dvouměsíčník 3. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dvouměsíčník 3. ročník"

Transkript

1 dvouměsíčník 3. ročník Měsíc červen - měsíc úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Bylo by tedy přinejmenším nemoudré, kdybychom si zastírali oči před skutečností, že úcta Božského srdce prochází dnes krizí. Nebo snad v církvi zanikne? Ne tolik vinou těch, kteří ji nahlas odmítají, ale vinou těch, kteří přestanou mít o ni zájem. Nebudou mít k ní žádný vztah a když ji někdy připomenou, budou o ní hovořit jako o pozůstatku minulosti, jako např. o Pražském Jezulátku, kterého socha zdobila kredence našich babiček a ještě i dnes se tu a tam vyskytne v křesťanských rodinách. Podívejme se o 20 let dopředu. Zda to bude úřední svátek, který sice vznikl ze živé pobožnosti věřících, ale zůstal v liturgickém kalendáři jen silou setrvačnosti? Okolnosti života, které ho vytvořily, už dávno pominuly. Budeme ještě za 20 let slavit po našich farnostech první pátky jako pozůstatek starých dob, které už dávno přešly? Zda po dvaceti letech ještě lidé rozumějí slovu Božské srdce, když ho náhodou zaslechnou, nebo se jim stane zastaralým a neužívaným jazykovým výrazem? Je možno si myslet, že nynější krizi úcty zavinily alespoň zčásti dnešní okolnosti, které by neměly být, a které církev překoná, neboť je vedena Duchem svatým. Myslím tu zejména na horečnou činnost a tempo života, které zachvátily věřící a klérus, dále na určitou racionalistickou suchotu srdce, úpadek kontemplativního a mystického života v církvi, zanedbávání modlitby a konečně i pokušení, které očekává i obnovu církve od vnějších změn a reforem. I kdybychom připustili, že po zimě přijde jaro, že kontemplativní a mystický život se vrátí do církve v nové a svěží podobě, to ještě uspokojivě nevyřeší krizi úcty Božského srdce. Dějiny církve nejsou jakýmsi shlukem událostí, které probíhají v časovém sledu. Dějiny církve se tvoří a skládají z rozhodnutí věřících srdcí, učiněných pod vlivem Číslo / /2010

2 Boží milosti. Nemáme se proto ptát, co bude, co se stane, ale spíše, co mám dělat já, jak se mám rozhodnout do budoucnosti, abych jednal podle svého povolání a hlasu milosti? Všechno ostatní ponechávám Pánu. Všichni uznáváme, že člověk, který se rozhodne pro silnější stranu jen proto, aby si zabezpečil podíl na vítězství a nemá odvahu se postavit za toho, kterému lidé odporují, kterého situace je nevýhodná, je vypočítavec, zbabělec, člověk bez svědomí. To platí i o církvi Ukřižovaného. Tam vítězí jen takoví, kteří umí doufat i proti naději. Po tomto úvodu se nebojím prohlásit, že úcta Božského srdce může být velkou milostí pro kněze zítřka. Pokusím se tuto větu objasnit. Nejdříve vymezím její smysl. Když hovořím o úctě Božského srdce, nemám na mysli lidové pobožnosti zítřka. Nepředpokládám, že tato úcta u věřících prakticky zanikne, i když připouštím, že průměrní křesťané, kterých bude dostatek i v budoucnosti, mohou o ni ztratit zájem. Může se stát, že dostane esoterický ráz, jako tomu bylo ve středověku. Ať už se věci vyvinou jakkoli, nelze popřít, že tato úcta Ježíšova srdce by mohla být zvláštní milostí pro užší kruh věřících, mezi které by měli patřit i kněží. Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost. Právě proto pochopit úctu Ježíšova srdce ve víře, naději a lásce je stále nové dobrodružství, které se završí jen tehdy, když člověk odkryje svoje vlastní srdce a zjistí, že tato děsivá hloubka je plná Boha. To platí o jednotlivci tak, jako o dnešní společnosti. (P. Karl Rahner SJ) DIÁŘ FARNOSTI Co je před námi: pěší pouť na svatý Hostýn koncert v 15 h Liselotte Rokyta panova flétna, Jan Rokyta ml. cimbál Pouť dětí na Prašivou odjezd v 8:45 od obecního úřadu Odjezd dětí na tábor ve Spálově u Oder ve 14 h od obecního úřadu 3.7. v 10 h Primiční mše sv., Frýdlant n. O., novokněz Karel Rechtenberg Odjezd starších ministrantů na Slovensko v 10 h od fary Číslo / /2010

3 7. 8. v 18 h Koncert barokní duchovní hudby. Účinkují účastníci letní duchovní dílny v Rychalticích Farní pouť na Svatý Hostýn Z MATRIKY Rozloučili jsme se s těmito farníky: Oldřich Krpec Marie Mičulková Jaroslav Skala Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! V naší farní rodině přibyly tyto děti: Samuel Šimíček Vítej v našem farním společenství! Svátost manželství si udělili: Petr Adámek Pavla Jedličková Václav Kocián Jana Chýlková Tomáš Juřica Daniela Kuchařová Jan Pustka Hana Jellušová ŽIVOT VE FARNOSTI Pouť Kozlovice sv. Hostýn pěšky o chlebu a vodě. V našem Farníku mě vždy v rubrice Z farní kroniky upoutává to, kolik lidí z farnosti se v minulosti vydávalo na pěší poutě. Dokonce i na vzdálený sv. Hostýn. Říkává se, že dnes je jiná doba, že na takové akce nemají lidi čas atp. Ale i přesto bychom rádi v naší farnosti navázali na tradici našich předků a uspořádali pěší pouť a pokusili se objevit v nás duši poutníka. Půjde se po trase Kozlovice-Frenštát-Veřovice-Mořkov-Hodslavice-Valašské Meziříčí-pak hřebenem Hostýnských vrchů na sv. Hostýn nebo po cestě. Odchod ve 20 h od kostela. Nocleh se neplánuje. O chlebu a vodě proto, neboť jako inspirace slouží to, co v minulosti i dnes museli a musí podstupovat i včetně fyzických těžkostí misionáři ve všech světadílech. A tak se k nim duchovně na chvíli připojíme. Nejde o to si něco dokazovat. Vzhledem k trase je možné na různých místech pěší pouť Číslo / /2010

4 přerušit a dojet vlakem do Bystřice, nebo se třeba vrátit domů. Pouť se bude konat za každého počasí. Bližší informace : Tomáš Tabach Termíny setkání Maminek na mateřské Program na červen 2010: Výlet vlakem (bližší informace na vývěsce před kostelem nebo na tel ) Poslední setkání v tomto školním roce (program volný) Magda Strakošová STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Rok 1945 je zachycen ve farní kronice velmi podrobně. Některé události tohoto roku byly popsány i v různých publikacích o Kozlovicích, proto vyberu jen ty méně známé události nebo nejdůležitější události. V neděli dne 2. dubna slavil své prvotiny P. Josef Tabach z Kozlovic číslo 155. Prvotin se zúčastnilo mnoho kněží i věřících. Průvod se pro krátkou vzdálenost z domu primiciantova do kostela nemohl pořádně rozvinout. Mezi přihlížejícími byli také němečtí vojáci, kteří byli v Kozlovicích ubytováni. 29. až 30. dubna 1945 odjela z Kozlovic narychlo německá posádka, která zde byla ubytována od února t.r. Potom táhla již ustavičně německá vojska pěší i vozy. V pátek 4. května přivedli němečtí vojáci od Palkovic na Myslík 9 civilistů a popravili je v lomu rolníka Jana Zátopka číslo 45. V sobotu ráno 5. května byly domy i cesty volnější a nastal určitý klid. Na farském dvoře i jinde bylo plno odhozených věcí map, plynových masek, přileb i několik nevybuchlých granátů. Okolo poledne německá děla najednou zmizela a ve Lhotce již bylo ruské vojsko. Ze soboty na neděli dorazilo ruské vojsko do vesnice. V neděli 6. května ráno ve 2.45 hod. již přišel ruský kapitán a ruský vojín na faru. Tu neděli byla účast na mši svaté poměrně malá a ruští vojáci, kteří také byli přítomni, se chovali slušně. Na faře bylo ruské vojsko přes neděli do pondělka do 4 hod. ráno, a to ve 3 světnicích, v kuchyni a ve stodole. Hlavní ruské vojsko odešlo z Kozlovic směrem k Tiché. Po odchodu byli svezeni a pochováni padlí vojáci. V naší farnosti padlo 19 vojáků, z nich 3 byli Rusové. Ve farní kronice je zaznamenán tento zápis důstojníků sovětské armády ze dne : (překlad) S uznáním vyzvedáme srdečnou účast pana faráře nad ruskými vojáky padlými v bojích v prostoru Kozlovic. Zapsáno v památný historický den skončení Velké vlastenecké války. Číslo / /2010

5 Upřímně si přejeme přátelství mezi československým a ruským národem. Podpisy: Kapitán (podpis) ze Stalingradu Poručík (podpis) z Krasnojarska V neděli 26. srpna 1945 zastavil se v Kozlovicích pan ministr pošt Msgre František Hála a navštívil hrob P. Ferdinanda Chýlka, zdejšího rodáka, který zemřel v konc. táboře v Buchenwaldu. Ihned po válce byly konány sbírky pro postižené válkou. Bylo sebráno a odesláno mnoho peněz různým farnostem (např. Rychalticím a Hrabyni). 23. července 1945 odešli někteří farníci na pohraničí, neboť Němci se museli vystěhovat. Kozlovická farnost měla po vystěhování 3400 obyvatelů. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Ondřejník Kaplička sv. Antonína, pouť Frýdlant n.o. Koncert skupiny ECHO, čtvrtek , farní zahrada Primiční mše svatá v 10 h, novokněz Karel Rechtenberg (svěcení v katedrále v Ostravě) Ostrava, Salesiánské středisko volného času Don Bosco sobota od 17 h, AKSANTI Poznávejme svět skrze české dobrovolníky! Program: 17 18:15 h Dobrovolníci představují svět, osobní zkušenosti dobrovolníků (Indie, Kongo, Zambie, Bulharsko, ), fotografie, skype se současnými dobrovolníky v Indii a Mexiku, video z Jihoafrické republiky, Adopce nablízko a možnosti zapojení, hudební vystoupení skupiny Malamor, 18:15 19:45 h zábavný program, soutěže, ochutnávka jídel, Vstup zdarma Doprovodný program akce v prostorách TV Noe: Výstava velkoformátových fotografií od dobrovolníků Prašivá, Pouť dětí s otcem biskupem Číslo / /2010

6 1. července opět pojedeme s dětmi na Pouť dětí s o. biskupem na Prašivou. Přihlášky k vyzvednutí v kostele - vzadu na stolku. Autobus bude zdarma. Téma: Svět mýma očima - chce přiblížit, jak vidí svět a prožívají svůj život děti nejen zdravé, ale také děti něčím odlišné. Program v 10 h (areál Kamenité) úvodní program, rozhovor s otcem biskupem F. V. Lobkowiczem, mše sv., v 11:30 h výstup na Prašivou, od 13 h (Prašivá) program na stanovištích, v 16 h závěrečné požehnání Tentokrát zvědavý Farník nakouknul do zpovědní místnosti našeho kostela. Ne v čase, kdy se zpovídá, ale během mše svaté. V té době se zvláště v neděli stává často z místnosti kající místnost kojící. Co se děje za zavřenými dveřmi? Když za nimi zmizí maminka s křičícím miminkem, je to většinou jasné. Miminko hold nelze naprogramovat a hlad je hlad a těžko vysvětlovat, že do konce mše svaté už zbývá třeba jen 15 minut. Pokud za ony dveře zamíří rodič s křičícím dítkem ve věku batolecím, většinou batole v roli vítěze přejde plynule z křiku v usměvavé žvatlání, nebo je dokonce úplně tiše. Hold si vykřičelo to, co ho nejvíc baví, batolit se. Ke štěstí mu stačí těch pár metrů čtverečních, na kterých se může pohybovat. Věřte, že i v této odříznuté místnosti našeho kostela se dá prožít mše svatá, aniž by rodič přišel o Boží slovo. Místnost je vybavena reprobednami, takže je možné je zapnout a slyšet vše, co se děje u oltáře. Pokud se však některé dítko nerozhodne konkurovat hlasu o. Stanislava tak, že bedničky Farník na výzvědách... nestíhají ani v poloze volume max.. Je pravdou, že tato část kostela je snad tou nejstudenější (možná se počítalo s tím, že zpovědník se potí nad tím, co zde vyslechne ), ale i to už je moderním způsobem zvládnuté. Dá se zapnout elektrické topidlo. Tak tolik Farník vyzvěděl od rodičů pro ostatní rodiče, kteří by se snad báli se svým neposedným dítkem odebrat do azylu zpovědní místnosti. Věřte, že dospěláci tam mši svatou prožívají stejně jako ostatní věřící v lavicích, není to žádná tichá cela za trest, ale ani povídárna jako někdy bývá během mše svaté venku před kostelem. I když je pravdou, že někdy se smíchu nelze ubránit. To když se třeba nějaké batole chvíli upřeně dívá na velký kříž, na němž visí Pán Ježíš, a pak Pánu Ježíši nabízí svůj piškot. Ale když se nad tím myšlenkovým pochodem dítěte tak zamýšlím, někdy bychom se my dospělí měli stydět, vždyť kolikrát kříž s Ježíšem bereme už jen jako součást interiéru kostela, natož aby nás napadlo během mše svaté Ježíši něco nabídnout.. Číslo / /2010

7 Věrka Kociánová Farník se ptá farníků... Co se Vám (Tobě) nejvíce líbí na naší farnosti, co je podle Vás (Tebe) nejlepší? tato otázka tak trošku mé dotázané farníky zaskočila. Některé z nich jsem překvapila natolik, že potřebovali více dnů na rozmyšlenou a jiní zase odpověděli po 5 vteřinách jedním slovem: Všechno. :o) Každopádně poděkování patří všem osloveným. Nejvíce se mi líbí duchovní vzkazy otce Stanislava. žena 30 let farář být, mladý nebo starý, to je jedno. žena seniorka Spolupráce otce Stanislava s farníky. žena 68 let Líbí se mi, že ještě naše farnost žije a to jen proto, že jsou tady děti, mládež, hodně mladých rodin, které vedou své děti k Pánu Bohu a další lidi, kteří pro farnost hodně dělají. žena 66 let Na naší farnosti se mi nejvíce líbí otec a hodně ministrantů. chlapec 12 let Líbí se mi, že se dělají poutě, i když já sama už teď na ně jezdit nemůžu. Jinde to tak nemají. Potom je velké požehnání, že v Kozlovicích je stále farář, jinde faráři musí jen jezdit z jiných vesnic.taky vím, že tady u nás je hodně lidí, kteří se starají o kostel, tak to mě též těší. Já už jsem stará a tak toho moc nezmůžu, ale do kostela dojdu a tak se za Kozlovice modlím, aby tu vždycky mohl nějaký Velmi příjemná je atmosféra mší svatých, při nichž se kloubí práce farníků spolu s přívětivým otcem Stanislavem. muž 25 let To je velice zajímavá otázka a dosud mě nenapadlo se nad tím takto zamýšlet. Říká se, že člověk kvalitu něčeho nebo někoho pozná teprve tehdy, až to ztratí. Ale zpět k otázce. Vím, že před mnoha léty jsem často na nedělní mši jezdil mimo farnost. Dnes již ne, naopak hodně lidí odjinud jezdí k nám. Co je tedy jiné, lepší? Ač se to někomu nezdá, naše farnost je asi opravdu živá, i když lidí je v kostele možná méně než dříve, ale třeba to jen odpadly plevy. Není všude běžné, že je kostel krásně uklizený a vyzdobený, že u oltáře bývá deset i dvacet ministrantů, že hudební doprovod scholy je často na profesionální úrovni, že pan farář má povzbuzující a burcující kázání, že ve Číslo / /2010

8 farnosti funguje řada společenství, že bývá farní ples, zájezdy, že. Takhle bych mohl pokračovat ještě dosti dlouho. Vím, že hodně z toho tady dříve nebylo a dnes je těžko říci, co je nejlepší. Jedno je jisté, že z tak širokého spektra si každý může vybrat. Jedno vím ale jistě. To, že naše farnost takto žije je zásluha našeho pana faráře, otce Stanislava, a taky s ním nejblíže spolupracujících farníků. A všem za to patří obrovský dík. muž 50 let Na naší farnosti se mi líbí akčnost, přátelskost a hlavně lidi, kteří ji tvoří. dívka 18 let Nejvíce se nám líbí,že se nezapomíná na ty nejmenší a dělá se pro ně dost, aby si, jestli Pán dá, vzpomněli, kde se měli tak fajn a nehledali už nic jiného, ale zůstali pod jeho křídly. Taky se nám líbí náš pan farář, ale nejvíce to, že můžeme být tady a teď. manželé 33 a 38 let Magda Strakošová Místo KVÍZu pro dospěláky, tentokrát příběh pro děti, které byly u 1. sv. příjímání Vzpomínáte ještě, když se vás otec Stanislav při promluvě ptal, čím byste chtěly být v 18 letech? Někdo říkal veterinářem, někdo IT specialistou, Ať už se toužíte stát čímkoli, nezapomeňte, že nejlepší je povídat si o tom často s Pánem Ježíšem. Ale víc už v následujícím příběhu... Boháč v nebi Jeden bohatý člověk zemřel a přišel před nebeskou bránu. Sv. Petr ho uvítal a říká mu: Víš co, nejdřív se tady trochu projdeme, abys viděl, jak to vlastně tady v nebi chodí. A tak se procházeli po nebi. Sv. Petr ukázal boháčovi zámek, který se mu moc líbil. A říká mu: Tak tady v tom zámku bydlí tvůj bývalý řidič. A boháč si pomyslel: No, když můj bývalý řidič tady má takový velký zámek, tak co teprve dostanu já?!? Číslo / /2010

9 A pak mu sv. Petr ukázal krásný dům a říká: A tady bydlí tvoje bývalá služka. A boháč se znova zamyslel: No, když moje bývalá služka tady má takový krásný dům, tak co teprve dostanu já?!? A potom přišli k takové malé nedostavěné chaloupce. No a tohle je tvůj dům, řekl sv. Petr. Cože, to přece není možné! Když můj řidič tady má veliký zámek a moje služka tady má krásný dům, jak to, že já tady mám ubohou a nedostavěnou chýšku. To je přece hrozně nespravedlivé!, hněval se boháč. Víš, to je tak, odpověděl mu sv. Petr. My tady v nebi nemáme žádný cihly. A tak my vám tady můžeme postavit ty domy jenom z toho, co vy nám sem pošlete ze země. Ten tvůj řidič, to byl zbožný člověk, on nám sem pořád posílal nějaké cihly, a tak jsme mu z toho mohli postavit zámek. A ta tvoje služka, ta se co chvíli modlila a konala dobro, a tak jsme jí moli postavit krásný dům. Ale ty sis na nás vzpomněl jen párkrát, a tak z toho cos nám poslal, jsme ti mohli postavit jen tady tu chýšku. Chudák boháč. Podle podobenství vyprávěného o. Eliasem Vellou z Malty, nakreslil Jan Brázdil. ZADÁNO PRO... ty, kdo chtějí putovat Prázdniny a doba dovolených se blíží. Může to být i čas poutí. Také na území naší Ostravsko-opavské diecéze je kam putovat Andělská Hora - Pouť ke sv. Anně na Anenském vrchu Pouť: v neděli bližší ke svátku sv. Anny (26.7.) Bílá Voda - Pouť k Panně Marii bílovodské Poutě: na svátek navštívení Panny Marie (2.7.) Borová - Pouť k sv. Ignáci z Loyoly Pouť: následující neděle po svátku sv. Ignáce (31.7.) Cvilín - Pouť k Panně Marii Sedmibolestné Poutě začínají a končí dušičkovou poutí. Frýdek - Neděle po svátcích - Navštívení Panny Marie (2.7.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), Narození Panny Marie (8.9.). Svatý otec Jan Pavel II. povýšil v roce 1999 poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor. Toto povýšení znamená poctu, kterou od Apoštolského stolce dostává Číslo / /2010

10 zasloužilý, známý a vzácný chrám. Poutní chrám ve Frýdku je jedinou bazilikou v naší diecézi. Hrabyně - Pouť k Matce Boží hrabyňské Poutě: neděle blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) Liptáň - Pouť k Panně Marii Nanebevzaté Pouť: neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) Petřkovice - Pouť k Panně Marii ve Skále Pouť: neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) Prašivá - Pouť ke sv. Antonínu Paduánskému Pouť: neděle po svátku sv. Antonína Paduánského (13.6.) Radhošť - Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi (5.7.) Rusín - Pouť k Panně Marii v Rusíně Město Albrechtice Poutě: nejbližší neděle po Nanebevstoupení Páně, po Navštívení Panny Marie (31.5.) a po posvěcení kaple (8.8.) Uhlířský vrch u Bruntálu Pouť k Panně Marii Pomocné Poutě: neděle blíž k svátkům Marie Královny (22.8.) Zlaté Hory - Pouť k Panně Marii Pomocné - Maria Hilf Hlavní pouť v sobotu blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), dále Pouť rodin (květen) a Pouť tří národů (září). Mše svaté jsou zde každou sobotu v 10:30 h a každou neděli v 15 h. Každý první pátek v měsíci se koná ve 21 h noční křížová cesta z města Zlaté Hory k poutnímu místu (asi 4 km) jako pokání za odvrácení trestů za umělé potraty. Ruda - Pouť k Panně Marii Sněžné Pouť: první neděle v srpnu k svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné MODLITBA NA PRÁZDNINY Prázdniny Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i Číslo / /2010

11 jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou Rok kněží tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. Oslovili jsme dalšího z kněží, kteří působili v naší farnosti: P. Damian Frysz, narozen 28. srpna 1963 v městě Rybnik ve Slezsku, na kněze byl vysvěcen 13. května 1989 v Katowicích. Po odchodu z Kozlovic působil 2 roky v obci Ried in Oberinntal, a nyní jako farář v obcích Virgen a Prägraten am Großvenediger ve Východních Tyrolech. 1. Když se řekne farnost Kozlovice tak myslím na krásnou obec, ve které žije mnoho hodných lidí, kteří jsou hrdí na svou obec a farnost, kteří starají se o svůj kostel, a také ho navštěvují. Vzpomínám si na krásné pobožnosti u sochy Panny Marie Karmelské, v Myslíkovských Lurdech a u křížů. Pamatuji hodně starších a nemocných lidí, kteří se těšili na mou návštěvu na první pátek v měsíci. 2. Co Vám utkvělo z kostela živé a radostné společenství mladých a starších lidí, děti, naše scholy ta dospělá a také ty mladší. Krásná výzdoba kostela a obětavé ženy, které se o něj starají. Hezký zpěv lidí. Starostliví kostelníci, dobří varhaníci a hodně ministrantů. 3. Co je pro Vás jako kněze vždy těžké a co byste rád změnil Pro kněze je těžké žít ve farnosti a nemít nikoho, na koho by se mohl obrátit, když je mu těžko, nevděk lidí, neochota ke spoluprací. (Naštěstí v Kozlovicích jsem nebyl sám.) Změnit bych chtěl především sebe je to úkol každého z nás měnit se a zdokonalovat se, být lepším každý den. Pán Bůh má s každým svůj plán, něco pro nás připravil. Mým úkolem je poznat Boží vůli a snažit se ji splnit ve svém životě. 4. Ze kterých aktivit, které se ve vaší farnosti odehrávají, máte skutečnou radost? Mám radost z hezkých mší svatých, ve kterých účinkují místní sbory anebo které připravují biřmovanci a děti k prvnímu svatému přijímání. Místní charita, která se stará o staré a nemocné lidí. Akolité, kteří navštěvují nemocné se svatým přijímáním. Tříkrálová sbírka, na které se podílí hodně mladých a obětavých lidí. Krásné průvody Božího Těla, na Srdce Ježíšovo a na farní pouť, na kterých se podílí hodně lidí (místní dechovka, střelecká kompaně, hasiči, kostelní sbor, všichni nesoucí sochy a obrovské Číslo / /2010

12 prapory). 5. Chtěl byste se stěhovat? Poznat jinou farnost nebo raději zůstat na jednom místě? Stěhování nemám příliš rád, a když to není nutné, tak zůstanu raději na jednom místě delší dobu. Virgen je moje 6. farnost, tak jsem spokojen a snažím se plnit své povinnosti jak nejlíp umím. Když zjistím, že už nemám nic nového, co bych mohl svým farníkům říci a pro ně udělat, tak se budu stěhovat na jiné místo. Pozdravuji Vás všechny a přeji Vám z celého srdce hodně Božího požehnání a radosti. o. Damian MYŠÍ STRÁNKA Myší stránku tvoří Eliška Toflová FTÍPEK Milý Bože, je to pravda, že se táta nedostane do nebe, když bude doma mluvit jako na fotbale? Anička (z knížky Děti píší Bohu) Číslo / /2010

13 **************************************************************************** Uzávěrka příštího čísla je Schránka Farníku je umístěna v zadní části kostela. Nápady a připomínky, nabídky spolupráce: o. Stanislav Kotlář Kociánová Jiřka Pindelová Číslo / /2010

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vlk, arcibis- kup Jan G r a u b n e r, který přednese. p o l s k ý c h diecézí a

Vlk, arcibis- kup Jan G r a u b n e r, který přednese. p o l s k ý c h diecézí a ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold Č ERVENEC/S RPEN 2006 R OČNÍK 16, ČÍSLO 7/8 Diecézní pouť: Pojďte si odpočinout? Na konci srpna vrcholí letošní připomínka 10. výročí vzniku naší Ostravsko-opavské diecéze.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více