CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 3 číslo 7 prosinec 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 3 číslo 7 prosinec 2010"

Transkript

1 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 3 číslo 7 prosinec 2010.Ať najdete pod vánočním stromečkem ty nejkrásnější dárky, lásku, pohodu a spokojenost po celý rok Vám přejí zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov Vážení přátelé, Snad každý se už v průběhu posledních deseti let setkal v prvních lednových dnech se skupinkou "tří králů", kteří přicházeli s pokladničkou, přijímat dary na pomoc potřebným. Pomoc pak byla realizována místní či celostátní Charitou. Charita v naší oblasti využívala v minulých letech výtěžek sbírky jako jeden z více zdrojů na rekonstrukci dvou domovů pro seniory, na přímou pomoc rodinám, které se dostaly, ne vlastní vinou do nepříznivé finanční situace (nemoc, povodeň ), na kompenzační pomůcky pro nemocné a dlouhodobě ležící v naší oblasti, na povodně atd. V letošním roce a také i následujícím 2011 bude část finančních prostředků vyčleněna na zakoupení služebního vozidla. V současné době má Charita Nový Hrozenkov těchto aut 13. A stále to nestačí. V případě potřeby musí často využívat ještě dalších 5 vozidel soukromých. Jak je to možné?, někdy slýcháváme. Pokud se ale zamyslíme na tím, k čemu auta

2 vlastně potřebujeme, brzy pochopíme. Je ale řada těch, kteří o službách Charity mnoho neví a pokud v průběhu dne potkávají vícekrát auto s charitním znakem, přemýšlí, zda se nejedná o zbytečné cesty. Nabízím několik příkladů: Charitní pečovatelská služba zajišťuje pomoc uživatelům v jejich domácnostech denně od 6 do 22 hodin. Klient (senior, ale i mladší uživatel) může, pokud je nemocný, ležící, nebo dočasně upoutaný na lůžko, zůstat, díky této službě např. ranní hygieně, nákupu, dovozu obědu, úklidu a večerní hygieně apod., v domácím prostředí. Pečovatelky jen obědy 190 uživatelům rozváží každý den šesti auty po dobu tří hodin (důvod je jasný, velmi rozsáhlé území naší oblasti). Služba Osobní asistence, při které poskytujeme služby dlouhodobějšího charakteru prozatím využívá pouze jedno služební auto, ale další již nezbytně potřebuje na zajištění služby v odlehlých místech. Denní stacionář denně dováží několik klientů do svého zařízení ze všech stran naší oblasti od Hovězí až po Velké Karlovice od Razuly. Pro pobytová zařízení je alespoň jedno auto nezbytné. Dováží se obědy, léky, zajišťuje se odvoz uživatelů k lékaři, sociální šetření v domácnostech před nástupem do zařízení apod. Auta jsou využívána ve velké míře zdravotními sestrami k zajištění zdravotní péče uživatelům v domácím prostředí. Díky této službě mohou být nemocní v nemocničním zařízení pouze na nezbytně nutnou dobu. Když si nakonec vezmete, že máme celkem přes 300 klientů, ke kterým se pravidelně dochází, k některým i vícekrát denně, také o sobotách, nedělích a výjimkou není ani Štědrý den a Silvestr, pochopíte, že služební auta nezahálejí. Za měsíc najedou až km a jezdí tam, kde to opravdu potřebují. 2

3 Ing. Danuše Martinková ředitelka Blíží se Tříkrálová sbírka Milí přátelé, nastává doba adventní a s ní i přípravy na Tříkrálovou sbírku, která, jako každoročně, probíhá v našich obcích v období svátku Tří králů. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze narození jako dítě stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky se přiblížil k částce Kč. Přibližně 40% výtěžku je rozdělováno přímo z centra Charity Česká republika. Druhá část byla částečně určena na zakoupení dalších kompenzačních pomůcek (polohovací postele, vozíky, apod.) Ty jsou velmi důležité pro zkvalitnění života těch seniorů a nemocných, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko. Kompenzační pomůcky již několik let půjčujeme potřebným do jejich domácností a je o ně stále větší zájem. Další prostředky pomohly zmírnit následky povodní jak u nás, tak také v zahraničí. Na počátku roku putovaly finanční prostředky na Haiti a v září na Liberecko. Posledním záměrem bylo zakoupení služebního auta službě Osobní asistence, která stále více proniká ke klientům a 3

4 zajišťuje dlouhodobější péči v domácím prostředí. Nákup se bude realizovat v nejbližší době. Výtěžek nadcházející Tříkrálové sbírky je určen na zakoupení staršího auta pro terénní Pečovatelskou službu a na zajištění nátěru dřevěného obložení na Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově, od jehož otevření uplyne 17. prosince 7 let. Část prostředků pak bude opět vyčleněna na přímou pomoc potřebným. Pro tříkrálové koledníky jsme formou odměny uskutečnili: v roce 2007 jednodenní výlet do Olomouce s celodenním programem her a divadla (2 autobusy) v roce 2008 pro 80 dětí jednodenní pohádkový den v údolí Stanovnice v Karolince v roce 2009 jednodenní sportovní den v údolí Lušová v Halenkově s hledáním pokladu pro 30 dětí (malá účast kvůli nemocnosti a deštivému počasí) v roce 2010 jednodenní výlet do Kroměříže s celodenním programem her a divadel (2 autobusy). V příštím roce bychom rádi uskutečnili letní třídenní tábor pro malé koledníky pomocí pracovníků a dobrovolníků naší Charity. Chceme jim tak vyjádřit vděčnost za veškerou jejich námahu, kterou vkládají do koledování při Tříkrálové sbírce. Judita Grycmanová, koordinátorka TK sbírky Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí zdravotní péči Definice domácí péče Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, 4

5 registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Zdravotní výkony provádějí registrované zdravotní sestry. Jaké zdravotní výkony provádíme: - aplikaci injekcí, infuzí - odběry krve a jiného biologického materiálu - nácvik a zaučení aplikace inzulínu - převazy ran - ošetřování stomií - ošetřovatelskou rehabilitaci aj. Kdy ošetřovatelskou službu /domácí zdravotní péči/ poskytujeme: Po schválení domácí péče lékařem je možné poskytovat péči v kteroukoliv denní dobu, 7dní v týdnu. Kde ošetřovatelskou službu /domácí zdravotní péči/ poskytujeme: V domácnosti nemocných, kteří žijí v obcích Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí. Komu ošetřovatelskou službu /domácí zdravotní péči/ poskytujeme Nemocným, jejichž zdravotní stav vyžaduje domácí zdravotní péči. Tuto péči musí schválit ošetřující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Nemůžete se vy nebo vaši příbuzní z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dostavit k lékaři a potřebujete některé ze zdravotních výkonů, které provádíme? Požádejte svého ošetřujícího lékaře o schválení domácí zdravotní péče nebo využijte níže uvedeného kontaktu. Pomůžeme vám s vyřízením domácí zdravotní péče. Péči si nemocní neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 5

6 Duše napomáhá tělu. Je to jediný pták, který klec podpírá. Victor Hugo Jarmila Škarpová vedoucí CHOS Dům pokojného stáří, Dům s odlehčovací službou Blíží se noc plná světlicové záře a já pročítám zápisky letošního diáře. Dívám se, kdo přišel, kdo odešel a co se všechno stalo, koukám se po stránkách, panečku není toho málo. Chvíle loučení a slz střídá smích a legrace, heslo kolegyň zní: Nechoďme tu jenom jako do práce! Snažíme se o to, aby v domech dýchal kus rodinné pohody, ale jsme jen lidé, proto občas řešíme všelijaké neshody. To jsou všechno věci, které patří do života, divné bylo by, jak nevznikla by vůbec žádná bota. Co tedy popřát kolegům, lidem v domech a jejich rodinám, aby nikdo necítil se opuštěn a sám, aby vnímali jsme druhé a neprosazovali jen sebe, aby už tu na zemi mohli prožívat jsme kousek nebe. Zdislava Chrástecká, vedoucí DPS, OS Charitní pečovatelská služba 6

7 V roce 1992 vznikla Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov jako reakce na situaci, kdy péče o seniory v oblasti byla na některých místech nedostačující a na některých zcela chyběla. Měla pouze jedinou službu, a to Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Časem se pečovatelská služba od ošetřovatelské služby oddělila. V roce 2006 se rozrostla díky převzetím státní pečovatelské služby v naší oblasti. V roce 2010 poskytujeme pečovatelské služby 247 uživatelům. Služby poskytujeme seniorům, kteří nezvládají péči o svou osobu nebo domácnost, vzhledem k svému věku nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. Tyto služby jsou poskytovány v jejich domácím prostředí, což těmto lidem umožňuje zůstat za pomocí rodiny a pečovatelské služby ve svém domově. Služby přednostně poskytujeme lidem z obcí Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov a Hovězí. V současné době má charitní pečovatelská služba 11 stálých pečovatelek, které absolvovaly kurz pro pracovníky pracující v sociálních službách. Dále máme zaměstnáno 5 pracovnic pracujících na dohodu, které nám pomáhají v době dovolených, nemocnosti atd. Pečovatelská služba poskytuje například: pomoc při provádění hygienické péče, pomoc při přípravě a podávání jídla, dovoz a donášku oběda, zajištění nákupu, praní prádla, pomoc při zajištění úklidu, pomoc při vyřizování osobních záležitostí, dovoz a doprovod uživatelů k lékaři do obchodu, provedení pedikůry u hůře se pohybujících lidí atd. Jak získáte o naší službě informace? - každý všední den v kanceláři pečovatelské služby od 7.00 do hod. na tel.: na webových stránkách Charity Nový Hrozenkov, - z letáků a časopisu Charitní listy na veřejných místech např.: na obecních úřadech, na zdravotních střediscích, v kostelích Základní informace o naší službě 7

8 Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 6.00 do hodin. Výjimkou je dovoz obědů, vozí se jen v pracovních dnech. Obědy jsou zajišťovány ze školních jídelen. Charitní pečovatelská služba sídlí v Karolince, Na Ingstavu 652. Telefonický kontakt: kancelář pečovatelské služby mobilní telefon na vedoucí Potřebnost služby V současné době pomoc seniorům formou pečovatelské služby v naší oblasti neposkytuje žádná jiná organizace. Počet seniorů na počet obyvatel žijících v této oblasti se v posledních letech zvyšuje. Proto je velmi důležité podporovat sociální programy k udržení nezávislého života starších osob a seniorů ve venkovských oblastech. Při srovnání s výkonem služeb ve městech docházíme k tomu, že na vesnicích je služba mnohem náročnější, co se týká potřeby času a spotřeby pohonných hmot. V našem regionu se jedná o to, že převážně staří lidé, kteří patří mezi naše uživatele, žijí často na velmi odlehlých místech. Z toho důvodu musíme na stejný počet uživatelů zaměstnat více pečovatelek, než je tomu ve městech. Během týdne ujedou zaměstnanci při rozvozu obědů 1050 km a mimo to ještě 600km při zajištění ostatních služeb. Rozvoz obědů a ostatní pečovatelské služby jsou zajišťovány 7 automobily. Díky tomuto počtu automobilů můžeme zajistit služby u více uživatelů, ke kterým někdy docházíme i 3x za den včetně sobot nedělí. Zvlášť náročné podmínky jsou v zimním období, kdy sníh leží na cestě 2 až 3 měsíce a v údolích až 5 měsíců. Na některá místa musí dojít pracovnice i pěšky. A co říci závěrem, snad jen to, že děkuji všem našim pečovatelkám 8

9 za to, že díky své péči, úsměvu vnášejí do mnohých domácnosti našich uživatelů kousek naděje, že za jejich pomocí budou opravdu tito lidé moci zůstat doma, kde prožili celý svůj život, vychovali své děti, zažili radosti i starosti. A to je náš hlavní cíl, pomoci jim i v této etapě jejich života Jana Orságová vedoucí CHPS Osobní asistence (OA) v závěru roku Už je to tak. Nastává doba adventní, doba, kdy každý z nás nějakým způsobem přehodnocuje celý rok. Při ohlížení se zpět zakoušíme radost z podařených věcí a příjemných zážitků, ale i starost nad tím s čím jsme až tak spokojeni nebyli. Důležité však je, aby nás všechno, co jsme mohli s Boží pomocí prožít, posunulo kousek dál. Jsou to cenné a nezaplatitelné zkušenosti. A stejně jako osobní život hodnotím také všechno, co se událo během roku také v Osobní asistenci. Jde o službu, která se poskytuje v přirozeném prostředí klienta bez omezení místa a času. Zachovává jeho vlastní životní styl a podporuje jeho soběstačnost. Služba Osobní asistence je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků. Může nás potřebovat třeba i takový člověk, který je pohybově omezený jen načas (např. nějaká zlomenina), anebo takový, kterému už schází jemný cit v rukou, a přál by si pokračovat v zájmových koníčcích, které tolik vyžadují tento jemný cit. Zatím je asistence stále nejmenším zařízením naší Charity, ale rok co rok přibývá těch, kteří potřebují naši podporu a dopomoc v tom, co už sami nezvládají, ale při tom chtějí stále žít naplněným životem. V letošním roce přicházíme k celkem 16 lidem. Během roku se také ustálil náš pracovní tým. I to je velmi důležité, protože jedině tak se může stávat naše služba kvalitnější. Byla to dlouhodobější záležitost, která mě, jako 9

10 vedoucí, přinášela mnoho starostí. V tomto období jsem potřebovala hodně podpory. Během roku jsme také pracovaly na sepisování jednotlivých pravidel a postupů, které používáme při naší službě, a které bude inspekce kvality sociálních služeb, až k nám přijde, hodnotit a ověřovat, zda jsou používány v praxi. A nemohu zapomenout ani na jednotlivá školení, semináře a stáže, kterými jsme všechny pracovnice postupně procházely, abychom obohatily svou praxi i vědomosti potřebné při práci v sociálních službách. Judita Grycmanová, vedoucí OA Denní stacionář pro seniory Slunečnice Letos u nás v Denním stacionáři došlo k několika změnám. Od června letošního roku se jmenujeme Denní stacionář Slunečnice. Došlo také ke změně pracovníků a několika uživatelů. A také jsme změnili výzdobu Denního stacionáře. Ta dosavadní už byla okoukaná, takže jsme s uživateli přemýšleli, radili se, zkoušeli a hledali zajímavé náměty a nápady. A protože jsou naši uživatelé velmi vynalézaví a tvořiví, zdobí naše stěny spousta nových obrázků z různých materiálů. Zkoušeli jsme různé moderní techniky, ale podle ohlasů se stejně nejvíc líbí klasické výšivky. Nově jsme si vyzdobili i kuchyň, kde rádi a často trávíme čas u pečení různých dobrot. Ve stacionáři najdete také nové výrobky a dárky pro potěšení. Marie Fedorová, vedoucí DS AKCE VE STACIONÁŘI SLUNEČNICE PROSINEC v 10.00h Mše sv. v Charitě Halenkov v 9:00h Mikulášská nadílka v 10:00h Mše sv. v charitní kapli Nový Hrozenkov 10

11 v 9.30h Výroba adventních věnců v 10.00h Mše sv. v charitní kapli Nový Hrozenkov v 9.30h Pečení vánočního cukroví v 9.00h Poslech vánočních koled v 10.00h Mše sv. v charitní kapli Nový Hrozenkov TĚŠÍME SE, ŽE ZAVÍTÁTE MEZI NÁS Pozvánka na Adventní koncert Charita Nový Hrozenkov Vás srdečně zve na Adventní koncert Který se koná v pátek v hodin v kinosále OÚ v Hovězí Pozvání k účinkování přijali: Pěvecký sbor MIBIDIZO ze ZUŠ ve Valašském Meziříčí pod vedením sbormistra Mgr. Evy Ježíkové a Bc. Evy Juříčkové Recitátor - Jan Březovják, žák základní školy ve Vsetíně Benefiční koncert podpořila nadace Divoké Husy, která výtěžek koncertu zdvojnásobí. Finanční prostředky jsou určeny na nákup polohovacích křesel do Domu pokojného stáří. Zastavit čas v tuto vánoční chvíli, poslouchat, jak andělé mávají křídly a vidět štěstí všude kolem sebe a cítit jak sněhová vločka zebe Kéž nejen o Vánocích, ale po celé další roky 11

12 nacházíme cestu k sobě radostnými kroky. Jednotlivá zařízení Charity Nový Hrozenkov Ředitelka: Ing. Danuše Martinková, tel : Nový Hrozenkov Dům pokojného stáří, Nový Hrozenkov 124 Dům s odlehčovací službou, Halenkov 191 Vedoucí: Zdislava Chrástecká Tel: Charitní pečovatelská služba, Na Ingstavu 652, Karolinka Vedoucí: Jana Orságová Tel: , mob: Charitní ošetřovatelská služba, Na Ingstavu 652, Karolinka Vedoucí: Jarmila Škarpová Tel: , mob: Denní stacionář Slunečnice, Halenkov 191 Vedoucí: Marie Fedorová Tel:

13 Osobní asistence, Nový Hrozenkov 124 Vedoucí: Judita Grycmanová mob: Půjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek Nový Hrozenkov 124, tel: Zodpovědná osoba: Jaroslav Rafaja Charitní listy - vydavatel: Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124, Zpracovala: Jana Březovjáková Náklad 250 ks. 13

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, rád jsi se stal P člověkem a služebníkem nás všech. Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme Slovo na úvod: Vážení přátelé, právě otvíráte výroční zprávu Charity Holešov, která má poskytnout přehled o tom, co a s jakým efektem jsme dokázali během uplynulého roku. Každý rok s sebou přináší úspěchy,

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Náchod únor 2010 1 O b s a h I. Charakteristika organizace a statistické

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Plné jméno: Právní statut: Předmět činnosti organizace: Dotek, o.p.s. obecně prospěšná společnost poskytování sociálních služeb: pečovatelská služba

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OblAstNÍ charita PARdubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OblAstNÍ charita PARdubice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 oblastní charita pardubice OBSAH Úvodní slovo O nás Organizační struktura Charitní ošetřovatelská služba Domácí hospicová péče Charitní pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací

Více

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 05 Charita Svaté rodiny /1 Charita je milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc Úvodní slovo Vážení

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje 1 Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK AKTUÁLNĚ Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK Leden bř ezen 2015 Odborníci diskutovali o hospicové

Více