čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy."

Transkript

1 K setkání s Babickým drakem došlo při jedné z aktivit tohoto občanského sdružení v naší tělocvičně OG v odpoledních hodinách. Už delší dobu jsem si říkal, že bych ony příjemné maminky, které pro své děti připravují volnočasové aktivity a které totéž nabízejí ostatním dětem z Babic, rád oslovil. Věděl jsem o působení občanského sdružení Babický drak z regionálního zpravodaje a tak nějak podvědomě z dalších různých zdrojů. Škola působí v konkrétním prostředí a v konkrétním čase. Měla by se zajímat o dění v obci, v místě, kde působí a měla by se stát jakýmsi komu- nitním centrem obce. Jistě, situace soukromé školy je trochu odlišná. Nenavštěvují ji žáci z dané obce (i když příští rok jsou ke školní docházce přijati někteří žáčci z Babic) a naše škola je navíc původně školou výhradně internátní (pochopitelně zde tudíž platí jiná pravidla). Nicméně stále platí, že škola působí v obci Babice a děti, které do ní jezdí z celého okolí by měly obec, kde škola působí, znát. Také si myslím, že babičtí obyvatelé by měli mít možnost poznat aktivity, učitele a také žáky školy, která působí v místě, kde žijí. Jednoho lednového odpole- dne jsem tedy maminky u tělocvičny oslovil a zeptal se, zda by neměly zájem nějakým způsobem s naší základní školou spolupracovat. Maminky byly velmi ochotné a hned na následující den jsme si domluvili schůzku, na které jsme se vzájemně představili a nastínili si možné formy budoucí spolupráce. Jako nosné vidíme zpočátku pořádání společných odpoledních aktivit. (jl) předsedkyní občanského sdružení Babický drak paní Martinou Kloubovou. Občanské sdruţení Babický drak organizuje anebo pomáhá organizovat různé kulturní akce pro občany Babic, aktivity pro děti z obce a okolí. Připravuje také společná setkávání rodičů a dětí, zájmové krouţky pro malé i starší děti a pro dospělé. Spolupracovat bude nyní také se základní školou OPEN GATE. Navíc mnohé jejich aktivity se budou nyní odehrávat v prostorách školy. Proč zrovna Babický drak? Co tento název znamená? Zlatý korunovaný drak na modrozeleném poli je znakem obce Babice kde společně žijeme. Zdálo se nám to jako nejlepší varianta vzhledem k rozsahu činností, kterými se zabýváme. Nepořádáme akce pouze pro děti, i když těch je nejvíc, ale snažíme se vymýšlet i něco pro dospělé. Co Vás vedlo k zaloţení sdruţení? Hlavním důvodem bylo vytvořit zázemí pro rodiče s malými dětmi. Za všemi aktivitami totiž místní ob- čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy. Naštěstí se pár maminek, ale i tatínků shodlo, že můžeme něco dělat společně. Každý něco umí a když na projektech pracujeme dohromady, dobrá věc se podaří. Jaké aktivity a činnosti především nabízíte? Hlavní činností je vedení rodinného centra kde organizujeme dopoledne pro maminky s dětmi. Mohou samozřejmě přijít i tatínkové nebo prarodiče. Náplní je cvičení, říkanky, tvoření, přednášky a podobně. Dále organizujeme i cvičení

2 a kreativní večery pro dospělé, tancování pro děti, keramiku pro děti. Pak jsou tu akce pro nás neméně důležité, které podnikáme v souladu se zvyky nebo událostmi jak plynou v kalendářním roce, jako Velikonoce, Den matek, Den otců, Drakiáda, Halloween, Mikuláš, Vánoční setkání. Mezi hodně oblíbené události patří Babická veselá náves v květnu, kterou pořádala jedna maminka úplně sama a tento rok poprvé spolu s naším sdružením. O letních prázdninách spíme jednu noc na babickém hřišti ve stanech s noční bojovkou a posezením u táboráku. Začátek školního roku pak slavíme při Loučení s létem, kde je divadélko a soutěže pro děti, nohejbalový turnaj a večerní zábava pro dospělé. V čem vidíte význam spolupráce se ZŠ Open Gate? Už jenom to, že můžeme společné akce pořádat v prostorách Open Gate nás nadchlo, protože v Babicích zatím takové zázemí nemáme. Prolnout život ve vesnici s životem ve škole je určitě přínosné jak pro nás, tak pro základní školu. Děti v Babicích se ráno rozprchnou do všech různých směrů, a tak alespoň odpoledne při zájmových aktivitách mohou poznat kamarády ze stejné vsi i školy. Spoluprací s lektory ze ZŠ to určitě nebude mít chybu. Jaká bude Vaše první společná akce? První společná záležitost je dětský karneval v neděli 6. února od 14:00 hod. Chystáme všechno, co k tomu patří hudbu, zábavu, soutěže. Ale hlavně - jak Babický drak tak ZŠ Open Gate - potřebujeme abyste přišli Vy, čtenáři, samozřejmě v maskách! Největší odměnou bude, když budete odcházet spokojení. Děkuji za rozhovor. Přeji Babickému draku a všem kolem něj, aby se dařilo a těším se na společnou spolupráci. (jl) Čas vánočních prázdnin a svátků se zdá jiţ tak vzdálený. Přesto si na něj můţeme zavzpomínat třeba vzpomínkami ţákyně 4. ročníku základní školy Lindy. Můj záţitek z prázdnin Po vánočních svátcích k nám přijíždí celá naše velká rodina z Vysočiny na několik dní na návštěvu. Je to už taková tradice, kdy se u nás všichni sejdeme a užíváme si společně volných dní. Hlavně my děti si navzájem líčíme, co jsme našly pod vánočním stromečkem. Protože letošní vánoce byly na sněhu a ne na blátě a také mrzlo až praštělo, mohli jsme si pořádně zabruslit. Ale nejprve nám tatínkové museli připravit ledové kluziště u nás na rybníku, protože byl celý zapadaný sněhem. Když bylo vše připraveno, všichni tatínkové šli na led, aby zkusili, jestli je led dost pevný. Nakonec led polili vodou, aby se lépe bruslilo. Bruslit jsme šli ale až druhý den a pořádně si to užili. Protože jsme celý rok nebruslili, byli jsme pořád na zemi. Po bruslení byl dobrý oběd a pak různé hry a také řádění v bazénu. Vždyť nás také bylo 7 dětí, a to je vždycky super. Užívali jsme si každičký den. Ale nakonec přišla neděle a všichni museli odjet. Bylo mi to líto, ale už se zase těším, že se brzy uvidíme třeba o jarních prázdninách. Proto bylo naše setkání mým nejhezčím vánočním zážitkem. Největší dárek Už jsme se nemohli s bráchou dočkat Vánoc. Každý den byl čím dál tím víc napínavější, až nakonec jsme se dočkali Štědrého dne. Ráno jsme jeli na hřbitov se strejdou, sestřenicí Evičkou a bratrancem Honzou rozsvítit svíčky na hrob babičce a dědovi. Když jsme přijeli domů, maminka už krásně prostřela stůl na štědrovečerní večeři. My s bráchou Míšou jsme se šli obléknout do svátečního. Po štědrovečerní večeři jsme čekali na Ježíška, až zazvoní. Mezitím jsme si nacvičovali koledy a domlouvali se, jaké koledy zazpíváme u vánočního stromečku. Najednou jsme uslyšeli zvonit zvoneček. Rychle jsme seběhli ze schodů a uviděli jsme stromeček a pod ním spoustu krásně zabalených dárečků. Všichni jsme se kochali tou krásou a pak jsme zazpívali koledy a poděkovali Ježíškovi za dárečky. Když jsme s bráchou roznášeli a rozbalovali dárky, byl to moc hezký pocit, protože vidět radost mojí rodiny je velmi příjemné. Dostala jsem moc krásné dárky, ale největší radost jsem měla z knížek, které jsem si přála a které jsem také od Ježíška ostala. Byly to knížky od spisovatelky, která se jmenuje Anne Bachnerová a také jedna knížka od spisovatele Ondřeje Sekory. Takže mým největším vánočním dárkem byly určitě knížky. Linda M.

3 prostřednictvím tzv akrostichů. Akrostich je nejčastěji báseň, v níž počáteční písmena každého verše tvoří jméno básníka. My jsme si tuto aktivitu ve škole upravili. Nevznikla tedy báseň, ale soubor informací o tvůrci. Nejprve si děti napsaly písmena svého jména do sloupce a pak postupovaly podle následujícího zadání: Na prvním řádku musí být jméno a je. Zde děti doplnily větu o něco důležitého, co charakterizuje je samé. Další informace o sobě se snažily poskládat do vět a použít další písmena ze svého jména. Nakonec, po konzultacích se svými kamarády, finální akrostich výtvarně ztvárnily tak, aby vyniklo jejich jméno. Cílem této aktivity je probudit v dětech tvořivost, otevřít se ostatním, vybrat nejdůležitější informace o sobě a celé to sladit do harmonického celku, se kterým budou spokojeny. Jak se jim to povedlo, posuďte na některých ukázkách sami. (pk)

4

5

6 4. ledna jsme měli jedinečnou moţnost společně sledovat zatmění Slunce při dopolední výuce plavání přímo z bazénu. Bylo to opravdu moc pěkné. Ţáci čtvrté třídy na tuto událost vzpomínají a nechali se jí inspirovat k několika zamyšlením a příběhům. Moje zatmění Slunce v roce 2011 V úterý , pro nás měl pan ředitel připravené překvapení. Dnes bude zatmění Slunce, děti! řekl pan ředitel. Nejprve jsme si přečetli novinový článek, který popisoval, jak bude vypadat zatmění Slunce. Pak jsme šli na plavání a po cestě do bazénu jsme již mohli všechno pozorovat. Do bazénu jsem přiběhl první, převlékl se a čekal na ostatní. Když přišel do bazénu i pan ředitel, zjistil, že se přes oranžovou pásku na oknech u bazénu dá sluníčko hezky pozorovat. Skočili jsme do bazénu a čekali na to, až se na nás bude sluníčko smát. Nakonec jsme se všichni dočkali. Pak jsme všichni společně skočili několikrát do vody a zase jsme měli normální plavání jako vždy. Jakub R. Zatmění slunce v roce 2011 Zatmění slunce jsem prožil se spolužáky ve škole. Dívali jsme se z bazénu přes oranžové sklo a bylo nám dobře. Začalo to v 7.58, vyvrcholení bylo v v tu dobu se na nás slunce hezky smálo - a konec byl v Bylo to moc hezké. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak kulatý stín měsíce postupně zakrýval sluneční kotouč, až z něj zbyl jenom srpek. Také bylo zajímavé, jak v okamžiku největšího zatmění bylo vidět, že je méně světla. Je to velmi vzácná událost, která se opakuje jednou za spoustu let. Příští, menší zatmění slunce bude asi za 4 roky a zatmění podobného rozsahu bude až někdy v roce Radim N. Moje proţití zatmění Slunce Tohle byla pro mě první příležitost. Zatmění Slunce jsem ještě nezažila a takovou výjimečnou událost bych si neměla nechat ujít. Naštěstí jsem se dozvěděla o tomto zázraku oblohy včas. Takže již na cestě do školy jsem se po chviličkách dívala na nebe přes dvoje sluneční brýle. Tento začátek se však nijak nevyrovnal průběhu. Bylo moc dobře, že jsme zrovna v tu dobu měli ve škole plavání. Bylo to hezké, krásné, úžasné!!! Víc se snad už ani nemůžu vyjádřit. Tento zážitek, kdy jsme se celá třída i s učitelem dívali z bazénu přes tmavě oranžovou desku na okně do oblaků na zatmění slunce, se do mě uložil a doufám, že zůstane v mých dobrých vzpomínkách napořád! Františka V Rok 2015 Dnes bude zatmění Slunce. Už chodím na gymnázium Open Gate do sekundy. Moje sestřička Tifi k nám už taky chodí, ale zatím si užívá druhou třídu základní školy pod vedením pana ředitele Luky. Občas jí to trochu závidím a měnila bych s ní. Čeká nás společný program pozorovaní zatmění Slunce se základní školou, tak se moc těším na jejich společnost. Eli Z. Rok 2026 Dnes bude zatmění Slunce. Málem bych na to tentokrát zapomněla. Celou minulou noc jsem byla vzhůru a teď se nemůžu přestat dívat na svoje sluníčko. Brzo ráno se mi narodilo moje první miminko. Eli Z. Zatmění Slunce 2026 Je mi už 25 let. Mám se z toho radovat? Nevím Právě jsem dokončila Pedagogickou fakultu v Praze. Hledala jsem práci a byla to pěkná fuška. Naštěstí měli místo v jedné pražské škole. Zatmění Slunce zastihlo mě a moje žáky při výtvarce. Koupila jsem pár speciálních sklíček a nechala je kolovat mezi dětmi, aby si to zatmění mohl každý pořádně prohlédnout. Vzpomínala jsem na zatmění v roce To jsme se se spolužáky v Open Gate drželi za ruce a dívali se na sluníčko, které se na nás krásně smálo - byl z něj vidět pouze úsměv. Potom jsme společně skočili do bazénu. Tak jsem vzpomínala na ten krásný čas a přemýšlela, jak se moji bývalí spolužáci asi mají. Co asi dělají? Musím to co nejdřív zjistit! Už se nemůžu dočkat, až je zase uvidím. Karolina H.

7 Zatmění Slunce v roce 2026 Je mi 25 let a letos na jaře jsem ukončil studium na vysoké škole. Vzpomínám, jak jsem na své bývalé škole pozoroval zatmění Slunce při hodině plavání z bazénu. Připadal jsem si tehdy jako na prázdninách u moře To mi bylo teprve deset let. Za tu dobu se toho hodně událo Tento týden mě čeká důležitý dostih. Už se na něj moc těším. Měly by jet i bývalé spolužačky ze školy OPEN GATE Eliška a Sofie, se kterými se koním věnujeme s nadšením mnoho let Pozval jsem i další spolužáky, ale mnoho z nich je v zahraničí, takže na dostih zřejmě nestihnou přijet, ale můžou ho sledovat na internetu. Rád bych tentokrát viděl zatmění Slunce z koňského sedla. Ondra L. Zatmění Jednou, když mělo být zatmění Slunce, zeptal se malý Honzík maminky: Mami, kdy už bude zatmění Slunce?,,Za chvíli. Honzík se tak těšil. Letěl nahoru do pokoje, aby si připravil svůj teleskop, který dostal k Vánocům a spoustu jiných věcí, které by mohl potřebovat. Měl všechno, jenom nemohl najít svůj skládací stoleček. Chtěl si totiž nakreslit, jak to vypadá, když Měsíc zakryje Slunce. Při hledání si ani nevšiml, že má zatažené rolety, protože si je ráno zapomenul vytáhnout. Co se asi mohlo stát? Zmeškal zatmění Slunce! Když svůj stoleček pořád nemohl najít, šel se dolů zeptat maminky, Mami, kde je můj skládací stoleček? zeptal se Honzík. Je v koši, odpověděla maminka, a proč ses nedíval na zatmění Slunce? Co, ono už bylo? Ano, Honzík se rozbrečel. Brečel asi dvě hodiny a pořád nepřestával. Maminku už to nebavilo poslouchat a tak šla za ním nahoru. Už na schodech si musela zacpat uši, aby z toho křiku neohluchla. Když vešla do pokoje, viděla, že všechny hračky jsou rozházené. Hned si domyslela, že to udělal z naštvání, jaké v něm bylo. Ale nikde ho neviděla. Podívala se do skříně, pod postel, na peřinu jestli není hrbatá. Honzík se tam rád schovával, ale teď tam nebyl. Najednou zahlídla, že okno je otevřené, což normálně nebývá. V tu chvíli maminku zahlédl i Honzík. Nechtěl, aby ho máma viděla, tak chtěl vylézt na komín. V půlce střechy mu ujela noha a zřítil se dolů. Maminka rychle seběhla dolů, aby viděla, co se stalo. Honzík se nehýbal, ale srdce mu tlouklo. Tatínek rychle zavolal sanitu. Sanitka přijela asi za deset minut a Honzíka si odvezla. V nemocnici se dozvěděli, že Honzík má zlomenou nohu a otřes mozku. Za několik hodin se Honzík probral a přišla k němu maminka (tatínek už jel do práce, aby se na něj šéf nezlobil). Honzíku, proč si lezl na střechu? divila se maminka.,,já, no, když, zakoktal se Honzík,,byl jsem tak smutný, že jsem s nikým nechtěl mluvit.,,ale slib mi, že už to nikdy neuděláš!,,ano, slíbil Honzík. Honzík sice brečel ještě několikrát, ale už přitom nedělal žádné hlouposti. Matěj R. Zatímco čtvrťáci sledovali zatmění z bazénu, páni profesoři z gymnázia použili speciální pomůcky

8 1. My favourite animal, in which they had to describe the animal, say what qualities they like about it, what it likes to eat, how to look after it, and how to train it. 2. An imaginative story, starting with the following words, (which I had given them in a dictation before). Once upon a time there lived an old man. He had a daughter, but no son. He was very unhappy about this and made the daughter dress and work like a boy. One day, a young man stopped at the house for a drink. The tasks required them to write in very different styles, using appropriate vocabulary. Most of the work from the children was very good, and some was excellent: demonstrating just how much English they have picked up since September, much of it subliminally, simply by being immersed in an English speaking environment for more than 14 hours a week. Below are just a few examples of their work. (rs) Once upon a time there lived an old man. He had a daughter but no son. He was very unhappy about this, and he made his daughter dress and work like a boy.one day a young man stopped at the house for a drink. He looked around the house and first he saw horses so he quickly ran and knocked on the door. The old man went to open the door and young man said, Do you have horses?. Yes! said the old man. Why are you asking?. I am a professional rider. When daughter heard professional rider, she ran to the man and said, Hello, my name is Ella. My dream is to be a professional rider, come in!. Oh, my name is Tom. Ella was very happy, bud her dad did not want Ella to be a rider because she can fall from a horse and hurt herself. Ella asked, Do you want some water or something to eat? Yes, I would like some water, replied Tom. When Tom had drunk water, he asked Ella, Can we start now? No! said the old man. These horses are for work, not for riding and my daughter should not ride these horses. But you can train for riding Sulika: she is a very naughty horse. After half a year, Sulika was a very well trained horse. Ella loved Sulika. She wanted to ride on her, but her dad still said no. So Tom lived with Ella and the old man. Every day Ella watched Tom when he rode on Sulika. Ella fall in love with Tom. One day, Ella asked Tom, Can you teach me to ride on Sulika, please? Well, I can, but your dad said no! I know, I know! interrupted Ella We must do it secretly! O.K. we can start tomorrow. said Tom. Sofie L. The next day, Ella was very excited. So it was Ella s first ride. She nearly fell, but still she learned a lot of things, like how to clean, how to saddle and bridle a horse. After a year Ella was a professional rider. She had already done tests for racing. So she could race. Sulika was ready for it too, but Ella s dad still didn t know anything. One day she asked her dad if she could go with Tom to a town and her dad agreed. Tom and Ella were very happy, because it was a trick: they went to the town but then to a race. So they raced, Sulika won, but her dad heard it in the news. He was happy because because his daughter won, but he was unhappy because he did not want Ella to ride. The old man let Ella to be a professional rider. She won a lot of races, and married Tom. She even won the hardest race in the world. So she was the best rider in the world. Eliška H.

9 Tereza Ch.

10 Linda M.

11 Eliška H.

12 umývárky s WC, hřiště na volejbal a jiné hry, fotbalové hřiště, florbalové hřiště, ping-pongový stůl, klouzačku, kolotoč Celý objekt je zasazen do krásné přírody. Součástí Vašich úvah při plánování letních prázdnin může být také následující informace o letním táboře, který Základní škola Open Gate bude pořádat o letních prázdninách ve dnech 23. července aţ 3. srpna tohoto roku. Místem konání letního tábora bude objekt chatové osady v Miletínských Lázních nedaleko od Miletína. V objektu, který je oplocený, jsou chatičky po čtyřech lůžkách, zděná budova s dvěma pokoji pro menší děti a se zdravotkou. Dále v objektu nalezneme kuchyni s jídelnou, Celotáborový program je velmi pestrý: florbalový turnaj, ringo, oblíbený speedminton, badminton, procvičujeme si angličtinu, každý den večer si zpíváme, hrajeme různé hry, čteme si. Samozřejmostí je také celotáborová hra, která se obsahově prolíná do všech táborových činností. Ta letošní bude zaměřená na historii, abychom navázali na školní Broučkovy výlety. Více o programu ale neprozradíme, neboť bývá každoročním překvapením. Děti budou rozděleny do 4-5 oddílů a povedou je zkušení vedoucí (naši učitelé současní či budoucí, případně lektoři, se kterými máme již zkušenosti.) Hlavním vedoucím tábora je Jiří Luka, který loni oslavil již 20. výročí pořádání letních táborů. Kapacita tábora je 50 dětí. Prioritně budeme tábor nabízet našim žákům 4. ročníku ZŠ (případně jejich sourozencům), následně nabídneme tábor přijatým žákům do ročníku Základní školy Open Gate a poté, v případě volné kapacity, bude tábor nabídnut také širší veřejnosti. Cena tábora bude 4.700,- Kč. Provozní podmínky vč. přihlášky budou k dispozici v druhé polovině února po jarních prázdninách. Fotografie zde uveřejněné jsou vzpomínkou na loňský letní tábor, kde bylo celotáborovým programem osidlování nových území v Severní Americe za doprovodu historické osobnosti Augustina Heřmana. (jl)

13 I když jsme rodiče na třídních schůzkách informovali, že chystáme konání školy v přírodě na období května, přesto jsme se nakonec rozhodli ji letošní rok nepořádat Sice jsme začali poptávat některé objekty, nicméně cena pro jednu malou třídu by byla včetně dopravy poměrně vysoká. Školu v přírodě plánujeme uspořádat příští školní rok, až budeme mít plný celý první stupeň základní školy. V takovém případě vidíme smysl školy v přírodě také v bližším kontaktu s žáky z vyšších či nižších ročníků jedné základní školy. Nicméně plánujeme v jednom květnovém týdnu stanování (cca 3 dny) v našem areálu Open Gate, které budou doprovázet školovřírodové akce v okolí naší školy (turistický pochod po okolí, táborák, apod.). (jl) Při výletech historií s cestovatelem a naším průvodcem historií panem Broučkem jsme se podívali do dalších historických období. Po setkání s odkazem Karla IV. jsme se přesunuli do období husitství, kde jsme se na hradbách Vítkova minulý pátek aktivně zúčastnili bitvy. Do druhého pololetí tohoto školního roku jsou žáci rozděleni do 4 šlechtických rodů. Připravili si a prostudovali jednotlivé erby těchto rodů a připravili také vlastní. Za různé úspěchy získávají groše, za které si mohou kupovat různé objekty v Praze (ve škole mají mapu Prahy). Na zakoupené objekty si lepí své malé erby a zapisují je do zemských desek. Navíc se ve druhém semestru dozvědí od pana Broučka, že Brouček je pouze jedno z jeho jmen a že putuje historií pod různými jmény a chrání ji od zlých duchů, kteří ji chtějí změnit, zničit Děti jsou spolu s anglickými dětmi (Chip, Biff, Kipper a dalších včetně psa Floppyho) cestovateli časem a Broučkovi pomáhají, aby se zlým duchům nepodařilo zničit historii. V anglické části tohoto cestování se dostanou do dob různých: od starověkého Říma až po druhou světovou válku. (jl)

14 Přijímací pohovory Ve dnech ledna 2011 probíhaly v Open Gate přijímací pohovory do ročníku základní školy. Během těchto dnů přišlo celkem 71 dětí, kteří se ucházely o místo v naší základní škole. Všichni vypracovávali IQ testy a povídali si s českými i anglickými učiteli. Děti byly velmi šikovné a bylo vidět, že vše braly s plnou zodpovědností. Všichni rodiče se krátce sešli se mnou k setkání, na kterém jsme si povídali o jejich prioritách ve vzdělávání dětí a důvodech, proč se zajímají o naši školu. Tato krátká setkání byla z velké části velmi příjemnou společenskou chvilkou. Výsledky se rodiče zájemců dozvědí v druhém únorovém týdnu. (jl) Nová budova školy Rok 2011 je pro Open Gate významným, neboť bude otevírat celý první stupeň ZŠ. I když bychom se do současných prostor OG vešli, připravuje se velmi intenzivně výstavba budovy nové, která by měla být zahájena letos na jaře. (jl) V příštím čísle klíčenky uveřejníme vizualizace nové budovy a více informací o projektu. První studenti matematického semináře tercie a kvarty si vyzkoušeli, jaké je to stát před 17 čtvrťáčky a vést vlastní hodinu. V rámci matematického projektu takováto příležitost čeká na každého. Studenti semináře byli rozděleni do trojic a každá skupina dostane příležitost odučit si vlastní hodinu. A jak dopadli první odvážlivci Jirka T., Alisa T. a Jan K.? O tom, že jejich hodina zaměřená na dělitelnost byla úspěšná, svědčí nadšené hodnocení samotných čtvrťáků, kteří se bez rozdílu shodli, že se jim hodina velmi líbila a že už se těší na další takovou. Ani ostatní studenti semináře během této hodiny nezaháleli. Jejich úkolem bylo vyplnit hospitační arch hodiny vedené jejich spolužáky. A jak viděli své spolužáky oni? Za všechno uvádím několik postřehů, které se v hospitačních zprávách objevily v kolonce nejsilnější zážitek z hodiny: Alisino pěkné vysvětlování; když děti na konci řekli, že to byla nejlepší hodina ze všech; neustálý organizovaný zmatek; když se děti rozdělovaly do skupin a hádaly se, kdo s kým bude, pěkně připravené pracovní listy. Jak vidíte, studenti byli leckdy ke svým kolegůmdočasným učitelům - poměrně kritičtí a já jsem moc rád, že za měsíc si vyučování ve čtvrté třídě vyzkouší další skupina studentů. Uvidíme, jestli se jim bude dařit stejně dobře, jako jejich předchůdcům. Luděk Michalik, profesor gymnázia

15 V rámci spolupráce s Charitním domovem v Mukařově jsme zpívali jejich koledníkům v prostorách haly naší školy. Naše děti zpívaly krásně, přidali se k nim také studenti gymnázia. Klíče k branám proběhly 15. ledna. Navštívili jsme Muzeum hlavního města Prahy, chrám Panny Marie Sněžné, rotundu svatého Longina, výstavu Kuky se vrací a divadelní představení Popelka v divadle Minor. V rámci akce Klíče k branám nás 17. ledna navštívil student žurnalistiky Tomáš Bystrý, který dětem vyprávěl o tom, co jsou to masová média a přiblížil jim, jak se dělají zprávy V rámci Mister Monster Open Clubu vytvořily děti společně s paní Vosátkovou pěkné příšerky, které zdobí naši nástěnku nad schody v ZŠ ( mile jsem se jich polekal, když jsem je v pátek večer po prvním dni přijímacích pohovorů do ZŠ objevil). V lednu jsem se dvakrát zúčastnil regionálních kol ankety Zlatý Ámos, kde jsem v porotě (více na a více v dubnové klíčence ). V rámci Dne otevřených dveří navštívilo Open Gate přes osmdesát zájemců o Open Gate. Přijímání učitelů na příští školní rok se pomalu blíží ke svému závěru. Jedná se o složitý proces, který probíhá prakticky již od začátku školního roku. Od druhého pololetí implementujeme do anglické výuky prvky systému Oxford Reading Tree (podrobněji v březnové klíčence ). 31. ledna proběhne v divadle školy slavnostní rozdávání pololetního vysvědčení; vyučující i žáci zhodnotí toto pololetí a promítnou si prezentaci s fotografiemi z uplynulého období. Doporučuji Vaší pozornosti interaktivní výstavu Petra Nikla PLAY v pražském Mánesu. Dotýkání se exponátů povoleno. Výstava byla prodloužena do 20. února. Další klíčenka vyjde 28. února (jl) Změna programu vyhrazena

16 Milí kamarádi, chci vám vyprávět, jak jsem prožil poslední den loňského roku. Hned ráno jsem šel k sousedům, za Adélkou a Matyášem. K snídani jsem dostal palačinky s marmeládou, které připravil jejich táta. Pak jsme si hráli. Adélka dostala X-Box, tak jsme zkusili pětiboj, bowling, ping-pong a box. Odpoledne jsme šli bobovat, vzali jsme lopaty, s nimi jsme si udělali skokánky a měli jsme se dobře. Večer jsem s mámou připravil sýrové a uherákové chlebíčky a jednohubky. Potom přišli kamarádi, hráli jsme si a všichni jsme se těšili na ohňostroj (půlnoc). Pak přišla půlnoc. Dospělí si připili šampaňským a my džusem. Dali jsme si pusu, popřáli vše nejlepší a pak začal ohňostroj. Spousta krásných barevných raket, prskavek a dýmovnic. Moc jsme si to užili. Nový rok 2011 jsem začal tím, že jsem šel spát ve 3 hodiny ráno se vzpomínkou na hezký den. Radim N. za přispění žáků ZŠ OG vydává ZŠ Open Gate (pk) Petra Kobrová (rs) Richard Seccombe (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, ÚNOR 2011

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání Velikonoční období Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce a červen jiţ hlásí

Více

Hezké podzimní čtení klíčenky.

Hezké podzimní čtení klíčenky. Škola podle Gutha Jarkovského Úvodní stránky tohoto čísla klíčenky budou věnovány osobnosti pana Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského a nebo spíše jeho poselství. Proč právě jemu? Především proto, ţe jsme

Více

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav Ročník čtvrtý Číslo II Listopad - Prosinec 2012 NEPRODEJNÉ časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav skolnik-casopis.8u.cz g8mb.cz Pomoc Téma: 4 Taneční 5 Charitativní sbírka 12 Boleslavsko hledá talent

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto V Open Gate se chceme zaměřovat na komplexní rozvoj osobnosti dítěte tedy na rozvoj zdravé osobnosti člověka. K tomu patří pochopitelně akademické vzdělání, výchova v oblasti společenské zodpovědnosti,

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Vítejte v novém školním roce...

Vítejte v novém školním roce... Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

What are our wishes to the Czech Republic?

What are our wishes to the Czech Republic? K závěru října a začátku listopadu jiţ tradičně patří některé nevšední dny. Původně jsem tedy do klíčenkového úvodníku chtěl napsat o oslavě Halloweenu u nás ve škole. Chtěl jsem psát také o státním svátku

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

Posbíráno ze všech stran 5

Posbíráno ze všech stran 5 Úvodník Kouzelný dědeček. Nikdy nebyla prohra mého oblíbeného klubu tak krásná a poučná. Cestou ze zápasu jsem totiž potkal kouzelného dědečka, ale o tom až za chvíli. Šinu si to k tramvaji a po zjištění,

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Milí čtenáři, máte v rukách čerstvé Drobky, které - na rozdíl od těch obyčejných - nepatří do odpadkového koše, ale naopak věříme, že si právem zaslouží

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více