PROUDY 84 OBČASNÍK FARNOSTÍ ŠTĚCHOVICE / ZÁŘÍ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROUDY 84 OBČASNÍK FARNOSTÍ ŠTĚCHOVICE / ZÁŘÍ 2011"

Transkript

1 PROUDY 84 OBČASNÍK FARNOSTÍ ŠTĚCHOVICE / ZÁŘÍ 2011 KŘÍŽEK V BUŠI

2 2 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS Někteří lidé říkají, že nejlepší přítel člověka je pes, jiní totéž tvrdí o knize. Jaký je, pane faráři, Váš vztah ke psům, to už víme. Ale jak je tomu s knihami? Četl jste rád jako dítě? Sám, nebo jste si raději nechával předčítat? Četl jsem vždy moc rád. Moc se nepamatuji, že by mi někdy někdo něco předčítal. Když někdo předčítá, tak chtě nechtě i určitou tóninou hlasu vytváří představu dění nebo osob. Takhle jsem si je krásně vytvářel já sám. Pokud jsem později viděl filmovou adaptaci "své" knihy, občas mě to zklamalo. Jakým knížkám jste dával přednost - pohádkám, dobrodružným příběhům nebo něčemu úplně jinému? Již jako dítě, nebo spíše mládež, jsem měl svůj oblíbený žánr, a to je historický román, třeba Quo vadis nebo Křižáci. Na vysoké škole jsem pak začal číst akční knížky a detektivky, a také jsem objevil českou Němcovou (o které jsem se mimochodem dlouho domníval, že je polskou spisovatelkou) a její pohádky, které mě vskutku nadchly. Kteří autoři (z polských i zahraničních) patří či patřívali mezi Vaše oblíbené? Všichni polští autoři doby romantizmu a pozitivizmu, jako třeba Henryk Sienkiewicz, Boleslaw Prus, Adam Mickiewicz a jiní. Ze zahraničních například Robert Ludlum a mnoho dalších. A čeští spisovatelé? Již zmíněná Božena Němcová, Jan Čep, Josef Pekař, Česká literatura mě doprovázela již od mládí. Asi ke dvanáctým narozeninám jsem od strejdy dostal knížku, která mi měla být zřejmě osudová: Spalovače mrtvol. Tak mě ty pohřby provázejí po celý život.

3 3 Zbývá Vám v současné době čas na literaturu? Ano, času na četbu mám dost a u knížky si vskutku odpočinu. V poslední době jsem četl nejvíce knížek o výchově a výcviku psů. Tímto bych chtěl poděkovat všem farníkům, kteří mě touto literaturou zásobují. Doufám, že na Guliverovi a Oliverovi je vidět, že čtu důkladně a text si beru k srdci. Čtete také v češtině, případně v jiném cizím jazyce? Česky čtu dokonce nejvíc, pak polsky. Občas, abych nezapomněl a procvičil si jazyk, přečtu něco anglicky a sem tam nějaký článek i německy. V poslední době měly u nás velký úspěch dvě knížky polských autorů - novináře Mariusze Szcygiela GOTTLAND a historika Mariusze Surosze PEPÍCI. Četl jste tyto knihy, a pokud ano, ztotožňujete se s názory na český národ tak, jak jsou v nich prezentovány? K tomu se bohužel vyjádřit nemohu, knížky jsem nečetl. Věnujete se i odborné literatuře? Ano, pravidelně čtu teologické knížky, nejčastěji spojené s exegezí Písma. Třeba poslední dobou čtu exegezi známého polského teologa Stanislawa Podgorského, který v 80. letech spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa..

4 4 A co noviny a časopisy? S časopisy je to horší. Odebírám pouze německý časopis z Erfurtu Christ in der Gegenwart (Kristus dnes) a sem tam ho prečtu. Jinak sleduji zprávy z internetu. Jak vidíte budoucnost tištěných knih? Zakoupil byste si elektronickou čtečku? Viděl jsem ji jen u nějaké paní v čekárně u zubaře. Kvůli problémům s očima a epilepsií bych si ji ale asi nekoupil. Nehledě na to, klasický text a vůně knihy mají něco do sebe a jen tak nezmizí. KŘÍŽEK V CENTRU OBCE BUŠ Křížek, který je věnován paměti válečných let , byl postaven Aloisem Jiránkem v období roků Původně byl umístěn do kamenného oplocení zahrady Jiránkových. Původní umístění křížku (fotografie z roku 1973) Nové umístění křížku v roce 2011(proti původnímu místu vzdálené cca 30 m) Křížek pochází z dílny Biskupských železáren v Rožmitálu pod Třemšínem a je vyroben za Rakouska-Uherska mezi roky Poté již železárny odlévaly pouze munici (granáty) pro 1. světovou válku a brzy po válce zkrachovaly.

5 Na konci 80. let 20. století při rozšiřování komunikace procházející Buší byl křížek přechodně umístěn těsně u stodoly Adamových na návsi. V roce 2010 rozhodlo zastupitelstvo o novém důstojnějším místě v zeleni centra obce a zároveň o celkové repasi křížku. Křížek byl doplněn o chybějící prvky a celkově restaurován. Osazen je do místního žulového kamene přivezeného z "Kopců" (lokalita jihozápadně asi 1 km od centra obce). Repasi kovových částí navrhl Martin Šerák z Černé v Pošumaví, provedl Antonín Buriánek ze Slap, chybějící části byly odlity slévárnou ve Staré Huti a nápisy obnovili písmomalíři strašnického hřbitova v Praze. Zejména se ale na akci podílela řada občanů z Buše. Křížek byl posvěcen a slavnostně znovupředstaven veřejnosti na Svatofloriánské mši konané v místě pod širým nebem Mši sloužil p. farář Pawel Adam Debek z Římskokatolické farnosti Štěchovice. Ing. Miloslav Laštovka starosta obce Buš 5

6 6 STALO SE Brigáda na Rovínku Za mlhavého a deštivého dopoledne se nás postupně sešlo na Rovínku třináct farníků, abychom připravili kapličku na prvomájovou poutní mši. Bylo nás tentokrát tolik, že jsme byli s prací brzy hotovi. Se shrabáním listí a úklidem v okolí kapličky nás už z větší části předešli místní hausbotáři, takže nám zbývalo jen vymést pavučiny, omýt oltář a lavice, vyčistit vázy, připravit plátna a vytřít kapličku. O skvělý "catering" se stejně jako loňského roku postarala Boženka Týcová, a tak jsme si při kávě nebo čaji pochutnali na velikonoční nádivce a beránku. Vzdor počasí se tedy brigáda, kterou jsme zakončili modlitbou Anděl Páně, vydařila. H + J Pouť na Rovínek Prvomájové ráno zpočátku vypadalo na déšť, ale bylo neparné počasí na výlet jak dělané. Žádné vedro, a přece příjemně. Na srazu před kostelem ve Štěchovicích se nás sešlo třináct známých i neznámých lidí a pan farář se svými psy Guliverem a Oliverem, s touhou dosáhnout cíle - kapličky na Rovínku. Pouti předcházela krátká pobožnost k Božímu milosrdenství s pože-

7 7 hnáním na cestu. Čekal nás asi osmikilometrový pochod podél řeky nádhernou přírodou Povltavské stezky. Na čtyřech zastaveních jsme rozjímali o Panně Marii. Páté zastavení bylo čistě světské - v Třebenicích v restauraci či v obchodě, kde jsme se občerstvili. Mše sv. na Rovínku přilákala více lidí, než bylo poutníků na Povltavské stezce a i počasí nám nakonec přálo, takže i letošní pouť se opravdu vydařila. Zde jsme v lesním tichu mohli skutečně nahlas vzývat Pannu Marii. Marieta Soldánová Mše sv. poprvé v Buši V pátek 6. května se v Buši za krásného počasí uskutečnila mše svatá k uctění sv. Floriána, kterou pod širým nebem sloužil náš pan farář P. Pawel. Za hojné účasti hasičů z Hradištka, Štěchovic, Slap, Bratřínova, Buše, občanů bušských, dále pak farníků věrných, kteří doputovali z blízkého okolí. Mše sv. byla věnována hasičům, zvláště těm, kteří již odešli na pravdu Boží. Tato slavnost měla ještě jednu část - k radosti mnohého "Bušáka" se světil křížek, pro který se našlo pěkné, důstojné místo. S historií křížku nás podrobně seznámil pan starosta Ing. Laštovka (viz jeho samostatný článek na str. 4). Je potěšující, že se na současnou vesnici vrací úcta k tradicím a naší historii a že udržovaná kaplička či Boží muka opět patří do naší krajiny. V. B. Májové pobožnosti 2011 Každou květnovou neděli jsme se scházeli ve štěchovickém kostele, abychom pozdravili Pannu Marii, jíž je zasvěcen tento měsíc. Doprovázely nás při tom myšlenky Ladislava Simajchla z jeho knihy "Maria a dnešní životní styl". Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, malá ochutnávka: V našich chrámech, našich domovech máme obrazy krásné ženy, pokusy o vystižení ženského ideálu, obrazy Panny Marie. Je zajímavé, jak se ten ženský ideál na mariánských obrazech v různých dobách mění. Jednou převažuje obraz modlící se ženy, jindy ženy trpící, Dolorosy, jindy korunované královny. Zřejmě si z její plnosti každá doba bere za vzor především to, co nejvíce

8 8 potřebuje, čím žije. Jaký je ten mariánský ideál ženy? Vidím jej ve zprávě evangelia sv. Matouše: Maria se odebrala do Judských hor ke své příbuzné Alžbětě a zůstala tam asi tři měsíce. Tato zpráva stojí za uvážení. Maria se právě dozvěděla velikou zvěst pro sebe: bude maminkou, matkou Vykupitele. Ale přitom slyší o stárnoucí příbuzné Alžbětě, že je už v šestém měsíci. Co dělá Maria? Neřekne si - co je mi teď do všech tetiček, teď musím myslet na sebe. Naopak: živě si představí, že první dítě pro ženu kolem padesátky není žádná maličkost. A hned se vydá za ní. Proč? Aby se nechala obdivovat, obsluhovat? Kdepak. Aby mohla posloužit Alžbětě a být při ní v těžkých chvilkách až do porodu. To je, myslím, obraz Marie pro dnešní dobu, obraz ženy sloužící. V Marii začala církev v lásce sloužit světu. Každá doba má nejen jiný ideál ženství, ale i jiný ideál církve. Zpravidla to, co té době nejvíc schází. Dnešní ideál církve je mariánský: nechce být církví triumfující, vládnoucí, ale církví, která chce sloužit všem. tak se představila světu na posledním koncilu. Ohlížíme se někdy teskně do minulosti, kolik práv církev měla dříve a kolik jich dnes ztratila. Jedním si můžeme být jisti: nikdo nikdy nevezme církvi právo nejdůležitější: právo sloužit lidem i světu v lásce. Snad i my konečně pochopíme, co nám říkal v evangeliu Pán Ježíš, když myl apoštolům nohy: Dal jsem vám příklad. Umývejte také nohy svým bližním - služte jim. Snad to letos nově pochopíme, jak svléknout sváteční roucho, opásat se zástěrou všední služby, jak se vydat s Marií přes hory za bratry a sestrami Alžbětami, kteří nás potřebují. Bůh svlékl svou božskou nádheru, aby nám v svém Synu umýval nohy, sloužil. Maria to pochopila. Kéž i my pochopíme, když budeme hledět na její příklad. Pojďme se tomu učit. M. D svaté přijímání Tento den byli všichni účastníci mše sv. ve štěchovickém kostele svědky velké slavnosti. Hned po vstupu do kostela je překvapila nádherná výzdoba celého presbytáře, všech lavic i sloupoví

9 9 bílými stuhami a květinami. Úvodem se u hlavního vchodu seřadily slavnostně oblečené děti, pro které měl nastat ten významný okamžik v jejich životě - první svaté přijímání. Bylo jich šest, tři děvčata - Klárka Homolková, A n i č k a Chaloupková a Katka Staňková a tři chlapci - Albert Čapek, Matěj Jíra a Martin Kaduch. V promluvě k nim otec Pawel pak srozumitelnou formou vysvětlil, že právě oni jsou v dnešní době těmi skutečnými celebritami, že oni jsou výjimeční a zdůraznil, aby byli na svou víru vždy patričně hrdí. Doufali jsme, že se s námi všechny děti rozdělí o své

10 10 zážitky a pocity, ale bohužel jsme dostali jen jeden příspěvek: Svaté přijímání bylo hezké, přípravy a ozdoby byly moc a moc krásné. Pan farář byl hodný a také mu moc děkuji za to, že sv. přijímání tak dobře připravil. Mně se to moc líbilo a je to pro mě výročí svatby V pátek 17. června se konala, jako ostatně každý týden, podvečerní mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie v Davli. Také se tam sešla celá naše rodina, a to u příležitosti oslavy 45. výročí dne, kdy si naši rodiče Ludmila a Karel řekli před oltářem své ANO a slíbili si lásku, úctu a věrnost. Otec Pawel v promluvě ocenil jejich obětavost a trpělivost, se kterou přijímají vše, co jim život nezapomenutelná událost v mém životě. Kačka Staňková Celá slavnost byla zakončena za hojné účasti farníků velkým pohoštěním na farní zahradě. red přináší a zároveň je pochválil za kostelnickou činnost v radotínské farnosti. A my, jejich děti, jsme vděčni za každou jejich pomoc a příklad, který nám dávali a stále dávají. Součástí bohoslužby byla obnova manželského slibu se závěrečným polibkem (otec Pawel se neubránil otázce na vnuka Marka, zda už někdy viděl dědu políbit babičku). Děkujeme za radostné okamžiky

11 11 ve společenství, které nás jako rodinu přijalo, i když jsme "lufťáci" a přejeme našim oslavencům, aby tato oslava safírové svatby byla pro ně radostí a posilou pro další společnou cestu životem. Marek Dobruský Poutní mše sv. k slavnosti Nejsvětější Trojice Na letošní poutní mši na Rovínku jsme se dostali vlastně náhodou. I když v sobotu souvislý déšť vodákům moc nepřál ("voda zdola - voda shora"), zdolali jsme s dalšími dvěma rodinami Sázavu z Týnce do Pikovic a nocovali jsme u Bendů na Chlomku. S Patrikem a Veronikou Bendovými jsme se shodli, že než začít neděli brzkým vstáváním a rozčilováním při vypravování dětí na mši v 8 hodin u Sv. Kiliána, raději využijeme Veroničin čerstvý řidičák a dojedeme auty na desátou do Slap, kde jsme ale zjistili, že se mše přesouvá na Rovínek (naštěstí se začátkem o půl hodiny později, takže jsme stíhali). "Ještě, že jsme dětem vzali mikiny," podotkla Veronika. Aměla pravdu, protože předposlední červnovou neděli očekávané teplo nahradil chlad a vítr. Znalci ale vzpomínali, že to není tak dávno, kdy se o povltavské mariánské pouti v průtrži mračen všichni mačkali ve zdejší nevelké kapli, takže jsme museli uznat, že k sebelítosti není důvod. Na Rovínku, kde jsme s Patrikem a hlavně Markem Bendovými několikrát byli i s našimi staršími dětmi na rybách, to máme moc rádi (i když my osobně odtud nemáme zážitek nějakého výjimečného úlovku). Děti se hned

12 12 rozběhly k Vltavě a za chvilku hlásily, že našly mrtvou rybičku. S lehkým namočením našeho nejmladšího Marka jsme dětem zarazili jejich oblíbené házení kamenů do vody a nasměrovali sebe i děti ke kapli. Anička s Kryštofem se nechali přemluvit a poprvé si zkusili pomáhat u oltáře, kde víceméně úspěšně bránili větru listovat misálem jinak, než jak si přál otec Pawel. Měli jsme radost hlavně ze šestiletého syna, který se zatím ministrování v naší domovské farnosti u Sv. Ludmily na Vinohradech zuby nehty bránil. Naše čtyřletá Alžběta vše sledovala z první řady a výjimečně dávala pozor, co se při mši děje, a ani skoro dvouletý Marek, kterého jsme preventivně měli na ruce, dokázal nepřitahovat pozornost. Poutní mše máme rádi, je to pro nás milá změna slavit eucharistii pod širým nebem a jsme moc rádi, že jsme se jí mohli letos účastnit na Rovínku. I přesto, že jsme se tentokrát zahřáli hlavně Božím slovem. Doufáme, že se s vaší milou farností potkáme někdy při Ostrovské pouti. Šejnostovi

13 Jubilejní 20. Ostrovská pouť Ostrovskou pouť jsme letos prožili tradičně i netradičně. Od svého začátku před dvaceti lety se tento rok konala poutní slavnost podruhé nikoliv na Ostrově, ale před kostelem sv. Kiliána. V r tomu bylo kvůli velké vodě, letos byla naopak příčinou voda nízká. Došlo totiž k velkému poklesu vodní hladiny Vltavy, a tím se vytvořily kolem břehu nepřekonatelné pásy bahna. Změna místa konání však neporušila tradici. Vždyť tuto pouť prožíváme každoročně již neuvěřitelných dvacet let. Její kořeny zasadil P. Petr Bubeníček, a ten jako před dvaceti lety byl i nyní hlavním celebrantem. Ve své promluvě nejprve vzpomněl na ty, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali uskutečnit úmysl znovu oživit místo, které téměř upadlo v zapomnění. Tato snaha rozhodně nebyla marná, vždyť úsilí vynaložené k Boží oslavě a směřující ke Kristu vždy přináší své plody a Ostrovská pouť už mnohé poutníky duchovně obdarovala měrou vrchovatou. Všechny přítomné pak P. Petr vybídl k dalšímu úsilí objevovat nová poselství o přítomnosti Boha uprostřed nás. Jeho slova zněla neúnavným pavlovským zápalem. No a to jsme mu po mši sv. dodatečně blahopřáli k jeho letošním padesátinám! Naše přání bylo i upřímným poděkováním za vše, co pro nás udělal,

14 14 čím nás obohatil a stále obohacuje. Odpolední program jsme tradičně zahájili opékáním vuřtů, gulášem, kávou i zákusky. P. Petr naše posezení zpestřil vyprávěním o své nynější farnosti. Rád se s námi podělil také o zážitky ze svých četných dalekých cest, mimo jiné i z letošní cesty do Indie. Škoda jen, že toto vyprávění ukončily jeho další neodkladné povinnosti. I letošní pouť obohatil koncert z řad mládeže. Slavnost byla ukončena adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí a slavnostním požehnáním. Bohu díky za ty prožité chvíle. Lída D.

15 U kapličky v Krámech Jako každý rok i letos jsme první sobotu po slapské pouti zamířili ke kapličce v Krámech slavit mši svatou. Letos mě potěšilo, že se účastníci rozhodli konečně přiblížit k obětnímu stolu, a snad tak i lépe slyšeli slova pana faráře. Po občerstvení ducha při mši jsme pak ještě občerstvili i tělo při tradičním posezení v hasičské zbrojnici. E.Ž Pouť u kapličky v Masečíně První prázdninovou neděli jsme se sešli v Masečíně na návsi u kapličky, abychom pozdravili Pána Ježíše, jehož Nejsvětějšímu Srdci je kaplička zasvěcena. Pršelo, počasí bylo naprosto neprázdninové. Naštěstí nás bylo přesně akorát tolik, že jsme se vešli dovnitř i s pláštěnkami, holínkami a deštníky. Děti zazvonily na zvonek ve věžičce, aby místní věděli, že je vše v pořádku a na jejich kapličku jsme ani tentokrát nezapomněli. Pomodlili jsme se jako každý rok za všechny obyvatele Masečína - stálé i chataře, za ty, kteří na tuto pouť pravidelně chodí a letos z nějakého důvodu nedorazili, a taky za sebe, abychom si neuhnali rýmu. Pak jsme se spokojeni s tím, jak jsme hezky zahájili léto, rozešli do svých domovů. Marta Letos potřetí na Rovínku Za krásného letního počasí a za účasti asi šedesáti poutníků nejrůznějšího věku jsme oslavili Nanebevzetí Panny Marie u kapličky, která zde byla postavena již v r. 1841, tedy právě před 170 lety. Pan farář byl jako vždy, tak jak to má rád, u oltáře obklopen dětmi. V homilii nám připomněl, jak máme ze života Panny Marie čerpat správnou motivaci pro dosažení největšího cíle, to je spásy naší duše a života věčného. Pro splnění tohoto náročného úkolu nám mohou vydatně přispět každodenní drobné kroky, jako jsou pravidelná modlitba, návštěva kostela, četba Písma, láskyplné vztahy v rodinách, dobrý příklad pro děti, nezištná služba bližním. Těšíme se, že se u kapličky opět sejdeme na první rovínské pouti 1. května příštího roku. Jirka + Hela

16 PRAVIDELNÉ DĚNÍ VE FARNOSTECH Bohoslužby: úterý: 18:00 Štěchovice - farní kaple Svaté rodiny středa: 18:00 Štěchovice - farní kaple Svaté rodiny čtvrtek: 18:00 Slapy - kostel sv. Petra a Pavla (v zimním období dle ohlášení) pátek: 18:00 Davle - kaple Navštívení Panny Marie sobota: 18:00 Štěchovice - kostel sv. Jana Nepomuckého (s nedělní platností) neděle: 8:00 Davle - kostel sv. Kiliána 10:00 Slapy - kostel sv. Petra a Pavla Setkání ve farnosti: SPOLEČENSTVÍ STARŠÍCH - každou středu v 16:30 na faře ve Štěchovicích BIBLICKÁ HODINA - každou druhou a čtvrtou středu v měsíci v 18:30 na faře ve Štěchovicích SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ - každou 1. sobotu v měsíci v 15:00 na faře ve Štěchovicích Výuka náboženství: úterý: 14:00 - nejmladší děti, příprava na I. svaté přijímání úterý: 15:00 - starší děti vyučování probíhá na faře ve Štěchovicích Příprava na křest dospělých: sobota: po mši svaté, na faře ve Štěchovicích Svátost smíření: 15 min. před mší svatou v kostele, nebo jindy a jinde po předchozí domluvě s knězem Svátost manželství: Způsob a délku přípravy domluvit osobně s knězem Pohřeb: Domluvit předem s knězem, osobně nebo telefonicky Telefonický kontakt: Farní úřad Štěchovice, kancelář P. Adam Pawel Debek - farář Jiří Suk - místopředseda pastorační rady: Eva Žemličková - redakce PROUDY: Prezentace farností na internetových stránkách (od listopadu 2009 nové): Farní úřad Štěchovice Pan farář P. Pawel Adam Debek Úřední hodiny pro veřejnost: středa: 19:00 - farní úřad Štěchovice PROUDY Občasník pro vnitřní Adresa redakce: potřebu farnosti Štěchovice 213 Štěchovice tel.: Náklad: 250 ks Šéfred.: P. Pawel A. Debek

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

7/2013 ČERVENEC. O angličtině pro nejmenší. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz. s Mgr. Marií Říhovou

7/2013 ČERVENEC. O angličtině pro nejmenší. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz. s Mgr. Marií Říhovou Slovo kněze V červenci budeme oslavovat Cyrilometodějské jubileum 863-2013. Slovo Boží nám ukazuje misijní poslání apoštolů, kteří budou připravovat Boží žně. Žně jsou symbolem konce světa a soudu nad

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY Č E R V E N 2 0 1 2 Milovaní farníci, vstoupili jsme do dalšího měsíce, který je pro nás korunován velkými oslavami. Od slavnosti sv. Norberta, jehož ostatky jsme

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více