výroční zpráva za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva za rok"

Transkript

1 výroční zpráva za rok 2008

2 2008 obsah 1) ÚVODNÍ SLOVO 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY V ROCE ) STATISTIKA ROKU 2008 TROCHU JINAK 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI 5) POBOČKA V MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÍN 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ 7) ČESKÝ KNIHOVNICKÝ HAPPENING KNIHOVNY- RODINNÉ STŘÍBRO 8) REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN 9) SKIP SDRUŽENÍ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ 10) VŠEOBECNÉ ÚDAJE

3 1) ÚVODNÍ SLOVO Dobrý den, vážení a milí čtenáři této výroční zprávy! Jako vždycky touto dobou se setkáváme nad hodnocením uplynulého roku, nyní tedy roku Věříme, že si spolu s námi rádi připomenete některé momenty, je z čeho vybírat. Tak třeba: - v Kutné Hoře jsme se v roce 2008 hodně věnovali Josefu Kajetánu Tylovi, jak by ne, připomínali jsme si 200.výročí jeho narození. V knihovně byla ke shlédnutí podrobná výstava mapující profesní, ale i soukromý život. - na číselné ukazatele jsme se snažili letos podívat trochu jinak - dostali jsme vzácný dárek, faksimile Velislavovy bible - připomeneme i další výstavy a přednášky, které jsme pro Vás v roce 2008 připravili - vznik staronové pobočky v Malíně si také zaslouží pár řádek v textu této výroční zprávy - nezapomínáme na práci s dětmi, která tvoří jeden ze základních pilířů naší práce - velkou, organizačně náročnou akcí, byl český knihovnický happening. Na tři stovky knihovníků se sešlo v Kutné Hoře v předvečer říjnového Týdne knihoven na happeningu nazvaném Knihovny rodinné stříbro. Přečtěte si, co všechno se přitom dělo. - velkou část naší činnosti tvoří tzv. regionální funkce knihovnám. Jde o práci s téměř dvěma stovkami menších knihoven, pro které nakupujeme, zpracováváme a rozvážíme knižní fond, staráme se o vzdělávání knihovníků a metodicky je vedeme. I o této činnosti v uplynulém roce se dočtete v následujících řádcích. - zmínit se o činnosti SKIP (sdružení knihovníků a informačních pracovníků) považujeme také za důležité stejně jako zmínka o tom, že kutnohorská knihovna má nyní zastoupení v Ústřední knihovnické radě. Dne 5. června 2008 byl totiž ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová jmenována ministrem kultury ČR členkou tohoto prestižního odborného orgánu. Milí čtenáři, přejeme Vám a ještě více nám, aby čtení této výroční zprávy ve Vás vyvolalo naléhavou potřebu potřebu navštívit svou kutnohorskou knihovnu. Tak tedy ČTENÁŘŮM I TĚM, KTEŘÍ SE JEŠTĚ ČTENÁŘEM KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY STÁT NESTIHLI, úspěšný a spokojený rok kolektiv pracovníků Městské knihovny Kutná Hora

4 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY PRO ROK 2008 LEDEN - Kutnohorský výtvarník Jiří D. Dostál představuje... - výstava novoročenek - dar od nakladatelství Archa 90 faksimile Velislavovy bible ÚNOR - Josef Kajetán Tyl nejen ve fondu Městské knihovny v Kutné Hoře - výstava mapující autorův soukromý i profesní život doplněná nejzajímavějšími ukázkami z Tylova díla - 2.ročník recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám" - beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou BŘEZEN - "Kniha knih" - expozice ukazující dějiny i formální kontext náboženských textů, obsahový i slovesný rozbor BIBLE, ukázky zajímavých vydání BIBLE, kterým dominuje unikátní faksimile středověkého rukopisu VELISLAVOVA BIBLE - Noc s Andersenem: další ročník akce, která zdůrazňuje důležitost dětské četby a hlasitého předčítání (v pátek s dětmi ze ZŠ TGM zaměřeno na knihy bratří Čapků) - Týden čtení - od 10. do 16. března celý týden důrazné propagace čtení a hlasitého čtení obzvláště. Dětii četly babičkám, babičky a dědečkové četly dětem. Četli tatínkové, maminky, knihovnice, zkrátka každý, kdo chtěl. Výběrem textů jsme podpořili kampaň Česko čte Čapka. - výtvarná soutěž Velikonoční malování KVĚTEN - rukodělná dílna s Kačkou Dolejší beseda se spisovatelkou Radkou Denemarkovou, autorkou, jejíž kniha Penize od Hitlera byla oceněna cenou Magnesia Litera. - přednáška z cyklu Vývoj literatury, přednášel Mgr. Lukáš Provaz - cestopisná přednáška "S kutnohoráky po světě" - tentokrát Tadžikistán s Jirkou Dolejším. Přednášku doplnila výstava úžasných fotografii, pořízených autorem.. ČERVEN - pasovaní prvňáčků. "Absolventi" prvních tříd kutnohorských škol byli slavnostně pasováni na ČTENAŘE. Pasování za slavnostního zvuku fanfár vedl rytíř Petr Petrovický z Petrovic, který také přijal slavnostní slib dětí. - cestopisná přednáška S kutnohoráky po světě tentokrát Údolím Vrchlice s Martinem Starým ČERVENEC - SRPEN - prázdninová soutěž POHLEDY Z PRÁZDNIN - děti posílaly barevnou pohlednici se zajímavým textem - výstava fotografií z přednášky "Údolím Vrchlice"

5 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY PRO ROK 2008 ZÁŘÍ - vítáme prvňáčky (díky laskavé pomoci kutnohorského podnikatele, ing.vladislava Latislava jsme přichystali pro každého kutnohorského prvňáčka hezkou knížku) ŘÍJEN - Týden knihoven - Český knihovnický happening KNIHOVNY RODINNÉ STŘÍBRO - Otevření pobočky knihovny v Malíně - v rámci Kutnohorského hudebního festivalu při slavnostní prezentaci novodobé edice na Arciděkanství v Kutné Hoře předal Mgr. Jan Baťa (ústav hudební vědy FFUK) ředitelce knihovny Mgr. Gabriele Jarkulišové výtisk významné hudební památky - KUTNOHORSKÉHO KODEXU - výstava Střední Čechy nejen knihovny LISTOPAD - Setkání Malíňáků nad starými fotografiemi a kronikami Malína pobočka Malín proběhla v naší knihovně prezentace akce "Kutná Hora - Louny, aneb po stopách Vrchlického", studenti Gymnázia Jiřího Ortena a studenti Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech představili projekt, který byl věnován básníku Jaroslavu Vrchlickému PROSINEC - rozsvícení Vánočního stromu Kutné Hory na Palackého náměstí - soutěž Nejhezčí vánoční stromeček v dětském oddělení - advent v knihovně - zdobení knihovnického stromečku s klienty z ÚSP Barbora a Bartoloměj

6 3) STATISTIKA ROKU 2008 TROCHU JINAK OTEVÍRACÍ DOBA MINUT PŮJČILI JSME: - KAŽDOU 1 MINUTU KNIHU PRO DOSPĚLÉ - KAŽDÝCH 5 MINUT ČASOPIS - KAŽDÝCH 6 MINUT KNIHU PRO DĚTI - KAŽDÝCH 20 MINUT CD, DVD NEBO CD ROM - KAŽDOU 8 MINUTU JSME VYŘÍDILI 1 REZERVACI - KAŽDOU 10 MINUTU JSME REGISTROVALI ZÁJEMCE O INTERNET - KAŽDOU DRUHOU HODINU JSTE U NÁS PROHLÍŽELI VÝSTAVU NEBO POSLOUCHALI PŘEDNÁŠKU (PRO DOSPĚLÉ) - KAŽDÝ DEN JSME SE VIDĚLI S DVĚMA TŘÍDAMI ŠKOLÁKŮ Z KUTNOHORSKÝCH ŠKOL, TZN. ČISTĚ MATEMATICKY ZA ROK JSME SE POTKALI S DĚTMI - KAŽDÝ Z KUTNOHORSKÝCH KNIHOVNÍKŮ VYDAL VÝPŮJČEK - KAŽDÝ Z KUTNOHORSKÝCH KNIHOVNÍKŮ OBSLOUŽIL ČTENÁŘŮ ČASOVÉ ROZLOŽENÍ NÁVŠTĚV ZA ROK 2008 HODINA do PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE VÝPŮJČEK ZA ROK 2008 (v tabulce jsou uvedeny aktuální počty výpůjček bez statistických prolongací) HODINA do PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

7 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI DAR OD NAKLADATELSTVÍ ARCHA 90 FAKSIMILE VELISLAVOVY BIBLE Nakladatelství Archa 90 uzavřelo v roce 2007 smlouvu s Národní knihovnou ČR o poskytnutí reprodukčních práv k vydání knižní faksimile a bibliofilského vydání tzv. prvního komiksu na světě. Velislavova bible je ojedinělá obrazová bible, která byla vytvořena v letech Soubor perokreseb jemně kolorovaných základními barvami vznikl zřejmě na objednávku Velislava, zcestovalého notáře v kanceláři českého krále Karla IV. a je doprovázen stručným textem. Věrná kopie Velislavovy bible vyšla v limitovaném nákladu 199 výtisků. Jednotlivé číslované publikace jsou opatřeny certifikátem kvality a shody s originálem. A jeden z těchto výtisků převzala 24.ledna 2008 v preghausu Vlašského Dvora z rukou Zdeňka Neťuky z Archy 90 ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová! Čtenářům knihovny se tak naskýtá výjimečná možnost seznamovat se s více než 740 obrazy a výjevy z bible, legendy o sv. Václavu přímo ve studovně kutnohorské knihovny. Děkujeme!!! OSLAVY 200. VÝROČÍ NAROZENÍ KUTNOHOR- SKÉHO RODÁKA JOSEFA KAJETÁNA TYLA Mgr. Gabriela Jarkulišová Od února roku 2008 až do samého jeho závěru byl kulturní život našeho města neustále obohacován aktivitami připomínajícími přínos velké historické osobnosti Kutné Hory. Hlavní proud oslav byl načasován od 29.ledna do 3.února. A tak jsme mohli v tomto období shlédnout divadelní představení Hymna v provedení Studia Láďa, kdy se Ladislav Smoljak nechal inspirovat Tylovou Fidlovačkou, dále se zúčastnit konference o životě a díle Josefa Kajetána Tyla, kde vystoupila řada odborníků z oblasti literární historie, jazykovědy i teatrologie. K dispozici byl Tylův památník, mohli jsme být účastni vyhlášení sbírky na Tylův pomník, vidět klasické zpracování Tylovy divadelní hry Tvrdohlavá žena a v neposlední řadě navštívit výstavu Josef Kajetán Tyl nejen ve fondu Městské knihovny v Kutné Hoře, kterou se ke všem jmenovaným tylovsky laděným akcím připojila naše knihovna. Tato výstava doplněná kompletním Tylovým knižním fondem z našeho regionálního oddělení přilákala více než 600 návštěvníků od února do konce dubna Pro naše hodnocení není bez zajímavosti, že obsah a kvalita připravených materiálů přilákala i pozornost regionálních vysílání České televize a Primy. Během celého roku 2008 mohli naši návštěvníci shlédnout i výstavu fotografií pana Martina Starého nazvanou Kde domov můj, kde autor zachytil současnou podobu míst, která Josefa Kajetána Tyla inspirovala při skladbě textu stejnojmenné písně, dnes hymny České republiky. I další naše velká akce knihovnický happening byla Josefem Kajetánem Tylem inspirována, ale o tom více v další z kapitol této výroční zprávy.

8 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI DALŠÍ VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY V ROCE 2008 Mgr. Gabriela Jarkulišová V roce 2008 jsme v knihovně připravili kromě již zmíněné tylovské výstavy několik dalších setkání, která se u Vás, našich čtenářů, setkala s příjemným ohlasem. Hned v počátku roku jsme připravili výstavu více než 80 novoročenek kutnohorského výtvarníka Jiřího D. Dostála. Následovala již zmiňovaná výstava o Josefu Kajetánu Tylovi. Dále jste mohli v měsíci květnu shlédnout v rámci cyklu S kutnohoráky po světě výstavu fotografií Tádžikistán a Uzbekistán v obrazech. Tuto výstavu jsme zahájili přednáškou autora fotografií, pana Jiřího Dolejšího Až překvapivě vítaná byla přednáška pana Martina Starého z občanského sdružení Denemark, který nás provedl po místech jen nedaleko našeho města při přednášce nazvané Údolím Vrchlice I. a II.. I tyto přednášky byly doplněny fotografickou výstavou. zveme Vás na zahájení výstavy fotografií Jirky Dolejšího "TÁDŽIKISTÁN a UZBEKISTÁN v obrazech" Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Kutná Hora a občanským sdružením Kultura do města jsme Vám v rámci projektu Dny židovské kultury na Kutnohorsku nabídli v měsíci červnu cyklus seminářů zaměřených na historii i současnost kutnohorské židovské komunity. A tak jsme mohli vyslechnout přednášku Můj otec a přítel František Munk, zúčastnit se vzpomínkového večera k osobnosti fotografa a divadelníka Oty Reinera a využít příležitosti poznat při tematickém semináři stručný nástin nejvýznamnějších svátků židovského roku a s nimi spojených zvyků a tradic. Podzimní čas jsme věnovali životopisné výstavě Josefa Jaromíra Štietky, zakladatele kutnohorské knihovny,špitálu, opatrovny chudých dítek, ale i starosty města a divadelního ochotníka. v rámci cyklu "S KUTNOHORÁKY PO SVĚTĚ" prostory studovny Městské knihovny v Kutné Hoře od hod. Městská knihovna Kutná Hora Husova Kutná Hora tel tel Nerada bych zapomněla i na Předvánoční setkání malíňáků nad starými kronikami a fotografiemi, které jsme připravili v naší nově otevřené pobočce v městské části Malín (o nové pobočce dále v textu výroční zprávy). Tuto výstavu starých fotografií z osobních archivů malínských občanů doplněná promítáním části staré filmové kroniky Okénko Malína z padesátých let jsme zahájili 11.prosince 2008 a do konce roku jí navštívilo na 150 malínských občanů. Kromě zmiňovaných přednášek jste se v roce 2008 v kutnohorské knihovně potkávali se spisovateli Vlastimilem Vondruškou, Renátou Fučíkovou, Petrou Braunovou a Radkou Denemarkovou. Inu, zajímaví lidé, zajímavé čtení, zkuste příště znovu s námi.

9 5) POBOČKA V MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÍN (Lucie Macháčková) Malín je kutnohorská čtvrť s téměř tisícovkou obyvatel, od centra města je vzdálena cca 4,5 km. Již dlouhodobě jsme hledali možnost rozšířit naše služby i tímto směrem, vyjít vstříc malínskými seniorům i malým dětem, kteří cestu do hlavní budovy v Husově ulici v centru města nenajdou. No a v říjnu 2008 se nám to konečně povedlo. Šlo vlastně o znovuotevření, protože před desítkami let v Malíně obecní knihovna byla, nyní ale, jako součást služeb Městské knihovny v Kutné Hoře otevřela své brány v budově základní školy. Pro pobočku jsme zvolili stejný název, který měla knihovna už před lety obecní knihovna Malín. Kmenový fond tvoři něco přes 1500 knížek, otevřeno je vždy ve čtvrtek od do Pokud čtenář nenajde to, co potřebuje, přímo v malínské knihovně, přivezeme mu požadovaný titul z hlavní budovy. Na seriozní analýzy je sice po necelých třech měsících činnosti této pobočky ještě příliš brzy, ale některé z tezí se nám už potvrzují. Nejvíc k nám začaly chodit děti mladšího školního věku, určitě prospívá blízkost školy. Někteří ze starších obyvatel Malína navštěvujících v minulosti hlavní budovu v centru města nyní znovu nalezli ke knihovnickým službám cestu. Objevila se skupina maminek na mateřské dovolené a vznikají tak zajímavé podněty na další, mimopůjčovní činnosti knihovny. Pro příklad uvádím například právě vznikající program po dobu letních prázdnin, kdy právě díky šikovnosti maminek budeme moci v rozšířených půjčovních hodinách s dětmi různě rukodělnit. Myslíme si tedy, že otevření malínské pobočky je krok správným směrem.

10 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ (Helena Netolická, Petra Moravcová) Kromě běžné výpůjční činnosti, kdy denně více než 50 dětí tráví svůj čas v našem dětském oddělení, je základní činností knihovnic komplex výchovně vzdělávacích činností pro děti, tématická pásma, podpora dětského čtenářství. Některé z nových projektů, startovaných v roce 2008, představujeme v dalších řádcích. Za dětmi ze Špalíčku Ve spolupráci s kutnohorským mateřským centrem Špalíček jsme připravili pravidelné pořady pro děti maminek na mateřské dovolené. Při přípravě pořadů jsme vycházeli z věkové kategorie dětí, které spolu s maminkami zařízení navštěvují, a to tak, aby byly malinkým předškolákům přímo šité na míru. Akce nesmí překročit 20, protože tak malé děti ještě neudrží pozornost delší dobu a i výběr knih musí odpovídat jejich dispozicím. Jde převážně o leporela a obrázkové knížky, pohádky, básničky a říkadla. Pro zábavu a rovněž kvůli upoutání pozornosti těch nejmenších využíváme práci s maňásky. Témata besed se v některých měsících v roce shoduje s kalendářními svátky (Velikonoce, Vánoce), jindy si s dětmi povídáme o pohádkách, zvířátkách. Při každém setkání seznamujeme děti i maminky s knižními novinkami, které jsou určeny této dětské věkové kategorii. Nedílnou součástí takové besedy je i krátká četba s ukázkou grafické úpravy jednotlivých knížek. Od dlouhodobé spolupráce s mateřským centrem Špalíček si slibujeme oslovení skupiny předškolních dětí, které tráví čas spolu s maminkami a nechodí do předškolních zařízení. Hlavním cílem je především vzbudit už u těch nejmenších dětí lásku ke knize a čtenářství tak, aby se z nich v blízké budoucnosti stali čtenáři, návštěvníci dětského oddělení naší knihovny a samozřejmě aby je láska ke knihám a čtenému textu provázela i v dospělém věku. Za písmenky do knihovny Doba trvání: Školní rok Cílová skupina: Žáci prvních tříd kutnohorských základních škol Cíl: Celoroční spoluprácí s dětmi z prvních tříd kutnohorských základních škol podporovat zájem o čtení, přiblížit dětem dětské oddělení Městské knihovny a jeho možnosti. Rozložení: 5 etap 1. etapa - říjen: návštěva jednotlivých tříd, předání deníčků a zadání prvního úkolu. Vzhledem ke skutečnosti, že děti ještě neumí písmenka, zaměření úkolu výtvarným směrem. 2. etapa - prosinec: návštěva spojená s kontrolou předchozího úkolu a zadání dalšího, který je už tentokrát orientován na písmenka. Současně děti seznámíme s vybranou knižní novinkou. 3. etapa - únor: návštěva prvňáčků, ohodnocení splněného úkolu a zadání nového, u kterého již budou děti potřebovat i konkrétní knihu.opět dětem představíme nový dětský titul knihovny. 4.etapa - duben: návštěva, při které dostanou děti poslední úkol. Budou znát už všechna písmenka a mohou využívat vybraných knih k jeho splnění. 5.etapa - červen: pasování prvňáčků. Děti, které splní všechny zadané úkoly a naučí se písmenka budou rytířem slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.ocenění celoroční snahy pamětním glejtem, dále celoroční půjčování knížek zdarma, dárek v podobě knižního titulu.

11 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ... a ještě pár informací z dětského oddělení na závěr této kapitoly V lednu nás navštívily děti ze Základní školy Nové Dvory. Připravili jsme pro ně dopolední pořad, který se skládal z lekce informatiky, potom následoval kvíz, ve kterém jsme si ověřili nabyté znalosti dětí. Nakonec děti uvítaly, že si samy mohly vyhledat knihy, které je zajímají. Během měsíce ledna jsme také uskutečnili návštěvu mateřských škol Benešova I, II, Dačického a Ádlerka s pořadem Chytré knížky.vyhodnotili jsme také tři nejlepší obrázky ze soutěže Můj nejmilejší dárek. Účast byla opravdu hojná, sešlo se nám přes 50 dárečků. V únoru nás navštívila známá spisovatelka Petra Braunová. Ve své tvorbě se věnuje jak začínajícím čtenářům, tak dospívající mládeži. Proto začala besedou pro menší děti třetích tříd ZŠ Kamenná stezka a poté následovalo další povídání určené starším dětem ze ZŠ Jana Palacha na téma dospívání, první lásky a zklamání. Únorová páteční dopoledne byla v režii Zimního čtení pro maminky a tatínky s dětmi. Četli jsme si z knih o zimě, koulování, stavění sněhuláků a dalších zimních radovánek. Na měsíc březen jsme připravili tématickou besedu s názvem Velikonoce, zvyky a obyčeje pro menší děti ze základních škol, ze všech mateřských škol v Kutné Hoře a nejen to. S tímto pořadem jsem také vyrazili za dětmi z MŠ Kaňk a do knihovny si jej přišly poslechnout i klienti z ÚSP Barbora a Bartoloměj. V dětském oddělení proběhla také výtvarná soutěž Vytvoř kraslici, velikonočního zajíčka a slepičku. Letošní Noc s Andersenem byl věnován výročí Karla Čapka, a proto se v knihovně sešli pejsci a kočičky, doktoři z doktorské pohádky a nemohli chybět taky loupežníci. Děti ze ZŠ TGM soutěžily, hrály si, četly, plnily nejrůznější úkoly a jak dětem tak nám knihovníkům se v knihovně celou noc moc líbilo. V měsíci dubnu jsem připravili pásmo pro děti ze ZŠ TGM na téma Jiří Žáček. Celé dopoledne jsme také strávili se všemi žáky ZŠ Malín. Pro menší děti jsme po dohodě s paní učitelkou vybrali pořad o Františku Hrubínovi a pro ty starší- dobrodružné povídání o knihách Eduarda Štorcha. Během května si připomínáme také mezinárodní svátek rodiny. Ani my v knihovně jsme na něj nezapomněli. Pro děti ze školní družiny Kamenná stezka jsme připravili pořad Den rodiny. Povídali jsme si o rodině, sourozencích, profesích rodičů, o tom, jak děti doma pomáhají atd. Součástí akce byly i vybrané ukázky z knih, které se tomuto tématu věnují. O knihách Ondřeje Sekory jsme si vyprávěli s prvńáčky a s druháčky ze Základní a praktické školy v Kutné Hoře. V měsící červnu nás čekalo pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. I letos jsme pasovali děti z prvních tříd všech kutnohorských škol. Rytíř děti pasoval svým mečem, předal jim knihovnický glejt s půjčováním zdarma na celý rok a sladkou odměnu. Během prázdninového půjčování jsme pro čtenáře připravili soutěž s názvem Pošli nám pohlednici z prázdninových cest. Na letošní zářijové vítání prvňáčků jsme nebyli sami. Ve spolupráci s firmou Vydeko a s nakladatelstvím Archa 90 jsme navštívili všechny první třídy základních škol a každému prvňáčkovi předali omalovánky Moje první písmenka. Kromě vítání prvňáčků jsme letos také připravili nový projekt s názvem Za písmenky do knihovny určený těm nejmenším čtenáříčkům.

12 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ Od října proběhl Týden knihoven. Hned v pondělí 6.října se uskutečnilo Velké říjnové společné čtení a letošní rok jsme četli z knih Karla Čapka. Akce se zúčastnilo přes 60 dětí. 9.října nás v dětském oddělení navštívil pan spisovatel a scénárista Miroslav Adamec, který přivezl zajímavou knihu o hrochovi Oranžochovi. Měsíc před před besedou jsme knihu Oranžoch zapůjčili dětem, které se s knihou seznámily a namalovaly obrázek, jak si představují hrocha Oranžocha. Beseda se dětem moc líbila a pan spisovatel si obrázky nakonec odvezl domů. Jako poslední akci týdne knihoven nás čekalo Podzimní čtení pro maminky a tatínky s dětmi. Připravili jsme pro děti zajímavé knížky o podzimu a děti malovaly draky. V listopadu jsem v rámci projektu Za písmenky do knihovny uskutečnili návštěvu prvních tříd a zadali jsme dětem úkol - namaluj své oblíbené písmenko.zároveň jsme dětem předali deníčky čtenářů a seznámili je s novými knihami. Tento rok připadl svátek Dne dětské knihy na 29.listopadu. V předvečer tohoto svátky jsme v dětském oddělení pořádali Velkou dívčí pyžamovou party. Pro dívky jsme připravili noc plnou zábavy, dobrodružství a soutěží. Hned na začátku prosince jsme připravili pro maminky a tatínky s dětmi Mikulášské čtení. Děti si prohlížely knížky s vánoční tematikou, zazpívali jsme si koledy a navštívila nás také kouzelná babička, která dětem přečetla hezkou pohádku. Nakonec děti namalovaly a ozdobily papírové vánoční stromečky. Tento měsíc nás čekalo povídání o Vánocích, navštívili jsme mateřské školky a děti z prvního stupně základních škol. V předvánoční čas nezapomínáme ani na klienty z ÚSP Barbora a Bartoloměj. Po povídání o Vánocích jsme v dětském oddělení připravili vánoční ozdobičky, kterými nám klienti vyzdobili vánoční stromeček a jako odměnu si pochutnali na sladké odměně. Tak takhle vypadal rok 2008 v dětském oddělení kutnohorské knihovny.

13 7) ČESKÝ KNIHOVNICKÝ HAPPENING KNIHOVNY RODINNÉ STŘÍBRO (Mgr. Gabriela Jarkulišová) Knihovnickým tradičním happeningem začíná vždy náš největší svátek Týden knihoven. Konání takové akce je prestižní záležitostí a já jsem ráda, že se v roce 2008 dostalo této cti naší, kutnohorské knihovně. Při organizaci happeningu nás podpořilo nejen mnoho knihovníků ze středočeské profesní organizace SKIP (sdružení knihovníků a informačních pracovníků), ale akci zaštítil např. i hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Nechyběli ani zástupci Města Kutná Hora místostarosta města MVDr. Václav Vančura zasedl dokonce v soutěžní porotě. Když už zmiňuji porotu, velmi si vážím toho, že v ní kromě již zmiňovaného Václava Vančury dále zasedl Mgr. Vlastimil Ježek ředitel Národní knihovny ČR a PhDr. Jiřina Kádnerová ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně a předseda SKIP PhDr. Vít Richter. A tak se 3.října 2008 sjelo do našeho města více než 300 nadšených obdivovatelů knih, knihoven a knihovníků a zahájilo happening průvodem z kutnohorské knihovny na Palackého náměstí. V průvodu nechyběly kroje, transparenty a spontánní i secvičené výkřiky nejrůznějších knihovnicky motivovaných hesel. Na Palackého náměstí se pak celé odpoledne knihovníci bavili při soutěžních kláních, které sledovala okem ostřížím již zmiňovaná odborná porota z nejpovolanějších Soutěžní týmy (z Liberce, Vsetína, Olomouce, Příbrami, Chrudimi, Mladé Boleslavi atd.) přijel podpořit i hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Jako nejzkušenější a nejnápaditější skupina se projevili knihovníci ze Vsetína, kteří své úsilí dokreslovali i nápisem na svých týmových dresech Plány politiků zhatí knihovníci rozesmátí Že hlavní cenou pro vítěze byl obrovský dort ve tvaru Kaplického chobotnice, jen dokreslovalo období pro knihovníky žhavé. Závěr odpoledne pak patřil společnému přípitku na nádvoří Vlašského dvora za zvuku kutnohorských pozounérů.tím ale odborný program zdaleka nekončil, knihovníky čekalo ještě mnoho zážitků při večerním odborném programu, návštěvě Městského Tylova divadla a při noční procházkou Kutnou Horou. I v sobotu program pokračoval připraven byl prostor Městské knihovny v Kutné Hoře, pokračovaly turistické prohlídky města a návštěva Galerie Felixe Jeneweina. Happening byl oficiálně ukončen ve hodin, účastníci se pak rozjeli do svých měst a knihoven věnovat se svým čtenářům. Dle ohlasů veřejnosti byl kutnohorský knihovnický happening jeden z nejzajímavějších z uplynulých deseti ročníků. A radost neubrala ani skutečnost, že po celou dobu hustě, ale opravdu hustě pršelo.

14 8) Městská REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN (Lenka Frankovicová) knihovna Kutná Hora plní od v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu z rozpočtu Středočeského kraje funkci pověřené knihovny pro 175 neprofesionálních a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko. Poskytované služby: - Budování výměnného fondu - Vytváření a distribuce výměnných souborů dle požadavků knihoven - Poradenská a konzultační činnost - Vzdělávání knihovníků - Pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina) - Pomoc při aktualizacích knihovních fondů a revizích - Kontrola statistických výkazů - Pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech (Dotační program SK, VISK ) - Správa regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS Tak takhle oficiální dokumenty popisují, co vlastně znamená, když knihovna plní funkce knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí. Prakticky to například znamená od roku 2006 nákup více než knih. Tyto knihy musíme zkatalogizovat, zabalit, opatřit čárovým kódem. Na každou z obcí, kterou máme na starost, pak 2x ročně (minimálně) dovézt knižní soubor o cca 100 svazcích. Nazpět k nám vozíme knihy, které už v dané obci čtenáři měli a z těch připravíme soubor do další obce. A že se při skládání takového knižního souboru jen tak nenaházejí knihy do beden, ale naopak se bere na zřetel věkové i vzdělanostní složení obyvatel obce, je nasnadě. Zodpovídáme také za profesní vývoj pracovníků v obecních a městských knihovnách, připravujeme pro ně různé typy školení od čistě odborného knihovnického přes vzdělávání v oblasti znalosti literatury či počítačové gramotnosti až po komunikační dovednosti.

15 9) SKIP SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH Svaz PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY (převzato z oficiálních materiálů SKIP) knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce, s tím spojené prestiže oboru a o vytváření příznivých podmínek pro rozvoj a činnost knihoven a informačních institucí, zastupovat společné zájmy členů doma i v zahraničí. SKIP je největším profesním sdružením oboru v České republice; má na 1400 individuálních a institucionálních členů, 11 regionálních organizací. Městská knihovna Kutná Hora je institucionálním členem SKIP, z kutnohorské knihovny je zároveň 5 knihovníků členem individuálním. SKIP spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací IFLA. SKIP se účastní evropský projektů např. CERTIDoc SKIP zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Po odborné linii zajišťují činnost - Sekce veřejných knihoven - Sekce vzdělávání - Sekce zaměstnavatelská - Klub dětských knihoven - Klub školních knihoven - Klub vysokoškolských knihovníků - Frankofonní klub - Ediční komise - Komise pro zahraniční styky - Klub lékařských knihoven Z pravidelných akcí vyhlašovaných SKIP: - Noc s Andersenem - Týden čtení ( akce podporující a propagující četbu) - Biblioweb (soutěž o nejlepší webové stránky knihoven) - Knihovnická dílna (setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven) - Světový den knihy a autorských práv - Kamarádka knihovna (soutěž o nejlepší knihovnu pro děti) - Týden knihoven - Knihovny současnosti (celostátní konference, SKIP spolupořadatel) - Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě (seminář o kooperaci paměťových institucí) - Den pro dětskou knihu.

16 10) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Městská knihovna Kutná Hora Husova Kutná Hora tel tel ředitel: Mgr. Gabriela Jarkulišová zřizovatelem Městské knihovny Kutná Hora je Město Kutná Hora otevírací doba: po út zavřeno st čt pá výroční zprávu Městské knihovny Kutná Hora 2008 vydala Městská knihovna Kutná Hora v březnu 2008 so pouze odd. informačních služeb zpracovala: Mgr. Gabriela Jarkulišová náklad: 5 ks počet stran: 17 design: Jiří D.Dostál tisk+vazba: Lepor studio

17 Tak a je tu závěr letošní výroční zprávy. Věříme, že jste si v ní našli to, co Vás zajímá. Pokud v ní něco postrádáte, dejte nám vědět. Budeme se snažit napravit to ve výroční zprávě příštího roku, roku Na přečtenou, milí čtenáři. Vaše knihovna

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2012 1 OBSAH I. Úvod Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP Přehled klubek Konference Andersen Mozkový trust Valná hromada II. Celostátní aktivity a projekty

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY výroční zpráva 10 Úvod 3 Knihovnické služby 4 Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 4 Meziknihovní výpůjční služba 4 Činnost výpůjčních oddělení 5 Informační služby 11 Specializované

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích V ý r o č n í z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích z a r o k 2 0 0 8 Plnění hlavních úkolů v roce 2008 - - rok 2008 byl prvním rokem po celkové rekonstrukci knihovny, který

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE OBSAH Úvodní slovo ředitelky Mgr. Gabriely Jarkulišové Kalendárium 2010 Čísla, čísla, čísla Pořady Grafy Zahraniční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace

Výroční zpráva příspěvkové organizace Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě za rok 2013 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2013 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2 Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů

Více

Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost.

Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost. Klienti! % # # " # $ Výroční zpráva knihovny patří mezi ty dokumenty, které mají mezi jinými materiály výlučnou a nezastupitelnou roli. Výroční zpráva je obrazem 365 dnů v životě instituce i jejího každého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Plzeň květen 2011 OBSAH I. Úvodem... 5 II. Údaje o organizaci... 4 II.1 Základní údaje... 4 II.2 Poslání a cíle... 4 II.3 Struktura... 4 II.4 Zaměstnanci...

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

červenec - srpen 2010 ročník 2, číslo 7-8 EIZ jako elektronické informační zdroje M A L Ý B U L L E T I N K N I H O V E N S TŘEDOČESKÉHO KRA J E

červenec - srpen 2010 ročník 2, číslo 7-8 EIZ jako elektronické informační zdroje M A L Ý B U L L E T I N K N I H O V E N S TŘEDOČESKÉHO KRA J E MEZI NÁMI M A L Ý B U L L E T I N K N I H O V E N S TŘEDOČESKÉHO KRA J E červenec - srpen 2010 ročník 2, číslo 7-8 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01 www.svkkl.cz,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety

Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety měsíčník :: číslo 11 / 2009 :: vychází 29. 10. 2009 listopad 2009 neprodejné Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety Letos uplyne rovných 20 let od městem, ve kterém slavná minulost více než desetitisícový

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší Výroční zpráva za rok 2009 Adresa: Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší nám. Horníků 440 542 33 Rtyně v Podkrkonoší tel. 499 888 562 e-mail: info@mkrtyne.cz www.mkrtyne.cz

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více