Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2"

Transkript

1

2 Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 4 blocích Evidence docházky Zimní semestr zakončen prezentací Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

3 Cíle předmětu Blíže se seznámit se současnými technologiemi Znát současné možnosti v AV tvorbě Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 3

4 Stereoskopie Vnímání obrazu pomocí očí a mozku Teorie stereoskopického zobrazení Způsoby stereoskopické projekce Způsoby stereoskopického záznamu Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 4

5 Oko Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 5

6 Sítnice Tyčinky rychlé senzory, černobílé vnímání, periferní a noční vidění Čípky pomalejší, barevné vidění 3 druhy citlivé na různé vlnové délky Červená, zelená, modrá Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 6

7 Setrvačnost zrakového vjemu V oku je obraz zaznamenán po dobu ms (dle situace) Vjemy pod touto hranicí nejsou zpozorovány Tyčinky mají rychlejší odezvu Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 7

8 Vnímání prostoru Fyziologická vodítka Psychologická vodítka Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 8

9 Fyziologická vodítka Konvergence Natočení očí Akomodace Zaostření čočky Binokulární disparita Rozdíl mezi obrazem z 1. a 2. oka Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 9

10 Psychologická vodítka Překryv Světlo a stín Lineární perspektiva Vzdušná perspektiva Pohybová paralaxa Velikost známého objektu Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 10

11 Psychologická vodítka Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 11

12 Stereoskopie Zobrazení hloubky při projekci na plochu Obraz levého a pravého oka pozoruje prostor z jiného místa a úhlu Speciální obraz pro levé a pravé oko Předpokládá, že pozorovatel nenaklání hlavu (ani s ní nehýbe) Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 12

13 Stereoskopie - přínosy Lepší orientace ve scéně Snazší utváření prostorového modelu v mysli Další vyjadřovací technika, s kterou se dá pracovat Více soustředění a vtažení do děje Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 13

14 Stereoskopie - negativa Pro diváka nezvyklé Náročné pozorovat Dražší tvorba i projekce Složité kvalitně vytvořit špatná pověst stereoskopických filmů díky těm nezdařilým Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 14

15 Horizontální disparita Horizontální vzdálenost objektu pro levé a pravé oko Separace počítána v pixelech Disparita určuje umístění objektu v hloubce Vertikální disparita nežádoucí Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 15

16 Nulová paralaxa Místo, kde se objekt jeví ve stejné vzdálenosti jako projekční plocha Objekty jsou v obou obrazech na stejném místě Pixelová paralaxa je 0 px Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 16

17 Pozitivní paralaxa Objekt se jeví za projekční plochou V obrazu pro levé oko je objekt blíže levému okraji obrazu, než v obrazu pro pravé oko Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 17

18 Negativní paralaxa Objekt se jeví před projekční plochou V obrazu pro levé oko je objekt blíže pravému okraji obrazu, než v obrazu pro pravé oko Ve filmu využívána méně často Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 18

19 Umístění objetu Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 19

20 Výsledná hloubka Záleží na velikosti projekční plochy Záleží na vzdálenosti diváka Při práci s pixelovou paralaxou je třeba ještě znát rozlišení záznamu Plyne z toho rozdíl mezi plátnem a TV Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 20

21 Výsledná hloubka Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 21

22 Divák Čím blíže, tím větší prostorový efekt, natahuje se i hloubka objektů IMAX má strmé sedadla - co nejmenší odchylky vzdáleností diváků od plátna Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 22

23 Komfortní zóna Maximální komfortní míra konvergence Pohled os očí rovnoběžně před sebe Rám projekční plochy Zhruba 2 % šíře rozlišení Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 23

24 Rám projekční plochy Okraje obrazu (levé a pravé) Objekt vidí už jen jedno oko Positivní paralaxa objekt je za rámem; není ideální pro důležitou akci Negativní paralaxa logický konflikt Při rychlém pohybu nevadí Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 24

25 Rám projekční plochy Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 25

26 Triky s rámem Plovoucí stereoskopické okno Vytvoření černého pruhu na stranu obrazu Vytvoření černého pruhu nad či pod rám Umocnění efektu, že se objekt dostal do prostoru před plátno Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 26

27 Obtíže pozorování 1 Bolení hlavy, nevolnost, (epilepsie) Divergence očí Odklonění očí od sebe Vertikální disparita Vertikální rozdíl v obrazech Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 27

28 Obtíže pozorování 2 Zobrazení mimo komfortní zónu Zastínění objektů v negat. Paralaxe Objekty příliš blízko Rychlý střih s velkou změnou konvergence očí Konvergence trvá až tři sekundy Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 28

29 Obtíže pozorování 3 Špatná synchronizace obou očí Rozdíly mezi záznamy Špatně provedené triky Obrazové artefakty Barevná korekce Odlesky a flary Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 29

30 Přeslechy Nedokonale vyfiltrovaný obraz pronikne do nesprávného oka Typické u střídání kontrastních ploch Záleží na použité technologii Lze s nimi počítat a odečítat je postprodukčně Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 30

31 Existence stereoskopie Oko dokáže konvergovat a ostřit nezávisle na sobě Při pozorování sterea je oko zaostřeno na plátno, ale pozoruje bližší / vzdálenější objekty bez přeostření Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 31

32 Vliv na diváka Vyvarovat se mezi třetím a pátým rokem života Vrozená tupozrakost 3 % populace Oko takového člověka se snaží opakovaně doostřit, což ho unavuje Nakonec je použit obraz jen zdruhého oka Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 32

33 Trénink diváka Pasivní trénink při pozorování sterea Rychlejší konvergence Snadnější orientace v prostoru scény Tvůrce sterea musí myslet na to, že diváci nemusí být tak trénovaní jako on Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 33

34 Stereoskopická projekce Speciální obraz pro levé a pro pravé oko Promítány dva obrazy přes sebe, nějakým způsobem jeden obraz vyfiltrován Historicky jde o starou záležitost Dalekohledy, soustavy zrcadel před fotografií či obrázkem Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 34

35 Stereoskopická projekce Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 35

36 Pasivní projekce Brýle s filtry, bez jakýchkoliv elektronických částí Anaglyf, Infitec, Polarizované světlo Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 36

37 Anaglyf Představen 1853 Filtrace obrazů pomocí barevných filtrů v brýlích Obrazy barevně upraveny, sečteny a položeny přes sebe Anaglyf lze prezentovat na jakékoliv barevné obrazovce nebo i vytisknout Velmi levné, nepříjemné užívání brýlí Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 37

38 Anaglyf Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 38

39 Infitec Vývoj dokončen 1999 a rozšířena 2006 Barevné filtry v brýlích Barevné spektrum rozděleno na segmenty, každý lichý je pro jedno oko, sudé segmenty pro druhé oko Bez úbytku jasu, deformace barev (bílá), velmi drahá licence, kalibrované média Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 39

40 Polarizované světlo Objeveno 1852 Stereoskopické filmy z roku 1939 Světlo je polarizováno Světelná vlna je buď lineární, cirkulární či eliptická Před zdrojem obrazu je umístěn filtr Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 40

41 Polarizované světlo Objeveno 1852 Stereoskopické filmy z roku 1939 Světlo je polarizováno Světelná vlna je buď lineární, cirkulární či eliptická Před zdrojem obrazu je umístěn filtr Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 41

42 Polarizované světlo Projekce Nákladné stříbrné plátno nevyruší polarizaci TV Řádky pixelů obrazovky mají na přeskáčku jeden či druhý typ filtru Poloviční vertikální rozlišení Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 42

43 Brýle s polarizačními filtry Přeslechy díky nedokonalým / starým filtrům Ztmavení díky filtrům brýlí Některé projekce jsou proto přesvětlené Levné a snadné na údržbu Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 43

44 Aktivní projekce Aktivní části - brýle či obrazovky Zatmívací skla, brýle s obrazovkami Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 44

45 Zatmívací skla Pomocí tekutých krystalů na sklech brýlí je zaslepováno pravé a levé oko na střídačku Brýle synchronizované se systémem bezdrátově (infračervený signál na plátno) Vždy je zobrazen obraz pro to oko, které se právě dívá Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 45

46 Zatmívací skla Je třeba vysoká snímková frekvence Minimálně 100 Hz Lepší: double / triple flash projekce Běžné LCD pouze 50 Hz (CRT neměly problém) Cukavý rychlý pohyb Záznam v jednu dobu, projekce posunutá Drahé brýle, potřeba nabíjet Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 46

47 Brýle s obrazovkami LCD či OLED displej před každým okem Oculus Rift virtuální realita Počítačová hra možné reagovat na pozici a natočení hlavy Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 47

48 Brýle s obrazovkami Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 48

49 Hybridní projekce Pasivní část polarizační brýle (a stříbrné plátno) Aktivní části polarizační filtr před projektorem, který rychle střídá produkovanou polarizaci Často používáno v multikinech Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 49

50 Autostereoskopické displeje Stereoskopie bez brýlí Prizmová maska láme paprsky tak, aby z jedné pozice v prostoru byl vidět jeden obraz a z druhé pozice obraz druhý Špatné pozorovací úhly Lze aktivním systémem upravovat dle pozice pozorovatele Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 50

51 Autostereoskopické displeje Lentikulární fólie se používá u tištěného materiálu stereoskopie či animace Paralaxová bariéra zastiňuje dané pixely Viditelní mřížka před obrazem Mobilní telefony, Nintendo 3DS Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 51

52 Vědomá změna konvergence Šilháním očí vznikne prostorový vjem Stereogram Pravidelný vzor skrývající prostorový obraz Technika cross-view Dva obrazy vedle sebe Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 52

53 Stereogram Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 53

54 Cross-view Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 54

55 Stereoskopický záznam Volba natáčení stereoskopického snímku by měla ovlivnit téměř všechny fáze jeho vzniku Příprava záznamu Pořízení záznamu Práce se záznamem Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 55

56 Storyboard Příprava záznamu Technický scénář Volba média Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 56

57 Volba kompozic Storyboard Práce s komfortní zónou Určení hloubky pomocí Tloušťky čáry ChromaDepth - Holograf Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 57

58 Technický scénář Návaznost záběrů Centrum zájmu ve 3D Doba přeostření Pro jeden záběr se nevyužívá celá hloubka Graf zobrazující nejbližší a nejvzdálenější objekt Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 58

59 Technický scénář Intensita scény Návaznost hloubky záběrů Míra využití hloubky Odpočinek Negativní paralaxa Pocit ze scény Vzdálenost kamer Pocit nicotnosti či velikosti Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 59

60 Velikost plochy Výpočet omezení maximální pixelové paralaxy Velikost projekční plochy Rozlišení záznamu Pro blízké projekce nemusí být výsledná konvergence možná Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 60

61 Pořízení záznamu Je třeba vytvořit dva obrazy z různých míst v prostoru Shodná optika kamer lze pouze přibližně Obrazy musí mít stejné parametry Synchronizované veškeré nastavitelné funkce Chování jako stabilní systém Synchronizovaný moment pořízení snímku Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 61

62 Stereoskopické parametry Vzdálenost objektivů od sebe Konvergence kamer Natočení kamer Posun chipů Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 62

63 Stereoskopické parametry Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 63

64 Stereoskopická kamera Kamery s jedním tělem a dvěma optikami Poloprofesionální Kvalitní synchronizace Ukládání do jednoho souboru Stereoskopický náhled Nedosahují kvality top kamer Možnost měnit pouze konvergenci Konvergence řešena posuvem chipů Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 64

65 Stereoskopická kamera Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 65

66 Stereoskopický rig Škála různě kvalitních rigů Použití běžných kamer Různé možnosti synchronizace Možnosti nastavení stereoskopických parametrů manuálně / motorově Možnost měnit při natáčení Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 66

67 Stereoskopický rig Kvůli velikosti kamer často nejdou uchytit vedle sebe Řešením je polopropustné sklo, které zrcadlí obraz do druhé kamery, která je ukotvena vertikálně Možnost vytvořit nulovou interaxiálu Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 67

68 Stereoskopický rig Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 68

69 Alternativy rigů Posuvný rig Při tvorbě animovaného filmu Fotoaparát pořídí fotku, po kolejničce se posune a vytvoří fotku pro druhé oko Soustava zrcadel Záznam dvou obrazů na jedno médium Úbytek kvality Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 69

70 Natáčení Ovlivnění výsledného efektu hloubky Posun nulovou paralaxou Míra zhuštění hloubky scény Vznik profese stereografer pro provádění výpočtů Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 70

71 Interaxiála Ovlivňuje přímo výslednou hloubku Posun kamer od sebe Základní hodnoty 7-10 cm vzdálenost lidských očí Ani lidský zrak nerozeznává hloubku od vzdálenosti m Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 71

72 Interaxiála 1/30 vzdálenosti kamer od nejbližšího objektu ve scéně Reálně 1/10 1/1000 vzdálenosti Do výpočtů relevantní Ohnisková vzdálenost (a velikost chipu) Velikost plochy pro zobrazení Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 72

73 Konvergence Posunuje objekty za plátno, nemění výslednou hloubku S opatrností Ovlivňuje vzdálenější objekty Nepřekročí 15 stupňů Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 73

74 Konvergence Natočením kamer vzniká lichoběžníkové zkreslení Vertikální disparita Nemělo by se používat Řešení Posun chipů kamer Postprodukční posun Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 74

75 Otázka názoru Hloubka ostrosti Ostrou scénu si divák může prohlížet dle libosti a přeostřovat dle své vůle Divák ostří na plátno, vidí vše ostře, jen konverguje k daným objektům Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 75

76 Ohnisková vzdálenost Krátké objektivy pod 30 mm Vše v ostrosti Nezkreslují vzdálenosti Neubírají objem U těch dlouhých se objekty v různých hloubkách mohou jevit placaté Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 76

77 Zoom Není problém s výměnou objektivu Motorizovaný zoom a pozice kamery Speciální software synchronizující Průběh změny ohniskové vzdálenosti obou objektivů Plovoucí osy objektivů Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 77

78 Vyvarovat se Změna konvergence velkých vzdáleností Objekty do obrazu celé Hlavní děj (úplná hercova hlava, postava zády po celé její šířce) Rámování obrazu objektem nežádoucí Problém: jednolité a vzorované plochy Měkké stíny Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 78

79 Postprodukce sterea Složení dvou stereoskopických záběrů s greenscreenem Změna konvergence Trikové záběry Problém s compositingem Problém s 2D efekty obrazů Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 79

80 Software Programy se stereem počítají Stereoskopické soubory s dvěma obrazovými kanály Stereoskopické preview při střihu Aplikace efektů na oba záznamy Uložení souborů Jeden soubor Dva samostatné soubory I Youtube nabízí přehrávání (nebo nabízel) Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 80

81 Děkuji za pozornost

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ BINOCULAR VISION

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ BINOCULAR VISION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

CGI. Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry. Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2

CGI. Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry. Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2 CGI Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2 CGI Šíření světla v prostoru Možnosti simulace šíření v PC Pohyby CGI objektů Technologické

Více

3D televize Jak vzniká trojrozměrný vjem obrazu Anaglyfické brýle

3D televize Jak vzniká trojrozměrný vjem obrazu Anaglyfické brýle 3D televize "Třetí rozměr bude v českých obývácích již na konci března a v dubnu realitou. Datart i Electro World totiž začnou prodávat první modely televizí, které dokážou přehrát 3D-filmy. Jako první

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

T V O R B A 3 D V I D E A

T V O R B A 3 D V I D E A T V O R B A 3 D V I D E A CÍLE LABORTATORNÍ ÚLOHY 1. Seznámení se s metodami tvorby 3D videa 2. Složení snímků a použití 3D brýlí pro 3D vjem obrazu TEORETICKÝ ZÁKLAD Člověk přijímá informace ze svého

Více

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

Fotoaparát na stativu. (Obr.1) Základy fotografování 3. část příslušenství Základy fotografování 3. část příslušenství...1 1. Úvod...1 2. Příslušenství...1 2.1 Stativ...1 2.2 Objektivy...3 2.3 Předsádky, filtry...5 2.4 Blesk...6 2.5

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

3D televize. Chybí 3D obsah, technika nikoli

3D televize. Chybí 3D obsah, technika nikoli 3D televize Zhruba před rokem jsem na DigiZone.cz publikoval přehledový článek o základních principech 3D zobrazování a tehdejším stavu 3D televize. Rok je však v tak dynamicky se rozvíjející oblasti,

Více

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008 Základy velkoplošného zobrazování ČVUT FEL, listopad 2008 Způsoby velkoplošného zobrazování Projektory projekční ploché zobrazovače neprojekční CRT LCD DLP PLASMA LED LCD D-ILA, refl. LCD LASER? Projektory

Více

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ BINOCULAR VISION

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ BINOCULAR VISION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ) Oko Oko je optická soustava, kterou tvoří: rohovka, komorová voda, čočka a sklivec.

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ A VÝROBA ANAGLYFŮ BINOCULAR VISION AND ANAGLYPH PRODUCTION

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ A VÝROBA ANAGLYFŮ BINOCULAR VISION AND ANAGLYPH PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 0520 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Geometrická optika - Ohniskové vzdálenosti

Více

Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: CO JE DSLR VIDEO? 13 Proč je DSLR video tak populární? 18 Co je na DSLR videu skvělého? 19 Estetické výhody 19 Technické výhody 21 Co na DSLR videu už není tak skvělé? 22 Práce

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce Kapitola 1 Úvod 15 Jaké vybavení je zapotřebí? 18 Co to je digitální video? 18 Co znamená digitalizace? 20 Proč digitální video? 21 O čem se v knize dočtete 23 Část 1: Preprodukce 23 Část 2: Produkce 23

Více

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2 2D grafika Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace Počítačová grafika, 2D grafika 2 2D grafika PC pracuje s daným počtem pixelů s 3 (4) kanály barev (RGB

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky DEMONSTRAČNÍ SYSTÉM PRO SNÍMÁNÍ STEREOSKOPICKÉHO VIDEA

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky DEMONSTRAČNÍ SYSTÉM PRO SNÍMÁNÍ STEREOSKOPICKÉHO VIDEA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Bakalářská práce DEMONSTRAČNÍ SYSTÉM PRO SNÍMÁNÍ STEREOSKOPICKÉHO VIDEA Jiří Breitkopf Vedoucí práce: Ing. Karel Fliegel,

Více

Konfigurace stereoskopického systému. Stereoscopic system configuration. Diplomová práce

Konfigurace stereoskopického systému. Stereoscopic system configuration. Diplomová práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Konfigurace stereoskopického systému Stereoscopic system configuration Diplomová práce Studijní program: Komunikace,

Více

1. Teorie mikroskopových metod

1. Teorie mikroskopových metod 1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Stereoskopické displeje. Stereoscopic displays

Stereoskopické displeje. Stereoscopic displays ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Stereoskopické displeje Stereoscopic displays bakalářská práce Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika

Více

Sada 1 CAD1. 13. Zobrazování RGB

Sada 1 CAD1. 13. Zobrazování RGB S třední škola stavební Jihlava Sada 1 CAD1 13. Zobrazování RGB Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Základní zásady jak natočit video. KAMERA amatér. Tomáš Kostka 1. HODINA

Základní zásady jak natočit video. KAMERA amatér. Tomáš Kostka 1. HODINA Základní zásady jak natočit video KAMERA amatér Tomáš Kostka 1. HODINA 1 1. KAMERAMAN nesmí být lenivý musí mít představu co chce - délka projektu - děj - natáčet s ohledem na editaci - formát a kvalita

Více

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá binokulárním, neboli prostorovým viděním a stereoskopií. V první části je rozebrána fyziologie a princip prostorového vidění. Dále práce řeší realizaci synchronního

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství SOUČÁSTI FOŤÁKU

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Vlnění a optika 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 mechanické kmitání a vlnění - základní druhy mechanického vlnění a jejich

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. strojové vidění. p. 3q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. strojové vidění. p. 3q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace strojové vidění p. 3q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. foto-snímače Obrazová analýza je proces, který lidstvo využívalo

Více

Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000. Srpen 2012

Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000. Srpen 2012 Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000 Srpen 2012 Vývoj projektorů Panasonic pro domácí kino První projektor pro domácí kino Technologie Smooth Screen Počátek koncepce Záměr tvůrců filmu

Více

Rozlišení - V současnosti patří mezi nejběžněji používaná rozlišení: SVGA (800 600), XGA (1024 768), SXGA (1280 1024), UXGA (1600 1200)

Rozlišení - V současnosti patří mezi nejběžněji používaná rozlišení: SVGA (800 600), XGA (1024 768), SXGA (1280 1024), UXGA (1600 1200) PROJEKTORY Dataprojektor, nebo také datový projektor, je zařízení umožňující zprostředkovat prezentaci všem přítomným tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, notebook, přehrávač DVD jiná

Více

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací. Zobrazovací zařízení Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací. Hlavní částí každého monitoru je obrazovka, na jejímž stínítku se zobrazují jednotlivé

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Ohniskové vzdálenosti a vady čoček a zvětšení

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

Obrazová fotonika. Aktuální trendy v zobrazovací technice. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky

Obrazová fotonika. Aktuální trendy v zobrazovací technice. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Obrazová fotonika Multi imedia Tech hnology Grou up Aktuální trendy v zobrazovací technice České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Technická 2 166 27 Praha

Více

Pravidla a zákonitosti při natáčení

Pravidla a zákonitosti při natáčení Pravidla a zákonitosti při natáčení Základní pravidla Hlavním, nepsaným a základním pravidlem je to, že se při natáčení snažíme vést záběr klidně a pomalu. Kameru držíme oběma rukama a mírně rozkročeni

Více

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Měření synchronizace stereoskopických kamer Lukáš Beran 2014 Anotace V úvodu této

Více

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ A VÝROBA ANAGLYFŮ

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ A VÝROBA ANAGLYFŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

PROBLEMATIKA 3D PROJEKCE

PROBLEMATIKA 3D PROJEKCE MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Optika a optometrie Autorka práce: Bc. Tereza Obrusníková Vedoucí práce: MUDr. Miroslav Dostálek, Ph. D. BRNO, duben 2015 Název diplomové práce: Jméno

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Multimediální technologie (UMT) Petr Moran Obsah 1. Historický vývoj 2. 3D Technologie 3. Zobrazovací zařízení 4. IMAX 5. Video editory 1. Filmový

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

Fotoaparát a digitální fotografie

Fotoaparát a digitální fotografie STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Fotoaparát a digitální fotografie Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Fotografie součást počítačové grafiky, součást

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

Videokamera, základy editace videa

Videokamera, základy editace videa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Videokamera, základy editace videa Používání zařízení při výuce multimédií Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod...2 2. Video

Více

TOP5. Kameru lze snadno připojit k Full HD nebo HD ready monitoru nebo TV příslušné velikosti.

TOP5. Kameru lze snadno připojit k Full HD nebo HD ready monitoru nebo TV příslušné velikosti. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz ESD Full HD kamera FreeSight W30x-HD OP-209 015 Obj. číslo: 106001776 TOP5 Výrobce: Optilia Popis Full HD optická kamera v ESD provedení. S výkonným 30x

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reportážní fotograf (kód: 34-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotoreportér

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Technické prostředky prezentace základní pojmy : technické parametry, principy funkce propojení počítače s dataprojektorem pomocné technické prostředky základní pojmy fotometrické fyzikální

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7. Zobrazovací zařízení Petr Lobaz, 11. 4. 2017 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Epson pro domácí kino. Epson pro domácí kino. Projektory. Revoluce ve velkých promítacích plochách

Epson pro domácí kino. Epson pro domácí kino. Projektory. Revoluce ve velkých promítacích plochách Projektory Epson pro domácí kino Projektory Epson pro domácí kino Revoluce ve velkých promítacích plochách Záruka kvality Užijte si bezprostřední audiovizuální zábavu s velmi snadno ovladatelnými projektory

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

3D stereoskopická projekce

3D stereoskopická projekce 3D stereoskopická projekce Současnost, trendy, budoucnost Ing. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. Jan.Burianek@avmedia.cz +420 604 298 259 3D v inženýrské aplikace 3D v průmyslu 3D v digitálních kinech 3D nejen

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Studijní program: B8206 Výtvarná umění Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN VALENTA Vedoucí bakalářské práce: Doc. Stanislav Zippe

Více

Ověření výpočtů geometrické optiky

Ověření výpočtů geometrické optiky Ověření výpočtů geometrické optiky V úloze se demonstrují základní výpočty související s volbou objektivu v kameře. Měřící pracoviště se skládá z řádkové kamery s CCD snímačem L133, opatřeného objektivem,

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla: 8. Optika 8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM Jak vzniká elektromagnetické záření? 1.. 2.. Spektrum elektromagnetického záření: Infračervené záření: Viditelné světlo Rozklad bílého světla:..

Více

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko?

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test na oční vady Přinášíme vám několik testů, při kterých zjistíte, jak jste na tom s vaším zrakem. Čtěte dále a otestujte se. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test měří schopnost číst a vidět

Více

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing 3D grafika Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing Počítačová grafika, 3D grafika 2 3D grafika CGI = computer graphic imagery Simulace

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Metodika pro učitele Ptačí svět SŠ

Metodika pro učitele Ptačí svět SŠ Metodika pro učitele Ptačí svět SŠ Základní charakteristika výukového programu: Popis: Program je určen k zopakování učiva k probranému tématu Ptáci. Žáci pracují s tabletem uvnitř a také venku v okolí

Více

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU OBSAH ZAČÍNÁME 11 O Oficiálním výukovém kurzu... 11 Co nového přináší toto vydání... 11 Co je navíc ve verzi Photoshop Extended... 12 Předpoklady... 12 Instalace Adobe Photoshopu... 12 Spuštění Adobe Photoshopu...

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_15_OPTICKÉ_VLASTNOSTI_OKA Vyučovací předmět: Fyzika Název

Více

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000 Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty;

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty; 1. ERGONOMIE Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti, kterou lze souhrnně označit

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Televize Hyundai FLE 40382 SMART. 9 286,- Kč RP 203,- Kč

Televize Hyundai FLE 40382 SMART. 9 286,- Kč RP 203,- Kč Televize Hyundai FLE 40382 SMART 9 286,- Kč RP 203,- Kč Úhlopříčka obrazovky: 102 cm (40") Rozlišení displeje: Full HD 3D: Ne Frekvenční index: 200 Hz Clear Motion Picture Zobrazovací frekvence panelu

Více

Vliv ztrátové komprese na stereoskopické video

Vliv ztrátové komprese na stereoskopické video Vlivztrátovékompresenastereoskopickévideo Bakalářská práce ČVUT FEL OndřejLevý ČERVENEC 2008 Obsah Obsah... 2 Seznamobrázků... 4 Zadání... 5 Anotace... 6 Abstract... 6 Úvod... 7 Možnostiaplikacestereografie...

Více

Optická triangulace pro měření a vizualizaci 3D tvaru objektů

Optická triangulace pro měření a vizualizaci 3D tvaru objektů Optická triangulace pro měření a vizualizaci 3D tvaru objektů Ident.č.: 1470 Datum: 1. 12. 2011 Typ: projekt FRVŠ G1 Autoři: BABINEC, T.; RICHTER, M.; GOGOL, F. Popis: Cílem projektu bylo vytvořit specializované

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_17_DALEKOHLEDY Vyučovací předmět: Fyzika Název vzdělávacího

Více

Multimediální technika

Multimediální technika Multimediální technika 1 Obsah předmětu a návaznosti 1. Přehled problematiky, shrnutí X34FOT(K337) a X37MTT(Video) 2. Fyziologické a psychovizuální vlastnosti vidění - hierarchie zpracování obrazu 3. Fotometrie,

Více

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu. www.visionx.cz

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu. www.visionx.cz ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu www.visionx.cz Co ovlivňuje kvalitu obrazu? Velikost snímače Použitá technologie Rozlišení Velikost pixelu Rozlišení

Více

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čas letí velice rychle a i mne tak trochu dostihl. Před časem jsem vám slíbil pokračování fotoškoly a nyní se už radši ani nechci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE Subjektivní hodnocení kvality stereoskopického obrazu Autor práce: Bc. Martin Šindelář

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více