Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná"

Transkript

1 Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK Společenský dům Lázně Darkov, Karviná

2 PROGRAM Program konference Slezské dny preventivní medicíny Středa 8,00 hod Prezentace účastníků HLAVNÍ SÁL 9,30 hod Slavnostní zahájení H. Šebáková (KHS MSK Ostrava), Vystoupení hlavních hygieniků PL, SR, ČR, zástupců kraje a krajského úřadu, zástupců významných institucí a měst, generálních sponzorů ALERGIE úvod do problematiky, monitoring, programy 10,30 hod Chronická respirační onemocnění WHO strategie a aktivity A. Šteflová 11,00 hod Dnešní pohled na alergie a alergická onemocnění V. Špičák 11,30 hod Laboratorní diagnostika alergií I. Lochman 11,45 hod Alergická onemocnění v dětské populaci ČR monitoring SZÚ J. Kratěnová 12,00 hod Diskuse 13,00 hod Oběd ALERGIE diagnostika, léčba 13,45 hod Moderní léčba průduškového astmatu J. Bystroň 14,15 hod Jsou dnešní alergie jiné? O. Škopková 14,30 hod Obtížně léčitelné astma kasuistika P. Popelková, D. Dušíková 14,45 hod Alergická onemocnění v kontextu s programem Zdraví 21 V. Faierajzlová 15,00 hod Nukleotidy ve výživě P. Šíma 15,15 hod Diskuse 15,30 hod Přestávka s občerstvením ALERGIE alergeny životního a pracovního prostředí 15,45 hod Vyšetřování alergenů v potravinách H. Bulawová, J. Brychta 16,00 hod Jsou pole s řepkou olejkou zdrojem zdravotních potíží? H. Kazmarová, H. Veselská 16,15 hod Stanovení UV-pozitivních látek v extraktech městského aerosolu ve vztahu k alergiím B. Kotlík, J. Keder, V. Kašička, L. Matějů, H. Kazmarová 16,30 hod Podíl jemných frakcí v ostravském prachu v roce 2007 ve vztahu k alergiím J. Bílek 16,45 hod Diskuse 17,00 hod Přestávka s občerstvením hod Alergeny v pracovním prostředí Z. Hajduková, I. Macháček 17,30 hod Výskyt profesionálních alergických onemocnění v ČR B. Dlouhá, D. Havlová, M. Čerstvá, L. Rychlá, Z. Fenclová 17,45 hod Profesionálna astma M. Varga, Ľ. Legáth 18,00 hod Desinfekční prostředky jako příčina profesionálních alergických onemocnění K. Boušová, J. Vaněčková 18,15 hod Značení kosmetických prostředků z hlediska alergenů J. Švubová 18,30 hod Diskuse

3 PROGRAM Čtvrtek HLAVNÍ SÁL INFEKČNÍ EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE, DIAGNOSTIKA 8,30 hod Virové hepatitidy znalosti studentů zdravotnických obor A. Slámová, M. Schejbalová, Š. Adamčíková, I. Holcátová 8,45 hod Skúsenosti z vleklého epidemického výskytu hepatitídy A v r.2007 v okrese L. Mikuláš D. Maslenová 9,00 hod Virové gastroenteritidy klinický obraz a léčba P. Širůček 9,15 hod Elektronmikroskopický průkaz virových gastroenteritid M. Pomiklová, H. Zelená, I. Vidličková 9,30 hod Listeria monocytogenes jako původce gastroenteritidy J. Beneš 9,45 hod Sledování faktorů virulence u enterohemoragických E.coli M. Marejková, P. Petráš 10,00 hod Antimikrobiální rezistence izolátů E.coli ze střevního traktu dětí v Karviné M. Dolejská, E. Gruberová, A. Čížek, R. Petro, I. Dvořáková, V. Hartošová, A. Matúšová, Z. Němečková, H. Smetanová, P. Tvrdoňová, K. Zitek, I. Literák 10,15 hod Problematika termotolerantních kampylobakterů výskyt, rezistence k antibiotikům v ČR a zemích EU J. Bardoň 10,35 hod Diskuse 11,00 hod Přestávka s občerstvením INFEKČNÍ EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE, DIAGNOSTIKA 11,15 hod Klíšťová encefalitida epidemiologicko-klinické aspekty I. Orságová 11,30 hod Prevence klíšťové encefalitidy plus pro zdraví H. Dolanský, Š. Bitomská 11,45 hod Úvodní diagnostika a léčba meningokokových onemocnění-retrospektivní zhodnocení L. Rožnovský, P. Křížová, M. Ticháček, L. Petroušová 12,00 hod Etiologie a diagnostika purulentních meningitid na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava v r L. Petroušová, L. Rožnovský 12,15 hod Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov pandémie chrípky a ohnísk vtáčej chrípky - medzinárodné cvičenie J. Seligová 12,30 hod Pneumo 23 prevence komplikací pandemické chřipky A. Hozák 12,45 hod Diskuse 13,00 hod Oběd PROBLEMATIKA PRACOVNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 14,00 hod Reakce organismu na nerovnoměrnou radiačně-konvekční zátěž Z. Jirák, M. V. Jokl, Š. Bernatíková, H. Tomášková, S. Malý, V. Kilián 14,15 hod Návrh hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže pomocí kulového stereoteploměru Z. Jirák, M. V. Jokl, D. Šebesta, H. Tomášková, Š. Bernatíková, S. Malý 14,30 hod Přehled profesionálních onemocnění z vibrací, hlášených v Královéhradeckém kraji v letech a úloha pracovně lékařské péče J. Bubeníčková 14,45 hod Riziko kardiovaskulárních onemocnění u vybraných profesí J. Chaloupka, K. Wolfová 15,00 hod Vztah mezi podmínkami práce a onemocněním syndromem karpálního tunelu M. Sikorová, M. Menzlová 15,15 hod Nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji J. Urbanec 15,30 hod Diskuse 16,00 hod Občerstvení 19,00 hod Společenský večer

4 VEDLEJŠÍ SÁL PROGRAM 8,30 hod POSTEROVÁ SEKCE Každý autor přednese krátké sdělení ke svému posteru (max. 3 min.) Prevalence atopické dermatitidy u dětí H. Kollárová, G. Janoutová, L. Čížek, L. Máchová, D. Horáková, V. Janout Epidemiologické charakteristiky diabetu v ČR D. Horáková, L. Máchová, H. Kollárová, G. Janoutová, V. Janout Epidemický výskyt parotitidy v dětském domově v okr. Opava I. Martinková, H. Orlíková Záchyt MRSA v okrese Opava H. Ševčíková, P. Gebauerová, J. Vitásková Štěnice domácí opětovná hrozba E. Procházková, L. Herboczková Informovanost studentů VŠ o možnostech prevence chřipky M. Schejbalová, A. Slámová, I. Holcátová, L. Bocková Cytogenetická analýza periferních lymfocytů krve dětí a dospělých v období D. Očadlíková, H. Bavorová, J. Šmíd, M. Černá Cytogenetická analýza periferních lymfocytů jako test expozice genotoxickým látkám v pracovním prostředí L. Borůvková, M. Kašová, M. Balová, J. Kůsová, I. Mikulenková Longitudinální sledování vývoje fyzické zdatnosti mladých hokejistů Z. Pavlíková, A. Šplíchalová, H. Tomášková, M. Krygel, O. Jašurková Poškození zdraví v bižuterním průmyslu D. Čermáková Kulový stereoteploměr nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže Z. Jirák, M. V. Jokl, L. Vajner, H. Tomášková, Š. Bernatíková, S. Malý, H. Lehocká, L. Kilián Burnout sy. Myslíme na tuto DG? D. Přikrylová, M. Nakládalová, J. Lužný Burnout sy. Diagnostika a terapie D. Přikrylová, M. Nakládalová, J. Lužný REHABILITAČNÍ BAZÉNY, VODOVODNÍ SÍŤ 9,45 hod Atypická mykobakteria ve vodovodní síti příklady zdokumentovaných mimoplicních onemocnění M. Chlupáčová 10,00 hod Problematika atypických mykobakterií v teplé vodě zdravotnických zařízení R. Mudra 10,15 hod Výskyt a eliminace Pseudomonas aeruginosa v mokrých rehabilitačních provozech J. Košťál 10,30 hod Diskuse 11,00 hod Přestávka s občerstvením NÁDORY 11,15 hod Rizikové faktory u karcinomu jícnu H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, G. Janoutová, V. Janout 11,30 hod Nádory slinivky břišní I. Holcátová, A. Slámová, M. Schejbalová, P. Souček, M. Ryska 11,45 hod Problematika karcinomu plic u osob profesionálně exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v epidemiologických studiích A. Šplíchalová, H. Tomášková, Z. Jirák, H. Lehocká, V. Zavadilová 12,00 hod Riziko rakoviny plic u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice H. Tomášková, Z. Jirák, A. Šplíchalová, H. Lehocká, V. Zavadilová 12,15 hod Diskuse 12,45 hod Oběd

5 PROGRAM ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA, STUDIE 14,00 hod Kardiovaskulární riziko (SCORE) a úmrtnost: analýza dosavadních výsledků longitudinální studie HAPIEE, ČR M. Lustigová, R. Kubínová, M. Bobák 14,15 hod Výběr komponent pro vytvoření socioekonomického deprivačního indexu H. Šlachtová, H. Tomášková, P. Polaufová, A. Šplíchalová, P. Fejtková 14,30 hod Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro Českou republiku H. Tomášková, H. Šlachtová, P. Polaufová, A. Šplíchalová 14,45 hod Analýza úmrtnosti užitím nově zkonstruovaného socio-ekonomického deprivačního indexu na úrovni okresů ČR A. Šplíchalová, H. Šlachtová, H. Tomášková, P. Polaufová 15,00 hod Strategická hluková mapa aglomerace Ostrava J. Michalík, K. Šnajdr, H. Šlachtová, O. Volf, P. Polaufová 15,15 hod Diskuse 15,45 hod Občerstvení Pátek HLAVNÍ SÁL INFEKČNÍ EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE, DIAGNOSTIKA 9,00 hod Program szczepień ochronnych a sytuacja chorob zakaźnych wieku dziecięcego w woj. Śląskim T. Wałga 9,15 hod Zpožďování základního očkování kvůli hojení jizvy po BCG vakcinaci u dětí ve Zlínském kraji H. Tkadlecová, L. Brachtlová 9,30 hod Profesionální infekce u zdravotníků v Olomouckém regionu R. Podstatová, M. Nakádalová, I. Dvorská 9,45 hod Nemoc z kočičího škrábnutí první zkušenosti s průkazem protilátek proti Bartonella henselae H. Bílková Fránková 10,00 hod Externí hodnocení kvality diagnostické činnosti v mikrobiologických laboratořích ČR K. Zitek, I. Peter, M. Šlosárek 10,15 hod Diskuse 10,30 hod Přestávka s občerstvením NEMOCNIČNÍ PROSTŘEDÍ, NEMOCNIČNÍ NÁKAZY 10,45 hod Streptococcus agalactiae na JIP L. Michálková, E. Kuldánová, J. Jančová, A. Lipjaková 11,00 hod Epidemický výskyt keratokonjunktivitid ve zdravotnickém zařízení v okrese Frýdek-Místek V. Chalupová 11,15 hod Jaká je kolonizace MRSA v domovech důchodců? R. Maďar, T. Baška, E. Nováková, V. Toršová 11,30 hod Současné možnosti minimalizace rizika infekcí spojených s centrální žilní katetrizací Ž. Krebsová 11,45 hod Kontrolovaná léčba závažných infekcí: spolupráce klinik-mikrobiolog V. Toršová, E. Chmelařová 12,00 hod Dekontaminace invazivních zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních MSK E. Pazdziora, K. Matějová 12,15 hod Diskuse 12,30 hod Slavnostní ukončení konference Změna programu vyhrazena.

6 SPONZOŘI Hlavní sponzoři Sponzoři a partneři Mediální partneři Postgraduální o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e

7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ - Společenský dům, Lázně Darkov - Karviná REGISTRACE od 8,00 hod. ve Společenském domě v Lázních Darkov ÚČASTNICKÝ POPLATEK - Účastnický poplatek bude vybrán při registraci, příp. může být zaslán na účet ČNB /0710 (při registraci je nutno předložit potvrzení o úhradě). Jeho výše je 1200 K č (3 dny), 900 Kč (2 dny) nebo 600 Kč (1 den). První aktivní přednášející má slevu 50 % z ceny poplatku. (Tato sleva nebude poskytnuta autorům posterů). Studenti s aktivní účastí účastnický poplatek neplatí. V případě neúčasti se poplatek nevrací. FORMY PREZENTACE - aktivní příspěvek - poster ve velikosti maximálně cm UBYTOVÁNÍ - zajištěno v objektech Lázní Darkov v Karviné. Cena za lůžko a noc je Kč. Platba a převzetí klíčů bude probíhat v přijímací kanceláři lázní (do 15 hod.) nebo na recepci v hlavní budově (od 15 hod.). STRAVOVÁNÍ - dle požadavků budou zajištěny obědy a večeře. Snídaně jsou součástí ubytování. DOPRAVA NA AKCI - z Karviné - autobusového nádraží do Lázní Darkov je možno individuálně využít služeb MHD (autobusová linka č odjezdy 7:25, 8:35, 9:30, 10:40, 12:30, 13:35) DOPROVODNÝ PROGRAM - jodobromové koupele ,00 společenský večer SPOLEČENSKÝ VEČER - 18,00 začátek společenského večera, skok přes kůži - 21,00 raut - 22,00 k tanci a poslechu hraje skupina Smolaři DOSTUPNÁ AUDIO-VIZUÁLNÍ TECHNIKA - data-video projektor ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI : MUDr. Michael Vít, Ph.D. (hlavní hygienik České republiky) prof. RNDr. Jiří Močkoř, DRSc. (rektor Ostravské univerzity) Ing. Evžen Tošenovský (hejtman Moravskoslezského kraje) Česká lékařská komora a Česká lékařská společnost J. E. P. Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví a je ohodnocena: ČLK: Aktivní účastníci certifikát, ostatní 25 kreditů KVVPVZ: Aktivní účastníci 15 kreditů, ostatní 9 kreditů (počet kreditů bude zkrácen v případě 1 nebo 2 denní účasti)

8 KARVINÁ směr Bohumín Železniční stanice Autobusové nádraží směr Ostrava Hotel SPORT 1 Zimní stadion 2 OSTRAVSKÁ SV. ČECHA TŘ. OSVOBOZENÍ 3 Obchodní dům Masarykovo náměstí K. SLIWKY K. SLIWKY 4 POŠTOVNÍ VZP TŘ. 17.LISTOPADU 9 RUDÉ ARMÁDY Slezská univerzita směr Polsko STUDENTSKÁ TYRŠOVA BOROVSKÉHO 6 TĚREŠKOVOVÉ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Karviná Krajská hygienická stanice územní pracoviště Karviná 8 Nákupní středisko Kino Centrum 7 Restaurace U slunka Prodejna nábytku FRYŠTÁTSKÁ LÁZEŇSKÁ VYDMUCHOV Nemocnice s poliklinikou 10 KOSMONAUTŮ TŘ. 17.LISTOPADU Lázně Darkov Olše ADRESY POŘÁDAJÍCÍCH ORGANIZACÍ: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle Ostrava 2 směr Český Těšín Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu Ostrava KONTAKTNÍ OSOBY: organizace MVDr. Renáta Brablcová, tel.: technická podpora Ing. Wieslaw Galuszka, tel.:

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

Obsah... 1. Předmluva... 3

Obsah... 1. Předmluva... 3 Obsah Obsah... 1 Předmluva... 3 Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje... 5 Střední délka života... 5 Úmrtnost... 5 Celková standardizovaná úmrtnost... 6 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz...

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15 Roční zpráva za rok 2011 Zpracovali:

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 02. Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF MS 2 Petráš P. Machová I., Pantůček R. 2, Šedo O. 3, Švec P. 4 NRL pro stafylokoky, CEM, SZÚ, Praha, 2 Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB, PřF

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností 1.1.1 Plnění kontrolního plánu SZD str. 5 1.1.2 Uložené sankce

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 9 / 2008 www.kzcr.eu Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Návštěva v Uniklinikum Dresden čtěte na str. 10 Seminář -

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál

Více