Praktické lékárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické lékárenství"

Transkript

1 Praktické lékárenství Suppl. A 205 ISSN ISBN ROČNÍK. Abstrakta IX. kongres Praktického lékárenství května 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství

2 Víme, co bude! Mediox 3000 vedené lékárny! O MEDIOXU: DOBRÝ PROGRAM, VÝBORNÝ SERVIS. APATYKA SERVIS,

3 Program kongresu A3 IX. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ kv tna 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Pořadatel: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost Solen, s. r. o. Pořadatel Prezident Programový výbor Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství, SOLEN, s. r. o. PharmDr. Pavel Grodza předseda Sekce lékárenství ČFS PharmDr. Pavel Grodza prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. MUDr. Jan Strojil, Ph.D. PharmDr. Martin Šimíček prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Organizátor SOLEN, s. r. o. Lazecká 297/5, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Strouhalová , , Programové zajištění: Mgr. Kateřina Dostálová , , Zajištění výstavních ploch: Mgr. Martin Jíša , , Datum a místo konání Olomouc, Clarion Congress Hotel Olomouc Ohodnocení Účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena 29 body pro farmaceuty a 8 kredity pro farmaceutické asistenty. PRAKTICKÉ LÉKÁRENSTVÍ IX. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Supplementum A Praktické lékárenství Citační zkratka: Praktické lékárenství 205; (Suppl. A). Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, ISSN , ISBN IX. kongres Praktického lékárenství

4 A4 Program kongresu PÁTEK 29. KVĚTNA ZAHÁJENÍ PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Lubomír Chudoba NEUROLOGIE Předsedající prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Současné možnosti dopaminergní terapie pokročilé Parkinsonovy nemoci Menšíková K. Současná paradigmata imunomodulační léčby roztroušené sklerózy Doláková J. Akutní a chronická léčba myastenie gravis Otruba P. Farmakologické možnosti léčby migrény Bártková A PŘESTÁVKA MEDICAMENTA NOVA Předsedající doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Tecfidera v léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy Meluzínová E. Inhibitory SGLT2 v léčbě diabetes mellitus 2. typu Krystyník O. Ibrutinib v léčbě chronické lymfatické leukemie Papajík T VARIA Zánět a CVD Černohorská J POLEDNÍ PŘESTÁVKA LÉČBA BOLESTI Předsedající PharmDr. Martin Šimíček Novinky v terapii bolesti Hakl M. Tlumení nádorové bolesti Slováček L. Využití opiátů v paliativní léčbě dušnosti Tomišková M. Novinky v léčbě bolesti z pohledu lékárníka Šimíček M SYMPOZIUM AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE HOMEOPATICKÁ TYPOLOGIE JAKO OPORA V LÉKÁRENSKÉ PRAXI Mgr. Jan Nemček PŘESTÁVKA KAZUISTIKY Z PRAXE FARMACEUTA Předsedající PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Jak prezentovat kazuistiku Červený P. Závažné komplikace při léčbě inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) Erbanová Š. Adherence seniora k farmakoterapii kazuistika z veřejné lékárny Šolínová J SPOLEČENSKÝ VEČER IX. kongres Praktického lékárenství

5 FLEXIHARPAN 435 mg harpagophyti radix Přírodní řešení pro bolesti kloubů Dlouhá je cesta před námi! Zakoupíte v lékárně Humánní léčivý přípravek. K vnitřnímu užití. Není vázán na lékařský předpis. Čtěte pečlivě příbalový leták. V případě výskytu nežádoucích účinků se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Expharma s.r.o., Dlouhá 36, Praha, 0 00,

6 A6 Program kongresu SOBOTA 30. KVĚTNA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV Předsedající MUDr. Jan Strojil, Ph.D. Nežádoucí účinky nových antikoagulancií Urbánek K. Léčiva nevhodná ve stáří Strojil J PŘESTÁVKA Nežádoucí účinky cílené léčby zhoubných nádorů Študentová H. Nežádoucí účinky antibiotické léčby Suchánková H BEZPEČNÁ FARMAKOTERAPIE ČASTÝCH ONEMOCNĚNÍ V GRAVIDITĚ Předsedající prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Bezpečná farmakoterapie častých onemocnění v graviditě úvod Trávník P. Farmakoterapie deprese v těhotenství Strunzová V. Hypertenze v těhotenství Hrčková Y. Farmakoterapie epilepsie v těhotenství Bušek P. Léčba akutních viróz v těhotenství Doubek R POLEDNÍ PŘESTÁVKA FARMACEUTEM NA MISI S LÉKAŘI BEZ HRANIC PharmDr. Petra Thomson POKROKY VE FARMACII Předsedající PharmDr. Pavel Grodza Detoxifikace léčiv: mýty a fakta Pávek P. Současná léčiva v rámci cílené protinádorové terapie Mladěnka P. Magistraliter večer Praktického lékárenství Namíchejte si svůj večer Rp. č. Pátek 29. května chrám sv. Mořice Prohlídka Englerových varhan Varhanní koncert Svatováclavský pivovar Občerstvení olomoucké speciality Posezení s přáteli Cena za recept 300 Kč Rezervace v on-line registraci nebo na

7 Abstrakta A7 Neurologie předsedající prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. pátek/29. května 205/ hod. Současné možnosti dopaminergní terapie pokročilé Parkinsonovy nemoci MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D. Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, jehož klinické příznaky jsou důsledkem neurodegenerace více částí nervové soustavy, nejvýznamněji patrně pars compacta substantia nigra. Základní klinickou manifestací je parkinsonský syndrom, tvořený základní tetrádou příznaků, ke kterým patří bradykineze, rigidita, klidový třes a posturální nestabilita. Po několika letech dospívá přibližně 75 % pacientů s Parkinsonovou nemocí do tzv. pokročilého, komplikovaného stadia onemocnění. Tato skutečnost je dána progresí onemocnění, ale patrně se na ní podílí i dlouhodobá léčba L-DOPA. Komplikace pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci jsou vzhledem k svému charakteru označovány jako fluktuace stavu. Nejčastěji dochází k rozvoji tzv. wearing-off fenoménu, on-off fluktuací hybnosti a nejrůznějších typů dyskinez. V této fázi onemocnění, kdy se management léčby pomocí perorálních preparátů stává velmi složitým, jsou pro pacienty k dispozici tři léčebné alternativy, zahrnující hlubokou mozkovou stimulaci, léčbu kontinuálními podkožními infuzemi apomorfinu a léčbu pomocí kontinuálního intrajejunálního podávání metylester L-DOPA ve formě gelu (Duodopa ). Ve všech třech případech se jedná o velmi nákladný způsob terapie, proto musí být pacienti ke každému z těchto způsobů léčby pečlivě indikováni. Při volbě hraje roli zejména dominující motorická symptomatika, věk pacienta, jeho psychický stav, konkrétně úroveň kognitivních funkcí a eventuální přítomnost deprese. Dále je nutno přihlížet k celkovému zdravotnímu stavu s ohledem na nejrůznější komorbidity a v neposlední řadě k sociálnímu zázemí pacientů. Akutní a chronická léčba myastenie gravis MUDr. Pavel Otruba, MBA Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc Myastenie gravis představuje autoimunitní onemocnění s tvorbou protilátek proti acetylcholinovým receptorům na postsynaptické části nervosvalové ploténky. V ČR je léčeno přibližně nemocných a ročně se diagnostikuje nových případů. Onemocnění se manifestuje nadměrnou unavitelností a typickým kolísáním příznaků, které dle lokalizace obtíží postihují oční anebo končetinové svaly. Léčba je rozdělena na ovlivnění akutních projevů nemoci, které se mohou projevit až myastenickou krizí. Po zvládnutí akutního stavu je nastavena dlouhodobá léčba s cílem zastavení progrese onemocnění a stabilizace klinického stavu. Léčbu můžeme rozdělit na symptomatickou a imunomodulační. Symptomaticky zmírňujeme projevy nemoci inhibitory cholinesterázy, kde je důležitá edukace pacienta a nastavení časovaného podávání léků dle denních aktivit pacienta. Imunomodulační léčba zahrnuje jednak léky pro akutní fázi nemoci a také léky pro dlouhodobou imunosupresi nemoci. V akutní fázi se rozhodujeme mezi podáním kortikosteroidů a intravenózních imunoglobulinů. Pro dlouhodobý imunosupresivní účinek máme na výběr osvědčená imunosupresiva. Specifickou jednotkou v léčbě je provádění výměnné plazmaferézy u terapie myastenické krize. Myastenie gravis je onemocnění, jehož léčba vyžaduje velmi intenzivní spolupráci mezi lékařem, pacientem a také lékárníkem, podáváme léčiva, která mohou mít řadu vedlejších účinků, a klademe důraz na jejich včasné podchycení a následná příslušná opatření. Farmakologické možnosti léčby migrény MUDr. Andrea Bártková, Ph.D. Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc Migréna patří mezi chronická onemocnění, která po významnou část života nepříznivě zasahují do pracovních i volnočasových aktivit postiženého jedince. Léčba spočívá jak v léčbě akutního záchvatu, tak v terapii preventivní, jejímž cílem je redukce intenzity a frekvence migrenózních atak. Léky první volby při léčbě těžšího migrenózního záchvatu jsou již řadu let selektivně působící agonisté serotoninových 5-HT B/D receptorů (triptany). K dosažení co nejvyššího efektu je nutný výběr optimálního preparátu, lékové formy (tablety, nazální sprej, subkutánní podání) IX. kongres Praktického lékárenství

8 A8 Abstrakta a také podání medikamentu ve fázi narůstající bolesti hlavy. Nejužívanějším z triptanů je sumatriptan, nejstarší člen této lékové skupiny, známý již od roku 99. Rychlý nástup účinku, vysoká účinnost, dobrá tolerance a v neposlední řadě i příznivý farmako-ekonomický profil z něj učinily tzv. zlatý standard v terapii akutního záchvatu migrény. Výhodou je jeho dostupnost v různých lékových formách. U lehkých záchvatů vystačíme s běžnými nekombinovanými analgetiky nebo nesteroidními antiflogistiky. Kombinovaným analgetikům se, pro riziko rozvoje závislosti, vyhýbáme. O zahájení profylaktické léčby uvažujeme v případě tří a více migrén v měsíci nebo při těžkých, několik dní trvajících záchvatech, které špatně reagují na akutní léčbu. Cílem profylaxe je redukce frekvence záchvatů a intenzity bolesti na polovinu. Dalším důvodem pro profylaktickou léčbu je snížení spotřeby akutní medikace, omezení rizika nadužívání léků a snížení rizika transformace epizodické migrény v její chronickou formu. Za profylaktikum můžeme zvolit léky z několika skupin. Mezi nejčastější patří antiepileptika s neuromodulačním efektem (valproát, topiramát), antidepresiva (tricyklika, SNRI), z antihypertenziv pak betablokátory, lisinopril a některé sartany. V léčbě chronické migrény se stále častěji uplatňuje subkutánní a intramuskulární aplikace neurobotulotoxinu A. Ve sdělení budou v přehledu zmíněny možnosti jak akutní, tak i profylaktické terapie, specifika jednotlivých lékových skupin a krátce zmíněny nové perspektivy léčby v podobě monoklonálních protilátek proti CGRP či jeho receptoru. Medicamenta nova předsedající doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. pátek/29. května 205/ hod. Tecfidera v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy MUDr. Eva Meluzínová Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Dle posledních poznatků dochází k neurodegeneraci již od počátku onemocnění. Při časném použití léčby je možné celý imunopatologický proces zpomalit. Proto je terapie zahajována nejlépe hned po prvním příznaku onemocnění nebo ve stadiu relabující-remitující RS (RR-RS). V takovém případě jsou používány léky první linie (interferony-β, glatiramer-acetát nebo teriflunomid). U pacientů s nedostatečným efektem této terapie je nutná eskalace na léky druhé linie. K tomu účelu jsou k dispozici buď intravenózně podávané monoklonální protilátky natalizumab nebo alemtuzumab, nebo perorálně podávaný fingolimod. Zatím žádný z výše uvedených léků nesplňuje optimální kombinaci účinnosti s dobrou tolerancí, bezpečností a ovlivněním jak zánětu, tak procesu neurodegenerace. Zdá se, že nejblíže těmto požadavkům by mohl být dimethyl-fumarát (Tecfidera ), který byl registrován pro léčbu RR-RS v EU, úhradová kritéria pro ČR byla stanovena v únoru 205. Tento lék proti placebu významně snižuje jak četnost ročních relapsů onemocnění, tak nárůst nových T2 i gadolinium enhancujících lézí. Nejčastějšími nežádoucími účinky léku bývají gastrointestinální potíže a návaly horka spojené s rudnutím. Tyto projevy lze většinou snadno potlačit symtpomatickou terapií a většinou do tří měsíců zcela vymizí. Inhibitory SGLT2 v léčbě diabetes mellitus 2. typu MUDr. Ondřej Krystyník III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická Fakultní nemocnice Olomouc Trvale se zvyšující počty osob léčených pro diabetes mellitus 2. typu přináší mnoho starostí nejen do specializovaných diabetologických ambulancí, ale prakticky napříč medicínskými odbornostmi. Léčba tohoto komplexního metabolického onemocnění je obtížná a dlouhodobého udržení uspokojivých hodnot glykemie a glykovaného hemoglobinu dosáhne pouze malé procento léčených pacientů. V naprosté většině případů je nutné primární léčbu metforminem intenzifikovat pro její nedostatečný efekt. V posledních 0 letech se však paleta léčiv rozšířila o nové skupiny, které zohledňují prohlubující se znalosti patofyziologických poměrů diabetu 2. typu. VIII. kongres Praktického lékárenství

9 Abstrakta A9 Nejnovější skupinou perorálních antidiabetik se stala skupina zvaná glifloziny. Jedná se o selektivní inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT2 sodium glucose co-transporter), který se nachází v proximálních tubulech ledvin. Hlavním úkolem těchto transportérů je zajistit za fyziologických okolností zpětné vstřebání až 90 % glukózy, která se volně filtruje přes glomerulární membránu. Tímto způsobem se organizmus brání kritickým ztrátám na energii vysoce bohaté molekuly glukózy. Inhibicí tohoto mechanizmu uměle vyvoláváme glykosurii s očekávaným snížením glykemie a s ní spjatými změnami v energetické rovnováze. Léčba glifloziny snižuje lačnou i pojídlovou glykemii. Redukci hodnot glykovaného hemoglobinu (HbAc) lze očekávat mezi 0,5 %. Léčba vykazuje nízké riziko hypoglykemických příhod a má příznivý vliv na vývoj tělesné hmotnosti. Ta se u léčených osob snižuje v průměru o 2 3 kg. Dalším příznivým jevem je rovněž mírné snížení hodnot systolického i diastolického krevního tlaku. Léčba glifloziny je obecně dobře snášena. Z nežádoucích účinků je nutné uvést zvýšení rizika vzniku genitálních infekcí a rovněž mírně vyšší riziko infekcí močových cest. Při léčbě glifloziny je nutné počítat se zvýšením diurézy. Potenciální riziko objemové deplece tedy nelze vyloučit u starších osob či při diuretické léčbě. V současné době lze v České Republice k léčbě využít dapaglifozin (Forxiga ), empagliflozin (Jardiance ) a canagliflozin (Invokana ). Preparáty jsou podávány v jediné denní dávce. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pro kombinační léčbu s metforminem (resp. v monoterapii při jeho nesnášenlivosti nebo kontraindikaci). Dále lze léčbu glifloziny realizovat i u osob, které nedosahují dostatečné metabolické kompenzace (HbAc < 60mmol/mol) při léčbě inzulinem. Naděje se vkládají do společného léčebného využití gliflozinů s konceptem léčby, založené na účinku inkretinových hormonů (především gliptinů). Účinnost a bezpečnost této léčby je nyní prověřována. Glifloziny lze považovat za novou moderní perorální léčbu diabetu 2. typu. Pro své pozitivní účinky na metabolizmus sacharidů, tělesnou hmotnost, krevní tlak a především nízké riziko hypoglykemie mají potenciál stát se nepostradatelnou součástí kombinační léčby diabetu. Ibrutinib v léčbě chronické lymfocytární leukemie prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Hemato-onkologická klinika FN OL a LF UP v Olomouci Aktivace signalizace z B-buněčného receptoru (BCR) je klíčovým prvkem patogeneze chronické lymfocytární leukemie (CLL). Významnou roli v přenosu signálu z BCR hraje Brutonova tyrozinkináza (BTK), jejíž farmakologická inhibice se u nemocných s CLL stala atraktivním léčebným postupem. Ibrutinib (PCI-32765) je první dostupný a účinný inhibitor BTK v rutinní klinické praxi. Fáze I klinické studie provedená u pacientů s relabující či refrakterní (R/R) CLL doložila vysokou účinnost a přijatelnou toxicitu ibrutinibu u tohoto nádorového onemocnění. Další klinická hodnocení fáze II a III potvrdila vysokou efektivitu ibrutinibu a ten se stal průlomovým lékem pro R/R nemocné s CLL/SLL bez ohledu na jejich předchozí léčbu či výskyt řady nepříznivých biologických změn v nádorových buňkách. Klinické studie dále potvrdily možnost a účinnost podávání ibrutinibu v kombinaci s dalšími protinádorovými léky (rituximabem, ofatumumabem, bendamustinem). Ibrutinib je v současné době v ČR registrován a indikován k léčbě dospělých pacientů s CLL, kteří již podstoupili alespoň jednu předchozí terapii, nebo v první linii u pacientů s CLL a delecí 7p nebo mutací TP53, u nichž není vhodná chemo-imunoterapie. Lék však v současné době není hrazen ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče. Varia pátek/29. května 205/ hod. Chronické žilní onemocnění a zánět MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. Dermal Centre Mělník Chronickým žilním onemocněním (CVD) trpí % populace, přičemž podle statistických dat z minulých let zůstává 25 % našich pacientů neléčeno. Jedná se o onemocnění s nízkou mortalitou, ale poměrně vysokou morbiditou, vedoucí v 0 5 % k pracovní neschopnosti. Neléčené onemocnění přechází v nejtěžší stadium a tím je bércový vřed. IX. kongres Praktického lékárenství

10 A0 Abstrakta Bylo zjištěno, že žilní hypertenze vyvolává v žilních stěnách zánět, který vede k poškození chlopní. Ty se stávají insuficientní, vzniká reflux a žilní hypertenze se prohlubuje. V průběhu tohoto procesu dochází k remodelaci žilní stěny, jejímu oslabení a snížení schopnosti reagovat na zvýšenou zátěž. Žilní stěna při dlouhodobě přetrvávajícím refluxu a hypertenzi není schopna plnit své mechanické vlastnosti. Díky mnoha novým výzkumům a histologickým rozborům stěn a chlopní varikózních žil, odstraněných při chirurgickém zákroku, byla zjištěna zajímavá fakta o žilním onemocnění. Výsledky výzkumu udávají, že podkladem kožních změn při chronickém žilním onemocnění je zánět. Zvýšený tlak v žilním systému při stání nebo chůzi snižuje tlak kapilární perfuze. Průtok kapilárami se sníží, a to postačuje k aktivaci a zachycování bílých krvinek. Tyto buňky uvolňují toxické metabolity kyslíku a proteolytické enzymy, které vedou k poškození kapilár. Ty se stávají propustné pro větší molekuly, což vede ke ztrátě fibrinogenu a tvorbě fibrinových manžet. Uvězněné bílé krvinky způsobují ischemii. Shlukování a aktivace leukocytů přispívají k poškození kapilár a tento jev může vést ke vzniku bércového vředu a dalším kožním projevům CVD. Předpokládá se, že k primárnímu poškození kůže dochází na základě extravazace makromolekul fibrinogenu, makroglobulinu a erytrocytů do kožního intersticia a to představuje důležitý signál pro rozvoj zánětu, aktivaci a migraci leukocytů. Další studie se věnují souvislosti CVD a genetiky. Na základě toho bylo zjištěno, že z pohledu vzniku varixů je riziková krevní skupina A. Několika studiemi bylo potvrzeno, že výskyt křečových žil může být vázán na dobře definované genové mutace. Děti, jejichž oba rodiče měli křečové žíly, budou tímto onemocněním trpět s 90procentní pravděpodobností. Pokud je navíc příčinou křečových žil zděděná dispozice, objevují se varixy dříve, už mezi 20. až 30. rokem života. Vzhledem k tomu, že reverzibilní reflux přechází v průběhu neléčeného CVD v ireverzibilní vlivem zhoršujících se zánětlivých změn, je nutné léčit CVD již od prvního C0s stadia podle CEAP klasifikace. Se zvyšujícím se stupněm závažnosti CVD dochází i ke zvýšené aktivaci leukocytů. Léky snižující leukocytovou aktivitu a jejich adhezi na cévní endotel se proto jeví jako významný benefit pro léčbu CVD. Dalšími studiemi bylo prokázáno, že mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF Detralex cps) signifikantně snižuje VCAM, ICAM, adhezi leukocytů na endotel a degranulaci, inhibuje permeabilitu vén, snižuje volné radikály, cytokiny a endoteliální aktivaci. Léčba musí být již v prvních stadiích CVD kombinovaná a zahrnuje kompresi v podobě krátkotažných obinadel nebo kompresních punčoch II. kompresní třídy, venofarmaka a režimová opatření. V případě rozsáhlejšího nálezu mají důležitou roli stále se rozvíjející a zdokonalující chirurgické metody, které spadají do kompetence cévních chirurgů. Nesmíme ale zapomínat, že chirurgické metody neřeší podstatu CVD a že venofarmaka, komprese a dodržování režimových opatření by měly pokračovat i po provedení invazivního výkonu. Léčba bolesti předsedající PharmDr. Martin Šimíček pátek/29. května 205/ hod. Novinky v terapii bolesti MUDr. Marek Hakl, Ph.D. Centrum pro léčbu bolesti ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně V posledních dvou letech jsme měli možnost se setkat s novými analgetiky ve většině lékových skupin. Novinky zasáhly jak oblast nesteroidních antiflogistik, topických léků na neuropatickou bolest, tak skupinu opioidů. Novinky v oblasti nesteroidních antirevmatik Aceclofenac (Biofenac) Novinkou v oblasti léčby bolesti je aceclofenac, NSA s vysokou selektivitou k COX2, a tudíž s minimálním gastrotoxickým potenciálem. Jeho předností je rychlý nástup účinku a nejmenší riziko krvácení z GIT (s výjimkou koxibů). Novinky v oblasti léčby neuropatické bolesti VIII. kongres Praktického lékárenství

11 Abstrakta A 8% kapsaicinová náplast (Qutenza) Novinkou v oblasti léčby neuropatické bolesti jsou náplasti obsahující 8% kapsaicin. Tento lék je na českém trhu k dispozici pod firemním názvem Qutenza. Mechanizmus účinku přípravku Qutenza (8% kapsaicin) je v dlouhodobém reverzibilním znecitlivění nociceptorů exprimujících vaniloidní receptor TRPV Qutenza je určena pro léčbu všech typů periferní neuropatické bolesti s výjimkou diabetické polyneuropatie. Výhodou léčby náplastmi Qutenza je dlouhodobý analgetický účinek 3 9 měsíců, nulová interakce se systémově podávanými léčivy a minimální výskyt nežádoucích účinků. Novinky v léčbě průlomové bolesti Průlomová bolest je charakterizována nástupem během několika vteřin až minut a krátkou dobou trvání (obvykle minut). Od roku 202 jsou k dispozici i transmukózní formy fentanylu, které vynikají rychlým nástupem účinku a krátkou dobou účinku. Jednotlivá dávka fentanylu se vždy titruje od nejnižší dostupné dávky, která se dle efektu postupně navyšuje. K dispozici jsou nazální (Instanyl), sublinguální (Lunaldin) a bukální aplikační formy (Effentora). Novinky ve skupině silných opioidů Dva roky je na českém trhu k dispozici nová účinná látka tapentadol (Palexia), s duálním mechanizmem účinku (MOR-NRI). Vedle vazby na μ opoidní receptor ovlivňuje i zpětné vychytávání noradrenalinu v centrálním nervovém systému. Pravděpodobně tento princip účinku odpovídá za velmi dobrý efekt u neuropatické bolesti. Letošní rok nově přichází na trh i forma s rychlým nástupem účinku v dávkách 50 a 75 mg. Relativní novinkou je v lékárnách i kombinovaný preparát Targin, který obsahuje jako účinnou látku oxycodon a naloxon v poměru 2 :. Tato kombinace umožňuje léku Targin mít stejně dobrý analgetický účinek jako známý Oxycontin, zároveň však naloxon antagonizuje vazbu oxycodonu na opioidní receptory v GIT, čímž výrazně snižuje výskyt opioidy indukované zácpy. Tlumení nádorové bolesti doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. Domácí hospicová péče Oblastní charity Hradec Králové Ambulance léčby chronické bolesti a paliativní medicíny MUDr. Eva Richterová HK, s. r. o. Vůbec nejčastějším příznakem provázejícím lokálně pokročilý či metastazující zhoubný novotvar (ZN) je bolest, která se výrazně podílí na snižování kvality života nemocných. Bolest je u onkologicky nemocných způsobena nejčastěji samotným ZN (60 90 %), diagnostikou a léčbou ZN vzniká bolest procedurální (0 30 %), příčinou bolesti bývá celková slabost a ochablost organizmu (5 20 %) nebo je bolest způsobena dalšími současně probíhajícími onemocněními. Z hlediska charakteru bolesti rozlišujeme bolest nociceptivní (somatickou a viscerální), neuropatickou a smíšenou. Z časového hlediska pak rozlišujeme bolest akutní, chronickou a průlomovou. Intenzita nádorové bolesti je dána především typem a stadiem ZN. Středně silné a silné bolesti provází % ZN, kruté až nesnesitelné bolesti provází % ZN. Intenzita bolesti je klasifikována dle Světové zdravotnické organizace (WHO) do 6 stupňů (0 žádná bolest, mírná bolest neovlivňující funkce, 2 vnímaná a obtěžující bolest, která již ovlivňuje funkce, ale umožňuje aktivity nutné k životu, 3 silná, stresující bolest, která již ohrožuje aktivity nutné k životu, 4 velmi silná, nesnesitelná bolest, 5 zničující bolest). Nádorová bolest souhrnně označuje řadu bolestivých stavů u onkologicky nemocných. Tyto stavy se mohou lišit svým vztahem k ZN a vyvolávajícím patogenetickým mechanizmům. Pacienti mohou trpět několika typy bolestí současně. Každý z nich může vyžadovat poněkud odlišný léčebný přístup. Bolesti způsobené vlastním ZN lze schematicky dělit na nociceptivní bolesti periostální, bolesti měkkých tkání, bolesti povrchové, bolesti viscerální, neuropatické, ischemické, bolesti charakteru reflexní sympatikové dystrofie a bolesti centrální při nádorovém či ischemickém postižení některých mozkových (thalamus) nebo míšních struktur. Bolesti způsobené vlastním nádorovým procesem provází nejčastěji ZN kostí (85 00 %), slinivky břišní (70 00 %), děložního čípku a vaječníků (40 00 %), tlustého střeva a konečníku (50 95 %), nejméně lymfomy a leukemie (5 20 %). Z patofyziologického hlediska lze nádorovou bolest dělit na nociceptivní (nociceptorovou) a neurogenní (neuropatickou). U nociceptivní bolesti jsou IX. kongres Praktického lékárenství

12 A2 Abstrakta rozlišovány dva typy bolesti: somatická a viscerální. Somatická bolest vzniká drážděním nebo senzibilizací nociceptorů v kůži nebo podkožních tkáních, fasciích či periostu. Receptory mohou být drážděny mechanicky nebo chemicky (bradykinin, prostaglandin, histamin). Somatická bolest se vyznačuje dobrou lokalizovatelností, což znamená, že pacient je obvykle schopen bolestivé místo ukázat prstem. Naopak viscerální bolest vzniká v důsledku dráždění receptorů při růstu nádoru v orgánech dutiny břišní či hrudní, při jejich kompresi nebo při distenzi jejich pouzdra. Tato bolest bývá často provázena nevolností nebo různými jinými vegetativními příznaky. Tento typ bolesti je obtížně lokalizovatelný. Neurogenní bolest vzniká při poškození periferních či centrálních nervových struktur. V léčbě nádorové bolesti je základním cílem zlepšit kvalitu života nemocného. V zásadě se snažíme dosáhnout 3 základních cílů:. upravit spánek nemocného, 2. zbavit nemocného bolesti v klidu, 3. zbavit nemocného bolesti při pohybu. Léčba nádorové bolesti se vyznačuje:. pravidelnou a kontinuální aplikací, 2. podáváním léku dříve, než bolest začne, 3. upřednostňuje perorální či rektální aplikaci analgetik, 4. výběr analgetik na principu 3-stupňového analgetického žebříčku (analgesic ladder) od slabších (neopiodních analgetik) přes středně silná (slabé opioidy) až po silná analgetika (silné opioidy), 5. kombinace s adjuvantními analgetiky koanalgetiky (kortikosteroidy, psychofarmaka anxiolytika, antidepresiva, klasická či atypická neuroleptika, hypnotika, neuroleptika, antikonvulziva, centrální myorelaxancia, radiofarmaka), 6. individuální stanovení dávky analgetik dle stupně intenzity a lokalizace bolesti, 7. pravidelná kontrola účinnosti analgetické léčby (pomocí deníků bolesti). Vedle analgetické farmakoterapie lze v léčbě nádorové bolesti, pakliže nebylo dosaženo dostatečného útlumu algického syndromu, použít i některé další, speciální metody analgezie. Jedná se zejména o invazivní metody charakteru periferní (kořenové a interkostální blokády) a centrální blokády (epidurální, subarachnoidální či nitrokomorová aplikace silných opioidů či lokálních anestetik), blokáda nebo neurolýza sympatických ganglií. V neposlední řadě lze indikovat paliativní analgetickou radioterapii či některou z alternativních či podpůrných metod analgezie akupunktura, akupresura, transkutánní elektroneurostimulace či psychoterapie bolesti. Optimální léčba nádorové bolesti je velmi diskutovaným tématem. U každého onkologického nemocného je třeba zvolit individuální přístup (personalizace léčby nádorové bolesti), jak s ohledem na jeho celkový stav, tak i na přání nemocného a jeho rodiny. Při úsilí zvládnout nádorovou bolest nesmíme zapomínat, že utrpení těchto nemocných má rovinu nejen fyzickou, ale i psychologickou, duchovní a sociální a tišení těchto příznaků musí být součástí komplexní léčby. Využití opiátů v paliativní léčbě dušnosti MUDr. Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně Dušnost lze definovat jako subjektivní pocit nedostatku vzduchu, který vzniká tehdy, když požadavky na dodávku kyslíku jsou vyšší, než je schopen organizmus zajistit. Pocit vnímání dušnosti je individuální u každého nemocného. Závisí na fyziologických, psychických a sociálních faktorech, jež jsou u jednotlivých nemocných odlišné. Tento příznak doprovází celou řadu onemocnění. Nádorová onemocnění dýchacích cest a pohrudnice: bronchogenní karcinom, nádory ORL oblasti, maligní mezoteliom pleury, sekundární postižení plic při primárním tumoru jiné lokalizace. Nenádorová onemocnění dýchacích cest: chronická obstrukční plicní nemoc, plicní fibrózy různé etiologie, primární a sekundární plicní hypertenze, těžké perzistující bronchiální astma, benigní stenózy dýchacích cest (pozánětlivá, potraumatická), pneumotorax, recidivující plicní embolizace. Srdečně cévní onemocnění: nekorigovaná hypertenze, arytmie, srdeční selhání, srdeční vady. Příčina může být i mimo plicní parenchym například anémie, nervosvalová onemocnění. Základem léčby dušnosti je kauzální přístup. Pokud kauzální léčba již vývoj onemocnění významně neovlivňuje a naopak symptomy jako dušnost narůstají, patří opiáty k lékům, které mírní vnímání dušnosti, i když příčinu neodstraní. Proto jsou v paliativní léčbě již mnoho let využívány. Jednoznačné použití a prokázaný účinek vidíme u terminálního stadia rakoviny plic, je součástí mezinárodních doporučení pro paliativní léčbu dušnosti u terminálního stadia CHOPN a plicních fibróz. Při léčbě dušnosti se využívá malých dávek opiátů a podle tolerance se mohou dávky postupně navyšovat. Pro obavy z útlumu dechového centra je vhodnější začít krátkodobým opiátem, pokud je lék dobře tolerován a má zjevný efekt, VIII. kongres Praktického lékárenství

13 Abstrakta A3 můžeme zkusit i dlouhodobě působící opiáty. Morfin je lék, který se již v minulosti používal ke zmírnění bolesti na hrudníku a dušnosti při akutním infarktu myokardu a edému plic. Jeho účinek na zmírnění dušnosti je největší. Má také antitusický účinek. Pro snadné využívání v ambulantní praxi lze podávat krátkodobě působící morfin (Sevredol) nebo dlouhodobě působící hydromorfon (Palladone). V případě obtíží s polykáním tablet lze využít i fentanylové náplasti. K navození sedace využíváme kombinaci anxiolytik (alprazolam, midazolam) a opiátů v kontinuální parenterální aplikaci. Pokusy s nebulizací opiátů neprokázaly lepší účinek v léčbě dušnosti ve srovnání s perorální či injekční aplikací. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je útlum dechového centra. Ten lze odstranit podáváním naloxonu. Dalším nežádoucím účinkem je zácpa, lze zaměnit opiáty mezi s sebou, využít laktulózu, většinou však musíme přistoupit k silnějším laxativům. Targin je nový lék, který by mohl zmírnit projevy zácpy, ale oxycontin nemá srovnatelný efekt na dušnost jako morfin. Využití opiátů v paliativní péči výrazně zlepšuje kvalitu života nemocných v terminálním stadiu chronického onemocnění, které je doprovázeno tak stresujícím symptomem, jako je dušnost. Novinky v léčbě bolesti z pohledu lékárníka PharmDr. Martin Šimíček Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně Lékárna je často při léčbě bolesti místem prvního kontaktu mezi pacientem a zdravotníkem. Úkolem farmaceuta je rozpoznat, kdy může pacient svou bolest léčit sám pomocí volně prodejných přípravků a kdy už je nutné vyhledat lékaře. Platí, že k samoléčbě je vhodná pouze taková bolest, u které je známá příčina, nebo která se opakuje a kterou pacient už s lékařem konzultoval. Vždy je nutné ptát se pacienta na intenzitu a dobu trvání bolesti. Pomocí OTC přípravků lze léčit pouze mírnou akutní bolest (bolest s rychlým nástupem účinku, jejíž doba trvání nepřesahuje dny, případně týdny), léčba střední a těžké akutní bolesti a dlouhodobá terapie chronické bolesti patří do rukou lékaře. Při doporučení přípravku pro samoléčbu bolesti musí farmaceut dále znát účinnost, správné dávkování, možné nežádoucí účinky a kontraindikace jednotlivých účinných látek, musí umět pomoci pacientovi orientovat se v množství firemních názvů přípravků s analgeticky působícími účinnými látkami a jejich kombinacemi. V oblasti analgetik vázaných na lékařský předpis je nutná znalost správné aplikace různých lékových forem, zejména tablet s řízeným uvolňováním a transdermálních systémůs obsahem opioidů. V krátkém sdělení bude zmíněno správné dávkování volně prodejných léčiv, nová léková forma paracetamolu, aktuální informace týkající se toxicity a nových kontraindikací nesteroidních antiflogistik. Budou představeny nové transmukózní lékové formy s obsahem rychle působícího fentanylu pro průlomovou bolest a nové analgetikum tapentadol. Prezentace volně naváže na sdělení předřečníků, zejména dr. Hakla, která doplní o podrobnosti důležité pro správnou dispenzaci, informace o preskripčních omezeních, dostupnosti na trhu a úhradách ze strany zdravotních pojišťoven a reálná data o spotřebě v lékárně spolupracující se specializovanou ambulancí pro léčbu bolesti. IX. kongres Praktického lékárenství

14 A4 Abstrakta Sympozium Akademie klasické homeopatie Homeopatická typologie jako opora v lékárenské praxi Mgr. Jan Nemček pátek/29. května 205/ hod. Kazuistiky z praxe farmaceuta předsedající PharmDr. Josef Malý, Ph.D. pátek/29. května 205/ hod. Jak prezentovat kazuistiku pacientka s polypragmazií PharmDr. Petr Červený, Ph.D. Ústavní lékárna FN Plzeň, Bory Kazuistika je popis klinické situace u jednoho nebo více pacientů. Jejím účelem je vzdělat/informovat zdravotnického pracovníka ve smyslu konkrétního případu a vyvodit z něj určité poznatky nebo závěry, které mohou vést k lepší zdravotní péči. V případě farmaceutů spočívá těžiště kazuistiky většinou v rozboru farmakoterapie. Předmětem sdělení bývají potenciální lékové interakce, nežádoucí účinky léčiv, nevhodná skladba léčivých přípravků vzhledem k věku pacienta a stavu eliminačních orgánů, případně je diskutována adherence k léčbě. Důležitou součástí kazuistiky je popis potenciální intervence farmaceuta ve prospěch klinicko-farmaceutické péče. Vytvoření kazuistiky nebývá obvykle časově příliš náročné a nevyžaduje ani náročnější informační zdroje. Kvalitně prezentovaná kazuistika je vítaným zpestřením například odborného periodika a nedílnou součástí vzdělávacích Interaktivních dispenzačních seminářů. Toto sdělení si klade za cíl nastínit princip psaní/prezentace kazuistiky a zmínit požadavky na její formální části. Teoretická část je doplněna o prezentaci kazuistiky pacientky s polypragmazií, u které bylo identifikováno více lékových problémů a provedeny intervence pro jejich řešení. Závažné komplikace při léčbě inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) PharmDr. Šárka Erbanová, MUDr. Antonín Housa Oblastní nemocnice Náchod ACEI jsou obecně chápany jako velmi dobře snášená léčiva. Používají se k terapii arteriální hypertenze, v léčbě nemocných se srdeční dysfunkcí po infarktu myokardu a v terapii chronického srdečního selhání bez ohledu na etiologii levokomorové dysfunkce. Nežádoucí účinky (NÚ) nejsou, s výjimkou hypotenze v úvodu léčby a dráždivého kašle, časté. Patří mezi ně např. zhoršení renální insuficience, častěji u seniorů, vyrážky, angioedém, poruchy chuti, hyperkalemie, vzácně leukopenie a glomerulopatie s proteinurií. Prezentované kazuistiky poukazují na některé NÚ těchto léčiv a zároveň specifikují situace, které riziko projevu těchto NÚ potencují. Adherence seniora k farmakoterapii kazuistika z veřejné lékárny PharmDr. Jana Šolínová Lékárna U Zlatého hada, Cvikov Non-adherence je lékový problém, který může vést k neúčinnosti terapie, nedosažení požadovaného cíle a zvýšení nákladů na léčbu. Nejčastějšími důvody bývá zapomenutí, nežádoucí účinky, obava z nežádoucích účinků, užívání velkého množství léčiv, složitý léčebný režim, momentální nedostupnost či cena léku aj. Prevence, identifikace a řešení non-adherence patří mezi nástroje farmaceutické péče vedoucí k minimalizaci rizik a maximalizaci účinku terapie. Na management lékových problémů jsou zaměřeny konzultační služby lékárny. Dlouhodobé vedení lékových zázna- VIII. kongres Praktického lékárenství

15 Abstrakta A5 mů, náhled do zákulisí farmakoterapie a individuální péče o pacienta může jeho adherenci k terapii výrazně zvýšit a odhalit i další lékové problémy. U pacientů vyššího věku je riziko non-adherence větší. Výsledný efekt terapie ovlivňuje celá řada nefarmakologických vlivů: funkční zdatnost, míra soběstačnosti pacienta a snížení kognitivních funkcí. Je nutné volit nekomplikované léčebné režimy, pacienta důsledně kontrolovat a pravidelně jeho adherenci prověřovat. V prezentaci je stručně představena kazuistika pacientky řešená v praxi veřejné lékárny během jednoho roku. Individuální konzultace poskytované pacientce vedly k ověření a zlepšení adherence pacienta k terapii. Zachyceno je i řešení dalších lékových problémů jako kontraindikace a záměna léčiv, které by bez zaznamenaných informací z konzultace a cílených dotazů nebyly odhaleny. Jedná o pacientku vyššího věku, u které je míra výskytu lékových problémů ovlivněna procesem stárnutí a snížením kognitivních funkcí. U takové pacientky je třeba farmakoterapeutické režimy zjednodušovat a neponechávat v domácnosti léčivé přípravky, které nejsou součástí aktuální terapie. Důsledně je nutné ověřovat i metody samoléčby a rady získávané z médií či od blízkých přátel. Nežádoucí účinky léčiv předsedající MUDr. Jan Strojil, Ph.D. sobota/30. května 205/ hod. Nežádoucí účinky cílené léčby zhoubných nádorů MUDr. Hana Študentová, MUDr. Hana Kalábová, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc Cílená léčba se během několika let stala běžnou součástí léčby řady zhoubných nádorů. Cílená léčba prodlužuje celkové přežití nemocných a nádorové onemocnění tak postupně nabývá charakteru onemocnění chronického, přičemž řada pacientů užívá cílenou léčbu i několik let. S prodlouženou expozicí léku souvisí také výskyt nežádoucích účinků, které je třeba včasně identifikovat, monitorovat a dle možností adekvátně řešit. Zcela rozdílný mechanizmus účinku cílené léčby poukazuje na odlišný profil toxicity nových léků, než jaký běžně vídáme u konvenční chemoterapie či radioterapie. Spektrum nežádoucích účinků způsobených cílenými léky je velice široké. Cílená léčba patří do rukou zkušených odborníků, kteří problematiku řeší rutinně v každodenní praxi, umí předvídat a řešit toxicitu léčby, jen tak může pacient dosáhnout maximálního benefitu daného léku. Nežádoucí účinky antibiotické léčby MUDr. Hana Suchánková Ústav farmakologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc Objev antibiotik lze bezpochyby považovat za jeden z nejvýznamnějších pokroků moderní medicíny. Jejich spotřeba neustále narůstá, a proto není překvapením, že diskuze nad jejich nežádoucími účinky (NÚ) plní internetová fóra, novinové listy, i stránky odborných časopisů. Nespecifické NÚ jsou obvyklé při užívání většiny antibiotik, nicméně u některých skupin se setkáváme se specifickými reakcemi a účinky. Ve většině případů jsou NÚ nezávažné a přechodné, jako např. změny laboratorních parametrů, přechodné zbarvení moči, nauzea či průjem. Lékové interakce můžeme považovat za nevýznamný NÚ u pacienta, který současně neužívá rizikové léčivo; stejně tak např. fotosenzibilizace nemusí nabýt klinické významnosti u pacienta, kterému zdravotní stav neumožňuje dostatečnou expozici slunečnímu záření. Kromě alergických reakcí se mezi závažnější NÚ řadí např. ototoxicita u aminoglykosidů, neuropatie u metronidazolu, chondrotoxicita či NÚ na centrální nervový systém při podávání fluorochinolonů. Aplastická anémie, toxická epidermální nekrolýza, fulminantní hepatitida nebo nefrotoxicita mohou být fatální komplikací léčby některými antibiotiky. Nežádoucí účinky antimikrobiálních přípravků můžeme popisovat podle orgánových systémů, na kterých se projeví. Jiným pohledem je pak klasifikace NÚ podle mechanizmu jejich vzniku na: a. přímé projevy toxické (reakce v místě aplikace, jako je flebitida či sterilní absces, změny elektrolytového hospodářství a acidobazické rovnováhy při podávání vysokých dávek sodných či IX. kongres Praktického lékárenství

16 A6 Abstrakta draselných solí antibiotik, popř. při podávání většího množství nosných roztoků parenterálních přípravků, již zmiňovaná ototoxicita u aminoglykosidů atd.) b. projevy lýzy bakterií s uvolněním velkého množství toxinů (např. při léčbě syfilis betalaktamovými antibiotiky) c. alergické reakce d. lékové interakce (a to nejen na úrovni metabolizmu, jako je např. u makrolidů, ale také na úrovni absorpce tetracykliny či fluorochinolony vs. antacida a interakce farmakodynamické) e. superinfekce f. populační NÚ vlivem zvyšující se rezistence Neexistuje léčivo, které by bylo zcela prosto jakýchkoli nežádoucích účinků. Je však na místě v souvislosti s NÚ také zmínit, že výjimečně se může objevit vedlejší účinek léčivého přípravku, který je terapeuticky užitečný. Právě antibiotikům vlastně vděčíme za objev sulfonylurey a jejích derivátů, které se staly významnou skupinou perorálních antidiabetik. Dále za objev inhibitorů karboanhydrázy, které našly uplatnění při léčbě glaukomu. Erytromycin je pro svůj prokinetický účinek využíván u pooperačních atonií střev a funkčních poruch gastrointestinální motility. A konečně imunomodulační účinky makrolidů zásadně změnily prognózu pacientů s cystickou fibrózou a difuzní panbronchiolitidou. Bezpečná farmakoterapie častých onemocnění v graviditě předsedající prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. sobota/30. května 205/ hod. Bezpečná farmakoterapie častých onemocnění v graviditě úvod prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. REPROMEDA s. r. o. Farmakoterapii v těhotenství je třeba věnovat velkou pozornost, protože nevhodně volená léčba může vyvolat potrat, předčasný porod nebo poškození plodu, asi 3 % vrozených vývojových vad je způsobeno účinkem léků. Ženy v průměru užívají v těhotenství kolem 5 druhů léků navíc, z toho 80 % bez lékařského předpisu. Řada onemocnění, která sama plod nebo průběh gravidity nemusí ohrozit, vyžaduje akutní nebo dlouhodobé podávání léků. Je třeba, aby lékárníci, lékaři i laická veřejnost byli co nejlépe informováni o možných účincích léků na plod, placentu, dělohu i celý organizmus těhotné ženy a nalézali optimální rovnováhu mezi léčbou onemocnění, resp. potlačením nežádoucích příznaků, a ochranou plodu. Tématem sekce jsou farmakoterapie deprese, hypertenze, epilepsie a akutních viróz v těhotenství, které pokrývají značnou část spektra častých onemocnění v graviditě. Farmakoterapie deprese v těhotenství MUDr. Věra Strunzová Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha (Oddělení zvýšené psychiatrické péče, Oddělení afektivních poruch, Centrální příjem) Sdělení je zaměřeno na klinický, praktický přístup k problematice léčby depresivních projevů v době gravidity. Klíčovým principem u tohoto tématu je rozhodnutí dvojího dilematu: a) zda je třeba léčba, a pokud ano, jaká, b) přínos versus rizika léčby. Cílem je uvést krátce a přehledně základní principy léčby psychických poruch v graviditě obecně, s podrobnějším zacílením na poruchu nálady. V první části sdělení se zaměřím na symptomy, v druhé části pak na možnosti léčby. Projevy depresivního onemocnění v graviditě mají určitá specifika ve srovnání s depresivní symptomatologií a její léčbou v obecném smyslu. Posouzení závažnosti stavu a hloubky deprese je úkol pro zkušeného psychiatra. Základem je znalost principů komunikace s pacientkou, zmapování situace a také očekávání pacientky od léčby. Stručně se zmíním i o možnostech a zásadách léčby v laktaci. Toto téma nelze v souvislosti s depresí v graviditě opomenout. Možnosti farmakoterapie jsou v této specifické indikaci omezené VIII. kongres Praktického lékárenství

17 Abstrakta A7 a vycházejí z katamnestických sledování souborů těhotných žen ve světě. Obsahem závěru sdělení bude přehled farmakologických možností terapie. Pro kompletní obraz možností zmíním pouze krátce a informativně další možné postupy léčby deprese v těhotenství. Hypertenze v těhotenství MUDr. Yvona Hrčková I. interní klinika kardiologická FN Olomouc V našich ambulancích se sice nesetkáváme každý den s těhotnou hypertoničkou, nejčastěji se s tímto problémem setkává internista konsiliář nebo kardiolog. Je však třeba počítat s tím, že i praktický lékař může tento problém ve své ambulanci řešit. Může se setkat s ženou ve fertilním věku, kterou bude léčit pro hypertenzi před otěhotněním a bude řešit jak a jakým přípravkem. Má-li či nemá-li antikoncepci, to bude jistě ovlivňovat volbu antihypertenziva. Je třeba se ptát, co bychom měli vědět o hypertenzi v těhotenství? Domnívám se, že je třeba si odpovědět na otázky: ) mám ženu s hypertenzí ve fertilním věku jak ji budu léčit? 2) pacientka s hypertenzí porodila a co dál? Farmakoterapie epilepsie v těhotenství MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Neurologická klinika. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2 Situace, kdy je žena v průběhu těhotenství léčena antiepileptiky, je relativně častá (přibližně případ z 200 gravidit). Antiepileptika mají určitý teratogenní potenciál, na druhou stranu nekompenzované konvulzivní epileptické záchvaty během gravidity mohou pro plod představovat větší riziko než užívání antiepileptik. V běžné populaci je riziko vzniku vrozených vývojových vad 2 3 %, pokud žena v průběhu gravidity užívá jedno antiepileptikum, je riziko vrozených vývojových vad obecně kolem 4 5 %, při použití kombinace dvou antiepileptik pak 7 9 %. Riziko vrozených vývojových vad je ovlivněno i velikostí dávky použitého antiepiletika. Nejvyšší riziko vrozených vývojových vad je spojeno s užíváním valproátu, který navíc negativně ovlivňuje i pozdější vývoj intelektuálních schopností dítěte. Během gravidity je tak nejvhodnější používat monoterapii v co nejnižších dávkách, a pokud je to možné, je vhodné se vyhýbat valproátu a polyterapii. Těhotenství u žen s epilepsií by mělo být vždy plánové a veškeré úpravy antiepileptické léčby mají být provedeny několik měsíců před otěhotněním; změny antiepileptické léčby během těhotenství se již nedoporučují. Prekoncepčně a během I. trimestru je doporučována suplementace folátem v malých dávkách. Farmaceutem na misi s Lékaři bez hranic PharmDr. Petra Thomson sobota/30. května 205/ hod. Pokroky ve farmacii předsedající PharmDr. Pavel Grodza sobota/30. května 205/ hod. Současná léčiva v rámci cílené protinádorové terapie doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie Nádorová onemocnění jsou ve vyspělých zemích druhou nejčastější příčinou mortality. Vzhledem k tomu, že se prodlužuje délka života, je pravděpodobné, že incidence nádorů bude spíše stoupat. Po většinu 20. století byla farmakoterapie nádorů omezena na použití cytostatik, IX. kongres Praktického lékárenství

18 A8 Abstrakta cytokinů a hormonální terapie. Léčba cytostatiky i cytokiny je ale spojena s výraznými nežádoucími účinky a u některých nádorů není vůbec účinná. Teprve rozvoj léčiv zasahujících na specifické cílové struktury (proto cílená terapie ) dokázal rozšířit naše možnosti léčby nádorů, a to navíc s nižším potenciálem nežádoucích účinků. Na druhé straně i tato léčba je spojena s některými významnými nežádoucími účinky, které jsou ale charakteristické pro jednotlivá léčiva, tj. vztahují se k mechanizmu účinku. Cílená terapie se tradičně dělí na protilátky a tzv. malá léčiva. Posledně jmenovaná skupina se podává perorálně a s očekávaným zlevněním těchto léčiv z důvodu nástupu generik lze v brzké době předpokládat jejich častější používání. Z tohoto důvodu bude hlavní část přednášky věnována těmto léčivům, důraz bude kladen nejen na potenciální nežádoucí účinky, ale i na důležité informace z oblasti farmakokinetiky, které jsou nezbytné pro správnou dispenzaci léčiva. Jde zejména o vliv potravy a dalších léčiv na absorpci těchto látek. Nově se také dostávají na farmaceutický trh protilátky podávané subkutánně, a tedy potenciálně aplikovatelné pacientem. Využijte mimo ádnou kongresovou SLEVU 30 % na p edplatné asopisu Praktické lékárenství 205 Praktické lékárenství Více informací na stánku spole nosti SOLEN! ISSN Ro ník. aktuální farmakoterapie Principy farmakologického ukon ení t hotenství a evakuace d ložní dutiny Orofaryngeální kandidóza Akutní infekce dýchacích cest diagnostika a lé ba z pohledu ORL léka e klinická farmacie Možnosti farmaceutické pé e o pacienty s neuropatickou bolestí fytoterapie Šiitake obsahové látky a lé ivé ú inky samolé ba Pacient s onemocn ním jater a žlu níku v lékárn Jaké vitaminy d tem doporu it a kdy kazuistiky z praxe farmaceuta Intervence klinického farmaceuta u pacientky s diabetem mellitem po amputaci kon etiny pro gangrénu jako následek syndromu diabetické nohy asopis je vydáván ve spolupráci s eskou farmaceutickou spole ností LS JEP

19 IX. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ kv tna 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Pořadatel: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost Solen, s. r. o. PARTNEŘI 3M Česko, spol. s r.o. Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. Altreva s.r.o. Apatyka servis s.r.o. ASP CZECH s.r.o. BAYER s.r.o. Berlin-Chemie/ A.Menarini Ceska republika s.r.o. EMPOLAS s.r.o. Expharma s.r.o. FAGRON a.s. GlaxoSmithKline, s.r.o. Lékaři bez hranic o.p.s. Mary Kay MeDitorial, s.r.o. Mgr. Jarmila Podhorná NADĚJE PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. SERVIER s.r.o. SWISS PHARMA, spol.s.r.o. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění konference

20 ISSN Ro ník 6. P ehledové lánky Celoro ní pé e o atopickou a velmi suchou pokožku Chirurgicko-plastická lé ba bércových v ed a ran Rizikové faktory nádorových recidív bazocelulárneho karcinómu kože Použití p ípravk se 40% ureou v lé b onychomykóz Mezioborové p ehledy Infek ní mononukleóza a další onemocn ní vyvolaná virem Epsteina a Barrové Sd lení z praxe Folliculitis decalvans capillitii Okénko estetické dermatologie Nové možnosti rejuvenace v korektivní dermatologii voln prodejné léky Prost edky k prevenci a lé b dekubit pohledem farmaceuta Voln prodejné produkty pro lé bu chorob v dutin ústní ISSN Ro ník 8. medicamenta nova Ro umilast (Daxas) nový lék v lé b chronické obstruk ní plicní nemoci aktuální farmakoterapie Použití p ípravk se 40% ureou v lé b onychomykóz Lé ba obezity u pacient s diabetes mellitus. ást Novinky v lé b HIV infekce Funk ní gastrointestinální obtíže u kojenc a možnosti jejich ovlivn ní výživou farmaceutická technologie Nové lé ivé látky v magistraliter receptu e XII propranolol-hydrochlorid Nové lé ivé látky v magistraliter receptu e XIII sotalol-hydrochlorid sociální farmacie Bariéry a možnosti dalšího rozvoje konzulta ní innosti v lékárnách v eské republice asopis je vydáván ve spolupráci s eskou farmaceutickou spole ností LS JEP P ehledové lánky Ú inná lé ba respira ních onemocn ní spojených s kašlem u d tí Komplexní metabolické zm ny u obézních d tí Bariérová funkce k že nový pohled p i pé i o d tskou pokožku Speci ka výživy nejen p ed asn narozených d tí Onemocn ní slinných žláz v d tském v ku Vrozené poruchy a anatomické variace pately u d tí a dospívajících Sd lení z praxe Intrakraniální krvácení u donošených novorozenc Lé ba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodela ní ortézy A-V malformace vena Galeni u novorozence Využití DIEP laloku v rekonstrukci vrozené asymetrie prsou Cizí t lesa v uchu u d tí Klinickoradiologická diagnóza Lé ba in kovaného hemangiomu propranololem a antibiotiky Orbis Pictus Medicus Avaskulární nekróza u dít te s akutní lymfoblastickou leukémií asopis je indexován v Bibliographia Medica echoslovaca, EMBASE, Scopus a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R ISSN Ro ník 3. INTERVENTIONAL CARDIOLOGY ISSN X AND ACUTE CARDIAC CARE Ro ník / volume Originální práce / Original articles Kombinovaný transradiální, transfemorální a subklaviální p ístup p i alkoholové septální ablaci u hypertro cké obstruk ní kardiomyopatie A combined transradial, transfemoral and subclavian approach in the treatment of hypertrophic obstructive cardiomyopathy with alcohol septal ablation P ehledové lánky / Review articles Tromboembolizmus, hemokoagulace a aterotrombóza Thromboembolism, coagulation and atherothrombosis Markery myokardiálního p etížení Biomarkers of myocardial overload Indikace srde ní resynchroniza ní terapie ve sv tle nedávných velkých studií a analýz speci ckých podskupin pacient Indications for cardiac resynchronization therapy: recent large trials and analyses of speci c subgroups of patients Farmakoterapie / Pharmacotherapy Betablokátory v lé b chronického srde ního selhání u pacient se sníženou funkcí ledvin Beta blockers in treating chronic heart failure in patients with impaired renal function Kazuistiky / Case reports Aneuryzma v n ité tepny po implantaci DES Coronary artery aneurysm following DES implantation INFORMACE / INFORMATION Výzkumná stáž v OCT CoreLab, University Hospitals of Cleveland Research stay at OCT CoreLab, University Hospitals OF CLEVELAND Scopus, Embase, Bibliographia Medica echoslovaca Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace R ISSN Ro ník 3. P ehledové lánky Škodlivé užívání alkoholu a závislost na n m u duševn nemocných Chronická insomnia a psychické poruchy N které aktuality v terapii sexuálních dysfunkcí Sou asné projevy agrese sd lení z praxe Diagnostikujeme a lé íme demence správn a v as? Výsledky pr zkumu ve sv tle nových doporu ení Kazuistika suicidující pacientky Psychogenní extrapyramidové poruchy Efektivní lé ba psychotického onemocn ní v akutní fázi Sexuální funkce p i lé b depresivní poruchy agomelatinem konzilia v psychiatrii Deprese u onkologických pacient psychoterapie Použití terapeutických dopis ke zpracování traumatických emocí z d tství asopis je indexován v Bibliographia Medica echoslovaca, EMcare a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R 202 ISSN ro ník 9. P ehledové lánky Plicní arteriální hypertenze jako možná p í ina dušnosti vašeho pacienta? Novinky v diabetologii linagliptin v lé b hyperglykemie Biologická terapie v revmatologii Mezioborové p ehledy Hyperaktivní m chý ve stá í a možnosti lé by v primární pé i Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby kon etin v interní praxi ve zkratce Ch ipka a možnosti její lé by pro sestry Dysfagie a pom cky p i poruchách polykání Zajišt ní klinické pastora ní pé e ve Fakultní nemocnici Olomouc 202 P ehledové lánky Lé ba extraintestinálních manifestací idiopatických st evních zán t Využití bakteriálních lyzát v klinické praxi Autonomní neuropatie a postižení srdce p i diabetu Bursitis uratica Mezioborové p ehledy Lé ba poopera ní bolesti Prevence kardioembolických cévních mozkových p íhod Novinky v lé b neuropatické bolesti Sd lení z praxe Hereditární angioedém a anafylaktická reakce po žihadle od sršn Nemocni ní pé e Hladov ní v nemocnici asopis je indexován v: Bibliographia Medica echoslovaca, EMBASE, Scopus a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R. 202 ISSN Ro ník 4 ISSN Ro ník 3. P ehledové lánky Lé ba refrakterní enurézy P í iny a rizikové faktory vzniku urolitiázy Roboticky asistovaná radikální prostatektomie z pohledu anesteziologa a intenzivisty Novinky v systémové lé b renálního karcinomu Sd lení z praxe Automutilace za ú elem laické konverze pohlaví u transsexuála s disociální poruchou osobnosti Zkušenost s kombinovanou intrakavernózní lé bou t žké erektilní dysfunkce použitím trojkombinace vazoaktivních látek Ionizující zá ení a karcinom ledviny Pro sestry Pé e o komplikované urostomie asopis je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urolog a eskou spole ností pro sexuální medicínu ISSN ro ník 3 Hlavní téma Bolesti hlavy p ehledové lánky Bolestivé diabetické neuropatie Neuromuskulární poruchy u tyreopatie Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia jedna entita alebo dve? 2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris p es oblast lokte elektromyogra cká technika z pomezí neurologie Vegetativní stav z pohledu p ístrojových vyšet ovacích metod sd lení z praxe Spontánní epidurální hematom kr ní páte e Subkortikální band heterotopie mozkové k ry s farmakorezistentní epilepsií Z HISTORIE NEUROLOGIE Autorský pohled na po áte ní etapu stimula ní lé by epilepsie a na její význam originální práce Vo ba antihypertenznej lie by u hospitalizovaných geriatrických pacientov Porovnanie trendov v spotrebe opioidov SR a R Hlavní téma PSYCHOFARMAKA Psychofarmakologie je už šedesátiletá Aktualizované klinické a teoretické aspekty podávání antipsychotik Antidepresiva od teorie ke klinické praxi p ehledové lánky DIABETOLOGIE Inkretinová lé ba a riziko akutní pankreatitidy Aktuální lé ba perorálními antidiabetiky VARIA Studie MOTUDI ovlivn ní hmotnosti inzulinovou lé bou u nemocných s DM2 v R asopis je vydáván s podporou eské spole nosti klinické farmakologie SL JEP a Slovenskej spolo nosti klinickej farmakológie. Hlavní téma LÉ BA NÁDOROVÉ BOLESTI P ehledové lánky Cílená lé ba u pokro ilého karcinomu žaludku novinky v lé b karcinomu žaludku Neoadjuvantní terapie karcinomu slinivky b išní Pozdní vedlejší ú inky onkologické lé by u dlouhodob p ežívajících pacient sd lení z praxe Neoadjuvantní chemoterapie u pacientky s nízkou proliferací Polékový halucinatorní syndrom u pacientky s karcinomem prsu INFORMACE Seminá CECOG o cílené a individualizované lé b metastazujícího kolorektálního karcinomu asopis je indexován v: Bibliographia Medica echoslovaca, EMBASE, Scopus a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R. ISSN Ro ník 26. ISSN Ro ník 6. prof. MUDr. Jana Sk i ková, CSc. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. jak lé it nádory plic a pr dušek? Dermatologie PRO PRAXI 202 Interven ní a akutní kardiologie Interní medicína PRO PRAXI Klinická farmakologie a farmacie 202 Nádory plic a pr dušek Radikální prostatektomie Miloš Bro ák Praktické lékárenství 202 Medicína PRO PRAXI Neurologie PRO PRAXI 202 Onkologie 202 EKG v klinické praxi estmír íhalík, Miloš Táborský Pediatrie PRO PRAXI 202 Psychiatrie PRO PRAXI 202 Urologie PRO PRAXI 202 Jak pomoci svému zdraví v zim? Káva a zdraví mýty a fakta Jak pe ovat o atopickou pokožku LEXIKON o kovacích látek dostupných v R Malnutrice nejen u nádorových onemocn ní Jana Kleinová Luboš Sobotka Pavel T šínský Ji í Vorlí ek Zden k Wilhelm Zden k Zadák asopisy, reprinty, eduka ní materiály Knihy a odborné publikace Webové stránky asopis, kongres, archiv, e-shop Komunikujeme s léka i všemi sm ry Kongresy, seminá e a akce na klí

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ POŘADATELÉ Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 14. 15. května 2010, Olomouc Prezident akce Programový výbor PharmDr. Pavel Grodza předseda Sekce

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Okruhy znalostí z farmakologie a farmakoterapie k atestaci z veřejného lékárenství

Okruhy znalostí z farmakologie a farmakoterapie k atestaci z veřejného lékárenství Okruhy znalostí z farmakologie a farmakoterapie k atestaci z veřejného lékárenství 1. Celková a lokální anestetika, použití v anesteziologii, chirurgii a stomatologii 2. Léčba depresí, typy antidepresiv,

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Co jsou lékové interakce 3 Co jsou lékové interakce? Současné užívání různých léků (účinných látek) Může docházet ke změně síly

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více