Stomie. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Mgr. Renata Vytejčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stomie. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Mgr. Renata Vytejčková"

Transkript

1 Mgr. Renata Vytejčková Stomie Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií Uměle vytvořené vyústění dutého orgánu před stěnu tělní (nejčastěji břišní) Stoma = řčc. ústa Rozdělení stomií DOČASNÉ možná obnova kontinuity a zrušení stomie TRVALÉ nemožná obnova kontinuity Derivační - odváděcí Výživné - přívodné Výživné stomie Gastrostomie do žaludku zavedený katetr (nyní PEG, dříve Witzelova píštěl, Kaderova píštěl) PEG perkutánní endoskopická gastrostomie do žaludku je zavedený katétr k podávání speciální výživy. Katétr se zavádí endoskopicky nebo chirurgickyvývojovou vadou jícnu. Indikace k zavedení: neurologické poruchy (úrazy hlavy a mozku, centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí) popáleninové trauma onkologická onemocnění, např. s ozařováním v oblasti hlavy a krku nemoci trávicí soustavy (nádory jícnu, syndrom krátkého střeva, idiopatické střevní záněty, těžké stomatitidy) anorexie Jejunostomie katetr zavedený do horní části tenkého střeva (PEJ) PEJ perkutánní endoskopická jejunostomie zavedení katétru do tenkého střeva. Podává se speciální částěčně natrávená výživa. Indikace: neurologické poruchy (úrazy hlavy a mozku, centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí) popáleninové trauma onkologická onemocnění s ozařováním v oblasti hlavy a krku nemoci trávicí soustavy (nádory jícnu, syndrom krátkého střeva, idiopatické střevní záněty, těžké stomatitidy) anorexie

2 Derivační stomie Ezofagostomie - derivace jícnu pro odtok slin Tracheostomie - zajištění průchodnosti dýchacích cest Ileostomie - vyústění terminální části tenkého střeva Kolostomie - vyústění tlustého střeva Urostomie - vyústění močových cest Esophagostomie je derivace jícnu pro odtok slin a prevence aspirace slin, vyvádí se často u dětí jako dočasné řešení u vrozených vývojových vad. U dospělých se používá vzácně při poleptání a popálení jícnu, nádorová onemocnění. Tracheostomie - zajišťuje průchodnost dýchacích cest při úrazech a nádorových onemocněních - dlouhodobá umělá plicní ventilace - UPV

3 Derivační stomie na střevě Ileostomie Kolostomie Cekostomie Transverzostomie Sigmoideostomie Ileostomie vyústění terminální části tenkého střeva před stěnu břišní. Nejčastěji se umísťuje do pravého podbřišku. Stomie trvale odvádí řídký a agresivní obsah U dospělých jsou nejčastější příčinou nekrotizující enterokolitidy, nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn), úrazy a poranění. Také se provádí jako protektivní stomie u nízkých resekcí rekta a to z důvodu odlehčení anastomosy malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-2,5 cm (o něco menší než kolostomie), obvykle umístěna v pravém podbřišku, mírně vyčnívá nad úroveň pokožky břicha, obsah tenkého střeva je tekutý a mnohem agresivnější na pokožku

4 Kolostomie nejčastěji se vyskytující stomie Umístění závisí na diagnóze, stavu pacienta, operabilitě, peroperačním nálezu nejčastěji se zakládá v levém podbřišku Kolostomie rozdělení dle polohy Cekostomie vyvedení stěny slepého střeva Transversostomie vyústění příčného tračníku Sigmoideostomie vývod esovité kličky Indikace kolostomií - kolorektální karcinom u dětí nejčastěji vrozené vývojové vady U dospělých NPB (ileosní stavy, perforace) Nespecifické střevní záněty (M. Crohn) Dědičné choroby (familierní polyposa) Komplikace střevních divertiklů Úrazy, inkontinence stolice, poškození střeva radioterapií, píštěle malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-5 cm, nejčastěji umístěna v levém podbřišku (sigmoideostomie ), povrch je neustále vlhký a lesklý, odchází plyny a stolice samovolně, proto musí být používány sáčky pro zachycení výměšků, není citlivá na bolest, neboť se ve sliznici nenacházejí nervová zakončení, při ošetřování je nutná určitá opatrnost, neboť se sliznice snadno poraní a začne krvácet. Urostomie je vyústění močových cest před stěnu břišní. Moč odchází stále a v důsledku absorbce vlhkosti mají pomůcky (podložky) kratší životnost. Urostomie může být kontinentní pacient se několikrát vyprazdňuje cévkováním a inkontinentní odchod neovlivníme není svěrač. Onemocnění, která vedou založení urostomie: neurologická poškození úrazy hlavy a mozku nádory vylučovacího systému, ale i mozku a míchy úrazy břicha a pánve neléčené záněty močových cest

5 Typy urostomií nefrostomie ureterostomie - na povrch břišní stěny jsou vyvedeny močovody. Uretrostomie vyžaduje pečlivé ošetřování, neboť močovody a ledviny se mohou snadno infikovat. urostomie vyvedená přes tenké střevo. Z tenkého střeva se odejme malý kousek, ze kterého se vytvoří vývod, do kterého jsou zavedeny močovody. Toto vyvedení snižuje nebezpečí průniku infekce do močového ústrojí. Komplikace atonií Časné pooperační komplikace ischémie a nekróza stomie, krvácení, Absces metabolický rozvrat jsou řešeny během hospitalizace Významná role sestry v péči o stoika Pozdní Prolaps (výhřez stomie) Retrakce (vtažení stomie) Stenoza (zúžení stomie) Iritovaná kůže v okolí stomie Parastomální hernie Nevhodné umístění stomie Krvácení Píštěle v okolí atonie Krvácení okraje střeva mohou mírně krvácet při ošetřování, což není třeba léčit. Pokud však dochází k masivní hemorhagii, je třeba vyloučit recidivu základního onemocnění či jinou chorobu (Crohnova choroba, postiradiční enteritida, varixy, cirrhóza, hematologické onemocnění...). Abscesy parastomální - drobné stehové se ošetřují ambulantně velký absces je třeba incidovat a pátrat po jeho příčině.

6 Retrakce a stenóza následek ischémie či zánětu kolem stomie, obezity nemocného, onemocnění střeva Někdy stačí vhodné konvexní stomické pomůcky dilatace či chirurgická korekce (elevace či přesazení stomie). stomie se postupně uzavírá, dochází k nepoměru mezi střevem a otvorem ve stěně břišní Zúžená stomie brání odchodu stolice Může dojít k úplnému uzávěru střeva Vždy je nutné kontaktovat chirurgické pracoviště Prolaps střevo vyhřezává do stomického sáčku zdrojem krvácení, poruch vyprazdňování, strangulace a perforace Malý prolaps se nekoriguje velký a komplikovaný prolaps se řeší operačně resekcí a fixací střeva či přesazením stomie. střevo může vyhřeznout až několik desítek centimetrů před stěnu břišní Vleže se může střevo zcela nebo částečně samo navrátit do původní polohy S vyhřezlým střevem manipulujeme opatrně Vždy je vhodné kontaktovat stomasestru či lékaře Parastomální hernie Vzniká oslabením břišní stěny a částečným nebo úplným uvolněním fascie od střevní kličky % kýl vyžaduje chirurgickou korekci (plastika stěny, úprava branky, užití síťky, nové umístění stomie) Pokud kýla nečiní obtíže nemocnému a ošetřování stomie je možné, je vhodný konzervativní postup kýlní pás. Průjem příčinou střevní infekční onemocnění recidiva základního onemocnění či dysmikrobie a pak je terapie kauzální P.o. příjem tekutin nezvyšuje střevní obsah ve stomii a nemá být u nemocného omezen z obavy z průjmu. Zácpa může být vyvolána dehydratací pacienta či nevhodnou dietou. Je třeba vyloučit neprůchodnost střevní a stenózu ústí stomie. Flatulenci, způsobenou spolykaným vzduchem (mluvení při jídle, žvýkání, kouření) a produkcí střevních bakterií, sníží omezení negativních návyků a dietní opatření (vyloučení luštěnin, brokolice, piva, naopak zařazení jogurtů, kořenové zeleniny). Iritovaná kůže v okolí stomie bývá způsobena podtékáním stolice pod pomůcku. Je to velmi bolestivá komplikace a nejčastěji vzniká u pacientů s ileostomií. Stomasestra rozliší, zda jde o alergickou reakce, kontaktní zánět nebo jiný druh podráždění kůže a navrhne vhodný způsob ošetřování. Hojení iritací bývá pomalé.

7 Nevhodně umístěná stomie můžeme se sní výjimečně setkat u akutně operovaných pacientů. Stomie umístěná v kožní řase, jizvě, třísle pod žebrem, na boku, v operační ráně bývá pro pacienta neošetřovatelnou. Stomasestra se pokusí vybrat vhodné pomůcky. Jde-li o stomii trvalou, je vhodné provést přemístění stomie Píštěle okolo stomie některá chronická onemocnění tvoří píštěle a ty se mohou nacházet i v okolí stomie. Způsobují nepřilnavost pomůcky, podtékání stolice a iritaci okolí. Řešením je kontaktovat chirurgické pracoviště. Pomůcky Jednodílný systém želatinová pomůcka je pevně spojená se sáčkem a vždy se mění celý sáček, systém je flexibilní. Dvoudílný systém zvlášť je podložka s plastikovým přírubovým kroužkem a sáček. Sáček se na podložku připevňuje přes přírubový kroužek. Podložka zůstává nalepená 3 7 dní. Sáček se mění dle potřeby. Podložky jsou celoželatinové pevné, s želatinovým středem a okrajem z mikroporu flexibilní, convexní pro zvláštní typy stomií. Systém adhesivní technologie podložka a sáček se k sobě připevňují bez přírubového kroužku pouze nalepením. Systém je diskrétnější a flexibilnější než dvoudílné pomůcky sáčky průhledné a neprůhledné výpustné a nevýpustné s filtrem a bez filtru. ochranné a čistící prostředky, které se používají podle typu stomie a při komplikacích Na našem trhu B-Braun, Coloplast, Convatec, Dansac Ochranné a čistící prostředky Čistící roztok Odstraňovač náplastí Ochranný film Pasta 30grammová( nelepící, chrání a hojí kůži) Pasta 60grammová( lepící, brání podtékání, vyrovnává) Ochranný krém Ochranný pudr Pohlcovač pachů Přídržný pásek Ileo Gel Hydrokoloidní rouška a destička Mesoft jemná netkaná textilie

8 Jemné čistící pěny př. Menalind Výměna stomického systému - jednodílný Pomůcky Nesterilní rukavice Sáček na odpad Tupo-tupé zahnuté nůžky Buničitá vata Čtverce z netkané textilie Čistící roztok Ochranný film Vhodný typ sáčku Postup Odstranit použitý sáček shora dolů Ileostomický předem vypustit Otřeme stomii od stolice Stomii osprchujeme nebo omyjeme vlažnou vodou a mýdlem Osušíme ručníkem jemně Na čtverec naneseme čistící roztok odmastíme a očistíme okolí Suchým čtvercem osušíme Iritovanou kůži ošetříme Odstraníme plastový kryt z podložky Nesaháme na lepící plochu Nalepíme sáček na kůži, přitlačíme Několik minut zahřívat podložku rukou Výměna dvoudílného systému Pomůcky Nesterilní rukavice Sáček na odpad Tupo-tupé zahnuté nůžky Buničitá vata Čtverce z netkané textilie Čistící roztok Ochranný film 30/60grammová pasta Vystřižená podložka podle velikosti stomie Sáček kompatibilní s podložkou Ileogel do výpustného sáčku Postup Oddělíme původní systém od kůže Ileostomický sáček předem vypustíme Kolostomický i s obsahem vhodíme do sáčku na odpadky Otřeme stomii buničinou Osprchujeme nebo omyjeme vodou Jemně osušíme Čistícím roztokem dočistíme a odmastíme okolí Iritovanou kůži očistíme podle stavu Na okolí vždy naneseme ochranný film a 1 min necháme zaschnout Nahřejeme podložku( fén, podpaží, radiátor ) Sejmeme krycí fólii a přilepíme na kůži

9 U nerovností použijeme vyrovnávací pastu Vhodnější je nanést na podložku než na kůži Nasadíme sáček na spojovací kroužek Zkontrolujeme těsnost Pacient rukou asi 10min přitlačuje a zahřívá Edukace začíná již předoperační přípravou pokračuje pooperační edukací stomasestrou Edukace stomika se provádí denně individuálně s přihlédnutím k jeho fyzickému a psychickému stavu. Během hospitalizace se pacient musí naučit být soběstačný Snažíme se navázat spolupráci (se souhlasem pacienta) s rodinou Pokud není schopen sebeobsluhy edukujeme rodinné příslušníky a eventuálně kontaktujeme agentury domácí péče Po ukončení hospitalizace - ambulance zkušené stomasestry Sestra zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie a okolí stomie. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne změnu pomůcek, ochranných a čistících prostředků Pravidelné kontroly časné odhalení komplikací Komplikace řeší stomasestra nebo ve spolupráci s lékařem proktologem Vyprazdňování střeva výplachem (irigace) irigaci mohou provádět jenom kolostomici existuje řada omezení. Při některých komplikacích nelze (např. kýla v oblasti stomie, výrazné zúžení vývodu, Crohnova choroba, polypózy, extrémně nízký tlak atd. ). Výplach je vhodný jen pro stomie založené na sestupné části tlustého střeva. Dostatečně dlouhý zbytek střeva tvoří rezervoár, v němž se mohou hromadit zbytky stravy. nezbytná konzultace s odborným lékařem, který posoudí vhodnost provádění výplachů pro Vás Je vhodná - pro aktivní stomiky, kteří pracují, sportují či se často pohybují ve společnosti. Obvykle irigují pravidelně každé dva až tři dny. Irigace jim umožňuje používat pouze krytky nebo nenápadné minisáčky. stomici, kteří irigují pouze příležitostně. Před delší cestou, společenskou akcí, před delším pobytem mimo domov i během pobytu např. v zahraničí, kdy nemusí být vhodné podmínky pro běžné ošetřování stomie.

10 řešení problémy se zácpou. Napuštěním vody se zředí stolice a dojde k snadnému vyprázdnění. Co k tomu potřebujete? irigační soupravu se speciálním kónickým zavaděčem Nádržka na vodu je vedle stupnice obsahu vaku vybavena i kontaktním teploměrem. Protékající množství vody lze plynule měnit regulátorem. Voda a stolice je odváděna dlouhým vyprazdňovacím sáčkem do záchodu. Odvodný sáček může být připevněn přímo na podložku (pomůcky Coloplast s odpovídajícím průměrem kroužku) nebo mohou být přichyceny na speciální přítlačnou podložku z plastu s páskem, která je součástí jednodílné irigační soupravy. odvodné sáčky s lepící vrstvou

11 Jak se irigace provádí? ve stejnou dobu( ráno) Množství vody (v ml) = 15 krát tělesná hmotnost. Příklad: při hmotnosti 70 kg použijeme 15 * 70 = 1050 ml Zpočátku - používat menší množství a postupně toto množství zvyšovat teplota vody by měla mít teplotu těla ( teplá voda - popálení střeva,chladná - střevní křeče někdy zabudován plastický teploměr. Sáček nahradíme vyprazdňovacím sáčkem (dlouhý rukáv, který vyvedeme do klozetu či do kbelíku). Horní konec sáčku je otevřený a umožňuje zavedení kónusu do stomie. Před prvním výplachem je vhodné prohmatat kolostomický vývod prstem, abyste dobře poznali průběh střeva a mohli správně směrovat kužel. Vodu napouštějte pomalu (10-15 minut). Kontrola- regulátor s vrtulkou Během napouštění se vrtulka obvykle několikrát zastaví, ale po chvíli si voda najde další cestu střevem. vhodné - menší množství vody a tím změkčit tuhou nahromaděnou stolici Během minut dojde téměř k úplnému vyprázdnění. Po hodině obvyklým způsobem očistíme vývod v případě potřeby nalepíme novou pomůcku. běžný sáček lze nahradit minisáčkem, stomickou krytkou nebo stomickou zátkou Závěr Přes snahu operaterů o zachování kontinuity střeva se u některých pacientů nelze vyhnout založení stomie Před operačním zákrokem je nutná informace o možnosti provedení stomie Sdělení o stomii je pro pacienta vždy šokující Péče o pacienty se stomií je systematická Každá nemocnice by měla mít stomickou sestru Kvalita života stomiků se výrazně lepší Stomie není dnes důvodem odchodu do invalidního důchodu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stomie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Stomie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stomie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stomie Stomie vyústění dutého orgánu na povrch těla z řeckého slova stoma = ústa, v přeneseném významu otvor Lze je dělit z několika hledisek Dle doby trvání

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY SE STOMIÍ

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY SE STOMIÍ Pokud zašlete váš poukaz na pomůcky na naši adresu, obdržíte zpět pomůcky domů: Eakin CZ, Hlinky 64, 603 00 Brno PŘÍRUČKA PRO PACIENTY SE STOMIÍ Nový výrobce na českém trhu stomických pomůcek od léta 2009:

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Problémy pacienta se stomií

Problémy pacienta se stomií Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problémy pacienta se stomií Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Zachariášová Vypracovala:

Více

Úloha NT u pacienta na sondové výživě. Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha

Úloha NT u pacienta na sondové výživě. Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha Úloha NT u pacienta na sondové výživě Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha nutriční tým lékař nutricionista nutriční terapeut zdravotní sestra farmaceut = Efektivní poskytování umělé výživy

Více

JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU

JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU PEDIATRICKÉ JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU Společnost TG Eakin myslela při vývoji pediatrických sáčků PELICAN především na děti. Dbali jsme na to, aby byly tyto sáčky stejně vysoké kvality, jako

Více

Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií. Martina Solařová

Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií. Martina Solařová Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií Martina Solařová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Problematika informovanosti všeobecných sester v

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

PRŮVODCE SORTIMENTEM STOMICKÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Dokonalost v péči o stomie. Ověřuje pro Salts výzkum zdravé peristomální pokožky

PRŮVODCE SORTIMENTEM STOMICKÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Dokonalost v péči o stomie. Ověřuje pro Salts výzkum zdravé peristomální pokožky PRŮVODCE SORTIMENTEM STOMICKÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ověřuje pro Salts výzkum zdravé peristomální pokožky Dokonalost v péči o stomie Obsah Úvod 4 Confidence Natural uzavřený 6 Confidence Comfort uzavřený

Více

NOVÉ POSTUPY ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ V OBLASTI STOMIÍ

NOVÉ POSTUPY ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ V OBLASTI STOMIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství NOVÉ POSTUPY ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ V OBLASTI STOMIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Vypracovala:

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JANA ŠNÁBLOVÁ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JANA ŠNÁBLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JANA ŠNÁBLOVÁ 2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jana Šnáblová Studijní obor: Všeobecná

Více

U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta zdravotnických studií. P é č e o n e m o c n é s e s t o m i í Bc. Vendula Vacková

U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta zdravotnických studií. P é č e o n e m o c n é s e s t o m i í Bc. Vendula Vacková U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta zdravotnických studií P é č e o n e m o c n é s e s t o m i í Bc. Vendula Vacková Diplomová práce 2008 1 2 3 SOUHRN: Tématem mé diplomové práce je Péče o pacienta

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Poruchy vyprazdňování stolice, inkontinence

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Poruchy vyprazdňování stolice, inkontinence Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Poruchy vyprazdňování stolice. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Expertní články. V domácí péči preferuji dvoudílný systém

Expertní články. V domácí péči preferuji dvoudílný systém Expertní články NATURA je nová pomůcka společnosti ConvaTec. Je oblíbená u stomiků i stomasester v zemích na západ od České republiky. Nyní se značkou NATURA přicházíme i na český trh. NATURA bude do budoucna

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) Vážená

Více

Kdo jsme. Centrála ConvaTec (Skillman, New Jersey, USA)

Kdo jsme. Centrála ConvaTec (Skillman, New Jersey, USA) Petra Zavřelová Kdo jsme ConvaTec s centrálou ve Skillmanu, New Jersey, je největším světovým výrobcem stomických pomůcek a prostředků moderního hojení ran. Firma zaměstnává více než 3000 lidí ve více

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Informace pro pacienty. Tříselná kýla

Informace pro pacienty. Tříselná kýla Informace pro pacienty Tříselná kýla Informace pro pacienty Vážený pane/vážená paní, Byl/a jste dnes přijat/a do naší nemocnice, s bolestmi a jistě i s určitou dávkou úzkosti. Ale také v naději na pomoc,

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

1. ÚVOD. Znění bylo schváleno Valným shromážděním delegátů na 11. Světovém kongresu IOA, v Portu, v září 2004 a platí v celém světě.

1. ÚVOD. Znění bylo schváleno Valným shromážděním delegátů na 11. Světovém kongresu IOA, v Portu, v září 2004 a platí v celém světě. 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Druhy stomií / 5 3. Doporučená péče / 5 4. Doporučená výživa / 6 5. Nejčastější komplikace u stomií / 9 6. Kluby stomiků a stomalinky / 11 3 1. ÚVOD Stoma = řecky ústa, otvor,

Více

PRŮVODCE SORTIMENTEM. A complete guide to our range of colostomy, ileostomy and urostomy products. Stomické pomůcky a příslušenství

PRŮVODCE SORTIMENTEM. A complete guide to our range of colostomy, ileostomy and urostomy products. Stomické pomůcky a příslušenství PRŮVODCE SORTIMENTEM Stomické pomůcky a příslušenství Pomocí QR kódu si stáhněte tuto brožuru v pdf formátu Sabrix s.r.o. Pod Vinicí 29, 143 00 Praha 4, tel: 605 888 288 info@sabrix.cz Pro informace či

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

Náhlé příhody břišní u novorozenců. Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno

Náhlé příhody břišní u novorozenců. Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno Náhlé příhody břišní u novorozenců Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno Náhlé příhody břišní u novorozenců Ileózní stavy Mekoniový ileus M. Hirschsprung Malrotace,

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

EDUKACE KLIENTA V PÉČI O STŘEVNÍ STOMII

EDUKACE KLIENTA V PÉČI O STŘEVNÍ STOMII MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Anna Brussová EDUKACE KLIENTA V PÉČI O STŘEVNÍ STOMII Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková Brno 2007 1 - - Prohlašuji, že jsem

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení MUDr. Petr Bačkovský, MUDr. Vladimír Vykus, MUDr. Marta Kostrejová MUDr. Robert Mudr Chirurgické oddělení NMSKB v Praze Akutní stavy v koloproktologii

Více

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní NPB Akutní stavy v dutině břišní Náhlý vznik a rychlý průběh Většina vyžaduje operační výkon Příčiny NPB: Zánětlivé Ileózní stavy Krvácení do GIT Poranění

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Jitka Sedláčková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Jitka Sedláčková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Jitka Sedláčková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života pacientů se stomií Jitka Sedláčková Bakalářská

Více

Kolostomie. Praktický průvodce stomickou péčí

Kolostomie. Praktický průvodce stomickou péčí Kolostomie Praktický průvodce stomickou péčí Předmluva Obsah této brožury byl původně vytvořen ve Velké Británii společností SecuriCare ltd., v níž pracují specialisté a sestry specializující se na stomickou

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA INFORMACE PRO PACIENTY CO JE TO KOLONOSKOPIE A PROČ JE VHODNÁ I PRO VÁS? Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a koncové části střeva tenkého pomocí ohebné

Více

Doplňky operačních sálů

Doplňky operačních sálů Doplňky operačních sálů Kožní popisovač PS 3150 standardní špička + pravítko 30,- Kč PS 31551 jemná špička + pravítko 32,- Kč PS 3158 zdvojená špička + pravítko 37,- Kč - náplň genciánová violeť - jednoduché

Více

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Obsah 1. Úvod 2. Radioterapie - všeobecné informace 3. Plánování radioterapie 4. Vlastní ozáření 5. Vedlejší účinky ozáření 6. Vedlejší

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

trávicí trubice: zizi.com

trávicí trubice: zizi.com trávicí trubice: dutina ústní, cavitas oris hltan, pharynx jícen, oesophagus žaludek, ventrikulus, gaster tenké střevo, intestinum tenue dvanáctník, duodenum lačník, jejunum kyčelník, ileum tlusté střevo

Více

Ileostomie. Praktický průvodce stomickou péčí

Ileostomie. Praktický průvodce stomickou péčí Ileostomie Praktický průvodce stomickou péčí Předmluva Obsah této brožury byl původně vytvořen ve Velké Británii společností SecuriCare ltd., v níž pracují specialisté a sestry specializující se na stomickou

Více

Obsah. Jednodílný systém uzavřený Confidence Natural, Confidence Comfort, Confidence Gold, Confidence Convex Supersoft

Obsah. Jednodílný systém uzavřený Confidence Natural, Confidence Comfort, Confidence Gold, Confidence Convex Supersoft Obsah Obsah, kontakty strana Jednodílný systém uzavřený Confidence Natural, Confidence Comfort, Confidence Gold, Confidence Convex Supersoft strana 2 Jednodílný systém výpustný Confidence Natural, Confidence

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Edukace pacienta o vhodném výběru pomůcek v péči o kolostomii. Jana Velecká

Edukace pacienta o vhodném výběru pomůcek v péči o kolostomii. Jana Velecká Edukace pacienta o vhodném výběru pomůcek v péči o kolostomii Jana Velecká Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma: Edukace pacienta o vhodném výběru pomůcek v péči o kolostomii, se

Více

OBSAH. 1. Úvod / 4 2. Výživa / 6. 5. Kluby stomiků / 10

OBSAH. 1. Úvod / 4 2. Výživa / 6. 5. Kluby stomiků / 10 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Výživa / 6 3. Častější problémy / 8 4. Příčiny zanícení kůže kolem stomie / 9 5. Kluby stomiků / 10 3 1. ÚVOD Stomie (stoma řecké slovo znamenající ústa, otvor) je umělý vývod

Více

Drény a drenážní systémy

Drény a drenážní systémy Drény a drenážní systémy Mgr. Renata vytejčková, Ústav ošetřovatelství Drenáž ( drainage ) Odstraňování tekutiny z ran po úrazu, operaci hromadění = komplikace hojení účinky mechanické, toxické, infekční

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Urostomie. Praktický průvodce stomickou péčí

Urostomie. Praktický průvodce stomickou péčí Urostomie Praktický průvodce stomickou péčí Předmluva Obsah této brožury byl původně vytvořen ve Velké Británii společností SecuriCare ltd., v níž pracují specialisté a sestry specializující se na stomickou

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy III N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Secco TM. Faecal Management System

Secco TM. Faecal Management System 1 English Faecal Management System Instructions for Use Mode d emploi Gebrauchsanweisung Gebruiksinstructies Instrucciones de Uso Indicações de Utilização Istruzioni per l uso Brugsanvisning Käyttöohje

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník Chirurgická propedeutika III. ročník Pooperační péče Dokumentace Operační kniha Anesteziologická kniha Operační protokol Záznam o průběhu anestezie Žádanky Dokumentace pooperačního oddělení Dekurz Teplotka

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH - pro třídu 4. ZA denní studium Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické-

Více