Stomie. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Mgr. Renata Vytejčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stomie. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Mgr. Renata Vytejčková"

Transkript

1 Mgr. Renata Vytejčková Stomie Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií Uměle vytvořené vyústění dutého orgánu před stěnu tělní (nejčastěji břišní) Stoma = řčc. ústa Rozdělení stomií DOČASNÉ možná obnova kontinuity a zrušení stomie TRVALÉ nemožná obnova kontinuity Derivační - odváděcí Výživné - přívodné Výživné stomie Gastrostomie do žaludku zavedený katetr (nyní PEG, dříve Witzelova píštěl, Kaderova píštěl) PEG perkutánní endoskopická gastrostomie do žaludku je zavedený katétr k podávání speciální výživy. Katétr se zavádí endoskopicky nebo chirurgickyvývojovou vadou jícnu. Indikace k zavedení: neurologické poruchy (úrazy hlavy a mozku, centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí) popáleninové trauma onkologická onemocnění, např. s ozařováním v oblasti hlavy a krku nemoci trávicí soustavy (nádory jícnu, syndrom krátkého střeva, idiopatické střevní záněty, těžké stomatitidy) anorexie Jejunostomie katetr zavedený do horní části tenkého střeva (PEJ) PEJ perkutánní endoskopická jejunostomie zavedení katétru do tenkého střeva. Podává se speciální částěčně natrávená výživa. Indikace: neurologické poruchy (úrazy hlavy a mozku, centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí) popáleninové trauma onkologická onemocnění s ozařováním v oblasti hlavy a krku nemoci trávicí soustavy (nádory jícnu, syndrom krátkého střeva, idiopatické střevní záněty, těžké stomatitidy) anorexie

2 Derivační stomie Ezofagostomie - derivace jícnu pro odtok slin Tracheostomie - zajištění průchodnosti dýchacích cest Ileostomie - vyústění terminální části tenkého střeva Kolostomie - vyústění tlustého střeva Urostomie - vyústění močových cest Esophagostomie je derivace jícnu pro odtok slin a prevence aspirace slin, vyvádí se často u dětí jako dočasné řešení u vrozených vývojových vad. U dospělých se používá vzácně při poleptání a popálení jícnu, nádorová onemocnění. Tracheostomie - zajišťuje průchodnost dýchacích cest při úrazech a nádorových onemocněních - dlouhodobá umělá plicní ventilace - UPV

3 Derivační stomie na střevě Ileostomie Kolostomie Cekostomie Transverzostomie Sigmoideostomie Ileostomie vyústění terminální části tenkého střeva před stěnu břišní. Nejčastěji se umísťuje do pravého podbřišku. Stomie trvale odvádí řídký a agresivní obsah U dospělých jsou nejčastější příčinou nekrotizující enterokolitidy, nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn), úrazy a poranění. Také se provádí jako protektivní stomie u nízkých resekcí rekta a to z důvodu odlehčení anastomosy malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-2,5 cm (o něco menší než kolostomie), obvykle umístěna v pravém podbřišku, mírně vyčnívá nad úroveň pokožky břicha, obsah tenkého střeva je tekutý a mnohem agresivnější na pokožku

4 Kolostomie nejčastěji se vyskytující stomie Umístění závisí na diagnóze, stavu pacienta, operabilitě, peroperačním nálezu nejčastěji se zakládá v levém podbřišku Kolostomie rozdělení dle polohy Cekostomie vyvedení stěny slepého střeva Transversostomie vyústění příčného tračníku Sigmoideostomie vývod esovité kličky Indikace kolostomií - kolorektální karcinom u dětí nejčastěji vrozené vývojové vady U dospělých NPB (ileosní stavy, perforace) Nespecifické střevní záněty (M. Crohn) Dědičné choroby (familierní polyposa) Komplikace střevních divertiklů Úrazy, inkontinence stolice, poškození střeva radioterapií, píštěle malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-5 cm, nejčastěji umístěna v levém podbřišku (sigmoideostomie ), povrch je neustále vlhký a lesklý, odchází plyny a stolice samovolně, proto musí být používány sáčky pro zachycení výměšků, není citlivá na bolest, neboť se ve sliznici nenacházejí nervová zakončení, při ošetřování je nutná určitá opatrnost, neboť se sliznice snadno poraní a začne krvácet. Urostomie je vyústění močových cest před stěnu břišní. Moč odchází stále a v důsledku absorbce vlhkosti mají pomůcky (podložky) kratší životnost. Urostomie může být kontinentní pacient se několikrát vyprazdňuje cévkováním a inkontinentní odchod neovlivníme není svěrač. Onemocnění, která vedou založení urostomie: neurologická poškození úrazy hlavy a mozku nádory vylučovacího systému, ale i mozku a míchy úrazy břicha a pánve neléčené záněty močových cest

5 Typy urostomií nefrostomie ureterostomie - na povrch břišní stěny jsou vyvedeny močovody. Uretrostomie vyžaduje pečlivé ošetřování, neboť močovody a ledviny se mohou snadno infikovat. urostomie vyvedená přes tenké střevo. Z tenkého střeva se odejme malý kousek, ze kterého se vytvoří vývod, do kterého jsou zavedeny močovody. Toto vyvedení snižuje nebezpečí průniku infekce do močového ústrojí. Komplikace atonií Časné pooperační komplikace ischémie a nekróza stomie, krvácení, Absces metabolický rozvrat jsou řešeny během hospitalizace Významná role sestry v péči o stoika Pozdní Prolaps (výhřez stomie) Retrakce (vtažení stomie) Stenoza (zúžení stomie) Iritovaná kůže v okolí stomie Parastomální hernie Nevhodné umístění stomie Krvácení Píštěle v okolí atonie Krvácení okraje střeva mohou mírně krvácet při ošetřování, což není třeba léčit. Pokud však dochází k masivní hemorhagii, je třeba vyloučit recidivu základního onemocnění či jinou chorobu (Crohnova choroba, postiradiční enteritida, varixy, cirrhóza, hematologické onemocnění...). Abscesy parastomální - drobné stehové se ošetřují ambulantně velký absces je třeba incidovat a pátrat po jeho příčině.

6 Retrakce a stenóza následek ischémie či zánětu kolem stomie, obezity nemocného, onemocnění střeva Někdy stačí vhodné konvexní stomické pomůcky dilatace či chirurgická korekce (elevace či přesazení stomie). stomie se postupně uzavírá, dochází k nepoměru mezi střevem a otvorem ve stěně břišní Zúžená stomie brání odchodu stolice Může dojít k úplnému uzávěru střeva Vždy je nutné kontaktovat chirurgické pracoviště Prolaps střevo vyhřezává do stomického sáčku zdrojem krvácení, poruch vyprazdňování, strangulace a perforace Malý prolaps se nekoriguje velký a komplikovaný prolaps se řeší operačně resekcí a fixací střeva či přesazením stomie. střevo může vyhřeznout až několik desítek centimetrů před stěnu břišní Vleže se může střevo zcela nebo částečně samo navrátit do původní polohy S vyhřezlým střevem manipulujeme opatrně Vždy je vhodné kontaktovat stomasestru či lékaře Parastomální hernie Vzniká oslabením břišní stěny a částečným nebo úplným uvolněním fascie od střevní kličky % kýl vyžaduje chirurgickou korekci (plastika stěny, úprava branky, užití síťky, nové umístění stomie) Pokud kýla nečiní obtíže nemocnému a ošetřování stomie je možné, je vhodný konzervativní postup kýlní pás. Průjem příčinou střevní infekční onemocnění recidiva základního onemocnění či dysmikrobie a pak je terapie kauzální P.o. příjem tekutin nezvyšuje střevní obsah ve stomii a nemá být u nemocného omezen z obavy z průjmu. Zácpa může být vyvolána dehydratací pacienta či nevhodnou dietou. Je třeba vyloučit neprůchodnost střevní a stenózu ústí stomie. Flatulenci, způsobenou spolykaným vzduchem (mluvení při jídle, žvýkání, kouření) a produkcí střevních bakterií, sníží omezení negativních návyků a dietní opatření (vyloučení luštěnin, brokolice, piva, naopak zařazení jogurtů, kořenové zeleniny). Iritovaná kůže v okolí stomie bývá způsobena podtékáním stolice pod pomůcku. Je to velmi bolestivá komplikace a nejčastěji vzniká u pacientů s ileostomií. Stomasestra rozliší, zda jde o alergickou reakce, kontaktní zánět nebo jiný druh podráždění kůže a navrhne vhodný způsob ošetřování. Hojení iritací bývá pomalé.

7 Nevhodně umístěná stomie můžeme se sní výjimečně setkat u akutně operovaných pacientů. Stomie umístěná v kožní řase, jizvě, třísle pod žebrem, na boku, v operační ráně bývá pro pacienta neošetřovatelnou. Stomasestra se pokusí vybrat vhodné pomůcky. Jde-li o stomii trvalou, je vhodné provést přemístění stomie Píštěle okolo stomie některá chronická onemocnění tvoří píštěle a ty se mohou nacházet i v okolí stomie. Způsobují nepřilnavost pomůcky, podtékání stolice a iritaci okolí. Řešením je kontaktovat chirurgické pracoviště. Pomůcky Jednodílný systém želatinová pomůcka je pevně spojená se sáčkem a vždy se mění celý sáček, systém je flexibilní. Dvoudílný systém zvlášť je podložka s plastikovým přírubovým kroužkem a sáček. Sáček se na podložku připevňuje přes přírubový kroužek. Podložka zůstává nalepená 3 7 dní. Sáček se mění dle potřeby. Podložky jsou celoželatinové pevné, s želatinovým středem a okrajem z mikroporu flexibilní, convexní pro zvláštní typy stomií. Systém adhesivní technologie podložka a sáček se k sobě připevňují bez přírubového kroužku pouze nalepením. Systém je diskrétnější a flexibilnější než dvoudílné pomůcky sáčky průhledné a neprůhledné výpustné a nevýpustné s filtrem a bez filtru. ochranné a čistící prostředky, které se používají podle typu stomie a při komplikacích Na našem trhu B-Braun, Coloplast, Convatec, Dansac Ochranné a čistící prostředky Čistící roztok Odstraňovač náplastí Ochranný film Pasta 30grammová( nelepící, chrání a hojí kůži) Pasta 60grammová( lepící, brání podtékání, vyrovnává) Ochranný krém Ochranný pudr Pohlcovač pachů Přídržný pásek Ileo Gel Hydrokoloidní rouška a destička Mesoft jemná netkaná textilie

8 Jemné čistící pěny př. Menalind Výměna stomického systému - jednodílný Pomůcky Nesterilní rukavice Sáček na odpad Tupo-tupé zahnuté nůžky Buničitá vata Čtverce z netkané textilie Čistící roztok Ochranný film Vhodný typ sáčku Postup Odstranit použitý sáček shora dolů Ileostomický předem vypustit Otřeme stomii od stolice Stomii osprchujeme nebo omyjeme vlažnou vodou a mýdlem Osušíme ručníkem jemně Na čtverec naneseme čistící roztok odmastíme a očistíme okolí Suchým čtvercem osušíme Iritovanou kůži ošetříme Odstraníme plastový kryt z podložky Nesaháme na lepící plochu Nalepíme sáček na kůži, přitlačíme Několik minut zahřívat podložku rukou Výměna dvoudílného systému Pomůcky Nesterilní rukavice Sáček na odpad Tupo-tupé zahnuté nůžky Buničitá vata Čtverce z netkané textilie Čistící roztok Ochranný film 30/60grammová pasta Vystřižená podložka podle velikosti stomie Sáček kompatibilní s podložkou Ileogel do výpustného sáčku Postup Oddělíme původní systém od kůže Ileostomický sáček předem vypustíme Kolostomický i s obsahem vhodíme do sáčku na odpadky Otřeme stomii buničinou Osprchujeme nebo omyjeme vodou Jemně osušíme Čistícím roztokem dočistíme a odmastíme okolí Iritovanou kůži očistíme podle stavu Na okolí vždy naneseme ochranný film a 1 min necháme zaschnout Nahřejeme podložku( fén, podpaží, radiátor ) Sejmeme krycí fólii a přilepíme na kůži

9 U nerovností použijeme vyrovnávací pastu Vhodnější je nanést na podložku než na kůži Nasadíme sáček na spojovací kroužek Zkontrolujeme těsnost Pacient rukou asi 10min přitlačuje a zahřívá Edukace začíná již předoperační přípravou pokračuje pooperační edukací stomasestrou Edukace stomika se provádí denně individuálně s přihlédnutím k jeho fyzickému a psychickému stavu. Během hospitalizace se pacient musí naučit být soběstačný Snažíme se navázat spolupráci (se souhlasem pacienta) s rodinou Pokud není schopen sebeobsluhy edukujeme rodinné příslušníky a eventuálně kontaktujeme agentury domácí péče Po ukončení hospitalizace - ambulance zkušené stomasestry Sestra zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie a okolí stomie. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne změnu pomůcek, ochranných a čistících prostředků Pravidelné kontroly časné odhalení komplikací Komplikace řeší stomasestra nebo ve spolupráci s lékařem proktologem Vyprazdňování střeva výplachem (irigace) irigaci mohou provádět jenom kolostomici existuje řada omezení. Při některých komplikacích nelze (např. kýla v oblasti stomie, výrazné zúžení vývodu, Crohnova choroba, polypózy, extrémně nízký tlak atd. ). Výplach je vhodný jen pro stomie založené na sestupné části tlustého střeva. Dostatečně dlouhý zbytek střeva tvoří rezervoár, v němž se mohou hromadit zbytky stravy. nezbytná konzultace s odborným lékařem, který posoudí vhodnost provádění výplachů pro Vás Je vhodná - pro aktivní stomiky, kteří pracují, sportují či se často pohybují ve společnosti. Obvykle irigují pravidelně každé dva až tři dny. Irigace jim umožňuje používat pouze krytky nebo nenápadné minisáčky. stomici, kteří irigují pouze příležitostně. Před delší cestou, společenskou akcí, před delším pobytem mimo domov i během pobytu např. v zahraničí, kdy nemusí být vhodné podmínky pro běžné ošetřování stomie.

10 řešení problémy se zácpou. Napuštěním vody se zředí stolice a dojde k snadnému vyprázdnění. Co k tomu potřebujete? irigační soupravu se speciálním kónickým zavaděčem Nádržka na vodu je vedle stupnice obsahu vaku vybavena i kontaktním teploměrem. Protékající množství vody lze plynule měnit regulátorem. Voda a stolice je odváděna dlouhým vyprazdňovacím sáčkem do záchodu. Odvodný sáček může být připevněn přímo na podložku (pomůcky Coloplast s odpovídajícím průměrem kroužku) nebo mohou být přichyceny na speciální přítlačnou podložku z plastu s páskem, která je součástí jednodílné irigační soupravy. odvodné sáčky s lepící vrstvou

11 Jak se irigace provádí? ve stejnou dobu( ráno) Množství vody (v ml) = 15 krát tělesná hmotnost. Příklad: při hmotnosti 70 kg použijeme 15 * 70 = 1050 ml Zpočátku - používat menší množství a postupně toto množství zvyšovat teplota vody by měla mít teplotu těla ( teplá voda - popálení střeva,chladná - střevní křeče někdy zabudován plastický teploměr. Sáček nahradíme vyprazdňovacím sáčkem (dlouhý rukáv, který vyvedeme do klozetu či do kbelíku). Horní konec sáčku je otevřený a umožňuje zavedení kónusu do stomie. Před prvním výplachem je vhodné prohmatat kolostomický vývod prstem, abyste dobře poznali průběh střeva a mohli správně směrovat kužel. Vodu napouštějte pomalu (10-15 minut). Kontrola- regulátor s vrtulkou Během napouštění se vrtulka obvykle několikrát zastaví, ale po chvíli si voda najde další cestu střevem. vhodné - menší množství vody a tím změkčit tuhou nahromaděnou stolici Během minut dojde téměř k úplnému vyprázdnění. Po hodině obvyklým způsobem očistíme vývod v případě potřeby nalepíme novou pomůcku. běžný sáček lze nahradit minisáčkem, stomickou krytkou nebo stomickou zátkou Závěr Přes snahu operaterů o zachování kontinuity střeva se u některých pacientů nelze vyhnout založení stomie Před operačním zákrokem je nutná informace o možnosti provedení stomie Sdělení o stomii je pro pacienta vždy šokující Péče o pacienty se stomií je systematická Každá nemocnice by měla mít stomickou sestru Kvalita života stomiků se výrazně lepší Stomie není dnes důvodem odchodu do invalidního důchodu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stomie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Stomie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stomie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stomie Stomie vyústění dutého orgánu na povrch těla z řeckého slova stoma = ústa, v přeneseném významu otvor Lze je dělit z několika hledisek Dle doby trvání

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY SE STOMIÍ

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY SE STOMIÍ Pokud zašlete váš poukaz na pomůcky na naši adresu, obdržíte zpět pomůcky domů: Eakin CZ, Hlinky 64, 603 00 Brno PŘÍRUČKA PRO PACIENTY SE STOMIÍ Nový výrobce na českém trhu stomických pomůcek od léta 2009:

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Úloha NT u pacienta na sondové výživě. Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha

Úloha NT u pacienta na sondové výživě. Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha Úloha NT u pacienta na sondové výživě Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha nutriční tým lékař nutricionista nutriční terapeut zdravotní sestra farmaceut = Efektivní poskytování umělé výživy

Více

Problémy pacienta se stomií

Problémy pacienta se stomií Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problémy pacienta se stomií Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Zachariášová Vypracovala:

Více

Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií. Martina Solařová

Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií. Martina Solařová Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií Martina Solařová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Problematika informovanosti všeobecných sester v

Více

JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU

JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU PEDIATRICKÉ JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU Společnost TG Eakin myslela při vývoji pediatrických sáčků PELICAN především na děti. Dbali jsme na to, aby byly tyto sáčky stejně vysoké kvality, jako

Více

Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii.

Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii. MUDr. Tomáš Verner chirurgické oddělení ON Mladá Boleslav Klaudiánova nemocnice Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii. Workshop Mladá Boleslav 18.6.2008 Úvod Celkový počet recidiv

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ SE STŘEVNÍ STOMIÍ

KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ SE STŘEVNÍ STOMIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ SE STŘEVNÍ STOMIÍ Bakalářská práce Autor práce: Pavla Malíková Vedoucí

Více

Zvyšování kvality lidských životů. inovacemi a péčí. Ceník výrobků ConvaTec Česká republika s.r.o.

Zvyšování kvality lidských životů. inovacemi a péčí. Ceník výrobků ConvaTec Česká republika s.r.o. Zvyšování kvality lidských životů inovacemi a péčí Ceník výrobků ConvaTec Česká republika s.r.o. od 1. 9. 2009 Obsah: Kontakty strana 2 Služby distribučního oddělení strana 3 Informace k uvedeným cenám

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

Obsah: Barevné rozlišení: Kontakty strana 2. Služby distribučního oddělení strana 3. Informace k uvedeným cenám strana 3 SORTIMENT ConvaTec

Obsah: Barevné rozlišení: Kontakty strana 2. Služby distribučního oddělení strana 3. Informace k uvedeným cenám strana 3 SORTIMENT ConvaTec od 1. 7. 2016 Obsah: Kontakty strana 2 Služby distribučního oddělení strana 3 Informace k uvedeným cenám strana 3 SORTIMENT ConvaTec Stomické pomůcky strana 4 Dvoudílný systém Natura + strana 4 Jednodílný

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Nejčastější problémy stomiků v péči o střevní stomii Ludmila Ehrenbergerová Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta zdravotnických studií. P é č e o n e m o c n é s e s t o m i í Bc. Vendula Vacková

U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta zdravotnických studií. P é č e o n e m o c n é s e s t o m i í Bc. Vendula Vacková U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta zdravotnických studií P é č e o n e m o c n é s e s t o m i í Bc. Vendula Vacková Diplomová práce 2008 1 2 3 SOUHRN: Tématem mé diplomové práce je Péče o pacienta

Více

NOVÉ POSTUPY ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ V OBLASTI STOMIÍ

NOVÉ POSTUPY ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ V OBLASTI STOMIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství NOVÉ POSTUPY ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ V OBLASTI STOMIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Vypracovala:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JANA ŠNÁBLOVÁ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JANA ŠNÁBLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JANA ŠNÁBLOVÁ 2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jana Šnáblová Studijní obor: Všeobecná

Více

PRŮVODCE SORTIMENTEM STOMICKÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Dokonalost v péči o stomie. Ověřuje pro Salts výzkum zdravé peristomální pokožky

PRŮVODCE SORTIMENTEM STOMICKÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Dokonalost v péči o stomie. Ověřuje pro Salts výzkum zdravé peristomální pokožky PRŮVODCE SORTIMENTEM STOMICKÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ověřuje pro Salts výzkum zdravé peristomální pokožky Dokonalost v péči o stomie Obsah Úvod 4 Confidence Natural uzavřený 6 Confidence Comfort uzavřený

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Poruchy vyprazdňování stolice, inkontinence

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Poruchy vyprazdňování stolice, inkontinence Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Poruchy vyprazdňování stolice. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) Vážená

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Expertní články. V domácí péči preferuji dvoudílný systém

Expertní články. V domácí péči preferuji dvoudílný systém Expertní články NATURA je nová pomůcka společnosti ConvaTec. Je oblíbená u stomiků i stomasester v zemích na západ od České republiky. Nyní se značkou NATURA přicházíme i na český trh. NATURA bude do budoucna

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Kdo jsme. Centrála ConvaTec (Skillman, New Jersey, USA)

Kdo jsme. Centrála ConvaTec (Skillman, New Jersey, USA) Petra Zavřelová Kdo jsme ConvaTec s centrálou ve Skillmanu, New Jersey, je největším světovým výrobcem stomických pomůcek a prostředků moderního hojení ran. Firma zaměstnává více než 3000 lidí ve více

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Kvalita života pacientů se stomií

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Kvalita života pacientů se stomií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Kvalita života pacientů se stomií Bakalářská práce Autor: Andrea Šustáčková Vedoucí práce: Mgr. Veronika Kusínová Jihlava 2015 Abstrakt

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Informace pro pacienty. Tříselná kýla

Informace pro pacienty. Tříselná kýla Informace pro pacienty Tříselná kýla Informace pro pacienty Vážený pane/vážená paní, Byl/a jste dnes přijat/a do naší nemocnice, s bolestmi a jistě i s určitou dávkou úzkosti. Ale také v naději na pomoc,

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE STOMIKA

PRAKTICKÝ PRŮVODCE STOMIKA PRAKTICKÝ PRŮVODCE STOMIKA Kateřina Drlíková, Veronika Zachová, Milada Karlovská a kolektiv Najdete na obálce osm stomiků? Ano, jsou to všichni. PRAKTICKÝ PRŮVODCE STOMIKA Kateřina Drlíková, Veronika

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_OSEO-20 Pracovní list- Náhlé příhody břišní Anotace Autor Pracovní list pomáhá

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

Náhlé příhody břišní u novorozenců. Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno

Náhlé příhody břišní u novorozenců. Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno Náhlé příhody břišní u novorozenců Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno Náhlé příhody břišní u novorozenců Ileózní stavy Mekoniový ileus M. Hirschsprung Malrotace,

Více

EAKIN - pomůcky pro stomiky Pelican ( )

EAKIN - pomůcky pro stomiky Pelican ( ) Pelican Colo uzavřené sáčky s filtrem Pelican Colo Mini průhledné Pelican Colo Standard průhledné dočasné snížení 20-65 839438 0085609 30 3026,32 3750,00 20-65 839414 0085605 30 3026,32 3750,00 Pelican

Více

1. ÚVOD. Znění bylo schváleno Valným shromážděním delegátů na 11. Světovém kongresu IOA, v Portu, v září 2004 a platí v celém světě.

1. ÚVOD. Znění bylo schváleno Valným shromážděním delegátů na 11. Světovém kongresu IOA, v Portu, v září 2004 a platí v celém světě. 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Druhy stomií / 5 3. Doporučená péče / 5 4. Doporučená výživa / 6 5. Nejčastější komplikace u stomií / 9 6. Kluby stomiků a stomalinky / 11 3 1. ÚVOD Stoma = řecky ústa, otvor,

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

PRŮVODCE SORTIMENTEM. A complete guide to our range of colostomy, ileostomy and urostomy products. Stomické pomůcky a příslušenství

PRŮVODCE SORTIMENTEM. A complete guide to our range of colostomy, ileostomy and urostomy products. Stomické pomůcky a příslušenství PRŮVODCE SORTIMENTEM Stomické pomůcky a příslušenství Pomocí QR kódu si stáhněte tuto brožuru v pdf formátu Sabrix s.r.o. Pod Vinicí 29, 143 00 Praha 4, tel: 605 888 288 info@sabrix.cz Pro informace či

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Informace pro pacienty. Tříselná kýla

Informace pro pacienty. Tříselná kýla Informace pro pacienty Tříselná kýla Operace kýly Jaké výhody přináší použití síťky? Otevřené nebo endoskopické operace s použitím síťky jsou efektivní a prakticky bezbolestné. Umožňují pacientům rychlý

Více

Místo konání: Den 1 - Hotel Holiday Inn, Brno Den 2 - Fakultní nemocnice Brno

Místo konání: Den 1 - Hotel Holiday Inn, Brno Den 2 - Fakultní nemocnice Brno Datum: 18.9. 19.9. 2013 Místo konání: Pořádá: Pod záštitou: Brno Den 1 - Hotel Holiday Inn, Brno Den 2 - Fakultní nemocnice Brno Coloplast A/S FN Brno Odborný program je zařazen do kreditního systému ČAS.

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní NPB Akutní stavy v dutině břišní Náhlý vznik a rychlý průběh Většina vyžaduje operační výkon Příčiny NPB: Zánětlivé Ileózní stavy Krvácení do GIT Poranění

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení MUDr. Petr Bačkovský, MUDr. Vladimír Vykus, MUDr. Marta Kostrejová MUDr. Robert Mudr Chirurgické oddělení NMSKB v Praze Akutní stavy v koloproktologii

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1 OBSAH 1 Dělení dietního systému...1 Diety základní...1 Diety speciální...1 Standardizované dietní postupy...1 2 Definice diet...2 2.1 Základní diety...2 2.2 Speciální diety...4 2.3 Standardizované dietní

Více

Kolostomie. Praktický průvodce stomickou péčí

Kolostomie. Praktický průvodce stomickou péčí Kolostomie Praktický průvodce stomickou péčí Předmluva Obsah této brožury byl původně vytvořen ve Velké Británii společností SecuriCare ltd., v níž pracují specialisté a sestry specializující se na stomickou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika ileostomií a kolostomií očima všeobecných sester Leona Harcová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

Drény a drenážní systémy

Drény a drenážní systémy Drény a drenážní systémy Mgr. Renata vytejčková, Ústav ošetřovatelství Drenáž ( drainage ) Odstraňování tekutiny z ran po úrazu, operaci hromadění = komplikace hojení účinky mechanické, toxické, infekční

Více

trávicí trubice: zizi.com

trávicí trubice: zizi.com trávicí trubice: dutina ústní, cavitas oris hltan, pharynx jícen, oesophagus žaludek, ventrikulus, gaster tenké střevo, intestinum tenue dvanáctník, duodenum lačník, jejunum kyčelník, ileum tlusté střevo

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

EDUKACE KLIENTA V PÉČI O STŘEVNÍ STOMII

EDUKACE KLIENTA V PÉČI O STŘEVNÍ STOMII MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Anna Brussová EDUKACE KLIENTA V PÉČI O STŘEVNÍ STOMII Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková Brno 2007 1 - - Prohlašuji, že jsem

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Obsah 1. Úvod 2. Radioterapie - všeobecné informace 3. Plánování radioterapie 4. Vlastní ozáření 5. Vedlejší účinky ozáření 6. Vedlejší

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

VY_32_INOVACE_11_ORGANOVE_SOUSTAVY_LIDSKEHO_TELA. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_11_ORGANOVE_SOUSTAVY_LIDSKEHO_TELA. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_ORGANOVE_SOUSTAVY_LIDSKEHO_TELA Orgánové soustavy lidského těla Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 5. 4. 2012 Jméno

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Jitka Sedláčková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Jitka Sedláčková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Jitka Sedláčková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života pacientů se stomií Jitka Sedláčková Bakalářská

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Doplňky operačních sálů

Doplňky operačních sálů Doplňky operačních sálů Kožní popisovač PS 3150 standardní špička + pravítko 30,- Kč PS 31551 jemná špička + pravítko 32,- Kč PS 3158 zdvojená špička + pravítko 37,- Kč - náplň genciánová violeť - jednoduché

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více