Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně"

Transkript

1 Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně listopad 2009 ročník desátý, číslo 3 Efezským 6:18-20 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Vzpomínka na prázdniny a mnoho dalšího Z obsahu Svatební kázání Satanova návnada

2 Úvodník Milí bratři a sestry, někteří ze sboru se mne už delší dobu ptali, kdy už vyjde nové číslo našeho Nejeninformátoru. Odpovídal jsem, že nevím, že je málo příspěvků, že nezvládám jej připravit. A vše byla pravda. Taktéž je pravdou, že z posledního NI, kde byla anketa jak dál s Informátorem, se vrátilo pouze pět odpovědí (ze 100 vytištěných). Asi před dvěma měsící jsem hovořil ve sboru o potřebě redaktora ke spolupráci, bohužel, taktéž se nikdo neozval. Z toho všeho jsem si vytvořil dojem, že sice někteří lidé chtějí informátor, a dokonce několik z nich je ochotno napsat něco do něj, ale velké části našeho sboru nebude chybět, pokud nebude vycházet NI a nechtějí pro něj nic moc udělat. Jaký jsem udělal závěr? NI bude prozatím vycházet jako občasník, tzn, že vyjde, až se nasbírají příspěvky do něj a dále budeme hledat někoho, kdo by byl ochoten dělat redaktora časopisu a tím zintenzívnit práci na NI (oslovovat ty, kteří by mohli psát, urgovat je, posílat meily a stále připomínat, aby něco napsali). To je to, na co jsem opravdu neměl a nemám čas. Stanislav Boszczyk Zamyšlení Boží plán pro mne. Nemůžu říct, že k mé úvaze mne neinspirovala probíraná kniha R. Warrena - Proč jsme vůbec tady. R. Warren ve své knize velice dobře popisuje a vyučuje Boží záměr s člověkem na zemi, proč jsme tady, s jakým záměrem tady jsme, co máme dělat a pod. To je to, co bychom měli tady na zemi dělat, jak žít, do čeho se pouštět. Tedy stále hovoříme o směru od Boha k nám a směr mezi námi lidmi. Nutně mne ale napadla myšlenka, zda je něco, co je obecná Boží vůle pro všechny lidi, jaký má Bůh ten nejniternější (nejužší) plán pro mne, vytáhnout tu nejsilnější esenci, to co si Bůh nejvíc přeje ve vztahu ke každému z nás, pro co nejvíc hoří Boží srdce? Domnívám se, že to jde shrnout do tří bodů

3 . 1. Bůh chce, abych s ním byl v nebi, abych sdílel věčnost s Ním a měl s ním živý osobní vztah již tady na zemi. 2. Bůh chce mne tady na zemi připravit na věčnost. I když v nebi nebude hřích, náš charakter (naše duše) bude v nebi s námi. A tento chrarekter chce Bůh proměnit. 3. K dosažení prvních dvou bodů použíje Bůh jakékoliv situace, zkoušky, zkušenosti a druhých lidí, která se nás bude dotýkat. S prvním bodem zřejmě nebudeme mít problém, to je velice jasné. Ale s dalšími body to už není tak jasné. Nestačí jen přijmout Ježíšovou oběť pro sebe, přijmout Ježíše do svého srdce a mít na celý život vystaráno, už to mám jasné, už se tomu nemusím věnovat. Nebe mám zaručené a tak co víc. Bůh chce mít s námi osobní vztah již tady na zemi. Když s někým jste ve vztahu, nutně vás to musí měnit, nezůstáváte pořád stejný, příklad manželství je notoricky známý. Je ale velice smutné, že vidíme křesťany, kteří jsou léta stále stejní. Bůh hovoří ke každému člověku, jen záleží, zda Ho slyšíme. Je škoda, když po zkoušce jsme úplně stejní jako před zkouškou. Když s námi zkouška nic neudělala, když nás neposunula blíž Bohu, když neproměnila náš charakter. Už jsem slyšel svědectví typu - prožíval jsem v trápení, měl jsem veliké problémy, ale už je to za mnou, díky Bohu...a nic víc. Chápu, že někdo nemusí říkat úplně všechno, ale svědectví by mělo být hlavně o tom, jak roste moje víra, co mne Bůh naučil, jak mne Bůh proměnil. Při výchově dětí se občas stane, že musíme zvýšit hlas, aby dětem došlo, že to, co po nich chceme, je opravdu důležitější, než to, co zrovna dělají. Myslím, že Bůh v poslední době i v našem sboru zvýšil hlas, aby nám došlo, že chce s námi hovořit. Není to jen v našem sboru, Bůh začíná zvyšovat hlas po celé zemi a hlavně v církvích. V bibli je psáno o Božím soudu či Božím hněvu k církvi v poslední době. Domnívám se, že to není jenom hněv či soud, ale je to především Boží milost, že začal k nám mluvit, že jsme ho začali slyšet a poslouchat. Když Bůh přijde pro církev, nepřijde si pro lidi, kteří žijí lhostejně vůči němu ale přijde si pro církev, která nese Jeho jméno a žije svatý život (oddělený) pro něj. Přijde si pro církev, která žije v moci Ducha Svatého a činí jeho vůli, přijde si pro církev, která volá Přiď Pane Ježíši. Souzní s tím naše srdce nebo nás to nechává chladnými? Stanislav Boszczyk

4 Vzpomínka na prázdniny - děti z nedělní školy V Tyře se mi nejvíc líbil bazén, ale ještě víc asi Narnie scénka a úkoly v lese. Taky mi moc chutnalo jídlo a skvělý byl i bobřík odvahy. Anička K. V Tyře se mi moc líbila Narnie Lev, čarodějnice a skříň dodnes doma příběhy z Narnie čteme. Taky se mi hodně líbily hry, vyprávění a zpívání, nejlepší byla písnička Aleluja šabalaba lambambam. Natálka K. Každý rok naše nedělní besídka jezdí na týdenní pobyt do Tyry. Tento rok jsme nezačínali v sobotu jako obvykle, ale ve středu. Měli jsme krásné slunečné dny. Hráli jsme hry, stezku odvahy, procházka Narnie (odměny - kniha, hádanky, hlavolamy, omalovánky). Celý týden jsme probírali biblické téma - David králem. Dělali jsme různé výrobky (přívěsky se jménem atd.). Bylo moc fajn, těším se zase za rok. Žaňa a Gabča Š.

5 Misie Je to už delší čas, co jsme ve sboru měli vlastní misionářku, která působila v misijní organizaci OM a byla delší dobu mimo naší republiku - Ingrid Supikovou - Heczkovou. Nyní dvě sestry, které pracují v misijní organizaci Josiah Venture, se připravují na svoji misii. Daniela je prozatím v ČR s výhledem na celou Evropu a Lucka se připravuje na delší výjezdy na misijní pole - prozatím do Estonska. Obě sestry dobře známe z práce v KAMu, kde delší dobu pracují či pracovaly. Daniela i Lucka nás vybízí k modlitební podpoře, ale i k finanční podpoře. Obě už nejsou placené z KAMu ani z Josiah Venture, ale shání si peníze samy na sebe. Pro svůj plat potřebují sponzory, kteří jim budou přispívat na to, aby měly za co žít a bydlet a jezdit na misijní pole atd. Česká republika už není jen příjemcem peněz cizích sponzorů, ale má na to, aby mohla platit své misionáře, kteří mohou jít dál, do dalších zemí. Náš sbor stojí před výzvou, jak se k tomu postavíme. Již delší dobu vás postupně informuji o tom, co Pán dělá v mém životě v povolání do misijní služby. Dva roky sloužím na plný úvazek v projektu EXIT316. Náplň celého projektu se od jeho vzniku měnila a s tím i má práce. Vidím, jak mne v tom Pán proměňuje, vychovává a vede k tomu, aby Jeho jméno bylo ještě více oslaveno. Jak asi víte, už přes rok se má práce v rámci celého projektu zaměřuje na program EXIT Tour. Vnímám to jako jasnou Boží odpověď na hledání a zkoumání mého misijního povolání a služby Pánu. Proto jsem s Boží pomocí přijala závazek na 3 roky sloužit v EXIT Tour jako misionář. V současné době jsem vedoucí celého projektu v České republice. Touhou celého našeho týmu je, aby se tato misijní služba dostala i za hranice naší země. Do budoucna budu tedy působit i v mezinárodní EXIT Tour. Do služby skrze EXIT Tour nemusím být zapojena jen já sama, ale i Vy můžete být její součástí a podílet se na tom, co Pán Bůh dělá mezi mladými lidmi v českých městech. Modlitební zázemí - EXIT Tour program stojí spoustu energie a náročné práce. Sloužit stovkám mladých lidí a sdílet s nimi evangelium navíc přináší boje i v duchovním světě. Proto potřebuji někoho (tým lidí), kdo by v této službě za mnou stál a modlitebně mne podpíral.

6 Finanční zázemí - EXIT Tour má bezpochyby i finanční náklady, bez kterých není možné celý projekt uskutečnit. Nyní jsme v situaci, kdy se celý projekt nachází na velmi křehkém ledě. Stále máme v rozpočtu velké díry, a kdo ví, jestli se nám z finančních důvodů podaří projekt ještě více rozvíjet, ne-li, nedej Bože, i ukončit. Těžká finanční situace způsobuje i omezené lidské zdroje v organizaci a přípravách, což je pro nás opravdu velkou zátěží. Proto potřebujeme i vaší pomoc, českých křesťanů a církví. Pokud by vám tedy Pán Bůh položil ve svobodě a radosti na srdce službu EXIT Tour, můžete finančně podporovat misijní práci, kterou v České republice dělám. Pokud vás tato výzva oslovila nebo máte zájem o informace z misijního pole, kde působím, napište mi, prosím, na Ráda vás budu pravidelně informovat. Celou zemi naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňuji moře. (Abakuk2:14) S přáním Bohem požehnaného dne Vaše sestra v Kristu Daniela Rajcová Přijměte ale moc Ducha svatého přichazejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec světa. Skutky 1:8 Skrze Jeho milost jsem byla spasená. On mi dal život! V zemi, o které se říká, že je jednou z nejateističtějších zemi světa, já sama jsem již třetí generací v naší rodině, která se rozhodla následovat Ježíše Krista. Jsem Bohu nesmírně vděčná za to, že si mě našel, a použil si k tomu mé rodiče, prarodiče, a taky sbor, ve kterém jsme mohla vyrůstat. Ne každý má takové požehnání! Když jsem se přibližně v 19 letech rozhodovala, co budu dál dělat v životě, věděla jsem v hloubi svého srdce, že chci, aby mnozi poznali Ježíše jako svého Pána. Modlila jsem se a prosila jsem Pána Boha o to, aby vedl můj život a ukázal mi, kde mě chce mít a co bych vlastně měla dělat, netušila jsem vůbec, jaký dopad tato modlitba na můj život bude mít. Neměla jsem ale žádnou kokrétní představu o tom jak by taková práce pro Boha na plno měla vypadat. O několik let později jsem začala pracovat v Křesťanské akademii mladých v týmu, který připravoval a pomáhal mládežím po celé České republice pořádat evangelizační anglické kempy. Myslím, že jsem si ani neuvědomovala, jakým způsobem Bůh vyslyšel

7 moji modlitbu a postavil mě do míst, kde jsem se musela učit na Něj spolehat, kde jsem rostla ve víře a taky se učila Jemu naslouchat a být mu poslušná. Zároveň jsem taky mohla být svědkem toho, jak mladí lidé odevzdávají svoje životy Kristu a následují Ho. Je to pro mě obrovské privilegium. Jsem opravdu moc vděčná za misionáře, kteří přijeli tady do České republiky, kteří uslyšeli Boží povolání a v poslušnosti se rozhodli je následovat. Stejně tak, jak jsem psala už výše, jsem vděčná za náš sbor, za to, že nám nejsou lhostejní lidé kolem nás, že to, co my jsme obdrželi z Boží milosti od Něj, chceme nést dál. Během těch sedmi let jsem se setkala se spoustou lidi, kteří mají stejnou touhu nést dál Boží evangelium a to nejen tady u nás, ale i v dalších zemích střední či východní Evropy. Teď na podzim byla postavena přede mě nová výzva připojit se k týmu lidí, kteří se starají o různé projekty a úkoly celé misijní organizace Josiah Venture, která se nachází v dalších 11 zemích Evropy. Jeden z mých mnoha úkolů, který jsem dostala teď na starost, je najít tým lidi, kteří odjedou se mnou na celé léto 2010 do Estonska, kde bych měla pomáhat s organizací a chodem evangelizačních kempů. Je to pro mě obrovská výzva a jsem moc vděčná za posledních sedm let zkušeností. Vnímam to taky i jako Boží volání vyjít dál za hranice České republiky a být Jeho svědkem všude tam, kam mě pošle. Uvědomuji si také, že nemůžu jít sama, a tak vás chci prosit o přímluvné modlitby a také, pokud vám to bude Pán Bůh klást na srdce, tak i finanční podporu. Jsem moc vděčná, že v tom všem nejsem sama, ale že mám bratry a sestry, kteři půjdou do toho všeho se mnou. Moc vám děkuji. Lucka Zagorová Č.Ú: /0100; VS: Daniela Č.Ú: /0100; VS: Lucka Manželství Manželství aneb jak to Bůh vůbec myslel (Svatební kázání dle Ef 5, 21 33) Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. (verš 31) Kdybychom tento verš o vzniku manželství vzali doslovně, mohlo by se jednat o velkou senzaci. Boží slovo má ale na mysli velké tajemství. Celý text v Ef 5 ukazuje na různé role muže a ženy, kteří pokud chtějí vytvořit

8 tu podivuhodnou jednotu jednoho těla, musí zapadnout jako dílky puzzle do sebe. O první roli ženy mluví verš 22: ženy podřizujte se svým mužům jako Pánu, tedy žena má být podřízena svému muži. Proč má být podřízena? Protože muž je hlavou ženy (verš 23a), tedy důvodem je existence řádu ve stvoření, ve kterém má muž určitou úlohu a jak známo, vícehlavé bytosti buď v přírodě nejsou anebo jen jako nějaké zrůdy. Na druhé straně ta podřízenost není čistě jednostranná, jak říká verš 21: V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Druhá role ženy je v náznaku vyjádřena na úplném konci textu ve verši 33b: žena ať má před mužem úctu, tedy žena má projevovat svému muži úctu, respekt a uznání. O první roli muže už vlastně byla řeč: (verš 23a), že je hlavou své ženy, tedy někým, kdo je vedoucí, klíčový, mající autoritu a zodpovědný. Důležitou otázkou je, jaký má mít za těchto okolnosti postoj ke své ženě. Jinými slovy, jestliže žena má být podřízena svému muži jako své hlavě, jaký má mít postoj muž ke své ženě? Má panovat? Co na to říká Boží slovo: Muži, milujte své ženy (verš 25a). Muž má milovat svou ženu. Na druhé straně ženiny podřízenosti vůči muži je mužova láska k ní. Proč má muž milovat svou ženu? Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně (verš 28-29a). Přirozeným důvodem pro mužovou lásku je to, že s ženou tvoří jedno tělo, tedy jednu realitu. Jeho láska se projevuje v tom, že svou ženu živí a pečuje o ni, a to nejen o její potřeby fyzické, ale také duševní a duchovní. Náš biblický text však nemluví jen o této přirozené rovině, ale zjevuje, že křesťanské manželství je obrazem ještě něčeho tajemnějšího a hlubšího. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev (verš 32). Jde o vztah mezi Kristem Božím Synem, který přišel na svět nás zachránit, a církví společenstvím lidí, kteří tuto záchranu přijímají. Jaké jsou role Ježíše Krista vůči církvi ( a tedy analogicky i muže vůči své ženě )? Kristus je hlavou církve, tak jako muž ženy (verš 23ab) Kristus je zachráncem církve (verš 23c). V podstatně slabším významu, ale přece jen i muž určitým způsobem zachraňuje svou princeznu Kristus miluje až k vydání sebe sama a cílem onoho vydání se je svatost nevěsty církve (verše 25 27). To dává obrovský nárok i na mužovu lásku ke své ženě. Kristus živí církev a pečuje o ni. (verš 29)

9 Základní rolí církve vůči Kristu a následně i manželky vůči muži je podřízenost: Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům (verš 24) Shrňme si tedy roli muže i ženy. Muž je ten, který miluje svou ženu, pečuje o ni, naslouchá jí, je pozorný a citlivý na její potřeby a zranění, sdílí s ní svůj život a službu, obětuje se za ni. Žena je ta, která respektuje svého muže, uznává jeho povolání, chválí jej, pomáhá mu, sjednocuje se s ním v záměru, poslouchá ho a svěřuje se mu s pokorou. Asi se všichni shodneme, že není vůbec jednoduché naplnit tyto požadavky Božího slova. Nebo řekněme přesněji, je to nemožné pokud bychom se o to snažili jen z našich lidských sil a možností. Boží slovo nám ale také radí, kde najít zdroj umožňující takto žít. O tom je celá radostná zvěst. Tady si jen ukažme verš 18, který se gramatický váže až k verši 21, kde se hovoří o podřizování se jeden druhému a na to navazuje celý text o vztahu mezi mužem a ženou. Vše vyrůstá z onoho verše 18: Ale naplňujte se Duchem. Věřím, že zdrojem života v souladu s Biblí je pouze Duch Svatý, s nímž máme pokorně chodit a nechat se jím naplňovat pro každý den našeho života, a manželského zvlášť! Danka a Jarek Pokorní Recenze knihy Úvod z knihy J. Bevere Satanova návnada, (volně přeloženo) Robert a Basia Rakovští Já, a uražený? Není možné, aby pohoršení nepřišla. Lukáš 17:1 Když jsem cestoval po Spojených státech ve své službě, všiml jsem si jedné nejsmrtelnější a nejošidnější nepřítelovy nástrahy. Drží ve vězení velké množství křesťanů, ničí lidské vztahy a zvětšuje mezery, které jsou mezi námi. Je to past urážky. Mnozí nejsou schopni řádně zastávat svá povolání, kvůli zraněním a ranám, které byly v jejich životech způsobeny urážkami. Nemohou se plně rozvinout ve svých obdarováních, protože trpí kvůli následkům pohoršení. Většinou je to nějaký spoluvěřící, který je zranil. Následkem toho se cítí zrazeni. V Žalmu 55:13-15 David naříká: Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl, jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel! Ten nejlepší vztah nás pojil, za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu. Jsou to ti, kteří vedle nás sedí a

10 zpívají ve shromáždění, nebo to je možná i ten, kdo káže. Trávíme s nimi prázdniny, věnujeme se společným povinnostem a pracujeme s nimi v jedné kanceláři. Nebo, možná, že je to někdo, kdo je nám ještě bližší. Někdo, kdo s námi vyrůstal, komu jsme důvěřovali; někdo kdo spal vedle nás. Čím užší vztah, tím větší pohoršení! Zjistíte, že nejvíce vás nenávidí ti, kteří k vám kdysi měli nejblíže. Advokáti by vám řekli, že nejživější případy takové druhu byste našli u rozvodových soudů. Mediální prostředky nás ustavičně informují o vraždách, které v rodinách spáchali její zoufalí členové. Rodina, která má být místem ochrany, hmotného zajištění a růstu, místo, kde se učíme dávat a přijímat lásku, je často příčinou veškerého zranění. Samotné dějiny jsou důkazem toho, že nejkrvavější války byly vždy občanské. Bratr proti bratru. Syn proti otci. Otec proti synovi. Možnosti, ve kterých může dojít k urážkám, jsou nekonečné, tak jako v různých vztazích, ať už jsou složité nebo jednoduché. Zůstává pravdou, že jen ti, o které máte zájem, vás mohou zranit. Očekáváte od nich něco víc konec konců, dali jste se jim více poznat. Čím větší nároky, tím větší pád. Sobectví vládne v naší společnosti. Muži a ženy v současné době hledí sami na sebe a zanedbávají a zraňují ty, kteří jsou kolem nich. Nemělo by nás to zaskočit. Bible velmi zřetelně ukazuje na to, že v posledním čase budou lidé sami sebe milující (2. Tm. 3:2). Pod tímto si představujeme nevěřící, ale Pavel zde mluví o těch, kteří jsou v církvi. Mnozí jsou, pohoršeni, cítí se poškozeni a jsou zahořklí. Jsou uraženi! Avšak neuvědomují si, že se chytli do Satanovy léčky. Je to naše chyba? Ježíš to řekl velice jasně: není možné, abychom žili v tomto světě, aniž bychom neměli příležitost se urazit. Přesto většina věřících je vyděšena, zaražena a udivena, když se něco takového děje. Myslíme si, že jsme těmi jedinými, kterým někdo ublížil. Takováto reakce nás zbavuje ochrany před tím, aby se v nás mohla zakořenit hořkost. Proto se musíme připravit a dobře vyzbrojit proti pohoršením, protože naše odpověď rozhodne o naší budoucnosti. Zrádná past Řecké slovo pro urážku v Lukáši 17:1 pochází z termínu skandalon. Toto slovo ve svém původu znamená součást pasti, ve které je uchycena návnada. Proto to znamená, položit past někomu do cesty.1 V Novém zákoně je tímto způsobem vystižena nástraha, kterou nalíčil nepřítel. Urážka je ďáblovým nástrojem, přivést lidi do zajetí. Pavel vyučoval mladého Timotea: Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z

11 ďáblových nástrah (pastí), do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli (2. Tm. 2:24-26, přepsáno kurzívou). Ti, kteří se přou nebo jsou v opozici, upadají do pasti, ve které jsou ďáblem jímáni k činění jeho vůle. Daleko děsivější je ta skutečnost, že si své zajetí neuvědomují! Tak jako marnotratný syn se musí probudit a poznat svůj skutečný stav. Neuvědomují si, že z nich vychází spíše hořké vody než čisté. Když je člověk podveden, myslí si, že je v pořádku, i když není. Bez ohledu na to, jak vypadá konkrétní situace, všechny uražené lidi můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 1.) na ty, se kterými bylo nakládáno nespravedlivě, nebo 2.) na ty, kteří si myslí, že se s nimi nespravedlivě zacházelo. Lidé z druhé skupiny věří celým svým srdcem, že byli poškozeni. Jejich závěry jsou často výsledkem nepřesné informace. Nebo informaci, kterou přijali je správná, ale vidí ji zkresleně. Ať už jsou zraněni jakýmkoliv způsobem a mají zatemněný rozum, soudí podle domněnek, pohledů a mylných informací. Skutečný stav srdce Jeden ze způsobů, jak se nepřítel snaží určitého člověka udržet v uraženém stavu, se pojí s tím, že se snaží o to, aby daný jednotlivec své pohoršení zastřel pýchou. Pýcha vám bude bránit v tom, abyste si přiznali, jak na tom skutečně jste. Jednou mě velmi zranili dva duchovní služebníci. Lidé říkali: Nemohu uvěřit tomu, že vám provedli takovou věc. Necítíte se zraněn? Rychle jsem odpověděl: Ne, jsem v pořádku. Necítím se dotčen. Věděl jsem, že je nesprávné se nechat urazit, tak jsem to popřel a potlačil. Přesvědčoval jsem sám sebe, že nejsem, avšak ve skutečnosti jsem byl. Pýcha zakryla skutečný stav mého srdce. Pýcha vám zabrání v tom, abyste se upřímně zabývali pravdou. Pýcha vám zkresluje vaši vizi. Nikdy se nezměníte, pokud se budete snažit přemýšlet pouze tak, že je všechno v pořádku. Pýcha vám zatvrdí srdce a zbaví vás schopnosti správně vnímat skutečný stav věcí. Bude vám bránit v tom, aby se změnili ve vašem srdci činili pokání, které vás vysvobodí (viz. 2. Tm. 2:24-26). Pýchá vás přiměje, až se budete na sebe dívat jako na oběť. Váš vnitřní postoj bude vypadat asi takhle: Zacházeli se mnou a posuzovali mě nespravedlivě, proto mám právo na to, se takto chovat. Protože si myslíte, že jste nevinní a neprávem obviněni, zadržujete odpuštění. Třebaže je před vámi zastřen pravý stav vašeho srdce, není skryt před Bohem. Jen protože se k vám někdo špatně choval, nemáte právo si v sobě chovat pohoršení. Dvě zla nikdy věci nenapraví! Lék

12 V knize Zjevení Ježíš oslovuje věřící v Laodikejské církvi a nejprve tak, že jim sděluje, jakým způsobem se na sebe dívají: že jsou bohatí, mají se dobře a nic nepotřebují, pak ukazuje na jejich skutečný duchovní stav: že jsou ubozí, bídní a nuzní, slepí a nazí (Zj. 3:14-20, Ek). Zaměnili svoji finanční moc za duchovní. Pýcha zastřela jejich skutečný duchovní stav. Mnozí křesťané jsou na tom v dnešní době úplně stejně. Nevidí skutečný stav věcí ve svých srdcích, tak jako já jsem nebyl schopen si uvědomit, jakou zášť jsem si uchovával k těmto služebníkům. Přesvědčoval jsem sám sebe, že nejsem uražený. Ježíš řekl Laodikejským, jak se dostat z této léčky: Nakupte si Boží zlato a spatříte váš skutečný stav. Nakupte si Boží zlato Ježíšův první pokyn ohledně toho, jak se vymanit z této léčky, byl, nakoupit si od něho zlata ohněm přečištěného (Zj. 3:18). Přečištěné zlato je měkké a vláčné, bez jakékoliv koroze nebo dalších přísad. Je to právě tehdy, když je zlato smícháno s dalšími kovy (mědí, železem, niklem atd.), že sestává tvrdším, méně vláčnějším a je náchylnější ke korozi. Této příměsi se říká slitina. Čím větší je ve zlatu procento cizích kovů, tím je tvrdší. A zase naopak, čím méně je v něm slitiny, tím je měkčí a vláčnější. Můžeme si okamžitě mezi tím povšimnout určité podobnosti: Čisté srdce je jako čisté zlato měkké, jemné a vláčné. Židům 3:13 prohlašuje, že srdce jsou zatvrzelá a oklamána hříchem! Pokud se nebudeme snažit vypořádat s pohoršením, poneseme větší ovoce hříchu, tj. hořkost, hněv a zášť. Tyto nežádoucí přísady, které zatvrzují naše srdce jsou jako slitina, která tvrdí zlato. To snižuje nebo odstraňuje jemnost, čímž se člověk stává méně citlivým. Snižuje to naši schopnost slyšet Boží hlas. Vidíme věci zkresleně. Toto je ideální stav duše, v němž může dojít k podvodu. Prvním krokem při pročišťování zlata je rozemlít ho na prášek a smíchat ho s truskotvornou přísadou. Potom je směs vložena do pece a roztavena prudkým žárem. Slitina a nečistoty se přilepí na tavidlo a vyplují na povrch. Zlato (které je těžší) zůstane na spodu. Nečistoty nebo struska (měď, železo a zinek, které jsou smíchány s tavidlem) se pak odstraní, z čehož se vyrábí čistější kov. Podívejme se nyní na to, co říká Bůh: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení (Iz. 48:10). A opět říká: Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus (1. Pt. 1:6-7, přepsáno kurzívou). Bůh pročišťuje prostřednictvím zkoušek,

13 utrpení a soužení, v nichž žár odděluje takové nečistoty, jako jsou neodpuštění, hádavost, hořkost, hněv, závist atd. z Božího charakteru v našich životech. Hřích se snadno schová tam, kde není žár zkoušek a utrpení. V dobách prosperity a úspěchu se dokonce i bezbožný člověk zdá, že je laskavý a štědrý. Avšak v žáru zkoušek, nečistoty vyplavou napovrch. V mém životě byly chvíle, kdy jsem procházel tak těžkými zkouškami, se kterými jsem se dosud nesetkal. Choval jsem se hrubě a neurvale dokonce k nejbližším, kteří byli okolo mě. Moje rodina a přátelé se mě začali vyhýbat. Vykřikl jsem k Pánu: Odkud přichází ten veškerý hněv? Nebylo to zde předtím! Pán odpověděl: Synu, nečistoty vyplavou na povrch jen tehdy, když se taví zlato. Pak se mě zeptal: Uviděl by si nečistoty předtím, než je zlato vloženo do ohně? Ne, Odpověděl jsem. Avšak to neznamená, že tam nejsou, řekl. Když tě zachvátí oheň zkoušek, ukážou se nečistoty. Ačkoli jsou před tebou skryty, Já je vidím. Zůstaneš nazlobený, budeš vinit svoji manželku, přátele, pastora a lidi s kterými pracuješ, nebo se podíváš na tuto strusku hříchu, ať už je to cokoliv a budeš činit pokání, přijmeš odpuštění a já naberu a odstraním tyto nečistoty z tvého života. Pohleď na to, jak na tom skutečně jsi Ježíš řekl, že naše schopnost vnímat věci, tak jak jsou, je dalším klíčem k tomu, abychom byli vymaněni z podvodu. Když jsme uraženi, vidíme často sebe sami jako oběť a haníme ty, kteří nám ublížili. Ospravedlňujeme si naši hořkost, neodpuštění, hněv, závist a zášť, když se v našich životech objeví. Někdy nesnášíme i ty, kteří nám připomínají lidi, kteří nás zranili. Z toho důvodu Ježíš poskytuje radu: nakup masti k potření očí, abys prohlédl (Zj. 3:18). Co aby si viděl? Jak na tom skutečně jsi! To je ta jediná cesta, na níž budeme schopni být horliví a budeme činit pokání, jak Ježíš v následující pasáži přikazuje. Skutečné pokání učiníš jen tehdy, když přestaneš vinit ostatní lidi. Když haníme druhé a obhajujeme náš vlastní postoj, jsme slepí. Snažíme se odstranit třísku bratrova oka zatím, co je v našich očích trám. Je to zjevená pravda, která nám přinese svobodu. Když nám ukáže Duch Boží náš hřích, udělá to vždy takovým způsobem, abychom poznali, že to je něco, co k nám nepatří. To nás usvědčí, ale nikdy neodsoudí. Modlím se, až budete číst dál tuto knihu, aby Boží slovo osvítilo váš vnitřní duchovní zrak, abyste uviděli váš skutečný stav a byli vysvobozeni z jakéhokoliv pohoršení, se kterým uvnitř sebe samých bojujete. Nedovolte pýše, aby vám zabránila v tom, abyste poznali skutečný stav věcí a činili pokání.

14 Internetové vysílání Technika jde dopředu. A nevyhýbá se i našemu sboru. Po asi půlročním testování chceme dát možnost všem členům, kteří musejí v neděli po dobu našeho setkání být doma, aby si poslechli naše shromáždění v online (přímém) vysílání. Adresa kde si jde pustit naše shromáždění je: Pro IT odborníky - další řádky nemusíte číst. Pro méně zdatné, jak na to: Uvedu příklad, jak vysílání pustit v přehrávači Winamp, jde to samozřejmě i jinak a přes jiný přehrávač, ale Winamp asi má téměř každý. Spustíme přehrávač Winamp, klikneme myší na plochu, kde je seznam stop. Zmáčkneme ctrl+l, objeví se okno - Open URL, vložit odkaz - dát otevřít (open), pak dát přehrávat (play) a posloucháte. Samozřejmě, pokud se nevysílá, nemůžete nic slyšet, ale pro kontrolu je tam úryvek písně pěveckého sboru. Takže pokud to budete zkoušet mimo naše shromáždění, uslyšíte pěvecký sbor (a je vše v pořádku), pokud budete toto zadáte v průběhu shromáždění, uslyšíte průběh shromáždění. Za to, že to funguje, vděčíme našim počítačovým odborníkům ale také i zvukařům, kteří toto pouštějí do etéru (do sítě internetu). Stanislav Boszczyk Izrael Proč nás, vy křesťané, chcete měnit Vyrůstala jsem v Čechách a netoužila jsem ani po exotických krajích ani po západě, natož po Izraeli. Ale v šestnácti letech jsem odevzdala na základě osobního zvěstování evangelia svůj život Bohu. To bude asi hlavní důvod proč dnes žiji s německým (dříve západoněmeckým) manželem v Izraeli. Našich pět dětí vyrůstá mezi Izraelci. Gila, paní ze sousedství je na nás přímo hrdá: To je rodina, která by mohla žít v Německu nebo Čechách, ale jsou tady s námi. Abigail oproti tomu se rozrušuje: Proč vy křesťané se sem stěhujete a chcete nás měnit? My jsme sem přišli, abychom vybudovali židovský stát a nestojíme o cizí vlivy. Jedno snad z nejužitečnějších a nejzásadnějších poznání pro mě bylo, jak se Židé dívají na křesťany. Pravověrný Žid je přesvědčen, že nemůže věřit v křesťanského Ježíše Krista. Zato mají ale vytříbený smysl

15 pro to, co je pravé. Naše děti mají možnost chodit do školy, kde se na počátku vyučování modlí ze Siduru, židovské modlitební knížky. Děkuji Ti, začínají každé ráno školní den. Liora, učitelka jedné z mých dcer, mi řekla: Každé ráno čekám na modlitbu tvé dcery. Čekám, že uslyším její hlas, jak se opravdově a v Duchu modlí. Teď jsou ovšem prázdniny, je víc času, a tak mohu předčítat i nějakou dlouhou napínavou knížku. Děti přinesly titul Henrik v nebezpečí. Ukázalo se, že jde o příběh dánských dětí, jedním z nich je Žid z doby během 2. světové války. Při předčítání jsem musela udělat přestávku, protože se mi začaly drát do očí slzy: Představte si své kamarády ze třídy a ze školky, že je chtějí zavraždit jen proto, že jsou Židé. Mé šestileté něco takového nejde do hlavy. Můj devítiletý ví, že to už se nestane, protože teď Židé mají svůj stát a jsou schopni se bránit. Uvědomuji si, že malé to musím vysvětlit víc. Země našeho táty?, ptá se? Těsně než došlo na deportaci Židů, zachránili Dánové ve spolupráci se Švédy mnohé z nich převozem na rybářských lodích kontrolovaným územím do Švédska. Jedna taková loď je vystavena v Jad va-šem, muzeu holocaustu v Jeruzalémě. Tam je možné dozvědět se také, že v polské obci Kielce oproti tomu ještě rok po válce v pogromu zavraždili Poláci 40 Židů z 200, kteří se vrátili z koncentračních táborů a míst, kde se během války skrývali. Křesťané, kteří se angažují pro sociální práci, s oblibou citují oddíl o posledním soudu z Matoušova evangelia 25. kapitoly. Před Syna člověka tu budou shromážděny všechny národy a budou souzeny podle toho, jestli dali najíst hladovým, napít žíznivým, oděli nahé atd. Většinou se toto místo vztahuje na lidi v nouzi obecně a to určitě odpovídá božímu milosrdnému srdci. Ale, co když Ježíš myslel svými nejmenšími bratry Židy? Co kdyby tady šlo o vztah národů k židovskému lidu? Není to dlouho, co jeden Němec vyslovil názor mnohých: Proč si musíme připomínat holocaust. To už je za námi, už se k tomu nemusíme vracet. Život v Izraeli mě učí něco jiného. I když holocaust leží v minulosti, za námi to není. Nejen, že oběti holocaustu ještě žijí. "Holocaust je přítomen mezi námi Jsme posttraumatická společnost Více než padesát procent pacientů na uzavřeném psychiatrickém oddělení jsou lidé poznamenaní holocaustem " Takové a podobné věty padaly v pořadu prvního programu izraelské televize při vzpomínkovém večeru na oběti holocaustu. Druhá a třetí generace jsou v Izraeli pojmy, které nemusí nikdo vysvětlovat. Druhá generace jsou lidé, jejichž rodiče byli tak

16 zaměstnáni svými traumatickými prožitky, že neměli smysl pro každodenní trable svých dětí. Druhá generace se cítila opuštěná. V pohledu otce, který prožil všechny hrůzy koncentráku, se ony hrůzy zrcadlily, když se podíval do očí svému synu. Holocaust a celé dějiny pronásledování Židů křesťanským světem, které jsou v Jad va-šem dokumentovány, přešly Židům do krve. Má přítelkyně byla překvapena, že hned u vchodu jsou v krátkosti nastíněny dějiny křesťanského antisemitizmu počínaje citáty církevních otců z prvních století po Kristu. Nečekala, že Židé uvedou holocaust v této souvislosti. V muzeu se také vyskytuje citát z 5. Mojžíšovy 25. kapitoly: Pamatuj (nebo-li nezapomeň), co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s Tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když tys byl ochablý a unavený; a nebál se Boha. (5 M 25,17) Pokud stojí Ježíš na straně lidí, kteří takové věci dělali nebo jim i mlčky přihlíželi, tak nemůže být židovským Mesiášem. To je logická úvaha. Cvi nás vítá ve svém domově a hned na úvod, aby nebylo pochybností říká: V Ježíše nevěřím, tak to téma nechme stranou, ale chci být vaším přítelem. Jako snad všechny Židy ho zaměstnává téma holocaustu a pokračující nenávist vůči Židům i přání zlikvidovat židovský stát. Začneme ho přesto přesvědčováním evangelizovat nebo se staneme jeho přáteli? Kéž by se skrze naše přátelství mohl setkat s jiným Ježíšem než s tím, kterého reprezentovali křesťané po tisíciletí. Kéž by se mohl setkat se Ježíšem, který nejen, že má Židy rád, ale dokonce byl jedním z nich. Krista Gerloffová Změny ve skupinkách Milé sestry jsem vděčná za naše společenství a hlavně za každou z vás. Skupinky, které tvořím, možná se někdy vám nelíbí, ale není to vůbec jednoduché. Stále se to mění, takže nejde všem vždycky vyhovět. Hlavně bych chtěla poděkovat za vaší ochotu a za váš čas, který do této služby vkladáte. Pro povzbuzení berme tuto práci vážně, a neříkejme si - beze mne se to obejde Jenom asi jednou nebo dvakrát v roce nám tato povinnost vyjde. Bůh se dívá na naši úpřímnost. Dělejme tuto službu s vděčností a s radostí. Vařící skupinka - Laskovski A+E, Śližová L, Boszczyková W, Folwarczná D, Firlová J, Zmudová H, Nožková A, Pokorná D, Malyszová A. Danka Folwarczná

17 skupina č. 1 skupina č. 2 skupina č. 3 skupina č. 4 Berglowiecová Jana Křižánek Petr Šťastná Irena Grochalová Lenka Janošecová Irena Heczková Žofie Ručková Alice Jalowiczorz.Marta Kotajná Lýdie Křižánková Monika Belová Romana Heczková Růžena Vašková Zdenka Kotasová Daniela Zagorová Eva Motyčková Hana Supiková Marie Rajcová Halka Žymelková Krysia Martináková Marta Oszeldová Jolana Wantuloková Karin Filipková Zuzana Dubielová Irena Goryczková Zdenka Czudková Irena Czudková Dolores Rzymanová Renata Goryczková Anna Raszková Ingrid Boszczyk Beata Kotasová Zuzana Supiková Markéta Hlawiczková Renata Ručková Dagmar Rajcová Daniela Oszeldová Danka Folwarczná Renata Czudek Johanka Zagorova Lucie Zvonářová Romana Sborová knihovna Už se vám někdy stalo, že byste stáli v knihkupectví a viděli tam spoustu skvělých knih, ale ne levných? A uvědomili si, že si budete muset vybrat třeba jen jednu, protože nejsou peníze na všechny? Já jsem něco podobného zažila na Křesťanské konferenci letos v Praze. A tehdy jsem si uvědomila, že toto musí řešit mnohem více lidí. Proto přicházíme s nabídkou sborové knihovny. Věřím, že v průběhu času se nám podaří ji zásobit dobrými knihami, které budou k dispozici pro každého, kdo by si je rád přečetl. Jenže je třeba někde začít. Přicházím tedy s návrhem, aby každá rodina, která chce využívat služeb naší nové sborové knihovny, darovala nějakou dobrou knihu ze své knihovny, knihu, která stojí za to číst :) A když se takových dobrých knih sejde více, máme tu dobrý začátek :) Půjčovné by bylo 5 Kč, čímž by se postupně sbíraly peníze na nákup dalších knih a naše knihovna by tak mohla růst a rozšiřovat se k prospěchu všech. Tímto také prosím o zvážení, zda by se někdo nepřidal do našich řad a nebyl ochoten 1x měsíčně v neděli sloužit v knihovně ve sboru po shromáždění. Obrázkové zamyšlení Silvie Boszczyková

18

19 Okénko z církve Systemizace a solidarita v Církvi bratrské Proces zakládání nových sborů a přijímání pracovníků v CB vyžaduje upřesnění podmínek jejich systemizace. Při výpočtu solidarity 60/40 (60% na sbor a 40% na členy) narůstalo zatížení větších sborů. Základní velikostní parametr sboru CB bude vycházet z počtu duší sboru CB (tj. všech členů CB + přípravní členové + děti) vykazovaných ve statistice k kalendářního roku. Základní velikostní parametry pro systemizaci sboru a pracovních úvazků v CB. od duší 0,50 (prac. úvazek) od duší 0,75 od duší 1.00 od duší 1,50 od duší 2,00 od duší 2,50 nad 360 duší 3,00 (Sbor CB Č. Těšín měl k duší) Solidarita v CB Solidarita je cílená na početně nejslabší sbory CB (ať už nově zakládané nebo historické). Výpočet solidarity pro kazatele, vikáře a celocírkevní pracovníky vychází z výše valorizace stanovené konferencí (v současné době je to 8000,- + inflace) Valorizace je příplatek k platu kazatele, který platí našim kazatelům stát. Valorizace na mzdy se skládá ze tří částek, z částky na kazatele, částky na celocírkevní pracovníky a případně z navýšení příplatků při větším úvazku než je velikostní parametr sboru (malý sbor má nárok na 0,5 úvazku a má kazatele na plný úvazek). Příspěvek na kazatele sboru CB. - pro skupinu sborů do 59 duší platí základní příspěvek se 60% slevou - pro skupinu sborů do 89 duší platí základní příspěvek se 30% slevou - pro skupinu sborů do 179 duší platí základní příspěvek bez slevy - pro skupinu sborů nad 180 duší připlácí k plnému přípladku solidární příspěvek

20 Šestiletý cyklus slevy základního příplatku. Sleva na příspěvek se vztahuje na rok 2010 a postupně se každý rok snižuje o 10% (u slevy 60%) popř. o 5% (u slevy 30%). O takto snížené slevy se bude snižovat celkový objem solidarity. Příspěvek na druhého kazatele je hrazen plně (bez slevy a či navýšení). Misijní pracovník Systemizace misijního pracovníka podléhá schválení projektu Radou CB, podmínkou je existence skupiny cca 30 lidí, kterým je možno misijně sloužit. Pastorační asistent Staršovstvo může požádat Radu o systemizaci pastoračního asistenta, pro skupinu cca 50 lidí (zejména seniorů), kteří potřebují základní pastorační službu, kterou nestačí pravidelně zajišťovat kazatel sboru. Náš sbor má v současné době kazatele, vikáře a misijního pracovníka. V naší církvi ubývá velkých sborů zakládáním samostatných stanic s kazatelem popř. zakládáním nových sborů. Pro vytvoření zdravého tlaku na malý sbor, byla nutná takováto změna v placení kazatelů. V současné době nám stát přispívá na kazatele (platí mzdu ale skromnou), situace se dramaticky změní, když toto stát přestane. Sbory si musí uvědomit svou zodpovědnost za kazatele i za jeho plat. To platí zvlášť v naší postsocialistické zemi. Stanislav Boszczyk Setkávání ve sváteční dny Gwiazdka Vánoční program - Za hvězdou Vánoční shromáždění Konec roku Nový rok Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Sbor Církve bratrské, Studentská 25, Český Těšín,

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Omluva redakce. Omlouvám se, že toto číslo NI vychází se značným zpožděním. Časopis jsem dával dohromady už 30.9., ale vyskytly se problémy s tiskem. Formát k tisku, který jsme předávali do tiskárny, nefungoval

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více