Udržitelný penzijní systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný penzijní systém"

Transkript

1 Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF ČR

2 Poznámka úvodem Autorem dále prezentované myšlenky je James Hyzl (Senior Project Manager ING CR/SR). Jiří Rusnok a Martin Kulhavý (Aktuár ING CR/SR) přispěli k dalšímu rozpracování tohoto konceptu zejména po stránce praktické aplikace a pojistněmatematického modelování. Podrobnější společný text všech tří autorů byl publikován v časopise EURO ze dne 21. června 2004.

3 Obsah: Stav českého důchodového systému Perspektiva systému ve světle demografického vývoje Inovativní přístup Základní předpoklady Stručný popis pojistně-matematického modelu Závěr

4 Jaký je český důchodový systém dnes? I.Pilíř Státní důchod (povinný, státní rozpočet, PAYG, jednotný pro všechny ekonomicky aktivní, DB, starobní + invalid. + pozůstalostní, státní administrace) Příspěvková sazba 28% ¾ hradí zaměstnavatel pouze ¼ zaměstnanec Počet důchodců cca Náhradový poměr cca 43 resp.(55-57) % Výdaje cca 9.5 % HDP deficit důchodového účtu hradí st.rozpočet.v rámci celkových výdajů (cca 1 % HDP, do roku 2003) Konstantní složka (1/5) + Variabilní složka (4/5) Valorizace podle cen a částečně mezd

5 Jaký je český důchodový systém dnes? III. (II+) Pilíř Soukromé penze (dobrovolné, kapitálově financované /FF, DC/, státní příspěvek + daňové úlevy, státní dozor) Počet PF 12 Počet účastníků Průměrná příspěvek (měsíčně) 400 CZK Průměrná státní příspěvek (měsíčně) 100 CZK Průměrný příspěvek zaměstnavatele 415 CZK Pobírá 25 % účastníků Aktiva v penzijních fondech cca 90 mldczk = 3,2 % HDP

6 Jaký je český důchodový systém III.Pilíř Životní pojištění Počet ŽP > 30 Počet účastníků (smluv) Životní pojištění celkem Penzijní pojištění s daňovou úlevou Aktiva cca 100 mld CZK Průměrné roční pojistné CZK

7 Největší problémy dnešního důchodového systému Státní důchodový systém - I.pilíř byl korigován v roce 1995 a v roce 2003, Slabosti systému však přetrvávají: Slabá vazba dávek na příspěvky, silná intragenerační redistribuce Postupný pokles náhradového poměru Rostoucí míra závislosti,

8 Náhradový poměr - v % předchozího výdělku Replacement Rate - in relation to earnings replacement rate 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 107% 100%96% 87% 78% 72% 66% 62%59% 56% 91% 83% 78% 69% 62% 56% 52% 48% 46% 42% 40% 37% 35% gross wage net wage 52% 49% 47% 38% 32% 29% 27% 25% 28% 23% 20% 18% 17% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 200% 250% 300% 350% 400% % of average wage For pensions after 1996, Important note: The Czech pension benefits are tax-free in principle Source: MLSA of CR

9 Vývoj náhradového poměru, v % Development of the Replacement Rate in % old-age pension/netto wage pension/gross wage Lineární (old-age pension/netto wage) *estimate of the MLSA * 2004* 2005* 2006*

10 Rostoucí míra závislosti Growing Dependency Ratio 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50, No Policy Changes Retirement Age 63 Retirement Age 65 Source: MLSA of CR

11 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (1950)

12 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (1975)

13 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (2000)

14 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (2025)

15 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (2050)

16 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje Podíl osob nad 65 let v populaci 21% 24% 27% 30% 31% 14% 14% 16% Pramen: B.Burcin,T.Kučera: Perspektivy populačního vývoje ČR na období , PřF UK, 2003

17 Penzijní ekonomie snadno a rychle 2004 : 28% HM Starobní důchod = cca 56 % bývalé čisté mzdy 2050 : 28% HM Starobní důchod = cca 28 % bývalé čisté mzdy?????

18 Public Pension Expenditure in EU and Accession Countries in , % of GDP Austria 14,5 2Italy 13,8 3Slovenia 13,2 4Greece 12,6 5Germany 11,8 6Finland 11,3 7Poland 10,8 8Denmark1 10,5 9EU 10,4 10 Belgium 10,0 11 Portugal 9,8 12 Spain 9,4 13 Sweden 9,0 14 EUA 8,1 15 Cyprus 8,0 16 Netherlands 7,9 17 Czech Republic 7,8 18 Luxembourg 7,4 19 Romania 6,4 20 Hungary 6,0 21 United Kingdom 5,5 22 Lithuania 5,3 23 Ireland1/ 4, Greece 24,8 2Slovenia 18,1 3Spain 17,3 4Austria 17,0 5Germany 16,9 6Finland 15,9 7Cyprus 14,8 8Czech Republic 14,6 9Italy 14,1 10 Netherlands 13,6 11 EU 13,3 12 Denmark1 13,3 13 Belgium 13,3 14 Portugal 13,2 15 EUA 11,4 16 Sweden 10,7 17 Poland 9,7 18 Luxembourg 9,3 19 Ireland1/ 9,0 20 Romania 8,2 21 Hungary 7,2 22 Lithuania 7,0 23 United Kingdom 4,4 1/Results for Ireland are as % GNP not GDP Source: Holzmann: Toward a Reformed and Coordinated Pension System in Europe: Rationale and Potential Structure - Lecture on Issues in Pension Reform, Berlin, September 26, 2003

19 Co očekáváme od penzijní reformy? 1. Ekonomicky udržitelný systém 1. Systém, který nezvýší celkové daňové zatížení 2. Systém, který sníží distorzi trhu práce 2. Penzijní systém, který zaručí drtivé většině důchodců akceptovatelný příjem ve stáří (cca 50% průměrné mzdy) 3. Spravedlnost (férovost) (maximálně možná relativní) 1. solidarita (aktivní solidární s neaktivními) 2. zásluhovost Solidarita a zásluhovost se navzájem nevylučují

20 Inovativní přístup - základní předpoklady Existují dvě základní cesty jak si zajistit finanční jistotu ve stáří: 1. Mít dostatek dětí, které se o Vás postarají Příspěvky (investice) = děti Tato metoda předjímá významnou ekonomickou roli rodiny V minulosti to byl způsob používaný všeobecně ve všech společnostech Dnes je stále dominantní v rozvojových zemích. 2. Vytvořit si dostatečné finanční úspory během aktivního života Příspěvky (investice) = peníze Tato metoda je základem kapitálově podložených (Fuly Funded) povinných penzijních plánů, které se prosazují dnes ve vyspělých průmyslových zemích

21 Reálný problém českého důchodového systému a jeho řešení Český penzijní systém stejně jako mnohé další ve vyspělém světě vychází z předpokladu, že všichni dospělí jedinci budou mít děti (alt1). To však již dávno v realitě neplatí, což znamená, že je zde stále více jednotlivců, kteří nijak do systému nepřispěli avšak dostávají z něj dávky. Řešení spočívá ve vytěsnění těchto černých pasažerů a důsledném prosazení vazby mezi příspěvky a dávkami. Příspěvek = 0 dávka 0. Malý příspěvek malá dávka. Řešením není povinné penzijní spoření pro všechny. Osoby, které dostatečně přispěly (vychovaly odpovídající počet dětí) v rámci alternativy 1 by neměly být nuceny přispívat do jiných systémů. Povinné penzijní spoření je řešením pro ty, kteří nepřispěli do PAYG dostatečně (žádné nebo málo dětí).

22 Zdůvodnění inovativního přístupu Mít děti znamená mimo jiné ekonomický náklad (investici), z níž investor (rodiče) budou čerpat později (v důchodovém věku) Ten, kdo děti nemá nepodstupuje tyto náklady Každý musí investovat v průběhu svého aktivního pracovního života, má-li si ve stáři zajistit příjem: tím, že bude mít dostatek dětí tím, že si vytvoří dostatečné finanční úspory Kombinací obou předchozích metod Investice však v každém případě musí být učiněna: Černé pasažerství je nepřípustné DĚTI = PENÍZE(ÚSPORY)

23 Rovnovážný důchodový systém Příspěvky všichni ekonomicky aktivní (EA) ( platba na důchod rodičů ) Dávky pouze lidé, kteří vychovali děti: 3+ plný důchod <3 snížený důchod ve vztahu k plnému důchodu. Příspěvky všichni EA bez dětí a ti, kteří vychovávají <3 děti children. Posledně uvedení přispívají sníženou sazbou v nepřímé závislosti na počtu vychovávaných dětí (1-2) Dávky soukromé úspory. Dodatkové spoření, na individuální, a komerční bázi. I II III PAYG FF FF POVINNÝ POVINNÝ DOBROVOLNÝ Tento rovnovážný systém nabízí nejlepší řešení pro adekvátní a udržitelné důchody

24 Inovativní řešení Lidé se 3 a více dětmi Obdrží plnou penzi z I.pilíře Neplatí příspěvky do II. pilíře (nebo jejich příspěvky mohou být významně sníženy, 3 5 % hrubé mzdy?) Lidé s méně než 3 dětmi Obdrží sníženou dávku z I.pilíře Povinně platí příspěvky do II.pilíře Snížení dávek (penzí) z I. Pilíře a příspěvků do II. je stanoveno proporcionálně. Toto řešení zajisti důchodové dávky (penze) dohromady z obou pilířů na úrovni cca 50% předešlé mzdy jednotlivce Příspěvky na důchodové zabezpečení (starobní a pozůstalostní) se nesmí zvýšit nad dnešní úroveň FÉROVÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

25 Výhody nového modelu I II III PAYG Povinný FF Povinný Dobrovolný Transparentnost jednotlivec má podstatně větší jistotu, že jeho/její příspěvky (investice) půjdou na jeho/její důchod; Samoregulace není citlivý na demografické změny, ty mohou pouze ovlivnit velikost jednotlivých pilířů. Nediskriminace/sociální progrese nediskriminuje osoby na rodičovské dovolené (většinou ženy). Ve FF systému jsou tyto osoby znevýhodněny. Opouštějí pracovní trh na delší čas a tak přestávají přispívat do tohoto pilíře na svůj účet. Dokonce se tak zmirňuje dnešní nefér situace, kdy nízkopříjmové skupiny s dětmi fakticky dotují důchody vysokopříjmových bez dětí Podpora legálního trhu práce mimo jiné snížením průměrného pojistného vč. Dalších pozitivních sociálních přínosů adopce, podpora úplné rodiny.

26 Základní principy systému (1) Nastupující na trh práce (obvykle bezdětní) začnou okamžitě povinně spořit na svůj důchod na indiviuální účet ve II. Pilíři (FF) Současně budou platit příspěvky do I.pilíře (PAYG) pillar ( na důchod rodičů ). Jakmile začnou vychovávat děti (dítě) jejich příspěvky do II. Pilíře se začnou snižovat. Tato sleva na pojistném se poskytuje pouze po dobu ekonomické závislosti dětí na plátci pojistného. Jakmile se děti osamostatní rodiče opět přecházejí k placení plného pojistného do II. Pilíře (FF).

27 Základní principy systému (2) V úplné rodině obdrží slevu na pojistném oba rodiče v plném rozsahu V rodinách samoživitelů, budou muset rodiče, kteří nežijí ve společné domácnosti s dětmi, na které chtějí uplatnit slevu na pojistném doložit, že se podílejí na nákladech spojených s jejich výchovou Příspěvek (pojistné) do II. pilíře se rozdělí v poměru 1 : 1, v průběhu rodičovské dovolené jednoho z rodičů tak, aby rodič na rodičovské dovolené nebyl tímto znevýhodněn ve své budoucí dávce (penzi) Všechna pravidla platí stejně jak pro biologické rodiče tak pro osvojitele dítěte.

28 I. pilíř - modifikovaný PAYG systém vychází se z demografické projekce ČSÚ (do roku 2050) příjmy v závislosti na počtu ekonomicky aktivních lidí a procentu odvodu do PAYG výdaje v závislosti na počtu důchodců, jejich počtu dětí a procentu penze stabilita systému na základě vzorce pro stanovení dávek z PAYG: #dětí*čas strávený jako EA*příspěvek do PAYGO v % Důchod v % = *k 2*čas strávený v důchodu

29 PAYG čas strávený jako ekonomicky aktivní čas strávený v penzi v současné době 2,3. Požadavek na zachování této hodnoty (tzn. odchod do penze v roce 2050 ve věku kolem 65 let) k koeficient menší než 1, neboť všechny osoby v ekonomicky aktivním věku nejsou zaměstnáni (invalidé, nezaměstnaní, mateřská dovolená); v současné době 0,75 při odvodu 12% do PAYG systému budou penze následující: počet dětí PAYG penze jako % průměrné mzdy 0% 12% 24% 36%

30 II. pilíř Fully funded reálný výnos fondu 3% příspěvek do fondu podle ekonomicky závislých dětí růst reálných mezd 2% odvody spočteny tak, aby vyrovnaly rozdíly v penzích z I. pilíře počet dětí příspěvek do FF 12% 9% 6% 3%

31 Realizace slevy ve II. pilíři pro rodiny s dětmi Pro rodinu, která vychovává 2 děti je sleva ve FF pilíři 6%. Oba rodiče mají průměrný plat Kč Roční sleva je celkem 0,06 * * 2 * 12 = ,- Tato sleva může být jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Toto rozdělení neovlivňuje penzijní systém, může hrát významnou roli ve zvýhodnění rodin s dětmi na trhu práce (za cenu snížení efektu slevy v čistém příjmu rodiny s dětmi).

32 Předpoklady Při použití následujících předpokladů: Příspěvková sazba: v % objemu mezd Dětí PAYG FF Růst mezd... 2 %, Úroková sazba (FF) % Schéma přechodu: < 36 zapojí se plně do nového systému, > 49 zůstávají ve starém systému, Mezi 36 a 49 dostanou kombinovanou dávku z obou systémů (osoba ve věku 36 let v roce stratu reformy 1% ze starého systému a 99% z nového a vice versa pro 49-letou osobu) Dostáváme následující výsledky:

33 Celkový náhradový poměr Náhradový poměr ve vztahu k průměrné mzdě 75% průměrné mzdy 100% průměrné mzdy 200% průměrné mzdy muž/žena muž/žena muž/žena Žádné dítě 33.4% 44.5% 89.1% 1 dítě 39.9% 49.2% 86.4% 2 děti 46.7% 54.3% 84.5% 3 děti 54.2% 60.2% 84.4%

34 Celkový náhradový poměr Náhradový poměr ve vztahu k individuální mzdě 75% průměrné mzdy 100% průměrné mzdy 200% průměrné mzdy muž/žena muž/žena muž/žena Žádné dítě 44.5% 44.5% 44.5% 1 dítě 53.2% 49.2% 43.2% 2 děti 62.3% 54.3% 42.3% 3 děti 72.2% 60.2% 42.2%

35 Celkový kumulovaný deficit a nová penzijní aktiva v ekonomice po spuštění reformy 200% 150% % of GDP 100% 50% 0% % Total Deficit/GDP FF Funds/GDP

36 přechodová fáze Výpočet proveden pro skokovou metodu, kdy osoby mladší 35 let jsou již v jen novém systému a osoby nad 50 let zůstávají ve starém. Osoby mezi 35 a 50 lety přispívají jak do starého, tak do nového systému a penze dostávají také z obou systémů (podle toho, jak blízko byli hranici) Přechod bude generovat deficit, neboť ze současného (víceméně vyrovnaného) systému odejde nemalá část prostředků do II. pilíře, při hlídaní parametrů, ale bude po ukončení přechodové fáze systém vyrovnaný

37 Invalidní a ostatní penze ze současného systému jsou financované i invalidní penze (20% výdajů, cca 40 mld. CZK) tento subsystém není v reformním návrhu dále rozpracován, snížením pojistného na = 24 % u bezdětného jedince jsou však vytvořeny podmínky pro jeho řešení, existuje např. možnost zavedení povinně smluvního pojištění se sazbou mezi 3% - 4%.

38 Závěry: Předložený koncept představuje návrat k základům mezigenerační solidarity, která doprovází lidstvo již stovky let; Fundamentální přínos konceptu spočívá ve snížení nespravedlnosti (neférovosti) současného modelu; Koncept byl úspěšně testován z hlediska obnovení jeho rovnováhy v dlouhém období. V závislosti na vývoji fertility se bude pouze měnit proporce mezi PAYG a FF pilířem; Postupné vytvoření obrovského rezervního fondu penzijních úspor ve II. pilíři bude mít pozitivní efekt na rozvoj kapitálového trhu a tím celé ekonomiky. Velikost transformačních nákladů je závislá na zvolené rychlosti přechodu k novému systému.

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Euro a Česká republika Jan Frait

Euro a Česká republika Jan Frait Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005 I. Měnová politika ČNB Cílování inflace (2002-2005) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Český důchodový systém

Český důchodový systém Český důchodový systém Jiří Král CEVRO 18.dubna 2011 Obsah: I. Základní informace o českém DS II. Důchodové reformy III. Současný stav DR v ČR I. Základní informace o českém důchodovém systému Základní

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Citlivostní analý za pojistna sazba

Citlivostní analý za pojistna sazba Popis výsledků citlivostní analýzy pojistná sazba Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové

Více

Jak inteligentně reformovat veřejné finance?

Jak inteligentně reformovat veřejné finance? Jak inteligentně reformovat veřejné finance? 19. května 2010 Prof. Jan Švejnar Libor Dušek, Ph.D. Vilém Semerák, Ph.D. http://idea.cerge-ei.cz Twitter: IDEA_CZ Obsah prezentace Úvod Makroekonomická situace

Více

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011 Postoj ODS k důchodové reformě I. Parametrické změny průběž ěžného systému 1. Souhlasíme s návrhy na změny parametrického typu průběžného systému navržené Bezděkovou komisí. 2. Nesouhlasíme se zrychlením

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a předpoklady fiskální politiky: Fiskální politika makroekonomickou rovnováhu je nutné a možné korigovat existují nástroje vláda umí nástroje správně používat limity fiskální politiky - časová zpoždění:

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008 Měnový kurz a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér ČNB Appia Praha, 17. ledna 2008 Kurz koruny vůčv ůči i euru (ECU) 39 1993-2007 37 35 Kč/euro(ECU) 33 31 29 27 25 1993m01 1994m06 1995m11 1997m04

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. www.mmr.cz. Praha, 25.

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. www.mmr.cz. Praha, 25. Bytová politika Ing. arch. Daniela Grabmüllerov llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Daniela.Grabmullerova Grabmullerova@mmr. @mmr.cz www.mmr.cz Praha, 25. října 2007 Ministerstvo pro místnm

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Penzijní řešení České spořitelny

Penzijní řešení České spořitelny Penzijní řešení České spořitelny Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny Marian Paraska, ředitel odboru pasivní produkty České spořitelny

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR Penzijn í reforma a kapit á lový trh Jiří Rusnok, ING ČR/SR Prezident APF ČR Obsah: Úvod Základy penzijní ekonomie/principy penzijní reformy Penzijní reforma a kapitálový trh Závěr 2 Úvod Penzijní reforma

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ Konsorcium VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí William M.Mercer MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ S OHLEDEM NA SYSTÉMY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ Příloha k výzkumným zprávám z projektů 1. Analýza důchodových

Více

Poznámky k diskusi. Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011

Poznámky k diskusi. Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011 Poznámky k diskusi Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011 Konkurenceschopnost ekonomiky Růst nákladů práce vs růst produktivity 130 120

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Příčiny a projevy současné ekonomické krize

Příčiny a projevy současné ekonomické krize Příčiny a projevy současné ekonomické krize Prof. Michal Mejstřík PhDr. Petr Teplý DOPADY KRIZE A JEJÍ ŘEŠENÍ NA ÚROVNI PODNIKŮ Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR Bankovní institut

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Daň z příjmů fyzických osob

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Daň z příjmů fyzických osob VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Daň z příjmů fyzických osob Bakalářská práce Autor: Štěpánka Vampolová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015 Anotace Tato bakalářská

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

Ekonomické modelování. Trh práce. Marián Vávra

Ekonomické modelování. Trh práce. Marián Vávra Trh práce Marián Vávra Vývoj na trhu práce 21 18 15 12 9 6 3 0 1/1985 1/1987 1/1989 1/1991 1/1993 1/1995 1/1997 1/1999 1/2001 1/2003 CR Spain Dutch 2 Struktura modelu Nominální hrubá mzda Poptávka po práci

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Dny malých obcí - Vyškov Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2010 Jan Zikl Meziroční srovnání vývoje daňových příjmů obcí Rok (R) Daňové příjmy celkem skutečnost

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na rok 2016 Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na letošní rok 2 Klíčové aspekty globálního vývoje FED a americká ekonomika Potíže rozvíjejících

Více

Dvanáct otazníků nad připravovanou důchodovou reformou

Dvanáct otazníků nad připravovanou důchodovou reformou Dvanáct otazníků nad připravovanou důchodovou reformou Prezentace na setkání Sdružení Lípa Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) FSV Univerzity Karlovy

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Využití egovernmentu občany v EU a v ČR

Využití egovernmentu občany v EU a v ČR Využití egovernmentu občany v EU a v ČR Jana Fortinová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká republika

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Podpora zdraví v kontextu WHO

Podpora zdraví v kontextu WHO Podpora zdraví v kontextu WHO Konference Efektivní strategie podpory zdraví 12.6.2014, SZÚ Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986 Vyzývá k novému pojetí

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Spotřeba, investice, vývoz co táhne českou ekonomiku? Sektorový pohled která odvětví vstoupila do oživení v nejlepší kondici? Kurs

Více

Příjmové postavení příjemců starobního důchodu

Příjmové postavení příjemců starobního důchodu Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucí předkládané bakalářské práce paní Ing. Jitce Duškové za věcné připomínky a za věnovaný čas a rád bych také ocenil ochotný přístup, kterého se mi dostávalo při

Více

Seminář o zdravotnictví TOP 09

Seminář o zdravotnictví TOP 09 Seminář o zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger Praha, 9.4.2013 Stav našeho zdravotnictví Euro Health Consumer Index (15./34) Obsah prezentace Práva pacientů (27. / 34) Léčiva (20. / 34) Rozsah služeb (17. /

Více

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ 14 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION Nejlepší scénář Toto je složenina národních politik vyskytujících se ke květnu 21 přinejmenším v jedné

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu

Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu aneb jak je možné věcně zkoumat TV a co o TV v ČR víme Arnošt Veselý Cíle Získat základní znalost o možnostech a mezích empirické analýzy TV (dostupná data,

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) ČERVENEC 2013 Úvod Směrnice Evropského

Více

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Návrh reflektuje historický vývoj průměrných důchodů ve vztahu k průměrným příjmům ekonomicky aktivních po roce 1989, ukazující na rostoucí

Více

Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího vývoje

Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího vývoje ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2012/2013 Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího

Více

Makroobezřetnostní politika a její implikace

Makroobezřetnostní politika a její implikace Makroobezřetnostní politika a její implikace Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady Spoločné zasadnutie vedenia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe

Více

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková Ochrana ovzduší a změna klimatu: Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková konference HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Bratislava, 24. září 2009 Obsah

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více