Z obsahu: OPĚT NOVÉ CT V MEDISCANU KALCIOVÉ SCORE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PACIENTY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ LABORATOŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu: OPĚT NOVÉ CT V MEDISCANU KALCIOVÉ SCORE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PACIENTY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ LABORATOŘE"

Transkript

1 1/2010 Z obsahu: OPĚT NOVÉ CT V MEDISCANU KALCIOVÉ SCORE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PACIENTY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ LABORATOŘE MAGNETICKÁ REZONANCE PŘEHLED INDIKACÍ K VYŠETŘENÍ MR NOVINKY V INDIKAČNÍCH LIMITACÍCH PŘI LÉČBĚ OSTEOPORÓZY CESTOVNÍ MEDICÍNA V MEDISCANU OKBH BioCyt HistoCyt

2 SVOZ VZORKŮ IMUNO S.R.O. JIRKOV BIOCHEMIE HEMATOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE + ALERGOLOGIE LABORATO Ř NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO Elektronické odesílání výsledků Předávání výsledků v el. podobě (MISE) LOUNY PRAHA ŽATEC Svoz vzorků a přeprava vzorků HISTOCYT S.R.O. ČÁSLAV PATOLOGIE CYTOLOGIE SCREENING DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Spádová oblast svozu vzorků BIOCYT V.O.S. PATOLOGIE HISTOLOGIE CYTOLOGIE SCREENING DĚLOŽNÍHO ČÍPKU OKBH BUDĚJOVICKÁ MUDR. DANA ŠINÁGLOVÁ S.R.O. BIOCHEMIE IMUNOLOGIE (ALERGOLOGIE, SEROLOGIE) HEMATOLOGIE BRNO OKBH Budějovická MUDr. Dana Šináglová, s.r.o. IMUNO s.r.o. HistoCyt s.r.o. BioCyt v.o.s. denně - Praha - Centrum, Praha 4 1x týdně - Praha 6 ostatní lokality dle dohody 2x denně - Praha - centrum, celá Praha 4, Praha 11-Jižní Město (1-2 auta), Praha 7 (1 auto) 4x týdně - Kunratice 3x týdně - Šeberov, Jesenice 2x týdně + dle potřeby - Hrnčíře, Průhonice 2x týdně - Praha 10 (1 auto), Psáry nepravidelně - Praha 5 - Radotín vlastní svozová služba: denně - Praha denně - Chomutov, Jirkov, Most, Litvínov, Meziboří, Bílina, Obrnice, Postoloprty, Louny, Lenešice Žatec, Kadaň, Všehrdy, Podbořany, Klášterec nad Ohří 4x týdně - Liběšice, Údlice 3x týdně - Měcholupy 2x týdně - Teplice (út, pá), Hřivice, Radonice 1x týdně - Počerady (čt), Jimlín, Březno, Staňkovice vlastní svozová služba: 1x týdně - Praha denně - Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Golčův Jeníkov, Poděbrady. Vlastní svozová služba: 3x týdně - Praha denně - okres Brno-město, v plném rozsahu, 1x týdně - Slavkov a příp. Kuřim. Smluvní dopravci: denně - Břeclav a Brno-město v návaznosti na biochemii 2x týdně - Ivančice, Židlochovice a z některá další místa okresu Brno-venkov,

3 OKNO DO EUROMEDICU 1 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ LOGO MEDISCAN GROUP s. r. o. PRAHA CHODOV Vážení zákazníci, představujeme Vám nové logo našeho ambulantního a diagnostického centra Mediscan Group s.r.o. V poslední době jsme se setkali s tím, že v České republice existují některá zdravotnická zařízení, která používají v jisté obměně také název Mediscan a dokonce i stejné logo. Jsme často dotazováni, jestli s nimi máme něco společného. Jednoznačně prohlašujeme, že naše diagnostické a ambulantní centrum Mediscan Group s.r.o. umístěné na pražském Chodově nemá nic společného s jinými zařízeními používající podobný název a nejsou s nimi přímo ani nepřímo propojena. Nemáme a nikdy jsme neměli nic společného s privatizacemi některých zdravotnických zařízení ve středních Čechách nebo s diagnostickými službami v některých krajských nemocnicích. Mediscan Group s.r.o. je součástí holandské mezinárodní skupiny Euromedic, která je jedním z největších poskytovatelů ambulantní zdravotní péče napříč Evropou (celkem v 15 zemích). Naše nové logo právě tuto skutečnost zdůrazňuje:

4 2 OKNO DO EUROMEDICU Kalciové Score - Coronary Artery Calcium Score - CACS. Již v minulém roce jsme hovořili o Centru neinvazivní kardiologie Mediscan Chodov a připravovaném projektu vyšetřování Ca Score s možností následné CT koronarografie. Co je to Kalciové Score nebo-li Coronary Artery Calcium Score CACS? Toto vyšetření vychází z předpo- kladu, že přítomnost vápníku (Ca) v koronárních tepnách podle anatomických a intravaskulárních studií koreluje s přítomností aterosklerosy. V současné době je v diagnostice CACS využíváno multidetektorové CT, které snímá řezy srdcem v temporální rovině a je synchronizováno s EKG křivkou. Tak postihuje dosti přesné zobrazení koronárních kalcifikací v celém objemu srdce. Prognostická a diagnostická hodnota vyšetření je pak určena po elektronickém zpracování za pomoci celkového Agatsonova skóre, které získáme sečtením hodnot získaných z kalcifikací v jednotlivých tepnách. Ze zkušeností víme, že závažné postižení koronárních tepen zasluhující další vyšetření je od 101 množství kalcia v koronárních tepnách se udává v absolutních číslech Agatsonovým skóre 0 AU > 400 do 400 tzv. středně významná s dalšími metodami. Je-li CACS = 0, Samotné vyšetření Kalciového kalcifikace a od 401 a více pak lze koronární nemoc vyloučit. Score je dalším kamínkem významná kalcifikace. Vyšetření umožňuje stratifikaci v mozaice neinvazivních vyšetřo- Se zvyšující se hmotou kalcia se rizika. vacích metod ICHS. Můžeme ho zvyšuje i pravděpodobnost považovat za screeningovou me- obstrukčního koronárního postižení. Přesto zde neplatí jednoznačný vztah mezi množstvím nalezeného Ca a rozsahem nebo lokalizací postižení. Množství todu ICHS. Srovnání CACS s jinými neinvazivními metodami. Jak pohlížet na vyšetření CACS? CACS a diabetes melitus Všichni víme, že současná medicína je založena na spolupráci odborníků lékařů, techniků a neobejde se bez složitých technických zařízení. Naše zdravotnické zařízení má vlastní počítačovou tomografii - CT pracoviště, kde se tato vyšetření s příslušným technickým vybave- ním provádějí. kalcia je úzce související s rozsahem koronární aterosklero- Vysokou prediktivní hodnotu CACS sy, přestože vlastní plaková zátěž je V době epidemie kardiovaskulár- pro budoucí koronární příhodu podceňována. S velkým objemem ních chorob přivítáme každou u diabetiků prokázala studie kalcia v koronárních artériích se dá další vyšetřovací metodu, která nás PREDICT (Prospective Evaluation of předpokládat střední až vysoké posune o krok vpřed. Víme, že Diabetic Ischemic Heart Disease by riziko kardiovaskulární příhody diagnostika Ischemické choroby Coronary Tomography). Po čtyři během nadcházejících 2-5 let. srdeční (ICHS) není vůbec roky byla sledovaná kohorta 589 Dle běžných současných zkušeností jednoduchá. Zlatým standardem diabetiků 2. typu. další vyšetření indikujeme pro diagnostiku koronární nemoci Za dobu sledování došlo k 66 u středně významných kalcifikací je v současné době invazivní kardiovaskulárním příhodám, neinvazivní CT koronarografii metoda koronarografie (SKG). z toho k 10 iktům a CACS bylo maximálně do celkové hodnoty Dnes se provádí v kardiocentrech jejich nezávislým prediktorem. Ca Score okolo 350. Při vyšších s nepřetržitou službou. Jsou v naší hodnotách už není CT koronarozbývá jen invazivní klasická republice ve všech krajských provést (je-li to indikováno) grafie vhodným vyšetřením. Pak už koronarografie (SKG). městech a jsou schopny ihned léčebný zákrok na koronárních CACS a sportovci Další skupinou, pro které by mohlo Pro pacienta představuje vyšetření tepnách - angioplastiku (PCI) být vyšetření CACS přínosem CACS minimální zátěž. Je to popřípadě s implantací stentu. jsou profesionální sportovci, neinvazivní vyšetření, nedochází Nelze však všem lidem s podezře- u kterých při vrcholné zátěži někdy k aplikaci kontrastní látky, před ním na ICHS provádět hned SKG. dochází k náhlým úmrtím. Mladší vyšetřením se pacient nemusí Je to invazivní vyšetření se všemi jedinci by měli mít kromě EKG podrobit žádné zvláštní přípravě. riziky invazivního vyšetření. Proto i echokardiografické vyšetření Pacientovi se připojí elektrody se snažíme diagnostikovat či k vyloučení srdečních vad, EKG, je požádán, aby zatajil dech vyloučit podezření na ICHS kardiomyopatií, abnormálních a vyšetření je u konce (celkem trvá neinvazivními vyšetřovacími hypertrofií atd. U jedinců nad minut). Výsledek je zpracován metodami. Je to ergometrie, let je již riziko koronární nemoci speciálním softwarem. Radiační která má svá omezení. Někteří a zátěžový test (ergometrie) zátěž je velmi malá. Podle pacienti nejsou schopni z různých u trénovaného maratónce nemusí některých autorů představuje důvodů dosáhnout vyšší tepové koronární nemoc odhalit. hodnotu radiace pozadí. frekvence, která je pro toto CACS s možností následné CT Hodnotu CACS nelze interpretovat vyšetření důležitá. U žen bývá zase koronarografie je také vhodná mechanicky, protože hlavním hodně falešně pozitivních metoda kontroly průchodnosti byvýsledků. faktorem ovlivňující hodnotu CACS Další metodou je passů. je věk a mužské pohlaví. Holterovská monitorace a detekce Byla publikována řada studií, které porovnávaly vyšetření CACS tzv. němé ischémie a pak zátě- žová ischemie myokardu na pra- covištích nukleární medicíny. Zde je omezená dostupnost tohoto vyšetření. Naše pracoviště patří k největším centrům Holterovské monitorace v ČR. K dispozici máme 21 Holterovských analyzátorů Proto metoda vyšetření Kalciového Score s možností následné CT koronarografie je velikým krokem vpřed. Zatím se provádí velmi Jsme rádi, že naše kardiologické centrum v Mediscan Group v Praze na Chodově od ledna 2010 provádí rutinně vyšetření kalciového skóre /CACS/ a zároveň zahajuje i program CT koronografií. V případě závažných nálezů vyžadujících invazivní intervenci zajišťujeme vyšetření a léčení ve spolupracujících kardiocentrech pražských fakultních nemocnic. omezeně v Praze jen v IKEM, Na Homolce a v poslední době i ve FNKV. MUDr. Stanislav Hrdlička, Doc. MUDr. Jana Málková MUDr. Lubica Oktábcová velmi nízké riziko nízké riziko zvýšení riziko vysoké riziko velmi vysoké riziko

5 OKNO DO EUROMEDICU 3 MR Avanto v DC Mediscan Praha - Chodov Zkvalitnění základního standardu Další slibně se rozvíjející novou Výrazně kvalitnější je zobrazení v neurologických indikacích je metodou našeho pracoviště je oblouku aorty a extrakraniálního jednoznačně patrné po prvních neinvazivní MR enteroklýza. První karotického řečiště. měsících provozu. Dokonalejší výsledky a navazující spolupráce rozlišovací schopnost a možnost s kolegy z gastroenterologických Vedle standardního vyšetření použití moderních sekvencí břišního úseku aorty a jeho větvi pracovišť ukazují, že se toto umožňuje preciznější zobrazení lze provádět i MR splenoportogra- vyšetření stane dalším ze patologických procesů Nemalou fii. standardů. výhodou je i zkrácení vyšetřovací- Výše uvedené výhody MR ho času. MR vyšetření pánevních orgánů angiografie se plně uplatní při je klasickou indikací. Přesto nové Trvalým standardem našeho provádění končetinových technologie dovolí podstatně pracoviště MR je ortopedická periferních angiografií diagnostika. Investice do detailnější zobrazení a výsledky Věříme, že se MR angiografie specializovaných, dedikovaných z provedených vyšetření jsou toho dostane do podvědomí jak cívek, se ukazuje jako velmi dokladem. indikujících lékařů, tak i pacientů PRVNÍ ZKUŠENOSTI přínosná. Ortopedická problemaa dostane se tak v indikacích na Vedle ženských pohlavních orgánů tika má tak velmi kvalitní, místo, které jí jednoznačně patří. dokonalé výstupy, které podle je v onkologickém screeningu V květnu loňského roku došlo prvních ohlasů našich kolegů, možnost vyšetření rekta a pánev- Naše očekávání, se postupně v Mediscanu Praha Chodov mají výrazně pozitivní dopad při ního dna, kterou opět umožňuje naplňují. k instalaci nového přístroje terapeutickém řešení v této nová, špičková technologie. Magnetické rezonance. Jedná se oblasti. Vyšetřovací komfort - zkrácení MR angiografie, která je pro tento vyšetřovacího času či snížená o Magnetom Avanto 1,5 T Výrazná je také změna kvality typu přístroje přímo předurčena hlučnost je pozitivně vnímán Siemens. v oblasti vyšetřování břicha jako kvalitní, neinvazivní metoda pacienty. Rychlý rozvoj technologie v této a břišních orgánů. MR se tak stává bez zátěže ionizačním zářením, je Významně se zkracují objednací oblasti a vzrůstající požadavky na špičkovou metodou v cílené dosud málo využívána. Není tomu doby, takže se nové pracoviště kvalitní, rychlou a šetrnou diagnostice celého spektra tak z důvodu nedostatečné stává flexibilním partnerem pro diagnostiku byly hlavním důvodem onemocnění. Standardní vyšetření kapacity pracoviště, ale vinou všechny spolupracující klinické modernizace pracoviště jater, sleziny i pankreatu tak malého zájmu o toto vyšetření. i ambulantní pracoviště. Magnetické rezonance. dostává novou kvalitativní V současné době jsme schopni dimenzi. Přitom neinvazivní MR diagnosti- Při výběru a kompletování reagovat bezprostředně na ka onemocnění cévního systému přístroje jsme vycházeli z dlouhoje vedle Doplerometrického MR vyšetřovacího spektra. Výrazně se zjednodušilo a požadavky na vyšetření z našeho letých praktických zkušeností. zkvalitnilo vyšetření žlučových cest Velkou roli také hrály nároky, které Tím se MRCP může stát na našem vyšetření metodou 1. volby MUDr. Jiří Bučil jsou v současné době kladeny na pracovišti neinvazivním předstuptento s jednoznačnou výhodou pro typ zobrazovací metody. něm ERCP. pacienta. CT Dentascan na Implantologickém sjezdu Loni v říjnu se konalo v golfovém klubu Konopiště LIV. zasedání Implantologického klubu ČR s mezinárodní účastí. Dr. Bučila a Dr. Oktábcové CT diagnostiku. Cílené dotazy technické vybavenosti, ale Dentascan rutinní vyšetřovací směřovaly jak na ekonomické neméně důležitý je i flexibilní metoda ve stomatologické praxi konsekvence vyšetření, tak i na přístup k indikujícím lékařům představuje tento málo využívaný kvalitu zobrazení. Otázky se týkaly a pacientům, který vytváří sofistikovaný program v základní i radiační zátěže a diagnostických předpoklady pro velmi dobrou technické rovině s praktickými výstupů. interdisciplinární spolupráci. náhledy na výslednou dokumenta- ci. Především pak rozebírá celkové indikační spektrum s ukázkami Ve všech těchto skutečnostech je v konkurenci dedikovaných MUDr. Lubica Oktábcová MUDr. Jiří Bučil diagnostického přínosu u kon- systémů, které jsou na tuto krétních patologických procesů. problematiku zaměřené, CT Následná diskuze potvrdila zájem Dentascan na předním místě. Není o kvalitní oromaxilofaciální to však jen záležitost dokonalé Vedle hlavního přednášejícího z Paříže Dr. Lue Gillota s přednáškou Nové přístupy k analýze anatomických rizik v maxile a mandibule vzbudila zaslouženou pozornost i prezentace nové metody, která se úspěšně rozvíjí na našem pracovišti CT. Přednáška

6 4 OKNO DO EUROMEDICU Nové CT v Mediscanu Od ledna 2010 jsme opět podstatně zmodernizovali své CT pracoviště v Mediscanu v Praze 4 - Chodově. Každý rok pořizujeme nový přístroj s modernějšími technologiemi a novými SW. Naším cílem je poskytnout pacientům i odesílajícím lékařům špičkovou kvalitu vyšetření podle posledních trendů vývoje v radiologii. Novinky na CT pracovišti od ledna 2010 jsou: Snížení radiace oproti jiným standardním přístrojům až o 50% Nový kardiologický program Upgrade stomatologického modulu Dentascan Upgrade virtuální kolonoskopie Upgrade CT angiografie Vyšetření kalciového skóre věnčitých tepen /CACS/ Nový pneumologický program Thorax VCAR : umí vyjádřit úbytek funkčního plicního parenchymu v jednotlivých lalocích NEVYSTAVUJTE SVÉ PACIENTY ZBYTEČNĚ VELKÉ RADIAČNÍ ZÁTĚŽI! ZVOLTE PRO JEJICH VYŠETŘENÍ NAŠI NOVOU MODERNÍ A VELMI ŠETRNOU TECHNOLOGII ASIR! PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Jméno: Ludmila Červenková telefon:

7 OKNO DO EUROMEDICU 5 PŘEDSTAVUJEME... DALŠÍ LABORATOŘE EUROMEDICU ČR V září 2008 převzal EUROMEDIC společnost BioCyt, v.o.s., která se tak stala součástí velké mezinárodní skupiny EUROMEDIC INTERNATIONAL.! Mikroskopický a chemický rozbor moči! Nádorové markery pro diagnostiku a monitorování určitých typů rakoviny (PSA pro Společnost BioCyt vznikla v červenci rakovinu prostaty, CA153 pro 1993 v Brně jako nové nestátní rakovinu prsu a CA 19-9 pro zdravotnické zařízení, které rakovinu tlustého střeva) poskytuje kompletní diagnostický servis v oboru patologie (biopsie, Společnost Euromedic se snaží cytologie, pitvy), a je tedy nejstarší reagovat nejen na potřeby nestátní patologickou laboratoří na praktických lékařů a ambulantních Moravě a druhou nejstarší v České specialistů v rámci ambulantní péče, republice. ale i maximálně vycházet vstříc Za dobu existence společnosti bylo požadavkům pacientů, a proto vedle vyhodnoceno více než 260 tisíc neustálého zkvalitňování a rozšiřov- bioptických vzorků, přes 160 tisíc ání poskytované péče seznamuje cytologií a téměř 3 tisíce sekčních naše partnery pravidelně vyšetření. s novinkami v našem zařízení. stěrů z děložního čípku. V její náplni Euromedic a spadají pod společnost Dnes je Biocyt moderní patologicjsou cytologická vyšetření štítné MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratoře jsou vybaveny přístroji kou laboratoří poskytující kompletní i mléčné žlázy a pneumocytologie. a automatickými analyzátory bioptický servis všech orgánů a tkání Díky svým odběrovým místům předních světových výrobců včetně speciálních metod a Výsledky gynekocytologických a strategicky umístěným laborato- (Abbott, Behnk, Diasys, Eppendorf, imunohistochemie, mikroskopická vyšetření jsou jednotlivým řím nabízejí laboratoře široký záběr vyšetření endoskopických vzorků, gynekologickým ambulancím prováděných vyšetření od klinické Instrumentation Laboratory, Iris, jakož i cytologická a tenkojehlová rozesílány během několika dnů biochemie, přes hematologii, Arkray, Olympus, Roche, Siemens, vyšetření, a to zejména bronchopul- v papírové formě a elektronicky. imunologii, až po genetiku, včetně Shenzhen Mindray BME, Tosoh). monální, štítné žlázy a tělních HistoCyt s.r.o. poskytuje standardní kompletního diagnostického servisu Laboratoře jsou jedním z refetekutin. Ve spolupráci s další novou služby na úseku histologických v oboru patologie (provádí jak akvizicí Euromedicu, laboratoří renčních pracovišť firmy Siemens vyšetření. V roce 2008 zde bylo bioptická tak cytologická vyšetření HistoCyt v Čáslavi se pak podílí na Helthcare diagnostics a pracovníci provedeno okolo šesti tisíc biopsií. a pitvy). screeningových vyšetřeních laboratoře se pravidelně podílejí na U nekomplikovaných případů karcinomu děložního čípku. Pracoviště se zabývá vyšetřováním expeduje laboratoř na oddělení školeních a seminářích pořádaných biochemických a hematologických Výsledky běžných bioptických nemocnic či konkrétním lékařům firmou Siemens pro odbornou vyšetření jsou k dispozici do 48 výsledky vyšetření třetí den od parametrů v biologických materiá- veřejnost. hodin. Svoz vzorků na území okresů příjmu vzorků do laboratoře, lech. Rutinní klinické testy zahrnují Laboratoře také dlouhodobě Brno-město a Brno-venkov zajišťuje u statimových vyšetření druhý den, veškerá měření prováděná při spolupracují při klinických studiích vlastní dopravní služba. Rychlou výjimečně po domluvě i v den základních analýzách metabolických distribuci výsledků do vzdálenějších odběru excize po jejím včasném a vitálních funkcí orgánů v těle a testování nových výrobků pro destinací umožňuje internet, transportu do laboratoře. a patří k nim mimo jiné: biochemickou diagnostiku. Výsledky klasickými y, nebo nově této spolupráce jsou publikovány U diagnosticky složitějších a tudíž! Hematologie (krevní obraz či elektronickou zabezpečenou časově náročnějších případů, které koagulační testy) v odborných časopisech (Klinická komunikací. vyžadují rozšířenou škálu vyšetřova- biochemie a metabolismus, FONS,! Chemické rozbory (hladina HistoCyt s.r.o. cích metod či druhé čtení (např. Clinical Chemistry). - člen skupiny Euromedic u maligních lymfomů), dostává cukru v krvi, lipidický profil, Dnes poliklinika poskytuje služby klinický lékař předběžnou, převážně obsah železa v krvi, cholesterol) Laboratoř HistoCyt s.r.o. má telefonickou informaci. praktických lékařů a specialistů pro! dvaadvacetiletou zkušenost Endokrinologické testy (funkce spádové území čítající několik set s cytologickým screeningem Laboratoř je schopna v případě štítné žlázy nebo hladina tisíc obyvatel. V roce 2008 bylo karcinomu čípku děložního, který zájmu klinických lékařů zajistit pohlavních hormonů) v laboratořích vyšetřeno více než prováděly cytologické laborantky vlastními prostředky svoz vzorků k! Imunologické testy (diagnostika pacientů. s mnohaletou praxí již v době, kdy histologickému či cytologickému infekčních či autoimunních tento typ vyšetření nebyl zdaleka vyšetření a výsledky kromě papírové Výsledky běžných vyšetření jsou onemocnění) tak rozšířený. HistoCyt je zařazen formy zasílat i elektronickou poštou. k dispozici díky elektronicky Ministerstvem zdravotnictví ČR do EUROMEDIC- OKBH BUDĚJOVICKÁ! Mikrobiologické testy (kultury zabezpečené komunikaci v týž den. screenigového programu. v tělních tekutinách, citlivost na Původní laboratoře vzniklé fúzí Svoz vzorků a rozvoz výsledků, antibiotika) V roce 2008 provedla laboratoř společností Centromed a DTC do včetně zásobování odběrovým HistoCyt s.r.o. více než 35 tisíc společnosti Medicon byly od! Cytologie (testy PAP pro stěry materiálem zajišťujeme vlastními cytologických vyšetření, převážně začleněny do skupiny z děložního čípku) prostředky.

8 6 OKNO DO EUROMEDICU MAGNETICKÁ REZONANCE V MEDISCANU PRAHA 4 - CHODOV Přehled indikací k vyšetření MR 3. Urogenitální ústrojí Ledviny a nadledviny rekonverze, mnohočetný myelom, meta atd. 1.Centrální nervová soustava cysty, záněty, abscesy. Celé indikační spektrum tu procesů Mozek - MRI (Magnetic Resonance Hemangiomy, fokální nodulární nadledvin adenom, karcinom, 6. Angiologie Imaging) hyperplazie, adenomy - feochromocytom, meta, Neinvazivní, šetrná, s významným Suveréní metoda v celém spektru doporučený algoritmus 1. sono, myelolipom, ganglioneurom atd. diagnostickým přínosem onemocnění mozku od onemocněalgoritmu 2. CT, 3. MR Ledviny v diagnostickém doporučovaná jako metoda 1. volby ní vrozeně vývojových, přes cévně Hepatocelulární ca, Cholangiovývojová sono a CT - vrozená v diagnostických angiografiích ischemické, zánětlivé, demyelini- karcinom, Meta diseminace onemocnění, abscesy, spolu s duplexní sonografií zační, toxické, virové, po diagnosti- metody CT a MR se doplňují při benigní i maligní tumory. MR Není nutná příprava. ku demencí a tumorů. Vaskulární diagnostických rozpacích. urografie. MRA ( Magnetic Rezonance onemocnění - kavernomy, venozní Tromboza v. portae určení příčiny Retroperitoneum lymfadenopatie, Angiography) bez použití kontrastní angiomy, AV zkraty. Hydrocefaly a možnost provedení neinvazivní tu procesy, záněty. látky v diagnostice arteriálních s možností hodnocení průtoku splenoportografie Prostata tumory prostaty struktur mozku a extrakraniálního mokovody. Kryptorchismus zobrazení karotického řečiště (oblouk aorty MRCP - (Magentic Rezonance a hodnocení nesestouplých varlat a odstupy nejsou zachycené) MRAG (Magnetic Resonance Cholangiopancreaticography) Penis ruptury kavernozních těles v indikacích stenozy, uzávěry Angiography) aneuryzmata disekce (v kombinaci Neinvazivní zobrazení vývodných nepoužívá kontrastní látku s MRI) cest žlučových a pankreatických bez Nevhodné pro akutní záněty zobrazení buď arteriálního řečiště MR venozní angiografie bez použití použití kontrastní látky a traumata ledvin nebo venozních splavů - indikace k. l. v indikacích tromboz Primární sklerozující cholangoitis! mozková aneuryzmata, stenozy, či 4. Gynekologie mozkových splavů, jugulárních žil, sono i CT nepřínosné. uzávěry mozkových tepen. pánevních žil (v kombinaci s MRI) Suveréní metoda v zobrazovací Trombozy splavů. Caroliho syndrom, cysty diagnostice gynekologických MRI není indikovaná u akutních choledochu, tumorů v celém rozsahu CE MRA (Contrast Enhancement traumat mozku kromě specifických choledochokely.obstrukce maligních- ca cervicis uteri, ca Magnetic Resonance Angiography) - indikací např. - difuzní axonální žlučových či pankreatických cest corporis uteri, ca ovarii, benigních- s i. v. podáním bolu kontrastní látky postižení po předchozím CT tumorem, konkrementem atd. cysty, leimyomy, adenomyoza, Diagnostika angiopatií, stenoz, Vedle sonografie jediná neinvazivní pseudotumorů endometrioza! uzávěrů, aneuryzmat, disekcí Páteř - MRI metoda ke zobrazení žlučových Významně přínosná v hodnocení cévního řečiště v rozsahu Jediná zobrazovací metoda pro cest. vrozených vývojových anomalií extrakraniálního karotického řečiště zobrazení procesů míchy, Pankreas dělohy a pochvy. včetně oblouku aorty. Aorty hrudní. extramedulárních resp. Vrozené vývojové anomalie Dynamická MRCG (MR Aorty břišní s odstupy viscerálních extradurálních onemocnění cystografie) tepen (vazorenografie). Periferní pancreas divisum dynamické tumory, záněty, abscesy, cysty, angiografie v celém rozsahu až do Cystické tumory benigní hodnocení struktur pánevního dna vrozená vývojová onemocnění úrovně hlezen a nohou. cystadenomy, maligní cystadenoca prolaps vaginální klenby či dělohy, meninkokély. Dominantní Splenoportografie se zobrazením Adenokarcinomy, neuroendokrinní cystokéla, enterokéla, rektokéla diagnostika u výhřezů kolaterálního řečiště při trombo- meziobratlových plotének. Vysoce tu insulinomy, gastrinomy, 5. Muskuloskeletální systém zách v. portae. senzitvní v zobrazení dřeňových karcinoidy Dokonalá metoda v zobrazení infiltrací obratlových těl MRI nevýtěžné u akutních a hodnocení kloubů a jejich 7. Oftalmologie a ORL mnohočetného myelomu a dalších pankreatitid, není metodou vazivového aparátu, skeletu Patologické proces intra i extra- procesů např. spondylodiscitid 1. volby u chron. pancreatitid. a kostní dřeně. okulární záněty (s možností a epidurálních abscesů. hodnocení postižení n. opticus), MR ramene, lokte, zápěstí, ruky, Významný přínos u traumat míchy Tenké střevo (MR enteroklýza) tumory, endokrinopatie. i páteře včetně časné diagnostiky kolene, hlezna a nohy je možné Neinvazivní, šetrná diagnostika Výhodou je detailní zobrazení šíření dřeňových kontuzí a traumatických pouze separátně M. Crohn, nespecifických zánětů, patologického procesu nitrolebně postižení plotének MR temporomandibulárních colitis a komplikací zánětlivů s postižením mozkových plen či kloubů, kyčlí a SI skloubení procesů. dalších nitrolebních struktur. Nepřínosná pro detailní hodnocení bilaterálně traumat skeletu především oblouků MR svalových skupin se provádí MR tlustého střeva ORL diagnostika - indikována a výběžků cíleně. Není přínosné, diagnostika je v rozsahu onemocnění struktur Indikační spektrum traumatické paranasálních dutin, naso jenom omezená při MR enteroklýze 2. Gastroenterologie - MRI a posttraumatické změny vazů, a oropharyngu zde v úzké Vyžaduje cílené zaměření na chrupavek a doprovodného součinnosti s CT (metoda 1. volby), jednotlivé orgány vzhledem k MR rekta a MR perianálních skeletu. které umožní podrobné hodnocení odlišnému vyšetřovacímu přístupu. struktur Záněty, aseptické nekrozy, změn doprovodného skeletu. Játra a slezina - významný diagnostický přínos pozánětlivé změny, osteonekrozy, Diagnostika difuzních lézí - v diagnostice a šíření karcinomu tumory. Postižení synovie. Výtěžné jsou pro diagnostiku hemochromatoza, hemosideroza. rekta. Systémová onemocnění např. slinných žláz, patologií jazyka Cirrhoza, steatoza podobná Neinvazivní a šetrná metoda revmatoidní artritis, spondylaritis a spodiny ústní hypopharyngu. výtěžnost při zobrazení CT v zobrazení perianálních píštělí či diagnostika aktivitiy. Primární tu krku glomus Diagnostika fokálních lézí benigní abscesů! Dřeňové procesy konverze či caroticus, uzlinové procesy krku.

9 OKNO DO EUROMEDICU 7 Novinky v indikačních limitacích pro léčbu osteoporózy leden 2010 Na přelomu roku 2009/10 došlo k úpravám indikací pro podání některých léků používaných pro léčbu osteoporozy. Protože podmínky používání některých léků, resp. podmínky úhrady od pojišťoven, určují praktickou možnost používat některé z těchto léků, připravili jsme následující tabulku. NÁZEV CESTA SÍLA INDIKAČNÍ OMEZENÍ EVISTA POR 60MG Raloxifen předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. FORSTEO SDR 250RG/ML Teriparatid je předepisován po schválení Indikační komisí v léčbě: 1) žen s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající a spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T - skóre bederní páteře menší než -3,0 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze. 2) žen a mužů léčených glukokortikoidy v denní dávce odpovídající 5 mg nebo více prednisonu po dobu nejméně 6 měsíců, pokud mají T - skóre v oblasti bederní páteře menší než -2,5 SD. 3) mužů s osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající, spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T - skóre v oblasti bederní páteře menší než -3,0 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze. PREOTACT 100 MCG SDR 1.4MG/ML MIACALCIC NASAL 200 NAS 200UT/DÁV Parathormon je předepisován po schválení Indikační komisí. Parathormon je indikován u pacientek s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající a spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T skóre lumbální páteře menší než 3,0 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze. Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, revmatolog, gynekolog a endokrinolog u osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii. Po 3 měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců. FOSAVANCE 70 MG 1X TÝDNĚ RISENDROS 1X TÝDNĚ BONVIVA 1X MĚSÍČNĚ POR 70MG Kyselinu alendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. BONVIVA 3 MG/3 ML IVN 1MG/ML Kyselinu ibandronovou, parenterální s obsahem léčivé látky 3mg v 1 předplněné stříkačce předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u pacientů s postmenopauzální osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou při nemožnosti léčby perorálními bisfosfonáty (závažná onemocnění gastrointestinálního traktu, malabsorbce, neschopnost setrvat ve vzpřímené poloze). Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. ACLASTA 5 MG IVN 0.05MG/ML Kyselinu zolendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog nebo gynekolog v terapii: 1) osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotické patologické zlomeniny při nemožnosti léčby perorálními bisfosfonáty (závažná onemocnění gastrointestinálního traktu, malabsorbce, neschopnost setrvat ve vzpřímené poloze). Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. 2) osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy prokázané celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -1,5 SD) u postmenopauzálních žen a mužů se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin. Léčba je dlouhodobá, trvá obvykle jeden rok. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. 3) Pagetovy kostní choroby. PROTELOS 2 G POR 2GM/SÁČ Stroncium ranelát předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog a gynekolog u nemocných s osteoporosou prokázanou metodou dvoufotonové kostní denzitometrie (T - skore méně než -2,5 na standardních měřených místech - bederní páteř, proximální femur, event.předloktí): a) při osteoporotocké fraktuře nebo b) při kontraindikaci bisfosfonátů nebo raloxifenu nebo c) při nesnášenlivosti jiných antiresorpčních léčiv nebo při projevech závažných nežádoucích účinků na této léčbě. Léčba delší než 2 roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní denzity. Kromě již dříve užívaných V Osteocentru DC MEDISCAN- Osteocentra a pacienta k nám objednání na denzitometrické perorálních bisfosfonátů, které se Euromedic máme k dispozici objednat. vyšetření v našem centru. užívají u nás již řadu let (alendro- kompletní škálu léků pro léčbu Podmínkou této léčby je ale Vzhledem k provozu kostní nát- Fosamax,Fosavance či řada osteoporozy, Osteocnetrum DC schopnost pacienta dostavit se denzitometrie je generických aledronátů, risendro- MEDISCAN-Euromedic je zařazen k nám na vyšetření včetně odběrů možné najít vhodný čas i pro nát-risendros, ibandronát- do seznamu Center pro zvlášť v laboratoři našeho Osteocentra pacienty přijíždějící ze vzdáleněj- Bonviva) byla nově stanovena nákladnou terapii deriváty PTH. (odběry prováděny každý den do ších lokalit či s doprovodem rodiny. úhrada pro parenterálně Pokud zjistíte, že vaše pacientka či 10 hodin). Pro tyto pacienty může být podávané bisfosfonáty (Bonviva pacient netoleruje běžnou p. o. DC MEDISCAN-Euromedic patří zajímavá i snadná dopravní i.v. injekce 1x za 3 měsíce, Aclasta medikaci či z hlediska podávané mezi největší denzitometrická i.v.1x ročně infuze) a deriváty PTH dostupnost - bezprostřední systémové kortikoterapie (nové pracoviště vzhledem k počtu (Forsteo, Preotact). blízkost metra (stanice metra indikace pro i. v. zolendronát či vyšetřených pacientů nejen v ČR, ale i v Evropě, s kontrolou kvality Chodov), u velkého nákupního Nově došlo k začlenění těchto léků teriparatid) by byla vhodná léčba přístrojů prováděnou i specializopod ZÚLP, což pro běžné ambulan- těmito ZÚLP preparáty (a pacient centra, s dostatečným parkoviš- ce může komplikovat proces splní DXA kriteria pro tuto indikaci vanými zahraničními organizacemi. těm. preskripce a úhrady, s velmi jako nezbytnou podmínku), Pro vás i vaše pacienty nabízíme MUDr. Petr Kasalický, CSc. omezenou praktickou dostupností. můžete se obrátit na lékaře našeho velmi krátké lhůty (do týdne) pro vedoucí lékař Osteocentra

10 8 OKNO DO EUROMEDICU CESTOVNÍ MEDICÍNA V MEDISCANU V posledním desetiletí zažívá Česká republika nebývalý nárůst zájmu občanů o cesty do zahraničí. V současné době vyjíždějí na nejrůznější zahraniční cesty tisíce lidí a jejich cílovými destinacemi jsou mnohdy exotické kraje, často i s velmi vysokým zdravotním rizikem. očkovacího centra. Očkovací a subtropických krajů - hygienickou úrovní doporučujecentrum je mezinárodně i poradenskou službu, která je me očkování proti hepatitidě A akreditovaným pracovištěm, v plné míře informuje o a B, břišnímu tyfu, poliomyeliti- vedeným na seznamu WHO, zdravotních rizicích, která je dě a popřípadě záškrtu splňujícím požadavky mohou na cestě a při jejich a tetanu, vzteklině, meningitidě Mezinárodních zdravotnických pobytu v exotické cizině potkat. a japonské encephalitidě. Toto předpisů, které umožňuje očkování rutinně provádíme Naše klienty podrobně poučíme aplikaci preventivních vakcín, u těch, kteří jsou pro aktivní u výskytu některých chorob ve schválených WHO, sledování imunizaci vhodní. vybraném teritoriu očkovaných pacientů a v neposl- Kromě doporučených očkování ední řadě i vystavování běžných (parazitární choroby typu je v některých destinacích určité a především mezinárodních amebiáz, lambilí, schistozomóz, očkování před vstupem povinné očkovacích průkazů s celosvěto- a jiných tkáňových helmintóz, týká se to zejména očkování vou platností. virových a bakterielních proti žluté zimnici. Některé chorob), stejně tak jako i o pre- Posouzení celkového zdravotní- státy vyžadují při epidemiích venci proti těmto nepříjemným Na cesty za exotikou, poznáním ho stavu budoucího cestovatele v sousedních zemích i očkování a dobrodružstvím se vydávají proti choleře. I tato očkování lidé nejrůznějších věkových svým klientům nabízíme, včetně kategorií, od malých dětí až po vystavení mezinárodního seniory, s nejrůznějšími očkovacího průkazu. primárními zdravotními Neméně důležitá je i lékařská obtížemi. prohlídka a laboratorní Lékařský obor, který se zabývá vyšetření po návratu ze zdravotní problematikou zahraničí z oblastí zvýšeného cestování, je cestovní medicína, rizika infekčních a parazitárních která je širokým interdisciplináronemocnění nemocí. Některá importovaná ním oborem. mohou i delší dobu probíhat bez výraznějších Úkolem cestovní medicíny je klinických příznaků a jejich nejen budoucí cestovatele včasné odhalení a léčení je všech věkových skupin výraznou pomocí pacientovi. dostatečně informovat o zdravotních rizicích, která je Činnost tohoto pracoviště je mohou na jejich cestách potkat, široká a poskytuje kromě ale především je ze zdravotního interního a laboratorního hlediska dobře na cestu je primární péčí, která je a zdraví ohrožujícím onemocně- vyšetření i celou řadu dalších připravit klientům našeho centra v rámci ních. vyšetření v rámci interdiscipli- přípravy před cestou poskytová- Nedílnou součástí je i náležité nární spolupráce. Ambulance cestovní medicíny na. Takováto příprava by měla vznikla ve zdravotnickém poučení o riziku tolik rozšířené Je samozřejmostí, že očkovací být samozřejmostí pro všechny, zařízení Mediscan Group s.r.o. malárie a o prevenci proti centrum poskytuje kromě kteří se chystají na cestu v průběhu roku tomuto život ohrožujícímu prevence cizokrajných chorob zejména do oblastí tropů a onemocnění. i očkování proti onemocněním, O činnost tohoto pracoviště se subtropů, zvláště pak pro ty, Samozřejmostí je i náležité běžným v našich krajích stará MUDr Marie Svobodová, kteří se léčí pro nějakou poučení cestovatele o pravichorobu. Pečlivé vyšetření (chřipka, klíšťová encefalitida, lékařka s mnohaletou praxí na dlech chování se v ohrožených meningokoková meningitida, Klinice geografické medicíny zdravotního stavu před oblastech. Pečlivé dodržování tetanus). 3. lékařské fakulty Karlovy plánovaným pobytem má univerzity v Praze a praktickými obrovský preventivní význam jasných pravidel zcela jistě Vzrůstající počty našich klientů zkušenostmi s péčí o pracovníky a může výrazně pomoci výrazně sníží možnost případné potvrzují, že spokojenost našich vojenských misí v oblastech vyhnout se případným nákazy a vzniku onemocnění. pacientů s poskytovanou péčí Iráku, Afganistánu a mnoha zdravotním následkům, často až Klienta seznamujeme i a servisem je vysoká. dalších zemí celého světa, které s fatálním koncem. s možností očkování, jak V neposlední řadě k tomu získala při svém několikaletém Kromě celkového interního povinného tak doporučeného, přispívá individuální, pečlivý působení v Ústřední vojenské vyšetření provádíme pro proti nejrůznějším chorobám a laskavý přístup našich nemocnici v Praze. cestovatele ale i pro pracovníočkuje nejen dospělé, ale i děti. tropů a subtropů. Naše centrum pracovníků. V krátké době po svém vzniku ky firem, kteří jsou vysláni na získalo pracoviště statut zahraniční misi do tropických Před cestou do států s nízkou MUDr. Marie Svobodová

11 OKNO DO EUROMEDICU 9 Co znamená, když zdravotnická laboratoř je akreditovaná? V poslední době je kladen velký důraz na průkaz kvality ve zdravotnictví. To se týká i zdravotnických laboratoří. kvality se jedná o speciálně připravené Akreditované jsou zejména pracoviště Proces akreditace nekončí auditem (program, ve kterém se v laboratoři kontrolní vzorky, kde nejsou uvedeny Státního zdravotního ústavu (většinou ČIA a udělením Osvědčení, daleko evidují požadavky lékařů a výsledky předem jejich hodnoty. Laboratoř si tzv. referenční laboratoře), některá důležitější je udržet tento systém vyšetření) musí umět umožnit tyto vzorky kupuje a vyhodnocení laboratorní pracoviště fakultních funkční a dlouhodobě působit na takovéto podepisování výsledků jen anonymně provádí určený externí nemocnic a rovněž některé privátní proces neustálého zlepšování poskyto- určeným vysokoškolákům. V praxi to odborník. Laboratoř pak obdrží laboratoře. vaných laboratorních služeb. K tomu je znamenalo, že jsme museli původní v případě úspěšných stanovení v laboratoři vytvořena systémově řada EUROMEDIC samozřejmě chce patřit informační systém nahradit novým certifikát o úspěšnosti daného opatření včetně tzv. interních auditů, mezi přední pracoviště v republice systémem, což jsme uskutečnili v létě vyšetření. kde pravidelně určení kvalifikovaní a proto usiluje, aby i jeho laboratoře roku Každý, kdo je jen trochu pracovníci přezkoumávají jednotlivé Kvalitativně naprosto vyšší úrovní je mohly prokázat nejvyšší kvalitu obeznámen s prací v laboratoři, ví, prvky systému. zavést v laboratoři systém řízení laboratorních vyšetření. V současné že takováto změna programu je jakosti podle mezinárodní normy ISO době mají (od počátku roku 2008) hotovým zemětřesením. Jednak musí -pacakreditaci jen laboratoře společnosti IMUNO s.r.o., které mají sídlo v Jirkově, ale byla zahájena příprava na akreditaci i u ostatních laboratorních pracovišť EUROMEDICu (Laboratoř MUDr. Dana Šináglová s.r.o., pracoviště Chodov, nově koupená laboratoř OKBH Budějovická dříve to byla laboratoř Centromedu, resp. později Mediconu a.s., Histocyt Čáslav, Biocyt Brno). být zaručeno, že archiv výsledků se řádně převede do nového systému, laborantky se musí naučit nový program a umět s ním pracovat, analyzátory se musí znovu přeprogra- movat, aby uměly komunikovat s novým systémem, atd. A to vše za pochodu bez přerušení provozu laboratoře. S ohledem na skutečnost, že v rámci IMUNO s.r.o. působí laboratoře na V IMUNO s.r.o. předcházelo akreditaci různých místech (v Jirkově, Žatci, zavedení systému řízení jakosti podle Lounech, Mostě, Podbořanech a ve normy ISO 9001 již v roce 2001 s tím, Vejprtech a začleněny jsou i odběrové že tento systém byl postupně rozšířen místnosti v celém regionu), bylo velmi na všechny laboratorní obory obtížné zajistit, aby důležitá dokumenzavedené v IMUNO s.r.o. (klinická tace, která musí být řízená tedy biochemie, hematologie, lékařská udržovaná, byla neustále dostupná na mikrobiologie, imunologie a alergolo- všech pracovištích v aktuální verzi. gie, nukleární medicína). Příprava na K tomu velmi přispělo zavedení akreditaci podle ISO byla elektronické formy dokumentace, kdy 15189, která je speciálně určena pro zahájena počátkem roku Určitě naprostá většina dokumentace je zdravotnické laboratoře. Plnění přínosem byla již několikaletá zkuše- dostupná z jednoho místa na serveru požadavků normy ověřuje nezávislý nost se zavedeným systémem dle společnosti. V tomto směru zřejmě V ČR existuje několik odborných akreditační orgán, v případě České normy ISO Přesto norma ISO patříme mezi špičková pracoviště společností pod Českou lékařskou republiky je to ČIA (Český institut pro jde mnohem více do hloubky v republice, protože se setkáváme společností JEP, které předepisují akreditace). Na základě úspěšného a v řadě případů bylo nutno s tím, že i pracovníci jiných laboratoří požadavky na personální a technické auditu vydává Osvědčení o akreditaci prohloubit různá opatření. Manažeři mají zájem se u nás seznámit s vybavení laboratoří v jednotlivých dané laboratoře, které se vydává na jakosti i metrolog museli být znovu takovýmto systémem řízení dokumenodbornostech např. klinická bio- období 3 let, přičemž každý rok se proškolení podle normy ISO tace. chemie, hematologie, lékařská provádí pravidelný reaudit. Posuzování Musela být přepracována příručka mikrobiologie, imunologie, nukleární na místě provádí jednak systémoví jakosti i Laboratorní příručka. Velmi důležité je, aby se se zavedeným medicína atd. Jsou stanoveny kvalifi- specialisté ČIA, kteří posuzují v celém Přepracovány byly i jednotlivé systémem řízení jakosti sžili všichni kační požadavky a minimální úvazky, rozsahu plnění požadavků normy ISO standardní operační postupy. Byly pracovníci laboratoře, tedy nejen případně časová dostupnost pracov a dále špičkoví odborníci doplněny verifikace jednotlivých vysokoškoláci a zdravotní laborantky, níků. Obdobně jsou stanoveny v daném laboratorním oboru, kteří postupů, což znamená, že podle ale i ostatní pracovníci, včetně např. i požadavky na technické vybavení posuzují provádění jednotlivých předepsané metodologie byly řidičů, kteří sváží vzorky z jednotlivých laboratoří. Plnění těchto požadavků laboratorních vyšetření. Pozornost je opakovaně měřeny výsledky laboraambulancí a z odběrových místností. kontroluje jednak zdravotnický odbor přitom věnována jak preanalytické fázi torních vyšetření za určitých podmíprověrka, kdy si posuzovatelé vyberou Při auditech se provádí tzv. vertikální příslušného krajského úřadu (zpravidla vyšetření, zahrnující i odběr a pří- nek, výsledky byly statisticky zhodnokonkrétní žádanku nějakého lékaře jen jednorázově při registraci zdr- padnou přepravu vzorku, tak vlastní ceny a byly stanoveny tzv. nejistoty votnického zařízení) a dále zdravotní analytickou část vyšetření včetně měření, tedy byla určena chyba, a velmi podrobně projdou celý sled pojišťovny při uzavírání smluv se posouzení zvolené metody vyšetření, s jakou je potřeba počítat při interprevčetně kvalifikace odběrové sestry, operací počínaje odběrem krve, zdravotnickým zařízením případně při včetně plnění kvalifikačních požadavků taci výsledku vyšetření. kontrolách revizních lékařů na na personál (laborantky i vysokoškolá- zpracováním v laboratoři až po pracovišti. ky), použité přístroje včetně jejich Protože v IMUNO s.r.o. působí řada nahlášení výsledku lékaři. Přitom jsou pravidelné kontroly a údržby, prová- lékařů a dalších kvalifikovaných zpovídání jednotliví pracovníci, kteří K naprosto běžným a zavedeným dění verifikací metod, atd. Pozornost vysokoškoláků-analytiků a každý z nich se podílí na zpracování vzorku a na opatřením pro dodržování kvality je věnována i postanalytické části, má kvalifikaci pro určitou skupinu laboratorním vyšetření. V laboratoři laboratorních vyšetření patří systémy tedy tomu, jak jsou komentovány laboratorních vyšetření, je podle musí být dohledatelné, kdo a v kterém interní a externí kontroly kvality. výsledky, jak je prováděna jejich požadavků normy ISO nutno okamžiku prováděl jakoukoliv dílčí U interní kontroly kvality vkládá distribuce. přesně vymezit a následně mít operaci se vzorkem. To se týká laboratorní pracovník vzorky možnost i doložit, že daný vysoko- i zapsání požadavku ze žádanky do o známých hodnotách mezi pacientské V současné době se v ČR jen cca 4% školák podepsal výsledek laborator- laboratorního informačního systému, vzorky a pravidelně tak hodnotí, zda zdravotnických laboratoří může ního vyšetření, ke kterému má zapsání a kontroly výsledku, uvolnění výsledky měření kontrolních vzorků vykázat platným Osvědčením o akre- požadovanou kvalifikaci. To znamená výsledku pro tisk, atd. jsou správné. U externí kontroly ditaci podle normy ISO laboratorní informační systém

12 10 OKNO DO EUROMEDICU Elektronická komunikace s našimi laboratořemi, radiologií a ambulantními specialisty EUROMEDIC LABORATOŘE AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ MEDISCAN GROUP PRAHA RDG MEDISCAN GROUP PRAHA OKBH Budějovická Praha MUDr. Dana Šináglová Praha Patologie HistoCyt Čáslav Patologie BioCyt Brno Screening karcinomu děložního čípku IMUNO Jirkov Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum Endokrinologie Nefrologie Interna Neurologie Angiologie Dermatologie Mamologie MR CT USG Denzitometrie Mamografie Elektronický přenos dat do vašeho systému Výhody? RYCHLOST SPOLEHLIVOST POHODLÍ (UŽIVATELSKÝ KOMFORT) ÚSPORA VAŠÍ PRÁCE Vaše pracoviště přímý přenos do databáze pacienta PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Jméno: Monika Veberová telefon:

13 OKNO DO EUROMEDICU 11 AKTUALITA - GOTICKOU SOCHU ZKOUMALO CT Nedávno na našem pracovišti v Mediscanu proběhlo CT vyšetření dřevěné sochy původem pravděpodobně ze 14. století. Šlo o kostelní madonku s jezulátkem z oblasti u Loukova u Semil. Vyšetření bylo součástí dendrochronologické metody pro určování vlastností dřeva. Tímto způsobem lze zobrazovat i kovové součásti, které nejsou na první pohled patrné (pod vrstvou barvy apod.). Výsledky vyšetření budou pomáhat při restaurátorských pracech, které se budou na soše provádět. Jakub Pečený vedoucí radiologický asistent CT

14 12 OKNO DO EUROMEDICU Neztrácejte čas domlouváním konzilií a vyšetření u různých poskytovatelů U NÁS MÁTE VŠE POD JEDNOU STŘECHOU LABORATOŘE AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ MEDISCAN GROUP PRAHA RDG MEDISCAN GROUP PRAHA OKBH Budějovická Praha MUDr. Dana Šináglová Praha Patologie HistoCyt Čáslav Patologie BioCyt Brno Screening karcinomu děložního čípku IMUNO Jirkov Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum Endokrinologie Nefrologie Interna Neurologie Angiologie Dermatologie Mamologie MR CT USG Denzitometrie Mamografie PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Jméno: Monika Veberová telefon: Euromedic Česká republika s.r.o., Na Příkopě 15/583 B, Praha 1, , tel.: , Mediscan, Šustova 1930, Praha 4 - Chodov, tel , MUDr.Dana Šináglová s.r.o., Šustova 1930, Praha 4 - Chodov Grafická úprava a DTP: Roman Paroubek - EduSoft, Praha 3, tisk: Tiskárna František Matěna, Police nad Metují

15 -50% -50% -50% -50% SNÍŽENÍ RADIACE AŽ O 50% U CT V MEDISCAN GROUP V PRAZE - CHODOVĚ MEDISCAN GROUP ŠUSTOVA 1930 PRAHA 4 - CHODOV Objednávky telefonicky: tel.: ON-LINE objednávky:

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče Péče prvního kontaktu osoby se zdravotním problémem či potřebou kontaktu se zdravotnickým zařízením. Nemoc,

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB Organizace a řízení ambulantních laboratoří Martin Radina SPADIA LAB INMED 2012 Pardubice, 22. 23.11.2012 Úvod Dramatické změny prostředí významně ovlivňuje laboratorní medicínu za posledních 20 let Legislativní

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Z obsahu: Nový CT přístroj v Mediscanu. Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum

Z obsahu: Nový CT přístroj v Mediscanu. Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum OKNO DO EUROMEDICU 1/2009 WWW.LABSIN.CZ Z obsahu: Nový CT přístroj v Mediscanu Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum Nefrologická ambulance Neurologie Echokardiografie Holter EKG Anti-CCP IMUNO

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více