PROUDY 84 OBČASNÍK FARNOSTÍ ŠTĚCHOVICE / ZÁŘÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROUDY 84 OBČASNÍK FARNOSTÍ ŠTĚCHOVICE / ZÁŘÍ 2011"

Transkript

1 PROUDY 84 OBČASNÍK FARNOSTÍ ŠTĚCHOVICE / ZÁŘÍ 2011 KŘÍŽEK V BUŠI

2 2 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS Někteří lidé říkají, že nejlepší přítel člověka je pes, jiní totéž tvrdí o knize. Jaký je, pane faráři, Váš vztah ke psům, to už víme. Ale jak je tomu s knihami? Četl jste rád jako dítě? Sám, nebo jste si raději nechával předčítat? Četl jsem vždy moc rád. Moc se nepamatuji, že by mi někdy někdo něco předčítal. Když někdo předčítá, tak chtě nechtě i určitou tóninou hlasu vytváří představu dění nebo osob. Takhle jsem si je krásně vytvářel já sám. Pokud jsem později viděl filmovou adaptaci "své" knihy, občas mě to zklamalo. Jakým knížkám jste dával přednost - pohádkám, dobrodružným příběhům nebo něčemu úplně jinému? Již jako dítě, nebo spíše mládež, jsem měl svůj oblíbený žánr, a to je historický román, třeba Quo vadis nebo Křižáci. Na vysoké škole jsem pak začal číst akční knížky a detektivky, a také jsem objevil českou Němcovou (o které jsem se mimochodem dlouho domníval, že je polskou spisovatelkou) a její pohádky, které mě vskutku nadchly. Kteří autoři (z polských i zahraničních) patří či patřívali mezi Vaše oblíbené? Všichni polští autoři doby romantizmu a pozitivizmu, jako třeba Henryk Sienkiewicz, Boleslaw Prus, Adam Mickiewicz a jiní. Ze zahraničních například Robert Ludlum a mnoho dalších. A čeští spisovatelé? Již zmíněná Božena Němcová, Jan Čep, Josef Pekař, Česká literatura mě doprovázela již od mládí. Asi ke dvanáctým narozeninám jsem od strejdy dostal knížku, která mi měla být zřejmě osudová: Spalovače mrtvol. Tak mě ty pohřby provázejí po celý život.

3 3 Zbývá Vám v současné době čas na literaturu? Ano, času na četbu mám dost a u knížky si vskutku odpočinu. V poslední době jsem četl nejvíce knížek o výchově a výcviku psů. Tímto bych chtěl poděkovat všem farníkům, kteří mě touto literaturou zásobují. Doufám, že na Guliverovi a Oliverovi je vidět, že čtu důkladně a text si beru k srdci. Čtete také v češtině, případně v jiném cizím jazyce? Česky čtu dokonce nejvíc, pak polsky. Občas, abych nezapomněl a procvičil si jazyk, přečtu něco anglicky a sem tam nějaký článek i německy. V poslední době měly u nás velký úspěch dvě knížky polských autorů - novináře Mariusze Szcygiela GOTTLAND a historika Mariusze Surosze PEPÍCI. Četl jste tyto knihy, a pokud ano, ztotožňujete se s názory na český národ tak, jak jsou v nich prezentovány? K tomu se bohužel vyjádřit nemohu, knížky jsem nečetl. Věnujete se i odborné literatuře? Ano, pravidelně čtu teologické knížky, nejčastěji spojené s exegezí Písma. Třeba poslední dobou čtu exegezi známého polského teologa Stanislawa Podgorského, který v 80. letech spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa..

4 4 A co noviny a časopisy? S časopisy je to horší. Odebírám pouze německý časopis z Erfurtu Christ in der Gegenwart (Kristus dnes) a sem tam ho prečtu. Jinak sleduji zprávy z internetu. Jak vidíte budoucnost tištěných knih? Zakoupil byste si elektronickou čtečku? Viděl jsem ji jen u nějaké paní v čekárně u zubaře. Kvůli problémům s očima a epilepsií bych si ji ale asi nekoupil. Nehledě na to, klasický text a vůně knihy mají něco do sebe a jen tak nezmizí. KŘÍŽEK V CENTRU OBCE BUŠ Křížek, který je věnován paměti válečných let , byl postaven Aloisem Jiránkem v období roků Původně byl umístěn do kamenného oplocení zahrady Jiránkových. Původní umístění křížku (fotografie z roku 1973) Nové umístění křížku v roce 2011(proti původnímu místu vzdálené cca 30 m) Křížek pochází z dílny Biskupských železáren v Rožmitálu pod Třemšínem a je vyroben za Rakouska-Uherska mezi roky Poté již železárny odlévaly pouze munici (granáty) pro 1. světovou válku a brzy po válce zkrachovaly.

5 Na konci 80. let 20. století při rozšiřování komunikace procházející Buší byl křížek přechodně umístěn těsně u stodoly Adamových na návsi. V roce 2010 rozhodlo zastupitelstvo o novém důstojnějším místě v zeleni centra obce a zároveň o celkové repasi křížku. Křížek byl doplněn o chybějící prvky a celkově restaurován. Osazen je do místního žulového kamene přivezeného z "Kopců" (lokalita jihozápadně asi 1 km od centra obce). Repasi kovových částí navrhl Martin Šerák z Černé v Pošumaví, provedl Antonín Buriánek ze Slap, chybějící části byly odlity slévárnou ve Staré Huti a nápisy obnovili písmomalíři strašnického hřbitova v Praze. Zejména se ale na akci podílela řada občanů z Buše. Křížek byl posvěcen a slavnostně znovupředstaven veřejnosti na Svatofloriánské mši konané v místě pod širým nebem Mši sloužil p. farář Pawel Adam Debek z Římskokatolické farnosti Štěchovice. Ing. Miloslav Laštovka starosta obce Buš 5

6 6 STALO SE Brigáda na Rovínku Za mlhavého a deštivého dopoledne se nás postupně sešlo na Rovínku třináct farníků, abychom připravili kapličku na prvomájovou poutní mši. Bylo nás tentokrát tolik, že jsme byli s prací brzy hotovi. Se shrabáním listí a úklidem v okolí kapličky nás už z větší části předešli místní hausbotáři, takže nám zbývalo jen vymést pavučiny, omýt oltář a lavice, vyčistit vázy, připravit plátna a vytřít kapličku. O skvělý "catering" se stejně jako loňského roku postarala Boženka Týcová, a tak jsme si při kávě nebo čaji pochutnali na velikonoční nádivce a beránku. Vzdor počasí se tedy brigáda, kterou jsme zakončili modlitbou Anděl Páně, vydařila. H + J Pouť na Rovínek Prvomájové ráno zpočátku vypadalo na déšť, ale bylo neparné počasí na výlet jak dělané. Žádné vedro, a přece příjemně. Na srazu před kostelem ve Štěchovicích se nás sešlo třináct známých i neznámých lidí a pan farář se svými psy Guliverem a Oliverem, s touhou dosáhnout cíle - kapličky na Rovínku. Pouti předcházela krátká pobožnost k Božímu milosrdenství s pože-

7 7 hnáním na cestu. Čekal nás asi osmikilometrový pochod podél řeky nádhernou přírodou Povltavské stezky. Na čtyřech zastaveních jsme rozjímali o Panně Marii. Páté zastavení bylo čistě světské - v Třebenicích v restauraci či v obchodě, kde jsme se občerstvili. Mše sv. na Rovínku přilákala více lidí, než bylo poutníků na Povltavské stezce a i počasí nám nakonec přálo, takže i letošní pouť se opravdu vydařila. Zde jsme v lesním tichu mohli skutečně nahlas vzývat Pannu Marii. Marieta Soldánová Mše sv. poprvé v Buši V pátek 6. května se v Buši za krásného počasí uskutečnila mše svatá k uctění sv. Floriána, kterou pod širým nebem sloužil náš pan farář P. Pawel. Za hojné účasti hasičů z Hradištka, Štěchovic, Slap, Bratřínova, Buše, občanů bušských, dále pak farníků věrných, kteří doputovali z blízkého okolí. Mše sv. byla věnována hasičům, zvláště těm, kteří již odešli na pravdu Boží. Tato slavnost měla ještě jednu část - k radosti mnohého "Bušáka" se světil křížek, pro který se našlo pěkné, důstojné místo. S historií křížku nás podrobně seznámil pan starosta Ing. Laštovka (viz jeho samostatný článek na str. 4). Je potěšující, že se na současnou vesnici vrací úcta k tradicím a naší historii a že udržovaná kaplička či Boží muka opět patří do naší krajiny. V. B. Májové pobožnosti 2011 Každou květnovou neděli jsme se scházeli ve štěchovickém kostele, abychom pozdravili Pannu Marii, jíž je zasvěcen tento měsíc. Doprovázely nás při tom myšlenky Ladislava Simajchla z jeho knihy "Maria a dnešní životní styl". Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, malá ochutnávka: V našich chrámech, našich domovech máme obrazy krásné ženy, pokusy o vystižení ženského ideálu, obrazy Panny Marie. Je zajímavé, jak se ten ženský ideál na mariánských obrazech v různých dobách mění. Jednou převažuje obraz modlící se ženy, jindy ženy trpící, Dolorosy, jindy korunované královny. Zřejmě si z její plnosti každá doba bere za vzor především to, co nejvíce

8 8 potřebuje, čím žije. Jaký je ten mariánský ideál ženy? Vidím jej ve zprávě evangelia sv. Matouše: Maria se odebrala do Judských hor ke své příbuzné Alžbětě a zůstala tam asi tři měsíce. Tato zpráva stojí za uvážení. Maria se právě dozvěděla velikou zvěst pro sebe: bude maminkou, matkou Vykupitele. Ale přitom slyší o stárnoucí příbuzné Alžbětě, že je už v šestém měsíci. Co dělá Maria? Neřekne si - co je mi teď do všech tetiček, teď musím myslet na sebe. Naopak: živě si představí, že první dítě pro ženu kolem padesátky není žádná maličkost. A hned se vydá za ní. Proč? Aby se nechala obdivovat, obsluhovat? Kdepak. Aby mohla posloužit Alžbětě a být při ní v těžkých chvilkách až do porodu. To je, myslím, obraz Marie pro dnešní dobu, obraz ženy sloužící. V Marii začala církev v lásce sloužit světu. Každá doba má nejen jiný ideál ženství, ale i jiný ideál církve. Zpravidla to, co té době nejvíc schází. Dnešní ideál církve je mariánský: nechce být církví triumfující, vládnoucí, ale církví, která chce sloužit všem. tak se představila světu na posledním koncilu. Ohlížíme se někdy teskně do minulosti, kolik práv církev měla dříve a kolik jich dnes ztratila. Jedním si můžeme být jisti: nikdo nikdy nevezme církvi právo nejdůležitější: právo sloužit lidem i světu v lásce. Snad i my konečně pochopíme, co nám říkal v evangeliu Pán Ježíš, když myl apoštolům nohy: Dal jsem vám příklad. Umývejte také nohy svým bližním - služte jim. Snad to letos nově pochopíme, jak svléknout sváteční roucho, opásat se zástěrou všední služby, jak se vydat s Marií přes hory za bratry a sestrami Alžbětami, kteří nás potřebují. Bůh svlékl svou božskou nádheru, aby nám v svém Synu umýval nohy, sloužil. Maria to pochopila. Kéž i my pochopíme, když budeme hledět na její příklad. Pojďme se tomu učit. M. D svaté přijímání Tento den byli všichni účastníci mše sv. ve štěchovickém kostele svědky velké slavnosti. Hned po vstupu do kostela je překvapila nádherná výzdoba celého presbytáře, všech lavic i sloupoví

9 9 bílými stuhami a květinami. Úvodem se u hlavního vchodu seřadily slavnostně oblečené děti, pro které měl nastat ten významný okamžik v jejich životě - první svaté přijímání. Bylo jich šest, tři děvčata - Klárka Homolková, A n i č k a Chaloupková a Katka Staňková a tři chlapci - Albert Čapek, Matěj Jíra a Martin Kaduch. V promluvě k nim otec Pawel pak srozumitelnou formou vysvětlil, že právě oni jsou v dnešní době těmi skutečnými celebritami, že oni jsou výjimeční a zdůraznil, aby byli na svou víru vždy patričně hrdí. Doufali jsme, že se s námi všechny děti rozdělí o své

10 10 zážitky a pocity, ale bohužel jsme dostali jen jeden příspěvek: Svaté přijímání bylo hezké, přípravy a ozdoby byly moc a moc krásné. Pan farář byl hodný a také mu moc děkuji za to, že sv. přijímání tak dobře připravil. Mně se to moc líbilo a je to pro mě výročí svatby V pátek 17. června se konala, jako ostatně každý týden, podvečerní mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie v Davli. Také se tam sešla celá naše rodina, a to u příležitosti oslavy 45. výročí dne, kdy si naši rodiče Ludmila a Karel řekli před oltářem své ANO a slíbili si lásku, úctu a věrnost. Otec Pawel v promluvě ocenil jejich obětavost a trpělivost, se kterou přijímají vše, co jim život nezapomenutelná událost v mém životě. Kačka Staňková Celá slavnost byla zakončena za hojné účasti farníků velkým pohoštěním na farní zahradě. red přináší a zároveň je pochválil za kostelnickou činnost v radotínské farnosti. A my, jejich děti, jsme vděčni za každou jejich pomoc a příklad, který nám dávali a stále dávají. Součástí bohoslužby byla obnova manželského slibu se závěrečným polibkem (otec Pawel se neubránil otázce na vnuka Marka, zda už někdy viděl dědu políbit babičku). Děkujeme za radostné okamžiky

11 11 ve společenství, které nás jako rodinu přijalo, i když jsme "lufťáci" a přejeme našim oslavencům, aby tato oslava safírové svatby byla pro ně radostí a posilou pro další společnou cestu životem. Marek Dobruský Poutní mše sv. k slavnosti Nejsvětější Trojice Na letošní poutní mši na Rovínku jsme se dostali vlastně náhodou. I když v sobotu souvislý déšť vodákům moc nepřál ("voda zdola - voda shora"), zdolali jsme s dalšími dvěma rodinami Sázavu z Týnce do Pikovic a nocovali jsme u Bendů na Chlomku. S Patrikem a Veronikou Bendovými jsme se shodli, že než začít neděli brzkým vstáváním a rozčilováním při vypravování dětí na mši v 8 hodin u Sv. Kiliána, raději využijeme Veroničin čerstvý řidičák a dojedeme auty na desátou do Slap, kde jsme ale zjistili, že se mše přesouvá na Rovínek (naštěstí se začátkem o půl hodiny později, takže jsme stíhali). "Ještě, že jsme dětem vzali mikiny," podotkla Veronika. Aměla pravdu, protože předposlední červnovou neděli očekávané teplo nahradil chlad a vítr. Znalci ale vzpomínali, že to není tak dávno, kdy se o povltavské mariánské pouti v průtrži mračen všichni mačkali ve zdejší nevelké kapli, takže jsme museli uznat, že k sebelítosti není důvod. Na Rovínku, kde jsme s Patrikem a hlavně Markem Bendovými několikrát byli i s našimi staršími dětmi na rybách, to máme moc rádi (i když my osobně odtud nemáme zážitek nějakého výjimečného úlovku). Děti se hned

12 12 rozběhly k Vltavě a za chvilku hlásily, že našly mrtvou rybičku. S lehkým namočením našeho nejmladšího Marka jsme dětem zarazili jejich oblíbené házení kamenů do vody a nasměrovali sebe i děti ke kapli. Anička s Kryštofem se nechali přemluvit a poprvé si zkusili pomáhat u oltáře, kde víceméně úspěšně bránili větru listovat misálem jinak, než jak si přál otec Pawel. Měli jsme radost hlavně ze šestiletého syna, který se zatím ministrování v naší domovské farnosti u Sv. Ludmily na Vinohradech zuby nehty bránil. Naše čtyřletá Alžběta vše sledovala z první řady a výjimečně dávala pozor, co se při mši děje, a ani skoro dvouletý Marek, kterého jsme preventivně měli na ruce, dokázal nepřitahovat pozornost. Poutní mše máme rádi, je to pro nás milá změna slavit eucharistii pod širým nebem a jsme moc rádi, že jsme se jí mohli letos účastnit na Rovínku. I přesto, že jsme se tentokrát zahřáli hlavně Božím slovem. Doufáme, že se s vaší milou farností potkáme někdy při Ostrovské pouti. Šejnostovi

13 Jubilejní 20. Ostrovská pouť Ostrovskou pouť jsme letos prožili tradičně i netradičně. Od svého začátku před dvaceti lety se tento rok konala poutní slavnost podruhé nikoliv na Ostrově, ale před kostelem sv. Kiliána. V r tomu bylo kvůli velké vodě, letos byla naopak příčinou voda nízká. Došlo totiž k velkému poklesu vodní hladiny Vltavy, a tím se vytvořily kolem břehu nepřekonatelné pásy bahna. Změna místa konání však neporušila tradici. Vždyť tuto pouť prožíváme každoročně již neuvěřitelných dvacet let. Její kořeny zasadil P. Petr Bubeníček, a ten jako před dvaceti lety byl i nyní hlavním celebrantem. Ve své promluvě nejprve vzpomněl na ty, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali uskutečnit úmysl znovu oživit místo, které téměř upadlo v zapomnění. Tato snaha rozhodně nebyla marná, vždyť úsilí vynaložené k Boží oslavě a směřující ke Kristu vždy přináší své plody a Ostrovská pouť už mnohé poutníky duchovně obdarovala měrou vrchovatou. Všechny přítomné pak P. Petr vybídl k dalšímu úsilí objevovat nová poselství o přítomnosti Boha uprostřed nás. Jeho slova zněla neúnavným pavlovským zápalem. No a to jsme mu po mši sv. dodatečně blahopřáli k jeho letošním padesátinám! Naše přání bylo i upřímným poděkováním za vše, co pro nás udělal,

14 14 čím nás obohatil a stále obohacuje. Odpolední program jsme tradičně zahájili opékáním vuřtů, gulášem, kávou i zákusky. P. Petr naše posezení zpestřil vyprávěním o své nynější farnosti. Rád se s námi podělil také o zážitky ze svých četných dalekých cest, mimo jiné i z letošní cesty do Indie. Škoda jen, že toto vyprávění ukončily jeho další neodkladné povinnosti. I letošní pouť obohatil koncert z řad mládeže. Slavnost byla ukončena adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí a slavnostním požehnáním. Bohu díky za ty prožité chvíle. Lída D.

15 U kapličky v Krámech Jako každý rok i letos jsme první sobotu po slapské pouti zamířili ke kapličce v Krámech slavit mši svatou. Letos mě potěšilo, že se účastníci rozhodli konečně přiblížit k obětnímu stolu, a snad tak i lépe slyšeli slova pana faráře. Po občerstvení ducha při mši jsme pak ještě občerstvili i tělo při tradičním posezení v hasičské zbrojnici. E.Ž Pouť u kapličky v Masečíně První prázdninovou neděli jsme se sešli v Masečíně na návsi u kapličky, abychom pozdravili Pána Ježíše, jehož Nejsvětějšímu Srdci je kaplička zasvěcena. Pršelo, počasí bylo naprosto neprázdninové. Naštěstí nás bylo přesně akorát tolik, že jsme se vešli dovnitř i s pláštěnkami, holínkami a deštníky. Děti zazvonily na zvonek ve věžičce, aby místní věděli, že je vše v pořádku a na jejich kapličku jsme ani tentokrát nezapomněli. Pomodlili jsme se jako každý rok za všechny obyvatele Masečína - stálé i chataře, za ty, kteří na tuto pouť pravidelně chodí a letos z nějakého důvodu nedorazili, a taky za sebe, abychom si neuhnali rýmu. Pak jsme se spokojeni s tím, jak jsme hezky zahájili léto, rozešli do svých domovů. Marta Letos potřetí na Rovínku Za krásného letního počasí a za účasti asi šedesáti poutníků nejrůznějšího věku jsme oslavili Nanebevzetí Panny Marie u kapličky, která zde byla postavena již v r. 1841, tedy právě před 170 lety. Pan farář byl jako vždy, tak jak to má rád, u oltáře obklopen dětmi. V homilii nám připomněl, jak máme ze života Panny Marie čerpat správnou motivaci pro dosažení největšího cíle, to je spásy naší duše a života věčného. Pro splnění tohoto náročného úkolu nám mohou vydatně přispět každodenní drobné kroky, jako jsou pravidelná modlitba, návštěva kostela, četba Písma, láskyplné vztahy v rodinách, dobrý příklad pro děti, nezištná služba bližním. Těšíme se, že se u kapličky opět sejdeme na první rovínské pouti 1. května příštího roku. Jirka + Hela

16 PRAVIDELNÉ DĚNÍ VE FARNOSTECH Bohoslužby: úterý: 18:00 Štěchovice - farní kaple Svaté rodiny středa: 18:00 Štěchovice - farní kaple Svaté rodiny čtvrtek: 18:00 Slapy - kostel sv. Petra a Pavla (v zimním období dle ohlášení) pátek: 18:00 Davle - kaple Navštívení Panny Marie sobota: 18:00 Štěchovice - kostel sv. Jana Nepomuckého (s nedělní platností) neděle: 8:00 Davle - kostel sv. Kiliána 10:00 Slapy - kostel sv. Petra a Pavla Setkání ve farnosti: SPOLEČENSTVÍ STARŠÍCH - každou středu v 16:30 na faře ve Štěchovicích BIBLICKÁ HODINA - každou druhou a čtvrtou středu v měsíci v 18:30 na faře ve Štěchovicích SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ - každou 1. sobotu v měsíci v 15:00 na faře ve Štěchovicích Výuka náboženství: úterý: 14:00 - nejmladší děti, příprava na I. svaté přijímání úterý: 15:00 - starší děti vyučování probíhá na faře ve Štěchovicích Příprava na křest dospělých: sobota: po mši svaté, na faře ve Štěchovicích Svátost smíření: 15 min. před mší svatou v kostele, nebo jindy a jinde po předchozí domluvě s knězem Svátost manželství: Způsob a délku přípravy domluvit osobně s knězem Pohřeb: Domluvit předem s knězem, osobně nebo telefonicky Telefonický kontakt: Farní úřad Štěchovice, kancelář P. Adam Pawel Debek - farář Jiří Suk - místopředseda pastorační rady: Eva Žemličková - redakce PROUDY: Prezentace farností na internetových stránkách (od listopadu 2009 nové): Farní úřad Štěchovice Pan farář P. Pawel Adam Debek Úřední hodiny pro veřejnost: středa: 19:00 - farní úřad Štěchovice PROUDY Občasník pro vnitřní Adresa redakce: potřebu farnosti Štěchovice 213 Štěchovice tel.: Náklad: 250 ks Šéfred.: P. Pawel A. Debek

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo9 září 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo9 září 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo9 září 2015 VÝLET NA KOHÚTKU Středeční den 26. srpna se pro Denní stacionář Slunečnice stal dnem výjimečným. Naplánován byl výlet na Kohútku, na jeden

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více