22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE SBORNÍK ABSTRAKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE SBORNÍK ABSTRAKT"

Transkript

1 22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE SBORNÍK ABSTRAKT LISTOPADU 2012 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno

2

3 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 3 VĚDECKÝ VÝBOR Z. Čupr (Brno) J. Danko (Martin) V. Dvořák (Brno) J. Feyereisl (Praha) M. Halaška (Praha) J. Hořejší (Praha) M. Korbel (Bratislava) E. Kučera (Praha) R. Pilka (Olomouc) Š. Lukačín (Košice) A. Martan (Praha) L. Rob (Praha) Z. Rokyta (Plzeň) M. Tholt (Trstená) J. Tošner (Hradec Králové) M. Brandejská (Praha) I. Crha (Brno) J. Dostál (Olomouc) T. Mardešić (Praha) M. Mrázek (Praha) M. Petrenko (Bratislava) L. Pilka (Zlín) D. Rumpík (Zlín) K. Řežábek (Praha) J. Štěpán (Hradec Králové) P. Trávník (Brno) P. Ventruba (Brno) K. Veselá (Brno) J. Vojtaššák (Bratislava) J. Žáková (Brno) KOORDINÁTOR KONFERENCE Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA VĚDECKÝ SEKRETÁŘ RNDr. Jana, Žáková, Ph.D. Příspěvky neprošly odbornou oponenturou. Za jazykovou správnost a obsah odpovídají autoři. Redakce: Sekretariát Gynek. porod. kliniky LF MU a FN Brno, Obilní trh 11, Brno Tel.: Editor Pavel Ventruba, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, vítáme vás na 22. sympoziu asistované reprodukce s mezi - národní účastí a 11. Česko-Slovenské konferenci reprodukční gynekologie, které se konají ve dnech listopadu 2012 v Hotelu International v Brně. Tato tradiční odborná akce naší odborné společnosti, pořádaná Sekcí asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a Gynekologicko-porodnickou klinikou MU a FN Brno, se koná při příležitosti 30. výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice a je věnována problema - tice reprodukční medicíny a novinkám v asistované reprodukci. Na odborné setkání gynekologů, embryologů, genetiků, uro - logů a andrologů, imunologů psychologů a dalších odborníků z oblasti reprodukční medicíny je přihlášeno 54 prací. Zazní 21 vyzvaných přednášek, 14 ústních sdělení a 19 prací bude prezentováno formou posteru. Odborný program zahrnuje i satelitní sympozium generálního partnera firmy MSD, které před staví nové protokoly v ovariální stimulaci s Corifollitro pi - nem alfa. Zajímavé a důležité informace z jednání a činnosti výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS uslyšíme ve středečním předpoledním bloku. Již tradicí se stává pracovní oběd uspořádaný v podobě Lunch table discussion. U jednotlivých kulatých stolů budou diskutována aktuální odborná, etická a organizační témata reprodukční medicíny. Zajímavé souhrny budou prezentovány po skončení polední přestávky. Jako v předchozích letech budou na závěr konference vyhodnoceny a odměněny nejlepší abstrakta a postery. Ani v letošním roce nebude chybět příležitost na osobní a přátelská setkání během společenského večera v brněnské stylové vinárně U Královny Elišky s pestrým programem, kulinářskými specialitami a výborným moravským vínem. Poděkování patří všem partnerům a vystavovatelům, s jejichž podporou se naše setkání uskutečňuje. Věříme, že vybraná témata vás zaujmou a naše setkání bude přínosné a příjemné. Na setkání s Vámi v Brně se těší prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky MU a FN Brno a koordinátor konference s vědeckým a organizačním výborem

4 4 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE OBSAH výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice 7 P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, A. Koktavá, Z. Šlezingerová (Brno) 2. Subspecializace v gynekologii a porodnictví Certifikované kurzy 8 J. Feyereisl, P. Křepelka (Praha) 3. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví 8 na LF a MZ ČR P. Ventruba, E. Kučera, A. Martan, R. Pilka, L. Rob, Z. Rokyta, J. Tošner (SOR GP) 4. Těhotenství a porody po korekci vrozených i získaných uterovaginálních retencí 10 J. Hořejší (Praha) 5. Laparoskopická liečba dermoidov 10 M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel, S. Móriová, Z. Nevolná, M. Raffáčová (Trstená, SK) 6. Neobyčajné prípady v gynekologickej ambulantnej praxi 11 Š. Lukačín (Košice, SK) 7. Vývoj slovenskej perinatológie na prelome druhého a tretieho milénia 12 M. Korbeľ, Z. Kosibová (Bratislava, SK) 8. Nádory štítné žlázy. Může gynekolog v rámci vyšetřování funkce štítné žlázy 12 u neplodných a těhotných žen zachytit nádor štítné žlázy? D. Nováková, M. Křenek, K. Vošmiková, P. Sýkorová, Z. Límanová, P. Vlček (Praha) 9. Obezita a reprodukce 13 J. Záhumenský, O. Šottner, E. Kučera (Praha) 10. Darované oocyty a jejich postavení v reprodukční medicíně 13 Z. Malý (Brno) 11. Dárcovství oocytů v ČR: pohled z obou stran (příjemkyně a dárkyně) 14 T. Mardešić (Praha) 12. Egg donation přehled výsledků z NRAR za období M. Mrázek (Praha) 13. Surogátní mateřství naše praktické zkušenosti 15 D. Rumpík, T. Rumpíková, L. Pilka, R. Pilka, P. Ventruba, L. Prudil, L. Musilová, Š. Machač (Zlín, Brno) 14. Psychosomatické aspekty asistované reprodukce 16 M. Bendová (Brno) 15. Změny ve vývoji a aplikaci PGD/PGS s užitím nových technologií 16 K. Veselá, J. Horák, M. Horňák, E. Oráčová, J. Veselý, P. Trávník, J. Rubeš (Brno) 16. Nový pohled na vyšetření spermií 17 P. Trávník (Brno) 17. Nevymřeme po přeslici? 18 M. Brandejská, R. Jarošová, A. Langerová, L. Vykysalá, Š. Luxová (Praha) 18. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria 18 I. Crha, Z. Zdráhal, K. Stejskal, J. Žáková, K. Lancová, P. Ventruba, E. Lousová, R. Krajčovičová (Brno) 19a. Stručný přehled vzniku center asistované reprodukce v ČR 18 A. Malenovská, J. Žáková (Brno)

5 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 5 19b. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky 19 za rok 2011 K. Řežábek (Praha) 20. Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN pro Českou republiku: širší kontext 19 a dopad na legislativu ART H. Konečná (České Budějovice) 21. Zhoršuje se opravdu plodnost mužů? 20 J. Zvěřina, M. Pohanka (Praha, Brno) 22. Korelace morfodynamických parametrů časného dělení embryí a jejich 20 chromozomální výbavy L. Jelínková, Š. Vilímová, M. Kosařová, P. Šebek, M. Mašata, J. Civišová, E. Volemanová, M. Krůželová, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha) 23. Multinukleárne 2 bunkové embryá, ktoré sa delia pravidelne a načas, dávajú 21 vznik vitálnym graviditám D. Hlinka, S. Lazarovská, I. Hamplová, M. Pichlerová, K. Langerová, M. Števíkova, A. Košťáková, J. Rutarová, J. Řezáčová a M. Dudáš (Praha) 24. Uzavřený systém vitrifikace dárcovských oocytů 22 Š. Machač, M. Štelcl, S. Hlaváčová, V. Hubinka, T. Rumpíková (Brno, Zlín) 25. Plusy a mínusy PGS metodou acgh u blastomer a buněk trofektodermu 22 porovnání výsledků vyšetření 3denních a 5denních embryí M. Kosařová, P. Cuřínová, D. Zudová, L. Jelínková (Praha) 26. Pohled na meiózu v živém vajíčku máme šanci porozumět vzniku 23 chromozomálních aberací? J. Šebestová, A. Danylevská, M. Anger (Brno) 27. Vyhodnocení přínosu metody PICSI 24 E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá, M. Pešáková, L. Hromadová, P. Nentwichová, T. Koukal, J. Veselý (Brno) 28. Corifollitropin alfa nové protokoly v ovariální stimulaci 24 T. Mardešić (Praha) 29. Prvé klinické skúsenosti s Corifollitropinom alfa 25 M. Herman (Košice, SK) 30. Hodnocení viability spermií pomocí flow cytometru 25 J. Novotný, J. Březinová, M. Řeřuchová, R. Filipčíková, B. Zbořilová, I. Oborná (Olomouc) 31. Přenos jediného embrya dopad nové legislativy do klinické praxe. 26 Platí stejná kritéria také pro kryoembryotransfery? V. Paseková, T. Mardešić, L. Jelínková (Praha) 32. Cytokin GDF-15 a jeho kvantitativní a kvalitativní zastoupení v seminální plazmě 27 A. Malenovská, K. Souček, A. Hampl (Brno) 33. Gene expression analysis of selected spermatogenesis genes in testicular biopsies 27 from non-obstructive azoospermia patients A. Dorosh, O. Teplá, E. Žatecká, L. Děd, K. Kočí, J. Pěknicová (Praha) 34. Hyaluronan Binding Assay (HBA) jako prediktivní test intrauterinní inseminace 28 (IUI) a konvenční IVF R. Rybář, Z. Dvořáková, M. Škurla, I. Prokopová, P. Přinosilová, J. Štěpán (Jihlava) 35. Vliv rostoucího počtu přenosů 1 pětidenního embrya (SET) na úspěšnost léčby 29 O. Teplá, J. Hulvert, J. Teplá, T. Rieger, M. Jaržembovská, V. Faměrová, K. Lišková, K. Petružalková, Z. Turková, M. Mrázek (Praha)

6 6 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 36. Nedostatečnost kontrolního bodu sestavení dělícího vřeténka v savčích oocytech 30 J. Šebestová, A. Danylevska, M. Anger (Brno) 37. Postoje českých příjemců a dárců gamet k informování dítěte o dárcovství 31 T. Rumpíková, H. Konečná, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Dostál, Š. Machač, M. Štelcl (Zlín) 38. Regresní model AMH 32 T. Rumpíková, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Loucký, R. Kučera (Zlín) 39. Přínos monitorovacího systému Primo Vision v cyklech s eset 32 L. Urbánková, J. Březinová, J. Chocholoušová, S. Štrofová, J. Doležal (Kostelec n. Orlicí) 40. Co lze očekávat od karyotypizace u neplodného páru? 33 M. Poláková, M. Čekal, J. Šulc, L. Zetová, S. Pertoldová, D. Alexander, V. Černý, D. Korecký (Praha) 41. Poškození DNA spermií a parametry spermiogramu 34 M. Řeřuchová, J. Březinová, I. Oborná, B. Zbořilová, J. Novotný (Olomouc) 42. Některé demografické a psychosociální charakteristiky dárkyň oocytů 35 T. Rumpíková, H. Konečná, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Dostál, Š. Machač, M. Štelcl (Zlín) 43. Prognóza výsledku těhotenství po IVF a ET z hladiny hcg 36 B. Zbořilová, J. Březinová, I. Oborná, L. Urbánková, P. Petrová, R. Filipčíková, A. Sobek (Olomouc) 44. Distribuce polymorfismu inslq v genu pro receptor luteinizačního 37 hormonu (LHCGR) v České populaci J. Chrudimská, P. Křenková, M. Macek jr., M. Macek sr. (Praha) 45. Vazebná selekce spermií: HA-ICSI versus ICSI 37 S. Hlaváčová, M. Koudelka, Š. Machač, M. Štelcl, A. Malenovská, V. Hubinka (Brno) 46. Počet klinických těhotenství, potratů, narozených dětí a dvojčetného 38 těhotenství u 100 cyklů darovaných oocytů R. Středa, T. Mardešić, V. Sobotka, D. Koryntová, L. Hybnerová, M. Jindra (Praha) 47. Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrolaparoskopie - nové 39 instrumentárium na jedno použití A. Sobek Jr., O. Koutná, A. Sobek (Olomouc) 48. Faktory ovlivňující úspěšnost chirurgického odběru spermatozoí (TESE) 40 u azoospermických mužů V. Vik, H. Šímová, M. Brandejská, R. Zachoval (Praha) 49. Mapování povrchu spermií pomocí fluorescenčně značených lektinů 40 L. Adamová, M. Wimmerová, J. Žáková (Brno) 50. Historie laboratorních metod asistované reprodukce za 30 let v centru CAR E. Lousová, J. Žáková, P. Ventruba, I. Crha, M. Huser (Brno) 51. Viry hepatitidy B a hepatitidy C v asistované reprodukci 43 D. Nováková, E. Uhrová, J. Žáková, V. Němeček (Praha, Brno) 52. Ovlivnění nedostatečné reaktivity vaječníků preparáty obsahující DHEA 43 M. Štelcl, Š. Machač, S. Hlaváčová, M. Koudelka (Brno) 53. Polymorfismy genu pro receptor FSH (FSH-R) u žen kontrolních a s OHSS 44 M. Macek sr., H. Klučková, P. Feldmár, P. Hanulíková, J. Diblík, J. Černíková, M. Turnovec, M. Macek jr. (Praha) 54. Vliv barusibanu, selektivního antagonisty oxytocinu, na děložní kontraktilitu 45 v luteální fázi cyklu kontrolované ovariální stimulace H. Višňová, R.A. Pierson, M. Mrázek, J.A. García-Velasco, Ch. Blockeel, J.C. Arce (ČR, Kanada, Španělsko, Belgie, Dánsko)

7 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, A. Koktavá, Z. Šlezingerová Gynek. porod. klinika LF MU a FN Brno Úvod: První dítě ze zkumavky se v České republice, dříve ČSSR a v bývalé východní Evropě, narodilo na I. gynekologicko-porodnické klinice v Brně dne 4. listopadu Tomuto úspěchu brněnského týmu Katedry histologie a embryologie LF MU vedené prof. M. Dvořákem a I. gynek. porod. kliniky MU pod vedením prof. L. Pilky předcházely následující události. V roce 1975 průkopníci metody in vitro fertilizace a transferu embrya (IVF/ET) Edwards a Steptoe dosáhli implantace embrya, ale těhotenství skončilo jako mimoděložní. Teprve v roce 1978 se jim narodila Luisa Brownová, první dítě ze zkumavky na světě. Ve stejném roce 1978 byl ve Fakultní porodnici v Brně neoficiálně zahájen program IVF/ET, který iniciovala pracovní schůzka na Katedře histologie a embryologie (prof. Dvořák, prof. Trávník a prof. Pilka). Již v tomto roce bylo dosaženo prvního odběru oocytu pomocí laparoskopu a následně jeho oplození in vitro. K řešení náročných úkolů se v letech připojovali další zainteresovaní pracovníci (dr. Tesařík, prof. Čupr, prim. Soška, stan. sestry Koktavá a Šlezingerová, prof. Ventruba a další). Postupně a jen velmi obtížně byly uvolňovány prostory a upravovány na operační sálek, embryo - logickou a andrologickou laboratoř, ultrazvukovou ambulanci. Další závažný problém, který byl řešen na počátku rozvíjení programu IVF, byla materiálně-technická vybavenost. Žádné z potřebných zařízení se u nás průmyslově nevyrábělo, takže vývoj instrumentária, kultivační komůrky, aspiračních a transferových souprav byl dosti složitý. Zužitkováním získaných zkušeností a odborných znalostí byly původní jednoduché pomůcky, média a přístroje konstrukčně zlepšovány. Postupně bylo nově vzniklé pracoviště vybaveno i špičkovou přístrojovou technikou, kultivační komůrkou, laparoskopy a ultrazvukem s vaginální a abdominální sondou. Již v roce 1981 byla prováděna elektronová mikroskopie lidského preovulačního oocytu a dosaženo oplození oocytu, rýhujícího se do dvou buněčného stádia a posléze i vývoje lidského embrya do stadia moruly. Metoda anglických zakladatelů IVF Patrická Steptoa a Roberta Edwardse spočívala v oplodnění odebraných vajíček ve zkumavce spermiemi, jejich kultivaci a vrácení vzniklých embryí do dělohy. Odběr vajíček byl prováděn pomocí laparoskopie. Naše počáteční nedostatečné vybavení pro kultivaci jsme se snažili nahradit odběrem vajíček při mikrochirurgii, jejich okamžitým oplozením a zavedením zpět do vejcovodu před koncem operace. U ženy s indikací tubární mikrochirurgie byl aplikován klomifen citrát a hcg, 14. den cyklu byla provedena laparotomie a na počátku operace aspirovány folikuly. Získané oocyty byly během výkonu na vejcovodech ponechány v kultivačním médiu Ham F10 s obsahem spermií v kultivačním boxu. Na závěr pánevní mikrochirurgie byly inseminované oocyty s 0,1 ml média pomocí transferového katetru instilovány asi 2 cm do ampulární části levého vejcovodu. Takto bylo dosaženo naše první těhotenství a i prvního porodu dítěte ze zkumavky (chlapec 3650 g/51 cm sectio caesarea). Technika popsaná jako OIVI-TT (oocyte in vitro inse mi - nation and tubal transfer) Tesaříkem a kol. (Fertil Steril, 39, 1983, s ) byla v roce 1991 uznána světovou prioritou metody GIFT (transferu gamet do vejcovodu).

8 8 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE Poznámka: Dne bylo na našem pracovišti a v ČR dosaženo porodu prvního dítěte po metodě IVF (chlapec 3450 g/50 cm sectio caesarea). Do prosince 1987 se v Brně, tím i ČR, narodilo 7 dětí a dalších 5 žen bylo těhotných, z toho u jedné byla diagnostikována dvojčata. Ačkoli od roku 1986 můžeme mluvit o tom, že metoda IVF a ET byla u nás zavedena do kli - nické praxe, neznamená to dodnes vyřešení všech problémů. Nejde jen o otázky medicínského charakteru, ale i otázky etické, organizační, ekonomické a legislativní. 2. Subspecializace v gynekologii a porodnictví Certifikované kurzy J. Feyereisl, P. Křepelka Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 3. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví na LF a MZ ČR P. Ventruba, E. Kučera, A. Martan, R. Pilka, L. Rob, Z. Rokyta, J. Tošner Specializační oborová rada pro gynekologii a porodnictví Dne 27. září 2011 uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) veřejnoprávní smlouvy s UK v Praze, MU v Brně a UP v Olomouci, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity, resp. na 7 lékařských fakult (LF). Smlouva se týká výhradně základních oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů s výjimkou všeobecného praktické lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost. Převod se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů - nástavbové obory. Zařazení do specializačního vzdělávání žádost podává uchazeč na vybranou LF (viz 19 zá - kona č. 95/2004 Sb.) písemně i elektronicky. LF zajišťují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti. Započtení odborné praxe absolvované v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu provádí i nadále MZ. Vzdělávací programy - uchazeči zařazení do specializačního vzdělávání do mohou dokončit přípravu podle vzdělávacího programu (VP) z roku Rovněž mohou postu - povat podle VP 2009 a 2011 za předpokladu, že budou splněny veškeré požadavky stanovené těmito VP, včetně povinného kmene. Do přihlášky k AZ stačí uvést, podle jakého VP se uchazeč připra - voval a splnil jeho požadavky. Uchazeči zařazení do specializačního vzdělávání po mohou postupovat podle VP 2009 nebo VP 2011, zařazení po postupují dle VP Kmenový kurz: Novinky z gynekologie a porodnictví - povinný pro VP 2009 a 2011, včetně úspěšně složeného testu na závěr kurzu. Je v délce 5 dnů, celkem 36 vyučovacích hodin (probíhá od úterý do soboty). 2012: termín kurzu: , místo konání: 3. LF UK - Praha, LF MU Brno 2013: termín kurzu: , místo konání: LF UK - Praha , místo konání: LF UK - Hradec Králové Certifikát o absolvování základního kmene specializační přípravy vydávají LF.

9 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 9 Specializační oborová rada (SOR) koordinuje příslušný specializační obor, je složena z garantů jednotlivých LF, podléhá Koordinační oborové radě (KOR) a její návrhy jsou předkládány Akreditační komisí MZ ČR daného oboru. Atestační práce - 10 normostran, psáno formou publikace do České Gynekologie. Jako atestační práce je uznána publikace, která vyšla uchazeči v časopise s IF nebo v České Gynekologii (originální práce, review i kazuistika s diskuzí). Nepodkročitelnou podmínkou je prvoautorství uchazeče. Publikace musí vyjít v době zařazení uchazeče do vzdělávacího programu. Hodnocení atestační práce je formou písemného posudku s podpisem zkoušejícího splnil/nesplnil. Předatestační kurzy: v délce 10 dnů, celkem 70 vyučovacích hodin. Jsou povinné pro VP 2011, včetně úspěšně složeného testu na závěr kurzu. Jaro 2012: 2. LF UK Praha: 1. týden: , 2. týden: Podzim 2012: LF MU Brno: 1. týden: , 2. týden: Jaro 2013: 1. LF UK Praha: 1. týden: , 2. týden: Podzim 2013: LF UP Olomouc: 1. týden: , 2. týden: Atestační operace - je nutno provést endoskopickou operaci (HSK, LSK) a klasickou vaginální či abdominální operaci (hysterektomie). Výkon lze i kombinovat (LAVHY). Zkoušející (pově- řený MZ ČR) musí být zaměstnancem jiného zařízení než uchazeč. Operaci je možno provést až po přihlášení k atestační zkouškce. Poznámka: Snahou SOR je přesunutí atestační operace do náplně specializační přípravy a provádět ji na závěr pobytu na školícím pracovišti EPCOG. Toto je však možné jen cestou změny VP Ministerstvem zdravotnictví. Atestační zkouška (AZ) - zajišťují od jednotlivé LF. Přihlášku zasílá uchazeč pí sem ně na LF, kterou si zvolil pro vykonání AZ, nejméně 90 dní před vybraným termínem. Za rea - li zaci zodpovídá garant dané LF, kde se AZ koná. Praktická část atestační operace (viz výše), provedení ultrazvukového vyšetření, hodnocení kolposkopie a kardiotokografického záznamu Teoretická část písemný test, odpovědi na 3 odborné otázky z gynekologie a porodnictví, obhajoba atestační práce Platba za atestační zkoušku (Nařízení vlády č. 225/2011 Sb.) je stanovena takto: AZ 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč. První opakování zkoušky 3500 Kč (teorie 2000 Kč, praxe 1500 Kč) a druhé opakování 5000 Kč (teorie 3000 Kč, praxe 2000 Kč). Při řádné omluvě se uchazeč může přihlásit k AZ v nejbližším následujícím termínu. Poplatek se nevrací, ale přene - chává na tento termín. Opakování atestace - při neúspěchu za 12 měsíců a maximálně dvakrát. Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou i nadále vydávány MZ ČR, jejich předání zajistí příslušná lékařská fakulta. Termíny atestačních zkoušek (minimálně 2 pro každý obor) stanovuje MZ na návrh Koordi - nační rady pro specializační vzdělávání (KOR). Podzim 2012: 2. LF UK Motol ( ) 17 uchazečů LF MU Brno ( ) 15 uchazečů Jaro 2013: 1. LF UK - Apolinář ( ) - návrh Podzim 2013: LF UP Olomouc ( ) - návrh

10 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 4. Těhotenství a porody po korekci vrozených i získaných uterovaginálních retencí J. Hořejší Gynek. porod. klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Čtyři kazuistiky pacientek operovaných pro vzácné vrozené nebo získané stavy. M.V. při dopravním úrazu ve 4 letech utrpěla frakturu pánve a poranění močového měchýře s vytržením uretry z měchýře, gynekologické poranění neshledáno. V pubertě se vytvořila haemato - metra s malou parciální haematocolpos. Po mnoha vaginálních rekanalizačních výkonech jsme stav vyřešili kombinovaně abdomino-vaginálně. Spontánně otěhotněla, porodila císařským řezem zralé a zdravé dítě, nevytvořila se ani lochiometra. (3 pacientky) N.B. měla parciální haematocolpos. Po vzniku haematometry jsme provedli kolpostomii, ale pro velmi malý úsek proximální části pochvy se vytvářely stenosy s následné srůsty a tvořila se haemato-pyo-kolpos partialis. Po 12 rekanalizacích jsme rovněž provedli zprůchodnění a širokou drenáž abdomino-vaginální cestou. Také tato pacientka spontánně otěhotněla a porodila per S.C. (35 pacientek) Z.D.-R. byla zcela bez gynekologických obtíží, teprve v pubertě začaly rychle progredující bolesti a zjistitelnou retenční resistencí v pánvi. Jednalo se o izolovanou haematometru při aplázii děložního hrdla a pochvy. Operovali jsme spodem, preparačně dosáhli dno haematometry. Tu jsme otevřeli a drenovali až do dosažení epitelizace neocervixu a neovaginy. Pacientka otěhotněla přirozeně, naprosto fyziologické těhotenství jsme ukončili per S.C. Z obavy před vznikem lochio - metry jsme neocervix drenovali. (13 pacientek) P.B. se narodila s anorektální malformací s atrézií střeva, která byla řešena a dobře vyřešena dětským chirurgem a urologem. V pubertě při vzniku retence bylo diagnostikováno zdvojení dělohy, kdy každá z děloh navazovala na malý proximální rudiment dělohy, což jsme vyřešili oboustrannou kolpostomií, po ní dívka volně menstruovala. Přirozeným způsobem otěhotněla porodila per S.C. (unikátní) Úspěšná konzervativní řešení závažných stavů spojených s recidivující uterovaginální retencí podtrhuje zásadu vždy přistupovat k takovým stavům co nejkonzervativněji a za každou cenu se snažit zachovat fertilitu. 5. Laparoskopická liečba dermoidov M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel, S.Móriová, Z. Nevolná, M. Raffáčová Gynekologicko pôrodnícke oddelenie, HNsP Trstená, SR Dermoid je najčastejší z germinálnych nádorov ovária. Obsahuje deriváty 3 zárodočných listov. Laparoskopická liečba (LSK) dermoidov je sporná z viacerých dôvodov. Za sledované obdobie bolo operovaných 52 pacientok s dermoidom. Priemerný vek pacientok bol 34 rokov (11 54 ), priemerná veľkosť dermoidu bola 6 cm (3 17). Dermoid sa najčastejšie vyskytoval vpravo 29 (56 %), vľavo 15 (29 %), bilaterálne 8 (15 %). Naše pa -

11 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 11 cientky sme v 42 (81 %) prípadoch operovali laparoskopicky, v 2 (4 %) prípadoch bola LSK konvertovaná na laparotómiu, v 2 (4 %) prípadoch boli pacienky operované primárne laparotomicky, u ostatných pacientok bola pre združenú diagnózu (myómy) urobená hysterektómia. Pri LSK operácii bola urobená adnexektómia alebo ovarektómia v 25 (60 %) prípadoch, resekcia v 17 (40 %) prípadoch. V predoperačnej diagnóze sme sa opierali o UZ vyšetrenie s color dop - ple rom, onko-markery, niekedy CT event. MR vyšetrenie. V niektorých prípadoch bola stanovená peroperačná histológia. Histologicky sa vo všetkých prípadoch jednalo o benigné zrelé teratómy, vrátane 1 výskytu strumy ovária. Zaznamenali sme aj vplyv dedičného faktora na výskyt dermoidu (matka dcéra, jednovaječné dvojčatá). Ani v jednom prípade nedošlo k peroperačným ani pooperačným komplikáciám, nezaznamenali sme väčšiu stratu krvi, ktorú by sme museli hradiť transfúziou. Veľmi dôležitou podmienkou LSK operácie je dokonalá toaleta a výplach dutiny brušnej. Najmä u mladých žien preferujeme LSK prístup k operácii z viacerých známych dôvodov. Prednáška bude prezentovaná videoprojekciou, kde budeme prezentovať niektoré originálne postupy v operačnom liečení dermoidov. 6. Neobyčajné prípady v gynekologickej ambulantnej praxi Š. Lukačín 3. gyn.-pôr. klinika SZU, 1. súkromná nemocnica a.s., Košice-Šaca Úvod: Práca ambulantného gynekológa je iste zodpovedná, náročná a z hľadiska rizika mož - ných omylov aj nebezpečná. Istotu v každodennom rozhodovaní lekárovi dáva hlavne kvalita jeho celoživotného vzdelania. Čerpať môže aj zo získaných skúseností v práci s pacientkami a pomôže mu aj kvalitná nemocničná prax. Nemenej dôležitá je aj dobrá organizácia práce spolu s kvalitnou a milou sestrou. Významné sú aj materiálne a laboratorne podmienky pre spresnenie diagnózy. Napriek tomu, že budú splnené tieto podmienky, život prinesie niektoré neobyčejné situácie, ktoré by sa aj ťažko vymyšľali. Materiál a metodika : Popisujeme dva neobyčejné prípady, ktoré sa stali gynekologom v našom regione. Prvý prípad bol spojený s výkonom prerušenia gravidity v súkromnom zariadení jednodňových výkonov. Gravidita však pokračovala až do porodu. Na tomto prípade chceme poukázat na udivujúco laxný prístup k základným zásadám odbornej práce a na niektoré nebezpečné dôsledky takého prístupu. Druhý prípad súvisí s onkologickou diagnózou a jej neskorým stanovením. Lekárovi hrozili skutočne veľmi vážne konzekvencie nielen z možného forenzného pokračovania, ale aj ohrozenie života zo strany chorej pacientky. Záver: V príspevku chceme poukázať na aspekty možnej ochrany pred vznikom mimoriadne nepríjemných komplikácií po nedôslednej práci. Zdôrazňujeme najmä veľmi vážny zástoj dôkladnej dokumentácie a dodržiavanie zásad práce lege artis.

12 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 7. Vývoj slovenskej perinatológie na prelome druhého a tretieho milénia M. Korbeľ, Z. Kosibová I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava Úvod: Moderná doba zmenila nielen životný štýl, ale aj skladbu rodiacich žien a pôrodnícku prax. Pokroky v medicíne prinášajú na jednej strane zlepšenie perinatálnej mortality a morbidity. Na druhej strane sa zvyšuje podiel rodiacich žien s celkovými ochoreniami, čo má za následok nárast rizikovej a patologickej gravidity a operačných pôrodov. Materiál a metodika: Retrospektívna analýza vybraných ukazovateľov starostlivosti o tehotné v rokoch z perinatologických údajov hlásených hlavnému odborníkovi pre gynekológiu a pôrodníctvo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Výsledky: V rokoch klesala pôrodnosť v SR z na pôrodov. Od roku 2003 postupne narastala až v roku 2009 dosiahla pôrodov. Od roku 2010 začala klesať a v roku 2011 bolo v SR už len pôrodov. Perinatálna úmrtnosť sa znížila zo 7,6 v roku 1997 na 5,5 v roku Podiel predčasných pôrodov v sledovanom období stúpol z 5,2 % v roku 1997 na 8,5 % v roku 2010 a klesol na 7,3 % v roku Frekvencia cisárskeho rezu lineárne narastá z 12,7 % v roku 1997 na 29,5 % v roku Stúpol podiel viacplodovej tehotnosti na 1,5 %, gravidít po metódach asistovanej reprodukcie 1,3 %, rodiacich žien s diabetom mellitom 1. typu 0,2 %, diabetom mellitom 2. typu 0,1 %, gestačným diabetom 1,6 %, drogovo závislých 0,6 %, s kardiopatiami 0,2 %. Preeklampsia a jej komplikácie postihujú 4 % rodičiek, uroinfekcie 2,2 % a približne 1 % rodičiek je sérologicky pozitívnych na sexuálne prenosné ochorenia. V sledovanom období sa zvýšil priemerný vek rodičiek z 25,66 na 29,13 rokov a u prvorodičiek z 23,08 na 27,78 rokov. Záver: Vyšší vek rodiacich žien, choroby pridružené k tehotnosti, indukované tehotnosťou a stúpajúca frekvencia operačných pôrodov predisponujú ku komplikáciám, ktoré zvyšujú materskú morbiditu a mortalitu a náklady na zdravotnú starostlivosť. 8. Nádory štítné žlázy. Může gynekolog v rámci vyšetřování funkce štítné žlázy u neplodných a těhotných žen zachytit nádor štítné žlázy? 1 D. Nováková, 1 M. Křenek, 1 K. Vošmiková, 1 P. Sýkorová., 2 Z. Límanová, 1 P. Vlček 1 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 2 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Pro základní zhodnocení stavu štítné žlázy se doporučuje vyšetření tří parametrů: TSH, FT4 a Anti-TPO protilátky. Ve srovnání s ostatní populací je u infertilních a těhotných žen záchyt poruch štítné žlázy výrazně častější. Mezi nejčastěji nalezené poruchy štítné žlázy patří hypofunkce způsobená autoimunitním onemocněním. Na základě našeho výzkumu jsou v české populaci ne plod - ných žen autoimunitní poruchy nacházeny u více než ve 20 % vyšetřovaných (TSH > 3,5 miu/ml). Onemocnění štítné žlázy má přímý vztah ke snížení plodnosti a k těhotenským komplikacím. Existují důkazy o tom, že uvedené komplikace mohou být sníženy léčbou levothyroxinem.

13 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 13 Karcinom štítné žlázy je nejčastějším endokrinním nádorem. Podle epidemiologických studií provedených po celém světě je v posledních letech pozorován trend rostoucí incidence papilárního karcinomu štítné žlázy. Zvýšení se týká především mikrokarcinomů karcinomů velikosti do 2 cm, zatímco výskyt větších nádorů je stabilní.v České republice je karcinom štítné žlázy výrazně častější u žen, a to v poměru k mužům 4 : 1. V posledních letech je pozorován velký nárůst mikrokarcinomů u žen ve fertilním věku. Současný výskyt autoimunitních poruch a rakoviny štítné žlázy byl, v závislosti na jednotlivých literárních údajích, popsán v rozmezí od 10 % do 58 %. Meta-analýza provedená autory z USA prokázala u pacientů s papilárním karcinomem štítné žlázy, 2,8 vyšší výskyt hypotyreózy. Rakovina štítné žlázy je tedy pozorována současně s autoimunitním postižením štítné žlázy. Ve štítné žláze existuje souvislost mezi chronickým zánětem a rozvojem karcinomu. Zánět štítné žlázy může být prekancerózním stavem. U neplodných a těhotných žen s autoimunitním onemocněním štítné žlázy by měla být věnována pozornost možnému riziku rakoviny štítné žlázy. Diagnostika má být postavena na anamnéze, palpaci krku, stanovení hladiny protilátek proti thyreoglobulinu a sonografíi štítné žlázy. Podporováno grantem: IGA MZČR, NT / Obezita a reprodukce J. Záhumenský, O. Šottner*, E. Kučera Gynekologicko porodnická klinika 3. LF UK a FN KV Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice na Bulovce Úvod: Obezita je známý rizikový faktor ovlivňující reprodukční schopnosti ženy. Ovlivňuje přímo ovulaci, zvyšuje riziko spontánního potratu, snižuje úspěšnost reprodukčních technik a přináší některá rizika pro průběh těhotenství a porodu. Materiál a metodika: Autoři ve své přednášce analyzují soubor 449 primipar, který rozdělili podle BMI před otěhotněním na ženy s normální hmotností, s nadváhou a obézní ženy. V uvedených skupinách žen srovnávají prevalenci některých faktorů průběhu porodu a jeho výsledku. Dále srovnávají výskyt retence nadváhy v čase půl roku po porodu. Výsledky: Obezita a nadváha jsou vázané s některými patologiemi průběhu gravidity a porodu. Zvyšují riziko indukce porodu, selhání indukce porodu, přenášení a akutních porodnických operací. 10. Darované oocyty a jejich postavení v reprodukční medicíně Z. Malý Unica Brno V Evropě nejsou jednotné názory na darované oocyty a jejich získávání i využití provází rozličné diskuze a emoce. Jsou diference v etických pohledech a stejně rozdílné jsou v jednotlivých zemích také zákonné hranice.

14 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE Obsahem sdělení je srovnání zákonných norem jednotlivých zemí a přehled medicínských po - stupů u dárkyní i příjemkyní oocytů. Darované oocyty posunuly možnosti reprodukční medicíny významně vpřed, a tak lze pomoci i párům, které dříve zůstávaly bezdětné. 11. Dárcovství oocytů v ČR: pohled z obou stran (příjemkyně a dárkyně) T. Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Úvod: dárcovství oocytů představuje významnou oblast reprodukční medicíny. Současný trend odkládání těhotenství do stále vyššího reprodukčního věku vede ke zvyšování počtu párů, u kterých je dárcovství oocytů jedinou racionální léčebnou možností. Vzhledem k legislativní situaci a kon - trole kvality práce pracovišť asistované reprodukce je Česká republika stále častěji vyhledávána i zahraničními pacientkami. Materiál a metodika: základem práce jsou výsledky dotazníkové akce ESHRE Taskforce on Cross Border Reproductive Care (TF CBRC) zahrnující jak zkušenosti příjemkyň oocytů, tak i přehled o motivacích a struktuře žen darujících oocyty. Studie se v ČR účastnilo 174 dárkyň oocytů, počet příjemkyň oocytů léčených v ČR, které vyplnily dotazník, byl 252. Výsledky: průměrný věk českých dárkyň byl 26,9 ± 4,2 let, 80,2 % z nich mělo ukončené středoškolské vzdělání, 4,7 % vzdělání vysokoškolské. Nezaměstnaných dárkyň bylo 16 %, studentky byly zastoupeny v 15,6 %. Většina dárkyň (67 %) porodila nejméně jedno dítě a naprostá většina respondentek (70 %) darovala oocyty více než jednou. Největší počet příjemkyň byl z Německa, následovala Velká Británie a dále ostatní země. Průměrný věk německých pacientek byl 38,8 ± 5,0 let, u žen z Velké Británie 40,8 ± 5,4 roků. Závěry: dárcovství oocytů představuje stále významnější oblast asistované reprodukce. Hlavním faktorem ovlivňujícím praxi dárcovství oocytů je legislativní úprava jednotlivých zemí. Studie zřetelně prokázala, že pacientkám vyhledávajícím léčebnou péči v programu darovaných oocytů mimo zemi svého trvalého pobytu se dostává kvalitní léčebné péče. Mezi dárkyněmi oocytů v České republice je oproti ostatním zemím významně nižší procento žen s vysokoškolským vzděláním a opakují dárcovství oocytů častěji než dárkyně z ostatních zemí. 12. Egg donation přehled výsledků z NRAR za období M. Mrázek GYNEM, Praha Úvod: Použití darovaných oocytů (egg donation ED) v asistované reprodukci umožňuje současná česká legislativa, na rozdíl od některých jiných evropských a mimoevropských států. Z tohoto důvodu se do ČR přijíždí léčit řada neplodných párů z jiných zemí, mimo jiné i proto, že ED léčba je v ČR dostupná v současné době již v 37 centrech asistované reprodukce. Materiál: Data získaná z NRAR za období

15 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 15 Metodika: Analýza retrospektivně získaných dat z NRAR o provedených IVF cyklech z daro - vaných oocytů. Výsledky: Ze získaných neúplných údajů NRAR vyplývá poměrně překvapivý fakt, že celkem u % zahájených cyklů nedojde u ED k embryotransferu. Celkově se počet ED za období zvýšil ve skupině zahájených cyklů o 69,4 % a ve skupině cyklů s ET o 66,4 %. Počet kli - nických těhotenství na embryotransfer v roce 2009, 2010 a 2011 byl v ČR 39,3 %, 38,5 % a 44,9 % počet počet počet počet počet počet zahájených cyklů zahájených cyklů zahájených cyklů cyklů s ET cyklů s ET cyklů s ET ČR EU NEU celkem Závěr: Česká republika v ED programu patří k vyhledávaným destinacím. V dalších letech lze nejspíše ještě očekávat i další vzestup celkového počtu ED cyklů v ČR nejen vzhledem k vysokému počtu center asistované reprodukce, ale také v souvislosti s rostoucí úspěšností léčby. 13. Surogátní mateřství naše praktické zkušenosti D. Rumpík 1, T. Rumpíková 1, L. Pilka 1, R. Pilka 2, P. Ventruba 3, L. Prudil 4, L. Musilová 4 1 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 2 Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc 3 Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 4 Advokátní kancelář Brno Úvod: Naše pracoviště se od roku 2008 zabývá problematikou surogátního mateřství. Od roku 2009 byla Ministerstvem spravedlnosti ČR iniciována celospolečenská diskuse o této problematice. Zákonná úprava toho medicínského postupu však zatím v ČR není. Materiál a metodika: Naše práce podává přehled současné legislativy týkající se surogátního mateřství v ČR. Zabývá se Listinou základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., Zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., Trestním zákoníkem č. 94/2009, Zákonem o sociální ochraně dětí č. 359/1999 Sb., Zákonem o občanském soudním řádu č. 63/1963 Sb., Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Prezentujeme naše praktické zkušenosti z touto problematikou od roku 2008 do roku Závěr: Společnost začíná akceptovat, že existují alternativní cesty, jak mít rodinu, a lze očekávat, že s postupem času a budou-li se zdůrazňovat pozitivní aspekty rodinného života, bude stigma náhradního mateřství mizet. Je však nezbytně nutné dodržovat medicínské indikace k tomuto výkonu a řídit se doporučením odborné společnosti.

16 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 14. Psychosomatické aspekty asistované reprodukce M. Bendová Pracoviště reprodukční medicíny LF MU a FN Brno Pouze asi 5 % manželství na celém světě se rozhodlo pro bezdětný vztah. Pro drtivou většinu lidstva se mateřství a rodičovství stalo hlavním cílem a smyslem života, kritériem jeho naplnění, sociálního vědomí, dospělosti a sexuálního i psychického zdraví. Rozvojem nových léčebných metod se procento vyléčených neplodností sice zvyšuje, nicméně limitující faktory, včetně omezení hrazení zdravotními pojišťovnami a nakonec i dlouhá doba čekání na náhradní rodinnou péči, vytvářejí pro manželský pár složitou, psychicky náročnou a psychologicky obtížně řešitelnou situaci. Léčené ženy jsou uváděny do úzkých, pod vlivem mechanizmu co je nedosažitelné, to chci, čehož důsledkem je vznik nejrůznějších psychických poruch a komplikovaných situací v partnerském vztahu, které mohou zpětně komplikovat průběh a konečný výsledek léčby. Křehkost, zra - ni telnost a labilitu partnerských vztahů dokumentuje naše zjištění, že téměř všechny ženy podstupující léčbu neplodnosti, speciálně asistovanou reprodukci, pociťují napětí, úzkost i depresivní stavy a téměř stálý strach z neotěhotnění, pro které vyžadují psychoterapeutickou či psychiatrickou péči. Drtivá většina léčených žen přisuzuje programu Asistované reprodukce veškeré naděje a ve skrytu věří v pozitivní výsledek, a to mnohdy i vzdor reálným informacím od lékařů. Jen výjimečně jsou ženy na počátku léčby informovány o možnostech náhradní rodinné péče a mají v tom do - slovný zmatek. Adopci dítěte sice připouštějí, ale většinou plánují (pokud se oba rozhodnou) požádat o adopci až po skončení léčby a vyčerpání všech placených zákroků. A to není optimální. Zákon o rodině totiž říká, že mezi osvojencem a osvojitelem musí být takový věkový rozdíl, jako v běžné populaci. A to by rodiče, kteří si přejí adoptovat malé děti co nejdříve po porodu a o adopci by požádali až po ukončení léčby asistovanou reprodukcí, nesplňovali, protože by se nacházeli již ve věku prarodičů a nevyhovovali by tak požadavku zákona o rodině. U neplodných žen se tak prohlubují stavy beznaděje, úzkosti a deprese, které je třeba léčit, v optimálním případě již při zahájení léčby v centrech Asistované reprodukce, nikoliv až po jejím ukončení. 15. Změny ve vývoji a aplikaci PGD/PGS s užitím nových technologií K. Veselá 1, J. Horák 1,2, M. Horňák 1,2, E. Oráčová 1, J. Veselý 1, P. Trávník 1, J. Rubeš 1,2 1 REPROMEDA Brno 2 Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno Úvod: Se zavedením mikročipové technologie do preimplantační genetické diagnostiky bylo umožněno vyšetření všech 24 chromosomů, zároveň však vyvstaly otázky, v jakém období je nej - vhod nější vyšetření genetického materiálu embrya provádět a v jakém stadiu a čase embryotransfer provádět. Materiál a metodika: Ve vyšetřovaném souboru hodnotíme výsledky vyšetření 928 blastomer bioptovaných z raných embryí a 132 vzorků trofektodermu z blastocyst. Embrya, u kterých bioptovaná blastomera vykazovala chromozomové abnormality, byla následně dovyšetřena ve vyšším stádiu.

17 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 17 Výsledky: Část embryí, která byla po vyšetření materiálu odebraného den 3 označena jako aneuploidní či mozaicistní, se při dovyšetření vzorku trofectodermu odebraného v den 5 ukázala jako normální. Získali jsme tak zásadní informace o původu a o korelaci chromosomových abnormalit s vývojem embryí. Závěr: Výsledky poukazují na dynamický vývoj chromosomového statusu a aneuploidií u lidských embryí vzniklých metodou in-vitro fertilizace. V souvislosti s tímto poznatkem se otevírá diskuse o optimálním čase odběru materiálu a optimálním termínu transferu vyšetřených embryí, na což se zaměří naše další studie. 16. Nový pohled na vyšetření spermií P. Trávník REPROMEDA s.r.o., Brno Současná spermiologická diagnostika je založena převážně za tzv. klasickém spermiogramu, především na hodnocení koncentrace spermií, jejich pohyblivosti a morfologie. Očekáváme, že z těchto parametrů odvodíme plodnost muže, vybereme správný typ léčby poruchy plodnosti a její prognózu. Ze zkušenosti víme, že nezřídka nedojde k oplození ani při normálních parametrech spermiogramu a naopak dojde k oplození u mužů s velmi nízkou koncentrací spermií. Víme také, že nemusí vždy korelovat koncentrace spermií s jejich pohyblivostí a pohyblivost s morfologií. Velmi málo konkrétních poznatků máme, pokud jde o skutečný vliv faktorů životního a pracovního prostředí a životosprávy, s výjimkou extrémních případů intoxikací, závislostí nebo neadekvátní výživy. Publikace z posledních 15, a zejména z posledních 5 let naznačují, že podstatný vliv na vývoj a funkci spermií má genetická výbava muže. Vztah ke spermatogenéze a funkci spermií má kolem 300 genů, jejichž mutace ovlivňují kondenzaci a dekondenzaci chromatinu v hlavičce spermie, vývoj a funkci akrozomu, vývoj tvaru spermie, stavbu bičíku a pohyblivost spermie, vazbu spermie na zonu a její průnik do cytoplazmy, aktivaci oocytu při oplození, vývoj prvojádra a další vývoj embrya. Z uvedeného vyplývá, že bude třeba změnit náš pohled na diagnostiku mužské neplodnosti. Ke klasickému vyšetření budeme připojovat vyšetření genetické. To na jedné straně objasní perspektivu vazby spermie na zonu, přítomnost látek aktivujících oocyt a další, klasickými metodami nedia - gnostikovatelné faktory, na druhé straně umožní klasifikovat syndromy spojené s oligozoospermií nebo asthenospermií a zracionalizuje naše postupy při léčně neplodnosti. Očekávám, že za několik let nebude znít diagnóza u muže necrospermia, ale například syndrom provázející mutaci genu DNAAF3, u nějž budeme předem se značnou pravděpodobností vědět, zda ICSI bude úspěšné nebo zda musíme použít spermie dárce.

18 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 17. Nevymřeme po přeslici? M. Brandejská 1, R. Jarošová 1, A. Langerová 1, L. Vykysalá 1, Š. Luxová 2 1 Gennet,s.r.o, Praha 7 2 SYNLAB, Praha Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria I. Crha 1, Z. Zdráhal 2, K. Stejskal 2, J. Žáková 1, K. Lancová 2, P. Ventruba 1, E. Lousová 1, R. Krajčovičová 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 2 Centrální laboratoř Proteomika, Středoevropský technologický institut, MU Brno Úvod: Selhání implantace je častou příčinou zániku embrya po jeho transferu do dutiny děložní. Receptivita endometria je regulována lokálně působícími růstovými a transformačními faktory, cytokiny a chemokiny. Cílem práce je presentovat současné poznatky a vlastní zkušenosti s analýzou proteomu nitroděložního sekretu. Materiál a metodika: Odběr vzorků byl proveden transferovou soupravou při zkusmém transferu, odebraný materiál (2 cm odstřižený konec katétru) zamražen a uchován do provedení analýzy při -20 C. Vzorky nitroděložního sekretu byly ze sondy vypláchnuty 2 20 μl SDT pufru (dodecylsíran sodný, 4 %; dithiothreitol, 0,1M a Tris-HCl, 0,1M, ph = 7,5). Poté byly vzorky inkubovány 10 min v termobloku při 95 C. Po vychladnutí následovala centrifugace při g 15 min a supernatant získaný z jednotlivých vzorků byl postupně odsolen, zakoncentrován a enzymaticky naštěpen trypsinem na ultrafiltru (cut-off 10 kda). Vzniklý roztok peptidů byl separován a analyzován pomocí LC-MS/MS (kapalinová chromatografie tandemová hmotnostní spektrometrie). Získaná data byla zpracována pomocí prohledávacího programu Mascot. Výsledky: Ve vzorcích bylo identifikováno více než 750 proteinů včetně interleukinu-1 beta a TNF-alfa, které dle literárních údajů mají prediktivní hodnotu pro dosažení klinického těhotenství. Závěr: Analýza sekretu endometria je novou technikou, která přináší informace o nitro dě lož - ním prostředí bez traumatizace endometria. Umožňuje hodnocení vlivu složení endometriálního sekretu na implantaci embrya. Poděkování: Tato práce vznikla díky projektu CEITEC - Středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/ ) z Evropského fondu regionálního rozvoje. 19a. Stručný přehled vzniku center asistované reprodukce v ČR A. Malenovská, J. Žáková Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

19 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 19 19b. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky za rok 2011 K. Řežábek Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN v Praze Úvod: NRAR shromažďuje data o cyklech IVF, KET a příbuzných metodách. Cílem příspěvku je informovat centra asistované reprodukce (poskytovatele dat) a všechny členy SAR o datech a jejich analýze za loňský rok Soubor a metodika: Data popisují výchozí parametry cyklů (věk, diagnóza ženy a muže, cíl cyklu), vstupní parametry léčebného cyklu před in vitro fází (stimulace ovarií/endometria, způsob získání spermií), průběh cyklu in vitro (oocytů získáno, darováno, přijato, oplozováno, oplo - zeno...), výsledky cyklu (gravidita, počet implantovaných embryí, počet porozených dětí), kompli - kace a některé další údaje, např. počet PGD. Výsledky: Prezentace výsledků bude pro svoji obsáhlost provedena až v přednášce. Závěr: NRAR umožňuje analyzovat údaje o provádění metod asistované reprodukce v České republice a umožňuje poskytnout data do mezinárodního registru EIM. 20. Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN pro Českou republiku: širší kontext a dopad na legislativu ART H. Konečná ZSF JU České Budějovice, Adam Česká republika Dne 21. června 2011 vydal Výbor pro práva dítěte OSN závěrečná doporučení, v nichž kriti zuje Českou republiku za slabou ochranu práv dětí a urguje vládu, aby plnila doporučení uložená v mi - nu losti. V návaznosti na tato doporučení přijala Vláda Národní strategii ochrany práv dětí Právo na dětství (schváleno vládním usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) a Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období (přijat vládou v dubnu 2012). Ve skupině cílů č. 6 a č. 9 je uvedeno právo dítěte znát své rodiče (Vychází z Úmluvy o právech dítěte, přijaté ČR v den jejího vzniku 1993). Jako první legislativně ukotvená součást naplňování doporučení Výboru OSN a následně Národní strategie je v novém Občanském zákoníku zakotvená povinnost adoptivních rodičů informovat dítě před nástupem na ZŠ o faktu adopce ( 836) a možnost prolomit anonymitu adopce ( 837 (2)). To ale není jediný dopad genetické interpretace či definice rodiče. Dalšími je například ne - existence možnosti porodit v ČR anonymně (existuje pouze tzv. utajený porod, při němž není žádná záruka ochrany identifikačních údajů rodičky) či stálé ataky na projekt Babybox (výzva ke zru - šení babyboxů je jedno z doporučení Výboru OSN). Dopadů do asistované reprodukce se týká pozměňovací návrh skupiny poslanců na zrušení anonymity dárcovství, který obdrželo Ministerstvo zdravotnictví na jaře Příspěvek bude analyzovat situaci ze zdravotních, psychosociálních, etických i právních hledisek. Podpořeno grantem GAČR P407/10/0822.

20 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 21. Zhoršuje se opravdu plodnost mužů? J. Zvěřina, M. Pohanka Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha Přesto, že již v roce 1999 autoři ze Sexuologického ústavu doložili, že plodnost mužů, vyšetřovaných pro neplodnost manželství se v letech nikterak nezhoršovala, stále se setkáváme v tvrzením o sekulárních trendech plodnosti mužů. Toto tvrzení patří k postmoderním katastrofickým vizím, podobně jako tak zvané globální oteplování. Na souhrnu staršího přehledu spermiogramů Sexuologického ústavu ukazujeme, že žádné dramatické zhoršování spermiologic - kých nálezů se nekonalo a nekoná. Pokud někteří autoři argumentují klesajícími požadavky na ještě normální spermiologické parametry, jak je definují manuály WHO, je třeba přihlédnout k metodě, kterou jsou tyto normy definovány. Především zdůrazněme, že nejde o statistické průměry spermiogramů v běžné populaci. Minimální normativy jsou odvozeny od spermiogramů plodných mužů (tedy mužů, kterým se nedávno narodilo dítě), nebo od longitudinálních studií pravděpodobnosti otcovství v letech, které následovaly po jednom vyšetření spermiogramu. Naše aktuální zkušenosti ukazují, že mladí zdraví muži mají stejně tak dnes, jako před lety, většinou velmi dobré spermiogramy. Většina dnešních podprůměrných spermiologických parametrů u mužů z neplodných manželství je docela dobře vysvětlitelná jejich průměrným věkem, který je dnes o cca 10 roků vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety. 22. Korelace morfodynamických parametrů časného dělení embryí a jejich chromozomální výbavy L. Jelínková, Š. Vilímová, M. Kosařová, P. Šebek, M. Mašata, J. Civišová, E. Volemanová, M. Krůželová, V. Sobotka, T. Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Úvod: Kontinuální monitoring embryí byl označen jako nejúčinnější neinvazivní metoda výběru embryí s nejvyšším vývojovým potenciálem. Byla popsána statisticky významná predikční hodnota dynamiky a pravidelnosti prvních tří mitóz pro tvorbu blastocyst a schopnost implantace embryí. Pravidelnost prvních tří mitóz teoreticky zvyšuje pravděpodobnost euploidie vzniklých embryí, tím by odpadla nutnost prodloužené kultivace embryí in vitro do stadia blastocyst z důvodu výběru vhodných embryí pro ET. V naší studii byla ověřována korelace mezi pravidelností a dynamikou prvních 3 mitóz a chromozomální výbavou vzniklých embryí. Materiál a metodika: Hodnotili jsme výsledky morfodynamických parametrů u 264 embryí od 41 pacientek, u kterých byl plánován PGS metodou FISH. Procento euploidie bylo srovnáváno u tří skupin embryí: A) s optimálním průběhem prvních 3 mitóz; B) s pravidelným, ale pomalej - ším dělením; C) s nepravidelným dělením. Embrya byla sledována pomocí systému Primovision od hod po ICSI (2PN stadium) do hodin po ICSI (optimálně 8buněčné stadium), kdy byla provedena biopsie 1 blastomery pro PGS u embryí s min. 6 buňkami (223 embryí; 87,8 %). Metodou FISH byly hodnoceny chromozomy 13, 15, 16, 18, 21, 22, X,Y. Na základě výsledků PGS

22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE PROGRAM

22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE PROGRAM 22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE PROGRAM 13. 14. LISTOPADU 2012 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

JUBILEJNÍ 10. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 21. SYMPOZIUM 8. 9. LISTOPADU 2011

JUBILEJNÍ 10. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 21. SYMPOZIUM 8. 9. LISTOPADU 2011 JUBILEJNÍ 10. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 21. SYMPOZIUM 8. 9. LISTOPADU 2011 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V ROCE 2014

VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V ROCE 2014 Rádi bychom vám představili výsledky IVF cyklů v Sanatoriu Helios za rok 2014. - 1 - Vzhledem k tomu, že se stále objevují spekulace o tom, jakým způsobem počítáme své výsledky a zda jsou objektivní a

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. ICSI 1 oocyt 5.000,- Kč 2-10 oocytů 8.000,- Kč každý další oocyt 1.000,- Kč (Intracytoplazmatická injekce spermie - vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka)

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Účinnost k 1. 12. 2014 Doporučený postup č. 3 Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Stav změn: 1. vydání Základním předpokladem genetického laboratorního vyšetření v reprodukční genetice

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. SBORNÍK ABSTRAKT

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. SBORNÍK ABSTRAKT 2. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. SBORNÍK ABSTRAKT 2. 3. LISTOPADU 203 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

2.04. CENÍK VÝKONŮ. 6 000 Kč. 3 000 Kč. 990 Kč. 1 000 Kč. 6 500 Kč 1 500 Kč 8 000 Kč 7 500 Kč 750 Kč. 5 000 Kč. 3 500 Kč 2 500 Kč. 2 000 Kč.

2.04. CENÍK VÝKONŮ. 6 000 Kč. 3 000 Kč. 990 Kč. 1 000 Kč. 6 500 Kč 1 500 Kč 8 000 Kč 7 500 Kč 750 Kč. 5 000 Kč. 3 500 Kč 2 500 Kč. 2 000 Kč. 2.04. CENÍK VÝKONŮ Úhrada zdravotní pojišťovnou (111, 201, 205, 207, 209, 211, 213) Výkony nehrazené žádnou zdravotní pojišťovnou Neúčtované výkony dle indikace lékařů Sanatoria PRONATAL IVF Kompletní

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

JUBILEJNÍ 20. SYMPOZIUM 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 9. 10. LISTOPADU 2010 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

JUBILEJNÍ 20. SYMPOZIUM 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 9. 10. LISTOPADU 2010 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL JUBILEJNÍ 20. SYMPOZIUM 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 9. 10. LISTOPADU 2010 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR

Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR Katedra demografie a demogoegrafie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+42) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://portal.natur.cuni.cz/geografie/demografie RNDr. Jiřina

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví DOPORUČENÝ POSTUP Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace Ultrasound certification in obstetrics and gynecology: a three

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

NRAR. Asistovaná reprodukce v České republice 2013. Zpracoval: odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky

NRAR. Asistovaná reprodukce v České republice 2013. Zpracoval: odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky NRAR Asistovaná reprodukce v České republice 2013 Zpracoval: MUDr. Karel Řežábek, CSc. odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických

Více

NRAR. Asistovaná reprodukce v České republice 2010. Zpracoval: odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky

NRAR. Asistovaná reprodukce v České republice 2010. Zpracoval: odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky NRAR Asistovaná reprodukce v České republice 2010 Zpracoval: MUDr. Karel Řežábek, CSc. odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných Současný stav "pilotní studie" VZP D.Springer, T.Zima, Z.Límanová Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 30. IAD 5.-7.dubna

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13.

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

NRAR. Asistovaná reprodukce v České republice 2012. Zpracoval: odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky

NRAR. Asistovaná reprodukce v České republice 2012. Zpracoval: odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky NRAR Asistovaná reprodukce v České republice 2012 Zpracoval: MUDr. Karel Řežábek, CSc. odborný garant Národního registru asistované reprodukce České republiky ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993-2012

Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993-2012 Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993-212 Vladimír Gregor 1,2, 3, Antonín Šípek 1,2,4 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium PRONATAL,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993 - Vladimír Gregor 1,2, 3, Antonín Šípek 1,2,4 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium PRONATAL,

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Vícečetné těhotenství po asistované reprodukci: v současnosti již jen historická komplikace? Medical Pronatal Group T.

Vícečetné těhotenství po asistované reprodukci: v současnosti již jen historická komplikace? Medical Pronatal Group T. Vícečetné těhotenství po asistované reprodukci: v současnosti již jen historická komplikace? Medical Pronatal Group T.Mardešić, Z Mayer Komplikace AR Ohrožující zdraví a život narozených dětí (vícečetné

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 9 MUDr. Karel Řežábek,

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více