ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1 INZERCE / INFORMACE. Zápis dětí do mateřské školy. Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře. Informace pohodlně a včas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1 INZERCE / INFORMACE. Zápis dětí do mateřské školy. Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře. Informace pohodlně a včas"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Zápis dětí do mateřské školy Proběhne 5. února od 8 do 13 hod. a 6. února od 14 do 17 hod. Více informací najdete na případné dotazy zasílejte na Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře Vážení sousedé, spoluobčané! Pro záměr otevřít v Žebětíně ordinaci dětské lékařky/lékaře hledáme toho nejlepšího. Pokud je kvalifikovaný zájemce o tuto nelehkou ale krásnou profesi mezi námi prosím nech dá skromnost na okamžik stranou a přihlásí se. Uvítáme i vaše doporučení pokud jste přesvědčeni, že právě vaše dětská lékařka/lékař je tím pravým pro Žebětín. Podněty hlaste na úřad městské části nebo posílejte na adresu Děkujeme člen zastupitelstva ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 17/2007 LEDEN/ÚNOR ČÍSLO 1 Informace pohodlně a včas Pokud nemáte příležitost shánět si informace o dění v Žebětíně a občasník se vám vždy někam schová tak, že za dva dny nevíte, co v něm bylo, můžete využít nabídku úřadu MČ Žebětín. Těm, kdo projeví o tuto službu zájem, a pošlou prostřednictvím formuláře na svou ovou adresu, jsou několik dní před konáním akcí zasílány propozice na . Jste-li připojení, využívejte tuto službu! Tříkrálová sbírka Jménem Tří králů děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v letošním roce v Žebětíně do naší sbírky: vybralo se celkem ,50 Kč, tj. o Kč více než loni! **Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk:tiskdruck Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1200 ks * použité fotografie: archiv, Ing. Kurt Barták, Václav Kříž, Ivana Nanjo Kolaříková * obrázky: Jaroslav Fert * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Co nás zajímá: Máme tu BANKO-MAT nebo snad ŠACH? Vánoční strom na žebětínském náměstí se ještě nerozzářil, ale dárek pod něj občané už dostali zbrusu nový bankomat. Ejhle, říkala jsem si, kterápak banka přijala do své náruče i Žebětín? To jsem ještě netušila, že tento dárek Žebětínští přijmou tak rozporuplně. Vydejme se proto o rok zpět, a můžeme zmapovat celý nákup a balení letošního daru-nedaru a osvětlit některá fakta, která měla vliv na jeho realizaci. Na kroky, které podnikla ve věci umístění bankomatu městská část, jsme se ptali starosty, ing. Víta Berana: Pane starosto, můžete nám říct, jak vznikla myšlenka na umístění bankomatu na náměstí? Koncem roku 2005 požádala paní Živná (majitelka prodejny potravin na náměstí) místní zastupitelstvo o odkup části obecního pozemku na náměstí za účelem rozšíření prodejny. Zastupitelstvo velmi pečlivě zvažovalo, jak se k této žádosti postavit. Nakonec souhlas přece jen dalo, ovšem za podmínky, že investor stavby zajistí novou službu pro občany bankomat. To je hezká myšlenka. Už jste se v minulosti zabývali požadavkem na umístění bankomatu v obci u některého peněžního ústavu? Nápad tu byl, ale konkrétní kroky jsme nepodnikli. Měli jsme na paměti poněkud negativní zkušenosti některých jiných městských částí, jejichž žádostem o umístění bankomatu peněžní ústavy nevyhověly. Navíc jsme si uvědomovali, že městská část nemůže nabídnout umístění zařízení peněžního Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1,4 Co nás zajímá: Máme tu banko-mat nebo snad šach? 3 Slovo starosty 3 Poděkování 3 Šestnáct let mezi jubilanty 5 JOB klub aneb jak se naučit najít si zaměstnání 6 Nabitý prosinec 6 Vánoce pro zvířátka 7 Na slovíčko s... 8 Koncert vokální skupiny ÎIVOTNÍ STYL 8 Pozvánka na ostatkovou zábavu 8 Program Klubu maminek Krteček 8 Pozvánka na dětský karneval 9 Centrum volného času: Pořád se něco děje 10 Z jednání zastupitelstva 11 Rozpočet Městské části Brno-Žebětín na rok Fejeton: Plesám, plesáš, plesáme 13 Okénko do minulosti 13 Výsledky výtvarné soutěže CVoČku 14 Hromnice 15 Masopust 16 Zápis dětí do mateřské školy 16 Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře 16 Informace pohodlně a včas 16 Tříkrálová sbírka [ S kým byste si rádi přečetli rozhovor Na slovíčko s? Na vaše tipy a nápady se těšíme na adrese: nebo v obálce s označením OBČASNÍK ve schránce úřadu. [ Poděkování Po šestnácti letech se pan Karel Otoupalík, dlouholetý člen sociální komise, výboru, také jeho předseda i bývalý člen zastupitelstva, vzdal funkce člena sociálního výboru. Celá léta zodpovědně připravoval podklady pro předávání Šestnáct let mezi jubilanty Od roku 1990 jsem jako předseda i jako člen sociální komise navštěvoval spoluobčany, kteří oslavovali významné životní jubileum. Předávání balíčků a gratulací jménem obce jsme si už na začátku rozdělili muže navštěvovala dvojice členů komise, ženy naopak členky komise. Během šestnácti let mne k jubilantům provázeli pánové Ludvík Pospíšil, Josef Audy Vážení spoluobčané! Příjemná doba svátků a pohody skončila a před námi začíná opět realita všedních dnů naplněná prací. Nenechme se zmást rozmary počasí, máme opravdu leden 2007, i když poněkud teplejší než jsme zvyklí. Nejvíce tato zima vyhovuje stavebním firmám, které mohou pokračovat na svých stavbách. I naše městská část plánuje v tomto roce řadu stavebních akcí. Běží příprava projektů na stavební povolení II. etapy rekonstrukce mateřské školy, jejíž realizace by se měla uskutečnit o prázdninách tohoto roku, pokud obdržíme finanční prostředky od města. Dále je potřeba dokončit povrchy točny autobusu v lokalitě Za kostelem. Pokud bude zástavba z 90 % hotová, povolí nám Brněnské komunikace vrchní vrstvy dodělat. V návaznosti na tuto stavbu budou probíhat i jednání s Dopravním podnikem města Brna o zajíždění linky autobusu do lokality. Odbor technických sítí opravuje projekt pro evropskou unii na dobudování oddílné kanalizace a kmenových stok města, což se týká i Žebětína. Společně s odborem školství připravujeme projekt pro technicko-ekonomické zadání na budovu nové základní školy na ulici Otevřená a s odborem dopravy znovu otevřeme technicko-ekonomické zadání na východní obchvat Žebětína. Náš stavební výbor začíná připravovat projekt na lokalitu mezi obytným souborem Za Kněžským hájkem a hřbitovem, kde by měl vyrůst park, výběh pro psi a v horní části hřiště pro děti. Jak sami vidíte, práce je hodně a já pevně doufám, že se většinu plánovaných projektů podaří dotáhnout opět do zdárného konce. Přeji Vám v novém roce hodně zdraví, pohody a osobních úspěchů v práci i ve vašich domovech a rodinách. váš starosta Vít Beran balíčků jubilantům a osobní gratulace spoluobčanům. Vždy pracoval spolehlivě a navíc délka jeho funkce je v naší obci neobvyklá. Rád bych mu za to jménem svým i ostatních spolupracovníků poděkoval. Vít Beran, starosta a Jan Kozel. Ve dvojici žen se vystřídaly paní Miluše Bartoňková, Růžena Vedrová, Zdeňka Rolínková, Marie Slámová a Anežka Otoupalíková. A protože jsem se s koncem roku 2006 rozhodl s touto funkcí skončit, rád bych zde poděkoval všem svým spolupracovníkům za jejich práci i čas strávený mezi spoluobčany. Karel Otoupalík 2 STRANA STRANA 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] Máme tu BANKO-MAT nebo snad ŠACH? Dokončení ze str. 1 ústavu ve vlastní budově (město není vlastníkem Katolického domu), ale pouze v pronajatých prostorách, které by musely projít nezbytnými stavebními úpravami. Věřili jste tomu, že paní Živná svůj závazek splní? Nepochyboval jsem o tom. Ano, bankomat je tu. Jaká byla jeho cesta do Žebětína? To jsme zjiš ovali u majitelky prodejny a investorky stavby, Magdy Živné. Paní Živná, slíbila jste pořídit do rozšířených prostor prodejny bankomat. Pamatujete si, kdy jste oslovila banku, aby do Žebětína zařízení umístila? Bylo to někdy na přelomu let 2005/2006. Proč jste zvolila právě tuto banku? Neuvažovala jsem o tom, že bych měla oslovovat více bank nebo dělat jakési výběrové řízení. Prostě jsem vše vyřizovala s bankou, s níž mám dobré zkušenosti. Jsem jejím klientem již patnáct let; celá léta mi půjčuje na všechny investice a já naopak vzorně všechny půjčky splácím. Zajímala se banka o to, kolik má Žebětín obyvatel? Dělala si vlastní průzkum ekonomické výhodnosti bankomatu v této lokalitě? Se mnou nic takového banka nekonzultovala. Vypadá to, že jste opravdu jejím velmi dobrým klientem. Asi ano, banka se mnou tak skutečně jedná. Představovalo pro Vás umístění bankomatu v prodejně splnění nějakých specifických podmínek banky? S bankou jsme se museli dohodnout na umístění bankomatu a jeho zabezpečení. Kromě toho jsme v rámci stavby (přístavby prodejny) uhradili náklady na vybudování stanoviště bankomatu včetně některých specifických požadavků banky např. pořízení a osazení trezorových dveří. Vše jsme nakonec zvládli. Ano, investor zabodoval. Umožnil občanům využívat novou službu, by se nezavděčil všem. A to vše se zdařilo ještě před začátkem adventu bankomat byl zprovozněn jako předvánoční dárek. Jen mezi lidmi se povídá něco o tom, že tu měl být bankomat jiné banky; to lze celkem pochopit vzhledem k tomu, že pro vedení nejběžnějšího typu účtu, sporožirového, využívá většina českých domácností služeb České spořitelny. Jenomže fakt, že bankomat dosud v Žebětíně nebyl, má zřejmé své důvody právě na straně bankovních domů. Nedalo nám to a oslovili jsme čtyři z nich Komerční banku, Českou spořitelnu, ČSOB a Živnostenskou banku. Zajímalo nás, zda tyto banky mají nějaká pravidla, kterými se řídí při rozmis ování bankomatů v obcích a městských částech. Zda patří ke kritériím, podle nichž se řídí rozhodování, třeba počet obyvatel obce, její velikost, složení obyvatelstva apod. Přes veškerou snahu se nám podařilo získat vyjádření jen dvou ze zmíněných bank. Jak nám řekl asistent ředitele místní pobočky České spořitelny, Michal Mrkvica, spořitelna eviduje několik žádostí obcí o umístění bankomatu a sama si vhodné lokality monitoruje. Pro spořitelnu je rozhodujícím kritériem počet měsíčních výběrů, který by se měl pohybovat mezi 3000 až 4000 obratů. Investiční komise ústavu pak posoudí, zda je z ekonomického hlediska vhodné do vytipované lokality zařízení nainstalovat. Zabezpečení bankomatu a případné další investice do zabezpečení posuzují bezpečnostní experti. Někdy je nutné, aby se na investičních nákladech podílela i obec. A jestli spořitelna uvažovala někdy o umístění bankomatu v Žebětíně? Ne, to zatím ne. Kolik to má Žebětín obyvatel? Kolem 2500? To by snad vybíraly jen některé maminky na mateřské dovolené, požadovaný počet obratů by určitě nebyl splněn Živnostenská banka podle nejmenovaného pracovníka místní pobočky konkrétní kritéria na rozmis ování bankomatů nemá. Řídí se jen svými ekonomickými průzkumy, požadavky obcí neeviduje. O umístění bankomatu rozhoduje centrála v Praze. V současné době Živnostenská banka v žádném případě neuvažuje o rozšiřování sítě svých bankomatů. Ani do Žebětína. Vyjádření dalších bank se mi do uzávěrky získat nepodařilo, ale velmi pravděpodobně by bylo dost podobné uvedeným. Sí bankomatů tedy zřejmě považují banky za dostatečně hustou a investice spojená s umístěním bankomatu je dost vysoká. A tak nezbývá než popřát spokojeným občanům snadné výběry u nás, ostatním aspoň vědomí, že v nouzi lepší bankomat na náměstí v Žebětíně, než-li žádný. Nebo se snad mýlím? Ivana Faktorová JOB Klub aneb jak se naučit najít si zaměstnání Nadpis Vám může znít trochu krkolomně, ale kdo už zakusil stav bez práce, dá mi zapravdu, že to bylo nezapomenutelné období bohužel v tom horším slova smyslu. Ano, chcete práci jen ji najít. Tedy přesněji: zorientovat se ve spoustě nabídek, úspěšně obstát u přijímacího pohovoru (být přijat) a podepsat oboustranně výhodnou pracovní smlouvu. A protože si nové místo nehledáme každý měsíc, možná si nakonec řeknete najít si dobré místo není vůbec jednoduché. Asi to nedokážu. Dokážete! Tedy pokud budete alespoň trochu chtít, ostatní se dá naučit. A právě JOB Klub pro Vás může být pomocnou rukou při hledání zaměstnání. JOB klub je kurz právě pro Vás v šesti lekcích po pěti hodinách se naučíte prakticky vše, co pro nalezení zaměstnání můžete potřebovat: pod odborným vedením si sestavíte správný životopis, naučíte se napsat průvodní dopis a vyhledávat pracovní nabídky na internetu. Dostane se Vám i pracovněprávního minima od právničky ukáže vám některé speciality pracovních smluv a zodpoví vaše dotazy, poradí. V JOB klubu se připravíte na pracovní pohovor. A získané informace si na závěr odnesete v přehledném manuálu společně s certifikátem. Zbývá to nejdůležitější: během tří týdnů bude v Žebětíně zahájen první cyklus JOB klubu. Podrobnosti se dozvíte včas z nástěnek a na Pozor, počet míst je omezený. JOB klub pro Vás pořádá agentura AGAPO a vaše účast bude zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další informace: Adéla Kosourová a kolegové, tel.: člen zastupitelstva 4 STRANA STRANA 5

4 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ NA SLOVÍČKO S... ] Nabitý prosinec Jak se tak dívám zpětně do diáře na prosinec, nevěřím svým očím. Ale budu muset, nebo většiny akcí jsem se zúčastnil. Prosinec začal posezením u čaje a besedou o Japonsku. Následovalo zdobení vánočního stromu a instalování nového vánočního osvětlení, návštěva výstavy hraček, tři mikulášské besídky, beseda s Věrkou Černou a s autogramiádou, Začátkem prosince procházely večerními ulicemi bíle odděné postavy - matičky - a rozdávaly pamlsky. Vánoce pro zvířátka Krásné a prosluněné odpoledne prožili skauti, když se vydali s ba- ůžky do lesa, aby zvířátkům v lese připravili Vánoce. Vyhlédli jsme si stromeček, na který jsme pověsili dobrůtky pro zvířátka. A protože jich bylo opravdu hodně, zbytek jsme položili pod stromek. Při zapálených svíčičkách jsme zvířátkům zazpívali i koledy. Nikdo ze zvířátek sice nezatleskal, ale srna, kterou jsme viděli, to určitě utíkala říct svým kamarádům. Na zpáteční cestu jsme načerpali sílu z nedalekého obrovského buku, který jsme společně objali - měli jsme co dělat, protože měl po obvodu 4 metry a 18 centimetrů. (A te děti úkol pro vás: jak byl široký strom?) I když bylo pod nulou, po sněhu ani památky. Vzpomínali jsme, jak jsme se v minulých letech koulovali loutkové divadlo, výroba vánočních ozdob a dvě vánoční besídky. Dvakrát se uskutečnily vánoce pro zvířátka, následoval skautský výlet a promítání videozáznamů z kulturních akcí v roce Rok 2006 jsme ukončili a přivítali nový rok 2007 na Křivánkově náměstí mohutným ohňostrojem. A pak že se v Žebětíně nic neděje! Václav Kříž, místostarosta V prosinci byla dokončena lávka z ulice Pod Borovníkem do lokality Za kostelem. a kopečky sjížděli na saních. Co myslíte? Až budete číst tyto řádky, zbude tam ještě nějaká dobrotka? Já myslím, že ne. A tak zvířátka dobrou chu a za rok zase nashledanou! Václav Kříž...Ing. Vítem Beranem, starostou Žebětína... K rozhovoru jsme se sešli v kanceláři úřadu hned po svátcích, aby tu byl trochu klid, a slíbili jsme si, že se pokud možno vyhneme starostem pana starosty, a budeme se věnovat spíše jeho radostem. I když jsme oba pochybovali, že se nám to zcela podaří Máte nejen krásné české jméno, ale i příjmení. Jste beran i podle data narození nebo třeba povahou? Ne. Narodil jsem se ve znamení blíženců, a snad proto řeším eventuální problémy raději snahou o sblížení názorů než beranidlem. U jména ale ještě zůstaneme. Figuruje v seznamu obyvatel Žebětína už dlouho Žili tu už moji dědové, můj otec a narodil jsem se tu i já a moje děti, dnes patnáctiletý syn a jedenáctiletá dcera. Mým předchůdcem ve funkci starosty byl právě můj otec ( ). Máte titul inženýra. Kde jste ho získal? Navštěvoval jsem nejdříve Střední zemědělskou školu v Brně-Bohunicích a potom zahradnickou fakultu brněnské Vysoké školy zemědělské (dnešní Mendelova zemědělská a lesnická univerzita), která měla sídlo v Lednici. Po jejím absolvování jsem pracoval v JZD Brno-Tuřany v zahradnickém středisku v Heršpicích, a také v Ivanovicích jako zahradník a později technik. Nestýská se vám po takovém zajímavém a zdravém povolání? Stal se z něj můj asi největší koníček. Rád zahradničím, zajímá mě pěstování okrasných dřevin, sleduji novinky v oboru. V televizi u mne vyhraje přírodopisný pořad nad seriálem. Co patří mezi ty zbývající menší koníčky? Moc času na ně sice nezbývá, ale o víkendu si rád vyjedu na kole, v zimě na běžkách. Rád také shlédnu dobré divadelní představení, sleduji kulturní akce v obci Jak jste trávil Štědrý den? K rituálu tohoto svátečního dne patří i dopolední návštěva lesa, je-li sníh, tak na běžkách. Letos to byla procházka s dcerou ke krmelci s nějakými dobrotami zvířátkům. Předpokládám, že večer byl kapr. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Nejsem velký jedlík a nevybírám si. Ale řekněme svíčková. Co rád pijete? Po jídle pivo, i když velmi často nealkoholické. Bez auta bych totiž v běžném pracovním dnu všechno nestihl. Při nějakém večerním posezení s přáteli dám přednost dobrému vínu. Rád si při něm i zazpívám V prvním čísle občasníku jistě popřejete spoluobčanům do roku Co ale přejete sám sobě? To samé, hlavně samozřejmě zdraví. Doufám, že léčebný pobyt v lázních, který mě te čeká, opět trochu domluví mé nemocné páteři. A aby se Žebětínu dařilo, vyhýbala se nám závažná kriminalita, alespoň jako dosud a už jsme u starostování! Co ale patří k radostem starosty? Každá plánovaná akce, na kterou se seženou finance, a dotáhne se ke zdárnému konci. Dobře fungující společenské organizace v obci, postupné zapojování nových obyvatel Žebětína do jeho dění Zbývá už jen poděkovat vám za příjemný rozhovor, popřát vám jménem redakční rady občasníku a jeho prostřednictvím i jménem vašich spoluobyvatel rovněž pevné zdraví. A také hodně (třeba i malých) radostí a co nejméně starostí, především těch velkých! F. Zacharník 6 STRANA STRANA 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEâNOST ] Koncert vokální skupiny Srdečně Vás zveme na koncert černošských spirituálů v podání vokální skupiny DNA, který se koná v neděli 28. ledna v hodin, v kostele Sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín. Vstupné dobrovolné. Sbor dobrovolných hasičů v Žebětíně Pořádá tradiční zábavu Ostatky s tombolou v sobotu v sále Katolického domu zahraje kapela Gejzír, začátek ve hodin Bližší informace na plakátech. Program Klubu maminek Krteček Cvičíme, zpíváme, hrajeme si. Výroba sádrových masek Jarní prázdniny Maškarní ples. Masky nám předvedou nejen děti, ale také maminky. Malování vyrobených sádrových masek Přednáška na téma Láska a kázeň ve výchově dětí. Lektorka p. Škrdlíková ochotně zodpoví všechny naše dotazy. Pro děti zajištěno hlídání a připraven program v tělocvičně. ÎIVOTNÍ STYL Pořád se něco děje 9. února v pátek v hod. vyrazíme honit po lesích Sněžného muže při dobrodružné hře pro malé i velké (hlavně ty, co by se na začátku prázdnin nudili nebo překáželi rodičům při balení), která nese název Jak je ti, Yetti? Doufejme, že počasí bude dost chladné, aby mu u nás nebylo moc horko. 11. února v neděli v hod. další nezvyklá prázdninová nabídka přijede za námi divadlo! A nebude to obyčejné divadlo. Čtyři známé pohádky uvidíme v podání sluchově postižených studentů Divadelní fakulty JAMU. Představení v sále Katolického domu bude provázet malá výstavka obrazů neslyšících dětí. Takže chcete-li nahlédnout do trochu jiného světa, přij te se podívat, i když děti nemáte. Pohádky budou srozumitelné všem, nemusíte se bát. 17. února v sobotu v hod. začne v prostorách školy tvořivá dílna. Voskovou batikou si každý může vytvořit vlastní jedinečné tričko, tašku, polštářek, prostírání cokoliv si donesete. Odborné vedení a barvičky, vosky a štětce jsou zajištěny. 22. února v hod. ve velké zasedačce Katolického domu pokračuje cyklus cestovatelských besed. Tentokrát se můžete těšit na úchvatné obrázky Velkého Atlasu a povídání o Maroku při šálku sladkého mátového čaje. Koncem zimy či počátkem března (podle povětrnostních podmínek) chystáme lidovými tradicemi motivované zahánění zimy, a stejně tak na počasí závislé otevírání studánek. Pro mládež se hned na začátku března bude konat na počest bitvy o Helmův žleb lesní hra. Koncem března bychom rádi nabídli víkendovku plnou her, pohody, sportu, sebepoznávání a pomoci okolí (trochu práce ještě nikomu neuškodilo). Cestovatelská beseda na březen už je také domluvena, v jednání je další intenzivní pohybový kurz snad zase tanec s lektorkou Martou. Uvažujeme o předvelikonoční dílničce, při níž by si užily nejen děti, ale i dospělí nemáte chu povyměňovat si pár vyzkoušených receptů na cukroví, pochlubit se svými kraslicemi? Víte-li o někom, kdo rád peče, kdo umí půvabně malovat či kdo sebou dokáže mrsknout při splétání mrskačky, dejte nám vědět! Poslední věc, kterou vám tentokrát dáváme ke zvážení, je naše nabídka příměstských táborů pro děti, které o letních prázdninách budou doma, a neměl by se o ně kdo starat. V plánu jsou tři, podrobné informace o jejich náplni, čase konání a ceně budou k dispozici prostřednictvím občasníku, vývěsek, internetové služby i školních deníčků. Za centrum volného času Žebětín, o. s. Ivana Nanjo Kolaříková 8 STRANA STRANA 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 1. zasedání, konaném dne 22. listopadu 2006 Vzalo na vědomí Operační plán zimní údržby pro zimní období 2006/2007. Návrh rozpočtu na rok Schválilo Smlouvu o dodávce elektřiny. Návrhy darovacích smluv na pokrytí nákladů na silvestrovský ohňostroj 2006/2007. Návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu včetně opravy. Zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 228 a p. č. 328/1, k. ú. Žebětín. Dodatek č.1 ke Smlouvě o správě výpočetní techniky. Dodatek č.1 ke Smlouvě o vykonávání činnosti osoby odborně způsobilé v Měst. části Brno-Žebětín (požární preventista). Peněžité dary paní Aleně Procházkové (ředitelka MŠ Žabka) a panu Ing. Jaromíru Novákovi (technický dozor rekonstrukce MŠ Žabka) dle návrhu. Rozpočtové opatření č. 8/2006 Složení jednotlivých výborů dle návrhu. Kupní smlouvu pro SDH v Brně-Žebětíně. Žádost o příspěvek na činnost Klubu maminek KRTEČEK (mimo pořad). Odložilo Žádost o finanční příspěvek na postavení pomníku prezidentu Benešovi. Koncept jezdeckých tras a stezek v Jihomoravském kraji. 2. zasedání, konaném dne 20. prosince 2006 Rozpočet Městské části Brno-Žebětín na rok 2007 Příjmy plánované v tis. Kč Daňové 662 z toho: Poplatek ze psů 103 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 Poplatek ze vstupného 300 Poplatek z ubytovací kapacity 6 Poplatek za výherní hrací přístroj 60 Odvod z výtěžku provozovaných loterií 50 Správní poplatky 123 Nedaňové 360 z toho: příjmy z pronájmu pozemků, majetku, ost. nemovitostí 240 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 100 příjmy z úroků 20 Dotace (neinvestiční státní, města) Financování (převody z vlastních fondů) 700 Příjmy celkem Stáhlo z programu Návrh na doporučení schválení zřízení věcného břemene. Vzalo na vědomí Návrh programového prohlášení ZMČ na volební období Schválilo Zájemce Atelier dap, s. r. o., Brno, na zpracování PD pro akci Rekonstrukce MŠ Žabka II. etapa v Brně-Žebětíně včetně smlouvy o dílo. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Žabka, Drdy 25, Brno. Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín za III. čtvrtletí roku Rozpočtové opatření č. 9/2006 s uvedenými změnami. Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2007 včetně rozpočtu sociálního fondu a výše ošatného v předloženém znění. Následující termíny jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín v roce 2007: 17. ledna, 28. února, 21. března, 18. dubna, 16. května, 20. června, 22. srpna, 19. září, 17. října, 21. listopadu a 19. prosince, vždy v hodin. Termínový plán jednání výborů při ZMČ Brno-Žebětín v roce 2007 dle návrhu. Odměny panu Ing. Bartákovi a panu Červinkovi dle upraveného návrhu. Finanční příspěvek Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi výše částky se upřesní po projednání podrobností (odloženo). Smlouvu o dílo na dodávku prací a služeb Top Auditing (mimo pořad). Neschválilo Navrhovanou jezdeckou trasu a požaduje nový návrh, který by se projednával přímo na místě za účasti zástupců Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odloženo). Doporučilo Prominout SK Žebětín půjčku ve výši Kč. Výdaje plánované v tis. Kč Silnice (vč. investice 247 tis. dodělávka točny Za kostelem) 597 Mateřská škola (vč. investice 500 tis. rekonstrukce II. etapa) Základní škola 747 Občasník 150 Kultura (včetně vítání občánků a jubilantů) 167 Opravy a údržba dětských hřiš 143 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 174 (SK Žebětín, Klub důchodců, 18. středisko Junáka, Myslivecké sdružení, CVČ Cvoček, Klub maminek Krteček, ŽEPEC, KJM pobočka Žebětín) Opravy a údržba plynovodu 39 Pronájem kontejnerů 36 Neinvestiční dotace hřiště Za kněžským hájkem 30 Likvidace nelegálních skládek 62 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 396 Sociální dávky 110 Požární ochrana 234 Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Výdaje celkem Podrobný rozpočet je k nahlédnutí na zdejším úřadě nebo webových stránkách 10 STRANA STRANA 11

7 [ FEJETON ] [ Z HISTORIE ŽEBĚTÍNA ] Plesám, plesáš, plesáme Moji slabost pro hrátky s rodným jazykem už asi znáte z mých více či méně úspěšných pokusů zdolat formu fejetonu. Není tomu jinak ani s názvem toho dnešního. Slovo plesat znamená něco jako radovat se, těšit se z něčeho. Veršotepci občas použijí spojení srdce zaplesá. Vidíte a já chci psát o zdánlivě jiném plesání. Sobotní večery, ale nejen ty, jsou v sálech společenských zařízení rezervovány pro plesy, bály, maškarní, dříve i šibřinky. Účastníci tanečních kurzů už mají za sebou první prodloužené a blíží se věneček. V plném proudu je zkrátka plesová sezóna. Plesáme, plesáte, plesají Musím přiznat, že jsem toho v životě moc nenaplesal. Zato na jevišti jsem se vytancoval až až. U mladokomických rolí, které jsem často hrával, je téměř pravidlem, že po každém duetu s partnerkou (tanzsubretou!) následuje ještě nachtanz, tedy taneční tečka. A věřte, nevěřte dokonce jsem asi čtyřicetkrát vyhrál soutěž v rokenrolu! Autoři muzikálu Když je v Římě neděle to tak předepsali roli, kterou jsem hrál. Choreograf měl se mnou těžkou práci, stejně jako má pohybově naopak mimořádně disponovaná partnerka Eva Veškrnová. Ale zdařilo se. Muselo jinak by děj nešel dál. Proti tanci zkrátka vůbec nic nemám, na tančení všeho druhu se ale především rád dívám. Od klasického baletu přes závodní společenský tanec až po křepčení na pravé vesnické tancovačce. A není-li zbytí, polku, valčík, možná i tango a ploužák zvládnu. Absolvoval jsem i příslušnou průpravu se spolužáky předposledního ročníku gymnázia jsem navštěvoval taneční kurzy. V paměti mi uvízly povely promenáda, pánové zadejte se či dámská volenka, a někde mám možná schované kapesníčky s monogramem, které nám na věnečku špendlily tanečnice na klopy. (Na rande Výsledky výtvarné soutěže CVOČku Rozhodli jsme se zveřejnit výsledky výtvarné soutěže, kterou vyhlásil CVOČek, na stránkách občasníku. V pátek 8. prosince obcházely Žebětínem bíle zahalené postavy, které nabízely hodným dětem drobný pamlsek či obrázek. Cestou potkaly 54 dětí (některé i dvakrát, ale to se nepočítá). Děti dostaly kromě perníčku či lízátka i úkol: Matičky nakreslit či vyfotit. Nikdo z dětí nefotil, ale kreseb se nám několik sešlo. Vybrali jsme po jedné v mladší kategorii (předškolní děti) a starší kategorii (školáci). Vítězkám gratulujeme, v nejbližších dnech od nás ovšem šly s některým z vysokoškoláků, kteří se dostali na věneček a hravě nám naše milované vrstevnice odloudili. Byli holt starší a perspektivnější, i gardedámy se na ně vlídně usmívaly.) Tanečních jsem se zúčastnil dokonce sedmkrát. Ne proto, že bych propadl nebo chodil do pokročilých. V dalších šesti kurzech jsem totiž působil coby pianista s kolegou bubeníkem. (Znáte tenhle muzikantský vtip? Jeden z dua hudebníků říká tomu druhému: Hraj chvíli sám, já si jdu poslechnout, jak nám to zní! ) Na prodloužených nás hrálo asi pět a na věnečku, kde jsem už jen zpíval, celý bigband. Takže jsem mohl skočit do sálu, vyzvat několikrát k tanci tu nejhezčí blondýnku, odloudit ji jejím vrstevníkům a získat tak partnerku na celý život. Uznejte, že už jenom z těchto důvodů musím mít k tančení kladný vztah! Atmosféra tanečních bude dnes asi trochu jiná než za našich časů, natož pak za dob neš astného šplhouna Krhounka, kterého tělocvikář posílal na parket v jednom ze študáckých filmů. Překvapil mě ovšem rozhovor se zkušeným tanečním mistrem, který si kupodivu pochvaloval neupadající zájem o taneční kurzy, jakož i chování a oblečení současných frekventantů. A další zajímavost okolní země, např. Německo, nám prý tradici tanečních závidí, protože nic takového nemají! Omlouvám se, že jsem příliš prostoru věnoval mému osobnímu vztahu k tanci, proto rychle zpět k plesům, bálům, maškarním. Je moc dobře, že se konají, že jsou hojně navštěvovány. Myslím, že jsme národ, který má tanec v krvi. (Taky jste obdivovali výkony soutěžících v pořadu Star dance?) Vždy jsme kdysi dali světu i nový tanec polku! Název totiž nemá nic společného s Polskem, nýbrž s taktem půlovým, říkalo se půlka, teprve poději polka. Tanec je projevem radosti duše tak nějak si volně pamatuji jedno rčení. Sbližuje lidi nejen fyzickým kontaktem. Dá se při něm konverzovat, domluvit rande, či dokonce vyznat lásku, pokud nejste na decibelové diskotéce Takže: plesej, plesejme, plesejte, až ti, nám, vám srdce či duše zaplesá! F. Zacharník? Okénko do minulosti Poznáte budovu, která je na snímku? Odpově i její současnou podobu najdete v příštím čísle. dostanou odměnu. Ostatní děti, které poslaly obrázek a nezapomněly se podepsat, najdou ve svých schránkách aspoň pamlsek. Autorkami vítězných obrázků jsou čtyřletá Zuzanka Kučerová a osmiletá Michaela Kaprálová. Předvánoční atmosféru nám pomohl dotvořit při Adventním zvonečku loutkový divadelní soubor občanského sdružení DEN, kterému bychom chtěli ještě jednou touto cestou poděkovat. A naopak tlumočíme poděkování zvířátek, která si pochutnala na nadílce kolem stromečku, nazdobeném v lese. 12 STRANA STRANA 13

8 [ ZVYKY A TRADICE ] [ ZVYKY A TRADICE ] Únor v kalendáři Hromnice Když se řekne Hromnice, naskočí většině z nás okamžitě pořekadlo Na Hromnice, o hodinu více a období počátku února, kdy už s chvěním v těle nadějně sledujeme, jak přece jenom světla skutečně přibývá. Je to nepatrný signál toho, že se rok opět překlopil do světlejší, tudíž pro mnohé lepší a příjemnější půlky. Jak ale souvisí Hromnice s hromem? Jazykově zcela průhledně, ale obsahově? Hromnice nebo také hromnička je původně označení svíčky, která měla spolu s modlitbou chránit proti úderu blesku, a která se pro zlepšení účinku světila v kostele na svátek Uvedení Páně do chrámu. Ten katolická církev slaví 2. února. Než Prokop Diviš vynalezl hromosvod (neboli v dobové terminologii mašinu proti povětří ), byla ochrana před bleskovými živly touto netechnickou formou jediná možná. O významu posvěcených svíček proti bleskům svědčí to, že jejich název přešel i na název onoho církevního svátku, kdy se světily, a je zavedený i v oficiálním církevním kalendáři (takže bychom jej měli psát s velkým písmenem). Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval světlem k osvícení národů. Stejně jako u většiny ostatních důležitých svátků církevního roku i u Hromnic hraje důležitou roli světlo a oheň. Má se zato, že podobně jako třeba u dušiček navazuje užití ohně v tento den na staré pohanské zvyklosti. Asi nepřekvapí, že Hromnice se nápadně časově překrývají s jedním z nejdůležitějších svátků keltského kalendáře (Oimelc). Není moc jasné, proč se slavil, ale je fakt, že oheň při něm hrál důležitou roli: před vchodem do domů se zapalovaly malé ohníčky, které měly chránit obydlí před nešvary počasí (krupobití, blesky). Jejich pozůstatky lze spatřovat i v dnešních svíčkách hromničkách. Koncem 5. století dokonce zavedl tehdejší papež průvody se svíčkami kolem kostela. A zajímavé je na tom to, že právě v tento den přetrvával lidový (pohanský) zvyk chození v průvodu s hořícími svíčkami. Možná navazuje všechno to světlo na Simeonovo označení Ježíše jako světla k osvícení národů, jak se zdůrazňuje v liturgii katolické církve na tento den. A už je to s hromničním světlem a ohněm jakkoli, jisté je jedno: všechny pranostiky k Hromnicím se nápadně shodují v tom, že je-li na Hromnice teplo, máme se na co těšit pravá zima totiž ještě přijde! (Což by letos ani moc nevadilo, co říkáte?) (mč) Chumelenice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou. Zelené Hromnice bílé Velikonoce. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Na Hromnice jasná noc bude ještě mrazů moc. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. Jihne-li na Hromnice, přilož do kamen, mrzne-li, po zimě amen. Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce. Masopust Sotva na Tři krále odzdobíme stromečky, je tu období masopustu, nebo-li jak se u nás na Moravě říká fašanku (přejali jsme ho z německého Fasching). Masopustem se rozumí bu období trvající od Tří králů (6. ledna) až po tzv. Popeleční středu, nebo označuje pouze poslední dny před Popeleční středou. Tou totiž začíná období čtyřicetidenního půstu, končící na Velikonoce, kterým si církev připomíná utrpení Ježíše Krista. A jak už to tak při postech bývá, střídmost nade vše: tomuto heslu odpovídá ostatně i původní význam slova masopust, tj. půst od masa. V češtině se však záhadným způsobem přeneslo naopak na označení doby, kdy se jí dosytosti, protože je potřeba zásobit tělo, než přijdou dny půstu a odříkání. Zvláště maso se konzumovalo hodně, protože chladné zimní období bylo a je dodnes ideální pro pořádání zabíjaček maso nepodléhá tak rychle zkáze. Masopustní doba je spjata jednoznačně s veselím v tento čas se pořádají plesy, maškarní plesy nebo-li karnevaly, které v některých zemích probíhají ve velkolepém stylu. A proč zrovna masky? Jednou z velkých výhod masky je, že skrývá tvář svého nositele. A to je vhodné zvláště v masopustu, protože v této době je dovoleno hýřit bez zábran, a člověk si přece jen s cizí tváří více dovolí! Navíc blížící se období odříkání ještě znásobuju touhu zadovádět si. Zcela zvláštní pozůstatky dřívějších lidových masopustních veselí nalezneme ještě dnes v některých moravských vesnicích. Ve dnech před Popeleční středou obchází průvody masek domy ve vesnici, zpívají a lidé je hostí pitím a jídlem. Typickými postavami průvodu bývá medvěd, kterého vede medvědář nebo žid, ras nebo-li biřic a další zvířecí masky (kobyla, velbloud) nebo nadpřirozené bytosti. Časté je to, že se ženy převlékají za muže a muži za ženy, dříve se sluhové převlékali za pány, tovaryši za mistry a naopak. Zkrátka a dobře, celé masopustní veselí je bláznivé, rozpustilé a na hlavu postavené. Jeho vrcholem bylo dříve úterý před Popeleční středou, kdy se takzvaně pochovávala basa, protože období tance, zpěvu a zábavy končilo. V 19. století se z praktických důvodů přesunul vrchol masopustního veselí na víkend před Popeleční středou, takže většina posledních zábav se odehrává v sobotu. V Žebětíně bývá pravidelně na konci masopustního období tzv. ostatková zábava: samotný název ostatky souvisí snad se starým významem slovesa ostati opustit, zanechat myšleno tím bylo opuštění zábavy a veselí. Někteří z vás možná pamatují, že pro masopustní zábavy s maskami se užívalo i označení šibřinky. Slovo je doloženo už ve staré češtině 14. století (jeho původ slova bývá spatřován v němčině): šibřinkovati ve významu čtveračit, šibřinky pošetilosti. Smyslem tedy šibřinky plně zapadají do smyslu masopustního veselí. V 19. století toto staré české a tehdy poněkud pozapomenuté slovo obnovil M. Tyrš, zakladatel Sokola, a znovuzavedl jej do užívání ve významu sokolský maškarní ples. Po obnovení činnosti Sokola v 90. letech 20. století se vrátily sokolské šibřinky zpátky a dnes jsou opět pořádány v řadě měst a obcí. Tak až se u vás doma začne linout vůně tradičních masopustních dobrot, mezi které patří hlavně koblihy a Boží milosti, zkuste otevřít skříň po babičce nebo najít či vyrobit nějakou originální masku a hurá na maškarní ples! (mč) 14 STRANA STRANA 15

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., 16.30 hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová 14. 2., 19.30 hod.,

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014 INZERCE / INFORMACE Máte doma předškoláka? Pak jste spolu s ním zváni na zápis do 1. třídy ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 P R O S I N E C ČÍSLO 12 15. 1. 2014 od 15.00 do 19.00 hod. 16. 1. 2014 od 15.00 do

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno * e-mail:

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 Včelařský kroužek bude letos pouze jeden, a to na ZŠ Vejrostova. Scházet se budeme v úterý od 14 do 16 hodin. Přihlásit děti můžete bu na

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009 INZERCE / INFORMACE KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje INZERCE / INFORMACE Tradiční výstava bonsají Bonsai klub Brno vás zve na výstavu bonsají, která se bude konat ve dnech 14. 23. května v Brně v Klášteře sv. Voršily na ulici Josefská 1, denně od 10 do 19

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE. Benefiční zápas

ŽEBĚTÍN ŽIJE. Benefiční zápas INZERCE / INFORMACE 29 08 2015 bude v areálu SK Žebětín zase živo! od 16.30 hodin se tam uskuteční exhibiční benefiční fotbalový zápas, v němž se utkají Mercedes team (tým sportovců pod taktovkou Petra

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč Tání Ještě nás ledová pole svírají. Nápis chůze na vlastní nebezpečí visí na každém rohu. Střechy chrání, ale také zabíjejí. A přece smíme čekat tání. Tání

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informační čtvrtletník Městské části vinořský zpravodaj Praha Vinoř ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Z obsahu: Slovo starosty, sloupek senátora Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více