Čtvrtletník. Leden březen Situace je vážná. Aktuálně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletník. Leden březen 2013. Situace je vážná. Aktuálně"

Transkript

1 Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, tel.: , bankovní účet: /0100, IČ: Čtvrtletník Leden březen 2013 Není úplně standardní, abychom se v našem čtvrtletníku, který slouží především k informování veřejnosti a našich partnerů o sociálních a zdravotních aktivitách Charity Ostrava, zabývali ekonomickou situací a jejími dopady na činnost celé naší organizace. Nastávají však okolnosti, které obvyklé praktiky nabourají, a jednou z těchto okolností je současné mimořádné plošné snížení dotací MPSV na podporu sociálních služeb, které, stejně jako u jiných poskytovatelů služeb, dostává také naši organizaci do velmi nepříznivé a vážné situace. Před několika týdny jsme obdrželi informaci o snížení dotací MPSV ČR na všechny námi poskytované služby o % oproti loňskému roku, což v konečném důsleu znamená deficit v celkové hrozivé částce 7,2 mil. Kč. Jedná se o finanční prostřey na zabezpečení nezbytných služeb pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi s duševním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením a další klienty, kterým denně poskytujeme potřebné a pro naše uživatele nezbytné sociální služby. Není to poprvé, kdy jsme se zásluhou nesystémového financování sociálních služeb v naší zemi dostali do podobné svízelné situace. Je potřeba říci, že se nám vždy zásluhou podpory z různých stran a spojením všech poskytovatelů služeb a jejich intervence zaměřené především na dotující orgán, tedy MPSV ČR, podařilo situaci zachránit. V letošním roce je situace zásluhou nepříznivé ekonomické situace komplikovanější než obvykle. Pravdou je, že probíhají intenzivní jednání s MPSV o přehodnocení dotačních výsleů a jejich navýšení, nicméně výsley z těchto jednání budou známy nejdříve v červnu letošního roku, což vyvolává v našich řadách mimořádnou nervozitu. Denně si uvědomujeme, že Charita Ostrava i další poskytovatelé sociálních služeb jsou v případě nedojednání změny přímo ohroženi na existenci, a pokud nedojde k navýšení dotací, jsou především ohroženi uživatelé našich sociálních služeb, ke kterým patří například domovy pro seniory, odlehčovací služby, azylové domy, pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další. Jsme si rovněž bytostně vědomi toho, že pokud nebudeme situaci řešit nyní, může být v červnu, v případě nedokrytí prostřeů, již pozdě. Z tohoto důvodu naše organizace zavádí od března tohoto roku razantní úsporná opatření a zároveň se i touto formou obrací na své příznivce s prosbou o možnou podporu. Forma pomoci může být různá. Budeme vděční za finanční podporu na konto veřejné sbírky zaměřené na podporu provozu či příspěvky ve formě materiálního daru či finančního příspěvku, který lze při daňovém přiznání uplatnit jako částku, kterou se snižuje daňový základ u právnických osob je to maximálně 5 %, u fyzických osob 10 % ze základu daně. Rádi budeme rovněž za podporu formou intervence, modlitby či dobrovolnické práce ve prospěch našich uživatelů služeb. Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za dosavadní pomoc a přízeň, kterých si velmi vážíme a které nám umožňují poskytovat sociální a sociálně zdravotní služby pro osoby se zdravotním či sociálním handicapem a humanitární pomoc pro sociálně potřebné lidi. Zároveň si dovoluji požádat o možnou pomoc, která umožní nadále zabezpečovat poslání naší organizace, tedy pomáhat lidem v nouzi. Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava Situace je vážná. 1

2 AKTUÁLNÌ Ostravané přijali Tři krále a podpořili lidi v nouzi V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se na Ostravsku díky štědrosti obyvatel města a přilehlých obcí shromáždila částka Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo na přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi. Za příspěvky a spolupráci pro Tříkrálovou sbírku 2013 bych chtěl poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na úspěchu akce podíleli, komentuje s vděčností výsledek sbírky Martin Od začala realizace dvou projektů s názvy Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty a Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava domově pokojného stáří, které jsou podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR. Projektové aktivity mají v obou charitních domech podobné cíle: humanizovat ubytování seniorů snížením počtu lůžek na pokojích, vytvořit podmínky a zavést nové metody sociální práce a zlepšit možnosti využití zahrad obou domů. V Charitním domě sv. Alžběty Pražák, ředitel Charity Ostrava. Pro koledníky byla jako poděkování za jejich nezištnou pomoc připravena zimní návštěva ve spolupráci s ostravskou ZOO, které se zúčastnilo přes 500 lidí. Mezi dlouhodobé a nepostradatelné účastníky Tříkrálové sbírky patří i koledníci z Brušperka, Šenova, z farnosti Ostrava-Hošťálkovice a studenti Vyšší odborné školy sociální v Ostravě Mariánských Horách, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Přehled všech záměrů je dostupný na webu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Transformace domovů pro seniory díky Programu švýcarsko-české spolupráce je poskytována také sociální služba Denní centrum pro seniory, u níž se díky obdržené finanční podpoře podaří zvýšit kapacitu služby určené seniorům se sníženou soběstačností nebo lidem se zdravotním postižením. V obou domovech pro seniory bude nově zaměstnán specialista na užití inovativní terapeutické metody gardenterapie, jejíž aplikací umožní přebudování obou stávajících zahrad na relaxačně terapeutické zahrady s mnoha možnostmi využití přímo seniory. Program švýcarsko-české spolupráce umožní také nákup dodávkového vozu, který bude sloužit pro zajištění kontaktu seniorů se společenským prostředím v Ostravě a okolí. Prostřey ve výši Kč pro oba projekty, které švýcarská strana účelově poskytne Charitě Ostrava, budou použity dle harmonogramu do druhé poloviny roku Děkuje za poskytnutou podporu! Hospicová péče podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce Od 1. března 2013 začala dvouletá realizace projektu Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci třetí výzvy Blokového grantu administrovaného Nadací Partnerství. Cílem projektu je rozvoj komplexní péče pro lidi nevyléčitelně nemocné a lidi v závěrečném stádiu života. Projekt zajistí také provázanost služeb pro tyto cílové skupiny lidí v oblasti poradenství zaměřeného na paliativní péči, rozšíření vybavení půjčovny zdravotních kompenzačních pomůcek, rozšíření terénní hospicové služby zajišťované Charitním střediskem sv. Kryštofa s dispečinkem v Hospici sv. Lukáše. Zlepšení materiálně technického zázemí pomůže zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a rozvoj osvětových aktivit má za cíl vybudovat povědomí o možnostech využití hospicové péče u potenciálních klientů. Modernizací vozového parku mobilního hospice Charitního střediska sv. Kryštofa, přijetím nové zdravotní sestry a dovybavením půjčovny kompenzačních pomůcek se zvýší dostupnost těchto služeb a sníží případné čekací doby klientů. Díky rozšíření V sobotu se uskuteční sportovněbenefiční akce Běh Benedikta Labre, jejímž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Výtěžek ze startovného bude v rámci veřejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelům sociálních služeb tohoto nízkoprahového denního centra Charity Ostrava. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 běžecké ½ a ¼ maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické horská kola a silniční kola). Aktuálně vozového parku dojde také k optimalizaci využití stávajícího personálu mobilního hospice. Finanční podpora umožní vytvoření nového pracovního místa, jehož náplň povede k zvýšení informovanosti veřejnosti o hospicových službách a k zajištění udržitelnosti hospicové péče v Ostravě. Děkujeme za poskytnutou finanční podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši Kč na dva roky realizace projektu. Mgr. Taťána Boháčová, projektová manažerka Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova Trasy závodu povedou náročným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic, přičemž start i cíl je situován v Ostravě-Porubě poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskutečnil již v roce 2012 a cílem realizačního týmu je vytvořit z této události tradici. Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre na ul. Lidická 54 v Ostravě-Vítkovicích s kapacitou uživatelů služeb je poskytovat pomoc lidem bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci. Pomoc směřuje do oblastí uspokojování základních lidských potřeb (pobyt v centru, strava, hygiena, ošacení) a sociálního poradenství ve snaze podpořit tyto osoby a řešit jejich situaci. Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: foto: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava Peníze z loterií zkvalitní služby Charita Ostrava obdržela v rámci mimořádného dotačního řízení vyhlášeného statutárním městem Ostrava finanční prostřey z odvodů z loterií a jiných podobných her zdroje na nákup kompenzačních a relaxačních pomůcek pro uživatele služeb Charitního domu sv. Václava domova pokojného stáří a Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Pro klienty těchto charitních domů budou konkrétně nakoupeny elektrické polohovací postele, mobilní zvedák, sprchovací lůžko, sedací vaky, relaxační křesla a další pomůcky. Dotace umožnila také dovybavení charitní Půjčovny kompenzačních pomůcek novými pomůckami. Nakoupeny budou elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, sedáky do vany či nádstavce na WC. Děkujeme za poskytnutou podporu, která umožní zkvalitnit poskytované služby. Mgr. Marie Monsportová, vedoucí Útvaru služeb sociální péče Charity Ostrava

3 JAK SE ŽIJE Dobrovolnice fotí pro Charitu Ostrava Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi jsou poskytovány v jednotlivých charitních domech nebo přímo v domácnostech lidí, kteří potřebují pomoci. Od podzimu loňského roku vzniká díky dobrovolnici a fotografce Tereze Némethové rozsáhlý soubor snímků, které dovolí široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku charitních služeb. Co autorku přivedlo do Charity Ostrava, aby prostřednictvím jejích fotek na letácích, plakátech, webových stránkách pomohla přiblížit prostředí, náplň poskytovaných služeb a život seniorů, lidí bez domova či lidí v závěru života, říká již sama: Fotografování se intenzivně věnuju asi pátým rokem. Když mě oslovila Charita Ostrava pro možnou spolupráci při focení, byla to pro mě obrovská výzva, zkusit si něco nového a něco se přiučit. Momentálně se mi podařilo navštívit asi dvě třetiny charitních středisek a zařízení. Nejsem člověk, který by někoho odsuzoval za to, jaký je nebo v jaké je situaci, a snažím se odbourat předsuy, i když je to občas těžké. Když jsem obcházela jednotlivá střediska a charitní domy a potkávala se s klienty, kteří služby Charity Ostrava užívají, můžu říci, že byli skvělí. Myslím, že klienti vnímají, že se jim někdo snaží pomoct, že je personál dokáže podržet a někdy i ocenit. A když jsem se občas setkala s nevolí, abych je nefotila, ta byla rázem pryč, když jsem jim řekla důvod, proč tam jsem a proč je chci fotit abychom ostatním ukázali, že oni jsou také lidé se svojí důstojností, i v té tíživé situaci, a ta by se jim mohla díky pomoci změnit. S úsměvem na tváři a pozitivním přístupem jde všechno změnit, mnohdy i zapomenout na problémy. Současně mi spolupráce s Charitou Ostrava otevřela oči v tom, že i to málo, co si myslím, že v životě mám, je vlastně strašně hodně. Děkujeme Tereze Némethové za její úsilí a čas věnovaný Charitě Ostrava a lidem v nouzi. Přejeme hodně štěstí při studiu fotografie na Ostravské univerzitě!, foto: Tereza Némethová Jarní tábor pro děti z nízkoprahového centra V době jarních prázdnin proběhl první Jarní dětský tábor pro uživatele služeb Charitního střediska Michala Magone nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Dubině. Účastníci se sešli na vlakovém nádraží v Ostravě-Svinově a po rozloučení s rodiči, které se někdy neobešlo bez slziček, vyrazili do Andělské Hory u Bruntálu v podhůří Jeseníků. V rámci tábora je čekal pestrý zážitkový program, ve kterém nechybělo ani lyžování a bobování na nedaleké nově vybudované sjezdovce. Pro některé děti to byl jejich první pobyt v zimě na horách, jiné již zkoušely poprvé lyžovat. Na řádění na sněhu odpoledne navazovaly bláznivé soutěže a hry. Den končil tvořivými aktivitami, při nichž si děti zkoušely výtvarné techniky. Videotrénink pomáhá v azylovém domě sv. Zdislavy Maminky a děti uživatelé sociální služby azylového domu sv. Zdislavy mívají často problém s tím, jak se spolu navzájem domluvit a aby tato komunikace také vedla k žádoucímu výsleu. Ke zlepšení komunikace využíváme metodu videotréninku interakcí. V průběhu pobytu jsme navštívili Aquacentrum v Bruntále, kde se děti vyřádily na tobogánu, divoké řece nebo mohly relaxovat ve vířivce. Tábor vyvrcholil karnevalem na svahu, kde děti v nejoriginálnějších maskách sjížděly kopec, a závěrečným přátelským večerem, při kterém jsme poseděli u bohaté hostiny, a vyhlásili se vítězové celotýdenních soutěží. Děti prožily nádherný pobyt v slunečných, zasněžených Jeseníkách. Rádi bychom poděkovali majiteli a zaměstnancům lyžařského areálu Annanberg za ochotu a vstřícný přístup. tým Charitního střediska Michala Magone nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Terapie spočívá v pořízení několikaminutové nahrávky běžného života v rodině a jejím následném vyhodnocení společně s maminkou. Videotrenér z nahrávky pečlivě vybere fungující pozitivní vzorce komunikace a během několika dalších natáčení maminku naučí, jak je rozvíjet a používat v situacích, kdy komunikace selhává a dítě takzvaně zlobí. Paní V. si stěžovala, že její roční syn ji vůbec neposlouchá a dělá vše přesně naopak. Už po prvním natáčení bylo zřejmé, že se maminka umí synovi velmi pěkně věnovat a snaží se ho ve vhodných chvílích napomenout, ale protože na to reagoval stupňovaným křikem, tak mu nakonec raději všechno povolila. Pomocí videotréninku si během několika týdnů osvojila natolik důsledný přístup, že na dalších nahrávkách mohla postupně sledovat, jak syn napřed zkouší prosadit své zájmy křikem, ale když neustoupila Ve čtvrtek 20. prosince 2012 sehráli uživatelé Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum pro seniory v Ostravě Mariánských Horách spolu se zaměstnanci malou divadelní scénku s názvem Vánoční příběh. Příprava představení začala již od počátku prosince rozdělením rolí, nácvikem textů, přípravou rekvizit a kostýmů. Přestože se jednalo o divadelní debut, překvapili nás senioři svým Adventní koncert pro mobilní hospic a ošetřovatelskou službu Charitní středisko sv. Kryštofa, který se uskutečnil v kostele sv. Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé, vynesl na podporu domácí péče pro lidi v závěru života Kč. V programu adventního koncertu, za účasti asi stovky návštěvníků, vystoupily dva umělecké soubory CANTICUM NOVUM (vokální komorní sbor) a HA-NI DUO (Marcela Halmanová akordeon, Jan Niederle housle). Koncert pořádaly: Orel jednota Ostrava Stará Bělá a Římskokatolická farnost Ostrava Stará Bělá za podpory městského obvodu Ostrava- Stará Bělá. Výtěžek dobrovolného vstupného byl využit na podporu služeb Charitního střediska sv. Kryštofa mobilní hospic a ošetřovatelská služba, které jsou poskytovány zdravotnickým Jak se žije... a zabavila ho jinou činností, časem už jen občas zkusil, zda mu jeho zlobení znovu neprojde. Výsleem terapie byla spokojená maminka a spokojené dítě, kterému se bude lépe vyrůstat v pevně stanovených hranicích. Díky možnosti využití metody videotréninku můžeme uživatelkám zajišťovat kvalitní sociální službu a pomoci jim řešit jejich situaci. To přináší uspokojení také celému pracovnímu týmu. Yveta Kuklová, videotrenér Charitní dům sv. Zdislavy azylový dům pro matky s dětmi Senioři zahráli Vánoční příběh hereckým nadšením a výbornou úrovní hlasového projevu. Jednotlivé výstupy jsme prokládali zpěvem koled. Výsleem společného snažení pak byla tři představení. Jedno z nich jsme sehráli také pro děti z nedaleké Mateřské školy, se kterou udržujeme již delší dobu dobré partnerské vztahy. Odměnou za snažení pak byl pocit radosti z úspěšně odvedené práce a potlesk diváků. Mgr. Martin Trubač, vedoucí Charitní dům sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů Adventní koncert pro mobilní hospic sv. Kryštofa personálem lidem v závěru života a lidem dlouhodobě nemocným přímo v domácnostech. Děkujeme pořadatelům za přípravu koncertu, umělcům za krásný hudební zážitek a návštěvníkům za jejich účast a podporu!

4 Něco pro duši Já, Velikonoce a smích? V těchto dnech, kdy jsme slavili základní události naší spásy, a letos jsme na ně mohli nazírat také zvláštním způsobem skrze význam a smysl poslání Petra a jeho nástupců, jsem náhodně objevil text váženého teologa Karla Rahnera o smíchu. Zprvu se mi zdálo až nepatřičné se o něj také trochu opřít v oné vznešené atmosféře Velikonoc. Ale Smích, opravdový smích, který se rozléhá, kdy se smíchy prohýbáme, kdy při smíchu slzíme a při němž je člověk nepochybně trochu dětský a dětinský, přece nevylučuje smysl pro vznešené a posvátné. Někdy možná naopak. Může být důkazem, že jsme schopni také dobře prožít to vznešené. Tento smích musí jít od srdce, musí přijít sám od sebe. Není to předělávání pláče. Pláč zůstává pláčem, trpění trpěním. Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci (Kaz 3,4). Co nám však smích říká? Jsi člověk. Nemůžeš být stále ve stejném rozpoložení mysli. Měníš se, jsi proměňován a to někdy i bez ptaní a překvapivě. Běda vám, říká smích, kdybyste chtěli být teď v tomto čase někým stále stejným a věčným. Nebojte se někdy zasmát a třeba i trochu hloupě a povrchně. Na správném místě může být tato povrchnost hlubší než vaše ztrápená hlubokomyslnost, která by byla spíše pýchou. Smích může být oslavou Boha, protože člověka ponechává být člověkem. Existuje sice smích bláznů a hříšníků, jak nás poučuje moudrý Sirach (21,20), smích, o němž Pán praví běda vám (Lk 6,25). Nemáme na mysli tento zlý a zoufalý smích. Máme na mysli smích osvobozující. Toho je schopen ten, kdo neměří všechno podle sebe, kdo je sám vůči sobě svobodným, kdo jako Kristus dokáže soucítit a spolutrpět. Ten, ve kterém a u kterého se každá věc smí dostat ke svému slovu. Kdo připustí, že všechno může být důležité a významné. To dokáže jen ten, kdo miluje. Ten, kdo sám nemusí být vždy významným, kdo se nemusí zabývat jen věcmi důležitými a strachovat se o svou důstojnost, a tak se vlastně starat jen o sebe. Chceme se smát, nestydět se za smích. Je to projev nebo alespoň přípravka lásky ke všemu v Bohu. k.u.f.a. autor fotografie: Pavel Zuchnický Dárek Jam pro maminky a děti v Modré myši Ostravský klub Modrá myš uspořádal na podporu Charity Ostrava v úterý benefiční akci Dárek Jam na podporu lidí bez domova. Návštěvníci akce s hudebním programem mohli přinést dárek pod stromeček pro děti či maminky z azylového domu sv. Zdislavy. Barmani Modré myši připravili také speciální drink JEŽÍŠEK, zakoupením kterého bylo možné přispět 20 korunami na nákup dárků pro muže bez domova v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre. Večer hudbou a zpěvem zpříjemnili např. Jiří Krhůt, Rudy Horvát, Jan Kuchař, Sváťa Tulej, Johana Freywaldová a další. Na místě také byla kasička veřejné sbírky Charity Ostrava, kde se celkem včetně výtěžku z prodaných nápojů shromáždila částka Kč, za které se nakoupila mýdla pro muže bez domova. Děkujeme týmu klubu Modrá myš za podporu služeb Charity Ostrava. Paní vedoucí, mohla byste čtenářům čtvrtletníku říci něco o svém životě? Pocházím ze Zlatých Hor a mám 3 sourozence. V Krnově jsem navštěvovala Střední zdravotnickou školu. Rozhodla jsem se dále nepokračovat ve zdravotnickém profilu a přihlásila jsem se na CARITAS Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci, kde jsem studovala obor charitní a sociální práce. Vzdělání jsem si doplnila ještě bakalářským studiem na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Poté jsem se vdala a poslední 3 roky bydlím v Havířově. Po ukončení studia jste před nástupem do Charity Ostrava ještě někde pracovala? Ne. Charita byla mým prvním zaměstnáním po ukončení školy. Lidé pro charitu Pro tento rozhovor jsem si vybral vedoucí Poradny Charity Ostrava paní Bc. Karolinu Václavkovou. Odborné sociální poradenství, které v poradně poskytují 2 pracovnice, bylo v loňském roce poskytnuto 608 uživatelům služby. To jste ihned nastoupila jako šéfka poradny? Ne. Mé působení v Poradně začalo na pozici sociální pracovnice, kterou jsem vykonávala zhruba po dobu 1,5 roku. Vedoucí Poradny jsem se stala po odchodu mé kolegyně a vedoucí v jedné osobě, K. Pekárkové, kterou čekaly radostné rodičovské povinnosti. Nyní mám za sebou totožnou dobu na pozici vedoucí. Jak zvládáte své poslání v této hektické době, kdy ta přízeň státních a regionálních institucí k neziskovým organizacím není příliš veliká? Jsme poradnou pro všechny, kteří se nachází v tíživé situaci, kterou nejsou v danou chvíli schopni sami řešit. Spektrum naší činnosti je tedy hodně široké, nároky na nás jsou tím pádem větší. Vzhledem k tomu, že nejsme zaměření pouze na jednu konkrétní skupinu obyvatel, jsme nuceni se stále vzdělávat, sledovat současnou situaci ve všech oblastech života. Tím se naše práce stává sice náročnou, ale také velmi zajímavou. Tato práce člověka posouvá dopředu. Tu zmíněnou nepřízeň příslušných státních institucí pociťujeme zejména při práci s klienty, kdy jim již nejsou přiznávány příspěvky, které jim dříve přiznávány byly, a prostřey, které klienti mají, jim často nestačí ani na pokrytí základních životních potřeb. Celý sociální systém je velmi děravý. Vaše činnost končí v poradně nebo klientům pomáháte i v terénu? Spolupracujeme s nimi i v terénu, např. poskytujeme doprovod těm lidem, kteří vítají dopomoc při jednání např. na úřadech, ať už je to kvůli tomu, že se v dané sféře moc neorientují, nebo proto, že mají ztíženou komunikaci. Také dopomáháme s vyřizováním občanských průkazů. Máte představu, co by mohlo vaši práci vylepšit? Určitě je pro mě přínosem kvalitní vzdělávání, účast na vhodných kurzech, stážích apod. I když v této věci máme podporu našeho vedení, vzdělávání je podmíněno finančními možnostmi. Za rozhovor poděkoval: M. Machálek

5 BLAHOPŘEJEME AKTUÁLNÌ Významná výročí našich spolupracovníků v období LEDEN až BŘEZEN roku 2013 ŽIVOTNÍ VÝROČÍ Čubová Alexandra, Mgr. Bc. Milkovič Petr Slunéčková Lenka Doležílek Roman Müller Jiří Starý Valentin Kollerová Renata Neuwertová Milena Víchová Kristýna Lančová Karla Pelikánová Anna Volfová Zdeňka Lojkásková Kateřina, Bc. Řehořová Kristýna, Mgr. Zvardoňová Šárka Maleňáková Milena Sedláčková Romana PRACOVNÍ VÝROČÍ 5 let 5 let 10 let Augustýnková Jaroslava Kačerová Ladislava Jarošová Dana Curylová Veronika Karásková Šárka Čubová Alexandra, Mgr. Bc. Panáček Michal, PhDr. Sobotková Vlasta Charita Ostrava v číslech k : 247 zaměstnanců, 56 externích spolupracovníků Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví, štěstí, pracovních i životních úspěchů a Božího požehnání. Všem čtenářům přejeme požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků! redakce Čtvrtletníku Charity Ostrava PODPORA CHARITĚ OSTRAVA Obracíme se na Vás s žádostí o možnou podporu provozu služeb Charity Ostrava pro lidi v nouzi. Svůj dar můžete zaslat na účet darů: /0100 u KB Ostrava nebo konto veřejné sbírky: /0100 u KB Ostrava na udržení kvality přímé péče. Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS pro Hospic sv. Lukáše ve tvaru DMS HOSPICLUKAS nebo pro Charitní dům sv. Františka azylový dům ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK na číslo K darování je možné využít také on-line platební systém Darujme.cz přístupný na webu Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru pro daňové účely. Za Vaši podporu děkujeme! Cena DMS je 30 Kč, hospic nebo azylový dům obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdete na Naše organizace byla podpořena dotací z rozpočtů statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Státního rozpočtu ČR. Ètvrtletník Charity Ostrava Vydává ředitelství Charity Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, pro vlastní potřebu. Datum vydání , náklad 1000 ks, neprodejné. Registrace: MK ČR E14375 Redakční rada: Ing. Mgr. Miroslav Machálek, P. František Kufa, Mgr. Marie Monsportová Jazyková korektura: Mgr. Věra Ptáčníková Zodpovědná osoba: Ing. Dalibor Kraut, tel.: , Partneři Charity Ostrava:

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK AKTUÁLNĚ Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK Leden bř ezen 2015 Odborníci diskutovali o hospicové

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Čtvrtletník. říjen prosinec 2013

Čtvrtletník. říjen prosinec 2013 Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník říjen prosinec 2013 Vánoční přání Vážení přátelé,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Čtvrtletník. Říjen prosinec 2014. Vánoční přání. Aktuálně. Při potravinové sbírce se vybralo 173 t potravin

Čtvrtletník. Říjen prosinec 2014. Vánoční přání. Aktuálně. Při potravinové sbírce se vybralo 173 t potravin Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Říjen prosinec 2014 Vánoční přání 4 Vážení přátelé,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013.

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013. CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice Srovnání výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu poskytovaných služeb pro uživatele služeb seniorských středisek Charity Ostrava za léta

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Čtvrtletník. Duben červen 2015

Čtvrtletník. Duben červen 2015 Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Duben červen 2015 Sociální šatník Charity Ostrava

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Čtvrtletník. Duben červen 2012. Komunitní centrum pro seniory Gabriel oslavilo 5. výročí. Sestra Moravskoslezského kraje 2011.

Čtvrtletník. Duben červen 2012. Komunitní centrum pro seniory Gabriel oslavilo 5. výročí. Sestra Moravskoslezského kraje 2011. Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Duben červen 2012 Komunitní centrum pro seniory Gabriel

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více