ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 9/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Koncem roku 2003 vyčlenila vláda k oddlužení VZP 2,9 mld. Kč. Letos stát odkoupí nedobytné pohledávky a VZP tak přijde ke třem miliardám, zaměstnanecké pojišťovny dostanou 800 milionů korun. Po takových zprávách daňový poplatník znejistí, zda ho šálí smysly či zda mu přestává sloužit zdravý rozum. I s přihlédnutím k argumentům největší zdravotní pojišťovny, proč opakovaně upadá do bezbřehých dluhů, na rozdíl od českého občana má na rozdíl od jiných záviděníhodnou jistotu. Došlo k tomu, že někteří soukromí lékaři musejí dotovat provoz svých ordinací. Soukromí lékárníci, kterým pojišťovny neplatí, jsou na tom ještě hůře - provoz lékáren je mnohem nákladnější. Jejich dluhy ale nikdo nevyrovná. Občan ovšem může vydělat na benevolenci a fušerství zodpovědných institucí. Řemeslník s plným invalidním důchodem pilně pracuje načerno v Rakousku a unaven z každodenní rachoty si požádá si o lázně na křížek. Za hranice se vrací v plné síle. Příspěvek na auto pro těžce zdravotně postižené občany je malou částí pomoci, jakou jim a jejich příbuzným má stát poskytovat. Bohužel nikdo nezjišťuje, jestli má matka postižené dívky vůbec řidičský průkaz. Nezaměstnaný mladík se z lehce nabytého auta potěší a pro jeho invalidní sestru přijede sanitka. Na první pohled jsou to malé věci, ale podle toho, kolik podobných případů zná každý jen ze svého okolí, měly by nám hrůzou vstávat vlasy na hlavě. JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Mgr. Jaroslava Hořanská redakční rada PharmDr. Jan Horáček (předseda) Mgr. Tomáš Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Dušan Holečko, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Mgr. Jiří Kotlář, doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., PharmDr. Miloš Potužák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona Štěpková, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vydavatel ČČL, s. r. o. A. Staška 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ, s. r. o. Výškovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava předplatné a inzerce Objednávky v redakci časopisu redakční uzávěrka č. 10/ října 2005 ISSN Registrováno MK ČR E 6651 MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě čj. 1559/96-P/1 ze dne autorům Maximální rozsah redakcí nevyžádaného příspěvku je do 165 řádků normovaného rukopisu (NR; 1 řádek = 60 úhozů) K příspěvkům přes 65 řádků NR požadujeme tematickou nebo ilustrační fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K příspěvkům přes 60 řádků NR požadujeme barevnou fotografii (stačí pasový formát) zachycující současnou podobu autorky či autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVII 9/2005 Neviditelná, ale chromá ruka trhu 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo představenstvo ČLK 4 Rychlá cesta k informacím 5 Osvědčení k výkonu soukromé praxe 6 Odborné semináře Zajímavosti ze světa léků 8 Správné dispenzační minimum 9 Ve Vidnavě je jediná lékárna už 236 let 10 Čeští studenti na kongresu v Bonnu nezaháleli 12 S docentem Jozefem Kolářem o kreditním systému studia na brněnské farmaceutické fakultě 13 Tak to vidím já: Jsme nakaženi entuziasmem 14 Molekula měsíce: Deferasirox 15 Dlouhá cesta k etickým hodnotám 16 O dějinách farmacie příště v České republice? 17 Léky v léčbě mnohočetného myelomu 18 Z každoročního přehledu nejhodnotnějších značek 19 Paní magistro, pane magistře, poraďte mi 20 Vzpomínka na profesora Vladimíra Homolu 21 Jaká je specializace ve veřejném lékárenství? 22 Z archivu 23 Lékárník a spisovatel Z. Zapletal 24 Realita nad očekávání 25 titulní strana Přívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax Z výtvarné soutěže Děti kreslí lékárnu, kterou loni s velkým úspěchem - za mimořádného zájmu malých tvůrců i jejich rodičů - pořádala Česká lékárnická komora v rámci Dne lékáren. Autorkou obrázku na obálce časopisu je pětiletá Anička Votavová z mateřské školy Vlčov.

3 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Neviditelná, ale chromá ruka trhu Mým cílem je prospěch pacienta, hlásala ministryně zdravotnictví Milada Emmerová v 28. čísle Zdravotnických novin. Reagovala tak na tvrdou kritiku, jež se na její úřad i ji samotnou snesla zároveň s vydáním lékové vyhlášky platné k 1. červenci letošního roku. Kritiky, z nich především lékárníky, označila za chybující individua beroucí k naplnění poloprůhledných a egoistických zájmů pacienta jako rukojmí. 2 PharmDr. Jan Horáček Šlo o poněkud populistickou a zjednodušující obranu politiky rádoby levicové strany, jejíž dopad na pacienty je naopak mnohdy (alespoň v našem oboru) spíše pravicový. Doplatky v oblasti léčiv stále narůstají a opravdu je čas zaměřit pozornost i na možnosti zavedení či rozšiřování únosné spoluúčasti pacientů též v ostatních sektorech zdravotní péče. Jak je to se zásadou pacient na prvním místě v lékárenství? Panuje obecná názorová shoda, že lékáren je dost. Troufám si tvrdit, že lékárenská péče je počtem jednotek a rozsahem otevírací doby nejdostupnější částí zdravotnictví, přestože spotřebovává z prostředků zdravotního pojištění velmi málo. Jsou však lokality, kde by lékárnu chtěli pacienti i místní zastupitelé, kteří nemohou pochopit, že kde jedou tři hospody, neuživí se jedna lékárna. V této části populace přitom máme potenciální spojence k řešení některých našich problémů (výše marže, optimalizace sítě). Nespokojenost s pohotovostními službami lékáren (často neoprávněná i vzhledem k jejímu zneužívání) souvisí s její prodělečností i přes případné dotace, které však nejsou nárokové. V obou případech hlavní roli nehraje pacient, ale ekonomika. Široký sortiment léčiv na předpis ajejich dostatečné zásoby udržíme často jen díky obratu volně prodejného sortimentu. Platební nekázeň pojišťoven neúměrně zpožďujících platby zvyšuje náklady, zhoršuje nákupní podmínky u distributorů a znehodnocuje naše zisky, čímž snižuje schopnost skladovat potřebné množství a širší sortiment léčiv. Stejně působí vysoce konkurenční prostředí. Při klesajícím obratu je pokusem o záchranu rozšiřování sortimentního portfolia o další produkty - často na úkor léčiv. Jestli je takto nastavený systém přínosem pro pacienta, pak zaveďme do lékáren ještě alkohol, tabák, pornografii, hrací automaty a jiné atrakce, abychom vydělali na dostupnost léčiv. Mnoho rezerv najdeme bezpochyby v kvalitě služeb. Vedle chování personálu je spatřuji především v důsledném naplňování zásad lékárenské péče, hlavně při poskytování informací o léčivech, doplňcích stravy a dalším sortimentu, ve vedení lékových záznamů pacientů, sledování racionality farmakoterapie, v eliminaci závažných interakcí avdalších nadstavbových službách. To je personálně i ekonomicky náročnější, než klasické zajišťování léčiv a jejich pouhý výdej. Přes veškeré proklamace je podpora státu a politiků v této oblasti nulová, ač jde o sféru, kde by byla brzy vidět pozitiva a kde by mohli získávat i politické body. Věřím, že při vytvoření stabilních přijatelných podmínek, umožňujících výše uvedené realizovat, většina lékárníků perspektivní šanci ráda uchopí. Zájem o pacienta musí být nezbytným soutěžním prvkem. Enormně rozbujelá cenová soutěž ke zvýšení úrovně oboru nepřispívá. Bohužel nyní je majoritním jevem a jejím hlavním cílem je zvýšení nebo udržení obratu. Manifestuje se jako výraz zájmu o pacienta nabídkou slevy v různých formách používaných v obchodní síti nebo jde o specifické snižování doplatků. Ve skutečnosti pro pacienta platí rčení nechci slevu zadarmo. Zvláště kontraproduktivní je u léčiv s doplatkem, kde eliminuje jeho prvotní regulativní roli. To zvyšuje náklady z veřejného zdravotního pojištění a následně akceleruje další snižování úhrad. Kvůli selektivní dostupnosti určitých léčiv v některých lékárnách znevýhodňuje většinu pacientů, případně je nutí obíhat lékárny a zjišťovat nejmenší doplatek. Cenová soutěž mezi lékárnami navzájem především dopadá na osoby samostatně výdělečně činné zvláště v menších sídlech. Do hry však stále agresivněji vstupují výrobci, prosazující degresivní marži podle svých představ, aby lékaři za odměnu jejich drahé produkty více předepisovali a lékárny tyto léky činily dostupnými. Lékárnám se sice zvýší obrat, ale s nižším ziskem, a pacienti časem stejně někde jinde budou kvůli zvýšeným nákladům na léky doplácet. Bohužel se s tímto jevem začíná stále více kalkulovat i při stanovování úhrad v procesu kategorizace. Je jen otázkou času, kdy podobné praktiky začnou masivně prosazovat zdravotní pojišťovny. Nazrála doba otevřené diskuse. Máme sílu a spojence, abychom se postavili rázně tomuto vývoji a zároveň měli reálnou naděli, že dojde ke změně? Má ještě smysl bránit ukázněným členům komory, aby naskočili do vlaku jedoucího nejspíše do pekel, zvláště jestli jsou popsané praktiky klasifikovány jako legitimní? Pokud jsou dokonce žádoucí, měla by se konkurence cenou prosadit všude ve zdravotnictví, např. v ambulancích lékařů. Ve výběrových řízeních a při obnovování smluv by cena bodu byla hlavním kriteriem soutěže. Zdravotnická politika státu v lékárenství toho pacientovi hodně dluží. Funguje tady sice neviditelná, ale hodně chromá ruka trhu, většinou v neprospěch pacienta. Ukazuje se, že jsem chybující individuum realizující svůj egoistický zájem uplatnit svou profesi v lékárně, a to s velmi průhledným motivem vydělat peníze a občas si samožerně vychutnat slova chvály, že jsem svému rukojmí-pacientovi pomohl.

4 Farmakoekonomika ve zdravotnictví ČR Potřeba farmakoekonomiky se objevila v souvislosti s omezenými finančními zdroji na zdravotnictví a zároveň zvyšování jeho ekonomické náročnosti. Jejím cílem je především popsat, jak efektivně využívat finančních prostředků pro farmakoterapii. Farmakoekonomika jako samostatný interdisciplinární obor, který se vyvíjí od 60. let minulého století, konečně dostává také v naší republice vědecký základ a bude mít možnost dále se koordinovaně rozvíjet. Byla už založena odborná Česká farmakoekonomická společnost, jejímž předsedou se stal prof. MUDr. J. Švihovec, DrSc., místopředsedou je MUDr. Tomáš Doležal. Společnost se poprvé prezentovala vlastním sympoziem v rámci kongresu s mezinárodní účastí na téma Pokroky ve farmakoterapii 2005 pro lékaře v praxi. Sympozium se uskutečnilo ve Zlíně, v jeho úvodu představil profesor Švihovec Českou farmakoekonomickou společnost. Omožnostech a cílech oboru podrobněji hovořil MUDr. T. Doležal. Na téma čím mohou přispět standardy léčebné péče problematice farmakoekonomiky poté vystoupil MUDr. P. Březovský z ministerstva zdravotnictví. S pohledem zdravotních pojišťoven na farmakoekonomiku účastníky sympozia seznámil doc. MUDr. K. Němeček, CSc., z VZP. Praktický pohled na význam farmakoekonomiky uvedli prof. Švihovec a dr. Doležal v přednášce o farmakoekonomice antibiotické terapie. Farmakoekonomika prevence v kardiologii byla tématem vystoupení prof. MUDr. J. Bultase, CSc., zatímco prof. MUDr. J. Rybka, DrSc., nazval svou přednášku Názorová konverze farmakoekonomiky Dále zazněly odborné názory zástupců ministerstva zdravotnictví VZP i praktiků, v nichž byl shodně potvrzen význam tohoto oboru pro naše zdravotnictví. RNDr. PhMr. IVAN ANDĚL ZEPTALI JSME SE Premiér Jiří Paroubek se začal osobně angažovat v problematice zdravotních pojišťoven. Myslíte si, že tato iniciativa přispěje ke zlepšení jejich platební morálky? PharmDr. DUŠAN HOLEČKO první místopředseda Grémia majitelů lékáren Určitě ne, protože realitu, se kterou se potýkáme, nemají na svědomí pouze zdravotní pojišťovny. Problém se dotýká všech zúčastněných v systému našeho zdravotnictví - pacientů, poskytovatelů zdravotní péče, jejích plátců a v neposlední řadě i státu, který za své pojištěnce - seniory, studenty apod. - odvádí podstatně méně než by měl. Zaměření na jediného aktéra, jímž v případě iniciativy pana premiéra jsou zdravotní pojišťovny, nic nepřinese. Systém zdravotnictví nebude nikdy fungovat, dokud tady nebudou jasná pravidla, rozumně nastavené mantinely a funkční stabilizační prvky. Počínání předsedy vlády ohledně zdravotních pojišťoven na mne působí dojmem předvolební politické aktivity, která odvádí pozornost od skutečnosti, že vyřešení za léta nahromaděných problémů ve zdravotnictví nelze docílit kampaňovitě. Jejich vyřešení není ani v silách jednotlivých politických subjektů. Skutečná vůle k nastartování pozitivních systémových změn se může prosadit pouze na základě konsensu všech politických stran. Mgr. MARIE CIMBURKOVÁ Lékárna U Anděla Strážce, Mikulovice u Jeseníku Ve věci zlepšení platební morálky našich zdravotních pojišťoven jsem spíše skeptik. Na druhé straně je současný předseda vlády už známý tím, že když se do něčeho zakousne, tak hned tak nepustí. V každém případě je ale každá iniciativa určitě lepší než nic. MUDr. MILAN CABRNOCH poslanec Evropského parlamentu Je více než namístě, aby se další premiér ČSSD začal zajímat o situaci ve zdravotnictví a ve veřejném zdravotním pojištění. Na druhé straně pouhý zájem nic neznamená. Zdravotnictví a zdravotní pojištění potřebuje rázné kroky a skutky. Zájem předsedy vlády nemůže změnit platební morálku či hospodářskou situaci zdravotních pojišťoven. Tyto pojišťovny mají zákonem dané příjmy a zákonem dané výdaje. Výdaje neodpovídají příjmům. Je třeba změnit zákon tak, aby výdaje příjmům odpovídaly. Osobně vnímám zájem premiéra Paroubka jako pouhé gesto. Tato vláda nechce ani neumí provést potřebné změny ve zdravotnictví. Bude se vymlouvat a svádět vinu na jiné až do voleb, před kterými opět slíbí každému cokoli. Nevěřím Paroubkovi a nevěřím tomu, že by jeho zájem o cokoli mohl přispět ke změně k lepšímu.

5 ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - pověřilo prezidenta komory, aby formou dopisu reagoval na článek ministryně zdravotnictví v týdeníku Euro. - opakovaně vyjádřilo ostrý nesouhlas s prací ředitelky odboru farmacie na ministerstvu zdravotnictví dr. Bártíkové, která měla v gesci přípravu a realizaci nové vyhlášky o úhradách léčivých přípravků. Prezident komory byl představenstvem pověřen podat v této záležitosti stížnost ministryni zdravotnictví a vyvinout veškeré úsilí, aby se zabránilo opakování chaosu v cenách a doplatcích na léky při změně úhrad. - schválilo tři hlavní témata v rámci návrhu programu porady předsedů OSL. Počet témat byl redukován, aby na akci zůstalo více prostoru k diskusi. Jako hlavní témata byla schválena 1. Degresivní marže; 2. Síť lékáren; 3. Návrh změn řádů ČLK. - schválilo program Evropského lékárenského kongresu, který se uskuteční 11. listopadu na téma Lékárenská péče a systém odměňování lékáren v zemích EU. Pořadatelem bude Zentiva a.s. s garancí ČLK. - rozhodlo nepřidělit body v rámci kontinuálního vzdělávání za účast na kongresu GML, který se bude konat 24. září v Hradci Králové. - Schválilo účast dr. Zajícové na EuroPharmforu 7. a 8. září vrize. - na základě informací přednesených ing. Fuxou ze sekretariátu ČLK konstatovalo, že plnění rozpočtu komory ke 30. červnu probíhá v souladu s plánovanými záměry. LEGISLATIVA: Mgr. Kotlář a dr. Šroub zpracovali a na ministerstvu projednali připomínky k návrhu nové vyhlášky MZ, kterou se stanoví náležitosti a obsah evidence a dokumentace a podrobnosti o způsobu a době uchovávání dokumentace u návykových látek a přípravků. Nad rámec návrhu vyhlášky byla zjišťována možnost vedení opiátové knihy v elektronické podobě. Ministerstvo takový způsob zcela nevyloučilo, proto komora podá příslušný návrh při příští novele. Mgr. Kotlář rovněž upozornil na problematické ustanovení o návykových látkách, jež značně omezuje kompetence farmaceutických asistentů; z diskuse představenstva vyplynul názor, že farmaceutičtí asistenti s návykovými látkami zacházet mohou. Členové představenstva se seznámili s vyjádřením právníka ČSK Mgr. Slavíka k návrhu novely zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, který se ČLK se stomatologickou komorou pokusí prosadit. Představenstvo se seznámilo s připomínkami k návrhu zákona o zdravotnickém zařízení, jež byly odeslány na ministerstvo zdravotnictví. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: K otázce přestavby, případně změny sídla ČLK prezident komory předložil skicu návrhu přestavby podle ing. arch. Flašara. Na zasedání představenstva byl písemně pozván senátor dr. Julínek, aby představil principy lékové politiky, stanovení cen a úhrad léků v rámci svého návrhu reformy zdravotnictví. Ples ČLK a ČSK se uskuteční 25. února Proběhlo setkání s MUDr. Mgr. Strukem, který spolupracuje na Integrovaném projektu akreditace zdravotnických zařízení. Představenstvo pověřilo dr. Chudobu, Mgr. Šnajdrovou, dr. Gondeka a dr. Kopečného dalším jednáním. Z INFORMACÍ VICEPREZIDENTKY ČLK Mgr. L. ŠTĚPKOVÉ: Výroční zpráva ČLK byla předložena ke korektuře členům představenstva. Zpracováním a tiskem byl pověřen p. Mařík. Z INFORMACÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČLK: Mgr. Kotlář referoval o první konferenci Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester (18. června, Praha). Hlavním tématem bylo vzdělání farmaceutických asistentů (zákon č. 96/2004, vyhlášky o činnostech a kreditním systému, atestace a další). Dále seznámil představenstvo se žádostí MZ o spolupráci na přípravě nové vyhlášky týkající se úhrad IPLP. Představenstvo souhlasí se samostatnou vyhláškou, nesouhlasí však se změnou textu (bez řádného odborného a ekonomického vyhodnocení není možné přistupovat k dalším změnám v úhradách IPLP). Mgr. Kotlář byl pověřen vypracováním stanoviska. Dr. Blahuta kladně zhodnotil Konferenci mladých lékárníků na Slovensku (18. června, Bojnice). Dr. Horáček informoval o setkání zástupců Koalice pro zdraví, pacientských organizací a ministerstva zdravotnictví. Proběhlo formou diskuse, hlavním tématem byla nespravedlnost v doplatcích. Mgr. Rybanová absolvovala schůzku se zástupcem firmy GSK na téma LCD monitorů v lékárnách. Sponzorem by byla firma Visual. Nabízí se natočení krátkého spotu - dvakrát po 30 sekundách - s mottem Do lékárny pro lék a pro radu, zdůrazňujícícho odbornost a vzdělanost lékárníků. V současné době je rozmístěno cca 400 LCD monitorů s možností zvýšení jejich počtu až na 600. V rámci dalšího pokusu o navázání spolupráce s lékaři byli o tuto spolupráci písemně požádáni všichni krajští konzultanti, odpověděli však pouze tři z nich. Dr. Bakeš informoval o probíhající přípravě školitelů, jejichž seznam bude umístěn na webových stránkách spolu s informací o náplni školení. Komora rovněž iniciuje schůzku členů komise pro studentské praxe za účasti zástupců vedení obou farmaceutických fakult a několika absolventů odborné praxe v lékárně. Cílem bude vyhodnocení praxí a zároveň diskuse nad úrovní studia na farmaceutických fakultách z hlediska požadavků lékáren. Jako den konání byl navržen 3. listopad. Dr. Holub referoval o setkání zástupců akreditací postgraduální výuky. Kriteria pro akreditaci zdravotnických zařízení měla být předložena v průběhu září, aby v říjnu a v listopadu mohly být podány žádosti pracovišť o akreditaci. (člk, ččl) Podrobný zápis z tohoto jednání najdete na

6 V e spolupráci se společností 1 studio (www.1studio.cz) pro vás Česká lékárnická komora připravila nové webové stránky na známé adrese Mají být rychlým a přehledným zdrojem informací, které potřebujete ke své odborné i administrativní práci, k dalšímu vzdělávání a komunikaci sširší odbornou veřejností. Nový svěží design stránek usnadňuje orientaci a zlepšuje práci s neustále aktualizovanými informacemi. Jak listovat v informacích? Po otevření stránky najdete nahoře a vlevo po straně informační rozcestníky - menu, které doplňuje jednak mapa stránek a dále funkce vyhledávání. Jestli nenajdete odpovědi na své otázky pod hesly v horním nebo levém menu, klikněte si v pravém horním rohu na položku Mapa stránek. Zobrazí se stránka se strukturou webu, odkud se můžete snadno proklikat i do nejvzdálenější sekce. Pokud jste nebyli úspěšní, využijte vyspělého fultextového vyhledávání. Do označeného rámečku vlevo nahoře napíšete požadovaný výraz a inteligentní vyhledávací program pro vás v několika vteřinách připraví soubor odkazů na články, kde se dané slovo vyskytuje ve všech jeho tvarech spisovné češtiny. Účelné je rovněž propojení s mezinárodním vyhledáváním kam se automaticky dostanete po volbě vyhledávacího prostoru. Vpravo pod heslem Nejčtenější články se rychle dostanete k nejatraktivnějším informacím. Informace o ČLK, nejdůležitější rozhodnutí a předpisy najdete mezi Povinnými informacemi. Pestrou paletu seminářů, konferencí a kursů (s termíny, programem i přihláškou) najdete pod položkou Vzdělávací akce. Privátní část webu Rychlá cesta k informacím Abyste měli přístup k odborným diskusím a informacím, zaregistrujte se v jednoduchém formuláři, kam vás zavede odkaz pod polem s vyhledáváním. Stačí zadat rodné číslo a členský kód. Najdete zde i vstup pro registrované. Po ukončení registrace vám bude vygenerováno uživatelské jméno a heslo. Budete mít mimo jiné příležitost přečíst si v elektronické podobě aktuální číslo tištěného ČČL nebo prolistovat starší číslo z archivu. Po přihlášení se v obou menu zobrazí položky určené jen pro vás. Užitečná může být např. Právní poradna a Daňová poradna z horního menu nebo Dotazy a odpovědi z levého menu. Pravděpodobně čas od času zavítáte i do oblasti odborných diskusí. Diskusi můžete samozřejmě i založit pod svým jménem či přezdívkou. Příjemné detaily Obsahovou a vzdělávací část webu doplňuje seznam doporučených odkazů a multifunkční vyhledávání v databázi lékáren v ČR podle místa, části adresy, názvu, klíčového slova, IČO apod. Zvolená kritéria lze využít současně nebo jednotlivě a najít tak optimální množinu lékáren, kterou právě potřebujete. K dispozici bude postupně stále větší množství dokumentů ke stažení v elektronické podobě. Vybrané formuláře vyplníte a odešlete online nebo si je můžete vytisknout. Některé články doplňujeme o ankety, kam můžete svými názory také přispívat. Vaše dotazy a připomínky na nás posílejte přes jednoduchý dotazník, na který vám v co nejkratší možné době bezplatně odpovíme. Přivítáme i jakékoli podněty na rozvoj a vylepšení našeho webu. Snadná správa Asi nejzajímavější část nově vytvořené prezentace je její administrační rozhraní zvané Backoffice. Je přístupné vybraným pracovníkům sekretariátu ČLK, kteří zde mohou velice snadno a rychle nejen zveřejňovat nové textové informace, fotografie a obrázky, různé typy dokumentů ke stažení, ale i doplňovat strukturu navigace, zakládat anketní formuláře a diskusní fóra a také i odpovídat na vaše dotazy. Za vyzkoušení nic nedáte Pokud jste častěji navštěvovali původní stránky na stejné adrese, pravděpodobně jste si všimli rychlejšího stahování stránek, kratšího intervalu mezi odesláním příspěvku do diskuse a jeho zobrazením. Překážkou pro listování stránkami není ani modemové připojení po telefonní lince nebo třeba GPRS připojení mobilního telefonu nebo PDA (kapesní počítač). Jestli web nenavštěvujete pravidelně, určitě ho alespoň jednou vyzkoušejte. Věříme, že budete velmi příjemně překvapeni. Při opakovaných návštěvách zde budete stále nacházet něco nového, můžete se zde setkávat se svými kolegy a být tak stále in s minimální námahou. Těšíme se na všechny vaše ohlasy na nové stránky. (1 studio) 5

7 Ve spojení s lobby? V reakci na úvodník týdeníku The Lancet, který nezakrytě pochyboval o účinnosti homeopatických přípravků, se společnost Boiron CZ, s.r.o., podivuje ve sdělovacích prostředcích jisté souhře okolností. The Lancet článek zveřejnil ve chvíli, kdy byly alopatické léky několikrát během posledních měsíců předmětem značných pochybností, pokud jde o jejich účinnost a pospěšnost. Největší světový výrobce homeopatických přípravků Laboratoire Boiron si klade otázky, jaké jsou důvody snahy diskreditovat homeopatické léky, které ve světě užívá 300 milionů pacientů a předepisuje je 150 tisíc lékařů, kdo má z toho prospěch a jestli je možné, aby se The Lancet spojil s antihomeopatickou lobby. Zároveň Laboratoire Boiron oznamuje, že v příštích třech letech se její investice do výzkumu a studií zvýší osmkrát. Antikoncepce: francouzský paradox V průběhu třiceti let narostl počet žen užívajících antikoncepční pilulky o 20 %, zatímco počet IVG (případů ukončení těhotenství na základě vlastního rozhodnutí žen) se nezmenšil. Jak je možné překonat tento paradox? Laboratoře Wyeth začátkem tohoto roku navrhly, aby byla zvolena antikoncepční metoda přizpůsobená každé ženě. Vroce 1978 používalo antikoncepci 40 procent francouzských žen a v roce 2000 téměř 60 %. Ve Francii užívá kombinovanou estrogen-gestagenovou tabletu asi 5 milionů žen ve věku let, čímž se stává první volbou mezi antikoncepčními metodami. Světová zdravotnická organizace považuje antikoncepční tablety při správném používání za vysoce účinnou metodu. Navíc má mnoho vedlejších příznivých účinků: snižuje výskyt poruch menstruačního cyklu, riziko zánětu vejcovodů, stejně jako riziko rakoviny endometria a vaječníků. Navíc je to pohodlné: 86 % uživatelek uvádí, že jim tato metoda úplně vyhovuje. Ale proč potom počet IVG ( v roce 2002) neklesá? Proč dvě třetiny nečekaných těhotenství připadá na uživatelky antikoncepce? Zapomněla jsem si vzít tabletku! Ještě přesněji: proč 23,1 % těhotenství ukončených IVG je u žen užívajících jako metodu antikoncepce perorálně tablety? Příčinu musíme hledat vtom, do jaké míry je pro ženy obtížné OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v srpnu 2005 Zrušená osvědčení 89/1993 PharmDr. Zdeňka Takáčová, Mlýnská 367, Ivanovice na Hané 174/1996 Mgr. Klára Burešová, Plzeňská 47, Praha 5 277/1998 PharmDr. Anna Hrubá, Puškinova 63, Vyškov 281/1999 Mgr. Bohumil Bláha, Revoluční 40, Krnov 89/2000 PharmDr. Margita Klusáková, Českobrodská 79, Praha 9 9/2001 Mgr. Urszula Bieleszová, Hrabinská 50a, Český Těšín 69/2001 Mgr. Sylva Výduchová, Vodní 5a, Blansko 169/2001 Mgr. Irena Matušková, T.G.M. 42, Nový Bor 133/2002 RNDr. Jaromír Hanza, Metyšova 465, Jilemnice 364/2002 Mgr. Lenka Tomíšková, Polní ul., OD Kaufland, Liberec 59/2003 Mgr. Kateřina Karbanová, U kostela - OC Kaufland, Jablonec n. Nisou 250/2003 Mgr. Heda Šupová, Budějovická 59, Jesenice 424/2003 Mgr. Leoš Guryča, U Dukelských bojovníků 156, Znojmo 73/2004 Mgr. Tomáš Kopp, České mládeže 456, Liberec /2004 Mgr. Tatiana Borovičková, Nádražní 15, Staňkov 211/2004 Mgr. Michal Oriniak, nám. Přemysla Otakara II. č. 88/26, České Budějovice 252/2004 Mgr. Milana Bartušková, Jana Palacha 1561, Pardubice 10/2005 Mgr. Monika Tomková, Trávník 29, Přerov 37/2005 Mgr. Petr Papuga, Náměstí T. G. Masaryka 7, Havířov-Šumbark 100/2005 Mgr. Lucie Košařová, Nové náměstí 10/1250, Praha /2005 PharmDr. Jarmila Drugdová, Královéhradecká 418, Klášterec nad Ohří 143/2005 PharmDr. Ludmila Soukupová, Bohosudovská 1882, Teplice 147/2005 RNDr. Jana Klofáčová, Ortenova 188, Kutná Hora Vydaná osvědčení z července 236/2005* PharmDr. Mikuláš Danihelka, A lékárna v Kauflandu, Kadaňská ul., Žatec, provozovatel MS-PHARM s.r.o. srpen 237/2005* Mgr. Lenka Červená, Lékárna Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, Metyšova 465, Jilemnice, provozovatel Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 238/2005 PharmDr. Anna Hrubá, Lékárna HELIOS, Puškinova 63, Vyškov, provozovatel HELIOS Lékárna Vyškov s.r.o. 239/2005 Mgr. Milana Bartušková, Lékárna U Kapitána, Jana Palacha 1561, Pardubice, provozovatel PharmDr. Pavel Řádek 240/2005* PharmDr. Lucia Andorková, Lékárna Galerie, Radlická 117, Praha 5, provozovatel Medyx CZ a.s., 241/2005 PharmDr. Richard Lachs, Lékárna U Richarda, Sámova 220/4, Praha 10, provozovatel ZAXO, a.s. 242/2005 Mgr. Danuše Heczková, Lékárna Na Hrabinské, Hrabinská 50a, Český Těšín, provozovatel Mgr. M. Myrdacz 243/2005 PharmDr. Jana Cepková, Lékárna u Kauflandu, U Dukelských bojovníků 3632/156, Znojmo, provozovatel Česká lékárna, a.s. 244/2005 Mgr. Heda Šupová, Lékárna Cedr Jesenice, Budějovická 59, Jesenice, provozovatel Kailas CZ spol. s r.o. 245/2005*Mgr. Stanislav Klimeš, EUROLÉKÁRNA Zbraslav, Žitavského 496, Praha 5, provozovatel Eurolékárna s.r.o. 246/2005 PharmDr. Lubomír Šťáva, Eurolékárna U Radnice, Nové náměstí 10/1250, Praha 10, provozovatel Eurolékárna s. r.o. 247/2005* PharmDr. Petr Koudelka, Lékárna Rotava, Sídliště 603, Rotava, provozovatel LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. 248/2005 PhMr. Milouš Plura, Lékárna VIKTORIE, Revoluční 40, Krnov, provozovatel PHARMACY s.r.o. 249/2005* Mgr. Alice Dosedlová, Lékárna EUPHRASIA s.r.o., Fryčajova 18, Brno, provozovatel EUPHRASIA s.r.o. 250/2005 Mgr. Kateřina Karbanová, Lékárna Velké Hamry, Velké Hamry 439, provozovatel Mgr. Kateřina Karbanová 251/2005* Mgr. Miroslava Krunková, Lékárna Clara, náměstí Horníků 460, Rtyně v Podkrkonoší, provozovatel Mgr. Bohuslava Krunková 252/2005 Mgr. Marcela Haviarová, Lékárna Pod Věží, Kostelní 168, Domažlice, provozovatel MUDr. Hynek Faschingbauer 6

8 253/2005 PharmDr. Radim Valášek, Lékárna Vršovická, Vršovická 38, Praha /2005 Mgr. Irena Matušková, Lékárna Krásná Lípa, Křinické náměstí 12, Krásná Lípa, provozovatel Mgr. Irena Matušková 255/2005 Mgr. Eva Peterková, Lékárna Obzor, Růžová 1280, Most, provozovatel EUROPHARM s.r.o. 256/2005 Mgr. Jana Tóthová, LÉKÁRNA ZLATÝ ZUBR, Trávník 29, Přerov, provozovatel Mgr. Vlasta Chytilová 257/2005 PharmDr. Kateřina Beranová, Lékárna Helios, Vodní 5a, Blansko, provozovatel PharmDr. Kateřina Beranová 258/2005 PharmDr. Jana Nachtigalová, Lékárna PAPAVER, Štúrova 1283, Praha 4, provozovatel Lékárna PAPAVER s.r.o. 259/2005 PharmDr. Marcela Pinkrová, Lékárna U Matky Boží, Nádražní 15, Staňkov, provozovatel Lékárna U Matky Boží s.r.o. 260/2005 PharmDr. Ludmila Fošenbauerová, Lékárna U Bílého orla, nám. Přemysla Otakara II. 88/26, České Budějovice, provozovatel Lékárny Lloyds s.r.o. 261/2005 Mgr. Ludmila Mikolajková, Lékárna Mariana, Sokola Tůmy 3, Ostrava-Hulváky, provozovatel Lékárna Belladona s. r.o. 262/2005 Mgr. Elena Mareková, Lékárna U Zlatého lva, T.G.M. 42, Nový Bor, provozovatel Českolipská lékárenská společnost, s.r.o. 263/2005 Mgr. Marie Tichá, Lékárna U Kauflandu, Ortenova 188, Kutná Hora, provozovatel Česká lékárna, a.s. 264/2005 Mgr. Daniel Krulich, Lékárna v Kauflandu, U Kostela 4754/37, Jablonec nad Nisou-Mšeno 265/2005 Mgr. Hana Škapová, Lékárna U Kauflandu, Polní ul. - OD Kaufland, Liberec, provozovatel Česká lékárna, a.s. 266/2005 PharmDr. Zdeňka Takáčová, Lékárna Sidonia, spol. s r.o., Mlýnská 367, Ivanovice na Hané, provozovatel Lékárna Sidonia, spol. s r.o. 267/2005 Mgr. Zuzana Rainerová, Lékárna u Kauflandu, Bohosudovská 1882, Teplice, provozovatel Česká lékárna, a.s. 268/2005 Mgr. Tomáš Kopp, Lékárna AMANITA, České mládeže 456, Liberec 23, provozovatel WEILCHEN a.s. 296/2005 Mgr. Petr Palatka, Lékárna Kraslice, Poliklinika, Havlíčkova 1431, Kraslice, provozovatel LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. * = nová lékárna (člk) zapojit užívání tablet do každodenního života. Důkazem toho je průzkum Coraliance (Perorální antikoncepce a její dodržování), jehož se zúčastnilo žen. Zjistilo se, že 23 % žen zapomnělo užít tabletu minimálně jedenkrát v posledním sledovaném cyklu (nejvíce případů - 42 % připadá na první týden po menstruaci, při opětovném užívání tablet) a že 14 % žen přestalo po tomto vynechání užívat tablety úplně! Autoři si kladou otázku, jestli jsou antikoncepční metody přizpůsobeny individuální situaci žen. V konečném důsledku výběr antikoncepční metody ajejí úspěšnost závisí na několika faktorech: věk, společensko-kulturní situace (postavení), rodinný stav, citový stav a sexuální život. Autoři kladou důraz na větší sladění antikoncepční metody se sexuálními a společenskými zvyky ženy. Vprosinci 2004 agentura ANAES vydala seznam doporučení určených zdravotníkům. V něm žádá uplatňování konzultací a individuální preskripce u každé klientky a bere přitom v úvahu ipsychologické, sociologické a ekonomické faktory. Čím více totiž zapojí lékaři pacientku do výběru antikoncepční metody, tím je menší šance na neúspěch. Přeložil PharmDr. MARTIN STANKOVIČ Zájem o studium na FaF VFU Brno Toto strojem psané, a tedy hůře čitelné sdělení z 5. března 1958 nařizuje všem promovaným lékařům okresu, kteří se, podepisuji Dr, aby soudruzi promovaní lékaři od tohoto podpisu upustili. Tehdejší vedoucí zdravotního odboru rady Okresního národního výboru v Aši jim připomíná, že to není zákonité, ale trestné. Přiznám se, že nevím, zda v těch letech lékaři vůbec nějaký titul používali. Ale nás, kteří máme v titulech zmatky, je jistě více. Jinak by si ani ne padesátiletá magistra z lékárny na vizitku před své jméno nepsala PhMr. Zajímavý dokument nám ze svého archivu poslal RNDr. Petr R. Palouš. Lze jen souhlasit s jeho názorem, že taková kuriozita nejen pobaví, ale dovede i k zamyšlení nad středoevropskou titulománií. Ve světě už se to dávno příliš nenosí. (jh) Ostudium farmacie na Farmaceutické fakultě VFU Brno je již několik let přibližně stejně velký zájem. Počet přihlášených uchazečů v přijímacím řízení pro akademický rok byl Co do struktury přihlášených tradičně převládal zájem žen, kterých bylo 866 (85,6 %), mužů bylo 146 (14,4 %). Z ČR bylo 875 uchazečů (86,5 %). Celkový počet zahraničních uchazečů dosáhl počtu 137 (13,5 %), dominovali zájemci o studium ze SR (129, tj. 12,7 %, resp. 94,2 %). Zbývajícími byli adepti studia farmacie z Izraele, Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a Kypru. Za roky si podalo přihlášku ke studiu na Farmaceutickou fakultu VFU Brno uchazečů, z toho z ČR, tj. 95,1 %, 629 ze SR, tj. 4,4 % a 66 (0,5 %) z dalších zemí. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo studentů. První promoce absolventů proběhly , celkový počet absolventů k dnešnímu dni je 848 (680 žen, 80,2 %), z toho 11 občanů jiných států. (JK) 7

9 ODBORNÉ SEMINÁŘE 2005 Přihlášky na jednotlivé akce s uvedením data a místa konání a samozřejmě osobních dat (jména, příjmení, titulu, resp. členského čísla či adresy pracoviště + kontaktního telefonu) zasílejte do pražského sekretariátu komory (fax , Hradec Králové (FaF, Heyrovského ul., posluchárna A, začátek v 9.30 hodin) so Spánkové poruchy a farmakologická léčba - vhodnost indikace, úskalí farmakoterapie, klinické kazuistiky Poruchy biorytmu a léčebné přístupy, klinické kazuistiky (doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., a kolektiv autorů) Ostrava (Dům techniky, Mariánské nám., začátek v 9 hodin) so Lokální kortikoidy, využití v dermatologii, kazuistika perorální dermatitidy (MUDr. Veronika Pallová) Správná dispenzace antimikrobních látek (PharmDr. Marie Zajícová) Olomouc (Hotel Sigma, začátek v 8.30 hodin) so Onkologie I (MUDr. Jan Novotný, MUDr. Karel Cwiertka) INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE Praha (Hotel ILF, Budějovická, 1. patro, místnost č. 5, začátky v 18 hodin) Pozor: pouze pro omezený počet účastníků Přihlášky zasílejte na adresu: nebo tel linka 220 st Kazuistiky pacientů, klinický přístup v dispenzaci (Mgr. Daniela Fialová, MUDr. Ivana Doleželová) st Kazuistiky pacientů, klinický přístup v dispenzaci (Mgr. Lucie Driová, PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Lenka Hošková) Teplice (Dům kultury, začátky v 9.30 hodin) so Poruchy činnosti štítné žlázy (MUDr. František Kulič) so Alergie (MUDr. František Kulič) Partnery interaktivních seminářů jsou AstraZeneca, Pharmos, Zentiva CZ, GlaxoSmith Kline, Lek Pharma Vinobraní klinické farmacie VII Ve dnech pořádají sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Praha a katedra sociální a klinické farmacie FaF UK Hradec Králové tradiční Vinobraní klinické farmacie. Tentokrát na téma Aktuální problematika revmatických onemocnění, odhalování a řešení rizik farmakoterapie. Tato akce se uskuteční v zámku v Mikulově. PROGRAM Pátek (zahájení ve hod.): Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Úvod do farmakoepidemiologie PharmDr. Josef Suchopár: Léky stažené z trhu - příčiny a důsledky MUDr. Jan Petráček: Pozadí regulačních zásahů na příkladu NSAID a cisapridu Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Chyby v používání léčiv PharmDr. Josef Suchopár: Lékové interakce MUDr. Michal Prokeš: Kazuistiky lékových interakcí PharmDr. René Mach: Interakce z pohledu veřejného lékárníka Následuje panelová diskuse, po ní společenský večer s prezentací vín. Sobota : workshopy Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.: Coxiby 2005 MUDr. Marta Olejárová, CSc.: SYSADOA z pohledu medicíny založené na důkazech MUDr. Helena Dejmková: Diagnostika a terapie lymské artritidy Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.: Biologická léčba revmatoidní artritidy MUDr. Kateřina Jarošová: Farmakoterapie juvenilní idiopatické artritidy MUDr. Gabriela Šimková: Novinky v léčbě osteoporózy Panelová diskuse, poté workshopy Více informací na: Prognózovaný objem trhu s cytostatiky určenými k léčbě karcinomu prsu má do roku 2012 překročit 6 miliard USD. Pro srovnání - v roce 2002 činil 2,7 miliardy USD. Výdaje farmaceutického průmyslu za reklamu orientovanou přímo na spotřebitele vzrostly od roku 1997, kdy činily 1,1 miliardy USD, o 61 % na hodnotu 2,8 miliardy USD v roce Představovaly tak více než 13 % nákladů farmaceutických společností vynaložených na marketingové účely u léčiv, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Předpokládá se, že hodnota trhu s léčivými přípravky používanými k léčbě periferní neuropatie se do roku 2012 přiblíží 1 miliardě USD. Uvedeným onemocněním trpí v USA, Evropě a Japonsku více než milion lidí. Projekce růstu počtu těchto pacientů počítá s každoročním nárůstem o 2,5 %. ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA LÉKŮ Trh s léčivými přípravky k léčbě obezity má podle předpovědi dosáhnout v roce 2009 objemu dvou miliard USD. Pro porovnání - v roce 2002 to bylo 735 milionů USD. Evropský trh léčiv aplikovaných v rámci intervenční kardiologie měl v roce 2003 hodnotu 578,7 milionu USD. Do roku 2009 se očekává růst na hodnotu 643 miliony USD. Některé farmaceutické společnosti vydávají při vývoji nových léčiv více než 10 milionů dolarů ročně na spoluúčast s dalšími subjekty. Do roku 2012 se očekává nárůst trhu s přípravky indikovanými k terapii lidského papillomaviru (HPV) ze 135 milionů USD v roce 2002 na 1,4 miliardy USD. Tento virus, který se šíří pohlavním stykem, postihuje téměř 70 % sexuálně aktivní populace. Nedojde-li ke včasnému zahájení léčby, přechází nemoc do chronického stadia; uvádí se, že 99 % případů rakoviny děložního čípku je způsobeno právě infekcí HPV. Karcinom čípku je v rozvojových zemích příčinou úmrtí téměř 250 tisíc žen ročně. V roce 2005 obdržela WHO grant 7 milionů USD od nadace Bill & Mellinda Gates Foundation na vývoj a uvedení vakcíny HPV jako účinnou prevenci vzniku rakoviny děložního čípku. (Par)

10 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Česká farmaceutická společnost, Spolek moravskoslezských farmaceutů vás zvou na XXXVII. přednáškový večer Uskuteční se ve středu 12. října 2005 v hod. ve velkém sále Domu techniky v Ostravě - Mariánských Horách, tentokrát s podporou firmy Baxter. Program: Vybrané infekční nemoci, jejich léčba a prevence Přednáší: MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., přednosta Infekční kliniky FNsP Ostava (5 bodů) Přečetli jsme Jak uvedl deník Právo 12. září - Některé české firmy si příliš nelámou hlavu s dodržováním státem regulovaných cen. Prakticky každá druhá kontrola ukázala předražení zboží a služeb, například léků. Zákazník tak ve zvýšené ceně zaplatí často i náklady na reprezentaci, reklamu, na soukromá vozidla anebo třeba i smluvní pokuty. Dále se konstatuje, že nejhůř dopadlo zdravotnictví: Například v lékárnách byly závady zjištěny z 23 kontrol ve třinácti případech, většinou šlo o ceny individuálně připravovaných léků. V očních optikách byla předražená každá z dvanácti kontrolovaných zakázek na základě předpisu lékaře. Lépe nedopadly ani stomatologické laboratoře, kde ze 68 kontrol jich 64 skončilo uložením pokuty. Také dvacet zubních lékařů z 21 kontrolovaných mělo s kontrolory problémy. V několika případech to bylo proto, že do ceny svých výkonů zakalkulovali leasingové splátky na zařízení svých ordinací a že jim pacienti také přispívali na jejich zdravotní a sociální pojištění. V jednadvaceti nemocnicích z 396, na které si posvítili kontroloři, předražili umělé přerušení těhotenství. Stotisícové pokuty zaplatil za svá provinění např. chebský Chevak, pražské firmy Biomed či Dentamed. SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Metronidazol Tato účinná látka je u nás registrována řadu desetiletí v mnoha lékových formách. Je zlatým standardem v léčbě anaerobních bakteriálních infekcí a trichomoniázy (v cestovní medicíně i k léčbě amebiázy). Protibakteriální účinek spočívá ve vstupu metronidazolu do bakteriálních nebo protozoárních buněk a narušení syntézy DNA, čímž dochází k buněčné smrti. V ambulantní praxi je lék vnímán pouze jako léčivo v oblasti infekčních gynekologických onemocnění (léčba trichomoniázy - u obou partnerů). V nemocniční chirurgii je v parenterální formě určeno k léčbě závažných infekcí vyvolaných citlivými anaerobními bakteriemi. Lze ho použít také v profylaxi postoperačních infekcí u pacientů po kolorektálním chirurgickém výkonu (Metronidazol inf.). Pro topické použití je používán dermatology i gynekology. U nás jsou registrovány gely či krémy s obsahem metronidazolu k léčbě zánětlivých kožních papul či pustul a k léčbě erytému při Acne rosacea (Rosalox crm 1%, Rozex gel 0,75%). Gynekologové indikují metronidazolové vaginální tablety k léčbě bakteriálních vaginóz (Entizol vag. tbl.), někdy i v kombinaci s antimykotiky (Klion D vag. tbl.). Existují i další indikace v interní medicíně ale ty jsou spíše podloženy pouze empiricky a nejsou v registrovaných dokumentech (léčba jaterní encefalopatie, Crohnovy choroby, infekce Helicobacterem pylori nebo vaginální infekce Gardnerelou vaginalis). Dávkování se liší podle typu infekce a způsobu podání. Pro i.v. podání v chirurgických indikacích se dávka pohybuje mezi 1 g a max. 4 g denně. Obvykle by se mělo přecházet po několika dnech na obdobnou dávku per os po zlepšení klinického stavu. Finanční úspora při tomto přechodu z i.v. na p.o. je až desetinásobná, ale chirurgové si to příliš neuvědomují. Tablety Entizolu jsou pro lékaře pevně spjaty obvykle pouze s léčbou trichomoniázy. Tato indikace vyžaduje p.o. 2 g v jedné nebo dvou dávkách, jiné schéma může být 250 mg 3x denně po dobu 7 dní. Pokud je používán topicky v dermatologických indikacích, má se aplikovat a vtírat v tenké vrstvě 2x denně na postiženou plochu. Vaginální formy pak 2x denně po dobu 5 dní. Závažné interakce mohou nastat spolu s antikoagulancii (jejich účinek je současně s metronidazolem zvýšen), a s disulfiramem (Antabus), kdy může vyvolat až psychózu nebo stavy zmatenosti. Metronidazol může být podán pacientům teprve 2 týdny po vysazení Antabusu. Obdobně probíhá i interakce s alkoholem (disulfiramový efekt) - návaly, zarudnutí, palpitace, tachykardie, nausea, zvracení. Tato skutečnost by proto měla být při dispenzaci vždy zmíněna. Zajímavá a poměrně neobvyklá je interakce s hliníkem - roztok metronidazolu nebo krém by neměly přijít do kontaktu s hliníkovým nádobím nebo zařízením, protože dojde ke změně jeho barvy na oranžovou až červenou. Nežádoucích účinků může nastat poměrně hodně a lze je nalézt v AISLP, pouze některé z nich zmíníme i v dispenzačním minimu: perorální formy mohou být užívány s jídlem, aby se zabránilo GIT dyskomfortu, pokud nelze polknout tablety celé, lze je i rozdrtit, vyptejte se na ostatní medikaci, aby se předešlo nevhodným interakcím, hlavně na warfarin a disulfiram - prodiskutovat s lékařem, pacient si má mýt ruce před a po aplikaci topických a vaginálních forem, zamezit kontaktu látky s okem, případné kosmetické krycí prostředky nanášet až na metronidazol, po systémovém podání může dojít u pacienta k tmavšímu zabarvení moči a kovové chuti v ústech, během léčby trichomoniázy zabránit možné reinfekci také sexuální zdrženlivostí, léčit by se měl i partner, některé vaginální krémy s metronidazolem obsahují minerální oleje, které mohou oslabit ochranný účinek kondomů - přetrvává až 72 hodin po ukončení léčby PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Ve Vidnavě je jediná lékárna už 236 let Jestli jste nikdy neslyšeli o Vidnavě, samotná obec přímo na hranicích s Polskem si to nezaslouží. Kdysi kvetoucí město v bývalých Sudetech s fungujícím průmyslem i službami, gymnáziem a dokonce bohosloveckou fakultou, obklopené loukami, lesy i horami, se rozvíjelo díky pracovitému drtivou většinou německému obyvatelstvu. Čas byl ale k Vidnavě a jejím občanům nemilosrdný. Po odsunutých Němcích tady chátraly nejen měšťanské domy s barokními a empírovými fasádami a štíty. Devastaci podléhaly i jiné objekty a průmysl zašel v posledních letech na úbytě definitivně. Jaroslava Hořanská Odjakživa tady byla jediná lékárna. O její historii a osudech jejích majitelů by současný provozovatel lékárny U Černého orla PharmDr. Vít Starý mohl vyprávět donekonečna, i když pochází ze Znojma. Do Vidnavy přišel s rodiči. Otec, vojenský lékař propuštěný z armády po nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa, Než PharmDr. Marie Stará následovala manžela do Vidnavy, pracovala v lékárnách větších měst. Menších lékáren než U Černého orla prý už v Česku není. Má to své klady i zápory. Když má laborantka třeba dovolenou, oba lékárníci musejí zvládnout všechno sami. První lékárník Johann Sarkander Bonora, rodem z italské Padovy, získal ve Vidnavě koncesi v roce 1769, ovšem zvlášť dobře se mu nevedlo. Stěžoval si úřadu, že mu lékaři neposílají žádné recepty ke zhotovení, sami připravují léčiva a jeho prosby o odstranění tohoto nešvaru nic nepomáhají. Zásoby léčiv a bylin se mu musí kazit, když není jejich odbyt. tu nastoupil jako obvodní lékař, maminka RNDr. Jarmila Stará vystřídala PhMr. Jana Škardu, který už byl v důchodovém věku a Lékárenská služba za něho zrovna hledala náhradu. Dnešní podoba lékárny v přízemí novorenesančního domu z poloviny 19. století je také její zásluhou. V roce 1974 ve zdevastované vlhké budově plíseň zasahovala až do prvního patra. Bylo štěstím v neštěstí, že původní historický nábytek v lékárně zůstal. Lékárníci sem za minulého režimu jezdili sloužit za trest, tudíž o nějaké změny ve vybavení neměli zájem. Jarmila Stará, posluchačka profesora Solicha a docenta Ruska, která měla vždy úctu k památkám, byla potěšena, že se Lékárenská služba v Šumperku rozhodla kdysi krásný měšťanský dům rekonstruovat. Než učni tehdy ještě fungujícího Středního odborného učiliště - budoucí stolaři - opravili jedinečný secesní nábytek, expedovala doktorka Stará v jedné místnosti Správy bytů, kam si přinesla kufr léků. Výsledek celkové rekonstrukce je obdivuhodný. Tára i regály s původními stojatkami stále znovu poutají pozornost pacientů a příjemně překvapují náhodné návštěvníky. Jarmila Stará s manželem koupili celý dům od obce v roce 1993, lékárnu zprivatizovala o dva roky později. Po půl roce společné práce se synem pak v roce 1997 odešla do důchodu. Kolega Vít Starý předtím získal profesní zkušenosti v Jeseníku, během vojenské presenční služby v Plzni, později v Žulové, za čas v ústavní lékárně Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko, ale i v olomoucké Lékárně Salve v Kateřinské ulici. Kolikrát si ani nevzpomenu, co jsem pacientům radil, když mi přijdou uzdravení poděkovat, říká doktor Vít Starý. Zároveň zdůrazňuje, že dnes musí být lékárník i obchodník, ale nemůže jít jen o čistý byznys. Ruka trhu je nastavena proti pacientovi. Byla to škola života k nezaplacení. Z Lékárny U nádraží v Olomouci se za ním zakrátko do Vidnavy vydala i s jejich malou dcerkou manželka PharmDr. Marie Stará. Jistě pro ni nebylo jednoduché zvykat si na provoz v typické jednokoňce, když zatím žila i pracovala ve velkých městech. Informaci, že Lékárna U Černého orla je na Jesenicku nejstarší provozovanou lékárnou, doplňuje Vít Starý zamyšlením, že problémy, které měli jeho předchůdci, ukazují na krásu i tragédii tohoto oboru, protože historie se opakuje: Dva městští chirurgové, z nichž jeden byl dokonce starostou, se snažili škodit lékárníkovi Thomasovi Nowotnemu kolem roku 1821 tím, že zhotovovali léčiva ve svých domácích lékárnách. Nowotny si opatřil doličné předměty a udal oba v Opavě. Před tím, než však u nich úřad udělal revizi, dostali zavčas upozornění, takže stačili všechno odstranit. I jeho nástupce lékárník Josef Tropper žádal v roce 1826 krajský úřad o ochranu proti fušování zdejších lékařů a k tomu napsal, že si těžko může stěžovat na ostatní fušery, když mu říkají, že pan starosta podniká totéž nerušeně. 10

12 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Současný jediný praktický lékař ve Vidnavě, MUDr. Jan Krejčí, tady začal ordinovat stejně jako doktor Vít Starý v roce Vzájemně se ctí, ale oběma to ulehčuje život jen částečně. Lidé nemají práci, častěji chodí k lékaři, a ten - zavalený administrativou, to také nemá jednoduché. Podle posledního sčítání obyvatel má Vidnava 1395 občanů, což je o polovinu méně, než jich bylo před sto lety. Žije tu nyní třináct národností, k pevně zakořeněným komunitám patří například Řekové. Postupně se tu usazovali Romové, najdete tu i Rumuny a další. S třiatřicetiprocentní místní nezaměstnaností jde o nejpostiženější místo mikroregionu na Jesenicku. Poté, co skončila továrna na šamotové cihly, byla zrušena pobočka spořitelny a zkrachovalo zemědělské družstvo, se zavřely také brány továrny produkující kožené výrobky. Kromě praktického lékaře v obci ordinuje jeden stomatolog, dojíždí gynekolog a pediatr. Nebýt učitelů základní školy a základní umělecké školy, dalo by se vysokoškoláky spočítat na prstech dvou rukou. Jak se tady žije lékárníkům? Zatímco Marie expeduje, Vít Starý vypráví bez přikrašlování: Práce s našimi pacienty je většinou bezproblémová. Zažil jsem chování některých pacientů v lékárnách ve větších městech, ale v malé je konfliktních situací mnohem méně. I u nás se kdysi lidé rozčilovali, že musejí na léky doplácet, po čase rezignovali. O situaci ve zdravotnictví se v poslední době mluví v televizi a píše v novinách častěji, takže občané i tady na konci světa ví, že my ceny léčiv ovlivňujeme minimálně, že jsme před pacienty ti poslední v řadě. Ale nemůžeme čekat, že si nevšimnou, které lékárny v jiných místech mají nižší nebo žádné doplatky. Nejhorší je, že lékárník dodržující předpisy vypadá dokonce před věrným pacientem jako vydřiduch, který si mastí kapsu. Vadí mi, že ti, co nepostupují lege artis, jsou v případě doplatků za dobrodince. Říkáme lidem, že každý si může vybrat, kde si lék vyzvedne, ale že je v našem společném zájmu, aby ve Vidnavě lékárna zůstala. Knám chodí pacienti i pro první pomoc. Ošetřujeme krvácení z nosu, kožní problémy a další potíže, kolikrát si ani nevzpomenu, co jsem pacientům radil, když mi po čase přijdou uzdravení poděkovat. Tady nás vidí opravdu jako lékárníky, kteří jim pomohou, uklidní, že se jejich problém dá zvládnout, nebo je pošlou k lékaři. V očích pacientů a klientů jsme na stejné úrovni jako lékaři. Ptají se nás i na takové záležitosti, jestli by měli změnit zdravotní pojišťovnu nebo proč jim doktor napsal zrovna tyto tabletky. Akotázce, jak se nám žije? Když jsem vyrůstal, práce lékárníka mi připadala tím pravým povoláním. Profese, kterou jsem studoval, teď zabírá méně než polovinu mého času, zbytek je papírování. Dalo by se slušně žít a přežít, pokud bychom všichni měli stejné podmínky a všem se měřilo stejně. Když dřete v malé lékárně léta bez dovolených, děti vidíte vyrůstat jen v neděli, a potom stojíte v pojišťovně jako prosebník, i když jde o peníze, které jste poctivě vydělali, říkáte si, kam asi naše profese a celé zdravotnictví spěje. Ve VZP slyšíte měli jsme vám zaplatit před dvěma měsíci, ale teď platíme květen a červen zas jindy. honí se vám hlavou, kolik faktur je třeba zaplatit příští týden a jak to udělat. Přepadá vás bezmoc z trapného postavení vůči distributorům, do jakého se dostáváte ne vlastní vinou. Turisté sem zavítají jen náhodou, protože chybí hraniční přechod pro auta, natož železniční přechod, který tady byl za první republiky. Jsme členy Evropské unie, ale pro obec to nic nepřineslo, lidé berou poslední léta jako velký úpadek. Jestli máte dojem, že dnes máme lékárnu plnou lidí, důvodem je to, že je pátek dopoledne, a taky zrovna ordinuje dětská lékařka z Jeseníku. Přesto slevové a věrnostní karty považuji za morální degradaci profese. V naší rodině bylo lékárenství vnímáno jednoznačně jako zdravotnictví. Doba s sebou nese, že lékárník sice musí být i obchodník, ale přece nemůže jít jen o čistý byznys. Ruka trhu je nastavena proti pacientovi, aniž si to on sám vůbec uvědomuje. Uvedu jen jeden příklad: nemůžeme mít zásoby na takové úrovni, jak bychom potřebovali, pacienti si pro některá další balení musejí přijít druhý den ráno. Nevím, jakým směrem půjde české lékárenství. Osobně bych nechtěl pracovat v lékárně tzv. anglosaského typu, abych musel v zájmu přežití prodávat třeba prací prášky. Uvědomuji si, že německý a rakouský model začínají být v defenzívě. Ale říkám si, že buď budu důstojným nástupcem tradic českého lékárenství, nebo tady s těmi paraleny, acylpyriny a ibuprofeny skončíme, a dům slékárnou, zapisovaný v současnosti do seznamu kulturních památek, zůstane muzeální připomínkou dob minulých. Lékárnu U Černého orla na Mírovém náměstí najdete v novorenesanční budově z poloviny 19. století. Dům, který zdobí sochy Hygiey a Panacey - dcer boha uzdravování Asklepia, by měl být brzy zapsán do seznamu kulturních památek. Rozhovor s PharmDr. Vítem Starým by mohl pokračovat mnohem déle. Je archetypem pana lékárníka, který ctí své povolání i historii, je radním i rádcem. Seznámí vás s Vidnavou lépe než profesionální průvodce cestovní kanceláře. Díky němu i v místě, kde lišky dávají dobrou noc, objevíte nečekané kouzlo. Kolega Starý se jako správný obecní zastupitel pochlubí schopnými spoluobčany (zmíní třeba učitele, který vytvořil jedinečný památník česko-německého usmíření), upozorní na městskou památkovou zónu, zámek, opravenou radnici i přírodní krásy v širokém okolí. Tvrdí, že povahou není zrovna optimista, a tím více prý postrádá alespoň světélko v tunelu, že jednou bude českým lékárníkům lépe. To zároveň vyvrací úvahou na webových stránkách Lékárny U Černého orla, že dnes pětiletý syn Vojtěch bude možná jednou lékárníkem jako jeho rodiče. A doktorka Marie Stará? musí mít optimismu nejméně za dva. Jak jsme ji viděli za tárou, je právě ona ta klidná síla, laskavá i rozhodná paní lékárnice s nezbytným odstupem, která za dob lepších i horších dohlédne na to, aby lékárna ve Vidnavě zůstala. Foto: ČČL - V. VRBOVSKÝ 11

13 K aždoroční kongres International Pharmacy Student`s Federation (IPSF) se letos konal v německém Bonnu, proto odpadly pravidelné problémy se sháněním sponzora na drahou letenku. Cestu vyřešila nepříliš pohodlná, ale levná jízda autobusem. Měl jsem štěstí být jedním ze čtyř vyslanců, kteří reprezentovali Českou republiku na mezinárodní půdě. IPSF je nevládní, nepolitická organizace zaměřená na studium a prosazování zájmů studentů farmacie a podporu jejich mezinárodní kooperace. S tímto cílem byla založena osmi studentskými organizacemi v Londýně roku 1949 a dnes reprezentuje okolo studentů farmacie a čerstvých absolventů z 61 zemí. Za roční členský příspěvek získají jednotlivé asociace možnost ú- častnit se programů IPSF, jako jsou např. zahraniční praxe a také právo hlasovat na valné hromadě, hlavní náplni kongresu. Česká republika je díky SČSF plnohodnotným členem a po boku zemí jako jsou USA, Kanada, Austrálie, Francie nebo Spojené království může spolurozhodovat o budoucnosti IPSF. Náš příjezd nebyl ničím výjimečný. S pověstnou precizností se o nás postarali němečtí organizátoři. Poprvé jsem mezinárodní atmosféru okusil v hotelové hale a musím říci, že mi okamžitě zachutnala. Ve frontě u re- 12 Čeští studenti na kongresu v Bonnu nezaháleli Chi-Sheng (na snímku vlevo) na mezinárodním kongresu studentů farmacie zastupoval Taiwan, neméně sympatické Keiko a Ozimi jsou z Japonska (mezi nimi autor tohoto článku Zdeněk Spáčil). O všechny delegáty se němečtí organizátoři postarali s pověstnou precizností. Zdeněk Spáčil gistrační desky se tísnili Evropané, Arabové i Asiati, sem a tam kmitali bledí seveřané i opálení jižané, vysocí Islanďané i malé Indonésanky. Prostě pohled, o který člověk nezavadí dokud nevytáhne paty z domu. Postupně jsem probouzel svou dosud stále dřímající angličtinu, oficiální jazyk IPSF, vyměnil první vizitky a pozdravil staré známé z Japonska. Člověk za malou chvíli pozná mnoho nových lidí, uslyší desítky nezapamatovatelných jmen a odnese si spoustu potravy pro adresář své ové schránky. Další den začal oficiální program valné hromady, zahajovací ceremoniál předávání vlajek, úvodní slovo, zprávy členů výboru za uplynulý rok. Zasedání se účastnilo 26 zemí s hlasovacím právem a některé další v pozici pozorovatelů zasahovaly do diskuze. Zpestřením náročných rozhovorů byl turnaj v tzv. Patient Counselling. Ve stručnosti jde o to vyzkoušet si dispenzaci nanečisto. Stojíte za tárou a přijde pacient (herec, lékárník nebo zkušenější kolega), který má buď recept s nevhodně interagujícími léky nebo žádá některé volně prodejné léky. Úkolem je, stejně jako při skutečné dispenzaci, problém odhalit a vyřešit. Velký důraz se zaměřuje na způsob, jakým vedete dialog, kladete relevantní otázky a snažíte se získat pacientovu důvěru a respekt. Psychologická stránka bývá hodnocena výše než odbornost - přepokládá se, že u studentů je dostatečná z fakulty. Vše zjednodušuje patnáctiminutová příprava před nástupem za táru, kde jsou odhaleny účinné látky, které bude pacient vyžadovat. U přípravy jsme pracovali s anglicky psanou příručkou stylu našich REMEDIÍ.

14 Veronika Šumpichová (na fotografii uprostřed) vyhrála ve své kategorii turnaj v tzv. Patient Counselling. Účastníci turnaje si stručně řečeno vyzkoušeli dispenzaci nanečisto. Důraz byl kladen mj. na vedení dialogu s pacientem. Rozhodli jsme se s Veronikou Šumpichovou, naší pravděpodobně budoucí viceprezidentkou pro zahraničí, že se turnaje zúčastníme, abychom získali zkušenosti pro uspořádání podobné akce u nás na fakultě. Celý výkon se natáčel na video, což nám mělo usnadnit získání materiálů k prezentaci projektu. Pacienta představovala jedna z německých studentek, které jsme postupně pod bedlivým dohledem psycholožky měli a- dekvátně poradit a pomoci. Můj výkon na vítězství nestačil, ale české studium farmacie nepřišlo zkrátka. Veronika, ač teprve ve druhém ročníku, turnaj ve své kategorii vyhrála. Kombinace dlouhého užívání naproxenu a požadavek ranitidinu k potlačení problémů s GIT sice byla bazální, ale Veronika dokonale využila své zkušenosti lékárenské laborantky a zapůsobila příjemným vystupováním. V závěru valné hromady se naše bývalá spolková viceprezidentka pro zahraničí Irena Šubová, která kandidovala na post předsedkyně pro studentské výměnné programy, tajnou volbou stala členkou výboru IPSF. O naší aktivní účasti tedy nemůže být pochyb. S docentem Jozefem Kolářem o kreditním systému studia na brněnské farmaceutické fakultě Na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se již několik let uplatňuje kreditní systém studia. Jak tento systém funguje a co přináší škole i studentům nám v rozhovoru přiblížil přednosta Ústavu aplikované farmacie a proděkan pro pedagogickou činnost Farmaceutické fakulty VFU Brno doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Co je a k čemu slouží kreditní systém? Úvodem několik poznámek týkajících se kreditního (osobně raději používám termín kreditový ) systému obecně. Ve vysokoškolském vzdělávání jsou podporovány různé aktivity, které vedou k větší porovnatelnosti a kompatibilitě, zprůhledňují systém vysokoškolského vzdělávání a zlepšují jeho kvalitu. Současně se zvyšuje mobilita studentů, která spoluvytváří základ Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Tu usnadňuje Evropský kreditní systém, známý též pod zkratkou ECTS z anglického European Credit Transfer System, který se tak stává základem národních kreditních systémů, jako systém přenosu kreditů a jako systém akumulace kreditů. Mimo to patří k základním prvkům studia systém společného teoretického a odborného základu, rozšířený o možnost, ale i zodpovědnost studentů za profilování vlastní odbornosti, formování určité individuální specializace podle osobního zájmu volbou ze souboru povinně volitelných předmětů. Odměnou, kromě již naznačených výhod, je růst flexibility absolventů. ROZHOVOR Jak kreditního systému využívá brněnská farmaceutická fakulta? Kreditní systém na Farmaceutické fakultě VFU Brno vychází ze zásad již zmíněného ECTS. Je kvantifikačním kritériem kontroly studia, kdy každý předmět studijního programu je ohodnocen určitým počtem kreditů. Jeden kredit je definován jako 1/60 průměrné roční studijní zátěže studenta studujícího ve studijním programu ve standardní době studia. Tato numerická hodnota, přidělená jednotce výuky, charakterizuje množství pracovního zatížení, jež student musí vynaložit na její absolvování - přednášky, praktická a laboratorní cvičení, semináře, konzultace, práce mimo ústav nebo kliniku, samostudium, zkoušení a další aktivity spojené s hodnocením studenta. Každý předmět uvedený ve studijním programu je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu, nikoliv kvalitu jeho práce. Tu vyjadřuje klasifikační stupeň. V souvislosti s tématem našeho rozhovoru se často skloňuje slovní spojení povinně volitelné předměty. Co se za ním skrývá? Aby byla studentům umožněna volba skladby povinně volitelných předmětů, musí být tyto předměty v nabídce doporučeného studijního plánu, z níž si potom student vytváří individuální studijní plán. Nabídka vzniká jako výsledek iniciativy jednotlivých ústavů fakulty a aktivit studentů. Zdůvodněné návrhy včetně názvu, cíle a rámcového obsahu předmětu, počtu výukových hodin, kreditní hodnoty a způsobu ukončení předmětu, zařazení předmětu do roku studia a dalších náležitostí jsou předkládány ke schválení Vědecké radě Farmaceutické fakulty VFU Brno. V současnosti činí hodnota všech 28 povinných předmětů 253 kreditů, tzn. 84,3 % z požadovaných nejméně 300 kreditů, které jsou podmínkou účasti na státní zkoušce. Zbývajících 47 kreditů může student nyní získat selekcí ze 42 povinně volitelných předmětů, jejichž celková kreditní hodnota je 111 kreditů. Součástí nabídky uvedených povinně volitelných předmětů jsou i čtyři nově schválené: Nemocniční příprava léků, Houby a jejich metabolity, Toxikologie přírodních látek, Explantátové kultury, Základy molekulového modelování a Průmyslová farmacie. Ptal se VLADIMÍR VRBOVSKÝ

15 Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: Je povinnost v lékárně evidovat léčivé látky efedrin a ergotamin? Pokud ano, jak má tato evidence vypadat? Odpověď: Ano, tato povinnost je uvedena ve vyhlášce č. 304/1998 Sb. v platném znění. Povinnost evidence se vztahuje fakticky na všechny návykové látky a prekurzory. ZAJÍMALO VÁS V klasické evidenční knize se vede evidence návykových látek z příloh č. 1 a č. 5 zákona (režim předpisu s modrým pruhem), pro ostatní návykové látky a prekurzory je možné vést evidenci i pomocí výpočetní techniky. Z léčivých látek se tato evidence týká například kodeinu, etylmorfinu, diazepamu, fenobarbitalu, efedrinu a ergotaminu. Z této evidence musejí být zřejmé tyto údaje: název, datum příjmu a datum výdeje, číslo dokladu o příjmu, vydané či přijaté množství, aktuální stav zásob. Samozřejmě - pokud se nevede tato evidence pomocí výpočetní techniky, je třeba ji vést písemně, například ve zvláštním sešitě či na kartách. Kongres nemocničních lékárníků Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti vás zve na 9. kongres. Koná se listopadu 2005 v Kongresovém centru v Brně. Hlavními tématy jsou: problematika antibiotické léčby se zaměřením na nemocniční prostředí, a dále terapeutické a ekonomické aspekty racionální terapie a prevence nozokomiálních infekcí. Přihlásit se můžete do 30. září Přihlášky na adresu: Oldřiška Mačalíková Kongresové centrum Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno Tel.: , Fax: Přihlášky k aktivní účasti: PharmDr. Marek Lžičař Lékárna FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Více informací na kde najdete přihlášku ke stažení i on-line přihlášku. TAK TO VIDÍM JÁ: Jsme nakaženi entuziasmem Nejen lékárníci a farmaceuti se sdružují do profesních organizací, ale i studenti tohoto ušlechtilého povolání z celého světa se zapojují do dění kolem farmacie. Příležitost k tomu nachází ve svých domácích studentských organizacích, sdruženích, uniích či chcete-li klubech. Opatrně nakládám se slovem spolek, protože jsem zaslechl, jak negativně až přímo děsivě působí na psychiku některých jedinců. Údajně si pod jeho vyřčením představí uzavřené sdružení chorobně smýšlejících podivínů, kteří své pochybné záměry prosazují tajemnými rituály, a proto je třeba se od nich držet co nejdále. Občas v bezpečí před ušima spolkaře někdo pronese větičku jako: Spolčování není nic pro mě, a vůbec, říká se, že ti spolkaři jsou divní. Když se mi čas od času náhodou něco podobného donese, nezbývá mi než se pousmát, jakéže sekty s názvem Spolek českých studentů farmacie (SČSF) jsem už čtyři roky členem. Dobře, teď zase chvíli vážně. Pojďme vyčeřit kal předsudků a nalít si čistého vína o práci naší organizace. Studium farmacie patří u nás stejně jako ve světě rozhodně k těm náročnějším. V tom mi dá každý absolvent, který z paměti vyloví vzpomínku na svá studia, jistě za pravdu. Člověk musí vstřebat mnohasetstránkové knihy, aby uspokojil všetečné zkoušející a nasytil svůj mlsný index. K tomu musí projevovat nadhled a znalost souvislostí. Při plnění studijních povinností volného času nezbývá, ale i zde platí moudro, které jsem poprvé slyšel z úst mého dobrého kamaráda, a čím dál víc mu dávám zapravdu: Člověk má tolik času, kolik si udělá. Farmaceutické vzdělávání přece nekončí pětiletým studiem, ale provází lékárníka celý život. Proto si myslím, že už při studiu se vyplatí investovat nějaký čas do hledání nových zdrojů informací a zkušeností, které usnadní získat v oboru přehled. Farmaceut musí umět vycházet s lidmi a organizační zkušenosti jsou taktéž velkým plusem. S touto motivací jsem do Spolku českých studentů farmacie v prvním ročníku vstupoval a dnes vím, že to bylo rozhodnutí správné. Měl jsem možnost potkávat studenty farmacie z jiných zemí, pracovat v japonské lékárně, vyzkoušet jaké to je být členem vedení organizace, byť jen o zhruba 200 členech. Na vlastní kůži jsem zažil starosti s přípravou oficiálních i neoficiálních akcí. Účastnil jsem se společenských událostí a mezinárodních kongresů - nedávno v Bonnu, o kterém píšu podrobněji v tomto čísle časopisu. Možná si klepete na čelo, proč jsme uprostřed prázdnin neleželi raději někde u vody nebo nešplhali po klikatých horských cestách. Přiznávám, že jsem si s touhle myšlenkou taky pohrával a pak si sám s úsměvem přiznal, že asi opravdu nejsme zdraví. Jsme nevyléčitelně nakažení entuziasmem, až do morků kostí prolezlí aktivitou a snahou něco dokázat. Zmezinárodního kongresu v Bonnu jsme se vrátili s radostným zjištěním, že na světě nejsme sami a naše úsilí má smysl. Vzácnému druhu společenských studentů, kterým aktivita ukapává z nosu, ale nejen jim, mohu návštěvu naší klubovny v Hradci Králové jen doporučit a všechny farmaceuty prosím o vstřícné jednání a pomoc, budou-li SČSF osloveni. Studentské spolky vždy obohacovaly život na fakultě, usnadňovaly komunikaci studentů s jejich učiteli a pomáhaly prosazovat zájmy studentů. I když je těžké o tom některé přesvědčit, smysl rozhodně mají a určitě i dlouhou a plodnou budoucnost. ZDENĚK SPÁČIL student 5. ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Heinc, P.: Praktické aspekty a novinky ve farmakologické léčbě arytmií Kardiologická revue č. 1/2005 Přestože se dnes srdeční arytmie léčí především nefarmakologicky, i v oblasti výzkumu nových léčiv dochází k pokroku v terapii. U bradyarytmií nedošlo v posledních desetiletích ke změně, indikována je trvalá kardiostimulace. Jen po přechodnou dobu se podává atropin nebo isoprenalin, eventuálně perorální ipratropium (Itrop). Tachyarytmie se řeší léčivy ze skupiny III: amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, azimilid, dronedaron, sporadicky se používají i látky z jiných tříd antiarytmik - propafenon, prajmalin, chindin, flekainid, verapamil, atenolol. Štejfa, M.: Renesance antialdosteronik v soudobé kardiologii Kardiologická revue č. 1/2005 Aldosteron jako nejúčinnější mineralokortikoid byl objeven v roce 1953 a v roce 1957 jeho nespecifický kompetitivní inhibitor spironolakton. Jeho deriváty se objevily v roce 1987 a později byl syntetizován eplerenon jako specifický blokátor aldosteronového receptoru. Původní indikací spironolaktonu byla léčba primárního a sekundárního hyperaldosteronismu. Renesanci antialdosteronik způsobila studie RALES, která prokázala snížení mortality, počtu hospitalizací a zlepšení třídy NYHA u pacientů s chronickým srdečním selháním při dávce mg spironolaktonu denně. Nový derivát eplerenon prokázal podobné vlastnosti s nižším výskytem nežádoucích účinků. Prokázala to studie EPHESUS na 6000 pacientech po AIM s levokomorovou dysfunkcí a optimální standardní terapií. Po 16 měsících došlo k výraznému poklesu mortality jak celkové tak kardiovaskulární, snížil se i počet hospitalizací a výskyt náhlé kardiovaskulární smrti. Při léčbě je nutné monitorovat kalemii a kreatinemii. revní transfuze se široce používá k léčení pacientů s chronickými onemocněními, na- K př. anemií. Protože červené krvinky obsahují železo a transfuze není přirozenou cestou k jeho získání, mohou opakované transfuze vést k a- kumulaci železa v srdci, ledvinách a jiných orgánech. K odstraňování nadbytku železa se používají chelátory. Novým zástupcem těchto látek je perorálně účinný deferasirox, který vyrábí firma Novartis pod názvem Exjade. Podává se 1x denně. Jednou z cílových skupin pacientů jsou nemocní se MOLEKULA MùSÍCE Deferasirox Heger, J., Kolář, J., Špringer, V.: Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál Osveta, Martin 2005, 290 stran Slovenské nakladatelství Osveta vydává v těchto dnech vskutku unikátní publikaci, která u nás zatím nemá obdoby. Vznikla spoluprací doc. Hegera, bývalého učitele organické chemie na bratislavské farmaceutické fakultě a dvou učitelů sociální a aplikované farmacie, prof. Špringera z Bratislavy a doc. Koláře z brněnské farmaceutické fakulty. Kniha je rozdělena do tří obsáhlých kapitol. Úvodní se zabývá výzkumem a vývojem nových léčiv a léků, jejich názvy podle různých názvoslovných systémů (Ženevské, IUPAC, nechráněné názvy - INN, triviální, generické, názvy originálních léčiv, názvy pomocných látek - E-kódy). Úvodní kapitola popisuje rovněž historii, strukturu a principy ATC - systému léčiv a léků, který vznikl na popud norských vědců v 70. letech minulého století v souvislosti s výzkumem spotřeby léčiv. Druhá kapitola se podrobně zabývá názvoslovím organických léčiv. Připomíná farmaceutům, kteří mají již delší čas po absolutoriu fakulty, systematiku organických látek od uhlovodíků přes organické deriváty, heterocykly, ANOTACE organické sloučeniny jiných prvků až po stereochemii, vztah struktury a biologické aktivity léčiv a základní struktury přírodních látek. Třetí kapitola představuje v plné šíři systematiku léčiv a léků ATC, která je obvyklá v Evropě, ovšem v USA a Japonsku se používá jen výjimečně. Tabulka uvádí podobně jako v AISLP výčet generických názvů s uvedením názvů přípravků registrovaných na Slovensku. Zajímavé jsou dva závěrečné indexy, jeden je abecedním seznamem léčivých látek s odkazem na ATC a druhý tvoří seznam firemních názvů přípravků registrovaných na Slovensku s odkazem na ATC. Kniha je jistě vhodným pomocníkem farmaceuta i lékaře při jednoduché orientaci ve spleti názvů léčivých látek a přípravků, i když asi nenahradí počítačový program. Oproti němu však podává ucelený přehled o problematice názvosloví a bude vhodnou součástí knihovničky v lékárně. Stránku připravil PharmDr. PAVEL GRODZA, srpkovitou anemií, kteří jsou závislí na pravidelných transfuzích krve a dochází u nich ke kumulaci železa. Pro ně je deferasirox přínosem pro zkvalitnění života oproti dřívější subkutánní aplikaci desferoxaminu (Desferal ). Dalšími indikacemi, při nichž dochází ke kumulaci železa vlivem transfuzí, jsou aplastická anemie, myelodysplastický syndrom a paroxysmální noční hemoglobinurie. Deferasirox byl již v roce 2002 zařazen agenturou EMEA mezi tzv. orphan drugs, tehdy bylo v EU potenciálních pacientů závislých na transfuzích krve, kteří chelátor železa nezbytně potřebovali. Prameny: 15

17 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Ad Nejsou zdravotnické proklamace už přežité? (ČČL 8/2005, str. 5) Kam se jednou vrátíš, Davide? Dlouho jsem váhala, zda vůbec a jak to napsat, aby z toho - nedej bože - nebyla zase další kauza pro MF Dnes, Droxi nebo ÚOHS. Následující řádky proto píšu ne jako viceprezidentka ČLK (stejně už to mám za pár ), ale jako Leona Štěpková, lékárnice z Hrobu. Davide, to co děláte s vracením pětikorun je jednoduše řečeno nechutné, i když označení prasárna by odpovídalo skutečnosti více. Lékárnickou obec jste rozdělili na dvě poloviny. Jednu polovinu lékárníků mrzí, že na vaše hrátky nepřišli dřív a ostatní vyděšeně valí oči v očekávání věcích příštích. Já patřím k té druhé polovině, i když oči valím spíš naštvaně než vyděšeně. Vzpomínám si totiž na celou řadu tvých víceméně stejných přednášek zaměřených na lékárenskou péči. Tehdy o penězích pro pacienty nebyla řeč. Nějak si nevybavuji, že bys nám radil, abychom lidem platili za to, že si k nám přijdou pro léky na své neduhy (k někomu možná nejen pro léky, ale i pro radu ). Můžeš, ať ty sám nebo tým vašich právníků, argumentovat čím chceš, mně jednoduše nikdy nepřesvědčíš, že u vás peníze nejsou vždy až na prvním místě. Když holt nedokážete konkurovat dobrým umístěním lékárny, milým přístupem, znalostmi atd., pak to cinkavým penízkem zadarmo jistě zvládnete. Nejsem si jista, jestli to platí i na Moravě, ale u nás se na adresu lidí, mírně řečeno nechápavých, říkalo: já bych mu dal korunu. Přemýšlím, jestli jsi to slýchával tak často, že jsi to přenesl do vašich marketingových praktik, ale je to síla. Vaši klienti nejsou nechápaví. Jenom vůbec netuší, že může přijít chvíle, kdy kvůli vašemu jednání menší lékárny v okolí zmizí. Pak už u vás pětikorunu nedostanou a možná se budou divit ne jen tomu. Jediné moje štěstí je, že se můžu vrátit do Hrobu. Nevím, nevím, Davide, jestli se jednou budeš kam mít vrátit ty. Začal jsi válku a přestože sis i vzhled změnil jako drsňák, jsi v první linii a nemůžeš to vydržet! LEONA ŠTĚPKOVÁ Už asi mají jiný názor Srpnové číslo ČČL není právě veselým čtením. Nad rozhovory na str. 8-9 a str. 5 si uvědomuji, jak se české lékárenství vzdálilo od svého německého vzoru, ke kterému kdysi vzhlíželo. Farmaceutické fakulty nikdy moc nezajímalo, co se děje v terénu, a dál si jely ve svých starých vyježděných kolejích. Ono je sice nadále nezajímá, co většinu z nás pálí, ale něco se asi změnilo. Dříve nám tam neustále zdůrazňovali, že lékárna je zdravotnické zařízení, teď už na to asi mají jiný názor. Jinak si lze jen těžko vysvětlit, jak je možné, že jeden za zaměstnanců brněnské fakulty má na jejích stránkách odkaz na své soukromé stránky, nad kterými většině lékárníků z praxe stoupne tlak, protože tam najdou i inzerát na firmu, která je představitelkou téměř všech nešvarů, které v dnešním lékárenství existují. V tu chvíli člověk opravdu zapochybuje, kam vlastně české lékárenství směřuje. Tam, kam německé, určitě ne. Pokud myslí dr. Plaček vážně, že je lékárníkem srdcem i duší, pak jeho představa o tom, kým je lékárník, se od té mé značně liší. PharmDr. MARCELA DVORSKÁ Se zájmem jsem si přečetl odpovědi dr. Plačka, podle jeho sebehodnocení lékárníka srdcem i duší, na otázky Mgr. Hořanské. Vnímám je jako odpovědi obchodníka srdcem i duší. Řada kolegů lékárníků se obrací na Grémium majitelů lékáren s otázkou, zda jsou praktiky lékáren v řetězci BRL Center CZ v souladu s právem aetikou lékárnického povolání. JUDr. Pavlík za GML vypracoval právní stanovisko a to bylo poskytnuto institucím, které by měly k této problematice zaujmout oficiální stanovisko. Bez ohledu na oficiální vyjádření jsem názoru, že lékárnický stav jednoznačně poškozují. Jaký je rozdíl mezi korupcí lékaře za účelem předpisu konkrétního léku od farmaceutické firmy, korupcí lékaře za účelem směrování pacientů do konkrétní lékárny a korupcí pacientů ohledně výdeje na recept? Proč si kupovat Paralen za 8 Kč, když jej může mít na předpis, nezaplatí nic a naopak získá 5 Kč? Upřímně (a asi zatím na rozdíl od zdravotních Dlouhá cesta k etickým hodnotám pojišťoven) by mne zajímalo, odkud pocházejí. Vtomto případě jsou zřejmé pohnutky, lékárny BRL Center CZ nevznikají v místech potřebných z hlediska dostupnosti lékárenské péče a navazujících na jiná zdravotnická zařízení. Jde ouměle vytvořenou poptávku po lékárenské péči a případného pacienta je potřeba něčím nalákat, v tomto případě 5 Kč. Je to důsledek absence lékové politiky státu v oblasti tvorby a regulace sítě zdravotnických zařízení. Není náhodou, že například ve Velké Británii by takové lékárny ve většině případů nebyly zařazeny do Národního zdravotnického systému a neměly právo čerpat prostředky veřejného zdravotního systému. Pokud se budeme na tyto praktiky dívat z čistě obchodního hlediska, bez ohledu na to zda jsou, či nejsou legální, je zřejmé, že mohou mít chvilkový pozitivní dopad na obrat subjektů, které je provozují. Ovšem do té doby, než ostatní subjekty budou dělat totéž nebo zvýší finanční motivaci. Důsledky ovšem pro lékárny budou neblahé. Vedle deformace sítě lékáren (obdoba zániku malých obchodů v centrech měst a na venkově) to bude především vítaný argument pro státní orgány azdravotní pojišťovny pro další snížení obchodní přirážky. A zajímá dr. Plačka sjeho mírou empatie, jak budou vnímány lékárny a lékárníci? Představme si lékaře, který učiní obdobný krok a každého pacienta, který jej navštíví, odmění pěti korunami. Je to odměna za pacientovu nemoc nebo návštěvu? Neznamenalo by to odčerpávání prostředků veřejného zdravotního pojištění? Pokud ne, pak mne napadá paralela srčením Šimka a Grossmanna: nechci slevu zadarmo. Přál bych lékárníkům zdravější úsudek a pud sebezáchovy, jaký vnímám třeba u zubních lékařů. Ale to je na jinou diskuzi. Bohužel naše společnost, tím nemyslím jen lékárníky, bude ještě dlouho hledat cestu k etickým hodnotám a nepsaným pravidlům i u obchodní soutěže. Do té doby se asi ještě můžeme těšit na další excesy. PharmDr. JAROSLAV POLÁCH 16

18 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Odějinách farmacie příště v České republice? PharmDr. Lucie Nedopilová, Mgr. Aleš Nedopil, Lékárna U bílého lva, Říčany V posledním červnovém týdnu se ve starobylém městě Edinburg, v kampusu zdejší univerzity, uskutečnil 37. Mezinárodní kongres z dějin farmacie s tématem Lidé a místa. Pořadateli byly International Society for the History of Pharmacy (ISHP) a British Society for the History of Pharmacy (BSHP). Kongres se koná jednou za dva roky, vždy pod vedením ISHP, druhou pořadatelskou organizací je pravidelně společnost pro dějiny farmacie pořádající země. Za účasti 268 delegátů z 33 zemí světa (mezi nimi i z Japonska, Nového Zélandu a Austrálie) byl slavnostně zahájen v univerzitním George Theatre. Úvodní slovo k delegátům pronesl Dr. Stuart Anderson - předseda organizačního výboru kongresu a prezident BSHP. Jednacími jazyky byly tradičně angličtina, francouzština, němčina a španělština, proto byl také odborný program rozdělen do jednotlivých jazykových sekcí bez možností simultánního překladu. Každý den začínal dopoledne plenární přednáškou, odpoledne pokračoval semináři v jazykových sekcích členěných podle témat. Celkem se na kongresu prezentovalo 13 posterů a 137 přednášek. Českou farmaceutickou společnost, sekci dějin farmacie, zastupovali kolegové PharmDr. Martina Lisá, Ph.D., PharmDr. Lucie Nedopilová, Mgr. Aleš Nedopil. Martina Lisá a Aleš Nedopil (na snímku vpravo) prezentovali v angličtině velkoplošný barevný poster o Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu, kde se podařilo zachytit jeho jedinečnost a pozvat kolegy farmaceuty z celého světa k návštěvě těchto unikátních sbírek. Lucie Nedopilová v němčině připravila přednášku na téma II. Mezinárodní farmaceutická výstava v Praze Přednáška vyvolala zájem účastníků zejména z Německa a ze Švýcarska. Vrámci odborného doprovodného programu jsme navštívili Museum of the Royal College of Surgeons (Muzeum královské chirurgické koleje). Vyslechli jsme zajímavou přednášku ohistorii této starobylé instituce, která dala základ univerzitě v Edinburgu. V univerzitní knihovně jsme mj. nahlédli do starých anglických lékárnických odborných medicínských textů, rukopisů a lékopisů. Během doprovodného společenského programu jsme se seznámili s národními zvyklostmi Skotů a původního gaelského obyvatelstva Skotska. Velkým překvapením večera bylo pěvecké vystoupení vrcholných představitelů ISHP, které - jak jsme později zjistili - se stalo kongresovou tradicí. Naskytla se nám možnost navázat kontakty s ostatními historiky farmacie, lékárníky a příznivci dějin farmacie a navázat na spolupráci, kterou v minulých letech rozvíjel doc. Václav Rusek. Zejména se vzpomínalo na dva mezinárodní kongresy z dějin farmacie, které pod jeho organizačním vedením pořádala v Praze ČFS a sekce dějin farmacie. Oba kongresy zanechaly u mezinárodní odborné veřejnosti hluboký dojem a jsme velmi rádi, že se v minulosti podařilo přiblížit historii farmacie v tehdejším Československu. Proto jsme vedení ISHP předložili návrh na pořádání 40. Kongresu z dějin farmacie v České republice, jímž se výbor ISHP bude zabývat na svém letošním zimním zasedání. Mezinárodní kongres z dějin farmacie byl pro sekci dějin farmacie ČFS nesporným přínosem. Navázali jsme zpřetrhané kontakty s kolegy z Maďarska, Polska, Německa, Švýcarska a Rakouska. Nové kontakty se podařilo vybudovat do Norska, Švédska, Irska a Velké Británie. Škoda, že zájem lékárníků o účast na této prestižní mezinárodní akci je minimální. Do budoucna je podle našeho názoru nutné přehodnotit postoj příslušné komise představenstva ČLK, která nezařadila akce s tématikou historie farmacie do programu kontinuálního vzdělávání a letos odmítla těmto akcím přiřadit bodové hodnocení v rámci kontinuálního vzdělávání. Naše poznatky z kongresu jednoznačně dokumentují, že farmaceutická historiografie je živou vědeckou disciplínou, které je ve světě přikládán význam a rozhodně není odsunována na okraj moderních vědeckých oborů, jak je tomu nyní v ČR. 17

19 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Léky v léčbě mnohočetného myelomu K léčbě mnohočetného myelomu, nádorového onemocnění krvetvorné tkáně, postihujícího většinou osoby staršího věku, se užívá řada léků, kterými lze navodit klidové bezpříznakové období. Alkeran patří mezi alkylační cytostatika a standard léčby myelomu. Perorálně se velmi špatně vstřebává, takže pacient musí polknout tablety nalačno, alespoň 30 minut před jídlem, aby byla léčba dostatečně účinná. Alternativou při nesnášenlivosti je infuzní podání, které je i součástí transplantačního režimu. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří myelosuprese, nevolnost, zvracení, alopecie. Cyclofosfamid je též alkylační látka vyráběná v tabletové nebo infuzní formě. Podání tablet není závislé na jídle. Vedle nevolnosti a zvracení je nežádoucím účinkem (hlavně při vyšších dávkách) urotoxicita, jíž se dá předcházet současnou aplikací mesny a zvýšenou hydratací. Cyclofosfamid je i součástí předtransplantačního režimu. Ze skupiny hormonálních léčiv se nejčastěji podává prednison nebo dexamethason. Výhodou kortikoidů je jejich možnost podání i při špatném krevním obrazu, neboť netlumí tvorbu krvinek, ale působí převážně na myelomové buňky proapotickým mechanismem. Lze je tedy užít vedle kombinace s chemoterapií i v monoterapii. Tato skupina léků má řadu nežádoucích účinků, na které je třeba pamatovat. Mezi nejčastější patří dráždění žaludeční sliznice, ztráta draslíku, zvýšení TK, zhoršení glykemie, zadržování vody v obličeji, nárůst hmotnosti vlivem zvýšené chuti k jídlu, zánět žil, podrážděnost, nespavost. Vincristin je alkaloid z Vinca rosea. Mechanismem účinku je inhibice mitózy, a dále usnadňuje průnik cytostatik do buňky, takže je součástí chemoterapeutických režimů. Jeho největším nežádoucím účinkem je neurotoxicita (periferní neuropatie, zhoršení vidění, bolesti hlavy, vymizení šlachových reflexů), která je často příčinou vysazení tohoto léku. 18 PharmDr. Dana Syrová Vincristin lze ve schématech nahradit za méně toxický vinblastin, který má podobný mechanismus účinku, ale zato vyšší výskyt leukopenií. Vincristin se v režimu VAD podává současně s adriamycinem v kontinuální 12hodinové až 24hodinové aplikaci. Adriamycin patří mezi antracykliny, jejichž hlavním mechanismem ú- činku je interkalace. Výsledkem tohoto vmezeření mezi nukleotidové báze je narušení syntézy DNA, syntézy proteinů a buňka se přestává dělit. Negativem je tvorba reaktivních peroxidů, které jsou odpovědné za případné kardiotoxické poškození. K dalším nežádoucím účinkům patří alopecie, nevolnost, zvracení, mukozitida. Pacient by měl být před podáváním antracyklinů kardiologicky vyšetřen (EKG, ECHO) a v průběhu léčby sledován. Celková kumulativní dávka adriamycinu by neměla být vyšší než 550 mg/m 2. Perspektivním lékem v léčbě mnohočetného myelomu je thalidomid. Tento derivát kyseliny glutamové je znám především z aféry v 50. letech minulého století, kdy se thalidomid struktura bortezomidu (Contergan) podával těhotným ženám k potlačení nevolnosti a jako sedativum. Jeho vedlejším projevem byly teratogenní účinky na plod. Ve 28 zemích světa, kde byl thalidomid užíván v těhotenství, se narodilo více než 10 tisíc dětí postižených fokomelií. Thalidomid se ale díky mechanismu působení zkoumal dál a našel uplatnění mimo jiné v léčbě mnohočetného myelomu. Myelomové buňky ovlivňuje řadou mechanismů. Jeho antiangiogenní účinek snižuje i hladinu interleukinu-6, který patří mezi hlavní růstové faktory myelomových buněk. Dále indukuje apoptózu, ovlivňuje imunitní mechanismy zvýšením proliferace T-lymfocytů, NK buněk, blokuje prozánětlivé cytokiny. Lék vyvolává celou řadu nežádoucích účinků, např. únavu, slabost, periferní neuropatii, neutropenii, trombózu, obstipaci. Jeho sedativní účinek se využívá k podání na noc. Thalidomid lze použít v prvním relapsu onemocnění. Kurativní dávka je maximálně 400 mg denně, udržovací dávka se pohybuje mezi 50 až 200 mg denně do relapsu nebo do vysazení pro nežádoucí účinky. Zatím se jedná o neregistrovaný lék. Mezi nové a perspektivní léky patří i velcade. Velcade byl vyhlášen lékem roku 2004 a v roce 2005 mu byla udělena prestižní Galénova cena. Účinná látka bortezomid inhibuje proteazom v buňce. Proteazom je enzymový komplex odbourávající ubiguitinem značené proteiny, které splnily svou funkci, a udržuje tak homeostázu buňky. Inhibice zabrání proteolýze, zastaví buněčný cyklus a zároveň vede k apoptóze. Nežádoucím účinkem je také periferní neuropatie, dále trombocytopenie, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa a únava. Tento lék už je registrován i u nás. Klinické studie uvádějí až 77% účinnost. Schéma dávkování je 1,3 mg/m 2 vden 1, 4, 8, 11, pak následuje 10denní pauza. Celkem by se mělo podat ve formě bolusu 8 cyklů. Kombinuje se i s chemoterapií a ozařováním. Indikován je u nás v druhém relapsu onemocnění. Léčba bortezomidem je ve srovnání s léčbou cytostatiky méně toxická, a lze ho podat i starším pacientům. Vývoj a testování dalších nových léků, jejich kombinace i s dalšími léčebnými postupy jsou zaměřeny na zlepšení prognózy a kvality života pacientů trpících tímto zatím nevyléčitelným onemocněním.

20 P řed osmnácti lety přední světová konzultantská společnost Interbrand vyvinula a zavedla hodnocení portfolia značek. Tento proces se průběžně aktualizoval a zdokonaloval, až vytvořil standard světového hodnocení značek. Dnes se na něm kromě Interbrandu podílí časopis BusinessWeek na základě analýz dodávaných společnostmi JP Morgan Chase, Citigroup a Morgan Stanley. Hodnocení je akceptováno finanční sférou (Wall Street). LYRICA, v Japonsku přípravek PRODIF, vusa se podílela na společném uvedení přípravku MACU- GEN na trh. Přípravek BEXTRA dosáhl statutu blockbuster. Společnost Johnson & Johnson: U přípravku TOPAMAX byla v USA schválena nová indikace - prevence migrény u dospělých, přípravek LEVAQUIN byl schválen k léčbě v komunitě získané ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 9/2005 Z každoročního přehledu nejhodnotnějších značek Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc musely značky mít celosvětový charakter, tzn. minimálně 20 % obratu nebo více muselo být realizováno mimo mateřskou zemi); být veřejně k dispozici její marketingové a finanční údaje (výroční zprávy, výnosy, příjmy, bilance apod.). Pro značky s vysokou hodnotou se používá označení jako např. superbrand, powerbrand či megabrand. Na vznik vysoké hodnoty značky neexistuje jednotný názor - tzv. fenomenalisté se domnívají, že značky odlišuje to, jak je vnímají a jaký obsah jim ve svém myšlení přisuzují spotřebitelé, tzv. empiristé naproti tomu soudí, že záleží především na chování značek v reálném životě. Značka Rok Merck Pfizer Johnson&Johnson Novartis pořadí hodnota pořadí hodnota pořadí hodnota pořadí hodnota , , , , , , , , , , , , , ,746 Farmaceutická Světový Výdaje Nejlépe prodávaný společnost obrat na R&D přípravek - obrat Merck 21,493 4,01 ZOCOR 5,2 Pfizer 46,133 7,52 LIPITOR 10,862 Johnson&Johnson 22,128 5,203 PROCRIT/EPREX 3,589 Novartis 18,497 3,480 DIOVAN 3,09 V srpnu BusinessWeek přinesl každoroční přehled sta nejhodnotnějších globálních značek. Jejich celková hodnota v roce 2005 činila miliard USD. V první stovce se nachází 52 amerických firem, 38 firem z Evropy a 6 japonských společností. Čelo seznamu již několik let jako nejcennější světová značka okupuje Coca-Cola. V žebříčku mají také zastoupení farmaceutické společnosti, resp. firmy, které mají ve svém produktovém portfoliu farmaceutické přípravky. Přehled za období přináší tabulka; hodnota značky je zde vyjádřena v miliardách USD. Připomeňme si ve zkratce některé významné aktuální vývojové mezníky a ukazatele firem, které na seznamu figurovaly v posledních pěti letech (viz též druhou tabulku, číselné údaje opět v miliardách USD). Společnost Merck: V září 2004 dobrovolně stáhla z trhu přípravek VIOXX; na trh uvedla společně s firmou Schering Plough kombinovaný přípravek VITO- RIN. Společnost Pfizer: Na trh v USA uvedla přípravky CADUET, INSPRA, SPIRIVA, v USA a ve Velké Británii přípravek pneumonie způsobené multirezistentními kmeny Streptococcus pneumoniae, a u přípravku PROCRIT bylo schváleno dávkování jedenkrát týdně. Společnost Novartis: Na trh v SRN uvedla přípravek CERTICAN, v USA přípravek KETEK. Přípravek GLEEVEC dosáhl statutu blockbuster. Aby se značka vůbec dostala na seznam, musí: mít vyšší hodnotu než 1 miliardu USD; být globální, tzn. obecně minimálně třetina příjmů značky musí pocházet z jiných trhů než je domácí (v roce Velký význam pro hodnocení značky má tzv. jedinečná prodejní nabídka. Spočívá v tom, že reklamní sdělení učiní nabídku spotřebiteli, tato nabídka však musí být unikátní (tzn. že stejnou nedisponuje konkurence) a dostatečně silná, aby dokázala oslovit nové zákazníky. Obdobné hodnocení jako BusinessWeek každoročně připravují např. list Financial Times ve spolupráci s největší světovou poradenskou firmou PricewaterhouseCoopers nebo časopis Fortune ve spolupráci s konzultantskou skupinou Hay Group. V České republice byla letos poprvé představena publikace Superbrands. Výběr 41 značek je polemický, farmaceutický sektor je v ní zastoupen společností Pfizer a přípravkem VIAGRA. Autor je vedoucím Ústavu aplikované farmacie, FaF VFU Brno 19

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 5/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 5/2009 ročník LXXXI ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem severní Morava, č. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 10/2009 ročník LXXXI ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem severní Morava, č. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2009 ročník LXXXI ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem severní Morava, č. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost

časopis praktických lékařů pro děti a dorost časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2005 číslo 8 ročník 5 Hygiena chrupu u dětí Příčiny a prevence úrazů zubů u dětí Mikrobiologické testy v prevenci zubního kazu Seznam členů České společnosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

časopis praktických dětských lékařů

časopis praktických dětských lékařů říjen 2004 číslo 8 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Využití prvků jógy při respiračních poruchách Výskyt meningokokového onemocnění v ČR Homeopatie v dětské ordinaci Psychosomatická

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory TEMPUS 06/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Nedostatek praktických lékařů je kritický Výdaje na zdravotní péči klesají Reforma zdravotnictví - co bude dál? Komora

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

Rozloučení s panem profesorem Jesenským

Rozloučení s panem profesorem Jesenským číslo 03 2009 10. ročník Rozloučení s panem profesorem Jesenským Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností. Základním cílem její činnosti je obhajoba, prosazování

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další, již šesté číslo Zpravodaje. Tentokrát se mimo jiné věnujeme velmi závažnému tématu - alkoholismu. Diplomacie patří z hlediska závislosti na alkoholu

Více

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit!

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 6/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Neschopenky zadarmo vystavovat nebudeme Manifest stále nespokojenějšího mladého lékaře Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! Linka

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2011 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP 14 Jedna dávka zdarma na očkování proti klíšťové encefalitidě 30 Epidemie

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více