Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33"

Transkript

1 Rejstřík článků Aktuální přehledy Bartušek D, Vavříková M, Válek V, Hustý J. Využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění střev 4/18 24 Bátovský M. Gastroprotekcia pri dlhodobom užívaní nesteroidných antireumatík, resp. nízkych dávok kyseliny acetylosalicylovej 3/18 23 Bultas J. Riziko kombinace klopidogrelu s inhibitory protonové pumpy význam a možnosti řešení 4/25 31 Kresanová Kl E, Hlavatý T, Huorka M, Homérová Z, Payer J, Ilenčíková D. Diagnostika a liečba pacientov s Peutz-Jeghersovým syndrómom 2/14 21 Švajdler M Jr, Bohuš P, Rychlý B. Histopatologická diagnóza a diferenciálna diagnóza céliakie: prehľad pre gastroenterológov 3/24 30 Tesařová P. Místo sorafenibu v léčbě hepatocelulárního karcinomu 5/15 21 Zeleník K, Schwarz P, Urban O, Vydrová J, Komínek P. Extraezofageální reflux up-to-date 6/12 16 Diskuze Kment M. Zřízení nové sekce IBD v našem časopise 2/45 Dopis redakci Bátovský M. Preventívna vakcinácia proti hereditárnemu nepolypóznemu kolorektálnemu karcinómu? 3/39 40 Mařatka Z. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín?1/53 Urban O. Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s dysplazií: Jak dlouho necháme naše pacienty čekat? 3/41 42 Editorial Špičák J. Standardy jak dále? (Projekt Mzd ČR) 2/6 Špičák J. Zamyšlení, spíše povzdech nad několika kongresy a jejich souvislostmi 3/6 Endoskopie Hajer J, Zádorová Z, Plíšková E. Použití biodegradabilního stentu u benigní stenózy žlučových cest 6/33 36 Novotný I, Dítě P. Endoskopické řesení stenózy hepatikojejunoanastomózy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedeného do Roux kličky 3/13 17 Erratum Šperl J, Špičák J, Lukáš M. Hepatologický dodatek ke článku: Doporučení pro vakcinaci a profylaxi infekčních chororb u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou léčených imunosupresivy a biologickou léčbou 2/37 38 Kazuistiky Gombošová L, Zakuciová M, Veseliny E, Drahovská I, Švajdler M, Bober J, Oetterová M. Nesteroidovými antireumatikami indukovaná kolopatia imitujúca Crohnovou chorobou 6/17 22 Hrabovský V, Mendlová A, Posolda T, Fikoczek H, Dvořáčková J, Ehrmann J, Rydlo M. Role protilátek anti-saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby 3/7 12 Kajzrlíková J I, Vítek P, Štěrba J, Hořava V Jr, Chalupa J. Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu 4/6 9 Kružliak P, Čičmancová E. Non-Hodgkinov T-lymfóm asociovaný s enteropatiou ako komplikácia neskoro diagnostikovanej celiakie u geriatrickej pacientky 1/7 11 Ngow N HA, Wan Khairina WMN. Gastrointestinal Stromal Tumour: Cause of Obscure Gastrointestinal Bleeding 5/22 25 Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33 Komentované referáty Mařatka Z. Redukce příjmu kuchyňské soli ve stravě účinný a levný prostředek ke zlepšení zdraví a prodloužení věku 2/39 Kongresová zpráva Dítě P. Ohlédnutí za IV.kongresem ČGS 2/5 IBD Bátovský M. Fertilita, gravidita, dojčenie a nešpecifické črevné zápaly vo svetle záverov konsenzu ECCO /28 32

2 Drastich P, Špičák J. Komentáře k některým abstraktům posterů prezentovaných na UEGW 2009 v Londýně na téma Idiopatické střevní záněty 1/34 39 Ďuricová D, Bortlík M, Lukáš M. Rifaximin v terapii Crohnovy nemoci. Výsledky studie GRACE 02 3/31 36 Kužela L, Oltman M, Šutka J, Zacharová B, Paulen P, Repáková B, Syč-Milý V, Rajská M. Výsledky prospektívneho sledovania slizničných zmien v tenkom čreve kapsulovou enteroskopiou u pacientov s Crohnovou chorobou liečených biologickou liečbou 2/22 30 Lukáš M. Klíčové otázky a odpovědi v léčbě Crohnovy nemoci6/23 27 Lukáš M. Účinnost udržovací terapie u ulcerózní kolitidy je ovlivněna farmakokinetickou mesalazinu a adherencí k medikamentózní léčbě 5/26 29 Lukáš M, Bortlík M. 5. ECCO kongres, Kongresové centrum v Praze, /31 36 Stehlík J, Mareš K, Lukáš M, Bortlík M, Ďuricová D. Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě 1/40 48 Nové knihy Kment M. Zdeněk Mařatka: Zamyšlení nad medicínou, životem a světem 1/51 Kment M. Ctirad John: Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky. Vyvolal a sestavil František Houdek. 2/40 Kment M. Karel Lukáš, Aleš Žák et al: Chorobné příznaky a znaky3/37 Kment M. Petr Anděl: Manuál transanální endoskopické mikrochirurgie 4/37 Kment M. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek: Hepatologie. 5/34 Vavrečka A. Jiří Černoch: Transkutánní cholangioskopie. Od perkutánní transhepatální cholangiografie a perkutánní transhepatální drenáže k transkutánní cholangioskopii. 1/52 Osobní zprávy Kment M. Za prof. MUDr. Zdeňkem Mařatkou, DrSc. ( ) 2/43 44 Lukáš M. Za docentem MUDr. Jaroslavem Šetkou, CSc. ( ) 2/41 42 Procházka V. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. sedmdesátníkem5/30 31 Špičák J, Zavoral M. Čestný doktorát Karlovy Univerzity profesoru Meinhardovi Classenovi 1/49 50 Přehledový článek Louthan O. Neuroendokrinní nádory tlustého střeva 1/22 26 Zeleník K, Komínek P, Stárek I, Machytka E, Schwarz P. Diagnostika a léčba globus faryngeus 1/27 33 Původní práce Bic Z, Bizal S. Getting Un Constipated in the 21 st Century (Constipation the Low-Serotonin Syndrome ) 4/10 17 Fixa B, Pavlík I, Bedrna J, Komárková O, Nožička Z, Slaná I, Králík P, Vaňásek T, Volfová M. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, etiologický faktor u Crohnovy choroby 2/7 13 Geryk E, Dítě P, Kozel J, Štampach R, Kubíček P. Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v České republice v letech /12 21 Huťan M, Payer J Jr, Huťan M Jr. Starostlivosť o pacientov s akútnou pankreatitídou v Slovenskej republike prieskum 5/4 9 Shamirzaev BN. Comparative Analysis of the Results of Laparoscopic and Traditional Cholecystectomy in the Patients with Acute Cholecystitis 5/10 14 Špičák J, Štirand P, Drastich P, Beneš M, Bužga R, Hucl T, Wohl P, Šperl J, Honsová E, Brůha R, Hnuta J, Jungwirt J, Jungwirtová J, Kotrlík J, Koželuhová J, Lukáš M, Nosek V, Petrtýl J, Pulgretová D, Řehoř M, Šperl D, Vyhnálek P. Postavení a výtěžnost koloskopie v rámci screeningového programu založeného na testu na okultní krvácení (TOK) ve stolici 6/6 11 Výroční zprávy Kment M. Výroční zpráva vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie za rok /4 5 Špičák J, Lukáš M. Proč sekce IBD 1/6 Zprávy z akcí Dítě P. VI. jarní diskuzní gastroenterologické dny, Kaprun 3/38 Kajzrlíková K I. 7. letní škola gastroenterologie ASNEMGE/EAGE5/32 33 Kotrlík s J. České a slovenské endoskopické dny, Praha, /36 Špičák J. Zamyšlení nad UEGW /37 38 Špičák J. Zpráva o CEURGEM /34 35

3 ABSTRAKTa XXXVIII. X Májové hepatologické dny Karlovy Vary, Aster V, König J, Machala L, Rozsypal H, Shivairová O, Staňková M. Genotypizace GBV-C/HGV a zkoumání vlivu jednotlivých subtypů GBV-C/HGV na virovou nálož HIV u HIV/HGV koinfikovaných osob z AIDS centra Praha S1/26 Bělina F. Chirurgická léčba nádorů žlučových cest S1/13 Brůha R. Možnosti a význam screeningu hepatocelulárního karcinomu S1/3 Brůha R, Vítek L, Mareček Z, Pospíšilová L, Nevšímalová S, Martásek P, Petrtýl J, Urbánek P, Jirásková A. Celková antioxidační kapacita séra ovlivňuje klinickou manifestaci Wilsonovy choroby S1/17 Buřič I, Lacman J. Naše zkušenosti s transarteriální chemoembolizací HCC S1/18 Dostalíková-Čimburová M, Krátká K, Balušíková K, Hejda V, Hnaníček J, Horák J, Kovář J. Exprese molekul transportu železa v duodenální sliznici pacientů s chronickými jaterními chorobami S1/30 Dvořák K, Jáchymová M, Petrtýl J, Vítek L, Leníček M, Urbánek P, Švestka T, Linhart A, Jansa P, Mareček Z, Brůha R. Genetické polymorfizmy enos a inos neovlivňují výši portální hypertenze na rozdíl od zánětlivých parametrů S1/20 Endlicher R, Staňková P, Kučera O, Drahota Z, Červinková Z. Působení oxidačního stresu a trijodtyroninu na izolované mitochondrie S1/22 Fajfrová J, Pavlík V, Husárová M, Vosečková A, Bednarčík, Halajčuk T, Střítecká H, Hlúbik P. Vliv dietních režimů a redukce tělesné hmotnosti na lipidový profil S1/32 Fejfar M T, Šafka V, Jirkovský V, Wasyliwová V, Fajfrová J, Hůlková M, Fendrichová M, Krajina A, Hůlek P. Prediktivní síla MELD, Na-MELD skóre a Child-Pughovy klasifikace k určení rizika úmrtí u nemocných indikovaných k transjugulární intrahepatální portosystémové spojce (TIPS) S1/33 Fraňková S, Šperl J, Trunečka P, Adamec M, Špičák J. Výsledky transplantace jater pro hepatitidu B v IKEM S1/20 Gottfriedová H, Štědrá A, Skibová J, Špičák J, Trunečka P. Kombinovaná transplantace jater a ledviny vs izolovaná transplantace jater S1/18 Hejda V, Mírka H, Ohlídalová K. Význam a přesnost p real-time elastografie pro neinvazivní detekci stupně jaterní fibrózy S1/32 Hiršová P, Kolouchová G, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Mokrý J, Šišpera L, Tomšík P, Mičuda S. Vliv epigalokatechingalátu na poškození jater v průběhu intrahepatální cholestázy u potkanů S1/28 Husa P, Šlesinger P. Adefovir dipivoxil v monoterapii nebo v kombinaci s lamivudinem výsledky tří let léčby v jednom centru S1/25 Kabieszová L, Konečná M. Děti matek s virovou hepatitidou CS1/36 Kohoutek L, Staňková P, Roušar T, Kučera O, Pospíšilová M, Červinková Z, Lotková H. Faktory ovlivňující prohloubení cholestatického poškození jater potkana při podávání fluvastatinu S1/27 Kolouchová G, Hiršová P, Brčáková E, Laštůvková H, Fuksa L, Cermanová J, Mokrý J, Šišpera L, Tomšík P, Mičuda S. Vliv pravastatinu na poškození jater v průběhu chronické extrahepatální cholestázy u potkanů S1/28 Kubíková P, Bajtošová M, Urbánek P. Hepatocelulární karcinom jako fatální komplikace neléčené chronické hepatitidy C S1/36 Kučera O, Staňková P, Lotková H, Roušar T, Garnol T, Červinková Z. Citlivost jater potkana postižených nealkoholovým ztukovatěním k akutnímu toxickému účinku D-galaktosaminuS1/23 Kupčová V, Turecký L, Zelinková Z, Vaľková M. Sledovanie cytokínov a markerov fibrogenézy u pacientov s hepatitídou C S1/34 Lukšan O, Jirsa M, Budišová L, Hřebíček M, Dvořáková L. Mutací vyvolaná porucha interakce promotoru OTC s enhancerem jako příčina kongenitální hyperamonemie S1/18 Mezera V, Hůlková M, Šafka V, Fejfar T, Jirkovský V, Hůlek P. Noncompliance of patients after TIPS is it related to hepatic encephalopathy? S1/31 Muchová L, Váňová K, Zelenka J, Leníček M, Petr T, Vejražka M, Sticová E, Vítek L. Vztah mezi bilirubinem a žlučovými kyselinami u obstrukční cholestázy S1/22 Novotný J. Hepatocelulární karcinom S1/10 Olbrechtová L, Orságová I, Kloudová A, Mrázek J. Koinfekce HIV/HBV, HIV/HCV u pacientů AIDS centra Ostrava S1/35 Oliverius M, Kočí M. Transplantace jater pro ostatní ložiskové jaterní léze S1/7

4 Pekárková H, Turková A. Lze zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí? S1/37 Petr T, Šmíd V, Šmídová J, Hůlková H, Jirkovská M, Elleder M, Muchová L, Vítek L, Šmíd F. Optimalizace histochemické detekce GM1 gangliosidu in situ v jaterní a mozkové tkáni při odlišných fixacích S1/21 Petrtýl J. Transhepatální přístupy v léčbě nádorů žlučových cests1/16 Petruželka L. Možnosti onkologické systémové léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu S1/12 Příbramská V, Munteanu H. Kazuistika: primární hypothyreóza příčina elevace jaterních testů S1/34 Roušar T, Staňková P, Kučera O, Pařík P, Žáková P, Lotková H, Červinková Z. Inhibice glutathionreduktázy jako důležitý mechanizmus toxického poškození hepatocytů možnost terapeutického využití. S1/23 Ryska M, Langer D. Chirurgická léčba hepatocelulárního karcinomu resekce jater S1/8 Schaff Z. Pathology of Focal Liver Lesions S1/4 Staňková P, Kučera O, Roušar T, Lotková H, Endlicher R, Červinková Z. Toxický účinek D-galaktosaminu na potkaní hepatocyty v podmínkách in vitro S1/29 Sticová E, Lukšan O, Mrázová I, Jirsa M. Úloha matrix metaloproteinázy 9 v progresi jaterního poškození u modelu biliární léze S1/29 Strnad P, Zhou Q, Hanada S, Lazzeroni LC, Zhong BH, So P, Davern TJ, Lee WM, Omary MB. Přítomnost keratinových variant predisponuje k nepříznivému vývoji akutního jaterního selhání S1/17 Subhanová I, Muchová L, Leníček M, Vítek L, Lukšan O, Zima T, Urbánek P. Může biliverdinreduktáza u HCV infikovaných pacientů predikovat odpověď na antivirovou terapii? S1/24 Šafka V, Hůlek P, Krajina A, Fejfar T, Jirkovský V, Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Pozler O. Buddův-Chiariho syndrom léčený TIPS 17 let zkušeností S1/19 Šperl J, Fraňková S, Trunečka P, Viklický O, Špičák J. Léčba chronické hepatitidy C u kandidátů transplantace ledviny S1/25 Špičák J. ERCP v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění žlučových cest S1/14 Trunečka P. Transplantace jater pro HCC, posun v indikačních kritériíchs1/5 Třeška V. Možnosti a limity chirurgické léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu S1/11 Turecký L, Kupčová V, Muchová J, Koláček M, Uhlíková E. Oxidačny stres, ceruloplazmín a Wilsonova choroba S1/31 Uhlíková E, Kupčová V, Turecký L. Ceruloplazmín a jeho enzýmová aktivita při Wilsonovej chorobe S1/35 Ungermann L, Eliáš P. Druhová diagnostika ložiskových jaterních lézí pomocí neinvazivních zobrazovacích metod S1/3 Urbánek P, Kreidlová M, Dušek L, Mareček Z, Brůha R, Subhanová I, Petrtýl J. Rozvoj anemie koreluje s výsledkem léčby chronické HCV infekce S1/26 Válek V, Andrašina T, Kala Z, Kiss I, Tomášek J, Ostřížková L. Intervenční radiologie a hepatocelulární karcinom S1/9 Váňová K, Mičuda S, Brčáková E, Fuksa L, Zelenková M, Leníček M, Černý D, Farghali H, Vítek L, Muchová L. Protektivní role hemoxygenázy u ethynylestradiolem indukované cholestázy S1/21 Zavoral M, Suchánek Š. Úloha endosonografie a IDUS u nádorů žlučových cest a žlučníku S1/ d vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny; Karlovy Vary Bartáková R, Fraňková S, Šperl J, Trunečka P, Adamec M, Špičák J. De novo malignity po ortotopické transplantaci jater neovlivňují dlouhodobé výsledky transplantace S2/3 Beneš M, Drastich P, Hucl T, Wohl P, Štirand P, Špičák J. Existují jiné indikátory kvality koloskopie než ADR (Adenoma Detection Rate)? S2/3 Beneš M, Drastich P, Špičák J. Kapslová koloskopie v ČR stále jen experiment? S2/4 Beneš M. Možnosti využití endoskopické cytoskopie u vyšetření trávicí trubice S2/4 Brůha R, Zima T, Pelinková K, Urbánek P, Leníček M, Subhanová I, Dvořák K, Petrtýl J, Švestka T, Vítek L. Sérové hodnoty hyaluronové kyseliny souvisí se stupněm jaterní fibrózy pilotní studie S2/5 Dastych M, Zbořil V, Šenkyřík M, Prokopová L. Využití dlouhodobé parenterální výživy v léčbě Crohnovy choroby S2/5 Doležal R, Martínek J, Ryska O, Filípková T, Juhás S, Juhásová J, Motlík J, Zavoral M, Ryska M. Experimentální transgastrický NOTES přístup techniky, rizika, proveditelnost S2/6 Kostrejová M, Doseděl J, Sequens R, Mudr R, Vávra J, Dosedělová M, Pěkný P, Janče M. Naše zkušenosti s biologickou léčbou Crohnovy choroby S2/6 Ducháč V, Gürlich R, Otčenášek M, Mašata J, Horák L, Štukavec J. Inkontinence stolice léčba ano, vyléčení? S2/6 Dujsíková H, Mišejková M, Prokopová L, Zbořil V. Jak ovlivní intravenózní bisfosfonát kostní hmotu u pacientů s nespecifickými střevními záněty? S2/7 Falt P. Gastrointestinální projevy Henoch-Schönleinovy purpury u 66letého muže S2/7 Falt P, Urban O, Čegan M. Radiofrekvenční ablace v trávicí trubicis2/8 Filípková T, Martínek J, Ryska O, Doležel R, Ryska M, Zavoral M. Transrektální cholecystektomie (NOTES) vs laparoskopická

5 cholecystektomie na prasečím modelu S2/8 Gregar J, Procházka V, Konečný M, Lužná P, Ehrmann J, Überall I. Vlastní zkušenosti s radiofrekvenční ablací u pacientů s chorobami GIT S2/9 Horák L, Janík V, Hnaníček J, Zádorová Z. Implantace biodegradabilních stentů u nemocných s postoperačními a postiradiačními strikturami S2/9 Houska A, Štrosová A, Závada F, Zavoral M, Martínek J. Atopické endoskopické nálezy u pacientů s achalázií jícnu S2/10 Hrdlička L, Keil R, Haruštiak T, Pazdro A, Smejkal M. Spolehlivost endoskopické ultrasonografie v předoperačním stagingu nádorů jícnu a kardie S2/10 Chvátalová T, Závada F, Zavoral M, Martínek J. Význam provádění endosonografie před ERCP u pacientů se suspektní choledocholitiázou S2/11 Juhás Š, Juhásová J, Martínek J, Ryska O, Filípková T, Doležel R, Zavoral M, Ryska M, Motlík J. Autologou transplantation of MSCs into the vena portae of miniature pig as a preliminary experiment S2/11 Kajzrlíková I, Vítek P, Chalupa J. Abdominal ultrasound accurately detects complications in patients with hepaticojejunoanastomosis S2/11 Kamenář D, Drastich P, Gottfriedová H, Malušková J, Šperl J, Štirand P, Trunečka P, Špičák J. CMV kolitida po orgánových transplantacích S2/12 Kliment M, Urban O, Straka M, Kudělka L, Fojtík P, Falt P. Papilomatóza extrahepatálnych žlčových ciest popis prípadu a prehľad literatúry S2/12 Kocna P, Zavoral M. Kvantitativní imunochemická metoda TOKS a screening KRCA S2/13 Konečný M, Procházka V. Bezpečnost infliximabu v léčbě IBD S2/13 Konečný M, Svoboda P, Procházka V, Hrabovský V, Martínek A. Dostupnost a význam endoskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu S2/14 Kovářová JT, Kocna P, Zavoral M, Zima T, Žák A, Beneš Z. Hranice kvantitativního imunochemického TOKS pro screening stanovena a co dál? S2/14 Loveček M, Klos D, Skalický P, Kysučan J, Kliment M, Urban O, Tozzi I, Neoral Č, Havlík R. Neobvyklé nádory pankreatu S2/15 Martínek J, Suchánek Š, Závada F, Štrosová A, Zavoral M. Radiofrekvenční ablace v léčbě časných neoplazií jícnu první zkušenosti S2/15 Martínek J, Ryska O, Doležel R, Filípková T, Juhás S, Juhásová J, Motlík J, Zavoral M, Ryska M. KING closure nová účinná a jednoduchá metoda k uzavření NOTES místa vstupu v žaludku i rektu S2/16 Martínek J, Suchánek Š, Závada F, Stefanová M, Štrosová A, Zavoral M. Nácvik na neživých animálních modelech zlepšuje endoskopické dovednosti: randomizovaná studie S2/16 Martínek J, Suchánek Š, Závada F, Stefanová M, Štrosová A, Zavoral M. Hodnocení endoskopických kurzů na neživých modelech prasečích žaludků účastníky S2/17 Mináriková P, Benešová L, Lipská L, Levý M, Belšánová B, Vepřeková G, Visokai V, Zavoral M, Minárik M. Vyšetřování molekulárních prediktorů časného záchytu metastatického kolorektálního karcinomus2/17 Mišejková M, Zbořil V, Dujsíková H, Prokopová L, Trumpešová H. Cyklosporin v léčbě ulcerozní kolitidy rezistentní na infliximab S2/18 Moravec M, Kment M, Pácha J. Cirkadiánní rytmicita a biologické hodiny možný faktor rozvoje nádorových onemocnění i naděje na léčbu S2/18 Procházka V, Vinklerová I, Urbánek K, Procházka M. Incidence, etiologie a závažnost léky indukované pankreatitidy S2/19 Prokopová L, Zbořil V, Mišejková M, Dujsíková H, Řádková J, Gailyová R. Biologická léčba v těhotenství u pacientek s IBD vlastní zkušenosti ve srovnání s literárními údaji S2/19 Stefanová M, Závada F, Suchánek Š, Zavoral M, Martínek J. Přínos autoflorescence (AFI) v diagnostice low grade dysplazie (LGD) u pacientů s Barrettovým jícnem S2/20 Suchánek Š, Májek O, Dušek L, Zavoral M. Novinky ve screeningu kolorektálního karcinomu v ČR S2/20 Suchánek Š, Zavoral M. Screeningová kolonoskopie hledání nového paradigmatu S2/20 Šlauf P, Antoš F, Bartoška P, Dytrych P, Marvan J, Ryska O. Permanentní stimulace sakrálního nervu v léčení anální inkontinence S2/21 Špičák J, Beneš M, Hucl T, Drastich P, Štirand P, Nosek V, Řehoř M, Urban O, Suchánek Š, Zavoral M. Podrobná studie o polypech tlustého střeva v ČR S2/21 Šťovíček J. Alternativní možnosti využití ultratenkého endoskopus2/22 Štrosová A, Košťálová K, Závada F, Suchánek Š, Stefanová M, Hrabal P, Tučková I, Zavoral M, Martínek J. Jícnová eosinofilie a eosinofilní esophagitida: prospektivní studie S2/23 Tozzi di Angelo I, Procházka V, Holinka M, Brůha R, Novotný I, Kysučan J, Zapletalová J. Srovnání endosonografie a esofagogastroduodenoskopie v detekci jícnových a žaludečních varixů S2/23 Vašíček M, Rechtbergerová Š. Naše zkušenosti se zhoubnými nádory v resekovaném žaludku update S2/24 Vítek P, Chalupa J, Kajzrlíková I, Kulík I, Pastrňák J, Hájek A, Chrostek M. Diagnostika a léčba periampulárních perforací při ERCP S2/24

6 Vítek P, Zela O, Kajzrlíková I, Kuchař J, Chalupa J, Hájek A, Chrostek M, Konopáč V. Therapeutic results and evaluation of nutritional support in 624 patients with acute pancreatitis S2/25 Zbořil V, Prokopová L, Mišejková M, Dujsíková H, Řádková J. Nežádoucí účinky methotrexátu při dlouhodobé efektivní léčbě idiopatických střevních zánětů S2/25 Folprechtová I, Veselá V, Tomčík R. Naše zkušenosti s kapslovou enteroskopií S2/26 Kissová M, Stryová L, Balatková M. Obtížné terapeutické výkony odvozené od ERCP a EUS S2/26 Kovalová-Kořínková S. Intimita a nahota jako etický problém z pohledu endoskopické sestry S2/26 Pracná L, Gregar J, Procházka V, Konečný M. Nové endoskopické technologie v praxi S2/27 Skácelová B. Endoskopické centrum funkční laboratoř S2/27 Slavíková R. Karcinoid z pohľadu bronchoskopickej sestry S2/27 Stehlíková R, Pfeiferová Z. Endosonografie z pohledu zdravotní sestry S2/28 Tichá A. Celiakie informace z celostátního setkání pacientů S2/28 Večeřová I, Malá J, Šperlová E, Kudlová-Richtrová T, Kubitová Z, Štěpánová M, Krechler T. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s chronickou pankreatitidou S2/28

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005 Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal 4. 6. května 2005 STŘEDA 4.5. 2005 ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU 11:00-12:30 ZAHÁJENÍ XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie April 2015 Volume 69 S1 ISSN 1804-7874 (Print) ISSN 1804-803X (On-line) Gastroenterologie a hepatologie Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie ISSN 1804-7874 (Print) ISSN 1804-803X (On-line) Gastroenterologie a hepatologie Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty:

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty: I. interní kardioangiologická klinika akutní koronární syndromy (rizikové faktory, porovnání různých invazívních přístupů, studium ischemicko/reperfúzních procesů) chronická trombembolická nemoc hypertrofická

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY. 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY. 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 9. - 11. října 2014, Hotel Růže,

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

9. Broulik P D, Vondrova J, Ruzicka P, Sedlacek R, Zima T: The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Concent and Bone Strength in

9. Broulik P D, Vondrova J, Ruzicka P, Sedlacek R, Zima T: The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Concent and Bone Strength in Vědecko-výzkumná činnost Bibliografické třídění: I primární odborné a vědecké publikace v časopisech II přehledové články, review v časopisech III překlad článku ve vědeckém/odborném časopise do češtiny/z

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s.

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Gastroenterologie Autoři: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Petr Dítě,

Více

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI a III. INTERNÍ KLINIKOU NEFROLOGICKOU,

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

Prekancerózy tlustého střeva

Prekancerózy tlustého střeva Premalignancies of Colon Šachlová M. Gastroenterologické oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Nejčastější prekancerózní léze kolorektálního karcinomu představují sporadické adenomy. Tubulární

Více