VÍCEBOJ 1. ročník. Propozice. Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍCEBOJ 1. ročník. Propozice. Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu"

Transkript

1 VÍCEBOJ 1. ročník Propozice Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru

2 STRUČNÝ POPIS Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků tříd základních škol do 6 měřitelných disciplín. V červnu 2014 pak na nejaktivnější školy čekají výhry v podobě sportovního vybavení (více informací o výhrách níže). Speciální systém online zaznamenávání výsledků navíc umožní nejen tisk diplomů pro všechny žáky, ale také sledování zlepšení či jejich porovnání s našimi olympioniky ambasadory projektu. Školy se mohou také těšit na společné besedy s našimi reprezentanty během Olympijských hlídek, které budou jezdit na nejaktivnější školy. Na první zaregistrované školy navíc čeká sportovní set s vybavením a speciální sportovní žákovské knížky pro žáky tříd, které jim pomocí atraktivních samolepek umožní zaznamenávat vlastní pohybovou aktivitu nejen ve škole, ale i s rodiči. DOBA TRVÁNÍ Start plnění disciplín: Ukončení plnění disciplín: Vyhlášení a ocenění nejaktivnějších škol: červen 2014 ÚČAST A REGISTRACE Olympijský víceboj je určen všem základním školám v České republice, které se na webových stránkách zaregistrují. Termín registrace je: (9.30) (9.30) Pozn.: Školy, které se zaregistrují až po , se mohou víceboje účastnit, ale nebudou zařazeny do soutěže o hlavní výhru sportovní vybavení pro nejaktivnější školy v celkové hodnotě Kč a účast Olympijských hlídek. BONUS PRO PRVNÍCH 140 ZAREGISTROVANÝCH ŠKOL Prvních 10 přihlášených škol z každého kraje obdrží startovní set v hodnotě Kč a sportovní žákovské knížky se samolepkami pro žáky ročníků, pomocí kterých budou děti moci plnit různé zábavné pohybové i výchovné aktivity také mimo vyučování. Obsah sportovního setu: Sportovní taška Olympijský víceboj Mikina pro učitele s logem projektu Vymezovací předměty (kužely) Sportovní pomůcky do hodin TV (míče, švihadla)

3 Pomůcky pro učitele TV (pásmo, stopky, píšťalka) Váha pro měření váhy žáků Metr pro měření výšky žáků Set významně spolufinancuje partner Olympijského víceboje Intersport. DISCIPLÍNY, PLNĚNÍ Cílem Olympijského víceboje je zapojit do všech šesti disciplín co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků a následně je společně s údaji žáka vloží do online systému na webových stránkách projektu. Ke každé z následujících disciplín bude od na stránkách projektu k dispozici krátké instruktážní video, které upřesní pravidla a postup plnění disciplín. Povinné disciplíny 1. Výbušnost: skok daleký z místa 2. Rychlost: běh na 60 m / člunkový běh 4 10 m (možnost výběru) 3. Běžecká vytrvalost: běh na 500 m (1. stupeň) / běh na m (2. stupeň) 4. Pohyblivost: hluboký předklon 5. Silová vytrvalost: výdrž ve shybu / shyby (možnost výběru) 6. Hod: hod kriketovým míčkem Disciplíny byly definovány ve spolupráci s AŠSK ČR.

4 GARANT PROJEKTU Každá škola si zvolí svého garanta nejlépe učitele tělesné výchovy, který bude mít na starosti povinnosti spojené s projektem. POVINNOSTI GARANTA Od do by měl garant (za pomoci ostatních učitelů TV) při hodinách tělesné výchovy zajistit plnění povinných disciplín co největším počtem žáků. Povinností garanta je děti motivovat a nadchnout pro účast v prestižním Olympijském víceboji. Garant zaznamenává výsledky žáků do interního online systému Olympijského víceboje společně s ostatními údaji včetně aktuální váhy a výšky žáků. Garant by měl zároveň zajistit prezentaci projektu v rámci školy, případně v médiích. V případě, že se škola zaregistruje mezi prvními deseti v rámci kraje, všichni žáci 1. až 3. tříd obdrží ilustrované sportovní žákovské knížky. Jejich distribuce žákům i informování a motivace rodičů je taktéž v kompetencích garanta projektu. Garant dohlíží na dodržování daných pravidel. SPORTOVNÍ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY Olympijský víceboj otestuje v prvním ročníku projekt tzv. sportovních žákovských knížek pro nejmladší žáky (1. 3. třída). Zde hraje důležitou roli propojení škol a rodin přenáší část odpovědnosti na rodiče. Knížka obsahuje větší část různě obtížných zábavných úkolů sportovního charakteru, které je potřeba plnit ve volném čase, mimo školní výuku. Obrázkový a hravý charakter knížek se systémem samolepek tak motivuje nejen děti, ale i rodiče ke společným pohybovým aktivitám. Vyhodnocení sportovních knížek proběhne až v září 2014, aby bylo možné plnit disciplíny přes prázdniny. O způsobu vyhodnocení budeme školy informovat. OLYMPIJSKÉ HLÍDKY Na konci dubna 2014 bude průběžně vyhodnoceno 15 nejaktivnějších škol, které v průběhu května 2014 odměníme návštěvou Olympijské hlídky s naším známým olympionikem. Žáci se mohou těšit na moderovaný celohodinový program s besedou, soutěžemi a sportovními aktivitami s našimi reprezentanty. Program bude možné přizpůsobit různým podmínkám škol.

5 PRAVIDLA VŠEOBECNÉ Olympijského víceboje se mohou účastnit všechny základní školy, které se na webových stránkách projektu zaregistrují a určí si svého garanta projektu. O hlavní výhry sportovní vybavení pro nejaktivnější školy a účast Olympijských hlídek soutěží pouze ty školy, které se zaregistrují do Sportovní set s vybavením a sportovní knížky pro žáky 1. až 3. ročníků obdrží pouze prvních 10 zaregistrovaných škol z každého kraje. Sportovní žákovské knížky nemají soutěžní charakter. Pouze žák, který splní všech šest povinných disciplín olympijského víceboje, se započítává do celkového hodnocení školy. Za správnost provedení povinných disciplín víceboje zodpovídá učitel TV. Děkujeme všem vyučujícím, že v rámci fair play budou při plnění jednotlivých disciplín dohlížet a dbát na dodržování pravidel uvedených v instruktážních videích, která budou od k dispozici na webových stránkách víceboje. HODNOCENÍ Olympijský víceboj není o nejlepších výkonech, ale o zapojení se a snaze splnit všechny disciplíny. Proto nejlepší školy budou ty nejaktivnější, které zapojí nejvyšší procento svých žáků. Celkový počet žáků školy minus žáci trvale osvobození od TV tvoří 100 %, ze kterých se následně vypočte procento žáků, kteří se do Olympijského víceboje zapojili (splnili všech 6 disciplín). Z důvodu regulérnosti budou po ukončení registrací školy rozděleny do několika skupin, a to podle celkového počtu žáků. Školy pak budou hodnoceny vždy v rámci své velikostní skupiny. Rozdělení skupin bude po skončení registrací k dispozici na webových stránkách projektu. V případě procentuální shody zapojení žáků u dvou či více škol bude rozhodovat doplňkový úkol ve formě kolektivní práce. Bližší informace k doplňkovému úkolu budou v průběhu dubna 2014 k dispozici na webových stránkách projektu. VYHODNOCENÍ A CENY Termíny vyhodnocení nejaktivnějších škol: v souvislosti s účastí Olympijských hlídek po v souvislosti s celkovým hodnocením a vyhlášením vítězných škol Šest nejaktivnějších škol získá na konci 1. ročníku Olympijského víceboje sportovní vybavení (dle vlastního výběru) z prodejen Intersport v celkové hodnotě Kč. Výsledky Olympijského víceboje budou po jeho skončení vyhodnoceny ve spolupráci s AŠSK ČR a porovnány s výsledky studie Aktivní životní styl v biosociálním kontextu (záměr MŠMT ) FTVS UK.

6 PODMÍNKY ÚČASTI Účast v projektu Olympijský víceboj je dobrovolná. Registrací v projektu Olympijský víceboj souhlasí škola s veškerými podmínkami a pravidly soutěže danými těmito Propozicemi, příp. s dalšími podmínkami (souhrnně dále jen Propozice ) stanovenými Českým olympijským výborem (ČOV). Škola odpovídá za to, že bude dodržovat ustanovení Propozic. V případě, že ČOV zjistí, že škola závažným způsobem porušuje některá ustanovení Propozic, je oprávněn takovou školu z projektu Olympijský víceboj vyloučit bez jakékoliv náhrady. ČOV si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky projektu Olympijský víceboj. V takovém případě o tom informuje prostřednictvím webové stránky Jakékoliv ceny či výhry z projektu Olympijský víceboj nejsou právně vymahatelné. O jakýchkoliv případných nesrovnalostech v podmínkách projektu Olympijský víceboj rozhoduje ČOV. Jakékoliv případné spory vzniklé v souvislosti s projektem Olympijský víceboj mezi ČOV a školou budou řešeny smírnou cestou. KONTAKT V případě potřeby nás v souvislosti s Olympijským vícebojem neváhejte kontaktovat na ové adrese Děkujeme za Vaši spolupráci. Organizační tým Olympijského víceboje

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní verze z 7.10.2013 platná od ročníku 2014 dále (do případných změn) Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL (Pravidla a návod k uspořádání) V. vydání Platnost od 26. 9. 2012 PRAHA 2012 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL OBSAH 1. Úvod... 3 2. Definice pojmů

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

2.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLY

2.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLY 2.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLY Jarmila Pavlišová Klíčová slova: legislativa v rezortu školství se zaměřením na předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání, vnitřní řízení a správa školy,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.02 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Hodnocení

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Koncepční záměr rozvoje školy

Koncepční záměr rozvoje školy Koncepční záměr rozvoje školy Základní škola pro zrakově postižené Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO: 600020801 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více