Úvodní slovo. Milí přátelé, donátoři, spolupracovníci a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Milí přátelé, donátoři, spolupracovníci a kolegové,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Milí přátelé, donátoři, spolupracovníci a kolegové, Úvodní slovo rok 2014 byl pro Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. plný změn a hledání dalšího směřování organizace. Prošlapávání nových cest v organizaci může být pro její zaměstnance vzrušujícím dobrodružstvím, ale zároveň může přinášet pocit nejistoty a nutnost zvýšeného úsilí nad rámec už tak těžké klientské práce. Proto chci zde na prvním místě poděkovat především zaměstnancům Krizového centra, kteří toto období zvládli vskutku důstojně a s veselou myslí. Jednou ze zásadních změn uplynulého roku byla částečná obměna týmu KC včetně vedení organizace. Obměnili se členové výboru spolku i vedoucí zařízení. V polovině roku také došlo k první fázi transformace zařízení, kdy byly naplněny povinnosti vyplývající z nového občanského zákoníku pro dokončení přeměny občanského sdružení ve spolek. To znamenalo změnu stanov. Nejviditelnější (ač kosmetickou) změnou byla změna názvu, resp. koncovky právní formy za názvem: z o.s. - občanského sdružení, se stal z.s. - zapsaný spolek. Stanovy také nově upravily pozici ředitele spolku a jasně vymezily jeho roli a pravomoci. To napomohlo jasnějšímu kompetenčnímu vymezení role výboru a ředitele. Další novinkou minulého roku je pravidelné zajištění služby podpory rodiny na pracovišti v Kaplici, v prostorách Městského úřadu. Děkujeme městu Kaplice za poskytnutou důvěru, zázemí i za vytvoření příjemné atmosféry spolupráce. Dalším důležitým tématem k řešení v minulém roce byla změny struktury finančních zdrojů pro nadcházející rok. Významným partnerem a podporovatelem naší činnost pro nás byl od počátku vzniku KC Jihočeský kraj. Za dosavadní finanční podporu mu patří velký dík. Od r se však priority kraje a tudíž i směřování finančních toků vydalo jiným směrem a o stálou podporu jsme přišli. Znamenalo to intenzivně se zamyslet nad dalším směřováním KC. Abychom vyplnili velkou mezeru v rozpočtu, volili jsme cestu evropský projektů, které nabízí možnost kreativní činnosti, možnost měnit věci koncepčně, avšak zpravidla neřeší přímou práci s klientem. Jen díky vysoké osobní angažovanosti pracovníků KC je možné uspokojovat trvale vysokou poptávku po našich službách, aniž bychom museli zájemce o službu odmítat. Nicméně se prodlužují čekací lhůty a naším prioritním cílem do příštího roku je posílit odborný tým tak, aby tyto lhůty nepřesáhly jeden měsíc (u neakutních případů spadajících do služeb podpory rodiny a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí). Lhůty pro poskytnutí akutní krizové pomoci zůstávají stejné, a to do 24 hodin, maximálně 48 hodin od prvního kontaktu. Samozřejmě bychom nikdy nebyli schopni nabízet naše služby klientům bez finančních prostředků na chod našeho zařízení. Zde proto patří velký dík našim podporovatelům, a to především: Jihočeskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Úřadu práce, Statutárnímu městu České Budějovice, Městu Kaplice, městu Prachatice aj. Za celý tým Krizového centra Mgr. Jan Knetl ředitel

3 Odborný tým KC v roce 2014 Mgr. Iva Volfová vedoucí, sociální pracovník Mgr. Jan Knetl ředitel, sociální pracovník Mgr. Markéta Vosátková - psycholog Mgr. Zlata Michňová / Knetlová psycholog, terapeut Mgr. Michaela Častulíková sociální pracovník Mgr. Markéta Masopustová sociální pracovník, terapeut Tomáš Hajný - terapeut Mgr. Tereza Korecká sociální pracovník, administrativní pracovník PhDr. Lenka Maťhová terapeut Bc. Pavlína Lojíková psycholog, administrativní pracovník Průměrný počet pracovních úvazků: 3,5 Externí spolupracovníci Mgr. Štefan Schwarc Dobrovolníci: Mgr. Tomáš Adámek psycholog, terapeut Ing. Robert Malý koterapeut Čestmír Sukdol grafik Ondřej Sýkora IT podpora Mgr. Karel Attl správa webových stránek Část našeho týmu. Více na:

4 Obecně o Krizovém centru pro děti a rodinu Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. s. (dále jen KC ) je registrovaným poskytovatelem sociální služby krizové pomoc a zároveň má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. KC je odborným interdisciplinárním pracovištěm zaměřeným na komplexní pomoc rodinám s dětmi ve zvlášť obtížných životních situacích. Své služby nabízí od roku Poskytuje krizovou intervenci, psychologické a sociální poradenství a zaměřuje se na obnovu narušených rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Protože vzniklá krizová situace zpravidla ovlivňuje celý rodinný systém, pracuje KC vždy, kdy je to vhodné, s celou rodinou. Právě pro práci s celým rodinným systémem a především díky know-how v oblasti práce s dětmi, je KC organizací v regionu unikátní. A) Krizová pomoc Základní rozdělení služeb KC Krizová pomoc je sociální služba poskytovaná podle zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Krizové centrum pro děti a rodinu nabízí klientům v obtížné životní situaci okamžitý a bezpečný prostor pro sdílení svého osobního trápení a včasnou ambulantní sociálně právní nebo psychickou podporu ve vypjaté osobní či rodinné situaci. Cílem krizové pomoci je aktivizovat schopnost klienta řešit situaci vlastními silami či za pomoci nejbližšího okolí. Nejčastější příčiny krizí: a) Problémové vztahy - rozvody - partnerské krize - výchovné problémy - šikana b) Traumatická událost - domácí násilí - trestné činy - syndrom CAN (syndrome týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) - nehody, živelné pohromy c) Náhlá ztráta - onemocnění - smrt d) Další specifické oblasti - sebepoškozování - pokusy o sebevraždu - syndrom zavrženého rodiče

5 Krizovou pomoc poskytujeme ve formě ambulantní (klient přichází do prostor KC na Jiráskově nábřeží) i ve formě terénní (mimo prostory KC v případech akutní krize, kdy klient do KC není schopen dorazit). Služba zahrnuje: krizovou intervenci poradenství (psychologické, sociální, sociálně právní) informace o následných službách či jejich přímé zajištění následnou psychoterapii B) Služby pro rodinu s dětmi Poskytujeme podporu dětem a jejich rodinám, kde je vývoj dítěte ohrožen z důvodu působení dlouhodobé krizové situace. Služba zahrnuje: odborné poradenství podporu rozvoje zdravých vztahů v rodině i mimo ni posilování a rozvoj rodičovských kompetencí pomoc při zvládání rozvodové situace hledání optimálních podmínek porozvodového uspořádání setkávání dětí s rodičem, se kterým po rozvodu nesdílí domácnost podporu při uplatňování práv a oprávněných zájmů dítěte. Jednotlivé služby nabízené v KC 1. Individuální konzultace pomoc v krizi Setkání klienta a pracovníka KC mezi čtyřma očima V první fázi jde o poskytnutí krizové intervence, jež si klade za cíl stabilizaci stavu klienta (především emočního) a rozšíření pohledu na situaci, zorientování se v ní a poukázání na zdroje řešení. V další fázi spolupráce následuje socioterapeutická činnost včetně zahájení psychoterapeutické práce, která pomáhá klientovi nastartovat proces hledání hlubších příčiny svých potíží.

6 2. Psychologicko-terapeutická péče pro děti od 3 do 18 let Individuální konzultace psychologa s dítětem Témata: výchovné problémy, konflikty mezi dětmi v rodině, mezi vrstevníky, konflikty dospělý vs. dítě, neobvyklé chování dítěte, nepřiměřené prožívání stresu, psychické potíže dítěte (enuréza, enkopréza, noční děsy, sebepoškozování, strachy, úzkosti, agresivita, depresivní chování, sebevražedné myšlenky, chování nepřiměřené věku), podpora při nenadálých událostech (smrt v rodině, nehoda, nemoc atd.), zpracování traumat z dětství 3. Vztahová rodinná diagnostika Setkání psychologa s dítětem, příp. s dalšími členy rodiny a následné vyhodnocení. Zjišťování vztahů v rodině: vztah dítěte k dospělým a sourozencům. Zjišťování vnitřní dynamiky rodiny: příčin špatných nebo neuspokojivých vztahů v rodině. Odhalování komunikačních vzorců a přístupu rodičů k dítěti a jeho výchově. Zjišťování potřeb dítěte. Na tuto službu navazuje rodinná terapie. 4. Rodinná konzultace (rodiče s dítětem) Konzultace jednoho terapeuta s rodičem (nebo rodiči) a dítětem. Věnuje pozornost mapování rodinných vztahů, podpoře všech členů rodiny ve vzájemném respektu a utužování rodinné soudržnosti. 5. Podpůrně - terapeutická skupina pro adolescenty Skupinové setkání za účasti psychologa a koterapeuta Nabízí průběžnou podporu mladým lidem ve věku let. Do skupiny je možné přinést jakékoliv téma. Nejčastěji se mluví o problémech s rodiči, s vrstevníky, sourozenci, ve škole, ale také o starostech sama se sebou. 6. Individuální psychosociální poradenství pro rodiče Edukace a podpora rodinného prostředí Témata: výchovné problémy, školní problémy, konflikty mezi dětmi v rodině, mezi vrstevníky, konflikty dospělý vs. dítě, neobvyklé chování dítěte, psychické potíže, agresivita. 7. Psychologicko-terapeutická péče Individuální konzultace jednoho terapeuta a rodiče.

7 Individuální konzultace s cílem posilování a podpory rodičovských kompetencí zaměřené na osobnostní rozvoj a zpracování osobních témat komplikující vztah pěstouna a dítěte. 8. Podpůrně - terapeutické skupiny pro rodiče Skupinové setkání za účasti psychoterapeuta a koterapeuta. Pravidelné skupinové sezení pro muže a pro ženy (občasně smíšené skupiny). Je zde prostor pro sdílení zkušeností, názorů, radostí i frustrace, které účastníci skupiny zažívají ve vztazích či své rodičovské roli. Ve skupině získávají podporu při nacházení nových cest ke svým blízkým, k dětem i k sobě. 9. Párové konzultace pro partnery Setkání dvou terapeutů a partnerů Nabízí prostor pro práci na partnerském či manželském vztahu, prostor k vyjádření svých potřeb, obav, přání a očekávání. 10. Párová dohoda mezi rodiči Setkání dvou terapeutů a dvou stran jednání Forma mediace, jejímž výstupem je oboustranně akceptovatelná dohoda nastavující konkrétní pravidla a podmínky např. setkávání dítěte s druhým rodičem apod. 11. Podporované setkávání Jeden odborný pracovník monitoruje a podporuje setkání v místnosti, kde kontakt probíhá (zpravidla v herně), druhý je za jednocestným zrcadlem ve vedlejší místnost. Podporované setkávání neboli řízený styk je setkávání dítěte a rodiče, mezi nimiž došlo k narušení či nevytvoření citové vazby. Cílem podporovaných setkávání je vytvoření či znovuobnovení vztahu. 12. Pozorování interakce Jeden odborný pracovník monitoruje setkání v místnosti, kde kontakt probíhá. Pozorování interakce je samostatnou službou u dětí mladších 3 let poskytovaná v případech, kdy vztah rodič x dítě je bezproblémový, ale stále je nutný dohled odborníka (např. při neprokázaném podezření na sy CAN).

8 Aktivity v roce 2014 Projekt Zlepšení narušených rodinných vztahů v Kaplici Cílem služby je poskytnout klientům Kaplicka v místě jejich bydliště sociálně-psychologické poradenství a podpůrnou psychologickou péči. Cílem našeho působení je zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací. Cílovou skupinou byli občané města Kaplice, kteří by mohli jen s obtížemi (z finančních či sociálních důvodů) realizovat návštěvu v Krizovém centru v Českých Budějovicích. Služby KC byly klienty hojně využívány - kapacita byla maximálně naplněna. Nejčastěji se klienti obracejí na KC - pracoviště Kaplice s rodinou problematikou 55% (rozvod, rozchod, problémy kontaktu rodiče s dítětem, trauma, smrt v rodině, autonehoda), 20% jsou výchovné problémy (výchovné poradenství, zvládnutí adolescence, problémy se školou), 10% syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a 10% osobnostně rozvojové setkávání (změna vlastních postojů a chování). Služba byla poskytována jeden den v týdnu. Pracoviště v Kaplici navštívilo v průběhu roku 37 dospělých a 22 dětí a proběhlo přes 120 konzultací. Bylo vypracováno 27 zpráv o průběhu spolupráce s klienty doporučených z oddělení sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Kaplice. Spolupráci KC s SPOD Kaplice vnímáme jako nadstandardní a věříme, že i v roce 2015 se v tomto ohledu nic nezmění. Den otevřených dveří Na podzim 2014 jsme uspořádali Den otevřených dveří s rekordní účastí zájemců o prohlídku prostor a představení činnosti KC. V průběhu dne navštívilo naše zařízení cca 80 lidí. Přednáška Syndrom zavrženého rodiče Uspořádali jsme přednášku na téma Syndrom zavrženého rodiče, který je mezi odborníky diskutován a často vzbuzuje pocity bezmocnosti. Zabývali jsme se diagnostikou SZR, příklady z praxe, kazuistikami, možnostmi řešení a úskalími práce se SZR a zahraničními zkušenostmi s terapií SZR. Kapacita přednášky byla omezená (38 zájemců) a někteří zájemci museli být odmítnuti s příslibem zopakování přednášky v příštím roce. Rozhovor o depresi v Českém Rozhlase Proběhl online rozhovor o depresi v Českém rozhlase České Budějovice. Můžete se ho poslechnout v archivu pořadu Zdravíčko: Krizové centrum také na vlnách Českého rozhlasu posílalo ve smyčkách přání svým klientům do Nového roku 2015.

9 Pracovní setkání se spolupracujícími odborníky Naší snahou v roce 2014 bylo budování těsnějších vztahů se spolupracujícími institucemi a organizacemi. Pro pozitivní ovlivnění kvality života našich klientů mají tyto kontakty zásadní význam. Proběhla řada osobních schůzek s našimi váženými kolegy jako např.: s pracovníky SPOD České Budějovice, Kaplice, Třeboň, Vimperk, se soudci opatrovnických soudů, s kolegy z jiných krizových center mimo region Spondea Brno, DKC Praha, a z dalších neziskových organizací Theia o.p.s., Intervenční centrum České Budějovice, Středisko výchovné péče Strakonice a Český Krumlov, Dětské centrum Strakonice, Probační a mediační služba Č. Budějovice, Policie ČR aj. Budeme se těšit na společnou práci v roce Děkujeme také ostatním odborníkům, jakou jsou kliničtí psychologové a psychiatři, školy, zdravotnické zařízení apod., kteří odkazují na naše služby. Případové konference Případové konference jsou jedním z efektivních nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě. Posláním aktivity je vytvořit prostor pro všechny subjekty zainteresované do případu dítěte (SPOD, soudy, další NNO atd.) k hledání nejlepšího řešení situace a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. V průběhu roku jsme se aktivně účastnili případových konferencí, konkrétně v Českých Budějovicích a Kaplici. Komunitní plánování Také po celý rok 2014 se pravidelně a aktivně zapojujeme do komunitního plánování Statutárního města Českých Budějovic a v pracovních skupinách hledáme optimální podobu sítě sociálních služeb ve spádové oblasti města. Tým pro mládež TpM je složen ze zástupců zainteresovaných subjektů, které přicházejí do kontaktu a pracují s rizikovými a ohroženými dětmi a taktéž s oběťmi trestných činů. Schůzek TpM se KC taktéž pravidelně účastní. Prezentace KC na Krajském ředitelství Policie ČR Spolu s dalšími neziskovými organizacemi působícími v oblasti pomoci obětem trestných činů jsme představili naše zařízení vyškoleným policistům v poskytování krizové intervence. Výstava o sociálních službách Účastnili jsme se výstavy prezentující sociální služby v Českých Budějovicích MY-ONI organizovanou Odborem sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice a v rámci výstavy jsme nabídli workshop Využití muzikoterapie k vlastnímu sebepoznání.

10 Pravidelná setkání dětských terapeutů Odborní pracovníci KC se i v loňském roce setkávali s kolegy-terapeuty, kteří pracují s dětmi a jejich rodinami. Jedno ze setkání se tentokrát uskutečnilo u nás v KC. Setkávání se velmi osvědčují jako prostor pro sdílení zkušeností a inovativních přístupů v přímé práci s dětmi a celým rodinným systémem. Jsou využívány také k intervizi a vzájemnému představení vybraných kazuistik. Ústředním tématem setkání bylo Práce s dětmi a rodiči v rozvodové problematice Odborné stáže studentů Do konce roku 2014 bylo KC klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jejímž studentům sloužilo KC jako most mezi teoretickým světem akademickým studií a realitou. Ale i z jiných fakult - Teologické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty psychosociálních studií v Brně měli zájemci možnost nabýt v KC odborné zkušenosti. Diagnosticko-terapeutické pískoviště S dětmi, dospívajícími i s dospělými klienty jsme taktéž v loňském roce pracovali za pomoci diagnosticko-terapeutického pískoviště. Terapeutická hra s pískem nabízí vhodnou příležitost jak rychle vstoupit do komunikace s kýmkoli, pro koho je aktuálně nemožné vyjádřit své problémy slovy. O obraze v písku je možné i s malými dětmi snadno mluvit. Je to pro ně přirozená hra a rádi se s námi o radost ze hry podělí. Scéna v písku se také může snadno měnit, a to i za pomoci terapeuta. Dítě je tak aktivním činitelem a v hravé situaci se může naučit zvládat své aktuální problémy. Hru v písku využíváme především jako diagnostickou pomůcku pro nahlédnutí do vztahů v rodině. Hra s pískem je pro každého z nás přirozená, vždyť každý si někdy s pískem hrál. V místnosti jde navíc o situaci novou a tak si s ní nespojujeme žádná očekávání výkonu. Prostor pískoviště je malý a jasně ohraničený. Je to kousek světa, který v tu chvíli patří pouze nám. Je dobře přehledný a přináší pocit jistoty a bezpečí.

11 Péče o pracovníky KC Supervize Dlouhodobá práce s klienty nacházejícími se v akutní nebo déletrvající psychické nebo sociální krizi je pro odborné pracovníky vysoce náročná. Na supervizi jako prostředek profesního růstu a péče o duševní zdraví pracovníků proto klademe velký důraz. V průběhu celého roku pracují naši pracovníci pod individuální, týmovou a případovou supervizí vedenou externími supervizory. Spolupracující supervizoři: PhDr. Marie Mezníková PhDr. Vít Čelikovský Mgr. Lena Tomšů Mgr. Dagmar Hrubá Mgr. Květa Kadlecová Celoživotní vzdělávání pracovníků KC V průběhu roku 2014 se pracovníci KC aktivně vzdělávali v rámci celoživotního vzdělávání. Absolvovali celou řadu seminářů, kurzů a výcviků: Komplexní krizová intervence - Remedium Praha Komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku Základy vedení rozhovoru s dítětem - Velký vůz sever Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou - Velký vůz sever Kurz krizové intervence Velký vůz sever Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče Velký vůz Sever Odborná stáž - Dětské krizové centrum Praha Zákon o obětech trestných činů a další možnosti pomoci obětem In Iustitia Tělesně zakotvené prožívání focusing Asociace klinických psychologů ČR

12 Stručná charakteristika klientů za rok 2014 Počet klientů (osob, které využili našich služeb) 533 Ženy -věková struktura Muži - věková struktura < dosp < dosp Počet případů (rodin) 257 z toho prvokontakty - 73% převedených z minulého roku - 27% z toho oblast podpora rodiny 165 krizová intervence 92 Rozdělení případů podle trvalého bydliště klienta (dítěte) České Budějovice % Kaplice 21 8% Český Krumlov 18 7% Trhové Sviny 12 5% Třeboň 8 3% Vodňany 6 2% Tábor 6 2% Jindřichův Hradec 4 2% Týn nad Vltavou 4 2% Soběslav 3 1% Prachatice 3 1% Strakonice 2 1% Písek 2 1% Vimperk 2 1% Jiný kraj 4 2%

13 Počet konzultací (individuálních, párových a rodinných sezení) 1465 Skupinová setkání počet kontaktů (počet návštěv jednotlivých klientů) Počet kontatků ve skupinách o adolescentní skupina o ženské skupiny o mužské skupiny adolescentní ženská mužká Telefonické kontakty (krizová intervence, poradenství, odkaz na jinou službu) Vypracované zprávy z průběhu konzultace Žadadelé o zprávy SPOD Soud Policie Nemonice Podporovaná setkávání (řízené styky) Počet rodin - 10 Celkový počet konzultací v rámci podporovaných setkání - 91 Vztahové diagnostiky Počet provedených vztahových diagnostik - 23 Celkový počet konzultací v rámci vztahových diagnostik - 113

14 Přehled hospodaření v roce 2014 Celkové NÁKLADY v tom materiálové náklady v tom energie v tom služby z toho nájemné v tom mzdové náklady v tom zdravotní a sociální pojištění v tom ostatní náklady (cestovné, poplatky atp.) ,00 Kč 15391,00 Kč 53842,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 39097,00 Kč Celkové VÝNOSY vlastní výnosy úroky členské poplatky granty Magistrát města ČB granty a dotace města a obce smlouva Jihočeský kraj dotace MPSV program Rodina dotace MPSV Krizová pomoc ,00 Kč 41645,00 Kč 36,00 Kč 600,00 Kč 80000,00 Kč 52000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VÝSLEDEK hospodaření ,00 Kč Poděkování Velký dík patří všem, kteří Krizovém centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. pomáhají. Ať už svým časem, angažovaností a schopnostmi jako je celý náš odborný tým včetně dobrovolníků - nebo věcnou a v neposlední řadě finanční podporou. Taktéž děkujeme našim kolegům ze spřátelených institucí a organizací za spolupráci. A nesmíme zapomenout s poděkováním i našim klientům. Bez jejich snahy o změnu a mnohdy tvrdé práci na sobě bychom nedokázali vůbec nic. Mgr. Jan Knetl - ředitel Mgr. Ing. Zdeněk Volf předseda Spolku

15 Kontaktní údaje Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. s. Jiráskovo nábř. 1549/ České Budějovice IČ: DIČ: CZ Spolek zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložce číslo 3772 E mail: Telefon: Datová schránka: gi6qx6e číslo účtu: /0100

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI občanské sdružení janosch VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, o. s. Milí přátelé, spolupracující odborníci, kolegové,

Více

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. Úvodní slovo: Co přinesl rok 2015 Vážení a milí čtenáři této

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte Popis služby: Zvykací režimy: Jedná se o službu, jejímž cílem je v bezpečném prostředí psychoterapeutického pracoviště,

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

K O M P L E X N Í R O Z B O R

K O M P L E X N Í R O Z B O R PSYCHOCENTRUM MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KRAJE VYSOČINA,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz K O M P L E X N Í R O Z B O R z a r o k 2 0 0 5 Pracoviště:

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s.

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s. ProŽeny Třebíčské centrum o.s. ProŽeny - cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Mediačně vyjednávací systemická práce s rodinami se závažnými vztahovými konflikty. Mgr. Světluše Kotrčová Mgr. Miroslav Bubeník

Mediačně vyjednávací systemická práce s rodinami se závažnými vztahovými konflikty. Mgr. Světluše Kotrčová Mgr. Miroslav Bubeník Mediačně vyjednávací systemická práce s rodinami se závažnými vztahovými konflikty Mgr. Světluše Kotrčová Mgr. Miroslav Bubeník Spolupráce mezi oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více