HOJENÍ RAN října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE"

Transkript

1 HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery)

2 slovo úvodem ISBN vydání, Semily, 2009 Vychází samostatně v brožované podobě jako sborník kongresu a současně jako příloha časopisu Hojení ran (ISSN ) Ročník 3. (2009); suplementum 3 Registrační číslo MK E Vydává: Nakladatelství GEUM, s. r. o. IČO: Šéfredaktor: Mgr. Karel Vízner Redakční rada: prim. MUDr. Ludomír Brož prim. MUDr. Ivo Bureš prim. MUDr. Dominika Diamantová MUDr. Vladimíra Fejfarová prim. MUDr. Milada Franců, Ph.D. Božena Jelínková Bc. Markéta Koutná Anna Kulakovská prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Marie Melicharová prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. prof. MUDr. Luboš Sobotka, Ph.D. prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. MUDr. Jan Stryja Bc. Lenka Šeflová Zdeňka Šemberová prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc. doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. Vydavatel poštovní kontakt: (autorské příspěvky a předplatné) Nakladatelství GEUM redakce Hojení ran Nádražní Semily tel.: fax: internet: /hojeni ní slovo prezidenta kongresu Dovolte nám přivítat Vás opět po roce na brněnském výstavišti na již IV. kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. Tento kongres je věnován 90. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně, její Lékařské fakulty a současně I. chirurgické kliniky. Velmi rádi bychom navázali na úspěch loňského setkání, ke kterému přispěla vystoupení skvělých zahraničních řečníků z Japonska, Německa a Itálie, ale i předních chirurgických kapacit z České a Slovenské republiky. Letošní kongres je vylepšen a to zejména začleněním nových aktivit (slavnostní Petřivalského přednáška, pracovní snídaně s ministryní zdravotnictví ČR Danou Juráskovou, posterové sekce jak pro lékaře tak i středně zdravotnický personál, sekce pro mladé chirurgy a výzkumníky do 35 let, polední firemní sympozia Ethicon Endo-Surgery (Johnson and Johnson), tj. generálního partnera kongresu a firmy Roche. Ozdobou odborného jednání budou i letos vystoupení zahraničních řečníků. Odborná jednání chceme intenzivně zaměřit i na jednání sesterské (SZP) a to po celou dobu jednání kongresu, včetně vlastní specializační a školící akce. Letos budou poprvé odměněna nejlepší posterová sdělení a nejlepší práce mladých chirurgů. V rámci doprovodného programu bude mimo jiné recepce opět v laoské restauraci hotelu Amphone s degustací nádherných moravských predikátních vín. Poprvé v letošním roce budou slavnostně uděleny Petřivalského ceny za rok 2008, jež se budou každoročně udělovat za rozvoj chirurgie, za rozvoj mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec, za mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd, za rozvoj chirurgického pracoviště. Cena Júlia Petřivalského je keramická skulptura z umělecké dílny akademické sochařky Hany Kňávové vzniklá na motiv rukou francouzského sochaře Augusta Rodina. Letošními laureáty ceny jsou prof. Michek in memoriam, prof. Táborská a prof. Potrusil. Pevně věříme, že účast na kongresu bude významným přínosem pro Vaši práci. Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. prezident kongresu Inzertní oddělení: Dagmar Kaprálová tel.: Zástupce vydavatele: Mgr. Kamila Víznerová Typografie a sazba: Mgr. Christo Bjalkovski Tisk: Tiskárna Glos Semily, s. r. o. Předplatné: Roční předplatné 4 čísla a případná suplementa v ČR 200 Kč, v SR 7,5. Distribuci provádí pověřená společnost. HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

3 ORTH - MED

4 4 úvod IV. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie října 2009, Brno výstaviště Kongres pořádaný u příležitosti 90. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a její I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny. ZÁŠTITU NAD KONGRESEM PŘEVZALI: Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Roman Onderka, primátor města Brna prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Ing. Petr Koška, MBA, MBA, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně JUDr. Antonín Jízdný, ředitel krajské pobočky VZP ČR pro Jihomoravský kraj Dipl.-Volkswirt Herbert Vogt, předseda představenstva Veletrhy Brno, a. s. POŘADATELÉ: I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Česká chirurgická společnost ČLS JEP Sekce miniinvazivní chirurgie, Sekce hrudní chirurgie, Koloproktologická sekce a Sekce onkochirurgická České chirurgické společnosti Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska Veletrhy Brno, a. s. PREZIDENT KONGRESU: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ KONGRESU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. VĚDECKÝ VÝBOR KONGRESU: doc. MUDr. Roman Benej, Ph.D. doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. prof. MUDr. Alexander Ferko, Ph.D. prof. MUDr. Martin Fried CSc. prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Kala, Ph.D. prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU: Ladislava Badalíková, DiS. prim. MUDr. Petr Diviš MUDr. Jan Doležel, Ph.D. odb. as. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. MUDr. Jiří Jeřábek MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. MUDr. Jiří Korbička, Ph.D. MUDr. Adam Peštál, Ph.D. doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. Renata Škrabalová, DiS odb. as. MUDr. Petr Vlček, Ph.D. odb. as. MUDr. Jan Žák, Ph.D. HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

5 program října 2009 pavilon A, Rotunda slavnostní zahájení ní slovo prezidenta kongresu Čapov, I. Pozdravy členů čestného předsednictva Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Roman Onderka, primátor města Brna, prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU v Brně, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan LF MU v Brně, Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FN u sv. Anny v Brně Hudební vystoupení Janáčkova kvarteta slavnostní předání Petřivalského ceny Čapov, I., Žaloudík, J., Koška, P Petřivalského přednáška Wechsler, J Hrudní chirurgie I. předsednictví: P. Pafko, Č. Neoral, I. Čapov Budoucnost české hrudní chirurgie Pafko, P., Praha Miniinvazivní intervence u stromálního tumoru jícnu Neoral, Č., Aujeský, R. I. chirurgická klinika, FN Olomouc Vyhrazená přednáška F. Melfi, Pisa, Itálie Vyhrazená přednáška D. Gossot, Paříž, Francie Vyhrazená přednáška L. Luzzi, Pisa, Itálie Robotika předsednictví: L. Veverková, P. Štádler, M. Schraml Robotická technologie: současný stav a další evoluce Řehák, J., Praha Zkušenosti v RAPE Schatteman, P., Aalst, Belgie Robotická radikální prostatektomie naše zkušenosti po provedení prvních 130 operací Schraml, J., Štrbavý, M., Bočan, M. Centrum robotické chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ORL robotická chirurgie TORS Sláma, K. Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice, o. z GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

6 6 program Současné možnosti roboticky asistované cévní chirurgie Štádler, P., Dvořáček, L., Vitásek, P. Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Kolorektální program Robotického centra K. Z. a. s. Rejholec, J., Smetana, J., Děčín Roboticky asistované výkony při řešení prolapsu rekta Vlček, P., Čapov, I., Chalupník, Š., Korbička, J., Veverková, L., Jedlička, V., Rovný, I., Jeřábek, J. I. chirurgická klinika, LF MU a FN U svaté Anny v Brně Italské zkušenosti s roboticky asistovanými výkony v oblasti kolorekta Grossetto Možnosti roboticky asistovaných výkonů při řešení komplikovaných onkochirugických onemocnění rekta Eber, Z., Tvarůžek, J., Sirotek, L., Obermannová, R., Vyskočil, J. Centrum robotické chirurgie Vysočina, Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Masarykův onkologický ústav Kolorektální chirurgie předsednictví: J. Hoch, J. Smetka, P. Vlček, J. Örhalmi Divertikulitida sigmatu indikace a timing chirurgické léčby Hoch, J., Praha Možnosti TEM v diagnostice nádorů rekta Smetka, J., Okénka, B.,Okáč, V., Kyjov Možnosti chirurgického řešení karcinomů v aborální třetině rekta Örhalmi, J., Klos, K., Jackanin, S., Holéczy, P. Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava Využití robotického systému da Vinci při řešení kolorektální problematiky na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně Chalupník, Š., Vlček, P., Korbička, J., Čapov, I., Veverková, L. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu srovnávací studie, zlepšení lymfatického stagingu Duben, J., Gatěk, J., Dudešek, B., Hnátek, L., Musil, T., Kotoč, J., Kotočová, K. Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Konzervativní léčba ulcerózní kolitidy Zbořil, V., Brno Single port colectomy Remzi, USA Novinky v endoskopickém programu firmy AESCULAP A. Munteanu, Brno přestávka na kávu Hrudní chirurgie II. předsednictví: F. Vyhnánek, V. Hytych, V. Jedlička HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

7 program 7 Video-asistovaná torakoskopická chirurgie (VATS) v diagnostice a léčení onemocnění pleury, plic a mediastina Vyhnánek, F., Jirava, D., Očadlík, M., Vojtíšek, O., Fanta, J. Chirurgická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Miniinvazivní chirurgický přístup v léčbě maligního fluidothoraxu Jirava, D., Vyhnánek, F., Očadlík, O. Chirurgická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Videotorakoskopická sympatektomie v terapii refrakterní angíny pectoris z pohledu kardiologa Dobiáš 1, M., Stříteský 1, M., Fricová 1, J., Demeš 2, R., Linhart 3, A., Buncová 4, M. 1 KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha; 2 I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha; 3 II. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha; 4 Radioizotopové pracoviště, IKEM, Praha Desmoid hrudní stěny volba optimálního postupu Jedlička, V., Čapov, I., Veselý, J., Peštál, A., Doležel, J., Veselý, M., Veselý, K., Brno Naše zkušenosti s VATS resekcemi plic Hytych 1, V., Horaž ovský 1, P., Konopa 1, Z., Chlumský 2, J., Schindler 3, I., Spálený 3, A., Tašková 1, A., Vašáková 2, M. 1 Chirurgická klinika, 1. LF a FTNsP, Praha; 2 Pneumologická klinika, 1. LF a FTNsP, Praha; 3 Anesteziologicko resuscitační klinika, 1. LF a FTNsP, Praha Současné možnosti zobrazovacích metod v oblasti hrudníku Postránecká, V., Brno Mladí chirurgové do 35 let předsednictví: J. Wechsler, Č. Neoral, A. Ferko Technika laparoskopické levostranné jaterní lobektomie a hemipankreatektomie (video) Hlavsa, J., Brno Laparoskopická sleeve gastrektomie s přešitím resekční linie Cagaš, J., Jeřábek, J., Čapov, I. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně Miniinvazivní sutura Achillovy šlachy naše zkušenosti se systémem Achillon Čiernik, J., Diviš, P., Reška, M., Konečný, J. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno Možnosti řešení zlomenin malých kostí Kábela, M., Reška, M., Konečný, J. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno Biliární ileus diagnostická i terapeutická výzva. Prezentace kazuistiky, diskuse terapeutických možností Paseka, T., Jedlička, V., Žák, J. I. chirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny v Brně Hodnocení infekce v ráně Chovanec, Z., Veverková, L., Brno Vyhlášení vítězů posterové sekce a vítězné přednášky sekce mladých chirurgů předsednictví: Č. Neoral, F. Vyhnánek společenský večer Laoská restaurace 2009 GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

8 8 program 19. října 2009 pavilon A3, Morava Pracovní sympozium generálního partnera Johnson & Johnson, s. r. o., divize Ethicon Téma: Je možné zvýšit prevenci infekčních komplikací v chirurgii? ní slovo I. Čapov, Brno a H. Nebeská, Praha Komplikace v chirurgii specifické ukazatele kvality péče. Sběr dat, archivace, analýza a jejich reportování na pracovišti Ferko, A., Hradec Králové Komplikace v chirurgii z pohledu manažera nosokomiálních nákaz Š astná, E., Přerov Novinky v antibiotické profylaxi v chirurgii Tejkalová, I., Brno Prevence infekčních komplikací v kolorektální chirurgii Všetíček, J., Brno Prevence infekčních komplikací v hrudní chirurgii Čapov, I., Brno Další úroveň ochrany další úroveň prevence. Role antimikrobiálního šicího materiálu Marecký, M., Přerov 20. října 2009 Hotel Holiday Inn, Brno, salónek I + II snídaně s ministryní zdravotnictví ČR Danou Juráskovou moderuje: L. Veverková 20. října 2009 pavilon A, Rotunda Resekce jater moderuje: P. Kothaj, V. Třeška, M. Ryska, A. Ferko Laparoskopicky asistovaná pravostranná hemihepatektómia (video) Kothaj, P., Bánská Bystrica Laparoskopický přístup k anatomickým resekcím jater Ferko, A., Šubrt, Z., Jon, B., Čečka, F., Hradec Králové Limity jaterních resekcí Třeška, V., Skalický, T., Plzeň Má aplikace různých technik významný podíl na výsledku resekce jater? Ryska, M., Langer, P. Specifika jaterních resekčních zákroků v dětském věku Kala, Z., Brno HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

9 program 9 Laparoskopie jako součást komplexního řešení jaterních metastáz Diviš, P., Čapov, I., Žák, J., Brno Traumatologie předsednictví: M. Mašek, I. Čižmář, M. Reška Organizace traumatologické péče v JMK z pohledu traumacenter Mašek, M., Mach, P., Ruber, V., Brno Výhody artroskopicky asistované osteosyntézy Konečný, J., Reška, M. I. chirurgická klinika, LF MU a FN Brno Artroskopicky asistovaná osteosyntéza patní kosti Čižmář, I., Olomouc Artroskopicky asistovaná osteosyntéza patní kosti Rak, V., Brno Artroskopicky asistovaná osteosyntéza v oblasti ramenního kloubu Uher, T., Brno Artroskopicky asistovaná osteosyntéza tibiálního plateau Reška, M., Konečný, J., Diviš, P., Kábela, M., Čiernik, J. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno přestávka na kávu Varia předsednictví: J. Gatěk, I. Penka, J. Eim, J. Wechsler Možnosti využití minimálně invazivních postupů u resekčních výkonů na jícnu Penka, I., Brno Rozšířená lymfadenektomie u časného karcinomu žaludku: pětileté přežití Gatěk, J., Musil, T., Duben, J., Hnátek, L., Dudešek, B. Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Intestinální endometrióza Drahoňovský, J., Otčenášek, M., Štefka, J., Denemark, L., Vyhnánek, F., Praha Laparoskopický přístup při volbě optimální radikality u zhoubných nádorů hrdla Eim, J. Nemocnice Vyškov Laparoskopická appendektomie u dětí jako standardní postup Teyschl, O., Brno Pokroky v technice laparoskopických resekcí parenchymatózních orgánů a její indikace Kysela, P., Brno SILS (Single Incision Laparoscopy Surgery) naše zkušenosti Erhart, D., Pohnán, R. II. chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha 2009 GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

10 10 program Operace pro primární hyperparatyreózu miniinvazivní přístupy Libánský 1, P., Naňka 2, O., Adámek 1, S. 1 III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha; 2 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha Kýly předsednictví: S. Czudek, J. Smetka, J. Jeřábek Trendy operačních technik kýl dutiny břišní Czudek, S., Nový Jičín Ventral patch v řešení umbilikální hernie Smetka, J., Okénka, B., Jermář, P., Kyjov Laparoskopická inguinální hernioplastika fixace sí ky chirurgickým lepidlem Jeřábek, J., Cagaš, J. II. chirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny v Brně Laparoskopické řešení velkých smíšených hiatových hernií Procházka, V., Brno Vzácná komplikace po laparoskopické operaci tříselné kýly kazuistika Novák, L., Dvořáček, M., Štefka, R., Skála, P. Chirurgická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha Bariatrie a NOTES předsednictví: M. Fried, M. Kasalický, P. Holéczy Redukce žaludku u morbidně obézních hybridním přístupem Fried, M., Praha bariatrických operací čtyřleté zkušenosti Holéczy, P., Bolek, M., Krištof, J., Ševčíková, J. Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice Je laparoskopická sleeve gastrectomy bezpečná a efektivní metoda? Kasalický 1, M., Pohnán 1, R., Housová 2, J., Haluzík 2, M. 1 Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha; 2 3. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha Je GERD nebo hiátová hernie kontraindikací gastrické bandáže? Doleželová, K., Praha Laparoskopie metodou NOTES transgastricky Veselý, V., Třeška, L., Moláček, J., Šmíd, D., Šebor, J., Geiger, J. Chirurgická klinika, FN Plzeň Laparoskopická sleeve resekce žaludku komplikace Čierny, M., Toldy, J., Zatočil, Z., Vyplel, L., Klimentová, L. BMI Chirurgie, a. s., Brno ečné zhodnocení kongresu Gürlich, R., Praha HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

11 program 11 POSTEROVÁ SEKCE Pavilon A, foyer sálu Rotunda Výhody a perspektiva roboticky asistovaných cévních rekonstrukcí demonstrace na souboru 30 pacientů v rámci robotického centra FN u sv. Anny v Brně Dvořák, M., Novotný, T., Staffa, R. II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Centrum robotické chirurgie FN u sv. Anny v Brně Tkáňová lepidla v hrudní chirurgii Veselý, M., Peštál, A., Jedlička, V., Doležel, J., Chovanec, Z., Čapov, I., Brno Alternativní implantace perkutánní gastrostomie Urbánek, L., Piskač, P., Urbánková, P., Hnízdil, L., Veverková, L.; FN U sv. Anny, Brno Krvácení do horní části gastrointestinálního traktu endoskopické řešení Hnízdil, L., Piskač, P., Urbánek, L., Veverková, L. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně Výživa u pacienta s akutní pankreatitidou Žák, J. et al.; I. chirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny v Brně Laparoskopická transhiatální exstirpace jícnu Neoral, Č., Aujeský, R., Vrba, R., Klein, J., Bohanes, T. I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc Využítí PET-CT při strategii léčby karcinomu jícnu Neoral 1, Č., Mysliveček 2, M., Vomáčková 1, K., Aujeský 1, R., Vrba 1, R., Formánek 2, R. 1 I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc; 2 Klinika nukleární medicíny, LF UP a FN Olomouc Videotorakoskopická sympatektomie v terapii refrakterní angíny pectoris z pohledu hrudního chirurga Demeš 1, R., Linder 2, J., Semrád 2, M., Dobiáš 3, M., Stříteský 3, M., Zima 4, T., Trča 1, S. 1 I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha; 2 II. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha; 3 KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha; 4 Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha Videotorakoskopická sympatektomie v terapii refrakterní angíny pectoris z pohledu kardioanesteziologa Stříteský 1, M., Dobiáš 1, M., Fricová 1, J., Demeš 2, R. 1 KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha; 2 I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha chirurgické léčby u karcinomu žaludku při D2 lymfadenektomii Vrba, R., Neoral, Č., Malý, T., Aujeský, R. I. chirurgická klinika, FN Olomouc Přežívání nemocných po RFA jaterních metastáz kolorektálního karcinomu Starý, L., Vysloužil, K., Klementa, I., Zbořil, P., Skalický, P. I. chirurgická klinika, FN Olomouc Miniinvazivní přístup při léčbě karcinomu rekta Starý, L., Vysloužil, K., Klementa, I., Zbořil, P., Skalický, P., Neoral, Č. I. chirurgická klinika, FN Olomouc 2009 GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

12 12 program 20. října 2009 pavilon A3, Morava Pracovní sympozium Roche, s. r. o. Téma: Současný pohled na léčbu metastáz kolorektálního karcinomu do problematiky Vítová, S., Brno Evropský konsensus v léčbě jaterních metastáz Diviš, P., Brno Současné trendy v léčbě kolorektálního karcinomu Katolická, J., Brno Multidisciplinární přístup k léčbě metastáz kolorektálního karcinomu Tomášek, J., Brno Perkutánní řešení jaterních metastáz invazivní radiologie Křístek, J., Brno Přístup k chirurgické léčbě plícních a jaterních metastáz Doležel, J., Brno SESTERSKÁ SEKCE 19. října 2009 pavilon A3, Morava předsednictví: Moderová, Hamříková, Badalíková, R. Škrabalová ní slovo: Zveřinová, J. Robotická chirurgie v Brně Škrabalová, R., Krajíčková, L., Brno Robotický systém da Vinci s HD v ORL Nedvědová, E. Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Použití robotického systému da Vinci v kardiochirurgii Lacinová, M. Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha Vývoj v chirurgii od počátků po robotiku Zápařková, L., Janušeková, I., Brno Chirurgické šicí materiály Lacinová, S., Komendová, Š., Brno Novinky v drenážních systémech Hamorská, G., Danková, D., Brno HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

13 program 13 Tkáňová lepidla v hrudní chirurgii Veselý, M., Peštál, A., Jedlička, V., Doležel, J., Chovanec, Z., Čapov, I. I. chirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny v Brně Využití Tachosilu v chirurgii Moravcová, P., Brno 20. října 2009 pavilon A3, Morava předsednictví: D. Jurásková, Moderová, Hamříková, Badalíková Rizikové faktory na operačním sále Dvorská, P., Čikešová, J. Oddělení centrálních operačních sálů, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Informační systém MEDIX Hammer, J. B. Braun Medical, s. r. o. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků Neudertová, H., Brno Téma přednášky vyhrazeno Jurásková, D., Ministryně zdravotnictví ČR Výživa perioperačních sester Adámková, D., Prokešová, L., Brno Artroskopicky asistovaná osteosyntéza Reška, M., Brno Artroskopie Pojetová, I. Klinika úrazové chirurgie, FN Brno Komplexní ošetřovatelská péče po artroskopii Štelclová, M., Staníková, P., Brno Mýty a omyly chemoterapie Šnýdrová, D., Brno 21. října 2009 I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně školitel: J. Korbička 9.00 kurs laparoskopické a robotické resekce tlustého střeva 2009 GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

14 14 Radikální operace v oblasti malé pánve patří k technicky nejobtížnějším chirurgickým výkonům vůbec. Na našem pracovišti byly radikální prostatektomie prováděny klasickou otevřenou retropubickou technikou. Po otevření robotického centra v srpnu 2008 se provádějí téměř výhradně s využitím da Vinci robotického systému. Cílem práce je prezentace našich zkušeností po provedení prvních 130 výkonů. Metody Retrospektivní vyhodnocení dat u prvních 130 pacientů, kteří v našem robotickém centru podstoupili robotickou radikální prostatektomii pro klinicky lokalizovaný adenokarcinom prostaty v průběhu 12 měsíců ( ). Byl použit trasperitoneální přístup pěti porty, da Vinci S robotický systém a to dvěma operatéry. Data zahrnují základní demografické údaje, klinické a patologické stadium, hladinu PSA, Gleason skore, operační čas, krevní ztráty a délku hospitalizace. Průměrný věk byl 65 let (41 79), průměrná předoperační hladina PSA byla 9,6 (1,09 51,0), distribuce klinických stadií byla následující: ct1 (a,c) 26 %; ct2 (a,b) 46 %; ct2c 25 % a ct3 (a,b) 3 %. Patologická stadia byla následující: T0 1 %; T2a 20 %; T2b 4 %; T2c 39 %; T3a 26 % a T3b 10 %. Průměrný operační čas byl 180 minut ( minut). Průměrná krevní ztráta činila 210 ml ( ml). Bylo potřeba jedné pooperační transfuze. Nezaznamenali jsme žádné periopeabstrakta Abstrakta Miniinvazivní intervence u stromálního tumoru jícnu Neoral, Č., Aujeský, R. I. chirurgická klinika, FN Olomouc Gastrointestinální stromální tumor patří mezi nejčastější mesenchymální nádory trávícího traktu. Souhrnné studie udávají největší výskyt těchto nádorů v žaludku (60 70 %), dále následuje tenké střevo (20 25 %), tlusté střevo (5 %) a nejméně početné zastoupení je udáváno v jícnu (2 %). Robotika Robotická technologie: současný stav a další evoluce Řehák, J., Praha Zkušenosti v RAPE Schatteman, P., Aalst, Belgie Morfologie gastrointestinálního stromálního tumoru Tumor vychází z některé vrstvy pod sliznicí gastrointestinální stěny (nejčastěji z muscularis propria) a vyklenuje se většinou do lumina. Při své vzácnější lokalizaci v jícnu se na rozdíl od jiných části GITu nešíří na zde chybějící serózní povrch, ale spíše má tendence k šíření svalovinou s překrytí zevními svalovými vlákny. Může docházet k ulceraci přilehlé sliznice. Robotická radikální prostatektomie naše zkušenosti po provedení prvních 130 operací Schraml, J., Štrbavý, M., Bočan, M. Centrum robotické chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Sestava pacientů V letech jsme operovali celkem 8 pacientů s benigním tumorem jícnu, šest mužů a dvě ženy. Lokalizace tumoru byla 6krát v oblasti hrudního jícnu a dvakrát v oblasti abdominálního jícnu respektive na hranici hrudního a abdominálního jícnu. Následně byl u 7 diagnostikován stromální tumor jícnu. V sedmi případech jsme operovali miniinvazivně metodou rendez-vous. Operační výkon byl navigován endoskopicky. Pětkrát byl tumor odstraněn torakoskopicky, dvakrát laparoskopicky při jeho lokalizaci v distální části jícnu. Jedenkrát bylo postupováno u objemného tumoru VATS technikou a tumor byl z jícnu vyjmut otvorem po excisi jeho stopky. Všichni pacienti se zhojili per primam a v rozmezí 4 9 dne odešli do domácího léčeni. Jsou dispenzarizováni a u žádného z nich se neobjevila recidiva tumoru. GIST v jícnové lokalizaci je poměrně vzácný. Vzhledem k biologické povaze tumorů u našich pacientů bylo možno považovat exstirpaci ze stěny jícnu za dostatečnou. Z toho pacienti jednoznačně profitují nebo jakýkoliv resekční výkon je z pohledu problematiky jícnové chirurgie velmi závažný. Přitom je nutno mít na paměti, že v době operace není diagnóza jasná a o povaze tumoru rozhodne až kompletní histopatologické vyšetření. Jeho odběr předem přes sliznici by totiž znemožňoval jeho miniinvazivní vyjmutí ze stěny bez narušení integrity sliznice. HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

15 abstrakta 15 rační úmrtí. Měli jsme 3 pooperační komplikace (2 %). Průměrná doba hospitalizace byla 5 dnů a celkové procento pozitivních okrajů 26 %. Robotická radikální prostatektomie je bezpečná a minimálně invazivní operační technika, která poskytuje dobré funkční a onkologické výsledky. Naše iniciální zkušenost dokumentuje rapidní zlepšování ve výsledcích u chirurga bez předchozí laparoskopické zkušenosti. Procento komplikací je minimální. Metoda má všechny předpoklady stát se zlatým standardem v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. Otázka k diskusi: Je potřeba, aby urolog začínající prostatektomie na systému da Vinci, znal techniku otevřené radikální prostatektomie? ORL robotická chirurgie TORS Sláma, K. Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice, o. z. Výkony pro robotickou chirurgii v ORL oboru jsou již desetiletí prováděny standardními chirurgickými postupy, které využívají zevního přístupu. Se zavedením robotické chirurgie do ORL oboru, nazývané ve zkratce TORS z anglického Trans Oral Robotic Surgery, očekáváme přínos zejména ve vyjmenovaných skupinách výkonů, týkajících se operací v trubici hltanové. Patří mezi ně především onkologické operace kořene jazyka, oblasti supraglotis a hypofaryngu a zmenšení kořene jazyka pro obstruktivní Sleep Apnea syndrom. Centrem pozornosti jsou neoplazmata rozsahem dle TNM klasifikace T1,T2. Rozvrstvení výkonů předpokládá pro diagnózu novotvarů v oblasti kořene jazyka, trubice faryngeální a supraglotis. Ve srovnání se standardními postupy umožňuje robotická chirurgie pomocí nástrojů, umístěných na ramenech robota, operovat v jinak poměrně obtížně dostupných místech dutiny ústní a hypofaryngu, a to včetně vchodu do hrtanu a vchodu do jícnu. Bez použití dlouhých ramen, respektive nástrojů, kterými disponuje robot, je standardní zevní chirurgický přístup významně limitován. Takto je možné dosáhnout a odoperovat onemocnění, která jsou uložena v jinak hůře přístupných místech v hloubce dutiny ústní a hypofaryngu bez použití vnějších řezů. Operace provedené bez vnějších řezů dutinou ústní představují pro pacienta nesporný přínos v mnoha aspektech. Na prvním místě je potřeba jmenovat zkrácenou délku hojení, nebo jak je všeobecně známo, operace nebo poranění omezená na dutinu ústní mají celkově kratší dobu hojení. Pro pacienta je bezpochyby důležitý také efekt kosmetický. S tím souvisí i zkrácení délky hospitalizace v nemocničním zařízení a tím úspora jak přímých tak nepřímých nákladů systému. Pokud dále uvážíme, že je pacient operován cestou dutiny ústní, bez vnějších řezů, odpadá u těchto robotických operací zevní ošetřování ran jako je tomu u zevních přístupů. Současné možnosti roboticky asistované cévní chirurgie Štádler, P., Dvořáček, L., Vitásek, P. Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Robotické systémy přinesly do klinické praxe významný posun vpřed v oblasti minimálně invazivní cévní chirurgie a odbouraly zásadní nevýhody laparoskopické cévní chirurgie, ke kterým patří dlouhá doba potřebná k šití cévní anastomózy a dlouhá doba naložené cévní svorky. Autoři uvádějí ucelenou sestavu cévních pacientů u kterých provedli robotickou operaci. Metodika Od listopadu 2005 do září 2009 bylo provedeno 150 roboticky asistovaných cévních rekonstrukcí. Ve všech případech bylo postupováno podle vlastního modifikovaného transperitoneálního přístupu, který významně urychluje preparaci v aortoiliacké oblasti. Robotický systém da Vinci byl využit při iliakofemorálních a aortofemorálních rekonstrukcích, u operací výdutě břišní aorty nebo pánevní tepny, při rekonstrukcích bifurkace aorty, 2krát při hybridním výkonu (jednou při revaskularizaci renální tepny a implantaci stentgraftu a jednou při aortofemorální rekonstrukci v kombinaci s rekonstrukcí kýly v jizvě a jednou při řešení 6 cm výdutě slezinné tepny. V uvedeném souboru byla mortalita 0 %. Ve čtyřech případech (2,7 %) byla nutná konverze na mini nebo plnou laparotomii a čtyři pacienti (2,7 %) prodělali významnější pooperační komplikaci. V jednom případě (0,7 %) byla operace pro poruchu robotického systému dokončena laparoskopicky. Minimálně invazivní cévní chirurgie vstoupila s použitím robotických systémů do zcela nového období ve kterém se daří odbourat zásadní nedostatky cévní laparoskopie. Podstatné zjednodušení šití cévní anastomózy nebo arteriální plastiky se zkrácenou dobou cévní svorky, možnost trombendarterektomie, poměrně jednoduchý uzávěr lumbálních tepen při operacích AAA a nakonec i uzávěr vaku AAA a retroperitonea představují v současné době možnosti uplatnění robotického systému v cévní chirurgii. Jak se zdá, do budoucna se robot zcela jistě uplatní i při hybridních výkonech na aortě i viscerálních tepnách GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

16 16 abstrakta Kolorektální program Robotického centra K. Z. a. s. Rejholec, J., Smetana, J., Děčín Roboticky asistované výkony při řešení prolapsu rekta Vlček, P., Čapov, I., Chalupník, Š., Korbička, J., Veverková, L., Jedlička, V., Rovný, I., Jeřábek, J. I. chirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny v Brně Cíl studie Cílem této práce bylo zhodnocení výsledků chirurgické léčby prolapsu rekta pomocí robotického systému da Vinci během tříletého intervalu na I. chirurgické klinice v Brně. Metodika Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní pro kompletní prolaps rekta od května 2006 do května Pro tento typ onemocnění bylo celkem operováno 37 pacientů s využitím robotického systému da Vinci, výsledky srovnáváme i s využitím klasické laparoskopické techniky. Většina robotických výkonů je spojena s resekcí, dále se jedná o přední či zadní rektopexi. Pacienti jsou podrobně předoperačně vyšetřeni (anorektální manometrie, defekografie, endoskopie, transrektální ultrazvuk, transit time). Dle funkčních vyšetření se pooperačně zlepšila zejména inkontinence stolice včetně senzorické složky, u resekčních výkonů bylo i signifikantní zlepšení obstipačních obtíží. Recidivu kompletního prolapsu rekta jsme nepozorovali, jen mukózní prolaps spojený s hemoroidálními plexy. Transabdominální operace při řešení kompletního prolapsu rekta považujeme mezi jednotlivými výkony (transperineální, transanální) za nejvíce komplexní s adekvátními funkčními výsledky a jednu z hlavních indikací využití systému da Vinci v oblasti kolorektální chirurgie vidíme při řešení této problematiky. Italské zkušenosti s roboticky asistovanými výkony v oblasti kolorekta Grossetto Možnosti roboticky asistovaných výkonů při řešení komplikovaných onkochirugických onemocnění rekta Eber, Z., Tvarůžek, J., Sirotek, L., Obermannová, R., Vyskočil, J. Centrum robotické chirurgie Vysočina, Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.; Masarykův onkologický ústav Tabulka: Wells (n=7) Ripstein (n=5) Resection rectopexy (n=25) doba sledování (měsíce) 16,4 (5 24) 15,5 (5 24) 18,7 (5 26) operační čas (minuty) 190 ( ) 170 ( ) 220 ( ) doba hospitalizace (dny) 7,8 (6 9) 7,6 (6 10) 8,8 (6 14) inkontinence stolice (Holshneider) (%) zácpa (%) před 5 (71) 4 (80) 21 (84) po 2 (29) 1 (20) 4 (16) před 2 (29) 1 (20) 13 (52) po 1 (14) 1 (20) 6 (24) Dyschesia (%) před 6 (86) 4 (80) 23 (92) po 2 (29) 1 (20) 4 (16) bolest perinea (%) Robotické výkony výsledky (n=37) před 3 (43) 2 (40) 7 (28) po 2 (29) 2 (40) 6 (24) rekurence (2 mucosal prolaps) Česká Republika patří mezi země s nejvyšší incidencí karcinomů rekta. V rámci komplexní onkologické léčby se vedle novinek v systémové terapii uplatňují i nové chirurgické přístupy s použitím nejmodernějších technologií. Chirurgické řešení solidních nádorů zaujímá v algoritmu jejich terapie přední místo, nebo exaktně provedená operace zásadním způsobem ovlivňuje prognózu pacienta. Metody V robotickém centru Vysočina bylo v období provedeno 49 roboticky asistovaných operací u pacientů s diagnózou karcinom rekta. Do souboru byli zařazeni pacienti vyhovující indikačním kriteriím pro zavedení kapnoperitonea. Nebyla brána zřetel na pokročilost tumoru, vyloučeni byli pouze pacienti s karcinózou peritonea. Da Vinci LAR byla provedena u 45 pacientů, da Vinci APR u 4 pacientů. U jedné pacientky byla pro pokročilost tumoru a prorůstání do vagíny resekována zadní poševní stěna. U 2 pacientů jsme přistoupili ke konstrukci protektivní ileo stomie. S narůstajícím počtem operačních výkonů jsme zaznamenali snížení operačních časů a krevní ztráty. Ukázala se HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

17 abstrakta 17 i možnost řešení komplikovaných stavů. Prokázala se taktéž nutnost stabilního operačního týmu. po intersfinkterické resekci rekta byla provedena v pozdějším období kolostomie pro inkontinenci. Roboticky asistované operace jsou bezesporu přínosem v chirurgické léčbě karcinomu rekta a lze konstatovat, že pokročilost lokálních nálezů není kontraindikací k robotickým výkonům. Dokonalý přehled v malé pánvi a přesnost operačních nástrojů naopak umožňují technické provedení, které je běžnou operační technikou těžko dosažitelné. Kolorektální chirurgie Divertikulitida sigmatu indikace a timing chirurgické léčby Hoch, J., Praha Možnosti TEM v diagnostice nádorů rekta Smetka, J., Okénka, B.,Okáč, V., Kyjov Možnosti chirurgického řešení karcinomů v aborální třetině rekta Örhalmi, J., Klos, K., Jackanin, S., Holéczy, P. Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava U pacientů s velmi nízkým karcinomem rekta do 5 cm lze provést kromě abdominoperineální amputace rekta i sfinkter zachovávající operace formou ultra-nízké resekce rekta, intersfinkterické resekce rekta, nebo resekce rekta s koloanální anastomózou. Indikace pro sfinkter zachovávající operace jsou přísné a jsou určeny jen pro vybranou skupinu pacientů. Metody Retrospektivně byl vyhodnocen soubor pacientů s karcinomem rekta za období Hodnotili jsme následující ukazatele: věk, druh operace, délka hospitalizace, morbidita, letalita, procento ranných komplikací, dehiscencí anastomóz a jiných komplikací, staging, funkční výsledky v pooperačním období. Sfinkter zachovávající operace jsou vhodné a bezpečné u přísně indikované vybrané skupiny pacientů. Funkční výsledky jdou vzestupně směrem ultra-nízká resekce rekta intersfinkterická resekce rekta koloanální anastomóza. Využití robotického systému da Vinci při řešení kolorektální problematiky na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně Chalupník, Š., Vlček, P., Korbička, J., Čapov, I., Veverková, L. I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno Od května roku 2006 využíváme k řešení kolorektální problematiky na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně robotický systém da Vinci. 5. května 2006 byla na naší klinice provedena první kolorektální operace s využitím robotického systému v České republice. K výkonům jsou indikování pacienti s postižením dynamiky pánevního dna, kolorektálním karcinomem, v menším počtu i pacienti se zánětlivým postižením colon. Od roku 2006 bylo na naší klinice provedeno celkem 80 robotických kolorektálních operací: resekční rektopexe 29 rektopexe 15 resekce rekta 21 proktokolektomie 1 resekce sigmatu 6 amputace rekta 1 pravostranná hemicolektomie 3 levostranná hemicolektomie 3 resekce transversa 1 Operační systém da Vinci představuje vhodnou alternativu pro řešení kolorektální problematiky. Největší benefit systému vidíme při operacích v oblasti malé pánve (řešení poruch dynamiky pánevního dna a karcinomu rekta). Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu srovnávací studie, zlepšení lymfatického stagingu Duben, J., Gatěk, J., Dudešek, B., Hnátek, L., Musil, T., Kotoč, J., Kotočová, K. Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Za uvedené období podstoupilo celkem 97 pacientů resekční operaci pro karcinom rekta. Ze všech pacientů jsme pozorovali 4,4 % dehiscencí anastomóz. Morbidita činila 23,8 % a počet ranných komplikací 11,5 %. U dvou pacientů Světovým trendem v chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu je co nejpodrobnější vyšetření tumoru a lymfatických uzlin z resekátu. Stanovení biologické aktivity onemocnění a stanovení co nejpravděpodobnější prognózy. Co 2009 GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

18 18 abstrakta nejpřesnější určení biologického potenciálu tumoru pak vede k přesnějšímu výběru pacientů k následné léčbě, jež signifikantně snižuje počet lokálních recidiv (karcinom rekta) a prodlužuje dobu přežití. Single port colectomy Remzi, USA Metodika Prospektivní srovnávací studie lymfatického mapování. Technika in vivo lymfatického mapování kombinovanou metodikou u karcinomu kolon technikou peritumorální aplikace Patentblue. U karcinomu rekta kombinovanou technikou aplikace radiokoloidu + Patentblue. Dle protokolu jsou na preparátu ex vivo detekovány lymfatické uzliny rozděleny dle etáží. Sentinelové uzliny jsou vyšetřeny podrobněji technikou sériových řezů a imunohistochemicky. jsou srovnány se souborem 73 pacientů vyšetřených standardně a jsou statisticky zpracovány. V souboru od roku 2002 do července 2008 bylo operováno 107 pacientů, z toho bylo 33 žen (30,8 %) a 74 mužů (69,2 %). Průměrný věk v době operace činil 63,3 let. Celkem bylo vyšetřeno 1985 lymfatických uzlin, z nichž bylo detekováno 208 uzlin postižených metastázou. Pozitivní uzliny byly detekovány u 56 pacientů. Průměrně jsme vyšetřili 18,5 uzlin na pacienta. Detekovali jsme 966 sentinelových uzlin pomocí barvení a značení radiokoloidem. Sentinelové uzliny se zobrazily u 97 pacientů. U 10 pacientů došlo k selhání metody. Sentinelové uzliny byly pozitivní u 44 pacientů celkem 117 pozitivních uzlin. Ve srovnání se souborem pacientů vyšetřených standardním způsobem byly prokázány statisticky významné rozdíly v relativních četnostech u stádií IIb a IIIc, u ostatních stádií nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. Lymfatické mapování usnadňuje výběr uzlin, které jsou nejvíce rizikové pro výskyt metastáz. Těmto uzlinám je pak věnována větší pozornost při patologicko-anatomickém vyšetření. V našem souboru byly uzliny v etáži S1 vyšetřeny metodou sériových řezů a imunohistochemicky. Z výsledků srovnaných se souborem bez lymfatického mapování vyplývá signifikantní vliv mapování sentinelových uzlin na staging kolorektálního karcinomu. Je zachyceno signifikantně více pacientů s lymfatickými metastázami. Další zlepšení stagingu je dosaženo pomocí podrobnějšího vyšetření uzlin v etáži S1. Zde detekujeme s vysokou přesností lymfatické metastázy i u pacientů dříve zařazených do skupiny bez lymfatických metastáz a tudíž detekujeme rizikovou skupinu pacientů, u nichž docházelo dříve k relapsům choroby. Konzervativní léčba ulcerózní kolitidy Zbořil, V., Brno Novinky v endoskopickém programu firmy AESCULAP A. Munteanu, Brno Hrudní chirurgie II. Video-asistovaná torakoskopická chirurgie (VATS) v diagnostice a léčení onemocnění pleury, plic a mediastina Vyhnánek, F., Jirava, D., Očadlík, M., Vojtíšek, O., Fanta, J. Chirurgická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Video-asistovaná torakoskopická chirurgie (VATS) má signifikantní význam v praxi hrudní chirurgie déle než 15 let. Vedle diagnostiky onemocnění pleury a plíce a některých onemocnění mediastina se VATS stala postupně se rozvíjející alternativou i v léčení. Na pracovištích hrudní chirurgie se VATS stala metodou volby pro bioptické vyšetření plíce při difúzním postižení, neurčených uzlíků v plicním parenchymu, infiltrátů v pleuře. Dále u postižení lymfatických uzlin mediastina, u recidivujících pleurálních výpotků nenádorové a nádorové povahy. V léčbě pak jde o výkony na pleuře, plíci (resekce) i v mediastinu. První zkušenosti s VATS resekčními výkony na plíci včetně VATS lobektomie byly uvedeny již v roce VATS byla zařazena i mezi intervenční postupy v diagnostice a léčení u úrazů hrudníku. Cílem sdělení byla analýza VATS postupu za více než 12leté období. Nemocní, metoda V rámci retrospektivní analýzy byly vyhodnoceny video- -asistované torakoskopické výkony (VATS) u nemocných hospitalizovaných od do V tomto období bylo provedeno 393 výkonů včetně resekcí plíce. Převažovaly diagnostické výkony pro recidivující výpotek, onemocnění pleury a ložiskové nebo difúzní onemocnění plíce. Z léčebných výkonů vedle VATS pro spontánní pneumotorax byla provedena pro pokročilý emfyzém volumreduktivní resekce (LVRS), neanatomická a anatomická resekce pro primární a sekundární nádory plíce. Videotorakoskopická biopsie mediastina byla indikována pro diagnostiku převážně lymfatických nádorů mediastina. U tupých traumat hrudníku byla VATS indikována pro retinovaný hemotorax nebo poúrazový empyém a i u penetrujících traumat. HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

19 abstrakta 19 U nemocných, kde byla použita VATS pro diagnostiku, byla minimální pooperační morbidita (recidivující fluidotorax). Ve skupině nemocných s léčebným videotorakoskopickým výkonem se jako pooperační komplikace vyskytoval protrahovaný únik vzduchu, recidivující výpotek a dále recidiva pneumotoraxu s časovým odstupem u nemocných operovaných pro spontánní pneumotorax. Výtěžnost VATS v diagnostice při minimalizaci výkonu je stejná jako u otevřené operace. Pooperační průběh byl významně pozitivně ovlivněn miniinvazivitou operace pokud jde o dechovou funkci a pooperační bolest. Přímo ve vztahu s výkonem nedošlo k úmrtí. Rozvoj video-asistované torakoskopické chirurgické techniky umožňuje pomocí minimálně invazivního postupu stanovit diagnózu u onemocnění pleury, plic a mediastina s možností následné změny léčebné strategie zvláště u hematologických onemocnění. V terapii primárních i sekundárních nádorů plic je VATS resekce přijatelnou alternativou z hlediska bezpečnosti a účinnosti. Miniinvazivní chirurgický přístup v léčbě maligního fluidothoraxu Jirava, D., Vyhnánek, F., Očadlík, O. Chirurgická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Recidivující maligní pohrudniční výpotek je nežádoucím doprovodným symptomem mnoha zhoubných onemocnění nejen v oblasti hrudníku ale i dalších soustav organismu. Maligní výpotek se vyskytuje jak u primárních postižení plic, mediastina a pleury, tak při sekundárním postižení pleurální dutiny s primárním zdrojem nejčastěji v oblasti gynekologické, urologické, gastrointestinálního traktu a mammární. Nemocní jsou vystaveni opakovaným punkcím s fyzickým a psychickým zatížením a mnohdy se vyskytují komplikace se vznikem pneumotoraxu, hemothoraxu či pozdějších zánětlivých komplikací až do vývoje empyemu hrudníku. Ve spolupráci s Onkologickou klinikou FN Královské Vinohrady v Praze v indikovaných případech provádíme pleurodézu chirurgickou metodou videotorakoskopie. Tato metoda představuje dva či tři 5 10mm vstupy do pleurální dutiny přes hrudní stěnu. Výpotek je cíleně odsát, odebíráme vzorky tkání na cytologické, histologické a bakteriologické vyšetření. Cílem je zastavení vytváření opakovaných výpotků a následných punkcí, zlepšení ventilačních parametrů, prevence nitrohrudních komplikací. Výhodou metody je dokonalý přehled v operačním poli, možnost úplného odsátí výpotku, kontrola uložení drénu, cílená aplikace talku v pleurální dutině. Podmínkou je únosnost nemocného, únosnost k celkové anestézii a schopnost rozvinutí plicního parenchymu k nástěnné pleuře. Výsledným přínosem pro nemocného je omezení či zamezení dalších punkcí hrudníku, včasná rehabilitace a krátkodobý pobyt na chirurgickém pracovišti s výhledem dimise. Dle našich zkušeností má tato miniinvazivní metoda svůj význam v segmentu paliativní medicíny. Videotorakoskopická sympatektomie v terapii refrakterní angíny pectoris z pohledu kardiologa Dobiáš 1, M., Stříteský 1, M., Fricová 1, J., Demeš 2, R., Linhart 3, A., Buncová 4, M. 1 KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 2 I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha 3 II. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha 4 Radioizotopové pracoviště, IKEM, Praha Kvalita života pacientů s refrakterní angínou pectoris (AP) je dramaticky snížena. U pacientů s chronickou ICHS a při vyčerpání možností intervenčního řešení či chirurgické revaskularizace na optimální farmakoterapii se jedná o invalidizující a vyčerpávající onemocnění s postupným navyšováním analgetické terapie. Včasné provedení paliativního řešení může zmírnit symptomatologii a zlepšit kvalitu života nemocných. Jednou z možných metod je provedení videotorakoskopické hrudní sympatektomie (VTSY). Základem léčby je multidisciplinární spolupráce (kardiolog, kardioanesteziolog, hrudní chirurg, sledování pacienta v ambulanci bolesti ve spolupráci s psychologem). Cílem naší práce je dokumentovat zlepšení kvality života při střednědobé ambulantní kontrole u pacientů po sympatektomii na základě zhodnocení anginózních obtíží (AP dle CCS) a zhodnocení vnímání bolesti pacientem dle vizuální analogové škály (VAS 1-10). Ke komplexnosti pohledu na kvalitu života vyhodnocujeme dotazník SF-36 se zhodnocením celkového psychického a fyzického zdraví. Ve snaze o objektivizaci efektu sympatektomie provádíme scintigrafii myokardu pomocí I-123 MIBG (metaiodinebenzylguanidinu analog noradrenalinu). Metodika V období byla VTSY provedena u 17 pacientů průměrného věku 63 let s AP IV dle CCS refrakterní na standardní terapii. V 15 případech byla indikací pokročilá ICHS, ve dvou případech vasospastická AP. Pokud anatomické poměry dovolily, byla provedena oboustranná sympatektomie v rozsahu Th2 5. Pacienti byli pozváni k ambulantní kontrole průměrně 24±18 měsíců po hrudní sympatektomii. U posledních čtyř pacientů byl ke komplexnosti pohledu na kvalitu života vyhodnocen dotazník SF-36. V rámci objektivizace sympatektomie byla provedena scintigrafie myokardu pomocí I-123 MIBG s pooperační kontrolou za 6 12 měsíců GEUM /hojeni suplementum 3/2009 HOJENÍ RAN

20 20 abstrakta Průměrná doba hospitalizace byla 4,9 dne (4 10), žádny pacient nezemřel. Při ambulantní kontrole se významně zmírnila AP z 4 na 2,3 dle CCS, hodnocení bolesti pacientem dle VAS z 10 na 4,8. Na základě vyhodnocení dotazníku SF-36 došlo u sledovaných pacientů ke zlepšení celkového psychického i fyzického zdraví včetně indexu celkové kvality života. Při objektivizaci morfologického efektu sympatektomie na základě I-123 MIBG myokardu se na menším souboru nemocných ukazuje pooperační snížené vychytávání noradrenalinu myokardem oproti předoperačnímu nálezu jako potvrzení efektu sympatektomie. Na základě našich desetiletých zkušeností je VTSY efektivní metodou řešení pro pacienty s refrakterní AP. Přetrvávání zlepšené symptomatologie i kvality života je dokumentováno ambulantní střednědobou kontrolou od provedené sympatektomie. Na menším souboru nemocných jsme objektivizovali příznivý efekt sympatektomie pomocí MIBG myokardu. Podpořeno grantem GAČR č. 305/08/1164. Desmoid hrudní stěny volba optimálního postupu Jedlička, V., Čapov, I., Veselý, J., Peštál, A., Doležel, J., Veselý, M., Veselý, K., Brno Naše zkušenosti s VATS resekcemi plic Hytych 1, V., Horaž ovský 1, P., Konopa 1, Z., Chlumský 2, J., Schindler 3, I., Spálený 3, A., Tašková 1, A., Vašáková 2, M. 1 Chirurgická klinika, 1. LF a FTNsP, Praha 2 Pneumologická klinika, 1. LF a FTNsP, Praha 3 Anesteziologicko resuscitační klinika, 1. LF a FTNsP, Praha Video-asistované torakoskopické operace spojují výhody torakoskopie a otevřené plicní biopsie. Při dobré indikaci, šetrné technice a zkušenostech lze cestou VATS provést téměř všechny torakochirurgické výkony. Torakoskopie Torakoskopii popsal v roce 1910 H. C. Jacobeus, když v místní anestézii zavedl do dutiny hrudní u nemocného s tuberkulózou kovový cystoskop a pozoroval poměry v dutině hrudní, později vyšetření doplnil o elektrokaustiku, přerušení srůstů v pleurální dutině elektrokauterem. Torakoskopie umožňuje přímé vyšetření plic, mediastina, bránice a pleury pohledem. Výkon indikujeme u pleurálních výpotků, pneumotoraxu, neověřených povrchních periferních lézí plic, tumorů parietální a viscerální pleury, bránice a mediastina. Otevřená plicní biopsie K. P. Klassen, A. J. Anlyan a G. M. Curtis provedli poprvé otevřenou plicní biopsii u nemocného s difúzním plicním onemocněním v Ohiu v USA v roce Smyslem otevřené plicní biopsie je získat dostatečně velkou část plicní tkáně, kterou je možno podrobit vyšetření mikrobiologickému, cytologickému a histologickému. Předností je možnost vyšetření plíce pohmatem a cílený odběr zejména u periferních plicních lézí.. Video-asistovaná torakoskopie (VATS) Tato metoda nahradila téměř úplně klasickou torakoskopii a Klassenovu otevřenou plicní biopsii, spojuje výhody torakoskopie s palpací plicní tkáně cestou minitorakotomie. VATS provádíme v celkové anestézii při separované ventilaci. Minitorakotomií v délce 5 cm vstupujeme do dutiny hrudní dorzálně těsně pod úhlem lopatky. V zadní čáře axilární zavádíme nad bránicí kamerový port. Ventrálně můžeme založit jeden či dva pomocné porty 5 mm. Operatér stojí za zády nemocného, proti němu asistent a instrumentářka. Dokonalý přehled nám umožňují 2 obrazovky. Používáme malý Finochiettův rozvěrač. Na konci operace zakládáme perikostální steh rychle se vstřebávajícím vláknem. Vždy zavádíme pojistný hrudní drén. Podle našich zkušeností lze provést cestou VATS jakýkoliv výkon, ale zejména anatomické plicní resekce by měly být vyhrazeny zkušeným chirurgům s dokonalou orientací topografickou, jemnou a anatomicky přesnou technikou. Použití staplerů a klipů není podmínkou. Vedle standardních výkonů lze v jedné době provést i oboustranné VATS výkony, které nahrazují předchozí široké explorace obou pleurálních dutin ze sternotomie nebo příčné torakotomie. Technika provedení je shodná s předchozím popisem, pouze po dokončení výkonu na jedné straně změníme polohu a obdobným způsobem pokračujeme na straně druhé. Po výkonu překládáme nemocné na ARK FTN. Indikace k jednodobému oboustrannému výkonu VATS nejsou časté. Jedná se zejména o oboustranná uzlovitá ložiska. V případě metastáz jiného než plicního nádorového onemocnění je tento výkon obligatorní. Vždy však vyšetřujeme na každé straně ložiska rychlou histologií, abychom měli jistotu, že se nejedná o náhodně zjištěný tumor plic, který by vyžadoval anatomickou resekci. Připojujeme mediastinální lymfadenektomii. U nemocných, kde nacházíme ložisko podezřelé z BCA či dokonce nemalobuněčný plicní karcinom prokážeme již před operací, nemocný nemá zvětšené uzliny na CT a současně najdeme jedno či více ložisek ve druhé plíci, indikujeme oboustrannou VATS. Výkon začínáme na kontralaterální straně. Odebereme cestou atypických resekcí části plicní tkáně s ložisky. Odesíláme na rychlou histologii. Nenajdeme-li meta BCA, pokračujeme na straně podezřelého ložiska. I zde odstraňujeme ložisko s lemem plicní tkáně atypickou resekcí. Během čekání na výsledek histologie HOJENÍ RAN suplementum 3/ GEUM /hojeni

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Vzdělávání pracovníků VaV MU a

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str.

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. 6 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L., Černoch

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

MUDr. Vladislav Hytych, MUDr. Pavel Horažďovský, MUDr. Alice Vernerová

MUDr. Vladislav Hytych, MUDr. Pavel Horažďovský, MUDr. Alice Vernerová CHIRURGICKÁ LÉČBA PLICNÍ RAKOVINY MUDr. Vladislav Hytych, MUDr. Pavel Horažďovský, MUDr. Alice Vernerová Causa subita : časopis pro lékaře v 1. linii. 2006, Roč. 9, č. 9, s. 323-324. ISSN: 1212-0197. Souhrn

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh. Regionální KONGRES 3. 4. 6. 2010 DŘÍTEČ Téma: CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.cz) Organizátor: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické zkušenosti Pantoflicek J., Ryska M., Bělina F., Wechsler J., Šimša J. Česká chirurgická společnost JEP - Redakční rada KDP Chirurgické

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více