péče kontrola zdravotními pojišťovnami. 12) Dary Orlickoústecká nemocnice, a.s v roce 2011 přijala dary v celkové výši ,- Kč. Finanční dary byly zaúčtovány ve výši ,- Kč, věcné byly ohodnoceny částkou ,- Kč. Věcné dary ve výši byly řádně zaevidovány v účetnictví nemocnice. Věcné dary Dárce IČ věcný dar fi Elektro Sychra, Jilemnického 233, Ústí nad Orlicí fi LDM, s.r.o. Česká Třebová fi Mgr. Jan Urban, Pivovarské nám. 557, Lanškroun fi Mgr. Jan Urban, Pivovarské nám. 557, Lanškroun notebook DELL varná konvice ks rychlozavinovačky ks povlaky na dětské přikrývky 31

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ od 1.1. do 31.12.2008 vypracovaná dle ustanovení 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2008 Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Strana 1 (celkem 65) Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Podhorská nemocnice a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů.

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů. Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky (dříve Sdružení smluvních lékařů ČR) pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906 190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014 Současná situace ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění...3

Více

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 4 3 Léčebná péče v roce 2009 z pohledu náměstka pro léčebnou

Více

Výroční zpráva SZZ Krnov za rok 2008

Výroční zpráva SZZ Krnov za rok 2008 Úvodní slovo ředitele Je za námi další rok, rok 2008. Bylo to období, ve kterém se podařilo již plně stabilizovat nemocnici, pro většinu oddělení získat odborné akreditace MZČR a v rámci celého zařízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6 1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) 2 1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5 3.1 Přijaté dary 5 3.2 Nejštědřejší

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Název IČO Dětská neurologie a EEG Praha s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Dětská neurologie a EEG Praha s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 0 3 4 3 1 2 IČZ smluvního ZZ 1 4 0 6 4 0 0 0 Číslo smlouvy 4 A 1 4 P 0 6 4 Název IČO Dětská neurologie a EEG Praha s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Seminář na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno MUDr. Tomáš Jedlička 4. 4. 2013 Co je efektivita Efektivita či efektivnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Městská nemocnice, a.s. Sídlo: 54401 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, okres

Více

Úvodní zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s.

Úvodní zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s. Úvodní zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s. V návaznosti na rozhodnutí představenstva KZ č. 24/11/2013 poskytnout Krajskému úřadu Ústeckého kraje plnou součinnost

Více

Název IČO Městská nemocnice s pol. Uh.Brod, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská nemocnice s pol. Uh.Brod, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 5 8 3 9 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 0 0 2 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 0 E 0 0 2 Název IČO Městská nemocnice s pol. Uh.Brod, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NEMOCNICE TÁBOR, a.s. ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE Vážení pacienti i návštěvníci táborské nemocnice, všem jihočeským nemocnicím se v roce 2012 podařilo úspěšně zvládnout

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 1 8 2 8 3 7 8 IČZ smluvního ZZ 0 9 4 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 9 P 4 7 2 Název IČO Eva Barešová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za 1. pololetí 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA

Více

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE Krajský úřad Libereckého kraje odbor zdravotnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvková organizace Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL

OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL Podklady na zasedání ZM dne: 26.02.2015 OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města Ing. Radka Ondriášová, starostka města,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 5 7 0 4 5 9 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 8 2 1 9 9 4 0 0 Číslo smlouvy 4 Z 8 2 A 0 0 5 Název IČO Centrum pro léč. bol. a pal. med.s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY

Více

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s. konanou dne 30.6.2015 ) Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

Název IČO Gynekologie Zenklova s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Gynekologie Zenklova s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 1 4 6 6 0 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 2 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 3 A 0 8 G 2 1 7 Název IČO Gynekologie Zenklova s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Seminář o zdravotnictví TOP 09

Seminář o zdravotnictví TOP 09 Seminář o zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger Praha, 9.4.2013 Stav našeho zdravotnictví Euro Health Consumer Index (15./34) Obsah prezentace Práva pacientů (27. / 34) Léčiva (20. / 34) Rozsah služeb (17. /

Více

Název IČO NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 5 2 4 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 2 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 2 A 2 7 9 Název IČO NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006

Zpráva o hospodaření za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Název zpracovatele Nemocnice Most, příspěvková organizace Adresa J.E.Purkyně 270, Most, PSČ 434 64 IČO 62209701 Telefon 478 031 111 Fax 476 708 683 El. adresa WEB nemocnice.most@nspm.cz

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 6 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Usnesení

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Usnesení ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Usnesení Číslo zasedání: 17 Číslo usnesení: 754/11 Datum konání: 07.03.2011 I. Schvaluje 1. zrušení záměru realizovat objekt SO 07 v rámci II. etapy výstavby Klatovské nemocnice,

Více

Název IČO Alice - domácí ošetřovatelská péče. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Alice - domácí ošetřovatelská péče. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 4 2 5 8 5 1 IČZ smluvního ZZ 3 2 8 9 5 0 0 0 Číslo smlouvy 7 C 3 2 H 0 0 1 Název IČO Alice - domácí ošetřovatelská péče PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

1.Nemocnice jsou složitou strukturou

1.Nemocnice jsou složitou strukturou 1.Nemocnice jsou složitou strukturou 2.Provozní toky nemocnice 1.ambulantní pacienti 2.hospitalizovaní pacienti 3.pacienti v akutním stavu 4.pacienti v ohrožení života 5.návštěvy 6.personál 7.čistý, sterilní

Více

Název IČO NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 5 2 4 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 8 4 6 Číslo smlouvy 1 B 7 2 P 0 0 3 Název IČO NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více