Vážená klientko, Vážený kliente,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážená klientko, Vážený kliente,"

Transkript

1 Vážená klientko, Vážený kliente, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o produkty Komerční banky. I v letošním roce pro Vás chystáme nové služby, přičemž některé z novinek se budou týkat produktů, které již využíváte. Jedná se zejména o tyto novinky: Uživatelům internetového bankovnictví MojeBanka nově umožníme sjednat pojištění on-line bez návštěvy pobočky. Jedná se o pojištění platebních karet Merlin a MojePojištění plateb, které zabezpečí provádění pravidelných plateb z běžného účtu v případě nenadálé životní situace. Absolventům vysokých škol usnadníme možnost využívat studentské konto G2.2 za zvýhodněných podmínek až do 30 let jejich věku. Pro jeho získání nově stačí, když klient předloží doklad o úspěšném ukončení studia bez ohledu na to, jak je tento doklad starý. Do konce roku 2012 postupně umístíme na vybrané pobočky v Brně, Plzni a Praze nové bankomaty, které umožní klientům KB vkládat hotovost na své účty prostřednictvím platební karty. Na základě poptávky našich klientů jsme již rozšířili seznam zahraničních měn, ve kterých bude možné provádět platby do zahraničí. Jedná se o chorvatskou kunu a čínský jüan. V té souvislosti bychom Vás chtěli informovat o všech změnách v Produktových podmínkách, Oznámení o provádění platebního styku a Sazebníku KB, které navrhujeme s účinností od Dále v dopise budeme pro tyto dokumenty používat též společné označení Podmínky. Rozsah a podoba sdělení, které Vám zasíláme, jsou dány zákonnými normami. Z toho důvodu naleznete v příloze dopisu přesné informace o všech měněných částech Podmínek a níže v dopise také zákonem dané postupy pro jejich přijetí/odmítnutí. Úplný výčet změn odesíláme všem klientům s platnou Smlouvou o platebních službách, Vás se však týkají pouze změny bankovních služeb a produktů, ke kterým máte uzavřenu smlouvu. Ostatním níže uvedeným změnám tedy není třeba věnovat pozornost. Detailní informace o veškerých navrhovaných změnách, včetně porovnání původního a nového textu, jsou dále k dispozici na našich internetových stránkách (sekce O bance / Dokumenty ke stažení) a na pobočkách KB. S ohledem na rozsah povinně zveřejňovaných informací jsme pro Vaši lepší orientaci navíc připravili stručný popis nejdůležitějších změn každého dokumentu včetně informace, kterých klientů se změny týkají: Sazebník KB změny se týkají všech klientů KB Úpravy se týkají měsíčních výpisů z účtu zasílaných v papírové formě poštou, příkazů k úhradě pořízených na papírovém nosiči a prostřednictvím telefonního bankovnictví. Dále upravujeme cenu za výběr platební kartou z bankomatů v tuzemsku a rozšiřujeme koncept MojeOdměny u Zlatých karet. Oznámení o provádění platebního styku změny se týkají všech klientů KB Rozšiřujeme nabídku služeb o možnost vkládat hotovost prostřednictvím vybraných bankomatů KB. Upřesňujeme lhůtu pro oznámení výběru hotovosti v Kč v částce nad Kč. Rozšiřujeme seznam měn pro zahraniční platby o chorvatskou kunu a čínský jüan. Jelikož jüan není plně směnitelný, uvádíme také specifické podmínky pro platební styk v této měně. Zkracujeme lhůty pro zadání tuzemského příkazu k inkasu. Klienti, kteří investují do fondů kolektivního investování distribuovaných Komerční bankou, budou moci předávat příkazy k úhradě ve prospěch těchto fondů pouze bankovnímu poradci nebo prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví, nikoli přes samoobslužný box. Podmínky pro používání platebních karet MasterCard a VISA a Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA změny se týkají držitelů platebních karet a virtuálních platebních karet MasterCard a VISA U platebních karet (vyjma virtuálních) je doplněna možnost vkladu hotovosti prostřednictvím vybraných bankomatů KB. Pro všechny platební karty upřesňujeme informace týkající se změny týdenního limitu na žádost klienta. Podmínky k osobním kreditním kartám změny se týkají vlastníků úvěrového účtu ke kreditní kartě osobní Doplňujeme informaci, že držitelé karet Lady karta, A karta a Platinum karta obdrží v rámci automatické výměny kartu s bezkontaktní platební funkcí. Dále upřesňujeme informaci týkající se změny týdenního limitu na žádost klienta.

2 Podmínky ke kontu G2 a Podmínky ke kontu Gaudeamus změny se týkají majitelů konta G2 a konta Gaudeamus Změna se týká platebních karet. Ty budou nově ponechány v platnosti po neomezeně dlouhou dobu i po převodu Podmínek ke kontu G2/Gaudeamus na Podmínky k jinému typu běžného účtu (dosud byly ponechány pouze do doby platnosti uvedené na kartě). Jedná se o případy, kdy klient přestane plnit podmínky pro vedení studentského typu účtu (dosažení věku 30/26 let nebo nedoložení potvrzení o studiu), nebo sám požádá o změnu typu účtu na pobočce KB. Díky tomu se klientovi nestane, že by zůstal bez aktivní platební karty. Karta bude zpoplatněna dle platného Sazebníku. Doporučujeme požádat si po takovéto změně účtu o typ platební karty nebo typ účtu, který bude pro klienta výhodnější. Podmínky ke KB Start kontu změny se týkají majitelů KB Start konta Doplňujeme seznam služeb, které není možné navázat na tento typ účtu. Pokud bude mít klient o některou z takových služeb zájem, může požádat o změnu KB Start konta na takový typ běžného účtu, ke kterému lze požadovanou službu založit. Navrhované změny či doplnění smluvního dokumentu, které se týkají Vámi uzavřené smlouvy, budeme považovat za přijaté z Vaší strany v případě, že je písemně neodmítnete. Písemné odmítnutí můžete učinit nejpozději k , kdy musí být doručeno Vašemu Obchodnímu místu (tj. pobočce, která vede Váš účet). V takovém případě máte rovněž právo vypovědět smlouvu, a to bezúplatně a s okamžitou účinností. Kvůli Vaší jednoznačné identifikaci je třeba, aby odmítnutí návrhu i případná výpověď byly podepsány před pracovníkem KB nebo opatřeny úředně ověřeným podpisem. Pokud návrh na změnu či doplnění písemně odmítnete a nevypovíte zároveň i příslušnou Smlouvu o platebních službách, platily by pro Vaše bankovní produkty jiné podmínky, než bude standardní pro celou banku. Takový stav nejsme z technických důvodů schopni zajistit a nemohli bychom Vám poskytovat služby v souladu s Vaší původní smlouvou. Abychom ji neporušili, byli bychom za těchto okolností nuceni považovat tento dopis za výpověď příslušné Smlouvy o platebních službách s účinností dle Všeobecných obchodních podmínek. Pevně však věříme, že k tomu nedojde a Vy budete i nadále využívat naše služby ke své plné spokojenosti. V případě, že jste zároveň zákonným zástupcem klienta KB, který má sjednáno Dětské konto, je Vám tento návrh adresován nejen jako klientovi KB, ale také jako zákonnému zástupci nezletilého klienta. Výše uvedená oprávnění můžete proto uplatnit i jménem Vámi zastupovaného nezletilého klienta. V případě písemného odmítnutí tohoto návrhu na změnu či doplnění proto, prosím, specifikujte, zda se toto odmítnutí týká i smlouvy uzavřené klientem, jehož jste zákonným zástupcem. Pokud bychom takové vyjádření neměli, vztahovalo by se ukončení smlouvy i na Smlouvu o zřízení a vedení Dětského konta nezletilého klienta, kterého zastupujete. Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že k dochází také ke změně ustanovení Podmínek ke KB Garantovanému vkladu a Podmínek termínovaných účtů. Tyto změny jsou pouze formulačního charakteru a netýkají se Platebních služeb. S novým zněním uvedených Podmínek se prosím seznamte na nebo na pobočkách KB. Změny Pojistných podmínek k pojištění platebních karet Merlin a MojePojištění plateb, které umožní jejich založení přes aplikaci MojeBanka, vstupují v platnost již k O tomto termínu jsme informovali stávající majitele pojištění zprávou na výpise. V případě Vašich dotazů či jakékoli nejasnosti týkající se připravovaných změn máte možnost navštívit internetové stránky (sekce O bance / Dokumenty ke stažení) nebo se obrátit na svého bankovního poradce či na klientskou linku KB Velice si vážíme Vaší důvěry v Komerční banku a věříme, že i nadále budete využívat našich služeb. S pozdravem Vaše Komerční banka

3 Příloha: NAVRHOVANÉ ZMĚNY V SAZEBNÍKU KB TÝKAJÍCÍ SE PLATEBNÍCH SLUŽEB týká se všech klientů KB občanů fyzických osob Balíčky a běžné účty Změna ceny: Cena za zasílání měsíčního výpisu z účtu v papírové formě poštou Zaslání upomínky oznámení po překročení disponibilního zůstatku na účtu vznik nepovoleného debetu 25 Kč*) 100 Kč TIP: Výpisy s měsíční frekvencí můžete mít zcela zdarma, pokud si je necháte zasílat elektronicky. *) Netýká se Dětského konta, konta G2, konta G2 nadstandard, konta Gaudeamus, Extra konta, Premium konta, TOP nabídky a A konta. Bezhotovostní platební styk Změna ceny: Položka vzniklá z příkazu k úhradě / z příkazu k inkasu pořízeného na papírovém nosiči Položka vzniklá z příkazu k úhradě prostřednictvím Expresní linky KB 39 Kč 19 Kč TIP: Cena položky pořízené prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví zůstává stále stejně výhodná. Karty Změna ceny výběrů debetní kartou: výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 9 Kč / zdarma**) 39 Kč U Zlatých karet rozšiřujeme koncept MojeOdměny. Nově se pravidlo, díky kterému klient získá zpět poplatek za výběr z bankomatu, rozšiřuje i na výběry z bankomatů jiných tuzemských bank. **) TIP: Víte, že můžete z bankomatů KB vybírat zcela zdarma? Kolik plateb kartou u obchodníka uděláte, tolik výběrů z bankomatu KB budete mít v daném měsíci zdarma. U Zlaté karty můžete mít nově zdarma výběr z libovolného bankomatu v České republice. Povolené debety Změna ceny: Zaslání 1. upomínky oznámení o vzniku nepovoleného debetu 100 Kč Ostatní změny, které se netýkají platebních služeb (úvěry), naleznete na kb.cz. NAVRHOVANÉ ZMĚNY V OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU týká se všech klientů KB V článku 3.4 písm. a) se upřesňuje lhůta pro oznámení výběru hotovosti v Kč v částce nad Kč. Oznámení je nutné stejně jako dosud provést alespoň dva Obchodní dny před požadovaným dnem výplaty při výběru hotovosti v Kč. Nově platí, že oznámení musí být v rámci dne oznámení výběru provedeno nejpozději v hodinu, ve kterou bude v den výplaty proveden výběr. Nové znění článku 3.7 změny souvisí se zavedením nové služby KB, vkladu hotovosti prostřednictvím bankomatu Okamžik účinnosti Příkazu nastává: a) v den doručení Příkazu Bance neprodleně po jeho doručení, nebo b) v případě vkladu nebo výběru hotovosti provedeného v obchodních místech Banky nebo prostřednictvím bankomatu v den, který není Obchodním dnem, první Obchodní den následující po dni provedení vkladu nebo výběru, nebo

4 c) v případě vkladu hotovosti provedeného prostřednictvím bankomatu v době od 20:00 do 24:00 hodin Obchodního dne první Obchodní den následující po dni provedení vkladu, avšak pouze pokud jsou v takto určené době splněny všechny podmínky pro provedení Příkazu stanovené Smlouvou a právními předpisy, včetně, v případě výběru, dostatku volných prostředků na Účtu. V opačném případě Banka Příkaz odmítne. V článku 4.7 se za poslední větu doplňuje následující text: Prostřednictvím samoobslužného boxu však nelze předat Příkazy k úhradě ve prospěch účtů fondů kolektivního investování, jejichž nákup Banka obstarává pro Klienty. V článku 4.15 se zkracuje lhůta pro doručení Příkazů k inkasu mezi Účty vedenými v KB ze 3 Obchodních dnů na 1 Obchodní den před požadovanou splatností. Pokud datum splatnosti nebude uvedeno nebo již nastalo, Okamžik účinnosti tohoto Příkazu k inkasu nastane nejpozději druhý Obchodní den po jeho doručení Bance. V článku 4.20 se zkracuje lhůta pro doručení Příkazů k inkasu z účtů vedených v jiné bance ze 3 Obchodních dnů na 2 Obchodní dny před požadovanou splatností Příkazu v jiné bance. V článku 5.2 jsou v prvním odstavci doplněny dvě nové měny, ve kterých KB provádí zahraniční platby. Jedná se o CNY (čínský jüan) a HRK (chorvatskou kunu). Tento článek je dále doplněn o podmínky zpracování platby v CNY obsažené v následujícím textu: Banka dále provádí zahraniční platby v měně CNY (čínský jüan), a to v souladu s tímto Oznámením, není li dále v tomto článku 5.2 uvedeno jinak. Klient bere na vědomí, že: a) Měna CNY není měnou s plnou směnitelností, a tudíž operace s měnou CNY podléhají kontrole čínských úřadů a mohou být předmětem jejich regulatorních opatření dle čínského práva. b) Úhrady do zahraničí v měně CNY lze realizovat pouze ve prospěch účtů právnických osob se sídlem v Čínské lidové republice a s oprávněním přijímat nebo přijímat a vysílat platby v čínské měně tzv. Mainland Designated Enterprises, a to výhradně za poskytované zboží a služby a/nebo v souvislosti s transakcemi, které jsou povolené regulačními orgány Čínské lidové republiky. c) V případě nerespektování omezení vyplývajícího z předchozího bodu b) nese Klient veškeré právní a ekonomické důsledky vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky i z regulatorních opatření orgánů Čínské lidové republiky dle čínského práva. Úhrada do zahraničí v měně CNY může být v rámci těchto regulatorních opatření např. vrácena zpět a/nebo u ní může být provedena konverze do jiné měny. Banka nenese odpovědnost za jakékoli regulatorní opatření čínských orgánů. V článku 5.11 písmeno b) byla doplněna měna CNY mezi měny, ve kterých Banka nezpracovává platby označené na Příkazu Expres. V článku 5.15 se za poslední větu doplňuje následující text: Pokud banka příjemce nerealizuje úhradu ze zahraničí a vrátí platbu sníženou o své výlohy zpět Bance, připíše Banka takto sníženou částku platební transakce zpět na Účet klienta. V článcích 11.1 a 11.2 se stanoví, že dosavadní Oznámení účinné od je rušeno a nahrazeno Oznámením novým, které nabývá účinnosti dne NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH PRO POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET MASTERCARD A VISA týká se držitelů platebních karet MasterCard a VISA V článcích 5.8, 5.14, 5.22, 6.3, 6.7, 8.3, 9, 9.6 a 9.7 dochází k formulačním úpravám, které nemají žádný dopad na význam daných ustanovení a na obsah práv a povinností smluvních stran. Termín peněžní automat je nahrazen termínem bankomat. V článku 4.3 byla do výčtu Bankovních služeb poskytovaných v souvislosti s používáním Karty uvedena nová služba vklad hotovosti na Účet prostřednictvím bankomatu Banky.

5 Nové znění článku 5.3 Držitel je oprávněn Kartou provádět transakce do výše týdenního limitu stanoveného ve Smlouvě nebo týdenního limitu stanoveného na základě žádosti Klienta za podmínek stanovených Bankou. Banka je oprávněna kdykoli změnit výši tohoto limitu. Banka o této změně informuje Držitele/Klienta způsobem sjednaným s Bankou pro jejich vzájemnou komunikaci. Transakce vkladu hotovosti prostřednictvím bankomatu neovlivňuje výši limitu ke Kartě. Nové znění článku 5.8 Při výběru/vkladu hotovosti prostřednictvím bankomatů s použitím Karty Držitel transakci autorizuje zadáním PIN na klávesnici bankomatu. V případě požadavku výběru/vkladu vyšších částek je možné, že bankomat odmítne tuto částku vyplatit/přijmout v rámci jedné transakce a Držitel je nucen rozložit požadovanou částku do několika po sobě jdoucích výběrů/vkladů. Toto rozhodnutí se řídí technologickými a bezpečnostními parametry daného typu bankomatu. Každý provozovatel bankomatu rovněž může nastavit bezpečnostní parametr, kterým omezí maximální výši částky jednotlivého výběru/vkladu. Banka nemůže tato nastavení v žádném případě ovlivnit. V případě nevyplacené nebo chybně vyplacené hotovosti bankomatem v ČR i zahraničí je Držitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Banku prostřednictvím Klientské linky. Vklad hotovosti na Účet prostřednictvím bankomatu lze provést pouze takovým bankomatem Banky, který je vybaven zařízením pro vklad hotovosti. O výsledku vkladu hotovosti, případně o zadržených bankovkách v souladu s právními předpisy je Držitel Karty informován prostřednictvím obrazovky bankomatu a stvrzenky. V článcích 13.2 a 13.3 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH PRO POUŽÍVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH PLATEBNÍCH KARET MASTERCARD A VISA týká se držitelů virtuálních platebních karet MasterCard a VISA Nové znění článku 5.3 Držitel je oprávněn Kartou provádět transakce do výše týdenního limitu stanoveného ve Smlouvě nebo týdenního limitu stanoveného na základě žádosti Klienta za podmínek stanovených Bankou. Banka je oprávněna kdykoli změnit výši tohoto limitu. Banka o této změně informuje Držitele/Klienta způsobem sjednaným s Bankou pro jejich vzájemnou komunikaci. V článcích 13.2 a 13.3 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH K OSOBNÍM KREDITNÍM KARTÁM týká se vlastníků úvěrového účtu ke kreditní kartě osobní Nové znění článku 11.3 Držitel je oprávněn Kreditní kartou provádět transakce do výše týdenního limitu sjednaného ve Smlouvě nebo týdenního limitu stanoveného na základě žádosti Klienta za podmínek stanovených Bankou. V článku 11.6 se za poslední větu doplňuje následující text: U transakcí provedených s využitím bezkontaktní technologie, u kterých není nutné vkládat Kreditní kartu do platebního terminálu, uskutečněných v rámci limitů stanovených Bankou nebo karetními asociacemi, je autorizace provedena přiložením Kreditní karty k tomuto zařízení, pokud to příslušná Kreditní karta a platební terminál umožňují. V článku 14.1 se za poslední větu doplňuje následující text: Odlišně od těchto ustanovení Všeobecných podmínek ztrátu z neautorizovaných transakcí provedených s využitím bezkontaktní technologie ze ztracené, odcizené nebo zneužité Kreditní karty a uskutečněných v rámci limitů stanovených Bankou nebo karetními asociacemi nese Banka. To neplatí, pokud Klient tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo porušením povinnosti používat Kreditní kartu v souladu s příslušnou Smlouvou nebo povinnosti bez zbytečného odkladu po zjištění oznámit Bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Kreditní karty. V článcích 19.2 a 19.3 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami

6 NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH KE KONTU G2 A KE KONTU GAUDEAMUS týká se majitelů konta G2 a konta Gaudeamus V článku 2.5 u konta G2 a v článku 2.3 u konta Gaudeamus se poslední věta nahrazuje následujícím textem: Platební karty, které byly k Účtu vydány, budou Klientovi ponechány a budou zpoplatněny podle platného Sazebníku. V článcích 5.2 a 5.3 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami novými, které nabývají účinnosti dnem NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH KE KB START KONTU týká se majitelů balíčku KB Start konto Nové znění článku 3.1 K Účtu není povoleno zřízení následujících Bankovních služeb: platební karta příkaz k povolení inkasa příkaz ke zřízení plateb SIPO V článcích 6.2 a 6.3 se stanoví, že dosavadní Podmínky účinné od jsou rušeny a nahrazovány Podmínkami

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2014 Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za přízeň a zájem o služby ČSOB. Rádi bychom Vám představili navrhované změny sazebníků ČSOB platných od

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost Sazebníku od 28. 7. 2015 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost Sazebníku od 27. 11. 2015 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Úvěry Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost sazebníku od 1. 2. 2013 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Úvěry Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost sazebníku od 1. 6. 2013 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost sazebníku od 1. 7. 2014 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky)

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více