Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33"

Transkript

1 Rejstřík článků Aktuální přehledy Bartušek D, Vavříková M, Válek V, Hustý J. Využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění střev 4/18 24 Bátovský M. Gastroprotekcia pri dlhodobom užívaní nesteroidných antireumatík, resp. nízkych dávok kyseliny acetylosalicylovej 3/18 23 Bultas J. Riziko kombinace klopidogrelu s inhibitory protonové pumpy význam a možnosti řešení 4/25 31 Kresanová Kl E, Hlavatý T, Huorka M, Homérová Z, Payer J, Ilenčíková D. Diagnostika a liečba pacientov s Peutz-Jeghersovým syndrómom 2/14 21 Švajdler M Jr, Bohuš P, Rychlý B. Histopatologická diagnóza a diferenciálna diagnóza céliakie: prehľad pre gastroenterológov 3/24 30 Tesařová P. Místo sorafenibu v léčbě hepatocelulárního karcinomu 5/15 21 Zeleník K, Schwarz P, Urban O, Vydrová J, Komínek P. Extraezofageální reflux up-to-date 6/12 16 Diskuze Kment M. Zřízení nové sekce IBD v našem časopise 2/45 Dopis redakci Bátovský M. Preventívna vakcinácia proti hereditárnemu nepolypóznemu kolorektálnemu karcinómu? 3/39 40 Mařatka Z. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín?1/53 Urban O. Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s dysplazií: Jak dlouho necháme naše pacienty čekat? 3/41 42 Editorial Špičák J. Standardy jak dále? (Projekt Mzd ČR) 2/6 Špičák J. Zamyšlení, spíše povzdech nad několika kongresy a jejich souvislostmi 3/6 Endoskopie Hajer J, Zádorová Z, Plíšková E. Použití biodegradabilního stentu u benigní stenózy žlučových cest 6/33 36 Novotný I, Dítě P. Endoskopické řesení stenózy hepatikojejunoanastomózy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedeného do Roux kličky 3/13 17 Erratum Šperl J, Špičák J, Lukáš M. Hepatologický dodatek ke článku: Doporučení pro vakcinaci a profylaxi infekčních chororb u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou léčených imunosupresivy a biologickou léčbou 2/37 38 Kazuistiky Gombošová L, Zakuciová M, Veseliny E, Drahovská I, Švajdler M, Bober J, Oetterová M. Nesteroidovými antireumatikami indukovaná kolopatia imitujúca Crohnovou chorobou 6/17 22 Hrabovský V, Mendlová A, Posolda T, Fikoczek H, Dvořáčková J, Ehrmann J, Rydlo M. Role protilátek anti-saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby 3/7 12 Kajzrlíková J I, Vítek P, Štěrba J, Hořava V Jr, Chalupa J. Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu 4/6 9 Kružliak P, Čičmancová E. Non-Hodgkinov T-lymfóm asociovaný s enteropatiou ako komplikácia neskoro diagnostikovanej celiakie u geriatrickej pacientky 1/7 11 Ngow N HA, Wan Khairina WMN. Gastrointestinal Stromal Tumour: Cause of Obscure Gastrointestinal Bleeding 5/22 25 Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33 Komentované referáty Mařatka Z. Redukce příjmu kuchyňské soli ve stravě účinný a levný prostředek ke zlepšení zdraví a prodloužení věku 2/39 Kongresová zpráva Dítě P. Ohlédnutí za IV.kongresem ČGS 2/5 IBD Bátovský M. Fertilita, gravidita, dojčenie a nešpecifické črevné zápaly vo svetle záverov konsenzu ECCO /28 32

2 Drastich P, Špičák J. Komentáře k některým abstraktům posterů prezentovaných na UEGW 2009 v Londýně na téma Idiopatické střevní záněty 1/34 39 Ďuricová D, Bortlík M, Lukáš M. Rifaximin v terapii Crohnovy nemoci. Výsledky studie GRACE 02 3/31 36 Kužela L, Oltman M, Šutka J, Zacharová B, Paulen P, Repáková B, Syč-Milý V, Rajská M. Výsledky prospektívneho sledovania slizničných zmien v tenkom čreve kapsulovou enteroskopiou u pacientov s Crohnovou chorobou liečených biologickou liečbou 2/22 30 Lukáš M. Klíčové otázky a odpovědi v léčbě Crohnovy nemoci6/23 27 Lukáš M. Účinnost udržovací terapie u ulcerózní kolitidy je ovlivněna farmakokinetickou mesalazinu a adherencí k medikamentózní léčbě 5/26 29 Lukáš M, Bortlík M. 5. ECCO kongres, Kongresové centrum v Praze, /31 36 Stehlík J, Mareš K, Lukáš M, Bortlík M, Ďuricová D. Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě 1/40 48 Nové knihy Kment M. Zdeněk Mařatka: Zamyšlení nad medicínou, životem a světem 1/51 Kment M. Ctirad John: Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky. Vyvolal a sestavil František Houdek. 2/40 Kment M. Karel Lukáš, Aleš Žák et al: Chorobné příznaky a znaky3/37 Kment M. Petr Anděl: Manuál transanální endoskopické mikrochirurgie 4/37 Kment M. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek: Hepatologie. 5/34 Vavrečka A. Jiří Černoch: Transkutánní cholangioskopie. Od perkutánní transhepatální cholangiografie a perkutánní transhepatální drenáže k transkutánní cholangioskopii. 1/52 Osobní zprávy Kment M. Za prof. MUDr. Zdeňkem Mařatkou, DrSc. ( ) 2/43 44 Lukáš M. Za docentem MUDr. Jaroslavem Šetkou, CSc. ( ) 2/41 42 Procházka V. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. sedmdesátníkem5/30 31 Špičák J, Zavoral M. Čestný doktorát Karlovy Univerzity profesoru Meinhardovi Classenovi 1/49 50 Přehledový článek Louthan O. Neuroendokrinní nádory tlustého střeva 1/22 26 Zeleník K, Komínek P, Stárek I, Machytka E, Schwarz P. Diagnostika a léčba globus faryngeus 1/27 33 Původní práce Bic Z, Bizal S. Getting Un Constipated in the 21 st Century (Constipation the Low-Serotonin Syndrome ) 4/10 17 Fixa B, Pavlík I, Bedrna J, Komárková O, Nožička Z, Slaná I, Králík P, Vaňásek T, Volfová M. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, etiologický faktor u Crohnovy choroby 2/7 13 Geryk E, Dítě P, Kozel J, Štampach R, Kubíček P. Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v České republice v letech /12 21 Huťan M, Payer J Jr, Huťan M Jr. Starostlivosť o pacientov s akútnou pankreatitídou v Slovenskej republike prieskum 5/4 9 Shamirzaev BN. Comparative Analysis of the Results of Laparoscopic and Traditional Cholecystectomy in the Patients with Acute Cholecystitis 5/10 14 Špičák J, Štirand P, Drastich P, Beneš M, Bužga R, Hucl T, Wohl P, Šperl J, Honsová E, Brůha R, Hnuta J, Jungwirt J, Jungwirtová J, Kotrlík J, Koželuhová J, Lukáš M, Nosek V, Petrtýl J, Pulgretová D, Řehoř M, Šperl D, Vyhnálek P. Postavení a výtěžnost koloskopie v rámci screeningového programu založeného na testu na okultní krvácení (TOK) ve stolici 6/6 11 Výroční zprávy Kment M. Výroční zpráva vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie za rok /4 5 Špičák J, Lukáš M. Proč sekce IBD 1/6 Zprávy z akcí Dítě P. VI. jarní diskuzní gastroenterologické dny, Kaprun 3/38 Kajzrlíková K I. 7. letní škola gastroenterologie ASNEMGE/EAGE5/32 33 Kotrlík s J. České a slovenské endoskopické dny, Praha, /36 Špičák J. Zamyšlení nad UEGW /37 38 Špičák J. Zpráva o CEURGEM /34 35

3 ABSTRAKTa XXXVIII. X Májové hepatologické dny Karlovy Vary, Aster V, König J, Machala L, Rozsypal H, Shivairová O, Staňková M. Genotypizace GBV-C/HGV a zkoumání vlivu jednotlivých subtypů GBV-C/HGV na virovou nálož HIV u HIV/HGV koinfikovaných osob z AIDS centra Praha S1/26 Bělina F. Chirurgická léčba nádorů žlučových cest S1/13 Brůha R. Možnosti a význam screeningu hepatocelulárního karcinomu S1/3 Brůha R, Vítek L, Mareček Z, Pospíšilová L, Nevšímalová S, Martásek P, Petrtýl J, Urbánek P, Jirásková A. Celková antioxidační kapacita séra ovlivňuje klinickou manifestaci Wilsonovy choroby S1/17 Buřič I, Lacman J. Naše zkušenosti s transarteriální chemoembolizací HCC S1/18 Dostalíková-Čimburová M, Krátká K, Balušíková K, Hejda V, Hnaníček J, Horák J, Kovář J. Exprese molekul transportu železa v duodenální sliznici pacientů s chronickými jaterními chorobami S1/30 Dvořák K, Jáchymová M, Petrtýl J, Vítek L, Leníček M, Urbánek P, Švestka T, Linhart A, Jansa P, Mareček Z, Brůha R. Genetické polymorfizmy enos a inos neovlivňují výši portální hypertenze na rozdíl od zánětlivých parametrů S1/20 Endlicher R, Staňková P, Kučera O, Drahota Z, Červinková Z. Působení oxidačního stresu a trijodtyroninu na izolované mitochondrie S1/22 Fajfrová J, Pavlík V, Husárová M, Vosečková A, Bednarčík, Halajčuk T, Střítecká H, Hlúbik P. Vliv dietních režimů a redukce tělesné hmotnosti na lipidový profil S1/32 Fejfar M T, Šafka V, Jirkovský V, Wasyliwová V, Fajfrová J, Hůlková M, Fendrichová M, Krajina A, Hůlek P. Prediktivní síla MELD, Na-MELD skóre a Child-Pughovy klasifikace k určení rizika úmrtí u nemocných indikovaných k transjugulární intrahepatální portosystémové spojce (TIPS) S1/33 Fraňková S, Šperl J, Trunečka P, Adamec M, Špičák J. Výsledky transplantace jater pro hepatitidu B v IKEM S1/20 Gottfriedová H, Štědrá A, Skibová J, Špičák J, Trunečka P. Kombinovaná transplantace jater a ledviny vs izolovaná transplantace jater S1/18 Hejda V, Mírka H, Ohlídalová K. Význam a přesnost p real-time elastografie pro neinvazivní detekci stupně jaterní fibrózy S1/32 Hiršová P, Kolouchová G, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Mokrý J, Šišpera L, Tomšík P, Mičuda S. Vliv epigalokatechingalátu na poškození jater v průběhu intrahepatální cholestázy u potkanů S1/28 Husa P, Šlesinger P. Adefovir dipivoxil v monoterapii nebo v kombinaci s lamivudinem výsledky tří let léčby v jednom centru S1/25 Kabieszová L, Konečná M. Děti matek s virovou hepatitidou CS1/36 Kohoutek L, Staňková P, Roušar T, Kučera O, Pospíšilová M, Červinková Z, Lotková H. Faktory ovlivňující prohloubení cholestatického poškození jater potkana při podávání fluvastatinu S1/27 Kolouchová G, Hiršová P, Brčáková E, Laštůvková H, Fuksa L, Cermanová J, Mokrý J, Šišpera L, Tomšík P, Mičuda S. Vliv pravastatinu na poškození jater v průběhu chronické extrahepatální cholestázy u potkanů S1/28 Kubíková P, Bajtošová M, Urbánek P. Hepatocelulární karcinom jako fatální komplikace neléčené chronické hepatitidy C S1/36 Kučera O, Staňková P, Lotková H, Roušar T, Garnol T, Červinková Z. Citlivost jater potkana postižených nealkoholovým ztukovatěním k akutnímu toxickému účinku D-galaktosaminuS1/23 Kupčová V, Turecký L, Zelinková Z, Vaľková M. Sledovanie cytokínov a markerov fibrogenézy u pacientov s hepatitídou C S1/34 Lukšan O, Jirsa M, Budišová L, Hřebíček M, Dvořáková L. Mutací vyvolaná porucha interakce promotoru OTC s enhancerem jako příčina kongenitální hyperamonemie S1/18 Mezera V, Hůlková M, Šafka V, Fejfar T, Jirkovský V, Hůlek P. Noncompliance of patients after TIPS is it related to hepatic encephalopathy? S1/31 Muchová L, Váňová K, Zelenka J, Leníček M, Petr T, Vejražka M, Sticová E, Vítek L. Vztah mezi bilirubinem a žlučovými kyselinami u obstrukční cholestázy S1/22 Novotný J. Hepatocelulární karcinom S1/10 Olbrechtová L, Orságová I, Kloudová A, Mrázek J. Koinfekce HIV/HBV, HIV/HCV u pacientů AIDS centra Ostrava S1/35 Oliverius M, Kočí M. Transplantace jater pro ostatní ložiskové jaterní léze S1/7

4 Pekárková H, Turková A. Lze zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí? S1/37 Petr T, Šmíd V, Šmídová J, Hůlková H, Jirkovská M, Elleder M, Muchová L, Vítek L, Šmíd F. Optimalizace histochemické detekce GM1 gangliosidu in situ v jaterní a mozkové tkáni při odlišných fixacích S1/21 Petrtýl J. Transhepatální přístupy v léčbě nádorů žlučových cests1/16 Petruželka L. Možnosti onkologické systémové léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu S1/12 Příbramská V, Munteanu H. Kazuistika: primární hypothyreóza příčina elevace jaterních testů S1/34 Roušar T, Staňková P, Kučera O, Pařík P, Žáková P, Lotková H, Červinková Z. Inhibice glutathionreduktázy jako důležitý mechanizmus toxického poškození hepatocytů možnost terapeutického využití. S1/23 Ryska M, Langer D. Chirurgická léčba hepatocelulárního karcinomu resekce jater S1/8 Schaff Z. Pathology of Focal Liver Lesions S1/4 Staňková P, Kučera O, Roušar T, Lotková H, Endlicher R, Červinková Z. Toxický účinek D-galaktosaminu na potkaní hepatocyty v podmínkách in vitro S1/29 Sticová E, Lukšan O, Mrázová I, Jirsa M. Úloha matrix metaloproteinázy 9 v progresi jaterního poškození u modelu biliární léze S1/29 Strnad P, Zhou Q, Hanada S, Lazzeroni LC, Zhong BH, So P, Davern TJ, Lee WM, Omary MB. Přítomnost keratinových variant predisponuje k nepříznivému vývoji akutního jaterního selhání S1/17 Subhanová I, Muchová L, Leníček M, Vítek L, Lukšan O, Zima T, Urbánek P. Může biliverdinreduktáza u HCV infikovaných pacientů predikovat odpověď na antivirovou terapii? S1/24 Šafka V, Hůlek P, Krajina A, Fejfar T, Jirkovský V, Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Pozler O. Buddův-Chiariho syndrom léčený TIPS 17 let zkušeností S1/19 Šperl J, Fraňková S, Trunečka P, Viklický O, Špičák J. Léčba chronické hepatitidy C u kandidátů transplantace ledviny S1/25 Špičák J. ERCP v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění žlučových cest S1/14 Trunečka P. Transplantace jater pro HCC, posun v indikačních kritériíchs1/5 Třeška V. Možnosti a limity chirurgické léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu S1/11 Turecký L, Kupčová V, Muchová J, Koláček M, Uhlíková E. Oxidačny stres, ceruloplazmín a Wilsonova choroba S1/31 Uhlíková E, Kupčová V, Turecký L. Ceruloplazmín a jeho enzýmová aktivita při Wilsonovej chorobe S1/35 Ungermann L, Eliáš P. Druhová diagnostika ložiskových jaterních lézí pomocí neinvazivních zobrazovacích metod S1/3 Urbánek P, Kreidlová M, Dušek L, Mareček Z, Brůha R, Subhanová I, Petrtýl J. Rozvoj anemie koreluje s výsledkem léčby chronické HCV infekce S1/26 Válek V, Andrašina T, Kala Z, Kiss I, Tomášek J, Ostřížková L. Intervenční radiologie a hepatocelulární karcinom S1/9 Váňová K, Mičuda S, Brčáková E, Fuksa L, Zelenková M, Leníček M, Černý D, Farghali H, Vítek L, Muchová L. Protektivní role hemoxygenázy u ethynylestradiolem indukované cholestázy S1/21 Zavoral M, Suchánek Š. Úloha endosonografie a IDUS u nádorů žlučových cest a žlučníku S1/ d vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny; Karlovy Vary Bartáková R, Fraňková S, Šperl J, Trunečka P, Adamec M, Špičák J. De novo malignity po ortotopické transplantaci jater neovlivňují dlouhodobé výsledky transplantace S2/3 Beneš M, Drastich P, Hucl T, Wohl P, Štirand P, Špičák J. Existují jiné indikátory kvality koloskopie než ADR (Adenoma Detection Rate)? S2/3 Beneš M, Drastich P, Špičák J. Kapslová koloskopie v ČR stále jen experiment? S2/4 Beneš M. Možnosti využití endoskopické cytoskopie u vyšetření trávicí trubice S2/4 Brůha R, Zima T, Pelinková K, Urbánek P, Leníček M, Subhanová I, Dvořák K, Petrtýl J, Švestka T, Vítek L. Sérové hodnoty hyaluronové kyseliny souvisí se stupněm jaterní fibrózy pilotní studie S2/5 Dastych M, Zbořil V, Šenkyřík M, Prokopová L. Využití dlouhodobé parenterální výživy v léčbě Crohnovy choroby S2/5 Doležal R, Martínek J, Ryska O, Filípková T, Juhás S, Juhásová J, Motlík J, Zavoral M, Ryska M. Experimentální transgastrický NOTES přístup techniky, rizika, proveditelnost S2/6 Kostrejová M, Doseděl J, Sequens R, Mudr R, Vávra J, Dosedělová M, Pěkný P, Janče M. Naše zkušenosti s biologickou léčbou Crohnovy choroby S2/6 Ducháč V, Gürlich R, Otčenášek M, Mašata J, Horák L, Štukavec J. Inkontinence stolice léčba ano, vyléčení? S2/6 Dujsíková H, Mišejková M, Prokopová L, Zbořil V. Jak ovlivní intravenózní bisfosfonát kostní hmotu u pacientů s nespecifickými střevními záněty? S2/7 Falt P. Gastrointestinální projevy Henoch-Schönleinovy purpury u 66letého muže S2/7 Falt P, Urban O, Čegan M. Radiofrekvenční ablace v trávicí trubicis2/8 Filípková T, Martínek J, Ryska O, Doležel R, Ryska M, Zavoral M. Transrektální cholecystektomie (NOTES) vs laparoskopická

5 cholecystektomie na prasečím modelu S2/8 Gregar J, Procházka V, Konečný M, Lužná P, Ehrmann J, Überall I. Vlastní zkušenosti s radiofrekvenční ablací u pacientů s chorobami GIT S2/9 Horák L, Janík V, Hnaníček J, Zádorová Z. Implantace biodegradabilních stentů u nemocných s postoperačními a postiradiačními strikturami S2/9 Houska A, Štrosová A, Závada F, Zavoral M, Martínek J. Atopické endoskopické nálezy u pacientů s achalázií jícnu S2/10 Hrdlička L, Keil R, Haruštiak T, Pazdro A, Smejkal M. Spolehlivost endoskopické ultrasonografie v předoperačním stagingu nádorů jícnu a kardie S2/10 Chvátalová T, Závada F, Zavoral M, Martínek J. Význam provádění endosonografie před ERCP u pacientů se suspektní choledocholitiázou S2/11 Juhás Š, Juhásová J, Martínek J, Ryska O, Filípková T, Doležel R, Zavoral M, Ryska M, Motlík J. Autologou transplantation of MSCs into the vena portae of miniature pig as a preliminary experiment S2/11 Kajzrlíková I, Vítek P, Chalupa J. Abdominal ultrasound accurately detects complications in patients with hepaticojejunoanastomosis S2/11 Kamenář D, Drastich P, Gottfriedová H, Malušková J, Šperl J, Štirand P, Trunečka P, Špičák J. CMV kolitida po orgánových transplantacích S2/12 Kliment M, Urban O, Straka M, Kudělka L, Fojtík P, Falt P. Papilomatóza extrahepatálnych žlčových ciest popis prípadu a prehľad literatúry S2/12 Kocna P, Zavoral M. Kvantitativní imunochemická metoda TOKS a screening KRCA S2/13 Konečný M, Procházka V. Bezpečnost infliximabu v léčbě IBD S2/13 Konečný M, Svoboda P, Procházka V, Hrabovský V, Martínek A. Dostupnost a význam endoskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu S2/14 Kovářová JT, Kocna P, Zavoral M, Zima T, Žák A, Beneš Z. Hranice kvantitativního imunochemického TOKS pro screening stanovena a co dál? S2/14 Loveček M, Klos D, Skalický P, Kysučan J, Kliment M, Urban O, Tozzi I, Neoral Č, Havlík R. Neobvyklé nádory pankreatu S2/15 Martínek J, Suchánek Š, Závada F, Štrosová A, Zavoral M. Radiofrekvenční ablace v léčbě časných neoplazií jícnu první zkušenosti S2/15 Martínek J, Ryska O, Doležel R, Filípková T, Juhás S, Juhásová J, Motlík J, Zavoral M, Ryska M. KING closure nová účinná a jednoduchá metoda k uzavření NOTES místa vstupu v žaludku i rektu S2/16 Martínek J, Suchánek Š, Závada F, Stefanová M, Štrosová A, Zavoral M. Nácvik na neživých animálních modelech zlepšuje endoskopické dovednosti: randomizovaná studie S2/16 Martínek J, Suchánek Š, Závada F, Stefanová M, Štrosová A, Zavoral M. Hodnocení endoskopických kurzů na neživých modelech prasečích žaludků účastníky S2/17 Mináriková P, Benešová L, Lipská L, Levý M, Belšánová B, Vepřeková G, Visokai V, Zavoral M, Minárik M. Vyšetřování molekulárních prediktorů časného záchytu metastatického kolorektálního karcinomus2/17 Mišejková M, Zbořil V, Dujsíková H, Prokopová L, Trumpešová H. Cyklosporin v léčbě ulcerozní kolitidy rezistentní na infliximab S2/18 Moravec M, Kment M, Pácha J. Cirkadiánní rytmicita a biologické hodiny možný faktor rozvoje nádorových onemocnění i naděje na léčbu S2/18 Procházka V, Vinklerová I, Urbánek K, Procházka M. Incidence, etiologie a závažnost léky indukované pankreatitidy S2/19 Prokopová L, Zbořil V, Mišejková M, Dujsíková H, Řádková J, Gailyová R. Biologická léčba v těhotenství u pacientek s IBD vlastní zkušenosti ve srovnání s literárními údaji S2/19 Stefanová M, Závada F, Suchánek Š, Zavoral M, Martínek J. Přínos autoflorescence (AFI) v diagnostice low grade dysplazie (LGD) u pacientů s Barrettovým jícnem S2/20 Suchánek Š, Májek O, Dušek L, Zavoral M. Novinky ve screeningu kolorektálního karcinomu v ČR S2/20 Suchánek Š, Zavoral M. Screeningová kolonoskopie hledání nového paradigmatu S2/20 Šlauf P, Antoš F, Bartoška P, Dytrych P, Marvan J, Ryska O. Permanentní stimulace sakrálního nervu v léčení anální inkontinence S2/21 Špičák J, Beneš M, Hucl T, Drastich P, Štirand P, Nosek V, Řehoř M, Urban O, Suchánek Š, Zavoral M. Podrobná studie o polypech tlustého střeva v ČR S2/21 Šťovíček J. Alternativní možnosti využití ultratenkého endoskopus2/22 Štrosová A, Košťálová K, Závada F, Suchánek Š, Stefanová M, Hrabal P, Tučková I, Zavoral M, Martínek J. Jícnová eosinofilie a eosinofilní esophagitida: prospektivní studie S2/23 Tozzi di Angelo I, Procházka V, Holinka M, Brůha R, Novotný I, Kysučan J, Zapletalová J. Srovnání endosonografie a esofagogastroduodenoskopie v detekci jícnových a žaludečních varixů S2/23 Vašíček M, Rechtbergerová Š. Naše zkušenosti se zhoubnými nádory v resekovaném žaludku update S2/24 Vítek P, Chalupa J, Kajzrlíková I, Kulík I, Pastrňák J, Hájek A, Chrostek M. Diagnostika a léčba periampulárních perforací při ERCP S2/24

6 Vítek P, Zela O, Kajzrlíková I, Kuchař J, Chalupa J, Hájek A, Chrostek M, Konopáč V. Therapeutic results and evaluation of nutritional support in 624 patients with acute pancreatitis S2/25 Zbořil V, Prokopová L, Mišejková M, Dujsíková H, Řádková J. Nežádoucí účinky methotrexátu při dlouhodobé efektivní léčbě idiopatických střevních zánětů S2/25 Folprechtová I, Veselá V, Tomčík R. Naše zkušenosti s kapslovou enteroskopií S2/26 Kissová M, Stryová L, Balatková M. Obtížné terapeutické výkony odvozené od ERCP a EUS S2/26 Kovalová-Kořínková S. Intimita a nahota jako etický problém z pohledu endoskopické sestry S2/26 Pracná L, Gregar J, Procházka V, Konečný M. Nové endoskopické technologie v praxi S2/27 Skácelová B. Endoskopické centrum funkční laboratoř S2/27 Slavíková R. Karcinoid z pohľadu bronchoskopickej sestry S2/27 Stehlíková R, Pfeiferová Z. Endosonografie z pohledu zdravotní sestry S2/28 Tichá A. Celiakie informace z celostátního setkání pacientů S2/28 Večeřová I, Malá J, Šperlová E, Kudlová-Richtrová T, Kubitová Z, Štěpánová M, Krechler T. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s chronickou pankreatitidou S2/28

PROGRAM KONGRESU (Aktualizace 7. dubna 2010 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU (Aktualizace 7. dubna 2010 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM KONGRESU (Aktualizace 7. dubna 2010 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Středa 12. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 19.30 Registrace 10.00 12.00 Instalace

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 2. května 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 2. května 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Stránka 1 z 5 ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 2. května 2013 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Středa 15. května 08.00 12.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace

Více

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005 Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal 4. 6. května 2005 STŘEDA 4.5. 2005 ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU 11:00-12:30 ZAHÁJENÍ XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni 28.4.09 s výhradou následných změn a úprav

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni 28.4.09 s výhradou následných změn a úprav PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni 28.4.09 s výhradou následných změn a úprav HLAVNÍ PROGRAM - SEKCE LÉKAŘŮ Středa 13. května 11:00 11:05 Zahájení XXXVII. Májových hepatologických dnů 11:05

Více

Odborný program kongresu

Odborný program kongresu Odborný program kongresu (aktualizace 7. května 2012 s výhradou dalších změn a úprav) Upozornění pro přednášející: Prosíme Vás, zkontrolujte si časy Vašich přednášek podle tohoto programu. SEKCE LÉKAŘŮ

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou přednášku (volné sdělení) vymezen čas 15 minut a pro následnou diskusi 5 minut.

Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou přednášku (volné sdělení) vymezen čas 15 minut a pro následnou diskusi 5 minut. Registrace na kongresu Provoz registrace 13. května 08.00 20.00 hod. 14. května 07.30 19.30 hod. 15. května 07.30 16.00 hod. Program kongresu Sekce lékařů Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou

Více

PROGRAM KONGRESU (Konečná verze programu - aktualizace ke dni 22. května 2014)

PROGRAM KONGRESU (Konečná verze programu - aktualizace ke dni 22. května 2014) PROGRAM KONGRESU (Konečná verze programu - aktualizace ke dni 22. května 2014) SEKCE LÉKAŘŮ Kongresový sál GH Pupp Středa 28. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy Foyer kongresového

Více

PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ SCHÉMA (Aktualizace ke dni 29. dubna 2015, s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ SCHÉMA (Aktualizace ke dni 29. dubna 2015, s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ SCHÉMA (Aktualizace ke dni 29. dubna 2015, s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Kongresový sál GH Pupp Úterý 26. května 18.00 22.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti Místo zasedání: Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská ulice 36, 110 00 Praha 1 Datum: 11. ledna 2011, 10:00 15:30 Přítomní

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

09:00 09:50 Slavnostní zahájení kongresu ZENIT+NADIR Předsedající: K. Lukáš, T. Zima, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá

09:00 09:50 Slavnostní zahájení kongresu ZENIT+NADIR Předsedající: K. Lukáš, T. Zima, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha 5 PODROBNÝ PROGRAM 09:00 09:50 Slavnostní zahájení kongresu ZENIT+NADIR Předsedající: K. Lukáš, T. Zima, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá Proslov

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONGRESU (s výhradou následných změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONGRESU (s výhradou následných změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONGRESU (s výhradou následných změn a úprav) Středa 9. května 07.00 12.00 Instalace doprovodné výstavy 07.00 12.00 Instalace posterové sekce 10.00 19.00 Registrace 12.00

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc.

Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jan Lata Jan Bureš Tomáš Vaňásek et al. gastroenterologie Galén Hlavní

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Ambulance IV. interní kliniky hlavní budova, pavilon A6, tel. číslo 22496.

Ambulance IV. interní kliniky hlavní budova, pavilon A6, tel. číslo 22496. Ambulance IV. interní kliniky hlavní budova, pavilon A6, tel. číslo 22496. Všeobecná ambulance, l. 2513 hodiny 7:00-15:00 as. Mengerová, MUDr. Červená as. Mengerová as. Mengerová as. Mengerová as. Mengerová,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ze dne 18. 3. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ze dne 18. 3. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ze dne 18. 3. 2015 Přítomni (bez titulů): Milan Lukáš, Ondřej Urban, Filip Závada, Jiří Cyrany, Ivana Líbalová, Radan Keil, Aleš Hep,

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře VIROVÁ HEPATITIDA C SUPPLEMENTUM prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. MUDr. Jan Šperl, CSc. MUDr. Soňa

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Místo zasedání: GUARANT Int., Opletalova 22, Praha 1 Datum: 25. 9. 2012 Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Edukace pacienta před endoskopickým vyšetřením. Bc. Ivana Folprechtová Radka Cejnková

Edukace pacienta před endoskopickým vyšetřením. Bc. Ivana Folprechtová Radka Cejnková Edukace pacienta před endoskopickým vyšetřením Bc. Ivana Folprechtová Radka Cejnková Rozdělení endoskopických vyšetřovacích metod Vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku - esophagogastroduodenoskopie

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT

ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT O. Urban Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava Interní klinika a LF OU v Ostravě Paradigmata léčby neoplázií

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Místo zasedání: Hotel Thermal, Karlovy Vary Datum: 21. 11. 2012 Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha pořádají Sympozium lékařů Sympozium sester XII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY 14. 15. března

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014 Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 3 4 Gastroenterologie

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Civilizační nemoci v gastroenterologii

Civilizační nemoci v gastroenterologii Civilizační nemoci v gastroenterologii Milan Lukáš, Ondřej Urban Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc,; je předsedou České gastroenterologické společnosti JEP, šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a hepatologie

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více