Kontrola veřejných prostranství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola veřejných prostranství"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního roku vyrazí naši školáci do dolnorakouského Garsu na sportovní klání s jejich rakouskými kamarády. Doufáme, že naši mladí sportovci opět po roce ukážou, jak se za rok zlepšily jejich výkony a domů do Židenic přivezou kromě krásných zážitků i nějaké medaile a poháry. Pro radnici představuje čas završení celoročního snažení nad novými projekty oprav našich základních škol a mateřských školek. V letním oddechovém čase bude na téměř všech školských zařízeních probíhat čilý stavební ruch. Bude se provádět zateplení dvou mateřských škol, opravy střechy, rozvodů vody a tepla a výměna oken dle požadavků památkářů na třech základních školách. Na těch ostatních proběhnou neméně tak rozsáhlé akce. Nezapomněli jsme ani na naše seniory, pro které opět připravujeme pravidelné červnové setkání v Dělnickém domě na Jamborově ulici, kde je pro ně připraven bohatý kulturní program. Na tomto setkání také proběhne vyhodnocení předvánočních dotazů a připomínek našich dříve narozených občanů k současnému dění v naší městské části. Nejzávažnějšími problémy jsou doprava v rámci nově budovaného velkého městského okruhu, doprava a parkování v klidových částech celé městské části, bezpečnost a pořádek v oblasti židenických kasáren. Židenická Svatoplukova kasárna momentálně přecházejí z části do majetku Statutárního města Brna. Druhá část kasáren přejde do majetku Ministerstva vnitra. Tímto krokem by měla být vyslyšena dlouhodobá snaha židenické radnice o navrácení obvodního oddělení Policie České republiky na území Židenic, a to do tohoto prostoru bývalých kasáren. Myslím, že začátek léta se rýsuje pozitivně a tak přeji Vám občanům pozitivní náhled na všední i volný letní čas. Váš starosta Ing. Roman Vašina S příchodem léta jsem si začal chodit hrát s mým dvouletým synkem na židenická veřejná dětská hřiště. Byl jsem často nemile překvapen, že řada dětských hřišť byla natolik poškozena vandaly, až bylo nutné ve spolupráci s příslušnými úředníky řadu herních prvků odstranit. Navíc vandalové nechávají rozházené střepy či nedopalky v širokém okolí hřišť, asi s vědomím, že to obec přece uklidí. I když jednáme neustále s Městskou policií o přísnějších kontrolách, jsou její pravomoci a možnosti omezené. Vstříc nám vychází nový vedoucí našeho revíru pan Kučerňák. Nicméně boj s vandaly je běh na dlouhou trať. Proto jsme na radnici uvítali, že se díky našemu tlaku konečně hnuly ledy, a že se o bývalém areálu židenických kasáren začíná uvažovat jako o místě, kde by měla mít nové sídlo Policie ČR. Umístění služebny je pro každodenní bezpečnost občanů naprosto klíčové. Dříve sídlila na Nopově ulici, ale v minulém volebním období se bohužel přestěhovala mimo Židenice. Proto jsme zahájili jednání o možném návratu a výsledky naší práce se nyní dostavují. Tuto jistě dobrou zprávu rádi doplníme naší iniciativou, zabezpečit ochranu majetku obce i speciální soukromou ostrahou, převážně v oblasti Markéty Kuncové a Staré Osady, jejíž činnost by měla být zahájena již během Bezpečnost a dětská hřiště prázdnin. Kromě ostatních pozitivních důsledků, snad i naše dětská hřiště budou nyní lépe chráněná. V souvislosti s tím jsem proto zahájil debatu o celkové opravě dětských hřišť. O problematice dětských hřišť jsem psal do Židenického Zpravodaje před třemi lety, tehdy jsme pokračovali v dílčích opravách, ale nyní se situace může zlepšit, proto věřím, že tato investice bude dobře využitá. Rád bych využil postřehů nás rodičů, kteří dětská hřiště se svými ratolestmi využíváme. Dětská hřiště si zaslouží nové herní či bezpečnostní prvky z pevných a odolných materiálů, tak aby sloužily ještě dalším generacím. Mou snahou je, aby byla hřiště nejen bezpečná, ale aby bavila naše děti natolik, abychom si mohli my rodiče v klidu aspoň chvíli posedět a jen tak pozorovat děti, jak si hrají. Napište mi prosím během června své nápady na navrhované úpravy se mohou týkat i instalací nových laviček, zastínění, tématických herních prvků, oplocení atd. Předem vám děkuji za každý cenný nápad. Na základě vašich podnětů by se mohla přes prázdniny postupně opravovat jednotlivá hřiště. Věřím, že řada nápadů nemusí stát mnoho a přesto mohou splňovat i přísná bezpečnostní kritéria. Děkuji za spolupráci. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Kontrola veřejných prostranství Nejsem asi sám, kdo zaznamenal v posledních letech zvýšení závadového chování. V mém okolí snad není nikdo, kdo by se nesetkal s nevítanou návštěvou ve svém domě, bytě, sklepě, zahradě či autě. Také mám pocit, že se někteří lidé rozhodli svým chováním vrátit na úroveň doby kamenné včetně toho, že cokoliv co se nachází kolem nich, považují za svoji potencionální kořist, a to bez ohledu na to, komu ten či onen majetek patří. V důsledku výše popsaného jsme na radnici museli např. do škod odepsat veškeré bronzové pamětní desky protifašistických odbojářů, které postupně zmizely, patrně ve výkupnách kovů. Výše popsané je jistě důsledkem dlouhodobých změn ve společnosti, kdy u některých občanů došlo ke ztrátě odpovědnosti za své chování, nicméně se nemůžeme zbavit dojmu, že věci neprospělo přemístění policejní služebny mimo území městské části a z toho vyplývající snížení pohybu uniformovaných policistů v naší městské části. Po té co zanikla možnost návratu policejní služebny PČR zpět na území obce a stalo se zřejmým, že v Židenicích nevznikne revír Městské policie, se zástupci obce rozhodli na tento stav reagovat. Během června se budou po území Židenic pohybovat kontroloři veřejných prostranství. Zřízení této skupiny je pokusný projekt s omezenou dobou trvání, a to na 5 měsíců. Cílem činnosti kontrolorů není suplovat práci policie, k tomu ani nemají zákonné pravomoci, ale monitorovat celkové dění na veřejném prostoru a neprodleně podávat podněty pro příslušné orgány. Kontroloři si budou všímat nejen toho, jestli se nepřesouvá do sběrny kovů pamětní deska či kanálová mříž, nebo nedochází k narušování nočního klidu, ale i toho zda jsou vysypané odpadkové koše, nevzniká někde černá skládka či není chodník v havarijním stavu. Kontroloři budou přijímat oznámení a žádosti od veřejnosti, a to jak osobně a telefonicky, tak i prostřednictvím ů a webových stránek. Kontakty budou zveřejněny na stránkách a tamtéž se bude veřejnost moci také průběžně informovat o výsledcích činnosti kontrolorů. Netroufám si předjímat výsledek aktivit této nově zřízené skupiny, hodnotit jestli je to cesta správným směrem, nicméně jednou věcí si jistý jsem, je lepší tento pokus, než nedělat nic a stěžovat si. Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta Ing. Roman Vašina, starosta Dotace pro Židenice Vážení Žideničáci, dne schválilo Zastupitelstvo města Brna materiál Zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014, který z velké části reaguje na aktuální požadavky městských částí. Z pohledu městské části Brno-Židenice jsme požadovali finanční prostředky především pro oblast školství a jsem velmi rád, že se podařilo zajistit významnou částku, která umožní ještě v letošním roce nejen opravovat naše školy, školky a vybavit je novým nábytkem, ale především vybudovat tolik potřebná nová místa pro předškolní děti. Z dotací z rozpočtu města Brna ve výši 5 mil. Kč vybudujeme v prostorách ZŠ Krásného třídu mateřské školy pro 25 dětí. Z dalších připravovaných akcí zmíním vybudování logopedické třídy MŠ Jamborova s dotací ve výši 2,5 mil. Kč, oprava rozvodů vody ZŠ Krásného s dotací ve výši 2,8 mil. Kč, výměna oken II. etapa ZŠ Kuldova s dotací ve výši 2,3 mil. Kč, nábytkové vybavení MŠ Na Osadě Koperníkova s dotací ve výši 700 tis. Kč, a oprava střechy školy MZŠ Kamenačky s dotací ve výši 1,3 mil. Kč. Celkově se nám podařilo získat dotaci z rozpočtu statutárního města Brna 14,6 mil. Kč, která bude použita v oblasti školství. Již čtvrtým rokem působím v zastupitelstvu města Brna a vždy jsem se snažil prosazovat zájmy naší městské části. Každým rokem se mi podařilo prosadit některou z investičních akcí městské části, na kterou jsme získali dotaci z rozpočtu statutárního města Brna. Pro sociální demokracii je oblast školství významnou prioritou a i z tohoto důvodu jsem rád, že letošní dotace se použijí především pro naše školy a školky. Za sebe i své kolegy ze sociální demokracie mohu slíbit, že v tomto trendu budeme nadále pokračovat pro spokojenost našich občanů a jejich dětí. Mgr. Marián Hnát, zastupitel města Brna a radní městské části Brna Židenice Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 ZPRÁVY Židenický Zpravodaj 6/2014 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 85. zasedání Rady MČ Brno- -Židenice ze dne : souhlasí s přehledem činností příspěvkové organizace Správy zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice, p.o. pro rok 2014; ukládá Odboru správy majetku připravit pravidla spolupráce příspěvkové organizace se zřizovatelem při údržbě zeleně, ořezu a kácení dřevin na pozemcích svěřených k údržbě. schvaluje odpisové plány na rok 2014 pro jednotlivé příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice v souladu s ustanovením 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. bere na vědomí sdělení Odboru životního prostředí MMB ze dne o neobnovení provozu sběrného střediska odpadů na ul. Nezamyslově v Brně- -Židenicích, nacházejícího se na pozemku p. č. 9399/2 v k. ú. Židenice; nesouhlasí se zrušením sběrného střediska odpadů Nezamyslova; ukládá Odboru správy majetku ve spolupráci s Úsekem tajemníka, referátem právním připravit podklady pro alternativní řešení v oblasti nakládání s odpady, směřující ke zřízení nového sběrného střediska na území MČ Brno-Židenice. schvaluje harmonogram termínů čištění a údržby komunikací v MČ Brno-Židenice na období květen až schvaluje rozpis závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice zřízenou statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; svěřuje kompetence ke schvalování změn v rozpisu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno- -Židenice pro rok 2014 vedoucímu odboru správy majetku, pro přesuny mezi ukazateli v rámci celkové částky příspěvku na provoz do výše 20 tis. Kč na 1 změnu. schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření doplňuje v rozpočtu příjmů na rok 2014 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD ve výši 1273 tis. Kč, neinvestiční transfer z MV na výdaje azylových zařízení ve výši 5 tis. Kč a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok nesouhlasí se zařazením akce pořádané Gymnázium tř. kpt. Jaroše, konané v termínu do povinného programu roku souhlasí se zařazením akce pořádané QVOX, konané v termínu do povinného programu roku souhlasí s realizaci projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15 Brno-Židenice v celkové výši ,- Kč včetně DPH, financovaného z dotace poskytnuté OPŽP a s finanční spoluúčastí MČ Brno-Židenice, bez finanční spoluúčasti města Brna; doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice souhlasit s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15, Brno-Židenice. bere na vědomí rezignaci člena školské rady při MZŠ Kamenačky 4, Brno, Doc. Ing. Josefa Huleji, CSc; jmenuje Marka Svitavského členem školské rady za zřizovatele při MZŠ Kamenačky 4, Brno. bere na vědomí návrh programu 23. zasedání ZMČ Brno-Židenice konaného dne 23. dubna 2014 v 16 hodin. 86. zasedání Rady MČ Brno- -Židenice ze dne : schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Toto opatření v rozpočtu příjmů na rok 2014 navyšuje příspěvek ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v rámci veřejně prospěšných prací o 44 tis. Kč a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Masarykovu základní školu, Brno, Kamenačky 3591/4, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ze stávajících 300 na 350 strávníků s účinností od požaduje umístění nových světelně signalizačních zařízení v křižovatkách Líšeňská Viniční (přes ulici Líšeňská), Táborská Geislerova (přes ulici Táborská) a u přechodu pro chodce přes ul. Bělohorskou u obchodního domu TESCO. požaduje změnu místní úpravy provozu na ul. Došlíkova doplnění stávajícího dopravního značení B 29 zákaz stání v úseku mezi křižovatkami ul. Došlíkovy s ul. Bělohorskou a ul. Došlíkovy s ul. Slatinskou o dodatkovou tabulku s textem PO PÁ 7:00 17:00. doporučuje statutárnímu městu Brnu vykoupení pozemků p. č. 7532/4, zahrada, o výměře m2, p. č. 7531/3, ostatní plocha, o výměře 35 m2, a p. č. 7529/49, ostatní plocha, o celkové výměře 364 m2, vše v k. ú. Židenice, z důvodu sjednocení vlastnictví s pozemky využívanými Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Brno, Osada Židenice. doporučuje odprodej pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Škrochově uvedených v seznamu, který tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu, vlastníkům garáží na pozemcích postavených. souhlasí se záměrem společnosti MAINTENANCE ASSOCIATION a.s. vybudovat na těchto pozemcích: části pozemku p. č. 5844/1, ost. pl., jiná pl., o výměře 160 m2, části pozemku p. č. 5853/1, ost. pl., manipulační pl., o výměře m2 (o celkové výměře m2), pozemku p. č. 5854/1, ost. pl., ost. komunikace., o výměře 294 m2, pozemku p. č. 5877/4, ost. pl., manipulační pl., o výměře, 71 m2, pozemku p. č. 5877/5, ost. pl., manipulační pl., o výměře 179 m2, při ul. Koperníkova/Lazaretní v k. ú. Židenice dům pro seniory s pečovatelskou službou a se zázemím. souhlasí se zařazením akce pořádané MŠ Family, konané v termínu a do povinného programu roku zasedání Rady MČ Brno- -Židenice ze dne : přiděluje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Park Bílá hora v Brně regenerace urbanizované krajiny a obnova historické struktury uchazeči firmě Petr Zvědělík, IČ , se sídlem Čajkovského 663/21, Jihlava za celkovou nabídkovou cenu ,65 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem souvisejících dokumentů. přiděluje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Park Bílá hora v Brně regenerace urbanizované krajiny a obnova historické struktury uchazeči firmě Petr Zvědělík, IČ , se sídlem Čajkovského 663/21, Jihlava za celkovou nabídkovou cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem souvisejících dokumentů. schvaluje rozpočtové opatření č. 7. Toto opatření doplňuje v rozpočtu příjmů na rok 2014 neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby ve výši tis. Kč, doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok bere na vědomí, že s účinností od je v platnosti nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.), ve kterém institut výměny bytů na základě dohody nájemců se souhlasem pronajímatelů není upraven. V současné době ani neexistuje zákonná úprava ani prováděcí předpis k problematice výměny bytů a to ani z úrovně státu, ani z úrovně statutárního města Brna; schvaluje, aby po přechodnou dobu (než vstoupí v platnost novela Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a nebo dojde k vydání jiných prováděcích předpisů k NOZ) postupovala městská část Brno-Židenice při řešení výměn bytů následovně: a) Výměna obecního bytu za obecní v rámci MČ Brno- Židenice - Žádost (doloženou přílohami, jež byly již dříve u výměn vyžadovány) předložit k projednání na nejbližším zasedání KB a následně se stanoviskem komise předložit k projednání na nejbližším zasedání RMČ b) Výměna obecního bytu za obecní v rámci statutárního města Brna - Žádost (doloženou přílohami, jež byly již dříve u výměn vyžadovány) předložit k projednání na nejbližším zasedání KB a následně se stanoviskem komise předložit k projednání na nejbližším zasedání RMČ. K fyzické realizaci výměny však může dojít až po projednání a schválení v orgánech i druhé dotčené MČ c) Výměna obecního bytu za jiný byt než obecní (družstevní, soukromý) - Do novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna podmínek zajišťování bytové náhrady nebo do doby vydání jiných prováděcích předpisů k NOZ řešení takovýchto výměn pozastavit. bere na vědomí nabídku ČR (zastoupené ÚZSVM) na odkup ideální ½ domu Konečného 2 v Brně; doporučuje statutárnímu městu Brnu odkoupit od ČR (zastoupené ÚZSVM) ideální ½ domu Konečného 2 v Brně. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 3 v domě Šámalova 87 v Brně s opravami na vlastní náklady. Náklady na opravu bytu nebudou umořeny v nájemném z důvodu prodeje domu. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 10 v domě Šámalova 87 v Brně s opravami na vlastní náklady. Náklady na opravu bytu nebudou umořeny v nájemném z důvodu prodeje domu. schvaluje s účinností od Pravidla spolupráce příspěvkových organizací se zřizovatelem při údržbě zeleně, ořezu a kácení dřevin na pozemcích svěřených příspěvkovým organizacím. 23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15, Brno-Židenice ; bere na vědomí, že spolufinancováním projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15 Brno-Židenice bude z vlastních prostředků rozpočtu MČ Brno-Židenice do výše 40 % z celkové výše uznatelných nákladů a do výše 100% z celkové výše neuznatelných nákladů, dle konečného rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR; bere na vědomí, že městská část Brno Židenice plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků. více na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Oslava Dne matek v Domově pro seniory Na naše maminky, babičky, prababičky, tety, tedy na všechny ženy, které mají svůj domov v Domově pro seniory Nopova, čekalo v pondělí 12. května překvapení. Dopoledne všechny navštívil místostarosta městské části Brno-Židenice pan Phdr. Jiří Nesiba, Ph.D. Pan Nesiba všem přítomným maminkám popřál k jejich svátku, a potěšil je krásnou růží. Dopolední malé slavnosti se účastnily i děti ze základní školy Gajdošova, které svým milým vystoupením vyloudily úsměv na tváři všem přítomným oslavenkyním. Mnohé babičky a prababičky si určitě vzpomněly na dobu, kdy je písničkami a básničkami těšily doma jejich malé děti. Žáčci se po vystoupení rozběhli mezi přítomné, aby jim předali vlastnoručně vyrobená srdíčka. Setkání dětí a našich babiček bylo dojemné a krásné. Oslava Dne maminek zpestřila poklidné dny života seniorek v našem domově. Velké poděkování patří vedení městské části Židenice za čas i dárky věnované obyvatelkám domova. Domov pro seniory si velmi váží dlouhodobé dobré spolupráce s radnicí, kdy vedení radnice má zájem na dění v domově, a toto dění aktivně podporuje. Ing. Zdenka Čillíková, ředitelka - Domov pro seniory Nopova p.o. AKTUÁLNĚ Minulý rok jsem referoval o úspěšné akci partnerství v zahraničí pro školáky našich základních škol. Ta vznikla i díky podnětům vás rodičů, kteří jste se mi ozývali s nápady na nové aktivity pro naše školáky. Proto jsem zahájil jednání s různými zahraničními obcemi, nakonec jsme se domluvili s tím nejvhodnějším kandidátem, a to s dolnorakouským lázeňským městem Gars am Kamp. Jak jsme mohli vidět minulý rok, tato iniciativa se ukázala velmi oceňovanou. Proto bych i pro tento rok poděkoval učiteli na ZŠ Kamenačky panu Ing. Milanovi Šafářovi a řediteli Mgr. Jiřímu Šebelovi, bez nichž bychom takto kvalitně nastavené partnerství neměli. Díky ušetřeným financím z vedlejší hospodářské činnosti z roku 2012 a naší snaze, aby partnerství nevyústilo jen ve formální setkávání členů radnic, se tak partnerství stalo přínosem především pro naše školáky. Jako učitel vím, jak je důležité pro naše děti, aby poznávaly své kamarády v zahraničí přímo, nikoliv jen virtuálně přes internet. Židenický Zpravodaj 6/2014 Partnerství v Rakousku pro školáky pokračuje Proto jsme domluvili, že naše obce uspořádají sportovní klání, aby žáci základních škol mezi sebou mohli soutěžit. Minulý rok jsme se proto zúčastnili v Gars am Kampu přespolního běhu, odkud naši žáci přivezli několik medailí. O měsíc později přijeli rakouští studenti do Židenic a zúčastnili se sportovních soutěží u nás. Akce to byla pro naše i rakouské děti natolik úspěšná, že jsme letos byli opět pozvání na d v o u d e n n í sportovní hry do Rakouska v termínu 17. a 18.června na náklady pořadatele. Soutěžit se bude ve fotbale, florbale a volejbale, a to jak chlapci tak i děvčata. Rád bych proto za nás za všechny držel palce, ať naši žáci získají nejen co nejvíce medailí, ale zároveň aby získali co největší přehled a inspiraci z rakouských škol. Přehled a srovnání, jak se žije i za hranicemi naší země, by mělo být součástí moderního vzdělávání. A k tomuto trendu se hlásím i já jako učitel a děkuji všem, kteří nám v této iniciativě pomáhají. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Oprava Karáskova náměstí Dvakrát jsme se sešli v minulém roce ve společenském centru Karas na Karáskově náměstí převážně s občany, kteří bydlí v blízkosti náměstí a okolí. Na základě četných dotazů a žádostí jsme proto společně s odborníky diskutovali možnost celkové opravy Karáskova náměstí, tak aby sloužilo nejen rodičům s dětmi, ale i seniorům jako klidné a bezpečné místo k odpočinku. Karáskovo náměstí stojí ÚMČ ročně skoro sto tisíc korun. Navíc řada stromů dle dendrologických posudků bude muset být v blízké době sanována a jejich aktuální údržba a ořezy stojí další finance. Nehledě na rizika, které s sebou tyto poškozené stromy v silném větru nesou. Původně jsme diskutovali tři varianty oprav, z kterých se nakonec jako nejlepší ukázalo řešení, které vytvoří části parku pro malé děti, pro větší děti, pro rodiče a posezení ve stínu. Tak aby byl park svým okrajem, sloužícím i jako posezení s využitím hmoty odebrané z herní části pro děti, oddělen od parkoviště kolem parku. Studie návrhu opravy Karáskova náměstí Odborníci do své studie opravy Karáskova náměstí zapracovali naše připomínky. To nejen z ohledem na potřeby dětského volnočasového vyžití, ale i na potřeby občanů pro posezení v klidové zóně. Proto po široké diskusi nakonec bylo nejvhodnějším řešením sektorové rozdělení parku na část dětskou-herní a klidovou okrajovou tak, aby se nejmenší děti uprostřed nestřetávaly s dětmi na kole. Herní část je zahloubena tak, aby okraje plnily funkci přirozené zábrany, aby děti neutíkaly, zároveň by okraje sloužily rodičům jako lavička. Větší děti by pak se svými odrážely a koly jezdily mimo tento sektor, aby nedocházelo ke kolizím. Co zatím není ještě zcela řešeno jsou například jednotlivé herní prvky pro děti, či vytvoření vodního prvku. Prosím tedy občany pokud mají zájem, aby se k uvedenému tématu ozvali a napsali, nejlépe na Hotový projekt bychom podali za naši obec v novém programovacím období jako žádost o evropské dotace. Předpokládané náklady opravy se dle studie mohou pohybovat v rozmezí miliónů. Pokud se nám podaří dotaci získat, tak ať za tuto cenu máme pěkné Karáskovo náměstí. Předem děkuji za všechny připomínky. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 6/2014 Knihovna a Bez-starostné čtení s panem starostou tradici a dětem z místních základních škol umožnit neformální setkání s panem starostou u knih a mezi knihami. Není to jediná podpora knihovny na Staré osadě. I v letošním roce byla židenická radnice velmi štědrá a i zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 50 tisíc na knihy a akce pro naše čtenáře. Děkujeme za přízeň a laskavou podporu. Starosta městské části Židenice pan Ing. Roman Vašina má knihy rád, rád je čte a rád se podělí o zážitek z četby. Proto před léty velmi ochotně souhlasil s návrhem číst pro děti v prostorách Knihovny Jiřího Mahena na Staré osadě. První Bez-starostné čtení s panem starostou se konalo v březnu 2008 v rámci Týdne čtení. Líbilo se všem, dětem, panu starostovi i knihovnicím. A tak se z jednorázové akce zrodila milá a pozoruhodná tradice. Třikrát, čtyřikrát do roka si pan starosta udělá čas ve svém programu na malé čtenáře knihovny a přijde přečíst dětem pohádku, příběh, verše... Ve čtvrtek se konalo již jedenadvacáté Bez-starostné čtení a určitě nebylo poslední. Chceme zachovat tuto pěknou Dana Vymazalová vedoucí pobočky KJM Brno-Židenice Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 14 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a malý dárek od MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Provozní hodiny Společenského centra Karas Vymazalova 22, Brno-Židenice 8h - 9h 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 12h - 13h 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h 18h - 19h Pondělí Herna pro rodiče s dětmi Úterý Čítárna nejen pro seniory Klub Seniorů MČ Středa Herna pro rodiče s dětmi Senior Point Vernisáže / koncerty * Čtvrtek Senior Point Herna pro rodiče s dětmi Pátek Čítárna nejen pro seniory * dle aktuálního programu Příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s pobytem žadatelů o azyl Na základě Usnesení vlády č. 16/2009 a 66/2008 a na základě 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů pravidelně žádáme o finanční příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s pobytem žadatelů o azyl v azylovém zařízení na ulici Tovačovského v naši městské části Brno-Židenice. Žádosti jsou zasílány každé čtvrtletí na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Příspěvek se počítá podle dnů, které v tomto zařízení žadatelé stráví. Jedná se o přechodný pobyt. Za rok 2013 obdržela MČ od Ministerstva vnitra ČR příspěvek ve výši ,- Kč. Uvedený příspěvek byl v plné výši použit v roce 2013 na úhradu čištění a údržbu komunikací v naši městské části. Toto potvrdil i audit MV ČR, který zde byl na kontrole v březnu V Brně Ing. M. Havránková, Ing. M. Trávníček Plán akcí klubu seniorů na a září 2014 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Zdraví a prázdniny pí Seidlová Moravská symbolika p. Nesiba Zdravý životní styl seniorů prac. Senior Pointu Setkání se starostou v Dělnickém domě Změna programu vyhrazena. Základy bezpečnosti v elektronické komunikaci pro seniory Antická filosofie jako inspirace pro dnešní dobu Jak se žije v Brně lidem bez domova? Jméno růže a myšlení středověku dnes Perspektivy Velkého městského okruhu v Brně Česká zahraniční politika a Blízký východ Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: HROZŇATOVA p. Vaculín p. Nesiba pí Vičánková p. Nesiba p. Hnát p. Nesiba Připravil Bc. Ladislav Koukal Hrozňata, jeden z údajných nejstarších majitelů Židenic ve 13. století Hrozňatova, též Hroznětova (Hrozňatagasse, též Hroznětagasse) Hrozňatagasse Hrozňatova Hrozňatova Hroznětagasse (Žid.) Hrozňatova Hroznětova (Žid.) Hrozňatova Šimon Ryšavý, knihkupec a nakladatel strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Každé letní prázdniny jsou v oblasti židenického školství stavební manévry. I letos bude několik větších zásahů. Na ZŠ Krásného letos proběhne očekávaná II. etapa (rekonstrukce) vodo instalací, kanalizací a rekonstrukce sociálních zařízení. Téměř s jistotou také dojde na dlouho očekávané sloučení s MŠ Letní. Nemusí se nikdo bát, že by proběhla nějaká optimalizace a zrušení této vyhledávané školky, naopak. Na ZŠ Krásného vznikne nová třída pro MŠ a budova na ul. letní bude stále dál sloužit jako mateřská škola, a to pod jedním ředitelstvím. Reagujeme tímto na vzrůstající zájem o volná místa pro předškolní vzdělávání, dále pak i na pozitivní dopady INFORMACE Židenický Zpravodaj 6/2014 na děti při přechodu mezi předškolním a školním vzděláváním. Část střechy na ZŠ Kamenačky dostane novou krytinu a hlavně nové krovy. Na ZŠ Gajdošova proběhne II. etapa vnitřních úprav pro vzdělávací program Montessori. Pro zněnu II. etapou budeme pokračovat ve výměně oken na ZŠ Kuldova. Dojde i na rekonstrukci střechy a půdního prostoru na MŠ Jamborova. Za spolufinancování z evropských fondů jsme již v loňském roce snížili energetickou náročnost MŠ Šaumannovu a letos byly akceptované další dvě žádosti na MŠ Koperníkova a MŠ Zengrova. Ještě v průběhu května by mohlo dojít k rozhodnutí přidělení dotací, je tak tedy možné, že ještě letos dojde i k tzv. zateplení těchto dvou MŠ. Letos jsme také podali žádost o zateplení MŠ Nopova. Projekty označované IPRM (integrovaný plán rozvoje města Brna) zahrnují celkové rekonstrukce tělocvičny na školního dvora na ZŠ Kamenačky, dvě dětská hřiště v Juliánově při MŠ, rekonstrukci školního dvora na ZŠ Krásného a revitalizaci multifunkčního hřiště při ul. Pastrňkova. Začnou probíhat již letos. Výjimkou je ZŠ Kamenačky, kdy z důvodu provozu budou stavební práce zahájeny až o letních prázdninách Přejme si tedy dobré pracovní letní prázdniny. A až děti v září půjdou do škol, tak aby se jim tam zase o něco lépe učilo. Bc. Karel Bernášek, místostarosta VELKÉ SETKÁNÍ JUBILANTŮ Vážení senioři, jubilanti, dovolte nám Vás pozvat na Velké setkání jubilantů do prostor Dělnického Domu. Společně s hudebně kulturním programem oslavíme Vaše narozeniny. Pro každého oslavence (1. až 6 měsíc) bude nachystán drobný dárek a přání. Prosím o nahlášení Vaší účasti na telefonním čísle u pana Nováčka ml. Nemůžete-li se osobně účastnit, rádi Vám drobný dárek necháme k vyzvednutí kamarádem, či rodinným příbuzným v době konání setkání v Dělnickém Domě, po tel. domluvě. SETKÁNÍ JUBILANTŮ v úterý , od 17 hod. Velký sál Dělnického domu, Jamborova 65 zve Bc. Karel Bernášek, místostarosta Koupeme se v Zábrdovicích... V pátek dne 13. června letošního roku se plánuje zahájení sezóny na Koupališti Zábrdovice. A co je pro Vás v nové sezóně připraveno? Na své si přijdou rodiče s dětmi, ale i sportovní nadšenci! Na děti čeká nová skluzavka beruška v brouzdališti nebo také rozšířené dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a prolézačkami. Hřiště je posununuto blíž k občerstvení, což umožní rodičům pohodlně kontrolovat své ratolesti při popíjení kávy či jiného nápoje. Aktivně můžete strávit čas na renovovaném b aechvolejbalovém a nově také badmingtonovém hřišti. S rodinou či přáteli můžete také zasoutěžit u pingpongových stolů, minigolfových drah a ruských kuželek. Určitě Vás potěší již tradiční ojedinělá brněnská atrakce vlnobití nebo také tobogán, které se pouští v pravidelných intervalech. Pro zvýšení komfortu a příjemnou relaxaci jsou pro Vás v areálu připravena lehátka a slunečníky, které zde budou volně k dispozici. Připravil Bc. Karel Bernášek hoši děkujeme mč brno-židenice Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 6/2014 ŠKOLSTVÍ Prázdninový provoz v mateřských školách v městské části Brno-Židenice Název MŠ Adresa MŠ Jméno ředitelky MŠ Pastelky MŠ Kamenáčky MŠ Na osadě MŠ Letní MŠ Family MŠ Nopova MŠ Šaumannova MŠ Sedmikráska Jamborova Brno Kamenáčky Brno Koperníkova Brno Letní Brno Mazourova Brno Nopova Brno Šaumannova Brno Zengrova Brno Telefonní číslo do MŠ Internetová adresa Datum prázdninového provozu Kapacita MŠ Hana Kratochvílová zavřena 50 dětí Dagmar Styxová dětí Bc. Jana Křivánková dětí Hana Šimáčková zavřena 43 dětí Eva Vlčková dětí Ivana Vyroubalová dětí Dáša Hýblová dětí Mgr. Libuša Karolová zavřena 61 dětí Poslední prázdninový týden od do je týdnem přípravným před začátkem nového školního roku a všechny mateřské školy v MČ Brno-Židenice budou zavřeny. Ing.Monika Horká, referentka odboru sociálních věcí ZŠ Krásného Co jsme zvládli v roce 2014? Návštěvníci našich školních akcí a čtenáři webových stránek ZŠ Krásného určitě tuší, ale protože se blíží konec školního roku, tak malé ohlédnutí za 2. pololetí školního roku 2013/2014 jistě neuškodí. Máme za sebou řadu výukových programů, exkurzí, návštěv muzeí, galerií, knihoven a sportovních i kulturních soutěží. Mezi tradiční a úspěšné akce patřil Novoroční fotbálek, který probíhal letos již 7. rokem a jeho hlavním cílem je zapojení co nejvíce dětí do sportovních aktivit. I přes nepřízeň počasí byl letos úspěšný lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků. Po celý rok, ale s příchodem jara o to intenzivněji, se žáci z hudebních tříd připravují na festival Vítání jara dětským zpěvem. Letos jsme přivítali i řadu nových sborů, které se vystoupení zúčastnily a atmosféra v Červeném kostele, tak i v Dělnickém domě byla fascinující. S jarem na naší škole souvisí i organizace skoku do výšky Velikonoční laťka. Letos probíhal již 19. ročník. K tradičním jarním akcím patří i Velikonoční dílny, které letos otevíraly sobotní návštěvní den na naší škole, protože 5. duben 2014 byl dopoledne ve znamení dílniček pro rodiče a děti, odpoledne 50. výročí založení ZŠ Krásného. Jako každým rokem i letos se na dílničkách peklo, malovalo, tvořilo a vyrábělo vše, co s příchodem jara a Velikonoc souvisí. V aule školy se mohli návštěvníci občerstvit, zakoupit si dobrůtky i dekoraci do svých domovů. Celou akci příjemně doprovázela živá hudba našich žáků. Na dopoledne navazovala velká školní akce k 50. výročí založení naší školy. V sobotu tak prošlo chodbami kolem 400 návštěvníků. Na oslavu výročí založení ZŠ přišli bývalí učitelé, žáci, navštívili své třídy, zhlédli fotografie, kroniky a další dokumenty předešlých let. Vítanou podívanou byla počítačová prezentace probíhající v zrcadlovém sále školy. Základka opravdu žila, v každém koutku byly skupinky lidí různého věku, debatovaly, smály se, vzpomínaly. Děkujeme všem pedagogům, kteří pomáhají svými nápady, přístupem a optimismem dělat školu příjemným místem pro děti i dospělé. Za vedení školy Mgr. Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň TZŠ Kuldova Recyklace elektrospotřebičů aneb co jsme zjistili? V rámci projektu Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, si měli žáci zahrát na novináře a zpracovat článek o tom, jak a proč recyklovat elektrospotřebiče. Podívejte se, jak se jim to povedlo: Co se starým, opotřebovaným či okoukaným elektrem? Rozhodně jej nevyhazujte do kontejnerů nebo popelnic, ani vedle nich. Recyklace je velmi důležitá, protože se díky ní ušetří, uspoří a získá plno surovin. K recyklaci odpadu např. ledniček, mikrovlnek, toustovačů, žehliček atd. můžeme využít sběrné dvory. Ve sběrných dvorech se vybírají spotřebiče podle kapacity sběrného dvora. Některé sběrné dvory jsou specializované na některé druhy odpadů. Při výběru určitého druhu zboží, např. chemických látek nebo šrotu je vyžadován občanský průkaz. Při odevzdání určitého druhu, hmotnosti nebo počtu odpadu po vás může být vyžadován poplatek. V Židenicích a okolí jsou sběrné dvory na několika místech. Sběrné dvory Jana Svobody 845/10a Plynárenská Otevírací doba: 08:00-12:00 13:00-17:00 Druhá možnost kde vrátit elektro je u elektro prodejců např. Elektro Spáčil, Okay nebo Datart apod. Podmínky pro vrácení elektrospotřebičů si určuje každý prodejce individuálně. V některých elektro prodejnách si při vrácení starého spotřebiče musíte koupit nový spotřebič, ale v některých ne. Za vrácené elektrospotřebiče se většinou nemusí platit poplatek, protože likvidační poplatek je zahrnut v ceně spotřebiče. Magdaléna Černá, Anna Kellerová, Jan Truksa, žáci 7. třídy strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Violoncellista ZUŠ Zb. Mrkose v celostátním kole soutěže V letošním školním roce byla vyhlášena MŠMT ČR pro hudební obor základních uměleckých škol soutěž ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Sítem školních a okresních kol prošli až do krajského kola dva talentovaní violoncellisté Zuzana Jurtíková a Matouš Bártů ze třídy pí uč. Lenky Pokorné. Dne 27. března 2014 v ZUŠ Františka Jílka na Vídeňské zahráli s jistotou a přesvědčivě svůj pečlivě nastudovaný repertoár. Výkon Zuzany Jurtíkové ocenila odborná porota druhým místem. Matouš Bártů získal první místo a postupuje mezi ty nejlepší z celé ČR do ústředního kola soutěže, které se uskuteční v Liberci. Účast v krajském i ústředním kole soutěže je předmětem přísného výběru a tak poděkování za vzornou reprezentaci školy patří žákům, vyučující a také korepetitorce MgA. Silvii Sommrové. Lenka Jeřábková INFORMACE Židenický Zpravodaj 6/2014 Paralympionik Motrinec - mistr Evropy 2013 Vážení obyvatelé Židenic, příznivci sportu, již 23 let funguje při ZŠ Gajdošova 3 TJ. JUDO BUDO BRNO, zejména díky pochopení ředitelky paní Mgr. Markéty Olbertové a vedení radnice, pana starosty Ing. Romana Vašiny. Judisté, převážně děti ze Židenic, dosáhli v minulosti již 105 medailí z Mistrovství ČR a bronzu z Mistrovství Evropy. Nyní se zde připravuje jediný český reprezentant Michal Motrinec na paralympiádu. Michal je zrakově hendikepovaný a jak sám říká JUDO mu pomáhá žít. Michal je prozatím 2 x mistr ČR, mistr Evropy (Vilnius 2013) a 2 x vicemistr světa (USA 2011, Györ 2013). Držme mu tedy palce ať dosáhne na olympijské medaile. Rudolf Charvát, trenér SOKOL-KA TÝDEN V POHYBU letní prázdniny DENNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI ROČNÍK NAROZENÍ TERMÍNY: CENA ZA TÝDEN: Kč 1 500,00 obsahuje pitný režim, dopolední svačinu a teplý oběd PROGRAM: atletika, gymnastika, jóga, psychomotorika, hry MÍSTO: prostory T. J. Sokol Brno Židenice, Gajdošova Příchod dětí mezi 7:00 a 9:00 hodinou Odchod dětí nejdříve ve 12:30, nejpozději v 17:00 hodin Přihlášky na níže uvedený do telefon: místa a přihlaste své děti. Prázdniny se blíží Příměstské i pobytové tábory, které pro vás připravilo Lužánecké pracoviště Louka, se rychle plní. Většina je již téměř zaplněná a každý den se hlásí noví zájemci, říká jedna z hlavních vedoucích Kateřina Konečná. Využijte poslední volná V prvním týdnu prázdnin mohou děti navštívit příměstský tábor s celotáborovou hrou JUMANJI. Tábor se koná v termínu Pro ty, co si rádi vyzkouší zajímavé výtvarné techniky, vytvoří originální výrobky a zahrají atraktivní hry, je přichystán příměstský tábor Barevný týden od do Nově jsme zařadili sportovní příměstský tábor Olympijské hry. V termínu od do se děti můžou těšit na plavání, jízdu na kole, geocaching, sportovní hry, výtvarné tvoření a výlety do přírody. Zcela nově v termínu otevíráme Příměstský tábor pro maminky s dětmi. Děti i rodiče se můžou těšit na spoustu zajímavých aktivit, procházky do přírody a hravé tvoření. Všechny děti, které chtějí na chvíli uniknout z civilizace, s námi můžou strávit prázdniny na pobytovém táboře Dobrodružství s večerníčkem I.. Tábor se koná v termínu , je určený pro děti ve věku 5 10 let a je vhodný i pro děti, které na táboře ještě nikdy nebyly. Nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro které máme během prázdnin otevřených sedm týdnů miniškolky Maceška. Další informace a kontakty na hlavní vedoucí najdete na webových stránkách kde je také k nahlédnutí fotogalerie z uskutečněných akcí. Mgr. Adéla Šosová Vedoucí výtvarného oddělení pracoviště Louka SOKOL-KA Sportovní miniškolka v prostorách T. J. Sokol Brno Židenice, Gajdošova Pravidelná nebo občasná, celodenní nebo i hodinová péče o děti od 2 do 5 let. Dopřejeme Vašim dětem dostatek pohybu, připravíme je na režim státních školek, zajistíme zdravé stravování (můžeme zajistit i dietní stravování) Bližší informace na dotazy směřujte na Den otevřených dveří ve čtvrtek od 8:00 hodin. KOUZELNÁ ŠKOLIČKA aneb hry pro úspěšný start ve škole Záleží Vám na tom, aby Vaše dítě bylo ve škole úspěšné? Mělo Vaše dítě problémy při zápisu do školy a potřebuje doplnit znalosti? Chcete společně strávený prázdninový čas využít ke zlepšení dovedností Vašeho dítěte? POTOM VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DOPOLEDNE! PRO KOHO: rodiče s dětmi v předškolním a mladším školním věku KDY: každou prázdninovou středu, začínáme , vždy od 10 11:30 hod KDE: TRIADA Poradenské centrum, o.s. Orlí 20, Brno DĚTI SE MOHOU TĚŠIT NA: Hry a úkoly zaměřené na dovednosti potřebné pro budoucí prvňáčky Společné hraní s rodiči a ostatními dětmi. RODIČE MOHOU VYUŽÍT PORADENSTVÍ V TĚCHTO OBLASTECH: Co je do školy potřeba Možnost využití sociálních dávek na nákup školních pomůcek Jak se s dítětem připravovat do školy Jak řešit případné obtíže KONTAKT: tel: , Uvítáme celé rodiny. Na skupinový program není potřeba přihlásit se dopředu. Můžete přijít jednorázově nebo opakovaně. Akce je BEZPLATNÁ. Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 V měsíci červnu uplyne rok od smutného okamžiku, kdy nás opustil významný básník, prozaik, esejista a literární historik Zdeněk Rotrekl. Při této příležitosti si připomeňme jednu z nejvýraznějších postav naší poválečné literatury spjatou právě se Židenicemi, kde, v bytě na Staré Osadě, Rotrekl žil. Zdeněk Rotrekl se narodil 1. října 1920 v Brně v rodině obchodníka se zahradnickými potřebami a své dětství prožil v domě na Obilním trhu, který byl později zničen během bombardování za druhé světové války. V roce 1940 absolvoval klasické gymnázium, časopisecky debutoval jako spisovatel, a rovněž stihl vydat svoji knižní prvotinu s názvem Kyvadlo duše. Jak šel čas v Židenicích Židenický Zpravodaj 6/2014 Basník Zdeněk Rotrekl Během druhé světové války Rotrekla postihlo totální nasazení, z kterého však uprchl a po zbytek války se skrýval. Po válce potom nastoupil ke studiu filozofie a historie na Masarykově univerzitě, publikoval časopisecky i knižně, a také byl aktivní v řadě organizací: ve Svazu vysokoškolského studentstva, Syndikátu českých spisovatelů, Moravském kole spisovatelů a Sdružení katolických spisovatelů a publicistů. V roce 1947 také vystoupil proti komunistickým snahám o cenzuru knižní tvorby. Po převratu v únoru 1948 byl Rotrekl vyloučen ze studia a následně, v dubnu 1949, byl zatčen. 17. listopadu byl potom odsouzen k doživotnímu vězení. Po třinácti letech, během nichž také pracoval v uranových dolech, a s podlomeným zdravím byl propuštěn na amnestii. V dalších letech pracoval jako dělník, avšak koncem šedesátých let se mohl opět podílet na kulturním dění a v roce 1968 také dokončil studia a získal titul PhDr. V dobách normalizace byl potom aktivní v několika disidentských skupinách. Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro Zdeňka Rotrekla literárně velice plodná. V této době vydal v českých exilových nakladatelstvích i v domácím samizdatu řadu básnických sbírek. Mnohé další potom vyšly po listopadu 1989, kdy se Rotrekl vrátil do oficiálního kulturního života a obnovil svoji spolupráci s rozhlasem a Českou televizí. Také byl zakládajícím členem Syndikátu českých novinářů, Obce moravskoslezských spisovatelů a Konfederace politických vězňů. Ve své literární tvorbě patří Rotrekl k předním představitelům katolického proudu české poválečné literatury. Nazvat jej však jen katolickým básníkem by bylo příliš zjednodušující. Jeho tvorba byla velice bohatá, ovlivněná surrealismem, barokem, blízká poezii Rainera Marii Rilkeho, v raných dílech i blízká dekadenci, ovlivněná Františkem Halasem. Mísily se v ní biblické motivy, vzpomínky na dětství, motivy politického věznění, zápas o lidskou identitu, svobodu a duši a mnoho dalších témat. Rotrekl byl rovněž experimentátorem navazujícím ve světové literatuře na Paula Valéryho, v domácí potom na Františka Halase, Josefa Palivce či Ivana Jelínka. Zdeněk Rotrekl, držitel Řádu T. G. Masaryka, Ceny Karla Havlíčka Borovského, Řádu sv. Cyrila a Metoděje či Ceny Jaroslava Seiferta, zemřel 9. června 2013 v úctyhodném věku 92 let. Mgr. Milan Strmiska, kronikář Židenic Dobrá zpráva pro brněnské třídiče počátkem dubna Brno třídí všechny plasty Nově mohou občané města Brna do žlutých či drátěných kontejnerů vhazovat kromě zaběhnutých PET lahví a nápojových kartonů i další plastové obaly jako jsou fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží včetně obalů od CD disků a dalších výrobků z plastů. Ve městě Brně nyní evidujeme celkem kusů žlutých či velkých drátěných kontejnerů, které dostanou nový kabát, budou polepeny novými samolepkami, s uvedením všech druhů tříděných plastů a nápojových kartonů. Rád bych ujistil obyvatele Brna, že řádně využijeme veškeré plastové obaly a nápojové kartóny, které budou třídit do žlutých nádob. Na naší dotřiďovací lince jednotlivé plasty od sebe oddělujeme a dále zajišťujeme jejich druhotné zpracování, říká ředitel společnosti SAKO Brno, a.s. Ing. Jiří Kratochvil. Změna třídění odpadů se týká pouze plastů nikoliv skla a papíru. Třídění těchto odpadů zůstává nezměněno. SAKO Brno, a.s. Redakční poznámka: Umístění kontejnerů pro tříděný odpad najdete na: Prodej kompostérů Od února tohoto roku mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. Brno je svým obyvatelům nabízí za poloviční cenu. Chce totiž snižovat množství bioodpadu. Nabídku koupit si kompostér za nižší cenu využilo již přes sto občanů. Na internetových stránkách vyplnili webový formulář. Na té samé adrese zjistili, kdy se koná školení. Zúčastnili se ho a dozvěděli se tam, jak se svým kompostérem mají správně nakládat. Po absolvování školení, které proběhlo v areálu brněnské spalovny, zaplatili v hotovosti 790 korun za kompostér o objemu 400 litrů a odvezli si ho domů. Žádat o zbývajících 400 dotovaných kompostérů může jen fyzická osoba starší osmnácti let, která má hlášený trvalý pobyt ve městě Brně. A to buďto formou výše zmíněného webového formuláře, nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle Obdrženou nádobu pak musí umístit u nemovitosti v Brně. Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy. Obrázek: Kompostér K400 - objem 400 litrů, výška 82 cm, rozměry základny 82x82 cm, barva zelená, hmotnost 12,5 kg Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna Třídění plastů Občané Židenic mohou nově do žlutých kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu ukládat více druhů plastů. Od prvního dubna může každý, komu není osud životního prostředí lhostejný, třídit veškeré plasty. Žluté kontejnery jsou odteď místem, kam patří všechno ze světa plastu. Magistrát města Brna od začátku dubna změnil systém třídění odpadů a tímto krokem přidal Brno mezi evropská města, která i v oblasti třídění odpadu přispívají ke zlepšení světa. Sortiment doposud sbíraných PET lahví a nápojových kartonů se rozšiřuje o další druhy domácnostmi běžně vyprodukovaných plastových obalů. Nyní tedy můžeme s čistým svědomím umísťovat do žlutých nádob kromě PET lahví taky plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky, krabičky od potravin a další výrobky. Speciálně v Brně patří do žlutých kontejnerů i všechny nápojové kartony jako krabice od džusů, vín, mléka a taky hliníkové plechovky. Nesmíme však opomenout, co do kontejneru určitě nepatří. Jsou to především mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny jako lino, PVC nebo i novodurové trubky. Samozřejmě je potřebné při produkci plastu myslet i na dopady na životní prostředí a proto si raději v obchodě namísto plastového sáčku zvolit vlastní textilní tašku nebo papírový sáček. Stejně tak člověk dosáhne lepšího pocitu, když je schopen vyhnout se jednorázovým obalům nebo zbytečně baleným potravinám a tímto nemalým krokem pomáhat naší planetě. Co přesně tato pozitivní změna znamená pro občany města? Jednoduše každý, kdo doteď váhal nebo stále váhá s tříděním plastů, může nyní uložit všechny plasty do žlutých kontejnerů. Všechny obavy, které občané Brna ohledně třídění plastu dosud měli, jsou nyní zbytečné. Životní cyklus většiny plastů opravdu nekončí v spalovně, ale dále pokračuje na recyklaci. I ty nejběžněji vyhazované plasty se mohou tímto cyklem opětovně vrátit k životu a být využity. A jaká je tedy další cesta plastových odpadů? Podle informací od Jiří Kratochvíla, ředitele společnosti SAKO, jenž zajišťuje pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu odpadu, se odpady nejprve dostanou na vytříďovací linku. Tady je pracovníci rozdělí na plasty určené na recyklaci a plasty, které kvůli jejich materiálovému složení nelze dále vyžít. Vytříděné druhy plastů jsou lisovány do balíků a uloženy na deponii. Po naplnění transportní dávky je druhotná surovina prodávána zpracovatelům nebo obchodním společnostem. Kdo by se chtěl přece jen o osudu plastů přesvědčit na vlastní oči, může se zajet podívat do areálu společnosti SAKA, kde je vidět balíky zabalených plastů připravených k odvozu dalším zpracovatelům. Brány společnosti SAKO jsou otevřené i v podobě exkurzí pro komerční subjekty či střední školy. PET lahve jsou dále tříděné například ve společnosti PETKA CZ, a.s. Tam se pomelou a několika násobně perou. Vzniklá drť se následně usuší, přesune do speciálních vaků a přepraví k výrobci finálních produktů, což je kupříkladu výroba střižových vláken. Velmi podobný proces nastává také u ostatních druhů plastů. Pokud jste tedy dosud měli pochybnosti, zda plasty třídit nebo ne, nyní se celý proces více zjednodušil a i vy můžete velmi jednoduše přispívat k recyklaci. Navíc, odstraněním komplikací při třídění odpadů, postupným rozšiřováním možností odpady recyklovat, informováním a zapojením občanů se daří přispívat k menšímu zatížení a znečištění životního prostředí. Třídění odpadu není opravdu vůbec náročné, pomáhat vychovávat zodpovědnější občany a formuje vztah k ochraně životního prostředí. Motivací pro nás by mohla byt skutečnost, že na skládky poputuje méně odpadu, který se už nedá využít a nebude nám hrozit, že příroda i celá krajina okolo nás se promění na jedno obrovské smetiště. Máte-li další otázky k tématu třídění odpadu, neváhejte se informovat v Ekologické poradně Veronica, osobně na Panské 9, telefonicky na čísle nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek Mgr. Hana Sekerková Ekologická poradna Veronica strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Klidné bydlení Rozhodla jsem se jako předsedkyně Komise bydlení dne svolat mimořádnou KB za tím účelem, aby se seznámili členové KB, vedení ÚMČ a p. Weisovou vedoucí Bytasenu se stavem domu Porhajmova 18. Dům je v dezolátním stavu a tak se všichni přesvědčili o mé intervenci, aby se dům uvolnil, daly se byty uživatelům tohoto domu a provedla se celková generální oprava domu. Nyní se nám to konečně povedlo a začne se řešit oprava domu na Porhajmové ul. Jelikož dům je v dobré lokalitě jako lékárna, obchody na ul. Kuklenské zdravotní středisko a 3 zastávky na Polikliniku Viniční. V domě v přízemí by se udělal byt pro sociální pracovnici, která by byla jako výpomoc v případě potřeby doprovod k lékaři, nákup, úklid apod. Také výhoda je, že jsou v dosahu tramvajové a autobusové spoje tak z tohoto je zřejmé opravit dům na byty 1+1 a 2+kk a zřídit bydlení pouze pro seniory z oblasti Židenic. Na dvorek dát lavičky a z domu by bylo klidné bydlení. Tak doufejme, že se do tohoto projektu zapojí stavební úřad a rada MČ si toto vytýčí jako prvořadý úkol. Tak držme si palce ať se nám tato vize podaří a senioři tuto zprávu přivítají kladně. Bohuslava Pešková Předsedkyně Komise bydlení a zastupitelka za KSČM Židenický cykloklub Náhodný fotograf zachytil cyklisty židenického cykloklubu NSM, jak nezištně a s nasazením vlastního zdraví likvidují řádění neznámého vandala, jenž aerosolovou barvou znečistil zrcadlo v nebezpečné zatáčce před tunelem na cyklostezce do Bílovic. Třem mušketýrům je dohromady 200 let. FÓRUM Den otců V minulém čísle jsem psal o Dni matek, dnes si dovoluji připojit zamyšlení nad Dnem otců. Den otců je den, kdy mají svátek otcové na celém světě. Ve většině zemí (včetně Česka) se slaví třetí neděli v červnu. Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce. V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců. Den otců tedy existuje již přes sto let. V současné době se Den otců slaví v mnoha zemích světa, jako například v Německu, v Austrálii nebo USA. V mnoha latinskoamerických zemích, Itálii, Portugalsku, Španělsku se Den otců slaví tradičně na den sv. Josefa 19. března. V České republice se fakticky neslaví, leč oficiálně připadá také na třetí neděli v červnu. První akcí podporující Den otců byl a stále je Tátafest, pořádaný v mnoha městech České republiky od roku 2007 Ligou otevřených mužů spolu s různými rodinnými Židenický Zpravodaj 6/2014 a komunitními centry za podpory Unie center pro rodinu a komunitu V Praze se uskuteční již 8. ročník Tátafestu v neděli 15. června 2014 od 14 do 19 hod. v parku Stromovka. Akce pořádaná Ligou otevřených mužů a Unií center pro rodinu a komunitu je určená především mužům otcům a je zdarma přístupná pro širokou veřejnost. V pestrém odpoledním programu najdeme koncerty kapel, pro milovníky adrenalinových sportů bude k dispozici lezecká stěna, pro všechny pak stánky s klasickým i netradičním občerstvením, knížkami a mnoho dalšího.v průběhu odpoledne bude předávána unikátní značka Tátové vítáni zaměstnavatelům podporujícím aktivní otcovství svých zaměstnanců, a také ocenění Táta roku pro tátu s příběhem, kterého nominují jeho blízcí, spolupracovníci, zaměstnavatelé, rodinná centra apod. V Brně jsem našel zatím jedinou akci a to : Den otců v ZOO Brno ( ) od 9:00 do 18:00 hod. Udělejte si, prosím, třetí červnovou neděli čas na tatínky, dědečky, nebo dokonce pradědečky a poděkujte jim tak za to, jak se o vás starají. Den otců je pro to jak stvořený. Všem tatínkům všechno nejlepší přeje Šimon Ryšavý knihkupec a nakladatel Kronika 5. třídy školy Brno-Židenice Gajdošova (2. díl) V minulé části školy popisovali Velikonoční pomlázku. V měsíci květnu se zaměřili na sběr chroustů a uskutečnili sportovní utkání proti útulku z Husovic. I já osobně letos při rytí zahrádky v Židenicích nacházím v zemi již vyvinuté malé chrousty, kteří se chystají vzlétnout. A řádně se napást. K tomu se váže i zápis v kronice z r. 1933: Chytáme chrousty. Začátkem května vylézají chrousti ze země. Poněvadž jsou škodliví, hubíme je. Večer jdeme s čepicí na čekanou. Přikrčíme se k zemi a pozorujeme létající chrousty. Vyčkáme, až některý chroust letí blízko nás. Pak připravenou čepicí srazíme škůdce k zemi. Brzy máme plnou krabici. Ráno je chytání chroustů snadnější. Časně si přivstaneme a setřepáváme ospalé nepřátele stromů. Nasbírané škůdce dáváme slepicím. Zapsal žák Feldvábl (kdyby se dožil letošního roku, měl by 103 let) Další zápis nazvaný Naše poslední vycházka se týká souboje žáků 5. třídy dne s hochy z útulku v Husovicích. Utkání se konalo na skautském hřišti. Jak je tedy patrno, skautové mají v historii Židenic bohaté tradice. Zápas popsal žák Matal. Tento turnaj po té umně zveršoval žák Prudký velmi zdařile vzhledem k jeho věku 11 let. Naše poslední vycházka. V úterý odpoledne 23. května tohoto roku šli jsme na skautské hřiště. Setkali jsme se tam s Husovickým útulkem. Ujednali jsme si, že si zahrajeme spolu kopanou. Vybrali jsme si 11. hráčů a již hra začala. Hráli jsme jak jsme nejlépe mohli. Ačkoliv se naši hráči tužili, nepodařilo se nám silnější hochy přemoci. Za chvíli padla první naše branka. První poločas prohráváme 2-0. Potom jsme přeměnili strany. V druhém poločasu dostali jsme zase 2 branky. Soudce odpískal konec zápasu. Provoláním Nazdar rozloučili jsme se s chlapci husovického útulku. Zklamáni odcházíme domů. Zapsal Matal. V Židenicích dne 26. května Prudký složil po vycházce tuto básničku. (viz. vpravo) S pozdravem rodačka ze Židenic Zdeňka Vondálová, též absolventka školy Gajdošova v letech Náš zápas. I. Pátou třídu z Lenošína sluníčko je láká, na vycházku po pěšince rychlým krokem chvátá. II. Skautské hřiště je náš cíl, každý touží by tam byl z útulku tam hoši hrají, křikem nás hned uvítají. III. Hned se s námi ujednají, že si s námi zakopají křičí kdo dá golů víc mi či hoši z Husovic. IV. Boj se strhl ve vší síle, klubko kluků kope čile meruna se vznáší vzhůru, podniká tak přezlou tůru. V. Šimek zapísk, konec boje roztrhly se kluků roje jedni křičí sláva sláva druhý dav však poplakává. VI. Inu prohrál Lenošín slabý věru, byl jich čin, volá zdar Útulku však přeje zmar. Zapsal Prudký. V Židenicích dne 29. května Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 7-8/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 6/2014 KULTURA Program DĚLŇÁKU na Židenický dětský den - skákací hrad, hasičská technika, diskotéka s DJ, atrakce, soutěže Vystoupení MŠ Family Flamenco večer a 1800 Taneční vystoupení ZUŠ Slunná od 900 AstroFEST - ec od 2100 Letní kino na Dělňáku Kinematograf bratří Čadíků Ples ESO Akademie ZŠ Kamenačky Nebeský kovboj cestou k Eldorádu *Waldemar Matuška* vzpomínkový večer písní legendy naší hudební scény 27. od 1800 Židenická letní noc k tanci i poslechu hrají Kanci paní nadlesní Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Návrat slíbeného návratu Není to ještě ani rok, co jsme se loučili s Kinematografem bratří Čadíků v rámci Židenického letního kina v Dělňáku na Jamborové. S akcí, která připomíná někdejší atmosféru promítání starých i nových, ale hlavně dobrých českých filmů za teplých letních večerů, v šeru zvýrazněném okolostojícími topoly, na lavičkách obložených dekami a s možností osvěžení i nasycení téměř všech smyslů včetně chuťových pohárků. Není to ještě ani rok, co jsme se loučili s příslibem zopakování loňské úspěšné akce; a nebude to ani měsíc, co se slibované opravdu uskuteční. Se začátkem prázdnin zavítá na nádvoří DD se svým filmovým programem Kinematograf bratří Čadíků opět. Pohodu a dobrou náladu bude před každým promítáním šířit také, v dramaturgii Dělňáku již chvalně známá neformální hudební dvojice, cimbalista Roman Veverka a Neznámý písničkář Vít Šujan, interpretující pro tuto příležitost cover verze hitů Stinga, Eltona Johna, Elvise Presleyho či Johnnyho Cashe a kapel Metalica, U2, ABBA či Beatles. Celovečerní vstup, který rozhodně bude stát za to, je tradičně zdarma. Na hojnou účast se těší realizační tým DD od 21 po 21:30 Blue Romantic Cimbal Romana Veverky & Neznámý písničkář Vít Šujan (NpVŠ) Židenické letní kino Dělnický dům - Kinematograf bratří Čadíků Nebeský kovboj Waldemar MATUŠKA cestou k Eldorádu Ve dnech 5. výročí odchodu Waldemara Matušky, jednoho z nejlepších interpretů české ale i světové hudby, kterou dokázal proměnit na skutečně populární, připravil Dělnický dům Jamborova vzpomínkový pořad s písněmi tohoto barda za účasti muzikantů renomovaných i těch, kteří stojí na začátku svojí hudební dráhy. V neděli od 19h. zazní sálem Dělňáku mnohé z nejznámějších a nejkrásnějších Waldemarových písní v podání Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) & Two Ksichties, Dady, Jiřího a Pavla Klementových, posluchačů 1. ročníku divadelní fakulty JAMU a žáků ZUŠ Blansko. Účast a záštitu přislíbili pánové Miroslav Frost (Muzeum WM) a Waldemar Plch (Country Opera), telefonickou podporu přes oceán zašle paní Olga Matušková. realizační tým DD FC Slovan Brno pořádá v sobotu ročník fotbalového turnaje židenických hospod a restaurací Hrát se bude na polovině dolního fotbalového hřiště FC Slovan Pod Sídlištěm (6hráčů a brankář). Schéma turnaje a pravidla budou upřesněny později dle počtu přihlášených. Informace u pana Karla Anderleho na mobilu Srdečně zveme fandy fotbalu a židenických hospod - občerstvení po celou dobu turnaje. Mgr. Miroslav Šárka, předseda FC Slovan Brno Akce se koná pod záštitou místostarosty MČ Brno-Židenice PhDr. Jiřího Nesiby, Ph.D. FC Slovan Brno - oddíl tenisu přijme do svých řad nové členy - členky, kteří hrají rekreační tenis po celou sezónu (květen-říjen). Bližší informace na telefonu pan Gigánek.Rádi Vás přivítáme i na hraní bez členství v našem oddílu. Mgr. Miroslav Šárka - předseda FC Slovan Brno tel.: strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 INZERCE Židenický Zpravodaj 6/2014 Hledám pronájem garáže v dosahu MHD. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech, nábytku, zábradlí, fasád aj. ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. Pronajmu garáž, ul. Komprdova (u hřbitova),1.200,- Kč/měs., tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Akutně hledáme ke koupi dům v Židenicích, prosím nabídněte. Tel.: Relaxační studio Profi, Krásného 20, Brno Juliánov Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny a věrnostní program pro stálé klienty. Další služby studia: pedikúra, kosmetika, infrasauna aj. tel.: Zveme Vás do nově otevřeného kadeřnictví na ul. Táborské 78. Jsme tým zkušených kadeřnic. Nově i pedikúra, modeláž nehtů. Nabízíme kompletní kadeřnické služby, prodlužování vlasů, poradenská sužba. Pracovní doba: 8-19h, so 8-12h. Možná návštěva i u Vás doma. Tel.: OPRAVY POČÍTAČŮ - servis a prodej výpočetní techniky, lokální sítě a WiFi, odvirování. Tel: Příjem inzerce: tel.: Termíny uzávěrek inzerce Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 7-8/ čtvrtek do 13 hod. ŽZ číslo 9/ čtvrtek do 13 hod. ŽZ číslo 10/ čtvrtek do 13 hod. Pronajmu garáž na ul. Skorkovského 76, s montážní jámou, 800,-Kč/měs. Tel.: Koupím rodinný dům se zahradou v Židenicích. Může být i k opravám. Tel.: Vykupujeme nemovitosti. Tel.: Příměstský Příměstský tábor tábor pro děti prood děti 6 od let 6 let Po stopách Po stopách ptáka ptáka TVORIVÁKA výtvarná výtvarná dílna, dílna, Slatinská Slatinská 16, Brno-Židenice,636 16, nebo nebo Bližší Bližší info.: info.: Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro Vás. Konzultace zdarma. Pro mé klienty hledám domy a byty různých velikostí od 1+kk po 4+1.Postarám se o co nejvýhodnější prodej Vaší nemovitosti. Zajistím pro Vás nové bydlení. Má práce mě baví, je mým koníčkem a proto v ní vynikám. PÉČE PRO DOMOV Nabízíme pečovatelskou službu v domácím prostředí určenou starším lidem s různým stupněm soběstačnosti. Tel: BRNO MĚSTO UPROSTŘED EVROPY STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA OHŇOSTROJŮ Před prázdninami se v Brně a blízkém okolí uskutečňuje pravidelně seriál zábavních, kulturních a prezentačních festivalových akcí,,brno - město uprostřed Evropy pod hrady Špilberk a Veveří. Největším lákadlem je mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů s hudbou STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS. Nezapomenutelnou pyromuzikálovou podívanou během letošního 17. ročníku předvedou na hladině Brněnské přehrady renomované ohňostrojné společnosti z Česka (7.6.), Chorvatska (11.6.), Rakouska (14.6.), Řecka (18.6.). Přehlídku ohňostrojů s hudbou zahájí během akce Hvězdy nad Kraví horou (23.5.) úvodní ohňostrojné PRELUDE I. ze Špilberku pod garancí Městské části Brno-střed. Před zahajovací show na přehradě je letos zařazeno ohňostrojné PRELUDE II.-INTERMEZZO (31.5.) v areálu Hněvkovského při Jihobrněnském dětském dni pod garancí MČ Brno-jih. Ohňostrojnou přehlídku uzavře EPILOG, opět z hradu Špilberku (21.6.). Zábavní nabídku tradičně oživí v DOPRAVNÍ NOSTALGII jízdy historických tramvají, trolejbusů a autobusů DPMB a TMB v rámci oslav 145. výročí od zahájení městské dopravy v Brně a k 10. výročí Integrovaného dopravního systému JMK také přehlídka zapojených dopravců a jízdy parních vlaků ČD. Víkendová akce ZÁBAVA POD HRADBAMI ( ) nabídne návštěvníkům v centru Brna na náměstí Svobody veřejné koncerty Filharmonie Brno (20.6.), koncert Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma (21.6.) k 90. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu z brněnského studia. Neděle (22.6.) je na nám. Svobody věnována výročí brněnských hasičů, komentované defilé historické i současné hasičské techniky včetně stříkaček tažených koňmi, parních a dalších. A to zdaleka není vše. Proto hledejte více informací na a sledujte propagaci k festivalům i k jednotlivým akcím.!!! Peníze IHNED na RUKU!!! VÝKUP starožitností VÝKUP Starožitnosti HODINKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné (např. Omega, Zenith, Prim, Poljot, Glashütte, IWC Schafhausen a další i poškozené) HODINY: nástěnné, stolní, podlahové ZLATO: šperky, mince, zlomky (všechny ryzosti) STŘÍBRO: tabatěrky, pudřenky, příbory (i po kusech), šperky, medaile, vyznamenání, mince v jakékoliv kvalitě BANKOVKY, NÁBYTEK, RÁMY, KNIHY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRACÍ SKŘÍNĚ, SKLO, PORCELÁN, HRAČKY a další, i celou pozůstalost STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a BRNO-KOMÁROV tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: PO ČT PÁ založeno 1991 tramvaj č m ZASTÁVKA KONOPNÁ 10 m pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE PŘIJEDEME ZDARMA a odvezeme Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 6/2014 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Farmářské trhy v červnu Vážení a milí spoluobčané, srdečně vás zvu na červnový farmářský trh, který se koná 21. června od 9 13 hodin v parku mezi ulicemi Vančurova a Jamborova v Brně-Židenicích. Můžeme se těšit na cimbálovou kapelu Libora Supa, zahradnické hrátky pro děti, zdobení ubrouskovou technikou, skákací hrad a občerstvení. Ale hlavně na produkty od místních farmářů: Slepičí vejce z dvorového chovu, mléčné výrobky, drůbež z vlastního chovu, masné a zabijačkové produkty vyrobené tradičními postupy, grilované maso, pivo z brněnského minipivovaru, mošty bez přídavku vody, sladidel, ochucovadel a chemie, čerstvé ryby, med, produkty z medu, produkty z rakytníku, brusinek a borůvek, bylinky, bylinné směsi bez soli a glutamátu, čerstvé pečivo, králíky, domácí salámy a čabajky, sýry, valašské frgály, čerstvou sezónní zeleninu, tradiční i rybízové víno a další. Pokud byste rádi naše farmářské trhy něčím doplnili nebo Vám zde něco chybí, prosím pište mi na Krátké medailonky jednotlivých farmářů a aktuální informace sledujte na Facebooku nebo na Objednávám krásné počasí a těším se na vás. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta 9:00 13:00 Diamantová svatba V sobotu 17. května 2014 oslavili v Kapitulní síni Vojenské nemocnice, manželé Jiří a Jaroslava Štemberkovi, 60 let společného života. V dnešní uspěchané a rozchody naplněné době, je tato událost velmi vzácná. Manželé Štemberkovi celý život poctivě pracovali a byly dobrými přáteli i sousedy. Jménem městské části i jménem jistě všech občanů naší obce, přeji oběma mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších let jejich společného života. FTZ_Inzerat_210x150mm_CERVEN2014.indd 1 Marek Svitavský oddávající Noc snů , 18:00 21:00 Tradiční večer splněných přání pro chronicky nemocné a handicapované děti. Den otců , 9:00 18:00 Zábavný program pro tatínky a jejich děti. 5/13/14 1:56 PM Otevírací doba Zoo Brno v měsíci červnu: denně od hod. Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, Brno Telefon: , Web: Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah a gramatickou úpravu jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk TISKDRUCK VELIMSKÝ, Hostislavova 34, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Židenický Zpravodaj 05

Židenický Zpravodaj 05 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 2 Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 1/2 2015 Židenice pod sněhem. Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál. Úvodník starosty

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ. ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2011 Číslo 203 Povídání o knize Jiřího Jezerského V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Měření

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10 Měsíčník obyvatel města 23. srpna 2013 číslo 8 - ročník 23 zdarma - neprodejné úvodní slovo Přípravy strategického plánu města začaly strana 8 Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY

Více