Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu"

Transkript

1 Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském prostředí Shrnutí Ovlivňují řízení jednak prostřednictvím změn v roli jednotlivých funkcí řízení (stanovení cílů, výběr alternativ, plánování, rozhodování, kontrola) jednak orientují pozornost na řízení v dlouhodobém horizontu. Manažerské účetnictví nejen zaznamenává průběh procesů pro operativní rozhodování a plánování, ale stává se významnou součástí strategického (dlouhodobého) řízení. V oblasti nákladů: zvýrazňují úlohu strategického řízení nákladů, tj. nikoli řízení nákladů na úrovni sledování nákladů a se snahou o maximální hospodárnost při provádění operací v rámci procesu výkonů, ale zaměřují pozornost na řízení nákladů ve fázi přípravy výroby. Manažerské účetnictví nejprve: - informace pro řízení po linii výkonů - informace pro řízení po linii vnitropodnikových útvarů V 80. letech se orientuje na informace pro rychle se rozvíjející - řízení po linii aktivit - řízení po linii činností - řízení po linii procesů (aktivita činnost proces - strategická analýza hodnotového řetězce )

2 Řízení nákladů ve vztahu k jednotlivým výkonům kalkulace Strategický rozměr řízení orientuje pozornost v oblasti řízení nákladů a) na průběh nákladů na jednotlivý výkon během životního cyklu výkonu b) možnost ovlivnění výše nákladů během životního cyklu výkonu Náklady na výrobek jsou ovlivněny: - vlastnostmi výrobku - způsobem výroby (technologií, zvoleným procesem zhotovení) - O většině nákladů se rozhoduje v předvýrobních etapách - stanovují se: - vlastnosti výrobku - technologický postup - použité materiály - pracovní postupy Uvádí se, že 90% nákladů souvisejících s výkony je výsledkem rozhodnutí v předvýrobních etapách -- na ně se zaměřuje pozornost řízení nákladů V období výroby samé existují pouze omezené možnosti řízení (snižování) nákladů, protože většina nákladů je tzv. utopených (nenávratně vynaložených) nebo rozhodnutých volbou vlastností a způsobem tvorby výkonu. Operativní řízení se orientuje pouze na dodržování hospodárnosti. Skutečně vynakládané náklady (incurred costs) = faktické čerpání zdrojů podniku jejich průběh je většinou rovnoměrný po celou dobu životnosti výrobku. Rozhodnuté náklady (lock-in costs) = náklady, které ještě nebyly vynaloženy, ale o jejichž vynaložení již bylo rozhodnuto, v předvýrobních etapách. Tyto náklady jsou později již velmi obtížně ovlivnitelné. Jaké mají být náklady, aby při relativně determinovaných cenách umožnily požadovanou míru zisku, na to odpovídá kalkulace cílových nákladů.

3 Kalkulace cílových nákladů (KCN) - začala se využívat v Japonsku v 90. letech - 80 % firem s montážním typem výroby, 60 % firem s procesní výrobou, Podle odvětví je využívána různě, ale obecným jevem je, že ji využívají Výroby složitějších výrobků, výroby s rozsáhlejším výzkumem a vývojem, výroby s vyšší konkurencí. Jaké jsou základní rysy KCN? - orientuje na ovlivnění nákladů v předvýrobní fázi, na minimalizaci výrobkových nákladů - klade důraz na komunikaci mezi jednotlivými profesemi při přípravě nového výrobku - orientuje se na zákazníka na prvním místě je cena, ze které se odvozuje výše náklady - orientuje pozornost na omezení plýtvání, omezení prostojů, eliminaci zbytečných a neproduktivních činností - omezení, negativa : - kalkulace je relativně nepřesná, protože vychází z podmínek před zahájením výroby, cena může být relativně vysoká a trh ji nemusí přijmout snížení ceny pak nepřináší požadované zhodnocení, - snaha dosáhnout cílové náklady může prodloužit fázi přípravy, resp. výzkumu a vývoje se všemi důsledky změn v podmínkách vyplývajících z časového posunu odhadu ceny a výroby, včetně zvýšení nákladů na výzkum a vývoj - snižování nákladů má objektivní hranici, za níž je už jen snížení kvality výkonu, KCN musí respektovat tuto hranici, - v některých podnicích vedla snaha o maximální snížení nákladů k poklesu výkonnosti a v konečném důsledku ke zvýšení nákladů O zahrnutí výrobku do výrobního programu by měly rozhodovat i další faktory, vycházející z celkové strategie podniku, nikoli cílové náklady a jejich dosažení. Postup stanovení KCN a) východiskem je stanovení cílové ceny: - cenová politika firmy - hodnota výrobku z pohledu zákazníka - vlastnosti a kvalita výrobku - ceny podobných a konkurenčních výrobků

4 - životní cyklus výrobku (nový, inovovaný míra inovace) nový výrobek různé přístupy: vyšší cena ( polštář pro další snížení) ale i nižší - zaváděcí cena inovovaný míra inovace, konkurenční výrobky, kvalita atd. - strategické cíle: zvýšení tržního podílu nižší cena strategie diferenciace vyšší cena b) stanovení cílového zisku obvykle vychází ze ziskovosti výnosů odvozené z požadované výnosnosti vložených prostředků (ROA) Zisk Zisk Výnosy ROA = , což lze rozložit na x Celková aktiva Výnosy Celková aktiva A z toho: Pak: (tj. ziskovost výnosů x x obrat celkových aktiv) ROA. celková aktiva Ziskovost výnosů = Výnosy Cílový zisk = ziskovost výnosů x cílová cena Cílový zisk lze stanovit i na základě propočtu příspěvku na úhradu nákladů kapitálu a nákladů na výzkum a vývoj, marketing a správu, tj. strategických nákladů: NK + NSMV pu = výnosy kde: pu příspěvek na úhradu NK náklady kapitálu NSMV náklady na správu, marketing a vývoj

5 Náklady kapitálu - zde jsou chápány v ekonomickém pojetí - jako oportunitní náklady, tj. ušlý efekt, který mohl být získán alternativním využitím zdrojů - při určitém zjednodušení odpovídají minimální požadované výnosnosti vložených prostředků. Kvantifikovat je lze jako součin požadované výnosnosti aktiv a celkových aktiv. Odvozují se obvykle: - podle přírůstkové úrokové sazby - podle obvyklé míry vyplácených dividend - aproximací podle běžně dosahovaných úrokových sazeb z úvěru - jiné formy odměn za poskytnutí kapitálu - vnitřní výnosové procento Rozdíl mezi oběma přístupy je v pojetí nákladů na strategický marketing a strategický výzkum a vývoj. Mají relativně volný vztah k výkonům, lze je jen obtížně alokovat mezi jednotlivé výkony, a proto je možné vycházet z předpokladu, že by se na jejich úhradě měly podílet rovnoměrně všechny výkony. cílové náklady = cílová cena cílový zisk x propočtová kalkulace KCN = kalkulace nákladů určovaná trhem (market driven costing). Není tedy odrazem podmínek podniku, ale vyplývá z ceny respektující tržní vztahy, a požadovaného zhodnocení kapitálu (ovlivněné obvykle finančními trhy). Porovnáním cílových nákladů a propočtové kalkulace je indikována nutnost hledání způsobu snížení nákladů už v etapě přípravy výroby. Upřednostňuje hledání rezerv v technologických postupech, materiálech, posouzení nákladných vlastností výkonů. Na konci přípravy výroby by vlastnosti výkonu, stanovené materiály i výrobní postupy měly vést k nákladům na úrovni cílových nákladů. Způsoby snižování nákladů je možné rozdělit do dvou skupin: a) postupy, které vycházejí z analýzy výkonu samého, jeho vlastností, funkcí a nákladů (např. stavebnicová analýza, hodnotová analýza)

6 b) postupy, které se zaměřují na analýzu činností a procesů v podniku a hledají úspory ve zlepšení jejich průběhu Stavebnicová analýza analyzuje konkurenční výrobek a hledá možnosti snížení nákladů (porovnává postupy, materiály, srovnává s vlastními podmínkami, zjišťuje nedostatky a možnosti ve vlastních postupech). Hodnotová analýza navazuje na analýzu hodnotového řetězce, hodnotí vlastnosti výrobku a hledá způsob jak zlepšit poměr mezi vlastnostmi a hodnotou: buď snížit náklady a udržet rozsah vlastností nebo udržet náklady a zlepšit, rozšířit vlastnosti; ve všech částech výrobku hledá nejlevnější řešení jsou zapojováni i dodavatelé, řeší se problém nakoupit x vyrobit, volba dodavatele apod. Ve vlastnostech výrobku jsou eliminovány nepotřebné funkce, které pouze zvyšují náklady. Základem pro to je funkční analýza, která podrobně specifikuje jednotlivé vlastnosti-funkce výrobku a standardizuje technické řešení jednotlivých funkcí u různých výrobků. Někdy jsou i specifikovány náklady na jednotlivé funkce a jejich hodnocení zákazníkem. Reengineering orientuje se na procesní stránku, technologii a organizaci výroby; navrhuje jejich změny, které povedou ke snížení nákladů. Hodnotová analýza a reengineering úzce souvisejí s procesním řízením a metodou just-in-time.

7 Příklad kalkulace cílových nákladů Společnost vyrábí osobní automobily a chystá zavést na trh nový typ vozu. Cena současného modelu je 600 tis. Kč, díky technickým zlepšením se cena nového modelu předpokládá 630 tis. Kč. Požadovaná výnosnost aktiv dceřinné společnosti, která současný model vyrábí, je 15 %, hodnota jejích aktiv je mil Kč. Náklady na strategický marketing a správu, výzkum a vývoj jsou 252 mil. Kč roční objem prodeje se očekává vozů (náklady na strat.marketing připadající na 1 kus= ,-). Propočtová kalkulace stanovila náklady na výrobu jednoho vozu (bez podílu strategických nákladů) v částce ,- 1)Zjištění požadované ziskovosti výrobku a) na základě výnosnosti vložených prostředků (aktiv) očekávaná výnosnost = 15 % (0,15) ks x ,15 = ziskovost x ,15 = ziskovost x 0,75 Ziskovost = 0,15 : 0,75 = 0,2 Z = 0,20 (20%) b) pomocí příspěvku na úhradu strategických nákladů 0,15 x pu = = 0, x pu = 0,40 (40%) 2) Zjištění cílových nákladů

8 Ad a) cílová cena ,- - cílový zisk 0,20 x ,- Cílové náklady (včetně strat.nákladů) ,- Ad b) cílová cena ,- - cílový zisk 0,40 x ,- Cílové náklady (bez strat. nákladů) ,- Porovnání propočtové kalkulace a cílových nákladů Varianta Propočtová kalkulace Cílové náklady Rozdíl Včetně strat.nákladů , , ,- Bez strat. nákladů , , ,- Příklad 2 Společnost vyrábí spotřební elektroniku a inovovala na trhu již prodávaný typ autorádií. Cena prodávaného modelu je 7 800,- Kč, cena inovovaného typu se díky novým vlastnostem předpokládá 9 300,-. Kč. Na základě marketingové akce se předpokládá roční prodej ks. Dosahovaná výnosnost aktiv při výrobě současného modelu je 18 %, hodnota aktiv je mil Kč. Náklady na strategický marketing a správu, výzkum a vývoj jsou 152 mil. Kč. Propočtová kalkulace stanovila náklady na výrobu jednoho autorádia (bez podílu strategických nákladů) v částce 7 220,- Rozhodněte, zda je výrobek možno zařadit do výroby či je třeba pokračovat hledáním způsobů jak snížit náklady.

9 Příklad 2 - řešení Společnost vyrábí spotřební elektroniku a inovovala na trhu již prodávaný typ autorádií. Cena prodávaného modelu je 7 800,- Kč, cena inovovaného typu se díky novým vlastnostem předpokládá 9 300,-. Kč. Na základě marketingové akce se předpokládá roční prodej ks. Dosahovaná výnosnost aktiv při výrobě současného modelu je 18 %, hodnota aktiv je mil Kč. Náklady na strategický marketing a správu, výzkum a vývoj jsou 152 mil. Kč. Propočtová kalkulace stanovila náklady na výrobu jednoho autorádia (bez podílu strategických nákladů) v částce 7 220,-. Rozhodněte, zda je výrobek možno zařadit do výroby či je třeba pokračovat hledáním způsobů jak snížit náklady. 1a) ziskovost 9300 x ,- 0,18 = x z = x z Z = 0,24 b) příspěvek na úhradu nákladů 0,15 x pu = = 0,282 = 28,2 % x ) stanovení cílových nákladů: a) pomocí ziskovosti: Prodejní cena ,- Zisk 24 % ,

10 Cílové náklady (včetně SN) ,- b) pomocí příspěvku na úhradu : prodejní cena ,- příspěvek na úhradu 2 622, Cílové náklady (bez SN) ,4 Kalkulace životního cyklu (life cycle costing) - cílem je odhadnout náklady na výrobek, které vzniknou v průběhu jeho celého životního cyklu (příčinou je zkracování životního cyklu výrobků, růst nákladů s přípravou výroby nových výrobků a s likvidací následků výroby ) a mj. ověřit jejich návratnost během tohoto cyklu - umožňuje přihlédnout komplexně k nákladům spojeným s výrobou výrobku: k nákladům spojeným se zahájením a ukončením výroby, k nákladům na poprodejní služby i k dalším nákladům, které se v operativní či plánové kalkulaci nezohledňují daně, poplatky, náhrady za poškození životního prostředí, náklady s uvedením do původního stavu apod. a komplexně posoudit efektivnost výrobku. - zahrnuje delší období než kalkulace operativní či plánová, zároveň umožňuje promítnout vývoj cen i změny v podmínkách výroby, ke kterým může dojít, resp. které se plánují v průběhu celého životního cyklu výrobku. - umožňuje řídit a kontrolovat náklady na výzkum a vývoj, které jsou považovány za investici určitého druhu, která se musí během životního cyklu výrobku vrátit. Sestavování kalkulace životního cyklu Kdy: - před zahájením výroby - především význam pro strategické řízení - v průběhu životního cyklu výrobku kontrola výchozí kalkulace - na konci životního cyklu kontrola a vyhodnocení Jak: Sestavení se opírá o následující faktory: 1) délka životního cyklu výrobku závisí na úspěšnosti na trhu, ale také na plánu výzkumu a vývoje a strategii podniku 2) odhad objemu prodeje během celého životního cyklu a jeho rozložení do jednotlivých období klíčový bod, ovlivňuje celou řadu veličin 3) očekávaný vývoj ceny výrobku i zde působí celá řada faktorů kontrolo-

11 vaných ale i nekontrolovaných podnikem 4) stanovení všech složek celkových nákladů na výrobek především náklady na výzkum a vývoj, zavádění výroby, vývoj nákladů v návaznosti na změny v podmínkách výroby apod. V této kalkulaci se posuzuje i vývoj příjmů a výdajů (během životního cyklu lze předpokládat, že všechny náklady a výnosy se změní na výdaje a příjmy s výjimkou odpisů). To umožňuje zapojit do posuzování výkonu i faktor času. Náklady na výzkum a vývoj - jejich přínos lze jen obtížně vymezit i přiřadit jednotlivým výkonům - mají charakter investičních nákladů lze je posuzovat metodami pro hodnocení investic (čistá současná hodnota, index rentability, doba návratnosti). Z údajů kalkulace životního cyklu lze vypočítat bod zvratu, který vyjadřuje, kolik výrobků musí podnik v průběhu životního cyklu prodat, aby byly pokryty všechny fixní náklady, tj. včetně nákladů na výzkum a vývoj : Celkové fixní náklady (včetně výzkumu a vývoje) Bod zvratu (BZ) = Cena výrobku variabilní náklady na výrobek Od klasického bodu zvratu se liší 1) časovým obdobím, ke kterému se vztahuje výsledný objem prodeje (životní cyklus), ale i 2) vyjádřením obsahem jednotlivých veličin : - fixní náklady v klasických výpočtech jsou dány existující kapacitou, a projevují se jako náklady v konkrétním období - fixní náklady v dlouhodobých výpočtech jsou celkové výdaje po celou dobu životního cyklu včetně předvýrobních etap, jsou vyvolané celkovým objemem výkonů, ne tedy jednotlivým výkonem. Kalkulaci životního cyklu - lze využít i v odvětvích, které nemají výzkum a vývoj v klasickém pojetí : např. oděvní průmysl : výrobky mají krátký životní cyklus, náklady na přípravu výroby jsou nižší; problémem je přiřazení nákladů na přípravu výroby jednotlivým výrobkům, řešením je přiřazovat je ke skupině výrobků či k celé kolekci.

12 Příklad kalkulace životního cyklu Propočtová kalkulace výrobku (mikrokopu) LIMI 2 Položka Výrobek LIMI ks 1 ks Přímý jednicový materiál ,- 37, x 37,5 Přímé jednicové mzdy ,- 5, x 5,0 Režijní náklady na montáž ,- 6,00 fixní celkem ,- Náklady na zásobování ,- 0, dodávek x 8,0 Testování a kontrola ( hod. x 0,2) ,- 6,00 Přepracovávání vadných výr. (6,5%) ,- 0, ks x 10,00 Celkem náklady na výrobu ,- 53,00 Výzkum a vývoj ,- 2,00 Technická příprava výroby ,- 2,75 Marketing ,- 8,75 Distribuce ,- 2,50 Služby zákazníkům ,- 1,00 Ostatní provozní náklady výkonu ,- 17,00 Celkové náklady výkonu ,- 70,00 Další údaje: 1) Společnost uvádí nový výrobek na trh v r a předpokládá jeho výrobu do poloviny roku ) V r se předpokládá prodej celkem ks, v roce ks, v roce ks (rozdělení do čtvrtletí je uvedeno v tabulce) 3) V roce 2002 předpokládá cenu 80 tis., na začátku roku 2003 předpokládá snížení o 2 tis., od poloviny roku 2003 o další 3 tis. Kč 4) Nepředpokládají se změny ve výši přímých nákladů pouze od 4. čtvrtletí

13 2003 se dá předpokládat snížení cen komponentů o 0,5 tis. Kč 5) Náklady na montáž jsou fixní a neplánuje se jejich snížení 6) Racionalizace v oblasti zásobování by měla snížit počet dodávek na 1900 a snížení nákladů na jednu dodávku o 0,5 tis. Kč 7) Zvyšování kvality výrobků by se měla projevit následovně: Od ,0% Od ,5% Od ,0% Od ,5% 8) Náklady na výzkum a vývoj byly vynaloženy ve výši tis. Kč 9) Náklady na technickou přípravu výroby byly vynaloženy ve výši tis. před zahájením výroby.v průběhu výroby se předpokládají ve výši tis. za čtvrtletí, od se očekává jejich snížení na tis. za čtvrtletí. 10) Náklady na marketing se rozvrhují podle jednotlivých akcí viz tabulka 11) Náklady na distribuci zahrnují tis. fixních nákladů za čtvrtletí a 2 tis. variabilních nákladů za každou dodávku (tj ks výrobků) 12) Služby zákazníkům zahrnují především záruční opravy, které se provádějí přibližně u 5 % výrobků a náklady na jednu opravu činí 20 tis. Podklady pro zjištění příjmů a výdajů: 1) Splatnost pohledávek je 3 měsíce 2) Náklady, které jsou spojeny s výdaji, jsou hrazeny v období prodeje výrobku 3) Náklady na montáž zahrnují z jedné třetiny odpisy 4) Odpisy u nákladů na testování představují 20 % 5) U nákladů na garanční opravy se předpokládá rovnoměrné rozložení po celé dva roky Tabulka pro řešení viz příloha

14 Kalkulace neúplných nákladů - využívá fixních a variabilních nákladů vysvětlení viz dále: Mějme výrobu, kde fixní náklady činí ,- variabilní činí 42,- / 1 výrobek Kapacita výroby 4000 ks výrobků, vyšší - třeba dokoupit stroj v hodnotě ,- Fixní náklady s růstem objemu výroby klesá podíl fixních nákladů na jednotku výroby Variabilní náklady jejich velikost na jednotku výroby se při rostoucím objemu výroby nemění. Tabulka o průběhu fixních, variabilních a celkových nákladů Objem Fixní Fixní N Variabilní Variabilní výroby náklady na 1 výr náklady na náklady v ks celkem 1 výr. celkem Celkové náklady Celkové náklady na 1 výr. Q F f= F / q b = V/q V = b. q CN=F+V ,- 400,- 42, , ,- 442, ,- 200,- 42, , ,- 242, ,- 100,- 42, , ,- 142, ,- 67,- 42, , ,- 109, ,- 50,- 42, , ,- 92, ,- 56,- 42, , ,- 98, ,- 47,- 42, , ,- 89, ,- 40,- 42, , ,- 82,-

15 Fixní náklady celkem (F) /v tis./ ,,,,, objem výroby (q) /v tis Fixní náklady na l výrobek , objem výroby (q)

16 Příklady využití fixních a variabilních nákladů v různých rozhodovacích situacích: 1. Firma vyrábí výrobky při fixních nákladech ,- a jednotkových variabilních nákladech 200,- /1 výrobek. - Zjistěte celkové náklady a náklady na l výrobek a velikost tržeb a zisku při daných objemech výroby /v tabulce/ a při předpokládané prodejní ceně 300,-/ks: Objem Cena Fixní Var. nákl./v/ Celkové N Nákl. na Tržby Zisk výroby /P/ náklady celkem /b. q/ /F + b. q/ l výr. /p. q/ Dopočítejte údaje pro objem výroby ks, který však lze zajistit pouze při nákupu dalšího stroje, který zvýší celkové fixní náklady o ,-. Bude dosaženo zisku nebo ztráty? 2. Ve 4. čtvrtletí je plánována výroba ,- ks propisovacích tužek, s níž jsou spojeny fixní náklady ve výši ,- a variabilní náklady na l výrobek činí 35,-. Koncem října je prodáno ks po 60,-, náročnější dodavatel od nás v listopadu odkoupí ks při ceně pouze 50,-, dále se nám podařilo prodat ještě ks za 45,-, Poslední možnost prodat zbytek zásob je za 35,-. Máme tuto zakázku přijmout? - propočtěte celkové náklady, tržby a zisk jak se vyvíjely po jednotlivých zakázkách: Zak. Cena Prodej Fixní N Var. N Nákl.celkem Tržby Zisk za kus ks 1. 60, , , , , ,-

17 2. 50, , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3. O vyráběných výrobcích jsou k dispozici tyto údaje. Posuďte vyráběné výrobky z hlediska příspěvku na krytí fixních nákladů. Propisovací Rýsovací pera Soupravy barev tužky Prodej ks Tržby , , ,- Variabilní náklady , , ,- celkem Krycí příspěvek (přísp. na úhradu fixních nákladů ) celkem , , ,- Krycí příspěvek (přísp. na úhradu fixních nákladů ) na l ks 18,- 30,- 17,5 4. Při výrobě budíků činí fixní náklady ,-, variabilní náklady na l budík 650,-. Předpokládáme tři možné prodejní ceny: a/ 940,- b/ 960,- c/ 1000,- - Jaké je minimální objem prodeje, abychom dosáhli zisku? - Jak se změní tento počet, jestliže přijmeme l pracovníka, jehož plat včetně pojištění bude představovat další náklady ve výši ,-? Cena Fixní náklady A Zvýšené fixní náklady B 940, ,- 960, ,- 1000, ,- Bod zvratu A Bod zvratu B N = T = F + v. q = p. q =

18 F = pq vq = F = q ( p v ) = q = F (p v ) 940,- : q = / = / 290 = 6897 ks 960,- : q = / = / 310 = 6452 ks 1000,- : q = / = / 350 = 5714 ks 940,- : q = / 290 = 7455 ks 960,- : q = / 310 = 6974 ks 1000,- : q = / 350 = 6177 ks Funkci tržeb lze i graficky vyjádřit v již uvedeném grafu takto: y Tržby = P. q (P cena, q - množství ) bod zvratu y = a + bx, nebo N = F + bq V = b. q /celkové variabilní náklady/ a nebo F /fixní náklady/ 0 bod zvratu x Dále viz také: - marginální náklady (přírůstkové)

19 Balanced Scorecard Vyjádření hodnotových výsledků je sice základním kritériem posuzování výkonů i činnosti, stále více se však zdůrazňují i věcná kritéria hodnocení. Relativně komplexně se řízením ve spojení hodnotové a věcné stránky zabývá právě Balanced Scorecard (BSC), který představuje - strategický manažerský systém - nástroj měření výkonnosti podniku - nalezení hybných sil výkonnosti, které ovlivňují budoucí vývoj podniku Schéma: Hodnotové ukazatele (Jak uspokojit požadavky vlastníků) Zákazníci Vize Podnikové procesy (Jak vypadat v očích a (Na které procesy se zamězákazníků? ) strategie řit,aby zákazníci i akcionáři byli spokojeni?) Zaměstnanci (Jak podporovat a motivovat zaměstnance k nejlepším výkonům?) BSC vymezuje čtyři hlavní oblasti: a) hodnotovou b) zákaznickou

20 c) vnitřních podnikových procesů d) zaměstnaneckou e) Jejich strategická podpora je základním předpokladem dosažení dlouhodobé prosperity, teprve na základě zhodnocení všech čtyř oblastí může management posoudit schopnost podniku vytvářet hodnoty a přispívat k plnění strategických cílů. Přínos BSC: - orientuje pozornost při posuzování podniku, ale i formulaci strategických cílů ne pouze na hodnotová kriteria, ale i na kritéria věcná. Právě formulaci těchto věcných kritérií (schopnosti zaměstnanců, podíl na trhu, získávání nových zákazníků, kvalita výkonů, motivace zaměstnanců) je věnována komplexní pozornost. Vzájemnou provázanost všech oblastí znázorňuje následující schéma: Hodnotová kritéria Zákazníci Spokojenost, akvizice Interní procesy, činnosti, aktivity Rychlost, kvalita, náklady Zaměstnanci Schopnosti, kvalifikace, motivace Hodnotová oblast - tradiční oblastí hodnotového řízení, sleduje dva cíle: 1) plnění úkolů v rámci odpovědnostního řízení 2) měření výnosnosti prostředků vložených do určité činnosti Zákaznická oblast - kromě výnosů z prodeje jako základního hodnotového ukazatele úspěšnosti používá i věcné ukazatele, které hodnotí prodejní úspěšnost i prodejní možnosti podniku:

21 a) tržní podíl výpočet : TP(1) = počet zákazníků / celkový počet zákazníků na trhu TP(2) = výnosy z prodeje / výnosy z prodeje na celém trhu TP(3) = objem prodeje / celkový objem prodeje na daném trhu b) loajalita zákazníků - při kvantifikaci se vychází ze dvou období a zjišťovat, jaké procento zákazníků prvního období odebíralo produkty i ve druhém období nebo kolik % zákazníků ukončenost ve druhém období obchodní vztahy důležité je zjistit důvody těchto změn c) získávání nových zákazníků kvantifikace pomocí počtu nových zákazníků, či pomocí výnosů od nových zákazníků. důležité je měřit a usměrňovat náklady na získání nových zákazníků, často odčerpávají značnou část nově dosažené marže. Proto se sleduje i d) ziskovost zákazníků firmy chtějí spokojené zákazníky. Spokojený zákazník je takový, který získal vynikající výrobek za nízkou cenu. Proto je zákazník sledován také z toho hlediska, zda přispívá k tvorbě zisku podniku. Prodej produktů některým zákazníkům (např. novým zákazníkům) nemusí přinášet zisk. Rozhodující je celá řada faktorů: délka či perspektiva spolupráce apod. Pro tuto analýzu jsou zákazníci rozděleni do čtyřech skupin: Marže z prodeje - vysoká Pasivní zákazníci Zákazníci s vysokými náklady prodeje Zákazníci citliví

22 na cenu Agresivní zákazníci nízké náklady spojené s prodejem určitému zákazníkovi vysoké nízká Zaměstnanecká oblast a) spokojenost zaměstnanců - dotazníkování, rozhovory : odstupňovat vhodně míru spokojenosti: - index spokojenosti, sledován v čase b) loajalita zaměstnanců - prostřednictvím míry fluktuace (zaškolení nových z. = náklady, dlouholetí zaměstnanci přinášejí vyšší hodnoty zkušenosti, znalost podmínek) c) produktivita zaměstnanců = agregovaný ukazatel : schopnosti, spokojenost, širší podmínky - měří se jako poměr výstupu podniku a počtu zaměstnanců, s nimiž byla dosažena, nejjednodušeji podíl výnosů na jednoho zaměstnance - zjišťuje se i tzv. strategické krycí procento : poměr skutečné úrovně kvalifikace a požadované úrovně kvalifikace Uvedené ukazatele lze zjišťovat v podstatě pouze u útvarů, které mají uzavřený cyklus a které vstupují do vztahů s okolím. Jednotlivá kritéria se používají jak pro hodnocení pracovníků a vedoucích pracovníků, tak pro hodnocení útvarů. Cílem strategického řízení je nalézt vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými ukazateli.

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Manažerská ekonomika. Pavel Kova ík MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

Manažerská ekonomika. Pavel Kova ík MANAŽERSKÁ EKONOMIKA 2015 Manažerská ekonomika Pavel Kovaík MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Manažerská ekonomika Vysoká škola ekonomie a managementu 2015 Manažerská ekonomika Ing. Pavel Kovařík Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finanční hospodaření podniku

Finanční hospodaření podniku Finanční hospodaření podniku Náklady podniku Náklady představují v peněžním vyjádření hodnotu vynaložených hospodářských prostředků (spotřebovaného oběžného majetku, opotřebovaného investičního majetku)

Více

CHARAKTERISTIKA STŘEDISEK A PRINCIPY JEJICH ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍ FIRMĚ

CHARAKTERISTIKA STŘEDISEK A PRINCIPY JEJICH ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍ FIRMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku CHARAKTERISTIKA STŘEDISEK A PRINCIPY JEJICH ŘÍZENÍ

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Poměrní ukazatelé. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Poměrní ukazatelé. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Poměrní ukazatelé Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Poměrný ukazatel Poměrný ukazatel znázorňuje výsledek, který získáme

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 5. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Plánování druhy plánů Plánování = manažerská funkce, která zahrnuje proces

Více

Bod zvratu a plánování výrobních kapacit

Bod zvratu a plánování výrobních kapacit Bod zvratu a plánování výrobních kapacit Vychází ze základního vztahu: Tržby (T) = Nákladům (N) Zisk (Z) = 0 a) Tržby rozložíme: T = p x q p cena výrobku q počet výrobků b) Celkové náklady rozložíme: N

Více

Náklady v podniku. členění nákladů analýza bodu zvratu

Náklady v podniku. členění nákladů analýza bodu zvratu Náklady v podniku členění nákladů analýza bodu zvratu Výkony Výkon je výsledek práce lidi, při které dochází ke spotřebě nebo opotřebení výrobních činitelů (materiál, stroje, pracovníci) VSTUPY VÝSTUPY

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Hodnocení efektivnosti investičního projektu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Hodnocení efektivnosti investičního projektu Vypracoval: Mgr. Alice Hypšová Vedoucí práce: Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Cílem diplomové práce na téma Projekt řízení nákladů ve společnosti AKTOS OKNA s. r. o. je analýza stávajícího

Více

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU Série článků, kterou otevíráme tímto titulem, volně navazuje na předcházející dvojdílný příspěvek Tip na zimní večery: sestavte si nákladovou matici.

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Vzorové příklady z manažerského účetnictví

Vzorové příklady z manažerského účetnictví Příklad č. 1 Vzorové příklady z manažerského účetnictví ALFA, a.s. vyráběla v r. 2015 jediný druh výrobku, jehož předběžná kalkulace na 1 000 vyrobených a prodaných kusů byla následující: Přímý (jednicový)

Více

Úvod do podnikových financí. 4. přednáška 14.11.2007

Úvod do podnikových financí. 4. přednáška 14.11.2007 Úvod do podnikových financí 4. přednáška 14.11.2007 a) Náklady, jejich vymezení a klasifikace b) Fixní a variabilní náklady a jejich využití c) Kalkulace nákladů a) Náklady - základní vymezení nákladů

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů zpracovaných Ing. Menšíkem a Ing. Wagnerem), textová část kapitoly 9, glosář, celková redakce textu Ing. Libuše

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA ŠKODA AUTO AUTO VYSOKÁ a.s. Vysoká ŠKOLA, škola O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů Analysis and following optimalization of business processes Bc. Tereza PUDILOVÁ

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

NÁVRH ROZPOČTU. na rok 2014

NÁVRH ROZPOČTU. na rok 2014 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉHO ROZHLASU na rok 2014 Předkládá: Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu Zpracovali: Ladislav Musil, náměstek pro správu a provoz Michal Koliandr, ředitel ekonomického odboru

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (zkouška č. 9) Cíl předmětu Seznámit se s cílem manažerského účetnictví, klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce a kalkulaci plných a variabilních nákladů, sestavit

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajících ze zamýšlených úvěrů ZHOTOVITEL: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku (Teze k diplomové práci) Autor diplomové práce: Martin

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Abstrakt. Klíčová slova

Abstrakt. Klíčová slova Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Rapid, akciová společnost Na Cihlářce 1340/11, 150 00 Praha 5 IČ: 00001040 DIČ: CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více