Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny"

Transkript

1 f Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene 4 Zasažení elektrickou energií 5 Popálení 6 Vibrace a hluk 7 Nesprávná pozice při práci 8 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 9 Zranění při montáži, demontáži střední - 3 významná riziko mírné 10 Zranění při používání nářadí vysoká - 4 významná riziko nežádoucí, udržovat podlahu v dobrém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná, pravidelná revize nářadí Příloha č. 1 Rizika pracovník zámečnické a strojní dílny

2 Pracovní pozice - svářeč číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene 4 Zasažení elektrickou energií 5 Popálení vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 6 Vibrace a hluk 7 Nesprávná pozice při práci 8 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 9 Zranění při používání nářadí významná - 3 významná riziko mírné 10 Zasažení škodlivými látkami, udržovat podlahu v dobrém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, osvětlení dle norem, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná, pravidelná revize nářadí Příloha č. 2 Rizika svářeč

3 Pracovní pozice - montážní dělník číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene 4 Zasažení elektrickou energií střední - 3 významná riziko mírné 5 Vibrace a hluk 6 Nesprávná pozice při práci 7 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 8 Zranění při používání nářadí vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 9 Zasažení škodlivými látkami střední - 3 málo významná riziko mírné, udržovat podlahu v dobrém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná, pravidelná revize nářadí Příloha č. 3 Rizika montážní dělník

4 Pracovní pozice - pracovník práškové lakovny číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí vysoká - 4 málo významná riziko mírné 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene 4 Zasažení elektrickou energií 5 Vibrace a hluk vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 6 Nesprávná pozice při práci 7 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 8 Zranění při používání nářadí střední - 3 významná riziko mírné 9 Zasažení škodlivými látkami vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 10 Zasažení letícími předměty v důsledku výbuchu velmi nízká - 1 kritická riziko mírné, udržovat podlahu v dobrém a suchém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná Pravidelná revize plynové pece, pravidelná údržba plynové pece Příloha č. 4 Rizika pracovník práškové lakovny

5 Pracovní pozice - skladník, režijní dělník číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí střední - 3 málo významná riziko mírné 2 Pád předmětu z výšky střední - 3 kritický riziko nežádoucí 3 Manipulace při zvedání břemene střední - 3 významná riziko mírné 4 Zasažení elektrickou energií 5 Vibrace a hluk 6 Nesprávná pozice při práci 7 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 8 Zranění při používání nářadí významná - 3 významná riziko mírné 9 Zasažení škodlivými látkami vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 10 Havárie vysokozdvižného vozíku, udržovat podlahu v dobrém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná Školení BOZP, Pracovní a odborná Příloha č. 5 Rizika skladník

6 Pracovní pozice - servisní technik číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene 4 Zasažení elektrickou energií střední - 3 významná riziko mírné 5 Vibrace a hluk vysoká - 2 významná riziko mírné 6 Nesprávná pozice při práci 7 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 8 Zranění při používání nářadí střední - 3 významná riziko mírné 9 Zasažení škodlivými látkami, biologické nebezpečí, bakterie, viry střední - 3 kritická riziko nežádoucí 10 Popálení, udržovat podlahu v dobrém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná a pracovní, očkování, odborná Příloha č. 6 Rizika servisní technik

7 Pracovní pozice pracovník zkušebny číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene 4 Zasažení elektrickou energií střední - 3 významná riziko mírné 5 Vibrace a hluk vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 6 Nesprávná pozice při práci 7 Nedostatečné osvětlení velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 8 Zranění při používání nářadí střední - 3 významná riziko mírné 9 Zasažení škodlivými látkami vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 10 Popálení střední - 3 významná riziko mírné 11 Zasažení odletujícími předměty vysoká - 4 kritická riziko nepřijatelné, udržovat podlahu v dobrém stavu Školení BOZP, Pracovní a odborná Zajištění dostatečného počtu světelných zdrojů, odborná, pravidelná revize nářadí, odborná, odborná stanovených pracovních postupů Příloha č. 7 Rizika pracovník zkušebny

8 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ PRACOVNÍK ZÁMEČNICKÉ A STROJNÍ DÍLNY PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY LEBKA 1 OBLIČEJ 2 ČÁSTI TĚLA HLAVA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY CELÁ HLAVA 3 ÚSTA 4 X NOS 5 X OČI 6 X X UŠI 7 X RUCE 8 X X PAŽE 9 X CHODIDLA 10 X NOHY 11 POKOŽKA 12 X RŮZNÉ ZÁDA 13 BŘÍCHO 14 HRUDNÍK 15 CELÉ TĚLO 16 Příloha č. 8 Rizika pracovník zámečnické a strojní dílny výběr OOPP

9 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ PRACOVNÍK SVAŘOVNY PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY ČÁSTI TĚLA HLAVA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY RŮZNÉ LEBKA 1 OBLIČEJ 2 X X X X CELÁ HLAVA 3 ÚSTA 4 X NOS 5 X X OČI 6 X X X X X UŠI 7 RUCE 8 X X PAŽE 9 X X CHODIDLA 10 X NOHY 11 POKOŽKA 12 X X ZÁDA 13 BŘÍCHO 14 X HRUDNÍK 15 X CELÉ TĚLO 16 Příloha č. 9 Rizika svářeč výběr OOPP

10 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ MONTÁŽNÍ DĚLNÍK PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY LEBKA 1 OBLIČEJ 2 CELÁ HLAVA 3 HLAVA ÚSTA 4 ČÁSTI TĚLA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY NOS 5 OČI 6 X UŠI 7 X RUCE 8 X X PAŽE 9 CHODIDLA 10 X NOHY 11 POKOŽKA 12 X RŮZNÉ ZÁDA 13 BŘÍCHO 14 HRUDNÍK 15 CELÉ TĚLO 16 Příloha č. 10 Rizika montážní dělník výběr OOPP

11 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ PRACOVNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY LEBKA OBLIČEJ 2 X ČÁSTI TĚLA HLAVA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY CELÁ HLAVA 3 ÚSTA 4 X X X NOS 5 X X X X OČI 6 X X X X UŠI 7 X RUCE 8 X X PAŽE 9 X CHODIDLA 10 X X NOHY 11 POKOŽKA 12 X RŮZNÉ ZÁDA 13 BŘÍCHO 14 HRUDNÍK 15 CELÉ TĚLO 16 Příloha č. 11 Rizika pracovník práškové lakovny výběr OOPP

12 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ SKLADNÍK PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY LEBKA 1 X X OBLIČEJ 2 CELÁ HLAVA HLAVA ÚSTA 4 NOS 5 OČI 6 X X ČÁSTI TĚLA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY UŠI 7 RUCE 8 X X PAŽE 9 CHODIDLA 10 X X NOHY 11 POKOŽKA 12 X RŮZNÉ ZÁDA 13 BŘÍCHO 14 HRUDNÍK 15 CELÉ TĚLO 16 X Příloha č. 12 Rizika skladník výběr OOPP

13 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ SERVISNÍ TECHNIK PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY LEBKA 1 OBLIČEJ 2 ČÁSTI TĚLA HLAVA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY CELÁ HLAVA 3 ÚSTA 4 X X X X X X NOS 5 X X X X X X OČI 6 X X X UŠI 7 RUCE 8 X X X X X X PAŽE 9 X CHODIDLA 10 X NOHY 11 POKOŽKA 12 X X X X X ZÁDA 13 RŮZNÉ BŘÍCHO 14 HRUDNÍK 15 CELÉ TĚLO 16 X X X X Příloha č. 13 Rizika servisní technik výběr OOPP

14 TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ PRACOVNÍK ZKUŠEBNY PÁDY MECHANICKÁ TEPELNÁ ZÁŘENÍ ÚDER, NÁRAZ BODNÉ A ŘEZNÉ RÁNY UKLOUZNUTÍ VIBRACE TEPLO, OHEŇ CHLAD IONIZUJÍCÍ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTŘINA HLUK KAPALINY AEROSOLY POTŘÍSNĚNÍ KONZUMACE PRACH, VLÁKNA MLHA, DÝM TUHÉ LÁTKY PÁRY, PLYNY BAKTERIE, VIRY PARAZITI PLÍSNĚ NEBAKTERIÁLNÍ BIOLOGICKÉ ANTIGENY LEBKA 1 X OBLIČEJ 2 X ČÁSTI TĚLA HLAVA HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY RŮZNÉ CELÁ HLAVA 3 ÚSTA 4 X X X NOS 5 X X X OČI 6 X X X X X UŠI 7 X RUCE 8 X X X X PAŽE 9 X X CHODIDLA 10 X NOHY 11 POKOŽKA 12 X X ZÁDA 13 BŘÍCHO 14 X HRUDNÍK 15 X CELÉ TĚLO 16 Příloha č. 14 Rizika pracovník zkušebny výběr OOPP

15 Rizika stojanová vrtačka 1 Nebezpečný kontakt s obrobkem pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 2 Nebezpečný kontakt s nástrojem pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 3 Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem pořezáním, poškrábáním střední - 3 významná riziko mírné 4 Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem odtržením částí těla, skalpováním střední - 3 kritická riziko nežádoucí 5 Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem poraněním v důsledku použití špatného, vadného nástroje, špatného ustavení 6 Nebezpečný kontakt s rotujícími částmi stroje v důsledku chybějících ochranných krytů 7 Ne nástrojem vrtačky Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Ne rotujícími částmi vrtačky Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 10 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 11 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 12 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 13 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled 14 Havárie stroje havárií stroje - přetěžování stroje

16 Rizika stojanová vrtačka 15 Havárie stroje 16 Havárie stroje 17 Špatné osvětlení stroje 18 Špatná údržba stroje 19 Neočekávaná změna parametrů stroje 20 Nemožnost zastavení stroje 21 Samovolné spuštění stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze náhlou havárií stroje kontaktem s nástrojem a rotujícími částmi stroje neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje spuštěním po výpadku proudu nebo po poruše Osvětlení musí odpovídat normovaným hodnotám 22 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba 23 Ztráta stability stroje zraněním v důsledku pádu stroje 24 Destrukce stroje odletujícími a odpadávajícími kusy stroje při jeho destrukci velmi nízká - 1 kritický riziko mírné 25 Hrany stroje drobnými poraněními o hrany stroje 26 Odletující části obrobku špony poraněním očí a kůže střední - 3 málo významná riziko mírné 27 Potřísnění chladicí, řeznou kapalinou poraněním očí a kůže 28 Vdechnutí škodlivých částic vdechnutím částic vrtaného materiálu postupů

17 Rizika stojanová vrtačka 29 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 30 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 31 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 32 Elektromagnetické záření el. mag. zářením při seřizování stroje velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 33 Nevhodná manipulace s materiálem v prostoru stroje, pády, uklouznutí kontaktem s pracujícím strojem v důsledku neopatrnosti při manipulaci, udržování volných komunikací 34 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 35 Horké části stroje, obrobku, nástroje popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje Používání OOPP,, odborná a pracovní 36 Chvění stroje vibracemi velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, 37 Hluk stroje hlukem velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, Příloha č. 15 Rizika stojanová vrtačka

18 Rizika vertikální frézka 1 Nebezpečný kontakt s obrobkem pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 2 Nebezpečný kontakt s nástrojem pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 3 Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem pořezáním, poškrábáním střední - 3 významná riziko mírné 4 Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem odtržením částí těla, skalpováním střední - 3 kritická riziko nežádoucí 5 Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem poraněním v důsledku použití špatného, vadného nástroje, špatného ustavení 6 Nebezpečný kontakt s rotujícími částmi stroje v důsledku chybějících ochranných krytů 7 Ne nástrojem vrtačky Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Ne rotujícími částmi stroje Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 10 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 11 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 12 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 13 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled

19 Rizika vertikální frézka 14 Havárie stroje 15 Havárie stroje 16 Havárie stroje 17 Špatné osvětlení stroje 18 Špatná údržba stroje 19 Neočekávaná změna parametrů stroje 20 Nemožnost zastavení stroje 21 Samovolné spuštění stroje 22 Špatné značení stroje - piktogramy 23 Ztráta stability stroje 24 Destrukce stroje 25 Hrany stroje Odletující části obrobku špony Potřísnění chladicí, řeznou kapalinou havárií stroje - přetěžování stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze náhlou havárií stroje kontaktem s nástrojem a rotujícími částmi stroje neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje spuštěním stroje po výpadku el. proudu nebo z důvodu poruchy nemožností správného ovládání stroje zraněním v důsledku pádu stroje odletujícími a odpadávajícími kusy stroje při jeho destrukci drobnými poraněními o hrany stroje poraněním očí a kůže poraněním očí a kůže Osvětlení musí odpovídat normovaným hodnotám Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba střední - 3 málo významná riziko mírné

20 Rizika vertikální frézka 28 Vdechnutí škodlivých částic vdechnutím částic frézovaného materiálu postupů 29 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 30 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 31 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 32 Elektromagnetické záření el. mag. zářením při seřizování stroje velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 33 Nevhodná manipulace s materiálem v prostoru stroje, pády, uklouznutí kontaktem s pracujícím strojem v důsledku neopatrnosti při manipulaci velmi nízká - 1 významná riziko přiajtelné, udržování volných komunikací 34 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 35 Horké části stroje, nástroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje Používání OOPP,, odborná a pracovní 36 Chvění stroje vibracemi velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, 37 Zvuk stroje hlukem velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, Příloha č. 16 Rizika vertikální frézka

21 Rizika soustruh 1 Nebezpečný kontakt s obrobkem pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 2 Nebezpečný kontakt s nástrojem pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 3 Nebezpečný kontakt s rotujícím obrobkem pořezáním, poškrábáním střední - 3 významná riziko mírné 4 Nebezpečný kontakt s rotujícím obrobkem odtržením částí těla, skalpováním střední - 3 kritická riziko nežádoucí 5 Nebezpečný kontakt s rotujícím obrobkem poraněním v důsledku špatného, nevhodného upnutí obrobku 6 Nebezpečný kontakt s rotujícími částmi stroje v důsledku chybějících ochranných krytů 7 Styk pohyblivé části s pevnou v důsledku havárie stroje 8 Ne úrazem o nástroj Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Ne rotujícími částmi stroje Školení BOZP, odborná a pracovní 10 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 11 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 12 Ne chybným ustavením nástroje a obrobku Školení BOZP, odborná a pracovní 13 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 14 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled

22 Rizika soustruh 15 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje nízká - 2 kritická riziko mírné Školení BOZP, odborná, dohled 16 Havárie stroje 17 Havárie stroje 18 Havárie stroje 19 Špatné osvětlení stroje 20 Špatná údržba stroje 21 Neočekávaná změna parametrů stroje 22 Nemožnost zastavení stroje 23 Samovolné spuštění stroje havárií stroje - přetěžování stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze náhlou havárií stroje kontaktem s nástrojem a rotujícími částmi stroje neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje spuštěním po výpadku proudu nebo po poruše Osvětlení musí odpovídat normovaným hodnotám 24 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba 25 Ztráta stability stroje zraněním v důsledku pádu stroje 26 Destrukce stroje odletujícími a odpadávajícími kusy stroje při jeho destrukci 27 Hrany stroje drobnými poraněními o hrany stroje 28 Odletující části obrobku špony poraněním očí a kůže střední - 3 málo významná riziko mírné

23 Rizika soustruh 29 Potřísnění chladicí, řeznou kapalinou 30 Vdechnutí škodlivých částic poraněním očí a kůže vdechnutím částic soustruženého materiálu postupů 31 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 32 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 33 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 34 Elektromagnetické záření el. mag. zářením při seřizování stroje velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 35 Nevhodná manipulace s materiálem v prostoru stroje, pády, uklouznutí kontaktem s pracujícím strojem v důsledku neopatrnosti při manipulaci, udržování volných komunikací 36 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 37 Horké části stroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje Používání OOPP,, odborná a pracovní 38 Chvění stroje vibracemi velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, 39 Zvuk stroje hlukem velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, Příloha č. 17 Rizika soustruh

24 Rizika dvoukotoučová bruska Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem Nebezpečný kontakt s rotujícími částmi stroje Nebezpečný kontakt s obrobkem Roztržení a destrukce brusného kotouče Zasažení špatně upevněným brusným kotoučem pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže zraněními kůže a očí v důsledku chybějících ochranných krytů pořezáním, poškrábáním pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže, poraněním očí pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže vysoká - 4 významná riziko nežádoucí nízká - 2 kritická riziko mírné nízká - 2 kritická riziko mírné 6 Ne rotujícím brusným kotoučem Školení BOZP, odborná a pracovní 7 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 10 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 11 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled 12 Nemožnost zastavení stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje

25 Rizika dvoukotoučová bruska 13 Samovolné spuštění stroje spuštěním stroje po výpadku el. proudu nebo z důvodu poruchy 14 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba 15 Hrany stroje drobnými poraněními o hrany stroje 16 Havárie stroje havárií stroje - přetěžování stroje 17 Havárie stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze 18 Havárie stroje náhlou havárií stroje 19 Odletující části obrobku špony 20 Špatné osvětlení stroje 21 Špatná údržba stroje 22 Neočekávaná změna parametrů stroje 23 Ztráta stability stroje 24 Destrukce stroje poraněním očí a kůže kontaktem s nástrojem a rotujícími částmi stroje neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje zraněním v důsledku pádu stroje odletujícími a odpadávajícími kusy stroje při jeho destrukci střední - 3 málo významná riziko mírné Osvětlení musí odpovídat normovaným hodnotám

26 Rizika dvoukotoučová bruska 25 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 26 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 27 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 28 Vdechnutí škodlivých částic vdechnutím částic broušeného materiálu postupů 29 Nevhodná manipulace s materiálem v prostoru stroje, pády, uklouznutí kontaktem s pracujícím strojem v důsledku neopatrnosti při manipulaci, udržování volných komunikací 30 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 31 Horké části stroje, obrobku, nástroje popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje Používání OOPP,, odborná a pracovní 32 Chvění stroje vibracemi velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, 33 Zvuk stroje hlukem velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, Příloha č. 18 Rizika dvoukotoučová bruska

27 Rizika pásová bruska Nebezpečný kontakt s rotujícím brusným pásem Nebezpečný kontakt s obrobkem Roztržení a destrukce brusného pásu Zasažení špatně upevněným brusným pásem pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže pořezáním, poškrábáním pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže, poraněním očí pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže vysoká - 4 významná riziko nežádoucí 5 Ne rotujícím brusným pásem velmi Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 7 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 9 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 10 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled 11 Nemožnost zastavení stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje 12 Samovolné spuštění stroje spuštěním stroje po výpadku el. proudu nebo z důvodu poruchy

28 Rizika pásová bruska 13 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje 14 Hrany stroje drobnými poraněními o hrany stroje 15 Havárie stroje havárií stroje - přetěžování stroje 16 Havárie stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze 17 Havárie stroje náhlou havárií stroje 18 Odletující části obrobku špony 19 Špatné osvětlení stroje 20 Špatná údržba stroje 21 Neočekávaná změna parametrů stroje 22 Ztráta stability stroje 23 Destrukce stroje poraněním očí a kůže kontaktem s nástrojem a rotujícími částmi stroje neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje zraněním v důsledku pádu stroje odletujícími a odpadávajícími kusy stroje při jeho destrukci střední - 3 málo významná riziko mírné Osvětlení musí odpovídat normovaným hodnotám velmi nízká - 1 katastrofická riziko mírné 24 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem

29 Rizika pásová bruska 25 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 26 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 27 Vdechnutí škodlivých částic vdechnutím částic broušeného materiálu postupů 28 Nevhodná manipulace s materiálem v prostoru stroje, pády, uklouznutí kontaktem s pracujícím strojem v důsledku neopatrnosti při manipulaci, udržování volných komunikací 29 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 30 Horké části stroje, nástroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje Používání OOPP,, odborná a pracovní 31 Chvění stroje vibracemi vysoká - 4 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, 32 Zvuk stroje hlukem velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, Příloha č. 19 Rizika pásová bruska

30 Rizika pásová pila Nebezpečný kontakt s pilovým pásem Nebezpečný kontakt s rotujícím pilovým pásem Nebezpečný kontakt s rotujícím pilovým pásem Nebezpečný kontakt s řezaným materiálem 5 Roztržení pilového pásu 6 Zasažení špatně upevněným pilovým pásem pořezáním, poškrábáním pořezáním, poškrábáním, uříznutím prstů, horních končetin vtažením do pracovního prostoru stroje pořezáním, poškrábáním pořezáním, poškrábáním, uříznutím prstů, horních končetin pořezáním, poškrábáním, sedřením kůže střední - 3 málo významná riziko mírné střední - 3 významná riziko mírné střední - 3 významná riziko mírné 7 Ne rotujícím pilovým pásem velmi Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Ne nevhodným kontaktem s řezaným materiálem Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 10 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 11 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 12 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled 13 Nemožnost zastavení stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje

31 Rizika pásová pila 14 Samovolné spuštění stroje spuštěním stroje po výpadku el. proudu nebo z důvodu poruchy 15 Pořezání, uříznutí částí těla, zlomeniny Nebezpečná manipulace s materiálem v okolí stroje 16 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje 17 Neuposlechnutí vydaných zákazů a příkazů 18 Hrany stroje zraněním v důsledku nevhodného chování drobnými poraněními o hrany stroje 19 Havárie stroje havárií stroje - přetěžování stroje 20 Havárie stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze 21 Havárie stroje náhlou havárií stroje 22 Špatné osvětlení stroje 23 Špatná údržba stroje Neočekávaná změna parametrů stroje Odletující části obrobku špony, kontaktem s pilovým pásem nebo řezaným materiálem neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku zrychlením otáček pilového pásu poraněním očí a kůže Osvětlení musí odpovídat normovaným hodnotám střední - 3 málo významná riziko mírné

32 Rizika pásová pila 26 Potřísnění chladicí, řeznou kapalinou poraněním očí a kůže 27 Vdechnutí škodlivých částic vdechnutím částic řezaného materiálu postupů 28 Chybějící ochranné kryty poraněním očí a kůže, devastací částí těla 29 Destrukce stroje odletujícími a odpadávajícími kusy stroje při jeho destrukci velmi nízká - 1 katastrofická riziko mírné 30 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 31 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 32 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP, 33 Elektromagnetické záření el. mag. zářením při seřizování stroje velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 34 Nevhodná manipulace s materiálem v prostoru stroje, pády, uklouznutí kontaktem s pracujícím strojem v důsledku neopatrnosti při manipulaci, udržování volných komunikací 35 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 36 Horké části stroje, nástroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje 37 Chvění stroje vibracemi velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, 38 Zvuk stroje hlukem velmi vysoká - 5 zanedbatelná riziko mírné Používání OOPP, Příloha č. 20 Rizika pásová pila

33 Rizika pákové nůžky 1 Nebezpečný kontakt s břitem nůžek pořezáním, poškrábáním střední - 3 málo významná riziko mírné 2 Nebezpečný kontakt s břitem pákových nůžek při vykonávání práce pořezáním, poškrábáním, useknutím prstů, horních končetin nízká - 2 kritická riziko mírné 3 Nebezpečný kontakt se střihaným materiálem pořezáním, poškrábáním 4 Ne břitem nůžek velmi nízká - 2 kritická riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní 5 Ne nevhodným kontaktem se střihaným materiálem Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů zraněním v důsledku nevhodného chování Školení BOZP, odborná a pracovní 7 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 8 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 9 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje Školení BOZP, odborná, dohled 10 Hrany stroje drobnými poraněními o hrany stroje 11 Nebezpečná manipulace s materiálem v okolí stroje, pády, uklouznutí pořezáním, ustřihnutím prstů, nárazy, udržování volných komunikací 12 Odletující části střihaného materiálu poraněním očí a kůže střední - 3 málo významná riziko mírné 13 Ztráta stability stroje zraněním v důsledku pádu stroje

34 Rizika pákové nůžky 14 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 15 Špatná údržba stroje neprováděním revizí a kontrol 16 Chvění stroje vibracemi nízká - 2 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP, Příloha č. 21 Rizika pákové nůžky

35 Rizika ohýbačka Nebezpečný kontakt s čelistmi ohýbačky Nebezpečný kontakt s čelistmi ohýbačky při vykonávání práce Nebezpečný kontakt se střihaným materiálem 4 Ne 5 Ne 6 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů 7 Nepoužívání OOPP 8 Nepoužívání OOPP 9 Špatné značení stroje - piktogramy 10 Hrany stroje 11 Nebezpečná manipulace s materiálem v okolí stroje, pády, uklouznutí 12 Chybná ergonomie 13 Špatná údržba stroje pořezáním, poškrábáním pořezáním, poškrábáním, deformacemi a zlomeninami prstů, zápěstí, horních končetin pořezáním, poškrábáním kontaktem s čelistmi ohýbačky nevhodným kontaktem ohýbaným materiálem zraněním v důsledku nevhodného chování nepoužíváním přidělených OOPP nevhodným oblečením a obuví nemožností správného ovládání stroje drobnými poraněními o hrany stroje nízká - 2 kritická riziko mírné velmi nízká - 2 kritická riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní Školení BOZP, odborná a pracovní Školení BOZP, odborná a pracovní Školení BOZP, odborná, dohled Školení BOZP, odborná, dohled Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba nárazy špatnou pracovní pozicí neprováděním revizí a kontrol velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné, udržování volných komunikací Školení BOZP, odborná a pracovní 14 Chvění stroje vibracemi nízká - 2 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP, Příloha č. 22 Rizika ohýbačka

36 Ruční paletový vozík 1 Nevhodná manipulace s vozíkem deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění 2 Ne zraněními v důsledku nevhodného zacházení s vozíkem Školení BOZP, odborná a pracovní 3 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů zraněními v důsledku nevhodného zacházení s vozíkem Školení BOZP, odborná a pracovní 4 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 5 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 6 Nebezpečná manipulace s materiálem v okolí stroje, pády, uklouznutí deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění, udržování volných komunikací 7 Vozík v nevhodném stavu - špatná údržba neprováděním revizí a kontrol 8 Nevhodná manipulace s vezeným břemenem, pády břemene deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění střední - 3 málo významná riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Zásah do pohybujících se částí vozíku, rotující části deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění 10 Nevhodná manipulace s vozíkem přejetí, přiražení osob přejetím, deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní 11 Jízda s vozíkem mimo vyznačené komunikace Škody na majetku, ohrožení osob manipulací s vozíkem v nevhodných prostorech střední - 3 málo významná riziko mírné Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní

37 Ruční paletový vozík 12 Jízda s vozíkem po neudržované komunikaci 13 Hrany stroje Škody na majetku, ohrožení osob manipulací s vozíkem v nevhodných prostorech drobnými poraněními o hrany stroje střední - 3 málo významná riziko mírné Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní 14 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní Příloha č. 23 Rizika paletový vozík

38 Rizika ručně vedený elektrický vysokozdvižný paletový vozík 1 Nevhodná manipulace s vozíkem deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění 2 Ne zraněními v důsledku nevhodného zacházení s vozíkem Školení BOZP, odborná a pracovní 3 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 4 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů zraněními v důsledku nevhodného zacházení s vozíkem Školení BOZP, odborná a pracovní 5 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 6 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 7 Nebezpečná manipulace s materiálem v okolí stroje deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění, udržování volných komunikací 8 Vozík v nevhodném stavu - špatná údržba neprováděním revizí a kontrol Školení BOZP, odborná a pracovní 9 Nevhodná manipulace s vezeným břemenem, pády břemene deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění střední - 3 málo významná riziko mírné 10 Pád břemene z výšky deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění nízká - 2 kritická riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní, používání OOPP 11 Zásah do pohybujících se částí vozíku, rotující části deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění

39 Rizika ručně vedený elektrický vysokozdvižný paletový vozík Nevhodná manipulace s vozíkem přejetí, přiražení osob Jízda s vozíkem mimo vyznačené komunikace Jízda s vozíkem po neudržované komunikaci 15 Hrany stroje 16 Havárie stroje 17 Havárie stroje 18 Havárie stroje 19 Nemožnost zastavení stroje 20 Samovolné spuštění stroje 21 Ztráta stability stroje 22 Špatné značení stroje - piktogramy 23 Chybná ergonomie přejetím, deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění Škody na majetku, ohrožení osob manipulací s vozíkem v nevhodných prostorech Škody na majetku, ohrožení osob manipulací s vozíkem v nevhodných prostorech drobnými poraněními o hrany stroje havárií stroje - přetěžování stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze náhlou havárií stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje spuštěním stroje z důvodu poruchy zraněním v důsledku pádu stroje nemožností správného ovládání stroje špatnou pracovní pozicí nízká - 2 kritická riziko mírné střední - 3 významná riziko mírné střední - 3 významná riziko mírné nízká - 2 kritická riziko mírné Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní

40 Rizika ručně vedený elektrický vysokozdvižný paletový vozík 24 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba 25 Vadná elektroinstalace vznikem požáru 26 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní Příloha č. 24 Rizika ručně vedený elektrický vysokozdvižný paletový vozík

41 Rizika vysokozdvižný paletový vozík s elektrickým pohonem 1 Nevhodná manipulace s vozíkem deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění 2 Nevhodná manipulace s vozíkem na pozemních komunikacích deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění nízká - 2 kritická riziko mírné 3 Ne zraněními v důsledku nevhodného zacházení s vozíkem Školení BOZP, odborná a pracovní 4 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 5 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů zraněními v důsledku nevhodného zacházení s vozíkem Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 7 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 8 Nebezpečná manipulace s materiálem v okolí stroje deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění, udržování volných komunikací 9 Vozíku v nevhodném stavu - špatná údržba neprováděním revizí a kontrol 10 Nevhodná manipulace s vezeným břemenem deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění střední - 3 málo významná riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní 11 Pád břemene z výšky deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění nízká - 2 kritická riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní, používání OOPP 12 Zásah do pohybujících se částí vozíku, rotujících částí deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění 13 Nevhodná manipulace s vozíkem přejetí, přiražení osob přejetím, deformacemi a zlomeninami částí těla, jiná zranění nízká - 2 kritická riziko mírné Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní

42 Rizika vysokozdvižný paletový vozík s elektrickým pohonem 14 Jízda s vozíkem mimo vyznačené komunikace Škody na majetku, ohrožení osob manipulací s vozíkem v nevhodných prostorech střední - 3 významná riziko mírné Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní 15 Jízda s vozíkem po neudržované komunikaci Škody na majetku, ohrožení osob manipulací s vozíkem v nevhodných prostorech střední - 3 významná riziko mírné Dodržování školení BOZP, odborná a pracovní 16 Hrany stroje drobnými poraněními o hrany stroje 17 Havárie stroje havárií stroje - přetěžování stroje 18 Havárie stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze 19 Havárie stroje náhlou havárií stroje 20 Nemožnost zastavení stroje zraněním v důsledku stálého chodu stroje 21 Samovolné spuštění stroje spuštěním stroje z důvodu poruchy 22 Ztráta stability stroje zraněním v důsledku pádu stroje nízká - 2 kritická riziko mírné 23 Špatná údržba stroje neprováděním revizí a kontrol 24 Špatné značení stroje - piktogramy nemožností správného ovládání stroje Školení BOZP, pravidelně prováděná pečlivá údržba 25 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 26 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem

43 Rizika vysokozdvižný paletový vozík s elektrickým pohonem 27 Vadná elektroinstalace vznikem požáru 28 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelný riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní Příloha č. 25 Rizika vysokozdvižný paletový vozík s elektrickým pohonem

44 Rizika - horkovzdušná pistole 1 Vložení končetin do proudu horkého vzduchu 2 Špatná manipulace s pistolí 3 Špatná manipulace s pistolí popálením střední - 3 významná riziko mírné zasažením horkým vzduchem vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 4 Ne zasažením horkým vzduchem Školení BOZP, odborná a pracovní 5 Ne vznikem požáru střední - 3 kritická riziko nežádoucí Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů zasažením horkým vzduchem Školení BOZP, odborná a pracovní 7 Nerespektování vydaných příkazů, zákazů vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Špatná údržba pistole neprováděním revizí a kontrol 9 Porucha pistole různými drobnými poraněními 10 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 11 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 12 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní Příloha č. 26 Rizika horkovzdušná pistole

45 Rizika aku vrtačka číslo NEBEZPEČÍ ČÍM JE ZPŮSOBENO PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 2 Nebezpečný kontakt s rotujícím vrtákem Nebezpečný kontakt s rotujícím vrtákem sedřením kůže, pořezáním poraněním v důsledku použití špatného, vadného nástroje střední - 3 málo významná riziko mírné 3 Ne rotujícím vrtákem Školení BOZP, odborná a pracovní 4 Ne nevhodným kontaktem s vrtanou součástí Školení BOZP, odborná a pracovní 5 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 7 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 8 Nepoužívání OOPP 9 Porucha stroje 10 Špatná údržba stroje 11 Neočekávaná změna parametrů stroje vtažením vlasů do rotujících částí vrtačky havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze neprováděním revizí a kontrol zraněním v důsledku změny momentu vrtačky velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná, dohled 12 Samovolné spuštění stroje spuštěním stroje z důvodu poruchy velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné 13 Odletující části obrobku špony poraněním očí a kůže střední - 3 málo významná riziko mírné

46 Rizika aku vrtačka číslo NEBEZPEČÍ ČÍM JE ZPŮSOBENO PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 14 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 15 Vadná elektroinstalace úrazem elektrickým proudem 16 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné Používání OOPP,, odborná a pracovní 17 Horké části stroje, nástroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje nízká - 2 zanedbatelná riziko přijatelné 18 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní Příloha č. 27 Rizika aku vrtačka

47 Rizika - ruční úhlová bruska Nebezpečný kontakt s obrobkem Nebezpečný kontakt s rotujícím brusným kotoučem Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem Nebezpečný kontakt s rotujícími částmi stroje pořezáním, poškrábáním sedřením kůže, pořezáním poraněním v důsledku použití špatného, vadného nástroje v důsledku chybějících ochranných krytů střední - 3 významná riziko mírné 5 Ne rotujícím brusným kotoučem Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 7 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 9 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 10 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled 11 Porucha stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze 12 Špatná údržba stroje neprováděním revizí a kontrol

48 Rizika - ruční úhlová bruska 13 Neočekávaná změna parametrů stroje 14 Samovolné spuštění stroje 15 Odletující části obrobku špony 16 Vadná elektroinstalace zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje spuštěním stroje po výpadku el. proudu nebo z důvodu poruchy poraněním očí a kůže úrazem elektrickým proudem střední - 3 málo významná riziko mírné 17 Vadná elektroinstalace vznikem požáru 18 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné 19 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 20 Horké části stroje, nástroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje 21 Chvění stroje vibracemi vysoká - 4 málo významná riziko mírné Používání OOPP,, přestávky 22 Zvuk stroje hlukem vysoká - 4 málo významná riziko mírné Používání OOPP,, přestávky Příloha č. 28 Rizika ruční úhlová bruska

49 Rizika ruční vibrační bruska Nebezpečný kontakt s obrobkem Nebezpečný kontakt s rotujícím brusným kotoučem Nebezpečný kontakt s rotujícím nástrojem Nebezpečný kontakt s rotujícími částmi stroje pořezáním, poškrábáním sedřením kůže, pořezáním poraněním v důsledku použití špatného, vadného nástroje v důsledku chybějících ochranných krytů střední - 3 významná riziko mírné 5 Ne rotujícím brusným kotoučem Školení BOZP, odborná a pracovní 6 Ne nevhodným kontaktem s obrobkem Školení BOZP, odborná a pracovní 7 Ne úrazem elektrickým proudem Školení BOZP, odborná a pracovní 8 Nepoužívání OOPP nepoužíváním přidělených OOPP Školení BOZP, odborná, dohled 9 Nepoužívání OOPP nevhodným oblečením a obuví Školení BOZP, odborná, dohled 10 Nepoužívání OOPP vtažením vlasů do rotujících částí stroje Školení BOZP, odborná, dohled 11 Porucha stroje havárií stroje - nedodržování návodu k obsluze 12 Špatná údržba stroje neprováděním revizí a kontrol

50 Rizika ruční vibrační bruska 13 Neočekávaná změna parametrů stroje 14 Samovolné spuštění stroje 15 Odletující části obrobku špony 16 Vadná elektroinstalace zraněním v důsledku zrychlením otáček stroje spuštěním stroje po výpadku el. proudu nebo z důvodu poruchy poraněním očí a kůže úrazem elektrickým proudem střední - 3 málo významná riziko mírné 17 Vadná elektroinstalace vznikem požáru nízká - 2 kritická riziko mírné 18 Nahromaděná statická elektřina úrazem statickou elektřinou velmi nízká - 1 zanedbatelná riziko přijatelné 19 Chybná ergonomie špatnou pracovní pozicí velmi nízká - 1 málo významná riziko přijatelné Školení BOZP, odborná a pracovní 20 Horké části stroje, nástroje, obrobku popálením v důsledku doteku s horkými částmi stroje 21 Chvění stroje vibracemi vysoká - 4 málo významná riziko mírné Používání OOPP,, přestávky 22 Zvuk stroje hlukem vysoká - 4 málo významná riziko mírné Používání OOPP,, přestávky Příloha č. 29 Rizika ruční vibrační bruska

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba Pracoviště, pracovní prostor Práce na žebříku (schůdkách), zvýšeném pracovišti - nepořádek na pracovišti, zakopnutí,

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ISŘ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: KATEGORZACE Revize č.: 1 Aktualizace: 17. 4. 2014 Platí od: 17. 4. 2014 OBSAH ÚVOD... 2 IDENTIFIKACE SUBJEKTU... 2 ROZDĚLENÍ PRACÍ DLE... 3 LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 6 Technologie tvarování součástí a zásady bezpečnosti práce Emil Jirák Ondřej Ekrt Základní technologie tvarování

Více

5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje

5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje 5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/kovoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu kovoobráběcích strojů soustruhy,

Více

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika ruční, mechanické a elektrické nářadí BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk Barták, SAFEA Schválil: V Praze dne 1. 12.

Více

Ruční manipulace s břemeny

Ruční manipulace s břemeny Ruční manipulace s břemeny Co je ruční manipulace s břemeny? přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci zvedání pokládání strkání tahání posunování přemisťování Co lze považovat

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí

5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí 5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/elektromechanicke-naradi/zasady-pouzivanielektromechanickeho-naradi

Více

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1.1 CÍL UČEBNÍHO DNE -seznámení s pracovištěm frézaře -organizace pracoviště frézaře -opakování zásad bezpečnosti a hygieny práce ČSN 200 700

Více

Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.)

Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.) Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.) celková fyzická zátěž (velké svalové skupiny, > 50 % svalové hmoty) lokální svalová zátěž (malé svalové skupiny končetiny) pracovní polohy (opakující

Více

Interní směrnice. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků)

Interní směrnice. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků) Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě uzavřené mezi MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a Základní odborovou organizací Odborového svazu pracovníků obchodu 1.1.2012 do 31.12.2014 Interní směrnice pro poskytování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK Obsah: ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK Příloha č. 5 Analýza rizik 1 ÚVOD... 2 1.1 Údaje o fakultě... 2 2 KRITÉRIA K HODNOCENÍ RIZIKA R=P X N X H... 3 2.1 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P)... 3 2.2 Pravděpodobnost

Více

Podlahářské práce v HL Luže Košumberk.

Podlahářské práce v HL Luže Košumberk. ke smlouvě o dílo č: PŘÍLOHA Č. 2 uzavřené na akci Podlahářské práce v HL Luže Košumberk. Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001,

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001, 495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Vláda

Více

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní LIDSKÉ TĚLO Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava trup horní } končetiny dolní Každá část lidského těla má svou funkci. HLAVA Hlava je řídící centrum

Více

Obsahy odborných předmětů

Obsahy odborných předmětů Práce s počítačem 1. roč. Práce s PC, OS, soubory, adresářová struktura Práce v lokální síti Práce se standardním aplikačním vybavením Textový editor Word Tabulkový procesor Excel Informační zdroje, celosvětová

Více

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci verze 2013 OBSAH A STRUKTURA ŠKOLENÍ Část I 1. Strategie v oblasti BOZP 1. Co je třeba udělat 2. Význam BOZP a její místo v řízení 3. Základní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná

Více

Registr rizik a jejich prevence

Registr rizik a jejich prevence Registr rizik a jejich prevence pro: Věžové jeřáby Firma: KRANIMEX, spol. s r.o., Milady Horákové 104, 160 00 Praha 6 Zpracoval: ERBES s.r.o., Malířská 7, Praha 7 Ing. Lenka Bendáková Schválil: Datum a

Více

pracovních ch rizik Ing. Miroslav Král Česká ergonomická společnost

pracovních ch rizik Ing. Miroslav Král Česká ergonomická společnost Užití normativů v prevenci pracovních ch rizik Ing. Miroslav Král Česká ergonomická společnost Podle zákona z č.. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povin soustavně vyhledávat vat bezpečné činitele v pracovních

Více

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. kotoučové pily. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. kotoučové pily. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8 , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika kotoučové pily BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk Barták, SAFEA Schválil: V Praze dne 1. 6. 2010 poškození, destrukce

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Obsah Výběr nejdůležitějšího Úvodní pojmy Rizika při kancelářské činnosti Bezpečnostní tabulky, lasery Hasící přístroje a jejich použití Hlavní zásady první

Více

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

UPLATNĚNÍ ERGONOMIE NA PRACOVIŠTÍCH

UPLATNĚNÍ ERGONOMIE NA PRACOVIŠTÍCH UPLATNĚNÍ ERGONOMIE NA PRACOVIŠTÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ Úvod do problematiky Je nutno se opět vrátit k vymezení pojmu ERGONOMIE. V této části, která je věnována činnosti v zemědělství, si je třeba uvědomit,

Více

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Pracovní činnosti Budovy, podlahy, komunikace, schody, pohyb osob Okna, dveře, skleněné výplně Práce na počítači Úklidové práce,

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY ČSN EN, univerzální obráběcí stroje a hrotové soustruhy

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER 24. 25.9.2014 MUDr. Lenka Hobzová Oddělení nemocniční hygieny Rizikové faktory 1. Chemické látky

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

Vybavení, nástroje a nářadí Druhá část veřejné zakázky

Vybavení, nástroje a nářadí Druhá část veřejné zakázky 1 Vybavení, nástroje a nářadí Druhá část veřejné zakázky Projekt: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 1) elektronické

Více

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný. Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-151 WaterBase Thinner Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-151 WaterBase Thinner

Více

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 9 Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Úvod do strojírenství (2009/2010) 7/1 Stanislav Beroun

Úvod do strojírenství (2009/2010) 7/1 Stanislav Beroun Výrobní stroje Výrobní stroje jsou mechanická zařízení k usnadnění, zrychlení a zpřesnění lidské práce. Obsahují řadu mechanizačních prvků k odstranění namáhavé a především opakující se fyzické práce obsluhy

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku

Více

Převod mezi S větou a P větou

Převod mezi S větou a P větou Převod mezi S větou a P větou S-věty P-věty S1 Uchovávejte uzamčené. P405 Skladujte uzamčené. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí P405+P102 Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. S2 Uchovávejte

Více

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz PRŮTAH PDPS+SP A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka P N

Více

SEZNAM ZÁKLADNÍCH RIZIK V AREÁLU CHEMICKÝCH VÝROB KRALUPY

SEZNAM ZÁKLADNÍCH RIZIK V AREÁLU CHEMICKÝCH VÝROB KRALUPY Příloha E1 PREVENCE RIZIK (ZP 101, odst. 3, 4) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní název Sika Colma Reiniger Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),

Více

5.6.7.6. Používání OOPP

5.6.7.6. Používání OOPP 5.6.7.6. Používání OOPP http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/osobni-ochrannepracovni-prostredky/pouzivani-oopp Bližší informace o používání jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků.

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

Péče o novorozence a kojence

Péče o novorozence a kojence Péče o novorozence a kojence OS110-0093 OS110-0004 OS110-0004 Podrobný a realistický model s vnitřními orgány (srdce, plíce, žaludek, plíce, střeva, žaludek, měchýř), snímatelný břišní kryt, zaměnitelné

Více

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Jednoduché R-věty R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28

Více

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H)

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

RASACUT Modulární řezací centra orientovaná na budoucnost

RASACUT Modulární řezací centra orientovaná na budoucnost RASACUT Modulární řezací centra orientovaná na budoucnost MODULÁRNÍ SYSTÉM BEZPEČNOST PROCESU SILNY VYKON VYSOKÁ ŽIVOTNOST HOSPODÁRNOST Vysoce výkonné pily, které se přizpůsobí budoucnosti. Vysoká životnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 9. 10. 2008 Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-161 WaterBase

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-7 WaterBase Special

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku: Identifikace látky nebo přípr avku: FLEGPURE Dopuručený účel použití: Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace zhotovitele/ výrobce:

Více

Alena Šípková. Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshosps. Bakalářská práce

Alena Šípková. Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshosps. Bakalářská práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství Alena Šípková Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshosps Bakalářská

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Příloha č.3 Směrnice pro poskytování OOPP AKTUALIZACE č. 1 2 3 4 5 Zpracoval:Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 Směrnice pro poskytování

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby a) stav stavby při ání stavebnímu podnikateli Stavba bude při ání stavebnímu podnikateli vyklizená. Technický stav je s ohledem na stáří budovy uspokojivý. b) obvod a úpravy

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů Stavební činnost - vzor. Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů Stavební činnost - vzor. Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. Křížkem označit, co se týká daného objektu K1 hodno c K2 H L V Í Č I S I vznik ovzduší 0,3 0 0 0,3 1 0,3 0,3 1 0,3 0,1 1 0,1 0,7 nevýznamný vznik voda 0,3 0 0 0,3 1 0,3 0,3 1 0,3 0,1 1 0,1 0,7 nevýznamný

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A T N Í Z P Ů S O B Y _ P W P Název školy: Číslo a název

Více

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ STOJANOVÁ VRTAČKA NA DŘEVO

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ STOJANOVÁ VRTAČKA NA DŘEVO IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ STOJANOVÁ VRTAČKA NA DŘEVO Nezpůsobilost obsluhy Neprovádění předepsaných kontrol a revizí ohroženi nebezpečnou činností obsluhy v důsledku její nezpůsobilosti

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále XXII. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny Hotel Slovan Brno 22. - 23. 9. 2015 MUDr. Lenka Hobzová Rizikové faktory 1. Chemické látky a aerosoly

Více

OBCHODNÍ NABÍDKA NOVINKA ODOLNÉ ZVENKU INTELIGENTNÍ UVNITŘ EXISTUJE POUZE 1 VOLBA ŘADA LI-ION VÝKON INTELIGENCE EFEKTIVITA

OBCHODNÍ NABÍDKA NOVINKA ODOLNÉ ZVENKU INTELIGENTNÍ UVNITŘ EXISTUJE POUZE 1 VOLBA ŘADA LI-ION VÝKON INTELIGENCE EFEKTIVITA ODOLNÉ ZVENKU INTELIGENTNÍ UVNITŘ ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 VÝKON OBCHODNÍ NABÍDKA INTELIGENCE OVLADATELNOST A KOMFORT EXISTUJE POUZE 1 VOLBA EFEKTIVITA NOVINKA ŘADA LI-ION www.dewalt.cz ČESKÁ REPUBLIKA Stanley

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Název výrobku: Junckers ISO Zpracován: červenec 1999. Vaerftsvej 4, DK-4600 Köge

Název výrobku: Junckers ISO Zpracován: červenec 1999. Vaerftsvej 4, DK-4600 Köge 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Název výrobku: Junckers ISO Zpracován: červenec 1999 Druh výrobku: Doporučená oblast použití: Omezení použití: Příslušný komponent: Výrobce: Nouzový

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Technologie mechanik seřizovač - mechatronik Školní rok: 2012 2013 1. Měřidla a měření

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Ze dne 15.04.1982 Částka 9/1982

Více

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky 72 52KE MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE A TVAROVÉ MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE POUŽITÍ Odstraňování otřepů, hrubé broušení, jemné broušení, srážení hran a vyhlazování okrajů dutin, vrtaných otvorů, slepých

Více

48/1982 Sb. VYHLÁŠKA PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. První oddíl. Rozsah platnosti

48/1982 Sb. VYHLÁŠKA PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. První oddíl. Rozsah platnosti 48/1982 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním

Více

zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Strana 2208 Sbírka zákonů č. 180 / 2015 Částka 74 180 VYHLÁŠKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 4 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 4 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 4 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O U Š E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Dny profesionálů PROTOOL Platí od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010 Speciální nabídka Optimální řešení pro profesionální práci

Dny profesionálů PROTOOL Platí od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010 Speciální nabídka Optimální řešení pro profesionální práci PROaction Dny profesionálů PROTOOL Platí od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010 Speciální nabídka Optimální řešení pro profesionální práci PDP 18-2 E-1 Kompaktní dvourychlostní příklepová vrtačka robustní dvoustupňová

Více

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň

Více

Vyhodnocení rizik pro prostory ve správě Povodí Vltavy, s.p. Protipovodňová opatření na Litavce I. etapa úsek Králův Dvůr řkm 2,828 5,821

Vyhodnocení rizik pro prostory ve správě Povodí Vltavy, s.p. Protipovodňová opatření na Litavce I. etapa úsek Králův Dvůr řkm 2,828 5,821 Vyhodnocení rizik pro prostory ve správě Povodí Vltavy, s.p. Protipovodňová opatření na Litavce I. etapa úsek Králův Dvůr řkm 2,828 5,821 V Praze dne 21.9.2012 Vypracoval: P. Procházka, OZO v prevenci

Více

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122 PŘÍSLUŠENSTVÍ DEWALT nabízí kompletní řadu pilových kotoučů pro kotoučové pily, pilových listů pro mečové a přímočaré pily, nožů pro hoblíky a hřebíků pro nastřelovací pistole, které jsou k dispozici pro

Více

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA NV 378/2001 Sb. - 3 Pro zajištění bezpečnosti při práci na strojích a zařízení je nutné zejména:

Více

Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí

Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí 4 Abyste se stlačeným vzduchem mohli co nejlépe pracovat. Nabízíme Vám pro každé použití vhodné nářadí přímo do ruky. Pneumatické nářadí od je obzvláště lehké,

Více

PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice

PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice Rukavice jsou prostředkem osobní ochrany chránícím ruce, části rukou, předloktí i paže. V našem eshopu jsou rukavice rozděleny do 17 skupin dle materiálového

Více

Příslušenství Bosch 11/12 Bezpečnost práce Přehled 789. Bezpečnost práce

Příslušenství Bosch 11/12 Bezpečnost práce Přehled 789. Bezpečnost práce Příslušenství Bosch 11/12 Bezpečnost práce Přehled 789 Bezpečnost práce Nezapomeňte profesionál se stará i o svou bezpečnost! Kvalita Bosch se projevuje také v kompletním sortimentu příslušenství pro bezpečnost

Více

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody RÁZOVÉ UTAHOVÁKY Rázový utahovák 3/8 pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

Více

180/2015 Sb. VYHLÁKA

180/2015 Sb. VYHLÁKA 180/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovitích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,

Více

Bezpečnost práce při tváření kovů

Bezpečnost práce při tváření kovů SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 19 Bezpečnost práce při tváření kovů Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Bezpečnostní list Strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE DELAN 700 WDG Použití: přípravek na ochranu rostlin, fungicid Výrobce: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Rybka Herbert 28.06.2013 Název zpracovaného celku: Frézování, praktické cvičení, postupy práce 1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie - 345 STUDENTSKÁ SOUTĚŽNÍ PRÁCE STOČ 2007

VŠB TU OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie - 345 STUDENTSKÁ SOUTĚŽNÍ PRÁCE STOČ 2007 VŠB TU OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie - 345 STUDENTSKÁ SOUTĚŽNÍ PRÁCE STOČ 2007 Technologie sestavení karoserie automobilu Kaipan 57 2006/07 Bc. Pavel Kubik Obsah 1.Úvod..2 2. Navržené

Více

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ Odborné výrazy Elektromagnetické záření, ultrafialové a infračervené záření, plazmového řezání, řezání plamenem, plamenové svařování, obloukové svařování, dýmy zplodiny a

Více

Ptáček (metodický list č. 1)

Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Dřevo a příbuzné materiály Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh

Více

chemický název látky koncentrace CAS nr/einecs nr/eg Index symbol nebezpečí R - věty

chemický název látky koncentrace CAS nr/einecs nr/eg Index symbol nebezpečí R - věty dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Odstraňovač vosků Ciranova Debal Coatings NV, Industrieweg 29, B-8800 Beveren Roeselare,

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku Strana č.: 1/8 Datum vydání: 25.11.2015 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 1.3 1.4 Identifikátor výrobku 5506 - Ketonový inkoust Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006 Datum vydání: 27. 11. 2009 strana: 1/8 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: Doporučený účel použití: multifunkční ochranný prostředek Určeno pouze pro

Více

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí PRECIZNÍ NÁŘADÍ» ruko pneumatické nářadí Pneumatické nářadí RUKO Výhody stlačeného vzduchu Síly a rychlosti válců jsou plynule nastavitelné. Vysoké dosažitelné pracovní rychlosti. Pneumatické nástroje

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0914 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_10 Výchovný ústav, Střední škola Název školy:

Více

Automotive & Zpracování kovů

Automotive & Zpracování kovů Ergonomie na pracovišti Seminář 3M Institutu Automotive & Zpracování kovů RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. Ergonomie Ergonomie je multioborová vědní disciplína, zabývající se vztahem člověk stoj a člověk-prostředí

Více