Stomie. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Mgr. Renata Vytejčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stomie. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Mgr. Renata Vytejčková"

Transkript

1 Mgr. Renata Vytejčková Stomie Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií Uměle vytvořené vyústění dutého orgánu před stěnu tělní (nejčastěji břišní) Stoma = řčc. ústa Rozdělení stomií DOČASNÉ možná obnova kontinuity a zrušení stomie TRVALÉ nemožná obnova kontinuity Derivační - odváděcí Výživné - přívodné Výživné stomie Gastrostomie do žaludku zavedený katetr (nyní PEG, dříve Witzelova píštěl, Kaderova píštěl) PEG perkutánní endoskopická gastrostomie do žaludku je zavedený katétr k podávání speciální výživy. Katétr se zavádí endoskopicky nebo chirurgickyvývojovou vadou jícnu. Indikace k zavedení: neurologické poruchy (úrazy hlavy a mozku, centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí) popáleninové trauma onkologická onemocnění, např. s ozařováním v oblasti hlavy a krku nemoci trávicí soustavy (nádory jícnu, syndrom krátkého střeva, idiopatické střevní záněty, těžké stomatitidy) anorexie Jejunostomie katetr zavedený do horní části tenkého střeva (PEJ) PEJ perkutánní endoskopická jejunostomie zavedení katétru do tenkého střeva. Podává se speciální částěčně natrávená výživa. Indikace: neurologické poruchy (úrazy hlavy a mozku, centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí) popáleninové trauma onkologická onemocnění s ozařováním v oblasti hlavy a krku nemoci trávicí soustavy (nádory jícnu, syndrom krátkého střeva, idiopatické střevní záněty, těžké stomatitidy) anorexie

2 Derivační stomie Ezofagostomie - derivace jícnu pro odtok slin Tracheostomie - zajištění průchodnosti dýchacích cest Ileostomie - vyústění terminální části tenkého střeva Kolostomie - vyústění tlustého střeva Urostomie - vyústění močových cest Esophagostomie je derivace jícnu pro odtok slin a prevence aspirace slin, vyvádí se často u dětí jako dočasné řešení u vrozených vývojových vad. U dospělých se používá vzácně při poleptání a popálení jícnu, nádorová onemocnění. Tracheostomie - zajišťuje průchodnost dýchacích cest při úrazech a nádorových onemocněních - dlouhodobá umělá plicní ventilace - UPV

3 Derivační stomie na střevě Ileostomie Kolostomie Cekostomie Transverzostomie Sigmoideostomie Ileostomie vyústění terminální části tenkého střeva před stěnu břišní. Nejčastěji se umísťuje do pravého podbřišku. Stomie trvale odvádí řídký a agresivní obsah U dospělých jsou nejčastější příčinou nekrotizující enterokolitidy, nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn), úrazy a poranění. Také se provádí jako protektivní stomie u nízkých resekcí rekta a to z důvodu odlehčení anastomosy malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-2,5 cm (o něco menší než kolostomie), obvykle umístěna v pravém podbřišku, mírně vyčnívá nad úroveň pokožky břicha, obsah tenkého střeva je tekutý a mnohem agresivnější na pokožku

4 Kolostomie nejčastěji se vyskytující stomie Umístění závisí na diagnóze, stavu pacienta, operabilitě, peroperačním nálezu nejčastěji se zakládá v levém podbřišku Kolostomie rozdělení dle polohy Cekostomie vyvedení stěny slepého střeva Transversostomie vyústění příčného tračníku Sigmoideostomie vývod esovité kličky Indikace kolostomií - kolorektální karcinom u dětí nejčastěji vrozené vývojové vady U dospělých NPB (ileosní stavy, perforace) Nespecifické střevní záněty (M. Crohn) Dědičné choroby (familierní polyposa) Komplikace střevních divertiklů Úrazy, inkontinence stolice, poškození střeva radioterapií, píštěle malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-5 cm, nejčastěji umístěna v levém podbřišku (sigmoideostomie ), povrch je neustále vlhký a lesklý, odchází plyny a stolice samovolně, proto musí být používány sáčky pro zachycení výměšků, není citlivá na bolest, neboť se ve sliznici nenacházejí nervová zakončení, při ošetřování je nutná určitá opatrnost, neboť se sliznice snadno poraní a začne krvácet. Urostomie je vyústění močových cest před stěnu břišní. Moč odchází stále a v důsledku absorbce vlhkosti mají pomůcky (podložky) kratší životnost. Urostomie může být kontinentní pacient se několikrát vyprazdňuje cévkováním a inkontinentní odchod neovlivníme není svěrač. Onemocnění, která vedou založení urostomie: neurologická poškození úrazy hlavy a mozku nádory vylučovacího systému, ale i mozku a míchy úrazy břicha a pánve neléčené záněty močových cest

5 Typy urostomií nefrostomie ureterostomie - na povrch břišní stěny jsou vyvedeny močovody. Uretrostomie vyžaduje pečlivé ošetřování, neboť močovody a ledviny se mohou snadno infikovat. urostomie vyvedená přes tenké střevo. Z tenkého střeva se odejme malý kousek, ze kterého se vytvoří vývod, do kterého jsou zavedeny močovody. Toto vyvedení snižuje nebezpečí průniku infekce do močového ústrojí. Komplikace atonií Časné pooperační komplikace ischémie a nekróza stomie, krvácení, Absces metabolický rozvrat jsou řešeny během hospitalizace Významná role sestry v péči o stoika Pozdní Prolaps (výhřez stomie) Retrakce (vtažení stomie) Stenoza (zúžení stomie) Iritovaná kůže v okolí stomie Parastomální hernie Nevhodné umístění stomie Krvácení Píštěle v okolí atonie Krvácení okraje střeva mohou mírně krvácet při ošetřování, což není třeba léčit. Pokud však dochází k masivní hemorhagii, je třeba vyloučit recidivu základního onemocnění či jinou chorobu (Crohnova choroba, postiradiční enteritida, varixy, cirrhóza, hematologické onemocnění...). Abscesy parastomální - drobné stehové se ošetřují ambulantně velký absces je třeba incidovat a pátrat po jeho příčině.

6 Retrakce a stenóza následek ischémie či zánětu kolem stomie, obezity nemocného, onemocnění střeva Někdy stačí vhodné konvexní stomické pomůcky dilatace či chirurgická korekce (elevace či přesazení stomie). stomie se postupně uzavírá, dochází k nepoměru mezi střevem a otvorem ve stěně břišní Zúžená stomie brání odchodu stolice Může dojít k úplnému uzávěru střeva Vždy je nutné kontaktovat chirurgické pracoviště Prolaps střevo vyhřezává do stomického sáčku zdrojem krvácení, poruch vyprazdňování, strangulace a perforace Malý prolaps se nekoriguje velký a komplikovaný prolaps se řeší operačně resekcí a fixací střeva či přesazením stomie. střevo může vyhřeznout až několik desítek centimetrů před stěnu břišní Vleže se může střevo zcela nebo částečně samo navrátit do původní polohy S vyhřezlým střevem manipulujeme opatrně Vždy je vhodné kontaktovat stomasestru či lékaře Parastomální hernie Vzniká oslabením břišní stěny a částečným nebo úplným uvolněním fascie od střevní kličky % kýl vyžaduje chirurgickou korekci (plastika stěny, úprava branky, užití síťky, nové umístění stomie) Pokud kýla nečiní obtíže nemocnému a ošetřování stomie je možné, je vhodný konzervativní postup kýlní pás. Průjem příčinou střevní infekční onemocnění recidiva základního onemocnění či dysmikrobie a pak je terapie kauzální P.o. příjem tekutin nezvyšuje střevní obsah ve stomii a nemá být u nemocného omezen z obavy z průjmu. Zácpa může být vyvolána dehydratací pacienta či nevhodnou dietou. Je třeba vyloučit neprůchodnost střevní a stenózu ústí stomie. Flatulenci, způsobenou spolykaným vzduchem (mluvení při jídle, žvýkání, kouření) a produkcí střevních bakterií, sníží omezení negativních návyků a dietní opatření (vyloučení luštěnin, brokolice, piva, naopak zařazení jogurtů, kořenové zeleniny). Iritovaná kůže v okolí stomie bývá způsobena podtékáním stolice pod pomůcku. Je to velmi bolestivá komplikace a nejčastěji vzniká u pacientů s ileostomií. Stomasestra rozliší, zda jde o alergickou reakce, kontaktní zánět nebo jiný druh podráždění kůže a navrhne vhodný způsob ošetřování. Hojení iritací bývá pomalé.

7 Nevhodně umístěná stomie můžeme se sní výjimečně setkat u akutně operovaných pacientů. Stomie umístěná v kožní řase, jizvě, třísle pod žebrem, na boku, v operační ráně bývá pro pacienta neošetřovatelnou. Stomasestra se pokusí vybrat vhodné pomůcky. Jde-li o stomii trvalou, je vhodné provést přemístění stomie Píštěle okolo stomie některá chronická onemocnění tvoří píštěle a ty se mohou nacházet i v okolí stomie. Způsobují nepřilnavost pomůcky, podtékání stolice a iritaci okolí. Řešením je kontaktovat chirurgické pracoviště. Pomůcky Jednodílný systém želatinová pomůcka je pevně spojená se sáčkem a vždy se mění celý sáček, systém je flexibilní. Dvoudílný systém zvlášť je podložka s plastikovým přírubovým kroužkem a sáček. Sáček se na podložku připevňuje přes přírubový kroužek. Podložka zůstává nalepená 3 7 dní. Sáček se mění dle potřeby. Podložky jsou celoželatinové pevné, s želatinovým středem a okrajem z mikroporu flexibilní, convexní pro zvláštní typy stomií. Systém adhesivní technologie podložka a sáček se k sobě připevňují bez přírubového kroužku pouze nalepením. Systém je diskrétnější a flexibilnější než dvoudílné pomůcky sáčky průhledné a neprůhledné výpustné a nevýpustné s filtrem a bez filtru. ochranné a čistící prostředky, které se používají podle typu stomie a při komplikacích Na našem trhu B-Braun, Coloplast, Convatec, Dansac Ochranné a čistící prostředky Čistící roztok Odstraňovač náplastí Ochranný film Pasta 30grammová( nelepící, chrání a hojí kůži) Pasta 60grammová( lepící, brání podtékání, vyrovnává) Ochranný krém Ochranný pudr Pohlcovač pachů Přídržný pásek Ileo Gel Hydrokoloidní rouška a destička Mesoft jemná netkaná textilie

8 Jemné čistící pěny př. Menalind Výměna stomického systému - jednodílný Pomůcky Nesterilní rukavice Sáček na odpad Tupo-tupé zahnuté nůžky Buničitá vata Čtverce z netkané textilie Čistící roztok Ochranný film Vhodný typ sáčku Postup Odstranit použitý sáček shora dolů Ileostomický předem vypustit Otřeme stomii od stolice Stomii osprchujeme nebo omyjeme vlažnou vodou a mýdlem Osušíme ručníkem jemně Na čtverec naneseme čistící roztok odmastíme a očistíme okolí Suchým čtvercem osušíme Iritovanou kůži ošetříme Odstraníme plastový kryt z podložky Nesaháme na lepící plochu Nalepíme sáček na kůži, přitlačíme Několik minut zahřívat podložku rukou Výměna dvoudílného systému Pomůcky Nesterilní rukavice Sáček na odpad Tupo-tupé zahnuté nůžky Buničitá vata Čtverce z netkané textilie Čistící roztok Ochranný film 30/60grammová pasta Vystřižená podložka podle velikosti stomie Sáček kompatibilní s podložkou Ileogel do výpustného sáčku Postup Oddělíme původní systém od kůže Ileostomický sáček předem vypustíme Kolostomický i s obsahem vhodíme do sáčku na odpadky Otřeme stomii buničinou Osprchujeme nebo omyjeme vodou Jemně osušíme Čistícím roztokem dočistíme a odmastíme okolí Iritovanou kůži očistíme podle stavu Na okolí vždy naneseme ochranný film a 1 min necháme zaschnout Nahřejeme podložku( fén, podpaží, radiátor ) Sejmeme krycí fólii a přilepíme na kůži

9 U nerovností použijeme vyrovnávací pastu Vhodnější je nanést na podložku než na kůži Nasadíme sáček na spojovací kroužek Zkontrolujeme těsnost Pacient rukou asi 10min přitlačuje a zahřívá Edukace začíná již předoperační přípravou pokračuje pooperační edukací stomasestrou Edukace stomika se provádí denně individuálně s přihlédnutím k jeho fyzickému a psychickému stavu. Během hospitalizace se pacient musí naučit být soběstačný Snažíme se navázat spolupráci (se souhlasem pacienta) s rodinou Pokud není schopen sebeobsluhy edukujeme rodinné příslušníky a eventuálně kontaktujeme agentury domácí péče Po ukončení hospitalizace - ambulance zkušené stomasestry Sestra zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie a okolí stomie. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne změnu pomůcek, ochranných a čistících prostředků Pravidelné kontroly časné odhalení komplikací Komplikace řeší stomasestra nebo ve spolupráci s lékařem proktologem Vyprazdňování střeva výplachem (irigace) irigaci mohou provádět jenom kolostomici existuje řada omezení. Při některých komplikacích nelze (např. kýla v oblasti stomie, výrazné zúžení vývodu, Crohnova choroba, polypózy, extrémně nízký tlak atd. ). Výplach je vhodný jen pro stomie založené na sestupné části tlustého střeva. Dostatečně dlouhý zbytek střeva tvoří rezervoár, v němž se mohou hromadit zbytky stravy. nezbytná konzultace s odborným lékařem, který posoudí vhodnost provádění výplachů pro Vás Je vhodná - pro aktivní stomiky, kteří pracují, sportují či se často pohybují ve společnosti. Obvykle irigují pravidelně každé dva až tři dny. Irigace jim umožňuje používat pouze krytky nebo nenápadné minisáčky. stomici, kteří irigují pouze příležitostně. Před delší cestou, společenskou akcí, před delším pobytem mimo domov i během pobytu např. v zahraničí, kdy nemusí být vhodné podmínky pro běžné ošetřování stomie.

10 řešení problémy se zácpou. Napuštěním vody se zředí stolice a dojde k snadnému vyprázdnění. Co k tomu potřebujete? irigační soupravu se speciálním kónickým zavaděčem Nádržka na vodu je vedle stupnice obsahu vaku vybavena i kontaktním teploměrem. Protékající množství vody lze plynule měnit regulátorem. Voda a stolice je odváděna dlouhým vyprazdňovacím sáčkem do záchodu. Odvodný sáček může být připevněn přímo na podložku (pomůcky Coloplast s odpovídajícím průměrem kroužku) nebo mohou být přichyceny na speciální přítlačnou podložku z plastu s páskem, která je součástí jednodílné irigační soupravy. odvodné sáčky s lepící vrstvou

11 Jak se irigace provádí? ve stejnou dobu( ráno) Množství vody (v ml) = 15 krát tělesná hmotnost. Příklad: při hmotnosti 70 kg použijeme 15 * 70 = 1050 ml Zpočátku - používat menší množství a postupně toto množství zvyšovat teplota vody by měla mít teplotu těla ( teplá voda - popálení střeva,chladná - střevní křeče někdy zabudován plastický teploměr. Sáček nahradíme vyprazdňovacím sáčkem (dlouhý rukáv, který vyvedeme do klozetu či do kbelíku). Horní konec sáčku je otevřený a umožňuje zavedení kónusu do stomie. Před prvním výplachem je vhodné prohmatat kolostomický vývod prstem, abyste dobře poznali průběh střeva a mohli správně směrovat kužel. Vodu napouštějte pomalu (10-15 minut). Kontrola- regulátor s vrtulkou Během napouštění se vrtulka obvykle několikrát zastaví, ale po chvíli si voda najde další cestu střevem. vhodné - menší množství vody a tím změkčit tuhou nahromaděnou stolici Během minut dojde téměř k úplnému vyprázdnění. Po hodině obvyklým způsobem očistíme vývod v případě potřeby nalepíme novou pomůcku. běžný sáček lze nahradit minisáčkem, stomickou krytkou nebo stomickou zátkou Závěr Přes snahu operaterů o zachování kontinuity střeva se u některých pacientů nelze vyhnout založení stomie Před operačním zákrokem je nutná informace o možnosti provedení stomie Sdělení o stomii je pro pacienta vždy šokující Péče o pacienty se stomií je systematická Každá nemocnice by měla mít stomickou sestru Kvalita života stomiků se výrazně lepší Stomie není dnes důvodem odchodu do invalidního důchodu

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Stomické listy. 10 nejčastějších otázek nových stomiků. Syndrom krátkého střeva. Péče o kůži v okolí stomie. Představujeme náš tým.

Stomické listy. 10 nejčastějších otázek nových stomiků. Syndrom krátkého střeva. Péče o kůži v okolí stomie. Představujeme náš tým. Stomické listy B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně 1 2015 Syndrom krátkého střeva Strana 8 Péče o kůži v okolí stomie Strana 12 Představujeme náš tým Strana 14 Vůle přežít Strana 18 10

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

Péče o blízkou osobu 4

Péče o blízkou osobu 4 Obsah Péče o blízkou osobu 4 Zásady domácí péče 6 Náhle nebo postupně? Snazší cesta neexistuje 6 Změna rolí a vztahů. Důstojnost na prvním místě 6 Člověk a jeho nemoc 8 Každodenní péče 9 Strava a pitný

Více

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26 Náhlé příhody břišní Obsah Předmluva... 7 I Část obecná 1 Zobrazovací metody při NPB... 9 1.1 RTG... 9 1.2 UZ... 10 1.3 CT... 10 1.4 RTG kontrast... 11 1.5 ERCP... 11 1.6 PTC... 11 1.7 Angiografické vyšetření

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připraveno ve spolupráci s Pracovní skupinou pro nespecifické střevní záněty. kolektiv autorů Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připravila Pracovní skupina pro

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek Stomické listy B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně 1 2011 Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci Strana 4 Přehled stomických pomůcek Strana 12 Irigace - výplach střeva

Více

Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným centrálním žilním katétrem. Markéta Bodzašová

Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným centrálním žilním katétrem. Markéta Bodzašová Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným centrálním žilním katétrem Markéta Bodzašová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou centrálních žilních katétrů. Práce obsahuje

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Biologická léčba při zhoubném onemocnění Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ 1 Anotace OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ Urologické operace jsou velmi specifickou záležitostí v klinické praxi. Tento studijní text v sobě zahrnuje obecný přístup k nemocným před a po operacích.

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Před operací srdce. Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice

Před operací srdce. Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Před operací srdce Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Před operací srdce Aneb co by měl pacient vědět před operací srdce Příručka pro

Více

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Páté přepracované a doplněné vydání

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více