4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK"

Transkript

1

2 Pátek ,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D., Petera J. Současné datové zdroje a moţnosti pro hodnocení potřeb, výsledků a kvality radioterapeutické onkologické péče v ČR II. blok Technologické novinky v radioterapii předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S ,00 Vošmik M. 4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK 4. 10,15 Bočánek J., Klaclová T., Luca Cozzi. RapidArc - klinické pouţití, výsledky a verifikace 5. 10,30 Klaclová T., Bočánek J., Sabel M. RapidArc - plánování

3 6. 10,45 Gomola I., IBA Dosimetry, Německo. Compass - verifikace IMRT a rotačních technik v radioterapii 7. 11,00 Hoffmanov A., Andrle J. Novinky z dozimetrie PTW, praktické vyuţití 8. 11,15 Blaţková M., Ţáková A., Miřácká E., Feltl D. Cyberknife Diskuse 11,25-11,35 Coffee break 11,35 12,05 III. blok Nádory gastrointestinálního traktu předsednictvo: Malinová B., Vošmik M ,05 Wendrinski A., Gruna J., Teglová L., Chaudhary S., Duda M., Adamčík L., Soumarová R. Léčba karcinomu jícnu a ţaludku a její výsledky v KOC NJ ,15 Richter J., Soumarová R., Teglová L., Wendrinski A. Neoadjuvantní chemoradioterapie s reţimem XELOX u nádorů rekta - naše zkušenosti ,25 Škrovina M., Soumarová R., Bartoš J., Gruna J., Wendrinski A., Teglová L., Parvez J., Czudek S., Adamčík L. Perioperačné výsledky laparoskopickej resekcie u pacientov s nízkym karcinómom rekta absolvujúcich neoadjuvantnú konkomitantnú chemorádioterapiu Diskuse 12,35-12,45 Oběd 12,45-14,00

4 IV. blok Gynekologické malignity předsednictvo: Doleţel M., Tichá H ,00 Doleţel M., Kroulík T., Vaňásek J., Odráţka K., Kudelka K., Ulrych V., Hlávka A., Jalcová L. MRI-based preplanning při brachyterapii karcinomu děloţního čípku ,10 Tichá H., Princ D., Šlampa P., Garčicová J. Brachyterapie karcinomu čípku s vyuţitím CT a MRI sledované parametry, soubor pacientek MOÚ ,20 Kašaová L., Sirák I., Petera J., Zoul Z., Vošmik M., Jansa J., Zouhar M. Adjuvantní IG-IMRT karcinomu endometria ,30 Brokešová S. Genetická predikce pozdní toxicity radioterapie u cervikálního karcinomu Diskuse 14,40-14,50 Coffee break 14,50-15,20 V. blok Urologické malignity předsednictvo: Kubeš J., Perková H., Homola L ,20 Soumarová R., Homola L. PBRT u karcinomu prostaty pohled lékaře ,35 Homola L., Soumarová R., Machala S., Richterová H. PBRT u karcinomu prostaty v ČR pohled fyzika ,55 Navrátil M., Vondráček V., Kubeš J. SIB pro radioterapii karcinomu prostaty

5 19. 16,05 Paluska P., Kašaová L., Rousková L., Šefrová J., Grepl J., Zouhar M., Petera J. Vyuţití cone beam CT pro rekonstrukci dávkové distribuce dodané při IMRT ca prostaty ,15 Maňásek V., Soumarová R., Lovas P. Kasuistika adenokarcinom nadvarlete Diskuse 16,25-16,35 Coffee break 16,35-17,05 VI. blok Nastavení pacientů předsednictvo: Paluska P., Malinová B ,05 Klaclová T, AMEDIS, spol. s r.o., Kudelka K, Multiscan RC Pardubice. Radiační ochrana - identifikace pacienta a personálu ,15 Slavíček L., Minařík T., Šnobr J., Fiala P., Slavíček T. Vyhodnocení chyb nastavení při zevní RT a jejich vliv na velikost lemu na CTV a PTV ,25 Malinová B., Kindlová A., Králová I., Kučerová A. Přínos nových zobrazovacích metod na zpřesnění polohy pacienta při ozařování ,35 Vilimovský J., Kubeš J., Jeřábek M., Čechová Z., Smékalová D., Matochová N. Vyhodnocení nastavení pacientů v IGRT pro oblast krku a pánve Diskuse 17,45-18,00 Společenský večer Na Skalkách od 19,30 hodin -

6 Sobota VII. blok Dozimetrie a QA v radioterapii předsednictvo: Garčic J., Vondráček V, Přidal I ,00 Garčic J., Šimíček J., Procházka T. a kol. Srovnání výpočetních algoritmů plánovacích systémů pro výpočet v nehomogenním prostředí 26. 9,15 Přidal I., Horáková I., Novotná K., Svozilová. Dozimetrie malých elektronových polí zdroj potenciálních radiologických událostí I ,30 Dufek V., Horáková I., Novák L., Konček O., Richter V., Janečková L. Stanovení dávek pacientů z verifikačních metod 28. 9,45 Richter V., Plačková E. Kontrola distribuce 2D dávky pro segmentová pole volba limitů 29. 9,50 Vondráček V., Vrba J. Měření teploty polovodičových detektorů ,05 Machala S., Richterová H. Naše pětileté zkušenosti s ověřováním IMRT plánů ,20 Bergerová P., Urbánková V., Příjemská J. Klinický audit IAEA na klinice radiační onkologie MOÚ Diskuse 10,20-10,30 Coffee break 10,30-11,00

7 VIII. blok Varia předsednictvo: Cimmermann F., Matula P., Macháňová M ,00 Mačingová Z. a kol. Moţnosti IMRT u nádorů v oblasti baze lební ,15 Matula P. Toleranční dávky mozku a míchy při reiradiaci ,35 Cimmermann F. Simultánny integrovaný boost ,50 Macháňová M., Cvejnová J., Emmerová R., Hejzlarová V., Richter I., Ťukalová K. Variabilita cílových objemů u karcinomu prsu ,05 Králová D., Malecha P. Rotační celotělové ozařování kůţe elektrony fyzikální pohled ,20 Kohutová R., Marcinčák B. RTG terapie v NJ ,30 Bobková I., Drozenová M. Vedlejší účinky chemoradioterapie ,40 Drozenová M., L. Bobková L. Zevní radioterapie uţití fixačních pomůcek při radioterapii Diskuse 12,50-13,00 Ukončení kongresu, studený oběd

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Klinický radiologický fyzik

Klinický radiologický fyzik Okruhy otázek k atestační zkoušce specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika Klinický radiologický fyzik Zaměření Nukleární medicína Část I. 1) Radionuklidy a radiofarmaka fyzikální charakteristiky

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Pro Centrum komplexní onkologické péče byly pořízeny přístroje a vybavení v hodnotě 83,05 mil Kč. Obměna plánovacího systému pro brachyterapii Modernizace pracoviště lineárních urychlovačů Doplnění přístrojů

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 5. 7. 9. 20 XLVIII DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Pořádá Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové XLVIII. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Více

Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn lícního nervu / GOLD Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J. a kol.

Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn lícního nervu / GOLD Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J. a kol. INSTRUKTÁŽNÍ KURZY (IC) KULATÉ STOLY (RT) DISKUSNÍ STOLY PRO PROTI (PP) ZVANÉ PŘEDNÁŠKY (ZP) VOLNÁ SDĚLENÍ (VS) POSTEROVÁ SEKCE (P) FIREMNÍ SYMPOZIA (FS) NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI (S) LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Sí onkologické péče v České republice..............................................................

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. PROTON news 10/14. Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková. Protonová léčba lymfomů. www.ptc.

Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. PROTON news 10/14. Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková. Protonová léčba lymfomů. www.ptc. Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby PROTON 10/14 Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková Protonová léčba lymfomů www.ptc.cz NOVINKY Z PTC MALÝ ASHYA KING UKONČIL LÉČBU Za nepřetržitého zájmu českých

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii Jedelská Michaela Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více