Z obsahu: OPĚT NOVÉ CT V MEDISCANU KALCIOVÉ SCORE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PACIENTY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ LABORATOŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu: OPĚT NOVÉ CT V MEDISCANU KALCIOVÉ SCORE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PACIENTY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ LABORATOŘE"

Transkript

1 1/2010 Z obsahu: OPĚT NOVÉ CT V MEDISCANU KALCIOVÉ SCORE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PACIENTY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ LABORATOŘE MAGNETICKÁ REZONANCE PŘEHLED INDIKACÍ K VYŠETŘENÍ MR NOVINKY V INDIKAČNÍCH LIMITACÍCH PŘI LÉČBĚ OSTEOPORÓZY CESTOVNÍ MEDICÍNA V MEDISCANU OKBH BioCyt HistoCyt

2 SVOZ VZORKŮ IMUNO S.R.O. JIRKOV BIOCHEMIE HEMATOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE + ALERGOLOGIE LABORATO Ř NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO Elektronické odesílání výsledků Předávání výsledků v el. podobě (MISE) LOUNY PRAHA ŽATEC Svoz vzorků a přeprava vzorků HISTOCYT S.R.O. ČÁSLAV PATOLOGIE CYTOLOGIE SCREENING DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Spádová oblast svozu vzorků BIOCYT V.O.S. PATOLOGIE HISTOLOGIE CYTOLOGIE SCREENING DĚLOŽNÍHO ČÍPKU OKBH BUDĚJOVICKÁ MUDR. DANA ŠINÁGLOVÁ S.R.O. BIOCHEMIE IMUNOLOGIE (ALERGOLOGIE, SEROLOGIE) HEMATOLOGIE BRNO OKBH Budějovická MUDr. Dana Šináglová, s.r.o. IMUNO s.r.o. HistoCyt s.r.o. BioCyt v.o.s. denně - Praha - Centrum, Praha 4 1x týdně - Praha 6 ostatní lokality dle dohody 2x denně - Praha - centrum, celá Praha 4, Praha 11-Jižní Město (1-2 auta), Praha 7 (1 auto) 4x týdně - Kunratice 3x týdně - Šeberov, Jesenice 2x týdně + dle potřeby - Hrnčíře, Průhonice 2x týdně - Praha 10 (1 auto), Psáry nepravidelně - Praha 5 - Radotín vlastní svozová služba: denně - Praha denně - Chomutov, Jirkov, Most, Litvínov, Meziboří, Bílina, Obrnice, Postoloprty, Louny, Lenešice Žatec, Kadaň, Všehrdy, Podbořany, Klášterec nad Ohří 4x týdně - Liběšice, Údlice 3x týdně - Měcholupy 2x týdně - Teplice (út, pá), Hřivice, Radonice 1x týdně - Počerady (čt), Jimlín, Březno, Staňkovice vlastní svozová služba: 1x týdně - Praha denně - Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Golčův Jeníkov, Poděbrady. Vlastní svozová služba: 3x týdně - Praha denně - okres Brno-město, v plném rozsahu, 1x týdně - Slavkov a příp. Kuřim. Smluvní dopravci: denně - Břeclav a Brno-město v návaznosti na biochemii 2x týdně - Ivančice, Židlochovice a z některá další místa okresu Brno-venkov,

3 OKNO DO EUROMEDICU 1 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ LOGO MEDISCAN GROUP s. r. o. PRAHA CHODOV Vážení zákazníci, představujeme Vám nové logo našeho ambulantního a diagnostického centra Mediscan Group s.r.o. V poslední době jsme se setkali s tím, že v České republice existují některá zdravotnická zařízení, která používají v jisté obměně také název Mediscan a dokonce i stejné logo. Jsme často dotazováni, jestli s nimi máme něco společného. Jednoznačně prohlašujeme, že naše diagnostické a ambulantní centrum Mediscan Group s.r.o. umístěné na pražském Chodově nemá nic společného s jinými zařízeními používající podobný název a nejsou s nimi přímo ani nepřímo propojena. Nemáme a nikdy jsme neměli nic společného s privatizacemi některých zdravotnických zařízení ve středních Čechách nebo s diagnostickými službami v některých krajských nemocnicích. Mediscan Group s.r.o. je součástí holandské mezinárodní skupiny Euromedic, která je jedním z největších poskytovatelů ambulantní zdravotní péče napříč Evropou (celkem v 15 zemích). Naše nové logo právě tuto skutečnost zdůrazňuje:

4 2 OKNO DO EUROMEDICU Kalciové Score - Coronary Artery Calcium Score - CACS. Již v minulém roce jsme hovořili o Centru neinvazivní kardiologie Mediscan Chodov a připravovaném projektu vyšetřování Ca Score s možností následné CT koronarografie. Co je to Kalciové Score nebo-li Coronary Artery Calcium Score CACS? Toto vyšetření vychází z předpo- kladu, že přítomnost vápníku (Ca) v koronárních tepnách podle anatomických a intravaskulárních studií koreluje s přítomností aterosklerosy. V současné době je v diagnostice CACS využíváno multidetektorové CT, které snímá řezy srdcem v temporální rovině a je synchronizováno s EKG křivkou. Tak postihuje dosti přesné zobrazení koronárních kalcifikací v celém objemu srdce. Prognostická a diagnostická hodnota vyšetření je pak určena po elektronickém zpracování za pomoci celkového Agatsonova skóre, které získáme sečtením hodnot získaných z kalcifikací v jednotlivých tepnách. Ze zkušeností víme, že závažné postižení koronárních tepen zasluhující další vyšetření je od 101 množství kalcia v koronárních tepnách se udává v absolutních číslech Agatsonovým skóre 0 AU > 400 do 400 tzv. středně významná s dalšími metodami. Je-li CACS = 0, Samotné vyšetření Kalciového kalcifikace a od 401 a více pak lze koronární nemoc vyloučit. Score je dalším kamínkem významná kalcifikace. Vyšetření umožňuje stratifikaci v mozaice neinvazivních vyšetřo- Se zvyšující se hmotou kalcia se rizika. vacích metod ICHS. Můžeme ho zvyšuje i pravděpodobnost považovat za screeningovou me- obstrukčního koronárního postižení. Přesto zde neplatí jednoznačný vztah mezi množstvím nalezeného Ca a rozsahem nebo lokalizací postižení. Množství todu ICHS. Srovnání CACS s jinými neinvazivními metodami. Jak pohlížet na vyšetření CACS? CACS a diabetes melitus Všichni víme, že současná medicína je založena na spolupráci odborníků lékařů, techniků a neobejde se bez složitých technických zařízení. Naše zdravotnické zařízení má vlastní počítačovou tomografii - CT pracoviště, kde se tato vyšetření s příslušným technickým vybave- ním provádějí. kalcia je úzce související s rozsahem koronární aterosklero- Vysokou prediktivní hodnotu CACS sy, přestože vlastní plaková zátěž je V době epidemie kardiovaskulár- pro budoucí koronární příhodu podceňována. S velkým objemem ních chorob přivítáme každou u diabetiků prokázala studie kalcia v koronárních artériích se dá další vyšetřovací metodu, která nás PREDICT (Prospective Evaluation of předpokládat střední až vysoké posune o krok vpřed. Víme, že Diabetic Ischemic Heart Disease by riziko kardiovaskulární příhody diagnostika Ischemické choroby Coronary Tomography). Po čtyři během nadcházejících 2-5 let. srdeční (ICHS) není vůbec roky byla sledovaná kohorta 589 Dle běžných současných zkušeností jednoduchá. Zlatým standardem diabetiků 2. typu. další vyšetření indikujeme pro diagnostiku koronární nemoci Za dobu sledování došlo k 66 u středně významných kalcifikací je v současné době invazivní kardiovaskulárním příhodám, neinvazivní CT koronarografii metoda koronarografie (SKG). z toho k 10 iktům a CACS bylo maximálně do celkové hodnoty Dnes se provádí v kardiocentrech jejich nezávislým prediktorem. Ca Score okolo 350. Při vyšších s nepřetržitou službou. Jsou v naší hodnotách už není CT koronarozbývá jen invazivní klasická republice ve všech krajských provést (je-li to indikováno) grafie vhodným vyšetřením. Pak už koronarografie (SKG). městech a jsou schopny ihned léčebný zákrok na koronárních CACS a sportovci Další skupinou, pro které by mohlo Pro pacienta představuje vyšetření tepnách - angioplastiku (PCI) být vyšetření CACS přínosem CACS minimální zátěž. Je to popřípadě s implantací stentu. jsou profesionální sportovci, neinvazivní vyšetření, nedochází Nelze však všem lidem s podezře- u kterých při vrcholné zátěži někdy k aplikaci kontrastní látky, před ním na ICHS provádět hned SKG. dochází k náhlým úmrtím. Mladší vyšetřením se pacient nemusí Je to invazivní vyšetření se všemi jedinci by měli mít kromě EKG podrobit žádné zvláštní přípravě. riziky invazivního vyšetření. Proto i echokardiografické vyšetření Pacientovi se připojí elektrody se snažíme diagnostikovat či k vyloučení srdečních vad, EKG, je požádán, aby zatajil dech vyloučit podezření na ICHS kardiomyopatií, abnormálních a vyšetření je u konce (celkem trvá neinvazivními vyšetřovacími hypertrofií atd. U jedinců nad minut). Výsledek je zpracován metodami. Je to ergometrie, let je již riziko koronární nemoci speciálním softwarem. Radiační která má svá omezení. Někteří a zátěžový test (ergometrie) zátěž je velmi malá. Podle pacienti nejsou schopni z různých u trénovaného maratónce nemusí některých autorů představuje důvodů dosáhnout vyšší tepové koronární nemoc odhalit. hodnotu radiace pozadí. frekvence, která je pro toto CACS s možností následné CT Hodnotu CACS nelze interpretovat vyšetření důležitá. U žen bývá zase koronarografie je také vhodná mechanicky, protože hlavním hodně falešně pozitivních metoda kontroly průchodnosti byvýsledků. faktorem ovlivňující hodnotu CACS Další metodou je passů. je věk a mužské pohlaví. Holterovská monitorace a detekce Byla publikována řada studií, které porovnávaly vyšetření CACS tzv. němé ischémie a pak zátě- žová ischemie myokardu na pra- covištích nukleární medicíny. Zde je omezená dostupnost tohoto vyšetření. Naše pracoviště patří k největším centrům Holterovské monitorace v ČR. K dispozici máme 21 Holterovských analyzátorů Proto metoda vyšetření Kalciového Score s možností následné CT koronarografie je velikým krokem vpřed. Zatím se provádí velmi Jsme rádi, že naše kardiologické centrum v Mediscan Group v Praze na Chodově od ledna 2010 provádí rutinně vyšetření kalciového skóre /CACS/ a zároveň zahajuje i program CT koronografií. V případě závažných nálezů vyžadujících invazivní intervenci zajišťujeme vyšetření a léčení ve spolupracujících kardiocentrech pražských fakultních nemocnic. omezeně v Praze jen v IKEM, Na Homolce a v poslední době i ve FNKV. MUDr. Stanislav Hrdlička, Doc. MUDr. Jana Málková MUDr. Lubica Oktábcová velmi nízké riziko nízké riziko zvýšení riziko vysoké riziko velmi vysoké riziko

5 OKNO DO EUROMEDICU 3 MR Avanto v DC Mediscan Praha - Chodov Zkvalitnění základního standardu Další slibně se rozvíjející novou Výrazně kvalitnější je zobrazení v neurologických indikacích je metodou našeho pracoviště je oblouku aorty a extrakraniálního jednoznačně patrné po prvních neinvazivní MR enteroklýza. První karotického řečiště. měsících provozu. Dokonalejší výsledky a navazující spolupráce rozlišovací schopnost a možnost s kolegy z gastroenterologických Vedle standardního vyšetření použití moderních sekvencí břišního úseku aorty a jeho větvi pracovišť ukazují, že se toto umožňuje preciznější zobrazení lze provádět i MR splenoportogra- vyšetření stane dalším ze patologických procesů Nemalou fii. standardů. výhodou je i zkrácení vyšetřovací- Výše uvedené výhody MR ho času. MR vyšetření pánevních orgánů angiografie se plně uplatní při je klasickou indikací. Přesto nové Trvalým standardem našeho provádění končetinových technologie dovolí podstatně pracoviště MR je ortopedická periferních angiografií diagnostika. Investice do detailnější zobrazení a výsledky Věříme, že se MR angiografie specializovaných, dedikovaných z provedených vyšetření jsou toho dostane do podvědomí jak cívek, se ukazuje jako velmi dokladem. indikujících lékařů, tak i pacientů PRVNÍ ZKUŠENOSTI přínosná. Ortopedická problemaa dostane se tak v indikacích na Vedle ženských pohlavních orgánů tika má tak velmi kvalitní, místo, které jí jednoznačně patří. dokonalé výstupy, které podle je v onkologickém screeningu V květnu loňského roku došlo prvních ohlasů našich kolegů, možnost vyšetření rekta a pánev- Naše očekávání, se postupně v Mediscanu Praha Chodov mají výrazně pozitivní dopad při ního dna, kterou opět umožňuje naplňují. k instalaci nového přístroje terapeutickém řešení v této nová, špičková technologie. Magnetické rezonance. Jedná se oblasti. Vyšetřovací komfort - zkrácení MR angiografie, která je pro tento vyšetřovacího času či snížená o Magnetom Avanto 1,5 T Výrazná je také změna kvality typu přístroje přímo předurčena hlučnost je pozitivně vnímán Siemens. v oblasti vyšetřování břicha jako kvalitní, neinvazivní metoda pacienty. Rychlý rozvoj technologie v této a břišních orgánů. MR se tak stává bez zátěže ionizačním zářením, je Významně se zkracují objednací oblasti a vzrůstající požadavky na špičkovou metodou v cílené dosud málo využívána. Není tomu doby, takže se nové pracoviště kvalitní, rychlou a šetrnou diagnostice celého spektra tak z důvodu nedostatečné stává flexibilním partnerem pro diagnostiku byly hlavním důvodem onemocnění. Standardní vyšetření kapacity pracoviště, ale vinou všechny spolupracující klinické modernizace pracoviště jater, sleziny i pankreatu tak malého zájmu o toto vyšetření. i ambulantní pracoviště. Magnetické rezonance. dostává novou kvalitativní V současné době jsme schopni dimenzi. Přitom neinvazivní MR diagnosti- Při výběru a kompletování reagovat bezprostředně na ka onemocnění cévního systému přístroje jsme vycházeli z dlouhoje vedle Doplerometrického MR vyšetřovacího spektra. Výrazně se zjednodušilo a požadavky na vyšetření z našeho letých praktických zkušeností. zkvalitnilo vyšetření žlučových cest Velkou roli také hrály nároky, které Tím se MRCP může stát na našem vyšetření metodou 1. volby MUDr. Jiří Bučil jsou v současné době kladeny na pracovišti neinvazivním předstuptento s jednoznačnou výhodou pro typ zobrazovací metody. něm ERCP. pacienta. CT Dentascan na Implantologickém sjezdu Loni v říjnu se konalo v golfovém klubu Konopiště LIV. zasedání Implantologického klubu ČR s mezinárodní účastí. Dr. Bučila a Dr. Oktábcové CT diagnostiku. Cílené dotazy technické vybavenosti, ale Dentascan rutinní vyšetřovací směřovaly jak na ekonomické neméně důležitý je i flexibilní metoda ve stomatologické praxi konsekvence vyšetření, tak i na přístup k indikujícím lékařům představuje tento málo využívaný kvalitu zobrazení. Otázky se týkaly a pacientům, který vytváří sofistikovaný program v základní i radiační zátěže a diagnostických předpoklady pro velmi dobrou technické rovině s praktickými výstupů. interdisciplinární spolupráci. náhledy na výslednou dokumenta- ci. Především pak rozebírá celkové indikační spektrum s ukázkami Ve všech těchto skutečnostech je v konkurenci dedikovaných MUDr. Lubica Oktábcová MUDr. Jiří Bučil diagnostického přínosu u kon- systémů, které jsou na tuto krétních patologických procesů. problematiku zaměřené, CT Následná diskuze potvrdila zájem Dentascan na předním místě. Není o kvalitní oromaxilofaciální to však jen záležitost dokonalé Vedle hlavního přednášejícího z Paříže Dr. Lue Gillota s přednáškou Nové přístupy k analýze anatomických rizik v maxile a mandibule vzbudila zaslouženou pozornost i prezentace nové metody, která se úspěšně rozvíjí na našem pracovišti CT. Přednáška

6 4 OKNO DO EUROMEDICU Nové CT v Mediscanu Od ledna 2010 jsme opět podstatně zmodernizovali své CT pracoviště v Mediscanu v Praze 4 - Chodově. Každý rok pořizujeme nový přístroj s modernějšími technologiemi a novými SW. Naším cílem je poskytnout pacientům i odesílajícím lékařům špičkovou kvalitu vyšetření podle posledních trendů vývoje v radiologii. Novinky na CT pracovišti od ledna 2010 jsou: Snížení radiace oproti jiným standardním přístrojům až o 50% Nový kardiologický program Upgrade stomatologického modulu Dentascan Upgrade virtuální kolonoskopie Upgrade CT angiografie Vyšetření kalciového skóre věnčitých tepen /CACS/ Nový pneumologický program Thorax VCAR : umí vyjádřit úbytek funkčního plicního parenchymu v jednotlivých lalocích NEVYSTAVUJTE SVÉ PACIENTY ZBYTEČNĚ VELKÉ RADIAČNÍ ZÁTĚŽI! ZVOLTE PRO JEJICH VYŠETŘENÍ NAŠI NOVOU MODERNÍ A VELMI ŠETRNOU TECHNOLOGII ASIR! PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Jméno: Ludmila Červenková telefon:

7 OKNO DO EUROMEDICU 5 PŘEDSTAVUJEME... DALŠÍ LABORATOŘE EUROMEDICU ČR V září 2008 převzal EUROMEDIC společnost BioCyt, v.o.s., která se tak stala součástí velké mezinárodní skupiny EUROMEDIC INTERNATIONAL.! Mikroskopický a chemický rozbor moči! Nádorové markery pro diagnostiku a monitorování určitých typů rakoviny (PSA pro Společnost BioCyt vznikla v červenci rakovinu prostaty, CA153 pro 1993 v Brně jako nové nestátní rakovinu prsu a CA 19-9 pro zdravotnické zařízení, které rakovinu tlustého střeva) poskytuje kompletní diagnostický servis v oboru patologie (biopsie, Společnost Euromedic se snaží cytologie, pitvy), a je tedy nejstarší reagovat nejen na potřeby nestátní patologickou laboratoří na praktických lékařů a ambulantních Moravě a druhou nejstarší v České specialistů v rámci ambulantní péče, republice. ale i maximálně vycházet vstříc Za dobu existence společnosti bylo požadavkům pacientů, a proto vedle vyhodnoceno více než 260 tisíc neustálého zkvalitňování a rozšiřov- bioptických vzorků, přes 160 tisíc ání poskytované péče seznamuje cytologií a téměř 3 tisíce sekčních naše partnery pravidelně vyšetření. s novinkami v našem zařízení. stěrů z děložního čípku. V její náplni Euromedic a spadají pod společnost Dnes je Biocyt moderní patologicjsou cytologická vyšetření štítné MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratoře jsou vybaveny přístroji kou laboratoří poskytující kompletní i mléčné žlázy a pneumocytologie. a automatickými analyzátory bioptický servis všech orgánů a tkání Díky svým odběrovým místům předních světových výrobců včetně speciálních metod a Výsledky gynekocytologických a strategicky umístěným laborato- (Abbott, Behnk, Diasys, Eppendorf, imunohistochemie, mikroskopická vyšetření jsou jednotlivým řím nabízejí laboratoře široký záběr vyšetření endoskopických vzorků, gynekologickým ambulancím prováděných vyšetření od klinické Instrumentation Laboratory, Iris, jakož i cytologická a tenkojehlová rozesílány během několika dnů biochemie, přes hematologii, Arkray, Olympus, Roche, Siemens, vyšetření, a to zejména bronchopul- v papírové formě a elektronicky. imunologii, až po genetiku, včetně Shenzhen Mindray BME, Tosoh). monální, štítné žlázy a tělních HistoCyt s.r.o. poskytuje standardní kompletního diagnostického servisu Laboratoře jsou jedním z refetekutin. Ve spolupráci s další novou služby na úseku histologických v oboru patologie (provádí jak akvizicí Euromedicu, laboratoří renčních pracovišť firmy Siemens vyšetření. V roce 2008 zde bylo bioptická tak cytologická vyšetření HistoCyt v Čáslavi se pak podílí na Helthcare diagnostics a pracovníci provedeno okolo šesti tisíc biopsií. a pitvy). screeningových vyšetřeních laboratoře se pravidelně podílejí na U nekomplikovaných případů karcinomu děložního čípku. Pracoviště se zabývá vyšetřováním expeduje laboratoř na oddělení školeních a seminářích pořádaných biochemických a hematologických Výsledky běžných bioptických nemocnic či konkrétním lékařům firmou Siemens pro odbornou vyšetření jsou k dispozici do 48 výsledky vyšetření třetí den od parametrů v biologických materiá- veřejnost. hodin. Svoz vzorků na území okresů příjmu vzorků do laboratoře, lech. Rutinní klinické testy zahrnují Laboratoře také dlouhodobě Brno-město a Brno-venkov zajišťuje u statimových vyšetření druhý den, veškerá měření prováděná při spolupracují při klinických studiích vlastní dopravní služba. Rychlou výjimečně po domluvě i v den základních analýzách metabolických distribuci výsledků do vzdálenějších odběru excize po jejím včasném a vitálních funkcí orgánů v těle a testování nových výrobků pro destinací umožňuje internet, transportu do laboratoře. a patří k nim mimo jiné: biochemickou diagnostiku. Výsledky klasickými y, nebo nově této spolupráce jsou publikovány U diagnosticky složitějších a tudíž! Hematologie (krevní obraz či elektronickou zabezpečenou časově náročnějších případů, které koagulační testy) v odborných časopisech (Klinická komunikací. vyžadují rozšířenou škálu vyšetřova- biochemie a metabolismus, FONS,! Chemické rozbory (hladina HistoCyt s.r.o. cích metod či druhé čtení (např. Clinical Chemistry). - člen skupiny Euromedic u maligních lymfomů), dostává cukru v krvi, lipidický profil, Dnes poliklinika poskytuje služby klinický lékař předběžnou, převážně obsah železa v krvi, cholesterol) Laboratoř HistoCyt s.r.o. má telefonickou informaci. praktických lékařů a specialistů pro! dvaadvacetiletou zkušenost Endokrinologické testy (funkce spádové území čítající několik set s cytologickým screeningem Laboratoř je schopna v případě štítné žlázy nebo hladina tisíc obyvatel. V roce 2008 bylo karcinomu čípku děložního, který zájmu klinických lékařů zajistit pohlavních hormonů) v laboratořích vyšetřeno více než prováděly cytologické laborantky vlastními prostředky svoz vzorků k! Imunologické testy (diagnostika pacientů. s mnohaletou praxí již v době, kdy histologickému či cytologickému infekčních či autoimunních tento typ vyšetření nebyl zdaleka vyšetření a výsledky kromě papírové Výsledky běžných vyšetření jsou onemocnění) tak rozšířený. HistoCyt je zařazen formy zasílat i elektronickou poštou. k dispozici díky elektronicky Ministerstvem zdravotnictví ČR do EUROMEDIC- OKBH BUDĚJOVICKÁ! Mikrobiologické testy (kultury zabezpečené komunikaci v týž den. screenigového programu. v tělních tekutinách, citlivost na Původní laboratoře vzniklé fúzí Svoz vzorků a rozvoz výsledků, antibiotika) V roce 2008 provedla laboratoř společností Centromed a DTC do včetně zásobování odběrovým HistoCyt s.r.o. více než 35 tisíc společnosti Medicon byly od! Cytologie (testy PAP pro stěry materiálem zajišťujeme vlastními cytologických vyšetření, převážně začleněny do skupiny z děložního čípku) prostředky.

8 6 OKNO DO EUROMEDICU MAGNETICKÁ REZONANCE V MEDISCANU PRAHA 4 - CHODOV Přehled indikací k vyšetření MR 3. Urogenitální ústrojí Ledviny a nadledviny rekonverze, mnohočetný myelom, meta atd. 1.Centrální nervová soustava cysty, záněty, abscesy. Celé indikační spektrum tu procesů Mozek - MRI (Magnetic Resonance Hemangiomy, fokální nodulární nadledvin adenom, karcinom, 6. Angiologie Imaging) hyperplazie, adenomy - feochromocytom, meta, Neinvazivní, šetrná, s významným Suveréní metoda v celém spektru doporučený algoritmus 1. sono, myelolipom, ganglioneurom atd. diagnostickým přínosem onemocnění mozku od onemocněalgoritmu 2. CT, 3. MR Ledviny v diagnostickém doporučovaná jako metoda 1. volby ní vrozeně vývojových, přes cévně Hepatocelulární ca, Cholangiovývojová sono a CT - vrozená v diagnostických angiografiích ischemické, zánětlivé, demyelini- karcinom, Meta diseminace onemocnění, abscesy, spolu s duplexní sonografií zační, toxické, virové, po diagnosti- metody CT a MR se doplňují při benigní i maligní tumory. MR Není nutná příprava. ku demencí a tumorů. Vaskulární diagnostických rozpacích. urografie. MRA ( Magnetic Rezonance onemocnění - kavernomy, venozní Tromboza v. portae určení příčiny Retroperitoneum lymfadenopatie, Angiography) bez použití kontrastní angiomy, AV zkraty. Hydrocefaly a možnost provedení neinvazivní tu procesy, záněty. látky v diagnostice arteriálních s možností hodnocení průtoku splenoportografie Prostata tumory prostaty struktur mozku a extrakraniálního mokovody. Kryptorchismus zobrazení karotického řečiště (oblouk aorty MRCP - (Magentic Rezonance a hodnocení nesestouplých varlat a odstupy nejsou zachycené) MRAG (Magnetic Resonance Cholangiopancreaticography) Penis ruptury kavernozních těles v indikacích stenozy, uzávěry Angiography) aneuryzmata disekce (v kombinaci Neinvazivní zobrazení vývodných nepoužívá kontrastní látku s MRI) cest žlučových a pankreatických bez Nevhodné pro akutní záněty zobrazení buď arteriálního řečiště MR venozní angiografie bez použití použití kontrastní látky a traumata ledvin nebo venozních splavů - indikace k. l. v indikacích tromboz Primární sklerozující cholangoitis! mozková aneuryzmata, stenozy, či 4. Gynekologie mozkových splavů, jugulárních žil, sono i CT nepřínosné. uzávěry mozkových tepen. pánevních žil (v kombinaci s MRI) Suveréní metoda v zobrazovací Trombozy splavů. Caroliho syndrom, cysty diagnostice gynekologických MRI není indikovaná u akutních choledochu, tumorů v celém rozsahu CE MRA (Contrast Enhancement traumat mozku kromě specifických choledochokely.obstrukce maligních- ca cervicis uteri, ca Magnetic Resonance Angiography) - indikací např. - difuzní axonální žlučových či pankreatických cest corporis uteri, ca ovarii, benigních- s i. v. podáním bolu kontrastní látky postižení po předchozím CT tumorem, konkrementem atd. cysty, leimyomy, adenomyoza, Diagnostika angiopatií, stenoz, Vedle sonografie jediná neinvazivní pseudotumorů endometrioza! uzávěrů, aneuryzmat, disekcí Páteř - MRI metoda ke zobrazení žlučových Významně přínosná v hodnocení cévního řečiště v rozsahu Jediná zobrazovací metoda pro cest. vrozených vývojových anomalií extrakraniálního karotického řečiště zobrazení procesů míchy, Pankreas dělohy a pochvy. včetně oblouku aorty. Aorty hrudní. extramedulárních resp. Vrozené vývojové anomalie Dynamická MRCG (MR Aorty břišní s odstupy viscerálních extradurálních onemocnění cystografie) tepen (vazorenografie). Periferní pancreas divisum dynamické tumory, záněty, abscesy, cysty, angiografie v celém rozsahu až do Cystické tumory benigní hodnocení struktur pánevního dna vrozená vývojová onemocnění úrovně hlezen a nohou. cystadenomy, maligní cystadenoca prolaps vaginální klenby či dělohy, meninkokély. Dominantní Splenoportografie se zobrazením Adenokarcinomy, neuroendokrinní cystokéla, enterokéla, rektokéla diagnostika u výhřezů kolaterálního řečiště při trombo- meziobratlových plotének. Vysoce tu insulinomy, gastrinomy, 5. Muskuloskeletální systém zách v. portae. senzitvní v zobrazení dřeňových karcinoidy Dokonalá metoda v zobrazení infiltrací obratlových těl MRI nevýtěžné u akutních a hodnocení kloubů a jejich 7. Oftalmologie a ORL mnohočetného myelomu a dalších pankreatitid, není metodou vazivového aparátu, skeletu Patologické proces intra i extra- procesů např. spondylodiscitid 1. volby u chron. pancreatitid. a kostní dřeně. okulární záněty (s možností a epidurálních abscesů. hodnocení postižení n. opticus), MR ramene, lokte, zápěstí, ruky, Významný přínos u traumat míchy Tenké střevo (MR enteroklýza) tumory, endokrinopatie. i páteře včetně časné diagnostiky kolene, hlezna a nohy je možné Neinvazivní, šetrná diagnostika Výhodou je detailní zobrazení šíření dřeňových kontuzí a traumatických pouze separátně M. Crohn, nespecifických zánětů, patologického procesu nitrolebně postižení plotének MR temporomandibulárních colitis a komplikací zánětlivů s postižením mozkových plen či kloubů, kyčlí a SI skloubení procesů. dalších nitrolebních struktur. Nepřínosná pro detailní hodnocení bilaterálně traumat skeletu především oblouků MR svalových skupin se provádí MR tlustého střeva ORL diagnostika - indikována a výběžků cíleně. Není přínosné, diagnostika je v rozsahu onemocnění struktur Indikační spektrum traumatické paranasálních dutin, naso jenom omezená při MR enteroklýze 2. Gastroenterologie - MRI a posttraumatické změny vazů, a oropharyngu zde v úzké Vyžaduje cílené zaměření na chrupavek a doprovodného součinnosti s CT (metoda 1. volby), jednotlivé orgány vzhledem k MR rekta a MR perianálních skeletu. které umožní podrobné hodnocení odlišnému vyšetřovacímu přístupu. struktur Záněty, aseptické nekrozy, změn doprovodného skeletu. Játra a slezina - významný diagnostický přínos pozánětlivé změny, osteonekrozy, Diagnostika difuzních lézí - v diagnostice a šíření karcinomu tumory. Postižení synovie. Výtěžné jsou pro diagnostiku hemochromatoza, hemosideroza. rekta. Systémová onemocnění např. slinných žláz, patologií jazyka Cirrhoza, steatoza podobná Neinvazivní a šetrná metoda revmatoidní artritis, spondylaritis a spodiny ústní hypopharyngu. výtěžnost při zobrazení CT v zobrazení perianálních píštělí či diagnostika aktivitiy. Primární tu krku glomus Diagnostika fokálních lézí benigní abscesů! Dřeňové procesy konverze či caroticus, uzlinové procesy krku.

9 OKNO DO EUROMEDICU 7 Novinky v indikačních limitacích pro léčbu osteoporózy leden 2010 Na přelomu roku 2009/10 došlo k úpravám indikací pro podání některých léků používaných pro léčbu osteoporozy. Protože podmínky používání některých léků, resp. podmínky úhrady od pojišťoven, určují praktickou možnost používat některé z těchto léků, připravili jsme následující tabulku. NÁZEV CESTA SÍLA INDIKAČNÍ OMEZENÍ EVISTA POR 60MG Raloxifen předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. FORSTEO SDR 250RG/ML Teriparatid je předepisován po schválení Indikační komisí v léčbě: 1) žen s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající a spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T - skóre bederní páteře menší než -3,0 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze. 2) žen a mužů léčených glukokortikoidy v denní dávce odpovídající 5 mg nebo více prednisonu po dobu nejméně 6 měsíců, pokud mají T - skóre v oblasti bederní páteře menší než -2,5 SD. 3) mužů s osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající, spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T - skóre v oblasti bederní páteře menší než -3,0 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze. PREOTACT 100 MCG SDR 1.4MG/ML MIACALCIC NASAL 200 NAS 200UT/DÁV Parathormon je předepisován po schválení Indikační komisí. Parathormon je indikován u pacientek s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající a spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T skóre lumbální páteře menší než 3,0 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze. Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, revmatolog, gynekolog a endokrinolog u osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii. Po 3 měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců. FOSAVANCE 70 MG 1X TÝDNĚ RISENDROS 1X TÝDNĚ BONVIVA 1X MĚSÍČNĚ POR 70MG Kyselinu alendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. BONVIVA 3 MG/3 ML IVN 1MG/ML Kyselinu ibandronovou, parenterální s obsahem léčivé látky 3mg v 1 předplněné stříkačce předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u pacientů s postmenopauzální osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou při nemožnosti léčby perorálními bisfosfonáty (závažná onemocnění gastrointestinálního traktu, malabsorbce, neschopnost setrvat ve vzpřímené poloze). Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. ACLASTA 5 MG IVN 0.05MG/ML Kyselinu zolendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog nebo gynekolog v terapii: 1) osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotické patologické zlomeniny při nemožnosti léčby perorálními bisfosfonáty (závažná onemocnění gastrointestinálního traktu, malabsorbce, neschopnost setrvat ve vzpřímené poloze). Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. 2) osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy prokázané celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -1,5 SD) u postmenopauzálních žen a mužů se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin. Léčba je dlouhodobá, trvá obvykle jeden rok. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty. 3) Pagetovy kostní choroby. PROTELOS 2 G POR 2GM/SÁČ Stroncium ranelát předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog a gynekolog u nemocných s osteoporosou prokázanou metodou dvoufotonové kostní denzitometrie (T - skore méně než -2,5 na standardních měřených místech - bederní páteř, proximální femur, event.předloktí): a) při osteoporotocké fraktuře nebo b) při kontraindikaci bisfosfonátů nebo raloxifenu nebo c) při nesnášenlivosti jiných antiresorpčních léčiv nebo při projevech závažných nežádoucích účinků na této léčbě. Léčba delší než 2 roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní denzity. Kromě již dříve užívaných V Osteocentru DC MEDISCAN- Osteocentra a pacienta k nám objednání na denzitometrické perorálních bisfosfonátů, které se Euromedic máme k dispozici objednat. vyšetření v našem centru. užívají u nás již řadu let (alendro- kompletní škálu léků pro léčbu Podmínkou této léčby je ale Vzhledem k provozu kostní nát- Fosamax,Fosavance či řada osteoporozy, Osteocnetrum DC schopnost pacienta dostavit se denzitometrie je generických aledronátů, risendro- MEDISCAN-Euromedic je zařazen k nám na vyšetření včetně odběrů možné najít vhodný čas i pro nát-risendros, ibandronát- do seznamu Center pro zvlášť v laboratoři našeho Osteocentra pacienty přijíždějící ze vzdáleněj- Bonviva) byla nově stanovena nákladnou terapii deriváty PTH. (odběry prováděny každý den do ších lokalit či s doprovodem rodiny. úhrada pro parenterálně Pokud zjistíte, že vaše pacientka či 10 hodin). Pro tyto pacienty může být podávané bisfosfonáty (Bonviva pacient netoleruje běžnou p. o. DC MEDISCAN-Euromedic patří zajímavá i snadná dopravní i.v. injekce 1x za 3 měsíce, Aclasta medikaci či z hlediska podávané mezi největší denzitometrická i.v.1x ročně infuze) a deriváty PTH dostupnost - bezprostřední systémové kortikoterapie (nové pracoviště vzhledem k počtu (Forsteo, Preotact). blízkost metra (stanice metra indikace pro i. v. zolendronát či vyšetřených pacientů nejen v ČR, ale i v Evropě, s kontrolou kvality Chodov), u velkého nákupního Nově došlo k začlenění těchto léků teriparatid) by byla vhodná léčba přístrojů prováděnou i specializopod ZÚLP, což pro běžné ambulan- těmito ZÚLP preparáty (a pacient centra, s dostatečným parkoviš- ce může komplikovat proces splní DXA kriteria pro tuto indikaci vanými zahraničními organizacemi. těm. preskripce a úhrady, s velmi jako nezbytnou podmínku), Pro vás i vaše pacienty nabízíme MUDr. Petr Kasalický, CSc. omezenou praktickou dostupností. můžete se obrátit na lékaře našeho velmi krátké lhůty (do týdne) pro vedoucí lékař Osteocentra

10 8 OKNO DO EUROMEDICU CESTOVNÍ MEDICÍNA V MEDISCANU V posledním desetiletí zažívá Česká republika nebývalý nárůst zájmu občanů o cesty do zahraničí. V současné době vyjíždějí na nejrůznější zahraniční cesty tisíce lidí a jejich cílovými destinacemi jsou mnohdy exotické kraje, často i s velmi vysokým zdravotním rizikem. očkovacího centra. Očkovací a subtropických krajů - hygienickou úrovní doporučujecentrum je mezinárodně i poradenskou službu, která je me očkování proti hepatitidě A akreditovaným pracovištěm, v plné míře informuje o a B, břišnímu tyfu, poliomyeliti- vedeným na seznamu WHO, zdravotních rizicích, která je dě a popřípadě záškrtu splňujícím požadavky mohou na cestě a při jejich a tetanu, vzteklině, meningitidě Mezinárodních zdravotnických pobytu v exotické cizině potkat. a japonské encephalitidě. Toto předpisů, které umožňuje očkování rutinně provádíme Naše klienty podrobně poučíme aplikaci preventivních vakcín, u těch, kteří jsou pro aktivní u výskytu některých chorob ve schválených WHO, sledování imunizaci vhodní. vybraném teritoriu očkovaných pacientů a v neposl- Kromě doporučených očkování ední řadě i vystavování běžných (parazitární choroby typu je v některých destinacích určité a především mezinárodních amebiáz, lambilí, schistozomóz, očkování před vstupem povinné očkovacích průkazů s celosvěto- a jiných tkáňových helmintóz, týká se to zejména očkování vou platností. virových a bakterielních proti žluté zimnici. Některé chorob), stejně tak jako i o pre- Posouzení celkového zdravotní- státy vyžadují při epidemiích venci proti těmto nepříjemným Na cesty za exotikou, poznáním ho stavu budoucího cestovatele v sousedních zemích i očkování a dobrodružstvím se vydávají proti choleře. I tato očkování lidé nejrůznějších věkových svým klientům nabízíme, včetně kategorií, od malých dětí až po vystavení mezinárodního seniory, s nejrůznějšími očkovacího průkazu. primárními zdravotními Neméně důležitá je i lékařská obtížemi. prohlídka a laboratorní Lékařský obor, který se zabývá vyšetření po návratu ze zdravotní problematikou zahraničí z oblastí zvýšeného cestování, je cestovní medicína, rizika infekčních a parazitárních která je širokým interdisciplináronemocnění nemocí. Některá importovaná ním oborem. mohou i delší dobu probíhat bez výraznějších Úkolem cestovní medicíny je klinických příznaků a jejich nejen budoucí cestovatele včasné odhalení a léčení je všech věkových skupin výraznou pomocí pacientovi. dostatečně informovat o zdravotních rizicích, která je Činnost tohoto pracoviště je mohou na jejich cestách potkat, široká a poskytuje kromě ale především je ze zdravotního interního a laboratorního hlediska dobře na cestu je primární péčí, která je a zdraví ohrožujícím onemocně- vyšetření i celou řadu dalších připravit klientům našeho centra v rámci ních. vyšetření v rámci interdiscipli- přípravy před cestou poskytová- Nedílnou součástí je i náležité nární spolupráce. Ambulance cestovní medicíny na. Takováto příprava by měla vznikla ve zdravotnickém poučení o riziku tolik rozšířené Je samozřejmostí, že očkovací být samozřejmostí pro všechny, zařízení Mediscan Group s.r.o. malárie a o prevenci proti centrum poskytuje kromě kteří se chystají na cestu v průběhu roku tomuto život ohrožujícímu prevence cizokrajných chorob zejména do oblastí tropů a onemocnění. i očkování proti onemocněním, O činnost tohoto pracoviště se subtropů, zvláště pak pro ty, Samozřejmostí je i náležité běžným v našich krajích stará MUDr Marie Svobodová, kteří se léčí pro nějakou poučení cestovatele o pravichorobu. Pečlivé vyšetření (chřipka, klíšťová encefalitida, lékařka s mnohaletou praxí na dlech chování se v ohrožených meningokoková meningitida, Klinice geografické medicíny zdravotního stavu před oblastech. Pečlivé dodržování tetanus). 3. lékařské fakulty Karlovy plánovaným pobytem má univerzity v Praze a praktickými obrovský preventivní význam jasných pravidel zcela jistě Vzrůstající počty našich klientů zkušenostmi s péčí o pracovníky a může výrazně pomoci výrazně sníží možnost případné potvrzují, že spokojenost našich vojenských misí v oblastech vyhnout se případným nákazy a vzniku onemocnění. pacientů s poskytovanou péčí Iráku, Afganistánu a mnoha zdravotním následkům, často až Klienta seznamujeme i a servisem je vysoká. dalších zemí celého světa, které s fatálním koncem. s možností očkování, jak V neposlední řadě k tomu získala při svém několikaletém Kromě celkového interního povinného tak doporučeného, přispívá individuální, pečlivý působení v Ústřední vojenské vyšetření provádíme pro proti nejrůznějším chorobám a laskavý přístup našich nemocnici v Praze. cestovatele ale i pro pracovníočkuje nejen dospělé, ale i děti. tropů a subtropů. Naše centrum pracovníků. V krátké době po svém vzniku ky firem, kteří jsou vysláni na získalo pracoviště statut zahraniční misi do tropických Před cestou do států s nízkou MUDr. Marie Svobodová

11 OKNO DO EUROMEDICU 9 Co znamená, když zdravotnická laboratoř je akreditovaná? V poslední době je kladen velký důraz na průkaz kvality ve zdravotnictví. To se týká i zdravotnických laboratoří. kvality se jedná o speciálně připravené Akreditované jsou zejména pracoviště Proces akreditace nekončí auditem (program, ve kterém se v laboratoři kontrolní vzorky, kde nejsou uvedeny Státního zdravotního ústavu (většinou ČIA a udělením Osvědčení, daleko evidují požadavky lékařů a výsledky předem jejich hodnoty. Laboratoř si tzv. referenční laboratoře), některá důležitější je udržet tento systém vyšetření) musí umět umožnit tyto vzorky kupuje a vyhodnocení laboratorní pracoviště fakultních funkční a dlouhodobě působit na takovéto podepisování výsledků jen anonymně provádí určený externí nemocnic a rovněž některé privátní proces neustálého zlepšování poskyto- určeným vysokoškolákům. V praxi to odborník. Laboratoř pak obdrží laboratoře. vaných laboratorních služeb. K tomu je znamenalo, že jsme museli původní v případě úspěšných stanovení v laboratoři vytvořena systémově řada EUROMEDIC samozřejmě chce patřit informační systém nahradit novým certifikát o úspěšnosti daného opatření včetně tzv. interních auditů, mezi přední pracoviště v republice systémem, což jsme uskutečnili v létě vyšetření. kde pravidelně určení kvalifikovaní a proto usiluje, aby i jeho laboratoře roku Každý, kdo je jen trochu pracovníci přezkoumávají jednotlivé Kvalitativně naprosto vyšší úrovní je mohly prokázat nejvyšší kvalitu obeznámen s prací v laboratoři, ví, prvky systému. zavést v laboratoři systém řízení laboratorních vyšetření. V současné že takováto změna programu je jakosti podle mezinárodní normy ISO době mají (od počátku roku 2008) hotovým zemětřesením. Jednak musí -pacakreditaci jen laboratoře společnosti IMUNO s.r.o., které mají sídlo v Jirkově, ale byla zahájena příprava na akreditaci i u ostatních laboratorních pracovišť EUROMEDICu (Laboratoř MUDr. Dana Šináglová s.r.o., pracoviště Chodov, nově koupená laboratoř OKBH Budějovická dříve to byla laboratoř Centromedu, resp. později Mediconu a.s., Histocyt Čáslav, Biocyt Brno). být zaručeno, že archiv výsledků se řádně převede do nového systému, laborantky se musí naučit nový program a umět s ním pracovat, analyzátory se musí znovu přeprogra- movat, aby uměly komunikovat s novým systémem, atd. A to vše za pochodu bez přerušení provozu laboratoře. S ohledem na skutečnost, že v rámci IMUNO s.r.o. působí laboratoře na V IMUNO s.r.o. předcházelo akreditaci různých místech (v Jirkově, Žatci, zavedení systému řízení jakosti podle Lounech, Mostě, Podbořanech a ve normy ISO 9001 již v roce 2001 s tím, Vejprtech a začleněny jsou i odběrové že tento systém byl postupně rozšířen místnosti v celém regionu), bylo velmi na všechny laboratorní obory obtížné zajistit, aby důležitá dokumenzavedené v IMUNO s.r.o. (klinická tace, která musí být řízená tedy biochemie, hematologie, lékařská udržovaná, byla neustále dostupná na mikrobiologie, imunologie a alergolo- všech pracovištích v aktuální verzi. gie, nukleární medicína). Příprava na K tomu velmi přispělo zavedení akreditaci podle ISO byla elektronické formy dokumentace, kdy 15189, která je speciálně určena pro zahájena počátkem roku Určitě naprostá většina dokumentace je zdravotnické laboratoře. Plnění přínosem byla již několikaletá zkuše- dostupná z jednoho místa na serveru požadavků normy ověřuje nezávislý nost se zavedeným systémem dle společnosti. V tomto směru zřejmě V ČR existuje několik odborných akreditační orgán, v případě České normy ISO Přesto norma ISO patříme mezi špičková pracoviště společností pod Českou lékařskou republiky je to ČIA (Český institut pro jde mnohem více do hloubky v republice, protože se setkáváme společností JEP, které předepisují akreditace). Na základě úspěšného a v řadě případů bylo nutno s tím, že i pracovníci jiných laboratoří požadavky na personální a technické auditu vydává Osvědčení o akreditaci prohloubit různá opatření. Manažeři mají zájem se u nás seznámit s vybavení laboratoří v jednotlivých dané laboratoře, které se vydává na jakosti i metrolog museli být znovu takovýmto systémem řízení dokumenodbornostech např. klinická bio- období 3 let, přičemž každý rok se proškolení podle normy ISO tace. chemie, hematologie, lékařská provádí pravidelný reaudit. Posuzování Musela být přepracována příručka mikrobiologie, imunologie, nukleární na místě provádí jednak systémoví jakosti i Laboratorní příručka. Velmi důležité je, aby se se zavedeným medicína atd. Jsou stanoveny kvalifi- specialisté ČIA, kteří posuzují v celém Přepracovány byly i jednotlivé systémem řízení jakosti sžili všichni kační požadavky a minimální úvazky, rozsahu plnění požadavků normy ISO standardní operační postupy. Byly pracovníci laboratoře, tedy nejen případně časová dostupnost pracov a dále špičkoví odborníci doplněny verifikace jednotlivých vysokoškoláci a zdravotní laborantky, níků. Obdobně jsou stanoveny v daném laboratorním oboru, kteří postupů, což znamená, že podle ale i ostatní pracovníci, včetně např. i požadavky na technické vybavení posuzují provádění jednotlivých předepsané metodologie byly řidičů, kteří sváží vzorky z jednotlivých laboratoří. Plnění těchto požadavků laboratorních vyšetření. Pozornost je opakovaně měřeny výsledky laboraambulancí a z odběrových místností. kontroluje jednak zdravotnický odbor přitom věnována jak preanalytické fázi torních vyšetření za určitých podmíprověrka, kdy si posuzovatelé vyberou Při auditech se provádí tzv. vertikální příslušného krajského úřadu (zpravidla vyšetření, zahrnující i odběr a pří- nek, výsledky byly statisticky zhodnokonkrétní žádanku nějakého lékaře jen jednorázově při registraci zdr- padnou přepravu vzorku, tak vlastní ceny a byly stanoveny tzv. nejistoty votnického zařízení) a dále zdravotní analytickou část vyšetření včetně měření, tedy byla určena chyba, a velmi podrobně projdou celý sled pojišťovny při uzavírání smluv se posouzení zvolené metody vyšetření, s jakou je potřeba počítat při interprevčetně kvalifikace odběrové sestry, operací počínaje odběrem krve, zdravotnickým zařízením případně při včetně plnění kvalifikačních požadavků taci výsledku vyšetření. kontrolách revizních lékařů na na personál (laborantky i vysokoškolá- zpracováním v laboratoři až po pracovišti. ky), použité přístroje včetně jejich Protože v IMUNO s.r.o. působí řada nahlášení výsledku lékaři. Přitom jsou pravidelné kontroly a údržby, prová- lékařů a dalších kvalifikovaných zpovídání jednotliví pracovníci, kteří K naprosto běžným a zavedeným dění verifikací metod, atd. Pozornost vysokoškoláků-analytiků a každý z nich se podílí na zpracování vzorku a na opatřením pro dodržování kvality je věnována i postanalytické části, má kvalifikaci pro určitou skupinu laboratorním vyšetření. V laboratoři laboratorních vyšetření patří systémy tedy tomu, jak jsou komentovány laboratorních vyšetření, je podle musí být dohledatelné, kdo a v kterém interní a externí kontroly kvality. výsledky, jak je prováděna jejich požadavků normy ISO nutno okamžiku prováděl jakoukoliv dílčí U interní kontroly kvality vkládá distribuce. přesně vymezit a následně mít operaci se vzorkem. To se týká laboratorní pracovník vzorky možnost i doložit, že daný vysoko- i zapsání požadavku ze žádanky do o známých hodnotách mezi pacientské V současné době se v ČR jen cca 4% školák podepsal výsledek laborator- laboratorního informačního systému, vzorky a pravidelně tak hodnotí, zda zdravotnických laboratoří může ního vyšetření, ke kterému má zapsání a kontroly výsledku, uvolnění výsledky měření kontrolních vzorků vykázat platným Osvědčením o akre- požadovanou kvalifikaci. To znamená výsledku pro tisk, atd. jsou správné. U externí kontroly ditaci podle normy ISO laboratorní informační systém

12 10 OKNO DO EUROMEDICU Elektronická komunikace s našimi laboratořemi, radiologií a ambulantními specialisty EUROMEDIC LABORATOŘE AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ MEDISCAN GROUP PRAHA RDG MEDISCAN GROUP PRAHA OKBH Budějovická Praha MUDr. Dana Šináglová Praha Patologie HistoCyt Čáslav Patologie BioCyt Brno Screening karcinomu děložního čípku IMUNO Jirkov Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum Endokrinologie Nefrologie Interna Neurologie Angiologie Dermatologie Mamologie MR CT USG Denzitometrie Mamografie Elektronický přenos dat do vašeho systému Výhody? RYCHLOST SPOLEHLIVOST POHODLÍ (UŽIVATELSKÝ KOMFORT) ÚSPORA VAŠÍ PRÁCE Vaše pracoviště přímý přenos do databáze pacienta PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Jméno: Monika Veberová telefon:

13 OKNO DO EUROMEDICU 11 AKTUALITA - GOTICKOU SOCHU ZKOUMALO CT Nedávno na našem pracovišti v Mediscanu proběhlo CT vyšetření dřevěné sochy původem pravděpodobně ze 14. století. Šlo o kostelní madonku s jezulátkem z oblasti u Loukova u Semil. Vyšetření bylo součástí dendrochronologické metody pro určování vlastností dřeva. Tímto způsobem lze zobrazovat i kovové součásti, které nejsou na první pohled patrné (pod vrstvou barvy apod.). Výsledky vyšetření budou pomáhat při restaurátorských pracech, které se budou na soše provádět. Jakub Pečený vedoucí radiologický asistent CT

14 12 OKNO DO EUROMEDICU Neztrácejte čas domlouváním konzilií a vyšetření u různých poskytovatelů U NÁS MÁTE VŠE POD JEDNOU STŘECHOU LABORATOŘE AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ MEDISCAN GROUP PRAHA RDG MEDISCAN GROUP PRAHA OKBH Budějovická Praha MUDr. Dana Šináglová Praha Patologie HistoCyt Čáslav Patologie BioCyt Brno Screening karcinomu děložního čípku IMUNO Jirkov Centrum neinvazivní kardiologie Osteocentrum Endokrinologie Nefrologie Interna Neurologie Angiologie Dermatologie Mamologie MR CT USG Denzitometrie Mamografie PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Jméno: Monika Veberová telefon: Euromedic Česká republika s.r.o., Na Příkopě 15/583 B, Praha 1, , tel.: , Mediscan, Šustova 1930, Praha 4 - Chodov, tel , MUDr.Dana Šináglová s.r.o., Šustova 1930, Praha 4 - Chodov Grafická úprava a DTP: Roman Paroubek - EduSoft, Praha 3, tisk: Tiskárna František Matěna, Police nad Metují

15 -50% -50% -50% -50% SNÍŽENÍ RADIACE AŽ O 50% U CT V MEDISCAN GROUP V PRAZE - CHODOVĚ MEDISCAN GROUP ŠUSTOVA 1930 PRAHA 4 - CHODOV Objednávky telefonicky: tel.: ON-LINE objednávky:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA ADC SANATORIUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ADC SANATORIUM OBSAH: 1. Stručná historie zařízení. 2 1.1. Plány dalšího rozvoje..4 1.2. Pracovníci Sanatoria... 4 1.3. Prostorové vybavení...7 1.4. Prováděné výkony..

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více