POTŘEBY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V NÁVAZNOSTI NA PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTŘEBY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V NÁVAZNOSTI NA PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY"

Transkript

1 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady POTŘEBY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V NÁVAZNOSTI NA PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ ČERVENEC 2013 Mgr. Petra Dobiášová 1

2 OBSAH Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 1. KONTEXT REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ METODIKA ŠETŘENÍ A PRŮBĚH REALIZACE POPIS ÚZEMÍ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ORP PODĚBRADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA A JEJICH FINANCOVÁNÍ SEZNAM PRACOVIŠŤ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY FINANCOVÁNÍ PRACOVIŠŤ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA ZŠ VÁCLAVA HAVLA, PODĚBRADY Činnosti Počet žáků, kteří využijí individuální konzultace, za školní rok Počet žáků v aktuální péči Cesta žáka do péče školního psychologa Problémy žáků, rodičů a zaměstnanců školy Spolupráce s PPP Nymburk Ostatní partneři pracoviště Spolupráce s OSPOD Limity školního psychologa PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA ZŠ T. G. M. PODĚBRADY Popis činností Počet žáků v aktuální péči Cesta žáka do péče školního psychologa Problémy žáků, rodičů a zaměstnanců školy Spolupráce s PPP Nymburk Ostatní partneři Spolupráce s OSPOD Poděbrady Limity školního psychologa

3 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 5.5. POPIS SITUACE NA ZBÝVAJÍCÍCH ŠKOLÁCH ZAČLENĚNÝCH DO ŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ NYMBURK STŘEDISKO PORADENSKÝCH SLUŽEB PODĚBRADY ZAJIŠTĚNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVĚRY DRUHÁ ČÁST ANALÝZY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ANALÝZE BYDLENÍ V ORP PODĚBRADY METODA ŠETŘENÍ HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA ORP PODĚBRADY POČET OBYVATEL V OBCÍCH ORP PODĚBRADY POČET MĚSTSKÝCH BYTŮ VE VLASTNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ ORP PODĚBRADY HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ DETAILNÍ ANALÝZA MĚSTA A OBCE JAKO VLASTNÍCI BYTOVÉHO FONDU Byty ve vlastnictví menších měst a obcí v ORP Poděbrady Byty ve vlastnictví města Poděbrady Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Poděbrady DALŠÍ MOŽNOSTI BYDLENÍ PRO OSOBY V TÍŽIVÉ SITUACI Sociální služby pobytové pro osoby v tíživé bytové situaci Další možnosti ubytování pro osoby v tíživé bytové situaci Volný trh s byty

4 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 6.3. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY POPIS PROBLEMATIKY OSOB DOSTÁVAJÍCÍCH SE DO TÍŽIVÉ BYTOVÉ SITUACE Problematika z pohledu zástupců obcí v regionu Žadatelé o pomoc při řešení bytové situace Příčiny problémů s bydlením Problematika dlužníků na nájemném městských bytů města Poděbrady Bezdomovectví Současná řešení MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ A PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ ŘEŠENÍ BYDLENÍ U OSOB V KRIZI PODPORA SOCIÁLNÍ PRÁCE VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PROSTUPNÉHO BYDLENÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LITVÍNOV CHEB DALŠÍ ODKAZY

5 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 1. KONTEXT REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ Popis služeb školních poradenských pracovišť v ORP Poděbrady byl realizován za účelem získání podkladu pro další jednání v rámci aktualizace komunitního plánu sociálních služeb v ORP Poděbrady. 2. METODIKA ŠETŘENÍ A PRŮBĚH REALIZACE K realizaci zadání jsme použili kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod sociologického výzkumu, jednalo se o sekundární analýzu statistických dat, individuální hloubkové rozhovory a elektronické dotazování. Naším prvotním zdrojem byla sekundární statistická data, jednalo se o data ČSÚ a veřejně dostupná data jednotlivých základních a středních škol. V druhé fázi jsme realizovali nestrukturované hloubkové individuální rozhovory se dvěma zaměstnankyněmi školních poradenských pracovišť v území, jednalo se o školní psycholožky při ZŠ Václava Havla Poděbrady a ZŠ T. G. M. Poděbrady, a se dvěma zaměstnankyněmi oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady. Pro doplnění popisu situace v území jsme prostřednictvím elektronické komunikace oslovili vedení všech základních a středních škol v ORP Poděbrady se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, zástupci škol tak odpovídali na otázky uvedené v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Použitý dotazník 1. Pokud na škole pracuje školní psycholog, prosíme o přesné informace (úvazek, financování, činnosti apod.). 2. Pokud ve škole školní psycholog nepracuje, jak situaci řešíte? Kam odkazujete děti/rodiče? Je toto řešení dostatečné? Vnímáte nějaké problémy? 3. Pokud ve škole školní psycholog pracuje, je toto poradenství dostatečné? Pokud ne, jak situaci řešíte? Kam dále odkazujete děti/rodiče? Je toto řešení dostatečné? Vnímáte nějaké problémy? 4. S jakými poskytovateli poradenských služeb dále spolupracujete? 5. Jaké poradenské služby Vám chybí (vztaženo především k území Poděbradska)? 6. Kdo u Vás poskytuje primární prevenci? Jste spokojeni? Pokud škola na náš nereagovala, dotazník jsme zaslali ještě v průběhu dalších dvou týdnů 2x, poté jsme vybrané školy kontaktovali telefonicky a požádali je o spolupráci. Šetření se zúčastnilo 9 základních škol ze 14 oslovených 1. Tabulka č. 2: Seznam zúčastněných základních škol 1 V rámci tohoto šetření nebyla oslovena Základní škola při Léčebně Dr. L. Filipa. 5

6 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Název základní školy 1. ZŠ Václava Havla Poděbrady 2. ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady 3. ZŠ Městec Králové, Bezručova 4. ZŠ Městec Králové, Nám. Republiky Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč 6. Masarykova základní škola Dymokury 7. ZŠ Kněžice 8. ZŠ Libice nad Cidlinou 9. Speciální základní škola, Poděbrady Našeho šetření se nezúčastnily základní školy uvedené v tabulce č. 3. Ve všech případech se jednalo o základní školy I. stupně s minimálním počtem žáků. Tabulka č. 3: Seznam nezúčastněných základních škol Název základní školy 1. ZŠ Běrunice 2. ZŠ Křečkov 3. ZŠ Opočnice 4. ZŠ Vrbová Lhota 5. ZŠ Záhornice Šetření se zúčastnili také zástupci všech 6 oslovených středních škol 2. Tabulka č. 4: Seznam zúčastněných středních škol Název střední školy 1. Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady 2. SZeŠ a SOŠ Poděbrady, příspěvková organizace 3. EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií 4. SOŠ a SOU Městec Králové 5. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady 6. Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady 3. POPIS ÚZEMÍ Správní obvod Poděbrady se rozkládá ve východní části Středočeského kraje na hranicích s Královéhradeckým krajem. Sousedí s obvody Nymburk a Kolín. 2 Do šetření nebyla zahrnuta Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Tato škola je určena pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v ZŠ speciální. 6

7 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Rozlohou ( ha) i počtem obyvatel (k počet obyvatel činil ) se obvod řadí k podprůměrně velkým obvodům. Tvoří ho 35 obcí, z nichž Poděbrady a Městec Králové mají statut města a sídlí v nich pověřený obecní úřad. Obec s rozšířenou působností Poděbrady měla k celkem obyvatel. Správní obvod obce s rozšířenou působností Poděbrady je vymezen územím obcí: Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Pátek, Písková Lhota, Poděbrady, Podmoky, Sány, Senice, Sloveč, Sokoleč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Vrbová Lhota, Záhornice. Na území ORP Poděbrady bylo k evidováno osob ve věku do 19 let, tj. 19,2 % z celkové populace. Tabulka č. 5: Počet a podíl obyvatel ORP do 19 let v jednotlivých věkových skupinách Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel ORP Poděbrady v % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 CELKEM ,17 Počty k , zdroj: ČSÚ Pokud se zaměříme na věkové skupiny, nejpočetnější skupinu tvoří děti ve věku do 5 let, dále pak ve věku 6-11 let, jedná se tedy o děti předškolní a žáky I. stupně základních škol. 7

8 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Tabulka č. 6: Počet a podíl obyvatel ORP do 19 let v jednotlivých věkových skupinách Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel ORP Poděbrady v % 0-5 let , let , let , let ,10 CELKEM ,17 Počty k , zdroj: ČSÚ V rámci našeho dalšího sledování jsme se zaměřili na obce v ORP Poděbrady, kde se v současné době nachází jednotlivé spádové školy (pro žáky I. a II. stupně), střední školy či střední odborná učiliště. Nejvíce mladých lidí žije v Poděbradech, nejvyšší podíl zastoupení dětí a mladých lidí do 19 let jsme zaznamenali v obcích Sokoleč a Dymokury, naopak nejnižší v Libici nad Cidlinou. Tabulka č. 7: Počet a podíl obyvatel do 19 let ve větších městech ORP Město Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % Dymokury ,8 Libice nad Cidlinou ,2 Městec Králové ,0 Poděbrady ,3 Opolany ,7 Sokoleč ,8 Počty k , zdroj: ČSÚ Počty obyvatel do 19 let dle pětiletých věkových skupin v jednotlivých vybraných obcích uvádíme v následujících tabulkách č

9 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Tabulka č. 8: Počet a podíl obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v Dymokurech Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % 0-4 let 45 5, let 52 5, , ,87 CELKEM do 19 let ,78 CELKEM obyvatel Počty k , zdroj: ČSÚ Tabulka č. 9: Počet a podíl obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v Libici nad Cidlinou Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % 0-4 let 51 3, let 61 4, , ,42 CELKEM do 19 let ,18 CELKEM obyvatel Počty k , zdroj: ČSÚ Tabulka č. 10: Počet a podíl obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v Městci Králové Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % 0-4 let 138 4, let 148 5, , ,58 CELKEM do 19 let ,97 CELKEM obyvatel Počty k , zdroj: ČSÚ 9

10 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Tabulka č. 11: Počet a podíl obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v Poděbradech Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % 0-4 let 817 5, let 688 4, , ,79 CELKEM do 19 let ,34 CELKEM obyvatel Počty k , zdroj: ČSÚ Tabulka č. 12: Počet a podíl obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v Opolanech Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % 0-4 let 45 5, let 54 6, , ,02 CELKEM do 19 let ,73 CELKEM obyvatel Počty k , zdroj: ČSÚ Tabulka č. 13: Počet a podíl obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v Sokolči Věk Počet Podíl na celkovém počtu obyvatel obce v % 0-4 let 58 6, let 38 4, , ,72 CELKEM do 19 let ,85 CELKEM obyvatel Počty k , zdroj: ČSÚ 10

11 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 4. ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ORP PODĚBRADY 4.1. Základní školy Základní vzdělávání na Poděbradsku zajišťuje celkem 15 základních škol. Jedná se o 6 základních škol s I. stupněm a II. stupněm, o 6 základních škol s I. stupněm, o 3 základní školy speciální či praktické a 1 základní školu, kterou navštěvují pacienti Léčebny Dr. L. Filipa. Tabulka č. 14: Seznam základních škol v ORP Poděbrady I. stupeň II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady ano ano ZŠ Václava Havla, Poděbrady ano ano ZŠ Bezručova, Městec Králové ano ano ZŠ Dymokury ano ano ZŠ Sokoleč ano ano ZŠ Libice nad Cidlinou ano ano ZŠ Běrunice ano ne ZŠ Kněžice ano ne ZŠ Křečkov ano ne ZŠ Opočnice ano ne ZŠ Vrbová Lhota ano ne ZŠ Záhornice ano ne Speciální ZŠ, Poděbrady ano ano ZŠ při Léčebně Dr. Filipa, Poděbrady ano ano ZŠ Městec Králové (škola speciální a praktická) ano ano Zdroj: vlastní šetření V Poděbradech se nachází 4 základní školy 3 : - ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady Kapacita školy 930 žáků, kapacita školní družiny 190 žáků, ve škole působí jeden speciální pedagog a jeden školní psycholog; ve školním roce 2012/2013 do školy chodí 716 žáků, do družiny 180 žáků a do školního klubu 41 žáků, 6 zdravotně postižených žáků má asistenta pedagoga, na školní rok 2013/2014 je požadováno o asistenta pedagoga pro 11 zdravotně postižených žáků; zároveň pracují na škole z Krajského projektu dvě asistentky pedagoga pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (každá na 0,5 úvazku), v jejichž péči je celkem 20 dětí. (zdroj: ZŠ T. G. M. Poděbrady) 3 Podrobnější informace byly poskytnuty pouze o ZŠ T. G. M. 11

12 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady - ZŠ Václava Havla, Poděbrady Kapacita školy 1000 žáků, poptávka uspokojena, speciální pedagog a asistenti nejsou ve škole zastoupeni, pouze jeden školní psycholog. (zdroj: webové stránky školy) - Speciální ZŠ, Poděbrady Kapacita školy 100 žáků, 17 speciálních pedagogů - učitelů, 14 asistentů a 1 psycholog. (zdroj: webové stránky školy) - ZŠ při léčebně, Poděbrady Další základní školy se nachází v obcích sledovaného ORP, jedná se o: Běrunice, Dymokury, Kněžice, Křečkov, Libici nad Cidlinou, Městec Králové, Opočnici, Sokoleč, Vrbovou Lhotu a Záhornici Střední školy Střední vzdělávání poskytuje celkem sedm škol, z nichž pět sídlí v Poděbradech. Konkrétně se jedná o tyto školy: - Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, - EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií, Poděbrady, - Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, - Střední zemědělská škola a Střední odborná škola, Poděbrady, - Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, - Praktická škola Chotěšice, o.p.s. 5. PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA A JEJICH FINANCOVÁNÍ 5.1. Seznam pracovišť školního psychologa na území ORP Poděbrady - ZŠ T. G. M. Poděbrady (0,5 úvazek). - ZŠ Václava Havla Poděbrady (1 úvazek). - Základní škola Městec Králové, Bezručova (8 hodin týdně). Vyjádření školy: Toto dostatečné není, děti potřebují častější návštěvy, které nejsou možné z finančních důvodů. Odkazujeme je tak na PPP Nymburk, PPP Kolín, výchovného poradce, koordinátor SPJ apod.. 12

13 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady - Speciální základní škola Poděbrady ( úvazek 0,4). - Gymnázium Jiřího z Poděbrad (dle potřeby) Financování pracovišť školního psychologa - ZŠ T. G. M. Poděbrady školní poradenské pracoviště působí na škole od v rámci systémového projektu VIP - Kariéra, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, aktuálně v rámci Individuálního projektu národního "Rozvoj školních poradenských pracovišť - VIP III" realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. - ZŠ Václava Havla Poděbrady - školní psycholog působí na škole v rámci Individuálního projektu národního VIP III - RAMPPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - Základní škola Městec Králové, Bezručova financováno z rozpočtu školy (finance zřizovatele). - Speciální základní škola Poděbrady financováno z projektu školy. - Gymnázium Jiřího z Poděbrad z rozpočtu školy (finance zřizovatele) Pracoviště školního psychologa ZŠ Václava Havla, Poděbrady Činnosti 4 Dle expertního odhadu věnuje školní psycholog na ZŠ Václava Havla přímé práci s žáky či jejich rodiči tři pětiny svého času (60 %), zbývající dvě pětiny (40 %) zabírá nepřímá práce. 4 Jedná se o kvalifikovaný odhad. Převažující činnosti se v průběhu roku proměňují v závislosti na aktuální fázi školního roku a s tím vyplývajících potřebách viz např. kariérové poradenství. Rozdělení na osobní/rodinné/vztahové problémy je do značné míry umělé, tyto oblasti se překrývají, mnohdy se zakázka klientů proměňuje v čase. Informace k

14 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Tabulka č. 15: Struktura činností školního psychologa na ZŠ Václava Havla, Poděbrady Činnost % podíl v rámci celkové činnosti pracoviště Depistáž 1 Individuální diagnostika 2 Práce ve třídách 15 Skupinová práce s žáky 10 Konzultace s žákem 9 - pořadí řešených problémů: výukové problémy, vztahové problémy, rodinné problémy, osobní problémy Konzultace s rodiči 9 - pořadí řešených problémů: výukové problémy, rodinné problémy, vztahové problémy, osobní problémy Kariérové poradenství 5 Besedy apod. Konzultace se zaměstnanci školy 8 Konzultace s odborníky mimo školu 1 Nepřímá práce + administrativa 40 Zdroj: Vlastní šetření Počet žáků, kteří využijí individuální konzultace, za školní rok 5 Nejvíce individuálních konzultací se žáky je věnováno výukovým problémům. (Pouze individuální kontakty; výukové a vztahové problémy se však často řeší i skupinově.) - Osobní problémy: 2 žáci za rok. - Rodinné problémy: 5 žáků za rok. - Vztahové problémy: 15 žáků za rok. - Výukové problémy: 35 žáků za rok. - Kariérové poradenství: 45 žáků za rok Počet žáků v aktuální péči Průměrně cca 20 žáků za měsíc. Jednorázové konzultace zde započítané nejsou Cesta žáka do péče školního psychologa Žák se do péče nejčastěji dostává dvěma cestami: kontaktují sami rodiče; po domluvě pedagoga s rodiči. V některých případech kontaktuje školní psycholog rodiče, zejména po práci se třídou. Někdy školního psychologa kontaktuje OSPOD. Žák sám přichází ojediněle, zpravidla trápí-li ho vztahy ve třídě. 5 Počet žáků v péči za školní rok

15 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Problémy žáků, rodičů a zaměstnanců školy - Rodiče Výukové obtíže žáka, problémy v kolektivu třídy, výchovné obtíže (ve škole i doma), rodinné obtíže. - Žáci Problematické vztahy se spolužáky či s učiteli. - Zaměstnanci školy Výukové obtíže žáka, problémy v kolektivu třídy, výchovné obtíže (žáci nerespektující pravidla), obtížná komunikace s rodiči Spolupráce s PPP Nymburk - Počet žáků ZŠ v aktuální v péči: 45 žáků. - Počet žáků ZŠ v péči za rok: cca 15 žáků. - Kdy se dítě odkazuje do PPP? Zejména při podezření na závažnější speciální vzdělávací potřeby: specifické poruchy učení a chování, nadání, snížený intelekt. Také při zápisu do 1. tříd vyšetření školní zralosti Ostatní partneři pracoviště - SVP Kolín, SVP Hradec Králové. - Centrum krizové intervence Kutná Hora. - Centrum psychologicko-sociálního poradenství Nymburk (dříve Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy). - Klinický psycholog (nedostatečné kapacity ve sledovaném území). - Psychiatr (nedostatečné kapacity ve sledovaném území) Spolupráce s OSPOD - Aktuální počet klientů OSPOD v péči školního psychologa: 2 žáci. - Počet klientů OSPOD v péči školního psychologa ročně: cca 4 žáci. - Kdy se obrátí OSPOD (v jakém momentě?) Dostane-li se k nim do péče rodina dítěte, které dochází k nám na školu a jsou-li v rodině závažné výchovné problémy. - Kdy se na OSPOD obrátí školní psycholog (v jakém momentě?) Při zjištění skutečností, které by mohly ohrozit vývoj dítěte, případně jeho okolí: podezření na ohrožující rodinnou výchovu (deprivace, týrání, zanedbávání dítěte), záškoláctví, závažné agresivní chování. Kontakt s OSPOD probíhá zpravidla ve spolupráci s pedagogy a vedením školy. 15

16 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Limity školního psychologa - Vzhledem k náplni práce není prostor pro dlouhodobé terapeutické vedení klientů, zejména pak pro rodinnou terapii. - Při závažnějších poruchách chování chybí etopedické vedení klienta. - Někteří rodiče upřednostňují anonymnější kontakt a vyhledávají tak péči jinde, mimo Poděbrady a jeho okolí. 16

17 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 5.4. Pracoviště školního psychologa ZŠ T. G. M. Poděbrady 6 V péči školního psychologa bylo v červnu 2013 evidováno 180 žáků Popis činností Tabulka č. 16: Struktura činností školního psychologa na ZŠ T. G. M., Poděbrady Činnost Bližší informace 7 Depistáž Individuální diagnostika Práce ve třídách Skupinová práce s žáky Konzultace s žákem Konzultace s rodiči - pořadí řešených problémů: výukové problémy, rodinné problémy, vztahové problémy, osobní problémy 1. a 2. třídy zaměřené na vyhledávání žáků s rizikem rozvoje specifických poruch učení a logoped. problémy, zároveň žáků nadaných. Jsou přítomni téměř vždy jako žáci. Velmi špatně se to číselně vyjadřuje, protože výukové problémy často souvisí s rodinnými a vztahovými. Kariérové poradenství Ročně jsou proškoleny všichni žáci v 8. ročníku výjezdy zaměřené na volbu povolání, tohoto vyšetření se účastní asi 20 až 40 žáků ročně, v roce jich bylo 26. Besedy apod. Konzultace se zaměstnanci školy Konzultace s odborníky mimo školu Nepřímá práce + administrativa Jsou nabízeny pravidelně každý měsíc. Konzultace s pracovníky PPP, SPC, OSPOD, pediatry, policií. Psaní zpráv, metodických doporučení, vedení dokumentace, příprava a vyhodnocování testů, publicita, příprava intervenčních programů. Zdroj: vlastní šetření 6 Jedná se o kvalifikovaný odhad. Převažující činnosti se v průběhu roku proměňují v závislosti na aktuální fázi školního roku a s tím vyplývajících potřebách viz např. kariérové poradenství. Rozdělení na osobní/rodinné/vztahové problémy je do značné míry umělé, tyto oblasti se překrývají, mnohdy se zakázka klientů proměňuje v čase. 7 Informace byly poskytnuty školním psychologem, na základě jeho informace získat informace o podílu jednotlivých prací nelze. 17

18 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady Počet žáků v aktuální péči - Rodinné problémy: 20 žáků. - Vztahové problémy ve třídě: 4 žáci. - Výukové problémy: 30 žáků. - Diagnostika: 35 žáků Cesta žáka do péče školního psychologa Většinou je to na podnět pedagoga ve spolupráci s rodiči Problémy žáků, rodičů a zaměstnanců školy - Rodiče řeší výukové a výchovné problémy, náročná rodinná situace. - Žáci řeší konflikty se spolužáky. - Zaměstnanci školy řeší problémy se třídou, komunikační problémy se zákonnými zástupci a osobní problémy Spolupráce s PPP Nymburk Vyšetření v poradně je nutné v případě integrace žáka se zdravotním postižením a v případě doporučení odkladu školní docházky Ostatní partneři - Středisko výchovné péče. - Speciálně pedagogická centra, která jsou již zaměřená na úzkou problematiku např. sluchové či zrakové postižení Spolupráce s OSPOD Poděbrady - Zaměstnanci OSPOD se na školní psychologické pracoviště obrací v momentě, kdy potřebuje zprávu na žáka od třídního učitele a spolupráci psychologa. - Školní psycholog se na OSPOD obrací v případ, kdy potřebuje pomoci řešit závažné výchovné problémy např. opakované záškoláctví, žák nechodí do školy, rodina nespolupracuje Limity školního psychologa - Velmi široká problematika problémů. - Je na pracovišti sám odborník, nemá možnost konzultace. Je potřeba, aby to byl zkušený odborník s výcvikem. - Nepřiměřená očekávání od pedagogů či zákonných zástupců, psycholog žáky neopraví. 18

19 Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady 5.5. Popis situace na zbývajících školách začleněných do šetření 19

20 Popis služeb školních poradenských pracovišť na území ORP Poděbrady Tabulka č. 17: POPIS SITUACE NA ZBÝVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY (POUŽITY CITACE) Škola: Počet žáků: Počet tříd: Informace o pracovišti školního psychologa: Ve škole nepracuje školní psycholog. Řešení školy: Spolupráce s poskytovateli poradenských služeb: Chybějící poradenské služby na území Poděbradska: ZŠ Běrunice 22 2 Pedagogicko psychologická poradna Nymburk. Jsou dlouhé objednací lhůty. Někdy nejsme spokojeni se zprávou, občas si v doporučení škole protiřečí. S pediatrem. Masarykova základní škola Dymokury Základní škola Kněžice Základní škola Libice nad Cidlinou Absenci školního psychologa ve škole řeší spoluprací s PPP v Nymburce. Individuálně pomáhají rodičům kontaktovat zaměstnance poradny. Problém spatřují v dlouhých objednacích dobách, především v její neschopnosti poskytnout poradenskou činnost okamžitě Na škole pracuje speciální pedagog s 30-letou praxí, praxí na dětské psychiatrii, logopeda s praxí na ORL. Spolupracujeme s pedagogickopsychologickými poradnami: Nymburk, Jičín, Chlumec nad Cidlinou, Pedagogicko psychologická poradna Stč. kraje, pracoviště Nymburk. Je to dle mínění zástupce školy náhražka, která má své limity. Občanské sdružení Odyssea. S klinickou logopedkou Hradec Králové, Liberec. S žádnými. Školní psycholog ve škole, který by se mohl pravidelně věnovat žákům, kteří jeho pomoc potřebují finanční nedostupnost. Někdo, kdo by pomohl dětem zlepšit vztahy se spolužáky, ale zejména s rodiči a s okolím, překonat jejich obavy a malou sebedůvěru. 20

21 Popis služeb školních poradenských pracovišť na území ORP Poděbrady Tabulka č. 17 pokračování 1: Popis situace na zbývajících základních školách na území ORP PODĚBRADY (POUŽITY CITACE) Škola: Počet žáků: Počet tříd: Informace o pracoviště školního psychologa: Spolupráce s poskytovateli poradenských služeb: Základní škola Městec Králové Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč Speciální základní škola, Poděbrady Ve škole nepracuje školní psycholog. Řešení školy: hodin měsíčně dohoda, placeno z peněz zřizovatele. Toto dostatečné není, děti potřebují častější návštěvy, které nejsou možné z finančních důvodů. Odkazují je tak na PPP Nymburk, Kolín výchovného poradce, koordinátor SPJ apod. V současné době v péči: 20 dětí Odkazují na poradenské zařízení zpravidla PPP Nymburk, SPC, SVP Kolín Ped. psych. poradna Nymburk, pro potřeby školy je to dostatečné řešení Od nastupuje psycholog do SPC při škole na 0,4 úvazku. Doposud jsme posílali do specializovaného SPC. Škola sepsala vlastní projekt. Kurátorka MÚ Poděbrady. PPP Nymburk, Kolín. SPC Kolín, SVP Kolín, Občanská poradna Nymburk. SPPP, SPC Ječná, Štírova, Jedličkův ústav, Horáčkova, Mírové náměstí. Chybějící poradenské služby na území Poděbradska: Možnost využití častějších služeb školního psychologa. Rodinné poradenství, psychoterapie, krizová intervence, klinický psycholog. 21

22 Popis služeb školních poradenských pracovišť na území ORP Poděbrady Tabulka č. 18: Popis situace na středních školách na území ORP PODĚBRADY (POUŽITY CITACE) Škola: Počet žáků: Počet tříd: Informace o pracoviště školního psychologa: Ve škole nepracuje školní psycholog. Řešení školy: Spolupráce s dalšími poskytovateli poradenských služeb: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií SZeŠ a SOŠ Poděbrady, příspěvková organizace Výchovná poradkyně pracuje ve škole v souladu s předpisy (zákon o pedag. pracovnících, nařízení vlády o přímé vyučovací povinnosti apod.) Na škole pracují výchovný poradce a školní metodik prevence, v případě nutnosti odkazují žáky na pedagogicko - psychologickou poradnu, případně na další instituce, řešení je dostatečné Školní výchovný poradce s kvalifikací soc. psychologie; některé případy odkazuje škola do Nymburka ke specialistovi v oboru dětské psychologie a psychologie mladistvých Výchovný poradce (je zároveň učitelem, není nezúčastněná osoba s příslušným vzděláním), příslušné PPP, dětský psycholog, psychiatr. Dále odkazují na pedagogickopsychologické poradny příslušné v místě bydliště. S pedagogicko psychologickými poradnami ve SK, se speciálně pedagogickými centry, se sociálními pracovníky, s úřadem práce, s policií, s dalšími neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími v rámci speciální prevence. PPP Středočeského kraje a další PPP mimo kraj (Praha aj.). PPP NB, Kolín, MB, Praha východ; K-Centrum. Chybějící poradenské služby na území Poděbradska: Dětský psycholog, psychiatr. 22

23 Popis služeb školních poradenských pracovišť na území ORP Poděbrady Tabulka č. 18 pokračování 1: Popis situace na středních školách na území ORP PODĚBRADY (POUŽITY CITACE) Škola: Počet žáků: Počet tříd: Informace o pracoviště školního psychologa: Ve škole nepracuje školní psycholog. Řešení školy: Spolupráce s dalšími poskytovateli poradenských služeb: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady Externí spolupracovník, v rozsahu max. 10 hodin ročně. PPP, regionální psychiatrie, škola využívá outdorové aktivity od firmy Semiramis, psycholog se výběru témat a aktivit neúčastní. Chybějící poradenské služby na území Poděbradska: Psychologické služby. Zdroj: vlastní šetření 23

24 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 6. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ NYMBURK Adresa: Masarykova 895, Nymburk Vedoucí odloučeného pracoviště: PhDr. Alena Vaňátková Telefon: Fax: Mobil: , Provozní doba: Po, Út, Čt: 7:30-16:00 St: 7:30-17:00 Pá: 7:30-15:00 Vedeno je asi evidovaných klientů. Expertní odhad počtu klientů za kalendářní rok činí

25 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 7. STŘEDISKO PORADENSKÝCH SLUŽEB PODĚBRADY V červnu 2013 zahájilo svou činnost Středisko poradenských služeb. Je třeba zmínit, že toto Středisko vzniklo především na základě deklarovaných potřeb zaměstnanců OSPOD Poděbrady a především z vlastní aktivity těchto zaměstnanců. Cíl Cílem Střediska poradenských služeb je zajistit pro klienty OSPOD a občany Poděbrad potřebné a včasné psychologické služby a do budoucna poskytnout občanům jeden prostor, kde získají potřebné informace z oblasti sociálních, podpůrných a poradenských služeb v regionu, základní poradenskou pomoc a popř. další sociálně psychologické služby. V červnu 2013 středisko poskytovalo své služby ve třech pracovních dnech, kdy deklarovalo poskytnutí péče 29 klientům. Financování Oddělení sociální péče Městského úřadu Poděbrady disponuje dotacemi na výkon činnosti OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Z části této dotace je možné v plné výši hradit mzdu psychologa, který by pracoval s klienty OSPOD čtyři dny v měsíci. Stejným způsobem již po dobu několika let probíhá psychologické poradenství při OSPOD Nymburk nebo Lysá nad Labem. Klienti OSPOD nyní musejí využívat služby např. v Kolíně, v Hradci Králové, v Pardubicích nebo v Praze. Možnosti rozšíření služeb Pokud budou mít občané zájem, jak vyplývá z výše uvedených bodů, bude možné rozšířit činnost psychologa na více hodin v týdnu. Ostatní dny budou k dispozici dalším subjektům. Nabídka byla učiněna církvím, občanské poradně Respondeo v Nymburce, Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, osloven se žádostí o spolupráci byl již také právník. 25

26 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 8. ZAJIŠTĚNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Tabulka č. 19: Zajištění primární prevence ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ Václava Havla, Poděbrady Interní učitel školy. ZŠ TGM, Poděbrady Projekt EU-Dap 2. ZŠ Běrunice Masarykova základní škola Dymokury Základní škola Kněžice, okres Nymburk Základní škola Libice nad Cidlinou Základní škola Městec Králové, Bezručova Základní škola Městec Králové, Nám. Republiky Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč Speciální základní škola, Poděbrady STŘEDNÍ ŠKOLY Gymnázium Jiřího z Poděbrad Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií SZeŠ a SOŠ Poděbrady, příspěvková organizace SOŠ a SOU Městec Králové Interní učitel školy. Primární prevenci zajišťuje metodik primární prevence. V loňském školním roce se podařilo realizovat pro žáky třídy workshopy se zaměřením na prevenci patosociálních jevů a posílení pozitivních vztahů mezi žáky ve třídách ve spolupráci s občanským sdružením Odyssea. Bylo hrazeno z peněz grantu EU peníze do škol. Kvůli finanční náročnosti nebude možné workshopy opakovat. Výstupem workshopů je podrobná zpráva, která slouží třídním učitelům k další práci s kolektivem třídy. Ředitelka školy. Školní metodička. Koordinátora SPJ. Preventista MPP, spolupracují s Občanskou poradnou Nymburk. Interní učitel školy. Semiramis o.s. Semiramis o.s. Preventistka krizových jevů absolvovala příslušné specializační studium. Školní metodik prevence. Interní učitel školy. Interní učitel školy. Školní metodik prevence, Policie ČR. Zdroj: vlastní šetření 26

27 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 9. ZÁVĚRY Pokud je na ZŠ na území ORP poskytováno psychologické poradenství, je financováno Evropským sociálním fondem v rámci Individuálního projektu. Na ZŠ, kde je poskytováno psychologické poradenství, se osvědčila jeho potřebnost a nezastupitelnost. Obrací se na něj nejen děti, učitelé, rodiče, ale i pracovníci OSPOD. Jedná se zejména o případy, kdy se dítě ocitá v ohrožení (šikana ve škole, zneužívání rodičovské zodpovědnosti, rozvod rodičů, ale také výchovné problémy dítěte). Psycholog ve škole zná také klima třídy, do které dítě dochází, dokáže lépe odhadnout situaci ze sociometrie a dalších výzkumných technik má povědomost o tom, kdo je ve třídě oblíben, kdo je kolektivem nepřijímán, atd. Stejně tak má přehled o tom, jaký je vztah mezi třídou a třídním učitelem. Psycholog na každé větší ZŠ (ZŠ T. G. M., ZŠ V. Havla, ZŠ Městec Králové) by měl fungovat na plný úvazek. V ostatních (menších) školách by možná dle našeho expertního odhadu postačil úvazek zkrácený (dva dny v týdnu?). Psycholožky na školách (Poděbrady) pracují v rámci projektu pro jednu danou školu. Dítě z jiné školy je odmítáno, jelikož školní psychologové mohou pracovat pouze se žáky kmenové školy, ve které nyní pracují. Školy a rodiny využívají služby PPP Nymburk, ta je však dlouhodobě přetížená, zaměřuje se zejména na výukové problémy nezletilých dětí, není schopna intenzivně pracovat s dětmi s výchovnými problémy, či dětmi ohroženými šikanou, týráním, zneužíváním apod. Taktéž není ze strany PPP nabízena rodinná terapie. Poskytovatel primární prevence pro ORP Poděbrady je Semiramis o.s. V současné době jeho služby využívají pouze 2 školy, ostatní školy si primární prevenci zajišťují prostřednictvím vlastních pedagogických pracovníků. Středisko poradenských služeb, které od května 2013 funguje v Poděbradech, nabízí služby psychologa pro rodiny s dětmi 1x týdně (každý čtvrtek). Psycholožky zde intenzivně pracují s rodinou v rámci rodinné terapie, s dětmi s výchovnými problémy, s dětmi, kde je podezření na zneužívání, týrání, zanedbávání apod. 27

28 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Dle statistik OSPOD za dva měsíce, co středisko pracuje, jsou psycholožky v rozsahu činnosti 1x týdně, značně vytížené. Přitom pracují pouze pro OSPOD Poděbrady. Zajisté by bylo i mnoho zájemců o tyto služby ze strany veřejnosti. VNÍMANÁ RIZIKA Pokud by došlo ke zrušení psychologů při školách, dojde k prodloužení čekacích lhůt v PPP Nymburk ještě na delší období (již nyní je objednací lhůta 2 3 měsíce). Psychologické poradenství ve Středisku poradenských služeb je hrazeno z dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Není v možnostech OSPODu, aby hradilo z těchto dotací ještě další dny pro činnost psychologů. Navíc je striktně stanoveno, na co lze dotace použít. 28

29 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY DRUHÁ ČÁST ANALÝZY 29

30 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ANALÝZE BYDLENÍ V ORP PODĚBRADY Tato analýza shrnuje zjištění získaná v průběhu terénního šetření, které probíhalo v měsících duben - červen Pro účely analýzy jsme pracovali s názory a zkušenostmi představitelů obcí a měst ORP Poděbrady, zaměstnanců oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady a samotných občanů na danou problematiku. Text je doplněn jejich autentickými citacemi, které jsou vždy uvedené kurzívou. Shrnutí a závěry jsou určeny především k další diskusi. Informace ze sociologického šetření jsme doplnili o dostupné statistické informace. 2. METODA ŠETŘENÍ Analýza vychází z několika metodických přístupů tak, aby se podařilo komplexně zmapovat potřeby obyvatel v sociálně tíživých situacích ve vztahu k bydlení. Kvantitativní dotazníkové šetření - V rámci této části jsme prostřednictvím elektronického dotazníku oslovili zástupce všech obcí v ORP Poděbrady. - Šetření se tak aktivně zúčastnilo 29 měst a obcí z celkového počtu 35 obcí na území ORP Poděbrady. Kvalitativní šetření na základě kazuistik analýza potřeb V rámci terénního sběru dat proběhly: - Expertní individuální hloubkové rozhovory se zástupci oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady, se členy bytové komise (s těmi, kteří aktivně provádí sociální šetření) a s majiteli ubytoven. - Individuální hloubkové rozhovory s obyvateli, kteří se dostali do tíživé bytové situace (kontakty jsme získali prostřednictvím oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady). Počet realizovaných rozhovorů v této části: - 3 expertní rozhovory se zástupci oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady. - 2 expertní rozhovory se členy bytové komise města Poděbrady. - 2 rozhovory s klienty oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady. - 2 rozhovory s majiteli ubytoven v dané lokalitě. - 4 individuální hloubkové rozhovory s lidmi, kteří v současné době řeší tíživou bytovou situaci. - 6 individuálních hloubkových rozhovorů s lidmi, kteří žijí v Poděbradech na ubytovně. Kvalitativní šetření posuzování potřebnosti, plány města v souvislosti s bydlením apod. - 2 expertní rozhovory se zástupci politického vedení města Poděbrady. Sekundární analýza dat - Veřejně dostupná data z ČSÚ. 3. HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Cíle projektu jsou: 1. Popsat současný stav bytového fondu na sledovaném území. 2. Popsat situaci ve vztahu k tzv. sociálnímu bydlení na území ORP Poděbrady. 30

31 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 3. Popsat skutečné potřeby obyvatel v souvislosti s bydlením. 4. Popsat možnosti jednotlivých měst a obcí města v souvislosti s tzv. sociálním bydlením. 31

32 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 4. POPIS ÚZEMÍ 4.3. Charakteristika ORP Poděbrady Správní obvod Poděbrady se rozkládá ve východní části Středočeského kraje na hranicích s Královéhradeckým krajem. Sousedí s obvody Nymburk a Kolín. Nížinatý povrch náleží k celku Středočeské tabule. Jedná se o rovinatou polabskou zemědělskou oblast vykazující nejvyšší podíl orné půdy v kraji. Rozlohou ( ha) i počtem obyvatel ( k ) se obvod řadí k podprůměrně velkým obvodům. Tvoří ho 35 obcí, z nichž Poděbrady a Městec Králové mají statut města a sídlí v nich pověřený obecní úřad. Obyvatelstvo obvodu je nejstarší v kraji, nejvyšší podíl starého obyvatelstva a nejnižší podíl dětí způsobují nejvyšší index stáří a nejvyšší průměrný věk. Staré věkové struktuře odpovídá nejvyšší podíl nepracujících důchodců na celkovém počtu ekonomicky neaktivních ve srovnání s ostatními obvody. K nejvyšším patří také podíl domácností jednotlivců. Intenzita bytové výstavby je podprůměrná. Obvod se vyznačuje vysokým podílem bytů v rodinných domech a jedním z nejvyšších podílů neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu. Správní obvod obce s rozšířenou působností PODĚBRADY je vymezen územím obcí: Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Pátek, Písková Lhota, Poděbrady, Podmoky, Sány, Senice, Sloveč, Sokoleč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Vrbová Lhota, Záhornice. Zdroj: ČSÚ

33 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 4.4. Počet obyvatel v obcích ORP Poděbrady Tabulka č. 1: Počet obyvatel v jednotlivých městech a obcích ORP Poděbrady Počet obyvatel k Pořadí obce podle počtu obyvatel Běrunice Činěves Dobšice Dymokury Dlouhopolsko Hradčany Choťánky Chotěšice Chroustov Kněžice Kněžičky Kolaje Kouty Křečkov Libice nad Cidlinou Městec Králové Odřepsy Okřínek Opočnice Opolany Oseček Pátek Písková Lhota Poděbrady Podmoky Sány Senice Sloveč Sokoleč Úmyslovice Velenice Vlkov pod Oškobrhem Vrbice Vrbová Lhota Záhornice Zdroj: ČSÚ 33

34 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 4.5. Počet městských bytů ve vlastnictví jednotlivých obcí ORP Poděbrady Tabulka č. 2: Základní informace o počtech městských a obecních bytů v ORP Poděbrady Počet bytů ve vlastnictví obce Počet tzv. sociálních bytů Poznámka sociální byty z hlediska vnímání jednotlivých obcí¹ Běrunice 1 0 Činěves 6 5 Jedná se o byty zvláštního určení - s pečovatelskou službou. Dobšice 0 0 Dymokury 17 6 Jedná se o byty zvláštního určení - s pečovatelskou službou. Dlouhopolsko 1 0 Hradčany Obec se šetření nezúčastnila. Choťánky 0 0 Chotěšice 0 0 Chroustov 0 0 Kněžice Jedná se o byty zvláštního určení - s pečovatelskou službou. Kněžičky 2 0 Kolaje Obec se šetření nezúčastnila dle našich údajů obec byty ve vlastnictví nemá. Kouty 0 0 Křečkov 0 0 Libice nad Cidlinou 11 0 Městec Králové Jedná se o byty zvláštního určení - s pečovatelskou službou. Odřepsy Okřínek Obec se šetření nezúčastnila dle našich údajů obec byty ve vlastnictví nemá. Obec se šetření nezúčastnila dle našich údajů obec byty ve vlastnictví nemá. Opočnice 0 0 Opolany 5 2 Pro nízkopříjmové skupiny. V těchto bytech bydlí dlouhodobě stálí nájemníci. Oseček Obec se šetření nezúčastnila dle našich údajů obec byty ve vlastnictví nemá. Pátek 0 0 Písková Lhota Obec se šetření nezúčastnila dle našich údajů obec byty ve vlastnictví nemá. 34

35 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tabulka č. 2 - (pokračování): Základní informace o počtech městských a obecních bytů v ORP Poděbrady Poděbrady Jedná se o byty zvláštního určení- s pečovatelskou službou, zvláštním režimem, o byty bezbariérové. 8 Podmoky 0 0 Sány 0 0 Senice 0 0 Sloveč 0 0 Sokoleč 0 0 Úmyslovice 1 0 Velenice 1 0 Vlkov pod 0 0 Oškobrhem Vrbice 0 0 Vrbová Lhota 0 0 Záhornice 1 0 Zdroj: vlastní šetření, počty k Bližší informace uvádíme v kapitole

36 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 5. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z námi získaných informací vyplynulo, že v rámci ORP Poděbrady, vlastní 10 obcí celkem 555 bytů. Největším vlastníkem bytového fondu je město Poděbrady s 451 byty. Tyto byty jsou nabízeny především v rámci standardních nájemních smluv, na základě individuálního posuzování každé žádosti. Hlavním kritérii pak jsou trvalé bydliště v obci, plnoletost a bezdlužnost zájemce. Sociální či bytové komise také posuzují skutečnou potřebnost žadatele. Některé byty jsou vyčleněné jako byty zvláštního určení - byty s pečovatelskou službou, a to v případě Poděbrad, Kněžic, Městce Králové, Dymokur a Číněvsi. V těchto případech je také každá žádost posuzována individuálně na základě skutečné potřebnosti žadatele, dále je i zde opět uplatňována podmínka trvalého bydliště v obci. Poděbrady dále disponují 105 byty zvláštního určení, jedná se o byty s pečovatelskou službou, byty se zvláštním režimem pro osoby v tíživé životní a sociální situaci a byty bezbariérové pro osoby s těžkými a závažnějšími zdravotními problémy. Tyto byty jsou však obsazené dlouhodobými nájemníky. Přesto se však město snaží mít vždy k dispozici jeden krizový byt pro případ akutní potřeby. Dále obec Opolany disponuje 2 byty určenými pro osoby v tíživé životní a sociální situaci. Tyto byty jsou však také obsazeny dlouhodobě. Pokud tedy již v dřívějších letech některé obce (např. zmíněné Poděbrady či Opolany) ze svého bytového fondu vyčlenily určitý počet tzv. sociálních, případně startovacích bytů, tyto byty se obsadily a jejich nájemníci vykazují pouze velmi slabou motivaci tyto byty uvolnit a posunout se do kvalitnějšího, ale finančně náročnějšího typu bydlení. Některé malé obce disponují 1 2 byty, které jsou určeny ke standardnímu nájmu, jedná se o byty v budovách základních škol, městského úřadu apod. Některé obce (např. Opolany) mají upravené prostory, které by se daly použít v případě akutní potřeby nouzového krátkodobého ubytování (v případě domácího násilí, živelné katastrofy apod.). V současné době Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Dymokury a Městec Králové, tedy obce, které disponují relativně vyšším počtem bytů, tyto byty rozprodávají, především z důvodů nákladů na údržbu a rekonstrukci těchto nemovitostí. Ve většině případů jsou tyto byty prodány stávajícím nájemcům. Město Poděbrady se však potýká s nezájmem kupujících o byty 3+1 a větší. Zájemci preferují malometrážní byty s nižší pořizovací cenou a nižšími náklady. V ORP Poděbrady se nenabízí pobytová sociální služba pro osoby, které se ocitnou v tíživé životní situaci a nejsou schopni si své bydlení udržet. V průběhu našeho šetření jsme však potřebnost některých forem pobytových sociálních služeb zaznamenali, především pro ty obyvatele, kteří se dostanou do tíživé situace v souvislosti s rodinnými problémy (rozchod, rozvod, úmrtí partnera) či do finanční tísně z důvodu ztráty zaměstnání. 36

37 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Dle našeho názoru se však tato situace dá řešit prostřednictvím stávajícího bytového fondu města Poděbrady v kombinaci se službami odborného sociálního poradenství, pokud se na tyto případy v bytových koncepcích obcí bude pamatovat. Dle našeho mínění je řešením např. ze stávajícího bytového fondu měst a obcí vyčlenit byty, které by umožnily nastavit systém prostupného bydlení. V ORP Poděbrady nabízí své služby několik provozovatelů komerčních ubytoven, které se zaměřují na námi sledovanou cílovou skupinu. Tyto ubytovny však nemůžeme v současné situaci považovat za součást sociálního systému, jelikož s jejich klienty není vykonávána systematická sociální práce, na ubytovnách zůstávají dlouhodobě, případně se dokonce pouze stěhují z jedné ubytovny na druhou. V rámci našeho šetření jsme se zabývali problematikou ubytoven jako možnosti ubytování pro sociálně slabé. Naším cílem však nebylo hodnotit tzv. sociální byznys majitelů ubytoven. Zároveň jsme se nezaměřovali na zkoumání podmínek nájemních vztahů. Města ani obce regionu nemají v současné době propracovaný systém prevence ztráty bydlení, případně prevence zadlužování se na nájemném. Za nejohroženější skupiny z hlediska bydlení lze považovat především matky samoživitelky, rodiny v nouzi, osoby se zdravotním postižením (invalidní důchodce) a seniory. V regionu chybí sociální práce s dlužníky, případně terénní sociální práce s osobami, které disponují nižšími sociálními kompetencemi. Ta by se měla stát součástí preventivního programu a měla by naučit klienty efektivně a především bezprostředně řešit problémy týkající se bydlení a také s klienty pracovat na zlepšování vlastní bytové situace. Uvědomujeme si, že obce a města jsou v současné době vystaveny protichůdným očekáváním. Na jednu stranu je od nich očekávána odpovědná správa bytového fondu, do které spadá včasná reakce na prodlevy s platbou nájemného. Na druhou stranu se od nich očekává taková sociální bytová politika, která bude umožňovat adekvátní řešení situace osob a celých rodin, které se dostávají z různých důvodů do bytových problémů. Obce a města by se však přesto měly snažit o provázání sociální a bytové politiky, které odpovídá např. dostupnost krizového bydlení či prostupného bydlení. Je třeba si také uvědomit, že zatímco bytový fond je ve vlastnictví jednotlivých měst a obcí, většina zaměstnanců oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady vykonává státní správu v rámci celého ORP Poděbrady. V tomto momentě je třeba i v oblasti bydlení řešit problematiku v rámci celého území, ve spolupráci se všemi obcemi. 37

38 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Na závěr musíme zmínit, že si samozřejmě uvědomujeme, že vždy bude existovat specifická skupina obyvatel, pro kterou je udržení si adekvátního a kvalitního bydlení neřešitelným problémem a potřebuje neustálou pomoc a podporu ze strany sociálních pracovníků. I přes tuto podporu se však může stát, že se problémy některých osob efektivně vyřešit nepodaří. 38

39 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY 6. DETAILNÍ ANALÝZA 6.1. Města a obce jako vlastníci bytového fondu Byty ve vlastnictví menších měst a obcí v ORP Poděbrady Z obcí ORP Poděbrady vlastní obecní byty pouze tyto 9 : Běrunice 1 byt Tento byt je obsazený jedním člověkem, nemá status tzv. sociálního bytu. Byt se nachází v budově základní školy, nemá oddělený vchod, je tedy nabízen pouze zájemcům z řad zaměstnanců Základní školy Běrunice. Dymokury 17 bytů Obec vlastní 17 bytů, z toho 6 je bytů s pečovatelskou službou. V současné době nabízí obec obecní byty k prodeji, ve většině případů stávajícím nájemcům. Kněžice 20 bytů Jedná se o malometrážní byty s nízkým nájmem v tzv. domě s pečovatelskou službou. Tyto byty jsou obsazeny 20 obyvateli. Dům s pečovatelskou službou ve vlastnictví obce byl uveden do provozu v roce Kněžičky 2 byty Tyto byty jsou obsazeny 5 obyvateli obce. Nejedná se o tzv. byty sociální, tyto byty vznikly v roce 1975 přestavbou bývalé školy. Libice nad Cidlinou 11 bytů Nejedná se o tzv. sociální byty. Od roku 2010 klesl počet obecních bytů o 16. Byty obec postupně prodává v souladu s usnesením zastupitelstva nájemcům, kteří v nich v současné době bydlí. Do domů je třeba vložit velké investice. 9 Počty k

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Pedagogicko psychologické poradenství

Pedagogicko psychologické poradenství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Pedagogicko psychologické poradenství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Otázky Jaké instituce podle Vás patří do poradenského

Více

Zápis ze dne 15. ledna Setkání pracovní skupiny Téma: informovanost

Zápis ze dne 15. ledna Setkání pracovní skupiny Téma: informovanost Zápis ze dne 15. ledna 2013 Setkání pracovní skupiny Téma: informovanost Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí Projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00009 Přítomni: Mgr. Jitka Brzáková,

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V PRAZE OD 1.7.2006 PPP pro Prahu 1,2 a 4 PPP pro Prahu 3 a 9 PPP pro Prahu 5 PPP pro Prahu 6 PPP pro Prahu 7 a 8 PPP pro Prahu 10 PPP pro Prahu 11 a 12 KPPP Praha a okolí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1 1.

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách

Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách Setkání pracovní skupiny na téma Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách Cíl setkání: Popsat a zhodnotit práci speciálních pedagogů, logopedů

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín Tým ŠPP Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová Kontakty Školní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Metodická zpráva č. 6

Metodická zpráva č. 6 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Stránka č. 1 z 10 Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Vybrat deník Napište nám poslední aktualizace: 23:06 V Deníku Hledat Výzva čtenářům: Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! skrýt

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. Zdroj: ČSÚ

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. Zdroj: ČSÚ Strategie území správního obvodu ORP Poděbrady v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Zdroj:

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 7 a 8 Glowackého 6/555. 181 00 Praha 8 - Troja Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 ve školním roce 2014/2015 1. Přesný

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Středisko výchovné péče pro děti a mládež je občanským sdružením, které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Předmětem činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

OTEVŘENÍ PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE. OD 7. 5. 2013 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10.00 20.00 hod. MASARYKOVA TŘÍDA 48, TEPLICE

OTEVŘENÍ PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE. OD 7. 5. 2013 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10.00 20.00 hod. MASARYKOVA TŘÍDA 48, TEPLICE OTEVŘENÍ PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE OD 7. 5. 2013 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10.00 20.00 hod. MASARYKOVA TŘÍDA 48, TEPLICE Akutní případy bez objednání, v ostatních případech doporučujeme se telefonicky

Více

Zápis ze dne 26. září 2013. Setkání Koordinační skupiny projektu v Poděbradech

Zápis ze dne 26. září 2013. Setkání Koordinační skupiny projektu v Poděbradech Zápis ze dne 26. září 2013 Setkání Koordinační skupiny projektu v Poděbradech Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí Projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00009 dále jen (KPRSSMP) Přítomni:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 121 odst. 1 a 123

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

Obsah Programu proti šikaně

Obsah Programu proti šikaně Obsah Programu proti šikaně Charakteristika šikanování Rozpoznání šikanování Dokumenty Odpovědnost školy Odpovědnost vedení školy Odpovědnost pedagogických pracovníků školy Prevence šikany ve škole Prevence

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

SOCIOEKONOMICKÁ A DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA PODĚBRADY

SOCIOEKONOMICKÁ A DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA PODĚBRADY SOCIOEKONOMICKÁ A DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA PODĚBRADY Část I. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Odpovědný řešitel: Dana Fialová Srpen 2007 Název díla: Struktura díla: Socioekonomická a

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Podoba ambulantního programu v roce 2000

Podoba ambulantního programu v roce 2000 1997: Vznik o.s. Prev-Centrum 1. logo - pouţívané v letech 1997 2001 Podoba ambulantního programu v roce 2000 o.s. Prev-Centrum realizuje především dlouhodobou primární prevenci a postupně vzniká program

Více

Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2014/2015

Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Pod Čeřovkou 709 Adresa: Pod Čeřovkou 709, 506 01 Jičín Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-196/08-13 Mateřská škola, Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Adresa: Mozartova 43, 779 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7.

Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7. Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7.2011 Účastníky přivítala a odbornou diskusi zahájila Mgr.

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

BULLETIN 2/2016 1.1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE DOSTUPNOST-INKLUZE-KVALITA

BULLETIN 2/2016 1.1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE DOSTUPNOST-INKLUZE-KVALITA BULLETIN 2/2016 Obsah: 1. Povinná opatření MAP 1.1. Předškolní vzdělávání a péče dostupnost-inkluze-kvalita (návrhy podpory, příklady projektů) 1.2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Pavla Hájková. Obor: Sociální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Pavla Hájková. Obor: Sociální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Pavla Hájková III. ročník, kombinované studium Obor: Sociální pedagogika Pracovní skupina pro klienty s poruchami

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2014/2015 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Obsah 1 Kontaktní údaje:...

Více

7. kolo. 8. kolo. 9. kolo

7. kolo. 8. kolo. 9. kolo Postřižinský přebor mužů Loučeň Přerov nad L. A 22.8.2015 17:00 AFK Milovice A Sokol Běrunice A 22.8.2015 17:00 Rožďalovice A Kostelní Lhota A 22.8.2015 17:00 Všejany Městec Králové A 22.8.2015 17:00 Kovanice

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Základní škola

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC I. Charakteristika organizace

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum a hodina: 1. října od 13.30 hod. místo: STP, Zámečnická 10, Znojmo 1. Přivítání,

Více

(dále PPP ÚK a ZpDVPP ) Obsah. 1. Základní údaje. 2. Přehled pracovníků. 3. Údaje o DVPP. 4. Údaje o aktivitách a prezentace na veřejnosti

(dále PPP ÚK a ZpDVPP ) Obsah. 1. Základní údaje. 2. Přehled pracovníků. 3. Údaje o DVPP. 4. Údaje o aktivitách a prezentace na veřejnosti Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, (dále PPP ÚK a ZpDVPP ) Obsah 1. Základní údaje 2. Přehled pracovníků

Více