NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno"

Transkript

1 NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER. Podívejte se na atmosféru otevření na str. 4. Foto: Barbora Košutová Den otevřených dveří v MŠ Napajedla zápis do MŠ Den otevřených dveří v MŠ Napajedla, který se uskuteční ve středu 9. dubna od 8.30 do hod. V jeho průběhu se budou vydávat žádosti o předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/2015. Více na str. 2 Setkání s hudbou Skupina Fiordmoss. Foto: Jan Durina Dne 29. března vystoupí v prostoru Klášterní kaple česká elektro-folková kapela FIORDMOSS. Uskupení vzniklo v roce 2008 v Brně. V roce 2012 se skupina se stala objevem roku prvního ročníku hudebních cen Vinyla, dnes fungují ve čtyřčlenném složení a žijí v Berlíně. Ve svém zvuku kombinují elektronickou a akustickou složku, prvky rocku, popu a techna. Začátek koncertu ve 20:00 hodin. Vstupné v předprodeji 100,- (Informační centrum), na místě 120,-. Jste všichni srdečně zváni. Klub kultury Napajedla V Koncertní síni Rudolfa Firkušného se konal již XIV. ročník Setkání s hudbou. Více na str. 5 Foto: Barbora Košutová V sobotu 22. února byli přivítání noví občánci našeho města. Fotoreportáž Františka Cívely na str. 6 a 7. Foto: František Cívela 1

2 NAPAJEDELSKÉ Den otevřených dveří v MŠ Napajedla zápis do MŠ Samostatnou oblastí jsou aktivity pro děti 5 7leté. Pro tuto věkovou skupinu každoročně organizujeme předplavecký kurz v areálu Aquaparku v Uherském Hradišti, kurz seznamování s cizím jazykem angličtinou, kurz nápravy grafomotorických dovedností a rovněž relaxační činnosti v době odpoledního odpočinku. Do školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let na základě kritérií, které jsou každoročně zveřejněny před vydáváním žádostí o předškolním vzdělávání zápisem do MŠ. Vzdělávání dětí zajišťuje 16 kvalifikovaných učitelek, které se snaží o celkový osobnostní rozvoj dětí a kolektiv Ptáčci na hřišti. Maminky a tatínkové, kluci a holčičky Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří v MŠ Napajedla, který se uskuteční ve středu od 8.30 do hod. ve všech budovách školy. V jeho průběhu se budou vydávat žádosti o předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/2015. Rodiče, děti i ostatní veřejnost si mohou prohlédnout všechny prostory školy, být přítomni režimovým aktivitám v průběhu dne v mateřské škole. Mateřská škola Napajedla je svou velikostí jednou z největších ve Zlínském kraji. Její kapacita je 200 dětí a nachází se ve 4 samostatných budovách. Součástí školy je školní jídelna, vnitřní sauna s ochlazovacím bazénkem, venkovní bazén a brouzdaliště, nové sportovní hřiště v areálu rozlehlé školní zahrady. Celkem dochází do MŠ 199 dětí, které jsou umístěny v 8 třídách podle věkových skupin 3-7 let. Sedm tříd je běžného typu a jedna je speciální, pro děti s narušenou komunikační schopností. Činnost třídy se zaměřuje na nápravu a systematickou práci k rozvoji komunikačních schopností. Vzdělávání v naší mateřské škole uskutečňujeme podle školního vzdělávacího programu Krok za krokem celým rokem aneb pojďte s námi objevovat okolní svět. Zaměřuje se na výchovu ke zdravému životnímu stylu, vztahu k živé a neživé přírodě a především k sobě navzájem. Snažíme se jím vést děti k poznání, že člověk je součástí přírody a má ji chránit a svým počínáním se snažit o její zachování a rozvoj. Škola nabízí dětem v průběhu celého roku řadu kulturních, sportovních a naučně zábavných akcí, které jsou součástí vzdělávání a je možno je vidět ve fotogalerii na webu školy (htpp:// ms.napajedla.net). Mimo zmíněné akce v naší mateřské škole nabízíme pravidelné nadstandartní aktivity jako je logopedická prevence, saunování v horkovzdušné sauně s ochlazovacím bazénkem v budově školy (pravidelně od listopadu do března), koupání dětí ve venkovních bazénech v areálu školní zahrady. Zajíčci a skřítci Podzimníčci. Foto: Archiv MŠ Zahrada Mateřské školy. Foto: Archiv MŠ 13 správních zaměstnanců, kteří vytvářejí příjemné a čisté prostředí školy. Jako každý rok nám odchází děti do dalšího stupně vzdělávání na základní školy a my se těšíme na nové přírůstky z řad napajedelských občánků. Za kolektiv zaměstnanců školy Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla Foto: Archiv MŠ 2

3 březen 3/2014 Informace o investičních akcích v roce 2014 Rekonstrukce hřbitova 3. etapa Touto etapou dojde k dokončení rekonstrukce pěších komunikací v areálu hřbitova. Práce budou probíhat v jeho dolní části. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy chodníků s povrchem ze žulové kostky velikosti 50/50 mm. Nově bude vybudován chodník umožňující přístup ke schodišti k hřbitovní kapli. Všechny komunikace budou odvodněny. Dále bude dokončena výměna veřejného osvětlení a také prodloužen rozvod vody v podélné ose hřbitova. Součástí akce bude také oprava poškozené zdi v dolní části hřbitova. Následně bude probíhat obnova zeleně dle schválené projektové dokumentace. Oprava fasády hřbitovní kaple Jako doplnění celkového vzhledu hřbitova bude provedena oprava fasády hřbitovní kaple. K provedení těchto prací byla nutná shoda s odborem památkové péče při Městském úřadu v Otrokovicích. Oprava bude v co největší míře respektovat původní vzhled objektu dle informací, které se nám podařilo získat. V rámci prací budou očištěny všechny kamenné prvky objektu, které byly v minulých letech necitlivě opatřeny omítkou. Dále budou odstraněny omítky zasažené vlhkostí a nahrazeny systémem sanačních omítek. V úrovni portyku a pod střechou dojde k domodelování vodorovných prvků, které byly v minulosti odstraněny. Fasáda bude na závěr naimpregnována a opatřena fasádním nátěrem. Cyklostezka podél Baťova kanálu 3. etapa Jedná se o navázání cyklostezky na již zrealizovanou cyklostezku z r podél řeky Moravy - napojení před sjezdem pod most přes řeku Moravu v centru města. Cyklostezka je dále vedena podél protipovodňové zdi, následně navazuje na úsek vedený po hrázi řeky a mírným spádem navazuje na úsek vedený po břehu Moravy. V prostoru za pálenicí se stáčí do leva a následně vyústí v ulici Pod zahrádkami na účelovou komunikaci. Celková délka cyklostezky činí 730 m a šířka 2,5 m. Povrch bude asfaltový, vyjma úseku pod mostem, kde bude použito betonu z důvodu občasného zaplavování komunikace. Na tuto akci byly částečně zajištěny finance z Regionálního operačního programu Střední Morava. Rekonstrukce ulice Podluží Předmětem je rekonstrukce chodníku v délce cca 120 m, šířce 1,5 m, rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce ulice, tj. 6 sloupů vč. nové kabeláže a úprava stávající místní komunikace úprava odvodňovacích vpustí, lokální úpravy překopů, frézování v tloušťce 5 cm a zpětné položení asfaltového povrchu. Ulice Podluží je oficiální součástí cyklotrasy č. 47 a na tuto ulici bude naveden cyklistický provoz z cyklostezky - 3. etapa. Rekonstrukce části ulice Jiráskova Předmětem je rekonstrukce účelové komunikace v délce 67 m, šířce 4 m (příjezd k domu č.p. 737) odstranění stávajících žul. kostek, provedení nových podkladních vrstev komunikace s asfalt. povrchem. Dále budou zrekonstruovány chodníky v délce 160 m, šířce 1,6 m ze zámkové dlažby a vybudovány tři nové přístupové chodníky byt. domu č.p šířky 2 m a délky 8 m. Rekonstrukce kina 2. etapa Po loňské opravě střechy včetně zateplení stropu a výměně nefunkční klimatizace budou v letošním roce provedeny veškeré stavební práce na rekonstrukci tohoto objektu, tzn. dojde k výměně oken a dveří, budou vyměněny či opraveny podlahy, dále budou kompletně rekonstruovány sociální zařízení, ústřední topení, zdravotechnika a také rozvody elektroinstalace, včetně rozvodů pro technologii, a systému elektronického zabezpečení objektu. Součástí akce je také oprava fasády kina. Dle vysoutěžené ceny bude určeno, zda budou do 2. etapy zahrnuty také některé interiérové či technologické celky. I při této rekonstrukci je nutná spolupráce s orgány státní památkové péče, pro které je interiér napajedelského kina velmi cenný. Z toho důvodu bude kladen důraz na maximální využití stávajících prvků, které budou repasovány a navráceny do objektu zpátky. Zateplení objektů mateřské školy a 1. základní školy Již na podzim loňského roku bylo zahájeno zateplování objektů mateřské školy, kdy bylo realizováno zateplení střech jednotlivých pavilonů. V letošním roce práce pokračují zateplením obvodových plášťů budov. Po dokončení bude zahájeno kompletní zateplení objektu 1. základní školy, kde mimo zateplení stropů a obvodového pláště je součástí akce také rekonstrukce podlahy v tělocvičně. Tyto akce jsou finančně podporovány z operačního programu životního prostředí. Rekonstrukce ulice Příční Předmětem je odfrézování cca 5 cm stávajícího asfaltového povrchu, lokální opravy neúnosných míst (zpracovaná diagnostika vozovky), provedení nového odvodnění komunikace a zpětné položení asfaltové obrusné vrstvy. Délka úpravy činí 333 m, šířka 6 m, osazení min. 3 nových vpustí. Lokální oprava bet. obrubníků. Odbor správy majetku, investic a rozvoje Dne v době od do hod. budou pracovníci ÚzP v Otrokovicích vybírat daňová přiznání a poskytovat informace v zasedací místnosti budovy Městského úřadu Napajedla. 3

4 NAPAJEDELSKÉ Vítejte v Klub kultury si Vás dovoluje pozvat do nové hudební a literární kavárny Café Klášter v prostorách Nového Kláštera, Komenského 305. Sortiment je založený především na fair trade, bio a domácích surovinách. Kávu připravujeme čerstvě praženou z první české pražírny fair trade kávy mamacoffee. Přijďte posedět do nekuřáckého prostředí, v dětském koutku zde najdou zázemí i Vaše děti. Kavárna je otevřena od pondělí do pátku h, v neděli h. Těšíme se na Vaši návštěvu. Klub kultury Napajedla, Café Klášter... V pátek 21. února byla kavárna otevřena vernisáží výstavy fotografií autorů Radka Bořuty a Karla Ševčíka z Fotoklubu Beseda Otrokovice. Pro dotvoření kavárenské atmosféry zahrálo Lolo Hamaj Trio ze Zlína. Fotoreportáž: Barbora Košutová Divadelní festival ochotnických souborů Letos již 57. ročník úspěšného festivalu bude v tomto roce přesunut na podzim. Důvodem je stav elektroinstalace v budově divadla, který, dle vyjádření revizního technika, není schopen bezpečného provozu. Do doby rekonstrukce elektroinstalace budou tyto prostory veřejnosti nepřístupny. Pro konání Divadelního festivalu byl vybrán náhradní termín, a to od 1. do 7. listopadu. Dle již došlých přihlášek se rozhodně máme na co těšit. Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka bude dočasně zkoušet ve vedlejší budově Loutkového divadla. Kristina Frascaová, ředitelka Klubu kultury Otevírací doba Café Klášter Pondělí 14:00 21:00 Úterý 14:00 21:00 Středa 14:00 21:00 Čtvrtek 14:00 21:00 Pátek 14:00 21:00 Sobota ZAVŘENO Neděle 14:00 18:00 EK BALAM Swing Manouche Dne 14. března 2014 od 20:00 vystoupí v Klášterní kapli hudební uskupení Ek Balam Swing Manouche. Aneta Říčařová violin, Jaco solo guit., Lolo double bass, Amari rythm. guit. Srdečně zve Klub kultury Napajedla Muzeum rozšiřuje otevírací dobu Muzeum Napajedla vychází vstříc četným žádostem veřejnosti o rozšíření otevírací doby. V týdnu bude provoz muzea o hodinu prodloužen a nově bude otevřeno i o víkendu, konkrétně v neděli odpoledne. Údaje platí pro období mimo sezónu, tedy od října do května. Nová otevírací doba Úterý: 9-12, hod. Čtvrtek: 9-12, hod. Neděle: hod. Ivan Bergmann, vedoucí Muzea Napajedla Březen - měsíc knihy V březnu, jak se již stalo tradicí, probíhá oblíbená burza knih. Letos můžete přijít do prostoru Klášterní kaple, pokud Vám doma knihy přebývají nebo se Vám jich naopak nedostává. Za symbolickou částku 5 Kč/ks si můžete vybrat ze všech žánrů, oblíbené jsou dětské knížky, detektivky, ale i encyklopedie a naučná literatura. Přijďte tedy v průběhu měsíce března do Klášterní kaple, a to každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hod. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. Redakce NN 4

5 Jak s harmonikou vyhrát olympiádu březen 3/2014 Setkání s hudbou Pocta Rudolfu Firkušnému Vítěz olympiády ve hře na akordeon, Martin Kot z Napajedel. Foto: František Strašák Zimní olympiáda dětí a mládeže se koná co dva roky, vždy v roce světové Zimní olympiády. Tentokrát ji organizoval Kraj Vysočina ve dnech Po vzoru vzdělaných Řeků, kteří věděli, že kultura a zdatnost těla by měla jít ruku v ruce s kulturností a ušlechtilostí ducha, se v průběhu olympiády uskutečnilo i výtvarné a hudební klání. Každý kraj republiky nominoval jednoho zástupce hráče na akordeon. Zatímco stovky dětí lyžovaly, krasobruslily nebo hrály hokej, akordeonisté před porotou prověřili zdatnost svých dětských prstíků. Šlo o mnohé: každý z nich mohl svému kraji přinést bodový zisk, a tak rovnocenně se sportovci přispět k celkovému hodnocení a konečnému umístění svého kraje. Zlínským malým umělcům se úkol zdařil znamenitě. Ve výtvarné i akordeonové soutěži zvítězili! A co víc vítězem hry na harmoniku se stal žák ZUŠ R. Firkušného Napajedla Martin Kot ze třídy paní učitelky Petry Strašákové. Martin vystoupil na závěrečném olympijském ceremoniálu, který komentoval známý sportovní moderátor Štěpán Škorpil. Zahrál všem zúčastněným dětským sportovcům skladbu Alberta Vossena Flick-Flack. Dostalo se mu skandovaného potlesku, protože předvedl výkon opravdu medailový. Martin i jeho paní učitelka si zaslouží velkou gratulaci a přání udržení trvalé umělecké formy. Lenka Hanáčková, ředitelka ZUŠ Rudolfa Firkušného Mládí za klavírem Koncertní Setkání s hudbou Pocta Rudolfu Firkušnému vzniklo již před čtrnácti lety. Jeho hlavním posláním bylo vyslovit gratulaci vynikajícímu klavíristovi, a to prostřednictvím mladé umělecké generace. Dne 11. února 2014 by se Rudolf Firkušný dožil 102 let. Letos, přesně v den narozenin, se podařilo výjimečně zdařilé blahopřání. Studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, Barbora Zonová a Pavel Těšík spolu se svým pedagogem MgA. Ondřejem Hubáčkem, přednesli repertoár z děl B. Smetany, V. Nováka, S. Rachmaninova a R. Schumana. Rudolfa Firkušného, který měl k mladým lidem blízko a sám byl velmi oblíbeným pedagogem, by jistě jejich interpretace potěšila. Radostné bylo také to, že mezi posluchači byly děti ze Základní umělecké školy R. Firkušného, především žáci klavírního oddělení. Nezbývá než se těšit na další koncerty, jejichž hlavním organizátorem je pod záštitou Klubu přátel hudby a Klubu kultury napajedelský učitel, flétnista Petr Verbík. Lenka Hanáčková, ředitelka ZUŠ Rudolfa Firkušného Fotoreportáž: Barbora Košutová 5

6 NAPAJEDELSKÉ Rozhovor s ředitelem Služeb města Napajedla Jak dlouho jste ve funkci ředitele příspěvkové organizace? Odpověď na tuto otázku je trochu složitější, vzhledem k mnoha organizačním změnám. Vedením rozpočtové organizace Technická správa, r.o. jsem byl pověřen 2. května Tato organizace zajišťovala do té doby služby pouze pro město Napajedla. Byli jsme jedna z prvních rozpočtových organizací v okrese Zlín, která začala zajišťovat práce i pro občany. Vzhledem k tomu, že rozhodnutím vlády byly rozpočtové organizace zrušeny, hledali jsme cestu jak dál. Jako nejvýhodnější se jevilo založit společnost s ručením omezeným, se 100% podílem města. Vzhledem k tehdejším sazbám DPH bylo vhodné, aby společnost byla od počátku plátcem DPH. Krátké období, od zrušení rozpočtové organizace po založení společnosti s ručením omezeným, jsme fungovali jako organizační složka města. Po zhruba měsíčním období jsme začali fungovat již pod novým názvem Technická správa města, s.r.o. (název obce rejstříkový soud v té době odmítl zapsat). Většina prací, prováděných nově založenou společností, spadala do nižší sazby DPH, což bylo pro město Napajedla, jako neplátce této daně, výhodné (např. dopravní značku jsme nakoupili, dovezli, zabudovali a zcela legálně jsme městu fakturovali nižší částku, než by město zaplatilo za značku u výrobce). Bohužel, vzhledem ke změně zákonů, se většina služeb přesunula do vyšší sazby a pokračování v již zaběhnutém systému by pro město znamenalo nárůst nákladů o cca 1 milion korun ročně. Jako vhodným řešením se jevilo zřízení městské příspěvkové organizace s názvem Služby města Napajedla, p.o. Pro nás to, kromě jiného, znamenalo již po čtvrté kompletní změnu účetnictví, platových předpisů apod. Jaké spektrum činností a služeb tedy zajišťuje vaše organizace? Spektrum zajišťovaných služeb je velmi široké a obsahuje snad všechny činnosti spojené s údržbou města. Základní výčet je obsažen ve zřizovací listině: zabezpečování povinností města v oblasti čistoty města údržbu, obnovu a novou výsadbu městské zeleně a lesů údržbu a opravy komunikací, včetně Ing. Aleš Jirků, ředitel Služeb města Napajedla p. o. Foto: Barbora Košutová dopravního značení zimní údržbu komunikací provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení provoz sběrných dvorů nakládání s odpady obce údržbu vodních toků v majetku nebo správě města správu a údržbu kanalizací v majetku města provoz a správu sportovišť, dětských hřišť a městského mobiliáře výlep plakátů města a organizací městem zřízených správu a údržbu městského pohřebiště provoz a údržbu veřejného WC Kolik máte zaměstnanců a o kolik km komunikací musíte pečovat? V současné době se o údržbu stará 22 stálých pracovníků. Velmi úzce spolupracujeme s úřadem práce ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti, takže v loňském roce jsme zaměstnávali 13 pracovníků, na jejichž mzdu nám velmi výrazně přispěly tyto úřady. Naši pracovníci se starají o zhruba 22 hektarů městské zeleně, 24 km chodníků (z toho jen 6,5 km v zimě neudržovaných) a 20 km komunikací. Zametání provádíme také na silnicích I. a III. třídy, které nejsou sice v majetku města, ale jejich majitel (kraj, stát) nemá povinnost na nich provádět zametání. Co bylo hlavní náplní činnosti SMN v uplynulém roce, a jak ho hodnotíte? O údržbu města se starám již více než 18 let, ale každý rok je jiný. V loňském roce jsme se naštěstí nemuseli potýkat s následky povodní, tak jako třeba v roce 1997, ale i lokální záplavy v důsledku bouří nám přidělaly spoustu práce. Díky bouřím jsme také hodně času museli věnovat odklízení polámaných stromů a větví, nejen ve městě, ale i na cyklostezkách nebo na Kalvárii či Boříčku. Díky suchu bylo méně náročné sečení, zase jsme hodně času strávili zaléváním nové výsadby. Jaké jsou plány Služeb města na rok 2014? V roce 2014 budeme pokračovat v činnostech stejně jako v minulých letech. Díky zatím mírnému průběhu zimy jsme se pustili do údržby lesoparku Kalvárie. Provádíme vyčištění od polámaných stromů a větví a od keřů, které dusí podrost mladých stromů, které nyní mají možnost zdárně růst a postupně nahrazovat přestárlé stromy. I nadále chceme spolupracovat s úřady práce při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Jak jste si jistě mohli všimnout, v minulých letech jsme díky podpoře města, Státního fondu životního prostředí a Evropské unie zásadním způsobem obnovili naše strojní vybavení i zázemí pro zaměstnance. V tom bychom rádi pokračovali. V současné době připravuji poptávku na generální opravu naší montážní plošiny, která u nás slouží neuvěřitelných 30 let! Repase nástavby a umístění na nový podvozek bude stát asi 1,5 mil. korun. Jak se liší režim TS v zimním a letním období? V normálních letech zejména počasím. Letos je to trochu obráceně. Ale v podstatě v létě se věnujeme zejména sečení trávy, řezu živých keřů, opravě veřejného osvětlení, komunikací a chodníků, v zimě se soustředíme hlavně na kácení a prořez stromů a zimní údržbu. Jaké máte strojní vybavení a máte dost strojů na zimní údržbu? Jak jsem již uvedl, v posledních letech jsme zcela zásadně obnovili strojový park. Ze starších strojů i nadále používáme nakladač UNC, nakladač HON a traktor. Nově jsme vybaveni výkonným traktorem se závěsnou rad- 6

7 březen 3/2014 licí, novou multikárou s čelní radlicí a sypačem, malotraktorem s radlicí a sypačem a taktéž novým nakladačem. Pro případný odvoz sněhu můžeme využít dva nákladní automobily (MAN a Renault) i velkou traktorovou vlečku. Pro případ poruchy máme k dispozici náhradní stroje. Pro letní období jsme vybaveni výkonnými sekačkami, z nichž dvě jsou vybaveny košem pro sběr trávy. Pro zavlažování keřů můžeme využít nově zakoupenou cisternu, která na multikáře nahradí v létě sypač. Také se nám podařilo, díky dotacím, zakoupit nový zametací stroj. Již několik let sídlíte na novém sídle, proč jste se vlastně stěhovali? Město již několik let vlastnilo budovu bývalé Zimní hospodářské školy. Získalo ji za symbolickou jednu korunu, ale s podmínkou, že budova nebude komerčně využívána. Cenný historický objekt tedy utěšeně chátral. Město Napajedla tedy využilo možnosti získat dotaci na vybudování nového sběrného dvora a následně i na rekonstrukci budovy na sídlo Služeb města. Jak jste spokojený s tříděním odpadu v našem městě? Náklady na údržbu města rozpočet udržovaná zeleň zimní údržba chodníky údržba cyklostezek počet světelných bodů poplatek za uložení odpadu z velkobjemových kontejnerů poplatek na skládce cena benzínu cena nafty, benzínu cena elektrické energie cena plynu minimální mzda obchodní činnost (obrat) Se systémem třídění odpadu v Napajedlích jsem spokojen. V roce 1995, kdy jsem nastoupil do funkce, bylo v Napajedlích rozmístěno velké množství kontejnerů na veškerý odpad. Trvalo mi poměrně dlouhou dobu, než jsem tehdejší zastupitele přesvědčil o nutnosti změn. Vždyť jen za uložení odpadu se platilo více než 1.2 milionu Kč, při ceně 100,- Kč za tunu odpadu. (Pro srovnání, stejnou sumu jsme zaplatili v roce 2012, při ceně 1200,- Kč za tunu odpadu.) Proto jsme ve velmi krátké době zbudovali dva sběrné dvory, do kterých mohli občané uložit vytříděný odpad. Poplatek za uložení byl stanoven v symbolické výši 15,- Kč za jedny stavební kolečka odpadu, přičemž za zeleň se neplatilo. Postupně byly z města kontejnery na smíšený odpad stahovány a nahrazovány kontejnery na zeleň. V současné době se o systém a organizaci sběru odpadů stará oddělení životního prostředí, odboru Správy majetku města, se kterým úzce spolupracujeme. Již několik let je občanům Napajedel k dispozici nově zbudovaný sběrný dvůr v současném sídle naší společnosti. Je zde možno uložit veškerý odpad, včetně nebezpečného. Je zde také zřízeno místo pro zpětný odběr elektrozařízení. Zelený odpad ze zahrádek občanů i z pozemků města je zpracováván v nové kompostárně, která je vybavena zařízením pro zpracování kompostu překopávačem, sítem na kompost a drtičem větví. Pro větší pohodlí občanů budujeme ve spolupráci s městem stání pro kontejnery na papír, plasty a sklo. V Napajedlích jsou také umístěny kontejnery na drobná vyřazená elektrozařízení a v krátké době přibude i další kontejner na textil a hračky. Mimo zimní období jsou pravidelně rozmisťovány kontejnery na kompostovatelný odpad. Myslím si, že míst pro legální uložení odpadu je ve městě dostatek. Na druhou stranu jsem vždy překvapen z některých černých skládek, kterých naštěstí není v Napajedlích tak moc. Proč někdo zaveze několik pytlů starých oděvů k hvězdárně nebo několik set kilogramů prázdných zavařovacích sklenic do místa, kde se nedá přijet autem? Velkým nešvarem je také ukládání starého nábytku k odpadovým nádobám před panelovými domy. Můžete nám říci, jak rostly náklady na údržbu města za uplynulá období? K tomu vám můžu poskytnout malou tabulku. (Jen pro upřesnění - poplatek za uložení odpadu v roce 2013 platilo město, nebyl tedy již hrazen z rozpočtu Služeb města). 6, ,- Kč 8 ha 0 km 0 km 700 ks ,- Kč 100,- Kč/tuna 19,25 Kč/litr 15,- Kč/litr 0,76 Kč/kWh 2,76 Kč/m Kč/měsíc 0 Kč Bydlíte v Napajedlích, s čím jste spokojen a s čím naopak nespokojen? Začal bych tím, s čím jsem spokojen Napajedla jsou klidné místo k bydlení - když chci zajít do lesa je to pěšky 10 minut, v létě možnost koupání na štěrkovištích, cyklostezka, někdy v zimě se dá vyběhnout na běžky, dostatek obchodů. V neposlední řadě je to i čistota města a pravidelně posečené travnaté plochy. To je samozřejmě zásluha nejen naše, ale i zastupitelů, kteří nám na tuto údržbu přidělují finance. Důvodů k nespokojenosti by se také pár našlo není tu multikino, není tu supermarket, není tu plavecký bazén, ani krytý zimní stadion a tak bych mohl pokračovat. Ale to je daň za život v malém městě. S tím se rád smířím. S čím se hůř smiřuji, je takové to věčné nadávání na vše, co se ve městě vybuduje. Vadí mi také mnohé rádoby odborné diskuze na internetu, mnohdy bez odborných znalostí a s překrucováním skutečností, většinou samozřejmě anonymní. Chtěl byste něco vzkázat občanům? Chtěl bych především poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají s údržbou města. Není to totiž město ani moje, ani radních a zastupitelů, ale nás, co zde žijeme. Poděkovat bych chtěl také občanům, kteří nás upozorní na nesvítící světlo, propadlou uliční vpusť či jinou závadu, což nám ve většině případů pomůže rychle odstranit závadu. Na připomínku nebo podnět zaslaný em na adresu se snažíme rychle reagovat a na adresu odesílatele zaslat odpověď. Děkujeme za obsáhlý a vyčerpávající rozhovor, ať se Vám ve funkci daří. Položka rok 1995 rok , ,- Kč 22 ha 18 km 5 km 900 ks Kč 1300,- Kč/tuna 31,60 Kč/litr 35,- Kč/litr 1,50 Kč/kWh 12,- Kč/m Kč/měsíc Kč Redakce NN 7

8 NAPAJEDELSKÉ Exkurze vysílač Topolná Když se vracíme domů po dlouhodobějším, ale i krátkodobějším pobytu mimo, ať je to z kterékoliv světové strany, otevře se před námi malebná krajina našeho rodného kraje kolem řeky Moravy. Nemůžeme při těchto pohledech přehlédnout dominanty tohoto území v podobě tyčících se dvou stožárů topolského vysílače. To si určitě každý z nás dobře uvědomí a s pocitem úlevy si řekne: Tak už jsme konečně zase doma. Tyto dva stožáry o výšce 270 m zde stojí už od roku Patří mezi deset nejvyšších staveb v České republice. Z tohoto vysílače, který slouží k rozhlasovému vysílání, je v současné době šířen program stanice Český rozhlas 1 a Radiožurnál. V průběhu měsíce prosince 2013 proběhla v mediích zpráva, která nás velmi Vysílač v Topolné. zaujala a současně nepotěšila. Vysílač by měl po 28. únoru 2014 skončit své vysílání. Teprve v takové chvíli si člověk uvědomí, že má na dosah zajímavost, kterou vnímá pouze z vnějšku, ale to co se skrývá uvnitř, nezná. Dříve nikoho ani nenapadlo, nebo také napadlo, že by bylo zajímavé se podívat do útrob takového objektu, ale nebylo to možné. Tam byl veřejnosti přístup přísně zakázán. Objekt byl střežen vojskem. Proto ve vedení města vznikla myšlenka, že by nebylo špatné, pokud to provozovatel tohoto zařízení umožní, nahlédnout i dovnitř. Od nápadu k realizaci nebylo daleko, a tak se 20. února skupinka zaměstnanců města vedená starostkou města, spolu se starosty okolních obcí, vypravila na prohlídku do areálu vysílače v Topolné. Tam se nás ujal Ing. Krčmář, který nás vysoce odborným a poutavým výkladem seznámil s historií objektu, technikou a provozním zařízením, stavebními a technickými úpravami, které během uplynulých let zařízení prodělalo, až do dnešních dnů. Odcházeli jsme s pocitem a dojmy, které v nás asi dlouho zůstanou, protože něco takového člověk nevidí a nepoznává každý den. A závěrem je třeba ještě upozornit na informaci z pořadu vysílaném na Radiožurnálu, že Český rozhlas se chce dohodnout s Českými radiokomunikacemi na takových finančních podmínkách, které umožní pokračovat ve vysílání na dlouhých vlnách z vysílače Topolná i po 28. únoru, kdy měl být provoz zastaven. A to je informace jistě potěšitelná. Jaká bude ale skutečnost, se uvidí. Jiří Foltýn, tajemník MěÚ Napajedla Topolná nekončí, Radiožurnál bude dál vysílat na dlouhých vlnách Český rozhlas bude i nadále vysílat stanici Radiožurnál na dlouhých vlnách. S Českými Radiokomunikacemi se dohodl na prodloužení provozu z vysílače Topolná o tři roky do konce února Stožáry, které v minulosti pokrývaly celou Evropu, však výrazně sníží výkon. Podle původních informací mělo dlouhovlnné vysílání skončit v pátek 28. února. K plánům na ukončení poslední stanice na dlouhých vlnách vedla rostoucí obliba velmi krátkého vysílání a vysoké provozní náklady, kvůli nimž rozhlas dosavadní smlouvu vypověděl. Nynější dohoda má přinést efektivnější provoz, a to mimo jiné díky snížení výkonu vysílače při omezenějším pokrytí. Toto řešení nám rovněž pomůže vykrýt oblasti zejména Zlínska, kde v současné době nejsme schopni efektivně zajistit dobrý příjem na VKV, takže je to alternativa pro příjem Radiožurnálu, řekl náměstek pro správu a provoz ČRo Michal Koliandr. Náklady, které loni na dlouhou vlnu činily 17,5 milionu korun, se podle něj podaří snížit o 80 procent. Dohoda počítá s částečným snížením výkonu vysílače, který v některých oblastech povede k nižšímu pokrytí, a to zejména v části západních Čech. Velmi dobře pokrytá má nadále být Morava a východ Čech. Rozhlas se rovněž dohodl na dalším rozvoji vysílače v Topolné. Časem má získat zařízení s vyšší účinností. Výměna se má uskutečnit ve dvou etapách. Byla by to škoda, kdybychom přišli o toto spektrum, řekl ředitel pro regulaci Českých radiokomunikací Marcel Procházka s tím, že dlouhé vlny se používají například při komunikaci na ponorkách nebo v dolech. Kdybychom přišli o toto spektrum, přišla by o něj zřejmě i Česká republika a začal by je využívat někdo jiný, dodal. Tuzemské šíření je nyní součástí takzvaného koordinovaného mezinárodního vysílání, kdy je zajištěno, že nebude na dané frekvenci rušeno. Vysílání na dlouhé vlně má v Česku dlouholetou tradici. Signál z vysílače Topolná mohli posluchači poprvé naladit na konci roku 1951, oficiálně byl provoz spuštěn 20. února následujícího roku. Vysílač je nedaleko Uherského Hradiště, jeho signál bylo v některých obdobích možné zachytit v podstatě v celé Evropě. V současné době vysílá na frekvenci 270 khz a spadá tak do pásma 148,5-283,5 khz, v němž je v Evropě šířeno jen 15 kanálů. Signál Radiožurnálu bude dál kromě českého území možné zachytit i v blízkém zahraničí. Zdroj:MF DNES, aspx?c=a140227_151744_zlin-zpravy_ras Foto: zdroj: 8

9 březen 3/2014 Tibetská kultura v Klášterní kapli Tibetský institut múzických umění (TIPA) je instituce založená Jeho Svátostí Dalajlámou po jeho příchodu do indického exilu v roce Hrozilo, že by tibetské tradiční umění bylo v samotném Tibetu vymýceno, proto byl tento institut založen na uchování a propagaci tibetské kultury. V TIPA se tedy učí hlavně tibetská opera, lidový zpěv a tanec a hra na tradiční nástroje. Jak Tsedup vnímal atmosféru v Klášterní kapli? V Klášterní kapli se mu líbilo moc. Věděl, že vystupuje v prostorách bývalého kláštera a byl to pro něj velký zážitek. Myslím, že i diváci si koncert užili a měli jsme velkou radost i z diskuze po koncertě. Tsedup doufá, že to nebylo jeho poslední vystoupení v Napajedlích. Jaký je, dle Vašeho pohledu o tibetskou kulturu a tibetské umění u nás zájem? Tibetský umělec Tenzin Tsedup a Veronika Bílá v Klášterní kapli. Vystoupení tibetského umělce nalákalo do Klášterní kaple v pátek 7. února téměř 70 návštěvníků. Součástí dvouhodinového představení byly nejenom ukázky tradiční tibetské opery, tance Tashi shopa, ale i písně z vlastní tvorby. Po vystoupení následovala diskuze o Tibetu, o životě v indickém exilu a dalších tématech, která se setkala s velkým ohlasem a diskutovalo se do pozdních nočních hodin. Atmosféra vystoupení byla jedinečná díky samotnému Tsedupovi, který vyzařoval energií a láskou k hudbě a umění. Zapojil do zpěvu dokonce i posluchače, a tak Klášterní kaplí jistě poprvé zněla budhistická mantra Óm Mani Padmé húm, kterou známe ze známých barevných modlitebních vlaječek. Foto: Kristina Frascaová V průběhu vystoupení překládala Veronika Bílá, přítelkyně Tenzina Tsedupa, po skončení představení nám poskytla krátký rozhovor: Veroniko, čtenáře by určitě zajímalo, odkud pocházíte, jak jste se s Tsedupem setkala a jak dlouho doprovázíte Tsedupa na vystoupeních? Pocházím z východních Čech, z Orlickoústecka. S Tsedupem jsme se potkali v Dharamsale, v severní Indii, kde žije. Jeho rodiče utekli z Tibetu po čínské okupaci hned v roce 1959, kdy Tibet opustil Jeho Svátost Dalajláma. Dharamsala byla jedna z mých zastávek po cestě po Indii, kam jsem jela studovat jógu. S Tsedupem jsme před příjezdem do České republiky žádná vystoupení neplánovali, ale udělali jsme jedno a na něj se postupně nabalila další, hlavně díky pozitivním reakcím okolí. Celkem bude v České republice vystupovat desetkrát. Velký koncert se bude konat 1. března v Praze na Novoměstské radnici při příležitosti oslav tibetského Nového roku Losar. Myslím si, že o Tibet jako takový je zájem poměrně velký, když uvážím, jak málo Tibeťanů u nás žije. Můžeme za to mimo jiné poděkovat Václavu Havlovi, který byl velkým přítelem Jeho Svátosti a upozorňoval na porušování lidských práv v Tibetu. Je dobré vidět, že to mnoha lidem u nás není lhostejné a o současné situaci v Tibetu toho vědí poměrně hodně. Myslím si, že s tibetským uměním jsou lidé seznámeni méně. Je to poměrně vzácné, když do České republiky zavítá někdo ze souboru TIPA. Zájem ale určitě je. To, myslím, potvrzují i pozitivní reakce od těch, kteří na vystoupení přijdou. Za redakci Napajedelských novin děkuji za rozhovor a doufám také, že Tsedup u nás nevystupoval naposledy. Pokud máte zájem sledovat tvorbu Tenzina Tsedupa, navštivte jeho webové stránky: tsedupmusic. Barbora Košutová, redakce NN Tsedup je absolventem Tibetského institutu múzických umění, co si pod tím máme představit? 9

10 NAPAJEDELSKÉ Vítání občánků V sobotu 22. února jsme přivítali do života 11 malých občánků našeho města. Přejeme jim hlavně hodně zdraví, šťastný a spokojený život. Ať přinesou svým rodičům hodně radosti a lásky. Fotoreportáž: František Cívela 10

11 11

12 NAPAJEDELSKÉ Plán činnosti Klubu důchodců při DPS 90 na rok 2014 Schůzky členů klubu budou probíhat pravidelně každé 3. úterý v měsíci od hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Pod Kalvárií 90 s následujícím hlavním programem: 18. března Bezpečnost seniorů doma i na ulici - beseda s Policií ČR 5. dubna Velikonoční zvyky a tradice - pletení pomlázek, barvení a zdobení vajíček, výzdoba a recepty na velikonoční pochoutky Procvičování jemné motoriky 20. května Jak na ortopedické problémy? - beseda s lékařem Informace o zájezdu do Olomouce, příp. přihlášky 17. června Paříž - historie a současnost - cestovatelská beseda - fotoalba, prospekty, památky, tradice, gastronomie aj. Cvičíme paměť zábavně a s humorem - soutěže a kvízy o drobné ceny 19. června Zájezd město Olomouc s průvodcem (odjezd v 8.00 hod. od radnice) Červenec, srpen: Prázdniny V průběhu měsíce září nebo října se uskuteční polodenní zájezd - termín a místo bude upřesněno. 16. září Napajedla ohlédnutí za volebním obdobím - beseda se starostkou města října Nad kronikou města Napajedla - beseda s kronikářkou města 18. listopadu Nabídka čtení pro dlouhé zimní večery - beseda s knihovnicí 16. prosince Vánoční klubové posezení - vánoční zvyky a obyčeje, výroba vánočních svícnů, vánoční dekorace, poslech a zpívání koled 12. prosince Vánoční beseda pro důchodce sokolovna - pořádá Sbor pro občanské záležitosti - dle zájmu bude seniorům zajištěna přeprava autem pečovatelské služby Pozn. Změna programu vyhrazena. Upozornění: Každé pondělí od hodin probíhá ve společenské místnosti v posledním patře DPS kondiční cvičení seniorů (na židlích). Plán činnosti Klubu důchodců v Napajedlích na rok 2014 Schůzky členů KD budou probíhat pravidelně každé 2. úterý v měsíci od hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou v ul. Sadová s následujícím hlavním programem: 11. března Rok české hudby - ukázky z děl českých skladatelů vč. průvodního slova (ZUŠ RF) 8. dubna Filipojakubská noc - čarodějnice - pojednání o starém lidovém zvyku (Divadelní soubor Napajedla) 13. května Sváteční odpoledne ke Dni matek (děti z MŠ) Informace o chystaném zájezdu 10. června Prevence v péči o kůži - nejčastější problémy - beseda s lékařkou 19. června Zájezd město Olomouc s průvodcem odjezd v 8.00 hod. od radnice 9. září Napajedla ohlédnutí za volebním obdobím - beseda se starostkou města V průběhu měsíce září nebo října se uskuteční polodenní zájezd. Termín a místo zájezdu bude upřesněno 14. října Jak se nestát obětí - beseda s příslušníky Policie ČR o rizicích, které v současné společnosti ohrožují seniory 11. listopadu Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou Po schůzce posezení v restauraci (dle zájmu) 9. prosince Vánoční klubové posezení vánoční zvyky a zpívání 12. prosince Vánoční beseda pro důchodce - sokolovna - pořádá Sbor pro občanské záležitosti Pozn. Změna programu vyhrazena. Upozornění: Každou středu probíhá v jídelně DPS Sadová od hodin cvičení seniorů na židlích a každé první pondělí v měsíci od hod. se koná mše svatá. Každá schůzka bude zakončena minimálním procvičením paměti a zpěvem. Mimo dohodnuté termíny a dle zájmu budou mít senioři možnost během roku navštívit muzejní výstavy v Napajedlích, představení divadelního festivalu a další akce pořádané Klubem kultury a městem. Dále budou mít možnost zúčastnit se příp. akcí pořádaných místní organizací ČČK, akcí pro veřejnost Domu dětí a mládeže Matýsek a jednotlivých schůzek a aktivit Klubu důchodců v ul. Sadová a Klubu aktivních seniorů budova kláštera. Jednotlivé pozvánky a propagační materiály, včetně pozvánek na akce organizované Klubem aktivních seniorů, budou aktuálně předávány na schůzkách klubu. Pozvánky je možno sledovat i prostřednictvím infokanálu kabelové televize.

13 březen 3/2014 Plán činnosti Klubu aktivních seniorů (KAS) - I. pol. r Nová výstava v Muzeu Napajedla Schůzky se budou konat pravidelně 1. a 3. úterý v měsíci od hod. Klášter - zázemí sport. areálu - klubovna - 2.patro (vchod z dvorního traktu) 18. března Velikonoční zvyky, ruční práce, kraslice, perníčky, výzdoba bytu apod. 1. dubna Kulturní vystoupení žen - Klubu seniorů Zlín, navázání spolupráce 15. dubna Organizační záležitosti zájezdu Chráněné území Bílých Karpat - rozkvetlé louky - informace a přihlášky 6. května Květnová vycházka do přírody - kvetoucí rododendrony na Lesním hřbitově ve Zlíně, návštěva muzea ve 14. budově (datum bude upřesněno dle Dne muzeí - vstup volný) 20. května Příprava turnaje v petangue Upřesnění účasti na zájezd do CHKO Bílé Karpaty 3. června Návrh plánu činností KAS na další pololetí praktický výcvik Nordic walking - chůze s hůlkami, vycházka 17. června Hodnotící posezení Čaj o páté s přáním pěkné dovolené Alena Kašná, vedoucí odboru sociálních věcí Egyptologie. Úspěchy české vědy očima Martina Frouze Když se řekne Egypt, asi každý si představí slunce, moře a pyramidy. Zkrátka ideální destinace na dovolenou. Čeští egyptologové zde však jezdí za prací. Provádějí archeologické výzkumy v Abúsíru a o tom, že nelení, svědčí jejich unikátní nálezy, které mnohdy boří zažité povědomí o historii starověkého Egypta. Česká egyptologie tak za dlouhá léta získala uznání po celém světě. Jak jejich práce ale vypadá? Dávno je pryč doba, kdy si vědci mohli odvážet vzácné artefakty z Egypta do sbírek různých vědeckých institucí. Jedním ze způsobů, jak můžeme dnes poznat jejich práci, je prostřednictvím dokumentární fotografie. A právě ty se představí v Muzeu Napajedla. Jejich autorem je dvojnásobný držitel ocenění Zlaté oko v soutěži Czech Press Photo, fotograf, pedagog a fotoeditor časopisu National Geographic Martin Frouz. Na jednatřiceti velkoformátových barevných fotografiích návštěvník uvidí, nejen jak z písku povstávají některé mnoha tisíce let staré památky, ale hlavně práci celého týmu lidí, kteří skládají z mnoha drobných destiček mozaiku poznání dávné civilizace. Věda ve stínu pyramid Výstava v Napajedlích bude exkluzivně doplněna o velký soubor dalších digitálních fotografií. Pro návštěvníky bude k dispozici i mapa severovýchodního Egypta, časová přímka s nejdůležitějšími událostmi z dějin starověkého Egypta a archeologickými nálezy i 3D vizualizace královských pyramidových komplexů v Abúsíru. Tak aby si vše mohli zasadit do kontextu, přiblížil vedoucí muzea Ivan Bergmann. Atmosféru pak bude dotvářet téměř dvacetimetrová panoramatická fotka Abúsíru. Chceme, aby se návštěvník po vstupu do výstavního sálu cítil, jako kdyby se nacházel přímo na místě a díval se českým egyptologům doslova pod ruce, uzavřel Ivan Bergmann. Expozici fotografií doplní také několik trojrozměrných předmětů. V Napajedlích vystavíme i sádrové otisky částí reliéfní výzdoby Meriherišefovy hrobky či běžné pracovní pomůcky egyptského kopáče motyka a košík", doplnila Veronika Dulíková z Českého egyptologického ústavu v Praze, která se podílí na organizaci výstavy. Výstava egyptologie je pořádána ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Redakce 13

14 NAPAJEDELSKÉ PŘEHLED AKCÍ A LETNÍCH TÁBORŮ 2014 Přehled akcí Březen Přehlídka pódiových skladeb Recitační soutěž okresní kolo Jarní bazárek - připravte se na jaro Cestovatelská beseda - přednáška Duben Čištění boříčka - ekologická aktivita Kreativní dílny Dopravní soutěž okrskové kolo Cestovatelská beseda Soutěže v aerobiku Velikonoční jarmark Velikonoční zajíček Den země - akce pro celou rodinu Čarodějnický mejdan Talent show pěvecká soutěž talentů Květen Den dětí Kreativní dílny Cestovatelská beseda Soutěž v aerobiku Výcházka za koníčky Červen Matýskovo zvonění Výlet do zoo Odpoledne plné her Kinobox Dopravní hřiště Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla Letní tábory červenec srpen Přídomečkový tábor Zaměření: všeobecné táborové hry, soutěže, výlety Místo konání: DDM Matýsek Napajedla Termín: Hl. vedoucí: Šárka Janošková 2. Přídomečkový tábor Zaměření: všeobecné táborové hry, soutěže, výlety Místo konání: DDM Matýsek Napajedla Termín: Hl. vedoucí: Pavlína Šindelářová Pobytový tábor - Olympia 2014 Zaměření: hry v přírodě, etapová hra, sportování, výlety, Místo konání: Kopánky Termín: Hl. vedoucí: Lukáš Cívela Pobytový tábor pro maminky s dětmi - Kopánky Zaměření: skotačení a dovádění v přírodě Místo konání: Kopánky Termín: Hl. vedoucí: Petra Šulcová 3. Přídomečkový tábor Zaměření: všeobecné táborové hry, soutěže, výlety Místo konání: DDM Matýsek Napajedla Termín: Hl. vedoucí: Pavla Jančová Pobytový tábor pro maminky s dětmi ZOO na cestách I. Horní Bečva Zaměření: pobytový tábor pro maminky s dětmi Místo konání: Horní Bečva Termín: Hl. vedoucí: Hana Svobodová Pobytový tábor pro maminky s dětmi ZOO na cestách II. Horní Bečva Zaměření: pobytový tábor pro maminky s dětmi Místo konání: Horní Bečva Termín: Hl. vedoucí: Hana Svobodová Pobytový tábor - Roztančené léto Zaměření: tanec, sport, hry a další Místo konání: RS Revika Vizovice Termín konání: Hl. vedoucí: Soňa Mičáková Pobytový tábor - Zpátky na Ječmínek Zaměření: keramika, turistika, kytara a další Místo konání: RS Ječmínek Osvětimany Termín: Hl. vedoucí: Šárka Janošková 4. Přídomečkový tábor Zaměření: všeobecné táborové hry, soutěže, výlety Místo konání: DDM Matýsek Napajedla Termín: Hl. vedoucí: Lukáš Cívela 14

15 Milí obyvatelé Napajedel, přemýšleli jste někdy o tom, kde končí a jak se zpracovává sklo, které odhodíte do zelených kontejnerů? Sklo je průkopníkem sběru do kontejnerů. V průběhu osmdesátých let minulého století bylo jasné, že výkupem skla ve sběrnách surovin není možné pokrýt potřeby skláren na výrobu recyklovaného skla. Bylo zřejmé, že je potřeba občanům přiblížit místa na odkládání starého skla, a proto se na ulicích objevily první kontejnery na bílé a barevné sklo. Bez zajímavosti není, že některé z této doby slouží v obcích dodnes. I u skla je zásadním důvodem recyklace výrazná úspora energií - až 90% - a přírodních zdrojů. Cook Robin: Nano Pia Grazdaniová, hrdinka předchozího románu Robina Cooka Pojistka smrti, se přestěhovala z New Yorku do Colorada a nastoupila do Nano, špičkové společnosti zabývající se nanotechnologiemi. Pocit, že zakotvila v bezpečném přístavu, však brzy vystřídá podezření, že v Nano není vše tak bezchybné, jak se jí snaží namluvit Zachary Berman, majitel a ředitel firmy, kterého Pia na první pohled okouzlila. Eugenides Jeffrey: Sebevraždy panen Románová prvotina držitele Pulitzerovy ceny, která pojednává o sebevraždě pěti sester na předměstí Detroitu. Děj se odehrává na sklonku šedesátých let. Román sleduje tragický osud rodiny Lisbonových, kdy pět sester během jediného roku dobrovolně odejde ze světa. Příběh vypráví parta kluků (dnes již dospělých mužů) ze sousedství, kteří byli pěticí sester fascinováni a z povzdálí pozorovali postupný rozklad rodiny. Ve vyprávění se střídá chlapecká naivita a fascinace nepochopitelným dívčím světem s bilancováním dospělých mužů, které setkání se sestrami Lisbonovými poznamenalo na celý život. Jilík František: Žítkovské čarování, pravdivý příběh žítkovských bohyní Průvodce po stopách žítkovských bohyní, dnes již zaniklého fenoménu lidové magie na moravských Kopanicích. Až do roku 2001, kdy zemřela v Žítkové poslední bohyně Irma Gabrhelová, existovalo na moravských Kopanicích bělokarpatského kraje uznávané a lidmi ceněné umění magie - bohyňování. Některé ženy z osady Žítkové dokázaly vidět do budoucnosti, ovládaly léčitelství, uměly březen 3/2014 Seriál třídění odpadu Základní pravidla pro sběr skla jsou následující: do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové a tabulové sklo. Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor - porcelán a keramika nemají se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá vyrobit patří do směsného přivolat lásku i zlomit kouzla bosorek. Pro radu a pomoc za nimi chodili místní a jezdili i návštěvníci zdaleka. Autor, který se osobně setkal s poslední žítkovskou bohyní Irmou, napsal knihu Žítkovské bohyně (2005), ve které popisuje fenomén žítkovského bohyňování. Na ni pak navázalo Žítkovské čarování (2006), historky a ukázky textů o bohyních. Obě knihy nyní vycházejí v druhém, doplněném vydání pod názvem Žítkovské čarování. Murakami Haruki: Spánek Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát, tak začíná povídka populárního japonského spisovatele, jejíž protagonistkou je zdánlivě obyčejná žena v domácnosti. Vlivem různých nečekaných okolností připomíná její noční život výlet do mimosmyslového prostoru. Ve světě, který je naprosto odlišný od našeho, prozkoumává svou rodinu, sama sebe i význam života a smrti. Pawlowská Halina: Pravda o mém muži Hořkosladké vyprávění o jednom životě a manželském soužití. Halina Pawlowská se rozhodla odpovědět na mnoho všetečných otázek svých čtenářek. Román Pravda o mém muži je rozverný i smutný, plný smíchu i zamyšlení. Je jako život sám z pohledu laskavého humoru autorky. komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo! Pokud máte ve svém okolí pouze zelené kontejnery, patří do nich veškeré sklo bez ohledu na barvu. Máte-li v blízkosti i kontejnery na čiré sklo, vhazujte do nich pouze sklo průhledné, ostatní barevné varianty lahví či sklenic, včetně tabulového skla, patří do zelených nádob na směsné sklo. Další podrobnosti o aktivitách na podporu třídění ve vašem regionu jsou k dispozici na stránkách informační kampaně Třídění je styl V pokračování seriálu v příštím čísle se dozvíte, co se děje s vytříděnými nápojovými kartony obaly od mléka a džusů. Miroslav Grass, koordinátor informační kampaně Třídění je styl Z nových knih Knihovny Boženy Benešové Napajedla Výpůjční doba knihovny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Serrano Marcela: Deset žen Devět žen, každá úplně jiná. Nikdy předtím se neviděly, a přesto spolu sdílejí své příběhy. Nataša, jejich terapeutka, se je rozhodla sezvat dohromady, neboť věří, že rány se mohou začít hojit jen tehdy, když se prolomí ledy mlčení. Není důležité, odkud pocházejí ani z jakých poměrů vzešly. Je jedno, kolik jim je let a čím se živí. Všechny si na bedrech nesou tíhu strachu, samoty, promarněných tužeb a nejistoty. Někdy za to může minulost, s níž se nelze vyrovnat, jindy přítomnost, jež nepřináší to, co by si člověk přál, nebo budoucnost, která děsí. Matky, dcery, manželky, vdovy, milenky. Hrdinky tohoto románu přijímají Natašinu výzvu, aby se pokusily pohlédnout na svůj život novýma očima. Svatava Ondrášová, vedoucí Knihovny Boženy Benešové 15

16 NAPAJEDELSKÉ Tichá vzpomínka... Není již mezi námi mnoho těch, kteří osobně znali paní Ludmilu Smělíkovou rozenou Vodárkovou. Dne 4. srpna uplyne 70 let, kdy byl nad ní vykonán rozsudek trestu smrti stětím ve věznici na Pankráci v Praze, ve věku pouhých 23 let. Ludmila prožila svůj život v Napajedlích. Bylo jí pouhých osm roků, když ztratila tatínka, který zemřel ve věku 34 let. Později se seznámila s panem Josefem Smělíkem, za kterého se provdala. Společně sdíleli svoje představy o budoucím životě, ve kterém nechybělo ani přání mít v budoucnu děti a společně je vychovávat. K tomu však potřebovali svobodu osobní i svobodu své vlasti. Té jim však nebylo přáno, protože probíhala 2. světová válka. Manželé Smělíkovi se zapojili do organizovaného odboje v místní odbojové skupině Jaroslava Hodného. Kontakt navázali přes Bohumila Strnadla, mladšího syna Josefa Strnadla, který byl po krátkou dobu druhým manželem Anděly Vodárkové, maminky Ludmily Smělíkové. Aktivity odbojové skupiny se rozrůstaly. Manželé Smělíkovi se dozvěděli, že skupina shromažďuje zbraně v lomu za zahradou vily Na Podskalí Jaroslava Hodného. Tyto zbraně měly být pak převezeny do Ostravy a použity pro činnost ostravského odboje. Kontakty mezi odbojovými skupinami, mimo jiné, zajišťovala spojka ostravské odbojové skupiny Jan Cwirz nejdříve ilegální pracovník v komunistickém odboji, později zrádce a konfident gestapa (Žaluji, Poznámky List1, str. 29). Právě Jan Cwirz záměry skupiny vyzradil. Plány i činnost obou odbojových skupin se zhroutily. Gestapo na předané informace, včetně jmen odbojářů, reagovalo rychle. Zatýkání probíhalo v obou skupinách současně v lednu Mladá Ludmila Smělíková byla po zatčení nejprve vězněna ve Zlíně, pak v Uherském Hradišti a potom v Brně po dobu soudního líčení. Zde si také vyslechla rozsudek. Zvláštní soud při německém soudu v Brně ji odsoudil k smrti, uvedeno v soudním spise č. 9 Kls SO 34/44/3/82/44 (Ž., List 17, str. 24). Z Brna byla převezena do věznice na Pankráci v Praze, kde byla umístěna do ženské cely č. 38 společně s dalšími čtyřmi ženami se stejným osudem. Oficiálně mohla psát jeden dopis za měsíc, který však byl vždy cenzurován. Kromě toho využívá i druhou možnost. Píše dopisy na kousky papíru nebo i textilu, které smotá do roličky, rozpárá skrytější šev svého prádla, vloží tam tento moták a zase zašije. Prádlo je pak odesíláno rodině k vyprání. Jeden český dozorce má důvěru vězněných. Ten před odesláním prádla motáky vyjme, opíše je a vloží zase zpět. Tento odvážný český dozorce se po válce rozhodne opisy motáků uvězněných vydat knižně. Nechce však, aby byl uveden jako autor. Před vydáním knihy, kterou nazval Žaluji, navštívil některé rodiny popravených, aby doplnil v příloze knihy jména rodinných příslušníků a známých Ludmila Smělíková Foto: archiv autora a vysvětlil používané zkratky. Do knihy vložil i cenzurované dopisy posílané poštou. Po zatčení Ludmily a rodinných příslušníků, včetně její matky Anděly, byl dům Vodárků na několik let úředně zapečetěn. Hlavní tíha péče o uvězněnou Ludmilu přechází na její tetu paní Josefu Fojtíkovou (sestru Ludmiliny maminky), která bydlela se svou rodinou nedaleko. Prádlo se pečlivě prohlíží, vyjmou se motáky a po vyprání se odesílá zpět do vězení. Do Zlína nebo do Uherského Hradiště někdy odváží balíky čistého prádla sestřenice Božena. Balíky do Brna a Prahy odesílá poštou její bratranec Rudolf. S prádlem je odesíláno i jídlo a také různé fotografie a předměty, které si Ludmila přeje a které jí aspoň trochu ve vězení zpříjemňují život. Kromě fotografií maminky a manžela si nechala poslat i fotografii tří dětí bratrance Rudolfa. V motáku píše: Dívám se na Rudovy a Mařenčiny děti, jak jim přeji života. Kéž by ta fotografie vnímala to, co já si právě myslím. Každý den je líbám na fotografii a rozmlouvám s nimi. (Ž., list 14 str. 17, Praha-Pankrác, cela smrti ). Často prosí, aby rodina a dobří známí, kteří se nebojí, psali co nejvíce žádostí o milost, protože dokud není vyřízena ta poslední, poprava se odkládá. Je stále naděje. Čas v cele si krátí háčkováním, vyšíváním monogramů na kapesníčky, lepí sáčky. Hrajeme i karty abychom nezešílely. Popravy jsou 2x i 3x týdně. Slyšíme každou ránu sekery, předtím zvolání sbohem a je konec, napsala Ludmila v jednom z motáků. (Ž., L. 17, str. 21) V jednom cenzurovaném dopise píše své mamince (Praha-Pankrác, cela smrti, ) Moje nejdražší maminko. Jak těžko je mně psát pro Tebe. Vím, jak trpíš, co prožíváš. Jsem zde na vše připravena. Čekání je hrozné. Maminečko, moje jediné přání je, abys žila. Chtěla bych také žít, je mi 23 let. Maminko, neplač, v duchu jsem stále s Tebou. Byl to můj osud. Stále Tě líbám, Bůh Ti vše zaplať. Tvoje vděčná dcera Lída. (Ž., L16, str ). Posledním, komu byla povolena návštěva Lídy před popravou v Praze na Pankráci, byl její bratranec Rudolf. Přivezl zpět osobní věci a kadeř jejích vlasů pro Lídinu maminku. Lídino přání se splnilo, její maminka válku přežila. Lídin poslední cenzurovaný dopis. Praha - Pankrác, den : Dnes je poslední den mého života, je půl deváté a odpoledne ve 4 hodiny nebudu již mezi živými. Jak byl ten život krásný, moje dětství krásné i smutné. Vše je pryč. Ale já již nepláču, jsem statečná, jdu za svým mužem, tatíčkem a všemi, kteří již odešli. Na stole zde mám fotografie drahého Pepíčka, maminky, Olgy, drahých dětí Rudových. Maminečko poslední moje přání, nezoufej, neklesej nad hroznou tíhou života. Děkuji Ti za vše. Pepíčkovu fotografii si dám na srdce a s tou umřu. Ještě si zazpívám Kde domov můj a Moravo. Všem poslední sbohem, loučím se s Vámi, moji nejdražší. Zdraví Vaše Lída. Zpráva ČTK v novinách (Ž., str. 27) Vykonané rozsudky smrti. Dne byli popraveni Ludmila Smělíková, rozená Vodárková, nar , bytem v Napajedlích, okres Napajedla. V rozsudku smrti se mimo jiné uvádí Ludmila Smělíková nadržovala nepřátelům říše a znajíc tuto okolnost, opomenula učinit oznámení. Tolik zpráva ČTK. Také autor knihy Žaluji uvádí: Po nejstrašnějším vraždění v pátek 4. srpna 1944, kdy pod pankráckou sekyrou padlo 29 českých mužů a žen, mezi nimi i třiadvacetiletá napajedelská rodačka Ludmila Smělíková má dobrá Lída z ženské cely 38. Už nikdy mi neprojdou rukama její krásné motáčky, už žádné pondělí na mne nebude čekat se svým balíčkem pošty. (Ž II., str. 784). Manžel Lídy Josef Smělík byl popraven v Breslau Po válce konfident gestapa Jan Cwirz utekl do SSSR. Tam však byl vypátrán a odsouzen Krajským soudem v Ostravě dne k trestu smrti a popraven Po 10 letech tak bylo spravedlnosti učiněno zadost. Paní Anděla Vodárková (maminka Lídy) se po válce vrátila z koncentračního tábora Ravensbrück. Svědčila také u soudu s Janem Cwirzem v Ostravě. Paní Josefa Fojtíková své sestře Anděle Vodárkové předala veškerou poštu z vězení její dcery Lídy a také osobní věci a již zmíněnou kadeř vlasů. Z koncentračních táborů se také vrátili: Josef Vodárek, bratr Lídy, který byl vězněn v Breslau. Zemřel v r ve věku 83 let. Dále se také vrátila Božena Smělíková, matka Lídiného manžela. Zemřela v r Maminka Lídy Anděla Vodárková (Strnadlová) zemřela tiše v r ve věku 77 let Ṅa závěr lze dodat jediné. Na tyto události nelze zapomenout. Věnujme těm, které jsme znali, tichou vzpomínku. Jména těchto statečných jsou uvedena na jednom z pomníků vedle schodů kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích. Rudolf Fojtík 16

17 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích pořádá v rámci jarního úklidu ŽELEZNOU SOBOTU Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu, nachystejte jej, prosím, v sobotu 12. dubna 2014 v 8,00 hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz. Nachystejte nám, prosím, sběr, pokud možno, až ráno, ať nám z něho něco zbude! Placená inzerce Akce se koná za každého počasí! Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích všem předem děkuje! Případný telefonní kontakt: Petr Škopík , Roman Lauman POHŘEBNÍ SLUŽBA NONSTOP provozovna z Napajedla (naproti radnice) Masarykovo náměstí 210, Napajedla tel.: SLEVA 10% NA NAŠE SLUŽBY z z volejte zdarma Placená inzerce Placená inzerce SNIŽME SPOLEČNĚ NÁKLADY NA ENERGIE. Využijte možnost nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu formou soutěží a elektronické burzy! Spojení domácností, podnikatelů a bytových sdružení ve výběru dodavatele je šance jak dát lidem možnost stát se velkým odběratelem, který je velmi důležitý pro dodavatele, a pak může tahat za silnější konec provazu". plnohodnotný administrativní servis jasné podmínky, za kterých bude výtězný dodavatel energie dodávat žádné skryté poplatky Více informací na tel: Placená inzerce Fotoshow cestovatele Antonína Hrabici KEŇA A TANZÁNIE - to nejlepší z Afriky Středa , 18:30 hod., Klášterní kaple Napajedla Střecha kontinentu Kilimanjaro (5896 m), nejkrásnější hora Afriky Mt. Kenya, sopečný kužel Mt. Meru - hakuna matata aneb na vrcholy žádný problém! Špičková safari v NP Ngorongoro, Serengeti, Tarangire, Amboseli, Nakuru stáda slonů, smečky lvů, nosorožci, hroši, levharti, buvoli, žirafy, zebry, antilopy, paviáni, pštrosi... Masajové v červených shukách v hliněných bomách. Vůně koření na ostrově Zanzibar, muslimky v bui-bui v uličkách Lamu... Na nevšední podívanou a za silnými zážitky zve promítající a DDM Matýsek. Vstupné 40 Kč. 17

18 18 NAPAJEDELSKÉ Transasijský blog 4 - MONGOLSKO Dosavadním vrcholem cesty napajedelského cestovatele Antonína Hrabici napříč Asií je poznání Mongolska. Pojďte si to kočovnické dobrodružství prožít s ním! Hovsgol Nuur, Terchijn Tsagaan Nuur a koně Cestu Mongolskem bez projížďky na koni si ani nedovedu představit. Vždyť jsme trénovali už v ČR koňák Freďák v Hipocentru Koryčany nás perfektně připravil. Na mongolské nízké koně nasedáme již jako mírně pokročilí jezdci. První jízda u překrásného jezera mezí stepí a horami Terchijn Tsagaan Nuur, kterému se anglicky neznámo proč říká Bílé jezero, i když je překrásně sytě modré, nestojí za řeč. Máme smůlu na koňáka, který se nám nevěnuje, nezajímá ho nastavení třmenů, prostě jen sedneme a bez jakýchkoliv pokynů jedeme. Tedy spíše jdeme. Koně jsou líní, neposlouchají a pouze tupě sledují známou stezku, kterou jistě chodí s turisty otravně často. Samotné jezero je ovšem krajinářskou perlou Mongolska. Stanujeme na poloostrově s dominantní skálou, odkud je výhled na jezerní kosu. Ze všeho nejvíc mi to připomíná známou fotku z ekvádorských Galapágů, je to nádhera. Jezero je však v červnu líhništěm milionů malých mušek vypadajících jako komáři, ale chovajících se jako jepice. Naštěstí tedy nekoušou. I tak je to trochu jako v hororu. Náš krásně žlutý stan změní vrstva sedících potvor na černý, závěje mrtvých mušek máme všude, stan je plný i zevnitř a při jejich rozmáčknutí zůstávají všude černé šmouhy Naše koňská jízda vedla pod kráter sopky Chorgo, kam již vystoupáme po lávovém poli po svých. Pohled do barevného kráteru stojí za to, vylezeme ještě na blízkou horu, odkud se nám skýtá další letecký pohled na sopouch. Koně jsou pro Mongoly běžnou součástí života, jezdit na nich umí každý téměř od narození. Náš první nevýrazný zážitek musíme napravit! Ideální příležitost se naskytne u největšího mongolského jezera Hovsgol v severním Mongolsku. Hovsgol je ve stejné tektonické sníženině jako jezero Bajkal, je tedy geologicky přes 2 miliony let staré. Jsme již v zóně tajgy husté neproniknutelné modřínové pralesy brání volnému pohybu. Zalesněná krajina již pro nás ztrácí exotičnost, ale kosy na jezeře s plážemi a koňmi a výhled na jezero z téměř třítisícových hor, kam si vylezu, jsou fotografickou lahůdkou. Ráno nás čeká v mongolském delu tradičně oděný Boja s koňmi a dvěma psy. Je skvělý a stará se o nás i o koně, anglicky umí jen horse, ale na domluvu nám to zcela stačí. Hned od začátku se koně nenechají dlouho pobízet ke klusu. Tohle je Mongolsko! Cestou zastavujeme u jezera, dáváme koňům napít, necháme je popást a užíváme si scenérii. Hlavně přítelkyni Hance jde jízda senzačně. Já trochu bojuji s mým neposlušným koněm, který občas stávkuje, nekluše a zaostává. Cílem je osada Cátanů, pastevců sobů. Ti žijí normálně v těžko přístupné oblasti za horami, kam bychom potřebovali vykonat náročnější týdenní expedici. Několik rodin však schází do tajgy k jezeru Hovsgol, evidentně ze zištných důvodů, tedy jako turistická atrakce. Na pasece narazíme na dvě teepee. V jednom nás překvapí dva Němci, vlastně německý pár, jeden z mužů je zřejmě žena. Bizarnost zvyšuje jejich celkový vzhled něco mezi pastevci a Evropany. Záhada se ale vysvětlí, jsou to přátelé rodiny a jezdí sem každý rok na delší dobu. Jejich úkol je snadný, prý jen udržují v teepee oheň :-). V druhém kožešinami vystlaném přístřešku je rodina Cátanů. I s Bojou posedíme, dostaneme čaj a děsně tvrdé nomádské sušenky Neautentičnost místa se projeví jen tím, že zaplatíme za vstup nebo chcete-li, za focení. Malé stádo sobů s chlupatými parohy za to však stojí. Čeká nás koňská jízda zpět - naše zadky, nohy a záda byly nadranc i přes vysedávání ze sedla již po 4 hodinách jízdy sem Mongolský buddhismus V roce 1937 bylo v zemi v rámci stalinských čistek zavražděno z náboženských důvodů na lidí, z toho mnichů. Většina klášterů byla srovnána se zemí Opětovná náboženská svoboda je nastolena opět až po roce 1990, několik chrámů je obnoveno. Jedničkou mezi mongolskými kláštery je nejen pro nás Erdene Zuu u starodávného města Charchorin, z něhož až na dvě sochy želv, vyznačující hranice města, nezbylo prakticky nic. Klášter vyrůstá ze stepi jako přízrak - je impozantně obehnaný bílou stúpovou hradbou. Za ní je velké prostranství, kde kdysi stávalo na 60 chrámů, 300 jurt a pobývalo tam na tisíc mnichů. Dnes zde stojí pouze 3 hlavní chrámy, ale i ty jsou impozantní. Interiéry jsou téměř shodné s klasickými modlitebnami tibetského buddhismu. Hodně propagovaný klášter Amarbayasgalant pro nás nepředstavuje žádnou Koně jsou pro Mongoly běžnou součástí života. novinku. Je to rozsáhlý komplex připomínající architekturou stavby čínského buddhismu, ale všechny chrámy jsou zavřené, areál je zcela bez života, pustý, chátrající, byť s patinou - místo mnichů tam najdeme jen hejna kavek a připadáme si jako na strašidelném hradě. Klášter je postaven na okraji pláně plné jurt a stád, pod ochranou velké zlaté sochy Buddhy a mohutné bílé stúpy ve svahu. Mnichů v karmínových rouchách si užijeme v ulaanbaatarském klášteře Gandan, nejživějším mongolském klášteře. Chrámů jsou v něm desítky a po ránu se skoro v každém z nich koná puja - ranní modlitba. Mniši drmolí mantry, věřící a davy turistů obcházejí dokola a dostávají požehnání. Nejsilnější je však zcela neturistická puja v neznámém klášteře v Bulganu kakofonie zvuků trúb, žestítek a mušlí doplňuje mniší odříkávání. To vše již dobře známe z okrajů Tibetu Stepní policie Jedeme si to stepí naším Furgonem a najednou je před námi zorané pole. Cesta končí. Ogi udělá jedinou chybu na celé cestě. Zazmatkuje a vydá se napříč přes pole. Hledíme na sebe, jestli mu nepřeskočilo Ale v pohodě - projíždíme. Kousek za polem se k nám zleva blíží auto. Míří přímo k nám - snad se srazíme! V širé stepi, taková náhoda Auto nám překříží cestu a zablokuje nás. Co se děje? Stepní policie! Vypadá to, že jejich jediným úkolem je stát celé týdny za kopečkem ve stepi a čekat až pojede nějaké auto a vezme to přímo přes pole jako náš Ogi. Ten má teď problém Do auta přisedá policista a jedeme na stanici. Ta je hned na okraji pole jediná jurta široko daleko, zrovna zde a zrovna je to sídlo policie. Situace až komická. Ogi uhádá svou pokutu na polovic a naše cesta do poslední lokality Mongolska NP Chustain s reitrodukovanými divokými koňmi Przewalského může pokračovat Mou další destinací je exoticky znějící ruská Sibiř. O putování kolem jezera Bajkal a pohořím Altaj zase příště Z Hedvábné stezky Antonín Hrabica Foto: Antonín Hrabica

19 Specialitu zvanou Maják Pahrbek si můžete zkusit připravit i u vás doma. Foto: Hana Vaňourková ml. DNES SE PŘEDSTAVUJE RESTAURACE PAHRBEK Vážení milovníci dobrého jídla, Každý, kdo někdy stál u plotny, má nějaký svůj oblíbený recept, který buď tají, anebo se o něj rád podělí s ostatními. Naše restaurace PAHRBEK pro Vás od připravuje novou nabídku jídel, která bude zaměřena na kvalitu a čerstvost surovin. Takže Vás budeme moci pozvat nejenom na polední menu, ale i na lahodnou večeři či víkendový oběd. Pro vaši představu jsme si pro Vás připravili recept na jednu naši specialitu, která je nazvána MAJÁK PAHRBEK. Není to nejsložitější recept, takže ho zvládne každý. Na ty složitější Vás rádi pozveme k nám do restaurace. Ingredience: vepřová panenka, kuřecí prsa, hovězí svíčková, brambory, cibule, parmská šunka, hladká mouka, povidla, sušené švestky, česnek, sůl, pepř, argentinské koření, červené víno, vývar, cherry rajčata, majoránka, olivový olej. Postup: nakořeníme si maso argentinským kořením a s trochou olivového oleje naložené maso necháme odležet nejlépe 24 hodin. Maso při přípravě děláme zprudka, aby si zachovalo svoji šťavnatost a křehkost. Dále si připravíme bramborákové těsto a uděláme tři kusy bramboráků různých velikostí tak, aby se při použití dala vytvořit pyramida. Poté si připravíme cibuli na kolečka a orestujeme dozlatova s parmskou šunkou. Poslední položkou bude švestková omáčka, kterou připravíme tak, že sušené švestky, které je lepší si dopředu namočit třeba do alkoholu, svaříme v červeném víně a přidáme povidla, pro případné naředění použijeme vývar. Omáčku necháme zredukovat a je hotovo. Na talíř prokládáme bramboráky s masem, směsí cibulky a parmské šunky. Cherry rajčata použijeme na ozdobu, a pokud je někdo nemá rád syrová, tak je může opéci na troše olivového oleje. Přejeme dobrou chuť! Jan Pokusa, provozní manager - restaurace Pahrbek V příštím čísle nám uvaří Restaurace Baltaci. březen 3/2014 Napajedelské gymnastky se probojovaly až na přebor TEAMGYM JUNI- OR do Prahy, který se konal 25. ledna. Již den před zahájením velkého závodu jsme se vlakem přesunuly do Prahy, abychom brzo ráno mohly začít s tréninkem a rozcvičením. Přesně v poledne byl závod, ve kterém šlo o velké poháry a ještě krásnější medaile, zahájen. A u všech děvčat začala panovat velká nervozita a obava z neúspěchu. I když se závod konal v Praze, tak nás přijelo v sobotu podpořit mnoho rodičů a kamarádů, kteří nejen báječně povzbuzovali, ale navodili tu správnou atmosféru. Nejdříve přišly na řadu mladší gymnastky, které se snažily předvést to nejlepší. Po první disciplíně se dostaly na první místo v akrobacii, následovaly skoky na trampolíně, kde skončily na třetím místě a v pódiové skladbě bohužel až na pátém místě. A tak v konečném výsledku je dělilo jen pět setin od třetího místa. Kabelová televize Napajedla chystá novinku na svých webových stránkách Na hlavní stránce v levém sloupci naleznete nadpis: Video archiv, po jehož rozkliknutí se vám otevře nabídka vybraných zpráv napajedelské kabelové televize. Tyto zprávy zde budou umístěny stále a budou dále doplňovány. Video archiv bude obsahovat nejzajímavější události, které se konaly v našem městě nebo se Napajedel týkaly a byly zachyceny i odvysílány ve zpravodajství Kabelové televize. Pravidelní diváci televize či návštěvníci stránek si tak budou moci vybranou zprávu kdykoli pustit či zopakovat. Naopak noví návštěvníci i bývalí PŘEBOR TEAMGYM JUNIOR PRAHA 2014 Takže nakonec si vybojovaly 4. místo. Vzápětí zaútočily svými výkony starší gymnastky na medailové pozice. I tady holky neopustila nervozita, ale holky za velké podpory zabojovaly a snažily se ukázat to nejlepší, co natrénovaly. V akrobacii se vyhouply na druhé místo a se skoky na trampolíně a v pódiové skladbě skončily na třetím místě. A při sečtení všech bodů si nakonec vybojovaly krásné 3. místo. Cestou zpět vlakem nechybělo dětské šampaňské, které se neustále doplňovalo do velkého poháru. Za všechny trenérky děkuji všem děvčatům za jejich výkony a také výboru sokola za velkou podporu. A v neposlední řadě všem rodičům a kamarádům, kteří nás přijeli podpořit a vytvořili úžasnou atmosféru a ukázali všem, že napajedelské gymnastky jsou prostě nejlepší. Renáta Maděrová, trenérka sportovní gymnastiky, TJ Sokol Napajedla Gymnastky z Napajedel vybojovaly 3. a 4. místo na přeboru TEAMGYM JUNIOR v Praze. Foto: Jan Maděra Novinka na webových stránkách NTV obyvatelé našeho města se tak dozví, co se v Napajedlích děje a co se zde nového vybudovalo či změnilo. Jedním z mnoho podnětů vytvořit video archiv na stránkách Kabelové televize, byly dotazy občanů, kde by se na určitou událost či zpravodajství mohli podívat, a pak také slova obyvatel žijících v cizině, pro něž je, dle jejich slov, zpravodajství na webu jediným živým spojením s rodnými Napajedly. První sada vybraných zpráv bude na webových stránkách Kabelové televize Napajedla spuštěna v měsíci březnu. Miroslava Havalová, šéfredaktorka NTV 19

20 NAPAJEDELSKÉ Ples 1. základní školy V sobotu 8. února se uskutečnil společenský ples 1. základní školy Napajedla a sdružení rodičů a přátel školy. Díky přízni napajedelské veřejnosti se letos konal v pořadí již 18. ročník plesu. Děkuji všem sponzorům z řad rodičů i firem, kteří se podíleli na přípravě plesu. Ráda bych také poděkovala skvělému týmu svých kolegyň a kolegů, kteří opět s tradičním nadšením celou akci organizačně připravili. Smyslem akce samozřejmě není jen prezentace školy na veřejnosti, je jím především uvedení žáků 9. ročníku do společnosti. Jsme přesvědčeni, že k základnímu vzdělání patří také základy společenského chování a snad i tance a pohybové výchovy. Fotoreportáž: Marián Vaňáč, Vladimír Kameník Hasičská zábava 2014 V sobotu 1. února uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů v Napajedlích v sále sokolovny již 14. ročník tradiční Hasičské zábavy. Téměř 240 návštěvníků si mohlo vychutnat výborné víno a další občerstvení ze široké nabídky hasičského bufetu, který byl závěrem zábavy téměř vyprodán. Kvalitní hudba v provedení skupiny EX-DUO byla dvakrát zpestřena exotickým vystoupením břišních tanečnic. Vyvrcholením zábavy byla bohatá tombola, ve které bylo ve dvou blocích vylosováno celkem 102 hodnotných cen. Ples již tradičně zahájili žáci 9. ročníku polonézou. A jejich hodnocení? Kdybych měl/a o plese napsat článek, určitě bych nevynechal/a..., že je to největší akce na základní škole a stojí za to se zúčastnit. občerstvení bylo bezva, hudba byla úžasná a krásně podkreslovala atmosféru a za celý ples jsem nepoznal, že fotograf vůbec fotí. největší zásluhou bylo, že každý pomohl na plese, jak mohl, hlavně rodiče a firmy, které dávaly věci do tomboly atd. Ale i pořadatelé, kteří se starali o hladký průběh plesu. to pro mě byl ten nejlepší ples, který ani nemohl být lepší, a moc jsem si ho užila. Svoje spolužáky budu na konci roku těžko opouštět Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomáhali nám. Děkujeme Dana Pospíšilová, ředitelka 1. ZŠ Jarní kilometry s Klubem českých turistů Tak jako každoročně, tak i letos jsme pro vás připravili dvě vycházky z cyklu Jarní kilometry. První se uskuteční v sobotu 12. dubna a zavítáme do CHKO Litovelské Pomoraví. Tato chráněná oblast se rozkládá převážně v údolní nivě přirozeně meandrující řeky Moravy. Naše putování zahájíme v Horce nad Moravou a vydáme se po naučné stezce - Luhy Litovelského Pomoraví, která vede po červené turistické značce okolím řeky Moravy, přes Hynkov a Lhotu nad Moravou do Litovle. Na 16 km trase je umístěno 11 informačních panelů, které seznamují s chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, především s rozlehlým komplexem lužních lesů a meandrující řeky Moravy. V tůních se zde vyskytují vzácní korýši, obojživelníci a je zde hnízdiště více než 60 druhů ptáků. Po příchodu do Litovle můžete využít čas k prohlídce Litovle, městečka ležícího na šesti ramenech řeky Moravy, roman- Hasičská zábava na Sokolovně měla hojnou účast. Foto: hasiči napajedla ticky nazývaném Hanácké Benátky. Ani v Litovli, stejně jako v italských Benátkách, nechybí kostel sv. Marka. Můžete se projít malebnými uličkami a vychutnat poklidnou atmosféru tohoto královského města, které se pyšní řadou památek. Odpočinout si můžete v útulných restauracích nebo si dopřát pohled na město z ptačí perspektivy. Druhou vycházku jsme naplánovali na sobotu 17. května do oblasti Moravsko -slezských Beskyd, o které vás budeme informovat v příštím vydání Napajedelských novin. Bližší informace k jednotlivým vycházkám najdete ve vývěsní skřínce TJ Na Kapli - u prodejny COOP, v kabelové televizi nebo každé pondělí od 20 hod. na turistické chatě Na Kapli. Na setkání s vámi se těší pořadatelé z napajedelského odboru KČT. Karel Janošek, předseda KČT odbor Napajedla. 20 NAPAJEDELSKÉ : Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: , tel.: , fax: , Den vydání Vychází jednou za měsíc v nákladu 3100 ks. Uzávěrka do 15. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Placená inzerce 5000 Kč + 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: , Grafická úprava a sazba: Oldřich Pink, grafické studio, tel.: Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: , Povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009.

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009. Èervenec-srpen 07 08 / 2009 Ročník XIII. Napajedla vrací pomoc Koncert skupiny Aventis na nádvoří radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc obcím postižených letošní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

8/2014. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel.

8/2014. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel 8/2014 Století Miroslava Zikmunda 4 Poslední páni 13 Festival dechových orchestrů

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu

OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu MIMOŇSK 318 KVĚTEN 2014 Dnes fotil Josef Váňa. Máte podobně hezké fotografie? Redakce je ráda zveřejní Z obsahu Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více