čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy."

Transkript

1 K setkání s Babickým drakem došlo při jedné z aktivit tohoto občanského sdružení v naší tělocvičně OG v odpoledních hodinách. Už delší dobu jsem si říkal, že bych ony příjemné maminky, které pro své děti připravují volnočasové aktivity a které totéž nabízejí ostatním dětem z Babic, rád oslovil. Věděl jsem o působení občanského sdružení Babický drak z regionálního zpravodaje a tak nějak podvědomě z dalších různých zdrojů. Škola působí v konkrétním prostředí a v konkrétním čase. Měla by se zajímat o dění v obci, v místě, kde působí a měla by se stát jakýmsi komu- nitním centrem obce. Jistě, situace soukromé školy je trochu odlišná. Nenavštěvují ji žáci z dané obce (i když příští rok jsou ke školní docházce přijati někteří žáčci z Babic) a naše škola je navíc původně školou výhradně internátní (pochopitelně zde tudíž platí jiná pravidla). Nicméně stále platí, že škola působí v obci Babice a děti, které do ní jezdí z celého okolí by měly obec, kde škola působí, znát. Také si myslím, že babičtí obyvatelé by měli mít možnost poznat aktivity, učitele a také žáky školy, která působí v místě, kde žijí. Jednoho lednového odpole- dne jsem tedy maminky u tělocvičny oslovil a zeptal se, zda by neměly zájem nějakým způsobem s naší základní školou spolupracovat. Maminky byly velmi ochotné a hned na následující den jsme si domluvili schůzku, na které jsme se vzájemně představili a nastínili si možné formy budoucí spolupráce. Jako nosné vidíme zpočátku pořádání společných odpoledních aktivit. (jl) předsedkyní občanského sdružení Babický drak paní Martinou Kloubovou. Občanské sdruţení Babický drak organizuje anebo pomáhá organizovat různé kulturní akce pro občany Babic, aktivity pro děti z obce a okolí. Připravuje také společná setkávání rodičů a dětí, zájmové krouţky pro malé i starší děti a pro dospělé. Spolupracovat bude nyní také se základní školou OPEN GATE. Navíc mnohé jejich aktivity se budou nyní odehrávat v prostorách školy. Proč zrovna Babický drak? Co tento název znamená? Zlatý korunovaný drak na modrozeleném poli je znakem obce Babice kde společně žijeme. Zdálo se nám to jako nejlepší varianta vzhledem k rozsahu činností, kterými se zabýváme. Nepořádáme akce pouze pro děti, i když těch je nejvíc, ale snažíme se vymýšlet i něco pro dospělé. Co Vás vedlo k zaloţení sdruţení? Hlavním důvodem bylo vytvořit zázemí pro rodiče s malými dětmi. Za všemi aktivitami totiž místní ob- čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy. Naštěstí se pár maminek, ale i tatínků shodlo, že můžeme něco dělat společně. Každý něco umí a když na projektech pracujeme dohromady, dobrá věc se podaří. Jaké aktivity a činnosti především nabízíte? Hlavní činností je vedení rodinného centra kde organizujeme dopoledne pro maminky s dětmi. Mohou samozřejmě přijít i tatínkové nebo prarodiče. Náplní je cvičení, říkanky, tvoření, přednášky a podobně. Dále organizujeme i cvičení

2 a kreativní večery pro dospělé, tancování pro děti, keramiku pro děti. Pak jsou tu akce pro nás neméně důležité, které podnikáme v souladu se zvyky nebo událostmi jak plynou v kalendářním roce, jako Velikonoce, Den matek, Den otců, Drakiáda, Halloween, Mikuláš, Vánoční setkání. Mezi hodně oblíbené události patří Babická veselá náves v květnu, kterou pořádala jedna maminka úplně sama a tento rok poprvé spolu s naším sdružením. O letních prázdninách spíme jednu noc na babickém hřišti ve stanech s noční bojovkou a posezením u táboráku. Začátek školního roku pak slavíme při Loučení s létem, kde je divadélko a soutěže pro děti, nohejbalový turnaj a večerní zábava pro dospělé. V čem vidíte význam spolupráce se ZŠ Open Gate? Už jenom to, že můžeme společné akce pořádat v prostorách Open Gate nás nadchlo, protože v Babicích zatím takové zázemí nemáme. Prolnout život ve vesnici s životem ve škole je určitě přínosné jak pro nás, tak pro základní školu. Děti v Babicích se ráno rozprchnou do všech různých směrů, a tak alespoň odpoledne při zájmových aktivitách mohou poznat kamarády ze stejné vsi i školy. Spoluprací s lektory ze ZŠ to určitě nebude mít chybu. Jaká bude Vaše první společná akce? První společná záležitost je dětský karneval v neděli 6. února od 14:00 hod. Chystáme všechno, co k tomu patří hudbu, zábavu, soutěže. Ale hlavně - jak Babický drak tak ZŠ Open Gate - potřebujeme abyste přišli Vy, čtenáři, samozřejmě v maskách! Největší odměnou bude, když budete odcházet spokojení. Děkuji za rozhovor. Přeji Babickému draku a všem kolem něj, aby se dařilo a těším se na společnou spolupráci. (jl) Čas vánočních prázdnin a svátků se zdá jiţ tak vzdálený. Přesto si na něj můţeme zavzpomínat třeba vzpomínkami ţákyně 4. ročníku základní školy Lindy. Můj záţitek z prázdnin Po vánočních svátcích k nám přijíždí celá naše velká rodina z Vysočiny na několik dní na návštěvu. Je to už taková tradice, kdy se u nás všichni sejdeme a užíváme si společně volných dní. Hlavně my děti si navzájem líčíme, co jsme našly pod vánočním stromečkem. Protože letošní vánoce byly na sněhu a ne na blátě a také mrzlo až praštělo, mohli jsme si pořádně zabruslit. Ale nejprve nám tatínkové museli připravit ledové kluziště u nás na rybníku, protože byl celý zapadaný sněhem. Když bylo vše připraveno, všichni tatínkové šli na led, aby zkusili, jestli je led dost pevný. Nakonec led polili vodou, aby se lépe bruslilo. Bruslit jsme šli ale až druhý den a pořádně si to užili. Protože jsme celý rok nebruslili, byli jsme pořád na zemi. Po bruslení byl dobrý oběd a pak různé hry a také řádění v bazénu. Vždyť nás také bylo 7 dětí, a to je vždycky super. Užívali jsme si každičký den. Ale nakonec přišla neděle a všichni museli odjet. Bylo mi to líto, ale už se zase těším, že se brzy uvidíme třeba o jarních prázdninách. Proto bylo naše setkání mým nejhezčím vánočním zážitkem. Největší dárek Už jsme se nemohli s bráchou dočkat Vánoc. Každý den byl čím dál tím víc napínavější, až nakonec jsme se dočkali Štědrého dne. Ráno jsme jeli na hřbitov se strejdou, sestřenicí Evičkou a bratrancem Honzou rozsvítit svíčky na hrob babičce a dědovi. Když jsme přijeli domů, maminka už krásně prostřela stůl na štědrovečerní večeři. My s bráchou Míšou jsme se šli obléknout do svátečního. Po štědrovečerní večeři jsme čekali na Ježíška, až zazvoní. Mezitím jsme si nacvičovali koledy a domlouvali se, jaké koledy zazpíváme u vánočního stromečku. Najednou jsme uslyšeli zvonit zvoneček. Rychle jsme seběhli ze schodů a uviděli jsme stromeček a pod ním spoustu krásně zabalených dárečků. Všichni jsme se kochali tou krásou a pak jsme zazpívali koledy a poděkovali Ježíškovi za dárečky. Když jsme s bráchou roznášeli a rozbalovali dárky, byl to moc hezký pocit, protože vidět radost mojí rodiny je velmi příjemné. Dostala jsem moc krásné dárky, ale největší radost jsem měla z knížek, které jsem si přála a které jsem také od Ježíška ostala. Byly to knížky od spisovatelky, která se jmenuje Anne Bachnerová a také jedna knížka od spisovatele Ondřeje Sekory. Takže mým největším vánočním dárkem byly určitě knížky. Linda M.

3 prostřednictvím tzv akrostichů. Akrostich je nejčastěji báseň, v níž počáteční písmena každého verše tvoří jméno básníka. My jsme si tuto aktivitu ve škole upravili. Nevznikla tedy báseň, ale soubor informací o tvůrci. Nejprve si děti napsaly písmena svého jména do sloupce a pak postupovaly podle následujícího zadání: Na prvním řádku musí být jméno a je. Zde děti doplnily větu o něco důležitého, co charakterizuje je samé. Další informace o sobě se snažily poskládat do vět a použít další písmena ze svého jména. Nakonec, po konzultacích se svými kamarády, finální akrostich výtvarně ztvárnily tak, aby vyniklo jejich jméno. Cílem této aktivity je probudit v dětech tvořivost, otevřít se ostatním, vybrat nejdůležitější informace o sobě a celé to sladit do harmonického celku, se kterým budou spokojeny. Jak se jim to povedlo, posuďte na některých ukázkách sami. (pk)

4

5

6 4. ledna jsme měli jedinečnou moţnost společně sledovat zatmění Slunce při dopolední výuce plavání přímo z bazénu. Bylo to opravdu moc pěkné. Ţáci čtvrté třídy na tuto událost vzpomínají a nechali se jí inspirovat k několika zamyšlením a příběhům. Moje zatmění Slunce v roce 2011 V úterý , pro nás měl pan ředitel připravené překvapení. Dnes bude zatmění Slunce, děti! řekl pan ředitel. Nejprve jsme si přečetli novinový článek, který popisoval, jak bude vypadat zatmění Slunce. Pak jsme šli na plavání a po cestě do bazénu jsme již mohli všechno pozorovat. Do bazénu jsem přiběhl první, převlékl se a čekal na ostatní. Když přišel do bazénu i pan ředitel, zjistil, že se přes oranžovou pásku na oknech u bazénu dá sluníčko hezky pozorovat. Skočili jsme do bazénu a čekali na to, až se na nás bude sluníčko smát. Nakonec jsme se všichni dočkali. Pak jsme všichni společně skočili několikrát do vody a zase jsme měli normální plavání jako vždy. Jakub R. Zatmění slunce v roce 2011 Zatmění slunce jsem prožil se spolužáky ve škole. Dívali jsme se z bazénu přes oranžové sklo a bylo nám dobře. Začalo to v 7.58, vyvrcholení bylo v v tu dobu se na nás slunce hezky smálo - a konec byl v Bylo to moc hezké. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak kulatý stín měsíce postupně zakrýval sluneční kotouč, až z něj zbyl jenom srpek. Také bylo zajímavé, jak v okamžiku největšího zatmění bylo vidět, že je méně světla. Je to velmi vzácná událost, která se opakuje jednou za spoustu let. Příští, menší zatmění slunce bude asi za 4 roky a zatmění podobného rozsahu bude až někdy v roce Radim N. Moje proţití zatmění Slunce Tohle byla pro mě první příležitost. Zatmění Slunce jsem ještě nezažila a takovou výjimečnou událost bych si neměla nechat ujít. Naštěstí jsem se dozvěděla o tomto zázraku oblohy včas. Takže již na cestě do školy jsem se po chviličkách dívala na nebe přes dvoje sluneční brýle. Tento začátek se však nijak nevyrovnal průběhu. Bylo moc dobře, že jsme zrovna v tu dobu měli ve škole plavání. Bylo to hezké, krásné, úžasné!!! Víc se snad už ani nemůžu vyjádřit. Tento zážitek, kdy jsme se celá třída i s učitelem dívali z bazénu přes tmavě oranžovou desku na okně do oblaků na zatmění slunce, se do mě uložil a doufám, že zůstane v mých dobrých vzpomínkách napořád! Františka V Rok 2015 Dnes bude zatmění Slunce. Už chodím na gymnázium Open Gate do sekundy. Moje sestřička Tifi k nám už taky chodí, ale zatím si užívá druhou třídu základní školy pod vedením pana ředitele Luky. Občas jí to trochu závidím a měnila bych s ní. Čeká nás společný program pozorovaní zatmění Slunce se základní školou, tak se moc těším na jejich společnost. Eli Z. Rok 2026 Dnes bude zatmění Slunce. Málem bych na to tentokrát zapomněla. Celou minulou noc jsem byla vzhůru a teď se nemůžu přestat dívat na svoje sluníčko. Brzo ráno se mi narodilo moje první miminko. Eli Z. Zatmění Slunce 2026 Je mi už 25 let. Mám se z toho radovat? Nevím Právě jsem dokončila Pedagogickou fakultu v Praze. Hledala jsem práci a byla to pěkná fuška. Naštěstí měli místo v jedné pražské škole. Zatmění Slunce zastihlo mě a moje žáky při výtvarce. Koupila jsem pár speciálních sklíček a nechala je kolovat mezi dětmi, aby si to zatmění mohl každý pořádně prohlédnout. Vzpomínala jsem na zatmění v roce To jsme se se spolužáky v Open Gate drželi za ruce a dívali se na sluníčko, které se na nás krásně smálo - byl z něj vidět pouze úsměv. Potom jsme společně skočili do bazénu. Tak jsem vzpomínala na ten krásný čas a přemýšlela, jak se moji bývalí spolužáci asi mají. Co asi dělají? Musím to co nejdřív zjistit! Už se nemůžu dočkat, až je zase uvidím. Karolina H.

7 Zatmění Slunce v roce 2026 Je mi 25 let a letos na jaře jsem ukončil studium na vysoké škole. Vzpomínám, jak jsem na své bývalé škole pozoroval zatmění Slunce při hodině plavání z bazénu. Připadal jsem si tehdy jako na prázdninách u moře To mi bylo teprve deset let. Za tu dobu se toho hodně událo Tento týden mě čeká důležitý dostih. Už se na něj moc těším. Měly by jet i bývalé spolužačky ze školy OPEN GATE Eliška a Sofie, se kterými se koním věnujeme s nadšením mnoho let Pozval jsem i další spolužáky, ale mnoho z nich je v zahraničí, takže na dostih zřejmě nestihnou přijet, ale můžou ho sledovat na internetu. Rád bych tentokrát viděl zatmění Slunce z koňského sedla. Ondra L. Zatmění Jednou, když mělo být zatmění Slunce, zeptal se malý Honzík maminky: Mami, kdy už bude zatmění Slunce?,,Za chvíli. Honzík se tak těšil. Letěl nahoru do pokoje, aby si připravil svůj teleskop, který dostal k Vánocům a spoustu jiných věcí, které by mohl potřebovat. Měl všechno, jenom nemohl najít svůj skládací stoleček. Chtěl si totiž nakreslit, jak to vypadá, když Měsíc zakryje Slunce. Při hledání si ani nevšiml, že má zatažené rolety, protože si je ráno zapomenul vytáhnout. Co se asi mohlo stát? Zmeškal zatmění Slunce! Když svůj stoleček pořád nemohl najít, šel se dolů zeptat maminky, Mami, kde je můj skládací stoleček? zeptal se Honzík. Je v koši, odpověděla maminka, a proč ses nedíval na zatmění Slunce? Co, ono už bylo? Ano, Honzík se rozbrečel. Brečel asi dvě hodiny a pořád nepřestával. Maminku už to nebavilo poslouchat a tak šla za ním nahoru. Už na schodech si musela zacpat uši, aby z toho křiku neohluchla. Když vešla do pokoje, viděla, že všechny hračky jsou rozházené. Hned si domyslela, že to udělal z naštvání, jaké v něm bylo. Ale nikde ho neviděla. Podívala se do skříně, pod postel, na peřinu jestli není hrbatá. Honzík se tam rád schovával, ale teď tam nebyl. Najednou zahlídla, že okno je otevřené, což normálně nebývá. V tu chvíli maminku zahlédl i Honzík. Nechtěl, aby ho máma viděla, tak chtěl vylézt na komín. V půlce střechy mu ujela noha a zřítil se dolů. Maminka rychle seběhla dolů, aby viděla, co se stalo. Honzík se nehýbal, ale srdce mu tlouklo. Tatínek rychle zavolal sanitu. Sanitka přijela asi za deset minut a Honzíka si odvezla. V nemocnici se dozvěděli, že Honzík má zlomenou nohu a otřes mozku. Za několik hodin se Honzík probral a přišla k němu maminka (tatínek už jel do práce, aby se na něj šéf nezlobil). Honzíku, proč si lezl na střechu? divila se maminka.,,já, no, když, zakoktal se Honzík,,byl jsem tak smutný, že jsem s nikým nechtěl mluvit.,,ale slib mi, že už to nikdy neuděláš!,,ano, slíbil Honzík. Honzík sice brečel ještě několikrát, ale už přitom nedělal žádné hlouposti. Matěj R. Zatímco čtvrťáci sledovali zatmění z bazénu, páni profesoři z gymnázia použili speciální pomůcky

8 1. My favourite animal, in which they had to describe the animal, say what qualities they like about it, what it likes to eat, how to look after it, and how to train it. 2. An imaginative story, starting with the following words, (which I had given them in a dictation before). Once upon a time there lived an old man. He had a daughter, but no son. He was very unhappy about this and made the daughter dress and work like a boy. One day, a young man stopped at the house for a drink. The tasks required them to write in very different styles, using appropriate vocabulary. Most of the work from the children was very good, and some was excellent: demonstrating just how much English they have picked up since September, much of it subliminally, simply by being immersed in an English speaking environment for more than 14 hours a week. Below are just a few examples of their work. (rs) Once upon a time there lived an old man. He had a daughter but no son. He was very unhappy about this, and he made his daughter dress and work like a boy.one day a young man stopped at the house for a drink. He looked around the house and first he saw horses so he quickly ran and knocked on the door. The old man went to open the door and young man said, Do you have horses?. Yes! said the old man. Why are you asking?. I am a professional rider. When daughter heard professional rider, she ran to the man and said, Hello, my name is Ella. My dream is to be a professional rider, come in!. Oh, my name is Tom. Ella was very happy, bud her dad did not want Ella to be a rider because she can fall from a horse and hurt herself. Ella asked, Do you want some water or something to eat? Yes, I would like some water, replied Tom. When Tom had drunk water, he asked Ella, Can we start now? No! said the old man. These horses are for work, not for riding and my daughter should not ride these horses. But you can train for riding Sulika: she is a very naughty horse. After half a year, Sulika was a very well trained horse. Ella loved Sulika. She wanted to ride on her, but her dad still said no. So Tom lived with Ella and the old man. Every day Ella watched Tom when he rode on Sulika. Ella fall in love with Tom. One day, Ella asked Tom, Can you teach me to ride on Sulika, please? Well, I can, but your dad said no! I know, I know! interrupted Ella We must do it secretly! O.K. we can start tomorrow. said Tom. Sofie L. The next day, Ella was very excited. So it was Ella s first ride. She nearly fell, but still she learned a lot of things, like how to clean, how to saddle and bridle a horse. After a year Ella was a professional rider. She had already done tests for racing. So she could race. Sulika was ready for it too, but Ella s dad still didn t know anything. One day she asked her dad if she could go with Tom to a town and her dad agreed. Tom and Ella were very happy, because it was a trick: they went to the town but then to a race. So they raced, Sulika won, but her dad heard it in the news. He was happy because because his daughter won, but he was unhappy because he did not want Ella to ride. The old man let Ella to be a professional rider. She won a lot of races, and married Tom. She even won the hardest race in the world. So she was the best rider in the world. Eliška H.

9 Tereza Ch.

10 Linda M.

11 Eliška H.

12 umývárky s WC, hřiště na volejbal a jiné hry, fotbalové hřiště, florbalové hřiště, ping-pongový stůl, klouzačku, kolotoč Celý objekt je zasazen do krásné přírody. Součástí Vašich úvah při plánování letních prázdnin může být také následující informace o letním táboře, který Základní škola Open Gate bude pořádat o letních prázdninách ve dnech 23. července aţ 3. srpna tohoto roku. Místem konání letního tábora bude objekt chatové osady v Miletínských Lázních nedaleko od Miletína. V objektu, který je oplocený, jsou chatičky po čtyřech lůžkách, zděná budova s dvěma pokoji pro menší děti a se zdravotkou. Dále v objektu nalezneme kuchyni s jídelnou, Celotáborový program je velmi pestrý: florbalový turnaj, ringo, oblíbený speedminton, badminton, procvičujeme si angličtinu, každý den večer si zpíváme, hrajeme různé hry, čteme si. Samozřejmostí je také celotáborová hra, která se obsahově prolíná do všech táborových činností. Ta letošní bude zaměřená na historii, abychom navázali na školní Broučkovy výlety. Více o programu ale neprozradíme, neboť bývá každoročním překvapením. Děti budou rozděleny do 4-5 oddílů a povedou je zkušení vedoucí (naši učitelé současní či budoucí, případně lektoři, se kterými máme již zkušenosti.) Hlavním vedoucím tábora je Jiří Luka, který loni oslavil již 20. výročí pořádání letních táborů. Kapacita tábora je 50 dětí. Prioritně budeme tábor nabízet našim žákům 4. ročníku ZŠ (případně jejich sourozencům), následně nabídneme tábor přijatým žákům do ročníku Základní školy Open Gate a poté, v případě volné kapacity, bude tábor nabídnut také širší veřejnosti. Cena tábora bude 4.700,- Kč. Provozní podmínky vč. přihlášky budou k dispozici v druhé polovině února po jarních prázdninách. Fotografie zde uveřejněné jsou vzpomínkou na loňský letní tábor, kde bylo celotáborovým programem osidlování nových území v Severní Americe za doprovodu historické osobnosti Augustina Heřmana. (jl)

13 I když jsme rodiče na třídních schůzkách informovali, že chystáme konání školy v přírodě na období května, přesto jsme se nakonec rozhodli ji letošní rok nepořádat Sice jsme začali poptávat některé objekty, nicméně cena pro jednu malou třídu by byla včetně dopravy poměrně vysoká. Školu v přírodě plánujeme uspořádat příští školní rok, až budeme mít plný celý první stupeň základní školy. V takovém případě vidíme smysl školy v přírodě také v bližším kontaktu s žáky z vyšších či nižších ročníků jedné základní školy. Nicméně plánujeme v jednom květnovém týdnu stanování (cca 3 dny) v našem areálu Open Gate, které budou doprovázet školovřírodové akce v okolí naší školy (turistický pochod po okolí, táborák, apod.). (jl) Při výletech historií s cestovatelem a naším průvodcem historií panem Broučkem jsme se podívali do dalších historických období. Po setkání s odkazem Karla IV. jsme se přesunuli do období husitství, kde jsme se na hradbách Vítkova minulý pátek aktivně zúčastnili bitvy. Do druhého pololetí tohoto školního roku jsou žáci rozděleni do 4 šlechtických rodů. Připravili si a prostudovali jednotlivé erby těchto rodů a připravili také vlastní. Za různé úspěchy získávají groše, za které si mohou kupovat různé objekty v Praze (ve škole mají mapu Prahy). Na zakoupené objekty si lepí své malé erby a zapisují je do zemských desek. Navíc se ve druhém semestru dozvědí od pana Broučka, že Brouček je pouze jedno z jeho jmen a že putuje historií pod různými jmény a chrání ji od zlých duchů, kteří ji chtějí změnit, zničit Děti jsou spolu s anglickými dětmi (Chip, Biff, Kipper a dalších včetně psa Floppyho) cestovateli časem a Broučkovi pomáhají, aby se zlým duchům nepodařilo zničit historii. V anglické části tohoto cestování se dostanou do dob různých: od starověkého Říma až po druhou světovou válku. (jl)

14 Přijímací pohovory Ve dnech ledna 2011 probíhaly v Open Gate přijímací pohovory do ročníku základní školy. Během těchto dnů přišlo celkem 71 dětí, kteří se ucházely o místo v naší základní škole. Všichni vypracovávali IQ testy a povídali si s českými i anglickými učiteli. Děti byly velmi šikovné a bylo vidět, že vše braly s plnou zodpovědností. Všichni rodiče se krátce sešli se mnou k setkání, na kterém jsme si povídali o jejich prioritách ve vzdělávání dětí a důvodech, proč se zajímají o naši školu. Tato krátká setkání byla z velké části velmi příjemnou společenskou chvilkou. Výsledky se rodiče zájemců dozvědí v druhém únorovém týdnu. (jl) Nová budova školy Rok 2011 je pro Open Gate významným, neboť bude otevírat celý první stupeň ZŠ. I když bychom se do současných prostor OG vešli, připravuje se velmi intenzivně výstavba budovy nové, která by měla být zahájena letos na jaře. (jl) V příštím čísle klíčenky uveřejníme vizualizace nové budovy a více informací o projektu. První studenti matematického semináře tercie a kvarty si vyzkoušeli, jaké je to stát před 17 čtvrťáčky a vést vlastní hodinu. V rámci matematického projektu takováto příležitost čeká na každého. Studenti semináře byli rozděleni do trojic a každá skupina dostane příležitost odučit si vlastní hodinu. A jak dopadli první odvážlivci Jirka T., Alisa T. a Jan K.? O tom, že jejich hodina zaměřená na dělitelnost byla úspěšná, svědčí nadšené hodnocení samotných čtvrťáků, kteří se bez rozdílu shodli, že se jim hodina velmi líbila a že už se těší na další takovou. Ani ostatní studenti semináře během této hodiny nezaháleli. Jejich úkolem bylo vyplnit hospitační arch hodiny vedené jejich spolužáky. A jak viděli své spolužáky oni? Za všechno uvádím několik postřehů, které se v hospitačních zprávách objevily v kolonce nejsilnější zážitek z hodiny: Alisino pěkné vysvětlování; když děti na konci řekli, že to byla nejlepší hodina ze všech; neustálý organizovaný zmatek; když se děti rozdělovaly do skupin a hádaly se, kdo s kým bude, pěkně připravené pracovní listy. Jak vidíte, studenti byli leckdy ke svým kolegůmdočasným učitelům - poměrně kritičtí a já jsem moc rád, že za měsíc si vyučování ve čtvrté třídě vyzkouší další skupina studentů. Uvidíme, jestli se jim bude dařit stejně dobře, jako jejich předchůdcům. Luděk Michalik, profesor gymnázia

15 V rámci spolupráce s Charitním domovem v Mukařově jsme zpívali jejich koledníkům v prostorách haly naší školy. Naše děti zpívaly krásně, přidali se k nim také studenti gymnázia. Klíče k branám proběhly 15. ledna. Navštívili jsme Muzeum hlavního města Prahy, chrám Panny Marie Sněžné, rotundu svatého Longina, výstavu Kuky se vrací a divadelní představení Popelka v divadle Minor. V rámci akce Klíče k branám nás 17. ledna navštívil student žurnalistiky Tomáš Bystrý, který dětem vyprávěl o tom, co jsou to masová média a přiblížil jim, jak se dělají zprávy V rámci Mister Monster Open Clubu vytvořily děti společně s paní Vosátkovou pěkné příšerky, které zdobí naši nástěnku nad schody v ZŠ ( mile jsem se jich polekal, když jsem je v pátek večer po prvním dni přijímacích pohovorů do ZŠ objevil). V lednu jsem se dvakrát zúčastnil regionálních kol ankety Zlatý Ámos, kde jsem v porotě (více na a více v dubnové klíčence ). V rámci Dne otevřených dveří navštívilo Open Gate přes osmdesát zájemců o Open Gate. Přijímání učitelů na příští školní rok se pomalu blíží ke svému závěru. Jedná se o složitý proces, který probíhá prakticky již od začátku školního roku. Od druhého pololetí implementujeme do anglické výuky prvky systému Oxford Reading Tree (podrobněji v březnové klíčence ). 31. ledna proběhne v divadle školy slavnostní rozdávání pololetního vysvědčení; vyučující i žáci zhodnotí toto pololetí a promítnou si prezentaci s fotografiemi z uplynulého období. Doporučuji Vaší pozornosti interaktivní výstavu Petra Nikla PLAY v pražském Mánesu. Dotýkání se exponátů povoleno. Výstava byla prodloužena do 20. února. Další klíčenka vyjde 28. února (jl) Změna programu vyhrazena

16 Milí kamarádi, chci vám vyprávět, jak jsem prožil poslední den loňského roku. Hned ráno jsem šel k sousedům, za Adélkou a Matyášem. K snídani jsem dostal palačinky s marmeládou, které připravil jejich táta. Pak jsme si hráli. Adélka dostala X-Box, tak jsme zkusili pětiboj, bowling, ping-pong a box. Odpoledne jsme šli bobovat, vzali jsme lopaty, s nimi jsme si udělali skokánky a měli jsme se dobře. Večer jsem s mámou připravil sýrové a uherákové chlebíčky a jednohubky. Potom přišli kamarádi, hráli jsme si a všichni jsme se těšili na ohňostroj (půlnoc). Pak přišla půlnoc. Dospělí si připili šampaňským a my džusem. Dali jsme si pusu, popřáli vše nejlepší a pak začal ohňostroj. Spousta krásných barevných raket, prskavek a dýmovnic. Moc jsme si to užili. Nový rok 2011 jsem začal tím, že jsem šel spát ve 3 hodiny ráno se vzpomínkou na hezký den. Radim N. za přispění žáků ZŠ OG vydává ZŠ Open Gate (pk) Petra Kobrová (rs) Richard Seccombe (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, ÚNOR 2011

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. My spring holiday. My spring holiday. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. My spring holiday. My spring holiday. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) My spring holiday Stručná anotace učební jednotky Žáci na základě spolupráce v páru a poté i ve

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více