22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE SBORNÍK ABSTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE SBORNÍK ABSTRAKT"

Transkript

1 22. SYMPOZIUM 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ PRVNÍHO DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY V ČESKÉ REPUBLICE SBORNÍK ABSTRAKT LISTOPADU 2012 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno

2

3 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 3 VĚDECKÝ VÝBOR Z. Čupr (Brno) J. Danko (Martin) V. Dvořák (Brno) J. Feyereisl (Praha) M. Halaška (Praha) J. Hořejší (Praha) M. Korbel (Bratislava) E. Kučera (Praha) R. Pilka (Olomouc) Š. Lukačín (Košice) A. Martan (Praha) L. Rob (Praha) Z. Rokyta (Plzeň) M. Tholt (Trstená) J. Tošner (Hradec Králové) M. Brandejská (Praha) I. Crha (Brno) J. Dostál (Olomouc) T. Mardešić (Praha) M. Mrázek (Praha) M. Petrenko (Bratislava) L. Pilka (Zlín) D. Rumpík (Zlín) K. Řežábek (Praha) J. Štěpán (Hradec Králové) P. Trávník (Brno) P. Ventruba (Brno) K. Veselá (Brno) J. Vojtaššák (Bratislava) J. Žáková (Brno) KOORDINÁTOR KONFERENCE Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA VĚDECKÝ SEKRETÁŘ RNDr. Jana, Žáková, Ph.D. Příspěvky neprošly odbornou oponenturou. Za jazykovou správnost a obsah odpovídají autoři. Redakce: Sekretariát Gynek. porod. kliniky LF MU a FN Brno, Obilní trh 11, Brno Tel.: Editor Pavel Ventruba, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, vítáme vás na 22. sympoziu asistované reprodukce s mezi - národní účastí a 11. Česko-Slovenské konferenci reprodukční gynekologie, které se konají ve dnech listopadu 2012 v Hotelu International v Brně. Tato tradiční odborná akce naší odborné společnosti, pořádaná Sekcí asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a Gynekologicko-porodnickou klinikou MU a FN Brno, se koná při příležitosti 30. výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice a je věnována problema - tice reprodukční medicíny a novinkám v asistované reprodukci. Na odborné setkání gynekologů, embryologů, genetiků, uro - logů a andrologů, imunologů psychologů a dalších odborníků z oblasti reprodukční medicíny je přihlášeno 54 prací. Zazní 21 vyzvaných přednášek, 14 ústních sdělení a 19 prací bude prezentováno formou posteru. Odborný program zahrnuje i satelitní sympozium generálního partnera firmy MSD, které před staví nové protokoly v ovariální stimulaci s Corifollitro pi - nem alfa. Zajímavé a důležité informace z jednání a činnosti výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS uslyšíme ve středečním předpoledním bloku. Již tradicí se stává pracovní oběd uspořádaný v podobě Lunch table discussion. U jednotlivých kulatých stolů budou diskutována aktuální odborná, etická a organizační témata reprodukční medicíny. Zajímavé souhrny budou prezentovány po skončení polední přestávky. Jako v předchozích letech budou na závěr konference vyhodnoceny a odměněny nejlepší abstrakta a postery. Ani v letošním roce nebude chybět příležitost na osobní a přátelská setkání během společenského večera v brněnské stylové vinárně U Královny Elišky s pestrým programem, kulinářskými specialitami a výborným moravským vínem. Poděkování patří všem partnerům a vystavovatelům, s jejichž podporou se naše setkání uskutečňuje. Věříme, že vybraná témata vás zaujmou a naše setkání bude přínosné a příjemné. Na setkání s Vámi v Brně se těší prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky MU a FN Brno a koordinátor konference s vědeckým a organizačním výborem

4 4 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE OBSAH výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice 7 P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, A. Koktavá, Z. Šlezingerová (Brno) 2. Subspecializace v gynekologii a porodnictví Certifikované kurzy 8 J. Feyereisl, P. Křepelka (Praha) 3. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví 8 na LF a MZ ČR P. Ventruba, E. Kučera, A. Martan, R. Pilka, L. Rob, Z. Rokyta, J. Tošner (SOR GP) 4. Těhotenství a porody po korekci vrozených i získaných uterovaginálních retencí 10 J. Hořejší (Praha) 5. Laparoskopická liečba dermoidov 10 M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel, S. Móriová, Z. Nevolná, M. Raffáčová (Trstená, SK) 6. Neobyčajné prípady v gynekologickej ambulantnej praxi 11 Š. Lukačín (Košice, SK) 7. Vývoj slovenskej perinatológie na prelome druhého a tretieho milénia 12 M. Korbeľ, Z. Kosibová (Bratislava, SK) 8. Nádory štítné žlázy. Může gynekolog v rámci vyšetřování funkce štítné žlázy 12 u neplodných a těhotných žen zachytit nádor štítné žlázy? D. Nováková, M. Křenek, K. Vošmiková, P. Sýkorová, Z. Límanová, P. Vlček (Praha) 9. Obezita a reprodukce 13 J. Záhumenský, O. Šottner, E. Kučera (Praha) 10. Darované oocyty a jejich postavení v reprodukční medicíně 13 Z. Malý (Brno) 11. Dárcovství oocytů v ČR: pohled z obou stran (příjemkyně a dárkyně) 14 T. Mardešić (Praha) 12. Egg donation přehled výsledků z NRAR za období M. Mrázek (Praha) 13. Surogátní mateřství naše praktické zkušenosti 15 D. Rumpík, T. Rumpíková, L. Pilka, R. Pilka, P. Ventruba, L. Prudil, L. Musilová, Š. Machač (Zlín, Brno) 14. Psychosomatické aspekty asistované reprodukce 16 M. Bendová (Brno) 15. Změny ve vývoji a aplikaci PGD/PGS s užitím nových technologií 16 K. Veselá, J. Horák, M. Horňák, E. Oráčová, J. Veselý, P. Trávník, J. Rubeš (Brno) 16. Nový pohled na vyšetření spermií 17 P. Trávník (Brno) 17. Nevymřeme po přeslici? 18 M. Brandejská, R. Jarošová, A. Langerová, L. Vykysalá, Š. Luxová (Praha) 18. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria 18 I. Crha, Z. Zdráhal, K. Stejskal, J. Žáková, K. Lancová, P. Ventruba, E. Lousová, R. Krajčovičová (Brno) 19a. Stručný přehled vzniku center asistované reprodukce v ČR 18 A. Malenovská, J. Žáková (Brno)

5 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 5 19b. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky 19 za rok 2011 K. Řežábek (Praha) 20. Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN pro Českou republiku: širší kontext 19 a dopad na legislativu ART H. Konečná (České Budějovice) 21. Zhoršuje se opravdu plodnost mužů? 20 J. Zvěřina, M. Pohanka (Praha, Brno) 22. Korelace morfodynamických parametrů časného dělení embryí a jejich 20 chromozomální výbavy L. Jelínková, Š. Vilímová, M. Kosařová, P. Šebek, M. Mašata, J. Civišová, E. Volemanová, M. Krůželová, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha) 23. Multinukleárne 2 bunkové embryá, ktoré sa delia pravidelne a načas, dávajú 21 vznik vitálnym graviditám D. Hlinka, S. Lazarovská, I. Hamplová, M. Pichlerová, K. Langerová, M. Števíkova, A. Košťáková, J. Rutarová, J. Řezáčová a M. Dudáš (Praha) 24. Uzavřený systém vitrifikace dárcovských oocytů 22 Š. Machač, M. Štelcl, S. Hlaváčová, V. Hubinka, T. Rumpíková (Brno, Zlín) 25. Plusy a mínusy PGS metodou acgh u blastomer a buněk trofektodermu 22 porovnání výsledků vyšetření 3denních a 5denních embryí M. Kosařová, P. Cuřínová, D. Zudová, L. Jelínková (Praha) 26. Pohled na meiózu v živém vajíčku máme šanci porozumět vzniku 23 chromozomálních aberací? J. Šebestová, A. Danylevská, M. Anger (Brno) 27. Vyhodnocení přínosu metody PICSI 24 E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá, M. Pešáková, L. Hromadová, P. Nentwichová, T. Koukal, J. Veselý (Brno) 28. Corifollitropin alfa nové protokoly v ovariální stimulaci 24 T. Mardešić (Praha) 29. Prvé klinické skúsenosti s Corifollitropinom alfa 25 M. Herman (Košice, SK) 30. Hodnocení viability spermií pomocí flow cytometru 25 J. Novotný, J. Březinová, M. Řeřuchová, R. Filipčíková, B. Zbořilová, I. Oborná (Olomouc) 31. Přenos jediného embrya dopad nové legislativy do klinické praxe. 26 Platí stejná kritéria také pro kryoembryotransfery? V. Paseková, T. Mardešić, L. Jelínková (Praha) 32. Cytokin GDF-15 a jeho kvantitativní a kvalitativní zastoupení v seminální plazmě 27 A. Malenovská, K. Souček, A. Hampl (Brno) 33. Gene expression analysis of selected spermatogenesis genes in testicular biopsies 27 from non-obstructive azoospermia patients A. Dorosh, O. Teplá, E. Žatecká, L. Děd, K. Kočí, J. Pěknicová (Praha) 34. Hyaluronan Binding Assay (HBA) jako prediktivní test intrauterinní inseminace 28 (IUI) a konvenční IVF R. Rybář, Z. Dvořáková, M. Škurla, I. Prokopová, P. Přinosilová, J. Štěpán (Jihlava) 35. Vliv rostoucího počtu přenosů 1 pětidenního embrya (SET) na úspěšnost léčby 29 O. Teplá, J. Hulvert, J. Teplá, T. Rieger, M. Jaržembovská, V. Faměrová, K. Lišková, K. Petružalková, Z. Turková, M. Mrázek (Praha)

6 6 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 36. Nedostatečnost kontrolního bodu sestavení dělícího vřeténka v savčích oocytech 30 J. Šebestová, A. Danylevska, M. Anger (Brno) 37. Postoje českých příjemců a dárců gamet k informování dítěte o dárcovství 31 T. Rumpíková, H. Konečná, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Dostál, Š. Machač, M. Štelcl (Zlín) 38. Regresní model AMH 32 T. Rumpíková, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Loucký, R. Kučera (Zlín) 39. Přínos monitorovacího systému Primo Vision v cyklech s eset 32 L. Urbánková, J. Březinová, J. Chocholoušová, S. Štrofová, J. Doležal (Kostelec n. Orlicí) 40. Co lze očekávat od karyotypizace u neplodného páru? 33 M. Poláková, M. Čekal, J. Šulc, L. Zetová, S. Pertoldová, D. Alexander, V. Černý, D. Korecký (Praha) 41. Poškození DNA spermií a parametry spermiogramu 34 M. Řeřuchová, J. Březinová, I. Oborná, B. Zbořilová, J. Novotný (Olomouc) 42. Některé demografické a psychosociální charakteristiky dárkyň oocytů 35 T. Rumpíková, H. Konečná, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Dostál, Š. Machač, M. Štelcl (Zlín) 43. Prognóza výsledku těhotenství po IVF a ET z hladiny hcg 36 B. Zbořilová, J. Březinová, I. Oborná, L. Urbánková, P. Petrová, R. Filipčíková, A. Sobek (Olomouc) 44. Distribuce polymorfismu inslq v genu pro receptor luteinizačního 37 hormonu (LHCGR) v České populaci J. Chrudimská, P. Křenková, M. Macek jr., M. Macek sr. (Praha) 45. Vazebná selekce spermií: HA-ICSI versus ICSI 37 S. Hlaváčová, M. Koudelka, Š. Machač, M. Štelcl, A. Malenovská, V. Hubinka (Brno) 46. Počet klinických těhotenství, potratů, narozených dětí a dvojčetného 38 těhotenství u 100 cyklů darovaných oocytů R. Středa, T. Mardešić, V. Sobotka, D. Koryntová, L. Hybnerová, M. Jindra (Praha) 47. Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrolaparoskopie - nové 39 instrumentárium na jedno použití A. Sobek Jr., O. Koutná, A. Sobek (Olomouc) 48. Faktory ovlivňující úspěšnost chirurgického odběru spermatozoí (TESE) 40 u azoospermických mužů V. Vik, H. Šímová, M. Brandejská, R. Zachoval (Praha) 49. Mapování povrchu spermií pomocí fluorescenčně značených lektinů 40 L. Adamová, M. Wimmerová, J. Žáková (Brno) 50. Historie laboratorních metod asistované reprodukce za 30 let v centru CAR E. Lousová, J. Žáková, P. Ventruba, I. Crha, M. Huser (Brno) 51. Viry hepatitidy B a hepatitidy C v asistované reprodukci 43 D. Nováková, E. Uhrová, J. Žáková, V. Němeček (Praha, Brno) 52. Ovlivnění nedostatečné reaktivity vaječníků preparáty obsahující DHEA 43 M. Štelcl, Š. Machač, S. Hlaváčová, M. Koudelka (Brno) 53. Polymorfismy genu pro receptor FSH (FSH-R) u žen kontrolních a s OHSS 44 M. Macek sr., H. Klučková, P. Feldmár, P. Hanulíková, J. Diblík, J. Černíková, M. Turnovec, M. Macek jr. (Praha) 54. Vliv barusibanu, selektivního antagonisty oxytocinu, na děložní kontraktilitu 45 v luteální fázi cyklu kontrolované ovariální stimulace H. Višňová, R.A. Pierson, M. Mrázek, J.A. García-Velasco, Ch. Blockeel, J.C. Arce (ČR, Kanada, Španělsko, Belgie, Dánsko)

7 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, A. Koktavá, Z. Šlezingerová Gynek. porod. klinika LF MU a FN Brno Úvod: První dítě ze zkumavky se v České republice, dříve ČSSR a v bývalé východní Evropě, narodilo na I. gynekologicko-porodnické klinice v Brně dne 4. listopadu Tomuto úspěchu brněnského týmu Katedry histologie a embryologie LF MU vedené prof. M. Dvořákem a I. gynek. porod. kliniky MU pod vedením prof. L. Pilky předcházely následující události. V roce 1975 průkopníci metody in vitro fertilizace a transferu embrya (IVF/ET) Edwards a Steptoe dosáhli implantace embrya, ale těhotenství skončilo jako mimoděložní. Teprve v roce 1978 se jim narodila Luisa Brownová, první dítě ze zkumavky na světě. Ve stejném roce 1978 byl ve Fakultní porodnici v Brně neoficiálně zahájen program IVF/ET, který iniciovala pracovní schůzka na Katedře histologie a embryologie (prof. Dvořák, prof. Trávník a prof. Pilka). Již v tomto roce bylo dosaženo prvního odběru oocytu pomocí laparoskopu a následně jeho oplození in vitro. K řešení náročných úkolů se v letech připojovali další zainteresovaní pracovníci (dr. Tesařík, prof. Čupr, prim. Soška, stan. sestry Koktavá a Šlezingerová, prof. Ventruba a další). Postupně a jen velmi obtížně byly uvolňovány prostory a upravovány na operační sálek, embryo - logickou a andrologickou laboratoř, ultrazvukovou ambulanci. Další závažný problém, který byl řešen na počátku rozvíjení programu IVF, byla materiálně-technická vybavenost. Žádné z potřebných zařízení se u nás průmyslově nevyrábělo, takže vývoj instrumentária, kultivační komůrky, aspiračních a transferových souprav byl dosti složitý. Zužitkováním získaných zkušeností a odborných znalostí byly původní jednoduché pomůcky, média a přístroje konstrukčně zlepšovány. Postupně bylo nově vzniklé pracoviště vybaveno i špičkovou přístrojovou technikou, kultivační komůrkou, laparoskopy a ultrazvukem s vaginální a abdominální sondou. Již v roce 1981 byla prováděna elektronová mikroskopie lidského preovulačního oocytu a dosaženo oplození oocytu, rýhujícího se do dvou buněčného stádia a posléze i vývoje lidského embrya do stadia moruly. Metoda anglických zakladatelů IVF Patrická Steptoa a Roberta Edwardse spočívala v oplodnění odebraných vajíček ve zkumavce spermiemi, jejich kultivaci a vrácení vzniklých embryí do dělohy. Odběr vajíček byl prováděn pomocí laparoskopie. Naše počáteční nedostatečné vybavení pro kultivaci jsme se snažili nahradit odběrem vajíček při mikrochirurgii, jejich okamžitým oplozením a zavedením zpět do vejcovodu před koncem operace. U ženy s indikací tubární mikrochirurgie byl aplikován klomifen citrát a hcg, 14. den cyklu byla provedena laparotomie a na počátku operace aspirovány folikuly. Získané oocyty byly během výkonu na vejcovodech ponechány v kultivačním médiu Ham F10 s obsahem spermií v kultivačním boxu. Na závěr pánevní mikrochirurgie byly inseminované oocyty s 0,1 ml média pomocí transferového katetru instilovány asi 2 cm do ampulární části levého vejcovodu. Takto bylo dosaženo naše první těhotenství a i prvního porodu dítěte ze zkumavky (chlapec 3650 g/51 cm sectio caesarea). Technika popsaná jako OIVI-TT (oocyte in vitro inse mi - nation and tubal transfer) Tesaříkem a kol. (Fertil Steril, 39, 1983, s ) byla v roce 1991 uznána světovou prioritou metody GIFT (transferu gamet do vejcovodu).

8 8 11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE Poznámka: Dne bylo na našem pracovišti a v ČR dosaženo porodu prvního dítěte po metodě IVF (chlapec 3450 g/50 cm sectio caesarea). Do prosince 1987 se v Brně, tím i ČR, narodilo 7 dětí a dalších 5 žen bylo těhotných, z toho u jedné byla diagnostikována dvojčata. Ačkoli od roku 1986 můžeme mluvit o tom, že metoda IVF a ET byla u nás zavedena do kli - nické praxe, neznamená to dodnes vyřešení všech problémů. Nejde jen o otázky medicínského charakteru, ale i otázky etické, organizační, ekonomické a legislativní. 2. Subspecializace v gynekologii a porodnictví Certifikované kurzy J. Feyereisl, P. Křepelka Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 3. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví na LF a MZ ČR P. Ventruba, E. Kučera, A. Martan, R. Pilka, L. Rob, Z. Rokyta, J. Tošner Specializační oborová rada pro gynekologii a porodnictví Dne 27. září 2011 uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) veřejnoprávní smlouvy s UK v Praze, MU v Brně a UP v Olomouci, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity, resp. na 7 lékařských fakult (LF). Smlouva se týká výhradně základních oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů s výjimkou všeobecného praktické lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost. Převod se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů - nástavbové obory. Zařazení do specializačního vzdělávání žádost podává uchazeč na vybranou LF (viz 19 zá - kona č. 95/2004 Sb.) písemně i elektronicky. LF zajišťují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti. Započtení odborné praxe absolvované v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu provádí i nadále MZ. Vzdělávací programy - uchazeči zařazení do specializačního vzdělávání do mohou dokončit přípravu podle vzdělávacího programu (VP) z roku Rovněž mohou postu - povat podle VP 2009 a 2011 za předpokladu, že budou splněny veškeré požadavky stanovené těmito VP, včetně povinného kmene. Do přihlášky k AZ stačí uvést, podle jakého VP se uchazeč připra - voval a splnil jeho požadavky. Uchazeči zařazení do specializačního vzdělávání po mohou postupovat podle VP 2009 nebo VP 2011, zařazení po postupují dle VP Kmenový kurz: Novinky z gynekologie a porodnictví - povinný pro VP 2009 a 2011, včetně úspěšně složeného testu na závěr kurzu. Je v délce 5 dnů, celkem 36 vyučovacích hodin (probíhá od úterý do soboty). 2012: termín kurzu: , místo konání: 3. LF UK - Praha, LF MU Brno 2013: termín kurzu: , místo konání: LF UK - Praha , místo konání: LF UK - Hradec Králové Certifikát o absolvování základního kmene specializační přípravy vydávají LF.

9 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 9 Specializační oborová rada (SOR) koordinuje příslušný specializační obor, je složena z garantů jednotlivých LF, podléhá Koordinační oborové radě (KOR) a její návrhy jsou předkládány Akreditační komisí MZ ČR daného oboru. Atestační práce - 10 normostran, psáno formou publikace do České Gynekologie. Jako atestační práce je uznána publikace, která vyšla uchazeči v časopise s IF nebo v České Gynekologii (originální práce, review i kazuistika s diskuzí). Nepodkročitelnou podmínkou je prvoautorství uchazeče. Publikace musí vyjít v době zařazení uchazeče do vzdělávacího programu. Hodnocení atestační práce je formou písemného posudku s podpisem zkoušejícího splnil/nesplnil. Předatestační kurzy: v délce 10 dnů, celkem 70 vyučovacích hodin. Jsou povinné pro VP 2011, včetně úspěšně složeného testu na závěr kurzu. Jaro 2012: 2. LF UK Praha: 1. týden: , 2. týden: Podzim 2012: LF MU Brno: 1. týden: , 2. týden: Jaro 2013: 1. LF UK Praha: 1. týden: , 2. týden: Podzim 2013: LF UP Olomouc: 1. týden: , 2. týden: Atestační operace - je nutno provést endoskopickou operaci (HSK, LSK) a klasickou vaginální či abdominální operaci (hysterektomie). Výkon lze i kombinovat (LAVHY). Zkoušející (pově- řený MZ ČR) musí být zaměstnancem jiného zařízení než uchazeč. Operaci je možno provést až po přihlášení k atestační zkouškce. Poznámka: Snahou SOR je přesunutí atestační operace do náplně specializační přípravy a provádět ji na závěr pobytu na školícím pracovišti EPCOG. Toto je však možné jen cestou změny VP Ministerstvem zdravotnictví. Atestační zkouška (AZ) - zajišťují od jednotlivé LF. Přihlášku zasílá uchazeč pí sem ně na LF, kterou si zvolil pro vykonání AZ, nejméně 90 dní před vybraným termínem. Za rea - li zaci zodpovídá garant dané LF, kde se AZ koná. Praktická část atestační operace (viz výše), provedení ultrazvukového vyšetření, hodnocení kolposkopie a kardiotokografického záznamu Teoretická část písemný test, odpovědi na 3 odborné otázky z gynekologie a porodnictví, obhajoba atestační práce Platba za atestační zkoušku (Nařízení vlády č. 225/2011 Sb.) je stanovena takto: AZ 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč. První opakování zkoušky 3500 Kč (teorie 2000 Kč, praxe 1500 Kč) a druhé opakování 5000 Kč (teorie 3000 Kč, praxe 2000 Kč). Při řádné omluvě se uchazeč může přihlásit k AZ v nejbližším následujícím termínu. Poplatek se nevrací, ale přene - chává na tento termín. Opakování atestace - při neúspěchu za 12 měsíců a maximálně dvakrát. Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou i nadále vydávány MZ ČR, jejich předání zajistí příslušná lékařská fakulta. Termíny atestačních zkoušek (minimálně 2 pro každý obor) stanovuje MZ na návrh Koordi - nační rady pro specializační vzdělávání (KOR). Podzim 2012: 2. LF UK Motol ( ) 17 uchazečů LF MU Brno ( ) 15 uchazečů Jaro 2013: 1. LF UK - Apolinář ( ) - návrh Podzim 2013: LF UP Olomouc ( ) - návrh

10 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 4. Těhotenství a porody po korekci vrozených i získaných uterovaginálních retencí J. Hořejší Gynek. porod. klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Čtyři kazuistiky pacientek operovaných pro vzácné vrozené nebo získané stavy. M.V. při dopravním úrazu ve 4 letech utrpěla frakturu pánve a poranění močového měchýře s vytržením uretry z měchýře, gynekologické poranění neshledáno. V pubertě se vytvořila haemato - metra s malou parciální haematocolpos. Po mnoha vaginálních rekanalizačních výkonech jsme stav vyřešili kombinovaně abdomino-vaginálně. Spontánně otěhotněla, porodila císařským řezem zralé a zdravé dítě, nevytvořila se ani lochiometra. (3 pacientky) N.B. měla parciální haematocolpos. Po vzniku haematometry jsme provedli kolpostomii, ale pro velmi malý úsek proximální části pochvy se vytvářely stenosy s následné srůsty a tvořila se haemato-pyo-kolpos partialis. Po 12 rekanalizacích jsme rovněž provedli zprůchodnění a širokou drenáž abdomino-vaginální cestou. Také tato pacientka spontánně otěhotněla a porodila per S.C. (35 pacientek) Z.D.-R. byla zcela bez gynekologických obtíží, teprve v pubertě začaly rychle progredující bolesti a zjistitelnou retenční resistencí v pánvi. Jednalo se o izolovanou haematometru při aplázii děložního hrdla a pochvy. Operovali jsme spodem, preparačně dosáhli dno haematometry. Tu jsme otevřeli a drenovali až do dosažení epitelizace neocervixu a neovaginy. Pacientka otěhotněla přirozeně, naprosto fyziologické těhotenství jsme ukončili per S.C. Z obavy před vznikem lochio - metry jsme neocervix drenovali. (13 pacientek) P.B. se narodila s anorektální malformací s atrézií střeva, která byla řešena a dobře vyřešena dětským chirurgem a urologem. V pubertě při vzniku retence bylo diagnostikováno zdvojení dělohy, kdy každá z děloh navazovala na malý proximální rudiment dělohy, což jsme vyřešili oboustrannou kolpostomií, po ní dívka volně menstruovala. Přirozeným způsobem otěhotněla porodila per S.C. (unikátní) Úspěšná konzervativní řešení závažných stavů spojených s recidivující uterovaginální retencí podtrhuje zásadu vždy přistupovat k takovým stavům co nejkonzervativněji a za každou cenu se snažit zachovat fertilitu. 5. Laparoskopická liečba dermoidov M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel, S.Móriová, Z. Nevolná, M. Raffáčová Gynekologicko pôrodnícke oddelenie, HNsP Trstená, SR Dermoid je najčastejší z germinálnych nádorov ovária. Obsahuje deriváty 3 zárodočných listov. Laparoskopická liečba (LSK) dermoidov je sporná z viacerých dôvodov. Za sledované obdobie bolo operovaných 52 pacientok s dermoidom. Priemerný vek pacientok bol 34 rokov (11 54 ), priemerná veľkosť dermoidu bola 6 cm (3 17). Dermoid sa najčastejšie vyskytoval vpravo 29 (56 %), vľavo 15 (29 %), bilaterálne 8 (15 %). Naše pa -

11 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 11 cientky sme v 42 (81 %) prípadoch operovali laparoskopicky, v 2 (4 %) prípadoch bola LSK konvertovaná na laparotómiu, v 2 (4 %) prípadoch boli pacienky operované primárne laparotomicky, u ostatných pacientok bola pre združenú diagnózu (myómy) urobená hysterektómia. Pri LSK operácii bola urobená adnexektómia alebo ovarektómia v 25 (60 %) prípadoch, resekcia v 17 (40 %) prípadoch. V predoperačnej diagnóze sme sa opierali o UZ vyšetrenie s color dop - ple rom, onko-markery, niekedy CT event. MR vyšetrenie. V niektorých prípadoch bola stanovená peroperačná histológia. Histologicky sa vo všetkých prípadoch jednalo o benigné zrelé teratómy, vrátane 1 výskytu strumy ovária. Zaznamenali sme aj vplyv dedičného faktora na výskyt dermoidu (matka dcéra, jednovaječné dvojčatá). Ani v jednom prípade nedošlo k peroperačným ani pooperačným komplikáciám, nezaznamenali sme väčšiu stratu krvi, ktorú by sme museli hradiť transfúziou. Veľmi dôležitou podmienkou LSK operácie je dokonalá toaleta a výplach dutiny brušnej. Najmä u mladých žien preferujeme LSK prístup k operácii z viacerých známych dôvodov. Prednáška bude prezentovaná videoprojekciou, kde budeme prezentovať niektoré originálne postupy v operačnom liečení dermoidov. 6. Neobyčajné prípady v gynekologickej ambulantnej praxi Š. Lukačín 3. gyn.-pôr. klinika SZU, 1. súkromná nemocnica a.s., Košice-Šaca Úvod: Práca ambulantného gynekológa je iste zodpovedná, náročná a z hľadiska rizika mož - ných omylov aj nebezpečná. Istotu v každodennom rozhodovaní lekárovi dáva hlavne kvalita jeho celoživotného vzdelania. Čerpať môže aj zo získaných skúseností v práci s pacientkami a pomôže mu aj kvalitná nemocničná prax. Nemenej dôležitá je aj dobrá organizácia práce spolu s kvalitnou a milou sestrou. Významné sú aj materiálne a laboratorne podmienky pre spresnenie diagnózy. Napriek tomu, že budú splnené tieto podmienky, život prinesie niektoré neobyčejné situácie, ktoré by sa aj ťažko vymyšľali. Materiál a metodika : Popisujeme dva neobyčejné prípady, ktoré sa stali gynekologom v našom regione. Prvý prípad bol spojený s výkonom prerušenia gravidity v súkromnom zariadení jednodňových výkonov. Gravidita však pokračovala až do porodu. Na tomto prípade chceme poukázat na udivujúco laxný prístup k základným zásadám odbornej práce a na niektoré nebezpečné dôsledky takého prístupu. Druhý prípad súvisí s onkologickou diagnózou a jej neskorým stanovením. Lekárovi hrozili skutočne veľmi vážne konzekvencie nielen z možného forenzného pokračovania, ale aj ohrozenie života zo strany chorej pacientky. Záver: V príspevku chceme poukázať na aspekty možnej ochrany pred vznikom mimoriadne nepríjemných komplikácií po nedôslednej práci. Zdôrazňujeme najmä veľmi vážny zástoj dôkladnej dokumentácie a dodržiavanie zásad práce lege artis.

12 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 7. Vývoj slovenskej perinatológie na prelome druhého a tretieho milénia M. Korbeľ, Z. Kosibová I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava Úvod: Moderná doba zmenila nielen životný štýl, ale aj skladbu rodiacich žien a pôrodnícku prax. Pokroky v medicíne prinášajú na jednej strane zlepšenie perinatálnej mortality a morbidity. Na druhej strane sa zvyšuje podiel rodiacich žien s celkovými ochoreniami, čo má za následok nárast rizikovej a patologickej gravidity a operačných pôrodov. Materiál a metodika: Retrospektívna analýza vybraných ukazovateľov starostlivosti o tehotné v rokoch z perinatologických údajov hlásených hlavnému odborníkovi pre gynekológiu a pôrodníctvo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Výsledky: V rokoch klesala pôrodnosť v SR z na pôrodov. Od roku 2003 postupne narastala až v roku 2009 dosiahla pôrodov. Od roku 2010 začala klesať a v roku 2011 bolo v SR už len pôrodov. Perinatálna úmrtnosť sa znížila zo 7,6 v roku 1997 na 5,5 v roku Podiel predčasných pôrodov v sledovanom období stúpol z 5,2 % v roku 1997 na 8,5 % v roku 2010 a klesol na 7,3 % v roku Frekvencia cisárskeho rezu lineárne narastá z 12,7 % v roku 1997 na 29,5 % v roku Stúpol podiel viacplodovej tehotnosti na 1,5 %, gravidít po metódach asistovanej reprodukcie 1,3 %, rodiacich žien s diabetom mellitom 1. typu 0,2 %, diabetom mellitom 2. typu 0,1 %, gestačným diabetom 1,6 %, drogovo závislých 0,6 %, s kardiopatiami 0,2 %. Preeklampsia a jej komplikácie postihujú 4 % rodičiek, uroinfekcie 2,2 % a približne 1 % rodičiek je sérologicky pozitívnych na sexuálne prenosné ochorenia. V sledovanom období sa zvýšil priemerný vek rodičiek z 25,66 na 29,13 rokov a u prvorodičiek z 23,08 na 27,78 rokov. Záver: Vyšší vek rodiacich žien, choroby pridružené k tehotnosti, indukované tehotnosťou a stúpajúca frekvencia operačných pôrodov predisponujú ku komplikáciám, ktoré zvyšujú materskú morbiditu a mortalitu a náklady na zdravotnú starostlivosť. 8. Nádory štítné žlázy. Může gynekolog v rámci vyšetřování funkce štítné žlázy u neplodných a těhotných žen zachytit nádor štítné žlázy? 1 D. Nováková, 1 M. Křenek, 1 K. Vošmiková, 1 P. Sýkorová., 2 Z. Límanová, 1 P. Vlček 1 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 2 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Pro základní zhodnocení stavu štítné žlázy se doporučuje vyšetření tří parametrů: TSH, FT4 a Anti-TPO protilátky. Ve srovnání s ostatní populací je u infertilních a těhotných žen záchyt poruch štítné žlázy výrazně častější. Mezi nejčastěji nalezené poruchy štítné žlázy patří hypofunkce způsobená autoimunitním onemocněním. Na základě našeho výzkumu jsou v české populaci ne plod - ných žen autoimunitní poruchy nacházeny u více než ve 20 % vyšetřovaných (TSH > 3,5 miu/ml). Onemocnění štítné žlázy má přímý vztah ke snížení plodnosti a k těhotenským komplikacím. Existují důkazy o tom, že uvedené komplikace mohou být sníženy léčbou levothyroxinem.

13 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 13 Karcinom štítné žlázy je nejčastějším endokrinním nádorem. Podle epidemiologických studií provedených po celém světě je v posledních letech pozorován trend rostoucí incidence papilárního karcinomu štítné žlázy. Zvýšení se týká především mikrokarcinomů karcinomů velikosti do 2 cm, zatímco výskyt větších nádorů je stabilní.v České republice je karcinom štítné žlázy výrazně častější u žen, a to v poměru k mužům 4 : 1. V posledních letech je pozorován velký nárůst mikrokarcinomů u žen ve fertilním věku. Současný výskyt autoimunitních poruch a rakoviny štítné žlázy byl, v závislosti na jednotlivých literárních údajích, popsán v rozmezí od 10 % do 58 %. Meta-analýza provedená autory z USA prokázala u pacientů s papilárním karcinomem štítné žlázy, 2,8 vyšší výskyt hypotyreózy. Rakovina štítné žlázy je tedy pozorována současně s autoimunitním postižením štítné žlázy. Ve štítné žláze existuje souvislost mezi chronickým zánětem a rozvojem karcinomu. Zánět štítné žlázy může být prekancerózním stavem. U neplodných a těhotných žen s autoimunitním onemocněním štítné žlázy by měla být věnována pozornost možnému riziku rakoviny štítné žlázy. Diagnostika má být postavena na anamnéze, palpaci krku, stanovení hladiny protilátek proti thyreoglobulinu a sonografíi štítné žlázy. Podporováno grantem: IGA MZČR, NT / Obezita a reprodukce J. Záhumenský, O. Šottner*, E. Kučera Gynekologicko porodnická klinika 3. LF UK a FN KV Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice na Bulovce Úvod: Obezita je známý rizikový faktor ovlivňující reprodukční schopnosti ženy. Ovlivňuje přímo ovulaci, zvyšuje riziko spontánního potratu, snižuje úspěšnost reprodukčních technik a přináší některá rizika pro průběh těhotenství a porodu. Materiál a metodika: Autoři ve své přednášce analyzují soubor 449 primipar, který rozdělili podle BMI před otěhotněním na ženy s normální hmotností, s nadváhou a obézní ženy. V uvedených skupinách žen srovnávají prevalenci některých faktorů průběhu porodu a jeho výsledku. Dále srovnávají výskyt retence nadváhy v čase půl roku po porodu. Výsledky: Obezita a nadváha jsou vázané s některými patologiemi průběhu gravidity a porodu. Zvyšují riziko indukce porodu, selhání indukce porodu, přenášení a akutních porodnických operací. 10. Darované oocyty a jejich postavení v reprodukční medicíně Z. Malý Unica Brno V Evropě nejsou jednotné názory na darované oocyty a jejich získávání i využití provází rozličné diskuze a emoce. Jsou diference v etických pohledech a stejně rozdílné jsou v jednotlivých zemích také zákonné hranice.

14 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE Obsahem sdělení je srovnání zákonných norem jednotlivých zemí a přehled medicínských po - stupů u dárkyní i příjemkyní oocytů. Darované oocyty posunuly možnosti reprodukční medicíny významně vpřed, a tak lze pomoci i párům, které dříve zůstávaly bezdětné. 11. Dárcovství oocytů v ČR: pohled z obou stran (příjemkyně a dárkyně) T. Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Úvod: dárcovství oocytů představuje významnou oblast reprodukční medicíny. Současný trend odkládání těhotenství do stále vyššího reprodukčního věku vede ke zvyšování počtu párů, u kterých je dárcovství oocytů jedinou racionální léčebnou možností. Vzhledem k legislativní situaci a kon - trole kvality práce pracovišť asistované reprodukce je Česká republika stále častěji vyhledávána i zahraničními pacientkami. Materiál a metodika: základem práce jsou výsledky dotazníkové akce ESHRE Taskforce on Cross Border Reproductive Care (TF CBRC) zahrnující jak zkušenosti příjemkyň oocytů, tak i přehled o motivacích a struktuře žen darujících oocyty. Studie se v ČR účastnilo 174 dárkyň oocytů, počet příjemkyň oocytů léčených v ČR, které vyplnily dotazník, byl 252. Výsledky: průměrný věk českých dárkyň byl 26,9 ± 4,2 let, 80,2 % z nich mělo ukončené středoškolské vzdělání, 4,7 % vzdělání vysokoškolské. Nezaměstnaných dárkyň bylo 16 %, studentky byly zastoupeny v 15,6 %. Většina dárkyň (67 %) porodila nejméně jedno dítě a naprostá většina respondentek (70 %) darovala oocyty více než jednou. Největší počet příjemkyň byl z Německa, následovala Velká Británie a dále ostatní země. Průměrný věk německých pacientek byl 38,8 ± 5,0 let, u žen z Velké Británie 40,8 ± 5,4 roků. Závěry: dárcovství oocytů představuje stále významnější oblast asistované reprodukce. Hlavním faktorem ovlivňujícím praxi dárcovství oocytů je legislativní úprava jednotlivých zemí. Studie zřetelně prokázala, že pacientkám vyhledávajícím léčebnou péči v programu darovaných oocytů mimo zemi svého trvalého pobytu se dostává kvalitní léčebné péče. Mezi dárkyněmi oocytů v České republice je oproti ostatním zemím významně nižší procento žen s vysokoškolským vzděláním a opakují dárcovství oocytů častěji než dárkyně z ostatních zemí. 12. Egg donation přehled výsledků z NRAR za období M. Mrázek GYNEM, Praha Úvod: Použití darovaných oocytů (egg donation ED) v asistované reprodukci umožňuje současná česká legislativa, na rozdíl od některých jiných evropských a mimoevropských států. Z tohoto důvodu se do ČR přijíždí léčit řada neplodných párů z jiných zemí, mimo jiné i proto, že ED léčba je v ČR dostupná v současné době již v 37 centrech asistované reprodukce. Materiál: Data získaná z NRAR za období

15 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 15 Metodika: Analýza retrospektivně získaných dat z NRAR o provedených IVF cyklech z daro - vaných oocytů. Výsledky: Ze získaných neúplných údajů NRAR vyplývá poměrně překvapivý fakt, že celkem u % zahájených cyklů nedojde u ED k embryotransferu. Celkově se počet ED za období zvýšil ve skupině zahájených cyklů o 69,4 % a ve skupině cyklů s ET o 66,4 %. Počet kli - nických těhotenství na embryotransfer v roce 2009, 2010 a 2011 byl v ČR 39,3 %, 38,5 % a 44,9 % počet počet počet počet počet počet zahájených cyklů zahájených cyklů zahájených cyklů cyklů s ET cyklů s ET cyklů s ET ČR EU NEU celkem Závěr: Česká republika v ED programu patří k vyhledávaným destinacím. V dalších letech lze nejspíše ještě očekávat i další vzestup celkového počtu ED cyklů v ČR nejen vzhledem k vysokému počtu center asistované reprodukce, ale také v souvislosti s rostoucí úspěšností léčby. 13. Surogátní mateřství naše praktické zkušenosti D. Rumpík 1, T. Rumpíková 1, L. Pilka 1, R. Pilka 2, P. Ventruba 3, L. Prudil 4, L. Musilová 4 1 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 2 Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc 3 Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 4 Advokátní kancelář Brno Úvod: Naše pracoviště se od roku 2008 zabývá problematikou surogátního mateřství. Od roku 2009 byla Ministerstvem spravedlnosti ČR iniciována celospolečenská diskuse o této problematice. Zákonná úprava toho medicínského postupu však zatím v ČR není. Materiál a metodika: Naše práce podává přehled současné legislativy týkající se surogátního mateřství v ČR. Zabývá se Listinou základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., Zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., Trestním zákoníkem č. 94/2009, Zákonem o sociální ochraně dětí č. 359/1999 Sb., Zákonem o občanském soudním řádu č. 63/1963 Sb., Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Prezentujeme naše praktické zkušenosti z touto problematikou od roku 2008 do roku Závěr: Společnost začíná akceptovat, že existují alternativní cesty, jak mít rodinu, a lze očekávat, že s postupem času a budou-li se zdůrazňovat pozitivní aspekty rodinného života, bude stigma náhradního mateřství mizet. Je však nezbytně nutné dodržovat medicínské indikace k tomuto výkonu a řídit se doporučením odborné společnosti.

16 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 14. Psychosomatické aspekty asistované reprodukce M. Bendová Pracoviště reprodukční medicíny LF MU a FN Brno Pouze asi 5 % manželství na celém světě se rozhodlo pro bezdětný vztah. Pro drtivou většinu lidstva se mateřství a rodičovství stalo hlavním cílem a smyslem života, kritériem jeho naplnění, sociálního vědomí, dospělosti a sexuálního i psychického zdraví. Rozvojem nových léčebných metod se procento vyléčených neplodností sice zvyšuje, nicméně limitující faktory, včetně omezení hrazení zdravotními pojišťovnami a nakonec i dlouhá doba čekání na náhradní rodinnou péči, vytvářejí pro manželský pár složitou, psychicky náročnou a psychologicky obtížně řešitelnou situaci. Léčené ženy jsou uváděny do úzkých, pod vlivem mechanizmu co je nedosažitelné, to chci, čehož důsledkem je vznik nejrůznějších psychických poruch a komplikovaných situací v partnerském vztahu, které mohou zpětně komplikovat průběh a konečný výsledek léčby. Křehkost, zra - ni telnost a labilitu partnerských vztahů dokumentuje naše zjištění, že téměř všechny ženy podstupující léčbu neplodnosti, speciálně asistovanou reprodukci, pociťují napětí, úzkost i depresivní stavy a téměř stálý strach z neotěhotnění, pro které vyžadují psychoterapeutickou či psychiatrickou péči. Drtivá většina léčených žen přisuzuje programu Asistované reprodukce veškeré naděje a ve skrytu věří v pozitivní výsledek, a to mnohdy i vzdor reálným informacím od lékařů. Jen výjimečně jsou ženy na počátku léčby informovány o možnostech náhradní rodinné péče a mají v tom do - slovný zmatek. Adopci dítěte sice připouštějí, ale většinou plánují (pokud se oba rozhodnou) požádat o adopci až po skončení léčby a vyčerpání všech placených zákroků. A to není optimální. Zákon o rodině totiž říká, že mezi osvojencem a osvojitelem musí být takový věkový rozdíl, jako v běžné populaci. A to by rodiče, kteří si přejí adoptovat malé děti co nejdříve po porodu a o adopci by požádali až po ukončení léčby asistovanou reprodukcí, nesplňovali, protože by se nacházeli již ve věku prarodičů a nevyhovovali by tak požadavku zákona o rodině. U neplodných žen se tak prohlubují stavy beznaděje, úzkosti a deprese, které je třeba léčit, v optimálním případě již při zahájení léčby v centrech Asistované reprodukce, nikoliv až po jejím ukončení. 15. Změny ve vývoji a aplikaci PGD/PGS s užitím nových technologií K. Veselá 1, J. Horák 1,2, M. Horňák 1,2, E. Oráčová 1, J. Veselý 1, P. Trávník 1, J. Rubeš 1,2 1 REPROMEDA Brno 2 Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno Úvod: Se zavedením mikročipové technologie do preimplantační genetické diagnostiky bylo umožněno vyšetření všech 24 chromosomů, zároveň však vyvstaly otázky, v jakém období je nej - vhod nější vyšetření genetického materiálu embrya provádět a v jakém stadiu a čase embryotransfer provádět. Materiál a metodika: Ve vyšetřovaném souboru hodnotíme výsledky vyšetření 928 blastomer bioptovaných z raných embryí a 132 vzorků trofektodermu z blastocyst. Embrya, u kterých bioptovaná blastomera vykazovala chromozomové abnormality, byla následně dovyšetřena ve vyšším stádiu.

17 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 17 Výsledky: Část embryí, která byla po vyšetření materiálu odebraného den 3 označena jako aneuploidní či mozaicistní, se při dovyšetření vzorku trofectodermu odebraného v den 5 ukázala jako normální. Získali jsme tak zásadní informace o původu a o korelaci chromosomových abnormalit s vývojem embryí. Závěr: Výsledky poukazují na dynamický vývoj chromosomového statusu a aneuploidií u lidských embryí vzniklých metodou in-vitro fertilizace. V souvislosti s tímto poznatkem se otevírá diskuse o optimálním čase odběru materiálu a optimálním termínu transferu vyšetřených embryí, na což se zaměří naše další studie. 16. Nový pohled na vyšetření spermií P. Trávník REPROMEDA s.r.o., Brno Současná spermiologická diagnostika je založena převážně za tzv. klasickém spermiogramu, především na hodnocení koncentrace spermií, jejich pohyblivosti a morfologie. Očekáváme, že z těchto parametrů odvodíme plodnost muže, vybereme správný typ léčby poruchy plodnosti a její prognózu. Ze zkušenosti víme, že nezřídka nedojde k oplození ani při normálních parametrech spermiogramu a naopak dojde k oplození u mužů s velmi nízkou koncentrací spermií. Víme také, že nemusí vždy korelovat koncentrace spermií s jejich pohyblivostí a pohyblivost s morfologií. Velmi málo konkrétních poznatků máme, pokud jde o skutečný vliv faktorů životního a pracovního prostředí a životosprávy, s výjimkou extrémních případů intoxikací, závislostí nebo neadekvátní výživy. Publikace z posledních 15, a zejména z posledních 5 let naznačují, že podstatný vliv na vývoj a funkci spermií má genetická výbava muže. Vztah ke spermatogenéze a funkci spermií má kolem 300 genů, jejichž mutace ovlivňují kondenzaci a dekondenzaci chromatinu v hlavičce spermie, vývoj a funkci akrozomu, vývoj tvaru spermie, stavbu bičíku a pohyblivost spermie, vazbu spermie na zonu a její průnik do cytoplazmy, aktivaci oocytu při oplození, vývoj prvojádra a další vývoj embrya. Z uvedeného vyplývá, že bude třeba změnit náš pohled na diagnostiku mužské neplodnosti. Ke klasickému vyšetření budeme připojovat vyšetření genetické. To na jedné straně objasní perspektivu vazby spermie na zonu, přítomnost látek aktivujících oocyt a další, klasickými metodami nedia - gnostikovatelné faktory, na druhé straně umožní klasifikovat syndromy spojené s oligozoospermií nebo asthenospermií a zracionalizuje naše postupy při léčně neplodnosti. Očekávám, že za několik let nebude znít diagnóza u muže necrospermia, ale například syndrom provázející mutaci genu DNAAF3, u nějž budeme předem se značnou pravděpodobností vědět, zda ICSI bude úspěšné nebo zda musíme použít spermie dárce.

18 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 17. Nevymřeme po přeslici? M. Brandejská 1, R. Jarošová 1, A. Langerová 1, L. Vykysalá 1, Š. Luxová 2 1 Gennet,s.r.o, Praha 7 2 SYNLAB, Praha Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria I. Crha 1, Z. Zdráhal 2, K. Stejskal 2, J. Žáková 1, K. Lancová 2, P. Ventruba 1, E. Lousová 1, R. Krajčovičová 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 2 Centrální laboratoř Proteomika, Středoevropský technologický institut, MU Brno Úvod: Selhání implantace je častou příčinou zániku embrya po jeho transferu do dutiny děložní. Receptivita endometria je regulována lokálně působícími růstovými a transformačními faktory, cytokiny a chemokiny. Cílem práce je presentovat současné poznatky a vlastní zkušenosti s analýzou proteomu nitroděložního sekretu. Materiál a metodika: Odběr vzorků byl proveden transferovou soupravou při zkusmém transferu, odebraný materiál (2 cm odstřižený konec katétru) zamražen a uchován do provedení analýzy při -20 C. Vzorky nitroděložního sekretu byly ze sondy vypláchnuty 2 20 μl SDT pufru (dodecylsíran sodný, 4 %; dithiothreitol, 0,1M a Tris-HCl, 0,1M, ph = 7,5). Poté byly vzorky inkubovány 10 min v termobloku při 95 C. Po vychladnutí následovala centrifugace při g 15 min a supernatant získaný z jednotlivých vzorků byl postupně odsolen, zakoncentrován a enzymaticky naštěpen trypsinem na ultrafiltru (cut-off 10 kda). Vzniklý roztok peptidů byl separován a analyzován pomocí LC-MS/MS (kapalinová chromatografie tandemová hmotnostní spektrometrie). Získaná data byla zpracována pomocí prohledávacího programu Mascot. Výsledky: Ve vzorcích bylo identifikováno více než 750 proteinů včetně interleukinu-1 beta a TNF-alfa, které dle literárních údajů mají prediktivní hodnotu pro dosažení klinického těhotenství. Závěr: Analýza sekretu endometria je novou technikou, která přináší informace o nitro dě lož - ním prostředí bez traumatizace endometria. Umožňuje hodnocení vlivu složení endometriálního sekretu na implantaci embrya. Poděkování: Tato práce vznikla díky projektu CEITEC - Středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/ ) z Evropského fondu regionálního rozvoje. 19a. Stručný přehled vzniku center asistované reprodukce v ČR A. Malenovská, J. Žáková Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

19 22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 19 19b. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky za rok 2011 K. Řežábek Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN v Praze Úvod: NRAR shromažďuje data o cyklech IVF, KET a příbuzných metodách. Cílem příspěvku je informovat centra asistované reprodukce (poskytovatele dat) a všechny členy SAR o datech a jejich analýze za loňský rok Soubor a metodika: Data popisují výchozí parametry cyklů (věk, diagnóza ženy a muže, cíl cyklu), vstupní parametry léčebného cyklu před in vitro fází (stimulace ovarií/endometria, způsob získání spermií), průběh cyklu in vitro (oocytů získáno, darováno, přijato, oplozováno, oplo - zeno...), výsledky cyklu (gravidita, počet implantovaných embryí, počet porozených dětí), kompli - kace a některé další údaje, např. počet PGD. Výsledky: Prezentace výsledků bude pro svoji obsáhlost provedena až v přednášce. Závěr: NRAR umožňuje analyzovat údaje o provádění metod asistované reprodukce v České republice a umožňuje poskytnout data do mezinárodního registru EIM. 20. Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN pro Českou republiku: širší kontext a dopad na legislativu ART H. Konečná ZSF JU České Budějovice, Adam Česká republika Dne 21. června 2011 vydal Výbor pro práva dítěte OSN závěrečná doporučení, v nichž kriti zuje Českou republiku za slabou ochranu práv dětí a urguje vládu, aby plnila doporučení uložená v mi - nu losti. V návaznosti na tato doporučení přijala Vláda Národní strategii ochrany práv dětí Právo na dětství (schváleno vládním usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) a Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období (přijat vládou v dubnu 2012). Ve skupině cílů č. 6 a č. 9 je uvedeno právo dítěte znát své rodiče (Vychází z Úmluvy o právech dítěte, přijaté ČR v den jejího vzniku 1993). Jako první legislativně ukotvená součást naplňování doporučení Výboru OSN a následně Národní strategie je v novém Občanském zákoníku zakotvená povinnost adoptivních rodičů informovat dítě před nástupem na ZŠ o faktu adopce ( 836) a možnost prolomit anonymitu adopce ( 837 (2)). To ale není jediný dopad genetické interpretace či definice rodiče. Dalšími je například ne - existence možnosti porodit v ČR anonymně (existuje pouze tzv. utajený porod, při němž není žádná záruka ochrany identifikačních údajů rodičky) či stálé ataky na projekt Babybox (výzva ke zru - šení babyboxů je jedno z doporučení Výboru OSN). Dopadů do asistované reprodukce se týká pozměňovací návrh skupiny poslanců na zrušení anonymity dárcovství, který obdrželo Ministerstvo zdravotnictví na jaře Příspěvek bude analyzovat situaci ze zdravotních, psychosociálních, etických i právních hledisek. Podpořeno grantem GAČR P407/10/0822.

20 ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 21. Zhoršuje se opravdu plodnost mužů? J. Zvěřina, M. Pohanka Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha Přesto, že již v roce 1999 autoři ze Sexuologického ústavu doložili, že plodnost mužů, vyšetřovaných pro neplodnost manželství se v letech nikterak nezhoršovala, stále se setkáváme v tvrzením o sekulárních trendech plodnosti mužů. Toto tvrzení patří k postmoderním katastrofickým vizím, podobně jako tak zvané globální oteplování. Na souhrnu staršího přehledu spermiogramů Sexuologického ústavu ukazujeme, že žádné dramatické zhoršování spermiologic - kých nálezů se nekonalo a nekoná. Pokud někteří autoři argumentují klesajícími požadavky na ještě normální spermiologické parametry, jak je definují manuály WHO, je třeba přihlédnout k metodě, kterou jsou tyto normy definovány. Především zdůrazněme, že nejde o statistické průměry spermiogramů v běžné populaci. Minimální normativy jsou odvozeny od spermiogramů plodných mužů (tedy mužů, kterým se nedávno narodilo dítě), nebo od longitudinálních studií pravděpodobnosti otcovství v letech, které následovaly po jednom vyšetření spermiogramu. Naše aktuální zkušenosti ukazují, že mladí zdraví muži mají stejně tak dnes, jako před lety, většinou velmi dobré spermiogramy. Většina dnešních podprůměrných spermiologických parametrů u mužů z neplodných manželství je docela dobře vysvětlitelná jejich průměrným věkem, který je dnes o cca 10 roků vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety. 22. Korelace morfodynamických parametrů časného dělení embryí a jejich chromozomální výbavy L. Jelínková, Š. Vilímová, M. Kosařová, P. Šebek, M. Mašata, J. Civišová, E. Volemanová, M. Krůželová, V. Sobotka, T. Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Úvod: Kontinuální monitoring embryí byl označen jako nejúčinnější neinvazivní metoda výběru embryí s nejvyšším vývojovým potenciálem. Byla popsána statisticky významná predikční hodnota dynamiky a pravidelnosti prvních tří mitóz pro tvorbu blastocyst a schopnost implantace embryí. Pravidelnost prvních tří mitóz teoreticky zvyšuje pravděpodobnost euploidie vzniklých embryí, tím by odpadla nutnost prodloužené kultivace embryí in vitro do stadia blastocyst z důvodu výběru vhodných embryí pro ET. V naší studii byla ověřována korelace mezi pravidelností a dynamikou prvních 3 mitóz a chromozomální výbavou vzniklých embryí. Materiál a metodika: Hodnotili jsme výsledky morfodynamických parametrů u 264 embryí od 41 pacientek, u kterých byl plánován PGS metodou FISH. Procento euploidie bylo srovnáváno u tří skupin embryí: A) s optimálním průběhem prvních 3 mitóz; B) s pravidelným, ale pomalej - ším dělením; C) s nepravidelným dělením. Embrya byla sledována pomocí systému Primovision od hod po ICSI (2PN stadium) do hodin po ICSI (optimálně 8buněčné stadium), kdy byla provedena biopsie 1 blastomery pro PGS u embryí s min. 6 buňkami (223 embryí; 87,8 %). Metodou FISH byly hodnoceny chromozomy 13, 15, 16, 18, 21, 22, X,Y. Na základě výsledků PGS

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

JUBILEJNÍ 20. SYMPOZIUM 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 9. 10. LISTOPADU 2010 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

JUBILEJNÍ 20. SYMPOZIUM 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 9. 10. LISTOPADU 2010 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL JUBILEJNÍ 20. SYMPOZIUM 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 9. 10. LISTOPADU 2010 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13.

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce Závazné pokyny NZIS Národní registr reprodukčního zdraví Asistovaná reprodukce 035_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Asistovaná reprodukce Národní registr reprodukčního zdraví Závazné pokyny NZIS

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ Strana 1/24 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-IVF-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ Pracovní funkce Zpracoval Zástupce odborné vedoucí IVF laboratoře Schválil Vedení laboratoří SP

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Umělé oplodnění A vše kolem něj

Umělé oplodnění A vše kolem něj Umělé oplodnění A vše kolem něj 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2009 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2009 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2009 v České republice za finanční podpory VZP. Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen - za r. 2009 Vzhledem k tomu, že zpráva

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference Program konference Primární prevence rizikového chování III. Upozornění pro autory: V případě přihlášeného sdělení (ústního nebo posteru) a následné neodůvodněné neúčasti na konferenci, bude k této skutečnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI Tonko Mardešić a kolektiv Tato kniha si nečiní nárok na úplné popsání všech aspektů diagnostiky a léčby poruch plodnosti. Spíše se zabývá nejvýznamnějšími tématy, se

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více