Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?"

Transkript

1 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana 4+5 Adam Plachetka Český basbaryton dobývá světové operní scény a rád se vrací domů strana 7 Lávka kolem Vyšehradu Studenti architektury nabízejí zajímavá řešení pro naši městskou část strana 8 Není to léto moc krátké? Opět se sešel rok s rokem a většina z nás se může těšit na zaslouženou letní dovolenou. Někteří si při tom jistě vzpomenou na svá školní léta a alespoň na chvilku si vybaví pocity, které měli každoročně před poslední červnovou cestou do školy. Dnešní děti a studenti se jistě těší stejně, jako kdysi my, a jejich myšlenky se před koncem školního roku ubírají podobným směrem. Chtějí si užít krásného počasí, dobrodružství, koupání, navázat nová kamarádství, ti starší pak třeba najít první lásku, vždyť i to k létu patří. Slovo úvodem Na prázdniny se samozřejmě těší i ředitelé a učitelé našich základních a mateřských škol, vpravdě i pro ně je léto dobou, kdy mohou trochu vydechnout a nabrat síly do dalšího školního roku. Jako předseda komise pro výchovu a vzdělávání Rady městské části Praha 2, jímž jsem se stal v průběhu právě končícího školního roku, ale i jako dlouholetý člen školské rady jedné z našich základních škol vím, že právě období prázdnin je časem, kdy nastává ve školách jiný ruch. Budovy základních a mateřských škol se otevřou zedníkům, instalatérům, malířům, lakýrníkům a dalším, kteří rekonstruují, opravují, rozšiřují a upravují prostory našich školních budov. Zastupitelé městské části Praha 2, kteří hlasují o rozpočtu městské části, musí potvrdit, že rada městské části každoročně do oprav a úprav školních budov investuje nemalé částky. Nejinak je tomu i v letošním roce, kdy je v kapitole oprav a investic do škol plánována částka korun. Dovolím si touto cestou poděkovat všem ředitelkám a ředitelům našich základních a mateřských škol, všem učitelkám a učitelům. Ředitelé a učitelé našich mateřských a základních škol dobře vědí, že náš cíl je společný poskytovat našim budoucím nástupcům to nejlepší pro jejich vývoj a vzdělání. I z toho důvodu komise pro výchovu a vzdělávání po dohodě se starostkou Janou Černochovou opětovně zavedla systém, kdy se členy této komise stali zástupci základních i mateřských škol, aby se rozšířila platforma pro komunikaci, vyjasňování potřeb jednotlivých škol a záměrů členů komise. Dále komise vytvoří skupiny svých zástupců, které budou navštěvovat základní a mateřské školy, poznávat prostředí a potřeby. Na základě těchto znalostí budou hledat cesty ke zkvalitnění všech vzdělávacích a výchovných služeb, které městská část jako zřizovatel chce plnit. Prázdniny jsou už při vydání tohoto čísla Novin Prahy 2 v plném proudu, ale přesto dodatečně nejen za sebe, ale i za členy komise pro výchovu a vzdělávání Rady městské části Praha 2 přeji, aby si děti a žáci, jejich ředitelé a učitelé zaslouženě užili léto a nebylo jim moc krátké. V úplném závěru přeji krásné letní dny a co nejméně starostí všem obyvatelům Prahy 2. Jaroslav Petrásek, předseda komise pro výchovu a vzdělávání (ODS) Vinobraní aneb Ty naše Vinohrady pražské Ve dnech září 2015 pořádá MČ Praha 2 Vinobraní na Grébovce. Jeho dějištěm bude tradičně park Grébovka, kde se v sobotu odehraje podstatná část programu. V pátek se koná předpremiéra na náměstí Míru. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ Vzhledem k zaměření letošních slavností sklizně vinné révy na tradice vinohradnictví pořádáme soutěž historických fotografií, spojených s životem v Praze 2 za starých časů. Zúčastnit se může každý, kdo nám pošle fotografie zachycující dřívější život na Vinohradech, Novém Městě, v Podskalí či v Nuslích. Uvítáme především staré snímky kaváren (dnes již patrně neexistujících), vináren a historických vinic. Až do 15. září je můžete posílat na adresu nebo doručit osobně do akce (nám. Míru 20, vchod z Jugoslávské ulice). Při hlavním programu Vinobraní na Grébovce v sobotu 26. září budou oceněni tři výherci za odměnu získají pobyt v hotelu Galant v Mikulově a dárkový balíček. TOUR DE VÍNO PRAHA 2 VÝZVA Další novinkou Vinobraní na Grébovce 2015 je putování po vinárnách a vinotékách Tour de víno Praha 2, které vypukne 1. srpna. Pravidla soutěže upřesníme v příštím čísle. Rádi bychom touto cestou ještě jednou oslovili vinárny a vinotéky v Praze 2, které se chtějí zapojit do soutěže, aby svůj zájem potvrdily nejpozději do pondělí 13. července 2015 na u produkční agentury nova-art s.r.o. novaart.cz. Pokud tak učiní, obdrží informační dopis s popisem celé doprovodné akce vinobraní. TANEČKY U LUDMILY: Otočka, a pozor, pánové se obracejí ke kostelu! Tuto větu v klasických tanečních určitě neuslyšíte, přesto při výuce tance zazněla. Netradiční taneční hodina před kostelem sv. Ludmily se konala 16. června. Její motto Tanec na Míráku je i pro starý mělo ukázat, že lidé dříve narození se pohybu a trochy exhibicionismu nebojí. Hodinu zahájil zpěv pěveckého sboru seniorek Elpida a pak už lektoři tanečního centra DanceHall K. Hrstková a L. Bartůněk učili páry, jak se tančí Cha-Cha a Waltz. Zatančit si přišli i mladí. Zda to pořadatel Ondřej Kobza pojme jako pravidelnou záležitost, se ukáže časem. Text a foto: kla Radnice Prahy 2 dotuje obnovu uličních stromořadí Také letos vyčlení městská část Praha 2 ze svého rozpočtu finance na dosadbu uličních stromořadí, která má ve své péči hlavní město, resp. jeho organizace Technická správa komunikací (TSK). Rozhodli o tom na svém posledním předprázdninovém zasedání zastupitelé s tím, že na tento účel Praha 2 věnuje korun. Péče o životní prostředí patří mezi dlouhodobé priority městské části a je také součástí programového prohlášení současné radniční koalice. Proto se Praha 2 snaží věnovat této oblasti trvalou péči i tam, kde by ji mělo zajišťovat hlavní město. Nejde přitom jen o údržbu a obnovu zeleně, ale například i o opravy chodníků do nich radnice každoročně investuje nemalé částky z obecní kasy, přestože by to měla být starost celopražské TSK. Jako výsledek této politiky přibude letos ve dvaceti ulicích Vinohrad, Nového Města, Vyšehradu a Nuslí celkem 65 stromů. Na základě příslušné smlouvy poskytne radnice půldruhého milionu korun TSK, ta se z těchto peněz postará o jejich výsadbu do rabátek a o tříletou péči. Navazující péči pak zajistí TSK z prostředků města. Místa pro výsadbu navrhli pracovníci odboru životního prostředí na základě podnětů občanů, žijících v okolí, druhová skladba bude zvolena s ohledem na charakter místa. Nové stromy se budou sázet napříč městskou částí od Vinohrad až po vyšehradské podhradí. Zazelenají se např. v Apolinářské, Balbínově, Bělehradské, Čerchovské a Fričově ulici, dále v ulicích Jana Masaryka, Ke Karlovu, v Kladské, Koperníkově, Lublaňské, Lužické, Mánesově, Moravské, Sekaninově, Svobodově, Šafaříkově, Šmilovského, Varšavské, v Zítkových sadech a ve Vnislavově ulici. Novinkou je, že mezi Vnislavovou a Neklanovou ulicí pod Vyšehradem, kde se koncentruje vysoká hluková zátěž způsobená silniční a železniční dopravou, bude vysázeno nové stromořadí, v dalších ulicích pak budou dosázeny jednotlivé stromy. Vyšli jsme tím vstříc návrhu občanů, kteří tam bydlí a stromořadí si tu přáli, připomíná místostarosta pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek. Skutečnost, že obec dotuje ze svého rozpočtu akce, o které by se mělo postarat město jako vlastník a správce komunikací, se může jevit jako nesystémové řešení. Za daných okolností je to však nejúčinnější způsob, jak zajistit trvalé zlepšování prostředí, v němž žijeme. Proto k němu radnice Prahy 2 přistupuje opakovaně v loňském roce např. poskytla TSK dva miliony korun na dosadbu 78 stromů na Albertově a na Vinohradech. Text a foto: len Městská část má svůj Generel cyklistické dopravy Vymezení doporučené sítě cyklotras na území Prahy 2 nastiňuje nový Generel cyklistické dopravy v Praze 2, který v červnu schválili radní městské části. Trasy jsou navrženy tak, aby navazovaly na celoměstský systém a co možná nejefektivněji jej doplňovaly. Související opatření mají být uvedena v život v horizontu několika let. Navrhované cyklotrasy jsou vedeny tak, aby městskou část vhodně propojily a umožnily průjezd co nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem. Vzhledem k bezpečnosti chodců i cyklistů nevedou skrz parky, kde je vjezd cyklistů v současnosti umožněn jen díky povolení ÚMČ Praha 2. Generel cyklistické dopravy také stanovuje určitá pravidla pro budoucí stavební úpravy či návrhy dopravních řešení. Mělo by se při nich vždy přihlížet k tomu, zda je v daném místě navržena cyklotrasa. Pokud ano, stavební úprava musí minimálně zachovat současné podmínky pro provoz cyklistů, v ideálním případě by však mělo dojít k jejich zlepšení. Pokračování na str. 2

2 2 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla třikrát, a to 25. května a 8. a 22. června Na svém jedenáctém řádném jednání dne 25. května vzali radní na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za 1. čtvrtletí 2015 a schválili účetní závěrky městské části Praha 2 a organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok Dne 8. června proběhlo dvanácté řádné jednání, na kterém radní projednali a schválili usnesení týkající se naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu rekonstrukce Karlova náměstí, v němž souhlasili s textem vyjádření MČ Praha 2 k předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení Z jednání zastupitelstva Na svém 3. řádném zasedání v pondělí 15. června 2015 zvolili zastupitelé Prahy 2 další čtyři zástupce starostky. V této funkci budou nyní nově působit radní Michael Grundler (TOP 09), Alexandra Udženija (ODS), Martin Víšek (TOP 09) a Jan Korseska (ODS). Michael Grundler bude funkci nadále vykonávat v pozici uvolněného člena zastupitelstva, Alexandra Udženija přechází do pozice neuvolněné členky ZMČ. Martin Víšek a Jan Korseska zůstávají neuvolněnými členy ZMČ. Náhradou za odvolanou členku kontrolního výboru ZMČ Marii Truhlářovou byl zvolen Jaroslav Kotěšovec (TOP 09) a odvolaného Otto Schwarze nahradí v majetkovém výboru Pavel Bultas (TOP 09). Zastupitelé schválili závěrečný účet hospodaření městské části v roce 2014 a prostřednictvím bilančních zpráv Městské policie a Policie ČR se seznámili s tím, jaký byl loňský rok v Praze 2 z hlediska bezpečnostní situace. Také Karlovo náměstí revitalizace etapa I. B akce TSK č , s dokončením realizace I. etapy rekonstrukce Karlovo náměstí v souladu s memorandy uzavřenými mezi MČ Praha 2 a hl. m. Prahou v souladu s usnesením č Rady hl. m. Prahy ze dne a s postupem přípravy realizace II. etapy obnovy Karlova náměstí. Na třináctém řádném jednání dne 22. června radní mj. schválili materiál Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality MČ Praha 2 na období 2015 až Materiál byl zpracován v souladu s programovým prohlášením RMČ Praha 2 na období let Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu. Šárka Votánková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů rozhodli o nákupu testerů na zjišťování přítomnosti drog a alkoholu pro potřeby obou bezpečnostních složek, působících na území Prahy 2. Z rozhodnutí zastupitelů městská část poskytne další finanční prostředky na veřejně prospěšné projekty v oblasti sociální, prevence sociálně patologických jevů a kriminality, životního prostředí a sportu. Půldruhého milionu korun z obecního rozpočtu radnice uvolní na dosadbu a výsadbu stromořadí ve dvaceti vybraných lokalitách a to i přesto, že ulice jsou svěřeny do správy Technické správy komunikací, a nikoliv městské části. Z jednání zastupitelstva byly staženy body týkající se dalšího prodeje obecního bytového fondu včetně úpravy pravidel tohoto prodeje z důvodu potřeby vyjasnit právní souvislosti prodeje bytů jednotlivým nájemníkům. len Podrobný zápis z jednání rady a zastupitelstva najdete na a na úřední desce. Do Bělehradské se vracejí tramvaje Do Bělehradské ulice, která nyní prochází několikaměsíční rekonstrukcí tramvajové trati, inženýrských sítí, vozovek a chodníků, se vrací život. Od 1. července přestává platit výluka tramvají, cestující by ale měli být pozorní a studovat jízdní řády. Tramvaje se sice na Bělehradskou vrátily, ale jezdí až do 29. srpna v obousměrném omezení. Práce na Bělehradské ulici totiž neskončily, jen se jejich ohnisko přesunulo o kus dál. Od 1. července bude zprovozněn první z úseků rekonstruované tramvajové tratě v Bělehradské ulici a dojde tak ke změně dopravních opatření v dané oblasti. Dokončena bude rekonstrukce úseku I. P. Pavlova Bruselská a obousměrné přerušení provozu tramvají se tak bude týkat již jen úseku Bruselská Otakarova. Tato etapa rekonstrukce bude trvat do 29. srpna, uvedla těsně před uzávěrkou Novin Prahy 2 mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková. Až skončí tato etapa, přijde na řadu závěrečná a s ní další změny v městské hromadné dopravě (přibližně do listopadu 2015). kla AKTUÁLNÍ ZMĚNY MHD V ÚSEKU BĚLEHRADSKÁ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN linka č. 4 v době letních prázdnin nebude jezdit linka č. 31 bude zavedena v trase Spojovací Biskupcova Želivského Flora Jiřího z Poděbrad Muzeum I. P. Pavlova náměstí Míru Čechovo náměstí náměstí bratří Synků linka č. 6 pojede po trase Kubánské náměstí Koh-i-noor Otakarova Albertov Karlovo náměstí Lazarská Václavské náměstí Masarykovo nádraží náměstí Republiky Strossmayerovo náměstí výstaviště Holešovice linka č. 11 bude ve směru od Olšanských hřbitovů odkloněna ze zastávky Bruselská do zastávky Zvonařka (kde bude ukončena) linka č. 13 bude zrušena linka č. 24 bude vedena v trase Spořilov náměstí bratří Synků Albertov Karlovo náměstí Lazarská Masarykovo nádraží Bílá labuť Těšnov Vltavská Dělnická Ortenovo náměstí nádraží Holešovice Výstaviště Holešovice noční linka č. 56 bude v úseku Karlovo náměstí Otakarova odkloněna přes zastávky Albertov a Svatoplukova náhradní autobusová doprava X11 bude jezdit od v trase Otakarova Pod Karlovem Otakarova Dvě želízka v ohni soutěže o cenu za památkovou péči Návrat ztracené sochy Neptuna na historické místo před Grottou a objev pozůstatků raně středověkého kostela na Vyšehradě To jsou dva počiny, s nimiž se metropole dostala do nominace 27 příkladů obnovy, objevů, prezentace kulturního dědictví a záchrany památek realizovaných v České republice v roce Každý z nich má šanci získat ve své kategorii ocenění Patrimonium pro futuro (dědictví pro budoucnost). Ceny bude na podzim již podruhé udělovat Národní památkový ústav (NPÚ) za pozitivní skutky v oblasti památkové péče. Za každý kraj mohli odborníci NPÚ vybrat maximálně dva zástupce. Obě nominace za kraj Praha se týkají projektů na území městské části Praha 2. Revitalizace Havlíčkových sadů zahrnující návrat sochy Neptuna byla nominována v kategorii obnova památky, restaurování vedle projektů, jako je rekonstrukce barokní podoby sýpky v Ol- Mapový portál Prahy 2 rozšířen o bezbariérovou přístupnost Interaktivní mapový portál WebGIS, který již tři roky provozuje městská část Praha 2, byl v těchto dnech rozšířen o další vrstvu. Zcela nově je nyní z rozcestníku spuštěno interaktivní mapové téma, zobrazující bezbariérovou přístupnost na území městské části. Městská část má svůj Generel cyklistické dopravy bramovicích nebo restaurování nástěnných maleb ve hřbitovní kapli ve Slavonicích. Archeologické odkryvy raně středověkého kostela na Vyšehradě soutěží v kategorii objev, nález roku v konkurenci projektů jako pohřební kaple v Tasově na Vysočině, nález stropu z doby Karla IV. z kláštera v Českém Krumlově nebo stanovení autorství barokního obrazu v kostele svatého Petra a Pavla ve Svojanově. Letošní novinkou soutěže je, že možnost odevzdat svůj hlas má i laická veřejnost. Nositel ocenění Památky děkují tak vzejde z on-line hlasování na webových stránkách NPÚ -pro-futuro/2015/vypis/, kde jsou také jednotlivé nominace podrobně představeny. Hlasování probíhá od 22. června do 31. srpna a jeho výsledky budou oznámeny v polovině září Pokr. ze str. 1 Například půjde o rozšíření jízdního pruhu, vyhrazení samostatného cyklopruhu, vytvoření přejezdů pro cyklisty apod. Jak zdůrazňuje zástupce starostky pro oblast dopravy Jan Korseska, najít vhodná řešení pro vymezení tras tak, aby se cyklisté i v centru města mohli cítit bezpečně, rozhodně jednoduché není: Cyklistickou dopravu hodnotíme jako velmi příznivou z mnoha ohledů, zároveň však vnímáme determinující podmínky pro její rozvoj. Území Prahy 2 je typickým příkladem složitého systému městské dopravy. Prochází tudy tři trasy metra, protíná ho Severojižní magistrála, nachází se zde hustá síť povrchových linek MHD, vytížený dopravní uzel I. P. Pavlova a také kolejiště hlavního vlakového nádraží. S přihlédnutím k velkému množství úzkých jednosměrných ulic a nedostatku zejména návštěvnických parkovacích míst je obtížnost řešení cyklistické dopravy v Praze 2 zřejmá. Proto vznikl tento generel cyklistické dopravy, díky němuž by měly být při územním plánování zohledněny potřeby cyklistů, vysvětluje Jan Korseska. Některé trasy na území Prahy 2 budou rozhodně vyžadovat místní úpravy provozu nebo stavební úpravy. Zajímavou proměnou projde např. Wenzigova ulice, kde by měla být vytvořena lávka pro pěší a cyklisty přes Bělehradskou ústící do ulice U Zvonařky. Otevře se tak prostor pro nový cyklokoridor směřující z Vinohrad k Vltavě či do Nuslí. Pro rozvoj cyklistické dopravy se rýsují nadějná řešení i v Legerově ulici, o jejíž zklidnění městská část dlouhodobě při slavnostním vyhlášení v kostele sv. Floriána v Krásném Březně v Ústí nad Labem. Loňská premiéra ceny Patrimonium pro futuro prokázala, jak velký význam má toto ocenění pro vlastníky památek a všechny, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Chceme tak vyjádřit úctu těm, kteří památky a jejich kulturní potenciál vnímají jako nezpochybnitelnou hodnotu a přistupují zodpovědně k jejich zachování. Cena však také pomohla posílit přesvědčení, že investice do památek mají smysl, podotýká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. len Interaktivní mapa bezbariérového přístupu je rozdělena do tří hlavních témat: Pražská integrovaná doprava, Objekty občanské vybavenosti, Parky a veřejná hřiště a některá doplňková témata. Kategorie pražská integrovaná doprava obsahuje podrobné informace o trasách a přístupnosti zastávek tramvají, autobusů, metra či železnice na území městské části, částečně i mimo ni. Mezi mapované objekty občanské vybavenosti patří například úřady, soudy, informační centra, pošty, knihovny, muzea, veřejné toalety a mnohé další, čítající dohromady 91 objektů. Z hlediska parkové zeleně a veřejných hřišť je zmapováno na 30 objektů. Dalšími tématy v interaktivní bezbariérové mapě jsou sdružená parkovací stání pro osoby s omezenou hybností, obsažená v kategorii zóny placeného stání a vyhrazená stání pro ZTP. Zpřístupněna je také datová sada průběhu vrstevnic, díky níž si uživatel může udělat obrázek ohledně sklonů v dané lokalitě. Současně s interaktivní mapou bezbariérového přístupu byl spuštěn interaktivní katalog bezbariérovosti na území městské části Praha 2, obsahující podrobné informace o mapovaných objektech občanské vybavenosti, veřejných hřištích či parcích. Nyní je v něm celkem 121 karet zmapovaných objektů. Většina z nich je doplněna o fotografie nebo o technické specifikace WC a výtahů, umožňující osobám s omezenou schopností pohybu zjistit co nejdetailnější informaci. Překonávání bariér je tématem celoživotním a totéž platí i o tvorbě tohoto tématu v interaktivním mapovém portálu. Proto bude městská část pracovat na jeho dalším rozvoji. Za pouhé tři roky provozu získal Interaktivní mapový portál webgis Praha 2 obrovskou uživatelskou základnu. Svědčí o tom podrobné statistiky s výsledkem 25 tisíc návštěv za rok 2014 a téměř 14 tisíc návštěv v první třetině letošního roku. Portál WebGIS Praha 2 sklízí úspěchy i na poli soutěžním letos s ním Praha 2 vyhrála krajské kolo soutěže Zlatý erb 2015 o nejlepší elektronickou službu a v následném celostátním kole WebGIS obsadil skvělé druhé místo. Nová mapová aplikace vznikla na základě publikace Průvodce přístupností objektů na území městské části Praha 2 1. část, vydané v roce Správcem mapového portálu městské části Praha 2 je oddělení územního rozvoje. usiluje. Omezení tranzitní dopravy na Severojižní magistrále by se mělo uskutečnit pomocí ukce jízdních pruhů, takže by pak uvolněný pruh mohl sloužit cyklistům. Cyklogenerel takové řešení navrhuje v úseku Wenzigova Rumunská. Generel cyklistické dopravy v Praze 2 počítá s mnoha dalšími opatřeními, která se budou realizovat v příštích letech. Jeho kompletní verze je dostupná na oficiálním mapovém portálu MČ Praha 2 včetně map a informačních popisek stojany, problémová místa, kategorie tras, úseky se silným provozem apod. len Pozn..: Tématu cyklistické přepravy po hlavním městě se budeme podrobně věnovat v zářijovém čísle.

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 7 ČERVENEC Na péči o děti a jejich vzdělávání nejsou rodiny samy Je dvanáct hřišť na území městské části hodně, nebo málo? Měly by mateřské školky zůstat otevřené i během letních prázdnin? Probíhá spolupráce rodiny a školy optimálně? Je léto, pro děti školou povinné nejkrásnější období v roce, pro řadu rodičů však i starost o to, jaký jim na dva měsíce zajistit program. Ano, výchova dítěte a jeho zaopatření jsou prvořadou povinností rodičů, ale to neznamená, že jsou na to sami. Zeptali jsme se politiků: Co dělá a co by mohla dělat městská část Praha 2 pro děti? Odpovědi přinášíme v dalším díle pravidelných diskusních témat, v nichž jednotlivé politické subjekty dostávají možnost prezentovat své názory a ideové postoje. ANO Téma děti považuji za oblast, která by neměla být součástí tahanic a dokazování si, kdo vymyslí co lepšího, ale za oblast, kde se má zkusit najít společná cesta, která může být prospěšná pro všechny. Proto pojmu tento příspěvek spíše jako úvahu, která by mohla být inspirací třeba i pro současné vedení radnice. V současné době realizuji projekt v sociální oblasti na podporu návratu do práce rodičů ODS Co všechno dělá městská část pro děti, lze vypočíst v článku tohoto rozsahu opravdu jen heslovitě např. celoroční zábavně naučná soutěž Klíč od Prahy 2, Myslivecký den, oslava zahájení školního roku, velký dětský den, sponzorování meziškolních klání, vánoční besídky, výtvarné soutěže, grantová podpora sportovních oddílů a volnočasových aktivit, Prahou 2 financovaná Knihovna na Vinohradech či nově zrekonstruovaná dětská hřiště Já bych ale raději zmínila to, co pro děti obec dělat nejen má, ale přímo musí a je nutné, aby to dělala co nejlépe. Praha 2 je ze zákona zřizovatelem osmnácti škol a školek. Protože jsem po rezignaci místostarostky Jany Duchkové převzala do své gesce oblast školství, v uplynulých týdnech jsme všechna tato zařízení i s novou vedoucí odboru školství Petrou Hainzovou navštívily a sešly se s jejich Strana zelených Děti, které chodí v Praze 2 do školy, se mohou na letní prázdniny těšit. Akce, výlety, odpočinek od rodičů. Děti ze školek zřizovaných Prahou 2 jsou na tom hůř. Bez rodičů se toho ve školkovém věku mnoho podnikat nedá, a s rodiči, kteří mají na celý rok podle zákoníku práce jen čtyři týdny dovolené, to moc velká zábava také není. A ani ty obecní mateřské školy přes prázdniny nejsou to, co obvykle. Fungují totiž v okleštěném letním provozu. Budova, na kterou jsou děti zvyklé, se zavře, oblíbené paní učitelky i známé děti ze třídy zmizí. Chodit se dá jen do úplně jiné obecní školky, k neznámým dětem a neznámým učitelkám. Tato změna prostředí čeká na děti minimálně třikrát za dva měsíce. K tomu přidejme nervózní rodiče, kteří pro každou z těchto letních náhradních školek museli vyplnit extra přihlášku, dodat extra lékařské potvrzení a zaplatit extra poplatek (proč to nejde centralizovat, když už je Jitka Urbánková na/po rodičovské/mateřské dovolené a přicházím do kontaktu s lidmi, kteří aktuálně problematiku péče o děti a využití jakýchkoli dalších doplňkových aktivit pro své ratolesti řeší. Samozřejmě nejdůležitější otázkou stále zůstává, zda a kam (vůbec) své dítě rodiče mohou umístit, aby se mohli do pracovního procesu zapojit. Zde stále vidím prostor pro zlepšení. Navíc čím hlouběji do kapsy rodiče mají, tím vítanější je pro ně jakákoliv aktivita, kterou pro ně jejich městská část zajišťuje. Jedná se tedy nejen o kapacitu předškolních/školních zařízení či (příměstských) táborů, ale i o volnočasové či jinak zajímavé aktivity, které mohou děti obohatit či jim umožnit vyzkoušet něco, co by z rodinného rozpočtu jinak nemohlo být realizováno. A přestože se Praha 2 neřadí mezi sociálně nejslabší oblasti, neznamená to, že tyto (především v období mladé rodiny) přínosné aktivity nemohou být benefitem i pro ostatní obyvatele. Napadá mne tak možnost většího využití např. Grébovky pro cyklus dětských sportovně či vědomostně zaměřených soutěží; pořádání dětských burz s oblečením a sportovními potřebami; využití školních sportovišť i pro veřejnost třeba na volejbal, tenis, ping pong apod., a to nejen o prázdninách, i další aktivity v areálech Jistě je mnoho dalších možností, které by Vás zajímaly. Pokud budete mít chuť, můžete nás kontaktovat a svůj podnět zaslat kterémukoliv zastupiteli za ANO. naleznete na oficiálních stránkách radnice v seznamu zastupitelů. Otázkou zůstává, zda a kam své dítě rodiče mohou umístit, aby se mohli zapojit do pracovního procesu Jana Černochová řediteli, abychom si udělaly přesnější představu, co kde chybí či bude potřeba. Na základě návštěv chystáme následující změny: investice do školních zařízení budeme plánovat dlouhodobě s ohledem na demografický vývoj; od září bude v každé škole školní psycholog na plný úvazek; budeme usilovat o navýšení kapacity škol, o které je stabilní zájem; zvažujeme prodloužení otevírací doby v některých Chystáme významné změny školkách. Byť školky nemají suplovat péči rodi- v našich školách a školkách čů, je potřeba vzít v potaz současný vývoj a realita je taková, že někteří rodiče do zaměstnání musejí dojíždět dlouho a jejich pracovní doba prostě vyzvednutí dětí do pěti hodin odpoledne neumožňuje. Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim pedagogům, jejichž práce je chronicky nedoceňovaná, a přitom náročná a nenahraditelná! Kvalitu jejich práce potvrzují úspěchy našich žáků, a to i v celorepublikovém měřítku. Ještě jednou: Děkuji! Mateřské školy mají plně fungovat i o prázdninách, rodičům nikdo dva měsíce prázdnin nedá Monika Horáková dítě jednou do obecní školky přijato?) a každých čtrnáct dní se musí pekelně soustředit, aby ráno zavedli děti do té mateřské školky, která má právě otevřeno. Připočtěme i paní učitelky (pány učitele nemáme), které by musely mít nadpřirozené schopnosti, aby byly schopné zajistit systematické vzdělávání pro nesourodou skupinu neznámých dětí a v omezeném čase (během 14 dnů). Pak se totiž letní provoz přesouvá zase do jiné školky. Samozřejmě je možné letní provoz obecních školek nevyužívat a zaplatit si hlídání, nebo dát děti do soukromé školky. To jsou však v mnoha rodinách položky, které patří k nedosažitelnému luxusu, stejně jako třeba funkční rodinné vztahy. Mysleme prosím více na zájmy dětí v obecních školkách a zajistěme jim nepřetržitý letní provoz. I když se děti vrátí po dovolené s rodiči, je pro ně jistota známého prostředí velmi důležitá. Školka nemá být jen hlídací službou, ale důvěrně známým prostředím, kde se děti učí poznávat svět a navazovat mimorodinné mezilidské vztahy. ČSSD Naše městská část si jistě zaslouží poděkování za školní zařízení náležitě se o ně stará a pravidelně do nich investuje. V tomto ohledu jsme na tom v Praze 2 opravdu výborně. Podobně i kvalita dětských hřišť je na vysoké úrovni, i když některá by určitě mohla být větší, protože jejich stávající kapacita je často využívána na samotnou mez. Někdy radnice bohužel udělá přešlap, když například prodá prostory, kde sídlí městská knihovna, jak se tomu stalo v Záhřebské. Přesto věřím, že i tato situace se nakonec také díky tlaku občanů a několika peticím vyřeší. Rád bych ale zmínil i odvrácenou stranu mince. Za nedostatečné pokládám především možnosti sportovního vyžití. Školy bohužel nedisponují rozsáhlými sportovními areály, protože to vzhledem k charakteru zástavby není možné. Přesto sportovní areál v Praze 2 máme. Vzpomínám, že když jsem byl mladší, a není tomu tak dávno, pravidelně jsme s kamarády přelézali plot v Riegrových sadech venku u Sokola, OSB Městská část Praha 2 pořádá pro děti mnoho akcí, a to nejen v rámci výuky, ale např. na Den dětí, před Vánocemi či ke konci školního roku. Spolupracuje ponejvíce s Domem dětí a mládeže, policií nebo Sokolem. Při žádostech o spolupráci nebo záštitu nemá TOP 09 Podíváme-li se na webové stránky městské části Praha 2 do záložky Kultura a volný čas a Praha 2 pro děti a rodiče, vidíme, že Praha 2 toho pro děti dělá skutečně mnoho. To neznamená, že není co zlepšovat nebo že by rodiče nemohli přicházet s dalšími nápady a podněty. Může se stát, že aktivity určené dětem a rodičům nejsou rovnoměrně rozloženy. Dětských hřišť různého druhu a velikosti je celkem dvanáct. Zdá se to dost, ale pokud na ně zavítáte v tzv. krizových hodinách, jsou přeplněná a rodiče si často nemají ani kam sednout. Do vybavení těchto hřišť se hodně investovalo, proto je třeba je dále udržovat. Všechna jsou oplocena a můžeme doufat, že i kontrolována. Celkově je kvalita dětských hřišť na vysoké úrovni. Možná bychom mohli podpořit i dětské dopravní hřiště, které se nachází v areálu Muzea Policie, ale není moc využíváno, protože se o něm příliš neví a není ani snadno dostupné. Za nedostatečné považuji možnosti sportovního vyžití Michal Tobrman abychom si mohli zakopat do míče. Patnáct let poté je ovšem situace stále téměř stejná. Hřiště nejsou otevřená pro děti, na jednom bylo dokonce parkoviště a místní běžecká dráha o investici nejspíš jen sní. Zdejší unikátní sportovní areál, asi největší v centru Prahy, chátrá. Jak je možné, že 25 let po revoluci se zde změnilo tak málo? Jak je možné, že každá horní dolní už má svoje nové hřiště nebo dokonce celý nový areál a my v nejkrásnější části Prahy nic takového nemáme? Na závěr bych chtěl dodat, že míst, která by šla zlepšit, je celá řada, například nádraží Vyšehrad nebo lázně Na Slupi. Nejen pro děti by zde šlo vytvořit komunitní centrum. Finance po sérii prodejů domů již teď městská část má. Tristní je ale také stav Vinohradské tržnice, a tím myslím zejména jeden nejmenovaný řetězec, který nám v Praze 2 nabízí snad nejhorší kvalitu potravin ve střední Evropě. Když jsem tam nedávno zavítal, udivila mě navíc všudypřítomná špína a vše nakonec skončilo potyčkou, při níž mi pracovník místní ochranky bránil ve focení stavu prodejny. S fotkami se ovšem s vámi na našem Facebooku již brzy podělím. Jana Zárybnická Rada MČ většinou důvod nevyhovět. Díky grantům jsou pořádány různé kroužky, workshopy, dílny, existují klubovny, spolky, divadla... Rozpočet je ovšem omezený, a tak se bohužel nedostane na všechny. Akcí je dost, zájem je velký, poptávka stále ještě převyšuje nabídku. Vždy by šlo věnovat více času (a peněz) na opravy a modernizaci budov, prevenci, osvětu, výuku jazyků, sport a kulturu (např. více představení zdarma pod širým nebem). Praha 2 nemá např. prostory pro vlastní dopravní hřiště, což je velká škoda. Naše děti žijí v rušném centru a mnohdy se nevyznají v dopravních značkách, špatně se orientují v rušných ulicích. Také bych uvítala více možností táborů vícedenních či příměstských. Ty, které pořádá DDM, jsou okamžitě zaplněné, stejně jako pobyty v době jarních prázdnin. Pozitivně hodnotím výlety (včetně těch zahraničních, na které městská část přispívá), školy v přírodě a lyžařské výcviky dokonce už v rámci předškolní výchovy. Praha 2 byla rovněž doposud schopná umístit do Vždy je co zlepšovat, svých předškolních zařízení o což se poctivě snažíme všechny děti, které zde bydlí, a jsem velmi ráda, že se opět podařilo i z podnětu OSB iniciovat ostrahu hřišť Folimanka, Výtoň či U vodárny. Jako členka komise pro výchovu a vzdělávání vím, jak je těžké nacházet finance na opravy mateřských a základních škol, v komisi vždy pečlivě posuzujeme projekty, které jsou předkládány, a snažíme se co nejvíce vyhovět potřebám rodičů i dětí (např. na každé škole máme psychologa a v době letních prázdnin je v provozu některá ze školek). Ovšem, vždy je co zlepšovat a myslím, že se o to poctivě snažíme. Rezervy je možné hledat v zabezpečení dětských hřišť Richard Machan Parky v Praze 2 jsou v dobrém stavu a starší děti je využívají jako další herní plochy. Z toho důvodu je především třeba dbát na zabezpečení a ostrahu těchto parků. Pro rodiny s dětmi i mladé lidi by stálo jistě za zvážení umístit více roštů na grilování. Oblast náplavky je v současné době v chaotické situaci, kdy chybí jasně ustanovený správce. Častým problémem jsou tu srážky cyklistů s pobíhajícími dětmi. Zájmové skupiny a kroužky a další pohled na web Prahy 2 ukáže velikou a pestrou nabídku. Otázkou je jejich prezentace a propagace. Možná by stačilo častěji u dětských hřišť umisťovat nabídku různých skupin a kroužků působících v naší městské části. Posledním, ale velmi důležitým tématem je zvýšení ochrany a mnohavrstevné podpory dětí ze sociálně slabých rodin a dětí ohrožených např. drogami, alkoholem, gamblingem či jinak. V této oblasti by se mělo mnohem méně šetřit, přestože víme, jak obtížná je tato činnost ve srovnání s např. relativně snadnou obnovou dětského hřiště.

4 Téma měsíce 4 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Prahy Noviny 2 Léto v Praze 2 takové, jaké má být I kdybyste celé léto nevytáhli paty z Prahy, nudit se nemusíte. Ani vaše děti ne. Na území Prahy 2 probíhají po celé léto akce, které tu jindy, než v této době, nemůžete zažít. Víte, kde můžete posedět se sklenkou vína na terase a pod širým nebem sledovat večerní film? Že se na nádvoří Novoměstské kavárny pořádají open-air koncerty alternativní muziky? Že divadlo se hraje v areálu Vyšehradu? Nebo kam se na poslední chvíli obrátit, když chcete své dítě umístit na příměstský tábor? Tyto a další informace se dozvíte ze speciální letní tematické dvoustrany, kterou připravila akce Novin Prahy 2 s přáním, abychom všichni prožili krásné a pohodové léto. Hudební léto v parcích naší městské části Máte rádi hudbu? Chodíte v podvečer do parku? Pak byste měli vědět, že městská část Praha 2 připravuje nový cyklus letních koncertů pod širým nebem a rozšíří tak svoji dosavadní nabídku již pořádaných akcí. Vážná hudba a jazz oživí podvečery v parcích a nabídnou kulturní zážitek milovníkům hudby i náhodným kolemjdoucím. Koncerty se budou Letní koncertování na Bastionu už se stalo tradicí Přes léto nabídne divadelní Loď Tajemství bratří Formanů, kotvící na náplavce Rašínova nábřeží, kromě kulturního programu pro dospělé i vyžití pro malé návštěvníky. Na jejích prknech se uskuteční sobotní tvůrčí dílny pro děti a unikátní příměstský tábor. Letní tvůrčí dílny se budou pořádat po několik sobotních dopolední, vždy od 10:00 do 12:00, přímo v kotvišti lodi a jsou určeny pro děti od 7 do 12 let. Zatímco rodiče budou moci nakupovat na farmářském trhu na Náplavce, děti se zabaví rukodělnými aktivitami. A tak se během dílny 11. července mohou těšit na tvorbu vlastních hudebních nástrojů, 18. července na výrobu divadelních masek a 25. července si budou moci udělat lapač snů. V srpnu budou dílny mezigenerační. Hodné babičky a dědové dětem pomohou při výrobě koktejlů a zmrzliny z čerstvé farmářské úrody a při smažení palačinek. Rezervace na tvůrčí dílny není nutná, přijít může každý. Ne každý má možnost odjet s dětmi v létě pryč do přírody nebo k moři. Proto jsme se snažili přinést kousek exotiky do centra Prahy a spolu se zkušenými umělci Zahajovací koncert mezinárodního festivalu Jazzový most 2015 se uskuteční 11. července na Novoměstské radnici. Tato kulturní událost má za sebou téměř desetiletou tradici. Poprvé se konal Jazzový Most Praha Mnichov v roce 2004 při příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie a měl obrovský úspěch. Festival je setkáním jazzových hudebníků všech generací a jejich publika a účastní se ho osobnosti kulturního a politického života mnoha zemí. Je také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy i ostatních měst republiky. Předmětem festivalu jsou open air jazzové koncerty v několika městech. Záštitu nad Jazzovým mostem 2015 převzali radní MČ Praha 2 pro kulturu Jaroslav Šolc a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. V rámci letošního Jazzového mostu se představí zakladatel festivalu Rudolf Mazač se svým uskupením Kentonmania Bing Band & 8 lesních rohů, Sydney Ellis (vystoupí jen v Praze), Mel Canady (vokály USA), Jan Karez (saxofonista, fagotista, zpěvák ČR). chceme dětem nabídnout nevšední zážitek, říká Tereza Vohryzková, která s nápadem upořádat dílny na Lodi Tajemství přišla. Zakladatelem Jazzového mostu z Prahy do EU je Rudolf Mazač, který působil jako sólista a první hornista v různých symfonických i operních orchestrech a big bandech v bývalém Československu, Jugoslávii, Itálii, Německu a USA. V roce 1976 založil virtuózní French Horn Formation v Mnichově, v Praze pak v roce 1996 big band Kentonmania. Za založení festivalu Jazz Bridge a big bandu Kentonmania byl v roce 2005 vyznamenán celoevropskými hudebními svazy cenou Motor konat každou druhou středu počínaje 15. červencem, vždy v jiném parku. Na jednotlivých vystoupeních se představí dva soubory, klasický a jazzový. Oba připomenou, že hudba má přinášet především radost a že ne nadarmo zaznívala v parcích běžně již před staletími. Třešinkou na dortu je pak ambice, aby se v rámci koncertů představili také hudebníci, kteří v Praze 2 žijí či mají ke dvojce nějaký vztah. Kdy a kam přijít a na co se těšit 15. července, Havlíčkovy sady České saxofonové kvarteto, Jana Koubková a její jazzoví přátelé 29. července, Riegrovy sady Smyčcové kvarteto Hanse Krásy, Pražská jazzová Smetánka 12. srpna, Folimanka Trio Art Botič, Ancient Future 26. srpna, Karlovo náměstí Capriola Quartet, Bohemia Big Band a sólisté Začátky koncertů v 18:00. Vstup zdarma. V případě deště se koncert neuskuteční. Změna programu vyhrazena. Přijďte se potěšit hudbou do parku! Jaroslav Šolc, radní pro kulturu Divadelní Loď Tajemství zve na palubu šikovné děti Dobrodružný bude také příměstský tábor na přelomu července a srpna. Během něj se děti mohou těšit na týdenní výlet, při kterém se podrobně seznámí s různými žánry umění. Formou her budou pronikat do tajů herectví, tance a výtvarného umění a přirozeně tak získají nové dovednosti, jež se stanou nástrojem pro objevení pokladu v neznámé krajině. V první den tábora loď odpluje do Roztok u Prahy a děti se sem ze svých domovů budou každý den vracet, aby zažily neopakovatelné dobrodružství. Jednu noc přitom budou spát přímo na palubě a užijí si táborák. Bližší informace o dílnách i táboru lze najít na webových stránkách Divadla bratří Formanů na len Jazzový most 2015 opět spojí Prahu s Evropou Americká zpěvačka Sydney Ellis vystoupí na koncertě v Novoměstské radnici Rudi Mazač a Kentonmania Big Band patří ke stálicím této hudební události der Musik, kterou obdržel u příležitosti mezinárodního hudebního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. KONCERTY FESTIVALU , 19:30 Praha 2, Novoměstská radnice , 16:00 Karlovy Vary, Tržní kolonáda u Vřídla , 19:00 Mnichov, Gärtnerplatz , 17:00 Kraslice, Městské sady , 14:00 Drážďany, Opernplatz Letní kina o prázdninách i v Praze 2 Šenkovna Atmosféru letního kina si v Praze 2 můžete užít hned na dvou místech. Stejně jako vloni se i letos bude v červenci promítat zdarma na letní terase vinohradské restaurace Šenkovna každou středu od 21 hodin. Pět středečních večerů se sklenkou dobrého vína, hvězdami nad hlavou a dobrou filmovou zábavou je něco, co k letní Praze patří. Majitel restaurace vsadil na osvědčené komedie, které bodovaly v tuzemských kinech. Vřele doporučuji promítání oblíbeného českého filmu Pelíšky, ty se nikdy neomrzí. Byly nejžádanější už vloni, i když jsme je museli promítnout v náhradním termínu, protože ten původní jsme kvůli špatnému počasí zrušili, říká majitel restaurace Šenkovna Miroslav Růžička, který si musel pro prázdninové období nechat restauraci zaregistrovat jako kino. Letos Šenkovna promítne v červenci celkem pět úspěšných filmových snímků, mezi nimiž se objeví například komedie Bobule a její pokračování 2Bobule či česko-polská komedie Polski film. Pokud bude silně pršet, projekce se uskuteční v náhradním termínu Příběhy obyčejného šílenství Bobule Polski film Pelíšky Bobule Riegrovy sady Na modrou oblohu bez mráčku vsadili i v Park Cafe v Riegrových sadech, známé vysíláním přenosů z velkých sportovních událostí. I tam se bude letos promítat zdarma po celé léto na velké zahradě. Letní kino v Riegráčích zahájilo filmové léto již 1. června a celkem do poloviny září nabídne 30 projekcí, vždy v neděli a pondělí. Zatímco v červenci začínají ve 21 hodin, v srpnu a září to bude již ve 20 hodin. Návštěvníci uvidí na plátně nejen oblíbené domácí herce, ale i velké filmové hvězdy, jako např. Henryho Fondu, Jasona Robardse, Charlese Bronsona a Claudii Cardinale ve slavném a nestárnoucím westernu Tenkrát na Západě Revival let v řetězech Frajeři ve Vegas Doblba Tenkrát na Západě Podfukáři Další letní kina v metropoli Letní kino APEROL SPRITZ KINO U VLTAVY promítá do konce července každé úterý od 21:00 v areálu Žlutých lázní, vstup zdarma. V prostorách nákladového nádraží Žižkov promítá vždy v pondělí, ve středu a v pátek LETNÍ KINO NÁRODNÍHO FILMOVÉHO ARCHIVU (Jana Želivského 2) hlediště je vybudováno v kolejišti na osmi nákladních vagonech. V rámci Karlínského filmového léta promítá LETNÍ KINO REGINA (Hybešova 10) do 6. září od 21:30. Na smíchovské náplavce se v létě promítá vždy od pondělí do čtvrtka. Od 18:00 se v prostoru VÝLETNÍHO KINA SMÍCHOV zapůjčují lehátka. kla Prohlídky karlovského chrámu Vzácnou příležitost nahlédnout do interiéru chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově budou mít zájemci po tři červencové neděle. Komentované prohlídky se tu konají 12., 19. a vždy od 14:45. Provádí Michael Soukup, vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude součástí sbírky na chybějící karlovské zvony. Návštěva chrámu rozhodně stojí za to. Řečeno slovy karlovského jáhena Jiřího Laňky, Karlovský chrám je ve všech ohledech nesmírně zvláštní. Gotika, která zde není strohá, se naprosto organicky pojí s barokem, který zde není ani frivolní, ani přeslazený. Chrám je vznešený a drsný, ukazuje k nebi a při tom je pevně zakotvený v zemi. Žije v srdci českého národa, ale přitom daleko přesahuje jeho hranice, stejně jako jeho zakladatel, římský císař a český král Karel IV. Kostel byl za své dlouhé a neklidné historie mnohokrát poničen, a to povětšinou lidskou zlobou či neopatrností, ale pokaždé byl znovu opraven, a to vždycky lidskou dobrotou. Jako by se zde stále naplňovalo přání Otce vlasti, aby Nové Město pražské bylo navěky požehnáno oním mystickým křížem pětikostelí, jehož je Karlov součástí.

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 7 ČERVENEC Kam o prázdninách s dítětem? Na příměstský tábor! K letním prázdninám neodmyslitelně patří dětské tábory, někdy ale není nutné kvůli nim opouštět Prahu. Hitem posledních let se staly příměstské tábory, které dětem umožňují strávit aktivně den a vpodvečer návrat domů. I to je jeden z důvodů, proč příměstské letní tábory bývají vyprodány dlouho dopředu. V Praze se jich konají stovky a organizují je desítky institucí, většinou domy dětí a mládeže. Ale nezapomnělo na ně ani Muzeum hl. města Prahy, divadlo Letní Letná, divadelní příměstský tábor se koná na Vyšehradě, tenisová škola Tallent učí děti hře s raketou na několika místech Prahy, cizímu jazyku British Council, a to zdaleka není všechno. V rámci dvojky přichází s nejbohatší a nejlevnější nabídkou tradičně Dům dětí a mládeže Praha 2 (DDM Praha 2). Dotaci ve výši 60 tisíc korun poskytla městská část Praha 2, další peníze získal DDM Praha 2 od hlavního města Prahy. Pro školáky ze sociálně-slabých rodin, na jejichž výběru se podílí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pořádá v létě dva výchovně rekreační tábory. Příměstský tábor pro 24 dětí školního věku se koná od 7. července do 10. července v sídle DDM Praha 2 ve Slezské 21. Týdenního pobytového tábora v Žihli se může zúčastnit až 30 školáků v termínu od 1. do 8. srpna. Součástí obou táborů bude interkativní beseda pracovníků Městské policie Praha 2 s dětmi, cílem je zvýšit jejich právní povědomí. Je to součást práce týmu Systému včasné intervence městské části Praha 2, uvedla Marta Konvičková z humanitního odboru ÚMČ Praha 2. DDM Praha 2 kromě toho letos pořádá desítky tematicky laděných příměstských táborů sportovní, technické, přírodovědecké, vycházkové, pro nejmenší děti předškolního věku a tak dále. Zájem je tak enormní, že všechny byly obsazeny ještě před začátkem prázdnin. S tvůrčí dílnou pro děti, které rády malují, kreslí či modelují, přichází výtvarný ateliér Malování a kreslení. Během prázdnin pořádá malířské středy, prázdninové dílny s lekcemi malování a kreslení (od 10:00 do 16:00), během nichž lektoři s dětmi tvoří buď v ateliéru nebo přímo v plenéru. Podobně zaměřen je i příměstský tábor Malířský plenér, který proběhne ve třech termínech ( , a ) První lekce probíhá vždy v ateliéru, aby se děti seznámily s tím, co je čeká. Malovat ven chodíme podle počasí, často do Riegrových sadů, na náměstí Míru, ale i do galerií. Jsme otevřeni všem, není výjimkou, když se našich lekcí zúčastní například babička s vnučkou, říká zakladatelka ateliéru Nina Mainerová. Zcela obsazeny jsou už delší dobu oba červencové turnusy Divadelního příměstského tábora, který pro děti od sedmi do jedenácti let pořádá v areálu NKP Vyšehrad divadlo Studio DVA. Tábor je rámcově postaven na oblíbeném animovaném seriálu Rodina Smolíkova a je o něj nebývalý zájem. Pro ty, na něž se nedostalo, může být útěchou divadelní představení Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství, divadelní verze maďarského kresleného seriálu Smolíkovi, kterou divadlo uvádí na své domovské scéně v centru Prahy. Příměstský tábor 2015 spojený s interaktivním programem nabízí Muzeum hl. m. Prahy v zámeckém areálu Ctěnice. Je vhodný zejména pro děti od osmi do dvanácti let a jeho hlavním tématem je Kámen, kamínek, drahokam aneb Cesta kamene dějinami. Součástí pobytu je i prohlídka koňských stájí v zámeckém areálu. Přibližná cena je 400 korun na den. Se základy herectví, žonglování i práce s hlasem se děti seznámí na příměstském táboře Letní Letňák. Jedná se o letní cirkusovou školu, která se bude konat ve dvou termínech, a to srpna a srpna. Více na Léto plné her a zábavy si užijí nejmenší děti na hudebně-výtvarném příměstském táboře. Pořádá dětské studio Žofka, které s kluky a holčičkami nacvičí dětskou operu Červená karkulka z autorské dílny Svěrák-Uhlíř, a to včetně výroby kulis. Tábor se koná ve dnech srpna, denně od 8:00 do 18:00 a na závěr, tedy 21. srpna děti předvedou nastudované představení rodičům v sídle studia v Sarajevské 10. Tábor je vhodný pro děti od 4 let, které rády malují, hrají a muzicírují. Studio Žofka kromě toho po celé léto nabízí dětem od dvou do šesti a půl let program Školičky Žofka. Děti mohou docházet pravidelně i nárazově na 3, 6 nebo 9 hodin. Připraveny jsou pro ně výtvarné, keramické, pohybové a divadelní aktivity. Ale i hry venku na hřišti a pobyt v parku Folimanka. Text: kla, foto: studio Žofka Nebe nad Neustadtem bude plné hvězd Klubové koncerty, filmové projekce festivalových snímků a jako novinka konfrontační setkání starších a mladých českých písničkářů. Café Neustadt v čele s kavárníkem Ondřejem Kobzou již druhým rokem pořádá na nádvoří Novoměstské radnice letní multižánrový festival Nebe nad Neustadtem, jehož název je parafrází Wendersova filmu Nebe nad Berlínem. Ve srovnání s loňským prvním ročníkem je ten letošní dramaturgicky bohatší a termínově delší začal již v polovině června a pokračuje až do konce srpna. Dramaturgyně festivalu Michaela Hečková jej letos pojala tak, že Nebe nad Neustadtem už není jen festival alternativní muziky pro mladé publikum, i když ta stále zůstává pilířem festivalu. A tak v červenci vystoupí ústečtí rockoví bardi Houpací koně, slovenští Longital, hiphopoví Kyklos Galaktikos nebo Republic of Two. Dočkáme se i nového projektu hudebníků z kapely Vložte kočku Kaplan Bros a jako bonbonek na závěr kritikou vychvalovaných DVA. Programová sekce písničkářských koncertů, letošní novinka, propojuje Longital přijedou na Novoměstskou radnici až ze Slovenska mladší a starší generaci českých písničkářů na jednom pódiu. Setkají se tak třeba Kittchen a Jan Burian, Martin E. Kyšperský a Dagmar Voňková, Ira Mimosa a Vladimír Václavek nebo Jakub Kaifosz se svým projektem Boy Wonder & The Teen Sensations a performer Petr Váša. Pondělí a středy budou patřit letnímu kinu se snímky z českých filmových festivalů. Své snímky uvedou mimo jiné Festival krátkých filmů Praha, Jeden svět, Festival íránských filmů, Academia Film Olomouc, Das Filmfest, Letní filmová škola Uherské Hradiště nebo Mezipatra. Součástí festivalu jsou workshopy a fotoprocházky s blogem Humans of Prague. Walkers of Prague se vydají s fotografem Tomášem Princem do pražských ulic a budou zkoumat, čeho si fotograf při pohybu městem může všímat. Další procházky se ponesou v duchu města a jeho zvuků, návštěvníky čeká také workshop na téma Subkultura ve filmu ve spolupráci s Kmeny (nový dokumentární cyklus České televize mapující současnou městskou subkulturu vytvořený týmem autorů v čele s Vladimírem 518) a My Street Film. Vstupné na celý festival je dobrovolné. Prázdninový provoz školních hřišť pro veřejnost ZŠ Botičská 10:00 18:00 (denně) míčové hry, tenis, stolní tenis od do nebude hřiště v provozu kvůli stavbě nafukovací haly ZŠ Kladská 10:00 17:00 (Po Pá) 10:00 18:00 (So, Ne) míčové hry, tenis, košíková od do nebude hřiště v provozu kvůli opravě omítky a zídky kolem hřiště ZŠ a MŠ Resslova 11:00 18:00 (denně) míčové hry, florbal ZŠ Sázavská 11:00 18:00 (denně) míčové hry, tenis, florbal od do nebude hřiště v provozu kvůli nátěru oplocení a výměn střešních oken Big Jump 2015 na náplavce K oslavě Evropského dne koupání v řekách zve všechny milovníky vody Koalice pro řeky. Koná se v neděli 12. července od 14:00 na náplavce Rašínova nábřeží u Palackého mostu (u Bajkazylu) se symbolickým skokem do Vltavy v 15:00. Zájemci mohou zhlédnout výstavu Řeky a povodně, podívat se na model zdravé řeky nebo se zapojit do soutěžního kvízu. V 17:00 začíná koncert kapel Ještěžes, Esence a Johannes Benz. Záštity nad akcí se ujal vodní slalomář, kajakář a stříbrný olympionik LOH v Londýně 2012 Vavřinec Hradilek. Symbolicky se k akci připojí také Loď Tajemství. Spolu s organizátory podobných akcí v tento den po celé Evropě chceme povzbudit zájem lidí o ochranu řek, říká Jana Vitnerová z Koalice pro řeky. Příjemné odpoledne u vody by mělo vést i k zamyšlení. Lidé stále vnímají řeky více jako dopravní nebo odpadní stoky a podle toho s nimi i zachází. Při povodních, ale i s hrozícím suchem se nám toto zacházení negativně vrací. Pokud ale vrátíme život řekám a k řekám, prospěch z toho bude mít celá společnost. Praha by si zasloužila například plochy, kde by se voda mohla beze škody rozlévat při povodni, nebo více míst s upravenými břehy pro koupání a rekreaci, podotýká Jana Vitnerová. Smyslem Evropského dne koupání v řekách je upozornit na potřebu ochrany vodních toků a na výhody, které přináší jejich návrat do přírodní či přírodě blízké podoby. Tzv. Big Jump, který po celé Evropě probíhá ve znamení koupání v řekách a oslav na jejich březích, upozorní na nutnost ochrany vodních toků již podesáté. Zora Kasiková, Koalice pro řeky Kino Mat čeká na dětské diváky Stalo se již tradicí, že kino Mat na Karlově náměstí myslí v létě na dětské diváky. Také letos přichystalo na oba prázdninové měsíce festival Léto dětských filmů 2015, který dvakrát do týdne, vždy v úterý a ve středu od 14:00, promítne snímky z klasické domácí tvorby pro děti. Toto kino tak nabízí alternativní program pro rodiče s dětmi, kteří o prázdninách zůstávají v Praze, ale i pro filmové pamětníky. Ti uvítají například dnes již málo uváděný snímek Honzíkova cesta natočený podle knihy Bohumila Říhy, dobově poplatný éře vesnické kolektivizace, nicméně výborně řemeslně zvládnutý s řadou hereckých hvězd (Höger, Chramostová, Lukavský, Baldová, Bohdalová a další) či naopak často v České televizi reprízovanou Ukradenou vzducholoď, mistrovské dílo Karla Zemana. Celkem uvidí diváci v červenci osm snímků, další jsou připraveny na srpen. Lahůdkou pro dospělé diváky bude filmová přehlídka Best Film Fest léto 2015, jež představí divácky nejúspěšnější filmy první poloviny letošního roku. Koná se od 9. do 15. července, jednotné vstupné je 69 korun. A výjimečné filmové zážitky připraví i přehlídka ke dvaceti letům existence kina Mat, které začalo pro veřejnost promítat 18. května Na plátno se vrátí české i zahraniční filmy, které se během uplynulých dvaceti let v kině promítaly. Od 16. července si tak můžete každý všední den připomenout některou z perel domácí či zahraniční kinematografie, například filmy Casablanca, Madisonské mosty, Forrest Gump, Schindlerův seznam či Baladu pro banditu a Karamazovy. Metropolitní léto na Vyšehradě Premiéra romantické komedie Vysavač a devět dalších inscenací z repertoáru divadla Studio DVA obohatí na Letní scéně Vyšehrad letošní Metropolitní léto hereckých osobností (24. června 31. srpna). Jevištní komedie se budou střídat s koncerty pod širým nebem, kdy na Vyšehrad zavítá například slovenská šansoniérka Szidi Tobias, zpěvák Dan Bárta za doprovodu Robert Balzar Tria a zpěvačky Lenka Filipová, Věra Špinarová či Ilona Csáková. Během 12. ročníku Metropolitního léta se odehraje 75 představení na Letní scéně, kam se diváci i herci rádi vracejí nejen kvůli magické atmosféře, ale i nevyzpytatelnosti počasí, kvůli níž si nikdo dopředu nemůže být ničím jistý. A na co se tedy můžeme těšit? Diváci se v červenci dočkají několika repríz vztahových komedií Vše o mužích a Kutloch aneb I muži mají své dny. Chybět nebude one woman show Hvězda s Evou Holubovou a loňský úspěšný premiérový titul Hovory o štěstí mezi čtyřma očima. Tahákem má být podle očekávání one man show Vysavač, sólo pro Bohumila Klepla, který o této roli říká: Můžu na jevišti ukázat všechno, co umím. Trochu tančit, trochu zpívat, trochu žvanit. Netušil jsem, jak strašně to bude těžké. Ovšem autor a režisér hry Patrik Hartl kontruje, že Klepl si u něj novou hru fakticky objednal: Na otázku, o čem by měla být, Bob bez váhání prohlásil, že o vysávání, protože strašně rád vysává. A tak vznikla hra o zamilovaném zralém muži se smyslem pro pořádek a nevybouřenými hormony. O hru je takový divácký zájem, že nestačilo plánovaných šestnáct repríz a musela být přidána i dvě zářijová uvedení. Na srpen je připraveno Léto slovenských hvězd. V rámci přehlídky bratislavských souborů zavítá na Vyšehrad např. Emília Vašáryová, Milan Kňažko, Milan Lasica, Anna Šišková a mnoho dalších slovenských herců a hereček. Z osmi odehraných představení budou tři uvedena premiérově. kla

6 6 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Město a lidé Noviny Prahy 2 Akord pomáhá těm, kteří to potřebují V Pavilonu v Havlíčkových sadech se 11. června 2015 konala oslava dvacetileté existence Akordu, denního stacionáře v Záhřebské ulici pro děti a mladé lidi se závažným mentálním či zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Mezi desítkami hostů, kteří zaměstnancům Akordu a jeho klientům s rodinami přišli popřát hodně radosti a sil do příštích let, byla i místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija a prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přední český neurolog a jeden ze zakladatelů Akordu (na snímku druhý zprava). Vzpomínalo se na úplné počátky Akordu. Na to, že slovo akord znamená souzvuk tónů a tak nějak symbolicky mnozí z těch, kteří se v Akordu věnují nelehké práci s klienty, mají hudební nadání. Nebo na to, že název Akord je vlastně zkratkou pěti slov, kde A = autonomie, K = koordinace, O = obec, R = rodina, D = dítě. Vznikl v době, kdy podobné veřejně prospěšné projekty byly spíše výjimkou. Od počátku byl tento projekt jedinečný v tom, že se jeho zakladatelé v čele s profesorem Komárkem inspirovali přímo v rodinách dětí, které potřebují nadstandardní péči, aby zjistili, jaké jsou jejich potřeby a očekávání. A tomu pak přizpůsobili činnost Akordu. Ukázalo se, že rodiče nejvíc ze všeho potřebují centrum, které by se soustředilo na aktivity těchto mladých lidí ale aby v něm zároveň fungovaly poradenské a rehabilitační služby, knihovna a videotéka, organizovaly se společné pobyty na školách v přírodě a společně strávené chvíle o Vánocích a dalších svátcích. Všechny tyto funkce Akord skvěle plní již 20 let a oslava k jeho dvacetinám se stala takovým malým svátkem všech, kteří do Grébovky přišli. Text a foto: kla PODĚKOVÁNÍ Už 20 let vytváří Akord pro své klienty cosi jako druhý domov. Jestli si někdo zaslouží poděkování za nezištnou a obětavou pomoc druhým, pak jsou to zaměstnanci Akordu terénní pracovníci, asistenti, terapeuti a především jeho ředitelka Irena Dušková. Ti všichni jsou nepostradatelní pro ty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou o sebe postarat sami, a pro jejich rodiny, jež své příbuzné nechtějí nechat žít v ústavní péči. Vám všem z celého srdce děkuji. Snad to prosté díky alespoň trochu dokáže vyjádřit obrovskou úctu, kterou k vaší práci cítím. Výrazem této úcty je i trvalá podpora, kterou naše městská část poskytuje dennímu stacionáři i občanskému sdružení. Budu se vždy zasazovat o to, aby tomu tak bylo i nadále, a přeji vám všem hodně sil i krásných společných chvil v dalších letech. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky Prahy 2 Zajíček na koni dorazil do Prahy 2 a ve střední a jihovýchodní Evropě Magdalenu Souček, jeden na ředitelku Zajíčka na koni Markétu Šulcovou a poslední na handicapované pracovníky budoucí kavárny. Kapacita kavárny bude 40 osob a zpočátku bude návštěvníky obsluhovat šest klientů organizace Zajíček na koni, kteří už prošli podobnou praxí v Café Louvre. Dvojka pro seniory Vážení a milí členové klubu, zdravím vás již v prázdninovém čase a dovolte, abych těm, kteří se nechystají na své chaty, chalupy či prázdninový zájezd, nabídla některé aktivity, které jsme pro vás připravili, abychom vám zpříjemnili tento letní měsíc. Nově pro vás městská část Praha 2 zajistila možnost ozdravných návštěv v solné jeskyni Krystalka, která se nachází v Balbínově ulici č. 3. Je nutné se objednat předem na tel.: a Pobyt v solné jeskyni je čistě přírodní účinnou metodou posilování zdraví, příznivě ovlivňuje zdraví, náladu, energii a obranyschopnost již od první návštěvy. Po několika procedurách je možné dosáhnout celkového zlepšení zdraví. I v tomto měsíci se můžete přihlásit na některý z plánovaných výletů, a to ve čtvrtek 16. července. Ve středu 22. července se uskuteční prohlídka zámku, Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži. Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v jehož rámci byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podzámecká zahrada se řadí k předním evropským krajinářským parkům. Nachází se zde unikátní Čínský pavilon, který je památkou 19. století, u níž není znám přesný letopočet výstavy. Navazuje na tradici staveb inspirovaných čínskou kulturou, jejíž počátky v Podzámecké zahradě sahají hluboko do 18. století. Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. V úterý 21. a čtvrtek 23. července se můžete projít skalním labyrintem v Adršpašských skalách a projet se lodičkou po jezírku. Adršpašské skály jsou skutečným přírodním zázrakem, je to místo, kde člověk žasne nad uměním přírody. V Polici nad Metují si můžete prohlédnout Muzeum papírových modelů a stavebnice Merkur. Muzeum papírových modelů bylo otevřeno v roce 2012 a stalo se tak druhým nejstarším muzeem papírových modelů na světě. V Muzeu stavebnice Merkur je možné zhlédnout nové jedinečné exponáty vytvořené z legendárního Merkuru například Karlštejn, radnici v Polici nad Metují, vilu Tugendhat v Brně a další. Měsíc červenec je v dlouhodobém průměru nejteplejším měsícem roku, přeji vám co nejkrásnější prožití tohoto období. V případě vysokých teplot nezapomeňte dodržovat pitný režim a vyvarovat se pobytu na přímém slunci. Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2 INFORMAČNÍ KOUTEK je pro vás otevřen každou středu od 9:00 do 11:30 v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Zde se můžete přihlásit do klubu Dvojka pro seniory a získat tak mnoho výhod nebo se dozvědět aktuální informace o nových akcích a partnerech. Při podání přihlášky je nutné předložit doklad totožnosti. Klub Dvojka pro seniory má na starosti Marie Bendová z humanitního odboru tel.: , marie. BAZÉN TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Plavat a cvičit v bazénu pod vedením zkušených lektorek můžete každé úterý v čase od 14:00 do 14:45 a čtvrtek od 15:45 do 16:30. Po prázdninách pokračujeme v úterý 8. září Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Tyto lekce jsou určeny pouze pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. Plavenky na měsíc září se budou vydávat v úterý od 8:00 v infokoutku klubu Dvojka pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Na jednu členskou kartu klubu Dvojka pro seniory obdrží zájemce maximálně dva lístky. JÓGA PRO SENIORY V příjemném prostředí ve Studiu Karma Yoga v Korunní ulici č. 25 si budete moci po prázdninách každé úterý a čtvrtek od 13:30 do 14:30 protáhnout celé tělo, naučit se správně dýchat a zbavit se stresu. KNIHOVNA NA VINOHRADECH se nachází na Vinohradské ul. č. 69, členové klubu Dvojka pro seniory se mohou zaregistrovat za poloviční poplatek a využívat tak služeb knihovny včetně tréninků paměti. Prázdninová otevírací doba je stabilně krácena pouze v pátek do 15:00, v sobotu bude zavřeno. Letos bude knihovna výjimečně zavřena i v období od 10. do 23. srpna z důvodu malování. PC KURZY probíhají v budově SPŠE v Ječné ulici č. 30, jsou pro členy klubu bezplatné. Stále můžete podávat přihlášky, které naleznete v poličkách infokoutku v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 a v Informační kanceláři úřadu v Jaromírově ulici č. 23, vyplněné je můžete odevzdat na obou místech, jak na náměstí Míru 20, tak v Jaromírově 23, nebo kteroukoliv středu od 9:00 do 11:30 v infokoutku klubu Dvojka pro seniory. Na přihlášce je nutné uvést číslo telefonu, na kterém vás budeme moci kontaktovat a domluvit termín kurzu. Tímto způsobem se můžete hlásit i na speciální kurz Úprava fotografií a jejich prezentace. Na přihlášce stačí zakřížkovat možnost speciální. PROCHÁZKA PRAHOU S PIS Po prázdninách plánujeme nové komentované procházky Prahou. SOLNÁ JESKYNĚ KRYSTALKA Pobyt v solné jeskyni je čistě přírodní účinnou metodou posilování zdraví. Odborný název haloterapie je odvozen od řeckého halos sůl. Mikroklima vytvářené v jeskyni je srovnatelné s klimatem na volném moři za silné bouře. Vzduch je prosycen sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu, selenu a dalšími. Tyto prvky jsou velice důležité pro správnou činnost organismu a jeho rovnováhu. Díky tomu pobyt v jeskyni příznivě ovlivňuje zdraví, náladu, energii a obranyschopnost již od první návštěvy. Již po několika procedurách (5 10) je možné dosáhnout celkového zlepšení zdraví. Na ozdravné návštěvy do solné jeskyně Krystalka, která se nachází v Balbínově ulici č. 3, se můžete objednávat na tel , Do konce srpna je vstup volný. SENIOR AKADEMIE Dne 27. května 2015 byl slavnostně ukončen cyklus vzdělávacích programů zaměřených na prevenci kriminality, který městská část uspořádala ve spolupráci s Městskou policií. Zejména senioři si zde mohli rozšířit znalosti prostřednictvím přednášek na témata, vztahující se k ochraně života, zdraví a majetku před kriminalitou. Senior akademie byla zakončena předáním slavnostního listu za její absolvování (na snímku). V Podskalské ulici byl 3. června symbolicky položen a pokřtěn základní kámen nově vznikající kavárny AdAstra, čímž byla zahájena rekonstrukce prostor tohoto zařízení. Na kolaudaci a otevření kavárny se těší celá organizace Zajíček na koni, o.p.s., která tak svým klientům, lidem s mentálním či zdravotním handicapem, splní sen zapojit se do pracovního procesu a připadat si díky tomu užiteční. V prostorách budoucí kavárny, která má být uvedena do provozu ještě letos, se společně sešli všichni, kteří se na projektu podílejí, aby položili každý svůj díl základního kamene. Jeden připadl na generálního ředitele společnosti AdAstra Jana Červinku, další na vedoucí partnerku společnosti EY v České republice Za městskou část přišli Zajíčka podpořit místostarosta Michael Grundler a předsedkyně sociální komise Eliška Zemanová. Celý podvečer pomohli připravit handicapovaní občané, kteří pak i zdařile obsluhovali hosty. Rekonstrukce je nyní v plném proudu a všichni se už těší na otevření Další podporovatelé jsou velmi vítáni kontakty najdete na Centrum sociálních služeb Praha 2 hledá lékaře z oboru geriatrie internistu všeobecného praktického lékaře Bližší informace o spolupráci podá ředitelka organizace Mgr. Martina Polanská, mob.: , Nabízíme dobré platové podmínky. V případě trvalého pracovního poměru také možnost přidělení služebního bytu a další. Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, Praha 2,

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 7 ČERVENEC Z Kladské do New Yorku a zpět Již v roce 2005 debutoval tehdy dvacetiletý basbarytonista Adam Plachetka na naší první scéně jako Mícha v Prodané nevěstě. O pět let později, v září 2010, se stal stálým členem souboru Vídeňské opery, kde se poprvé představil jako Schaunard v Bohémě v režii Franka Zeffirelliho. Mimořádným úspěchem vídeňského angažmá je jeho obsazení do role Dona Giovanniho. Letos v únoru stanul na prknech Metropolitní opery v New Yorku. Tam v deseti představeních za sebou ztvárnil roli Masetta v Mozartově Donu Giovannim. Adam Plachetka má v pouhých třiceti letech za sebou obdivuhodnou kariéru. Sympatické je, že se přes obrovské úspěchy na světových operních scénách rád vrací domů. Letos strávil hodně času na festivalu Pražské jaro, kde jako starší a renomovanější kolega uváděl talenty generace ještě mladší, než je on sám. Využili jsme pobytu Adama Plachetky v Praze ke krátkému rozhovoru Žijí mezi námi Máte za sebou šňůru koncertů v Metropolitní opeře. Považujete to za vrchol kariéry? Na vrchol kariéry, doufám, ještě budu muset pár let čekat. Představení v New Yorku nepovažuji ani za vrchol dosavadní kariéry, protože co do repertoáru jsem už absolvoval zajímavější. Rozhodně to ale byl moc hezký vstup do tohoto operního domu, ve kterém se snad budu objevovat pravidelně. Momentálně mám smlouvy asi na pět produkcí a další jsou v jednání. New York se mi líbí jako město i jako působiště. Jsem tedy rád, že je snad spokojenost na obou stranách, a budu se tam vracet dlouho. Jste stálým členem vídeňské opery. Jaká byla cesta na tuto scénu a jak se tam cítíte? Jednou větou z Prahy Novou expozicí v krytu civilní ochrany Folimanka je výstava Popel Popeleční středy, zachycující autentické vzpomínky lidí přeživších bombardování Prahy v únoru 1945; nejbližší prohlídka se nabízí v sobotu 18. července, kdy bude zajímavý prostor krytu včetně výstavy přístupný od 9:00 do 15:00. Muzeum Policie ČR shání dokumenty, vzpomínky, fotografie i pamětní desky a informace o hrobech policistů a četníků, kteří položili životy za svou zemi v letech Folklorní soubor Lipina dostane příležitost vystoupit v sala terrena ve Valdštejnské zahradě v rámci Kulturního léta v Senátu ve čtvrtek 16. července od 17:00, vstup volný. Knihovna na Vinohradech pořádá během prázdnin luštící soutěž pro děti starší deseti let; o prázdninách je oddělení pro děti otevřeno pouze ve středu od 10:00 do 18:00. NKP Vyšehrad pokračuje v komentovaných víkendových prohlídkách odsvěcené kaple stětí sv. Jana Křtitele (každý lichý víkend od 11:00 a 14:00) a Martinských kasemat (každý sudý víkend ve stejnou hodinu). Nový pražský přívoz má začít jezdit od srpna mezi Holešovicemi, ostrovem Štvanice a Karlínem; zatím ve zkušebním provozu, až do října denně mezi 8:00 a 20:00. V pořadí již 162. Galasova cyklojízda bude tentokrát koupací, při cestě na Zbraslav se svezete pražskými přívozy a zastavíte se u Lahovického rybníka, Říčních lázní v Radotíně, na pláži v Mokropsech; sraz 18. července v 10:00 v parku Folimanka. Sólové varhanní recitály domácích i zahraničních umělců zazní od 6. srpna každý čtvrtek od 19:00 v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě v rámci 20. Mezinárodního varhanního festivalu. kla Předzpívání do Vídně bylo jedno z prvních, která jsem absolvoval. Zpočátku jsem byl zaskočen nabídkou angažmá, protože jsem si představoval, že budu jen hostovat. V první chvíli jsem dokonce chtěl nabídku odmítnout. Nakonec mě ale pan profesor a agent přemluvili, za což jsem jim zpětně velmi vděčný. Prvních pár let tam byla úžasná škola, takovou bych jinde těžko mohl dostat. Teď už je moje pozice lepší, než byla na začátku, takže můžu zpívat role, které mě baví, v jednom z nejlepších domů na světě. Což je krása. Měl jste příležitost poznat české, vídeňské a newyorské publikum. Vnímáte rozdíly mezi fanoušky? Mám velkou radost z toho, že se snad u nás blýská na lepší časy, co se popularity klasické hudby týká. Diváci mi připadají zaujatější, bezprostřednější než dřív. Různá publika mají samozřejmě svá specifika. Vídeň má neopakovatelnou atmosféru díky obrovskému podílu diváků, co chodí na stání. To jsou fandové, kteří umí vytvořit opravdový kotel. V New Yorku mě nejvíc překvapilo, že se životní tempo nezpomaluje ani v opeře. Diváci přicházejí do sálu s kabáty, protože se jim nechce chodit do šatny, odcházejí někdy už během představení. Na konci se tleská intenzivně, ale jen do první opony. Pak se všichni neuvěřitelným tempem vyhrnou ven, asi aby stihli spoje domů. Letos si čeští fanoušci na nedostatek přízně stěžovat nemohou. Jaké je to vrátit se se zkušenostmi ze světa před české publikum? Vlastně vůbec nemám pocit, že bych se vracel. Pravda, českému publiku se nestíhám věnovat tak intenzivně, jako před pěti lety, ale zároveň jsem se odtud nikdy úplně nestáhl. Zahraniční zkušenosti se snažím přetavit v zajímavou dramaturgii a interpretaci. Zda se mi to daří, musí posoudit někdo jiný. Mezi šňůrou koncertů v Čechách si odskakujete na vídeňskou scénu. Cítíte se tam už doma? Moje poznávací značka říká, že ano. Vnitřně mám domovy dva. Ve Vídni trávím víc času, ale v Praze mám rodinu a spoustu přátel, takže se vždy rád vracím. Jste asi nejslavnějším žákem základní školy v Kladské, a tam se také rád vracíte. Dokonce jste se v této škole ženil Nemyslím si, že by Kladská měla nouzi o úspěšné a slavné absolventy. Naše třída se sešla úplně úžasně a dodnes se často vídáme. Zároveň máme dost úzké vazby i na školu. Když jsem v Praze, snažím se tam zastavit. Svatba byla Zrekonstruovaná tramvajová trať, nové přechody pro chodce, méně bariér, revitalizace parku. Karlovo náměstí se pomalu mění a ve výsledku by mělo být pro Pražany bezpečnější a lákavější. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil koncem června Koncepční studii revitalizace Karlova náměstí. NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE V průběhu července by měly začít vznikat nové přechody přes křižovatku s Resslovou ulicí, které propojí od sebe oddělené části náměstí a doplní chybějící pěší vazby. Zároveň dojde k opravě zbývajících povrchů po obvodu náměstí. Vznikne nový cyklopruh v Žitné ulici, který vytvoří chybějící vazbu mezi Novým Městem a Vinohrady. V neposlední řadě vznikne pěší zóna před kostelem sv. Ignáce a zmizí řada dalších bariér. Jde o změny již rozběhnutých investičních záměrů TSK Praha a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., které plánovaly obnovu stávajícího neutěšeného stavu. Do plánu těchto investičních akcí byly zapracovány principy obsažené ve Studii základních úprav Karlo- Nyní va náměstí etapa I (IPR Praha 2013). podněty a komentáře. Ještě je mohou IPR vstoupil do rozjetého vlaku plánovaných investic, které za vynaložení na až do 15. července posílat na adresu značných investičních prostředků pouze Cílem studie není zásadní změna charakteru Karlova náměstí. Záměrem je navracely původní stav Karlova náměstí a neřešily problémy spojené s jeho pomocí drobných úprav a minimálních průchodností a obytností, uvádí Pavla finančních prostředků vyřešit ty nejpalčivější problémy náměstí, spojené s Melková z IPR. Na základě zadání Ma- po- gistrátu hl. m. Prahy a městské části Praha 2 jsme navrhli úpravy těchto projektů v podobě doplnění přechodů pro chodce, odstranění bariér a celkové kultivace prostoru, dodává. Pro další úvahy o plánované revitalizaci samotného parku vypracoval IPR Praha koncepční studii, která prověřuje řešení parkové části náměstí. Tu představil v červnu na výstavě a na veřejných konzultacích přímo na Karlově náměstí, kde mohli občané diskutovat s tvůrci koncepční studie a sdělit jim své úplná náhoda. Měli jsme ji naplánovanou jinde, ale poté, co nám pořadatel týden před tím oznámil, že si špatně napsal termíny a zarezervoval dvě svatby na jeden víkend, paní ředitelka nás zachránila a pomohla nám svatbu zorganizovat tam. Byl to neopakovatelný zážitek. Sešli jsme se tam se spolužáky, seděli na židlích, které jsme v deváté třídě zdobili malbami, když se vyřazovaly z provozu, a užívali si důvěrně známé prostory. Stručně řečeno byl to sen a zpětně jsme byli rádi, že nás pan správce na mlýně vyšplouchnul. Vaše škola je v Praze 2, v této městské části jste strávil dětství a kus mládí. Jaký máte k Praze 2 vztah a která místa tu máte nejraději? Vyrůstal jsem sice na trojce, ale Prahu 2 jsme měli hned přes ulici (což jsem si uvědomil až při zavedení parkovacích zón). Na dvojce jsem se také narodil. Trávil jsem tam tedy času spoustu a v mých vzpomínkách je pevně zakotvená. Oblíbených míst by byla spousta. Zrovna minulý týden jsem se procházel v Grébovce a říkal jsem si, jak je tam pěkně. Ptala se: Lenka Prokopová Foto: Ilona Sochorová Pražané se seznámili s plány na proměnu Karlova náměstí Dříve žadavky na jeho průchodnost, obnovu vegetačních prvků, zvýšení bezpečnosti, omezení sociálně patologických jevů a zlepšení obytnosti. TRHY, HŘIŠTĚ A KAVÁRNA Koncepční studie vychází z detailní analýzy historických hodnot náměstí a jeho krajinářského řešení a také z požadavků zainteresovaných aktérů. Promítají se do ní i podněty veřejnosti, které byly sbírány v rámci participačních akcí v roce 2010 a Studie proto navrhuje prostor pro příležitostné společenské a kulturní akce, bezpečné dětské hřiště nebo kavárnu s posezením v parku. Koncepční studie neudává finální podobu parku na Karlově náměstí, jen principy jeho obnovy. Měla by sloužit jako podklad pro navazující krajinářsko-architektonický návrh. Koncepční studie nyní otevírá prostor pro diskusi o budoucí možné podobě parku na Karlově náměstí. Po zapracování relevantních připomínek poslouží jako zadání pro následující fázi návrhu, nastiňuje další vývoj Pavla Melková. Zatímco revitalizace parku je teprve ve fázi koncepční studie, úprava ulic po obvodu náměstí již začala. V rámci první fáze návrhu byly zrekonstruovány tramvajové tratě, návazné chodníky a nástupní ostrůvky. Nově bylo vyřešeno i veřejné prostranství před Novoměstskou radnicí formou zvýšeného přechodu pro chodce. Štěpán Bärtl, IPR Výstavy Galerie Vyšehrad nabízí do 12. července výstavu Zbyňka Sedleckého Židle, stojan a model v bílé košili. Autor je ostravský rodák, který se zařadil do silné malířské generace nastupující na uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže a stojí na skále nad takzvanou Libušinou lázní, odkud podle představ obrozenců bájná kněžna Libuše věštila Praze slávu. Otevřeno denně od 9:30 do 18:00. Lidské tělo jako nevyčerpatelný zdroj inspirace zaujalo výtvarníka Zdeňka Maninu. Přesvědčit se o tom můžete na současné výstavě jeho prací Obyčejné vztahy v Bastionu novoměstských hradeb. Je přístupna denně od 9:00 do 22:00 do konce února příštího roku. V Muzeu Policie ČR pokračuje výstava Proměny, která prezentuje výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových. Otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00. Vltavští voraři a jejich drsné povolání bývalo vděčným námětem českých malířů, jak můžete spatřit na současné výstavě v Podskalské celnici na Výtoni. Expozici Vltava a Podskalí lze navštívit denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. K osmdesátinám krále českého komiksu Káji Saudka ( ) připravila galerie Art Salon S v Tančícím domě výstavu nazvanou příznačně 18+. Ve výběru téměř 300 kreseb, grafik, komiksů, z nichž některé budou vystaveny poprvé, je hlavním námětem erotika. Expozice bude přístupna do 17. září. Koncerty Koncert Bicí nástroje, jak je neznáte, uvede MČ Praha 2 ve spolupráci s HAMU v úterý 28. července v Bastionu novoměstských hradeb. Účinkují Jan Kasal, Šimon Veselý a Miroslav Vytiska, kteří předvedou různé druhy bicích nástrojů, např. perkuse, marimbu a vibrafon. Začátek v 18:00, vstup je volný. Divadla Divadlo U hasičů hraje v tomto měsíci pouze dvakrát, a to ve středu 22. července a ve čtvrtek 30. července. Pokaždé je na programu Backerova hra Caveman, humorná obhajoba jeskynního muže, ukazující na rozdílnosti mezi muži a ženami. V divadle jednoho herce uvidíte J. Holíka v alternaci s J. Slachem. Začátek v 19:30. Premiérové představení komedie Patrika Hartla Vysavač uvidíte na Letní scéně Vyšehradu v pondělí 13. července ve 20:00. V komediální one man show exceluje Bohumil Klepl jako zamilovaný uklízeč z nákupního centra. Kina Odejít a ztratit ho, nebo podlehnout? Herecký koncert přináší francouzsko- -belgicko-izraelský film Chvíle setkání o osudové chvíli v jedoucím vlaku. V hlavních rolích Gabriel Byrne a Emmanuelle Devos. Uvádí Kino 35 ve Francouzském institutu (Štěpánská 35) v úterý 14. července (11:00), ve středu 22. července (15:00) a v pátek 31. července (11:00). Film by promítán před dvěma roky na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

8 Společnost a vzdělání 8 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Prahy Noviny 2 DĚTSKÝ DEN: Za velké účasti nejen školních a školkových tříd, ale i individuálních návštěvníků, se 1. června od 9:00 do 17:00 konal Dětský den Prahy 2 s názvem Tajuplný ostrov. V Riegrových sadech si děti vyzkoušely luštění šifry a střílení z luku, mohly chodit po Dvojka pro děti a rodiče Milí rodiče, klub Dvojka pro děti a rodiče už je ve svém vývoji zase o kus dál a my jsme pro vás na léto připravili spoustu zajímavých akcí. Po příjemném setkání s mnohými z vás na dětském dni na hřištích Prahy 2 přišel čas na letní zábavu. První aktivitou, která začala 1. července a bude probíhat každou středu až do 26. srpna, je Bruslení s kočárkem. Pravidelně se tak o letních prázdninách mohou nejen maminky, ale i tatínkové či prarodiče scházet každou středu od 10 hodin na Modřanské stezce (zastávka Podolská vodárna). Organizované bruslení je naplánováno na cca 90 minut a na účastníky zde čeká zkušený trenér, který se jim věnuje i při jízdě po stezce. Bruslení s kočárkem je určeno jak pro pokročilé, tak i pro úplné začátečníky. Do zhruba devadesátiminutové lekce jsou zahrnuty i prvky fit bladingu a formování postavy. Pro účastníky je zajištěna možnost zapůjčení bruslí. Ty si zájemci mohou objednat dopředu na u a to vždy do pondělní 18. hodiny. Nutnou výbavou je helma. Bez té se rodiče nemohou lekce zúčastnit. Bruslení bude v případě velmi nepříznivého počasí odvoláno. Tyto lekce, stejně jako zapůjčení bruslí, jsou pro členy klubu Dvojka pro děti a rodiče zdarma! Druhou akcí, kterou jsme pro vás na léto přichystali, je Jógohraní. Každé úterý od 7. července do 25. srpna bude probíhat cvičení jógy pro rodiče s dětmi v Riegrových sadech. Sraz bude před dětským hřištěm U draka a v případě nepříznivého počasí se jóga přesune do studia Karma Yoga v ulici Korunní 25. Webové stránky studia jsou Lekce začínají vždy v 10 hodin dopoledne, trvají hodinu a vedou je profesionální lektorky. Cvičení je určeno pro rodiče s dětmi od dvou let. Při venkovním cvičení bude zajištěna i možnost zapůjčení podložek, které si rodiče mohou zamluvit na u karmayoga.cz, a to vždy do pondělí do 18. hodiny. I tato akce je pro členy klubu Dvojka pro děti a rodiče zdarma, včetně zapůjčení podložek. Pevně doufám, že vás alespoň jedna akce zaujala a přijdete si s námi během prázdnin trochu protáhnout tělo a třeba se i spřátelit s dalšími rodiči. Kromě těchto akcí pro členy klubu chystáme ještě spoustu dalších zajímavých způsobů, jak trávit nejen v létě volný čas. Tak sledujte naše webové stránky kde se dozvíte ještě mnohem více. Alexandra Udženija, místostarostka Bruslení s kočárkem Jógohraní Každou středu od 10:00 Každé úterý od 10:00 Sraz Podolská vodárna Sraz v Riegrových sadech Možnost zapůjčení bruslí Možnost zapůjčení podložek na cvičení Pro členy klubu ZDARMA Pro členy klubu ZDARMA VÝZVA K REGISTRACI! ZAREGISTRUJTE SE DO KLUBU DVOJKA PRO DĚTI A RODIČE! Klub Dvojka pro děti a rodiče pro vás připravuje s našimi stávajícími i novými partnery zajímavé slevové akce a nabídky, které budou stále rozšiřovány. Dále se můžete těšit i na aktivity, které pro vás bude pořádat Úřad městské části Praha 2. Jak se stát členem klubu? Je to jednoduché! Pokud se chcete stát členy klubu a čerpat tak mnoho výhod u našich partnerů či se účastnit akcí pořádaných Úřadem MČ Praha 2, stačí napsat zprávu na nebo přijít na některou z našich výše uvedených akcí, kde vyplníte přihlášku do klubu a dostanete naši členskou kartičku. provaze, poznávat po hmatu suché plodiny či podle chuti rozpoznat tropické ovoce, plížit se nebo se pohybovat na chůdách. Připraveno bylo i divadelní představení a několik tvůrčích dílen. Kromě Riegrových sadů bylo možné oslavit Mezinárodní den dětí i na dalších hřištích Prahy 2, kde na všechny čekal program připravený městskou částí spolu s klubem Dvojka pro děti a rodiče: svým představením ho na Folimance zahájila klaunice Leontýnka, následovala kouzla a čáry zábavného kouzelníka pana Kravaty a na závěr mohly děti zhlédnout žonglérské duo Cink Cink Cink. Poté se baviči přesunuli na dětské hřiště Havlíčkovy sady, kde zábava pokračovala. V 17 hodin byl program ukončen v Riegrových sadech. Text: ben, foto: vin Soutěž pro všechny, kteří rádi fotí Milí fotografové, o prázdninách můžete ještě pořád fotit na téma ZVÍŘE VE MĚSTĚ, protože právě v tomto období lze v parcích i ulicích zahlédnout lecjaké stvoření. Nevěřili byste, jak pestrá může být městská fauna a s kým vším jsou lidé ochotni sdílet své domovy. Těšíme se na další momentky zvířat a zvířátek na naší adrese Tři nejvtipnější odměníme dárkem. A pro inspiraci nabízíme další z fotografií, došlých do akce Pořídila ji Jana Běhounková. Studenti architektury představují své vize Po celé prázdniny budou ve výstavních prostorách radnice na náměstí Míru 20 k vidění práce studentů fakulty architektury a stavební fakulty ČVUT, nabízející zajímavá řešení některých míst Prahy 2 Například osmnáct způsobů, jak obejít Vyšehradskou skálu. Výstavu pořádá městská část ve spolupráci s oběma fakultami. Tématem výstavy semestrálních prací Atelieru Jana Sedláka (fakulta architektury ČVUT) PORTA PRAGENSIS je topografie Prahy, její krajina, která je prvotním a dodnes stěžejním rysem jejího genia loci, vytvářejícím základní městský prostor a prostor řeky. Přilehlá ostrovní krajina, probouzející se nábřeží, zapomenuté nádraží, chybějící spojení břehů mosty čekají na svoje dotvoření Studenti z atelieru architekta Sedláka věnují pozornost lokalitě Výtoně a Podskalí. Zatím jen na výkresech tak vzniká pěší lávka přes Vltavu v oblasti Trojické ulice nebo železniční zastávka Nádraží Vyšehrad, zaplňuje se proluka v Přemyslově ulici. Druhá expozice navazuje na úspěšný projekt, který městská část Praha 2 připravila v roce 2014 spolu s vedením katedry architektury a studenty stavební fakulty ČVUT. Letošní ročník výstavy nazvané BLÍŽE K SOBĚ má podtitul Lávkou kolem Vyšehradské skály. Název vyjadřuje snahu o bližší propojení akademické půdy s realitou územní samosprávy, ale i hledání řešení možností pro pěší a bezbariérové propojení územím centra. Nad oběma výstavami převzala záštitu starostka Jana Černochová a ve čtvrtek 18. června je zahájil zástupce starostky Václav Vondrášek spolu s vedoucími architektonických ateliérů Janem Sedlákem, Václavem Dvořákem a Petrem Šikolou. Ateliér Václava Dvořáka a Petra Šikoly (na snímku) zadal jako semestrální práci nesnadné téma: lávku kolem Vyšehradské skály. Toto místo je problematické z hlediska dopravy už léta. Dnes tu na sebe narážejí cyklisti s kočárky i chodci. Nějaké řešení se do budoucna rozhodně bude muset najít, hodnotí situaci zástupce starostky Václav Vondrášek. Osmnáct projektů, osmnáct různých řešení odvážného tématu Vymyslet obchvat pro pěší tak, aby lahodil nejen uživatelům, ale i přísnému oku památkáře, není snadné. Vyšehradská skála Vědomostní soutěž Klíč od Prahy 2 se stala populární součástí školního roku dětí této městské části. I letos vyvrcholila velkým finále při Mezinárodním dni dětí v Riegrových sadech. Zakončil se tak třetí ročník cyklu, jehož hlavní součástí je deset tematicky zaměřených zábavně-naučných vycházek. Děti se při nich mohou dozvědět spoustu zajímavostí z historie Královských Vinohrad a Nového Města prostřednictvím poutavého výkladu průvodkyně Petry Martínkové. Oblíbená soutěž je určena čtvrťákům a páťákům základních škol Prahy 2. Výsledky třetího ročníku byly vyhlášeny v Riegrových sadech a symbolický Klíč od Prahy 2 získal z rukou starostky Jany Černochové tým Základní školy Sázavská. Druzí skončili žáci ze školy Jana Masaryka, třetí ze Smetanky. V jarní části soutěže se děti vypravily za tvoří součást významného pražského panoramatu a prosadit u orgánů památkové péče jakýkoliv zásah do její podoby by byl tvrdý oříšek i pro zkušené vyjednavače. Tak trochu s tím počítá samotné zadání semestrální práce, že lávka by se neměla dotýkat skály. Mnozí studenti vinohradským poustevníkem, který je spojován s historií kaple u Nuselských schodů, a hned potom do Kateřinské zahrady. Jejich dalším cílem byl Bastion na novoměstských hradbách a na závěr je čekala návštěva tajuplné Ztracenky. Při výpravách luštily tematicky doporučení dodrželi, což pochvalně hodnotí jejich profesor Petr Šikola: Obecně si vážím projektů, kterým se podařilo držet se subtilní konstrukce bez opory sloupů, táhel nebo jiných výrazných konstrukcí. Líbí se mi návrhy zapojené do horizontu, které umí komunikovat se skálou, podotýká. A počáteční obava, že se projekty budou opakovat, se prý rozhodně nepotvrdila různorodost návrhů je až překvapivá. Zajímavé řešení, jak se vyhnout kontaktu se skálou, vymyslel student architektury Jiří Smejkal: Rozhodl jsem se navrhnout lávku bez jakékoliv podpory a vytvořit ji jako oboustranně vypnutou konzolu, to znamená, že je uchycena pouze na obou krajích. Chtěl jsem, aby co nejmíň rušila a neodvracela pozornost od skály samotné Myslím, že by to jistou šanci u památkářů mít mohlo. Docent Václav Dvořák považuje příležitost nechat studenty pracovat na konkrétním úkolu za neocenitelnou: Mají reálné zadání, mohou řešit existující problém, navštívit to místo, získat názor města, obyvatel Pak je také důležité, že svoji práci veřejně prezentují. Když o tom od začátku vědí, snaží se být lepší, aby se pak nemuseli stydět za svoji práci. Studenti se v této fázi profesního života nemusí reálnými problémy, jako jsou stanoviska majitelů pozemků, památkářů, vodohospodářů a podobně, příliš znepokojovat, což jim ulehčuje práci. Jinak by brzy zjistili, jak moc jsou omezeni. Chceme ukázat, co by se s daným místem dalo dělat, kdyby byla vůle všech zúčastněných majitelů pozemků, města, městské části a možná i státu. V tomto konkrétním případě i Povodí Vltavy (výhrady, že se nemůže do dna), památkářů (výhrady, že se nemůže do skály) apod. A na konci bychom zjistili, že vlastně nejde vůbec nic, vysvětluje Václav Dvořák. Prvním zadáním pro ateliér architektury stavební fakulty ČVUT ze strany městské části byla v r pěší lávka přes Bělehradskou. Zatím se dobrý nápad nedostal z papíru do reality, ale v oblasti snů snad nadobro nezůstane, v což doufá i docent Dvořák: Je to téma, které vnímám velmi dlouho, protože jsem se v tom prostředí narodil a vyrostl a už jako dítě jsem cítil, že tu chybí lávka, že by propojení dvou břehů Bělehradské ulice bylo velmi potřeba. A myslím, že k tomu dříve nebo později dojde. Za úspěch považuji už jen to, že se o projekt začal zajímat magistrát a že si lidi uvědomují, že by to bylo fajn. Text a foto: len Dvě expozice studentských prací budou pro veřejnost přístupné ve výstavních prostorách na nám. Míru 20 (1. patro) minimálně do konce srpna, a to ve všední dny v pracovní době úřadu (Po, St: 8:00 17:30, Út, Čt: 7:30 16:00, Pá: 7:30 13:30). Klíč od Prahy 2 skončil letos ve škole v Sázavské MUZEJNÍ NOC: Do Pražské muzejní noci se v sobotu 13. června zapojilo 48 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v osmdesáti objektech s návštěvností kolem 150 tisíc lidí. Ani letos mezi nimi nechyběla Novoměstská radnice. Na její otevření čekaly před 19. hodinou jen necelé dvě stovky účastníků a start muzejní noci proběhl v poklidu. Podobě jako zakončení s blížící se půlnocí. Loňský rekord pokořen nebyl, ale i tak se přišlo na radnici zdarma podívat neuvěřitelných téměř osm tisíc příznivců kultury. Po vchodu do vstupní gotické sloupové síně s nejvyšším dochovaným nesakrálním prostorem vrcholné gotiky v Čechách Mázhauzu si návštěvníci mohli prohlédnout expozici s názvem Nechte maličkých přijíti ke mně, určenou původně pro nevidomé děti. Autor výstavy, který soubor dřevěných reliéfních obrázků světců a patronů vymyslel poté, co po úspěšné kariéře uměleckého i reportážního fotografa oslepl, byl se svou chotí po celý večer přítomen. Mnozí tak využili příležitosti si s nimi pohovořit. Na snímku Velké prádlo Veroniky Psotkové na nádvoří., foto: bad laděné křížovky a vyplňovaly pracovní listy. Na každé vycházce pak týmy vzájemně soutěžily o malý klíč jako bonus při soupeření o finální Klíč od Prahy 2. Ten je putovní a právě teď našel dočasný domov v Sázavské. Text: len, foto: ben

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 7 ČERVENEC Psalo se před sto lety Dnes o vinohradských zlodějích O špatném úklidu v ulicích města jsme už na tomto místě psali. Nedostatečnou údržbou však trpěly i veřejné budovy včetně kostela svaté Ludmily: V kostele je tolik prachu, že když věřící zvedne oči k nebi, může mu do nich spadnout slepenec prachu velký jako koruna. Spoustou prachu ničí se i krásná malba na zdech. Nový pan farář si toho již určitě všiml, nebot on vidi dobře... V průběhu války se musely se zvýšenou mírou kriminality potýkat i Královské Vinohrady. Jednoduše můžeme říci, že se kradlo všechno a všude, ve dne i v noci. Tak například bývalý zaměstnanec vinohradského obecního dvora Václav Vostrý odcizil s komplicem a za pomoci drožky automobilové kolo a gumové pláště: Mechanik Vostrý, dobrý znatel místních poměrů, vlezl oknem do skladiště, odcizil zde zmíněné kolo a předal ho čekajícímu společníku. Aby to stálo již za to, příbrali s sebou i náhradní pláště. Oba výtečníci byli chyceni i s lupem a následně odsouzeni na tři měsíce těžkého žaláře. Na denním pořádku byly kapesní krádeže ve vozech elektrických drah. Dopaden a předán spravedlnosti byl i zloděj- -smolař, který ve svém snažení neuspěl ani na třetí pokus: Choť vinohradského lékárníka paní Křepinská nastupovala večer do motorového vozu na trati č. 1, zároveň s ní přistoupil mladík v hnědém kabátu. Neznámý přitlačil se na paní lékárníkovou a způsobem velice obratným otevřel její kabelku. Peněženku však nenašel, pokusil se tedy odcizit alespoň balíček látky. Byl však zpozorován a tak hleděl se ztratit. Na lince č. 10 mu však pšenice také nekvetla, a proto se opět vrátil na trať č. 1 a pokusil se zde etablovat. Byl však již sledován spolucestujícími a při opětovném pokusu o krádež zadržen a předán strážníkovi. Kradlo se přirozeně také ve vinohradských ulicích a obchodech. Nedůvěru a zvýšenou pozornost kolemjdoucích vzbuzovali v ulicích města váleční uprchlíci, především Židé z Haliče: V posledních dnech navštěvují dvě ženy, dle zevnějšku israelitky z Haliče různé obchody na Královských Vinohradech za účelem nákupu a platí obyčejně nakoupené zboží deseti nebo dvacetikorunovou bankovkou. Když jim obchodík vrátí zpět, jsou-li to papírové dvoukoruny, tu žena mu hned vrací peníze a žádá, aby jim místo papírových bankovek byly vráceny mince, a při této manipulaci jim jedna papírová dvoukoruna zůstane v rukou či v rukávu. Takovým způsobem ošidily již podvodnice několik obchodníků. Často však šidili i samotní obchodníci. A nebylo to rozhodně jen v důsledku nedostatku základních výrobních surovin, jako byla například mouka: Vinohradský pekař Řezníček byl obžalován pro výrobu malých housek. Okresní soudce Losos ho uznal vinným a odsoudil ho do vězení na sedm dnů nebo k pokutě 70 korun. Odsouzený pekař se odvolal, ale to opravdu neměl dělat: Odvolací senát dospěl k přesvědčení, že žalovaný vyráběl nejen malé, ale i špatné housky a odsoudil ho do vězení na čtyři dny s postem. Naopak vinohradští obchodníci Vojtěch Pick a Josef Bartoš u soudu uspěli se svou žalobou pro urážku na cti na finančního inspektora Vetešníka, který obchodníky na základě udání nespokojené zákaznice u vinohradského soudu obvinil z šizení zákazníků: Oba pánové měli úmyslně poškozovati konsumenty, když údajně dodávali petrolej v lahvích jichž obsah měl se rovnati 1 kg, ale činnil pouhých 890 gramů. Skutek se však soudu nepodařilo prokázat, a tak výše jmenovaní byli okresním soudem osvobozeni. Tradičními doupaty neřesti a zdrojem pravidelného rušení nočního klidu byly některé vinohradské vinárny a další pochybnné noční podniky, kterým se dle všeho ve válečné době dařilo více než kdy jindy: Na Královských Vinohradech neustále stoupá počet nočních vináren, v nichž hosté jsou odíráni tím nejhorším způsobem, a jež jsou také semeništěm největších nemravností. Michal Frankl Pozn. autora: Citace z dobového tisku pocházejí z periodika Vinohradské noviny, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky. Vyšehradská vzpomínka na Husa V podzemním sále Gorlice v areálu NKP Vyšehrad je do konce července instalován umělecký památník k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Monumentální instalaci představuje dřevěná hráň, kde světlo na vrcholu je symbolem naděje a víry a zrcadlo ve spodní části symbolizuje hloubku Husových činů. Hus sice není přímo spojován s Vyšehradem, ale NKP Vyšehrad instalací památníku zahajuje novou výstavní koncepci podzemního sálu Gorlice, kdy vždy jednou do roka ve stejnou dobu dostanou umělci možnost představit se na autorské výstavě. V Gorlici je trvale vystaveno i šest originálů barokních soch z Karlova mostu, na jejichž původním místě nyní stojí zdařilé umělecké kopie. Archeologické toulky po Praze 2 (V.) Badatelům o původu a vývoji názvů pražských ulic tato nenabízí příliš mnoho prostoru. Svůj dnešní název Budečská získala již při svém vzniku v roce Německým okupantům se její pojmenování, a jak z dalšího vyplyne, z jejich hlediska oprávněně, zdálo příliš vlastenecké, a proto v roce 1940 byla, stejně jako mnoho dalších pražských ulic a náměstí, přejmenována. Až do konce II. světové války se ulice nazývala Humboldtova, k poctě německého státníka a jazykozpytce Viléma Humboldta ( ). Poté se vrátil původní název Budečská ulice. Budeč je původně starobylé hradiště založené za prvních Přemyslovců na vyvýšenině nad Kováry na levém břehu Zákolanského potoka, v okrese Kladno. Hradiště trojúhelníkového půdorysu bývalo opevněno vnitřním a vnějším valem. Kdysi tady stával hrad založený českými knížaty ještě v dobách pohanských. Ten byl vedle Vyšehradu a Pražského hradu jedním z předních hradů českých knížat. Při archeologickém průzkumu v roce 1929 a 1931 byly odkryty fragmenty Co skrývají ulice Prahy 2 obdélníkových základů kostela Panny Marie s hlubší apsidou, patrně z poloviny 10. století. Západně od bývalého kostelíka Panny Marie v rohu vnitřního hradiště stojí kostel (rotunda) sv. Petra a Pavla z 10. století s věží přistavěnou na konci 12. století. Ve druhé polovině 17. století byla ubourána původní apsida a postaven obdélný presbytář se čtvercovou sakristií, současně rotunda sklenuta kupolí a obezděna. Její nadezdívka je z roku Hranolová věž má na své severozápadní straně částečně dochovaná sdružená okénka. Kostel sv. Petra a Pavla je obklopen hřbitovem s barokní branou. V minulosti tady byla slavná a památná budečská škola, do níž byl podle legendy poslán O objevech Na Slupi Jelínkovy kresby nálezů z prostoru městského chudobince, zveřejněné v roce 1890 ve Zprávách Antropologické společnosti ve Vídni Prostor mezi ulicemi Vyšehradská, Botičská a Na Slupi na Novém Městě má zajímavou historii v komplexu tří novorenesančních budov, postavených v osmdesátých letech 19. století, dnes sídlí Ministerstvo spravedlnosti a gymnázium, ovšem od počátku 16. století zde při kostele sv. Bartoloměje existoval špitál, přeměněný na počátku 19. století v městský chudobinec. Zdejší území bylo ale poprvé osídleno podstatně dříve a v archeologii pražské dvojky mu dokonce náleží jeden primát zřejmě právě zde totiž proběhl první skutečný archeologický výzkum. Nebyl sice nikterak rozsáhlý, ale označení výzkum si plným právem zaslouží. Byl spojený s osobou Břetislava Jelínka, prvního kustoda-správce Městského musea Pražského (dnešního Muzea hlavního města Prahy), s nímž jsme se ostatně krátce potkali v předchozím díle Toulek. V osmdesátých letech 19. století se pražská městská rada rozhodla městský chudobinec modernizovat. Stávající zástavba (včetně kostela sv. Bartoloměje) byla proto zbourána. A při následných výkopech, jež prý zasahovaly více než čtyři metry hluboko, se záhy objevily první střepy. Naštěstí se o tom dozvěděl Břetislav Jelínek. Přišel sice na staveniště teprve v průběhu zemních prací, ale velmi rychle se v nepřehledné situaci zorientoval. Všiml si, že nálezy se objevují ve dvou barevně odlišných vrstvách nad sebou, tj. prostor byl osídlený ve dvou různých obdobích. Tento poznatek nálezy uložené ve spodní vrstvě jsou starší než nálezy objevené v horní vrstvě je dnes považován za jedno ze základních pravidel archeologie, ale v Jelínkově době tomu tak zdaleka nebylo. Spodní vrstva obsahovala nálezy z mladší doby bronzové (zhruba století př. n. l.). Kromě keramických střepů Jelínek získal pro muzejní sbírku třeba několik bronzových jehlic (sloužily ke spínání oděvu) či kostěná šídla. Čekalo na něj také překvapení ve výkopu pro základy jedné ze zdí totiž dělníci narazili na lidskou kostru. Nebožtík ležel na pravém boku s rukama před obličejem, jeho hlava směřovala na východ a tvář byla otočena na sever. Přímo před lebkou stála keramická miska. Zajímavé bylo, že mrtvý byl zřejmě pohřben do běžné sídlištní jámy, nikoliv na pohřebišti. V mladší době bronzové to byl ostatně obecněji rozšířený zvyk. Neméně pozoruhodné byly nálezy z horní vrstvy, jež pocházely převážně z století., tj. z doby, kdy nedaleká Praha již byla centrem přemyslovského knížectví. Pozornost vzbudily především dvě neporušené železářské pece, další byla poškozená. Nálezy jsou dnes uloženy ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Jelínek neopomenul vyhotovit plán lokality, dodnes rovněž dochovaný v muzejních sbírkách. A o celém výzkumu sepsal obsáhlý článek. Pod názvem Die Funde zu Slup in Prag (Nálezy ze Slupi v Praze) vyšel v roce 1890 ve Zprávách Antropologické společnosti ve Vídni. Jelínkovy nálezy ze stavby městského chudobince nebyly v tomto prostoru první. Již o několik let dříve byl kdesi v okolí nalezen hrob keltské ženy se dvěma bronzovými nánožníky. Jeden z nich se podařilo získat Emanuelu Štěpánu Bergerovi, shodou okolností Jelínkovu blízkému příteli a majiteli jedné z nejvýznamnějších soukromých archeologických sbírek v Čechách. Ta po Bergerově smrti ( 1897) skončila v Museu království Českého (dnešním Národním muzeu). Keltský bronzový nánožník ze Slupi je v něm uložen doposud. Miloš Hlava, Muzeum hlavního města Prahy Příště: O prvním výzkumu na Vyšehradě BUDEČSKÁ i sv. Václav, a to na učení zákonu Božímu a umění literárnímu. V minulosti se na Budči odehrávaly vzhledem k historické povaze místa četné vlastenecké a církevní slavnosti. Ale i dnes je Budeč, již vzhledem ke své dobré dostupnosti, cílem mnoha Pražanů při jednodenních výletech či vycházkách. Budečská ulice vychází z Francouzské ulice, kde vytváří hezky upravené minináměstíčko. Pokračuje severním směrem a postupně do ní ústí Lužická ulice, oboustranně pak Moravská, Korunní, Slezská, Vinohradská a Mánesova. Končí u Polské u Riegrových sadů pod monumentální budovou Sokola Královské Vinohrady. Z uvedeného výčtu je patrné, že jde o poměrně dlouhou ulici, vroubenou po obou stranách kvalitními činžovními domy, které dokládají a reprezentují velký stavební rozmach Královských Vinohrad mezi světovými válkami. Před křížením s Vinohradskou ulicí míjí boční fasádu Vinohradské tržnice a boční východní fasádu rozlehlého Maceškova paláce. Text a foto: Josef Hrubeš Nová výstava v Muzeu Antonína Dvořáka Žalo děvče, žalo trávu, nedaleko vinohradu Víte, kdo tato slova zhudebnil způsobem, který je učinil nesmrtelnými? Ano, byl to Antonín Dvořák a jde o úryvek z jeho slavných Moravských dvojzpěvů (píseň Zajatá). Dvořák byl světoběžník, který žil a tvořil v Americe i na Novém Městě, ale také měl niterný vztah k Moravě. To dokládá jeho nejnovější výstava v Muzeu Antonína Dvořáka, které je otevřeno v půvabném barokním Michnově letohrádku, známém rovněž pod názvem Vila Amerika. Její název je lapidární: Antonín Dvořák a Morava. Expozice, instalovaná od dubna 2015, připomíná, že od napsání Moravských dvojzpěvů uplynulo již 140 let. Dvořák měl ostatně k lidové hudbě vztah a na Moravských dvojzpěvech je to znát. Tyto písně na lidové texty byly významným milníkem ve skladatelově kariéře. Dvojzpěvy byly Dvořákovým prvním mezinárodním úspěchem a zajistily mu mimo jiné pozornost a přátelství Johannesa Brahmse a dalších významných osobností, podotýká kurátorka výstavy Kateřina Nová. Na výstavě uvidíte například Dvořákovy autografy, část korespondence, koncertní programy či fotografie osobností, které se s uvedením jeho děl na Moravě pojí, ale rovněž například fotografie jeho manželky Anny. Dále je zde vystaven originál pamětního věnce, který Dvořákovi věnovalo Družstvo Českého národního divadla v Brně, a originál lidového kroje z Uherského Hradiště. Skladatelovy autentické osobní předměty uvidíte ve stálé expozici Cesty Antonína Dvořáka. Je to především klavír a psací stůl ze skladatelovy pracovny, jeho brýle či talár z promoce v Cambridge. Muzeum disponuje i unikátním souborem Dvořákových notových rukopisů a korespondence, uchovává také podstatnou část jeho notového archivu a knihovny. kla

10 10 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 JUBILANTŮM Městská část Praha 2 se obrací na své občany, kteří se v tomto měsíci dožívají významného životního jubilea 70 let, 75 let, 80 let, 85 let nebo 90 let a nad 90 let každý další krásný rok s prosbou, aby v případě zájmu oznámili tuto slavnostní událost písemně nebo telefonicky na adresu: Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, paní Bc. Marie Bendová, telefon: , nebo osobně na adrese Úřadu MČ Praha 2 v úřední dny: pondělí 8.oo 12.oo hod., 13.oo hod. a středa 8.oo 12.oo hod., 13.oo hod. kancelář číslo 210, 2. patro. Důvodem této výzvy je skutečnost, že městská část Praha 2 sama nesmí údaje k životním jubileím občanů aktivně zjišťovat z registru nebo z evidence obyvatel, aby neporušovala zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na všechny oslavence u nás čeká srdečná gratulace. O R Křišťanova 15, Praha 3 Tel.: GSM: Sociální poradenství vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30 pro osobní konzultace (bez objednání); pondělí, úterý a čtvrtek od 12:30 do 15:30 pro telefonické dotazy. Denní péče o klienty s diagnózou Alzheimerovy choroby a jiných typů onemocnění vedoucích ke snížení soběstačnosti Podpora rodinných pečujících: odlehčení v péči, individuální a skupinová terapie a relaxace, sociální poradna Vzdělávání a osvětová činnost v oblasti mentálního zdraví Na Poříčí 36, Praha 1 Tel.: KLUB REMEDIUM Centrum aktivit pro seniory Praha 3, Táboritská Klub nabízí volná místa v pohybových, jazykových a počítačových kurzech, bližší informace osobně nebo telefonicky. Klub je poskytovatel sociální služby, určené lidem v důchodovém věku v nepříznivé životní situaci. Pro návštěvníky je otevřen: pondělí čtvrtek 9:00 18:00, pátek 9:00 16:00. Pomozte UNICEF pomáhat Nudíte se v důchodu? Chcete si přivydělat a být společensky prospěšní? Dětský fond OSN UNICEF hledá brigádníky pro přímé oslovování potenciálních dárců. Pomozte nám získávat Přátele dětí UNICEF! Odměnou bude fixní hodinová mzda a zázemí humanitární organizace. Více na: nebo volejte Svoz velkoobjemového odpadu ČERVENEC St LSD Kladská Ne LSD Jaromírova/Svatoplukova SRPEN Ne LSD nám. Míru Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nepatří tam živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky více na nebo na bezplatné lince Létající sběrné dvory (LSD) programu Čistá dvojka jsou přistaveny od 13:00 do 19:00.

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 7 ČERVENEC KAM S VYŘAZENÝM OBLEČENÍM Jednou z možností, jak naložit s vyřazeným oblečením, je vhodit ho do sběrného kontejneru na textil. Na skládce se totiž jen obtížně rozkládá a navíc tak podpoříte dobrou věc. POTEX, provozující kontejnery, spolupracuje s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou cestou a Progressive, do nichž putuje vytříděné oblečení pro potřebné. Ani nehodící se oblečení nepřijde na zmar. Potex má partnery, kteří ho dokážou zpracovat na další výrobky jako čistící hadry, výplně do autosedaček, podklady pro koberce, izolace, papír nebo bankovky. Finančně Potex pomáhá např. Klokánku Chabařovická, Pomocným tlapkám a Pro-Contactu. Nejbližší sběrný kontejner najdete na NP2/2015/7/PO NP2/2015/20/PO STAVITELSTVÍ JIH Stavební firma Kompletní rekonstrukce bytů i nebytových prostor Zednické práce Veškeré instalatérské práce Elektrikářské práce Obkladačské práce Malířské práce Pokládka dlažeb a podlah Kompletní zhotovení střech Topenářské práce Kontakt: Marcel Holub ŠACHOVÁ ŠKOLA INSTALATÉRSKÉ, obkladačské, zednické práce. Kompletní rekonstrukce, bourací a vyklízecí práce. NP2/2015/21/PO NP2/2015/19/PO NP2/2014/55/FA Tel.: NP2/2014/53/PO BEZPLATNÁ INFOLINKA ULICE PRAHY 2 tel.: , znečištění, zábory ulice poškození městského mobiliáře, stromořadí, dopravního značení havarijní stav objektů, ohrožující chodce termíny KÚK svoz odpadu poruchy osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu. Nekončí platnost vašeho občanského průkazu? V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů, prováděné v roce Ministerstvo vnitra doporučuje každému ověřit si, zda nekončí platnost jeho občanského průkazu. O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Starý občanský průkaz Doporučená lhůta k podání žádosti je dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu. Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze podat žádost o vydání občanského průkazu, je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní Nově vydávaný občanský průkaz doklady apod).

12 12 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Kde se nacházejí sochy Práce a Věda od Antonína Poppa? Správná odpověď zní: Na průčelí Českého vysokého učení technického (bývalá Česká polytechnika) na Karlově náměstí č. 213/13. Mnozí z vás ke správným odpovědím připojili i své vlastní postřehy a názory, jako např. Ing. Jiří Kohutka, který napsal: Právě sem odešli ihned po dostavění v roce 1875 čeští profesoři z dosud německo-české Pražské polytechniky. Budova stále (i přes určité dílčí problémy) Fotosoutěž velmi dobře slouží svému účelu. Jsou zde například úžasně vyřešené průduchy ve stěnách pro průchod teplého vzduchu do poslucháren jakási předzvěst dnešních inteligentních budov. Blahopřejeme výherci Martinu Štěpánkovi a posíláme mu dárek. A nyní k tématu nové soutěžní otázky. Stranou veškerého zájmu dnes stojí budova jednoho pražského nádraží. Někdejší přízemní objekt byl zprovozněn k 1. říjnu Nástupiště bylo opatřeno krytými přístřešky a zastávka sloužila jak pro spojovací trať na Smíchov, tak i pro trať na Vršovické nádraží. Její vybudování bylo podmíněno výkopem tunelu vedoucím na tehdejší nádraží Františka Josefa, dnes Hlavní nádraží-wilsonovo, na kterém byl zahájen provoz v roce Relativní bezvýznamnost této zastávky podtrhovala skutečnost, že zde nestavěly rychlíky, což vzbuzovalo častou kritiku cestující veřejnosti. V roce 1911 vypracoval arch. Jan Heindl, revident c.k. státních drah v Praze, projekt na novou budovu nádraží, který byl následně realizován. Na hlavním průčelí byl osazen státní znak a městský znak. Upraveno bylo i nejbližší okolí a před objektem vznikl prostor mající podobu malého náměstí. Ten dnes slouží jako parkoviště. Roku 1923 povýšila zastávka na samostatnou železniční stanici, ale v roce 1932 se opět proměnila na pouhou zastávku. Ta o pár let později, 4. května 1942, změnila svůj název. Zanedlouho, rovněž za německé okupace, zastávka zanikla. Dávné časy dnes připomíná železničářský odznak v nejvyšší části budovy, používaný též na čepici stejnokroje železničních zaměstnanců. Soutěžní otázka: Jak zní původní název zastávky, na jejíž budově se znak nachází? Odpovědi posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, akce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na a to nejpozději do 22. července Text a foto: Josef Hrubeš Sochy Práce a Věda jsou na průčelí ČVUT na Karlově náměstí Před 150 lety se narodil známý český malíř a ilustrátor Luděk Marold, autor panoramatu Bitvy u Lipan trvale vystaveného na pražském Výstavišti. Tajenka skrývá označení místa v Praze 2, kde žil i s rodinou v posledních letech svého života. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, akce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na praha2.cz, nejpozději do 22. července Při použití u uvádějte laskavě poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Adolf Opálka. Výherci Pavlu Gottliebovi blahopřejeme a posíláme mu výhru. Nejlepší české víno je z Grébovky Praha bývala za Karla IV., který se nechal v mnohém inspirovat slunnou Francií, vyhlášenou vinařskou oblastí. Některé ze středověkých pražských vinic se udržely dodnes a rodí se na nich kvalitní víno. A nejen kvalitní, přímo výborné! Stačí ochutnat některé z vín z vinohradského sklepu Grébovka. Vinice Grébovka, založená ve slunném svahu nad Botičem, je památkově chráněná a ručně obhospodařovaná, ale obstojí i v náročné konkurenci. Nejlepším českým vínem se totiž stala v Národní soutěži vín za oblast Čechy odrůda vypěstovaná právě na této vinici Rulandské šedé, ročník A ještě si k titulu šampiona připsala vítěznou cenu v kategorii Vína suchá a polosuchá, přičemž úspěšných bylo i pět dalších místních odrůd. Vinice Grébovka, která patří městské části Praha 2, už v minulosti posbírala několik vavřínů, ale tohle je něco jiného. Je to nejvyšší ocenění, jakého se nám kdy dostalo, reagoval Pavel Bulánek, který se o vinici společně s manželkou Ivetou stará. Odrůda Rulandské šedé (ročník 2014) získala titul šampiona v soutěži, kdy degustátoři hodnotili 85 tuzemských vín z roku 2014 a starších. Vyhrála poměrně jednoznačně díky své vyvážené chuti a vůni, ale i prvotřídní zlatožluté barvě. Toto červnové vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií v Mělníce odstartovalo sérii oblastních a podoblastních kol, jež vyvrcholí v lednu příštího roku vyhlášením absolutního šampiona a výběrem stovky nejlepších tuzemských vín. Text: kla, foto: len ODRŮDY SKLEPU GRÉBOVKA OCENĚNÉ V LETOŠNÍ SOUTĚŽI zlatá medaile: Hibernal, r. 2013, Hibernal, r stříbrná medaile: Cuvée, r. 2014, Müller Thurgau, r. 2014, Neronet, r Zažijte své město jinak, než je zvykem Sousedské slavnosti Zažít město jinak letos oslaví desáté výročí své existence. V sobotu 19. září 2015 dojde k vytvoření ohnisek sousedských slavností na mnoha místech Prahy, která se společnými silami transformují v prostor pro setkávání. Lidé si tak opět na ulici dopřejí kávu či domácí buchty, posedí a pohovoří s přáteli nebo zhlédnou místní divadlo. Možnosti aktivit jsou skutečně nevyčerpatelné umělecká a hudební vystoupení, tematické workshopy, semináře, pikniky, program pro děti apod. K této aktivitě se do konce května na základě výzvy přihlásilo předběžně 60 míst v Praze a dalších 12 měst republiky. V Praze 2 se některé ze slavností pravděpodobně uskuteční na jiných místech než obvykle. Vzhledem k rekonstrukci Bělehradské ulice se slavnosti přemístí na prostranství, která nebudou blokovat objízdné trasy. Týkat se to bude především tradičních organizátorů v Americké, Lublaňské a Belgické ulici. Další slavnosti se plánují v ulici Na Zderaze a také ve Vnislavově, Balbínově, Vratislavově a Sekaninově ulici. V současné chvíli není už možné zakládat nová místa sousedských slavností. Pokud se ale chcete zapojit do tvorby programu, kontaktujte lokální organizátory. Kontakty najdete na Cílem slavností není zaplatit objemnou a nákladnou produkci. Naopak, vše je založeno na dobrovolnosti a aktivní participaci někdo půjčí židle, někdo pomůže postavit pódium, zpřístupní své prostory apod. Vaše aktivita nemusí být nijak profesionální. Vaříte, pečete, šijete, zahradničíte, tančíte, sportujete nebo děláte jinou činnost, s níž byste se rádi pochlubili svým sousedům? Akce Zažít město jinak je pro vás jako stvořená. PIETA ZA HRDINY HEYDRICHIÁDY: V katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici se ve čtvrtek 18. června uskutečnil pietní akt k uctění památky hrdinů heydrichiády. V kryptě kostela nalezlo roku 1942 útočiště sedm parašutistů, členů čs. vojska ve Velké Británii, kteří byli vysazeni nad Protektorátem s různými bojovými úkoly. Na prvním místě mezi ně patřila likvidace Reinharda Heydricha. Když byl 18. června r úkryt parašutistů odhalen gestapem, po několikahodinovém boji všichni zahynuli. Biskup Gorazd, duchovní a věřící chrámu, kteří je ukrývali, byli popraveni. Za městskou část Praha 2 se přišel památce aktérů atentátu na Heydricha poklonit radní Jaroslav Šolc (na snímku)., foto: vin Okénko do Novoměstské VÝSTAVY: Krásný pohled na pražské panorama skýtá vyhlídková věž, kam lze vystoupat pouze pěšky po 221 schodech. V bývalém bytě věžníka si můžete prohlédnout stálou expozici Historie Nového Města a Praha panoramatická s kopiemi historických rytin. Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. To, v čem žijí nevidomí lidé denně, můžete na chvilku zažít na Neviditelné výstavě. Je přístupna ve výstavních prostorách ve 2. patře ve všední dny od 12:00 do 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Tuto dlouhodobou výstavu otevřela Novoměstská radnice v dubnu 2011 a od té doby zájem veřejnosti o toto téma neutichá. Vztah člověka a přírody je velkým tématem výtvarníka Ondřeje Malečka. Na svět viděný jeho očima se můžete podívat na výstavě Otisk hlavy v Galerii od 29. července denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Spatříte zde jeho nejnovější velkoformátové obrazy a některá dosud nevystavená starší díla. Sochařka Veronika Psotková vystavuje novou kolekci drátěných plastik a sochařských objektů, které zabydlily nádvoří Novoměstské radnice. Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství, ale současně je v ní patrný vliv popkultury. Autorka, která nyní žije a tvoří v Oboře u Loun, vystavuje doma i v zahraničí. Výstava Velké prádlo je k vidění zdarma denně od 8:00 do půlnoci. S motivem zajíce či králíka v odlehčeném duchu si pohrává Xénia Hoffmeisterová. S jejími výrazovými prostředky se můžete seznámit na výstavě Letní zajíc v Galerii každý všední den kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Jazz, jazz a zase jazz. Jeho příznivcům je věnován Jazzový most 2015, jeden z koncertů 12. ročníku Mezinárodního jazzového festivalu. Vystoupí Rudolf Mazač, Kentonmania a Big Band & 8 lesních rohů, dále sólisté Sydney Ellis, Mel Canady, Jan Karez. Začátek v sobotu 11. července v 19:30 na nádvoří. Večer plný španělské a flamenkové hudby zazní v rámci Novoměstského letního festivalu / Novofest Ve Velkém sále začne ve čtvrtek 30. července ve 20:00 pořad Flamenco, který rozvíjí téma spojení muziky a tance. Účinkuje tanečnice Lola Karpenka a skupina hudebníků v čele s Miroslavem Žárou, kteří už před časem s tímto vystoupením sklidili velký úspěch. Po celé léto probíhá na nádvoří ve večerních hodinách letní festival Nebe nad Neustadtem, který přinese hudební i filmové zážitky. Vstupné dobrovolné. Více o festivalu přinášíme na dvoustraně věnované prázdninám v Praze 2 (str. 4 a 5). Noviny Prahy 2. Periodický tisk městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 se sídlem nám. Míru 20, Praha 2, IČO: , pod ev. č. MK ČR E Místo vydávání: Úřad MČ Praha 2, , Praha 2, nám. Míru 20. Vychází 12x ročně. Ročník 17, číslo 7, den vydání Uzávěrka příštího čísla: , expedice Předseda akční rady: Radim Perlín vedoucí aktorka Lenka Prokopová aktorka Martina Klapalová Kontakt na akci: , , Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Přetisk povolen s vědomím akce. Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Czech Print Center a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Národní filmový archiv se přesouvá na železniční vagony. Na Nákladovém nádraží Žižkov nabízí letní kino a filmové workshopy.

Národní filmový archiv se přesouvá na železniční vagony. Na Nákladovém nádraží Žižkov nabízí letní kino a filmové workshopy. Národní filmový archiv se přesouvá na železniční vagony. Na Nákladovém nádraží Žižkov nabízí letní kino a filmové workshopy. 1 NFA provozuje letní kino na Nákladovém nádraží Žižkov letní kino se nachází

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem.

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. VYDĚLEJTE SI Show Park má otevřeno každý den 12:00 06:00. Práce v erotice Vám umožní vysoký výdělek. První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. Místnosti

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více