CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"

Transkript

1 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

2 Rodiče čtou dětem - projekt žáků a jejich rodičů informace pro rodiče na třídní schůzce Děti ze 3. a 4.třídy a jejich rodiče se zapojí do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. V měsíci únoru budou rodiče každý den předčítat svým dětem nejméně 20 minut a svou četbu zaznamenávat do deníčku čtenáře. Pokračováním akce potom bude četba známých osobností veřejného života obce, dobrovolníků z řad maminek a tatínků a možná také některé z osobností kultury, sportu přímo ve třídě. Proč? Protože: Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Pravidelné čtení dítěti: - vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; - podílí se na emočním rozvoji dítěte; - učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; - rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; - formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; - rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; - je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. E.Natanailidu a M.Rieglová - třídní učitelky 3. a 4. třídy

3 DOPIS RODIČŮM Příjemný večer vážení rodiče, přicházím se slíbenými informacemi o celostátním projektu " Celé Česko čte dětem ", do kterého se společně zapojíme ( v příloze bližší informace ). Vaše úloha v tomto projektu je jednoduchá a v mnohých případech vlastně naprosto samozřejmá. Pojďme si najít na naše děti každý den alespoň 20 minut, ve kterých jim budeme předčítat ( jakákoliv chvilka, kdy už je po každodenních povinnostech - odpoledne, večer, před usnutím...) a seznamovat je s knihami, které my, dospělí, máme rádi a které kdysi v dětství oslovily i nás!! Děti dostanou " deníček " - list papíru, vyrobený pro tento účel, do kterého budete zapisovat čas četby a název knihy + autora a děti potom stvrdí obrázkem, razítkem samolepkou a pod. Tato část projektu proběhne v únoru ( věřím, že i po uplynutí této doby budete dětem číst dál a vím, že i bez tohoto projektu dětem pravidelně předčítáte - a to je super!!!). V druhé části - březnové, potom budou dětem chodit předčítat a seznamovat je se svými oblíbenými knihami osobnosti známé z kulturního či sportovního života. Osobnosti, které děti znají z televizní obrazovky nebo ze života školy a naší obce. ( Mám rozjednáno několik nabídek, doufám, že alespoň některé vyjdou ). Toto předčítání potom bude probíhat po celý březen. Měli bychom tedy u nás ve třídě přivítat 5 čtenářů a poznat co nejvíce knih. Máte-li čas a chuť přijít dětem předčítat do školy i vy a zapojit se tak i do druhé části projektu, budu moc ráda a děti budou nadšené!! Dejte mi, prosím, předem vědět, abychom se domluvili na určitém dni a čase. Předem Vám všem moc děkuji za účast v projektu a za jeho podporu!! S pozdravem a přáním úspěšného startu projektu E.Natanailidu a M.Rieglová třídní učitelky 3. a 4. třídy Další bližší informace:www.celeceskoctedetem.cz

4 Projekt v rámci zvýšení čtenářské gramotnosti žáků v ZŠ Grafická Téma projektu: Cíl projektu: Celé Česko čte dětem Aktivně zapojit děti 3. a 4. ročníku a jejich rodiče do čtení. Východiska pro stanovení cílů : Na základě průzkumu čtenářských dovedností, byla zjištěna jejich slabá úroveň. Průzkum čtení v rodinách, které bylo skoro na nulové úrovni, vedl k nutnosti zapojit rodiče Projekt probíhal v rámci celé ČR a bylo možno využít metodickou podporu. Dílčí cíle: 1. Žáci si založí a povedou společně s rodiči čtenářský deník a budou tak mapovat své pokroky v dosahování čtenářské gramotnosti 2. Žáci budou reflektovat zážitky a přečtený text pomocí ilustrací, dramatizace. 3. Žáci si různou formou osvojí základní techniky čtení textu a jeho interpretace. Harmonogram realizace: leden přípravná fáze, výběr vhodných knih, motivace únor založení čtenářských deníků, nácvik čtení, zapojení rodičů březen průběžné vedení deníků, kontrola a průběžné hodnocení dosažených výsledků, známé osobnosti čtou dětem duben hodnocení projektu

5 Náplň a rozvržení projektu: Hlavní aktivity Čtenářský deník březen měsíc knihy Čteme spolužákům každodenní kontrola a zapojení rodičů do domácí přípravy na hodiny ČJ Známé osobnosti čtou dětem motivace k realizaci projektu : návštěva člena souboru divadla Minor, čtení z jejich nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, autogramiáda návštěva Lenky Karešové zdravotní sestra úzce spolupracující s naší školou, čtení z jejích nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, autogramiáda návštěva významného sportovce, ligového hokejisty a fotbalisty Sparty Praha, čtení z jeho nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, vyprávění zážitků ze sportovní kariéry, autogramiáda

6 Dílčí aktivity Prolínání čtenářských dovedností do všech předmětů: Výtvarná výchova ilustrace k přečteným knihám Pracovní činnosti výroba loutek pro dramatizaci Dramatická vých. - dramatizace přečtených pohádek Prvouka - čtení z encyklopedií Matematika-vytváření slovních úloh

7 Hodnocení projektu: Jak projekt hodnotí děti Hodnocení projektu vyučujícími Co bychom udělali jinak

8 Celé Česko čte dětem! Unikátní projekt, do kterého se zapojila i hokejová Sparta Není lepší investice než ta do vzdělání. A vzdělání nelze dosáhnout bez čtení! tvrdí Michal Horáček, známý textař, publicista a spisovatel. Stejného názoru je i bývalý sparťanský útočník, současný trenér Berounských medvědů a také pyšný otec tří dětí Richard Žemlička. Ten se jako první sparťanská vlašťovka rozletěl ve středu 31. března mezi pražské školáky, aby se s nimi podělil (nejen) o své čtenářské zážitky. S nadšením ho přivítali žáci 4. třídy ZŠ Grafická na Smíchově, kteří patří mezi pravidelné návštěvníky naší TESLA ARENY. Žemla dětem povyprávěl o svých hokejových začátcích, kariéře hráče i trenéra i o tom, jak se on sám dostal ke čtení. Když jsem byl mladší, hodně jsem kvůli hokeji cestoval, hlavně tedy vlakem A tak jsem si s sebou brával knížky, abych si zkrátil dlouho chvíli. No a záliba ve čtení mi zůstala dodnes. Na závěr své návštěvy přečetl Richard Žemlička úryvek ze své oblíbené dětské knížky od Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Všichni školáci navíc dostali od hokejové legendy sparťanskou ročenku, plakát celého A-týmu či kalendář Jsem Sparta. ( )

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ŠKOLA NARUBY Celé Česko čte dětem: Projekt Celé Česko čte dětem, do kterého se zapojily školy, knihovny i další kulturní organizace a instituce, je celostátní mediální kampaní na podporu čtení a čtenářství. Smyslem celé akce je upozornit na důležitost četby, budovat u dětí kladný vztah ke knihám a rozvíjet tím psychický, myšlenkový a morální postoj dětí. Pravidelné předčítání rodičů dětem je výbornou výchovnou metodou stimulující zdravý emoční rozvoj dětí a napomáhá odrážet stále sílící vliv necitlivého světa počítačů, internetu a televize. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení jim a s nimi a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře. Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

18 ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Pravidelné čtení dítěti: vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

19 O projektu: Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení jim a s nimi a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

20 Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize." Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

21 Rodičům: Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi. Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

22 Kritéria pro výběr knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem. Kritéria, jimiž se při výběru knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem řídíme, jsou determinována jednak snahou o zvyšování celkové kulturní úrovně dětí a rozšiřování jejich znalostí a jednak zřetelem na ochranu a podporu emočního zdraví dětí. Emočním zdravím dítěte přitom rozumíme (podle Daniela Golemana, autora knihy Emoční inteligence) zdravé psychické a morální sebevědomí dítěte, spojené se schopností racionálně myslet a navazovat kvalitní a trvalé vztahy s lidmi.

23 Navrhujeme, aby se pro pravidelné předčítání dětem vybíraly knihy, které: jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé; pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu se naučí něco důležitého pro život; jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem; učí je racionálně myslet; poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu; rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor; šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám a zákonům; jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid; obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování; rozvíjejí jejich estetické vnímání; formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu; neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím; nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky.

24 Ukázky z předchozích ročníků Podpora známých osobností:

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Poslání. Záštity. Podpora

Poslání. Záštity. Podpora Poslání Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem

VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem ZA ROK 2013 I. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte dětem,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 O S T O P O V I C K Ý. Dobré zaměstnání pro obyvatele, abychom se. zdravili a

ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 O S T O P O V I C K Ý. Dobré zaměstnání pro obyvatele, abychom se. zdravili a ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 O S T O P O V I C K Ý Železniční stanici, čistý vzduch, pěknější prostředí, ticho a klid, více obyvatel, modernější hřiště Ať jsou Ostopovice slavné, ať je nepostihne

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy. Jarmila Naňáková

Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy. Jarmila Naňáková Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy Jarmila Naňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci se zabýváme problematikou čtenářské gramotnosti a čtenářských

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více