Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě"

Transkript

1 Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě

2 Návod k obsluze Spidem Villa 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Obsah: Při používání elektrických přístrojů vždy dbejte na dodržování bezpečnostních opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem anebo zranění osob: 1. Než začnete přístroj používat, přečtěte si všechny pokyny a informace v této příručce a dalších materiálech, které naleznete v tomto balení a které se týkají uvedeného produktu. 2. Nedotýkejte se horkých povrchů. 3. Abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, neponořujte kabel, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné tekutiny. 4. Děti musí být vždy pod dozorem, když používají přístroj nebo se vyskytují v jeho blízkosti. 5. Odpojte přístroj od proudu, když ho nepoužíváte a před čištěním. Než začnete přístroj rozebírat nebo skládat a před čistěním jej nechte vychladnout. 6. Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem či zástrčkou, pokud přístroj nepracuje správně nebo pokud byl jakkoliv poškozen. Vrat te přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu k přezkoušení, opravě a nastavení. 7. Používání výrobcem neschváleného příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. 8. Nepoužívejte přístroj venku. 9. Nenechte kabel viset přes hrany stolu nebo se dotýkat horkých ploch. 10. Nepokládejte přístroj blízko horkého plynového nebo elektrického vařiče a nedávejte ho do horké trouby. 11. Vždy vypněte přístroj a pak ho odpojte od zásuvky. Abyste ho mohli odpojit, přepněte vypínač do polohy VYPNUTO a teprve pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 12. Nepoužívejte přístroj jinak, než jak je určeno. 13. Při používání horké páry dbejte maximální opatrnosti. OBECNÉ INFORMACE...3 PŘÍSTROJ...3 INSTALACE...4 UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...4 DOPORUČENÍ PŘÍPRAVA KÁVY A HORKÉ VODY...5 PŘÍPRAVA KÁVY...5 VÝDEJ HORKÉ VODY...5 PŘÍPRAVA PÁRY...5 CAPPUCCINO...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6 DENNÍ ÚDRŽBA...6 ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE...6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...7 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...8 TYTO POKYNY USCHOVEJTE POZOR Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Všechny servisní práce, kromě čištěni a udržby, musi provadět autorizovane servisni středisko Neponořujte přistroj do vody. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte přístroj. Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohly být opraveny samotným uživatelem. Opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem. 1. Ujistěte se, že předepsané napětí souhlasí s napětím ve vaší síti. 2. Do zásobníku na vodu nikdy nenalévejte teplou nebo horkou vodu. Používejte pouze studenou vodu. 3. Nedotýkejte se, a ani nenechejte napájecí kabel dotýkat se horkých částí přístroje během provozu. 4. Nikdy nepoužívejte k čištění prášky nebo hrubé čističe. Používejte jenom měkký hadřík navlhčený vodou. 5. Používejte filtrovanou nebo balenou vodu, abyste dosáhli optimální chuti kávy. Přesto se doporučuje pravidelné odstraňování vodního kamene každé 2-3 měsíce. POKYNY PRO MANIPULACI S NAPÁJECÍM KABELEM A) Přístroj je vybaven krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko zachycení nebo zakopnutí. B) rodlužovací kabely lze použít, budete-li dbát zvýšené opatrnosti. C) Jestliže použijete prodlužovací kabel: 1. prodlužovací kabel by měla být dimenzován na příkon spotřebiče 2. jestliže je přístroj vybaven uzemněním, musí také prodlužovací kabel mít zemnící vodič. 3. kabel by neměl viset ze stolu, aby se zabránilo riziku zachycení nebo zakopnutí o ni.

3 Návod k obsluze Spidem Villa 3. Obecné informace: Tento kávovar je vhodný na přípravu espresa za použití kávových zrn a je vybaven zařízením na páru a horkou vodu. Přístroj je určen pro domácí použití a není vhodný pro velkou zátěž nebo profesionální využití. Varování: Výrobce se zříká zodpovědnosti za škody způsobené v následujících případech: nesprávné použití, které není v souladu s určeným účelem; opravy, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem; neodborné manipulace s napájecím kabelem; neodborné manipulace s kteroukoli částí přístroje; použití neoriginálních náhradnich dílú a příslušenství; zanedbáni pravidelného odstraňováni vodního kamene z přístroje nebo jeho použití při teplotách nižších než 0 C (32 F) NA UVEDENÉ PŘÍPADY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA. VAROVNÝ TROJÚHELNÍK OZNAČUJE VŠECHNY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO VAŠI BEZPEČNOST. PROSÍM DBEJTE TĚCHTO POKYNŮ, ABYSTE ZABRÁNILI VÁŽNÝM ZRANĚNIM. Uschovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě a dbejte, aby byl k dispozici všem osobám, které mohou kávovar používat. S dalšími informacemi a možnými problémy se obracejte na autorizované servisní středisko. SCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ Přístroj: 1. Miska na kávový odpad 2. Miska odpadní vovy 3. Rošt 4. Dávkovač 5. Výtok horké vody nebo páry 6. Přepínač pro horkou vodu nebo páru 7. Zásobník vody 8. Kryt zásobníku vody 9. Automatický uzávěr zásobníku vody 10. Násypka zrnkové kávy 11. Kryt násypky zrnkové kávy 12. Regulátor nastavení mlýnku 13. Servisní dvířka 14. Centrální jednotka 15. Násypka centrální jednotky 16. Rukověť centrální jednotky 17. Síťový kabel 18. Ovládací panel 19. Hlavní síťový vypínač 20. Kontrolka teploty 21. Tlačítko START / STOP 22. Kontrolka přípravy kávy 23. Tlačítko páry 24. Kontrolka páry 25. Ovládač pro nastavení dávek 26. Varovná kontrolka 27.

4 Návod k obsluze Spidem Villa 4. Instalace PŘÍPRAVA KÁVOVARU K PROVOZU Kávovar Spidem může být zapnutý během celého dne. Přesto ho doporučujeme při delší nečinnosti vypnout, protože při požadavku na kávu bude pak do 2 minut připraven k provozu. Pokud máte jakýkoliv problém s kávovarem, spojte se ze servisním technikem. Samotná příprava kávy je velice jednoduchá. Do zásobníku kávy (10) nasypte nemletá kávová zrnka a přikryjte jej krytem obr.27 Membrána nádržky zabraňuje vytékání vody při přenášení zásobníku vody (7) Nádržku naplňte čerstvou pitnou vodou (cca 1,7 lit.) obr.28 Připojte kávovar do elektrické sítě a stiskněte hlavní vypínač (19), což signalizuje rozsvícení kontrolky teploty (20) UPOZORNĚNÍ! Při zapnutí přístroje probíhá automatický vnitřní test funkcí přístroje, při kterém se na chvíli zapne čerpadlo. Proto zvuk, který přístroj po zapnutí vydává je zcela normální a není vadou přístroje. Před každou přípravou kávy překontrolujte, zda je dostatek vody a kávy v zásobnících. Nikdy nenechávejte přístroj pracovat bez vody nebo zrnkové kávy. Když se během práce mine voda, nebo káva, rozsvítí se kontrolka (26) a přístroj se automaticky zastaví. V práci můžete pokračovat stisknutím tlačítka START / STOP (21) až po naplnění zásobníku kávou resp. vodou. Z hygienických důvodů doporučujeme po delší přestávce v práci (např. po dovolené) kávovar odvzdušnit. Toto se provádí tak, že se nechá přístroj ohřát, otevřete přepínač horké vody nebo páry (6) a výtokem horké vody nebo páry (5) vyprázdněte cca 2 dcl vody do prázdné nádoby umístěné pod tryskou.. Doporučení Předehřívání šálků: před první kávou nebo po delší přestávce v práci kávovaru doporučujeme předehřát šálky, případně ohřát jejich horkou vodou z trysky přístroje (5). Dosáhneme tím vyšší kvalitu kávy obr.30 Zelená kontrolka teploty (20): po zapnutí přístroje se kontrolka rozbliká a přestane blikat po dosažení provozní teploty, což je po cca 2 minutách. Během práce přístroje je normální, že teplota poklesne a tato kontrolka zabliká. Nemá to žádný vliv na kvalitu vytékání kávy. Hlavní vypínač (19) vypínejte pouze tehdy, když se zcela dokončil automatický cyklus přípravy kávy vyhozením kávového odpadu do zásobníku (1). UPOZORNĚNÍ! Nedokončený cyklus má za následek zablokování stroje, co odstraníte vypnutím a opětovným zapnutím kávovaru hlavním vypínačem (19), kdy se při zkušebním režimu upraví postavení centrální jednotky do základní polohy a kávovar je opět připraven k provozu. Správné mletí kávy zjistíme podle zrnitosti odpadu kávy, ale i podle vytvořené pěny na kávě. Odpad kávy musí být celistvý, rozdrcených zhruba na velikost zrn písku. Pokud káva vytéká příliš pomalu, je třeba zvětšit zrnitost mletí na vyšší číslo na stupnici, popřípadě naopak UPOZORNĚNÍ! Nastavování hrubosti mletí kávy můžete dělat pouze za chodu mlýnku a projeví se při třetí kávě od nastavení

5 Návod k obsluze Spidem Villa 5. Dávkování nápojů PŘÍPRAVA PRESSO KÁVY Dávkování nápojů během přípravy může být zastaveno kdykoli stiskem tlačítka START / STOP (21). Důležitým předpokladem pro přípravu kvalitní kávy je čerstvost a jemnost umleté kávy. Právě proto kávovary Spidem na začátku cyklu přípravy kávu nejprve rozemelou. Používejte stále čerstvě praženou kávu, nejlépe tmavé barvy nebo speciální směs pro přípravu espresso kávy. Toto Vám zaručí optimální kvalitu kávy. Ovládač pro nastavení dávek (25) ovlivňuje množství vytékané kávy do šálku, přičemž množství nadávkované kávy zůstává nezměněno. Směrem k malému šálku, tzn. proti směru hodinových ručiček znamená malé množství velmi silné kávy, zcela vpravo znamená větší množství slabší kávy. Můžete si nastavit gramáž kávy (v rozsahu cca 6-9 g), regulátor je umístěn v zásobníku na kávu: znaménko minus znamená menší gramáž. Šálky umístěte na rošt (3) pod výpust kávy podle obr.29 Stiskněte tlačítko START / STOP (21) a naprogramovaná káva se automaticky připraví bez vašeho dalšího zásahu. Cyklus přípravy kávy můžete kdykoliv přerušit opětovným stiskem tlačítka START / STOP (21). Přístroj vypínejte ze sítě až po úplném dokončení programu, čili po vyhození spotřebované kávy do zásobníku (1). UPOZORNĚNÍ! pokud měníte značku kávy, neznamená to, že musíte změnit nastavení hrubosti mletí. Dvě kávy současně připravíte podle předchozího odstavce tak, že uvedené tlačítko START / STOP (21) stisknete 2x po sobě. Pokud potřebujete přerušit vytékání kávy, stiskněte znovu tlačítko START / STOP (21). PŘÍPRAVA HORKÉ VODY Dávkování může předcházet krátkým vytryskne hor.vody a páry s vysokou teplotou. Nedotýkejte se holýma rukama. Používejte vhodné držadlo. Pokud je přístroj připraven k provozu, postupujte takto: Umístěte šálek pod trysku pro výdej horké vody (5). Otočte přepínačem pro horkou vodu nebo páru (6) a horká voda začne vytékat obr.. 30 PŘÍPRAVA PÁRY Dávkování může předcházet krátkým vytryskne hor.vody a páry s vysokou teplotou. Nedotýkejte se holýma rukama. Používejte vhodné držadlo. Pára se používá k ohřívání mléka nebo jiných tekutin. Je k dispozici po zmáčknutí tlačítka páry (23), při zahřívání přístroje na provozní teplotu páry kontrolka páry (24) svítí a pootočením přepínač pro horkou vodu nebo páru (6) obr. 31 PŘÍPRAVA CAPPUCCINA Dávkování může předcházet krátkým vytryskne hor.vody a páry s vysokou teplotou. Nedotýkejte se holýma rukama. Používejte vhodné držadlo. Nasměrujte trysku (5) nad rošt (3) a opatrně otevřete přepínač (6). Nejprve bude unikat zbytek vody a poté z trysky začne vycházet pára. Ventil uzavřete. Naplňte šálek z jedné třetiny studeným mlékem, otevřete přepínač (6) a trysku (5) ponořte těsně pod hladinu dokud se nevytvoří hustá pěna. Uzavřete přepínač (6) a seberte šálek spod trysky. Potom vložte prázdnou nádobu pod trysku (5) stiskněte tlačítko páry (23), kontrolka páry (24) zhasne a pootočte přepínačem (6). Počkejte až z trysky začne vytékat voda rovnoměrným proudem a signalizační kontrolka teploty (20) svítí nepřerušovaně. Uzavřete přepínač (6) a vložte šálek s napěnění mléka pod dávkovácí hlavu a doplňte kávu. Postupujte jako při přípravě presso kávy. Trysky (5) ihned po použití očistěte. Zbytky mléka se mohou usušit a pak jsou těžko odstranitelné.

6 Návod k obsluze Spidem Villa 6. Čištění a údržba Kávovar Spidem šetří váš čas, připravuje Vám výbornou kávu a proto si zaslouží abyste mu věnovali pozornost a udržovali ho ve příkladné čistotě. Odvděčí se Vám optimální kvalitou připravené kávy a dlouhou životností. Nepřipravujte kávu z vody, která je v zásobníku na vodu více dnů. Nečistěte alkoholovými, benzinovými a drsnými čistícími prostředky Nesušte výrobek v mikrovlnce nebo v sporáku. Před čištěním nechte přístroj vychladnout a vypněte jej ze zásuvky. DENNÍ ÚDRŽBA Po 12 šálek vyprázdněte nádobu odpadu (1) aby zůstal prostor centrální jednotky (14) čistý. Zásobník vody (7), odpadní misku (2) obr. 36 i misku odpadu (1) důkladně vyčistěte. Občas přístroj otřete vlhkým hadrem. Přístroj nikdy nedávejte pod tekoucí vodu. Každý den, po skončení pracovní směny zvolte a vyčistěte centrální jednotku (14) podle následujícího postupu: Vypněte hlavní vypínač (19), vyjmněte odpadovou misku (1) obr.32 a zepředu otevřete servisní dvířka (13). Centrální jednotku (14) vyberte ze základní polohy zatlačením rukojeti (16) směrem dolů obr.34. Pod tekoucí teplou vodou centrální jednotku důkladně umyjte a zvláštní pozornost věnujte sitku z nerezu. Centrální jednotku (14) a speciálně násypku (15) důkladně osušte. Nyní centrální jednotku (14) znovu nasaďte zpět do drážek a zasuňte bez komprese držadla (16) obr. 37. Po uzavření servisních dvířek (13) je kávovar opět připraven k provozu. UPOZORNĚNÍ! dříve než vrátíte centrální jednotku zpět, zkontrolujte, zda je jednotka v označené základní poloze. Šipka na hřídeli se musí překrývat se šipkou na centrální jednotce. ODSTRÁNENÍ VODNÍHO KAMEŇE dekalcifikace Na odstranění vodního kamene nepoužívejte ocet! Během čištění nenechávejte kávovar bez dozoru. Pro čištění doporučujeme používat netoxický a neagresivní odvápňovač určen na čištění kávovarů. Při aplikací dodržujte návod k použití. Podle tvrdosti používané vody a množství vyrobené kávy je třeba každý měsíc (v některých oblastech i častěji) odstranit vodní kámen pomocí vhodného přípravku následujícím postupem: Přípravek na rozpouštění vodního kamene ve správném poměru smícháte s vodou a nalijte do zásobníku 2. na vodu (1,7 Iit.). 2. Zapněte síťový vypínač (19) a počkejte až se přístroj zahřeje na provozní teplotu. 3. Pod trysku horké vody (5) vložte prázdnou nádobu. 4. Otevřete přepínač horké vody nebo páry (6) cca na 1 minutu a vypouštejte roztok. 5. Zavřete přepínač (6) a vypněte síťový vypínač (19) asi na 10 min. nechte přípravek působit. 6. Body 2, 3, 4 a 5 opakujte ještě nejméne dvakrát. 7. Zásobník na vodu (7) dobře vypláchněte a naplňte čistou vodou. 8. Nyní opakujte body 2,3 a 4 s čistou vodou. Přístroj takto dobře propláchněte alespoň dvakrát za sebou. 3. Tímto způsobem dosáhnete odstranění pachu po přípravku na odstranění vodního kamene. 9. Po důkladném vyčištění, kávovar je připraven k provozu

7 Návod k obsluze Spidem Villa 7. Řešení problémů: Problémy: Přístroj se nezapne. Káva není dost horká. Horká voda nebo pára neteče. Káva není dost krémová. Přístroj se dlouho zahřívá nebo z výtoku teče málo vody. Centrální jednotku nelze vyndat. Káva se nevaří. Káva se vaří pomalu. Řešení: -Zapojte přístroj do zásuvky. -Připojte kábel k přístroji. -Zahřejte šálky horkou vodou. -Vyčistěte výtok spendlíkem. -Změňte značku kávy. -Odstráňte vodní kámen z přístroje. -Zapněte přístroj. Zavřete servisní dvířka. Centrální jednotka se automaticky umístí na správné místo. -Napřed vyjměte zásobník odpadní kávy a pak teprve centrální jednotku. -Naplťe zásobník a naplňte vodní systém. -Vyčistěte centrální jednotku. -Naplňte znovu vodní systém tak, že necháte odtéct vodu z výtoku. -Otočte ovládač ve směru hodinových ručiček. -Změnte značku kávy. Snižte dávku kávy. -Naplňte znovu vodní systém tak, že necháte odtéct vodu z výtoku. -Vyčistěte centrální jednotku. Káva prosakuje z dávkovače. -Vyčistěte dávkovač jemným hadříkem. Technické údaje: Jmenovité napětí viz štítek na přístroj Výkon viz štítek na přístroji Zdroj napájení viz štítek na přístroji Povrchový materiál ABS termoplast Rozměry (š x v x h) 337 x 325 x 377 mm Hmotnost 8,5 Kg Délka napájecí šnůry 1200 mm Ovladací panel prední strana Zásobník vody 1.7 litra / vyjímatelný Kapacita násypky zrnkové kávy 300 g / kávových zrnek Tlak čerpadla 15 bar Ohřívač vody nerezová ocel Kapacita zásobníku odpadní kávy 12 Množství mleté kávy g pojistní tlakový ventil ohřívače vody dvojitý Bezpečnostní zařízení bezpečnostný termostat Podléhá technickým a výrobním změnám v důsledku technologického vývoje. Přístroj splňuje europskou směrnici 89/336/EEC (italské legislativní nařízení 476 z 04/12/92) týkající se elektromagnetické kompatibility. Káva se nezačne připravovat.. -Umístěte kryt do správné pozice a pevně jej zatlačte. Pokud nastane problém, který zde není uveden nebo uvedený postup neřeší váš problém, obraťte se na servisní středisko.

8 Návod k obsluze Spidem Villa 8. Bezpečnostní pravidla: V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ Ihned odpojte napájecí kabel ze zásuvky. PŘÍSTROJ POUŽÍVEJTE POUZE uvnitř budov. na přípravu kávy, horké vody, zpěněného mléka nebo horkých nápoju, které se připravují s využitím páry. pro domácí účely, jste-li dospělé osoby v normálním duševním a fyzickém stavu. NIKDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE Pro jiné účely než výše uvedené, abyste se vyhnuli nebezpečí, s jinými látkami než těmi, které jsou popsány v návodu k obsluze. Během běžného plnění kteréhokoli zásobnĺku musí být okolní zásobníky zavřené. Do zásobníku vody lijte pouze čerstvou pitnou vodu. Horká voda nebo jiné tekutiny mohou přístroj poškodit. Nepoužívejte sycenou vodu. Do mlýnku na kávu nevkládejte prsty ani jiné předměty kromě zrnkové kávy. Před manipulací s mlýnkem na kávu vypněte hlavní vypínač přístroje a odpojte napájecí kabel, NAPÁJENÍ Zapojujte kávovar pouze do vhodné zásuvky. Napětí musí odpovídat tomu na nálepce přístroje. PORUCHY Nepoužívejte přístroj. pokud došlo k jeho poškození nebo poškození předpokládáte, například po pádu přístroje. Veškeré opravy musí provádět autorizované servisní středisko. Přistroj nepoužívejte s vadným napájecím kabelem. Je-li napájecí kabel poškozen, může jej vyměnit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko. (Pozor! Elektrický proud!) Před otevřením servisních dviřek přístroj vypněte. ČIŠTĚNÍ / ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Před čištěním odpojte přístroj od proudu a nechte ho vychladnout. Chraňte přístroj před postříkáním vodou a před ponořenim do vody. Nesušte součásti přístroje v běžné ani mikrovlnné troubě. NÁHRADNÍ DĺLY Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. LIKVIDACE Balicí materiál lze recyklovat. Zařízení: Odpojte zařízení a odstřihněte napájecí kabel. Odvezte zařízení a napájecí kabel do sběrného zařízeni pro likvidaci odpadu. Tento produkt splňuje směrnici EU Č. 2002/96/FC. INSTALACE Vyberte si rovný povrch. Neumisťujte přístroj na vyhřívané povrchy! Dodržujte předepsanou vzdálenost 10cm od zdi a varných ploch. Neskladujte přístroj v teplotách pod 0 C (32 F) nebezpečí poškození mrazem K zásuvce musí být kdykoliv snadný přístup. Napájecí kabel nesmí být poškozený, sepnutý svorkami, dotýkat se horkých povrchu, apod. Napájecí kabel nesmí volně viset. (Nebezpečí zakopnutí nebo shození přístroje). Přístroj nepřenášejte ani nepřetahujte pomocí napájecího kabelu. NEBEZPEČÍ Přístroj nesmí používat děti a osoby, které se neseznámily s pokyny k obsluze. Přístroj je nebezpečný pro děti. Když přístroj necháváte bez dozoru, vypněte ho a zabezpečte. Nenechávejte obaly od kávovary v dosahu dětí. Nikdy nesměrujte proud horké vody nebo páry na sebe nebo na jiné osoby. Hrozí nebezpečí opaření. Do otvorů přístroje nevkládejte žádné předměty. Elektrický proud!) Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama nebo nohama. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Varování! Hrozí nebezpečí popálenin zpusobených horkou vodou, párou a horkou trubičkou výtoku. Symbol na tomto produktu nebo na jeho balení označuje, že tento produkt nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Místo toho je nutné jej odvézt na příslušné sběrně místo za ůčelem recyklace elektrických a elektronických součástí. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu zabráníte potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným zacházením při jeho likvidaci. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní správní úřad, společnost zajišťující odvoz domovního odpadu nebo prodejna, kde jste tento produkt zakoupili.

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI MANUÁL K POUŽITÍ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI Animo si vyhrazuje právo kdykoli změnit části bez předchozího nebo přímého oznámení této změny zákazníkovi. Obsah tohoto návodu může být také měněn

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Ekolux 8000 S E R V I S

Ekolux 8000 S E R V I S Ekolux 8000 S E R V I S LUX (CZ), s.r.o. Brunclíkova 17, 162 00 Praha 6-Petřiny telefon: 220 190 880, fax: 220 190 881 bezplatná infolinka: 800-10 30 40 e-mail: servis@lux-com.cz www.lux-com.cz Návod k

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Kávovar. Model CAT - 40. Návod k použití ME 60

Kávovar. Model CAT - 40. Návod k použití ME 60 Kávovar Model CAT - 40 Návod k použití ME 60 2 a e b f g h i c j d k 3 Vážení zákazníci Přečtěte si pozorně tento manuál, zvláště bezpečnostní upozornění! Uložte manuál na bezpečné místo, kde jej vždy

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití Masážní přístroj krku a ramen JKW-821 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Kde masážní přístroj používat... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Případy, kdy by Masážní přístroj krku

Více

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití TYPOVÁ ŘADA: WHIPPER MODELY: Whipper,Whipper plus,whipper 5,Whipper 5 plus ke kterému se vztahuje tento návod k použití je v souladu se směrnicemi Evropského společenství

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Mikrovlnný parní sterilizátor

Mikrovlnný parní sterilizátor Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 5 Použití.... 6 Čištění a dezinfekce.... 6 Likvidace.... 6 Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu....

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FE-18 FE-25 FC-18-E 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat 3. Zelená kontrolka (fritéza zapnuta) 4. Žlutá kontolka (ohřev)

Více

compact one Coffee experience engineered in Switzerland

compact one Coffee experience engineered in Switzerland CZ compact one Coffee experience engineered in Switzerland 2 Bezpečnostní předpisy 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více