PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT"

Transkript

1 PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Brněnské výstaviště, Hala E SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Brněnské výstaviště, Hala E

2 GENERÁLNÍ PARTNER PREZIDENTI KONFERENCE HLAVNÍ PARTNEŘI MUDr. Vladimír Dvořák prof. MUDr. Ján Danko, Ph.D. VICEPREZIDENTI KONFERENCE VYSTAVOVATELÉ Al-bis ALERE s.r.o. Alpha medical a.s. Astellas Pharma s.r.o. AUDIOSCAN spol. s.r.o. Axonia, a.s. BIONIK Stapro Group s.r.o. Bioptická laboratoř s.r.o. BORCAD cz s.r.o. CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Cytopathos, spol. s.r.o. Dynasit CZ s.r.o Electric Medical Service s.r.o. GHC GENETICS s.r.o. Green Swan Pharmaceuticals, a.s. GUTTA Slovakia spol. s r.o. HARTMANN RICO a.s. HEATON CZ s.r.o. Chironax Frýdek-Místek s.r.o. Interchemia s.r.o./genericon Kimberly-Clark s.r.o. Laparotech Instruments s.r.o. Linde Gas a.s. Maxdorf s.r.o. Medicom International s.r.o. MEDA Pharma s.r.o. MEDAC, spol. s.r.o. Medifine a.s. Medipos P&P, s.r.o. MEDIREX GROUP MEDKONSULT, s.r.o. MEDPLUS s.r.o. ČR MEDPLUS s.r.o. SR MERCK spol. s r.o. MeWAdia s.r.o. MIDES med-tech s.r.o. MUCOS Pharma CZ spol. s.r.o. Neutramed s.r.o. Nimag, spol. s.r.o. Nimotech s.r.o. NORDIC Pharma, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ORION DIAGNOSTICA QUINTESENCE s.r.o. RQL s.r.o. Sandoz s.r.o. S&D Pharma CZ, spol. s r.o. Servier s.r.o. S&T Plus s.r.o. SVUS Pharma a.s. TEVA Pharmaceuticals s.r.o. ZENTIVA Známylékař.cz MUDr. Petr Velebil PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY KONFERENCE doc. MUDr. Martin Redecha, Ph.D. OBSAH Partneři konference 2 Výbory 3 Vědecký sekretariát a sekretariáty konference 3 Čestné členství a medaile 5 Přehled programu 10 Workshopy 11 Odborný program 14 Posterová sekce 19 Galavečer 22 Všeobecné informace 24 Plánek konferenčních a výstavních prostor 26 Sborník abstrakt konference 27 Sborník abstrakt seminář porodních asistentek 40 doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 3

3 PŘEDSEDOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU MUDr. Petr Velebil, CSc. doc. MUDr. Martin Redecha, Ph.D. ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA prof. MUDr. Miroslav Borovský, Ph.D. prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. Mgr. Jitka Sobotková Štefánia Kamenická Kamila Crhová VĚDECKÁ RADA KONFERENCE MUDr. Jozef Adam, Ph.D. MUDr. Tibor Bielik, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Borovský, Ph.D. prof. MUDr. David Cibula, CSc. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. prof. MUDr. Ján Danko, Ph.D. MUDr. Vladimír Dvořák doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl MUDr. Olga Hlaváčková prof. MUDr. Karol Holomáň, Ph.D. MUDr. Ivan Huvar, CSc. MUDr. Ľudivít Janek st. doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc. prof. MUDr. Alois Martan doc. MUDr. Alena Měchurová, DrSc. prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. MUDr. Jan Nový doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. doc. MUDr. Martin Redecha, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc. MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Alexandra Stará prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. MUDr. Jiří Štěpán, CSc. prof. MUDr. Pavel Šuška, Ph.D. MUDr. Zdeněk Tesař, CSc. doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. as. MUDr. Petr Velebil, CSc. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA doc. MUDr. Pavol Žúbor, Ph.D. VĚDECKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Podolské nábř Praha 4 Podolí Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Sobotková T: F: SEKRETARIÁT KONFERENCE Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. Letná 70, Spišská Nová Ves T: / M: / , F: / G-AGENCY s.r.o. Horní nám. 285/8, Olomouc M: M: fax: ČESTNÉ ČLENSTVÍ V ČGPS ČLS JEP prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA Profesor Ventruba se narodil v Brně. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity dokončil v roce Brnu zůstal věrný po celou dobu své profesní kariéry. Od roku 1993 dosud je přednostou zdejší Porodnicko-gynekologické kliniky, nejprve I. Gyn.-por.kliniky, po jejich sloučení v roce 2001 se stal šéfem takto sloučené Porodnicko-gynekologické kliniky. Z jeho nepochybně impozantního curricula bych zdůraznil zejména následující: je nejmladším doktorem lékařských věd v oboru gynekologie a porodnictví je nejdéle sloužící přednosta kliniky v oboru gynekologie a porodnictví v ČR má osobní podíl na světové prioritě porození dítěte po transferu gamet do vejcovodu (GIFT) v roce 1982 a porodu prvního dítěte po IVF v Československu (1984) jako první zástupce ČR v 60leté historii IFFS je členem Vědeckého výboru International Federation of Fertility Societies ( ) Funkce: Přednosta kliniky Lékařský náměstek FN Brno pro PRM od 1993 dosud od 2007 dosud Kvalifikace: Lékařská fakulta MU v Brně I. atestace z gynekologie a porodnictví II. atestace z gynekologie a porodnictví Atestace z reprodukční medicíny Kandidátská disertace LF MU Současný přístup k mikrochirurgické léčbě v gynekologii Habilitace i LF MU Asistovaná reprodukce v diagnostice a léčbě neplodnosti Vědecká hodnost doktora lékařských věd LF UK Klinické metody asistované reprodukce Jmenování profesorem Disertace MBA Senior Executive BIBS Průběh praxe: odborná praxe Sekundární lékař I. Gynek. porod. kliniky Vedoucí lékař I. Gynek. porod. kliniky Přednosta I. Gynek. porod. kliniky LF MU Přednosta I. Gynek. porod. kliniky LF MU a FN Brno od 2001 dosud 4 5

4 pedagogická praxe Odb. as. I. Gynek. porod. kliniky LF MU Docent I. Gynek. porod. kliniky LF MU Přednosta I. Gynek. porod. kliniky LF MU od 1993 dosud zahraniční stáže St. Marien Krankenhaus Siegen, SRN všeobecná gynek. porod. problematika, operativa Universitäts-Frauen Klinik Düsseldorf, SRN reprodukční medicína, gynek. mikrochirurgie Universitäts-Frauen Klinik Erlangen, SRN Hadassah Hospital, Jerusalem, Izrael asistovaná reprodukce New York Medical Centre, New York, USA Hackensack Medical Centre, New Jersey, USA reprodukční gynekologie Vědecký zájem: Asistovaná reprodukce, endoskopická operativa, reprodukční endokrinologie, perinatologie Mimopracovní zájmy: fotografování, výpočetní technika, rekreačně lyžování, plavání, vinařský klub, dříve letecké modelářství, závodně košíková, předseda Klubu absolventů Gymnásia tř. kpt. Jaroše, Brno Přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti: 510 vědeckých prací z toho více než 200 původních prací (více než 300 citací). 530 přednášek na našich a mezinárodních sjezdech a konferencích. 20 oponovaných výzkumných zpráv (u 4 grantů I. kategorie zodpovědný řešitel) problematika asistované reprodukce v oblasti andrologické, imunologické, embryologické, kryokonzervace a výpočetní techniky. Problematika nových metod diagnostiky a léčby neplodnosti: - mikrochirurgická léčba sterility rozpracování metodiky a operační techniky v experimentu a posléze v klinické praxi. - teoretické a klinické problémy asistované reprodukce a rozvíjení in vitro fertilizace a embryotransferu (podíl na světové prioritě porození dítěte po transferu gamet do vejcovodu (GIFT) v roce 1982 a porodu prvního dítěte po IVF v Československu (1984)). - rozpracování a zavádění nových endoskopických operačních postupů, výpočetní techniky, založení klinického a Národního registru asistované reprodukce. - zavedení techniky intracytoplazmatické inseminace, využití GnRH analog a nových metod léčby mužské neplodnosti - řešení teoretických problémů ultrastruktury lidských oocytů, protilátek zona pellucida a morfologií buněk cumulus oophorus. 6. Člen mezinárodních pracovních skupin pro světový a evropský registr asistovaných reprodukčních technik IWG ART ( ). Člen redakčního kolektivu World Collaborative Report In Vitro Fertilization and Assisted Procreations při světových kongresech IVF. 7. Člen vědeckého výboru International Federation of Fertility Societies ( ). 8. Předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS ( ), místopředseda (od 2013 dosud), vědecký sekretář ( ). 9. Člen výboru Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ( ), člen revizní komise. 10. Koordinátor Národního registru asistované reprodukce ( ). 11. Odpovědný řešitel grantů IGA MZ ČR I. kategorie mezinárodních multicentrických studií. 12. Člen redakční rady 4 odborných časopisů: (Gynekolog, Česká gynekologie, Slovenská gynekológia a porodníctvo, Praktická gynekologie). Členství v odborných společnostech: FIGO (The Federation Internationale de Gynecologie et d Obstetrique) IFFS (International Federation of Fertility Societies) ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) ASRM (The American Society for Reproductive Medicine) ČGPS (Česká gynekologická a porodnická společnost) Předseda a moderátor více než 90 národních a mezinárodních konferencí Vědecký sekretář a koordinátor více než 35 konferencí a sympózií Vyžádané přednášky na více než 90 konferencích Redakce a editor 23 sborníků v oblasti asistované reprodukce. 14. Oponentské posudky a expertízy kandidátské, habilitační práce, profesorská řízení, grantové posudky IGA MZ ČR, soudně znalecké, recenze, expertízy pro MZ ČR a SÚKL. MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. Uznání vědeckou komunitou: 1. Člen Vědecké rady MZ ČR ( ), hlavní odborník MZ ČR pro gynekologii a porodnictví ( ), předseda komise pro koncepci oboru ( ). 2. Předseda a člen oborové komise IGA MZ ČR 07 gynekologie a porodnictví ( ). 3. Předseda, člen odborné komise MZ ČR pro fertilizaci in vitro ( , od 2000 dosud). 4. Člen Komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací v oboru gynekologie a porodnictví LF UK (od 2000 dosud), SR (červen 2005 dosud). 5. Předseda a člen Oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF MU v Brně (od 1998 dosud), LF UP v Olomouci a LF UK v Hradci Králové. 6 7

5 ČESTNÁ MEDAILE V ČLS JEP prof. Georg Herbeck, dr. Med. Narozen v Olomouci. Svá studia započal na Anglické cizojazyčné škole ve Zlíně, maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a poté absolvoval v roce 1955 Lékařskou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci. Jak bylo v té době zvykem, absolvoval umístěnkové kolečko, které začalo v letech nemocnici v Žilině (gynekologie, urologie, radiologie), následovala Nemocnice v Jeseníku (chirurgie) v roce 1956, až se mu podařilo vrátit do blízkosti rodné Olomouce na léta do nemocnice ve Šternberku na oddělení gynekologie. Po přesunu do Rakouska působil jako asistent na Univ. klinice v Grazu, poté se přestěhoval do Německa, kde v letech vedl jako primář Gyn.-por. Klinik Bethesda Duisburg (120 lůžek). V roce 1969 odešel do soukromé sféry, kdy v Norimberku v letech provozoval soukromou praxi s lůžkovou částí a zároveň vybudoval a vedl Cytologickou laboratoř s akreditací na výuku v oboru cytodiagnostiky ( prep.). Publikační činnost, členství v organizacích, vědecké funkce Od r v německém, anglickém a českém jazyce na téma cervikální patologie, cytologie, kolposkopie, virová onemocnění, speciálně HPV v genitální oblasti včetně terapie, prevence a diagnostika ZN mammy. Přednášková činnost na mezinárodních kongresech v USA, Jižní Americe a evropských zemích. Podstatný podíl cíleným administrativním působením v kompetentních institucích (včetně publikací) na snížení zákonné věkové hranice v gyn. prevenci ze 30 let na 20 let. Pracoval 14 let ve funkci pokladníka a jednatele v předsednictví Německé společnosti Cervikální patologie a kolposkopie. V této funkci realizoval za velkých osobních a administrativních obtíží (v době studené války) kontakty se členy české odborné společnosti (Kaňka, Linhartová, Laňe a j.) finančními podporami a zárukami (včetně zajištění pobytu a cestovních nákladů). Členství v řadě mezinárodních organizací, tj. International Study Group for Detection and Prevention of Cancer, International Academy of Cytology, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Deutsche Gesellschaft für Zytologie, členem ediční rady The Cervix and Lower Genital Tract (Milán), člen předsednictva Společnosti interdisciplinární onkologie prsu, předseda společnosti terapie laseru v gynekologii atd. ČR: Čestné členství Sdružení soukromých gynekologů ČR, České Gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a České společnosti cervikální patologie a kolposkopie. Pokračování ve výukových a organizačních aktivitách v ČR ve formě přednášek a publikací a soustavných kurzech kolposkopie, cervikální patologie a cytologie a cytologické diagnostiky prsu. Dlouholetá aktivní spolupráce se Sdružením soukromých gynekologů ČR a realizace těchto kurzu za organizačniho vedení předsedy dr. Vladimíra Dvořáka v České republice a na zahraničních postgraduáních školeních v nejrůznějšich zemích světa. Organizační aktivita ve spolupráci se založením České společnosti cervikální patologie a kolposkopie a její akreditaci v IFCPC. MUDr. Vladimír Dvořák 1983 Vesaliova medaile Bavorské lékařské společnosti za kontinuální postgraduální vzdělávání lékařů 1991 Habilitace docentem Lékařské fakulty Palackého Univerzity v Olomouci 1995 Jmenování profesorem Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze roky intermitentně přednášky v Praze pro studující medicíny 5. ročníku na téma cervikální patologie a kompletní péče o nemoci prsu v rámci externí profesury 2012 ATLAS KOLPOSKOPIE: vyznamenání (se spoluautory: Dvořák, Ondruš, Mortakis cenou Předsednictva ČLS JEP) Vědecká kvalifikace, činnost, aprobace a funkce Atestace 1. a 2. stupně v Praze. Erudice v histologii, cytologii a kolposkopii vedle oparativní činnosti na Univ. gyn. klinice v Grazu (prof. Navratil, Burghardt, Bajardi, Reiffenstuhl). Mezinárodní kvalifikace v cytologii MIAC (Membership Internat. Academy of Cytology). Vedení gyn. kliniky Bethesda v Duisburgu a školení v cytodiagnostice z pověření Institut für Krebsfrühdiagnostik Nordrhein-Westfalen. Postgraduální školení lékařů v oboru gynekologie a porodnictví z pověření Bavorské Lékařské Komory. Výuka studentů medicíny v oboru gynekologie na III. LF UK v Praze (cervikální patologie, kompletni péče o nemoci prsu, organizace gynekologické prevence) Praha-Vinohrady. Systematická výuka cytotechnických asistentů na vlastním cytologickém pracovišti i externích institucích včetně přípravy ke zkouškám a mezinárodní kvalifikaci CTIAC. 8 9

6 Harmonogram konference Čtvrtek Workshop 1 Kolposkopie a cervikální patologie/orea Hotel Voroněž 1/Kongresová hala A Workshop 2 Mrtvý plod, ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru porodnickoabesteziologický management/ Hotel Holiday INN/Salonek III Workshop 3 Paracervikální analgezie/anestezie, metoda pro každého gynekologa a porodníka/hotel Holiday INN/Salonek I+II Workshop 4 Prevence forenzních důsledků dystokie ramének/orea Hotel Voroněž 1/ salonek Klubovna Workshop 5 Hodnocení KTG/OREA Hotel Voroněž 1/Modrý salonek Pátek BVV, Hala E, přednáškový sál v 1. patře Prevence a screening v ambulantní gynekologii Satelitní symposium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o Satelitní symposium společnosti Bayer s.r.o Satelitní symposium společnosti LADEEPHARMA CZECH s.r.o PŘESTÁVKA NA OBĚD Hotel Holiday INN (pro účastníky, kteří mají předem zakoupený oběd) Prevence komplikací v gynekologické operativě Prevence komplikací v průběhu porodu a šestinedělí Sobota BVV, Hala E, přednáškový sál v 1. patře Varia Satelitní symposium společnosti Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o PŘESTÁVKA NA OBĚD Hotel Holiday INN (pro účastníky, kteří mají předem zakoupený oběd) Konzervativní a operační gynekologie Sekce posterů GALAVEČER / OREA Hotel Voroněž 1 ČTVRTEK Workshopy Workshop 1 Kolposkopie a cervikální patologie Místo konání: Koordinátoři: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongresová hala A v přízemí Vladimír Dvořák (Brno), Jiří Ondruš (Ostrava), Radovan Turyna (Praha) Radovan Turyna Současná kolposkopická nomenklatura s demonstrací typických nálezů Jiří Ondruš Nesnáze a ztráty informací v diagnostice cervikálních lézí Jiří Ondruš Cyto-histologické korelace HPV asociovaných lézí děložního hrdla Vladimír Dvořák Ošetření cervikálních lézí lege artis Jiří Ondruš Rozvaha při cytologickém nálezu atypií žlázového epitelu cervixu Radovan Turyna Adenoléze v kolposkopii Radovan Turyna Evropská kritéria kvality pro kolposkopii (EFC) Vladimír Dvořák Příčiny nesrovnalostí cytologie, kolposkopie a histologie Workshop 2 Mrtvý plod, ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru porodnicko-anesteziologický management Sobota BVV, Hala E, přednáškový sál E3 v 1. patře SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Dopolední blok PORODNÍ ASISTENCE PŘESTÁVKA NA OBĚD Hotel Holiday INN (pro účastníky, kteří mají předem zakoupený oběd) Odpolední blok PORODNÍ ASISTENCE Neděle BVV, Hala E Přednáškový sál v 1. patře Prevence a screening v průběhu prenatální péče Závěr konference Místo konání: Koordinátoři: Hotel Holiday INN, Křížkovského 20, Brno, Salonek III Antonín Pařízek, Kamil Švabík, Dominika Indrová, Karolína Adamcová, Danuše Jandourková (Praha) Diagnostika mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru z indikace plodu nebo matky představuje pro těhotnou ženu závažný zdravotní problém. Výkony související s ukončením takto neúspěšných těhotenství ohrožují zdraví ženy somaticky i duševně. Úzkost a zármutek těhotné ženy nad ztrátou očekávaného potomka vyžaduje holistický přístup. Nedílnou součástí gynekologicko-porodnického postupu musí být dnes v ČR i koordinovaný anesteziologický management. Celý proces by měl být ukončen činností klinického psychologa. Antonín Pařízek Úvod do problematiky 10 11

7 Dominika Indrová, Kamil Švabík Indukce děložní činnosti u mrtvého plodu a pro ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru Antonín Pařízek Anesteziologický management při potratu/porodu mrtvého plodu a při ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru Danuše Jandourková, Karolína Adamcová Role klinického psychologa Workshop 3 Paracervikální analgezie/anestezie, metoda pro každého gynekologa a porodníka Místo konání: Hotel Holiday INN, Křížkovského 20, Brno, Salonek I+II Praktická část: tace a komunikace s rodiči, účastníci kurzu budou obeznámeni na konkrétních případech s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při výskytu této nečekané závažné komplikace Ladislav Krofta Přesnost prenatální diagnostiky fetální makrosomie Petr Křepelka Rizikové faktory a mechanizmus vzniku dystokie ramének za porodu Jozef Záhumenský Primárna, sekundárna a terciálna prevencia forenzných následkov dystokie ramének Peter Kováč Pôrodné poranenie novorodenca z pohladu súdneho lekára a právnika Testování rozsahu bezpečného tahu za hlavičku plodu během vaginálního porodu na fantomu Trénink extrakce zadního raménka na fantomu Koordinátoři: Antonín Pařízek (Praha), Kristýna Hlinecká, Patrik Šimjak, Andrej Černý (Praha) Paracervikální analgezie/anestezie je v naší zemi neprávem opomíjená metoda pro rutinní činnost každého gynekologa a porodníka. Od její aplikace v porodnictví bylo sice upuštěno, ale měla by mít své pevné místo v běžné gynekologické praxi. Lze velmi dobře využít jak pro ambulantní zákroky, tak i pro výkony vyžadující hospitalizaci. S použitím této metody je možné provést většinu transcervikálních výkonů na děloze, včetně operační hysgteroskopie. V mnoha případech je paracervikální blokáda vhodnou alternativou celkové anestezie. Je poměrně snadné získat dovednosti pro podání této metody regionální analgezie/anestezie. Antonín Pařízek Úvod do problematiky Andrej Černý Topografická anatomie malé pánve Antonín Pařízek Technika podání paracervikální analgezie Kristýna Hlinecká Rizika a komplikace anesteziologické Patrik Šimjak Rizika a komplikace gynekologické Antonín Pařízek Paracervikální blokáda video Workshop 4 Prevence forenzních důsledků dystokie ramének Workshop 5 Hodnocení KTG (prevence porodnických komplikací) Místo konání: Koordinátor: Odborná část: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno, Modrý salonek v 1. Patře Alena Měchurová (Praha) Cílem workshopu je obeznámit porodníky a porodní asistentky se správným hodnocením kardiotokografických záznamů jak antepartálních, tak iintrapartálních, a maximálně tak eliminovat nejčastější důvod soudních řízení vedených proti porodníkům. Účastníci kurzu budou obeznámeni na konkrétních kazuistikách s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při posuzování kardiotokografických záznamů. Alena Měchurová Úvod Alena Měchurová Chyby a omyly v hodnocení karditokografických záznamů Alena Měchurová Forenzní dopad chybného hodnocení karditokografických záznamů Jednání výboru ČGPS ČLS JEP OREA Hotel Voroněž 1 salonek Klubovna v 1. patře Jednání výboru SGPS SLS JEP OREA Hotel Voroněž 1 salonek Pavilon v 1 patře Společné jednání vyborů ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS OREA Hotel Voroněž 1 Modrý salonek v 1. patře Místo konání: Koordinátoři: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno, Salonek Klubovna v 1. patře Jozef Záhumenský, Petr Křepelka (Praha) Cílem workshopu je obeznámit porodníky a porodní asistentky s maximálně šetrným řešením této porodnické komplikace, která je druhým nejčastějším důvodem soudních řízení vedených proti porodníkům. Důležitou součástí obrany lékaře je i důkladná dokumen

8 ODBORNÝ PROGRAM PÁTEK Zahájení konference Vladimír Dvořák, prezident 1. společné konference ČR Ján Danko, prezident 1. společné konference SR Prevence a screening v ambulantní gynekologii Koordinátoři: Vladimír Dvořák (Brno), Aleš Skřivánek (Olomouc), Martin Redecha (Bratislava), Ľudovít Janek st. (Šamorín) Stratégia včasnej diagnostiky cervikálneho karcinómu v SR a potreba jej zmeny (15 min.) Jendrušák J. Novinky v organizaci a výstupech screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR (15 min.) Dvořák V., Dušek L. Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla (8 min.) Májek O. Miesto hysteroskopickej polypektómie v prevencii klinických stavov súvisiacich s endometriom (8 min.) Bielik T., Hudec B., Šváčová L. Seznámení s novým doporučeným postupem k očkování proti HPV žen ošetřovaných pro cervikální prekancerózu (8 min.) Nový J., Dvořák V. Screening protilátek a podávání IgG anti-d v těhotenství a po porodu (8 min.) Ľubušký M. Screening vícečetných těhotenství (8 min.) Krofta L. Screening kolorektálního karcinomu v gynekologických ambulancích v ČR (8 min.) Dušek L., Skřivánek A. Postavenie USG v skríningu ovariálneho karcinómu (8 min.) Maľová A., Redechová S., Pálová E., Hederlingová J. Screening a diagnostika gestačního diabetu: umožňují současná česká doporučení správnou diagnostiku všech pacientek? (8 min.) Anderlová K. Čo má vedieť gynekolog o očkování v rámci skríningu a prevencie? (8 min.) Kotek M., Milly D. Význam fluorescenčnej analýzy moču pro skríning zhubných nádorov ovárií (8 min.) Martinický D., Zvarík M., Šikurová L., Hunáková L. Neinvazivní testování jako součást prenatálního screeningu (8 min.) Loucký J., Myjavcová R., Zemánek M., Kovalčík M., Loucká E PŘESTÁVKA OBĚD SATELITNÍ SYMPOSIUM společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o. PÁSOVÝ OPAR v ordinaci gynekologa Chairman: MUDr. Vladimír Dvořák (Brno) prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Praha) doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. (Ostrava) SATELITNÍ SYMPOSIUM společnosti BAYER s.r.o. Chairman: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. (Olomouc) The Pain Management and Insertion Techniques of IUS in Nullips (based on INTRA Data) (20 min.) prof. Dr. med. Kai J. Bühling (Hamburg, Německo) Intrauterinní systém a riziko PID (15 min.) doc. MUDr. Jozef Záhumenský (Bratislava, Slovensko) První zkušenosti se zaváděním Jaydess (10 min.) MUDr. Jiří Zvolský (Opava, Česká republika) (Anglicky mluvená prezentace bude simultánně tlumočena. Zařízení pro překlad si můžete zapůjčit ve foyer na registraci.) SATELITNÍ SYMPOSIUM společnosti LADEEPHARMA CZECH s.r.o. Chairman: prof. MUDr. Miroslav Borovský, Ph.D. (Bratislava, Slovensko) Úloha mikroflóry v životě ženy MUDr. Zuzana Petrovičová (Banská Bystrica, Slovensko) Vliv myoinositolu na kvalitu oocytů a metabolické faktory u žen s PCOS doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc. (Hradec Králové) Prevence komplikací v gynekologické operativě Koordinátoři: Jaroslav Feyereisl (Praha), Zdeněk Novotný (Plzeň), Miloš Mlynček (Nitra), Jozef Adam (Prešov) Prevention and management of haemorrhage (20 min.) Tim Mould (University College London Hospitals Gynaecological Cancer Centre, Londýn, Velká Británie) 14 15

9 COFFEE BREAK Getting out of trouble and staying out of trouble dealing with complications in gynecologic surgery (20 min.) Tamussino Karl (Departments of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Graz, Rakousko) Totálna laparoskopická hysterektomia learning curve (10 min.) Dosedla E., Tóth G., Richnavský J. (Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s.) Prevence a terapie komplikací v endoskopii (10 min.) Novotný Z., Smitková V, Králičková M., Kapoun M., Mára M. (Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, FN Plzeň, VFN Praha) Endometrióza v jizvě po císařském řezu retrospektivní popisná studie (10 min.) Křepelka P., Velebil P., Kučera E., Hejda V. (ÚPMD Praha) Visualisace ureteru při adhesivních stavech zadního kompartmentu (15 min.) Chvátal R. (Gyn. por. odd. Nemocnice Znojmo) Prevencia iatrogénnych lézií uropoetického traktu v gynekologickej operatíve (10 min.) Mlynček M., Lajtman E., Matejka M., Zajacová M. (Gyn. pôr. klinika FN Nitra a UKF v Nitre) Operační léčbá sestupu pánevních orgánů s využitím síťových implantátů analýza výsledků, doporučení pro praxi (10 min.) Huser M., Pastorčáková M., Belkov I., Ventruba P. (Gynekol.-porod. klinika LF MU a FN Brno) Prevence poporodního krvácení (17 min.) Gerychová R., Hruban L., Janků P., Ventruba P. Hemorrhagický šok po porode sposobený patologickou inzerciou placenty (7 min.) Poch J., Horánska M., Kyselý M., Vagaská M. Časování porodu u monochoriálních dvojčat s komplikacemi (17 min.) Krofta L., Vojtěch J., Hašlík L., Haaková L., Hympánová L., Stefanovičová H., Straňák Z., Velebil P., Feyereisl J. Kedy je možné ultrazvukom definitívně zhodnotiť zhojenie jazvy po cisárskom reze? (10 min.) Dosedla E., Calda P. Vliv jizev na zevní rodidla pohled plastického chirurga (10 min.) Tomášek D., Otčenášek M. Zazmluvnenie porodnika prevencia alebo príčina nárastu počtu cisárskych rezov? (7 min.) Záhumenský J., Závodská M., Marcišová D., Ondačková L., Mareš P., Cupaník V Prevence komplikací v průběhu porodu a šestinedělí Koordinátoři: Petr Velebil (Praha), Martin Procházka (Olomouc), Ján Danko (Martin), Štefan Lukačín (Košice) Intrapartální kardiotokografie (17 min.) Měchurová A. Automatická analýza kardiotokografických parametrov (10 min.) K. Biringer, V. Chudáček, M. Hrtánková, J. Siváková, J. Danko Oddálení předčasného porodu. Jsou novinky v tokolýze? (17 min.) Pařízek A. Prevence peripartálních krvácivých a trombotických komplikací u rizikových a patologických těhotenství (17 min.) Procházka M

10 SOBOTA Varia Koordinátoři: Alois Martan (Praha), Radovan Pilka (Olomouc), Igor Rusňák (Bratislava), Peter Kaščák (Trenčín) MRI generovaný prostorový model pánevního dna (15+5 min.) Krofta L. (Praha) Komplikace v průběhu a po onkologických operacích a jejich řešení (15+5 min.) Zikán M. (Praha) Analýza operačných výkonov pre myomatózu uteru v Slovenskej republike (15+5 min.) Redecha M. (Bratislava) Analýza operácií u žien vo výkone trestu (15+5 min.) Kaščák P, Hlaváčik M., Gajdošík R., Schwandner A. (Trenčín) Periferní biomarkery u endometriózy současnost a perspektiva (12 min.) Kučera E. (Praha) Tkáňové trauma a pooperační stres u pacientek s chirurgicky léčenými časnými stádii karcinomu endometria (12 min.) Pilka, R., Marek, R., Melichar, B., Kudela, M., Solichová, D., Adam, T. (Olomouc) Domáci porod state of the art (12 min.) Dosedla E. (Košice) Prvotní zkušenosti gynekologického pracoviště s péčí o znásilněné pacientky ve spolupráci s Policií ČR (12 min.) Hanáček J. (Praha) Forceps (12 min.) Šipoš A. (Trnava) na konci druhého bloku PŘESTÁVKA OBĚD SATELITNÍ SYMPOSIUM společnosti GEDEON RICHTER MARKETING ČR s.r.o. Chairman: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. MUDr. Karel Pohl (Kralupy nad Vltavou), Aleš Prokopenko (Praha) Postupy léčby přípravkem Esmya, indikační schéma (20 min.) doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. (Martin, Slovensko) Môže liečba Esmyou modifikovať (ovplyvniť) stratégiu liečby u žien so symptomatickými myómami? Klinické skúsenosti (20 min.) prof. Dr. Dr. h. c. H.- R. Tinneberg (Giessen, Německo) Esmya can help to preserve the uterus (30 min.) Konzervativní a operační gynekologie Koordinátoři: Miroslav Borovský (Bratislava), Ivan Huvar (Brno), Ladislav Krofta (Praha), Tibor Bielik (Banská Bystrica) Jizva po císařském řezu její ultrazvukové hodnocení a operační řešení (15 min.) Hanáček J., Drahoňovský J., Krofta L., Sabol R., Feyereisl J. (ÚPMD Praha) Hluboká infiltrující endometrióza diagnostika a chirurgická léčba (15 min.) Fanta M., Fischerová D., Koliba P. Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN Praha Laparoskopická ureterolýza a segmentální resekce rektosigmatu při řešení hluboké infiltrující endometriózy videoprezentace (15 min.) Drahoňovský J., Hanáček J., Sabol R., Feyereisl J., Havlůj L., Gürlich R. (ÚPMD Praha) Dlhodobé sledovanie pacientok po zavedení sieťkového implantátu pre POP pri striktných indikačných kritérach (15 min.) Papcun P., Križko M. ml., Redecha M., Gábor M., Ferianec V., Hollý I. (II. gyn.-por. klinika UNB a LFUK BA, Bratislava) Colpohysterectomia vaginalis zabudnutá operácia? (15 min.) Lukačín Š., Richnavský J., Dosedla E., Tomašu O. (gyn.-por. klinika LF UPJŚ, 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca Fractional Surgical Technique with CO 2 Laser for Restoration of Vaginal Mucosa (15 min.) Zerbinati N., Salvatore G. (Dermatology Dpt, Urogynecology Dpt., Insubria University, Varese, Italy) Význam stanovenia HE4 v kombinácii s Ca 125 v predikcii biologickej povahy adnexálnej patologie retrospektívna štúdia (10 min.) Kaščák P., Hlaváčik M., Schwandner A., Kruková D (Gyn.-por. klinika FN Trenčín) Laparoskopická lymfadenektómia (15 min.) Počarovský P., Lachký O., Bučko M. (Onkologický ústav Sv.Alžbety, Bratislava) Chirurgie bránice nedílná součást cytoredukčních výkonů při pokročilém karcinomu ovaria (10 min.) Kalist V., Havelka P., Mlčoch M., Adamík Z. (KNTB Zlín) (Anglicky mluvená prezentace bude simultánně tlumočena. Zařízení pro překlad si můžete zapůjčit ve foyer na registraci.) 18 19

11 Sekce e-posterů Koordinátoři: Pavel Ventruba (Brno), Miroslav Korbeľ (Bratislava) E-postery naleznete ve foyer Přednáškového sálu v 1. patře. Z celkem 48 přijatých prací, uvedených ve sborníku, bylo 11 vybráno k ústní prezentaci (3+2 min.) 3. Vývoj metod klinické embryologie v asistované reprodukci: co by měl vědět gynekolog Žáková J., Ventruba P., Crha I., Hudeček R., Huser M., Lousová E. (Brno) 10. První zkušenosti s novými možnostmi predikce předčasného porodu Koucký M., Pařízek A. (Praha) 14. Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 pomocou pyrosekvenácie Meršaková S., Višňovský J., Holubeková V., Ňachajová M., Kúdela E., Danko J., Lasabová Z. (Martin) 18. Zmeny hladiny volnej cirkulujucej fetalnej DNA v prvom trimestri tehotnosti asociovane s PIRC Švecová I., Mendelová A., Janušicová V., Dókuš K., Biskupská Boďová K., Lasabová Z., Danko J. (Martin, Vrútky) 32. Analýza frekvencie výskytu otočenia pupočníkovej šnúry u plodu; dopad na perinatálne výsledky u tehotných počas pôrodu v termíne Višňovský J., Dókuš K., Kudela E., Ňachajová M., Danko J. (Martin) 35. Od rutinnej epiziotómii k reštriktívnej je rutinná epiziotómia prevenciou závažnejších poranení? Ondačková L., Marcišová D., Cupaník V., Mareš P., Záhumenský J. (Bratislava) 40. Vliv naléhání druhého dvojčete na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních dvojčat po 33. týdnu gravidity Ťápalová V., Hruban L., Ventruba P., Janků P., Vlašínová I. (Brno) 42. HELLP syndrome complicated by liver rupture kazuistika Horváthová K., Součková M., Pilka R., Malý T., Procházka M., Lattová V., Frančáková J. (Vyškov, Olomouc) let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. Ventruba P., Žáková J., Crha I., Huser M., Hudeček R., Lousová E., Sochorová K., Mekiňová L. (Brno) 47. Výskyt GDM při použití stávajících a nových diagnostických kritérií vycházejících ze studie HAPO Anderlová K., Krejčí V., Pařízek A., Klusáčková P., Benáková H., Moravcová M., Krejčí H. (Praha) 48. Predikcia fetálnej diabetickej kardiomyopatie pomocou vyšetrenia prietoku krvi v ductus venosus u tehotných s diabetes mellitus 1. typu Dókuš K., Dókušová S., Kúdela E., Višňovský J., Šparcová A., Danko J. (Martin) 20 21

12 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Koordinátoři: Místo konání: Alena Měchurová (Praha), Vít Unzeitig (Ostrava), Martina Bašková (Martin), Adriana Repková, Bratislava Hala E, Přednáškový sál E3 v 1. patře Dopolední blok PORODNÍ ASISTENCE COFFEE BREAK Starostlivosť o ženu s perinatálnou stratou v praxi (10 min.) Urbanová E.1, Fekečová Z.2, Maskálová E.1, Bašková M.1 (Ústav pôrodnej asistencie JLFUK v Martine1, Gynekologicko-pôrodnícka klinika UNM v Martine 2) Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva (15 min.) Mazúchová L., Kullová A. (Ústav pôrodnej asistencie JLFUK v Martine) Výživa žien po gestačnom diabetes mellitus (10 min.) Maskálová E.1, Urbanová E.1, Bašková M. 1, Balážová M.2 (1 Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine, 2 Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta, KU v Ružomberku) Program INKA, aneb tlumení porodní bolesti na míru (15 min.) Toplaková V., Meeganová K., Pařízek A. (Gyn.por.klinika, VFN Praha a I.LF UK) Česká společnost porodních asistentek (ČSPA), představení programu nové společnosti (10 min.) Lukešová L., Pařízková P. (Gynekologicko-porodnická klinika VFN a I.LF UK, Praha) Výživa v prenatálnom období (10 min.) Hrabčáková J. (Katedra pôrodnej asistencie SZU v Bratislave) Príprava pôrodných asistentiek na poskytovanie starostlivosti v prenatálnom období (10 min.) Repková A. (Katedra pôrodnej asistencie SZU v Bratislave) Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a jejich řešení (20 min.) Chánová M. (ÚPMD, Praha) Role porodní asistentky v urogynekologii (30 min.) Biľová L., Krofta L. (ÚPMD, Praha) Postpartální hemoragie (30 min.) Biľová L. (ÚPMD, Praha) PŘESTÁVKA OBĚD Odpolední blok PORODNÍ ASISTENCE COFFEE BREAK Je rodička po jednom cisárskom reze primipara alebo sekundipara? (15 min.) Marcišová D., Ondačková L., Záhumenský J., Cupaní V. (Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Koch, Bratislava) Porod po předchozím císařském řezu (15 min.) Štancelová E. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno) Prevence komplikací za porodu (15 min.) Kameníková M. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno) Edukační péče o ženy s gestačním a pregestačním diabetem zkušenosti z diabetologické ambulanci pro těhotné GPK Apolinářská (15 min.) Rýdlová P., Špergrová M., Moravcová M., Krejčí H., Anderlová K. (Gynekologicko-porodnická klinika VFN a I.LF UK, Praha) Porodní asistentka a její role v inicializaci kojení (15 min.) Lemonová S., Kameníková M. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno) Cervikální dysplazie v graviditě (15 min.) Dofková K. (Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno) Specifika přístupu sestry v ambulanci gynekologie dětí a dospívajících k mladistvým těhotným (10 min.) Marušáková R., Lasztuwková E. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava) Edukační práce sestry u adolescentntních pacientek užívajících antikoncepci (10 min.) Lasztuwková E., Marušáková R. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava) Ukončení těhotenství z důvodu pozitivního prenatálního screeningu kazuistika (10 min.) Sikorová L., Metzová S. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava) Listerióza v těhotenství kazuistika (10 min.) Omachtová M. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava) Porod včera a dnes (15 min.) Bothová M. (Ostravská univerzita v Ostravě) Etické aspekty interrupce (15 min.) Bothová M. (Ostravská univerzita v Ostravě) Předčasný porod stanovení FN (10 min.) Brücknerová M. (VFN, Praha) Závěr semináře Jednání redakční rady České gynekologie OREA Hotel Voroněž 2 Salonek Janáček 22 23

13 GALAVEČER GALAVEČER Místo konání: Kongresová hala OREA Hotelu Voroněž I a přilehlé prostory v prvním patře Program: Účinkují v přízemí: Účinkují v 1. patře: Předání Čestného členství ČGPS ČLS JEP prof. MUDr. Pavlu Ventrubovi, DrSc., MBA Předání Čestné medaile ČLS JEP prof. Dr. Med. Georgu Herbeckovi Předání Pamätné medaile univerzitného profesora Antona Ponťucha Vyhlášení a předání cen soutěže o nejlepší postery konference Křest knihy prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. Robotická chirurgie v gynekologii Bude křtít: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisel, CSc. Hamleti ve složení Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub Wahrenberg a Hardy Marzuki Miro Žbirka s doprovodem kapela MY Občerstvení je zajištěno formou rautu. Vstup možný pouze na základě předem zakoupené vstupenky. NEDĚLE Prevence a screening v průběhu prenatální péče Koordinátoři: Místo konání: Vít Unzeitig (Ostrava), Marian Kacerovský (Hradec Králové), Miroslav Korbeľ (Bratislava), Ivan Hollý (Bratislava) Hala E, Přednáškový sál v 1. patře Prevence a skríning předčasného porodu ( min.) Kacerovský M. (Hradec Králové) Role neinvazivní prenatální diagnostiky ve skríningu chromozomálních aberací (15+10 min.) Dankovčík R. (Košice) Skríning preeklampsie (15+10 min.) Janků P. (Brno) Skríning IUGR (15+10 min.) Matura D. (Ostrava). Prevence mateřské a perinatální morbidity i mortality u obézních těhotných (15+10 min.) Musilová I. (Hradec Králové), Korbeľ M. (Bratislava) Výsledky těhotenství žen s neodhaleným GDM podle kritérií nově doporučených WHO (10+10 min.) Krejčí (Praha) Závěr konference 24 25

14 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání konference Veletrhy Brno, Výstaviště 1, Brno Hala E, Datum konání workshopů: Místo konání workshopů OREA Hotel Voroněž I, Holiday Inn Datum konání 1. společné konference: Místo konání konference BVV, Hala E: Přednáškový sál 1. patro Expozice firem BVV, Hala E: přízemí Datum konání semináře porodních asistentek: Místo konání semináře: BVV, Hala E: Přednáškový sál E3 1. patro Vstup do přednáškových sálů bude umožněn pouze osobám označeným jmenovkou. Děkujeme za vypnutí mobilních telefonů v prostorách konání konference. Registrace účastníků a firem ve foyer Haly E Čtvrtek Pátek Sobota Neděle hod hod hod hod. Prosíme účastníky, aby se registrovali dle příslušných skupin. předoperační léčba symptomů onemocnění děložními myomy Zkrácená informace o přípravku: Esmya 5 mg tablety. Složení: jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. Indikace: ulipristal-acetát je indikován k předoperační léčbě středně závažných až závažných symptomů onemocnění děložními myomy (fibroidy) u dospělých žen v reprodukčním věku. Dávkování: léčba sestává z podávání jedné 5 mg tablety perorálně jedenkrát denně po dobu maximálně 3 měsíců. Tento 3měsíční léčebný cyklus lze jednou opakovat. Opakovaná léčba by měla začít nejdříve během druhého menstruačního krvácení po dokončení prvního léčebného cyklu. Léčba by měla být vždy zahájena v průběhu prvního týdne menstruace. Způsob podání: tablety je možné užít společně s jídlem nebo bez jídla. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, těhotenství a kojení, genitální krvácení neznámého původu nebo z jiného důvodu, než jsou děložní myomy, rakovina dělohy, děložního hrdla, vaječníků nebo prsů. Upozornění: ulipristal-acetát by měl být předepsán pouze po pečlivém stanovení diagnózy. Před zahájením léčby je třeba vyloučit těhotenství. Ulipristal-acetát má steroidní strukturu a působí jako selektivní modulátor progesteronového receptoru s převážně inhibičními účinky na progesteronový receptor. V důsledku toho mohou hormonální antikoncepce a progestageny snížit účinek ulipristalacetátu kompetitivním působením na progesteronový receptor. Nedoporučuje se proto současné podávání léčivých přípravků s obsahem progestagenu. Ulipristal-acetát má specifické farmakodynamické účinky na endometrium. Může dojít k zesílení endometria. Pokud bude zvětšená tloušťka endometria přetrvávat i za 3 měsíce po ukončení léčby a návratu menstruace, může být nutné vyšetření v souladu s obvyklou klinickou praxí k vyloučení základní příčiny. U pacientek léčených ulipristal-acetátem mohou být nalezeny histologické změny endometria. Tyto změny jsou po ukončení léčby reverzibilní. Pacientky by měly být informovány, že při léčbě ulipristal-acetátem obvykle dochází během prvních 10 dní k významně nižší ztrátě krve při menstruaci nebo k amenorrhoee. Interakce: současné užívání ulipristal-acetátu a silných induktorů CYP3A4 (např. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, třezalka tečkovaná, efavirenz, nevirapin, dlouhodobé užívání ritonaviru) se nedoporučuje. Ulipristal-acetát může zasahovat do působení hormonálních antikoncepčních přípravků. Proto se nedoporučuje současné podávání léčivých přípravků s obsahem progestagenu. Ulipristal-acetát a substráty P-gp (např. dabigatran-etexilát, digoxin, fexofenadin) se doporučuje podávat s minimálním rozestupem 1,5 hodiny. Fertilita, těhotenství a kojení: Je pravděpodobné, že ulipristal-acetát bude nežádoucím způsobem interagovat s tabletami obsahujícími pouze progestagen, tělískem uvolňujícím progestagen nebo s kombinovanými perorálními antikoncepčními tabletami. Proto se současné užívání nedoporučuje. I když většina žen užívajících léčebné dávky ulipristal-acetátu nemá ovulaci, doporučuje se používat v průběhu léčby nehormonální antikoncepční metodu. Podávání ulipristal-acetátu je během těhotenství a kojení kontraindikováno. Nežádoucí účinky: Nejčastěji byla při klinických zkouškách zjištěna amenorrhoea (80,8 %), což bylo u pacientek považováno za žádoucí výsledek. Velmi časté: amenorrhoea, zesílení endometria. Časté: bolest hlavy, závratě, bolest břicha, nauzea, akné, nadměrné pocení, bolest svalové a kosterní soustavy, děložní krvácení, návaly horka, pánevní bolest, ovariální cysty, citlivost/bolestivost prsů, edém, únava, zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Doba použitelnosti: 3 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út , 1103 Budapešť, Maďarsko. Registrační číslo/čísla: EU/1/12/750/001, EU/1/12/750/002. Datum revize textu: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku. Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku. výbor ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, přednášející, hosté lékaři z ČR lékaři ze SR porodní asistentky registrace firem registrace na místě, prodej obědů a galavečerů, zapůjčení simultánních zařízení Při registraci obdrží každý účastník jmenovku, certifikát, porodní asistentky potvrzení, odborný program a aktuální informace. Vstup do přednáškových sálů bude umožněn pouze osobám s platnou jmenovkou. lékař jednodenní vstup lékař porodní asistentka organizační výbor, vystavovatel přednášející, host 27

15 Očkujte vakcínou SILGARD! rozsáhlá ochrana proti onemocněním způsobeným HPV 1 96,9% ochrana proti rakovině děložního čípku související s HPV typy 16 a 18 proti předrakovinným lézím na děložním čípku stupně 3 (CIN3) 1, * bezpečnost a účinnost vakcíny je prověřena v dlouhodobých klinických studiích 1 registrovaná pro dívky a ženy od 9 do 45 let, pro chlapce od 9 do 26 let 1 nabízí možnost rozložit 3 dávky do jednoho roku 1 možná kombinace s ostatními očkováními 1 používá se ve 128 zemích světa 2 celosvětově bylo aplikováno 209 milionů dávek 2 * Jedná se o účinnost u dívek a žen, které nepřišly do kontaktu s HPV 16 a 18. Ochraňte své pacienty, zvolte vakcínu SILGARD. Workhopy Workshop 1, 4 a 5 se uskuteční v OREA hotelu Voroněž 1. Workshop 2 a 3 v hotelu Holiday Inn. Registrace na Workshopy proběhne v rámci hotelů 45 minut před začátkem každého z nich. Jednací jazyk Čeština, slovenština, angličtina. V rámci satelitních symposií bude u anglicky mluvených prezentací zajištěn překlad do češtiny. Přijímače pro simultánní překlad budou k dispozici k zapůjčení proti vratné záloze na registraci ve foyer Haly E v přízemí, a to v pátek a v sobotu Audiovizuální technika Dataprojekce z PC. Nahrávání prezentací Nahrávání prezentací bude probíhat v Přednáškovém sále Haly E v 1. patře každý den od 8.00 po celou dobu konání odborného programu. V průběhu Semináře porodních asistentek v Přednáškovém sále E3 v 1. patře dne taktéž od 8.00 hod. Na místě budou dva technici, kteří s Vámi prezentaci zkontrolují a nahrají ji do lokálního počítače. E-postery E-postery budou promítány na 4 kioscích v prostorách foyer Přednáškového sálu v prvním patře. Posterová sekce proběhne v sobotu od hod. Výstava V prostorách Haly E v přízemí bude probíhat expozice zdravotnické techniky, farmaceutických preparátů a odborné literatury. reference: 1. SPC přípravku SIlgArD. 2. Data on file, MSD Praha. Zkrácená informace o léčivém přípravku Silgard, injekční SuSpenZe v předplněné injekční Stříkačce. VAkCínA ProTI lidskému PAPIloMAVIru [TyPy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, ADSorboVAná). kvalitativní a kvantitativní Složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) obsahuje PřIblIžně: PAPIlloMAVIrI humani TyPuS 6 ProTEInuM l1-20 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani TyPuS 11 ProTEInuM l1-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani TyPuS 16 ProTEInuM l1-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani TyPuS 18 ProTEInuM l1-20 MIkrogrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní STříkAČCE. indikace: SIlgArD je VAkCínA k PoužITí od Věku 9 let k PrEVEnCI: - PrEMAlIgníCh genitálních lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh) A CErVIkálního karcinomu V PříČInné SouVISloSTI S jistými onkogenními TyPy lidského PAPIloMAVIru (hpv); - bradavic zevního genitálu (ConDyloMA ACuMInATA) V PříČInné SouVISloSTI SE SPECIfICkýMI TyPy hpv. TATo InDIkACE je založena na PrůkAzu účinnosti VAkCíny SIlgArD u žen VE Věku 16 Až 45 let A u Mužů VE Věku 16 Až 26 let A na PrůkAzu IMunogEnICITy VAkCíny SIlgArD u DěTí VE Věku 9 Až 15 let A DoSPíVAjíCíCh. PoužITí PříPrAVku SIlgArD MuSí být V SoulADu S oficiálními DoPoruČEníMI. dávkování a ZpůSob podání: základní VAkCInAČní řada SESTáVá ze 3 SAMoSTATnýCh 0,5Ml DáVEk PoDAnýCh PoDlE následujícího SChéMATu: 0, 2, 6 MěSíCů. PokuD je nezbytné AlTErnATIVní očkovací SChéMA, Druhá DáVkA MuSí být PoDánA nejméně jeden MěSíC Po PrVní DáVCE A TřETí DáVkA MuSí být PoDánA nejméně 3 MěSíCE Po Druhé DáVCE. VšEChny TřI DáVky MuSí být PoDány během období jednoho roku. PoTřEbA PoDání DáVky PřEoČkoVání nebyla STAnoVEnA. DoPoruČujE SE, Aby jedincům, jimž je PoDánA PrVní DáVkA PříPrAVku SIlgArD, byly PoDány VšEChny TřI DáVky VAkCInAČní řady PříPrAVkEM SIlgArD. VAkCínu je nutno APlIkoVAT InTrA- MuSkulární InjEkCí. DěTSká PoPulACE: bezpečnost A účinnost PříPrAVku SIlgArD u DěTí MlADšíCh 9 let nebyla STAnoVEnA. k DISPozICI nejsou žádné údaje. kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli PoMoCnou látku. jedinci, u nichž SE Po PoDání DáVky PříPrAVku SIlgArD objeví PříznAky hypersenzitivity, nesmí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DoSTAT. PoDáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí být odloženo u jedinců TrPíCíCh závažným AkuTníM horečnatým onemocněním. PříToMnoST lehké InfEkCE, jako je lehká InfEkCE horních CEST DýChACíCh nebo horečka nízkého STuPně, VšAk nejsou kontraindikací Pro IMunIzACI. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: PřI rozhodování o VAkCInACI jednotlivce SE MuSí VzíT V PoTAz riziko, že již byl VySTAVEn PůSobEní hpv, A PoTEnCIální PřínoS, který MůžE z VAkCInACE MíT. STEjně jako u VšECh InjEkČníCh VAkCín MuSí být Pro PříPAD VzáCnýCh AnAfylAkTICkýCh reakcí Po APlIkACI VAkCíny SnADno k DISPozICI odpovídající léčebná opatření. Po každé VAkCInACI, někdy I PřED ní, MůžE V DůSlEDku PSyChogEnní reakce na VPICh jehly DojíT k SynkoPě (MDlobáM), někdy S PáDEM, zejména u DoSPíVAjíCíCh jedinců. PřI Probírání SE z MDlob SE Mohou objevit některé neurologické ProjEVy, jako jsou PřEChoDné PoruChy VIDění, PArESTézIE, TonICko-klonICké Pohyby končetin. očkovaní by ProTo MělI být PřIblIžně 15 MInuT Po PoDání VAkCíny SlEDoVánI. je PoTřEbA zavést opatření ProTI úrazům V DůSlEDku MDlob. STEjně jako u jiných VAkCín SE nemusí PříPrAVkEM SIlgArD zajistit ochrana VšEM očkovaným. neprokázalo SE, že by Měl PříPrAVEk SIlgArD TErAPEuTICký EfEkT. bezpečnost A IMunogEnITA VAkCíny byly hodnoceny u jedinců VE Věku od 7 Do 12 let S ProkázAnou InfEkCí VIrEM lidské IMunoDEfICIEnCE (hiv). jedinci SE SnížEnou IMunITní reakcí, Ať již V DůSlEDku buď SIlné IMunoSuPrESIVní léčby, genetické PoruChy nebo jiných PříČIn, nemusí na VAkCínu zareagovat. TuTo VAkCínu je nutno PoDáVAT opatrně jedincům S TroMboCyToPEnIí nebo S jakoukoli PoruChou koagulace, ProTožE Po InTrAMuSkulárníM PoDání TAkoVýM jedincům MůžE DojíT ke krvácení. DélkA ochrany není V SouČASnoSTI známa. TrVAlá účinnost ochrany byla PozoroVánA Po Dobu 4,5 roku Po DokonČEní 3DáVkoVé SérIE. nejsou k DISPozICI žádné údaje o bezpečnosti, IMunogEnICITě AnI účinnosti, které by PoDPoroVAly zaměnitelnost PříPrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI ProTI hpv. interakce: jedinci, kteří DoSTAlI IMunoglobulIn nebo krevní DErIVáTy během 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkou VAkCíny, byli VE VšECh klinických STuDIíCh VyřAzEnI. Použití spolu s dalšími vakcínami: PřI PoDání PříPrAVku SIlgArD VE STEjnou Dobu (AlE PřI PoDání VAkCín Do různých InjEkČníCh MíST) S VAkCínou ProTI hepatitidě TyPu b (rekombinantní) nedošlo k zásahu Do IMunITní odpovědi na hpv TyPy. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAT SouČASně S kombinovanou PoSIloVACí (booster) VAkCínou obsahující DIfTérII (D) A TETAnuS (T) buď S PErTuSí [ACElulární komponenta] (AP) A/nEbo S PolIoMyElITIS [InAkTIVoVAná] (IPV) (VAkCíny DTAP, DT-IPV, DTAP-IPV) bez VýznAMné InTErfErEnCE S ProTIláTkoVou odpovědí na kteroukoli ze SložEk kterékoli z VAkCín. SouČASné PoDáVání PříPrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI, než jsou VAkCíny uvedené VýšE, nebylo STuDoVáno. nezdá SE, že by PoužITí hormonální AnTIkonCEPCE ovlivnilo IMunITní odpověď na PříPrAVEk SIlgArD. těhotenství a kojení: údaje o PoDáVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu TěhoTEnSTVí neprokázaly žádný bezpečnostní SIgnál. TyTo údaje VšAk nejsou DoSTATEČné Pro DoPoruČEní PoužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu TěhoTEnSTVí. očkování je nutno odložit na Dobu Po ukončení TěhoTEnSTVí. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAT během kojení. nežádoucí účinky: VElMI ČASTé ( 1/10): bolesti hlavy, V MíSTě InjEkCE: EryTéM, bolest, otok. ČASTé ( 1/100, < 1/10): PyrExIE, nauzea, bolesti V končetinách, V MíSTě InjEkCE: hematom, SVěDění. ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny V nižších frekvencích (jako Méně ČASTé ( 1/1 000, < 1/100); VzáCné ( 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně byla jejich ČETnoST kvalifikována jako není známo, jelikož byly hlášeny DobroVolně z PoPulACE nejisté VElIkoSTI A nebylo VžDy Možné odhadnout jejich ČETnoST AnI STAnoVIT PříČInnou SouVISloST S ExPozICí VAkCíně). šlo o TyTo nežádoucí účinky: CElulITIDA V MíSTě APlIkACE InjEkCE, IDIoPATICká TroMboCyToPEnICká PurPurA, lymfadenopatie. hypersenzitivní reakce VČETně AnAfylAkTICkýCh/AnAfylAkToIDníCh reakcí, ToČEní hlavy, SynDroM guillain-barrého, SynkoPA někdy DoProVázEná TonICko-klonICkýMI Pohyby, zvracení, ArTrAlgIE, MyAlgIE, ASTEnIE, zimnice, únava, CElkoVý PoCIT nemoci, bronchospasmus A kopřivka. uchovávání: uchovávejte V ChlADnIČCE (2-8 C). ChrAňTE PřED MrAzEM. uchovávejte lahvičku VE Vnější krabičce, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED SVěTlEM. balení: 0,5 Ml SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní STříkAČCE SE DVěMA jehlami V balení Po 1 kuse. na Trhu nemusí být VšEChny VElIkoSTI balení. držitel rozhodnutí o registraci: MErCk ShArP & DohME ltd., hertford road, hoddesdon, hertfordshire En11 9bu, VElká británie. registrační číslo(a): Eu/1/06/358/007. datum poslední revize textu: přípravek je vázán na lékařský předpis. dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku. Stejně jako u jiných vakcín Se nemusí přípravkem Silgard ZajiStit ochrana všem očkovaným. pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, maximální doplatek na jednu dávku vakcíny Silgard činí 302,60 kč. pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Coffee break Pro účastníky odborného programu bude zajištěno občerstvení ve formě kávy, čajů a minerálních vod, a to v rámci expozice firem v zadní části výstavní haly. Obědy Účastníci, kteří mají oběd předplacen, obdrží stravenku při registraci. Obědy se budou podávat v pátek od do hod. a v sobotu od do15.00 hod. v hotelu Holiday INN, a to na základě předložené stravenky. Menu si bude možné zakoupit také na místě při registraci každý den do hod. V opačném případě si každý účastník zajistí stravování ve vlastní režii. Galavečer sobota Uskuteční se v Kongresové hale OREA Hotelu Voroněž I a přilehlých prostorách v prvním patře. Vstup bude možný pouze na základě předložené vstupenky, která platí pro jednu osobu. Ubytování Je zajištěno dle přihlášek účastníků v hotelu Holiday Inn, hotelu International Brno, OREA hotelu Voroněži I, OREA hotelu Voroněži II, hotelu Austerlitz, hotelu Sharingham, hotelu Garni a v hotelu Omega. Parkování Informace ohledně parkování získají účastníci v hotelu, ve kterém mají rezervované ubytování. Jednou z možností je také parkování před areálem BVV u Haly E, které není zpoplatněno, nebo uvnitř za poplatek 180, Kč/auto/den. Parkovací karty bude možné zakoupit na registraci. K dispozici je také parkovací dům přímo naproti Haly E. Prosíme všechny o trpělivost vzhledem k velkému počtu účastníků. Copyright (2014) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6 - Česká republika Tel.: , fax: , VACC

16 31

17 SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE BLOK: PREVENCE A SCREENING V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGII 1. Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR Májek O., Dušková J., Dušek L., Dvořák V. Nevzala jsem si pilulku 2 roky, 3 měsíce a 4 dny Nová možnost antikoncepce až na 3 roky bez nutnosti pravidelného užívání 1 vysoká účinnost, která trvá až 3 roky (PI=0,33) 1 rozměrově menší IUS než Mirena 1,2 úzká zaváděcí trubička, která usnadňuje zavádění 2 hodnocená v klinických studiích u nullipar i u žen, které již rodily 1 bez estrogenu a s nízkou dávkou LNG je dobře snášena 1 Literatura. 1. SPC přípravku Jaydess. 2. Nelson AL, Gemzell-Danielsson K, Borgatta L, Hauck B, Lynen R, Rosen K. User satisfaction, ease of placement, and discomfort during placement of two low-dose levonorgestrel contraceptive intrauterine systems (LNG-IUSs) in a multicenter, randomized, phase III study. Poster presented at: American Society for Reproductive Medicine 2012; October 20-24, 2012; San Diego, CA. Zkrácený souhrn údajů o přípravku Jaydess 13,5 mg intrauterinní inzert. Kvalitativní a kvantitativní složení: intrauterinní inzert (IUS) obsahuje 13,5 mg levonorgestrelum. Terapeutické indikace: Kontracepce po dobu až 3 let. Dávkování a způsob podávání: Přípravek Jaydess je zaváděn do děložní dutiny a je účinný až po dobu tří let. Jaydess může být od ostatních intrauterinních systémů odlišen, protože obsahuje stříbrný kroužek, který je viditelný na ultrazvuku. T-tělo přípravku Jaydess obsahuje síran barnatý, který umožňuje jeho zobrazení při RTG vyšetření. Kontraindikace: Těhotenství, současné nebo rekurentní infekce v oblasti pánve, současná cervicitida nebo vaginitida, poporodní endometritida nebo infikovaný potrat během posledních 3 měsíců, cervikální intraepiteliální neoplazie, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, tumory citlivé na progestagen, abnormální děložní krvácení neznámé etiologie, vrozené nebo získané anomálie dělohy včetně myomů, akutní onemocnění jater nebo jaterní tumor, hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. Zvláštní upozornění: Před zavedením musí být žena informována o přínosu a riziku přípravku Jaydess, a to i o riziku ektopického těhotenství. Přibližně u poloviny těhotenství, která nastanou během užívání Jaydess, se dá očekávat, že budou mimoděložní. Vzhledem k omezeným klinickým zkušenostem není Jaydess kontracepcí první volby u nulipar. Interakce: Metabolismus levonorgestrelu může být zvýšen současným užíváním léků, které indukují jaterní mikrosomální enzymy, konkrétně enzymy cytochromu P450 např. fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, bosentan, oxakarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Fertilita, těhotenství a kojení: Použití Jaydess neovlivňuje současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská fertilita vrací k normálu. U těhotných žen je zavádění přípravku Jaydess kontraindikováno. Jaydess lze zavést během kojení 6 týdnů po porodu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Jaydess nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: změny menstruačního krvácení amenorea, nepravidelné krvácení, prodloužené krvácení, špinění, bolest hlavy, bolest břicha, akné, ovariální cysty, vulvovaginitida aj. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: Přípravek je jednotlivě balen v tepelně formovaných blistrech s oddělitelnou fólií. Velikost balení: 1 1. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 17/049/13-C. Datum revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5, L.CZ.WH a po celou dobu jsem více než z 99 % chráněna 1 V ČR je v souladu s doporučením Rady EU nabízen program screeningu karcinomu děložního hrdla. Tento program je dle výsledků zahraničních klinických studií účinný při snižování incidence i mortality tohoto závažného nádorového onemocnění v cílové populaci. Pro zajištění kvality organizovaných screeningových programů sestavila v roce 2008 Evropská komise ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) dokument European Guidelines, který se vedle doporučených postupů screeningu zabývá i jeho monitoringem a vyhodnocením. Pro monitoring programu v ČR je k dispozici několik nezávislých datových zdrojů. Předpokladem hodnocení zátěže populace zhoubnými nádory je kvalitní onkologický registr. Národní onkologický registr ČR sbírá podrobné údaje o diagnostikovaných onemocněních již od roku Protože výkony související se screeningem KRK jsou v ČR hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou údaje vhodné k hodnocení screeningových testů dostupné v datových skladech plátců zdravotní péče, pro analýzu jsou pak agregovaná data poskytována Národním referenčním centrem. Pro monitoring specifických indikátorů kvality v jednotlivých doporučených laboratořích pro cervikální screening (centrech) byl založen Registr screeningu karcinomu děložního hrdla (spravovaný Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity), do kterého podrobné údaje o screeningových cervikálních cytologiích vkládají samotná centra. Vedle dlouhodobých indikátorů dopadu screeningu (populační incidence karcinomu děložního hrdla) se jako nejvýznamnější populační časný indikátor kvality sleduje pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením. Jako základní indikátor je u center v ČR využíván roční počet žen podstupujících screeningové cytologické vyšetření. V ČR bylo v roce 2012 vyšetřeno ve 40 centrech žen. Zatímco největší centrum vyšetřilo téměř 700 tisíc žen, pět center nesplnilo minimální definovaný limit 15 tisíc vyšetřených žen ročně. European guidelines stanoví další indikátory kvality screeningových vyšetření, které lze do budoucna uvažovat pro monitoring screeningu v ČR: zastoupení výsledků screeningových testů, podíl indikovaných a skutečně provedených opakovaných cytologií a histologií, prediktivní hodnotu cytologických výsledků, specificitu testu a detekční míru. Například podíl cytologických výsledků ASC-US, který je uvažován jako významný indikátor kvality práce screeningové laboratoře, byl v roce 2012 vykázán v průměru u 1,5 % žen (rozsah mezi jednotlivými centry 0,0 5,0 %). Registr screeningu prozatím cíleně nesbírá informace o léčbě intraepiteliálních neoplazií a nelze tedy monitorovat doporučené indikátory kvality související s léčbou a její úspěšností. Dále chybí legislativně-technický rámec pro evaluaci screeningového procesu prostřednictvím individuálního propojení různých datových zdrojů (populační, onkologický a screeningový registr). Z tohoto důvodu nelze hodnotit indikátory týkající se zátěže u žen nenavštěvující screening, míru intervalových karcinomů a provádět univerzální epidemiologické studie dlouhodobého dopadu programu na cílovou populaci. Populační screeningový program zahrnující adresné zvaní byl zahájen na začátku roku Nedílnou součástí zvacího procesu bude i monitoring míry účasti pozvaných osob. 2. Novinky v organizaci a výsledcích screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR Dvořák V., Dušek L., Májek O. V lednu 2008 byla oficiálně ustavena síť akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening, čímž byla zahájena nová etapa organizovaného programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR. Program probíhá pod dohledem Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZ ČR. Klíčovou součástí screeningového procesu jsou cytologické laboratoře doporučené pro cervikální screening, které provádějí vyšetření stěrů z děložního hrdla. Tyto laboratoře provozují své vlastní databáze, do nichž zaznamenávají výsledky cytologických a histologických vyšetření a dále demografické údaje, rizikové faktory (včetně HPV 33

18 vakcinace) a údaje o kvalitě dodaných vzorků. Záznamy o vyšetřeních jsou ze všech doporučených laboratoří pravidelně exportovány do Registru screeningu karcinomu děložního hrdla. Zásadní organizační změna nastala v r. 2014, kdy zdravotní pojišťovny ČR zahájily projekt adresného zvaní žen dosud se programu neúčastnících. Příspěvek shrnuje stav a výkonnost screeningu před zahájením adresného zvaní a popíše metodiku organizace adresného zvaní. V roce 2010 bylo v ČR diagnostikováno 994 onemocnění karcinomem děložního hrdla, 342 žen na toto onemocnění zemřelo. Věkově standardizovaná incidence v čase znatelně klesá (o 13,6 % mezi roky 2000 a 2010). Ještě výrazněji než incidence v recentním období klesá věkově standardizovaná mortalita (o 26,7 % mezi roky 2000 a 2010). Dle údajů screeningového registru podstoupilo v roce 2012 screening žen. Více než 95 % vyšetření má negativní výsledek (bez neoplastických změn nebo malignity), mezi abnormálními výsledky převažují tzv. ASC-US a LSIL. V roce 2012 bylo zaznamenáno přes tři tisíce následných histopatologických nálezů CIN 3. Dlouhodobé údaje Národního referenčního centra potvrzují setrvalý nárůst pokrytí cervikálním screeningem v posledním desetiletí, v roce 2012 dosáhlo jednoleté pokrytí populace žen ve věku let 55 %. Tento výsledek je stejný jako v Registru, což potvrzuje jeho validitu a relevanci pro populační analýzy. Pokrytí se v jednotlivých krajích ČR pohybuje mezi 51 % (Praha) a 60 % (Pardubický kraj). Stále méně se v praxi uplatňují destrukční výkony na děložním hrdle. Naopak lze v posledních letech pozorovat setrvalý nárůst využívání laparoskopických technik v gynekologické operativě. 3. Čo má vedieť gynekológ o očkovaní v rámci skríningu a prevencie? Kotek M., Milly D. NZZ Milly s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava Praktický gynekológ je lekár prvého kontaktu, preto sa stretáva s problematikou očkovania vo svojej praxi. Očkovanie za posledných 10 rokov zaznamenalo prudký rozvoj, čoho dôkazom sú zmenené očkovacie kalendáre a zaraďovanie nových očkovacích látok do imunizačných schém a neustáte sa rozširujúca ponuka doplnkového očkovania. Na druhej strane na oboch republikách silnie antivakcinačné hnutie, ktoré je zamerané najmä proti povinnosti očkovať a za pravdivé zverejňovanie vedľajších účinkov očkovania. Preto by mal mať gynekológ vedomosti v tejto oblasti, aby vedel posúdiť medicínske aspekty očkovania. Infekčné ochorenia ohrozujú zdravie jedinca a pokiaľ je žena tehotná tak aj zdravie plodu či matky, nakoľko je náchylnejšia ochorieť oproti netehotnej. Očkovacie látky sa delia na živé a neživé. Po aplikácii živých očkovacích látok môže dôjsť k prechodnému imitovaniu ochorenia a nesmú sa podávať tehotným ženám. Neživé očkovacie látky sú ľubovoľne kombinovateľné a po ich aplikácii nemôže príjsť k rozvoju ochorenia. Gynekológ by sa mal orientovať v minimálne 4 očkovaniach: ovčie kiahne, HPV, chrípka a čierny kašeľ. Keďže očkovanie zvládne každá sestra či lekár, je treba si povedať niečo o vedľajších účinkoch očkovania a ich menežovaní. Vedľajšie účinky očkovania sú delené do 6 skupín podľa ich potvrdeného výskytu. Z portfolia očkovacích látok sa dá očakávať lokálna bolestivosť pri HPV vakcínach. Iné očkovania v možnej gescii gynekológa sú s minimom vedľajších účinkov. Ovčie kianne sú spôsobené vírusom VZV. Ak žena ochorie počas gravidity, je šanca, že plod bude postihnutý, podľa ochorenia v istom gestačnom týždni. Očkuje sa netehotná žena dvoma dávkami živej očkovacej látky s rozostupom 6 týždňov 6 mesiacov s tým, že 3 mesiace po podaní očkovacej látky by nemala otehotnieť. HPV očkuje sa 3 dávkami s rozostupmi podľa schválených schém v SPC. Ak žena otehotnie, schéma sa preruší a po pôrode dokončí Chrípka každý človek je v riziku ochorenia na chrípku, tehotné ženy sú považované za rizikovú skupinu. Očkuje sa v mesiacoch október a november, u tehotných po prvom trimestri. V roku 2009 v SR zomrelo 9 tehotných na vírus chrípky H1N1. Čierny kašeľ je na vzostupe na oboch stranách rieky Moravy. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je u detí v prvom roku života. Dojča je chránené až 2 týždne po druhej dávke hexavakcíny. Do toho obdobia dieťa môže využiť pasívnu ochranu materských protilátok, pokiaľ žena počas gravidity prekonala čierny kašeľ, alebo bola očkovaná v týždni. V prednáške predstavíme náš vlastný súbor zaočkovaných tehotných žien spolu s najdôležitejšími datami z očkovania tehotných vo svete. 3. Význam fluorescenčnej analýzy moču pre skríning zhubných nádorov ovárií Martinický D., Zvarík M., Šikurová L., Hunáková L. Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava Zhubné nádory ovárií sú najletálnejšou gynekologickou malignitou. Približne tri štvrtiny prípadov sa prezentujú v pokročilých štádiách (štádium III a IV), v ktorých je 5-ročné celkové prežívanie (overall survival, OS) % v kontraste so % vo včasných štádiách (štádium I a II). Diagnóza vo včasných štádiách by mohla viesť k zníženej mortalite prostredníctvom včasnej kuratívnej terapie. V súčasnosti neexistujú žiadne skríningové stratégie s preukázanou účinnosťou pre včasnú detekciu zhubných nádorov ovárií, hoci viaceré skríningové štúdie boli ukončené alebo prebiehajú. Materiál a metódy: v našej štúdii sme skúmali možný potenciál fluorescenčnej analýzy moču pre skríning zhubných nádorov ovárií. Boli v nej použité vzorky moču odobraté ráno nalačno od 32 zdravých dobrovoľníčok, 39 pacientok s benígnymi ovariálnymi nádormi a 36 pacientok s malígnymi ovariálnymi nádormi 1 deň pred operáciou, 28 dní po operácii a 6 mesiacov po operácii. Všetky z nich boli analyzované na ph, proteíny, glukózu, bilirubín, nitráty, hemoglobín, ketóny, acetón a urobilinogén. Vo vzorkách bola testovaná aj prítomnosť erytrocytov, leukocytov, valcov, epitélií a kryštálov. Žiadna zo vzoriek nevykazovala abnormálne laboratórne nálezy. Vzorky moču boli centrifugované pri 3000 otáčkach/minútu počas 10 minút pri izbovej teplote (22 ± 1 ºC) a nezriedené supernatanty boli použité na spektrálnu analýzu. Detailné fluorescenčné údaje vzoriek moču boli získané na LS45 (PerkinElmer) luminiscenčnom spektrometri s použitím softvéru FL WinLab. Merania boli vykonávané pri izbovej teplote (22 ± 1 ºC) v ultra mikro kremíkovej kyvete. Synchrónne fluorescenčné spektrá (synchronous fluorescence spectra, SFS) boli odoberané simultánnym snímaním excitačného a emisného monochromátora v rozsahu excitačných vlnových dĺžok nm, s konštantným rozdielom vlnových dĺžok Δλ=70 nm medzi nimi a v širokom rozmedzí riedení moču (1:1 1:1024). Koncentračné matrice reprezentujú vzťahy medzi intenzitou fluorescencie, excitačnou vlnovou dĺžkou a riedením moču (frakčný objem). Boli vytvorené súborom SFS vzoriek moču zriedených podľa geometrickej progresie. Os x predstavuje excitačnú vlnovú dĺžku a os y riedenie moču. Vrstevnice spájajú oblasti rovnakej intenzity fluorescencie a každá vrstevnica predstavuje 5 % z celej fluorescenčnej škály. Výsledky Analýza synchrónnych spektier koncentračných matríc (concentration matrices synchronous spectra, CMSS) nám umožnila odlíšiť pacientky so zhubnými nádormi od zdravých žien s vysokou senzitivitou (94,44 %), špecificitou (96,88 %), pozitívnou prediktívnou hodnotou (positive predictive value, PPV) (97,14 %) a negatívnou prediktívnou hodnotou (negative predictive value, NPV) (93,94 %). Závery Analýza CMSS moču preukázala vysokú senzitivitu, špecificitu, PPV a NPV. Avšak, ak by naše PPV a NPV mali odrážať skutočnú prevalenciu ochorenia v reálnom živote, boli by 2,94 %, resp. 99,99 % pri odhadovanej prevalencii ovariálnych nádorov 0,1 %. V porovnaní s multimodálnou skríningovou stratégiou s jej senzitivitou 89,4 % a špecificitou 99,8 % sme dosiahli vyššiu senzitivitu a mierne nižšiu špecificitu, pričom posledne menovaná bola pravdepodobne zapríčinená nižším počtom pacientok. Efektívna skríningová stratégia pre zhubné nádory ovárií musí spĺňať prísne požiadavky. V dôsledku nízkej prevalencie zhubných nádorov ovárií vo všeobecnej populácii bolo odhadnuté, že na dosiahnutie PPV 10 % (10 chirurgických intervencií na každý prípad diagnostikovaného malígneho ochorenia) by boli potrebné špecificita 99,6 % a senzitivita viac ako 75 % pre včasné štádium ochorenia. Nakoľko naše výsledky nespĺňajú po žadovanú špecificitu 99,6 % a PPV 10 %, nepovažujeme fluorescenčnú analýzu moču za dostatočnú pre skríningové účely. 4. Neinvazivní testování jako součást prenatálního screeningu Loucký J., Myjavcová R., Zemánek M., Kovalčík M., Loucká E. IMALAB s.r.o. Screening Downova syndromu a některých dalších chromozomálních aberací je v současné době prováděn pomocí informací získaných stanovením biochemických parametrů nebo měřením ultrazvukových markerů. U těhotenství s Downovým syndromem nalézáme u těchto biochemických a ultrazvukových parametrů odlišné hodnoty. Tato vyšetření mají charakter tzv. surogátních markerů, které souvisejí s fenotypem screenovaného onemocnění. Zdrojem informací v tomto případě tedy není přímo genetická výbava vyšetřovaného plodu. Koncem roku 2011 byl poprvé uveden do klinické praxe test, který dokázal analyzovat DNA plodu v krvi matky. Za poslední dva roky došlo k výraznému rozvoji tohoto typu testování, a to jak z pohledu nabídky testů od různých firem, tak z pohledu spektra vyšetřovaných onemocnění nebo vad. Prostředkem pro analýzu DNA plodu v krvi matky je po technologicko-vědecké stránce buď metoda masivního paralelního sekvenování, nebo cíleného sekvenování. Vyšetření je zpravidla realizováno během několika dnů a výsledky mají ve většině případů charakter vyjádření rizika. V jednom případě je výsledek vyjadřován v podobě negativní/pozitivní. Tento typ testování přináší těhotným ženám nesporné výhody, ke kterým patří zejména včasnost provedení (od 10. týdne těhotenství) a rychlá doba doručení výsledku (do 7 pracovních dnů). Vzhledem k vysoké senzitivitě a nízké falešné pozitivitě může být tento test vhodnou alternativou invazivní diagnostiky pro ženy, které z ní mají obavu, ev. pro ženy po IVF, při výskytu chromozomálních vad v rodině nebo např. při hraničních výsledcích běžného screeningu. V současné době nemůžeme neinvazivní testování považovat za diagnostickou metodu. Jedná se stále o metodu screeningovou, byť s výrazně lepšími parametry, než je tomu u stávajícího typu. Odborné publikace také upozorňují na skutečnost, že existuje malé procento vzorků, u nichž tento typ testování neposkytne žádný výsledek. Právě v této skupině vzorků ovšem mohou být přítomny plody s hledaným 34 35

19 onemocněním, což reálně výsledné parametry těchto testů o něco zhoršuje. Velmi podstatnou součástí tohoto typu testování je také stanovení tzv. fetální frakce, tedy zastoupení množství genetické informace plodu v krvi matky. U vzorků s nižším obsahem fetální frakce (méně než 4 %) může dojít ke stanovení falešně negativního výsledku. Jako velmi výhodné se jeví využití neinvazivního testování při provádění tzv. sekundárního screeningu u pozitivních výsledků běžného screeningu. Je zřejmé, že neinvazivní prenatální testování v současné době plně nenahrazuje invazivní diagnostické metody, ale může výrazně snížit počet těchto invazivních zákroků. Pozitivní výsledek DNA testu by měl vždy být potvrzen odběrem choriových klků, nebo odběrem plodové vody. Tyto testy v současné době odhalí pouze některá genetická onemocnění a není možno s jejich pomocí analyzovat např. mozaicismus, částečné trizomie nebo translokace. sme zistili, ako sa vyvíjali naše zručnosti s týmto typom operácie. Sledovali sme dĺžku operačného času, moment dosiahnutia niveau operačného času ako aj hmotnosti operovaných materníc. Okrem toho sme kriticky zhodnotili používané laparoskopické inštrumentárium. Výsledky: Priemerný operačný čas bol 80 minút, pričom sa operačný čas skracoval so stupňujúcou sa skúsenosťou operatérov. V priebehu štúdie sa operačný čas znížil štatisticky významne z 135 na 60 minút, pričom priemerný čas (80 minút) dosiahol prvý skúsený operatér už po 10 prípadoch a druhý skúsený operatér po 12 prípadoch. Operačný čas sa už ďalej neskracoval preto, lebo zároveň došlo k zvyšovaniu veľkosti operovaných materníc. Priemerná hmotnosť operovaných materníc bola 180 gramov ( gramov). Závažné komplikácie a konverzie na laparotomiu boli distribuované rovnomerne v priebehu celej štúdie. Záver: Laparoskopická hysterektómia je vhodná pri drvivej väčšine prípadov, ktoré sú v prítomnosti riešené abdominálne. 3. Endometrióza v jizvě po císařském řezu retrospektivní popisná studie Křepelka P., Velebil P., Kučera E., Hejda V. Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 14710,Praha 4 BLOK: PREVENCE KOMPLIKACÍ V GYNEKOLOGICKÉ OPERATIVĚ 1. Prevencia iatrogénnych lézií uropoetického traktu v gynekologickej operatíve Mlynček M., Lajtman E., Matejka M., Zajacová M. Gynekologicko porodnická klinika FN Nitra a UKF v Nitre Cieľ práce: Demonštrovať teoreticky a prakticky preventívne kroky pri gynekologických operáciách s cieľom minimalizovať iatrogénne lézie uropoetického traktu. Metodika: Analýza databázy Medline za obdobie s kľúčovými slovami ureteral injury, bladder injury, gynecologic surgery a demonštrácia vlastného praktického postupu na videu zo štyroch operácií odstraňovania maligného ovariálneho tumoru. Výsledky: Kritické oblasti iatrogénnych lézií sú ureterovezikálna junkcia, skríženie močovodu s uterinnými cievami a báza ligamentum infundibulopelvicum. Samostatnú kapitolu predstavujú poranenia obličky pri supramezenterickej lymfadenektómii. Frekvencia poranení močového mechúra a močovodu podľa bohatých literárnych údajov varíruje od 0 do 8 %. Najväčšia frekvencia je pri radikálnych laparoskopických operáciách. Riziko lézií stúpa najmä v neprehľadnom adhezívnom teréne, pri opakovaných operačných intervenciách a pri operáciách morbídne obéznych pacientok. Je objektívne dokázané, že väčšina poranení sa diagnostikuje až v pooperačnom období, čo má obvykle forénzne následky pre operatéra a pracovisko. Dokonalá znalosť anatomických pomerov, operačná skúsenosť a neustála kontrola každého kroku pri operácii sú základnými postulátmi prevencie týchto vážnych komplikácií. Na základe vlastných skúseností doporučujeme pri odstraňovaní ovariálnych nádorov postupovať od rohu maternice smerom kraniálnym. Po zaklemovaní hrany maternice a tuby spolu s ligamentum ovarii proprium oddelíme adnexá od rohu maternice. V mobilizácii adnex potom postupujeme kraniálne smerom ku ligamentum infundibulopelvicum. Ligujeme ovarické cievy zásadne až po jednoznačnej vizualizácii močovodu. Tento postup prezentujeme na videu zo 4 operácií ovariálnych nádorov. Záver: Forénzne následky takmer každého prípadu poranenia uropoetického traktu v gynekologickej operatíve sú alarmom pre používanie preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať riziká týchto lézií. Náš jednoduchý návod zabraňuje poškodeniu močovodov pri odstraňovaní ovariálnych tumorov. 2. Totálna laparoskopická hysterektomia learning curve Dosedla E., Tóth G., Richnavský J. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s V roku 1991 založilo v Belgicku osem gynekologických laparoskopistov zo šiestich centier register laparoskopických hysterektómií, aby študovali prvé skúsenosti s laparoskopickou hysterektómiou (register BELCOHYST). Materiál a metodika: Prvú totálnu laparoskopickú sme na našej klinike vykonali v roku 2009, pričom za obdobie 5 rokov sme vykonali 90 TLH. Naše 5 ročné skúsenosti sme štatisticky vyhodnotili, aby Vysoký podíl porodů vedených císařským řezem generuje specifickou pooperační morbiditu. Z dlouhodobých komplikací je specifickým jevem endometrióza v laparotomické jizvě, která vzniká pravděpodobně přímou inokulací břišní stěny v průběhu chirurgické intervence, při níž je porušena integrita děložní dutiny. Přinášíme retrospektivní přehled 18 případů symptomatické, histologicky verifikované endometriózy v jizvě po předchozím císařském řezu. Analyzovány byly specifické proměnné reflektující klinický průběh před indikovanou exstirpací ložiska endometriózy. Vyhodnoceno bylo rozložení uvedených ložisek ve vztahu k laparotomické jizvě a ve vztahu k topografii břišní stěny. Na základě analýzy lokalizace ložisek navrhujeme novou klasifikaci endometriózy v pooperační jizvě břišní stěny. 4. Operační léčba sestupu pánevních orgánů s využitím síťových implantátů analýza výsledků, doporučení pro praxi Huser M, Pastorčáková M, Belkov I, Ventruba P. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno Operační léčba sestupu pánevních orgánů (pelvic organ prolapse, POP) doznala v posledních pěti letech výrazné proměny díky dostupnosti a širokému rozšíření síťových implantátů (SI). Cílem této práce je kritická analýza výsledku těchto operačních postupu a stanovení doporučení pro jejich užití v rekonstrukční pánevní chirurgii. Metody: Byla provedena analýza dosud publikovaných výsledků a zkušeností s využitím SI v operační léčbě POP. Výsledky byly analyzovány zvlášť pro každý oddíl (kompartment) pánevního dna. Byly hodnoceny zejména operační komplikace a úspěšnost léčby na základě objektivních měřitelných parametrů a také subjektivního hodnocení pacienta. Výsledky: Pro specifické stavy a také jednotlivé oddíly pánevního dna jsou formulovány vhodné indikace a podmínky pro bezpečné využití SI v rekonstrukční chirurgii POP. Na základě objektivních dat autoři také definují situace, kdy použití implantátu nepřináší benefit, a tudíž není doporučeno. Závěr: Síťové implantáty dnes mají své pevné místo v chirurgické léčbě POP. Ve srovnání s klasickými operačními postupy mají ve správné indikaci a při správné operační technice významně nižší riziko recidivy při srovnatelné míře operačních komplikací. 5. Visualisace ureteru při adhesivních stavech zadního kompartmentu Chvátal R. Nemocnice Znojmo Videoklipy z různých laparoskopických operací s komppletní, nebo částečnou obliterací zadního kompartmentu demonstrují nejčastější příčiny lezí ureteru a didakticky ukazují cesty preparace-visualisace i ve zdánlivě nepřehledném terénu. Všímáme si i retroperitoneálních scirhotisujících stavů, endometriosy, s možností odhalení klinicky němých striktur ureteru, které mohou ohrozit ipsilaternální ledvinu.presentace je určena široké, operující, gynekologické veřejnosti. Cílem je zamezit komplikacím a v případě, že nastanou, ukázat, jak je řešit. Zvláště pro menší pracoviště, bez stálé přítomnosti urologa, je presentace návodem, jak se pohybovat v anatomicky obtížném terénu

20 BLOK: PREVENCE KOMPLIKACÍ V PRŮBĚHU PORODU A ŠESTINEDĚLÍ 1. Automatická analýza kardiotokografických parametrov (predbežné výsledky) Biringer K., Chudáček V., Hrtánková M., Siváková J., Danko J. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 2 Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Kardiotokografia (KTG) je v strednej Európe v súčasnosti jediná rutinne používaná metóda poskytujúca priebežnú informáciu o aktuálnom stave plodu pri pôrode. K popisu KTG krivky sa už od roku 1986 používa odporúčanie FIGO, ktoré obsahuje päť parametrov (bazálnu frekvenciu, počet/prítomnosť akcelerácií a decelerácií, dlhodobú variabilitu, typ decelerácií). Nepresné určenie väčšiny týchto parametrov v klinickej praxi je dôvodom pre vysokú mieru variability subjektívneho hodnotenia KTG záznamov s následným nárastom počtu cisárskych rezov. Zlepšenie validity KTG by bolo možné vykonať niekoľkými spôsobmi: úprava a spresnenie odporúčaní hodnotenia KTG záznamu, opakovaná edukácia zdravotníckeho personálu, automatická analýza KTG záznamu. V našej práci sa zaoberáme práve automatickou analýzou KTG záznamov. Materiál a metódy: V prospektívnej štúdii bolo doposiaľ monitorovaných 111 pôrodov pomocou externej KTG prístrojom Philips Avalon FM20 a systémom OB TraceVue (Philips Medical Systems, Holandsko). Ex-post bola vykonaná automatická extrakcia parametrov FIGO pre detailné hodnotenie objektívnych parametrov popisujúcich bazálnu frekvenciu, decelerácie (šírka, plocha, prekmity), dlhodobú (LTV) i krátkodobú variabilitu (STV) a tzv. stress ratio (podiel času stráveného počas decelerácií ku celkovému času záznamu). V sledovanej skupine pacientok išlo o 102 termínových tehotností a 9 gravidít v 28+2 až 35+6.t.t. Osobitne sme hodnotili parametre KTG v prípade patologickej gravidity (rastová reštrikcia plodu (n=7), preeklampsia (n=8), hypertenzia v gravidite (n=7)). Výsledky: Automaticky analyzované parametre KTG neboli až na stress ratio (SR) pri plodoch pred termínom pôrodu (p<0,04) štatisticky signifikantné. Napriek tomu možno sledovať trend vo vzostupe LTV u plodov pred termínom pôrodu alebo pri preeklampsii, v poklese STV pri preeklampsii, či vo vzostupe SR pri predtermínových plodoch. Záver: Predbežné výsledky našej pilotnej štúdie nie sú síce signifikantné i vzhľadom na heterogenitu a veľkosť sledovaných skupín, avšak poukazujú na použiteľnosť automatického získavania KTG parametrov FIGO i pre klinickú prax a na potenciál novo počítaného stress ratio parametra, ktorý poskytuje informáciu o vyčerpaní energetických zásob plodu. Jeho časová charakteristika môže indikovať zhoršujúci sa stav plodu a iniciovať včasný a adekvátny zásah v prípade, že ostatné parametre KTG nie sú patologické. Kľúčové slová: kardiotokografia, variabilita, stres ratio. Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektom APVV 0315/ Hemoragický šok po pôrode spôsobený patologickou inzerciou placenty. Poch,J., Horánska, M., Kyselý, M., Vagaská,M. FNsP J. A. Reimana, Prešov Adherencia placenty k decidua basalis uteru umožňuje hladké odlúčenie placenty. Pri inzercii placentárnych klkov do hlbších vrstiev uteru dochádza k patologickému stavu. Podľa hĺbky prerastania kĺkov rozlišujeme: placenta acreta, increta a percreta. Výskyt je raritný (1: ). Morbidita pri patologickej inzercii placenty je vysoká, niekedy aj s letálnym koncom krvácanie, ruptúra uteru, infekcie. Konzervatívna terapia je v 25 % fatálna. Včasne indikovaná hysterektómia je život zachraňujúci výkon. 3. Kedy je možné ultrazvukom definitívne zhodnotiť zhojenie jazvy po cisárskom reze? Dosedla E., Calda P. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ, 1.súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s. Stúpajúca frekvencia cisárskych rezov v industrializovaných krajinách nás čoraz intenzívnejšie vedie k sledovaniu hojenia uterotomickej rany po cisárskom reze, keďže abnormálne zhojená jazva po cisárskom reze sa dáva do súvislosti s komplikáciami v konsekutívnej tehotnosti (abnormálna placentácia, ektopická tehotnosť v jazve po cisárskom reze, ruptúra maternice), ako aj mimo tehotnosti (dysmenorrhoe, pelvic pain). Cieľ: Cieľom štúdie bolo porovnať ultrazvukové merania jaziev po cisárskom reze (SC) 6 týždňov a 6 mesiacov po SC. Vychádzali sme z hypotézy, že abnormálne ultrazvukové nálezy na uterotomickej rane 6 týždňov po SC sa nezmenia ani po 6 mesiacoch od pôrodu. Materiál a metodika: Prospektívnej longitudinálnej štúdie sa zúčastnilo 43 prvorodičiek, ktoré rodili cisárskym rezom. Transvaginálnym ultrazvukom sme sledovali hrúbku myometria proximálne a distálne od jazvy po SC, ako aj hrúbku jazvy po SC. Na matematické vyjadrenie závažnosti defektu jazvy po SC sme stanovili koeficient rizika dehiscencie (DRC). Výsledky: Priemerná hrúbka jazvy po SC bola 6 týždňov po SC 6,33 ± 2,77 mm a 6 mesiacov po SC 6,42 mm ± 2,33 mm. Medzná hodnota (5 percentil) pre hrúbku jazvy po SC bol 3,0 mm, a pre DRC 0,25. DRC menej ako 0,25 sme na základe teórie normality hodnotili ako závažný defekt jazvy po SC, pričom bol diagnostikovaný po 6 týždňoch po SC u 4/43 (9,3%) pacientkiek, a po 6 mesiacoch od SC u 3/43 (8,9 %) pacientiek (p < 0,94). Lineárna regresná analýza dokázala signifikantnú koreláciu medzi DRC stanoveným 6 týždňov, resp. 6 mesiacov po SC (ρ=0,97). Záver: Z výsledkov štúdie vyplýva, že hrúbka jazvy po SC a DRC sú relevantnými markermi úspešného hojenia uterotomickej rany na konci šestonedelia, i keď proces hojenia ešte neskončil. Hodnotenie kvality hojenia jazvy po SC je možné už po 6 týždňoch po SC. Pacientky s abnormálnym hojením jazvy po SC by mali byť dispenzarizované za účelom sledovania potenciálnych komplikácií. 4. Vliv jizev na zevní rodidla pohled plastického chirurga Tomášek D., Otčenášek M. Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM Autoři poukazují na nový fenomén v gynekologii, a to je jizva na zevních rodidlech. Problematika donedávna považována za tabu, která byla často přehlížena. Jizvení rodidel má i veliký význam psychosociální a ovlivňuje chod celé zvláště mladé rodiny po početí. Nemalý význam mají poúrazové stavy a stavy po operacích vulvy jak nutných, tak estetických, které jsou stále častější. Dále apelují na potřebu vzniku tzv. perineálních poraden při velikých gynekologicko-porodnických pracovištích, kde se léčí nejen poporodní komplikace ve smyslu urologickém a proktologickém, ale právě i plasticko-chirurgickém, čili řešení jizev. Z této problematiky se tak stává multidisciplinární záležitost. V přednášce popisují možnosti léčby, jednotlivé postupy, konservativní léčbu a výsledky uvádí na příkladech. 5. Zazmluvnenie pôrodníka prevencia alebo príčina nárastu počtu cisárskych rezov? Záhumenský J., Závodská M., Marcišová D., Ondačková L., Mareš P., Cupaník V. GPN s. r. o. Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, Bratislava Úvod: Epidemický nárast počtu cisárskych rezov v poslednom období nie je možné vysvetliť iba čisto medicínskymi indikáciami, začínajú sa hromadiť dôkazy o iatrogénnych dôvodoch. Presun pôrodov do privátnych zdravotníckych zariadení je jednou z príčin dramatického nárastu počtu cisárskych rezov v Brazílii. [1] Zazmluvnenie lekára v Írsku zvyšuje percento cisárskych rezov z 22,5 % na 34,4 %. Zvýšenie je zapríčinené hlavne nárastom plánovaných cisárskych rezov. [2] Tento rozdiel nie je možné vysvetliť iba rozdielom v charakteristikách oboch súborov (vek, vzdelanie, parita), percento zvyšujú aj cisárske rezy bez jasnej indikácie z popudu matky, ale aj lekára. Autori práce analyzujú súbor rodičiek, ktoré rodili v ich privátnom zdravotníckom zariadení, súbor rozdelili na rodičky, ktoré mali zazmluvneného pôrodníka a ostatné rodičky. Materiál a metodika Študovaný súbor tvoria rodičky, ktoré porodili v časovom intervale od do Ide o selektovanú populáciu, pretože za nadštandardné služby pri pôrode v našom zariadení sa platí paušálny poplatok. K nemu je možné si priplatiť aj účasť vybraného pôrodníka pri pôrode. Indikácia primárnych cisárskych rezov musí byť vždy schválená vedením pôrodnice. Výsledky: V uvedenom období porodilo 580 rodičiek, z toho 197 malo zmluvu s pôrodníkom o účasti pri pôrode, z toho v 11 prípadoch (5,6 %) sa pôrodník nemohol pôrodu zúčastniť, takže sme analyzovali 186 prípadov zazmluvnených pôrodov a 383 ostatných. Nezistili sme podstatný rozdiel vo veku, parite a cisárskeho rezu v anamnéze. Zistili sme štatisticky nevýznamný rozdiel vo frekvencii cisárskych rezov. V skupine zazmluvnených rodičiek bola prevalencia cisárskych rezov 21,5 % a v skupine bez zmluvy 27,2 %, pričom výskyt plánovaných operácii bol takmer rovnaký 9,7 % oproti 10,2 %. Rozdiel bol hlavne pri akútnych cisárskych rezoch 11,3 % oproti 17,2 %. Najčastejšia indikácia bol nepostupujúci pôrod s frekvenciou 8,6 % vs. 7,8 %. Rozdiel bol hlavne v indikácii patologického CTG 2,6 % oproti 5,5 %. Indukcia pôrodu bola častejšia v skupine zazmluvnených pôrodov 23,1 % oproti 18,3 %. Vyšší výskyt bol z dôvodu vyššieho počtu programova ných pôrodov v skupine zazmluvnených pôrodov, 9 prípadov oproti 1 v druhej skupine. Všetky programované pôrody skončili spontánnym pôrodom. V skupine zazmluvnených rodičiek sme 38 39

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady 50. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sekce ambulantních

Více

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR. 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR. 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM GENERÁLNÍ PARTNER 5. 12. 2014 PÁTEK XXXIV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE!1 Příbalová informace: informace pro uživatele Esmya 5 mg tablety Ulipristali acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ODBORNÝ PROGRAM 35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 3. 5. října 2014 Brno OREA Hotel Voroněž I Pořadatel Sekce ultrazvukové diagnostiky

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Esmya 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Esmya 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU POSTINOR 2 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 32. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 8. 9. října 2011 Brno, OREA Hotel Voroněž I ve spolupráci s International Society of Ultrasound

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Silgard, injekční suspenze Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

15. - 16. května 2014. Perinatologická centra. Ústeckého kraje. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP. pod záštitou. RSDr. Stanislava Rybáka,

15. - 16. května 2014. Perinatologická centra. Ústeckého kraje. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP. pod záštitou. RSDr. Stanislava Rybáka, Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP a pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje pořádají 13. PERIINATOLOGIICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJJE 15.

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Odborný program Sborník abstrakt. G-Agency s.r.o.

Odborný program Sborník abstrakt. G-Agency s.r.o. Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologicko porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Hradec Králové 3. 5. 6. 2011 Odborný program Sborník abstrakt G-Agency

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE (s výhradou změn a úprav) STŘEDA 18. DUBNA 14.00 20.00 hod. Registrace Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí 14.00 17.15 hod. Schůze výboru

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Esmya 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ. 28. 30. 11. 2014, Clarion Congress hotel Ostrava FINÁLNÍ PROGRAM KONFERENCE SNGP

KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ. 28. 30. 11. 2014, Clarion Congress hotel Ostrava FINÁLNÍ PROGRAM KONFERENCE SNGP KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ 28. 30. 11. 2014, Clarion Congress hotel Ostrava FINÁLNÍ PROGRAM KONFERENCE SNGP PARTNEŘI KONFERENCE VÝBORY Výbor SNGP a organizační výbor Konference SNGP

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls170715/2014 A sp.zn.sukls238446/2012, sukls41514/2013 Příbalová informace: informace pro uživatelku Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů

Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů Členové panelu Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS MUDr. Vladimír Dvořák (místopředseda sekce) Doc. MUDr. Pavel Freitag,

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více