Příloha č.1 Harrisův dotazník funkční hodnocení kyčelního kloubu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 Harrisův dotazník funkční hodnocení kyčelního kloubu"

Transkript

1 Příloha č.1 Harrisův dotazník funkční hodnocení kyčelního kloubu Zdroj: Unify ČR Bolest (maximálně 44 bodů) 1. žádná nepatrná, příležitostná, neobtěžující při činnostech mírná, při běžných činnostech neobtěžující 30 4.střední, snesitelná, ulevující 20 5.výraná, limitující nesnesitelná 0 Funkční hodnocení (maximum 47 bodů) Chůze (chůze na maximální vzdálenost) maximum 33 bodů A) kulhání 1. není mírné 8 3. střední 5 4. neschopnost chůze 0 B) opora 1. žádná jedna hůl (francouzská) 7 3. jedna hůl, stále 5 4. berle 4 5. dvě hole 2 6. dvě berle 0 7. neschopnost chůze 0 C) délka chůze 1. není omezená okolo šesti budov 8 3. okolo dvou až tří budov 5 4. pouze v bytě 2 5. pouze z postele na židli 0 Aktivity denního života (maximum 14 bodů) A) schody 1. normálně 4 2. normálně s pomocí 2 3. nějakým způsobem 1 4. neschopen 0 B) zavázání bot a oblečení ponožek 1. lehce 4 2. s obtížemi 2 3. neschopen 0 C) sezení 1. na židli, 1 hodinu 5 2. vysoká židle, 1/2 hodiny 3 3. neschopen sedět 1/2 hodiny na židli 0 D) nastupování do prostředků veřejné hromadné dopravy 1. schopen 1 2. neschopen 0

2 Absence deformit (maximum 4 body) 1. stálá addukce < stálá vnitřní rotace v extenzi < rozdíl v délce končetiny menší jak 3 cm 0 4. flekční kontraktura <30 0 Rozsah pohybu v kyčli (maximum 5 bodů) Rozsah Faktor indexu Hodnota indexu* Trvalá flexe:... A) Flexe 1. (0 45 ) (45 90 ) ( ) ( ) B) Abdukce 1. (0 15 ) (15 30 ) (30 60 ) C) Addukce 1. (0 15 ) (15 60 ) D) Zevní rotace v extenzi 1. (0 30 ) (15 30 ) E) Vnitřní rotace v extenzi 1. (0 60 ) *Hodnota Indexu = Rozsah pohybu x Faktor indexu Celková hodnota indexu (A+B+C+D+E)... Celkový rozsah pohybu přepočtený na body... (Celková hodnota indexu x 0.05) Body u hodnocení bolesti:... Body u funkčního hodnocení:... Body u hodnocení deformit:... Body u hodnocení rozsahu pohybu:..... Celkový součet:... (maximum 100 bodů)

3 Příloha č. 2 Dotazník SF 36 Zdroj: Unify ČR 1. Jak by jste ohodnotil(a) Vaše zdraví? Je: 1. Vynikající 2. Velmi dobré 3. Dobré 4. Přiměřené 5. Špatné 2. Jak by jste ohodnotil(a) Vaše zdraví ve srovnání s minulým rokem? 1. Cítím se mnohem lépe letos než před rokem. 2. Cítím se lépe letos než před rokem. 3. Stejně jako před rokem. 4. Cítím se hůř letos než před rokem. 5. Cítím se mnohem hůř letos než před rokem. 3. Omezuje Vás zdraví v těchto aktivitách (běh, zvedání těžkých břemen apod.)? Následující otázky se vztahují k aktivitám, které děláte během dne. Omezuje Vás zdraví v těchto aktivitách? Je-li tomu tak, jak? 4. Lehké aktivity, jako posun stolu, vysávání, bowling nebo hraní golfu? 5. Nakupování potravin? 6. Vyběhnutí několika schodů? 7. Vyjití jednoho patra schodů? 8. Kleknutí, předklonění nebo ohnutí? 9. Chůze delší než 1,5 km? 10. Chůze kolem několika budov? 11. Chůze kolem jedné budovy? 12. Koupání, oblékání?

4 Měl(a) jste během posledních 4 týdnů v práci (v denních činnostech) jakékoli z následujících problémůzpůsobené Vaším zdravotním stavem? 13. Musel(a) jste zkrátit délku pracovní doby nebo denních činností? 1. Ano 2. Ne 14. Uděláte méně, než byste rád(a) udělal(a)? 1. Ano 2. Ne 15. Musel(a) jste omezit druh práce nebo denních činností? 1. Ano 2. Ne 16. Měl(a) jste potíže při vykonávání práce nebo jiných denních činností (např. vynaložit větší úsilí)? 1. Ano 2. Ne Měl(a) jste během posledních 4 týdnů v práci (v denních činnostech) jakékoli z následujících problémů 17. Musel(a) jste zkrátit délku pracovní doby nebo denních činností? 1. Ano 2. Ne 18. Uděláte méně než byste rád(a) udělal(a)? 1. Ano 2. Ne 19. Neděláte práci, nebo jiné činnosti tak pečlivě jako obvykle? 1. Ano 2. Ne 20. Měl(a) jste během posledních 4 týdnů ve společenských aktivitách nějaké problémy způsobené Vašim fyzickým stavem nebo emočními problémy? 1. Vůbec žádné 2. Mírné 3. Střední 4. Větší 5. Extrémní 21. Trpěl(a) jste během posledních 4 týdnů bolestí? 1. Žádnou 2. Velmi mírnou 3. Mírnou 4. Střední 5. Hroznou 6. Velmi hroznou 22. Jak moc zasahovala bolest do Vašich běžných denních aktivit (doma i mimo domov) během posledních 4 týdnů? 1. Vůbec ne 2. Mírně 3. Středně 4. Poněkud více 5. Extrémně Následující sada otázek se vztahuje k Vašemu cítění, prožívání v uplynulých 4 týdnech? Pro každou otázku, prosím, označte jednu odpověď, která nejvíce vystihuje to, jak jste se cítil(a). 23. Jak často jste se během posledních 4 týdnů cítil(a) bez elánu?

5 4. Méně jak 2 týdny 24. Jak často jste byl(a) během posledních 4 týdnů nervózní? 4. Méně jak 2 týdny 25. Jak často jste během posledních 4 týdnů pociťoval(a) depresi a nic Vás nemohlo vzpružit? 4. Méně jak 2 týdny 26. Jak často jste se během posledních 4 týdnů cítil(a)dobře a klidně? 4. Méně jak 2 týdny 27. Jak často během posledních 4 týdnů jste se cítil(a) plný(á) energie? 4. Méně jak 2 týdny 28. Jak často během posledních 4 týdnů jste se cítil(a) sklíčeně? 4. Méně jak 2 týdny 29. Jak často jste se během posledních 4 týdnů cítil(a) vyčerpaně? 4. Méně jak 2 týdny 30. Jak často jste se během posledních 4 týdnů cítil(a) šťastně? 4. Méně jak 2 týdny 31. Jak často jste se během posledních 4 týdnů cítil(a) unaveně?

6 4. Méně jak 2 týdny 32. Jak často, během posledních 4 týdnů, Vám Vaše fyzické zdraví, nebo emoční problémy neumožňovaly společenské činnosti (návštěva přátel, rodiny, apod.)? 3. Asi 2 týdny 4. Někdy 5. Vůbec 33. Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením? Zdá se mi, že onemocním lehčeji než ostatní lidé. 1. Rozhodně souhlasím 2. Spíše souhlasím 3. Nevím 4. Spíše nesouhlasím 5. Rozhodně nesouhlasím 34. Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením? Jsem tak zdravý jako nikdo jiný. 1. Rozhodně souhlasím 2. Spíše souhlasím 3. Nevím 4. Spíše nesouhlasím 5. Rozhodně nesouhlasím 35. Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením? Očekávám zhoršení mého zdraví. 1. Rozhodně souhlasím 2. Spíše souhlasím 3. Nevím 4. Spíše nesouhlasím 5. Rozhodně nesouhlasím 36. Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením? Mé zdraví je vynikající. 1. Rozhodně souhlasím 2. Spíše souhlasím 3. Nevím 4. Spíše nesouhlasím 5. Rozhodně nesouhlasím

7 Příloha č. 3 Formulář pro zhodnocení kineziologického vyšetření Formulář kineziologického vyšetření Pohlaví žena muž Věk Vzdělání ZŠ Vyučený SŠ VŠ Pracovní stav výdělečně pobírací dávku důchodového pojištění Délka čekání na operaci činný (jakou) Délka bolestí vyšetřované kyčle měsíce 1rok 2-5let více... Stav zdravé kyčle norma artróza 1.st artróza 2.st artróza3.st TEP kyčle Bolesti kolenou gonartróza ano ne jednostranná oboustranná Bolesti zad ano ne Bolesti Lp páteře ano ne Možnost lehu na břiše ano ne Extenze kyčle vyš. DK A P SS Flexe kyčle vyš. DK A P SS Abdukce kyčle vyš. DK A P SS Flexe kolene vyš. DK A P SS Extenze kolene vyš. DK A P SS Postavení pánve anteverze retroverze laterální šikmá pánev norma posun Délka vyšetřované DK stejná kratší o... delší o. Test na flexory kyč.kloubu Test na adduktory kyč.kloubu Zevněrotační postavení vyš. DK ano ne Pomůcky při chůzi žádné vycházková 2 podpaž. francouzská 2 franc. hůl berle hůl hole nemožnost chůze Typ chůze normální kachní quadrátová antalgická VAS vizuální analogová škála bolesti 1-10 Komplikace po operaci-perif.paréza

8 Příloha č. 4 Modifikovaný Harrisův dotazník Modifikovaný Harrisův dotazník Harrisův dotazník- funkční hodnocení kyčelního kloubu I. Bolest (44 možných bodů) A Žádná bolest 44 B Slabá bolest,příležitostná,neomezující aktivitu 40 C D Mírná bolest,bez ovlivnění průměrných aktivit, zřídka mírná bolest při neobvyklé aktivitě, příležitostné užití aspirinu 30 Střední bolest,tolerovatelná,ale vyžadující úlevu, částečná limitace obvyklých aktivit a práce, vyžadující příležitostné užití analgetik silnějších než aspirin 20 E Významná bolest,závažná limitace aktivit 10 F Zničující a ochromující bolest,bolest na lůžku, upoutání na lůžko 0 před výkonem po výkonu II.Funkce (47 možných bodů) A Chůze (33 možných bodů) před výkonem po výkonu 1. Kulhání A Žádné 11 B Mírné 8 C Střední 5 D Závažné 0 2. Opora A Žádná 11 B Vycházková hůl na dlouhé vycházky 7 C Vycházková hůl při většině příležitostí 5 D Jedna berle 3 E Dvě vycházkové hole 2 F Dvě berle 0 G Neschopnost chůze 0 3. Délka chůze A Není omezená 11 B Okolo šesti budov 8 C Okolo dvou až tří budov 5 D Pouze v bytě 2

9 E Pouze z postele na židli 0 B Aktivita (14 možných bodů) před výkonem po výkonu 1. Schody A Běžně bez použití zábradlí 4 B Běžně s oporou o zábradlí 2 C Jiným způsobem 0 D Neschopnost zdolat schody 0 2. Nazouvání obuvi a ponožek A Snadno 4 B Obtížně 2 C Nelze 0 3. Sezení A Pohodlně na běžné židli 1 hodinu 5 B Na vysoké židli půl hodiny 3 C Nelze sedět pohodlně na žádném typu židle 0 4. Používání veřejné dopravy A Schopen 1 B Neschopen 0

10 Příloha č. 5 Přehledová tabulka typ chůze Respondenti Typ chůze Normální Kachní Kvadrátová Antalgická Se správným Stepáž odlehčením Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po 1 X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X X 6 X X 7 X X 8 X X 9 X X 10 X X 11 X X 12 X X 13 X X 14 X X 15 X X 16 X X 17 X X 18 X X 19 X X 20 X X 21 X X 22 X X 23 X X 24 X X 25 X X 26 X X 27 X X X 28 X X 29 X X 30 X X

11 Příloha č. 6 Přehledová tabulka postavení pánve Respondenti Postavení pánve Normální Retroverze Anteverze Laterální Šikmá posun pánev Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po 1 X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X 6 X X X 7 X X X 8 X X X 9 X X 10 X X 11 X X X 12 X X 13 X X X 14 X X X 15 X X X 16 X X 17 X X X X 18 X X X X 19 X X X X 20 X X X X 21 X X 22 X X X 23 X X X 24 X X X X 25 X X 26 X X 27 X X X 28 X X X 29 X X 30 X X

12 Příloha č. 7 Přehledová tabulka goniometrické vyšetření Respondent Kyčelní kloub Flexe-A/P Abdukce-A/P Extenze-A/P Flexe-A/P Kolenní kloub Extenze- A/P Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po 1 70/90 70/90 5/5 20/30 0/0 0/5 105/110 90/110 0/ /60 70/80 0/5 25/30 0/0 0/5 120/ /120-10/ /30 50/80 0/5 30/35 0/0 0/5 100/110 80/90 0/ /35 70/80 0/5 20/35 0/0 0/5 100/ /110-10/ /110 70/85 25/40 25/30 10/15 10/15 120/ /120 0/ /40 60/90 0/5 15/30 5/10 0/15 110/120 90/100 0/ /95 70/90 0/0 20/35 10/15 5/10 120/120 90/110 0/ /80 90/90 10/15 25/30 10/20 0/10 120/ /120 0/ /60 70/90 5/5 20/30 0/5 5/15 100/ /120 0/ /120 90/90 45/45 30/35 15/20 5/5 120/ /120 0/ /130 80/90 20/35 15/25 10/15 5/10 110/ /120 0/ /50 70/80 5/5 30/35 0/0 0/5 90/90 100/110 0/ /120 50/70 40/40 5/15 5/5 0/0 100/110 90/90 0/ /90 60/70 10/10 10/10 0/5 0/0 110/ /105-5/ /90 70/90 5/10 10/15 5/5 0/0 90/100 90/100 0/ /70 75/90 20/25 10/20 5/5 5/5 90/90 90/100 0/ /90 90/90 10/15 5/10 0/0 0/0 70/70 80/90-10/ /70 60/80 5/5 5/10 0/0 0/0 90/100 80/90 0/ /50 70/80 0/0 10/20 0/0 0/0 30/35 80/90 0/ /90 60/70 5/10 10/15 5/5 0/0 70/90 90/110 0/ /50 70/90 0/5 15/25 0/5 0/0 90/90 90/100 0/ /70 70/85 5/5 5/10 5/5 0/5 110/130 90/110 0/ /85 70/80 5/10 5/10 0/5 0/0 90/100 90/100 0/ /70 65/80 0/5 5/10 0/0 0/5 90/90 85/90 0/ /55 70/80 5/10 10/15 0/0 0/0 70/80 80/90 0/ /110 70/80 15/15 5/10 0/0 0/0 90/90 90/110 0/ /70 50/70 5/10 5/5 0/0 0/0 70/80 90/90-5/ /60 70/80 0/5 5/10 0/0 0/5 60/80 50/80 0/ /70 70/80 0/5 5/10 0/0 0/0 100/ /100 0/ /70 80/90 0/0 5/5 0/0 0/0 80/90 90/90 0/0 0 Poznámky: hodnoty jsou uvedeny ve stupních Vysvětlivky: A aktivní pohyb P pasivní pohyb

13 Příloha č. 8 Přehledová tabulka svalový test dle Jandy Respondent Svalový test dle Jandy Kyčelní kloub Kolenní kloub Flexe Abdukce Extenze Flexe Extenze Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po

14 Příloha č. 9 Přehledová tabulka pohlaví, věk, pracovní stav, vzdělání, výsledky HAQ před/po operaci, výsledky SF 36 (domény GH a BP) Přehledová tabulka SF-36 Pacient Pohlaví Věk Pracovní Vzdělání HAQ HAQ GH GH BP BP stav před po před po před po operací operaci operací operaci operací operaci 1 M 76 ID 1. vyučený , Ž 64 SD SŠ , Ž 82 SD VŠ , Ž 77 SD vyučený , Ž 50 P VŠ , Ž 79 SD SŠ ,5 7 Ž 74 SD vyučený , Ž 74 SD SŠ ,5 87,5 9 Ž 68 SD vyučený , M 54 P vyučený Ž 65 SD ZŠ M 78 ID 1. SŠ ,5 13 M 78 ID 1. SŠ ,5 14 Ž 57 P VŠ ,5 67,5 15 Ž 75 SD SŠ ,5 67,5 16 Ž 63 SD SŠ , Ž 69 SD vyučený M 68 SD VŠ ,5 67,5 19 Ž 74 SD vyučený M 59 SD SŠ , Ž 68 SD vyučený ,5 77,5 22 M 65 SD SŠ ,5 67,5 23 M 67 SD vyučený , Ž 75 SD vyučený ,5 25 M 74 SD vyučený ,5 26 Ž 75 SD vyučený ,5

15 27 Ž 82 SD SŠ ,5 28 M 82 SD VŠ ,5 29 Ž 70 SD SŠ ,5 67,5 30 M 78 SD vyučený ,5 90 Vysvětlivky : M muži Ž ženy ID 1. invalidní důchod I. stupně SD starobní důchod P pracující HAQ dotazník Harris Hip Score GH všeobecné vnímání zdraví BP - bolest

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST Kamenice 126 / 3 625 00 Brno. www.cba.muni.cz e-mail: cba@cba.muni.

CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST Kamenice 126 / 3 625 00 Brno. www.cba.muni.cz e-mail: cba@cba.muni. PROJEKT ATTRA Dotazníky kvality života SF 36 Dotazník SF-36 o zdravotním stavu NÁVOD: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit jak se cítíte a jak dobře se Vám

Více

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti BIOMECHANIKA 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. GEOMETRIE LIDSKÉHO TĚLA Segmenty těla jsou části

Více

KOOS DOTAZNÍK O STAVU KOLENA

KOOS DOTAZNÍK O STAVU KOLENA Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Czech version LK1.0 KOOS DOTAZNÍK O STAVU KOLENA Dnešní datum: / / Datum narození: / / Jméno: POKYNY: V tomto dotazníku zjišťujeme, jak vnímáte své

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Individuálně zhotovené ortézy HK

Individuálně zhotovené ortézy HK Individuálně zhotovené ortézy HK Kubešová Karolína, Zabystrzanová Eva Ortopedická protetika Frýdek-Místek s.r.o., NZZ Základní definice (podle ISO 8549) Ortotika Obor, který se zabývá léčbou pacientů s

Více

Vzdělávací materiál pro pacienty a personál Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Vzdělávací materiál pro pacienty a personál Nemocnice následné péče Moravská Třebová Vzdělávací materiál pro pacienty a personál Nemocnice následné péče Kolektiv pracovníků rehabilitace 2015 1 Bolesti zad jsou v současnosti jedním z nejčastějších důvodů pracovní neschopnosti. Tímto problémem

Více

BEDERNÍ MEZIOBRATLOVÁ PLOTÉNKA

BEDERNÍ MEZIOBRATLOVÁ PLOTÉNKA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC BEDERNÍ MEZIOBRATLOVÁ PLOTÉNKA REŽIM PO OPERACI EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY Vážená paní, vážený pane, z důvodu Vašeho onemocnění meziobratlové ploténky je nezbytné dodržovat

Více

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005)

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) I. Anatomie kolenního kloubu Obr. 1 Pohled na kloubní plochu tibie s menisky (Drugová, Kolář, 1974) Obr. 2 Zkřížené vazy Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) Obr.

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení VYSVĚTLIVKY dohoda v rámci PS dohoda v rámci KS ROZHODNUTÍ MZ v důsledku nedohody v rámci PS a následné nedohody u KS Kategorizační strom 04.09.01 ortézy pro hlavu a krk - individuálně 04.09.01.01 ortézy

Více

BERLE vs. CHODÍTKO. Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s.

BERLE vs. CHODÍTKO. Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s. BERLE vs. CHODÍTKO Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK Mgr. David Lisický Mgr. Iveta Poláchová Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s. STANDARD POHYBOVÉHO REŽIMU U PACIENTŮ

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 12 Ukončení léčby... 12 Zahájení léčby novým přípravkem...

Více

SLEDOVÁNÍ PÁDŮ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V LETECH 2011 2012. Závěrečná zpráva

SLEDOVÁNÍ PÁDŮ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V LETECH 2011 2012. Závěrečná zpráva SLEDOVÁNÍ PÁDŮ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V LETECH 211 212 Závěrečná zpráva Zpracovala Dita Svobodová, koordinátorka projektu V Praze 2. února 213 OBSAH Úvod... 2 1) Metodika sledování pádů u hospitalizovaných

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Novinky v ortotické péči o pacienty s C-M-T. Pavel Wanka, fyzioterapeut 20.9.2014

Novinky v ortotické péči o pacienty s C-M-T. Pavel Wanka, fyzioterapeut 20.9.2014 Novinky v ortotické péči o pacienty s C-M-T Pavel Wanka, fyzioterapeut 20.9.2014 Mezinárodní klasifikace ortéz HKAFO = Hip-Knee-Ankle-Foot- Orthosis (ortéza zajišťující kyčelní, kolenní a hlezenní kloub

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Edukace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Monika Matušková

Edukace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Monika Matušková Edukace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu Monika Matušková Bakalářská práce 2011 *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je edukace pacientů s totální

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu

Ošetřovatelská péče o pacienty po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Ošetřovatelská péče o pacienty po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu Bakalářská práce Autor: Nicol Málková Vedoucí práce:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1 Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a

Více

Má to cenu. Tereza Fagulcová maminka

Má to cenu. Tereza Fagulcová maminka Má to cenu Tereza Fagulcová maminka Korekční, polohovací dlahy na spaní: Výrobcem je ortoprotetická společnost. Tyto dlahy se vyrábí na míru a tím pádem jsou pacientovi časově omezeny Ortéza se užívá pouze

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Tomáš Vašíček

Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Tomáš Vašíček Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu Tomáš Vašíček Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářskou práci na téma Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Podmínky ochrany zdraví při práci

Podmínky ochrany zdraví při práci Podmínky ochrany zdraví při práci únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance při práci na nevenkovním či venkovním pracovišti zátěž teplem či chladem a ztráta tekutin 48 Vážené

Více

Mobilita po úrazu dolní končetiny

Mobilita po úrazu dolní končetiny Mobilita po úrazu dolní končetiny Mgr. Iva Chwalková, Bc. Lucie Jozefáková, Mgr. Mariana Zádrapová Klinika léčebné rehabilitace, přednostka MUDr. Irina Chmelová Ph.D., MBA Fakultní nemocnice Ostrava Pacienti

Více

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou OBSAH Krk Rameno Paže Loket Zápěstí Prsty Trup Kyčel Stehno Koleno Lýtko Kotník Berle, hole Dětský program Oblasti fixace Způsoby měření Popis materiálů Ceník ORTIKA a. s., Vrchlického 848, 768 24 Hulín

Více

od 1.9.2014 P R A V I D E L N Á Ú D R Ž B A vozidel Karosa řady C 930

od 1.9.2014 P R A V I D E L N Á Ú D R Ž B A vozidel Karosa řady C 930 úvod.str. od 1.9.2014 P R A V I D E L N Á Ú D R Ž B A vozidel Karosa řady C 930 Rozsahy provedení a název údržby písmeno cyklu Proběh časová náročnost A (P 20) 20.000 km 3,05 B (P 40) 40.000 km 3,05 C

Více

KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE

KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra fyzioterapie Bakalářská práce KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE vedoucí práce PhDr. Jitka

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou?

E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou? E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou? Pokud jste si stáhli tento e-book, pravděpodobně Vás trápí některá z níže uvedených deformit Vašeho chodidla vidíte

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo

Nečinnost ohrožuje naše tělo » Pohyb patří k jaru. Nejlepší jsou denní procházky a víkendové pěší túry. I na ty je však třeba se připravit. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb s turistikou od jara až do podzimu Jaro! Konečně je zde!

Více

Prevence vzniku proleženin

Prevence vzniku proleženin Prevence vzniku proleženin tkáň kost Co je proleženina (dekubit) Odumírání tkáně způsobené jejím nedostatečným prokrvením v důsledku dlouhotrvající jednostranné tlakové zátěže na postižené místo mezi kostí

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

kód ZP 04/0011664 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011664 - plně hrazeno PN 7.01 - ORTÉZ KOLENNÍHO KLOUU S LIMITCÍ kód ZP 04/0011664 - plně hrazeno Ortéza kolenního s nastavením flexe od 0 do 120 a extenze v rozmezí od 0 do 80. Vymezení rozsahu se provádí před nasazením ortézy

Více

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH

Více

Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví

Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví 28 Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví Úvod Muskuloskeletální poruchy (MSD) související s prací jsou mezi zaměstnanci nemocnic závažným problémem,

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Pilates cvičení pro každého jaro je za dveřmi!

Pilates cvičení pro každého jaro je za dveřmi! » Nebolestivá bederní páteř a pohybovně volná pánev jsou důležité pro správnou chůzi. undrey/fotky & Foto Pilates cvičení pro každého jaro je za dveřmi! Také se těšíte na jaro až odložíte čepice, šály

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení soběstačnosti u pacientů po TEP kolene a kyčle Jana Boušková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Soběstačnost a kvalita života u osob po operaci kyčle totální endoprotézou

Soběstačnost a kvalita života u osob po operaci kyčle totální endoprotézou UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství studijní obor Ergoterapie Soběstačnost a kvalita života u osob po operaci kyčle totální endoprotézou Bakalářská práce Aneta

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Strana 1 (celkem 7) 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám obecně

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v resortu Dřevčický Park

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v resortu Dřevčický Park ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v resortu Dřevčický Park Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum narození:...místo narození:...věk:... Státní příslušnost:...stav:... Zdravotní pojišťovna:... Adresa trvalého

Více

Ú ť ť ť ó é ý ý ú é ý é ý é é Í é Š š š Í é ó é é Í š Ž ý Ž š é ý Ž ď é Ž é š é š Í é ď Ž é é ý Ž Í é é š ý é š š ů Í ý š ú ň ú š ý ý š ú Č ý ů ý ů š é ú Ž é ů é š ý é é é é ý š ú ó ý é ý é ýš ý Í ý é

Více

RADKA JEZDINSKÁ PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.

RADKA JEZDINSKÁ PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. RADKA JEZDINSKÁ PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. Cílem rehabilitace je dosažení stupně funkční nezávislosti nejen na chráněných místech, jako je nemocnice, ale především doma a ve společnosti. Období

Více

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty Průvodce je určen pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují, a revizní lékaře,

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti.

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti. Sedací systém Jay Fit Sunrise Medical Training and Education Programs Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay

Více

při i gynekologických operacích. ch. Přehled a kasuistika Hana Matulová Neurologická klinika FN a Medika s. r. o. Hradec Králové

při i gynekologických operacích. ch. Přehled a kasuistika Hana Matulová Neurologická klinika FN a Medika s. r. o. Hradec Králové Nebezpečí poškozen kození periferních nervů při i gynekologických operacích. ch. Přehled a kasuistika Hana Matulová Neurologická klinika FN a Medika s. r. o. Hradec Králové Úvod Přehled iatrogenních lézí

Více

IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Helena Škrabová IMOBILIZAČNÍ syndrom Imobilizační syndrom Je soubor

Více

Endoprotéza kyčelního kloubu

Endoprotéza kyčelního kloubu Endoprotéza kyčelního kloubu Endoprotéza kyčelního kloubu je operační technika prováděná ve světě od 60 tých let minulého století. Jde o operační výkon dnes na většině ortopedických odděleních naprosto

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

2/13-FAR Cenové rozhodnutí. Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012,

2/13-FAR Cenové rozhodnutí. Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, 2/13-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce Ministerstvo zdravotnictví podle

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Dotazník na zhodnocení zdravotního stavu (WOMAC)

Dotazník na zhodnocení zdravotního stavu (WOMAC) Dotazník na zhodnocení zdravotního stavu (WOMAC) POKYNY PRO PACIENTY V částech A, B a C budou otázky kladeny následujícím způsobem. Vyznačte svoji odpověď vepsáním křížku X do příslušného čtverce. PŘÍKLADY:

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 7 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 N 0 0 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.08 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU - DEFINICE SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace nebo destrukce tkání

Více

Spojte běh s jógou. 4 sady cviků k rovnováze ZDRAVÍ

Spojte běh s jógou. 4 sady cviků k rovnováze ZDRAVÍ ZDRAVÍ 4 sady cviků k rovnováze Spojte běh s jógou TEXT: JANA ČECHOVÁ, WWW.MOVE-OM.COM FOTO: MARTIN SYMON BĚŽÍTE V TEMPU RYCHLÉM TAK AKORÁT, ABYSTE STIHLI POZOROVAT KRÁSU OKOLNÍ PŘÍRODY. UDRŽUJETE PRAVIDELNÝ

Více

Moravskoslezský kruh, o. s.

Moravskoslezský kruh, o. s. Moravskoslezský kruh, o. s. Vychází s podporou ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jak pomoci nemocnému v pohybových aktivitách v domácím prostředí

Více

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod 1 Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod I. Úvod Perkutánní vertebroplastika je intervenční výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT. Výkon zahrnuje injekci

Více

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 1 12 7 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Více

Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH.

Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH. 15 000 km/12 měsíců GD015ADCMP00 0,9 536 Kč 30 000 km/24 měsíců 45 000 km/36 měsíců GD030ADCMP00 1,4 833 Kč 4 339 Kč 5 251 Kč GD045ADCMP00 0,9 536 Kč 60 000 km/48 měsíců GD060ADCMP00 1,6 952 Kč 4 790 Kč

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kolenního kloubu.

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kolenního kloubu. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kolenního kloubu Renáta Pravdová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

KVALITA ŽIVOTA U LIDÍ PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

KVALITA ŽIVOTA U LIDÍ PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ KVALITA ŽIVOTA U LIDÍ PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce Autor

Více

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II.

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II. stehno - 1. - vsedě I. Posadíme se zády ke stěně, hýžděmi se opíráme o stěnu. Roznožíme a pokrčíme kolena tal, aby se chodidla navzájem dotýkala. Chodidla nebo kotníky uchopíme rukama a přitáhneme si je

Více

Zásady při práci s počítačem

Zásady při práci s počítačem Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zásady při práci s počítačem Počítač je jenom stroj. Na jedné straně se ho nemusíte bát, vždyť provádí pouze

Více

Téma: Technika a metodika carvingu

Téma: Technika a metodika carvingu Téma: Technika a metodika carvingu Anotace: Prezentace spolu s videem názorně ukazuje správnou techniku jízdy v carvingových obloucích. Poukazuje na chyby a předvádí některá cvičení k nácviku. Datum zpracování:

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

DOMÁCÍ PÉČE EZ 250. nosnost: 150 kg

DOMÁCÍ PÉČE EZ 250. nosnost: 150 kg DOMÁCÍ PÉČE EZ 250 Otočná podložka EZ 300 Otočná podložka EZ 400 ulehčuje otočení pacienta při přesunech průměr: 40 cm nosnost: 120 kg EZ 400 + protiskluzový povrch, průměr 32 cm Multifunkční podložka

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NutritionDay 2015. Vysvětlivky a definice. List 1 _ "List oddělení"

NutritionDay 2015. Vysvětlivky a definice. List 1 _ List oddělení NutritionDay 2015 Vysvětlivky a definice List 1 _ "List oddělení" 1. Kód zařízení/centra: Vložte anonymní kód, který jste obdrželi od koordinačního centra. 2. Kód oddělení: Vložte anonymní kód, který jste

Více

Katalog kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek Charitní pečovatelské služby Kroměříž

Katalog kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek Charitní pečovatelské služby Kroměříž Katalog kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek Charitní pečovatelské služby Kroměříž Vážení zájemci o zapůjčení kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek, právě jste obdrželi

Více

Studijní opora Teorie ergoterapie 2. Jolana Kondziołková

Studijní opora Teorie ergoterapie 2. Jolana Kondziołková Studijní opora Teorie ergoterapie 2 Jolana Kondziołková OSTRAVA 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen v rámci projektu

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER 24. 25.9.2014 MUDr. Lenka Hobzová Oddělení nemocniční hygieny Rizikové faktory 1. Chemické látky

Více

Průlom v diagnostice 1304

Průlom v diagnostice 1304 Průlom v diagnostice 1304 usnadní vaši práci a zlepší kvalitu života vašich pacientů. Kontakt MESI d.o.o. Leskoškova cesta 9d 1000 Ljubljana Slovinsko, Europe T +386 1 620 34 87 F +386 8 205 31 95 E info@mesi.si

Více

Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL

Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL Primoimplantáty kolenního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátu Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL

Více

BOBATH KONCEPT. Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Bobath konceptu dětský věk Zounková, Málková

BOBATH KONCEPT. Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Bobath konceptu dětský věk Zounková, Málková BOBATH KONCEPT Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Bobath konceptu dětský věk Zounková, Málková Podstata Bobath konceptu Týmová práce Holistický přístup ( problém dítěte, problém rodiny

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více