ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1 INZERCE / INFORMACE. Zápis dětí do mateřské školy. Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře. Informace pohodlně a včas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1 INZERCE / INFORMACE. Zápis dětí do mateřské školy. Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře. Informace pohodlně a včas"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Zápis dětí do mateřské školy Proběhne 5. února od 8 do 13 hod. a 6. února od 14 do 17 hod. Více informací najdete na případné dotazy zasílejte na Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře Vážení sousedé, spoluobčané! Pro záměr otevřít v Žebětíně ordinaci dětské lékařky/lékaře hledáme toho nejlepšího. Pokud je kvalifikovaný zájemce o tuto nelehkou ale krásnou profesi mezi námi prosím nech dá skromnost na okamžik stranou a přihlásí se. Uvítáme i vaše doporučení pokud jste přesvědčeni, že právě vaše dětská lékařka/lékař je tím pravým pro Žebětín. Podněty hlaste na úřad městské části nebo posílejte na adresu Děkujeme člen zastupitelstva ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 17/2007 LEDEN/ÚNOR ČÍSLO 1 Informace pohodlně a včas Pokud nemáte příležitost shánět si informace o dění v Žebětíně a občasník se vám vždy někam schová tak, že za dva dny nevíte, co v něm bylo, můžete využít nabídku úřadu MČ Žebětín. Těm, kdo projeví o tuto službu zájem, a pošlou prostřednictvím formuláře na svou ovou adresu, jsou několik dní před konáním akcí zasílány propozice na . Jste-li připojení, využívejte tuto službu! Tříkrálová sbírka Jménem Tří králů děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v letošním roce v Žebětíně do naší sbírky: vybralo se celkem ,50 Kč, tj. o Kč více než loni! **Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk:tiskdruck Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1200 ks * použité fotografie: archiv, Ing. Kurt Barták, Václav Kříž, Ivana Nanjo Kolaříková * obrázky: Jaroslav Fert * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Co nás zajímá: Máme tu BANKO-MAT nebo snad ŠACH? Vánoční strom na žebětínském náměstí se ještě nerozzářil, ale dárek pod něj občané už dostali zbrusu nový bankomat. Ejhle, říkala jsem si, kterápak banka přijala do své náruče i Žebětín? To jsem ještě netušila, že tento dárek Žebětínští přijmou tak rozporuplně. Vydejme se proto o rok zpět, a můžeme zmapovat celý nákup a balení letošního daru-nedaru a osvětlit některá fakta, která měla vliv na jeho realizaci. Na kroky, které podnikla ve věci umístění bankomatu městská část, jsme se ptali starosty, ing. Víta Berana: Pane starosto, můžete nám říct, jak vznikla myšlenka na umístění bankomatu na náměstí? Koncem roku 2005 požádala paní Živná (majitelka prodejny potravin na náměstí) místní zastupitelstvo o odkup části obecního pozemku na náměstí za účelem rozšíření prodejny. Zastupitelstvo velmi pečlivě zvažovalo, jak se k této žádosti postavit. Nakonec souhlas přece jen dalo, ovšem za podmínky, že investor stavby zajistí novou službu pro občany bankomat. To je hezká myšlenka. Už jste se v minulosti zabývali požadavkem na umístění bankomatu v obci u některého peněžního ústavu? Nápad tu byl, ale konkrétní kroky jsme nepodnikli. Měli jsme na paměti poněkud negativní zkušenosti některých jiných městských částí, jejichž žádostem o umístění bankomatu peněžní ústavy nevyhověly. Navíc jsme si uvědomovali, že městská část nemůže nabídnout umístění zařízení peněžního Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1,4 Co nás zajímá: Máme tu banko-mat nebo snad šach? 3 Slovo starosty 3 Poděkování 3 Šestnáct let mezi jubilanty 5 JOB klub aneb jak se naučit najít si zaměstnání 6 Nabitý prosinec 6 Vánoce pro zvířátka 7 Na slovíčko s... 8 Koncert vokální skupiny ÎIVOTNÍ STYL 8 Pozvánka na ostatkovou zábavu 8 Program Klubu maminek Krteček 8 Pozvánka na dětský karneval 9 Centrum volného času: Pořád se něco děje 10 Z jednání zastupitelstva 11 Rozpočet Městské části Brno-Žebětín na rok Fejeton: Plesám, plesáš, plesáme 13 Okénko do minulosti 13 Výsledky výtvarné soutěže CVoČku 14 Hromnice 15 Masopust 16 Zápis dětí do mateřské školy 16 Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře 16 Informace pohodlně a včas 16 Tříkrálová sbírka [ S kým byste si rádi přečetli rozhovor Na slovíčko s? Na vaše tipy a nápady se těšíme na adrese: nebo v obálce s označením OBČASNÍK ve schránce úřadu. [ Poděkování Po šestnácti letech se pan Karel Otoupalík, dlouholetý člen sociální komise, výboru, také jeho předseda i bývalý člen zastupitelstva, vzdal funkce člena sociálního výboru. Celá léta zodpovědně připravoval podklady pro předávání Šestnáct let mezi jubilanty Od roku 1990 jsem jako předseda i jako člen sociální komise navštěvoval spoluobčany, kteří oslavovali významné životní jubileum. Předávání balíčků a gratulací jménem obce jsme si už na začátku rozdělili muže navštěvovala dvojice členů komise, ženy naopak členky komise. Během šestnácti let mne k jubilantům provázeli pánové Ludvík Pospíšil, Josef Audy Vážení spoluobčané! Příjemná doba svátků a pohody skončila a před námi začíná opět realita všedních dnů naplněná prací. Nenechme se zmást rozmary počasí, máme opravdu leden 2007, i když poněkud teplejší než jsme zvyklí. Nejvíce tato zima vyhovuje stavebním firmám, které mohou pokračovat na svých stavbách. I naše městská část plánuje v tomto roce řadu stavebních akcí. Běží příprava projektů na stavební povolení II. etapy rekonstrukce mateřské školy, jejíž realizace by se měla uskutečnit o prázdninách tohoto roku, pokud obdržíme finanční prostředky od města. Dále je potřeba dokončit povrchy točny autobusu v lokalitě Za kostelem. Pokud bude zástavba z 90 % hotová, povolí nám Brněnské komunikace vrchní vrstvy dodělat. V návaznosti na tuto stavbu budou probíhat i jednání s Dopravním podnikem města Brna o zajíždění linky autobusu do lokality. Odbor technických sítí opravuje projekt pro evropskou unii na dobudování oddílné kanalizace a kmenových stok města, což se týká i Žebětína. Společně s odborem školství připravujeme projekt pro technicko-ekonomické zadání na budovu nové základní školy na ulici Otevřená a s odborem dopravy znovu otevřeme technicko-ekonomické zadání na východní obchvat Žebětína. Náš stavební výbor začíná připravovat projekt na lokalitu mezi obytným souborem Za Kněžským hájkem a hřbitovem, kde by měl vyrůst park, výběh pro psi a v horní části hřiště pro děti. Jak sami vidíte, práce je hodně a já pevně doufám, že se většinu plánovaných projektů podaří dotáhnout opět do zdárného konce. Přeji Vám v novém roce hodně zdraví, pohody a osobních úspěchů v práci i ve vašich domovech a rodinách. váš starosta Vít Beran balíčků jubilantům a osobní gratulace spoluobčanům. Vždy pracoval spolehlivě a navíc délka jeho funkce je v naší obci neobvyklá. Rád bych mu za to jménem svým i ostatních spolupracovníků poděkoval. Vít Beran, starosta a Jan Kozel. Ve dvojici žen se vystřídaly paní Miluše Bartoňková, Růžena Vedrová, Zdeňka Rolínková, Marie Slámová a Anežka Otoupalíková. A protože jsem se s koncem roku 2006 rozhodl s touto funkcí skončit, rád bych zde poděkoval všem svým spolupracovníkům za jejich práci i čas strávený mezi spoluobčany. Karel Otoupalík 2 STRANA STRANA 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] Máme tu BANKO-MAT nebo snad ŠACH? Dokončení ze str. 1 ústavu ve vlastní budově (město není vlastníkem Katolického domu), ale pouze v pronajatých prostorách, které by musely projít nezbytnými stavebními úpravami. Věřili jste tomu, že paní Živná svůj závazek splní? Nepochyboval jsem o tom. Ano, bankomat je tu. Jaká byla jeho cesta do Žebětína? To jsme zjiš ovali u majitelky prodejny a investorky stavby, Magdy Živné. Paní Živná, slíbila jste pořídit do rozšířených prostor prodejny bankomat. Pamatujete si, kdy jste oslovila banku, aby do Žebětína zařízení umístila? Bylo to někdy na přelomu let 2005/2006. Proč jste zvolila právě tuto banku? Neuvažovala jsem o tom, že bych měla oslovovat více bank nebo dělat jakési výběrové řízení. Prostě jsem vše vyřizovala s bankou, s níž mám dobré zkušenosti. Jsem jejím klientem již patnáct let; celá léta mi půjčuje na všechny investice a já naopak vzorně všechny půjčky splácím. Zajímala se banka o to, kolik má Žebětín obyvatel? Dělala si vlastní průzkum ekonomické výhodnosti bankomatu v této lokalitě? Se mnou nic takového banka nekonzultovala. Vypadá to, že jste opravdu jejím velmi dobrým klientem. Asi ano, banka se mnou tak skutečně jedná. Představovalo pro Vás umístění bankomatu v prodejně splnění nějakých specifických podmínek banky? S bankou jsme se museli dohodnout na umístění bankomatu a jeho zabezpečení. Kromě toho jsme v rámci stavby (přístavby prodejny) uhradili náklady na vybudování stanoviště bankomatu včetně některých specifických požadavků banky např. pořízení a osazení trezorových dveří. Vše jsme nakonec zvládli. Ano, investor zabodoval. Umožnil občanům využívat novou službu, by se nezavděčil všem. A to vše se zdařilo ještě před začátkem adventu bankomat byl zprovozněn jako předvánoční dárek. Jen mezi lidmi se povídá něco o tom, že tu měl být bankomat jiné banky; to lze celkem pochopit vzhledem k tomu, že pro vedení nejběžnějšího typu účtu, sporožirového, využívá většina českých domácností služeb České spořitelny. Jenomže fakt, že bankomat dosud v Žebětíně nebyl, má zřejmé své důvody právě na straně bankovních domů. Nedalo nám to a oslovili jsme čtyři z nich Komerční banku, Českou spořitelnu, ČSOB a Živnostenskou banku. Zajímalo nás, zda tyto banky mají nějaká pravidla, kterými se řídí při rozmis ování bankomatů v obcích a městských částech. Zda patří ke kritériím, podle nichž se řídí rozhodování, třeba počet obyvatel obce, její velikost, složení obyvatelstva apod. Přes veškerou snahu se nám podařilo získat vyjádření jen dvou ze zmíněných bank. Jak nám řekl asistent ředitele místní pobočky České spořitelny, Michal Mrkvica, spořitelna eviduje několik žádostí obcí o umístění bankomatu a sama si vhodné lokality monitoruje. Pro spořitelnu je rozhodujícím kritériem počet měsíčních výběrů, který by se měl pohybovat mezi 3000 až 4000 obratů. Investiční komise ústavu pak posoudí, zda je z ekonomického hlediska vhodné do vytipované lokality zařízení nainstalovat. Zabezpečení bankomatu a případné další investice do zabezpečení posuzují bezpečnostní experti. Někdy je nutné, aby se na investičních nákladech podílela i obec. A jestli spořitelna uvažovala někdy o umístění bankomatu v Žebětíně? Ne, to zatím ne. Kolik to má Žebětín obyvatel? Kolem 2500? To by snad vybíraly jen některé maminky na mateřské dovolené, požadovaný počet obratů by určitě nebyl splněn Živnostenská banka podle nejmenovaného pracovníka místní pobočky konkrétní kritéria na rozmis ování bankomatů nemá. Řídí se jen svými ekonomickými průzkumy, požadavky obcí neeviduje. O umístění bankomatu rozhoduje centrála v Praze. V současné době Živnostenská banka v žádném případě neuvažuje o rozšiřování sítě svých bankomatů. Ani do Žebětína. Vyjádření dalších bank se mi do uzávěrky získat nepodařilo, ale velmi pravděpodobně by bylo dost podobné uvedeným. Sí bankomatů tedy zřejmě považují banky za dostatečně hustou a investice spojená s umístěním bankomatu je dost vysoká. A tak nezbývá než popřát spokojeným občanům snadné výběry u nás, ostatním aspoň vědomí, že v nouzi lepší bankomat na náměstí v Žebětíně, než-li žádný. Nebo se snad mýlím? Ivana Faktorová JOB Klub aneb jak se naučit najít si zaměstnání Nadpis Vám může znít trochu krkolomně, ale kdo už zakusil stav bez práce, dá mi zapravdu, že to bylo nezapomenutelné období bohužel v tom horším slova smyslu. Ano, chcete práci jen ji najít. Tedy přesněji: zorientovat se ve spoustě nabídek, úspěšně obstát u přijímacího pohovoru (být přijat) a podepsat oboustranně výhodnou pracovní smlouvu. A protože si nové místo nehledáme každý měsíc, možná si nakonec řeknete najít si dobré místo není vůbec jednoduché. Asi to nedokážu. Dokážete! Tedy pokud budete alespoň trochu chtít, ostatní se dá naučit. A právě JOB Klub pro Vás může být pomocnou rukou při hledání zaměstnání. JOB klub je kurz právě pro Vás v šesti lekcích po pěti hodinách se naučíte prakticky vše, co pro nalezení zaměstnání můžete potřebovat: pod odborným vedením si sestavíte správný životopis, naučíte se napsat průvodní dopis a vyhledávat pracovní nabídky na internetu. Dostane se Vám i pracovněprávního minima od právničky ukáže vám některé speciality pracovních smluv a zodpoví vaše dotazy, poradí. V JOB klubu se připravíte na pracovní pohovor. A získané informace si na závěr odnesete v přehledném manuálu společně s certifikátem. Zbývá to nejdůležitější: během tří týdnů bude v Žebětíně zahájen první cyklus JOB klubu. Podrobnosti se dozvíte včas z nástěnek a na Pozor, počet míst je omezený. JOB klub pro Vás pořádá agentura AGAPO a vaše účast bude zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další informace: Adéla Kosourová a kolegové, tel.: člen zastupitelstva 4 STRANA STRANA 5

4 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ NA SLOVÍČKO S... ] Nabitý prosinec Jak se tak dívám zpětně do diáře na prosinec, nevěřím svým očím. Ale budu muset, nebo většiny akcí jsem se zúčastnil. Prosinec začal posezením u čaje a besedou o Japonsku. Následovalo zdobení vánočního stromu a instalování nového vánočního osvětlení, návštěva výstavy hraček, tři mikulášské besídky, beseda s Věrkou Černou a s autogramiádou, Začátkem prosince procházely večerními ulicemi bíle odděné postavy - matičky - a rozdávaly pamlsky. Vánoce pro zvířátka Krásné a prosluněné odpoledne prožili skauti, když se vydali s ba- ůžky do lesa, aby zvířátkům v lese připravili Vánoce. Vyhlédli jsme si stromeček, na který jsme pověsili dobrůtky pro zvířátka. A protože jich bylo opravdu hodně, zbytek jsme položili pod stromek. Při zapálených svíčičkách jsme zvířátkům zazpívali i koledy. Nikdo ze zvířátek sice nezatleskal, ale srna, kterou jsme viděli, to určitě utíkala říct svým kamarádům. Na zpáteční cestu jsme načerpali sílu z nedalekého obrovského buku, který jsme společně objali - měli jsme co dělat, protože měl po obvodu 4 metry a 18 centimetrů. (A te děti úkol pro vás: jak byl široký strom?) I když bylo pod nulou, po sněhu ani památky. Vzpomínali jsme, jak jsme se v minulých letech koulovali loutkové divadlo, výroba vánočních ozdob a dvě vánoční besídky. Dvakrát se uskutečnily vánoce pro zvířátka, následoval skautský výlet a promítání videozáznamů z kulturních akcí v roce Rok 2006 jsme ukončili a přivítali nový rok 2007 na Křivánkově náměstí mohutným ohňostrojem. A pak že se v Žebětíně nic neděje! Václav Kříž, místostarosta V prosinci byla dokončena lávka z ulice Pod Borovníkem do lokality Za kostelem. a kopečky sjížděli na saních. Co myslíte? Až budete číst tyto řádky, zbude tam ještě nějaká dobrotka? Já myslím, že ne. A tak zvířátka dobrou chu a za rok zase nashledanou! Václav Kříž...Ing. Vítem Beranem, starostou Žebětína... K rozhovoru jsme se sešli v kanceláři úřadu hned po svátcích, aby tu byl trochu klid, a slíbili jsme si, že se pokud možno vyhneme starostem pana starosty, a budeme se věnovat spíše jeho radostem. I když jsme oba pochybovali, že se nám to zcela podaří Máte nejen krásné české jméno, ale i příjmení. Jste beran i podle data narození nebo třeba povahou? Ne. Narodil jsem se ve znamení blíženců, a snad proto řeším eventuální problémy raději snahou o sblížení názorů než beranidlem. U jména ale ještě zůstaneme. Figuruje v seznamu obyvatel Žebětína už dlouho Žili tu už moji dědové, můj otec a narodil jsem se tu i já a moje děti, dnes patnáctiletý syn a jedenáctiletá dcera. Mým předchůdcem ve funkci starosty byl právě můj otec ( ). Máte titul inženýra. Kde jste ho získal? Navštěvoval jsem nejdříve Střední zemědělskou školu v Brně-Bohunicích a potom zahradnickou fakultu brněnské Vysoké školy zemědělské (dnešní Mendelova zemědělská a lesnická univerzita), která měla sídlo v Lednici. Po jejím absolvování jsem pracoval v JZD Brno-Tuřany v zahradnickém středisku v Heršpicích, a také v Ivanovicích jako zahradník a později technik. Nestýská se vám po takovém zajímavém a zdravém povolání? Stal se z něj můj asi největší koníček. Rád zahradničím, zajímá mě pěstování okrasných dřevin, sleduji novinky v oboru. V televizi u mne vyhraje přírodopisný pořad nad seriálem. Co patří mezi ty zbývající menší koníčky? Moc času na ně sice nezbývá, ale o víkendu si rád vyjedu na kole, v zimě na běžkách. Rád také shlédnu dobré divadelní představení, sleduji kulturní akce v obci Jak jste trávil Štědrý den? K rituálu tohoto svátečního dne patří i dopolední návštěva lesa, je-li sníh, tak na běžkách. Letos to byla procházka s dcerou ke krmelci s nějakými dobrotami zvířátkům. Předpokládám, že večer byl kapr. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Nejsem velký jedlík a nevybírám si. Ale řekněme svíčková. Co rád pijete? Po jídle pivo, i když velmi často nealkoholické. Bez auta bych totiž v běžném pracovním dnu všechno nestihl. Při nějakém večerním posezení s přáteli dám přednost dobrému vínu. Rád si při něm i zazpívám V prvním čísle občasníku jistě popřejete spoluobčanům do roku Co ale přejete sám sobě? To samé, hlavně samozřejmě zdraví. Doufám, že léčebný pobyt v lázních, který mě te čeká, opět trochu domluví mé nemocné páteři. A aby se Žebětínu dařilo, vyhýbala se nám závažná kriminalita, alespoň jako dosud a už jsme u starostování! Co ale patří k radostem starosty? Každá plánovaná akce, na kterou se seženou finance, a dotáhne se ke zdárnému konci. Dobře fungující společenské organizace v obci, postupné zapojování nových obyvatel Žebětína do jeho dění Zbývá už jen poděkovat vám za příjemný rozhovor, popřát vám jménem redakční rady občasníku a jeho prostřednictvím i jménem vašich spoluobyvatel rovněž pevné zdraví. A také hodně (třeba i malých) radostí a co nejméně starostí, především těch velkých! F. Zacharník 6 STRANA STRANA 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEâNOST ] Koncert vokální skupiny Srdečně Vás zveme na koncert černošských spirituálů v podání vokální skupiny DNA, který se koná v neděli 28. ledna v hodin, v kostele Sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín. Vstupné dobrovolné. Sbor dobrovolných hasičů v Žebětíně Pořádá tradiční zábavu Ostatky s tombolou v sobotu v sále Katolického domu zahraje kapela Gejzír, začátek ve hodin Bližší informace na plakátech. Program Klubu maminek Krteček Cvičíme, zpíváme, hrajeme si. Výroba sádrových masek Jarní prázdniny Maškarní ples. Masky nám předvedou nejen děti, ale také maminky. Malování vyrobených sádrových masek Přednáška na téma Láska a kázeň ve výchově dětí. Lektorka p. Škrdlíková ochotně zodpoví všechny naše dotazy. Pro děti zajištěno hlídání a připraven program v tělocvičně. ÎIVOTNÍ STYL Pořád se něco děje 9. února v pátek v hod. vyrazíme honit po lesích Sněžného muže při dobrodružné hře pro malé i velké (hlavně ty, co by se na začátku prázdnin nudili nebo překáželi rodičům při balení), která nese název Jak je ti, Yetti? Doufejme, že počasí bude dost chladné, aby mu u nás nebylo moc horko. 11. února v neděli v hod. další nezvyklá prázdninová nabídka přijede za námi divadlo! A nebude to obyčejné divadlo. Čtyři známé pohádky uvidíme v podání sluchově postižených studentů Divadelní fakulty JAMU. Představení v sále Katolického domu bude provázet malá výstavka obrazů neslyšících dětí. Takže chcete-li nahlédnout do trochu jiného světa, přij te se podívat, i když děti nemáte. Pohádky budou srozumitelné všem, nemusíte se bát. 17. února v sobotu v hod. začne v prostorách školy tvořivá dílna. Voskovou batikou si každý může vytvořit vlastní jedinečné tričko, tašku, polštářek, prostírání cokoliv si donesete. Odborné vedení a barvičky, vosky a štětce jsou zajištěny. 22. února v hod. ve velké zasedačce Katolického domu pokračuje cyklus cestovatelských besed. Tentokrát se můžete těšit na úchvatné obrázky Velkého Atlasu a povídání o Maroku při šálku sladkého mátového čaje. Koncem zimy či počátkem března (podle povětrnostních podmínek) chystáme lidovými tradicemi motivované zahánění zimy, a stejně tak na počasí závislé otevírání studánek. Pro mládež se hned na začátku března bude konat na počest bitvy o Helmův žleb lesní hra. Koncem března bychom rádi nabídli víkendovku plnou her, pohody, sportu, sebepoznávání a pomoci okolí (trochu práce ještě nikomu neuškodilo). Cestovatelská beseda na březen už je také domluvena, v jednání je další intenzivní pohybový kurz snad zase tanec s lektorkou Martou. Uvažujeme o předvelikonoční dílničce, při níž by si užily nejen děti, ale i dospělí nemáte chu povyměňovat si pár vyzkoušených receptů na cukroví, pochlubit se svými kraslicemi? Víte-li o někom, kdo rád peče, kdo umí půvabně malovat či kdo sebou dokáže mrsknout při splétání mrskačky, dejte nám vědět! Poslední věc, kterou vám tentokrát dáváme ke zvážení, je naše nabídka příměstských táborů pro děti, které o letních prázdninách budou doma, a neměl by se o ně kdo starat. V plánu jsou tři, podrobné informace o jejich náplni, čase konání a ceně budou k dispozici prostřednictvím občasníku, vývěsek, internetové služby i školních deníčků. Za centrum volného času Žebětín, o. s. Ivana Nanjo Kolaříková 8 STRANA STRANA 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 1. zasedání, konaném dne 22. listopadu 2006 Vzalo na vědomí Operační plán zimní údržby pro zimní období 2006/2007. Návrh rozpočtu na rok Schválilo Smlouvu o dodávce elektřiny. Návrhy darovacích smluv na pokrytí nákladů na silvestrovský ohňostroj 2006/2007. Návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu včetně opravy. Zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 228 a p. č. 328/1, k. ú. Žebětín. Dodatek č.1 ke Smlouvě o správě výpočetní techniky. Dodatek č.1 ke Smlouvě o vykonávání činnosti osoby odborně způsobilé v Měst. části Brno-Žebětín (požární preventista). Peněžité dary paní Aleně Procházkové (ředitelka MŠ Žabka) a panu Ing. Jaromíru Novákovi (technický dozor rekonstrukce MŠ Žabka) dle návrhu. Rozpočtové opatření č. 8/2006 Složení jednotlivých výborů dle návrhu. Kupní smlouvu pro SDH v Brně-Žebětíně. Žádost o příspěvek na činnost Klubu maminek KRTEČEK (mimo pořad). Odložilo Žádost o finanční příspěvek na postavení pomníku prezidentu Benešovi. Koncept jezdeckých tras a stezek v Jihomoravském kraji. 2. zasedání, konaném dne 20. prosince 2006 Rozpočet Městské části Brno-Žebětín na rok 2007 Příjmy plánované v tis. Kč Daňové 662 z toho: Poplatek ze psů 103 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 Poplatek ze vstupného 300 Poplatek z ubytovací kapacity 6 Poplatek za výherní hrací přístroj 60 Odvod z výtěžku provozovaných loterií 50 Správní poplatky 123 Nedaňové 360 z toho: příjmy z pronájmu pozemků, majetku, ost. nemovitostí 240 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 100 příjmy z úroků 20 Dotace (neinvestiční státní, města) Financování (převody z vlastních fondů) 700 Příjmy celkem Stáhlo z programu Návrh na doporučení schválení zřízení věcného břemene. Vzalo na vědomí Návrh programového prohlášení ZMČ na volební období Schválilo Zájemce Atelier dap, s. r. o., Brno, na zpracování PD pro akci Rekonstrukce MŠ Žabka II. etapa v Brně-Žebětíně včetně smlouvy o dílo. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Žabka, Drdy 25, Brno. Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín za III. čtvrtletí roku Rozpočtové opatření č. 9/2006 s uvedenými změnami. Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2007 včetně rozpočtu sociálního fondu a výše ošatného v předloženém znění. Následující termíny jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín v roce 2007: 17. ledna, 28. února, 21. března, 18. dubna, 16. května, 20. června, 22. srpna, 19. září, 17. října, 21. listopadu a 19. prosince, vždy v hodin. Termínový plán jednání výborů při ZMČ Brno-Žebětín v roce 2007 dle návrhu. Odměny panu Ing. Bartákovi a panu Červinkovi dle upraveného návrhu. Finanční příspěvek Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi výše částky se upřesní po projednání podrobností (odloženo). Smlouvu o dílo na dodávku prací a služeb Top Auditing (mimo pořad). Neschválilo Navrhovanou jezdeckou trasu a požaduje nový návrh, který by se projednával přímo na místě za účasti zástupců Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odloženo). Doporučilo Prominout SK Žebětín půjčku ve výši Kč. Výdaje plánované v tis. Kč Silnice (vč. investice 247 tis. dodělávka točny Za kostelem) 597 Mateřská škola (vč. investice 500 tis. rekonstrukce II. etapa) Základní škola 747 Občasník 150 Kultura (včetně vítání občánků a jubilantů) 167 Opravy a údržba dětských hřiš 143 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 174 (SK Žebětín, Klub důchodců, 18. středisko Junáka, Myslivecké sdružení, CVČ Cvoček, Klub maminek Krteček, ŽEPEC, KJM pobočka Žebětín) Opravy a údržba plynovodu 39 Pronájem kontejnerů 36 Neinvestiční dotace hřiště Za kněžským hájkem 30 Likvidace nelegálních skládek 62 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 396 Sociální dávky 110 Požární ochrana 234 Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Výdaje celkem Podrobný rozpočet je k nahlédnutí na zdejším úřadě nebo webových stránkách 10 STRANA STRANA 11

7 [ FEJETON ] [ Z HISTORIE ŽEBĚTÍNA ] Plesám, plesáš, plesáme Moji slabost pro hrátky s rodným jazykem už asi znáte z mých více či méně úspěšných pokusů zdolat formu fejetonu. Není tomu jinak ani s názvem toho dnešního. Slovo plesat znamená něco jako radovat se, těšit se z něčeho. Veršotepci občas použijí spojení srdce zaplesá. Vidíte a já chci psát o zdánlivě jiném plesání. Sobotní večery, ale nejen ty, jsou v sálech společenských zařízení rezervovány pro plesy, bály, maškarní, dříve i šibřinky. Účastníci tanečních kurzů už mají za sebou první prodloužené a blíží se věneček. V plném proudu je zkrátka plesová sezóna. Plesáme, plesáte, plesají Musím přiznat, že jsem toho v životě moc nenaplesal. Zato na jevišti jsem se vytancoval až až. U mladokomických rolí, které jsem často hrával, je téměř pravidlem, že po každém duetu s partnerkou (tanzsubretou!) následuje ještě nachtanz, tedy taneční tečka. A věřte, nevěřte dokonce jsem asi čtyřicetkrát vyhrál soutěž v rokenrolu! Autoři muzikálu Když je v Římě neděle to tak předepsali roli, kterou jsem hrál. Choreograf měl se mnou těžkou práci, stejně jako má pohybově naopak mimořádně disponovaná partnerka Eva Veškrnová. Ale zdařilo se. Muselo jinak by děj nešel dál. Proti tanci zkrátka vůbec nic nemám, na tančení všeho druhu se ale především rád dívám. Od klasického baletu přes závodní společenský tanec až po křepčení na pravé vesnické tancovačce. A není-li zbytí, polku, valčík, možná i tango a ploužák zvládnu. Absolvoval jsem i příslušnou průpravu se spolužáky předposledního ročníku gymnázia jsem navštěvoval taneční kurzy. V paměti mi uvízly povely promenáda, pánové zadejte se či dámská volenka, a někde mám možná schované kapesníčky s monogramem, které nám na věnečku špendlily tanečnice na klopy. (Na rande Výsledky výtvarné soutěže CVOČku Rozhodli jsme se zveřejnit výsledky výtvarné soutěže, kterou vyhlásil CVOČek, na stránkách občasníku. V pátek 8. prosince obcházely Žebětínem bíle zahalené postavy, které nabízely hodným dětem drobný pamlsek či obrázek. Cestou potkaly 54 dětí (některé i dvakrát, ale to se nepočítá). Děti dostaly kromě perníčku či lízátka i úkol: Matičky nakreslit či vyfotit. Nikdo z dětí nefotil, ale kreseb se nám několik sešlo. Vybrali jsme po jedné v mladší kategorii (předškolní děti) a starší kategorii (školáci). Vítězkám gratulujeme, v nejbližších dnech od nás ovšem šly s některým z vysokoškoláků, kteří se dostali na věneček a hravě nám naše milované vrstevnice odloudili. Byli holt starší a perspektivnější, i gardedámy se na ně vlídně usmívaly.) Tanečních jsem se zúčastnil dokonce sedmkrát. Ne proto, že bych propadl nebo chodil do pokročilých. V dalších šesti kurzech jsem totiž působil coby pianista s kolegou bubeníkem. (Znáte tenhle muzikantský vtip? Jeden z dua hudebníků říká tomu druhému: Hraj chvíli sám, já si jdu poslechnout, jak nám to zní! ) Na prodloužených nás hrálo asi pět a na věnečku, kde jsem už jen zpíval, celý bigband. Takže jsem mohl skočit do sálu, vyzvat několikrát k tanci tu nejhezčí blondýnku, odloudit ji jejím vrstevníkům a získat tak partnerku na celý život. Uznejte, že už jenom z těchto důvodů musím mít k tančení kladný vztah! Atmosféra tanečních bude dnes asi trochu jiná než za našich časů, natož pak za dob neš astného šplhouna Krhounka, kterého tělocvikář posílal na parket v jednom ze študáckých filmů. Překvapil mě ovšem rozhovor se zkušeným tanečním mistrem, který si kupodivu pochvaloval neupadající zájem o taneční kurzy, jakož i chování a oblečení současných frekventantů. A další zajímavost okolní země, např. Německo, nám prý tradici tanečních závidí, protože nic takového nemají! Omlouvám se, že jsem příliš prostoru věnoval mému osobnímu vztahu k tanci, proto rychle zpět k plesům, bálům, maškarním. Je moc dobře, že se konají, že jsou hojně navštěvovány. Myslím, že jsme národ, který má tanec v krvi. (Taky jste obdivovali výkony soutěžících v pořadu Star dance?) Vždy jsme kdysi dali světu i nový tanec polku! Název totiž nemá nic společného s Polskem, nýbrž s taktem půlovým, říkalo se půlka, teprve poději polka. Tanec je projevem radosti duše tak nějak si volně pamatuji jedno rčení. Sbližuje lidi nejen fyzickým kontaktem. Dá se při něm konverzovat, domluvit rande, či dokonce vyznat lásku, pokud nejste na decibelové diskotéce Takže: plesej, plesejme, plesejte, až ti, nám, vám srdce či duše zaplesá! F. Zacharník? Okénko do minulosti Poznáte budovu, která je na snímku? Odpově i její současnou podobu najdete v příštím čísle. dostanou odměnu. Ostatní děti, které poslaly obrázek a nezapomněly se podepsat, najdou ve svých schránkách aspoň pamlsek. Autorkami vítězných obrázků jsou čtyřletá Zuzanka Kučerová a osmiletá Michaela Kaprálová. Předvánoční atmosféru nám pomohl dotvořit při Adventním zvonečku loutkový divadelní soubor občanského sdružení DEN, kterému bychom chtěli ještě jednou touto cestou poděkovat. A naopak tlumočíme poděkování zvířátek, která si pochutnala na nadílce kolem stromečku, nazdobeném v lese. 12 STRANA STRANA 13

8 [ ZVYKY A TRADICE ] [ ZVYKY A TRADICE ] Únor v kalendáři Hromnice Když se řekne Hromnice, naskočí většině z nás okamžitě pořekadlo Na Hromnice, o hodinu více a období počátku února, kdy už s chvěním v těle nadějně sledujeme, jak přece jenom světla skutečně přibývá. Je to nepatrný signál toho, že se rok opět překlopil do světlejší, tudíž pro mnohé lepší a příjemnější půlky. Jak ale souvisí Hromnice s hromem? Jazykově zcela průhledně, ale obsahově? Hromnice nebo také hromnička je původně označení svíčky, která měla spolu s modlitbou chránit proti úderu blesku, a která se pro zlepšení účinku světila v kostele na svátek Uvedení Páně do chrámu. Ten katolická církev slaví 2. února. Než Prokop Diviš vynalezl hromosvod (neboli v dobové terminologii mašinu proti povětří ), byla ochrana před bleskovými živly touto netechnickou formou jediná možná. O významu posvěcených svíček proti bleskům svědčí to, že jejich název přešel i na název onoho církevního svátku, kdy se světily, a je zavedený i v oficiálním církevním kalendáři (takže bychom jej měli psát s velkým písmenem). Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval světlem k osvícení národů. Stejně jako u většiny ostatních důležitých svátků církevního roku i u Hromnic hraje důležitou roli světlo a oheň. Má se zato, že podobně jako třeba u dušiček navazuje užití ohně v tento den na staré pohanské zvyklosti. Asi nepřekvapí, že Hromnice se nápadně časově překrývají s jedním z nejdůležitějších svátků keltského kalendáře (Oimelc). Není moc jasné, proč se slavil, ale je fakt, že oheň při něm hrál důležitou roli: před vchodem do domů se zapalovaly malé ohníčky, které měly chránit obydlí před nešvary počasí (krupobití, blesky). Jejich pozůstatky lze spatřovat i v dnešních svíčkách hromničkách. Koncem 5. století dokonce zavedl tehdejší papež průvody se svíčkami kolem kostela. A zajímavé je na tom to, že právě v tento den přetrvával lidový (pohanský) zvyk chození v průvodu s hořícími svíčkami. Možná navazuje všechno to světlo na Simeonovo označení Ježíše jako světla k osvícení národů, jak se zdůrazňuje v liturgii katolické církve na tento den. A už je to s hromničním světlem a ohněm jakkoli, jisté je jedno: všechny pranostiky k Hromnicím se nápadně shodují v tom, že je-li na Hromnice teplo, máme se na co těšit pravá zima totiž ještě přijde! (Což by letos ani moc nevadilo, co říkáte?) (mč) Chumelenice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou. Zelené Hromnice bílé Velikonoce. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Na Hromnice jasná noc bude ještě mrazů moc. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. Jihne-li na Hromnice, přilož do kamen, mrzne-li, po zimě amen. Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce. Masopust Sotva na Tři krále odzdobíme stromečky, je tu období masopustu, nebo-li jak se u nás na Moravě říká fašanku (přejali jsme ho z německého Fasching). Masopustem se rozumí bu období trvající od Tří králů (6. ledna) až po tzv. Popeleční středu, nebo označuje pouze poslední dny před Popeleční středou. Tou totiž začíná období čtyřicetidenního půstu, končící na Velikonoce, kterým si církev připomíná utrpení Ježíše Krista. A jak už to tak při postech bývá, střídmost nade vše: tomuto heslu odpovídá ostatně i původní význam slova masopust, tj. půst od masa. V češtině se však záhadným způsobem přeneslo naopak na označení doby, kdy se jí dosytosti, protože je potřeba zásobit tělo, než přijdou dny půstu a odříkání. Zvláště maso se konzumovalo hodně, protože chladné zimní období bylo a je dodnes ideální pro pořádání zabíjaček maso nepodléhá tak rychle zkáze. Masopustní doba je spjata jednoznačně s veselím v tento čas se pořádají plesy, maškarní plesy nebo-li karnevaly, které v některých zemích probíhají ve velkolepém stylu. A proč zrovna masky? Jednou z velkých výhod masky je, že skrývá tvář svého nositele. A to je vhodné zvláště v masopustu, protože v této době je dovoleno hýřit bez zábran, a člověk si přece jen s cizí tváří více dovolí! Navíc blížící se období odříkání ještě znásobuju touhu zadovádět si. Zcela zvláštní pozůstatky dřívějších lidových masopustních veselí nalezneme ještě dnes v některých moravských vesnicích. Ve dnech před Popeleční středou obchází průvody masek domy ve vesnici, zpívají a lidé je hostí pitím a jídlem. Typickými postavami průvodu bývá medvěd, kterého vede medvědář nebo žid, ras nebo-li biřic a další zvířecí masky (kobyla, velbloud) nebo nadpřirozené bytosti. Časté je to, že se ženy převlékají za muže a muži za ženy, dříve se sluhové převlékali za pány, tovaryši za mistry a naopak. Zkrátka a dobře, celé masopustní veselí je bláznivé, rozpustilé a na hlavu postavené. Jeho vrcholem bylo dříve úterý před Popeleční středou, kdy se takzvaně pochovávala basa, protože období tance, zpěvu a zábavy končilo. V 19. století se z praktických důvodů přesunul vrchol masopustního veselí na víkend před Popeleční středou, takže většina posledních zábav se odehrává v sobotu. V Žebětíně bývá pravidelně na konci masopustního období tzv. ostatková zábava: samotný název ostatky souvisí snad se starým významem slovesa ostati opustit, zanechat myšleno tím bylo opuštění zábavy a veselí. Někteří z vás možná pamatují, že pro masopustní zábavy s maskami se užívalo i označení šibřinky. Slovo je doloženo už ve staré češtině 14. století (jeho původ slova bývá spatřován v němčině): šibřinkovati ve významu čtveračit, šibřinky pošetilosti. Smyslem tedy šibřinky plně zapadají do smyslu masopustního veselí. V 19. století toto staré české a tehdy poněkud pozapomenuté slovo obnovil M. Tyrš, zakladatel Sokola, a znovuzavedl jej do užívání ve významu sokolský maškarní ples. Po obnovení činnosti Sokola v 90. letech 20. století se vrátily sokolské šibřinky zpátky a dnes jsou opět pořádány v řadě měst a obcí. Tak až se u vás doma začne linout vůně tradičních masopustních dobrot, mezi které patří hlavně koblihy a Boží milosti, zkuste otevřít skříň po babičce nebo najít či vyrobit nějakou originální masku a hurá na maškarní ples! (mč) 14 STRANA STRANA 15

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 17.2.2015 Sejmuto dne: Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 14. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 23. ledna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč, Doc.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice OBČASNÍK KŘINICE listopad 2004 Vydává OÚ Křinice VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? 5. a 6. listopadu 2004 už budeme zase volit. Jistě stojí za to, vzít do úvahy, co pro nás jako pro lidi obyčejné opravdu tyto

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun Strana 1 / 1 První adventní neděli do zoo jen za 20 korun První adventní neděli 1. prosince je již potřetí připraveno Rozsvícení vánočního stromu. Návštěvníky čeká Vánoční vesnička, svátečně laděný program

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 19. prosince 2007 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Ing. David Plešinger,

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více