Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Revitalizace lokality u kostela a ZŠ byla zahájena V pondělí 1. září byly zahájeny práce na realizaci projektu Revitalizace centrální části obce u kostela a ZŠ Velké Losiny. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby podala nejvýhodnější nabídku firma Strabag a.s. s cenou ,49 bez DPH. Projekt je podpořen dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava až do výše 85 % uznatelných nákladů. Práce byly zahájeny demolicí objektu bývalého statku, známého pod názvem Efekt, který po léta bránil rozvoji této lokality. Dokončení se předpokládá

2 Demolice Efektu". (foto Vl. Kopal) Po dokončení stavby bude vyřešena dnešní zcela nevyhovující dopravní situace, bude vybudována nová autobusová zastávka s čekárnou, sloužící především žákům školy, kteří budou od zastávky do školy procházet bezpečně po chodnících přes parčík, a vznikne zde mnohem více parkovacích míst pro návštěvníky kostela a školy. Vedle stávajícího mostu bude postavena nová lávka pro pěší, která také zlepší bezpečnost chodců. Realizací tohoto projektu vznikne malé náměstíčko s odpočinkovou zónou. Vl. Kopal, úsek výstavby Přehled dokončených a započatých akcí Předkládáme Vám přehled akcí provedených za volební období od r do r V seznamu jsou uvedeny i akce, které již byly zahájeny a budou dokončeny až v příštím volebním období. Celkem se podařilo dokončit akce, opravy a nákupy v hodnotě více než 82 mil. Kč a získat dotace v přibližně v hodnotě 30 mil. Kč. 2

3 AKCE realizované a započaté ve volebním období AKCE CELKOVÉ NÁKLADY V KČ % DOTACE Z UZNATELNÝCH NÁKLADŮ POZNÁMKA REKONSTRUKCE MK POD PRADĚDEM (komunikace) ,00 BEZ DOTACE HOTOVO OPRAVA KOSTELA V MARŠÍKOVĚ ,00 90% MAS HOTOVO OPRAVA KOSTELA ŽÁROVÁ ,00 PŘÍSPĚVEK OL. KRAJE A MK ,- HOTOVO STAVBA NOVÉHO MOSTU ŽÁROVÁ ,00 BEZ DOTACE HOTOVO ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE V CENTRU OBCE ,00 PŘÍSPĚVEK KÚ OK ,- HOTOVO DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ MŠ SLUNÍČKO ,00 BEZ DOTACE HOTOVO STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ SLUNÍČKO ,00 BEZ DOTACE HOTOVO AREÁL ZDRAVÍ I.-1 ČÁST, VÍCEÚČELOVÁ HALA ,00 40% ROP HOTOVO AREÁL ZDRAVÍ I.-1 ČÁST, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ ,00 40% ROP HOTOVO DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY A RESTAURACE ,00 BEZ DOTACE HOTOVO RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ ZÓNA U AREÁLU ZDRAVÍ ,00 90% ROP HOTOVO ZATEPLENÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ ,00 90% SFŽP HOTOVO 2 VEŘEJNÉ WC ,00 90% MAS HOTOVO PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ UL. SPORTOVNÍ ,00 BEZ DOTACE HOTOVO VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ,00 BEZ DOTACE HOTOVO KOMPOSTERY A SVOZOVÉ KONTEJNERY VČETNĚ VOZIDLA NA BIOLOGICKÝ ODPAD ,00 75% SFŽP HOTOVO REGENERACE ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH ,00 90% SFŽP HOTOVO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ-BEZDRÁTOVÝ MÍSTNÍ ROZHLAS A POVODŇOVÉ HLÁSIČE ,00 90% SFŽP HOTOVO NÁKUP NOVÉHO VOZIDLA RENAULT PRO HASIČE , TIS. DOTACE OL. KRAJE HOTOVO VELKÉ LOSINY-CENTRUM OBCE,NÁMĚSTÍ A LÁZEŇSKÁ PROMENÁDA UL. KOMENSKÉHO ,00 85% ROP HOTOVO CELKEM DOKONČENO 15 INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA ČOV VELKÉ LOSINY ( čistička) ,00 68% SFŽP PROBÍHÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ VELKÉ LOSINY ,00 PŘEDPOKLAD 85% ROP PŘIDĚLENO ZATEPLENÍ MŠ VEVERKA - PŘEDPOKLAD ,00 PŘEDPOKLAD 85% SFŽP PŘIDĚLENO NOVÉ ÚPRAVY ZAHRAD A VYBAVENÍ HŘIŠŤ MATEŘSKÝCH ŠKOL ,00 BEZ DOTACE PROBÍHÁ ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 238, VELKÉ LOSINY - PŘEDPOKLAD ,00 PŘEDPOKLAD 85% SFŽP PŘIDĚLENO POŘÍZENÍ ZAMETACÍHO VOZU - PŘEDPOKLAD ,00 PŘEDPOKLAD 90% SFŽP PŘÍSLIB DOTACE CELKEM ROZPRACOVÁNO 5 INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA

4 Vybavení dětských hřišť MŠ Veverka a MŠ Sluníčko Vybavení dětských hřišť MŠ Veverka a MŠ Sluníčko již nevyhovovalo bezpečnostním normám a moderním požadavkům. Ve spolupráci s vedením základní školy a obou mateřských škol vznikl projekt - Nové úpravy zahrad a vybavení hřišť mateřských škol, zahrnující nové typy hracích prvků, které budou dětem lépe vyhovovat. V rámci výběrového řízení byly poptány firmy o podání cenových nabídek. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Tomovy parky s.r.o. Turnov. Hrací prvky jsou již ve výrobě a v nejbližších dnech budou dodány a namontovány. V obou mateřských školách si již přes léto hrály děti také na nových pískovištích. Finanční náklady z rozpočtu obce budou činit celkem 340 tis. Kč. Vl. Kopal, stavební úsek Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Velké Losiny Starosta obce Velké Losiny podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 1. Volby do zastupitelstva obce Velké Losiny se uskuteční v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin 4

5 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: 1. máje, U Losinky, Švermova, Zámecká, Pekařská, Žárovská, Rudé armády, Komenského a v místní části Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, po voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: sídl. U Papírny, ul. U Papírny, Bukovická, Zadní, Lázeňská, Kosmonautů, Zahradní, Příčná, Dukelská, Osvobození, Revoluční, Sportovní, B. Němcové, Žižkova, U Hřiště, K Vyhlídce, Maršíkovská. Volební okrsek č. 3: Kulturní dům v místní části Žárová pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Žárová Volební okrsek č. 4: Kulturní dům v místní části Bukovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: Společenský dům v místní části Maršíkov pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Maršíkov 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel). 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Norbert Pfeffer starosta 5

6 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených prosvoz komunálního odpadu v obci Velké LosinY Pondělí 22. září úterý 23. září 2014 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin Středa 24. září čtvrtek 25. září 2014 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek ) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť, eternitová krytina, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektrozařízení a pod. E. K. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 25. října 2014 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, pneumatiky apod. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 6

7 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečných odpadů NENÍ určen pro sběr dosloužilých elektrozařízení (televizory, rozhlasové přijímače, PC a monitory, fény, vrtačky, mikrovlnky, elektrické sporáky, ledničky, mrazáky, zářivkové trubice, úsporné žárovky atd.). Pro zpětný odběr elektrozařízení je určen tzv. e domek, který je umístěn v zadní části areálu základní školy Velké Losiny u točny autobusu (otevírací doba e-domku: úterý a čtvrtek 15:00 17:00 hod., sobota 9:00 11:00 hod.). Děkujeme za pochopení. E. K. Nabídka na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období Obec Velké Losiny žádá zájemce o zimní údržbu místních komunikací (MK) v zimním období v obci Velké Losiny a místních částech Bukovice, Ludvíkov, Maršíkov a Žárová o předložení nabídky. Tato nabídka musí obsahovat: název firmy, příp. fyzické osoby výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list typ vozidla, kterým bude údržba prováděna hodinovou sazbu za prováděné práce, včetně DPH jméno a telefonní číslo pracovníka odpovědného za pravidelné a včasné provedení zimní údržby MK doklad o uhrazení pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem, které bude provádět údržbu MK Termín pro předložení nabídek je do úterý 30. září E. K. 7

8 ZPĚVÁČEK VELKÉ LOSINY 2014 ODLOŽEN Finále Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní ZPĚVÁČEK VELKÉ LOSINY 2014 musel být bohužel opět odložen z finančních důvodů. Postupující účastníci soutěže a organizátoři postupových kol soutěže byli s tímto rozhodnutím seznámeni. O náhradním termínu soutěže budeme příznivce lidové písničky a veřejnost informovat sdělením na Zdeněk Pšenica v. r Folklorní sdružení České republiky Praha Olomoucký kraj přispěl na vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny V roce 2014 bylo s využitím příspěvku Olomouckého kraje zakoupeno vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny: motorová kotoučová rozbrušovací pila Husqvarna K970 Rescue včetně příslušenství Celková hodnota pořízeného vybavení je ,- Kč, příspěvek Olomouckého kraje činí ,- Kč. Chceme touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutí příspěvku na vybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny. 8 Obec Velké Losiny

9 Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, Šumperk Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitřních věcí v y z ý v á všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení úřadu. V souladu s ust. 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o cestovních dokladech/, je držitel cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku. V případě porušení této povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona, za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. 34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech. Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí přístavby Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31 /vchod z ulice Rooseveltovy/, na kterémkoliv matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, Šumperk.. Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných cestovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají neplatný doklad /i s několikaletou prošlou platností/do konce listopadu 2014, nebude výše uvedená finanční sankce uplatněna. Současně připomínáme, že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie ČR. 9 Městský úřad Šumperk odbor správní a vnitřních věcí

10 10

11 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Mateřská škola Veverka děkuje V květnovém čísle Velkolosinských pramenů jsem děkovala firmě WINART, s r.o. za dodání řeziva na opravu pískovišť na naší školní zahradě. Řezivo si odvezl pan Josef König k dalšímu zpracování. Nachystal trámky a desky na dvě pískoviště. Mezitím firma pana Petra Švika sponzorsky provedla demolici starých pískovišť a připravila terén na nové pískoviště. Po této přípravě pan König osmého května na školní zahradě pískoviště zkompletoval. Za celodenní pečlivou práci a předcházející přípravu panu Josefu Königovi upřímně děkuji. Je jen škoda, že neviděl druhý den nadšení dětí. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Nový školní rok 2014/2015 v číslech Stejně jako v uplynulých školních letech sdružuje i v tomto školním roce Základní škola a mateřská škola Velké Losiny čtyři součásti: základní školu, školní družinu a klub, mateřskou školu (jako svá dvě odloučená pracoviště) a školní jídelnu (se dvěma odloučenými pracovišti výdejnami stravy v obou mateřských školách). V mateřských školách jsou otevřena čtyři oddělení, po dvou ve Sluníčku i ve Veverce, do kterých je přihlášeno celkem 93 dětí. Výchovu a vzdělávání zabezpečuje 7 učitelek, o provozně technický úsek se starají 4 pracovnice. Ve školním roce 2014/2015 je v základní škole otevřeno 9 tříd (tedy po jedné třídě v každém ročníku), 5 tříd na prvním stupni a 4 třídy na druhém stupni školy. Školu navštěvuje k 1. září 2014 celkem 156 žáků (loni 155 žáků). Na 1. stupni je přihlášeno 89 žáků, na 2. stupni 67 žáků, celkem 72 chlapců a 84 děvčat. Z celkového počtu žáků základní školy bydlí 132 přímo ve Velkých Losinách, z místní částí Maršíkov dojíždí 10 dětí, z Bukovic 11 a ze Žárové 2 dětí, jeden žák každý den cestuje z Vikýřovic. Jednoduchým dělením zjistíme, že ve třídách základní školy je v průměru 17,3 žáka. Nízký počet dětí v základních školách je celorepublikovým trendem, i když se jejich pokles dočasně zastavil, v mateřských školách dokonce došlo k mírnému nárůstu umisťovaných dětí. Tuto skutečnost lze demonstrovat na počtu narozených dětí ve Velkých Losinách během posledních deseti let: 21 dětí (rok 2004), 22 (2005), 14 (2006), 29 (2007), 25 (2008), 25 (2009), 21 (2010), 32 (2011), 15 (2012) a 25 dětí (rok 2013), průměrně tedy 22,9 dítěte ročně. 11

12 Ze slavnostního zahájení školního roku 2014/2015. (foto Václav Machaň) Do první třídy základní školy bylo k 1. září 2014 přijato 21 žáků (v loňském roce 20 žáků). V případě 14 dětí (!) ředitel školy rozhodl na základě doporučení odborného pedagogického pracoviště pro školní nezralost odložit školní docházku o jeden rok. Ve škole vyučuje 15 pedagogů (včetně dvou vychovatelek školní družiny a školního klubu). O technicko provozní úsek se stará 5 pracovníků. Školní jídelna připravuje v průměru jídla pro 310 klientů denně (kromě obědů se odtud distribuují také dopolední a odpolední svačinky do obou mateřských škol), z toho pro cca 60 tzv. cizích strávníků v rámci své doplňkové činnosti (nadto podává jídla i pro ubytované klienty Penzionu FIT). Jsou v ní zaměstnány 4 pracovnice (z toho 3 kuchařky a 1 vedoucí). Ve školní družině a školním klubu pracuje po jednom oddělení. Zatímco do školní družiny směřují nejmenší žáci školy (přednostně z 1. a 2. třídy) spíše za hrami a odpočinkem, ve školním klubu relaxují jejich starší kolegové při cílených volnočasových činnostech. Kromě výuky a vzdělávání budeme také ve školním roce 2014/2015 pracovat s našimi žáky v rámci mimoškolních aktivit. Opět bude fungovat celá řada zájmových 12

13 útvarů vedených jak učiteli, tak některými agilními rodiči (v minulém školním roce to byly kroužky: šachy, keramika, výtvarný, rybářský, sportovní, hasičský, sborový zpěv, zdravotnický, taneční, nohejbal, anglického jazyka pro nejmenší, dramatický, hudební a informatika). Jejich činnost vám budeme pravidelně ve Velkolosinských Pramenech představovat. Všem žákům, jejich rodičům, pedagogům i provozním zaměstnancům školy přeji mnoho úspěchů při vzdělávání a práci ve školním roce 2014/2015. Jiří Ševčík, ředitel školy Soptík SDH Velké Losiny V sobotu se konala noční soutěž v Loučné nad Desnou, na které se našim družstvům dětí a mládeže dařilo. Družstvo starších skončilo na 1. místě. Družstvo mladších skončilo na 2. místě a naše přípravka byla hodnocena v kategorii mladších a skončila na 3. místě. Od naše mládež jela na hasičské soustředění - tábor do Štědrákovy Lhoty. Letošní rok jsme pojali trochu v jiném stylu a oproti předcházejícím soustředěním jsme vynechali hasičský sport a zaměřili se na poznávání přírody. Děti v podobě dvou indiánských kmenů získávaly zkušenosti jak se chovat a přežít v přírodě. Počasí letos bylo různé od sluníčka a moc pěkného počasí až po silný déšť a bouřku. Naštěstí Tábor hasičů Štědrákova Lhota

14 v době, kdy bylo pěkné počasí, jsme mohli navštívit bazén přímo ve Štědrákově Lhotě a jednou jsme si udělali výlet na bazén do Rudy nad Moravou. Samozřejmě, že se děti učily i disciplíně a týmové práci. Letos jsme se rozhodli pro jednotnou cenu, která dětem zůstane. Nechali jsme pro děti potisknout polštáře s fotkou všech táborníků. Doufáme, že i po návratu domů si při pohledu na polštář vzpomenou nejen na pěkné chvíle na táboře, ale i na spoustu kamarádů, se kterými prožívaly příjemné chvíle ve Štědrákově Lhotě. Touto cestou bych chtěl poděkovat sponzorům: Obec Velké Losiny, Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, VDP STAV- BY a. s., paní Dana Hetmánková, František Hetmánek ml., K3 Sport Kouty nad Desnou, H-Cristal, pan Diviš (zelinář), pan Švik Ladislav, pan Švik Petr, pan Mika Jiří koupaliště Rapotín, CBA Šumperk, Restaurace Terasa, a všem rodičům, kteří nám taktéž pomohli. Velký dík patří i sponzorům, kteří si nepřejí být zveřejněni, nebo jsem na ně nedopatřením zapomněl. I když se každý rok opakuji, tak i letos musím poděkovat celému sboru za podporu a především členům, kteří se ve svém osobním volnu starali o děti a chod tábora - díky moc. V sobotu se konala hasičská soutěž v Petrově nad Desnou, které se kromě dospělých zúčastnily i naše děti, a po noční soutěži v Loučné se opět chtěly poprat o první místa. A téměř se to podařilo kromě mladších žáků, kdy vyhrálo domácí družstvo z Petrova, a naši skončili na 2. místě. Jinak soutěž v Petrově ovládla naše mládež a družstva starších i přípravky ve svých kategoriích vyhrála. Od loňského roku jsme v Losinách začali pořádat soutěž O putovní pohár starosty obce Velké Losiny. Tato soutěž je pro děti nejen z našeho okolí, ale jezdí za námi i družstva z okresu Jeseník. V loňském roce jsme měli velké ambice, ale nakonec se našim družstvům, kromě družstva přípravky, nepodařilo vyhrát, a tak si první místo v kategorii mladších odvezlo družstvo z Petrova nad Desnou a v kategorii starší, rozdílem jen pouhých 0,4 sekundy, si putovní pohár odvezlo družstvo z Červené vody. Tenkrát nám děti slíbily, že při dalším ročníku chtějí vyhrát a poháry vrátit do Losin. Ještě před soutěží byla na dětech vidět velká nervozita, ale ta z nich rychle spadla a ukázaly se v tom nejlepším světle. Družstvo přípravky zaběhlo první čas 33:91, ale hned druhým časem si polepšily a časem 24:70 obsadily první místo! V kategorii mladších žáků naše děti zaběhly čas 26:38, který by znamenal druhé místo, ale naštěstí i ony si v druhém kole polepšily a časem 21:00 zvítězily! Hned druhé družstvo z Petrova nad Desnou porazily jen o 0:89. V kategorii starších jsme měli velké ambice a nasadili jsme hned dva týmy, které se mohly pokusit o vítězství. Družstvo starších žáků B zaběhlo první čas 20:38 a druhým skvělým 14

15 Pohárová soutěž Velké Losiny , soutěžní družstva. časem 17:82 obsadili druhé místo. Družstvo starších žáků A zaběhlo hned v prvním kole fantastický čas, který se stal nejen rekordem trati, ale i jejich vlastním rekordem, a časem 15:50 vyhráli. V druhém kole se ještě pokusili tento čas vyrovnat, ale nepodařilo se, a zaběhli čas 16:34, který by jim ještě pořád stačil na první místo. Chtěl bych poděkovat všem, co se finančně nebo i vlastní pomocí podíleli na této soutěži. Hlavně bych chtěl poděkovat našim dětem za dobrou přípravu a vzornou reprezentaci naší obce. Vedoucí mládeže Michal Grézl Mladí hasiči znovu na prvních pozicích V sobotu se náš sbor zúčastnil dvou soutěží. Jedna soutěž proběhla v Žárové a druhá ve Staré Červené Vodě na Jesenicku. Do Žárové jsme jeli v malém počtu, jen tak se podívat a postavit časomíru. Ale na konec to bylo všechno jinak. Soutěžní družstvo z Petrova nad Desnou mělo také málo soutěžících, a tak jsme se přidali k Petrovu a obsadili společně 3 místo. Do Staré Červené Vody odjeli mladí hasiči a vedoucí. Předvedli opět skvělý výkon. V soutěži na 60 metrů s překážkami skončila v kategorii mladších Kateřina Galová na 1. místě s časem 21:60 s, v kategorii starších kluci skončil na 1. místě Jakub Flora s časem 18:00 s., na 2. místě skončil s časem 19:03 s. Jakub Diviš a na 3. místě Matěj 15

16 Sedlář s časem 19:44 s., 6. místo obsadil Ondřej Šenekl s časem 22:06 s. z celkového počtu 11 závodníků. V kategorii starší dívky se na 2. místě umístila Klára Vajcová s časem 25:28 s., na 3. místě Kristýna Langová s časem 25:88 s. z celkového počtu 11 soutěžících. Po této soutěži následoval požární útok. V kategori mladších skončilo družstvo Velké Losiny A na 1. místě s časem 21:09 s. a Velké Losiny B na 2. místě s časem 22:99 s. z 6 družstev. V kategorii starších se na 1. místě umístilo domácí družstvo ze Staré Červené Vody s časem 19:29 s., na 2. místě Velké Losiny s časem 19:78 s. z celkového počtu 7 družstev. Musím upozornit, že časy se měřily stopkami. Všem moc děkuji za vynikající reprezentaci našeho sboru a obce. Radek Rulíšek, Michal Grézl Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny V sobotu v 13:37 h. jednotka vyjížděla ke třem požárům trávy podél železniční tratě Velké Losiny Loučná nad Desnou. V tento den jezdila parní lokomotiva, jiskry a popel z komína tak způsobily několik požárů. Další požár jsme absolvovali v 01:35 h. Vedle stavebnin Darek ve Vikýřovicích hořela chata.tady musela být použita i dýchací technika. K požáru lesa také jednotka vyjížděla v 17:08 h. V obci Petrov nad Desnou místní část Terezín (Granátová hora) hořel les a těžko přístupný terén nedovolil příjezd techniky k místu požáru. Povolané jednotky musely natáhnout cca 1500 m hadic, než dostaly vodu k požáru. Tento požár byl naštěstí jen simulován, bylo to cvičení. Na místě se sjelo 8 jednotek Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, HZS Šumperk, Temenice, Vykýřovice, Nový Malín a Loučná nad Desnou. Krajské operační středisko v Olomouci poslalo naší jednotku ve 12:37 h k požáru trávy u vlakové zastávky ve Vikýřovicích. Nakonec jsme nezasahovali, protože požár byl malého rozsahu a byl zlikvidován před naším příjezdem. Také jsme byli povoláni v 11:30 h. k dopravní nehodě u vlakové zastávky Filipová. Jednalo se o náraz motorky do osobního auta. Řidič motocyklu byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Prozatím poslední zásah byl , kdy na žádost Obce Velké Losiny jednotka vyjela v 17:05 h. k technické pomoci do Bukovic. Zde se po silném dešti naplavilo větší množství kamení a písku na silnici Velitel JSDHO Radek Rulíšek 16

17 Požár lesa Petrov nad Desnou (cvičení), čerpání vody z Desné. Šachové prázdniny nejsou školní prázdniny Zatímco studenti a žáci si zaslouženě užívali dva měsíce školních prázdnin, slunce, vody ať říční, či mořské, turistických túr, cestování, prostě odpočinku, naše šachové prázdniny mimo toho, že nebyly hrány šachové soutěže, byly plné šachových turnajů v rapid šachu, bleskovém šachu a klasickém šachu. Výsledky hráčů našeho šachového oddílu TJ Sokol Lázně Velké Losiny byly na těchto turnajích střídavě úspěšné jako to proměnlivé letní počasí. Hned v měsíci květnu 2014 se šest našich hráčů zúčastnilo mimořádně kvalitního mezinárodního šachového turnaje v rapid šachu, Memoriálu Richarda Rettiho ve slovenském Pezinoku. Silně obsazený turnaj, přes 150 hráčů z osmi zemí byl zároveň Mistrovstvím bratislavského regionu. Šachisté Velkých Losin se na tomto kvalitním turnaji neztratili a jejich umístění jsou slibná pro nadcházející sezonu. 17

18 Velmi pěkné 21. místo obsadil V. Bureš, M. Malý 26. místo, R. Kopecký 28. místo. Klézl F. pak 50. místo, Lejsal S. 51. místo a P. Viktorin 62. místo. Třídenní pouť na Slovensko potvrdila, že i na mezinárodních turnajích v zahraničí se mohou naši šachisté rovnat šachistům jiných zemí. Další neméně významný turnaj, tentokráte v klasickém šachu, se konal na Palackého univerzitě Olomouc,,,Turnaj přátelství 2014, devítikolový turnaj byl po tři dny velkým lákadlem moravských a českých šachistů. Pronikavého úspěchu dosáhl náš hráč FM Vít Valenta, který se ze 66 hráčů stal absolutním vítězem turnaje. Na tento úspěch jednotlivce navazuje další, tentokráte čtyřčlenné družstvo TJ Sokol, ve složení GM Žilka, FM Valenta, Baláček a Vaculík, na turnaji družstev ve Vinarech u Přerova. Nádherné čtvrté místo ze 44 družstev, z toho také družstva 1. a 2. ligy, bylo husarským kouskem a mezi šachovými odborníky vysoce hodnoceno. Další velmi uznávaný turnaj v rapid šachu se v červenci uskutečnil pod nádherným hradem Bouzov. I zde dva naši vyslanci v konkurenci 100 hráčů z celé ČR obstáli. Především R. Klaban překvapil a vyhoupl se na neskutečné 18. místo, ačkoliv byl nasazen jako čtyřicátý. V. Valenta potvrdil svou dlouhodobou formu a obsadil 16. místo. Byla to jeho poslední příprava před odletem na Šachovou olympiádu do Norska. Zatímco Víťa se připravoval na tuto mimořádnou událost, Roman se zúčastnil šachového turnaje v klasickém šachu,,o putovní pohár v lázních Jeseník. Zde už jeho výkonnost a konečné umístění, 76. místo z 94 účastníků, nebylo nijak oslnivé. FM Vít Valenta na Šachové olympiádě v Norsku reprezentoval mezinárodní tým tělesně postižených (IPCA), ale také naši TJ Sokol. Tento mezinárodní tým hrál s nejlepšími světovými družstvy, celkem 177 států vč. družstva IPCA. Jak jistě víte, olympijským vítězem se stalo družstvo Číny. Naše reprezentační družstvo ČR (GM Navara, GM Láznička, GM Hráček a GM Babula) obsadilo 26. místo. Lze říci, že nesplnilo očekávání, ačkoliv porazilo Rusko. Mužstvo tělesně postižených IPCA pak 78. místo. Náš hráč FM V. Valenta byl nominován k osmi zápasům, z toho 3 vyhrál, 1 remizoval a 4 prohrál. 12. září jede 6 našich hráčů do Moravského Berouna na turnaj O pohár starosty. Věříme, že i tam uspějeme a pěkné umístění dodá našim hráčům sebedůvěru před nadcházejícími boji podzimní části šachové sezony 2014/2015 v soutěžích 2. ligy, přeboru Olomouckého kraje, okresního přeboru Šumperk. Takže za měsíc začínáme a my Vás budeme, doufáme, že radostně, informovat o tom, jak si vedeme. Dopředu však víme, že královská hra k Losinám patří jako Losinské Prameny. Klézl František, předseda šachového oddílu TJ Sokol Lázně Velké Losiny 18

19 Historie sportovního života ve Velkých Losinách V současnosti má TJ Sokol Lázně Velké Losiny více než 200 členů, kteří sportují v 6-ti oddílech, a to kopaná, stolní tenis, šachy, aerobik ženy, soft tenis a bojová umění. Dále je velmi aktivní oddíl starých pánů, kteří se kromě účasti na pravidelném pátečním tréninku, velkou měrou podílejí na zajištění organizačních i technických záležitostí TJ. TJ vlastní fotbalový stadion s dobře vybaveným zázemím a tréninkovým travnatým hřištěm, který je postupně dále vylepšován. Jak se sport ve Velkých Losinách začínal rozvíjet a jaká byla jeho historie až do dnešních dnů, se budeme postupně dozvídat v následujících několika číslech Pramenů, a to ze série článků o historii sportu ve Velkých Losinách, kterou sepisuje pan Oldřich Žák. 1. část Na úvod bych chtěl napsat, že pokud si někdo řekne, že jsem při jmenování těch, kteří se nějakým způsobem podíleli na rozvoji sportovního života Velkých Losin na hodně lidí zapomněl, tak se jim předem omlouvám. Prostě jsem si na všechny nevzpomněl. Budu rád, pokud některý z pamětníků přispěje svými vzpomínkami do některého dalšího pokračování a třeba i najde nějaké staré fotografie. Po skončení 2. světové války se postupně začal měnit život obyvatel nejen v celé republice, ale i v naší obci. Jedni lidé přicházeli, druzí odcházeli jinam, postupně se noví obyvatelé začali usazovat, zajišťovat si zaměstnání, svoji obživu a seznamovat se se svými sousedy. Začátky byly dost obtížné. Zajištění živobytí a základních potřeb pro rodinu mělo přednost především a odvíjel se od toho život všech rodin. Postupem času, když se situace stabilizovala, začal se život rozvíjet i v dalších oblastech. Jednou z těchto oblastí byl i sport, tedy oblast, kde se nakonec lidé sbližují nejvíc. Začalo to velmi nenápadně a jako obvykle tam, kde se lidé scházejí, tedy v hospodě. Majitel tehdejší restaurace Staré lázně v místech, kde je dnes nové náměstí, byl pan Viceník, který ve své kuželně uspořádal turnaj v kuželkách. Účast byla opravdu velká. O něco později zorganizoval podobnou akci pan Kašík. Protože vlastnil pingpongový stůl, uspořádal turnaj ve stolním tenise, který měl také úspěch. K většímu rozvoji sportovní činnosti však ve Velkých Losinách chybělo velké sportovní hřiště. U školy bylo malé hřiště, ale to bylo opravdu malé a vyhovovalo pouze dětem. Za pomoci Obce byl zajištěn pozemek v místě dnešní benzinové pumpy 19

20 a na něm bylo vybudováno hřiště. Tam byl později založen i první fotbalový oddíl. Podmínky byly zpočátku opravdu primitivní, nebyly žádné šatny, takže domácí hráči se převlékali v domě u Mikulů a hosté ve vyřazeném vagonu, který byl přistaven u hřiště. Po zápase se všichni společně vykoupali v potoce Losinka. Musím vzpomenout ty zakládající hráče, kteří se zasloužili o rozvoj sportu v naší obci. Byl to především Jan Hejtmánek, tehdejší ikona losinské kopané a výborný brankář, dále Vojtěch Sekanina, Zdeněk Líbánek, Ota Dvořák, bratři Kafkové, Meluzín, Straka, Mikula, další jména si už nevzpomínám. A není divu, už je to bezmála 70 let. Trenérem Losinských fotbalistů byl Jan Novák, funkcionářem Emil Kapusta st. a hospodářem, který dokonce pral a žehlil dresy, byl Alfréd Kopp. Ještě jednou musím vzpomenout p. Kašíka. Ten byl majitelem autodopravy a losinské fotbalisty vozil svým nákladním autem na zápasy, které se hrály mimo Velké Losiny. A to údajně zadarmo. Přitom někteří soupeři losinských fotbalistů byli dost daleko. Například se hrálo v Újezdu u Uničova, Medkově, Mladějovicích, Úsově, apod. Nejbližší soupeř byl Vízenberg, později Loučná nad Desnou. 2. část První pokusy o založení fotbalového oddílu dlouho nevydržely. Nebyl dostatek hráčů, hřiště bylo nedostatečně udržované a nakonec bylo zrušeno. Na sousedním pozemku byla pila, a ta začala hrací plochu zavážet kládami a postupně se stala majitelem i plochy, na které bylo fotbalové hřiště. Sportovní činnost se začala znovu přesouvat do blízkosti školy. Tam již bylo hřiště o rozměrech asi 60 x 30 metrů, které muselo vyhovovat i těm nejnáročnějším. Pamětníci vědí, že vedle hřiště stála tělocvična, u které bylo další sportoviště asi 15 x 20 metrů se šatnou a WC. Tam se topilo v kamnech uhlím. Z jižní strany hřiště byl rybník, kde se v zimě bruslilo a hrál se hokej. První opravdový sportovní úspěch zaznamenali žáci 7. třídy základní školy. Stali se přeborníky okresu Šumperk ve vybíjené a ve finále Olomouckého kraje se umístili na 2. místě. Bylo to v roce 1949 a byla to pro Velké Losiny veliká sláva. Plaketa byla vystavena ve školní vitríně velmi dlouho. Koncem čtyřicátých let se do Velkých Losin přistěhovala rodina Krejčích, kteří měli dva dospělé syny, Staňu a Josefa. K nim přibyl ještě jejich kamarád Arnošt a společně začali zakládat oddíl pozemního hokeje. Školní hřiště rozměry vyhovovalo, hrací plocha se upravila ručně motykami a hráběmi a začali hrát. Za půl roku se přihlásili do soutěže, kde byli soupeři z Litovle, Nákla, Slavotína a Bludova. 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov P O Z V Á N K A Svaz: Asociace ROB České republiky Název akce: 2.soustředění členů reprezentačního družstva ČR v ROB Zimní tréninkové soustředění Zimní tréninkové soustředění, kondiční Termín konání: 18.1.2003

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

OZNÁMENÍ. o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ. o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Informator Květen 2014 zdarma OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Nýdek v souladu s 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více