výroční zpráva za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva za rok"

Transkript

1 výroční zpráva za rok 2008

2 2008 obsah 1) ÚVODNÍ SLOVO 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY V ROCE ) STATISTIKA ROKU 2008 TROCHU JINAK 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI 5) POBOČKA V MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÍN 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ 7) ČESKÝ KNIHOVNICKÝ HAPPENING KNIHOVNY- RODINNÉ STŘÍBRO 8) REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN 9) SKIP SDRUŽENÍ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ 10) VŠEOBECNÉ ÚDAJE

3 1) ÚVODNÍ SLOVO Dobrý den, vážení a milí čtenáři této výroční zprávy! Jako vždycky touto dobou se setkáváme nad hodnocením uplynulého roku, nyní tedy roku Věříme, že si spolu s námi rádi připomenete některé momenty, je z čeho vybírat. Tak třeba: - v Kutné Hoře jsme se v roce 2008 hodně věnovali Josefu Kajetánu Tylovi, jak by ne, připomínali jsme si 200.výročí jeho narození. V knihovně byla ke shlédnutí podrobná výstava mapující profesní, ale i soukromý život. - na číselné ukazatele jsme se snažili letos podívat trochu jinak - dostali jsme vzácný dárek, faksimile Velislavovy bible - připomeneme i další výstavy a přednášky, které jsme pro Vás v roce 2008 připravili - vznik staronové pobočky v Malíně si také zaslouží pár řádek v textu této výroční zprávy - nezapomínáme na práci s dětmi, která tvoří jeden ze základních pilířů naší práce - velkou, organizačně náročnou akcí, byl český knihovnický happening. Na tři stovky knihovníků se sešlo v Kutné Hoře v předvečer říjnového Týdne knihoven na happeningu nazvaném Knihovny rodinné stříbro. Přečtěte si, co všechno se přitom dělo. - velkou část naší činnosti tvoří tzv. regionální funkce knihovnám. Jde o práci s téměř dvěma stovkami menších knihoven, pro které nakupujeme, zpracováváme a rozvážíme knižní fond, staráme se o vzdělávání knihovníků a metodicky je vedeme. I o této činnosti v uplynulém roce se dočtete v následujících řádcích. - zmínit se o činnosti SKIP (sdružení knihovníků a informačních pracovníků) považujeme také za důležité stejně jako zmínka o tom, že kutnohorská knihovna má nyní zastoupení v Ústřední knihovnické radě. Dne 5. června 2008 byl totiž ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová jmenována ministrem kultury ČR členkou tohoto prestižního odborného orgánu. Milí čtenáři, přejeme Vám a ještě více nám, aby čtení této výroční zprávy ve Vás vyvolalo naléhavou potřebu potřebu navštívit svou kutnohorskou knihovnu. Tak tedy ČTENÁŘŮM I TĚM, KTEŘÍ SE JEŠTĚ ČTENÁŘEM KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY STÁT NESTIHLI, úspěšný a spokojený rok kolektiv pracovníků Městské knihovny Kutná Hora

4 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY PRO ROK 2008 LEDEN - Kutnohorský výtvarník Jiří D. Dostál představuje... - výstava novoročenek - dar od nakladatelství Archa 90 faksimile Velislavovy bible ÚNOR - Josef Kajetán Tyl nejen ve fondu Městské knihovny v Kutné Hoře - výstava mapující autorův soukromý i profesní život doplněná nejzajímavějšími ukázkami z Tylova díla - 2.ročník recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám" - beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou BŘEZEN - "Kniha knih" - expozice ukazující dějiny i formální kontext náboženských textů, obsahový i slovesný rozbor BIBLE, ukázky zajímavých vydání BIBLE, kterým dominuje unikátní faksimile středověkého rukopisu VELISLAVOVA BIBLE - Noc s Andersenem: další ročník akce, která zdůrazňuje důležitost dětské četby a hlasitého předčítání (v pátek s dětmi ze ZŠ TGM zaměřeno na knihy bratří Čapků) - Týden čtení - od 10. do 16. března celý týden důrazné propagace čtení a hlasitého čtení obzvláště. Dětii četly babičkám, babičky a dědečkové četly dětem. Četli tatínkové, maminky, knihovnice, zkrátka každý, kdo chtěl. Výběrem textů jsme podpořili kampaň Česko čte Čapka. - výtvarná soutěž Velikonoční malování KVĚTEN - rukodělná dílna s Kačkou Dolejší beseda se spisovatelkou Radkou Denemarkovou, autorkou, jejíž kniha Penize od Hitlera byla oceněna cenou Magnesia Litera. - přednáška z cyklu Vývoj literatury, přednášel Mgr. Lukáš Provaz - cestopisná přednáška "S kutnohoráky po světě" - tentokrát Tadžikistán s Jirkou Dolejším. Přednášku doplnila výstava úžasných fotografii, pořízených autorem.. ČERVEN - pasovaní prvňáčků. "Absolventi" prvních tříd kutnohorských škol byli slavnostně pasováni na ČTENAŘE. Pasování za slavnostního zvuku fanfár vedl rytíř Petr Petrovický z Petrovic, který také přijal slavnostní slib dětí. - cestopisná přednáška S kutnohoráky po světě tentokrát Údolím Vrchlice s Martinem Starým ČERVENEC - SRPEN - prázdninová soutěž POHLEDY Z PRÁZDNIN - děti posílaly barevnou pohlednici se zajímavým textem - výstava fotografií z přednášky "Údolím Vrchlice"

5 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY PRO ROK 2008 ZÁŘÍ - vítáme prvňáčky (díky laskavé pomoci kutnohorského podnikatele, ing.vladislava Latislava jsme přichystali pro každého kutnohorského prvňáčka hezkou knížku) ŘÍJEN - Týden knihoven - Český knihovnický happening KNIHOVNY RODINNÉ STŘÍBRO - Otevření pobočky knihovny v Malíně - v rámci Kutnohorského hudebního festivalu při slavnostní prezentaci novodobé edice na Arciděkanství v Kutné Hoře předal Mgr. Jan Baťa (ústav hudební vědy FFUK) ředitelce knihovny Mgr. Gabriele Jarkulišové výtisk významné hudební památky - KUTNOHORSKÉHO KODEXU - výstava Střední Čechy nejen knihovny LISTOPAD - Setkání Malíňáků nad starými fotografiemi a kronikami Malína pobočka Malín proběhla v naší knihovně prezentace akce "Kutná Hora - Louny, aneb po stopách Vrchlického", studenti Gymnázia Jiřího Ortena a studenti Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech představili projekt, který byl věnován básníku Jaroslavu Vrchlickému PROSINEC - rozsvícení Vánočního stromu Kutné Hory na Palackého náměstí - soutěž Nejhezčí vánoční stromeček v dětském oddělení - advent v knihovně - zdobení knihovnického stromečku s klienty z ÚSP Barbora a Bartoloměj

6 3) STATISTIKA ROKU 2008 TROCHU JINAK OTEVÍRACÍ DOBA MINUT PŮJČILI JSME: - KAŽDOU 1 MINUTU KNIHU PRO DOSPĚLÉ - KAŽDÝCH 5 MINUT ČASOPIS - KAŽDÝCH 6 MINUT KNIHU PRO DĚTI - KAŽDÝCH 20 MINUT CD, DVD NEBO CD ROM - KAŽDOU 8 MINUTU JSME VYŘÍDILI 1 REZERVACI - KAŽDOU 10 MINUTU JSME REGISTROVALI ZÁJEMCE O INTERNET - KAŽDOU DRUHOU HODINU JSTE U NÁS PROHLÍŽELI VÝSTAVU NEBO POSLOUCHALI PŘEDNÁŠKU (PRO DOSPĚLÉ) - KAŽDÝ DEN JSME SE VIDĚLI S DVĚMA TŘÍDAMI ŠKOLÁKŮ Z KUTNOHORSKÝCH ŠKOL, TZN. ČISTĚ MATEMATICKY ZA ROK JSME SE POTKALI S DĚTMI - KAŽDÝ Z KUTNOHORSKÝCH KNIHOVNÍKŮ VYDAL VÝPŮJČEK - KAŽDÝ Z KUTNOHORSKÝCH KNIHOVNÍKŮ OBSLOUŽIL ČTENÁŘŮ ČASOVÉ ROZLOŽENÍ NÁVŠTĚV ZA ROK 2008 HODINA do PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE VÝPŮJČEK ZA ROK 2008 (v tabulce jsou uvedeny aktuální počty výpůjček bez statistických prolongací) HODINA do PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

7 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI DAR OD NAKLADATELSTVÍ ARCHA 90 FAKSIMILE VELISLAVOVY BIBLE Nakladatelství Archa 90 uzavřelo v roce 2007 smlouvu s Národní knihovnou ČR o poskytnutí reprodukčních práv k vydání knižní faksimile a bibliofilského vydání tzv. prvního komiksu na světě. Velislavova bible je ojedinělá obrazová bible, která byla vytvořena v letech Soubor perokreseb jemně kolorovaných základními barvami vznikl zřejmě na objednávku Velislava, zcestovalého notáře v kanceláři českého krále Karla IV. a je doprovázen stručným textem. Věrná kopie Velislavovy bible vyšla v limitovaném nákladu 199 výtisků. Jednotlivé číslované publikace jsou opatřeny certifikátem kvality a shody s originálem. A jeden z těchto výtisků převzala 24.ledna 2008 v preghausu Vlašského Dvora z rukou Zdeňka Neťuky z Archy 90 ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová! Čtenářům knihovny se tak naskýtá výjimečná možnost seznamovat se s více než 740 obrazy a výjevy z bible, legendy o sv. Václavu přímo ve studovně kutnohorské knihovny. Děkujeme!!! OSLAVY 200. VÝROČÍ NAROZENÍ KUTNOHOR- SKÉHO RODÁKA JOSEFA KAJETÁNA TYLA Mgr. Gabriela Jarkulišová Od února roku 2008 až do samého jeho závěru byl kulturní život našeho města neustále obohacován aktivitami připomínajícími přínos velké historické osobnosti Kutné Hory. Hlavní proud oslav byl načasován od 29.ledna do 3.února. A tak jsme mohli v tomto období shlédnout divadelní představení Hymna v provedení Studia Láďa, kdy se Ladislav Smoljak nechal inspirovat Tylovou Fidlovačkou, dále se zúčastnit konference o životě a díle Josefa Kajetána Tyla, kde vystoupila řada odborníků z oblasti literární historie, jazykovědy i teatrologie. K dispozici byl Tylův památník, mohli jsme být účastni vyhlášení sbírky na Tylův pomník, vidět klasické zpracování Tylovy divadelní hry Tvrdohlavá žena a v neposlední řadě navštívit výstavu Josef Kajetán Tyl nejen ve fondu Městské knihovny v Kutné Hoře, kterou se ke všem jmenovaným tylovsky laděným akcím připojila naše knihovna. Tato výstava doplněná kompletním Tylovým knižním fondem z našeho regionálního oddělení přilákala více než 600 návštěvníků od února do konce dubna Pro naše hodnocení není bez zajímavosti, že obsah a kvalita připravených materiálů přilákala i pozornost regionálních vysílání České televize a Primy. Během celého roku 2008 mohli naši návštěvníci shlédnout i výstavu fotografií pana Martina Starého nazvanou Kde domov můj, kde autor zachytil současnou podobu míst, která Josefa Kajetána Tyla inspirovala při skladbě textu stejnojmenné písně, dnes hymny České republiky. I další naše velká akce knihovnický happening byla Josefem Kajetánem Tylem inspirována, ale o tom více v další z kapitol této výroční zprávy.

8 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI DALŠÍ VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY V ROCE 2008 Mgr. Gabriela Jarkulišová V roce 2008 jsme v knihovně připravili kromě již zmíněné tylovské výstavy několik dalších setkání, která se u Vás, našich čtenářů, setkala s příjemným ohlasem. Hned v počátku roku jsme připravili výstavu více než 80 novoročenek kutnohorského výtvarníka Jiřího D. Dostála. Následovala již zmiňovaná výstava o Josefu Kajetánu Tylovi. Dále jste mohli v měsíci květnu shlédnout v rámci cyklu S kutnohoráky po světě výstavu fotografií Tádžikistán a Uzbekistán v obrazech. Tuto výstavu jsme zahájili přednáškou autora fotografií, pana Jiřího Dolejšího Až překvapivě vítaná byla přednáška pana Martina Starého z občanského sdružení Denemark, který nás provedl po místech jen nedaleko našeho města při přednášce nazvané Údolím Vrchlice I. a II.. I tyto přednášky byly doplněny fotografickou výstavou. zveme Vás na zahájení výstavy fotografií Jirky Dolejšího "TÁDŽIKISTÁN a UZBEKISTÁN v obrazech" Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Kutná Hora a občanským sdružením Kultura do města jsme Vám v rámci projektu Dny židovské kultury na Kutnohorsku nabídli v měsíci červnu cyklus seminářů zaměřených na historii i současnost kutnohorské židovské komunity. A tak jsme mohli vyslechnout přednášku Můj otec a přítel František Munk, zúčastnit se vzpomínkového večera k osobnosti fotografa a divadelníka Oty Reinera a využít příležitosti poznat při tematickém semináři stručný nástin nejvýznamnějších svátků židovského roku a s nimi spojených zvyků a tradic. Podzimní čas jsme věnovali životopisné výstavě Josefa Jaromíra Štietky, zakladatele kutnohorské knihovny,špitálu, opatrovny chudých dítek, ale i starosty města a divadelního ochotníka. v rámci cyklu "S KUTNOHORÁKY PO SVĚTĚ" prostory studovny Městské knihovny v Kutné Hoře od hod. Městská knihovna Kutná Hora Husova Kutná Hora tel tel Nerada bych zapomněla i na Předvánoční setkání malíňáků nad starými kronikami a fotografiemi, které jsme připravili v naší nově otevřené pobočce v městské části Malín (o nové pobočce dále v textu výroční zprávy). Tuto výstavu starých fotografií z osobních archivů malínských občanů doplněná promítáním části staré filmové kroniky Okénko Malína z padesátých let jsme zahájili 11.prosince 2008 a do konce roku jí navštívilo na 150 malínských občanů. Kromě zmiňovaných přednášek jste se v roce 2008 v kutnohorské knihovně potkávali se spisovateli Vlastimilem Vondruškou, Renátou Fučíkovou, Petrou Braunovou a Radkou Denemarkovou. Inu, zajímaví lidé, zajímavé čtení, zkuste příště znovu s námi.

9 5) POBOČKA V MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÍN (Lucie Macháčková) Malín je kutnohorská čtvrť s téměř tisícovkou obyvatel, od centra města je vzdálena cca 4,5 km. Již dlouhodobě jsme hledali možnost rozšířit naše služby i tímto směrem, vyjít vstříc malínskými seniorům i malým dětem, kteří cestu do hlavní budovy v Husově ulici v centru města nenajdou. No a v říjnu 2008 se nám to konečně povedlo. Šlo vlastně o znovuotevření, protože před desítkami let v Malíně obecní knihovna byla, nyní ale, jako součást služeb Městské knihovny v Kutné Hoře otevřela své brány v budově základní školy. Pro pobočku jsme zvolili stejný název, který měla knihovna už před lety obecní knihovna Malín. Kmenový fond tvoři něco přes 1500 knížek, otevřeno je vždy ve čtvrtek od do Pokud čtenář nenajde to, co potřebuje, přímo v malínské knihovně, přivezeme mu požadovaný titul z hlavní budovy. Na seriozní analýzy je sice po necelých třech měsících činnosti této pobočky ještě příliš brzy, ale některé z tezí se nám už potvrzují. Nejvíc k nám začaly chodit děti mladšího školního věku, určitě prospívá blízkost školy. Někteří ze starších obyvatel Malína navštěvujících v minulosti hlavní budovu v centru města nyní znovu nalezli ke knihovnickým službám cestu. Objevila se skupina maminek na mateřské dovolené a vznikají tak zajímavé podněty na další, mimopůjčovní činnosti knihovny. Pro příklad uvádím například právě vznikající program po dobu letních prázdnin, kdy právě díky šikovnosti maminek budeme moci v rozšířených půjčovních hodinách s dětmi různě rukodělnit. Myslíme si tedy, že otevření malínské pobočky je krok správným směrem.

10 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ (Helena Netolická, Petra Moravcová) Kromě běžné výpůjční činnosti, kdy denně více než 50 dětí tráví svůj čas v našem dětském oddělení, je základní činností knihovnic komplex výchovně vzdělávacích činností pro děti, tématická pásma, podpora dětského čtenářství. Některé z nových projektů, startovaných v roce 2008, představujeme v dalších řádcích. Za dětmi ze Špalíčku Ve spolupráci s kutnohorským mateřským centrem Špalíček jsme připravili pravidelné pořady pro děti maminek na mateřské dovolené. Při přípravě pořadů jsme vycházeli z věkové kategorie dětí, které spolu s maminkami zařízení navštěvují, a to tak, aby byly malinkým předškolákům přímo šité na míru. Akce nesmí překročit 20, protože tak malé děti ještě neudrží pozornost delší dobu a i výběr knih musí odpovídat jejich dispozicím. Jde převážně o leporela a obrázkové knížky, pohádky, básničky a říkadla. Pro zábavu a rovněž kvůli upoutání pozornosti těch nejmenších využíváme práci s maňásky. Témata besed se v některých měsících v roce shoduje s kalendářními svátky (Velikonoce, Vánoce), jindy si s dětmi povídáme o pohádkách, zvířátkách. Při každém setkání seznamujeme děti i maminky s knižními novinkami, které jsou určeny této dětské věkové kategorii. Nedílnou součástí takové besedy je i krátká četba s ukázkou grafické úpravy jednotlivých knížek. Od dlouhodobé spolupráce s mateřským centrem Špalíček si slibujeme oslovení skupiny předškolních dětí, které tráví čas spolu s maminkami a nechodí do předškolních zařízení. Hlavním cílem je především vzbudit už u těch nejmenších dětí lásku ke knize a čtenářství tak, aby se z nich v blízké budoucnosti stali čtenáři, návštěvníci dětského oddělení naší knihovny a samozřejmě aby je láska ke knihám a čtenému textu provázela i v dospělém věku. Za písmenky do knihovny Doba trvání: Školní rok Cílová skupina: Žáci prvních tříd kutnohorských základních škol Cíl: Celoroční spoluprácí s dětmi z prvních tříd kutnohorských základních škol podporovat zájem o čtení, přiblížit dětem dětské oddělení Městské knihovny a jeho možnosti. Rozložení: 5 etap 1. etapa - říjen: návštěva jednotlivých tříd, předání deníčků a zadání prvního úkolu. Vzhledem ke skutečnosti, že děti ještě neumí písmenka, zaměření úkolu výtvarným směrem. 2. etapa - prosinec: návštěva spojená s kontrolou předchozího úkolu a zadání dalšího, který je už tentokrát orientován na písmenka. Současně děti seznámíme s vybranou knižní novinkou. 3. etapa - únor: návštěva prvňáčků, ohodnocení splněného úkolu a zadání nového, u kterého již budou děti potřebovat i konkrétní knihu.opět dětem představíme nový dětský titul knihovny. 4.etapa - duben: návštěva, při které dostanou děti poslední úkol. Budou znát už všechna písmenka a mohou využívat vybraných knih k jeho splnění. 5.etapa - červen: pasování prvňáčků. Děti, které splní všechny zadané úkoly a naučí se písmenka budou rytířem slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.ocenění celoroční snahy pamětním glejtem, dále celoroční půjčování knížek zdarma, dárek v podobě knižního titulu.

11 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ... a ještě pár informací z dětského oddělení na závěr této kapitoly V lednu nás navštívily děti ze Základní školy Nové Dvory. Připravili jsme pro ně dopolední pořad, který se skládal z lekce informatiky, potom následoval kvíz, ve kterém jsme si ověřili nabyté znalosti dětí. Nakonec děti uvítaly, že si samy mohly vyhledat knihy, které je zajímají. Během měsíce ledna jsme také uskutečnili návštěvu mateřských škol Benešova I, II, Dačického a Ádlerka s pořadem Chytré knížky.vyhodnotili jsme také tři nejlepší obrázky ze soutěže Můj nejmilejší dárek. Účast byla opravdu hojná, sešlo se nám přes 50 dárečků. V únoru nás navštívila známá spisovatelka Petra Braunová. Ve své tvorbě se věnuje jak začínajícím čtenářům, tak dospívající mládeži. Proto začala besedou pro menší děti třetích tříd ZŠ Kamenná stezka a poté následovalo další povídání určené starším dětem ze ZŠ Jana Palacha na téma dospívání, první lásky a zklamání. Únorová páteční dopoledne byla v režii Zimního čtení pro maminky a tatínky s dětmi. Četli jsme si z knih o zimě, koulování, stavění sněhuláků a dalších zimních radovánek. Na měsíc březen jsme připravili tématickou besedu s názvem Velikonoce, zvyky a obyčeje pro menší děti ze základních škol, ze všech mateřských škol v Kutné Hoře a nejen to. S tímto pořadem jsem také vyrazili za dětmi z MŠ Kaňk a do knihovny si jej přišly poslechnout i klienti z ÚSP Barbora a Bartoloměj. V dětském oddělení proběhla také výtvarná soutěž Vytvoř kraslici, velikonočního zajíčka a slepičku. Letošní Noc s Andersenem byl věnován výročí Karla Čapka, a proto se v knihovně sešli pejsci a kočičky, doktoři z doktorské pohádky a nemohli chybět taky loupežníci. Děti ze ZŠ TGM soutěžily, hrály si, četly, plnily nejrůznější úkoly a jak dětem tak nám knihovníkům se v knihovně celou noc moc líbilo. V měsíci dubnu jsem připravili pásmo pro děti ze ZŠ TGM na téma Jiří Žáček. Celé dopoledne jsme také strávili se všemi žáky ZŠ Malín. Pro menší děti jsme po dohodě s paní učitelkou vybrali pořad o Františku Hrubínovi a pro ty starší- dobrodružné povídání o knihách Eduarda Štorcha. Během května si připomínáme také mezinárodní svátek rodiny. Ani my v knihovně jsme na něj nezapomněli. Pro děti ze školní družiny Kamenná stezka jsme připravili pořad Den rodiny. Povídali jsme si o rodině, sourozencích, profesích rodičů, o tom, jak děti doma pomáhají atd. Součástí akce byly i vybrané ukázky z knih, které se tomuto tématu věnují. O knihách Ondřeje Sekory jsme si vyprávěli s prvńáčky a s druháčky ze Základní a praktické školy v Kutné Hoře. V měsící červnu nás čekalo pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. I letos jsme pasovali děti z prvních tříd všech kutnohorských škol. Rytíř děti pasoval svým mečem, předal jim knihovnický glejt s půjčováním zdarma na celý rok a sladkou odměnu. Během prázdninového půjčování jsme pro čtenáře připravili soutěž s názvem Pošli nám pohlednici z prázdninových cest. Na letošní zářijové vítání prvňáčků jsme nebyli sami. Ve spolupráci s firmou Vydeko a s nakladatelstvím Archa 90 jsme navštívili všechny první třídy základních škol a každému prvňáčkovi předali omalovánky Moje první písmenka. Kromě vítání prvňáčků jsme letos také připravili nový projekt s názvem Za písmenky do knihovny určený těm nejmenším čtenáříčkům.

12 6) DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ Od října proběhl Týden knihoven. Hned v pondělí 6.října se uskutečnilo Velké říjnové společné čtení a letošní rok jsme četli z knih Karla Čapka. Akce se zúčastnilo přes 60 dětí. 9.října nás v dětském oddělení navštívil pan spisovatel a scénárista Miroslav Adamec, který přivezl zajímavou knihu o hrochovi Oranžochovi. Měsíc před před besedou jsme knihu Oranžoch zapůjčili dětem, které se s knihou seznámily a namalovaly obrázek, jak si představují hrocha Oranžocha. Beseda se dětem moc líbila a pan spisovatel si obrázky nakonec odvezl domů. Jako poslední akci týdne knihoven nás čekalo Podzimní čtení pro maminky a tatínky s dětmi. Připravili jsme pro děti zajímavé knížky o podzimu a děti malovaly draky. V listopadu jsem v rámci projektu Za písmenky do knihovny uskutečnili návštěvu prvních tříd a zadali jsme dětem úkol - namaluj své oblíbené písmenko.zároveň jsme dětem předali deníčky čtenářů a seznámili je s novými knihami. Tento rok připadl svátek Dne dětské knihy na 29.listopadu. V předvečer tohoto svátky jsme v dětském oddělení pořádali Velkou dívčí pyžamovou party. Pro dívky jsme připravili noc plnou zábavy, dobrodružství a soutěží. Hned na začátku prosince jsme připravili pro maminky a tatínky s dětmi Mikulášské čtení. Děti si prohlížely knížky s vánoční tematikou, zazpívali jsme si koledy a navštívila nás také kouzelná babička, která dětem přečetla hezkou pohádku. Nakonec děti namalovaly a ozdobily papírové vánoční stromečky. Tento měsíc nás čekalo povídání o Vánocích, navštívili jsme mateřské školky a děti z prvního stupně základních škol. V předvánoční čas nezapomínáme ani na klienty z ÚSP Barbora a Bartoloměj. Po povídání o Vánocích jsme v dětském oddělení připravili vánoční ozdobičky, kterými nám klienti vyzdobili vánoční stromeček a jako odměnu si pochutnali na sladké odměně. Tak takhle vypadal rok 2008 v dětském oddělení kutnohorské knihovny.

13 7) ČESKÝ KNIHOVNICKÝ HAPPENING KNIHOVNY RODINNÉ STŘÍBRO (Mgr. Gabriela Jarkulišová) Knihovnickým tradičním happeningem začíná vždy náš největší svátek Týden knihoven. Konání takové akce je prestižní záležitostí a já jsem ráda, že se v roce 2008 dostalo této cti naší, kutnohorské knihovně. Při organizaci happeningu nás podpořilo nejen mnoho knihovníků ze středočeské profesní organizace SKIP (sdružení knihovníků a informačních pracovníků), ale akci zaštítil např. i hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Nechyběli ani zástupci Města Kutná Hora místostarosta města MVDr. Václav Vančura zasedl dokonce v soutěžní porotě. Když už zmiňuji porotu, velmi si vážím toho, že v ní kromě již zmiňovaného Václava Vančury dále zasedl Mgr. Vlastimil Ježek ředitel Národní knihovny ČR a PhDr. Jiřina Kádnerová ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně a předseda SKIP PhDr. Vít Richter. A tak se 3.října 2008 sjelo do našeho města více než 300 nadšených obdivovatelů knih, knihoven a knihovníků a zahájilo happening průvodem z kutnohorské knihovny na Palackého náměstí. V průvodu nechyběly kroje, transparenty a spontánní i secvičené výkřiky nejrůznějších knihovnicky motivovaných hesel. Na Palackého náměstí se pak celé odpoledne knihovníci bavili při soutěžních kláních, které sledovala okem ostřížím již zmiňovaná odborná porota z nejpovolanějších Soutěžní týmy (z Liberce, Vsetína, Olomouce, Příbrami, Chrudimi, Mladé Boleslavi atd.) přijel podpořit i hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Jako nejzkušenější a nejnápaditější skupina se projevili knihovníci ze Vsetína, kteří své úsilí dokreslovali i nápisem na svých týmových dresech Plány politiků zhatí knihovníci rozesmátí Že hlavní cenou pro vítěze byl obrovský dort ve tvaru Kaplického chobotnice, jen dokreslovalo období pro knihovníky žhavé. Závěr odpoledne pak patřil společnému přípitku na nádvoří Vlašského dvora za zvuku kutnohorských pozounérů.tím ale odborný program zdaleka nekončil, knihovníky čekalo ještě mnoho zážitků při večerním odborném programu, návštěvě Městského Tylova divadla a při noční procházkou Kutnou Horou. I v sobotu program pokračoval připraven byl prostor Městské knihovny v Kutné Hoře, pokračovaly turistické prohlídky města a návštěva Galerie Felixe Jeneweina. Happening byl oficiálně ukončen ve hodin, účastníci se pak rozjeli do svých měst a knihoven věnovat se svým čtenářům. Dle ohlasů veřejnosti byl kutnohorský knihovnický happening jeden z nejzajímavějších z uplynulých deseti ročníků. A radost neubrala ani skutečnost, že po celou dobu hustě, ale opravdu hustě pršelo.

14 8) Městská REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN (Lenka Frankovicová) knihovna Kutná Hora plní od v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu z rozpočtu Středočeského kraje funkci pověřené knihovny pro 175 neprofesionálních a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko. Poskytované služby: - Budování výměnného fondu - Vytváření a distribuce výměnných souborů dle požadavků knihoven - Poradenská a konzultační činnost - Vzdělávání knihovníků - Pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina) - Pomoc při aktualizacích knihovních fondů a revizích - Kontrola statistických výkazů - Pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech (Dotační program SK, VISK ) - Správa regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS Tak takhle oficiální dokumenty popisují, co vlastně znamená, když knihovna plní funkce knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí. Prakticky to například znamená od roku 2006 nákup více než knih. Tyto knihy musíme zkatalogizovat, zabalit, opatřit čárovým kódem. Na každou z obcí, kterou máme na starost, pak 2x ročně (minimálně) dovézt knižní soubor o cca 100 svazcích. Nazpět k nám vozíme knihy, které už v dané obci čtenáři měli a z těch připravíme soubor do další obce. A že se při skládání takového knižního souboru jen tak nenaházejí knihy do beden, ale naopak se bere na zřetel věkové i vzdělanostní složení obyvatel obce, je nasnadě. Zodpovídáme také za profesní vývoj pracovníků v obecních a městských knihovnách, připravujeme pro ně různé typy školení od čistě odborného knihovnického přes vzdělávání v oblasti znalosti literatury či počítačové gramotnosti až po komunikační dovednosti.

15 9) SKIP SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH Svaz PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY (převzato z oficiálních materiálů SKIP) knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce, s tím spojené prestiže oboru a o vytváření příznivých podmínek pro rozvoj a činnost knihoven a informačních institucí, zastupovat společné zájmy členů doma i v zahraničí. SKIP je největším profesním sdružením oboru v České republice; má na 1400 individuálních a institucionálních členů, 11 regionálních organizací. Městská knihovna Kutná Hora je institucionálním členem SKIP, z kutnohorské knihovny je zároveň 5 knihovníků členem individuálním. SKIP spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací IFLA. SKIP se účastní evropský projektů např. CERTIDoc SKIP zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Po odborné linii zajišťují činnost - Sekce veřejných knihoven - Sekce vzdělávání - Sekce zaměstnavatelská - Klub dětských knihoven - Klub školních knihoven - Klub vysokoškolských knihovníků - Frankofonní klub - Ediční komise - Komise pro zahraniční styky - Klub lékařských knihoven Z pravidelných akcí vyhlašovaných SKIP: - Noc s Andersenem - Týden čtení ( akce podporující a propagující četbu) - Biblioweb (soutěž o nejlepší webové stránky knihoven) - Knihovnická dílna (setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven) - Světový den knihy a autorských práv - Kamarádka knihovna (soutěž o nejlepší knihovnu pro děti) - Týden knihoven - Knihovny současnosti (celostátní konference, SKIP spolupořadatel) - Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě (seminář o kooperaci paměťových institucí) - Den pro dětskou knihu.

16 10) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Městská knihovna Kutná Hora Husova Kutná Hora tel tel ředitel: Mgr. Gabriela Jarkulišová zřizovatelem Městské knihovny Kutná Hora je Město Kutná Hora otevírací doba: po út zavřeno st čt pá výroční zprávu Městské knihovny Kutná Hora 2008 vydala Městská knihovna Kutná Hora v březnu 2008 so pouze odd. informačních služeb zpracovala: Mgr. Gabriela Jarkulišová náklad: 5 ks počet stran: 17 design: Jiří D.Dostál tisk+vazba: Lepor studio

17 Tak a je tu závěr letošní výroční zprávy. Věříme, že jste si v ní našli to, co Vás zajímá. Pokud v ní něco postrádáte, dejte nám vědět. Budeme se snažit napravit to ve výroční zprávě příštího roku, roku Na přečtenou, milí čtenáři. Vaše knihovna

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Upozornění. Jazykové kurzy

Upozornění. Jazykové kurzy Upozornění Městská knihovna upozorňuje čtenáře, že v letních měsících je na obou odděleních knihovny otevřeno podle prázdninové výpůjční doby. Děkujeme a přejeme všem našim čtenářům krásné léto, příjemně

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ JAK TO VYPADALO, NEŽ JSME NASTOUPILY DO PRÁCE AKCE V KNIHOVNĚ: JIŽ PROBĚHLÉ AKCE a) Noc s Andersenem a putovní Permoník

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Občanské sdružení Lounští Lounským

Občanské sdružení Lounští Lounským Občanské sdružení Lounští Lounským Výroční zpráva za rok 2010 Mírové náměstí č. 1 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání 1. prioritou sdružení je všestranný

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK Za období: 1.1. 31.3.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V uvedeném období - 9 dobrovolníků ukončilo spolupráci (z celkem 74 spolupracujících

Více

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE 1 Obsah: I. Kontaktní údaje (str. 3) II. Statistické údaje (str. 4) III. Pobočky Bzová, Přečkovice (str. 6) IV. Regionální funkce (str. 6) V. Činnost

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 2 Zdroje dat 3 Budou lidé číst? Kolik minut denně věnujete mediálním aktivitám?

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice Identifikátor: 600 009 360 Termín konání inspekce: 15. 18. května 2007

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více