Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci"

Transkript

1 Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci únor 2010 Radek Maca

2 Obsah Obsah Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Základní funkcionality... 4 Výstupy... 4 Výstupy z modulu vzdělávání... 4 Výstupy z EN... 5 Proces vytvoření a realizace akce... 5 Uživatelské role... 6 Postup vytvoření a realizace akce Prostředí aplikace... 8 Vstup do systému... 9 Registrace a přihlášení se do systému Tvorba vzdělávací akce a) Návrh akce b) Tvorba evaluačního dotazníku Schválení akce a) garantem b) korektorem Vyhlášení akce org. pracovník Realizace vzdělávací akce Co bude dělat uživatel: Co bude dělat lektor Co bude dělat organizační pracovník Vyhodnocení akce str. 2 z 27

3 1. Filosofie práce Účel aplikace Tento elektronický systém podpory vzdělávání vzniká v rámci projektu Klíče pro život a je určen primárně pro zájmové a neformální vzdělávání. Je tvořen třemi základními moduly: 1. Vzdělávací modul pro organizaci vzdělávacích akcí. 2. Evaluační nástroj pro evaluaci klíčových kompetencí účastníka vzdělávacích akcí a lektora, resp. organizace akce. 3. Learning management systém pro elearningovou podporu studia. V tomto dokumentu je popsán vzdělávací modul s evaluačním nástrojem. Vzdělávací modul s evaluačním nástrojem a e-learningovým portálem je určen účastníkům zájmového a neformálního vzdělávání. Umožňuje jim pracovat se systémem z pohledu a) jednotlivce jako účastník vzdělávacích aktivit, případně jejich autor či lektor b) vzdělávací organizace jako organizátor vzdělávacích aktivit pro vlastní okruh klientů Možnosti využití V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý web je určen pro organizaci a realizaci zájmového a neformálního vzdělávání. Využívat ho může libovolná organizace, která se zabývá realizací vzdělávacích aktivit jednak pro své zaměstnance či klienty. Pro každého účastníka vzdělávací akce systém vygeneruje jeho vzdělávací portfolio, ve kterém budou kromě osobních údajů také přehled absolvovaných vzdělávacích aktivit a z každé z nich výsledný evaluační dotazník s poznámkami lektora. Současně si bude moci do tohoto portfolia zadávat své poznámky i uživatel sám a to jednak jako komentáře k jednotlivým akcím a jednak vlastní vzdělávací aktivity realizované formou samostudia. Toto vzdělávací portfolio může být časem součástí dokumentů Europassu, jako např. analogie Europass-dodatku k osvědčení. Základní modul provozovaný NIDM je na adrese pro externí organizace budou vytvořeny samostatné vzdělávací subdomény např. str. 3 z 27

4 Základní funkcionality Vzdělávací modul Evaluační nástroj (EN) je webová aplikace, která bude naprogramována v PHP (ZEND FRAMEWORK) s využitím databáze MySQL a poběží na serverech NIDM. Tato aplikace bude věcně řešit: 1. elektronickou podporu organizace vzdělávacích akcí (dále VA) a) Vkládání nových VA a jejich realizace vkládat VA bude autor lektor kurzu, realizaci uspořádá organizační pracovník b) Výběr a přihlášení se na VA výběr a elektronické přihlašování na VA c) Administrativní podporu realizace VA evidence, vstupní a výstupní dokumenty realizace VA d) E-learningovou podporu vybraných VA možnost studia v systému LMS Moodle 2. Hodnocení přínosu a realizace a vzdělávací akce a) Vstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí zájemce o vzdělávací akci před přihlášením formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat zájemce b) Výstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení kompetencí absolventa vzdělávací akce (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent c) Korekce lektora komentáře k výstupní autoevaluaci - bude vyplňovat lektor d) Výstupní evaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí absolventa kurzu (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku bude moci vyplňovat lektor e) Přínos pro praxi - hodnocení praktické využitelnosti nabytých znalostí a získaných dovedností v praxi nejpozději do půl roku po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent f) Hodnocení lektora hodnocení práce a vystupování lektora na vzdělávací akci v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent g) Hodnocení organizátora hodnocení úrovně organizačního zajištění vzdělávací akce v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent Výstupy Výstupy z modulu vzdělávání Hodnocení lektora Hodnocení organizačního zajištění Katalog (seznam) lektorů Katalog (seznam) org. pracovníků Přehled vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí Nabídka vzdělávacích akcí Nabídkový list vzdělávací akce Seznam lektorů Seznam org. pracovníků Seznam učebních prostor (lokalit) Podklady pro vzdělávací aktivity Prezenční listina účastníků str. 4 z 27

5 Jmenovky pro účastníky Osvědčení o účasti (certifikát, vysvědčení, ) Výstupy z EN Přehled realizovaných akcí Prezenční listina účastníků vzdělávací akce (název a místo akce, lektor, přehled účastníků) Přehled absolvovaných akcí pro účastníka (studijní index) lektora organizátora garanta Finální hodnocení účastníka vlastní (vstupní a výstupní evaluační hodnocení, přínos pro praxi) lektorovo (korekce lektora) Další výstupy budou připravovány na základě zkušeností z praktického provozu aplikace. Zhruba po půl roce proběhne upgrade systému, ve kterém se objeví připomínky od uživatelů. Proces vytvoření a realizace akce Celý proces je složen z několika etap do kterých vstupuje řada různých uživatelů. Popišme nejprve rámcově tyto etapy. I. etapa katalog vzdělávacích akcí nejprve autoři vzdělávacích akcí (zpravidla jsou to i první lektoři) zadají do systému anotace svých kurzů včetně otázek evaluačního dotazníku. Tyto akce pak věcně schválí garant příslušné vzdělávací oblasti a jazykový korektor. Tím vznikne katalog (databanka) vzdělávacích aktivit, který není veřejný, slouží jako zásobárna akcí II. etapa nabídka aktuálních vzdělávacích akcí jednotliví organizační pracovníci (krajští koordinátoři) podle poptávky veřejnosti po domluvě s lektorem zajistí termín, místo konání a cenu vzdělávací akce a zveřejní vzdělávací akci tím se na webu objeví Nabídka vzdělávacích akcí. prohlížení nabídky - běžný uživatel listovat, filtrovat akce, prohlížet si podrobnosti o akcích III. etapa realizace vzdělávací akce přihlášení uživatele na VA - před přihlášením se musí zájemce a) registrovat jednorázová bezplatná registrace uživatele. b) zaslat potvrzenou přihlášku (elektronické potvrzení a papírové odeslání se souhlasem vysílající organizace) c) vyplnění vstupního evaluačního dotazníku tyto dotazníky jsou k dispozici jednak účastníkovi a jednak lektorovi. studium během realizace vzdělávací akce lektor vede různé aktivity, které se projeví rozvojem klíčových kompetencí. Na konci akce vyplní účastníci výstupní evaluační dotazník a jeho porovnáním vůči vstupnímu dotazníku získá posun v rozvoji klíčových kompetencí. Lektor může provést - korekci výstupního hodnocení účastníků - evaluaci účastníků a pochopitelně uzavření studia všem účastníkům, kteří splnili všechny požadavky na studium kladené. Na základě toho je pak úspěšným účastníkům vystaveno osvědčení o účasti, resp. certifikát str. 5 z 27

6 přínos pro praxi zhruba po půl roce od skončení akce (termín zadává autor kurzu) budou elektronicky vyzváni absolventi k vyplnění přínosu kurzu pro jejich praxi. Uživatelské role Na provozu VM s EN se z výše uvedeného podílí několik uživatelských rolí: A. Běžný uživatel kdokoliv, kdo se bude chtít vzdělávat. Může si prohlížet nabídku vzdělávacích akcí a podrobnosti o každé akci viz Nabídka VA. B. Registrovaný uživatel běžný uživatel získá registrací oprávnění přihlásit se na vzdělávací akce a vyplňovat vstupní evaluační dotazník. Pokud vzdělávací akci absolvuje, evaluační nástroj mu pomůže popsat posun v rozvoji klíčových kompetencí. Současně aplikace eviduje každému účastníkovi jeho vzdělávací dráhu viz Moje stránka C. Autor vzdělávací akce běžný uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému zpravidla navrhuje vzdělávací akce, jejich program, obsah a evaluační dotazník. D. Lektor vzdělávací akce uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému vyučuje (vede) vzdělávací akci. Zpravidla autor vzdělávací akce je prvním lektorem. Lektora nominuje na realizaci vzdělávací akce organizační pracovník. E. Garant vzdělávací oblasti - osoba, která věcně zodpovídá za všechny vzdělávací akce v dané oblasti. Kontroluje a schvaluje navržené vzdělávací akce, monitoruje jejich přínos, komunikuje s lektory a autory. F. Organizační pracovník osoba, která má na starosti vlastní realizaci vzdělávací akce, zajišťuje po dohodě s lektorem a garantem uspokojování poptávky po kurzech, zveřejňuje termín, místo a organizační podmínky realizace akce, připravuje podklady pro účastníky akce (prezenční listiny, jmenovky, osvědčení) G. Administrativní pracovník osoba, která má na starosti kompletaci údajů pro uzavření vzdělávací akce po administrativní stránce, přiděluje v systému každému absolventovi jedinečné číslo osvědčení, generuje podklady a tiskne osvědčení a rozesílá je absolventům. H. Korektor osoba, která kontroluje všechny příspěvky na web po jazykové stránce. str. 6 z 27

7 Postup vytvoření a realizace akce je popsán v následujícím schématu: I. etapa katalog vzdělávacích akcí 1. Založení vzdělávací akce (VA) kterýkoliv registrovaný uživatel může založit novou VA stává se tím Autorem akce a potenciálním prvním Lektorem). Přiřadí akci do nějaké Vzdělávací oblasti (klíčové aktivity) povinně a Tematické oblasti (TO) nepovinně. Součástí založení kurzu je vytvoření evaluačního dotazníku zadání otázek pro hodnocení KK. 2. Věcné schválení kurzu provádí Garant KA, projde věcnou správnost anotace i evaluačního dotazníku, případně upraví edituje nebo vrátí autorovi k dopracování. Pokud je vše věcně správně, pošle VA na jazykovou korekturu. 3. Jazyková korektura vložených dat věcně schválenou VA projde jazykový korektor a schválí ji resp. doedituje (opraví překlepy a pravopisné prohřešky). Pak ji pošle do Vzdělávacích akcí připravených k realizaci (katalogu VA), ze kterého mohou organizační pracovníci vybírat kurz pro realizaci. II. etapa Nabídka vzdělávacích akcí 4. Zveřejnění VA- organizační pracovník vybere z katalogu schválených VA a po dohodě s lektorem doplní termín, místo, cenu případně doedituje pomůcky pro účastníky (může nastat v případě nedostatečného vybavení místa realizace) a VA vyvěsí na web do rubriky Nabídka vzdělávacích akcí. III. etapa Realizace vzdělávacích akcí 5. Přihlášení na akci uživatel po klepnutí na tlačítko Přihlásit se dovyplní své požadavky na ubytování a stravování a odešle elektronickou přihlášku. Systém odešle uživateli mail s textem přihlášky, tu si zájemce vytiskne, potvrdí zaměstnavatelem a odešle v papírové podobě. Současně je zájemce o studium VA povinen vyplnit vstupní evaluační dotazník. Organizační pracovník po obdržení potvrzené papírové přihlášky a kontroly vyplnění vstupního evaluačního dotazníku potvrdí definitivní přihlášení na kurz. 6. Realizace akce vlastní vzdělávací aktivity. Pro jednotlivé role by měly být připraveny k tisku tyto dokumenty: organizační pracovník: prezenční listina, jmenovky lektor: - vstupní evaluační dotazníky přihlášených osob buď vyplněné nebo prázdné (k tomu by skoro nikdy nemělo dojít, jen v případech, že se na poslední chvíli vymění účastník třeba kvůli nemoci původně přihlášeného). Pokud lektor svolí, mohou lidi vstupní dotazník aktualizovat. - výstupní evaluační dotazník - hodnocení korekce lektora Při ukončení VA vyplní účastníci: a) výstupní eval. dotazník b) hodnocení lektora c) hodnocení organizátora Vše by měli mít možnost účastníci vyplnit elektronicky nebo vytištěné 7. Uzavření akce administrativní ukončení akce, zde a) lektor svou korekcí (doplnění poznámek ke každé evaluační otázce a celkové schválení absolvování VA (toto rozhoduje o udělení osvědčení) b) org. pracovník vytiskne osvědčení a výsledné evaluační hodnocení tisková podoba korekce lektora, resp. evaluace lektora c) Přínos pro praxi absolventi jsou vyzváni po předem zadané prodlevě od ukončení kurzu k vyplnění dotazníku Přínos pro praxi. str. 7 z 27

8 2. Prostředí aplikace K jednotlivým modulům, případně dalším aplikacím souvisejícím s realizací projektu se dostanete uživatel pomocí příslušných položek nabídky v levé části obrazovky: 1. Hlavní stránka zobrazí se úvodní stránka systému 2. Registrace vstup do registrace uživatele. V okamžiku, kdy bude uživatel přihlášen, tato položka se změní na Moje stránka, která obsahuje osobní evidenci všech aktivit uživatele v systému 3. Nabídka vzdělávacích akcí přehled aktuálně nabízených VA ke studiu 4. Evaluační nástroj nástroj na měření klíčových kompetencí, přístup k jednotlivým dotazníkům bude mít uživatel vždy k příslušnému kurzu také ze své osobní stránky. 5. E-learning vstup do nabídky e-learningových kurzů 6. Klíče pro život vstup do informačního modulu projektu Klíče pro život ( 7. Metodické materiály vstup do úložiště metodických a dalších studijních materiálů na portálu 8. Národní institut dětí a mládeže vstup na hlavní stránku realizátora projektu ( 9. Kontakty přehled nejdůležitějších kontaktů str. 8 z 27

9 Vstup do systému Běžný uživatel (vpravo nahoře je nepřihlášen ), který navštíví hlavní stránku systému si může prohlížet nabídku vzdělávacích akcí. Použije k tomu příslušný stejnojmenný odkaz: Mezi kurzy lze vyhledávat zadáním jednotlivých kriterií vyhledávání vpravo. Podrobnosti o VA lze zjistit klepnutím na název VA: str. 9 z 27

10 Registrace a přihlášení se do systému Každý uživatel, který se bude chtít přihlásit na vzdělávací aktivitu, resp. bude chtít vyplňovat evaluační dotazník, se bude muset do systému zaregistrovat. Tato registrace je jednorázová a je zdarma. Uživatel vyplní informace o sobě a o organizaci, ve které pracuje. Tyto informace se využijí pro generování přihlášky na jakýkoliv kurz a na další materiály pro administrativu studia. Je třeba, aby si uživatelé aktualizovali zadané údaje při jakékoliv změně. str. 10 z 27

11 Po vložení registračních údajů odešle systém na vyplněnou ovou adresu uživatelské jméno a heslo. Pro vstup do systému pak bude uživatel používat pouze tyto dva údaje. Přihlášení provedete změnou parametru Nepřihlášen klepnutím na příslušné tlačítko vpravo nahoře a vyplněním zaslaného uživatelského jména a hesla: V tomto okamžiku se uživatel bude moci přihlásit na VA a tím pádem i vyplňovat evaluační dotazník. str. 11 z 27

12 Uživatel zájemce o studium vyplní požadavky na ubytování a stravování a odešle přihlášku. Tím mu odejde s přihláškou, kterou vytiskne, podepíše a nechá orazítkovat vysílající organizací a odešle organizátorovi akce. Po registraci může každý uživatel vidět a provádět všechny základní operace z nabídky Moje stránka. Podle své role se mu zpřístupní příslušné akce viz následující obrázek. str. 12 z 27

13 str. 13 z 27

14 3. Tvorba vzdělávací akce a) Návrh akce Novou VA může založit pouze zaregistrovaný uživatel zpravidla po dohodě s garantem, resp. krajským koordinátorem vzdělávání. Tím se stane Autor VA Tímto založí autor novou VA. Její V rubrice Moje stránka se objeví v sekci Ta ještě není kompletní, ke každé VA musí být vytvořen Evaluační dotazník. str. 14 z 27

15 b) Tvorba evaluačního dotazníku Evaluační dotazníky jsou generálně přístupny z nabídky Evaluační nástroj. 1. K jednotlivým dotazníkům se dostanou uživatelé take z nabídky Moje stránka. str. 15 z 27

16 Po uložení anotace se autorovi zpřístupní v nabídce Evaluační nástroj jeho VA. Zde klepnutím na odkaz Upravit evaluační dotazník může editovat otázky: Body 2 a 3 opakujeme, dokud není dotazník kompletní. Následně zadá autor počet dnů od skončení VA, kdy odejde účastníkům automaticky s požadavkem na doplnění přínosu pro praxi 4. str. 16 z 27

17 4. Schválení akce a) garantem Z Moje stránka zvolí garant u příslušného kurzu příkaz Zobrazit ke schválení: 1. Provede věcnou kontrolu nejprve ED (evaluačního dotazníku) > zobrazit ED, případně jeho editaci, pak anotaci a popis VA, případně editaci a schválí ji -> zobrazit VA ke schválení a schválí ji: 2. str. 17 z 27

18 Po schválení se VA přesune ke korektorovi k jazykové kontrole. b) korektorem Z Moje stránka zvolí garant u příslušného kurzu příkaz Zobrazit ke schválení: 1. Provede jazykovou kontrolu nejprve ED (evaluačního dotazníku) > zobrazit ED, případně jeho editaci, pak anotaci a popis VA, případně editaci a schválí ji -> zobrazit ke korektuře: 2. Pak se vzdělávací aktivita dostane do katalogu VA a bude k dispozici organizačním pracovníkům k vyhlášení kurzu. str. 18 z 27

19 5. Vyhlášení akce org. pracovník Organizační pracovník zvolí v Moje stránka v sekci Vzdělávací akce připravené k realizaci VA, kterou chce po dohodě s lektorem realizovat: 1. A pak zadá upřesňující údaje o organizaci VA, případně zadá nové místo konání: Tím se dostane VA do veřejně přístupné Nabídky vzdělávacích akcí a zájemci se budou moci na akci hlásit. str. 19 z 27

20 6. Realizace vzdělávací akce Co bude dělat uživatel: a) Výběr kurzu a přihlášení viz strana 9 b) Vyplnění evaluačních dotazníků - Podobně Výstupní evaluační dotazník, Hodnocení lektora, Hodnocení organizátora Oba dotazníky vyplní uživatel po absolvování kurzu spolu se závěrečným eval. dotazníkem, který bude vypadat jako vstupní dotazník. Podobně bude vypadat korekce lektora. str. 20 z 27

21 V mimořádných případech budou moci účastníci po dohodě s lektorem vyplnit evaluační dotazníky v papírové podobě. V tomto případě prázdné formuláře může stáhnout a vytisknout lector: Po skončení VA s odstupem min. půl roku vyplní účastník Přínos pro praxi v rámci komplexnějšího vyhodnocení akce. c) Aktualizace osobních údajů Po přihlášení otevře uživatel editaci osobních údajů odkazem Úprava osobních údajů: Opravíme osobní údaje: Uložíme aktualizovaná data str. 21 z 27

22 Co bude dělat lektor S největší pravděpodobností bude lektor tvořit obsah VA a příslušný evaluační dotazník viz str. 14. Kromě vedení vzdělávací akce bude provádět a) Korekci výstupního evaluačního účastníků b) Případně může provést výstupní Evaluaci účastníků Výstupní evaluace vypadá stejně jako korekce lektora, jen nejsou vyplněny hodnoty od účastníka. Používá se např. V případě, kdy studující musí v rámci studia plnit úkoly a hodnotí je lektor. c) Potvrzení absolvování VA Pokud účastníci úspěšně splní všechny požadavky pro úspěšné absolvování (např. dostatečná docházka, vypracování úkolů, ), pak lektor každému úspěšnému účastníkovi nastaví v systému stav absolvoval : str. 22 z 27

23 V jiném případě nastaví lektor stav Nedokončil. Podklady pro certifikáty se budou generovat jen absolventům. Poznámka: Pokud nebude po ruce organizační pracovník, pak lektor bude moci: a) Vytisknout prezenční listinu b) Vytisknout osvědčení Vše v nabídce: Moje stránka > sekce Jsem lektor -> Zobrazit účastníky kurzu str. 23 z 27

24 Co bude dělat organizační pracovník Již z názvu pracovní pozice bude především organizovat VA. a) Vyvěšení VA na web (organizace VA) viz kapitola Vyhlášení akce jsem Organbizátor pracovník (str. 19) b) Přidání (odebrání) lektora v Moje stránka Jsem organizátor : c) Kontrola a změna stavu přihlášeného (studujícího) uživatele Jednotlivé stavy mají tento význam: Elektronicky přihlášen vyplnil a odklepl el. přihláška se všemi data po odeslání se otvítá možnost vyplnění vstupního evaluačního dotazníku Papírově přihlášen posune org. pracovník po obdržení papírové potvrzené přihlášky vysílající organizací. str. 24 z 27

25 Zájemce o kurz zájemce, který se nevešel do max. počtu účastníků (tzv. čekatel na další termín). Odhlášen uživatel, který se po přihlášce z jakýchkoliv důvodů odhlásí. Absolvoval uživatel, který úspěšně dokončí studijní program Nedokončil uživatel, který z libovolného důvodu odstoupil ze studia před úspěšným ukončením. Nestisknou se mu výstupní dokumenty. d) Naplnění zájemců o studium VA a 4. b e) Vygenerovat podklady pro prezenční listinu a vytisknout ji str. 25 z 27

26 Co bude dělat administrativní pracovník Administrativní pracovník v systému přiděluje každému absolventovi jedinečné číslo osvědčení, generuje podklady a tiskne osvědčení a rozesílá je absolventům. str. 26 z 27

27 7. Vyhodnocení akce Systém umožňuje vytáhnout ze zadaných údajů souhrnné informace o proběhlých akcích a to jednak z pohledu statistiky uskutečněných akcí počty akcí dle krajů, vzdělávacích oblastí, lektorů apod. A jednak souhrny evaluačních hodnocení v rámci vzdělávací aktivity a take např. souhrnné hodnocení práce lektorů či organizačního pracovníka. Všechny tyto údaje jsou zatíženy momentální atmosférou na vzdělávací akci. Jednou z nejdůležitějších informací pro nás je přínos vzdělávací akce pro praxi účastníka. Tento přínos se však projeví až po nějaké době. Tento přínos se může projevit ve třech oblastech: pro účastníka akce jak pomohla akce k jeho osobnostnímu rozvoji pro vysílající organizaci jaký dopad měla akce pro chod organizace pro koncového klienta jak se projevilo absolvování akce na vzdělávání dětí a mládeže, resp. pedagogických pracovníků v organizaci. Tento dopad samozřejmě nezávisí jen na obsahu kurzu, na práci lektora či organizaci, ale především na práci absolventa vzdělávací akce, jak se snaží získané dovednosti a znalosti aplikovat ve své práci. Autor vzdělávací akce proto vkládá do evaluačního dotazníku prodlevu od skončení akce (počet dnů), po které systém požádá absolventa o vyplnění dotazníku Přínos pro praxi: Všechna pole nejsou povinná, pro dlouhodobější evaluaci je vhodné pro obě strany vyplnit maximum informací. str. 27 z 27

Uživatelská příručka. Verze 2 září 2011. Radek Maca

Uživatelská příručka. Verze 2 září 2011. Radek Maca Uživatelská příručka Verze 2 září 2011 Radek Maca Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Čím jsme jiní... 5 Základní funkcionality... 6 Výstupy...

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Nápověda pro systém itesting.cz

Nápověda pro systém itesting.cz Nápověda pro systém itesting.cz Obsah 1. Základní informace... 2 2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Základní menu aplikace... 2 2.3 Moje testy a Naše testy...

Více

Modul výsledky zkoušek

Modul výsledky zkoušek Modul výsledky zkoušek Zápis známek a zápočtů pro učitele Studijní informační Systém (SIS) Obsah: Úvod... 3 Modul Výsledky zkoušek obecně... 5 Filtr na předměty... 5 Předměty... 5 Hodnocení... 5 Filtr

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Vzdělávací modul (nejen) v zájmovém a neformálním vzdělávání

Vzdělávací modul (nejen) v zájmovém a neformálním vzdělávání 1 Vzdělávací modul (nejen) v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíčová slova Vzdělávání, kurz, evaluace, kompetence, profil Radek Maca NIDM e-mail: rama@inforama.cz 1 Úvod Z výroční zprávy Národního institutu

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011

Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011 Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011 Úvod Tyto pokyny byly vypracovány jako doplňující informace pro příjemce grantů Projektů

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

CISKOM LMS (Learning Management System) Moodle

CISKOM LMS (Learning Management System) Moodle Příprava a tisk potvrzení HOD a ŠMK CISKOM LMS (Learning Management System) Moodle PŘÍPRAVA A TISK Potvrzení o absolvování e-learningové části odborné přípravy pedagogických pracovníků na funkci hodnotitele

Více

Obsah. Úvod 11. Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15

Obsah. Úvod 11. Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15 Úvod 11 Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15 ČÁST I VYTVÁŘÍME E-LEARNINGOVÝ KURZ KAPITOLA 1 Základní struktura

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS Vážení předsedové oborových rad, omlouváme se za odklad začátku ročního hodnocení, ale od minulého akademického roku došlo v aplikaci SIS Individuální studijní plán PhD. studentů k některým závažným změnám,

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 8. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce. st. ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu umožní absolventům získání teoretických

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Technická příručka. on-line aplikace studijní a profesní orientace. www.profesni-orientace.cz

Technická příručka. on-line aplikace studijní a profesní orientace. www.profesni-orientace.cz Technická příručka on-line aplikace studijní a profesní orientace www.profesni-orientace.cz WBS - Webová podpora hledání zaměstnání Projekt Leonardo da Vinci Středisko podpory poradenských služeb Národního

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Ministerstvo vnitra ČR Jindřišská 34, Praha 16, 118 01 Kontakty: Mgr. Ilona Trojanová: +420 974 818 415, Email: trojanovaiss@mvcr.cz, Jolana Marková: +420 974 818 309,

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronických žádostí o dotaci z rozpočtu LK (např. Dotačního fondu, Fondu ochrany vod atd). Úvod Tento dokument

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Tento manuál popisuje typické postupy uživatele s rolí vedoucí práce/školitel v modulu Vypisování témat prací, úkony se mohou lehce odlišovat v závislosti

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Mobilní aplikace docházkového programu

Mobilní aplikace docházkového programu Mobilní aplikace docházkového programu 2010 2014 GACC s.r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 1/17 Obsah 1. Instalace a nastavení... 3 2. Popis funkcí... 7 3. Docházkový terminál... 8 4. Přehled

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace:

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace: verze 08 Příručka pro účastníky vzdělávacích akcí v rámci projektu Aktualizace: 12. 10. 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Podmínky pro přijetí na jednotlivé vzdělávací aktivity... 3 3. Jak se hlásit na vzdělávací

Více

Základy práce s Informačním systémem MU

Základy práce s Informačním systémem MU Základy práce s Informačním systémem MU Veškeré činnosti související se studiem probíhají na Masarykově univerzitě přes Informační systém (IS MU). Níže najdete soubor základních informací, které potřebujete

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata. Podklady pro školení.

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata Podklady pro

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace

Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace 4.9.2012 Mgr. Jiří KARPÍŠEK TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 574/1, 619 00 BRNO E-MAIL: jkarpisek@techniservit.cz WEB: www.techniserv-it.eu Obsah

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011 Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava 26. Ledna 2011 Program setkání Úvod epusa - elektronický portál územních samospráv Czech Point ISDS informační systém datových schránek Autorizovaná konverze dokumentů

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

TFPP Tech Services Použití systému LMS (Learning Management System) pro správu školení EPS ZETTLER

TFPP Tech Services Použití systému LMS (Learning Management System) pro správu školení EPS ZETTLER TFPP Tech Services Použití systému LMS (Learning Management System) pro správu školení EPS ZETTLER Systém LMS nabízí centralizovanou správu školení a to jak školení online tak i školení v učebně. Od 1.2.2017

Více

Software. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Software. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Software Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického portálu

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 22.4.2015 Jméno souboru: IZR-SRKON-200415

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více