Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně"

Transkript

1 Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně listopad 2009 ročník desátý, číslo 3 Efezským 6:18-20 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Vzpomínka na prázdniny a mnoho dalšího Z obsahu Svatební kázání Satanova návnada

2 Úvodník Milí bratři a sestry, někteří ze sboru se mne už delší dobu ptali, kdy už vyjde nové číslo našeho Nejeninformátoru. Odpovídal jsem, že nevím, že je málo příspěvků, že nezvládám jej připravit. A vše byla pravda. Taktéž je pravdou, že z posledního NI, kde byla anketa jak dál s Informátorem, se vrátilo pouze pět odpovědí (ze 100 vytištěných). Asi před dvěma měsící jsem hovořil ve sboru o potřebě redaktora ke spolupráci, bohužel, taktéž se nikdo neozval. Z toho všeho jsem si vytvořil dojem, že sice někteří lidé chtějí informátor, a dokonce několik z nich je ochotno napsat něco do něj, ale velké části našeho sboru nebude chybět, pokud nebude vycházet NI a nechtějí pro něj nic moc udělat. Jaký jsem udělal závěr? NI bude prozatím vycházet jako občasník, tzn, že vyjde, až se nasbírají příspěvky do něj a dále budeme hledat někoho, kdo by byl ochoten dělat redaktora časopisu a tím zintenzívnit práci na NI (oslovovat ty, kteří by mohli psát, urgovat je, posílat meily a stále připomínat, aby něco napsali). To je to, na co jsem opravdu neměl a nemám čas. Stanislav Boszczyk Zamyšlení Boží plán pro mne. Nemůžu říct, že k mé úvaze mne neinspirovala probíraná kniha R. Warrena - Proč jsme vůbec tady. R. Warren ve své knize velice dobře popisuje a vyučuje Boží záměr s člověkem na zemi, proč jsme tady, s jakým záměrem tady jsme, co máme dělat a pod. To je to, co bychom měli tady na zemi dělat, jak žít, do čeho se pouštět. Tedy stále hovoříme o směru od Boha k nám a směr mezi námi lidmi. Nutně mne ale napadla myšlenka, zda je něco, co je obecná Boží vůle pro všechny lidi, jaký má Bůh ten nejniternější (nejužší) plán pro mne, vytáhnout tu nejsilnější esenci, to co si Bůh nejvíc přeje ve vztahu ke každému z nás, pro co nejvíc hoří Boží srdce? Domnívám se, že to jde shrnout do tří bodů

3 . 1. Bůh chce, abych s ním byl v nebi, abych sdílel věčnost s Ním a měl s ním živý osobní vztah již tady na zemi. 2. Bůh chce mne tady na zemi připravit na věčnost. I když v nebi nebude hřích, náš charakter (naše duše) bude v nebi s námi. A tento chrarekter chce Bůh proměnit. 3. K dosažení prvních dvou bodů použíje Bůh jakékoliv situace, zkoušky, zkušenosti a druhých lidí, která se nás bude dotýkat. S prvním bodem zřejmě nebudeme mít problém, to je velice jasné. Ale s dalšími body to už není tak jasné. Nestačí jen přijmout Ježíšovou oběť pro sebe, přijmout Ježíše do svého srdce a mít na celý život vystaráno, už to mám jasné, už se tomu nemusím věnovat. Nebe mám zaručené a tak co víc. Bůh chce mít s námi osobní vztah již tady na zemi. Když s někým jste ve vztahu, nutně vás to musí měnit, nezůstáváte pořád stejný, příklad manželství je notoricky známý. Je ale velice smutné, že vidíme křesťany, kteří jsou léta stále stejní. Bůh hovoří ke každému člověku, jen záleží, zda Ho slyšíme. Je škoda, když po zkoušce jsme úplně stejní jako před zkouškou. Když s námi zkouška nic neudělala, když nás neposunula blíž Bohu, když neproměnila náš charakter. Už jsem slyšel svědectví typu - prožíval jsem v trápení, měl jsem veliké problémy, ale už je to za mnou, díky Bohu...a nic víc. Chápu, že někdo nemusí říkat úplně všechno, ale svědectví by mělo být hlavně o tom, jak roste moje víra, co mne Bůh naučil, jak mne Bůh proměnil. Při výchově dětí se občas stane, že musíme zvýšit hlas, aby dětem došlo, že to, co po nich chceme, je opravdu důležitější, než to, co zrovna dělají. Myslím, že Bůh v poslední době i v našem sboru zvýšil hlas, aby nám došlo, že chce s námi hovořit. Není to jen v našem sboru, Bůh začíná zvyšovat hlas po celé zemi a hlavně v církvích. V bibli je psáno o Božím soudu či Božím hněvu k církvi v poslední době. Domnívám se, že to není jenom hněv či soud, ale je to především Boží milost, že začal k nám mluvit, že jsme ho začali slyšet a poslouchat. Když Bůh přijde pro církev, nepřijde si pro lidi, kteří žijí lhostejně vůči němu ale přijde si pro církev, která nese Jeho jméno a žije svatý život (oddělený) pro něj. Přijde si pro církev, která žije v moci Ducha Svatého a činí jeho vůli, přijde si pro církev, která volá Přiď Pane Ježíši. Souzní s tím naše srdce nebo nás to nechává chladnými? Stanislav Boszczyk

4 Vzpomínka na prázdniny - děti z nedělní školy V Tyře se mi nejvíc líbil bazén, ale ještě víc asi Narnie scénka a úkoly v lese. Taky mi moc chutnalo jídlo a skvělý byl i bobřík odvahy. Anička K. V Tyře se mi moc líbila Narnie Lev, čarodějnice a skříň dodnes doma příběhy z Narnie čteme. Taky se mi hodně líbily hry, vyprávění a zpívání, nejlepší byla písnička Aleluja šabalaba lambambam. Natálka K. Každý rok naše nedělní besídka jezdí na týdenní pobyt do Tyry. Tento rok jsme nezačínali v sobotu jako obvykle, ale ve středu. Měli jsme krásné slunečné dny. Hráli jsme hry, stezku odvahy, procházka Narnie (odměny - kniha, hádanky, hlavolamy, omalovánky). Celý týden jsme probírali biblické téma - David králem. Dělali jsme různé výrobky (přívěsky se jménem atd.). Bylo moc fajn, těším se zase za rok. Žaňa a Gabča Š.

5 Misie Je to už delší čas, co jsme ve sboru měli vlastní misionářku, která působila v misijní organizaci OM a byla delší dobu mimo naší republiku - Ingrid Supikovou - Heczkovou. Nyní dvě sestry, které pracují v misijní organizaci Josiah Venture, se připravují na svoji misii. Daniela je prozatím v ČR s výhledem na celou Evropu a Lucka se připravuje na delší výjezdy na misijní pole - prozatím do Estonska. Obě sestry dobře známe z práce v KAMu, kde delší dobu pracují či pracovaly. Daniela i Lucka nás vybízí k modlitební podpoře, ale i k finanční podpoře. Obě už nejsou placené z KAMu ani z Josiah Venture, ale shání si peníze samy na sebe. Pro svůj plat potřebují sponzory, kteří jim budou přispívat na to, aby měly za co žít a bydlet a jezdit na misijní pole atd. Česká republika už není jen příjemcem peněz cizích sponzorů, ale má na to, aby mohla platit své misionáře, kteří mohou jít dál, do dalších zemí. Náš sbor stojí před výzvou, jak se k tomu postavíme. Již delší dobu vás postupně informuji o tom, co Pán dělá v mém životě v povolání do misijní služby. Dva roky sloužím na plný úvazek v projektu EXIT316. Náplň celého projektu se od jeho vzniku měnila a s tím i má práce. Vidím, jak mne v tom Pán proměňuje, vychovává a vede k tomu, aby Jeho jméno bylo ještě více oslaveno. Jak asi víte, už přes rok se má práce v rámci celého projektu zaměřuje na program EXIT Tour. Vnímám to jako jasnou Boží odpověď na hledání a zkoumání mého misijního povolání a služby Pánu. Proto jsem s Boží pomocí přijala závazek na 3 roky sloužit v EXIT Tour jako misionář. V současné době jsem vedoucí celého projektu v České republice. Touhou celého našeho týmu je, aby se tato misijní služba dostala i za hranice naší země. Do budoucna budu tedy působit i v mezinárodní EXIT Tour. Do služby skrze EXIT Tour nemusím být zapojena jen já sama, ale i Vy můžete být její součástí a podílet se na tom, co Pán Bůh dělá mezi mladými lidmi v českých městech. Modlitební zázemí - EXIT Tour program stojí spoustu energie a náročné práce. Sloužit stovkám mladých lidí a sdílet s nimi evangelium navíc přináší boje i v duchovním světě. Proto potřebuji někoho (tým lidí), kdo by v této službě za mnou stál a modlitebně mne podpíral.

6 Finanční zázemí - EXIT Tour má bezpochyby i finanční náklady, bez kterých není možné celý projekt uskutečnit. Nyní jsme v situaci, kdy se celý projekt nachází na velmi křehkém ledě. Stále máme v rozpočtu velké díry, a kdo ví, jestli se nám z finančních důvodů podaří projekt ještě více rozvíjet, ne-li, nedej Bože, i ukončit. Těžká finanční situace způsobuje i omezené lidské zdroje v organizaci a přípravách, což je pro nás opravdu velkou zátěží. Proto potřebujeme i vaší pomoc, českých křesťanů a církví. Pokud by vám tedy Pán Bůh položil ve svobodě a radosti na srdce službu EXIT Tour, můžete finančně podporovat misijní práci, kterou v České republice dělám. Pokud vás tato výzva oslovila nebo máte zájem o informace z misijního pole, kde působím, napište mi, prosím, na Ráda vás budu pravidelně informovat. Celou zemi naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňuji moře. (Abakuk2:14) S přáním Bohem požehnaného dne Vaše sestra v Kristu Daniela Rajcová Přijměte ale moc Ducha svatého přichazejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec světa. Skutky 1:8 Skrze Jeho milost jsem byla spasená. On mi dal život! V zemi, o které se říká, že je jednou z nejateističtějších zemi světa, já sama jsem již třetí generací v naší rodině, která se rozhodla následovat Ježíše Krista. Jsem Bohu nesmírně vděčná za to, že si mě našel, a použil si k tomu mé rodiče, prarodiče, a taky sbor, ve kterém jsme mohla vyrůstat. Ne každý má takové požehnání! Když jsem se přibližně v 19 letech rozhodovala, co budu dál dělat v životě, věděla jsem v hloubi svého srdce, že chci, aby mnozi poznali Ježíše jako svého Pána. Modlila jsem se a prosila jsem Pána Boha o to, aby vedl můj život a ukázal mi, kde mě chce mít a co bych vlastně měla dělat, netušila jsem vůbec, jaký dopad tato modlitba na můj život bude mít. Neměla jsem ale žádnou kokrétní představu o tom jak by taková práce pro Boha na plno měla vypadat. O několik let později jsem začala pracovat v Křesťanské akademii mladých v týmu, který připravoval a pomáhal mládežím po celé České republice pořádat evangelizační anglické kempy. Myslím, že jsem si ani neuvědomovala, jakým způsobem Bůh vyslyšel

7 moji modlitbu a postavil mě do míst, kde jsem se musela učit na Něj spolehat, kde jsem rostla ve víře a taky se učila Jemu naslouchat a být mu poslušná. Zároveň jsem taky mohla být svědkem toho, jak mladí lidé odevzdávají svoje životy Kristu a následují Ho. Je to pro mě obrovské privilegium. Jsem opravdu moc vděčná za misionáře, kteří přijeli tady do České republiky, kteří uslyšeli Boží povolání a v poslušnosti se rozhodli je následovat. Stejně tak, jak jsem psala už výše, jsem vděčná za náš sbor, za to, že nám nejsou lhostejní lidé kolem nás, že to, co my jsme obdrželi z Boží milosti od Něj, chceme nést dál. Během těch sedmi let jsem se setkala se spoustou lidi, kteří mají stejnou touhu nést dál Boží evangelium a to nejen tady u nás, ale i v dalších zemích střední či východní Evropy. Teď na podzim byla postavena přede mě nová výzva připojit se k týmu lidí, kteří se starají o různé projekty a úkoly celé misijní organizace Josiah Venture, která se nachází v dalších 11 zemích Evropy. Jeden z mých mnoha úkolů, který jsem dostala teď na starost, je najít tým lidi, kteří odjedou se mnou na celé léto 2010 do Estonska, kde bych měla pomáhat s organizací a chodem evangelizačních kempů. Je to pro mě obrovská výzva a jsem moc vděčná za posledních sedm let zkušeností. Vnímam to taky i jako Boží volání vyjít dál za hranice České republiky a být Jeho svědkem všude tam, kam mě pošle. Uvědomuji si také, že nemůžu jít sama, a tak vás chci prosit o přímluvné modlitby a také, pokud vám to bude Pán Bůh klást na srdce, tak i finanční podporu. Jsem moc vděčná, že v tom všem nejsem sama, ale že mám bratry a sestry, kteři půjdou do toho všeho se mnou. Moc vám děkuji. Lucka Zagorová Č.Ú: /0100; VS: Daniela Č.Ú: /0100; VS: Lucka Manželství Manželství aneb jak to Bůh vůbec myslel (Svatební kázání dle Ef 5, 21 33) Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. (verš 31) Kdybychom tento verš o vzniku manželství vzali doslovně, mohlo by se jednat o velkou senzaci. Boží slovo má ale na mysli velké tajemství. Celý text v Ef 5 ukazuje na různé role muže a ženy, kteří pokud chtějí vytvořit

8 tu podivuhodnou jednotu jednoho těla, musí zapadnout jako dílky puzzle do sebe. O první roli ženy mluví verš 22: ženy podřizujte se svým mužům jako Pánu, tedy žena má být podřízena svému muži. Proč má být podřízena? Protože muž je hlavou ženy (verš 23a), tedy důvodem je existence řádu ve stvoření, ve kterém má muž určitou úlohu a jak známo, vícehlavé bytosti buď v přírodě nejsou anebo jen jako nějaké zrůdy. Na druhé straně ta podřízenost není čistě jednostranná, jak říká verš 21: V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Druhá role ženy je v náznaku vyjádřena na úplném konci textu ve verši 33b: žena ať má před mužem úctu, tedy žena má projevovat svému muži úctu, respekt a uznání. O první roli muže už vlastně byla řeč: (verš 23a), že je hlavou své ženy, tedy někým, kdo je vedoucí, klíčový, mající autoritu a zodpovědný. Důležitou otázkou je, jaký má mít za těchto okolnosti postoj ke své ženě. Jinými slovy, jestliže žena má být podřízena svému muži jako své hlavě, jaký má mít postoj muž ke své ženě? Má panovat? Co na to říká Boží slovo: Muži, milujte své ženy (verš 25a). Muž má milovat svou ženu. Na druhé straně ženiny podřízenosti vůči muži je mužova láska k ní. Proč má muž milovat svou ženu? Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně (verš 28-29a). Přirozeným důvodem pro mužovou lásku je to, že s ženou tvoří jedno tělo, tedy jednu realitu. Jeho láska se projevuje v tom, že svou ženu živí a pečuje o ni, a to nejen o její potřeby fyzické, ale také duševní a duchovní. Náš biblický text však nemluví jen o této přirozené rovině, ale zjevuje, že křesťanské manželství je obrazem ještě něčeho tajemnějšího a hlubšího. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev (verš 32). Jde o vztah mezi Kristem Božím Synem, který přišel na svět nás zachránit, a církví společenstvím lidí, kteří tuto záchranu přijímají. Jaké jsou role Ježíše Krista vůči církvi ( a tedy analogicky i muže vůči své ženě )? Kristus je hlavou církve, tak jako muž ženy (verš 23ab) Kristus je zachráncem církve (verš 23c). V podstatně slabším významu, ale přece jen i muž určitým způsobem zachraňuje svou princeznu Kristus miluje až k vydání sebe sama a cílem onoho vydání se je svatost nevěsty církve (verše 25 27). To dává obrovský nárok i na mužovu lásku ke své ženě. Kristus živí církev a pečuje o ni. (verš 29)

9 Základní rolí církve vůči Kristu a následně i manželky vůči muži je podřízenost: Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům (verš 24) Shrňme si tedy roli muže i ženy. Muž je ten, který miluje svou ženu, pečuje o ni, naslouchá jí, je pozorný a citlivý na její potřeby a zranění, sdílí s ní svůj život a službu, obětuje se za ni. Žena je ta, která respektuje svého muže, uznává jeho povolání, chválí jej, pomáhá mu, sjednocuje se s ním v záměru, poslouchá ho a svěřuje se mu s pokorou. Asi se všichni shodneme, že není vůbec jednoduché naplnit tyto požadavky Božího slova. Nebo řekněme přesněji, je to nemožné pokud bychom se o to snažili jen z našich lidských sil a možností. Boží slovo nám ale také radí, kde najít zdroj umožňující takto žít. O tom je celá radostná zvěst. Tady si jen ukažme verš 18, který se gramatický váže až k verši 21, kde se hovoří o podřizování se jeden druhému a na to navazuje celý text o vztahu mezi mužem a ženou. Vše vyrůstá z onoho verše 18: Ale naplňujte se Duchem. Věřím, že zdrojem života v souladu s Biblí je pouze Duch Svatý, s nímž máme pokorně chodit a nechat se jím naplňovat pro každý den našeho života, a manželského zvlášť! Danka a Jarek Pokorní Recenze knihy Úvod z knihy J. Bevere Satanova návnada, (volně přeloženo) Robert a Basia Rakovští Já, a uražený? Není možné, aby pohoršení nepřišla. Lukáš 17:1 Když jsem cestoval po Spojených státech ve své službě, všiml jsem si jedné nejsmrtelnější a nejošidnější nepřítelovy nástrahy. Drží ve vězení velké množství křesťanů, ničí lidské vztahy a zvětšuje mezery, které jsou mezi námi. Je to past urážky. Mnozí nejsou schopni řádně zastávat svá povolání, kvůli zraněním a ranám, které byly v jejich životech způsobeny urážkami. Nemohou se plně rozvinout ve svých obdarováních, protože trpí kvůli následkům pohoršení. Většinou je to nějaký spoluvěřící, který je zranil. Následkem toho se cítí zrazeni. V Žalmu 55:13-15 David naříká: Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl, jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel! Ten nejlepší vztah nás pojil, za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu. Jsou to ti, kteří vedle nás sedí a

10 zpívají ve shromáždění, nebo to je možná i ten, kdo káže. Trávíme s nimi prázdniny, věnujeme se společným povinnostem a pracujeme s nimi v jedné kanceláři. Nebo, možná, že je to někdo, kdo je nám ještě bližší. Někdo, kdo s námi vyrůstal, komu jsme důvěřovali; někdo kdo spal vedle nás. Čím užší vztah, tím větší pohoršení! Zjistíte, že nejvíce vás nenávidí ti, kteří k vám kdysi měli nejblíže. Advokáti by vám řekli, že nejživější případy takové druhu byste našli u rozvodových soudů. Mediální prostředky nás ustavičně informují o vraždách, které v rodinách spáchali její zoufalí členové. Rodina, která má být místem ochrany, hmotného zajištění a růstu, místo, kde se učíme dávat a přijímat lásku, je často příčinou veškerého zranění. Samotné dějiny jsou důkazem toho, že nejkrvavější války byly vždy občanské. Bratr proti bratru. Syn proti otci. Otec proti synovi. Možnosti, ve kterých může dojít k urážkám, jsou nekonečné, tak jako v různých vztazích, ať už jsou složité nebo jednoduché. Zůstává pravdou, že jen ti, o které máte zájem, vás mohou zranit. Očekáváte od nich něco víc konec konců, dali jste se jim více poznat. Čím větší nároky, tím větší pád. Sobectví vládne v naší společnosti. Muži a ženy v současné době hledí sami na sebe a zanedbávají a zraňují ty, kteří jsou kolem nich. Nemělo by nás to zaskočit. Bible velmi zřetelně ukazuje na to, že v posledním čase budou lidé sami sebe milující (2. Tm. 3:2). Pod tímto si představujeme nevěřící, ale Pavel zde mluví o těch, kteří jsou v církvi. Mnozí jsou, pohoršeni, cítí se poškozeni a jsou zahořklí. Jsou uraženi! Avšak neuvědomují si, že se chytli do Satanovy léčky. Je to naše chyba? Ježíš to řekl velice jasně: není možné, abychom žili v tomto světě, aniž bychom neměli příležitost se urazit. Přesto většina věřících je vyděšena, zaražena a udivena, když se něco takového děje. Myslíme si, že jsme těmi jedinými, kterým někdo ublížil. Takováto reakce nás zbavuje ochrany před tím, aby se v nás mohla zakořenit hořkost. Proto se musíme připravit a dobře vyzbrojit proti pohoršením, protože naše odpověď rozhodne o naší budoucnosti. Zrádná past Řecké slovo pro urážku v Lukáši 17:1 pochází z termínu skandalon. Toto slovo ve svém původu znamená součást pasti, ve které je uchycena návnada. Proto to znamená, položit past někomu do cesty.1 V Novém zákoně je tímto způsobem vystižena nástraha, kterou nalíčil nepřítel. Urážka je ďáblovým nástrojem, přivést lidi do zajetí. Pavel vyučoval mladého Timotea: Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z

11 ďáblových nástrah (pastí), do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli (2. Tm. 2:24-26, přepsáno kurzívou). Ti, kteří se přou nebo jsou v opozici, upadají do pasti, ve které jsou ďáblem jímáni k činění jeho vůle. Daleko děsivější je ta skutečnost, že si své zajetí neuvědomují! Tak jako marnotratný syn se musí probudit a poznat svůj skutečný stav. Neuvědomují si, že z nich vychází spíše hořké vody než čisté. Když je člověk podveden, myslí si, že je v pořádku, i když není. Bez ohledu na to, jak vypadá konkrétní situace, všechny uražené lidi můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 1.) na ty, se kterými bylo nakládáno nespravedlivě, nebo 2.) na ty, kteří si myslí, že se s nimi nespravedlivě zacházelo. Lidé z druhé skupiny věří celým svým srdcem, že byli poškozeni. Jejich závěry jsou často výsledkem nepřesné informace. Nebo informaci, kterou přijali je správná, ale vidí ji zkresleně. Ať už jsou zraněni jakýmkoliv způsobem a mají zatemněný rozum, soudí podle domněnek, pohledů a mylných informací. Skutečný stav srdce Jeden ze způsobů, jak se nepřítel snaží určitého člověka udržet v uraženém stavu, se pojí s tím, že se snaží o to, aby daný jednotlivec své pohoršení zastřel pýchou. Pýcha vám bude bránit v tom, abyste si přiznali, jak na tom skutečně jste. Jednou mě velmi zranili dva duchovní služebníci. Lidé říkali: Nemohu uvěřit tomu, že vám provedli takovou věc. Necítíte se zraněn? Rychle jsem odpověděl: Ne, jsem v pořádku. Necítím se dotčen. Věděl jsem, že je nesprávné se nechat urazit, tak jsem to popřel a potlačil. Přesvědčoval jsem sám sebe, že nejsem, avšak ve skutečnosti jsem byl. Pýcha zakryla skutečný stav mého srdce. Pýcha vám zabrání v tom, abyste se upřímně zabývali pravdou. Pýcha vám zkresluje vaši vizi. Nikdy se nezměníte, pokud se budete snažit přemýšlet pouze tak, že je všechno v pořádku. Pýcha vám zatvrdí srdce a zbaví vás schopnosti správně vnímat skutečný stav věcí. Bude vám bránit v tom, aby se změnili ve vašem srdci činili pokání, které vás vysvobodí (viz. 2. Tm. 2:24-26). Pýchá vás přiměje, až se budete na sebe dívat jako na oběť. Váš vnitřní postoj bude vypadat asi takhle: Zacházeli se mnou a posuzovali mě nespravedlivě, proto mám právo na to, se takto chovat. Protože si myslíte, že jste nevinní a neprávem obviněni, zadržujete odpuštění. Třebaže je před vámi zastřen pravý stav vašeho srdce, není skryt před Bohem. Jen protože se k vám někdo špatně choval, nemáte právo si v sobě chovat pohoršení. Dvě zla nikdy věci nenapraví! Lék

12 V knize Zjevení Ježíš oslovuje věřící v Laodikejské církvi a nejprve tak, že jim sděluje, jakým způsobem se na sebe dívají: že jsou bohatí, mají se dobře a nic nepotřebují, pak ukazuje na jejich skutečný duchovní stav: že jsou ubozí, bídní a nuzní, slepí a nazí (Zj. 3:14-20, Ek). Zaměnili svoji finanční moc za duchovní. Pýcha zastřela jejich skutečný duchovní stav. Mnozí křesťané jsou na tom v dnešní době úplně stejně. Nevidí skutečný stav věcí ve svých srdcích, tak jako já jsem nebyl schopen si uvědomit, jakou zášť jsem si uchovával k těmto služebníkům. Přesvědčoval jsem sám sebe, že nejsem uražený. Ježíš řekl Laodikejským, jak se dostat z této léčky: Nakupte si Boží zlato a spatříte váš skutečný stav. Nakupte si Boží zlato Ježíšův první pokyn ohledně toho, jak se vymanit z této léčky, byl, nakoupit si od něho zlata ohněm přečištěného (Zj. 3:18). Přečištěné zlato je měkké a vláčné, bez jakékoliv koroze nebo dalších přísad. Je to právě tehdy, když je zlato smícháno s dalšími kovy (mědí, železem, niklem atd.), že sestává tvrdším, méně vláčnějším a je náchylnější ke korozi. Této příměsi se říká slitina. Čím větší je ve zlatu procento cizích kovů, tím je tvrdší. A zase naopak, čím méně je v něm slitiny, tím je měkčí a vláčnější. Můžeme si okamžitě mezi tím povšimnout určité podobnosti: Čisté srdce je jako čisté zlato měkké, jemné a vláčné. Židům 3:13 prohlašuje, že srdce jsou zatvrzelá a oklamána hříchem! Pokud se nebudeme snažit vypořádat s pohoršením, poneseme větší ovoce hříchu, tj. hořkost, hněv a zášť. Tyto nežádoucí přísady, které zatvrzují naše srdce jsou jako slitina, která tvrdí zlato. To snižuje nebo odstraňuje jemnost, čímž se člověk stává méně citlivým. Snižuje to naši schopnost slyšet Boží hlas. Vidíme věci zkresleně. Toto je ideální stav duše, v němž může dojít k podvodu. Prvním krokem při pročišťování zlata je rozemlít ho na prášek a smíchat ho s truskotvornou přísadou. Potom je směs vložena do pece a roztavena prudkým žárem. Slitina a nečistoty se přilepí na tavidlo a vyplují na povrch. Zlato (které je těžší) zůstane na spodu. Nečistoty nebo struska (měď, železo a zinek, které jsou smíchány s tavidlem) se pak odstraní, z čehož se vyrábí čistější kov. Podívejme se nyní na to, co říká Bůh: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení (Iz. 48:10). A opět říká: Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus (1. Pt. 1:6-7, přepsáno kurzívou). Bůh pročišťuje prostřednictvím zkoušek,

13 utrpení a soužení, v nichž žár odděluje takové nečistoty, jako jsou neodpuštění, hádavost, hořkost, hněv, závist atd. z Božího charakteru v našich životech. Hřích se snadno schová tam, kde není žár zkoušek a utrpení. V dobách prosperity a úspěchu se dokonce i bezbožný člověk zdá, že je laskavý a štědrý. Avšak v žáru zkoušek, nečistoty vyplavou napovrch. V mém životě byly chvíle, kdy jsem procházel tak těžkými zkouškami, se kterými jsem se dosud nesetkal. Choval jsem se hrubě a neurvale dokonce k nejbližším, kteří byli okolo mě. Moje rodina a přátelé se mě začali vyhýbat. Vykřikl jsem k Pánu: Odkud přichází ten veškerý hněv? Nebylo to zde předtím! Pán odpověděl: Synu, nečistoty vyplavou na povrch jen tehdy, když se taví zlato. Pak se mě zeptal: Uviděl by si nečistoty předtím, než je zlato vloženo do ohně? Ne, Odpověděl jsem. Avšak to neznamená, že tam nejsou, řekl. Když tě zachvátí oheň zkoušek, ukážou se nečistoty. Ačkoli jsou před tebou skryty, Já je vidím. Zůstaneš nazlobený, budeš vinit svoji manželku, přátele, pastora a lidi s kterými pracuješ, nebo se podíváš na tuto strusku hříchu, ať už je to cokoliv a budeš činit pokání, přijmeš odpuštění a já naberu a odstraním tyto nečistoty z tvého života. Pohleď na to, jak na tom skutečně jsi Ježíš řekl, že naše schopnost vnímat věci, tak jak jsou, je dalším klíčem k tomu, abychom byli vymaněni z podvodu. Když jsme uraženi, vidíme často sebe sami jako oběť a haníme ty, kteří nám ublížili. Ospravedlňujeme si naši hořkost, neodpuštění, hněv, závist a zášť, když se v našich životech objeví. Někdy nesnášíme i ty, kteří nám připomínají lidi, kteří nás zranili. Z toho důvodu Ježíš poskytuje radu: nakup masti k potření očí, abys prohlédl (Zj. 3:18). Co aby si viděl? Jak na tom skutečně jsi! To je ta jediná cesta, na níž budeme schopni být horliví a budeme činit pokání, jak Ježíš v následující pasáži přikazuje. Skutečné pokání učiníš jen tehdy, když přestaneš vinit ostatní lidi. Když haníme druhé a obhajujeme náš vlastní postoj, jsme slepí. Snažíme se odstranit třísku bratrova oka zatím, co je v našich očích trám. Je to zjevená pravda, která nám přinese svobodu. Když nám ukáže Duch Boží náš hřích, udělá to vždy takovým způsobem, abychom poznali, že to je něco, co k nám nepatří. To nás usvědčí, ale nikdy neodsoudí. Modlím se, až budete číst dál tuto knihu, aby Boží slovo osvítilo váš vnitřní duchovní zrak, abyste uviděli váš skutečný stav a byli vysvobozeni z jakéhokoliv pohoršení, se kterým uvnitř sebe samých bojujete. Nedovolte pýše, aby vám zabránila v tom, abyste poznali skutečný stav věcí a činili pokání.

14 Internetové vysílání Technika jde dopředu. A nevyhýbá se i našemu sboru. Po asi půlročním testování chceme dát možnost všem členům, kteří musejí v neděli po dobu našeho setkání být doma, aby si poslechli naše shromáždění v online (přímém) vysílání. Adresa kde si jde pustit naše shromáždění je: Pro IT odborníky - další řádky nemusíte číst. Pro méně zdatné, jak na to: Uvedu příklad, jak vysílání pustit v přehrávači Winamp, jde to samozřejmě i jinak a přes jiný přehrávač, ale Winamp asi má téměř každý. Spustíme přehrávač Winamp, klikneme myší na plochu, kde je seznam stop. Zmáčkneme ctrl+l, objeví se okno - Open URL, vložit odkaz - dát otevřít (open), pak dát přehrávat (play) a posloucháte. Samozřejmě, pokud se nevysílá, nemůžete nic slyšet, ale pro kontrolu je tam úryvek písně pěveckého sboru. Takže pokud to budete zkoušet mimo naše shromáždění, uslyšíte pěvecký sbor (a je vše v pořádku), pokud budete toto zadáte v průběhu shromáždění, uslyšíte průběh shromáždění. Za to, že to funguje, vděčíme našim počítačovým odborníkům ale také i zvukařům, kteří toto pouštějí do etéru (do sítě internetu). Stanislav Boszczyk Izrael Proč nás, vy křesťané, chcete měnit Vyrůstala jsem v Čechách a netoužila jsem ani po exotických krajích ani po západě, natož po Izraeli. Ale v šestnácti letech jsem odevzdala na základě osobního zvěstování evangelia svůj život Bohu. To bude asi hlavní důvod proč dnes žiji s německým (dříve západoněmeckým) manželem v Izraeli. Našich pět dětí vyrůstá mezi Izraelci. Gila, paní ze sousedství je na nás přímo hrdá: To je rodina, která by mohla žít v Německu nebo Čechách, ale jsou tady s námi. Abigail oproti tomu se rozrušuje: Proč vy křesťané se sem stěhujete a chcete nás měnit? My jsme sem přišli, abychom vybudovali židovský stát a nestojíme o cizí vlivy. Jedno snad z nejužitečnějších a nejzásadnějších poznání pro mě bylo, jak se Židé dívají na křesťany. Pravověrný Žid je přesvědčen, že nemůže věřit v křesťanského Ježíše Krista. Zato mají ale vytříbený smysl

15 pro to, co je pravé. Naše děti mají možnost chodit do školy, kde se na počátku vyučování modlí ze Siduru, židovské modlitební knížky. Děkuji Ti, začínají každé ráno školní den. Liora, učitelka jedné z mých dcer, mi řekla: Každé ráno čekám na modlitbu tvé dcery. Čekám, že uslyším její hlas, jak se opravdově a v Duchu modlí. Teď jsou ovšem prázdniny, je víc času, a tak mohu předčítat i nějakou dlouhou napínavou knížku. Děti přinesly titul Henrik v nebezpečí. Ukázalo se, že jde o příběh dánských dětí, jedním z nich je Žid z doby během 2. světové války. Při předčítání jsem musela udělat přestávku, protože se mi začaly drát do očí slzy: Představte si své kamarády ze třídy a ze školky, že je chtějí zavraždit jen proto, že jsou Židé. Mé šestileté něco takového nejde do hlavy. Můj devítiletý ví, že to už se nestane, protože teď Židé mají svůj stát a jsou schopni se bránit. Uvědomuji si, že malé to musím vysvětlit víc. Země našeho táty?, ptá se? Těsně než došlo na deportaci Židů, zachránili Dánové ve spolupráci se Švédy mnohé z nich převozem na rybářských lodích kontrolovaným územím do Švédska. Jedna taková loď je vystavena v Jad va-šem, muzeu holocaustu v Jeruzalémě. Tam je možné dozvědět se také, že v polské obci Kielce oproti tomu ještě rok po válce v pogromu zavraždili Poláci 40 Židů z 200, kteří se vrátili z koncentračních táborů a míst, kde se během války skrývali. Křesťané, kteří se angažují pro sociální práci, s oblibou citují oddíl o posledním soudu z Matoušova evangelia 25. kapitoly. Před Syna člověka tu budou shromážděny všechny národy a budou souzeny podle toho, jestli dali najíst hladovým, napít žíznivým, oděli nahé atd. Většinou se toto místo vztahuje na lidi v nouzi obecně a to určitě odpovídá božímu milosrdnému srdci. Ale, co když Ježíš myslel svými nejmenšími bratry Židy? Co kdyby tady šlo o vztah národů k židovskému lidu? Není to dlouho, co jeden Němec vyslovil názor mnohých: Proč si musíme připomínat holocaust. To už je za námi, už se k tomu nemusíme vracet. Život v Izraeli mě učí něco jiného. I když holocaust leží v minulosti, za námi to není. Nejen, že oběti holocaustu ještě žijí. "Holocaust je přítomen mezi námi Jsme posttraumatická společnost Více než padesát procent pacientů na uzavřeném psychiatrickém oddělení jsou lidé poznamenaní holocaustem " Takové a podobné věty padaly v pořadu prvního programu izraelské televize při vzpomínkovém večeru na oběti holocaustu. Druhá a třetí generace jsou v Izraeli pojmy, které nemusí nikdo vysvětlovat. Druhá generace jsou lidé, jejichž rodiče byli tak

16 zaměstnáni svými traumatickými prožitky, že neměli smysl pro každodenní trable svých dětí. Druhá generace se cítila opuštěná. V pohledu otce, který prožil všechny hrůzy koncentráku, se ony hrůzy zrcadlily, když se podíval do očí svému synu. Holocaust a celé dějiny pronásledování Židů křesťanským světem, které jsou v Jad va-šem dokumentovány, přešly Židům do krve. Má přítelkyně byla překvapena, že hned u vchodu jsou v krátkosti nastíněny dějiny křesťanského antisemitizmu počínaje citáty církevních otců z prvních století po Kristu. Nečekala, že Židé uvedou holocaust v této souvislosti. V muzeu se také vyskytuje citát z 5. Mojžíšovy 25. kapitoly: Pamatuj (nebo-li nezapomeň), co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s Tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když tys byl ochablý a unavený; a nebál se Boha. (5 M 25,17) Pokud stojí Ježíš na straně lidí, kteří takové věci dělali nebo jim i mlčky přihlíželi, tak nemůže být židovským Mesiášem. To je logická úvaha. Cvi nás vítá ve svém domově a hned na úvod, aby nebylo pochybností říká: V Ježíše nevěřím, tak to téma nechme stranou, ale chci být vaším přítelem. Jako snad všechny Židy ho zaměstnává téma holocaustu a pokračující nenávist vůči Židům i přání zlikvidovat židovský stát. Začneme ho přesto přesvědčováním evangelizovat nebo se staneme jeho přáteli? Kéž by se skrze naše přátelství mohl setkat s jiným Ježíšem než s tím, kterého reprezentovali křesťané po tisíciletí. Kéž by se mohl setkat se Ježíšem, který nejen, že má Židy rád, ale dokonce byl jedním z nich. Krista Gerloffová Změny ve skupinkách Milé sestry jsem vděčná za naše společenství a hlavně za každou z vás. Skupinky, které tvořím, možná se někdy vám nelíbí, ale není to vůbec jednoduché. Stále se to mění, takže nejde všem vždycky vyhovět. Hlavně bych chtěla poděkovat za vaší ochotu a za váš čas, který do této služby vkladáte. Pro povzbuzení berme tuto práci vážně, a neříkejme si - beze mne se to obejde Jenom asi jednou nebo dvakrát v roce nám tato povinnost vyjde. Bůh se dívá na naši úpřímnost. Dělejme tuto službu s vděčností a s radostí. Vařící skupinka - Laskovski A+E, Śližová L, Boszczyková W, Folwarczná D, Firlová J, Zmudová H, Nožková A, Pokorná D, Malyszová A. Danka Folwarczná

17 skupina č. 1 skupina č. 2 skupina č. 3 skupina č. 4 Berglowiecová Jana Křižánek Petr Šťastná Irena Grochalová Lenka Janošecová Irena Heczková Žofie Ručková Alice Jalowiczorz.Marta Kotajná Lýdie Křižánková Monika Belová Romana Heczková Růžena Vašková Zdenka Kotasová Daniela Zagorová Eva Motyčková Hana Supiková Marie Rajcová Halka Žymelková Krysia Martináková Marta Oszeldová Jolana Wantuloková Karin Filipková Zuzana Dubielová Irena Goryczková Zdenka Czudková Irena Czudková Dolores Rzymanová Renata Goryczková Anna Raszková Ingrid Boszczyk Beata Kotasová Zuzana Supiková Markéta Hlawiczková Renata Ručková Dagmar Rajcová Daniela Oszeldová Danka Folwarczná Renata Czudek Johanka Zagorova Lucie Zvonářová Romana Sborová knihovna Už se vám někdy stalo, že byste stáli v knihkupectví a viděli tam spoustu skvělých knih, ale ne levných? A uvědomili si, že si budete muset vybrat třeba jen jednu, protože nejsou peníze na všechny? Já jsem něco podobného zažila na Křesťanské konferenci letos v Praze. A tehdy jsem si uvědomila, že toto musí řešit mnohem více lidí. Proto přicházíme s nabídkou sborové knihovny. Věřím, že v průběhu času se nám podaří ji zásobit dobrými knihami, které budou k dispozici pro každého, kdo by si je rád přečetl. Jenže je třeba někde začít. Přicházím tedy s návrhem, aby každá rodina, která chce využívat služeb naší nové sborové knihovny, darovala nějakou dobrou knihu ze své knihovny, knihu, která stojí za to číst :) A když se takových dobrých knih sejde více, máme tu dobrý začátek :) Půjčovné by bylo 5 Kč, čímž by se postupně sbíraly peníze na nákup dalších knih a naše knihovna by tak mohla růst a rozšiřovat se k prospěchu všech. Tímto také prosím o zvážení, zda by se někdo nepřidal do našich řad a nebyl ochoten 1x měsíčně v neděli sloužit v knihovně ve sboru po shromáždění. Obrázkové zamyšlení Silvie Boszczyková

18

19 Okénko z církve Systemizace a solidarita v Církvi bratrské Proces zakládání nových sborů a přijímání pracovníků v CB vyžaduje upřesnění podmínek jejich systemizace. Při výpočtu solidarity 60/40 (60% na sbor a 40% na členy) narůstalo zatížení větších sborů. Základní velikostní parametr sboru CB bude vycházet z počtu duší sboru CB (tj. všech členů CB + přípravní členové + děti) vykazovaných ve statistice k kalendářního roku. Základní velikostní parametry pro systemizaci sboru a pracovních úvazků v CB. od duší 0,50 (prac. úvazek) od duší 0,75 od duší 1.00 od duší 1,50 od duší 2,00 od duší 2,50 nad 360 duší 3,00 (Sbor CB Č. Těšín měl k duší) Solidarita v CB Solidarita je cílená na početně nejslabší sbory CB (ať už nově zakládané nebo historické). Výpočet solidarity pro kazatele, vikáře a celocírkevní pracovníky vychází z výše valorizace stanovené konferencí (v současné době je to 8000,- + inflace) Valorizace je příplatek k platu kazatele, který platí našim kazatelům stát. Valorizace na mzdy se skládá ze tří částek, z částky na kazatele, částky na celocírkevní pracovníky a případně z navýšení příplatků při větším úvazku než je velikostní parametr sboru (malý sbor má nárok na 0,5 úvazku a má kazatele na plný úvazek). Příspěvek na kazatele sboru CB. - pro skupinu sborů do 59 duší platí základní příspěvek se 60% slevou - pro skupinu sborů do 89 duší platí základní příspěvek se 30% slevou - pro skupinu sborů do 179 duší platí základní příspěvek bez slevy - pro skupinu sborů nad 180 duší připlácí k plnému přípladku solidární příspěvek

20 Šestiletý cyklus slevy základního příplatku. Sleva na příspěvek se vztahuje na rok 2010 a postupně se každý rok snižuje o 10% (u slevy 60%) popř. o 5% (u slevy 30%). O takto snížené slevy se bude snižovat celkový objem solidarity. Příspěvek na druhého kazatele je hrazen plně (bez slevy a či navýšení). Misijní pracovník Systemizace misijního pracovníka podléhá schválení projektu Radou CB, podmínkou je existence skupiny cca 30 lidí, kterým je možno misijně sloužit. Pastorační asistent Staršovstvo může požádat Radu o systemizaci pastoračního asistenta, pro skupinu cca 50 lidí (zejména seniorů), kteří potřebují základní pastorační službu, kterou nestačí pravidelně zajišťovat kazatel sboru. Náš sbor má v současné době kazatele, vikáře a misijního pracovníka. V naší církvi ubývá velkých sborů zakládáním samostatných stanic s kazatelem popř. zakládáním nových sborů. Pro vytvoření zdravého tlaku na malý sbor, byla nutná takováto změna v placení kazatelů. V současné době nám stát přispívá na kazatele (platí mzdu ale skromnou), situace se dramaticky změní, když toto stát přestane. Sbory si musí uvědomit svou zodpovědnost za kazatele i za jeho plat. To platí zvlášť v naší postsocialistické zemi. Stanislav Boszczyk Setkávání ve sváteční dny Gwiazdka Vánoční program - Za hvězdou Vánoční shromáždění Konec roku Nový rok Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Sbor Církve bratrské, Studentská 25, Český Těšín,

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SPRÁVCE SBORU. Tadeáš Firla SEKCE SPRÁVNÍ. Tadeáš Filipek HOSPODÁŘSKÝ ODBOR. Boguslav Czudek KOMUNIKAČNÍ ODBOR. Stanislav Boszczyk FINANČNÍ ODBOR

SPRÁVCE SBORU. Tadeáš Firla SEKCE SPRÁVNÍ. Tadeáš Filipek HOSPODÁŘSKÝ ODBOR. Boguslav Czudek KOMUNIKAČNÍ ODBOR. Stanislav Boszczyk FINANČNÍ ODBOR SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ Frýdecká 28 Bohoslužby: Neděle 9. 00 Adresa: Studentská 1631/ 25 tel: +420 558746626 http://cb.cz/cesky.tesin Kazatel: tel.: 731494925 STRUKTURA SBORU CB e- mail: tadeas.firla@cb.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH - Duchovní služba - Šalomoun a David (rozdíl srdce ve vztahu k Bohu) 2000 - Duchovní vůdcovství - Nehemiáš (znal Boha, slovo, zaslíbení, situaci svého lidu, zástupné

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 6/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Rád bych tímto úvodníkem pokračoval v povzbuzování mužů a mojí touhou

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Ochota se učit LEKCE 4

Ochota se učit LEKCE 4 LEKCE 4 Ochota se učit Velké poslání, které dal Ježíš církvi v Matouši 28, 18 20, nezahrnovalo pouze získávat lidi, ale také činit učedníky. Být učedníkem znamená stát se studentem. Z toho důvodu jako

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

JAK SE STÁT MUŽEM, ABYCH MOHL BÝT PATRIARCHOU?

JAK SE STÁT MUŽEM, ABYCH MOHL BÝT PATRIARCHOU? JAK SE STÁT MUŽEM, ABYCH MOHL BÝT PATRIARCHOU? Závěrečná práce Stáž KAM, 2006/2007 Jan Pitřík OBSAH 1. Úvod proč toto téma? 3 1.1. Proč Bůh vlastně muže stvořil 4 2. Mužovo srdce 4 2.1. Cíl každého muže

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více