dvouměsíčník 3. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dvouměsíčník 3. ročník"

Transkript

1 dvouměsíčník 3. ročník Měsíc červen - měsíc úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Bylo by tedy přinejmenším nemoudré, kdybychom si zastírali oči před skutečností, že úcta Božského srdce prochází dnes krizí. Nebo snad v církvi zanikne? Ne tolik vinou těch, kteří ji nahlas odmítají, ale vinou těch, kteří přestanou mít o ni zájem. Nebudou mít k ní žádný vztah a když ji někdy připomenou, budou o ní hovořit jako o pozůstatku minulosti, jako např. o Pražském Jezulátku, kterého socha zdobila kredence našich babiček a ještě i dnes se tu a tam vyskytne v křesťanských rodinách. Podívejme se o 20 let dopředu. Zda to bude úřední svátek, který sice vznikl ze živé pobožnosti věřících, ale zůstal v liturgickém kalendáři jen silou setrvačnosti? Okolnosti života, které ho vytvořily, už dávno pominuly. Budeme ještě za 20 let slavit po našich farnostech první pátky jako pozůstatek starých dob, které už dávno přešly? Zda po dvaceti letech ještě lidé rozumějí slovu Božské srdce, když ho náhodou zaslechnou, nebo se jim stane zastaralým a neužívaným jazykovým výrazem? Je možno si myslet, že nynější krizi úcty zavinily alespoň zčásti dnešní okolnosti, které by neměly být, a které církev překoná, neboť je vedena Duchem svatým. Myslím tu zejména na horečnou činnost a tempo života, které zachvátily věřící a klérus, dále na určitou racionalistickou suchotu srdce, úpadek kontemplativního a mystického života v církvi, zanedbávání modlitby a konečně i pokušení, které očekává i obnovu církve od vnějších změn a reforem. I kdybychom připustili, že po zimě přijde jaro, že kontemplativní a mystický život se vrátí do církve v nové a svěží podobě, to ještě uspokojivě nevyřeší krizi úcty Božského srdce. Dějiny církve nejsou jakýmsi shlukem událostí, které probíhají v časovém sledu. Dějiny církve se tvoří a skládají z rozhodnutí věřících srdcí, učiněných pod vlivem Číslo / /2010

2 Boží milosti. Nemáme se proto ptát, co bude, co se stane, ale spíše, co mám dělat já, jak se mám rozhodnout do budoucnosti, abych jednal podle svého povolání a hlasu milosti? Všechno ostatní ponechávám Pánu. Všichni uznáváme, že člověk, který se rozhodne pro silnější stranu jen proto, aby si zabezpečil podíl na vítězství a nemá odvahu se postavit za toho, kterému lidé odporují, kterého situace je nevýhodná, je vypočítavec, zbabělec, člověk bez svědomí. To platí i o církvi Ukřižovaného. Tam vítězí jen takoví, kteří umí doufat i proti naději. Po tomto úvodu se nebojím prohlásit, že úcta Božského srdce může být velkou milostí pro kněze zítřka. Pokusím se tuto větu objasnit. Nejdříve vymezím její smysl. Když hovořím o úctě Božského srdce, nemám na mysli lidové pobožnosti zítřka. Nepředpokládám, že tato úcta u věřících prakticky zanikne, i když připouštím, že průměrní křesťané, kterých bude dostatek i v budoucnosti, mohou o ni ztratit zájem. Může se stát, že dostane esoterický ráz, jako tomu bylo ve středověku. Ať už se věci vyvinou jakkoli, nelze popřít, že tato úcta Ježíšova srdce by mohla být zvláštní milostí pro užší kruh věřících, mezi které by měli patřit i kněží. Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost. Právě proto pochopit úctu Ježíšova srdce ve víře, naději a lásce je stále nové dobrodružství, které se završí jen tehdy, když člověk odkryje svoje vlastní srdce a zjistí, že tato děsivá hloubka je plná Boha. To platí o jednotlivci tak, jako o dnešní společnosti. (P. Karl Rahner SJ) DIÁŘ FARNOSTI Co je před námi: pěší pouť na svatý Hostýn koncert v 15 h Liselotte Rokyta panova flétna, Jan Rokyta ml. cimbál Pouť dětí na Prašivou odjezd v 8:45 od obecního úřadu Odjezd dětí na tábor ve Spálově u Oder ve 14 h od obecního úřadu 3.7. v 10 h Primiční mše sv., Frýdlant n. O., novokněz Karel Rechtenberg Odjezd starších ministrantů na Slovensko v 10 h od fary Číslo / /2010

3 7. 8. v 18 h Koncert barokní duchovní hudby. Účinkují účastníci letní duchovní dílny v Rychalticích Farní pouť na Svatý Hostýn Z MATRIKY Rozloučili jsme se s těmito farníky: Oldřich Krpec Marie Mičulková Jaroslav Skala Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! V naší farní rodině přibyly tyto děti: Samuel Šimíček Vítej v našem farním společenství! Svátost manželství si udělili: Petr Adámek Pavla Jedličková Václav Kocián Jana Chýlková Tomáš Juřica Daniela Kuchařová Jan Pustka Hana Jellušová ŽIVOT VE FARNOSTI Pouť Kozlovice sv. Hostýn pěšky o chlebu a vodě. V našem Farníku mě vždy v rubrice Z farní kroniky upoutává to, kolik lidí z farnosti se v minulosti vydávalo na pěší poutě. Dokonce i na vzdálený sv. Hostýn. Říkává se, že dnes je jiná doba, že na takové akce nemají lidi čas atp. Ale i přesto bychom rádi v naší farnosti navázali na tradici našich předků a uspořádali pěší pouť a pokusili se objevit v nás duši poutníka. Půjde se po trase Kozlovice-Frenštát-Veřovice-Mořkov-Hodslavice-Valašské Meziříčí-pak hřebenem Hostýnských vrchů na sv. Hostýn nebo po cestě. Odchod ve 20 h od kostela. Nocleh se neplánuje. O chlebu a vodě proto, neboť jako inspirace slouží to, co v minulosti i dnes museli a musí podstupovat i včetně fyzických těžkostí misionáři ve všech světadílech. A tak se k nim duchovně na chvíli připojíme. Nejde o to si něco dokazovat. Vzhledem k trase je možné na různých místech pěší pouť Číslo / /2010

4 přerušit a dojet vlakem do Bystřice, nebo se třeba vrátit domů. Pouť se bude konat za každého počasí. Bližší informace : Tomáš Tabach Termíny setkání Maminek na mateřské Program na červen 2010: Výlet vlakem (bližší informace na vývěsce před kostelem nebo na tel ) Poslední setkání v tomto školním roce (program volný) Magda Strakošová STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Rok 1945 je zachycen ve farní kronice velmi podrobně. Některé události tohoto roku byly popsány i v různých publikacích o Kozlovicích, proto vyberu jen ty méně známé události nebo nejdůležitější události. V neděli dne 2. dubna slavil své prvotiny P. Josef Tabach z Kozlovic číslo 155. Prvotin se zúčastnilo mnoho kněží i věřících. Průvod se pro krátkou vzdálenost z domu primiciantova do kostela nemohl pořádně rozvinout. Mezi přihlížejícími byli také němečtí vojáci, kteří byli v Kozlovicích ubytováni. 29. až 30. dubna 1945 odjela z Kozlovic narychlo německá posádka, která zde byla ubytována od února t.r. Potom táhla již ustavičně německá vojska pěší i vozy. V pátek 4. května přivedli němečtí vojáci od Palkovic na Myslík 9 civilistů a popravili je v lomu rolníka Jana Zátopka číslo 45. V sobotu ráno 5. května byly domy i cesty volnější a nastal určitý klid. Na farském dvoře i jinde bylo plno odhozených věcí map, plynových masek, přileb i několik nevybuchlých granátů. Okolo poledne německá děla najednou zmizela a ve Lhotce již bylo ruské vojsko. Ze soboty na neděli dorazilo ruské vojsko do vesnice. V neděli 6. května ráno ve 2.45 hod. již přišel ruský kapitán a ruský vojín na faru. Tu neděli byla účast na mši svaté poměrně malá a ruští vojáci, kteří také byli přítomni, se chovali slušně. Na faře bylo ruské vojsko přes neděli do pondělka do 4 hod. ráno, a to ve 3 světnicích, v kuchyni a ve stodole. Hlavní ruské vojsko odešlo z Kozlovic směrem k Tiché. Po odchodu byli svezeni a pochováni padlí vojáci. V naší farnosti padlo 19 vojáků, z nich 3 byli Rusové. Ve farní kronice je zaznamenán tento zápis důstojníků sovětské armády ze dne : (překlad) S uznáním vyzvedáme srdečnou účast pana faráře nad ruskými vojáky padlými v bojích v prostoru Kozlovic. Zapsáno v památný historický den skončení Velké vlastenecké války. Číslo / /2010

5 Upřímně si přejeme přátelství mezi československým a ruským národem. Podpisy: Kapitán (podpis) ze Stalingradu Poručík (podpis) z Krasnojarska V neděli 26. srpna 1945 zastavil se v Kozlovicích pan ministr pošt Msgre František Hála a navštívil hrob P. Ferdinanda Chýlka, zdejšího rodáka, který zemřel v konc. táboře v Buchenwaldu. Ihned po válce byly konány sbírky pro postižené válkou. Bylo sebráno a odesláno mnoho peněz různým farnostem (např. Rychalticím a Hrabyni). 23. července 1945 odešli někteří farníci na pohraničí, neboť Němci se museli vystěhovat. Kozlovická farnost měla po vystěhování 3400 obyvatelů. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Ondřejník Kaplička sv. Antonína, pouť Frýdlant n.o. Koncert skupiny ECHO, čtvrtek , farní zahrada Primiční mše svatá v 10 h, novokněz Karel Rechtenberg (svěcení v katedrále v Ostravě) Ostrava, Salesiánské středisko volného času Don Bosco sobota od 17 h, AKSANTI Poznávejme svět skrze české dobrovolníky! Program: 17 18:15 h Dobrovolníci představují svět, osobní zkušenosti dobrovolníků (Indie, Kongo, Zambie, Bulharsko, ), fotografie, skype se současnými dobrovolníky v Indii a Mexiku, video z Jihoafrické republiky, Adopce nablízko a možnosti zapojení, hudební vystoupení skupiny Malamor, 18:15 19:45 h zábavný program, soutěže, ochutnávka jídel, Vstup zdarma Doprovodný program akce v prostorách TV Noe: Výstava velkoformátových fotografií od dobrovolníků Prašivá, Pouť dětí s otcem biskupem Číslo / /2010

6 1. července opět pojedeme s dětmi na Pouť dětí s o. biskupem na Prašivou. Přihlášky k vyzvednutí v kostele - vzadu na stolku. Autobus bude zdarma. Téma: Svět mýma očima - chce přiblížit, jak vidí svět a prožívají svůj život děti nejen zdravé, ale také děti něčím odlišné. Program v 10 h (areál Kamenité) úvodní program, rozhovor s otcem biskupem F. V. Lobkowiczem, mše sv., v 11:30 h výstup na Prašivou, od 13 h (Prašivá) program na stanovištích, v 16 h závěrečné požehnání Tentokrát zvědavý Farník nakouknul do zpovědní místnosti našeho kostela. Ne v čase, kdy se zpovídá, ale během mše svaté. V té době se zvláště v neděli stává často z místnosti kající místnost kojící. Co se děje za zavřenými dveřmi? Když za nimi zmizí maminka s křičícím miminkem, je to většinou jasné. Miminko hold nelze naprogramovat a hlad je hlad a těžko vysvětlovat, že do konce mše svaté už zbývá třeba jen 15 minut. Pokud za ony dveře zamíří rodič s křičícím dítkem ve věku batolecím, většinou batole v roli vítěze přejde plynule z křiku v usměvavé žvatlání, nebo je dokonce úplně tiše. Hold si vykřičelo to, co ho nejvíc baví, batolit se. Ke štěstí mu stačí těch pár metrů čtverečních, na kterých se může pohybovat. Věřte, že i v této odříznuté místnosti našeho kostela se dá prožít mše svatá, aniž by rodič přišel o Boží slovo. Místnost je vybavena reprobednami, takže je možné je zapnout a slyšet vše, co se děje u oltáře. Pokud se však některé dítko nerozhodne konkurovat hlasu o. Stanislava tak, že bedničky Farník na výzvědách... nestíhají ani v poloze volume max.. Je pravdou, že tato část kostela je snad tou nejstudenější (možná se počítalo s tím, že zpovědník se potí nad tím, co zde vyslechne ), ale i to už je moderním způsobem zvládnuté. Dá se zapnout elektrické topidlo. Tak tolik Farník vyzvěděl od rodičů pro ostatní rodiče, kteří by se snad báli se svým neposedným dítkem odebrat do azylu zpovědní místnosti. Věřte, že dospěláci tam mši svatou prožívají stejně jako ostatní věřící v lavicích, není to žádná tichá cela za trest, ale ani povídárna jako někdy bývá během mše svaté venku před kostelem. I když je pravdou, že někdy se smíchu nelze ubránit. To když se třeba nějaké batole chvíli upřeně dívá na velký kříž, na němž visí Pán Ježíš, a pak Pánu Ježíši nabízí svůj piškot. Ale když se nad tím myšlenkovým pochodem dítěte tak zamýšlím, někdy bychom se my dospělí měli stydět, vždyť kolikrát kříž s Ježíšem bereme už jen jako součást interiéru kostela, natož aby nás napadlo během mše svaté Ježíši něco nabídnout.. Číslo / /2010

7 Věrka Kociánová Farník se ptá farníků... Co se Vám (Tobě) nejvíce líbí na naší farnosti, co je podle Vás (Tebe) nejlepší? tato otázka tak trošku mé dotázané farníky zaskočila. Některé z nich jsem překvapila natolik, že potřebovali více dnů na rozmyšlenou a jiní zase odpověděli po 5 vteřinách jedním slovem: Všechno. :o) Každopádně poděkování patří všem osloveným. Nejvíce se mi líbí duchovní vzkazy otce Stanislava. žena 30 let farář být, mladý nebo starý, to je jedno. žena seniorka Spolupráce otce Stanislava s farníky. žena 68 let Líbí se mi, že ještě naše farnost žije a to jen proto, že jsou tady děti, mládež, hodně mladých rodin, které vedou své děti k Pánu Bohu a další lidi, kteří pro farnost hodně dělají. žena 66 let Na naší farnosti se mi nejvíce líbí otec a hodně ministrantů. chlapec 12 let Líbí se mi, že se dělají poutě, i když já sama už teď na ně jezdit nemůžu. Jinde to tak nemají. Potom je velké požehnání, že v Kozlovicích je stále farář, jinde faráři musí jen jezdit z jiných vesnic.taky vím, že tady u nás je hodně lidí, kteří se starají o kostel, tak to mě též těší. Já už jsem stará a tak toho moc nezmůžu, ale do kostela dojdu a tak se za Kozlovice modlím, aby tu vždycky mohl nějaký Velmi příjemná je atmosféra mší svatých, při nichž se kloubí práce farníků spolu s přívětivým otcem Stanislavem. muž 25 let To je velice zajímavá otázka a dosud mě nenapadlo se nad tím takto zamýšlet. Říká se, že člověk kvalitu něčeho nebo někoho pozná teprve tehdy, až to ztratí. Ale zpět k otázce. Vím, že před mnoha léty jsem často na nedělní mši jezdil mimo farnost. Dnes již ne, naopak hodně lidí odjinud jezdí k nám. Co je tedy jiné, lepší? Ač se to někomu nezdá, naše farnost je asi opravdu živá, i když lidí je v kostele možná méně než dříve, ale třeba to jen odpadly plevy. Není všude běžné, že je kostel krásně uklizený a vyzdobený, že u oltáře bývá deset i dvacet ministrantů, že hudební doprovod scholy je často na profesionální úrovni, že pan farář má povzbuzující a burcující kázání, že ve Číslo / /2010

8 farnosti funguje řada společenství, že bývá farní ples, zájezdy, že. Takhle bych mohl pokračovat ještě dosti dlouho. Vím, že hodně z toho tady dříve nebylo a dnes je těžko říci, co je nejlepší. Jedno je jisté, že z tak širokého spektra si každý může vybrat. Jedno vím ale jistě. To, že naše farnost takto žije je zásluha našeho pana faráře, otce Stanislava, a taky s ním nejblíže spolupracujících farníků. A všem za to patří obrovský dík. muž 50 let Na naší farnosti se mi líbí akčnost, přátelskost a hlavně lidi, kteří ji tvoří. dívka 18 let Nejvíce se nám líbí,že se nezapomíná na ty nejmenší a dělá se pro ně dost, aby si, jestli Pán dá, vzpomněli, kde se měli tak fajn a nehledali už nic jiného, ale zůstali pod jeho křídly. Taky se nám líbí náš pan farář, ale nejvíce to, že můžeme být tady a teď. manželé 33 a 38 let Magda Strakošová Místo KVÍZu pro dospěláky, tentokrát příběh pro děti, které byly u 1. sv. příjímání Vzpomínáte ještě, když se vás otec Stanislav při promluvě ptal, čím byste chtěly být v 18 letech? Někdo říkal veterinářem, někdo IT specialistou, Ať už se toužíte stát čímkoli, nezapomeňte, že nejlepší je povídat si o tom často s Pánem Ježíšem. Ale víc už v následujícím příběhu... Boháč v nebi Jeden bohatý člověk zemřel a přišel před nebeskou bránu. Sv. Petr ho uvítal a říká mu: Víš co, nejdřív se tady trochu projdeme, abys viděl, jak to vlastně tady v nebi chodí. A tak se procházeli po nebi. Sv. Petr ukázal boháčovi zámek, který se mu moc líbil. A říká mu: Tak tady v tom zámku bydlí tvůj bývalý řidič. A boháč si pomyslel: No, když můj bývalý řidič tady má takový velký zámek, tak co teprve dostanu já?!? Číslo / /2010

9 A pak mu sv. Petr ukázal krásný dům a říká: A tady bydlí tvoje bývalá služka. A boháč se znova zamyslel: No, když moje bývalá služka tady má takový krásný dům, tak co teprve dostanu já?!? A potom přišli k takové malé nedostavěné chaloupce. No a tohle je tvůj dům, řekl sv. Petr. Cože, to přece není možné! Když můj řidič tady má veliký zámek a moje služka tady má krásný dům, jak to, že já tady mám ubohou a nedostavěnou chýšku. To je přece hrozně nespravedlivé!, hněval se boháč. Víš, to je tak, odpověděl mu sv. Petr. My tady v nebi nemáme žádný cihly. A tak my vám tady můžeme postavit ty domy jenom z toho, co vy nám sem pošlete ze země. Ten tvůj řidič, to byl zbožný člověk, on nám sem pořád posílal nějaké cihly, a tak jsme mu z toho mohli postavit zámek. A ta tvoje služka, ta se co chvíli modlila a konala dobro, a tak jsme jí moli postavit krásný dům. Ale ty sis na nás vzpomněl jen párkrát, a tak z toho cos nám poslal, jsme ti mohli postavit jen tady tu chýšku. Chudák boháč. Podle podobenství vyprávěného o. Eliasem Vellou z Malty, nakreslil Jan Brázdil. ZADÁNO PRO... ty, kdo chtějí putovat Prázdniny a doba dovolených se blíží. Může to být i čas poutí. Také na území naší Ostravsko-opavské diecéze je kam putovat Andělská Hora - Pouť ke sv. Anně na Anenském vrchu Pouť: v neděli bližší ke svátku sv. Anny (26.7.) Bílá Voda - Pouť k Panně Marii bílovodské Poutě: na svátek navštívení Panny Marie (2.7.) Borová - Pouť k sv. Ignáci z Loyoly Pouť: následující neděle po svátku sv. Ignáce (31.7.) Cvilín - Pouť k Panně Marii Sedmibolestné Poutě začínají a končí dušičkovou poutí. Frýdek - Neděle po svátcích - Navštívení Panny Marie (2.7.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), Narození Panny Marie (8.9.). Svatý otec Jan Pavel II. povýšil v roce 1999 poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor. Toto povýšení znamená poctu, kterou od Apoštolského stolce dostává Číslo / /2010

10 zasloužilý, známý a vzácný chrám. Poutní chrám ve Frýdku je jedinou bazilikou v naší diecézi. Hrabyně - Pouť k Matce Boží hrabyňské Poutě: neděle blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) Liptáň - Pouť k Panně Marii Nanebevzaté Pouť: neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) Petřkovice - Pouť k Panně Marii ve Skále Pouť: neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) Prašivá - Pouť ke sv. Antonínu Paduánskému Pouť: neděle po svátku sv. Antonína Paduánského (13.6.) Radhošť - Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi (5.7.) Rusín - Pouť k Panně Marii v Rusíně Město Albrechtice Poutě: nejbližší neděle po Nanebevstoupení Páně, po Navštívení Panny Marie (31.5.) a po posvěcení kaple (8.8.) Uhlířský vrch u Bruntálu Pouť k Panně Marii Pomocné Poutě: neděle blíž k svátkům Marie Královny (22.8.) Zlaté Hory - Pouť k Panně Marii Pomocné - Maria Hilf Hlavní pouť v sobotu blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), dále Pouť rodin (květen) a Pouť tří národů (září). Mše svaté jsou zde každou sobotu v 10:30 h a každou neděli v 15 h. Každý první pátek v měsíci se koná ve 21 h noční křížová cesta z města Zlaté Hory k poutnímu místu (asi 4 km) jako pokání za odvrácení trestů za umělé potraty. Ruda - Pouť k Panně Marii Sněžné Pouť: první neděle v srpnu k svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné MODLITBA NA PRÁZDNINY Prázdniny Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i Číslo / /2010

11 jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou Rok kněží tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. Oslovili jsme dalšího z kněží, kteří působili v naší farnosti: P. Damian Frysz, narozen 28. srpna 1963 v městě Rybnik ve Slezsku, na kněze byl vysvěcen 13. května 1989 v Katowicích. Po odchodu z Kozlovic působil 2 roky v obci Ried in Oberinntal, a nyní jako farář v obcích Virgen a Prägraten am Großvenediger ve Východních Tyrolech. 1. Když se řekne farnost Kozlovice tak myslím na krásnou obec, ve které žije mnoho hodných lidí, kteří jsou hrdí na svou obec a farnost, kteří starají se o svůj kostel, a také ho navštěvují. Vzpomínám si na krásné pobožnosti u sochy Panny Marie Karmelské, v Myslíkovských Lurdech a u křížů. Pamatuji hodně starších a nemocných lidí, kteří se těšili na mou návštěvu na první pátek v měsíci. 2. Co Vám utkvělo z kostela živé a radostné společenství mladých a starších lidí, děti, naše scholy ta dospělá a také ty mladší. Krásná výzdoba kostela a obětavé ženy, které se o něj starají. Hezký zpěv lidí. Starostliví kostelníci, dobří varhaníci a hodně ministrantů. 3. Co je pro Vás jako kněze vždy těžké a co byste rád změnil Pro kněze je těžké žít ve farnosti a nemít nikoho, na koho by se mohl obrátit, když je mu těžko, nevděk lidí, neochota ke spoluprací. (Naštěstí v Kozlovicích jsem nebyl sám.) Změnit bych chtěl především sebe je to úkol každého z nás měnit se a zdokonalovat se, být lepším každý den. Pán Bůh má s každým svůj plán, něco pro nás připravil. Mým úkolem je poznat Boží vůli a snažit se ji splnit ve svém životě. 4. Ze kterých aktivit, které se ve vaší farnosti odehrávají, máte skutečnou radost? Mám radost z hezkých mší svatých, ve kterých účinkují místní sbory anebo které připravují biřmovanci a děti k prvnímu svatému přijímání. Místní charita, která se stará o staré a nemocné lidí. Akolité, kteří navštěvují nemocné se svatým přijímáním. Tříkrálová sbírka, na které se podílí hodně mladých a obětavých lidí. Krásné průvody Božího Těla, na Srdce Ježíšovo a na farní pouť, na kterých se podílí hodně lidí (místní dechovka, střelecká kompaně, hasiči, kostelní sbor, všichni nesoucí sochy a obrovské Číslo / /2010

12 prapory). 5. Chtěl byste se stěhovat? Poznat jinou farnost nebo raději zůstat na jednom místě? Stěhování nemám příliš rád, a když to není nutné, tak zůstanu raději na jednom místě delší dobu. Virgen je moje 6. farnost, tak jsem spokojen a snažím se plnit své povinnosti jak nejlíp umím. Když zjistím, že už nemám nic nového, co bych mohl svým farníkům říci a pro ně udělat, tak se budu stěhovat na jiné místo. Pozdravuji Vás všechny a přeji Vám z celého srdce hodně Božího požehnání a radosti. o. Damian MYŠÍ STRÁNKA Myší stránku tvoří Eliška Toflová FTÍPEK Milý Bože, je to pravda, že se táta nedostane do nebe, když bude doma mluvit jako na fotbale? Anička (z knížky Děti píší Bohu) Číslo / /2010

13 **************************************************************************** Uzávěrka příštího čísla je Schránka Farníku je umístěna v zadní části kostela. Nápady a připomínky, nabídky spolupráce: o. Stanislav Kotlář Kociánová Jiřka Pindelová Číslo / /2010

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Neděle 25. prosince 2011

Neděle 25. prosince 2011 Neděle 25. prosince 2011 Sbírka na opravu lavic v Bludovicích- dnes je sbírka na opravu lavic v Bludovicích Jesličková - dnes je v 16.00 v kostele sv. Anny Jesličková pobožnost. Bude se hrát divadlo o

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více