Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Revitalizace lokality u kostela a ZŠ byla zahájena V pondělí 1. září byly zahájeny práce na realizaci projektu Revitalizace centrální části obce u kostela a ZŠ Velké Losiny. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby podala nejvýhodnější nabídku firma Strabag a.s. s cenou ,49 bez DPH. Projekt je podpořen dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava až do výše 85 % uznatelných nákladů. Práce byly zahájeny demolicí objektu bývalého statku, známého pod názvem Efekt, který po léta bránil rozvoji této lokality. Dokončení se předpokládá

2 Demolice Efektu". (foto Vl. Kopal) Po dokončení stavby bude vyřešena dnešní zcela nevyhovující dopravní situace, bude vybudována nová autobusová zastávka s čekárnou, sloužící především žákům školy, kteří budou od zastávky do školy procházet bezpečně po chodnících přes parčík, a vznikne zde mnohem více parkovacích míst pro návštěvníky kostela a školy. Vedle stávajícího mostu bude postavena nová lávka pro pěší, která také zlepší bezpečnost chodců. Realizací tohoto projektu vznikne malé náměstíčko s odpočinkovou zónou. Vl. Kopal, úsek výstavby Přehled dokončených a započatých akcí Předkládáme Vám přehled akcí provedených za volební období od r do r V seznamu jsou uvedeny i akce, které již byly zahájeny a budou dokončeny až v příštím volebním období. Celkem se podařilo dokončit akce, opravy a nákupy v hodnotě více než 82 mil. Kč a získat dotace v přibližně v hodnotě 30 mil. Kč. 2

3 AKCE realizované a započaté ve volebním období AKCE CELKOVÉ NÁKLADY V KČ % DOTACE Z UZNATELNÝCH NÁKLADŮ POZNÁMKA REKONSTRUKCE MK POD PRADĚDEM (komunikace) ,00 BEZ DOTACE HOTOVO OPRAVA KOSTELA V MARŠÍKOVĚ ,00 90% MAS HOTOVO OPRAVA KOSTELA ŽÁROVÁ ,00 PŘÍSPĚVEK OL. KRAJE A MK ,- HOTOVO STAVBA NOVÉHO MOSTU ŽÁROVÁ ,00 BEZ DOTACE HOTOVO ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE V CENTRU OBCE ,00 PŘÍSPĚVEK KÚ OK ,- HOTOVO DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ MŠ SLUNÍČKO ,00 BEZ DOTACE HOTOVO STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ SLUNÍČKO ,00 BEZ DOTACE HOTOVO AREÁL ZDRAVÍ I.-1 ČÁST, VÍCEÚČELOVÁ HALA ,00 40% ROP HOTOVO AREÁL ZDRAVÍ I.-1 ČÁST, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ ,00 40% ROP HOTOVO DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY A RESTAURACE ,00 BEZ DOTACE HOTOVO RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ ZÓNA U AREÁLU ZDRAVÍ ,00 90% ROP HOTOVO ZATEPLENÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ ,00 90% SFŽP HOTOVO 2 VEŘEJNÉ WC ,00 90% MAS HOTOVO PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ UL. SPORTOVNÍ ,00 BEZ DOTACE HOTOVO VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ,00 BEZ DOTACE HOTOVO KOMPOSTERY A SVOZOVÉ KONTEJNERY VČETNĚ VOZIDLA NA BIOLOGICKÝ ODPAD ,00 75% SFŽP HOTOVO REGENERACE ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH ,00 90% SFŽP HOTOVO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ-BEZDRÁTOVÝ MÍSTNÍ ROZHLAS A POVODŇOVÉ HLÁSIČE ,00 90% SFŽP HOTOVO NÁKUP NOVÉHO VOZIDLA RENAULT PRO HASIČE , TIS. DOTACE OL. KRAJE HOTOVO VELKÉ LOSINY-CENTRUM OBCE,NÁMĚSTÍ A LÁZEŇSKÁ PROMENÁDA UL. KOMENSKÉHO ,00 85% ROP HOTOVO CELKEM DOKONČENO 15 INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA ČOV VELKÉ LOSINY ( čistička) ,00 68% SFŽP PROBÍHÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ VELKÉ LOSINY ,00 PŘEDPOKLAD 85% ROP PŘIDĚLENO ZATEPLENÍ MŠ VEVERKA - PŘEDPOKLAD ,00 PŘEDPOKLAD 85% SFŽP PŘIDĚLENO NOVÉ ÚPRAVY ZAHRAD A VYBAVENÍ HŘIŠŤ MATEŘSKÝCH ŠKOL ,00 BEZ DOTACE PROBÍHÁ ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 238, VELKÉ LOSINY - PŘEDPOKLAD ,00 PŘEDPOKLAD 85% SFŽP PŘIDĚLENO POŘÍZENÍ ZAMETACÍHO VOZU - PŘEDPOKLAD ,00 PŘEDPOKLAD 90% SFŽP PŘÍSLIB DOTACE CELKEM ROZPRACOVÁNO 5 INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA

4 Vybavení dětských hřišť MŠ Veverka a MŠ Sluníčko Vybavení dětských hřišť MŠ Veverka a MŠ Sluníčko již nevyhovovalo bezpečnostním normám a moderním požadavkům. Ve spolupráci s vedením základní školy a obou mateřských škol vznikl projekt - Nové úpravy zahrad a vybavení hřišť mateřských škol, zahrnující nové typy hracích prvků, které budou dětem lépe vyhovovat. V rámci výběrového řízení byly poptány firmy o podání cenových nabídek. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Tomovy parky s.r.o. Turnov. Hrací prvky jsou již ve výrobě a v nejbližších dnech budou dodány a namontovány. V obou mateřských školách si již přes léto hrály děti také na nových pískovištích. Finanční náklady z rozpočtu obce budou činit celkem 340 tis. Kč. Vl. Kopal, stavební úsek Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Velké Losiny Starosta obce Velké Losiny podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 1. Volby do zastupitelstva obce Velké Losiny se uskuteční v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin 4

5 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: 1. máje, U Losinky, Švermova, Zámecká, Pekařská, Žárovská, Rudé armády, Komenského a v místní části Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, po voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: sídl. U Papírny, ul. U Papírny, Bukovická, Zadní, Lázeňská, Kosmonautů, Zahradní, Příčná, Dukelská, Osvobození, Revoluční, Sportovní, B. Němcové, Žižkova, U Hřiště, K Vyhlídce, Maršíkovská. Volební okrsek č. 3: Kulturní dům v místní části Žárová pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Žárová Volební okrsek č. 4: Kulturní dům v místní části Bukovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: Společenský dům v místní části Maršíkov pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Maršíkov 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel). 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Norbert Pfeffer starosta 5

6 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených prosvoz komunálního odpadu v obci Velké LosinY Pondělí 22. září úterý 23. září 2014 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin Středa 24. září čtvrtek 25. září 2014 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek ) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť, eternitová krytina, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektrozařízení a pod. E. K. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 25. října 2014 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, pneumatiky apod. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 6

7 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečných odpadů NENÍ určen pro sběr dosloužilých elektrozařízení (televizory, rozhlasové přijímače, PC a monitory, fény, vrtačky, mikrovlnky, elektrické sporáky, ledničky, mrazáky, zářivkové trubice, úsporné žárovky atd.). Pro zpětný odběr elektrozařízení je určen tzv. e domek, který je umístěn v zadní části areálu základní školy Velké Losiny u točny autobusu (otevírací doba e-domku: úterý a čtvrtek 15:00 17:00 hod., sobota 9:00 11:00 hod.). Děkujeme za pochopení. E. K. Nabídka na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období Obec Velké Losiny žádá zájemce o zimní údržbu místních komunikací (MK) v zimním období v obci Velké Losiny a místních částech Bukovice, Ludvíkov, Maršíkov a Žárová o předložení nabídky. Tato nabídka musí obsahovat: název firmy, příp. fyzické osoby výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list typ vozidla, kterým bude údržba prováděna hodinovou sazbu za prováděné práce, včetně DPH jméno a telefonní číslo pracovníka odpovědného za pravidelné a včasné provedení zimní údržby MK doklad o uhrazení pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem, které bude provádět údržbu MK Termín pro předložení nabídek je do úterý 30. září E. K. 7

8 ZPĚVÁČEK VELKÉ LOSINY 2014 ODLOŽEN Finále Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní ZPĚVÁČEK VELKÉ LOSINY 2014 musel být bohužel opět odložen z finančních důvodů. Postupující účastníci soutěže a organizátoři postupových kol soutěže byli s tímto rozhodnutím seznámeni. O náhradním termínu soutěže budeme příznivce lidové písničky a veřejnost informovat sdělením na Zdeněk Pšenica v. r Folklorní sdružení České republiky Praha Olomoucký kraj přispěl na vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny V roce 2014 bylo s využitím příspěvku Olomouckého kraje zakoupeno vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny: motorová kotoučová rozbrušovací pila Husqvarna K970 Rescue včetně příslušenství Celková hodnota pořízeného vybavení je ,- Kč, příspěvek Olomouckého kraje činí ,- Kč. Chceme touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutí příspěvku na vybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny. 8 Obec Velké Losiny

9 Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, Šumperk Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitřních věcí v y z ý v á všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení úřadu. V souladu s ust. 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o cestovních dokladech/, je držitel cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku. V případě porušení této povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona, za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. 34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech. Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí přístavby Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31 /vchod z ulice Rooseveltovy/, na kterémkoliv matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, Šumperk.. Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných cestovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají neplatný doklad /i s několikaletou prošlou platností/do konce listopadu 2014, nebude výše uvedená finanční sankce uplatněna. Současně připomínáme, že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie ČR. 9 Městský úřad Šumperk odbor správní a vnitřních věcí

10 10

11 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Mateřská škola Veverka děkuje V květnovém čísle Velkolosinských pramenů jsem děkovala firmě WINART, s r.o. za dodání řeziva na opravu pískovišť na naší školní zahradě. Řezivo si odvezl pan Josef König k dalšímu zpracování. Nachystal trámky a desky na dvě pískoviště. Mezitím firma pana Petra Švika sponzorsky provedla demolici starých pískovišť a připravila terén na nové pískoviště. Po této přípravě pan König osmého května na školní zahradě pískoviště zkompletoval. Za celodenní pečlivou práci a předcházející přípravu panu Josefu Königovi upřímně děkuji. Je jen škoda, že neviděl druhý den nadšení dětí. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Nový školní rok 2014/2015 v číslech Stejně jako v uplynulých školních letech sdružuje i v tomto školním roce Základní škola a mateřská škola Velké Losiny čtyři součásti: základní školu, školní družinu a klub, mateřskou školu (jako svá dvě odloučená pracoviště) a školní jídelnu (se dvěma odloučenými pracovišti výdejnami stravy v obou mateřských školách). V mateřských školách jsou otevřena čtyři oddělení, po dvou ve Sluníčku i ve Veverce, do kterých je přihlášeno celkem 93 dětí. Výchovu a vzdělávání zabezpečuje 7 učitelek, o provozně technický úsek se starají 4 pracovnice. Ve školním roce 2014/2015 je v základní škole otevřeno 9 tříd (tedy po jedné třídě v každém ročníku), 5 tříd na prvním stupni a 4 třídy na druhém stupni školy. Školu navštěvuje k 1. září 2014 celkem 156 žáků (loni 155 žáků). Na 1. stupni je přihlášeno 89 žáků, na 2. stupni 67 žáků, celkem 72 chlapců a 84 děvčat. Z celkového počtu žáků základní školy bydlí 132 přímo ve Velkých Losinách, z místní částí Maršíkov dojíždí 10 dětí, z Bukovic 11 a ze Žárové 2 dětí, jeden žák každý den cestuje z Vikýřovic. Jednoduchým dělením zjistíme, že ve třídách základní školy je v průměru 17,3 žáka. Nízký počet dětí v základních školách je celorepublikovým trendem, i když se jejich pokles dočasně zastavil, v mateřských školách dokonce došlo k mírnému nárůstu umisťovaných dětí. Tuto skutečnost lze demonstrovat na počtu narozených dětí ve Velkých Losinách během posledních deseti let: 21 dětí (rok 2004), 22 (2005), 14 (2006), 29 (2007), 25 (2008), 25 (2009), 21 (2010), 32 (2011), 15 (2012) a 25 dětí (rok 2013), průměrně tedy 22,9 dítěte ročně. 11

12 Ze slavnostního zahájení školního roku 2014/2015. (foto Václav Machaň) Do první třídy základní školy bylo k 1. září 2014 přijato 21 žáků (v loňském roce 20 žáků). V případě 14 dětí (!) ředitel školy rozhodl na základě doporučení odborného pedagogického pracoviště pro školní nezralost odložit školní docházku o jeden rok. Ve škole vyučuje 15 pedagogů (včetně dvou vychovatelek školní družiny a školního klubu). O technicko provozní úsek se stará 5 pracovníků. Školní jídelna připravuje v průměru jídla pro 310 klientů denně (kromě obědů se odtud distribuují také dopolední a odpolední svačinky do obou mateřských škol), z toho pro cca 60 tzv. cizích strávníků v rámci své doplňkové činnosti (nadto podává jídla i pro ubytované klienty Penzionu FIT). Jsou v ní zaměstnány 4 pracovnice (z toho 3 kuchařky a 1 vedoucí). Ve školní družině a školním klubu pracuje po jednom oddělení. Zatímco do školní družiny směřují nejmenší žáci školy (přednostně z 1. a 2. třídy) spíše za hrami a odpočinkem, ve školním klubu relaxují jejich starší kolegové při cílených volnočasových činnostech. Kromě výuky a vzdělávání budeme také ve školním roce 2014/2015 pracovat s našimi žáky v rámci mimoškolních aktivit. Opět bude fungovat celá řada zájmových 12

13 útvarů vedených jak učiteli, tak některými agilními rodiči (v minulém školním roce to byly kroužky: šachy, keramika, výtvarný, rybářský, sportovní, hasičský, sborový zpěv, zdravotnický, taneční, nohejbal, anglického jazyka pro nejmenší, dramatický, hudební a informatika). Jejich činnost vám budeme pravidelně ve Velkolosinských Pramenech představovat. Všem žákům, jejich rodičům, pedagogům i provozním zaměstnancům školy přeji mnoho úspěchů při vzdělávání a práci ve školním roce 2014/2015. Jiří Ševčík, ředitel školy Soptík SDH Velké Losiny V sobotu se konala noční soutěž v Loučné nad Desnou, na které se našim družstvům dětí a mládeže dařilo. Družstvo starších skončilo na 1. místě. Družstvo mladších skončilo na 2. místě a naše přípravka byla hodnocena v kategorii mladších a skončila na 3. místě. Od naše mládež jela na hasičské soustředění - tábor do Štědrákovy Lhoty. Letošní rok jsme pojali trochu v jiném stylu a oproti předcházejícím soustředěním jsme vynechali hasičský sport a zaměřili se na poznávání přírody. Děti v podobě dvou indiánských kmenů získávaly zkušenosti jak se chovat a přežít v přírodě. Počasí letos bylo různé od sluníčka a moc pěkného počasí až po silný déšť a bouřku. Naštěstí Tábor hasičů Štědrákova Lhota

14 v době, kdy bylo pěkné počasí, jsme mohli navštívit bazén přímo ve Štědrákově Lhotě a jednou jsme si udělali výlet na bazén do Rudy nad Moravou. Samozřejmě, že se děti učily i disciplíně a týmové práci. Letos jsme se rozhodli pro jednotnou cenu, která dětem zůstane. Nechali jsme pro děti potisknout polštáře s fotkou všech táborníků. Doufáme, že i po návratu domů si při pohledu na polštář vzpomenou nejen na pěkné chvíle na táboře, ale i na spoustu kamarádů, se kterými prožívaly příjemné chvíle ve Štědrákově Lhotě. Touto cestou bych chtěl poděkovat sponzorům: Obec Velké Losiny, Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, VDP STAV- BY a. s., paní Dana Hetmánková, František Hetmánek ml., K3 Sport Kouty nad Desnou, H-Cristal, pan Diviš (zelinář), pan Švik Ladislav, pan Švik Petr, pan Mika Jiří koupaliště Rapotín, CBA Šumperk, Restaurace Terasa, a všem rodičům, kteří nám taktéž pomohli. Velký dík patří i sponzorům, kteří si nepřejí být zveřejněni, nebo jsem na ně nedopatřením zapomněl. I když se každý rok opakuji, tak i letos musím poděkovat celému sboru za podporu a především členům, kteří se ve svém osobním volnu starali o děti a chod tábora - díky moc. V sobotu se konala hasičská soutěž v Petrově nad Desnou, které se kromě dospělých zúčastnily i naše děti, a po noční soutěži v Loučné se opět chtěly poprat o první místa. A téměř se to podařilo kromě mladších žáků, kdy vyhrálo domácí družstvo z Petrova, a naši skončili na 2. místě. Jinak soutěž v Petrově ovládla naše mládež a družstva starších i přípravky ve svých kategoriích vyhrála. Od loňského roku jsme v Losinách začali pořádat soutěž O putovní pohár starosty obce Velké Losiny. Tato soutěž je pro děti nejen z našeho okolí, ale jezdí za námi i družstva z okresu Jeseník. V loňském roce jsme měli velké ambice, ale nakonec se našim družstvům, kromě družstva přípravky, nepodařilo vyhrát, a tak si první místo v kategorii mladších odvezlo družstvo z Petrova nad Desnou a v kategorii starší, rozdílem jen pouhých 0,4 sekundy, si putovní pohár odvezlo družstvo z Červené vody. Tenkrát nám děti slíbily, že při dalším ročníku chtějí vyhrát a poháry vrátit do Losin. Ještě před soutěží byla na dětech vidět velká nervozita, ale ta z nich rychle spadla a ukázaly se v tom nejlepším světle. Družstvo přípravky zaběhlo první čas 33:91, ale hned druhým časem si polepšily a časem 24:70 obsadily první místo! V kategorii mladších žáků naše děti zaběhly čas 26:38, který by znamenal druhé místo, ale naštěstí i ony si v druhém kole polepšily a časem 21:00 zvítězily! Hned druhé družstvo z Petrova nad Desnou porazily jen o 0:89. V kategorii starších jsme měli velké ambice a nasadili jsme hned dva týmy, které se mohly pokusit o vítězství. Družstvo starších žáků B zaběhlo první čas 20:38 a druhým skvělým 14

15 Pohárová soutěž Velké Losiny , soutěžní družstva. časem 17:82 obsadili druhé místo. Družstvo starších žáků A zaběhlo hned v prvním kole fantastický čas, který se stal nejen rekordem trati, ale i jejich vlastním rekordem, a časem 15:50 vyhráli. V druhém kole se ještě pokusili tento čas vyrovnat, ale nepodařilo se, a zaběhli čas 16:34, který by jim ještě pořád stačil na první místo. Chtěl bych poděkovat všem, co se finančně nebo i vlastní pomocí podíleli na této soutěži. Hlavně bych chtěl poděkovat našim dětem za dobrou přípravu a vzornou reprezentaci naší obce. Vedoucí mládeže Michal Grézl Mladí hasiči znovu na prvních pozicích V sobotu se náš sbor zúčastnil dvou soutěží. Jedna soutěž proběhla v Žárové a druhá ve Staré Červené Vodě na Jesenicku. Do Žárové jsme jeli v malém počtu, jen tak se podívat a postavit časomíru. Ale na konec to bylo všechno jinak. Soutěžní družstvo z Petrova nad Desnou mělo také málo soutěžících, a tak jsme se přidali k Petrovu a obsadili společně 3 místo. Do Staré Červené Vody odjeli mladí hasiči a vedoucí. Předvedli opět skvělý výkon. V soutěži na 60 metrů s překážkami skončila v kategorii mladších Kateřina Galová na 1. místě s časem 21:60 s, v kategorii starších kluci skončil na 1. místě Jakub Flora s časem 18:00 s., na 2. místě skončil s časem 19:03 s. Jakub Diviš a na 3. místě Matěj 15

16 Sedlář s časem 19:44 s., 6. místo obsadil Ondřej Šenekl s časem 22:06 s. z celkového počtu 11 závodníků. V kategorii starší dívky se na 2. místě umístila Klára Vajcová s časem 25:28 s., na 3. místě Kristýna Langová s časem 25:88 s. z celkového počtu 11 soutěžících. Po této soutěži následoval požární útok. V kategori mladších skončilo družstvo Velké Losiny A na 1. místě s časem 21:09 s. a Velké Losiny B na 2. místě s časem 22:99 s. z 6 družstev. V kategorii starších se na 1. místě umístilo domácí družstvo ze Staré Červené Vody s časem 19:29 s., na 2. místě Velké Losiny s časem 19:78 s. z celkového počtu 7 družstev. Musím upozornit, že časy se měřily stopkami. Všem moc děkuji za vynikající reprezentaci našeho sboru a obce. Radek Rulíšek, Michal Grézl Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny V sobotu v 13:37 h. jednotka vyjížděla ke třem požárům trávy podél železniční tratě Velké Losiny Loučná nad Desnou. V tento den jezdila parní lokomotiva, jiskry a popel z komína tak způsobily několik požárů. Další požár jsme absolvovali v 01:35 h. Vedle stavebnin Darek ve Vikýřovicích hořela chata.tady musela být použita i dýchací technika. K požáru lesa také jednotka vyjížděla v 17:08 h. V obci Petrov nad Desnou místní část Terezín (Granátová hora) hořel les a těžko přístupný terén nedovolil příjezd techniky k místu požáru. Povolané jednotky musely natáhnout cca 1500 m hadic, než dostaly vodu k požáru. Tento požár byl naštěstí jen simulován, bylo to cvičení. Na místě se sjelo 8 jednotek Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, HZS Šumperk, Temenice, Vykýřovice, Nový Malín a Loučná nad Desnou. Krajské operační středisko v Olomouci poslalo naší jednotku ve 12:37 h k požáru trávy u vlakové zastávky ve Vikýřovicích. Nakonec jsme nezasahovali, protože požár byl malého rozsahu a byl zlikvidován před naším příjezdem. Také jsme byli povoláni v 11:30 h. k dopravní nehodě u vlakové zastávky Filipová. Jednalo se o náraz motorky do osobního auta. Řidič motocyklu byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Prozatím poslední zásah byl , kdy na žádost Obce Velké Losiny jednotka vyjela v 17:05 h. k technické pomoci do Bukovic. Zde se po silném dešti naplavilo větší množství kamení a písku na silnici Velitel JSDHO Radek Rulíšek 16

17 Požár lesa Petrov nad Desnou (cvičení), čerpání vody z Desné. Šachové prázdniny nejsou školní prázdniny Zatímco studenti a žáci si zaslouženě užívali dva měsíce školních prázdnin, slunce, vody ať říční, či mořské, turistických túr, cestování, prostě odpočinku, naše šachové prázdniny mimo toho, že nebyly hrány šachové soutěže, byly plné šachových turnajů v rapid šachu, bleskovém šachu a klasickém šachu. Výsledky hráčů našeho šachového oddílu TJ Sokol Lázně Velké Losiny byly na těchto turnajích střídavě úspěšné jako to proměnlivé letní počasí. Hned v měsíci květnu 2014 se šest našich hráčů zúčastnilo mimořádně kvalitního mezinárodního šachového turnaje v rapid šachu, Memoriálu Richarda Rettiho ve slovenském Pezinoku. Silně obsazený turnaj, přes 150 hráčů z osmi zemí byl zároveň Mistrovstvím bratislavského regionu. Šachisté Velkých Losin se na tomto kvalitním turnaji neztratili a jejich umístění jsou slibná pro nadcházející sezonu. 17

18 Velmi pěkné 21. místo obsadil V. Bureš, M. Malý 26. místo, R. Kopecký 28. místo. Klézl F. pak 50. místo, Lejsal S. 51. místo a P. Viktorin 62. místo. Třídenní pouť na Slovensko potvrdila, že i na mezinárodních turnajích v zahraničí se mohou naši šachisté rovnat šachistům jiných zemí. Další neméně významný turnaj, tentokráte v klasickém šachu, se konal na Palackého univerzitě Olomouc,,,Turnaj přátelství 2014, devítikolový turnaj byl po tři dny velkým lákadlem moravských a českých šachistů. Pronikavého úspěchu dosáhl náš hráč FM Vít Valenta, který se ze 66 hráčů stal absolutním vítězem turnaje. Na tento úspěch jednotlivce navazuje další, tentokráte čtyřčlenné družstvo TJ Sokol, ve složení GM Žilka, FM Valenta, Baláček a Vaculík, na turnaji družstev ve Vinarech u Přerova. Nádherné čtvrté místo ze 44 družstev, z toho také družstva 1. a 2. ligy, bylo husarským kouskem a mezi šachovými odborníky vysoce hodnoceno. Další velmi uznávaný turnaj v rapid šachu se v červenci uskutečnil pod nádherným hradem Bouzov. I zde dva naši vyslanci v konkurenci 100 hráčů z celé ČR obstáli. Především R. Klaban překvapil a vyhoupl se na neskutečné 18. místo, ačkoliv byl nasazen jako čtyřicátý. V. Valenta potvrdil svou dlouhodobou formu a obsadil 16. místo. Byla to jeho poslední příprava před odletem na Šachovou olympiádu do Norska. Zatímco Víťa se připravoval na tuto mimořádnou událost, Roman se zúčastnil šachového turnaje v klasickém šachu,,o putovní pohár v lázních Jeseník. Zde už jeho výkonnost a konečné umístění, 76. místo z 94 účastníků, nebylo nijak oslnivé. FM Vít Valenta na Šachové olympiádě v Norsku reprezentoval mezinárodní tým tělesně postižených (IPCA), ale také naši TJ Sokol. Tento mezinárodní tým hrál s nejlepšími světovými družstvy, celkem 177 států vč. družstva IPCA. Jak jistě víte, olympijským vítězem se stalo družstvo Číny. Naše reprezentační družstvo ČR (GM Navara, GM Láznička, GM Hráček a GM Babula) obsadilo 26. místo. Lze říci, že nesplnilo očekávání, ačkoliv porazilo Rusko. Mužstvo tělesně postižených IPCA pak 78. místo. Náš hráč FM V. Valenta byl nominován k osmi zápasům, z toho 3 vyhrál, 1 remizoval a 4 prohrál. 12. září jede 6 našich hráčů do Moravského Berouna na turnaj O pohár starosty. Věříme, že i tam uspějeme a pěkné umístění dodá našim hráčům sebedůvěru před nadcházejícími boji podzimní části šachové sezony 2014/2015 v soutěžích 2. ligy, přeboru Olomouckého kraje, okresního přeboru Šumperk. Takže za měsíc začínáme a my Vás budeme, doufáme, že radostně, informovat o tom, jak si vedeme. Dopředu však víme, že královská hra k Losinám patří jako Losinské Prameny. Klézl František, předseda šachového oddílu TJ Sokol Lázně Velké Losiny 18

19 Historie sportovního života ve Velkých Losinách V současnosti má TJ Sokol Lázně Velké Losiny více než 200 členů, kteří sportují v 6-ti oddílech, a to kopaná, stolní tenis, šachy, aerobik ženy, soft tenis a bojová umění. Dále je velmi aktivní oddíl starých pánů, kteří se kromě účasti na pravidelném pátečním tréninku, velkou měrou podílejí na zajištění organizačních i technických záležitostí TJ. TJ vlastní fotbalový stadion s dobře vybaveným zázemím a tréninkovým travnatým hřištěm, který je postupně dále vylepšován. Jak se sport ve Velkých Losinách začínal rozvíjet a jaká byla jeho historie až do dnešních dnů, se budeme postupně dozvídat v následujících několika číslech Pramenů, a to ze série článků o historii sportu ve Velkých Losinách, kterou sepisuje pan Oldřich Žák. 1. část Na úvod bych chtěl napsat, že pokud si někdo řekne, že jsem při jmenování těch, kteří se nějakým způsobem podíleli na rozvoji sportovního života Velkých Losin na hodně lidí zapomněl, tak se jim předem omlouvám. Prostě jsem si na všechny nevzpomněl. Budu rád, pokud některý z pamětníků přispěje svými vzpomínkami do některého dalšího pokračování a třeba i najde nějaké staré fotografie. Po skončení 2. světové války se postupně začal měnit život obyvatel nejen v celé republice, ale i v naší obci. Jedni lidé přicházeli, druzí odcházeli jinam, postupně se noví obyvatelé začali usazovat, zajišťovat si zaměstnání, svoji obživu a seznamovat se se svými sousedy. Začátky byly dost obtížné. Zajištění živobytí a základních potřeb pro rodinu mělo přednost především a odvíjel se od toho život všech rodin. Postupem času, když se situace stabilizovala, začal se život rozvíjet i v dalších oblastech. Jednou z těchto oblastí byl i sport, tedy oblast, kde se nakonec lidé sbližují nejvíc. Začalo to velmi nenápadně a jako obvykle tam, kde se lidé scházejí, tedy v hospodě. Majitel tehdejší restaurace Staré lázně v místech, kde je dnes nové náměstí, byl pan Viceník, který ve své kuželně uspořádal turnaj v kuželkách. Účast byla opravdu velká. O něco později zorganizoval podobnou akci pan Kašík. Protože vlastnil pingpongový stůl, uspořádal turnaj ve stolním tenise, který měl také úspěch. K většímu rozvoji sportovní činnosti však ve Velkých Losinách chybělo velké sportovní hřiště. U školy bylo malé hřiště, ale to bylo opravdu malé a vyhovovalo pouze dětem. Za pomoci Obce byl zajištěn pozemek v místě dnešní benzinové pumpy 19

20 a na něm bylo vybudováno hřiště. Tam byl později založen i první fotbalový oddíl. Podmínky byly zpočátku opravdu primitivní, nebyly žádné šatny, takže domácí hráči se převlékali v domě u Mikulů a hosté ve vyřazeném vagonu, který byl přistaven u hřiště. Po zápase se všichni společně vykoupali v potoce Losinka. Musím vzpomenout ty zakládající hráče, kteří se zasloužili o rozvoj sportu v naší obci. Byl to především Jan Hejtmánek, tehdejší ikona losinské kopané a výborný brankář, dále Vojtěch Sekanina, Zdeněk Líbánek, Ota Dvořák, bratři Kafkové, Meluzín, Straka, Mikula, další jména si už nevzpomínám. A není divu, už je to bezmála 70 let. Trenérem Losinských fotbalistů byl Jan Novák, funkcionářem Emil Kapusta st. a hospodářem, který dokonce pral a žehlil dresy, byl Alfréd Kopp. Ještě jednou musím vzpomenout p. Kašíka. Ten byl majitelem autodopravy a losinské fotbalisty vozil svým nákladním autem na zápasy, které se hrály mimo Velké Losiny. A to údajně zadarmo. Přitom někteří soupeři losinských fotbalistů byli dost daleko. Například se hrálo v Újezdu u Uničova, Medkově, Mladějovicích, Úsově, apod. Nejbližší soupeř byl Vízenberg, později Loučná nad Desnou. 2. část První pokusy o založení fotbalového oddílu dlouho nevydržely. Nebyl dostatek hráčů, hřiště bylo nedostatečně udržované a nakonec bylo zrušeno. Na sousedním pozemku byla pila, a ta začala hrací plochu zavážet kládami a postupně se stala majitelem i plochy, na které bylo fotbalové hřiště. Sportovní činnost se začala znovu přesouvat do blízkosti školy. Tam již bylo hřiště o rozměrech asi 60 x 30 metrů, které muselo vyhovovat i těm nejnáročnějším. Pamětníci vědí, že vedle hřiště stála tělocvična, u které bylo další sportoviště asi 15 x 20 metrů se šatnou a WC. Tam se topilo v kamnech uhlím. Z jižní strany hřiště byl rybník, kde se v zimě bruslilo a hrál se hokej. První opravdový sportovní úspěch zaznamenali žáci 7. třídy základní školy. Stali se přeborníky okresu Šumperk ve vybíjené a ve finále Olomouckého kraje se umístili na 2. místě. Bylo to v roce 1949 a byla to pro Velké Losiny veliká sláva. Plaketa byla vystavena ve školní vitríně velmi dlouho. Koncem čtyřicátých let se do Velkých Losin přistěhovala rodina Krejčích, kteří měli dva dospělé syny, Staňu a Josefa. K nim přibyl ještě jejich kamarád Arnošt a společně začali zakládat oddíl pozemního hokeje. Školní hřiště rozměry vyhovovalo, hrací plocha se upravila ručně motykami a hráběmi a začali hrát. Za půl roku se přihlásili do soutěže, kde byli soupeři z Litovle, Nákla, Slavotína a Bludova. 20

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

S VOLEBNÍ PŘÍLOHOU. Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 6 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2006

S VOLEBNÍ PŘÍLOHOU. Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 6 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2006 S VOLEBNÍ PŘÍLOHOU Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 6 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2006 SLAVNOSTNÍ OTEV ENÍ autobusového nádraïí v Hluãínû Hlučín Oficiální slavnostní

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SLAVNOSTI KAŠE STR. 2 Z RADNICE STR. 7 8 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 12 13 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Zpravodaj města Chodova. Září 2013. Výstava plastikových modelů 2.-13.9. Městská galerie Chodov. Chodovské posvícení 21. 9.

Zpravodaj města Chodova. Září 2013. Výstava plastikových modelů 2.-13.9. Městská galerie Chodov. Chodovské posvícení 21. 9. 9 Září 2013 Výstava plastikových modelů 2.-13.9. Městská galerie Chodov Chodovské posvícení 21. 9. K ASS Chodov Chodovské rekordy 24. 9. DDM Bludiště Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma OBCHODNÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více