Kronika školního roku 2013/14 (od 1. července 2013 do 31. srpna 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika školního roku 2013/14 (od 1. července 2013 do 31. srpna 2014)"

Transkript

1 Kronika školního roku 2013/14 (od 1. července 2013 do 31. srpna 2014) Co jsme prožili v červenci 2013? Červenec a srpen - čas letních prázdnin, čas prázdninových táborů pořádaných ŠK a SVČ Oáza či SHM ve spolupráci s farností Povýšení svatého Kříže a Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ: Plyšový tábor ve Staré Vodě pro děti let, vedoucí Bc. Lenka Češková 6. 7 (sobota) STARTfest Želeč prezentace ICM Prostějov na multižánrovém a multikulturním festivalu prezentaci zajistili K. Opatrná, S. Rotterová, Oksana Kulakovska, Lina Avetisyan a 2 dobrovolníci Pěší pouť studentů a pracovníků CMG z Prostějova na Velehrad k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Hlavní vedoucí P. Ing. Jaroslav Němec, SDB Plyšový tábor ve Staré Vodě pro děti let, vedoucí Zdeňka Charvátová Cyklistický putovní tábor do Beskyd pro mládež let, vedoucí P. Ing. Jaroslav Němec SDB Plyšový tábor na Annabergu pro děti 7 10 let, vedoucí Václav Lízner Plyšový tábor ve Staré Vodě pro děti 7 10 let, vedoucí Matěj Lízner Putovní vodáky tábor sjíždění Berounky, vedoucí Mgr. Bradáč Zážeh - tábor s malou cyklistikou, Ztracenka, děti 13-15let, vedoucí P. Ing. Jaroslav Němec SDB Příměstský tábor Putování s Dinosaury, vedoucí Bc. Lenka Češková Brigáda na budování klubovny SHM (fara) pro členy SHM (pondělí-pátek) ICM zavřeno z důvodu dovolených Co jsme prožili v srpnu 2013? Tábor pro ministranty, Stará Voda, vedoucí P. Mgr. Petr Matula SDB "Altenmarkt 2013" - cyklistický putovní tábor do Rakouska, vedoucí P. Ing. Jaroslav Němec SDB (čtvrtek)

2 Setkání všech generací v rámci Prostějovského léta prezentace ICM Prostějov na akci prostějovských neziskovek na organizaci akce se podílela S. Rotterová, prezentaci zajistili K. Opatrná, A. Raclová, Oksana Kulakovska a Lina Avetisyan Ranger s výcvik pro budoucí animátory, vedoucí Petr Češka (středa) Odjezd účastnice EDS Oksana Kulakovska (čtvrtek) Odjezd účastnice EDS Lina Avetisyan Zamávání prázdninám pro účastníky táborových akcí Stará Voda, vedoucí Jiří Galda (úterý) Zahájení přípravného týdne pedagogů pracovní poradou (středa, čtvrtek) Konstruktivistické metody učení se zaměřením na prohloubení etické výchovy dvoudenní seminář pro pedagogy CMG v ekocentru Sluňákov (pátek) Vstupní pedagogická rada Prázdninové aktivity v ICM: DDR, deskové a společenské hry, tvorba odznáčků, možnost cvičení Psaní všemi deseti apod. Po dobu prázdnin ( ) probíhaly 2 soutěže: fotografická soutěž Jimmy na cestách Infocachingová hra ICM Prostějov zajišťovalo koordinaci v Olomouckém kraji Pravidelně probíhaly: Anglická konverzace pro pokročilé s Oksanou Anglická konverzace pro začátečníky s Linou Basic Photography s Linou Co jsme prožili v září 2013? (neděle) Nedělní mši svatou v chrámu Povýšení svatého kříže v Prostějově obětovanou za studenty a zaměstnance CMGaMŠ celebroval P. Dan Žurek, SDB (pondělí) Zahájení školního roku - mše svatá v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově Mši celebroval farář P. Dan Žurek SDB spolu s bratry salesiány z místní komunity v Prostějově. Na mši byli slavnostně představeni nastupující studenti primy (úterý) Přednáška pro studenty VIII o studiu na VŠ (vzdělávací agentura Sokrates) (úterý) Zahájení kurzu Paličkování kurz s lektorkou Milenou Malinovou pokračuje už třetím rokem (CCU) (úterý - pátek) Seznamovací kurz primy Kdo jsi? pro nové studenty primy školy. Vedoucí kurzu Bc. Tereza Slezáková, instruktoři TU Mgr. Jana Daňková, vedoucí ŠK Mgr. Martin Bradáč, spirituál P. Mgr. Petr Matula SDB a starší studenti jako animátoři (středa) Příjezd nové účastnice Evropské dobrovolné služby Lucie Ballon (středa)

3 Zahájení výtvarného kruhu výtvarný kruh pro dospělé vede PeadDr. Květoslava Snášelová (CCU) (čtvrtek) Den otevřených dveří ICM Prostějov rozdávání balónků v ulicích Prostějova , čtvrtek, MŠ Třídní schůzka v mateřské škole , pátek, MŠ Návštěva kostela v Krasicích, MŠE SVATÁ PRO DĚTI s o. Pavlem, Společné požehnání pro nadcházející školní rok (ne-st) Kurz klíčových kompetencí s názvem Kdo jsem? pro studenty V vedli P. Ing. Jaroslav Němec SDB a Mgr. Pavel Polcr (školící středisko Stará Voda u Karlovy Studánky) (středa pátek) Kurz tercie Líbí se mně (Stará Voda u Karlovy Studánky, Bc. Tereza Slezáková, Bc. Petr Češka a spirituál školy P. Ing. Jaroslav Němec SDB) (ne-út) Kurz klíčových kompetencí studentů II s názvem Nejsem tu sám vedla Bc. Tereza Slezáková. Spirituálem kurzu byl P. Ing. Jaroslav Němec SDB, o zázemí kurzu se starala paní Tobolová. Součástí kurzu bylo i bubnování s manžely Kratochvílovými (úterý) Exkurze studentů VIII na Britskou radu a do univerzitní knihovny (Mgr. Smutná) (úterý) Školská rada schválila výroční zprávu školy a aktualizaci školního vzdělávacího programu (středa) Okresní přebor v atletice CMG reprezentovala výprava vedená Mgr. Janou Daňkovou (čtvrtek) Srdíčkový den - charitativní sbírka, do které se zapojili studenti CMG (Bc. Slezáková) , čtvrtek, MŠ Vyprávění s obrázky s paní Magdou Latýnovou z mateřského centra Matky Markéty na téma: Co víme o kostele (pátek) Exkurze studentů IV do Moravského krasu (Kaprálův mlýn, Mgr. Daňková, Mgr. Krčová) (pátek) Exkurze studentů VIII do firmy Toray seznámení s výrobou, organizací firmy, nároky přijímacího pohovoru, požadavky na zaměstnance v řídích funkcích. Exkurzi vedla Bc. Ada Zikmundová (sobota) Schola studentů CMG se prezentovala na přehlídce schol prostějovského děkanátu, která se uskutečnila kostele Povýšení sv. Kříže (Mgr. Bradáč) (pondělí) Úvodní zasedání Studentské rady CMG - příprava volební kapituly nového vedení rady (pondělí) Exkurze studentů V do Dukovan (jaderná elektrárna) a Třebíče (židovské město) - Mgr. Hádr a Mgr. Polcr (pondělí)

4 Zahájení Francouzské konverzace pro pokročilé konverzaci vede Lucie Ballon (úterý) Zahájení Anglické konverzace pro začátečníky konverzaci vede Lucie Ballon (úterý) Úvodní třídní schůzky rodičů studentů primy seznámení s chodem školy a možnostmi studentů zapojit se do činnosti organizací působících při škole , úterý, MŠ Děti šly do HVĚZDÁRNY na program: Povídání o Zemi, kde se dozvěděly, jak a proč se střídají roční doby (úterý) Zahájení Počítačového kurzu pro začátečníky první kroky k práci s počítačem nejen pro seniory (CCU) (středa) Testy SCIO pro studenty VIII (středa) Přednáška Dr. Karla Kavičky Po stopách sv. Cyrila a Metoděje v rámci MSKA (středa - neděle) Studijní zájezd do Francie, především Paříže pro studenty CMG vedl Mgr. Radim Žatka. Účastní se 65 studentů (středa - neděle) Delegaci studentů CMG na setkání s mládeží diecéze Limburk (Franfurkt nad Mohanem) vedle Bc. Slezáková (čtvrtek) Zahájení Francouzské konverzace pro začátečníky konverzaci vede Lucie Ballon (pondělí) Volební kapitula studentské rady zvolila do svého čela studenta VI Jakuba Huňku a jako zástupce studenta VI Antonína Tichého. Zapisovatelem se stali studenti III Tereza Marková a Ladislav Burgr (pondělí) Den internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne překladatelů (30. září) tematickou nástěnku připravila A. Raclová (pondělí) Zahájení rekvalifikačního kurzu Tvorba www stránek 80 hodinový kurz s lektory Stanislavem Kajtárem a Květoslavem Müllerem seznámí účastníky se základy tvorby webových stránek (CCU) Pravidelně v CCU probíhaly: Kurz paličkování Výtvarný kruh Co jsme prožili v říjnu 2013? (úterý) Mimořádné třídní schůzky rodičů tercie seznámení s formou a obsahem výuky předmětu Etická výchova (23 rodičů, o. Jaroslav, Mgr. Polcr, Mgr. Hádr, Mgr. Fidrmuc) (středa) Exkurze studentů II Zbrašovské aragonitové jeskyně (Mgr. Kubíčková, Mgr. Hubáček) (středa) Vernisáž výstavy Fotografie z prázdnin o. Jaroslava v školní Galerii pro duši (středa)

5 Okresní kolo v přespolním běhu repre CMG vedla Mgr. Daňková (středa sobota) Společensko-vědní kurz studentů VIII v Praze vedla Mgr. Měchurová, průvodcovskou službu zajišťovala vyučující historie a českého jazyka Dr. Renata Dohnálková (čtvrtek) Exkurze studentů III do Javoříčka, Loštic a arboreta v Bílé Lhotě (Mgr. Krčová, Mgr. Halouzková) (pátek) Studenti CMG Jaroslav Konečný, Karolína Taberyová, Karla Tomanová, Pavla Orálková (všichni IV), Jakub Střelák, Tomáš Kiss a Jiří Jančík (všichni VI) přebrali od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ceny v rámci výtvarné a literární soutěže k 950. výročí založení Arcibiskupství olomouckého. Na soutěž studenty připravila Mgr. Malečková a Mgr. Ligurská , pátek, MŠ předávání cen v arcibiskupském paláci v Olomouci za výtvarnou soutěž Založení arcibiskupství (neděle úterý) Kurz osobnostního rozvoje pro studenty VI Žádný člověk není ostrov na Staré Vodě (Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Jaroslav Hádr) (pondělí) Setkání certifikovaných ICM spojené s předáním certifikátů kvality Praha (NICM) účastnila se K. Opatrná, ICM Prostějov obdrželo certifikát s platností do , úterý, MŠ Sdílení rodičů s dětmi DRAKIÁDA (středa) Srovnávací testy společnosti SCIO VIII (Aj, Čj, M, studijní předpoklady) (středa) Seminář studentů VIII k Národním srovnávacím zkouškám (Mgr. Malečková, SCIO) (čtvrtek) Exkurze studentů VI Alternativní zdroje energie - větrná elektrárna Protivanov, plynová elektrárna Určice (Mgr. Hádr, Mgr. Šubčíková) (čtvrtek) Studenti I píší srovnávací testy společnosti SCIO (čtvrtek sobota) Kurz osobnostního rozvoje studentů VII na Staré vodě v Jeseníkách lektoroval Mgr. Polcr a Mgr. Tereza Slezáková (pondělí) French evening podvečerní prezentaci Francie a francouzské kultury spojenou s ochutnávkou připravila Lucie Ballon (úterý) Studenti I navštívili Městskou knihovnu v Prostějově (Mgr. Měchurová) (úterý) Charitativní sbírka Bílá pastelka Sbírky se zúčastnilo 7 našich studentů, účel sbírky je nadchl. Díky studentské iniciativě sledovala naši skupinu i média poskytli rozhovor pro místní tisk a pro kabelovou televizi a jedna skupinka se vydala do ulic s kasičkami i odpoledne ve volném čase. Ředitelka sdružení SONS velice ocenila jejich aktivitu (středa) Představení husitských válek interaktivní pořad pro student I V (středa)

6 Kurz Kompetence pedagoga církevní školy šestihodinový akreditovaný kurz pro pedagogy pod vedením Mgr. Jaroslava Fidrmuce (CCU) (čtvrtek sobota) Kurz klíčových kompetencí studentů IV Láska a zamilovanost (Stará Voda, Mgr. Slezáková, Mgr. Malečková, P. Ing. Němec SDB) , pátek MŠ Milion dětí se modlí za jednotu a pokoj celosvětová modlitba , pátek, MŠ Děti navštívili hvězdárnu a naučily se, jak funguje koloběh vody. Shlédli pohádku: Jak kapička putovala (pondělí) Den internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne kuchařů tematickou nástěnku připravila A. Raclová (úterý) Seminář SYTYKIA v Domově mládeže SŠ designu a módy, Prostějov seminář o příležitostech mladých lidí v EU vedla K. Opatrná ve spolupráci s S. Rotterovou, EDS prezentovala Lucie Ballon (úterý) Zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG (příprava třídních schůzek, nová maturita a další aktuální problémy školy) (středa) Přednáška Moravskoslezské akademie Dr. Vladislav Raška: Prof. Dr. P. Alois Musil, život a dílo (čtvrtek) Exkurze studentů VII do Osvětimy (Mgr. Kubíčková, Mgr. Halouzková) , čtvrtek, MŠ Děti šli do městského divadla na pohádkové představení: Matylda zasahuje, aneb příběhy naší kačky (čtvrtek) Volební debata v klubu Oáza Debaty se zúčastnili Marian Jurečka za KDU-ČSL, Petr Sokol za ODS, Jitka Chalánková za TOP 09, Petr Bajgar za Pirátskou stranu, Radim Fiala za hnutí ÚSVIT, Jaroslav Faltýnek za ANO 2011, Josef Augustin za KSČM. Akci uspořádalo Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova. Do debaty aktivně přispívali studenti svými dotazy a připomínkami (pátek) Beseda studentů VII a VIII s absolventy školy Studium na VŠ (Mgr. Malečková) (pátek úterý) Podzimní prázdniny na Staré Vodě a na Annabergu - pořádá SHM ve spolupráci s CMG Na Staré Vodě byl hlavním vedoucím prázdnin pro mladší děti (6 11 let) Petr Češka. Na Annabergu se v době podzimních prázdnin konalo formační setkání Tarbíků nové skupiny animátorů, pro které připravovali program Syslíci. Pro Syslíky to byla po dvouleté formaci první akce, na jejíž přípravě se podíleli (pondělí středa) Příměstské podzimní prázdniny na faře při Chrámu Povýšení svatého Kříže- pořádá SHM ve spolupráci s CMG

7 Prázdniny měla na starosti Lenka Češková, po úspěšných příměstských prázdninách budeme v podobných akcích určitě pokračovat, protože se setkávají s pozitivní odezvou (úterý) Veletrh neziskových organizací Olomoucka ICM Prostějov prezentovala K. Opatrná (úterý) Zahájení Rozšiřujícího IT kurzu pro začátečníky pětitýdenní kurz vede lektorka Bc. Anna Raclová (CCU) V CCU pravidelně probíhaly: Počítačový kurz pro seniory úplné začátečníky, který vede Bc. Anna Raclová. Rekvalifikační kurz Tvorba www stránek pod vedení Stanislava Kajtára Paličkování - pod vedením paní Mileny Malinové. Výtvarný kruh - celoroční kurz pro dospělé věnovaný kresbě a malbě pod vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové. Co jsme prožili v listopadu 2013? (pátek) Mši svatou ke slavnosti Všech svatých a památce Všech věrných zemřelých oslavili studenti mší svatou v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Prostějově. Mši celebroval kaplan farnosti Povýšení svatého Kříže v Prostějově P. Mgr. Josef Glogar , pátek, MŠ Do školky přišla p. Magda Latýnová, která si s dětmi povídala na téma: Památka zesnulých (pondělí) Zasedání studentské rady řešilo aktuální problémy školy příprava akademie Studenti studentům aj (pondělí) Příjezd nové účastnice Evropské dobrovolné služby Laura Kapitza (úterý) Dobrodružství s počítačem počítačová soutěž pro čtyřčlenná družstva žáků ZŠ soutěže se zúčastnilo 23 družstev z 12 ZŠ z Prostějovska vítězem se stalo družstvo ze ZŠ v Drahanech , středa, MŠ Sdílení rodičů s dětmi tvoření adventních věnců z keramiky , čtvrtek, MŠ Pohádka v MŠ: Jak sněhuláček Záchranář ošetřoval medvídka Popletu zásady první pomoci pátek Proběhla již tradičně sbírka Šance, které se zúčastnili čtyři naši studenti. Výtěžek ze sbírky je určen lidem, kteří ztratili rodinné zázemí a svůj život prožívají na ulici (pondělí) seminář Gender Studies, o.p.s., zaměřený na genderovou problematiku s důrazem na trh práce, pro sekundu CMG seminář zajistila a zorganizovala za ICM K. Opatrná

8 (pondělí, úterý) Na faře v Charvátech proběhlo celodenní soustředění scholy, které bylo zaměřeno na přípravu Adventního duchovního zastavení. Soustředění se zúčastnilo na 15 studentů Studenti absolvují školní kolo soutěže Bobřík informatiky (Mgr. Matyášková) (úterý) Mobility Olomouc účastnila se s aktivním příspěvkem S. Rotterová a Lucie Ballon (středa) Job Challenge Brno prezentace činnosti sítě EURODESK a ICM prezentaci zajišťovaly K. Opatrná a Lucie Ballon (středa) Na tradiční prostějovské Přehlídce středoškolského vzdělávání Scholaris CMG prezentovalo aktivity a poslání gymnázia, školního klubu, střediska volného času, centra celoživotního učení i infocentra pro mládež (pátek) Den internetu zdarma u příležitosti Dne vězněných spisovatelů tematickou nástěnku připravila A. Raclová (pátek neděle) Setkání animátorů na Staré Vodě a formační setkání party Syslíků na Annabergu, pro něž měla přednášku o vztazích paní Mária Fridrichová z ostravského Centra pro rodinu (pondělí) Čtvrtletní pedagogická rada hodnotila výsledky výchovy a vzdělávání za 1. čtvrtletí školního roku 2013/ (pondělí) Mobility Olomouc účastnila se s aktivním příspěvkem S. Rotterová a Lucie Ballon (pondělí) 1. kolo internetové soutěže Co skrývá web ICM (4. ročník) soutěž připravila A. Raclová (úterý) Třídní rodičovské schůzky proběhly formou konzultací od 14:30 hodin, společným setkáním s TU od 16 hodin a na závěr pokračovaly do 18 hodin opět individuálními konzultacemi rodičů u vyučujících , úterý, MŠ screeningové vyšetření zraku dětí (středa) Zahájení Anglické konverzace pro pokročilé konverzaci vede Laura Kapitza (středa) Přednáška Moravskoslezské křesťanské akademie P. Mgr. Petr Matula SDB: Působení Salesiánů v ČR (čtvrtek, pátek) Vzdělávací seminář pro pedagogy CMG lektorovali Mgr. Vychodil a Mgr. Hruška, téma Konstruktivistické metody učení, den volna studentů , pátek, MŠ S dětmi jsme navštívili HVĚZDÁRNU a shlédli jsme příběh Hvězdný sen (sobota) Prezentace aktivit CMG a MŠ, školního klubu, ICM společně se Salesiánským hnutím mládeže na Dni diecéze v Olomouci (pondělí) V klubu Oáza se uskutečnilo okresní kolo soutěže BIBLE a MY

9 (pondělí) Výsledky testů SCIO třídy primy: výborně testy zvládli studenti Veronika Francová (percentil 99 mezi studenty gymnázií v testu obecných studijních předpokladů a v matematice), Jiří Pazdera (percentil 98 mezi studenty gymnázií v testu z matematiky) a Martina Petrová (percentil 100 mezi studenty gymnázií v testu z českého jazyka a 98 v matematice) (pondělí) 2. kolo internetové soutěže Co skrývá web ICM soutěž připravila A. Raclová (pondělí) Zahájení Německé konverzace pro začátečníky a pokročilé konverzaci vede Laura Kapitza (úterý) seminář Facebook jako pomocník pro propagaci neziskovek a ová komunikace a tvorba newsletteru (Olomouc) semináře lektorovala pro UNO K. Opatrná (úterý) Exkurze pro studenty III do Slavkova (PhDr. Dohnálková, Mgr. Šubčíková) (úterý) Zeměpisný pořad Arábie v kině Metro pro studenty II, IV, V a VI (úterý) 2. zasedání Klubu studentů, rodičů a přátel školy řešilo závěry rodičovských schůzek a přípravu stužkovacího plesu (středa) V odpoledních hodinách proběhla v klubu Oáza již tradiční výroba adventních věnců. Kreativního odpoledne se zúčastnila malá skupinka šest návštěvníků (středa - pátek) Obhajoby SOČ prací studentů VII vedla jako předsedkyně komise Mgr. Jana Daňková (čtvrtek) Studenti VI absolvovali besedu s Mgr. Šporkem Nový občanský zákoník (středa čtvrtek) Scholaris Olomouc prezentace činnosti ICM a CMG prezentaci zajišťovala K. Opatrná V listopadu probíhala pravidelně: Anglická konverzace s Lucií (začátečníci): úterý , Francouzská konverzace s Lucií (pokročilí): pondělí Francouzská konverzace s Lucií (začátečníci): čtvrtek Anglicko-české a Francouzsko-české tandemy s Lucií V listopadu začala probíhat: Německá konverzace s Laurou (začátečníci): pondělí Německá konverzace s Laurou (pokročilí): pondělí Anglická konverzace s Laurou (pokročilí): středa Německo-české tandemy s Laurou

10 Co jsme prožili v prosinci 2013? (neděle) První adventní neděli jsme zahájili tradičním Adventním zastavením v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Ústředním motivem bohoslužby slova, které předsedal otec Petr Matula, byl Izaiášův citát: Ať nás Hospodin naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách. Biblické texty vybírali o. Jaroslav Němec a Tereza Slezáková, schola (pod vedením Martina Bradáče) doprovázela Boží slovo zpěvem i instrumentálními skladbami, celé zastavení bylo uvedeno scénou z filmového Hobita s poselstvím o cestě a uprostřed kostela lemovaly hořící svíce kamenitou cestu na Hospodinovu horu hromadu kamení, jako symbol naší touhy na ni vystoupit, k čemuž nás Adventní doba vybízí. Po bohoslužbě slova následovalo agapé v katechetickém sále (pondělí) Advent letošního roku zahájili studenti a zaměstnanci školy tradičním rozsvícením adventního věnce u vchodu školy (pondělí) Zasedání studentské rady řešilo aktuální problémy školy, zvláště přípravu studentské neveřejné akademie Studenti studentům, Mikuláše na CMG a další (pondělí) 3. kolo internetové soutěže Co skrývá web ICM soutěž připravila A. Raclová (pondělí) Malý adventní kalendář Francouzsko-německá vánoční inspirace aktivitu připravily Lucie Ballon a Laura Kapitza (úterý) Porota pod vedení spirituála školy P. Ing. Jaroslav Němce SDB vyhodnotila soutěž O nejnápaditější adventní nástěnku třídy. První místo získala třída kvinta, na druhém místě se umístila oktáva a třetí místo získali studenti třídy tercie (úterý) Den internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených tematickou nástěnku připravila A. Raclová (středa) Cyrilometodějské gymnázium se podílelo na uspořádání okresní a krajské plavecké soutěže (Mgr. Matyášková) , středa, MŠ adventní zastavení s o. Pavlem Cahou, posvěcení adventního věnce a společná modlitba , čtvrtek, MŠ Do školky přišel sv. Mikuláš s doprovodem. Děti mu zazpívaly písně a dostaly sladkou odměnu (čtvrtek) Malý adventní kalendář Ozdoby (nejen) na stromeček kreativní aktivitu připravily Lucie Ballon a Laura Kapitza (čtvrtek) Studenti II a III shlédli divadelní představení Bylo nás pět v Městském divadle v Prostějově (pátek) Členové studentské rady zajistili pro třídy CMG dárky sv. Mikuláše (pondělí)

11 Rozsvícení druhé svíčky adventního věnce u vchodu školy doprovodila svým zpěvem schola CMG (pondělí) 4. kolo internetové soutěže Co skrývá web ICM soutěž připravila A. Raclová (úterý) Tradičního Dne otevřených dveří CMG se zúčastnilo 71 rodičů se svými dětmi. V průběhu dne si žáci z 5. tříd ZŠ vyzkoušeli své znalosti při soutěži, za splnění úkolů , úterý, MŠ Děti šly do hvězdárny a shlédly příběh: Jak Martin s Lenkou šli hledat vánoční hvězdu (středa) Druhý kreativní podvečer měl u studentek veliký ohlas. Vyráběli jsme květiny z organzy brože, ozdoby do vlasů i šperky z organzy byly dobrým tipem na vlastnoručně vyrobený dárek. Kreativní dílny se zúčastnili i EVS dobrovolnice Lucy a Laura (čtvrtek, pátek) Nácvičná Pěveckého sboru CMG před Vánočním koncertem (Mgr. Měchurová) (pátek) Přijímacích zkoušek na nečisto se zúčastnilo 75 žáků 5. tříd ZŠ (Mgr. Šubčíková) (čtvrtek) Malý adventní kalendář Sváteční pohádky aktivitu připravily Lucie Ballon a Laura Kapitza ve spolupráci s Francouzským divadlem CMG (neděle) Na Vánočním koncertu CMG ve Velkém sálu Městského divadlo v Prostějově zazněla Vánoční mše Hej mistře Jakuba Jana Ryby (Mgr. Měchurová) (pondělí) Krátkou bohoslužbou slova, zpěvem scholy a zapálením třetí adventní svíce studenti školy zahájili třetí adventní týden (pondělí) Vyhlášení výherce hlavní ceny v internetové soutěži Co skrývá web ICM (pondělí) Pro velký úspěch další tvoření v klubu: Zdobení perníčků a máslových sušenek. Asi 12 studentů popustilo uzdu své fantazii a zdobili polevou a sladkými ozdobami vánoční pečivo. Aktivita zaujala i chlapce, možná proto, že si nazdobené sladkosti mohli hned sníst (úterý) Den s Andym Warholem spoluúčast ICM na doprovodné akci k výstavě Andy Warhol Americký sen; ICM nabídlo možnost návštěvníkům vytvořit si odznáček s motivy Andyho Warhola ( pro děti ze SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s., Tetín, pro veřejnost) akci zajišťovala K. Opatrná, A. Raclová a S. Rotterová (úterý) Třída kvarta využila dne pro třídu (odměna za úspěch v soutěži O nenápaditější adventní nástěnku) a společně strávila den v Olomouci (Mgr. Malečková, Bc. Slezáková) , úterý MŠ Vánoční besídka - děti předvedly svým rodinám, co se naučily (úterý, středa, čtvrtek) Obhajoby prací SOČ studentů VI školní kolo (Mgr. Daňková) (čtvrtek)

12 Bohoslužba slova k ukončení kalendářního roku pro pracovníky CMG a agapé pro pracovníky CMGaMŠ. (o. Jaroslav) (čtvrtek) Malý adventní kalendář Promítání filmu Šťastné a Veselé aktivitu připravily Lucie Ballon a Laura Kapitza , čtvrtek, MŠ Děti jely autobusem do MŠ v Ohrozimi a shlédly tam představení: Vánoční příběh , pátek, MŠ - Společná modlitba s o. Pavlem Cahou, rozbalování dárečků (pátek) Slavnostní školní mši v chrámu svatých Cyrila a Metoděje na Brněnské třídě v Prostějově na poděkování za kalendářní rok 2013 celebroval olomoucký arcibiskup Mons Jan Graubner za přítomnosti primátora města Prostějov pana Miroslava Pišťáka. Na závěr mše vyučující předmětu etická výchova převzali z rukou paní Hany Martinákové, zástupkyně společnosti Etická výchova, o. p. s. titul Etická škola. Na závěr slavnostní mše také převzali ocenění studenti, kteří se aktivně účastnili charitativních sbírek (pátek) Tradiční Akademii studenti studentům moderovali studenti oktávy Jan Koupil a Anička Laudová. Nechybělo ani tradiční vystoupení pracovníků školy Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny na Staré Vodě a Annabergu pro děti z CMG i farností Prostějovska připravili P. Ing. Jaroslav Němec SDB a Bc. Tereza Slezáková s animátory. Tábora se zúčastnilo 70 dětí Silvestr na Annabergu spolu s animátory pro věrné účastníky táborů organizoval spirituál školy o. Jaroslav Němec SDB. V prosinci probíhala pravidelně: Anglická konverzace s Lucií (začátečníci): úterý , Francouzská konverzace s Lucií (pokročilí): pondělí Francouzská konverzace s Lucií (začátečníci): čtvrtek Anglicko-české a Francouzsko-české tandemy s Lucií Německá konverzace s Laurou (začátečníci): pondělí Německá konverzace s Laurou (pokročilí): pondělí Anglická konverzace s Laurou (pokročilí): středa Německo-české tandemy s Laurou Rekvalifikační kurz Tvorba www stránek pod vedení Stanislava Kajtára a Květoslava Müllera Paličkování - pod vedením paní Mileny Malinové. Výtvarný kruh - celoroční kurz pro dospělé věnovaný kresbě a malbě pod vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové. Co jsme prožili v lednu 2014? (pondělí)

13 Pravidelné zasedání Studentské rady řešilo ples, blížící se pololet a další , pondělí, MŠ Návštěva Tří králů ve školce. 6. ledna (pondělí) Tříkrálové sbírky se v letošním roce účastnilo 11 dobrovolníků z CMG. Koledníci navštívili pacienty v nemocnici, v domově důchodců a stacionáři v areálu staré nemocnice, na dopravním inspektorátu i v ulicích Prostějova , úterý, MŠ Program ekocentra Iris Bude zima, bude mráz (úterý) Pracovní porada a seminář zaměstnanců školy k využívání ové pošty Googlu. Seminář vedl pan Martin Sitte. 10. ledna (pátek) První přípravný kurz pro žáky z 5. tříd účastníky přijímacích zkoušek do I , úterý, MŠ Do školky přijelo divadlo Sluníčko se třemi pohádkami (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a O třech prasátkách). 15. ledna (středa) Exkurze studentů I do Vlastivědného muzea v Olomouci (Dr. Dohnálková) přijímacích zkoušek do I (středa) Kompetence pedagoga církevní školy Mgr. Jaroslav Fidrmuc a Mgr. Pavel Polcr vedli seminář pro tým pedagogů Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně (pondělí) Německý podvečer v ICM organizovala pracovnice EVS Laura Kapitza , pondělí, MŠ S dětmi jsme navštívili městské divadlo a shlédli jsme pohádku: Jak se bubnuje na princezny , úterý, MŠ Děti navštívily ZŠ Jana Železného a zapojily se do vyučování (středa) V okresním kole matematické olympiády devátých třída a kvart víceletých gymnázií zvítězil student IV CMG Dinh Duc Viet. Na soutěž studenta připravovala Mgr. Jana Krčová. 23. ledna (čtvrtek) Pololetní pedagogická rada uzavřela klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2013/ ledna (čtvrtek) V okresním kole matematické olympiády zvítězil Jiří Češka (V). Na soutěž studenta připravovala Mgr. Krčová 24. ledna (pátek) Generální zkouška studentů VIII na Reprezentační ples CMG spojený se stužkováním maturantů. 24. ledna (pátek) 2. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do primy CMG byl určen zájemcům o studium na CMG z 5. tříd ZŠ. Kurzu se zúčastnilo přes 90 žáků. 24. ledna (pátek) Kurz osobnostního rozvoje studentů VII Kam patřím? vedl Mgr. Pavel Polcr. 25. ledna (sobota)

14 Reprezentační ples CMG spojený se stužkováním maturantů se uskutečnil ve Společenském domě v Prostějově. Ples doprovázela hudební skupina Novios kapelníka Pavla Kožnárka. Součástí plesu byl i film, prezentace a půlnoční překvapení vše v režii studentů oktávy, jejichž třídním profesorkou je Bc. Ada Zikmundová (pondělí) Australské odpoledne pro studenty VI připravila Bc. Ada Zikmundová (pondělí) Bc. Slezáková vedla Kurz efektivního učení a řízení času pro studenty I (pondělí, úterý) Školní kolo olympiády v anglickém jazyku pro studenty I, II, III a IV organizovaly Mgr. Smutná a Mgr. Spurná (úterý) Školní kolo Astronomické olympiády organizoval Mgr. Hádr (úterý) Školní kolo zeměpisné olympiády organizovaly Mgr. Halouzková a Mgr. Kubíčková. 29. ledna (středa) Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda organizovaly Mgr. Halouzková a Mgr. Krčová. 29. ledna (středa) Beseda studentů V a VI s úspěšnými absolventy CMG organizoval Mgr. Hubáček 29. ledna (středa) V odpoledních hodinách probíhalo v klubu školní kolo recitační soutěže. Účastnilo se jí dvanáct studentů. V kategorii nižšího gymnázia získaly první místo studentky Barbora Latýnová (I) a Karla Tomanová (IV). Jakub Čech (III) se v téže kategorii umístil na druhém místě, třetí místo obsadily studentky Tereza Marková (IV), Michaela Šmidrová (I) a Marie Coufalová (I). V kategorii vyšší gymnázia druhé místo obsadily studentky Lenka Doležalová (V) a Klára Janíková (V). Čestná uznání byla udělena Michaele Navrátilové (VI) a Veronice Janíkové (III) (úterý) Den internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne mobilizace proti jaderné válce tematickou nástěnku připravila A. Raclová (středa) Vydání pololetního vysvědčení uzavřelo 1. pololetí školního roku , středa, MŠ Na Sdílení rodičů s dětmi jsme společně tvořili zvířátka z keramické hlíny ledna (středa čtvrtek) Možnost již tradičního přespání ve škole nalákala 26 studentů z primy, sekundy a tercie. Na organizaci se podílela i studentka septimy Michaela Šmídová a zapojily se i dobrovolnice Laura a Lucy. Společně jsme povečeřely v 19 hodin. Následovaly seznamovací hry, které nám pomohly se navzájem lépe poznat. Pro studenty pak Martin Bradáč připravil pohádkovou hru Hloupý Honza. V kreativních dílnách pod vedením Terezy, Lucy a Laury bylo možné si namalovat mandaly barvami na sklo a vyrobit si pěkné přívěsky na krk nebo na klíče z filcu a papíru. Po tvoření jsme zpívali v karaoke a na dobrou noc jsme si pak pustili pohádku. Den jsme zakončili ve školní kapli modlitbou. Ráno jsme společně posnídali a pak už se studenti rozcházeli do svých domovů načerpat sílu do nového pololetí (čtvrtek) Den volna studentů, porada a seminář pedagogů Sociální encykliky církve ThDr. Michala Umlaufa z Teologické fakulty UP v Olomouci. Pololetí ukončil společný oběd všech zaměstnanců školy.

15 (čtvrtek, pátek) Duchovní obnovu pro zaměstnance školy na téma Radost evangelia, exhortaci papeže Františka na Annabergu vedl spirituál školy P. Jaroslav Němec SDB a P. Petr Matula SDB. Duchovní obnovy se účastnilo 11 dospělých a 4 děti zaměstnanců (pátek) Pololetní prázdniny studentů , pátek, MŠ Do školky přišel o. Pavel Caha a povídal si s dětmi o svátku Jana Boska V lednu probíhala pravidelně: Anglická konverzace s Lucií (začátečníci): úterý , Francouzská konverzace s Lucií (pokročilí): pondělí Francouzská konverzace s Lucií: čtvrtek Anglicko-české a Francouzsko-české tandemy s Lucií Německá konverzace s Laurou (začátečníci): pondělí Německá konverzace s Laurou (pokročilí): pondělí Anglická konverzace s Laurou (pokročilí): středa Německo-české tandemy s Laurou Počítačový kurz Práce s flash diskem dvoutýdenní kurz naučil účastníky pracovat se soubory, složkami a flash diskem. Kurz vede Květoslav Müller, Dis. Počítačový kurz Práce s fotografií během pětitýdenního kurzu se účastníci naučí pracovat s fotografiemi, ořezávat je, provádět základní typy retuší a fotografie ukládat. Kurz vede Květoslav Müller, Dis. Počítačový kurz pro seniory začátečníci, který vede Bc. Anna Raclová naučí seniory ovládat počítač a myš, psát na klávesnici jednoduché dokumenty a používat internet k základnímu vyhledávání. Paličkování - pod vedením paní Mileny Malinové. Výtvarný kruh - celoroční kurz pro dospělé věnovaný kresbě a malbě pod vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové. Co jsme prožili v únoru 2014? února (neděle-sobota) Lyžařský Výcvikový kurz studentů III se uskutečnil ve školicím středisku na Staré Vodě u Karlovy Studánky v Jeseníkách. Vedoucí kurzu byl Mgr. Ondřej Hubáček, spirituálem o. Ing. Jaroslav Němec SDB, instruktory Bc. Tereza Slezáková a Mgr. Radim Žatka. Výživu studentů měla na starosti paní Daniela Tobolová (pondělí) Studenti VII s vyučujícími biologie Mgr. Daňkovou a Mgr. Krčovou navštívili Lékařskou fakultu UP v Olomouci, kde byli přítomni pitvě 3. února (pondělí) Únorové zasedání studentské rady řešilo finanční výsledek plesu CMG, přípravu studentského majálesu a další aktuální akce v průběhu školního roku. 4. února (úterý) V okresním kole olympiády z německého jazyka se studenti II Adam Čižmář a Michaela Pospíšilíková umístili na výborném 1. a 2. místě. Na soutěž jej připravoval Mgr. Stanislav Popelka. Studentka Tereza Marková (IV) se také ve své kategorii umístila na výborném 3. místě. Na soutěž ji připravovala Mgr. Malečková.

16 4. 2. úterý, MŠ Děti navštívily hvězdárnu, kde shlédly příběh: Jak kapička putovala čtvrtek, MŠ Za dětmi do školky přišla paní M. Latýnová s povídáním na téma: Světlo na cestu 6. února (čtvrtek) Na zasedání Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějov byl student VI Jakub Huňka zvolen starostou zastupitelstva, student Antonín Tichý byl zvolen tajemníkem zastupitelstva. Oba studenti jsou pak členem pětičlenné rady zastupitelstva, kterou tvoří starosta, dva místostarostové, tajemník a jeden další člen rady. 7. února (pátek) V okresním kole olympiády v českém jazyce skončil na výborném 2. místě student IV Jaroslav Konečný. Na soutěž jej připravovala Mgr. Martina Malečková února (neděle-sobota) Lyžařský Výcvikový kurz studentů IV se uskutečnil ve školicím středisku na Staré Vodě u Karlovy Studánky v Jeseníkách. Vedoucí kurzu byl Mgr. Ondřej Hubáček, spirituálem o. Ing. Jaroslav Němec SDB, instruktory Mgr. Aleš Matyášek a Martin Hubáček. Výživu studentů měla na starosti paní Daniela Tobolová pondělí, MŠ Děti šly do městského divadla na pohádku: Kubula a Kuba Kubikula (úterý) V okresním kole olympiády v anglickém jazyce zvítězil ve své kategorii student II Jakub Szymsza. Na soutěž studenta připravovala Mgr. Smutná 12. února (středa) V okresním kole soutěže Olympiáda v anglickém jazyce obsadil student VI Lukáš Pazdera výborné 3. místo. Na soutěž ho připravoval pan profesor Pavlík 12. února (středa) V celostátním kole soutěže Bible a my (Olomouc) získal student II Adam Čižmář výborné třetí místo (středa čtvrtek) Valentýnský workshop v Oáze připravily a vedly Lucie Ballon a Laura Kapitza (připraveno ve spolupráci s Oázou) (čtvrtek) Divadelní představení Plovárna pro studenty III a V v Městském divadle v Prostějově (čtvrtek) Prezentace možností studia na VŠ Zlín pro zájemce z řad studentů VG čtvrtek, MŠ Ve školce proběhl den otevřených dveří (pátek) Valentýnská pošta - vyvrcholení společného projektu Klubu Oáza a ICM roznášení vyrobených květinek a kartiček studentům (pátek) 3. kurz k přijímacím zkouškám do primy CMG určený žákům5.tříd ZŠ, kterého se zúčastnilo přes 90 žáků (pondělí neděle) Jarní prázdniny na Staré Vodě pro mladší děti vedla Tereza Slezáková, Martin Galda a na celou dobu na táboře působil i o. Petr Matula. Na dvou turnusech se vystřídalo 48 dětí a 10 animátorů.

17 Jarní prázdniny na Annabergu pro starší děti, zejména studenty tercie a kvarty. Akci vedl Václav Lízner s o. Jaroslavem Němcem. Asi 40 mladých lidí společně prožilo celý týden na lyžích, snowboardu, při práci i modlitbě (pondělí úterý) Proběhl první z cyklu čtyř jarních kreativních odpolední. Tentokrát se vyráběly skládané květiny z papíru. Umění zvanému kusudama se přišlo naučit asi 20 studentek (středa) Přednáška Moravskoslezské křesťanské akademie Národní pouť do Svaté země v roce 2013 manželů Václava a Aleny Adamových středa, MŠ Zápis dětí do mateřských škol čtvrtek, MŠ Hry a soutěže v maskách - KARNEVAL (pátek) 4. přípravný kurz žáků 5. tříd ZŠ k přijímacím zkouškám do primy CMG (pátek) Den internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne omylů v kalendáři tematickou nástěnku připravila A. Raclová V únoru probíhala pravidelně: V ICM: Anglická konverzace s Lucií (začátečníci): úterý , Francouzská konverzace s Lucií (pokročilí): pondělí Francouzská konverzace s Lucií: čtvrtek Anglicko-české a Francouzsko-české tandemy s Lucií Německá konverzace s Laurou (začátečníci): pondělí Německá konverzace s Laurou (pokročilí): pondělí Anglická konverzace s Laurou (pokročilí): středa Německo-české tandemy s Laurou V CCU: Počítačový kurz Práce s fotografií během pětitýdenního kurzu se účastníci naučí pracovat s fotografiemi, ořezávat je, provádět základní typy retuší a fotografie ukládat. Kurz vede Květoslav Müller, Dis. Počítačový kurz pro seniory začátečníci, který vede Bc. Anna Raclová naučí seniory ovládat počítač a myš, psát na klávesnici jednoduché dokumenty a používat internet k základnímu vyhledávání. Rozšiřující počítačový kurz pro seniory, který vede Bc. Anna Raclová. Účastníci se naučí pracovat se soubory a složkami, aby mohly lépe organizovat své dokumenty. Pokračují v další práci s programem Microsoft Word a také navštíví další zajímavé internetové stránky a naučí se pracovat s em. Paličkování - pod vedením paní Mileny Malinové. Výtvarný kruh - celoroční kurz pro dospělé věnovaný kresbě a malbě pod vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové.

18 Co jsme prožili v březnu 2014? března (sobota sobota) Pobyt 19 studentů CMG pod vedením Mgr. Smutné a Mgr. Spurné na partnerské škole Emmaus College v holandském Rotterdamu v rámci zahraniční jazykové praxe. 3. března (pondělí) Výsledky okresního kolo soutěže Olympiáda v zeměpise: Student II Vojtěch Skopal získal výborné 2. místo v kategorii B (připravovala Mgr. Kubíčková), student VII Jan Čech vyhrál kategorii D (připravovala Mgr. Halouzková) 3. března (pondělí) pondělí MŠ Děti jely autobusem do mateřské školy v Ohrozimi na Pohádky z mléčné dráhy. Březnové zasedání Studentské rady řešilo aktuální problémy školy 3. a 4. 3 (pondělí, úterý) se uskutečnilo další kreativní odpoledne, kdy studenti gymnázia i někteří rodiče tvořili drátěný věnec z králičího pletiva (středa) Mši Popeleční středy v kostele sv. Cyrila a Metoděje pro studenty a zaměstnance CMG celebroval P. Petr Matula SDB středa MŠ Vyprávění s o. Pavlem Cahou na téma Popeleční středa, období začínajícího půstu (pondělí) Zeměpisný pořad Mexiko pro studenty II VI v kině Metro 10.a (pondělí, úterý) Kreativní dílna - tvoření smaltovaných šperků. Tato náročnější technika přilákala i starší studenty a na měděný podklad jsme sypali a zapékali speciální barvy, vznikaly tak přívěšky, náušnice či odznaky Úterý MŠ Děti šly do městského divadla v Prostějově, kde shlédly pohádku O medvědu Ondřejovi (pátek) V okresním kole výtvarné soutěže Moje oblíbená rostlina zvítězily v kategorii C, kresba a malba studentky Latýnová Barbora (I). Šemnická Kateřina (I), Nedomová Bára (I), Linhová Pavlína (III), Kurková Karolína (V) a Zachrdlová Bára (V). Studentky vedla dr. Květoslava Snášelová. V kategorii Polytechnické práce zvítězila Jaroslava Šmídová (I), 2. místo obsadila Natálie Paulů (I). Studentky připravovala paní prof. Stanislava Náglová (pátek) 6. přípravný kurz pro budoucí studenty primy Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (pondělí, úterý) Studenti V absolvovali kurz osobnostního rozvoje Čemu věnuji svůj čas, tomu patří můj život v katechetickém sále (Mgr. Polcr) (pondělí) Seminář pro pedagogy CŠ Smysluplná evaluace školy jako nástroj řízení změny Semináře z cyklu vzdělávání pro církevní školy se zúčastnilo celkem 7 vedoucích pracovníků škol. Během akreditovaného semináře pod vedením lektora Mgr. Jaroslava Fidrmuce se seznámili se smyslem, cílem a s metodami hodnocení činnosti školy.

19 Prakticky si také mohli vyzkoušet systém autoevaluace, který vytvořilo a využívá Cyrilometodějské gymnázium. 17.a (pondělí, úterý) jsme při tvoření v kreativní dílně vzali do ruky jehlu, nit a zbytky látek a tvořili látkové květinky, které je možné využít jako módní doplněk nebo svěží jarní dekoraci. Akce se zúčastnilo 12 studentek naší školy (pondělí-pátek) Týden internetu zdarma u příležitosti Světového dne poezie (21. března) tematickou nástěnku a tři soutěže (Básni s Íčkem, Podle básní poznej autora, Které slovo v ukázce chybí) připravila A. Raclová (útereý) se konala Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol v Odrách. Za CMG vystoupil dramatický kroužek Co Má Grády s představením Alenka v říši divů a recitátoři Barbora Latýnová z primy a Jakub Čech z tercie. Pozitivní odezva poroty je inspirací a povzbuzením do další práce. Zájemci si nenechali ujít čvtrteční slavnostní galavečer, kam se studenty doprovodil Martin Bradáč (středa) Přednáška P. ThDr. Pavla Ambrose SJ v rámci Moravskoslezské křesťanské akademie (čtvrtek) V krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce zvítězil student VI Lukáš Pazdera a postupuje do celostátního kola. Na soutěž ho připravoval Mgr. Radim Žatka (pátek) Školní kolo soutěže Matematický klokan pero studenty CMG organizovaly Mgr. Krčová a Mgr. Halouzková (pátek neděle) Duchovní obnovy studentů IV na téma Víra, naděje, láska na Annabergu v Jeseníkách se zúčastnilo 14 studentů. Vedoucí duchovní obnovy byl P. Ing. Jaroslav Němec SDB, lektorem Mgr. Martin Bradáč (pondělí) Porada zaměstnanců CMG schválila závěrečný účet školy za rok 2013 a rozpočet pro kalendářní rok (úterý) Studenti tercie Kája Šobrová, Jakub Čech, Kryštof Kotrys a David Indra se zapojili do charitativní sbírky Jarní srdíčkové dny (úterý) Exkurze studentů V do Muzea J. A. Komenského v Přerově (Mgr. Polcr) (úterý) Mobility Olomouc Evropskou dobrovolnou službu prezentovala výchovným poradcům na středních školách S. Rotterová a Jana Horčičková, bývalá EDS dobrovolnice (vyslaná ve školním roce 2012/2013 KSRaP CMG do Německa) Úterý MŠ Návštěva HVĚZDÁRNY příběh: Ze starých pověstí hvězdných (středa) V okresním kole Biologické olympiády kategorie C zvítězila studentka III Helena Ptáčková. Na soutěž ji připravovala Mgr. Jana Krčová (čtvrtek) Biologická exkurze studentů VI do Litovelského Pomoraví (Mgr. Krčová, Mgr. Hádr)

20 (pátek) Studenti I - V shlédli v kině Metro geografický pořad Expediční kamera (pátek) Divadelní představení Ostře sledované vlaky v Městském divadle v Prostějově pro studenty VI, VII a VIII (pátek) 7. přípravný kurz žáků 5. tříd ZŠ k přijímacím zkouškám do primy organizovala Mgr. Šubčíková (pátek) Duchovní obnova studentů III na Staré Vodě na téma Štěstí začíná uvnitř pro 15 studentů vedl o. Jaroslav a Mgr. Bradáč (pátek) Na slavnostním večeru ke Dni učitelů v Městském divadle v Prostějově byla primátorem města Prostějov panem Miroslavem Pišťákem za vynikající výsledky pedagogické práce oceněna Mgr. Zdeňka Smutná (pátek) 6. přípravný kurz pro budoucí studenty primy Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově V CCU pravidelně probíhaly: Rozšiřující počítačový kurz pro seniory, který vede Bc. Anna Raclová. Účastníci se naučí pracovat se soubory a složkami, aby mohly lépe organizovat své dokumenty. Pokračují v další práci s programem Microsoft Word a také navštíví další zajímavé internetové stránky a naučí se pracovat s em. Paličkování - pod vedením paní Mileny Malinové. Výtvarný kruh - celoroční kurz pro dospělé věnovaný kresbě a malbě pod vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové. V ICM probíhala pravidelně: Anglická konverzace s Lucií (začátečníci): úterý , Francouzská konverzace s Lucií (pokročilí): pondělí Francouzská konverzace s Lucií: čtvrtek Anglicko-české a Francouzsko-české tandemy s Lucií Německá konverzace s Laurou (začátečníci): pondělí Německá konverzace s Laurou (pokročilí): pondělí Anglická konverzace s Laurou (pokročilí): středa Německo-české tandemy s Laurou Co jsme prožili v dubnu 2014? (úterý) Projekt Cílevědomě za budoucím povoláním Od začala příprava realizace projektu OPVK Cílevědomě za budoucím povoláním (úterý)

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského gymnázia,

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 2013 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Základní údaje. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01

Základní údaje. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje...

Více

školní rok 2008/2009 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2008/2009 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3.

Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA za školní rok 2011 2012 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3. Učitelé a ostatní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více