SEXUÁLNÍ AGRESE. MUDr. Petr KOVÁŘ. GYNPRENATAL s.r.o.nzz, Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura. (pro www kráceno)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEXUÁLNÍ AGRESE. MUDr. Petr KOVÁŘ. GYNPRENATAL s.r.o.nzz, Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura. (pro www kráceno)"

Transkript

1 SEXUÁLNÍ AGRESE MUDr. Petr KOVÁŘ GYNPRENATAL s.r.o.nzz, Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

2 HISTORIE VÁLEK A VOJENSKÝCH TAŽENÍ VÝVOJ PRÁVNÍHO SYSTÉMU SOCIOKULTURNÍ POHLED NA ZNÁSILNĚNÍ

3 SEXUÁLNÍ AGRESE ZNÁSILNĚNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ OBTĚŽOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI NÁSILÍ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH SEXUÁLNĚ MOTIVOVANÁ VRAŽDA

4 SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ 11% ŽEN 3% MUŽŮ NEJČASTĚJI MEZI 12. A 13.ROKEM POLICII OZNÁMENO POUZE 4% PŘÍPADŮ

5 SEXUÁLNÍ NÁSILÍ 12% ŽEN BYLO NĚKDY V ŽIVOTĚ DONUCENO K POHLAVNÍMU STYKU NÁSILÍM 35%PŘÍPADŮ- MANŽEL 9% CIZÍ MUŽ

6 SEXUÁLNÍ NÁSILÍ 8%MUŽŮ PŘIZNÁVÁ, ŽE SE SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ NĚKDY DOPUSTILO

7 ZNÁSILNĚNÍ MUŽE ORÁLNÍ ČI ANÁLNÍ FORMA

8 SEXUÁLNÍ HARAŠENÍ ZKUŠENOST MÁ 25% mladých žen ČR

9 KAŽDÝ ČLOVĚK K JE POTENCIÁLN LNÍM ZLOČINCEM REINER GÖDTELG

10 MUDr. Petr Kovář MUDr. Igor Dvořáček, PhD. Doc. PhDr. L. Čírtková,, CSc. Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Mgr.Tatiana Krulová JUDr. Miroslav Mitlöhner CSc. MUDr. Radim Uzel, CSc. plk.judr. Luboš Valerián, PhD. Mgr. Vladana Karešová prof.phdr.petr Weiss,PhD.

11 Mýty o znásilnění žen ženám se to líbí ženy říkají ne, ale myslí tím ano ženy provokují svým oblečením nebo chováním muži mají nekontrolovatelný sexuální pud a nemohou s tím nic dělat

12 Mýty o znásilnění žen Násilníci nejsou jen maniaci, blázni, psychopati. Většina násilníků žije normální život, mají stabilní zaměstnání, přítelkyně, manželky... Ve skutečnosti je drtivá většina znásilnění páchána lidmi, které oběť osobně zná (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové z práce).

13 Mýty o znásilnění žen Průměrný násilník není ani zloduch, ani duševně nemocný, ani sexuální atlet, nýbrž nejčastěji obyčejný člověk se sklony k násilnostem

14 Mýty o znásilnění žen Znásilnění se odehrávají i v manželství. Každý sexuální akt provedený proti vůli ženy je znásilněním, nezávisle na tom, jestli jsou oběť a násilník v manželském svazku.

15 Mýty o znásilnění žen Znásilnění není neplánovaným aktem nezadržitelného sexuálního pudu. Uvádí se, že 60% všech znásilnění je přesně plánovaná datum, místo, oběť.

16 Mýty o znásilnění žen MÍSTO ČINU 30% znásilnění se odehrává v bytě 20% znásilnění v autě

17 Základní typy obětí znásilnění Oběti vztahového znásilnění Oběť se s pachatelem již dříve znala Mezí obětí a pachatelem vznikne dříve nějaká sympatie Reakce oběti: Oběť je zaskočena a zmatena tím, že po neutrální či přátelské interakci dochází k sexuálnímu násilí Trpí pocitem viny

18 Základní typy obětí znásilnění Oběti útočného znásilnění Oběť má strach a silný stres z překvapivého kriminálního útoku Reakce oběti: Oběť strádá silným strachem U oběti se objevují příznaky blízké posttraumatické stresové poruše

19 Základní obranné strategie oběti verbální odpor, nekonfrontační odpor (málo energický odpor), útěk, konfrontační odpor (fyzická obrana), pasivita (nekladení odporu).

20 následky znásilnění bezprostřední, odehrávající se těsně po činu dlouhodobé (obvykle charakterizované jako posttraumatická stresová porucha).

21 Proč ženy váhají s oznámením znásilnění: nepatřičné poznámky často zaznívající z úst příslušníků policie i obhájců dlouhá anabáze spojená usvědčením a odsouzením pachatele oběti paradoxně zažívají ničím neopodstatněné pocity viny Oběti se bojí reakce okolí

22 Postup policie Postup před zahájením tr.stíhání tr.ř. V rámci zákonného postupu před zahájením trestního stíhání postupuje policie dle tr.ř.

23 Sexuální agrese Oznámení PČR Lékařské vyšetření Anamnéza Prohlídka těla lékařem Odběr biol. materiálu Lékařská zpráva Zajištění stop Prověření oznámených skutečností Prohlídka místa činu Prohlídka těla Podání vysvětlení výslechy. Zajištění stop Právní posouzení trestní stíhání Podezření se nepotvrdilo Znásilnění Pohlavní zneužití

24 LÉKAŘ ÚSTŘEDNÍ ROLE OZNAMOVACÍ POVINNOST X LÉKAŘSKÁ MLČENLIVOST X PROLOMENÍ ZÁSADY LÉKAŘSKÉ MLČENLIVOSTI SPRÁVNÝ ZPŮSOB VYŠETŘENÍ, ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ A STOP PODKLAD PRO ZNALECKÝ POSUDEK VIKTIMIZACE OBĚTI SPRÁVNÉ ZÁVĚRY

25 SMYSL VYŠETŘENÍ a) známky soulože (event( event.. manipulace na genitáliích a sekundárních pohl.. znacích) b) známky fyzického násilí, respektive sebeobrany c) známky stavů vedoucích k bezbrannosti (alkohol, účinek sedativ či drog, ale i fyzický handicup)

26 Postup lékaře Prohlídka těla lékařem dle 114 tr.ř. 1. Anamnéza 2. Prohlídka celého těla 3. Odběry biologického materiálu 4. Odběry a vyšetření k toxikologické analýze 5. Lékařská zpráva 6. Zajištění oděvu a stop

27

28 Zda byla vyšetřovaná osoba vystavena sexuálně motivovanému násilí, znásilnění a nebo byla pohlavně zneužita osoba mladší 15-ti let. ZNÁSILNĚNÍ SIMULACE

29 ZNÁSILNĚNÍ Kdo násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného. Jde o soulož nebo pokus soulože obvykle se ženou bez jejího souhlasu, vědomí a dobrovolnosti..

30 241 ZNÁSILNĚNÍ trestní sazby 2-8 let je - li oběť starší 18ti let 3-10 let je - li oběť mladší 18ti let 5-12 let je - li oběť mladší 15ti let způsobí-li těžkou újmu let má - li za následek smrt

31 POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLIV JEDNÁNÍ, JEHOŽ SMYSLEM JE DOSAŽENÍ POHLAVNÍHO USPOKOJENÍ /NEBO ALESPOŇ VYDRÁŽDĚNÍ/ PACHATELE

32 SKUTKOVÁ PODSTATA VYKONÁNÍ SOULOŽE JINÉ POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ SVÁDĚNÍ K POHLAVNÍMU STYKU /VČ. NABÍDKY, SLIBU NEBO POSKYTNUTÍ ÚPLATY ZA POHL. STYK ČI POHL. UKÁJENÍ, SEBEUKÁJENÍ, OBNAŽOVÁNÍ ČI JINÉ SROVNATELNÉ CHOVÁNÍ OSOBĚ MLADŠÍ 18-TI LET/

33 242.1 POHLAVNÍ ZNEUŽITÍ trestní sazby 1-8 let je-li obět mladší 15 let 5-12 let je-li oběť mladší 15 let a byla tělesná újma let je-li následkem činu smrt

34 Problémy praxe Simulace bez pohlavního styku s imitací násilí, často bez udání logického vysvětlení Studentky, psychicky nemocné ženy Dobrovolný styk a následné oznámení. Případy kdy rodiče zatlačí na pozdě příchozí a ta uvádí jako výmluvu znásilnění. Manželské neshody rozvodové konflikty. Mnohdy účelové reakce na banální podnět anebo tzv. domáhání se svých práv.

35 Problémy praxe Abnormální styk a následné oznámení. Žena sice naváže kontakt, jde do bytu ale přes nesouhlas musí strpět např. anální styk či jiné praktiky. Nezaplacení za styk prostitutce a ta oznámí znásilnění. Problém privátů. Vydírání za styk s osobou mladší 15 let.

36 Problémy praxe Uspávačky a uspávači za účelem styku je přivedena oběť do stavu bezbrannosti uvedena do stavu amnézie Spojení s jinou kriminální trestnou činností

37 Problémy praxe Vliv běžných léků a některých drog Alkohol Léky Drogy

38 Alkohol U 50 až 75% pachatelů U 50 až 75% obětí Velice často u obou

39 Je-li intoxikovaná oběť,, zvyšuje se pravděpodobnost její viktimizace,, neboť má nižší schopnost se efektivně bránit

40 Je-li intoxikován útočník,, pak je pravděpodobnost dokonání znásilnění nižší (díky negativním farmakologickým účinkům na sexuální výkon útočníka).

41 POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

42 POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLIV JEDNÁNÍ, JEHOŽ SMYSLEM JE DOSAŽENÍ POHLAVNÍHO USPOKOJENÍ /NEBO ALESPOŇ VYDRÁŽDĚNÍ/ PACHATELE

43 Nejčastější skupiny zneužívaných dětí Děti mladších věkových skupin. Děti emočně deprivované,, v rodině opomíjené, děti, jejichž rodiče jsou násilní vůči sobě i dětem. Děti, které jsou fyzicky či psychicky handicapované. Děti, jejichž matka je často delší dobu mimo domov. Děti, jejichž matka má dalšího partnera. Děti, jejichž rodiče pijí alkohol a zneužívají drogy. Děti žijící s psychotickým rodičem.

44 VYSOKÁ LATENTNOST SPOJENÁ S OSTYCHEM OBĚTI VYSOKÝ VÝSKYT V RÁMCI INTRAFAMILIÁRNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ SPOLEČENSKÁ NEBEZPEČNOST POZDNÍ PSYCHICKÉ A OSOBNOSTNÍ NÁSLEDKY- PORUCHA INTEGRITY OSOBNOSTI PROVÁZÁNÍ S OSTATNÍMI SOCIOPATOL. JEVY A PORUCHAMI CHOVÁNÍ MLÁDEŽE OBROVSKÉ RIZIKO SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ VIKTIMIZACE (MÉDIA)

45 FORMA SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ Bezdotykové exhibicionismus, harassment, vystavení dítěte pornografii, obscénní telefonnování Dotykové-osahávání osahávání na erot.. zónách, útok, intrafemorální pohlavní styk, znásilnění, incest, komerční zneužívání dítěte

46 FORMA SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ Lehké vzájemné svlékání, líbání na intimních partiích, nucená masturbace Střední vnikání prsty do genitálií, vzájemné se dotýkání genitálií Těžké orální styk, anální či vaginální styk

47 FORMA SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ NEKOMERČNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ DEVIANTNÍ A NEDEVIANTNÍ FORMA SEXUÁLNÍHO ZNEUŽITÍ PEDOFILIE A INCEST X SEXUÁLNÍ AGRESE VŮČI DÍTĚTI ČI MLADISTVÉMU

48 FORMA SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ DĚTSKÁ PROSTITUCE DĚTSKÁ PORNOGRAFIE OBCHOD S DĚTMI

49 MOŽNOSTI PREVENCE

50 SOUBOR ASERTIVNÍCH DĚTSKÝCH PRÁV MÁM PRÁVO: 1. URČIT, KDO SE MŮŽE MÉHO TĚLA DOTÝKAT A KDO NE 2. VŠECHNY DOTYKY A NĚŽNOSTI ODMÍTNOUT 3. ODPOROVAT DOSPĚLÝM 4. VYUŽÍVÁAT NUCENÍ A VYMLOUVÁNÍ SE, ABYCH ODEHNAL OD SEBE NEBEZPEČÍ 5. VYPRÁVĚT KOMUKOLIV TAJEMSTVÍ, KTERÉ SE MI NELÍBILO NEBO JE MI NEPŘÍJEMNÉ 6. ODMÍTNOUT DÁRKY 7. VOLAT POMOC A Z MÍSTA NEBEZPEČÍ UTÉCT 8. ŽÁDAT O POMOC, KDYŽ CÍTÍM, ŽE JI POTŘEBUJI 9. VÍCE DŮVĚŘOVAT SVÝM POCITŮM, NEŽ TVRZENÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ DOSPĚLÉHO 10. ZATELEFONOVAT NA LINKU BEZPEČÍ

51

52

53 Hledání pomoci (Trousilová, UHK 2002) 39% Ano, vím Ne, ne vím 61% Nejfrekventovanější je Linka důvěry

54 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE VYTIPOVÁNÍ A/RIZIKOVÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA B/CÍLENÉ PŮSOBENÍ NA TY SKUPINY LIDÍ A TY SITUACE TAK, ABY SE RIZIKO SNÍŽILO NA MINIMUM

55 RIZIKOVÉ SKUPINY RIZIKOVÉ DĚTI RIZIKOVÍ DOSPĚLÍ RIZIKOVÉ RODINY RIZIKOVÉ SITUACE

56 RIZIKOVÉ DÍTĚ VĚK zpětnovazebná kontrola RODIČ- PEDAGOG-OKOLÍ OKOLÍ VZHLED- vyspělost + způsob chování (zejména dívky) OSOBNÍ CHARAKTERISTIKY DÍTĚTE inteligence, nízké sebehodnocení dítěte, stres dítěte, dítě nemocné

57 RIZIKOVÉ OSOBY VYSOCE DEVIANTNÍ NÍZCE DEVIANTNÍ Sexuální úchylky Muži staršího věku s omezenou kontrolou pudového chování Muži hypersexuálně aktivní Alkoholici a toxikomani

58 RIZIKOVÉ RODINY INDIVIDUÁLNÍ PROMĚNNÉ- soc. izolace, snížené kognitivní fce., impulzivita RODINNÉ PROMĚNNÉ chování mezi rodiči, rodiče bez empatie, hodnoty rodiny schvalující sexuální násilí SOCIÁLNÍ PROMĚNNÉ společnost schvalující sex. násilí atd.

59 RIZIKOVÉ SITUACE VÝTAHY, VEŘEJNÉ TOALETY, HROMADNÁ DOPRAVA INTERNET TELEFONOVÁNÍ OSOBY, JIMŽ RODIČE SVĚŘUJÍ DĚTI DO PÉČE ASOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ (ALKOHOL, DROGY) HMOTNÁ BÍDA STRES PŘI SOMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍCH

60 TERCIÁLNÍ PREVENCE DIAGNOSTIKA- OSPOD, psychologové, lékaři, právníci POMOC, OCHRANA, TERAPIE Dítě zůstane dále v rodině-pachatel eliminován sanace rodiny Dítě nezůstane dále v rodině- cizí instituce supluje roli rodiny

61 Právní a psychoterapeutická podpora oběti Orgány činné v trestním řízení (policie ČR, státní zástupce, soud) Nevládní organizace poskytující právní a psychoterapeutickou pomoc při zachování anonymity (Bílý kruh bezpečí, Elektra, Acorus,, EVA, ROSA, Poradna pro ženy v tísni)

62 Dětská oběť a svědek trestné činnosti Přístup k problematice práce s dětskými oběťmi a svědky v podmínkách Policie České republiky POUŽITO SE SOUHLASEM Mgr. V. Karešové Služba kriminální policie Severomoravského kraje ČR

63 Dětská oběť a svědek trestné činnosti Přístup k problematice práce s dětskými oběťmi a svědky v podmínkách Policie České republiky

64 P r o j e k t specializovaného komplexu pro práci s dětskými oběťmi a svědky

65 Specializovaný komplex je umístěn v objektu Dětského domova pro děti do tří let Jedličkova 5,Ostrava-Zábřeh

66 Výhody zařízení : civilní objekt specializovaný na péči o dítě 24 hodinový provoz servis lékaře servis psychologa azylové lůžko

67 Specializovaný komplex tvoří : pracovní místnost technická místnost monitorovací místnost

68 Význam specializovaného komplexu Ochrana oběti Posílení zákonnosti úkonu Nerušenost úkonu Dokumentace úkonu Kvalita úkonu

69 Pracovní místnost

70

71

72

73

74

75

76 Technická místnost

77

78

79 Záznamová a komunikační technika pro použití v terénu

80 Monitorovací místnost

81 Děkuji za Vaši pozornost.. S poděkováním kpt. Mgr. Vladaně Karešové, s jejímž laskavým svolením byl fotomateriál použit.

82 Dětská oběť a svědek děti a dospívající osoby do 18. roku života, které jsou oběťmi či svědky trestného činu a to bez ohledu na jejich roli v daném trestném činu nebo při stíhání domnělého pachatele či skupin pachatelů Odborní pracovníci Osoby, které jsou v rámci své práce v kontaktu s dětskými oběťmi a svědky trestného činu nebo ty, které jsou odpovědné za uspokojování potřeb dětí

83 Zásady spravedlnosti ve věcech týkajících se dětských obětí a svědků trestné činnosti (vyplývající z návrhu Rezoluce OSN) Základní principy Důstojnost Nediskriminace Nejlepší zájem dítěte Ochrana Harmonický rozvoj Právo na účast Zásady Právo na důstojné a soucitné zacházení Právo na ochranu před diskriminací Právo na informaci Právo na výpověď Právo na účinnou pomoc Právo na soukromí Právo na ochranu před strádáním v průběhu procesu

84 Současná legislativní úprava ochrany dětí Úmluva o právech dítěte Zákon o rodině Zákon o sociálně právní ochraně dětí Zákon o výkonu ústavní a ochranné péče Občansko soudní řád Trestní zákon Trestní řád Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Zákon o přestupcích Zákon o peněžité pomoci obětem trestných činů

85 Trestná činnost páchaná na dětech ve věku 1-18 let Severomoravský kraj ( 241 tr.z. znásilnění) rok věk k Věk k

86 Pohlavní zneužívání v závislosti 242/2, 243 tr.z. (věková kategorie 1-18 let) Rok Počet skutků Pohlavní zneužívání ostatní 242 tr. z. (věková kategorie 1-15 let ) Rok Počet skutků

SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU

SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU SEXUALITA V ZÁKONĚ č. 40/2009 Sb., TRESTNÍM ZÁKONÍKU Miroslav Mitlöhner Anotace: Po téméř desetileté připraví byl loňského roku přijat v České republice nový trestní zákoník. Matenelni pojetí trestného

Více

NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?

NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM? Prezentace k semináři na téma? por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupina Nový Jičín Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje

Více

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Petra Kopetková, DiS. 3. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Incestní zneužívání

Více

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Praha 2003 1 Recenze : MUDr. Antonín Brzek PaedDr. Kubrichtová Vydal VÚP ve spolupráci s MŠMT Praha 2003 Sborník vyšel za výrazné podpory o.s. AUDENDO

Více

TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ

TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ TRESTNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ Miroslav Mitlöhner Anotace: Sexuálni motivovaná trestná činnost páchaná na dětech, a to včetně komerčního sexuálního zneužívání, patří mezi nejzávažnější formy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

CAN. Nové poznatky v syndromu. a multidisciplinární spolupráce. Sborník prezentací ze seminářů. Kolektiv autorů

CAN. Nové poznatky v syndromu. a multidisciplinární spolupráce. Sborník prezentací ze seminářů. Kolektiv autorů Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce Sborník prezentací ze seminářů Kolektiv autorů Obsah Úvod... 11 I. PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ... 13 Syndrom CAN z pohledu sociálně právní ochrany

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

Domácí násilí problém současné společnosti

Domácí násilí problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Násilí na dětech syndrom CAN

Násilí na dětech syndrom CAN Násilí na dětech syndrom CAN Jaroslava Hanušová NÁSILÍ NA DĚTECH: SYNDROM CAN Motto: To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Matka Tereza 1 Mgr. Jaroslava Hanušová

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PACHATELÉ KOMERČNÍHO SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PACHATELÉ KOMERČNÍHO SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PACHATELÉ KOMERČNÍHO SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ Šárka Blatníková Praha 2009 Autor: PhDr. Šárka Blatníková Spolupráce: Mgr. Eva Biedermannová Recenzentky: PhDr.

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah: PRACOVNÍ POSTUP SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŢÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Vydání: 14. 4. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009 Odborný garant:

Více

Veronika Štepanovská, DiS.

Veronika Štepanovská, DiS. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS. 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah Obsah Informační oblasti středočeského kraje 1. Bezdomovectví... 3 1.1. Charakteristika... 3 1.2. Adresář organizací... 8 2. Chudoba... 9 2.1. Charakteristika... 9 2.2. Zajímavé odkazy... 10 3. Domácí

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více