1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008"

Transkript

1 2007 Hasskova 22, Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

2 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a ztráty 11 Pohledávky z finančních činností 12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 Poměrové ukazatele 14 Předmět podnikání 5 Plnění pravidel obezřetného podnikání 14 Činnosti skutečně vykonávané 5 Činnosti omezené nebo vyloučené 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 15 Základní kapitál 6 Rozvaha 15 Výkaz zisku a ztráty 17 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 Přehled o změnách vlastního kapitálu 18 Kontrolní komise 7 Příloha k účetní závěrce 19 Představenstvo 7 Vrcholové vedení 8 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 29 Členové s kvalifikovanou účastí 8 ZPRÁVA AUDITORA 30 FINANČNÍ SITUACE 9 9

3 Část 1 Úvod O nás 1.TZ, družstevní záložna byla založena v roce Jako finanční společnost s družstevní právní formou poskytujeme peněžní služby občanům, živnostníkům, firmám a neziskovým organizacím, kteří jsou členem záložny, anebo veřejným institucím. Jsme družstevní záložnou otevřenou pro potencionální klienty. Základní členský vklad činí 100 Kč. Naše nabídka peněžních služeb je v takové šíři, aby uspokojila potřeby rodinných a firemních financí. Členové si mohou založit běžný, vkladový nebo spořící účet (vkladní knížku) anebo jim může být poskytnut úvěr. Jejich úspory jsou pojištěny stejně jako v bankách. V průběhu roku 2008 plánujeme pořídit nový transakční bankovní systém. Tento systém nám umožní rozšířit nabídku peněžních služeb o internetové bankovnictví a přímé napojení bezhotovostních operací na zúčtovací centrum, což členům přinese výrazné úspory na poplatcích za bezhotovostní operace. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, s ukončením dalšího hospodářského roku mám tu čest Vám jménem 1.TZ, družstevní záložny předložit Výroční zprávu za rok Tento dokument popisuje stav a rozvoj záložny a naplňuje tak roli základního informačního zdroje pro členy, obchodní partnery a veřejnost. Rok 2007 z hlediska souhrnného hodnocení nepředstavoval žádný zlom v hospodaření. Z meziročního srovnání vyplývá, že jsme pokračovali v trendu let minulých. Objem vkladů narostl o 13 % na tis. Kč, objem úvěrů o 23 % na tis. Kč a počet členů se zvýšil o 7 % na osob. Průměrné zhodnocení vkladů přesáhlo 4 % p.a. Dosáhli jsme zisku ve výši tis. Kč. Tyto výsledky byly dosaženy přesto, že jsme se v tomto období nezaměřovali na rozvoj obchodních aktivit a oslovování klientů. Naším záměrem bylo v roce 2007 výrazně pokročit v budování předpokladů následného úspěšného rozvoje. Proto jsme se zaměřili na posílení základního kapitálu o 78 % na tis. Kč. Silný základní kapitál nám umožňuje bezproblémové plnění ukazatelů navázaných na kapitál a plnění kapitálových požadavků. 3 ÚVOD

4 Dále jsme se také soustředili na postupné budování řídícího a kontrolního systému, kdy jsme zaměřili svoje úsilí spíše dovnitř na přizpůsobení se požadavkům kladeným Českou národní bankou, které dopadají na úvěrové instituce. Rok 2007 byl dle mého názoru obdobím, ve kterém jsme splnili stanovené cíle a učinili jsme tak výrazný krok k zajištění předpokladů budoucího úspěšného rozvoje naší záložny. Ing. František Novák předseda představenstva 4 ÚVOD

5 Část Základní údaje 2 Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: IČ: Datum zápisu: Poslední změna: 1.TZ, družstevní záložna Družstvo Hasskova 22, Třebíč , z důsledku změny stanov a voleb členů volených orgánů na členské schůzi konané Zapisovaný základní kapitál: ,- Kč Předmět podnikání přijímání vkladů od členů poskytování úvěrů členům finanční leasing pro členy platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy poskytování záruk ve formě ručení a bankovní záruky otevírání akreditivů pro členy obstarání inkasa pro členy nákup a prodej cizí měny pronájem bezpečnostních schránek členům ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank nabývání majetku a disponování s ním obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry Činnosti skutečně vykonávané přijímání vkladů od členů poskytování úvěrů členům platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy poskytování záruk ve formě ručení a bankovní záruky obstarání inkasa pro členy ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank nabývání majetku a disponování s ním obchodování na vlastní účet s devizami za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností 5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

6 Činnosti omezené nebo vyloučené Činnosti omezené nebo vyloučené Českou národní bankou nejsou žádné. Základní kapitál Splacený základní kapitál: tis. Kč Zvýšení od 30. září 2007: tis. Kč Způsob zvýšení základního kapitálu: splacení dalších členských vkladů 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

7 Část Organizační struktura 3 Organizačních složek: 7 Zaměstnanců (přepočtený počet): 9 Kontrolní komise JUDr. Jana Tomková Předsedkyně kontrolní komise od od roku 2002 členkou kontrolní komise; advokátka není členkou v orgánech jiných právnických osob předsedkyni nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za předsedkyni nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Ing. Petr Říha Člen kontrolní komise od od roku 1993 působil na různých pozicích peněžních ústavů a dále ve společnostech, zabývajících se zpracováním podnikatelských záměrů a finančních analýz účast v orgánech právnických osob: předseda dozorčí rady ve SMART Corporation, a.s., SMART Capital, a.s. a FINE CREDIT, a.s., předseda představenstva v ARNIA Capital, a.s. a FORTIS Capital, a.s. a člen představenstva ve FINE REALITY, a.s. členovi nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za člena nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Dagmar Krulová Členka kontrolní komise od od roku 1995 působila po 3 volební období v kontrolní komisi záložny; účetní poradkyně není členkou v orgánech jiných právnických osob člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Představenstvo Ing. František Novák Předseda představenstva od od založení záložny předseda představenstva; ředitel záložny od roku 2000; daňový poradce; do roku 2004 předseda úvěrové komise není členem v orgánech jiných právnických osob předsedovi nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za předsedu nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. JUDr. Ivanka Posádková Místopředsedkyně představenstva od od založení záložny místopředsedkyně představenstva, do roku 2004 členka úvěrové komise; advokátka není členkou v orgánech jiných právnických osob souhrnná výše úvěrů poskytnutých záložnou místopředsedkyni činí 400 tis. Kč záložnou nebyla za místopředsedkyni poskytnuta žádná záruka. Jan Vacek Člen představenstva od od roku 2004 člen představenstva; OSVČ s předmětem činnosti nákup a prodej není členem v orgánech jiných právnických osob souhrnná výše úvěrů poskytnutých záložnou členovi činí tis. Kč za člena nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

8 JUDr. Alena Sikorová Členka představenstva od v minulosti předsedkyně škodní komise České spořitelny, a.s. v Olomouci; právnička působící v oblasti úvěrových obchodů a vymáhání pohledávek není členkou v orgánech jiných právnických osob člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Jaromír Hošek Člen představenstva od do roku 2004 ředitel 1. úvěrního družstva Chotěboř, od roku 2004 vedoucí pobočky a zástupce ředitele; v letech 2004 až 2007 člen úvěrové komise není členem v orgánech jiných právnických osob členovi nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za člena nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Vrcholové vedení Ing. František Novák Ředitel záložny od roku 2000 od založení záložny předseda představenstva, do roku 2004 předseda úvěrové komise; daňový poradce není členem v orgánech jiných právnických osob řediteli nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr za ředitele nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Členové s kvalifikovanou účastí Ing. Josef Lébr 13,6 % podílu na hlasovacích právech. Ing. František Novák Přímý podíl činí 1 % podílu na hlasovacích právech s možností dosažení kvalifikované účasti nepřímo z titulu zmocnění od jiných členů. Jaromír Hošek Přímý podíl činí méně než 1 % podílu na hlasovacích právech s možností dosažení kvalifikované účasti nepřímo z titulu zmocnění od jiných členů. 8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

9 Část 4 Finanční situace Tato část byla zpracována podle metodiky České národní banky a nenahrazuje účetní závěrku, str. 15. Aktiva celkem 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám: a. pokladní hotovost b. pohledávky vůči centrálním bankám 2. Finanční aktiva k obchodování 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty 4. Realizovatelná finanční aktiva 5. Úvěry a jiné pohledávky 6. Finanční investice držené do splatnosti 7. Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9. Hmotný majetek: a. pozemky, budovy a zařízení 10.Investice do nemovitostí 11.Nehmotný majetek 12.Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích 13.Daňové pohledávky 14.Ostatní aktiva 15.Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 9 Kompenzované o opravné položky a oprávky v tis. Kč Opravné položky a oprávky AKTIVA Nekompenzované o opravné položky a oprávky Aktiva FINANČNÍ SITUACE

10 Závazky a vlastní kapitál ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky a vlastní kapitál celkem 1. Závazky celkem: a. vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám b. finanční závazky k obchodování c. finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty d. finanční závazky v naběhlé hodnotě e. finanční závazky spojené s převáděnými aktivy f. zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou g. záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů h. rezervy i. daňové závazky j. ostatní závazky k. základní kapitál družstev splatný na požádání l. závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 2. Vlastní kapitál celkem: a. základní kapitál: i. splacený základní kapitál ii. nesplacený základní kapitál b. další vlastní kapitál c. fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly d. rezervní fondy e. nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období f. zisk (ztráta) za běžné účetní období 10 tis. Kč FINANČNÍ SITUACE

11 Výnosy, náklady, zisky a ztráty VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY 1. Zisk z finanční a provozní činnosti: a. úrokové výnosy b. úrokové náklady c. náklady na základní kapitál splatný na požádání d. výnosy z dividend e. výnosy z poplatků a provizí f. náklady na poplatky a provize g. realizované zisky (ztráty) z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě h. zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování i. zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku (ztráty) j. zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví k. kurzové rozdíly l. zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji m. ostatní provozní výnosy n. ostatní provozní náklady 2. Správní náklady: a. náklady na zaměstnance: i. mzdy a platy ii. sociální a zdravotní pojištění iii.penzijní a podobné výdaje iv.náklady na dočasné zaměstnance v. odměny - vlastní kapitálové nástroje vi.ostatní náklady na zaměstnance b. ostatní správní náklady: i. náklady na reklamu ii. náklady na poradenství iii.náklady na informační technologie iv.náklady na outsourcing v. nájemné vi.jiné správní náklady 3. Odpisy: a. odpisy pozemků, budov a zařízení b. odpisy investic do nemovitostí c. odpisy nehmotného majetku 4. Tvorba rezerv 5. Ztráty ze znehodnocení: a. ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku (ztráty) b. ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku (ztráty) 7. Podíl na zisku (ztrátě) přidružených a ovládaných osob a společných podniků 8. Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 9. Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 10.Náklady na daň z příjmů 11.Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 12.Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění 11 tis. Kč FINANČNÍ SITUACE

12 Pohledávky z finančních činností Definice pojmů Pro účely této výroční zprávy se rozumí: klasifikovanou pohledávkou pohledávka po splatnosti nebo pohledávka se selháním nebo restrukturalizovaná pohledávka, pohledávkou po splatnosti pohledávka, jejíž splátka jistiny anebo příslušenství je neuhrazená déle než 30 kalendářních dnů po datu daném smlouvou o úvěru, pohledávkou se selháním pohledávka, u níž lze předpokládat, že dlužník pravděpodobně nesplatí svůj závazek řádně a včas nebo pohledávka, u níž je alespoň jedna splátka jistiny nebo příslušenství po splatnosti déle než 90 kalendářních dnů, pohledávkou se znehodnocením pohledávka, u níž došlo ke snížení účetní hodnoty vzhledem k úvěrovému riziku tvorbou opravné položky a restrukturalizovanou pohledávkou pohledávka, u níž záložna vzhledem k finanční situaci dlužníka přistoupila ke změně smluvních podmínek ve prospěch dlužníka. 1. Kapitálové nástroje 2. Dluhové cenné papíry 3. Pohledávky bez znehodnocení: a. za centrálními bankami b. za úvěrovými institucemi c. za vládními institucemi d. za ostatními klienty/zákazníky e. sektorově nečleněné 4. Pohledávky se znehodnocením: a. za centrálními bankami b. za úvěrovými institucemi c. za vládními institucemi d. za ostatními klienty/zákazníky e. sektorově nečleněné 12 Účetní hodnota (netto) v tis. Kč Opravné položky FINANČNÍ AKTIVA PODLE ZNEHODNOCENÍ Hodnota před znehodnocením Struktura finančních aktiv podle znehodnocení FINANČNÍ SITUACE

13 v tis. Kč Bez znehodnocení Se znehodnocením Hodnota před znehodnocením Opravné položky POHLEDÁVKY BEZ ZNEHODNOCENÍ A SE ZNEHODNOCENÍM Opravné položky Konec období Kapitálové nástroje Dluhové cenné papíry Pohledávky Ostatní vybraná aktiva Vybraná aktiva celkem Účetní hodnota (netto) v tis. Kč Tvorba opravných položek REKONCILIACE OPRAVNÝCH POLOŽEK Začátek období 1. Pohledávky za úvěrovými institucemi: a. bez selhání: i. standardní ii. sledované b. se selháním: i. nestandardní ii. pochybné iii.ztrátové 2. Pohledávky za jinými osobami: a. bez selhání: i. standardní ii. sledované b. se selháním: i. nestandardní ii. pochybné iii.ztrátové Pohledávky celkem Hodnota před znehodnocením v tis. Kč Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou POHLEDÁVKY A JEJICH ZNEHODNOCENÍ Použití opravných položek Účetní hodnota (netto) Oceňované naběhlou hodnotou RESTRUKTURALIZOVANÉ POHLEDÁVKY v tis. Kč Před znehodnocením Oceňované naběhlou hodnotou Oceňované reálnou hodnotou Od do FINANČNÍ SITUACE

14 Poměrové ukazatele Kapitálová přiměřenost Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) Aktiva na jednoho zaměstnance Správní náklady na jednoho zaměstnance Zisk/ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance tis. Kč Poměrový ukazatel ,95 0,369 % 2,124 % Od do ,90 0,249 % 1,412 % Plnění pravidel obezřetného podnikání KAPITÁL Původní kapitál Dodatkový kapitál Kapitál na krytí tržního rizika Odčitatelné položky Kapitál po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál tis. Kč KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Kapitálové požadavky celkem K úvěrovému riziku investičního portfolia K úvěrovému riziku obchodního portfolia K riziku angažovanosti obchodního portfolia K obecnému úrokovému riziku K obecnému akciovému riziku K měnovému riziku Ke komoditnímu riziku K rizikům stanovených vlastním VaR modelem tis. Kč FINANČNÍ SITUACE

15 Část 5 Účetní závěrka Rozvaha Aktiva AKTIVA v tis. Kč 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování, v tom: a. vydané vládními institucemi b. ostatní 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní pohledávky 4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní pohledávky 5. Dluhové cenné papíry, v tom: a. vydané vládními institucemi b. vydané ostatními osobami 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 7. Účasti s podstatným vlivem, z toho: a. v bankách 8. Účasti s rozhodujícím vlivem, z toho: a. v bankách 9. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a. zřizovací výdaje b. goodwill 10.Dlouhodobý hmotný majetek, z toho: a. pozemky a budovy pro provozní činnost 11.Ostatní aktiva 12.Pohledávky za upsaný základní kapitál 13.Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem brutto korekce netto ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

16 Pasiva PASIVA v tis. Kč Závazky vůči bankám a družstevním záložnám, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní závazky 2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů, v tom: a. emitované dluhové cenné papíry b. ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4. Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy, v tom: 417 a. na důchody a podobné závazky b. na daně c. ostatní Podřízené závazky 8. Základní kapitál, z toho: a. splacený základní kapitál b. vlastní akcie 9. Emisní ážio 10.Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, v tom: a. povinné rezervní fondy a rizikové fondy b. ostatní rezervní fondy c. ostatní fondy ze zisku 11.Rezervní fond na nové ocenění 12.Kapitálové fondy 13.Oceňovací rozdíly, z toho: a. z majetku a závazků b. ze zajišťovacích derivátů c. z přepočtu účastí 14.Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období, v tom: 268 a. nerozdělený zisk předchozích let nebo neuhrazená ztráta minulých let 268 b. zisk za předchozí účetní období ve schvalovacím řízení 15.Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

17 Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy, z toho: a. úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady, z toho: a. náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3. Výnosy z akcií a podílů, v tom: a. výnosy z účastí s podstatným vlivem b. výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c. ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů 4. Výnosy z poplatků a provizí 5. Náklady na poplatky a provize 6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 7. Ostatní provozní výnosy 8. Ostatní provozní náklady 9. Správní náklady, v tom: a. náklady na zaměstnance, z toho: i. na mzdy a platy ii. sociální a zdravotní pojištění iii.ostatní správní náklady 10.Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobě hmotnému a nehmotnému majetku 11.Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 12.Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13.Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 14.Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15.Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16.Rozpuštění ostatních rezerv 17.Tvorba a použití ostatních rezerv 18.Podíl na ziscích nebo ztrátách z účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19.Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 20.Mimořádné výnosy 21.Mimořádné náklady 22.Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 23.Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

18 Zůstatek (začátek období) Změny účetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek (konec období) Celkem Zisk (ztráta) Oceňovací rozdíly Kapitálové fondy Rezervní fondy Emisní ážio v tis. Kč Základní kapitál PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Vlastní akcie Přehled o změnách vlastního kapitálu ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

19 Příloha k účetní závěrce Definice pojmů Pro účely této přílohy k účetní závěrce se rozumí: členskou schůzí členská schůze konaná 14. června 2007, dohledem Česká národní banka, kvalifikovanou účastí účast člena na základním kapitálu záložny nebo na jejích hlasovacích právech přesahující 10 %, obdobím kalendářní rok 2007; koncem období datum ; začátkem období datum , účastí s podstatným vlivem účast člena na základním kapitálu záložny nebo na jejích hlasovacích právech nebo účast záložny na základním kapitálu jiné právnické osoby přesahující 20 %, účastí s rozhodujícím vlivem účast člena na základním kapitálu záložny nebo na jejích hlasovacích právech nebo účast záložny na základním kapitálu jiné právnické osoby přesahující 50 %, základním kapitálem součet splacených základních a dalších členských vkladů členů záložny a záložnou 1.TZ, družstevní záložna. Základní údaje Obor činnosti Oborem činnosti záložny je poskytování peněžních služeb svým členům, případně subjektům z veřejného sektoru bez povinnosti vzniku členství. Peněžními službami se rozumí přijímání vkladů pojištěných podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, včetně služeb spojených s vedením účtů klientů, a poskytování úvěrů, a to v rozsahu povolení vydaného dohledem. Zeměpisná působnost Česká republika 19 Pobočky Hasskova 22, Třebíč (sídlo) Krále Jana 1713, Chotěboř Kontaktní místa Pekařská 72, Brno Sokolská 22, Olomouc ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

20 Právní forma a autorita Právní forma záložny je družstvo, které se při své činnosti řídí zejména podle regulí daných zákonem č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen vyhláška ) a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Lidské zdroje Záložna zaměstnává 10 osob, přičemž průměrný počet zaměstnanců činí 9 osob s průměrným pracovním úvazkem 7 hodin denně. Některé činnosti záložny jsou prováděny na smluvním základě. Členové volených orgánů byly řádně zvoleni členskou schůzí a následně odsouhlaseni dohledem. Představenstvo má 5 osob, kontrolní komise 3 osoby a úvěrová komise 5 osob. Volené orgány pracovaly beze změn od svého zvolení členskou schůzí. Statutární a dozorčí orgán Představenstvo Funkce Předseda Místopředseda Člen Kontrolní komise Předseda Člen Jméno Ing. František Novák JUDr. Ivanka Posádková JUDr. Alena Sikorová Jan Vacek Jaromír Hošek JUDr. Jana Tomková Ing. Petr Říha Dagmar Krulová Členství Členy záložny mohou být fyzické i právnické osoby. Každý člen nabývá základní členský vklad ve výši 100,- Kč. POČET ČLENŮ Členů celkem Meziroční nárůst % Přírůstek Úbytek % % ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

21 POČET ČLENŮ Osob Členská schůze schválila vložení dalších členských vkladů včetně vkladu přesahující hranici kvalifikované účasti jedné osobě. Tato kvalifikovaná účast byla odsouhlasena dohledem. Žádný člen nemá podstatnou účast na základním kapitálu ani na hlasovacích právech záložny. Nesplacené členské vklady nejsou žádné Úvěry poskytnuté členům volených orgánů, zaměstnancům a osobám jim blízkým Jméno Funkce / vztah Úvěr Forma Jan Vacek Jindra Trojanová Marie Zahrádková Vlastimil Fukal Člen představenstva Předseda úvěrové komise, zaměstnanec Zaměstnanec Bratr zaměstnance Úvěr Kontokorent tis. Kč ke konci období Kontokorent Úvěr Poskytnuté záruky Záruky poskytnuté záložnou nejsou žádné. Závazky po splatnosti Závazky záložny po splatnosti nejsou žádné. Účetní metody Záložna používá účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy pro banky a jiné finanční instituce beze změn oproti předchozímu období. Záložna účtovala dle českých účetních standardů. Oceňování majetku a závazků Záložna oceňuje hmotný a nehmotný majetek a zásoby pořizovací cenou, ostatní složky majetku a závazků jsou oceňovány nabíhající hodnotou. Devizové účty vedené klientům a devizové bankovní účty záložny přeceňuje kurzovými rozdíly kurzem České národní banky k poslednímu dni období, které účtuje na vrub nákladů, případně výnosů. Kurzové rozdíly záložna účtuje rovněž měsíčně v měsíčních účetních závěrkách. 21 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

22 Uskutečnění účetního případu Záložna vztahuje okamžik uskutečnění účetního případu ke dni vypořádání obchodu nebo operace s výjimkou případů, u kterých by došlo k ovlivnění věcné a časové souvislosti (např. faktury, které jsou účtovány ke dni přijetí anebo vystavení, nebo osobní náklady, které jsou účtovány k poslednímu dni kalendářního měsíce). Nezaúčtované náklady a výnosy časově a věcně související s obdobím účtuje na vrub dohadných položek nebo výnosů příštích období, případně ve prospěch nákladů nebo příjmů příštích období. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku U hmotného majetku pořízeného před rokem 2006 je účetní odpis uplatněn v úrovni (a v souladu) s daňovými odpisy rovnoměrně. U počítačů pořízených koncem roku 2006 daňový odpis byl uplatněn, ale účetní odpisy jsou dány časovým odpisem po dobu 3 let počínaje lednem Účetní odpisy jsou stanoveny ve výši shodné s rovnoměrným daňovým odpisem. Hmotný majetek pořízený v průběhu období (nábytek) byl odepisován v úrovni daňových odpisů. Nehmotný majetek, kterým je software, byl již v minulosti plně odepsán, nové investice do software nebyly zařazeny do konce roku do používání. Nemovitosti získané do majetku záložny z titulu realizace pohledávek z poskytnutých úvěrů za účelem dalšího prodeje záložna neodpisuje. Účtování obchodů s cennými papíry O cenných papírech nebylo účtováno z důvodu, že záložna nenabyla žádný cenný papír. Záložna nerealizovala žádný finanční pronájem. Účtování úrokových výnosů a nákladů Záložna účtuje úroky ve prospěch nebo na vrub účtů klientů k poslednímu dni kalendářního měsíce nebo ke dni vyplacení účtu klienta s výjimkou úroků z poskytnutých úvěrů po splatnosti a úrokových odměn. Úroky z poskytnutých úvěrů po splatnosti účtuje na vrub pohledávek z poskytnutých úvěrů a souvztažně ve prospěch výnosů. Úrokové odměny, které vyplácí členům v příštím období, účtuje do nákladů a ve prospěch účtu časového rozlišení. Klasifikace a odpisování pohledávek Pohledávky z poskytnutých úvěrů jsou klasifikovány v souladu s vyhláškou. Odpis pohledávek je v případě jejich prodeje prováděn do prodejní ceny na vrub jejich hodnoty, zbývající část na vrub nákladů. O této zbývající části pohledávky účtované na vrub nákladů je v plné výši takto vykázané ztráty z prodeje pohledávky účtováno ve prospěch výnosů použití opravných položek k pohledávkám. Pokud však opravná položka vytvořená u konkrétní pohledávky nepokrývá celou výši vykázané ztráty, použijí se opravné položky pouze do jejich vytvořené výše u takové konkrétní pohledávky. 22 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

23 Klasifikované pohledávky se dělí na sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové. Při zařazování pohledávek do jednotlivých skupin se hodnotí doba po splatnosti, kvalita zajištění a bonita klienta včetně ekonomické a finanční situace dlužníka a další aspekty jako je restrukturalizace pohledávky. Klasifikovaná pohledávka je celá zařazená do klasifikovaných aktiv bez ohledu na to, jaká část pohledávky je po splatnosti. Tvorba a použití opravných položek a rezerv Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s požadavky vyhlášky u každé jednotlivé pohledávky s ohledem na dobu části pohledávky po splatnosti, přitom je využíváno zohlednění kvality zástav. Opravné položky jsou stanovovány podle pravidel této vyhlášky a použitím akruálního principu, přitom zohlednění kvality zajištění není použito u příslušenství pohledávky. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku je účtována v nominální hodnotě ve výši podílu na celkovém rozpočtu oprav. Vliv zajištění na ocenění pohledávek Zajištění pohledávek nemá přímý vliv na jejich ocenění, má však nepřímý vliv na tvorbu opravných položek k pohledávkám. Finanční nástroje Záložna splňuje základní finanční limity vyhlášky, které zajišťují kvalitu a bezpečnost vkladů členů. Ukazatel Úvěrová angažovanost vůči dlužníkům s pohledávkou vyšší, než 10 % kapitálu Kapitálová přiměřenost k rizikově váženým aktivům Kapitál bez uhrazovací povinnosti Skutečnost 161 % Limit 800 % 28 % 63,1 mil. Kč 8% 35 mil. Kč Hodnocení úvěrového rizika Úvěrové hodnocení dlužníka je prováděno průběžně měsíčně, kdy je sledováno plnění smluvních povinností ve vztahu ke splácení. Při prodlení je dlužník kontaktován telefonicky, poté písemně upomínkou. V případě nezjednání nápravy je dlužník kontaktován osobně. Úvěry jsou zajišťovány zejména nemovitostmi, kdy je maximální částka možného úvěru dána obvykle hodnotou 2/3 tržní ceny nemovitosti. Dalšími zajišťovacími instrumenty jsou směnky, ručitelé a spoludlužníci, zajištění postoupením pohledávek, vinkulace vkladů a zástavní právo k pohledávce z vkladu, exekutorské zápisy, dohoda o srážkách ze mzdy nebo rozhodčí doložka. 23 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

24 Vymáhání pohledávek je prováděno individuálně podle konkrétního případu. Případy s nabíhající částkou po splatnosti jsou průběžně řešeny vymáháním prostřednictvím soudního exekutora, případně formou soudních dražeb nebo dochází k průběžnému postupování pohledávek.. Záložna používá sepisy exekutorských zápisů s dlužníky, zvláště u úvěrů vyšší hodnoty, které urychlují proces vymáhání pohledávek. Preferováno je mimosoudní vymáhání, které je časově rychlejší. Pohledávky se dělí na standardní, které jsou ve splatnosti a nemají negativní hodnocení ekonomické a finanční situace dlužníka a na klasifikované. Klasifikované pohledávky Položka v tis. Kč 2007 Klasifikované pohledávky celkem Meziroční nárůst / pokles 7% Částka po splatnosti Meziroční nárůst / pokles -34 % Klasifikované pohledávky podle podkategorie Sledované pohledávky Nestandardní pohledávky Pochybné pohledávky Ztrátové pohledávky % % KLASIFIKOVANÉ POHLEDÁVKY tis. Kč Meziroční nárůst klasifikovaných pohledávek je zejména dán nárůstem objemu poskytnutých úvěrů o více než 20 %. Restrukturalizované pohledávky z celkové částky klasifikovaných pohledávek činí tis. Kč % % Opravné položky ke klasifikovaným pohledávkám Částka po splatnosti Položka Opravné položky celkem Meziroční nárůst v tis. Kč % % % Klasifikov ané pohledáv ky OPRAVNÉ POLOŽKY tis. Kč Ke klasifikovaným pohledávkám byly tvořeny opravné položky ve výši tis. Kč. Opravné položky nedaňové z předchozích období v částce tis. Kč byly zrušeny ve prospěch výnosů. Do výnosů bylo dále promítnuto použití opravných položek k úhradě ztrát z prodeje pohledávek ve výši 584 tis. Kč ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

25 Hodnocení tržního rizika Tržní riziko bylo eliminováno konzervativností portfolia a zejména nenabýváním ani neobchodováním s cennými papíry do majetku záložny. U vkladů u bank a finančních ústavů je tržní riziko omezováno použitím krátkodobých vkladů, kdy zpravidla jsou používány vklady s výpovědní lhůtou maximálně 1 měsíc anebo vkladu s výpovědní lhůtou 6 měsíců splatné na požádání z důvodů zajištění dostatečného množství rychle likvidních prostředků. Velká většina vkladů je uložena u bank, které jsou významné na bankovním trhu nebo jsou součástí zahraničního zajišťovacího spolku. Účasti ve firmách Účasti ve firmách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem nemá záložna žádné. Významné položky ve výkazech Podřízená aktiva a pasiva Podřízená aktiva a pasiva nejsou žádná. Repo obchody nebyly uskutečněny žádné. Odpisy nepromlčených pohledávek nejsou. Aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a družstevními záložnami se skládají z běžných účtů ve výši tis. Kč a z termínovaných, případně spořících účtů s výpovědní lhůtou 7 nebo 14 dní, případně 6 měsíců (splatné na požádání). Tyto termínované vklady jsou ve výši tis. Kč. Pohledávky za klienty Pohledávky za klienty po snížení o opravné položky ve výši tis. Kč činí tis. Kč. Tato hodnota představuje hodnotu zůstatků poskytnutých úvěrů včetně neuhrazených úroků po splatnosti a zahrnuje i klasifikované pohledávky. Cenné papíry Záložna nevlastní žádné cenné papíry. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem je software v pořizovací ceně 74 tis. Kč. Do jeho rozvoje bylo investováno 212 tis. Kč, což představuje hodnotu nedokončené investice do nehmotného majetku. 25 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

26 Dlouhodobý hmotný majetek Položka v tis. Kč Pozemek (realizace pohledávky) Nábytek do kanceláří 2 síťové servery Nábytek Počítače a kopírka Počítač Provozní budova s pozemkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Období pořízení 2007 Minulá období Odpisová skupina není Pořizovací cena Daňový odpis byl uplatněn. Provozní hmotný majetek pořízený formou leasingu zahrnuje počítače, nábytek, kopírku a telefonní ústřednu a fax. Jejich pořizovací cena je nulová. Jedná se účetně o drobný hmotný majetek. Pasiva Základní kapitál Položka Základní členské vklady Další členské vklady Základní kapitál celkem Meziroční nárůst % v tis. Kč Zapisovaný základní kapitál je 500 tis. Kč. Nezapisovaný základní kapitál činí tis. Kč Rezervy % ZÁKLADNÍ KAPITÁL tis. Kč Druhá polovina rezervy na opravu zadního traktu provozní budovy v Třebíči byla dotvořena na konečný zůstatek ve výši 417 tis. Kč. Ostatní rezervy nebyly vytvořeny žádné % Použití zisku z předchozího období Položka Odměny členům volených orgánů Příděl do rezervního a rizikového fondu Nerozdělený zisk Zisk z předchozího období celkem tis. Kč Použití zisku z předchozího období schválila členská schůze. Výkaz zisku a ztráty Výnosy z úroků Výnosy z úroků ve výši tis. Kč obsahují úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů a vkladů u bank. 26 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

27 Sankční úroky po splatnosti Nejsou uplatněny žádné sankční úroky po splatnosti, které nejsou kapitalizované (uhrazené). Náklady na úroky Náklady na úroky ve výši tis. Kč představují úroky placené klientům z vkladů vedených záložnou. Výnosy z poplatků Položka Poplatky za bankovní poplatky Poplatky za poskytnutí úvěrů Kursové rozdíly Ostatní poplatky Výnosy z poplatků celkem tis. Kč Náklady na poplatky Položka Poplatky bank a vrácené sankční poplatky klientům Poplatky Úřadu a Fondu pojištění vkladů Kurzové ztráty Náklady na poplatky celkem tis. Kč Odměny členům statutárních orgánů Odměny členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny žádné. Náklady na mzdy Veškeré osobní náklady představují náklady na mzdy za vykonanou práci ve výši tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění ve výši 768 tis. Kč a ostatní sociální náklady ve výši 305 tis. Kč. 27 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

28 Ostatní správní náklady Položka Provize Právní služby, audit a daň. poradenství Propagace Nájemné, opravy budov a údržba vybavení vč. software Spotřeba kancelářských potřeb a energie, telefony, poštovné Cestovné Kontaktní místa, ostraha a zabezpečení Ostatní přímé daně, ostatní nakupované služby (tvorba předpisů) Ostatní správní náklady celkem tis. Kč Přehled o změnách vlastního kapitálu Rozhodující položkou v nárůstu vlastního kapitálu o 92 % je nárůst základního kapitálu, který dosáhl zvýšení o tis. Kč. Na tomto nárůstu se rozhodující měrou podílelo navýšení objemu splacených dalších členských vkladů. Odměny vázané na vlastní kapitál nebyly vyplaceny žádné. Vztahy se spřízněnými osobami Záložna poskytuje služby pouze spřízněným osobám z titulu jejich členství. Události od konce období Události od konce období do sestavení této účetní závěrky, které by ovlivnily účetní závěrku, nejsou žádné. Opravy zásadních chyb minulých období Opravy zásadních chyb minulých období nejsou žádné. Další okolnosti Další okolnosti ovlivňující výsledek hospodaření nebo finanční situaci záložny nejsou žádné. V Třebíči dne 7. dubna Ing. František Novák předseda představenstva v.r JUDr. Ivanka Posádková místopředsedkyně představenstva v.r. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

29 Část Návrh na rozdělení zisku 6 Představenstvo navrhuje členské schůzi schválit rozdělení zisku po zdanění za rok 2007, který byl ověřen auditem, takto: NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 1. Příděl do rezervního fondu za účelem krytí případných budoucích ztrát 2. Příděl do rizikového fondu za účelem krytí případných budoucích rizik či ztrát 3. Odměny členům volených orgánů: a. předseda představenstva b. předsedkyně kontrolní komise c. ostatní členové představenstva d. ostatní členové volených orgánů 4. Nerozdělený zisk k budoucímu použití rozhodnutím členské schůze Zisk po zdanění celkem Kč , , ,60 000,40 000, ,70 000,82 318, ,50 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Nerozdělený zisk Odměny členům Rezerv ní fond 8% 29% v olený ch orgánů 26% Rizikov ý fond 37% Odměny členům volených orgánů Ostatní členov é Předseda v olený ch orgánů představ enstv a 26% 22% Předsedky ně kontrolní komise Ostatní členov é 15% představ enstv a 37% 29 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

30 Část Zpráva auditora 30 7 ZPRÁVA AUDITORA

31 31 ZPRÁVA AUDITORA

32 32 ZPRÁVA AUDITORA

33 33 ZPRÁVA AUDITORA

34 34 ZPRÁVA AUDITORA

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712 A B CZK (.) Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Částka 7 Ročník 2001. Vydáno dne 25. května 2001. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2001. Vydáno dne 25. května 2001. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 7 Ročník 2001 Vydáno dne 25. května 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. května 2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU - - AKTIVA (v tis. Kč) 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 30.6.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 238 160 212 409 231 284 143 787 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 6. 2005 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.30.06.05 . Organizační schéma Tobias Heller

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007

BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007 BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007 OBSAH I. BILANCE Bilance obchodních bank 1 3 II. VKLADY Stav vkladů a úvěrů přijatých od klientů 4-13 Vklady a úvěry přijaté od klientů podle skupin bank 14 III. ÚVĚRY Stav

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.3.2013 Údaje o investiční

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 16. dubna 2010

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 16. dubna 2010 2009 Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc Výroční zpráva Datum uveřejnění: 16. dubna 2010 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět podnikání 4 Činnosti

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Bilance aktiv a pasiv

Bilance aktiv a pasiv Bilance aktiv a pasiv AKTIVA CELKEM 86 772 880 96 286 407 108 649 471 104 817 953 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 11 041 179 7 379 747 24 209 809 23 590 617 2. Finanční k obchodování 15 091

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 53 231 689 53 932 923 52 360 785 44 658 793 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 14 044 241 12 663 135 8 260 117 1 640 430 2. Finanční k obchodování

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 71 850 238 65 718 225 76 159 208 78 648 553 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 6 106 303 2 147 365 13 890 449 9 588 309 2. Finanční k obchodování

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 30. září 2012 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Peklov; IČO 70939560; Nihošovice 72, 387 01 Nihošovice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9.

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9. Datum zprávy: 30.1.2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název společnosti: Společnost a.s. Původní názvy: První společnost a.s. ( od 3.6.1998 do 16.3.2000) Právní forma: Akciová společnost IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.3.2010

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.3.2010 Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.3.2010 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám I. Stavební spoření Položka Výše Poznámka

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Komerční bankovnictví 2-2

Komerční bankovnictví 2-2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí odborný asistent katedry bankovnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Účet Název účtu Počátek Konec 021001 Dům (podíl družstva) 1 722 692,00 1 722 692,00 031001 Pozemek (podíl družstva)

Účet Název účtu Počátek Konec 021001 Dům (podíl družstva) 1 722 692,00 1 722 692,00 031001 Pozemek (podíl družstva) BD k 31.12.2015 Účet Název účtu Počátek Konec 021001 Dům (podíl družstva) 1 722 692,00 1 722 692,00 031001 Pozemek (podíl družstva) 866 850,00 866 850,00 211001 Pokladna 402,00 402,00 221001 FIO běžný

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Věstník ČNB částka 9/2007 ze dne 30. března 2007

Věstník ČNB částka 9/2007 ze dne 30. března 2007 Třídící znak 1 0 2 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2 ZE DNE 15. BŘEZNA 2007, KTERÝM SE MĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 30. PROSINCE 2003, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Patria Direct, a.s. výroční zpráva 2003

Patria Direct, a.s. výroční zpráva 2003 Patria Direct, a.s. výroční zpráva 2003 22. března 2004 OBSAH Zpráva nezávislého auditora 3 Zpráva představenstva 5 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 7 Rozvaha a podrozvaha 9 Výkaz zisku a ztráty

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více