Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa"

Transkript

1 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOST ORGANIZACE KONTROLNÍ ČINNOST ROZPOČET ORGANIZACE ZAMĚSTNANCI MAJETEK PROJEKTY DALŠÍ AKTIVITY PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná, p. o. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Provozy: Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Založení: T-klub, Nemocniční 40, Krásná Zřizovací listinou ke dni , vlastní činnost zahájena k Zřizovatel: Město Krásná, Masarykova 264/6, Krásná IČ: Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny dva bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a. s. běžný účet, účet FKSP Běžný účet, stav k ,77 Kč Účet FKSP, stav k ,92 Kč 3

4 2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a doplňkovou činnost na základě živnostenských oprávnění. Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace Provoz internetu pro veřejnost Práce s dětmi a mládeží Organizace volnočasových aktivit Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem: odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství Akreditované kurzy MŠMT: Údržba veřejné zeleně Vazačské práce 2. KONTROLNÍ ČINNOST veřejnosprávní kontrola kontrola stavu zaúčtování majetku převedeného do správy audit projektu Flexibilně pro odlehčovací služby Závěry: Bez závažných nedostatků. 4

5 3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 964 tis. Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření a rozhodnutí zřizovatele převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2011 byla schválena zřizovatelem. Schválený rozpočet byl vyrovnaný, v hlavní činnosti ve výši ,- Kč a ve vedlejší činnosti ve výši ,- Kč. Příspěvek zřizovatele na rok 2011: Hospodářský výsledek za rok 2011: Pohledávky k po splatnosti: Závazky k po splatnosti: ,00 Kč ,58 Kč 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet (v tis. Kč): SU rozpočet hlavní činnost rozpočet vedlejší činnost 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti VÝDAJE CELKEM Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Ostatní výnosy z činnosti (VPP) Úroky Výnosy z nároku na USC PŘÍJMY CELKEM Náklady příštího období Náklady minulého období FINANCOVÁNÍ CELKEM Fond odměn Rezervní fond Fond reprodukce majetku, investiční fond 9 0 5

6 4. ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2011: 17 Počet zaměstnanců k : 17 Přepočtený stav: 14 Z toho VPP: 4 Veřejná služba: 5 Dobrovolníci: 5 5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k ve výši ,69 Kč. Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. 6

7 6. PROJEKTY Projekty realizované Kostkou Krásná : S rodiči do školky o Cílem projektu je díky ucelenému a integračnímu programu v oblasti předškolní přípravy zvýšit připravenost dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí na úspěšné zahájení školní docházky, zvyšovat informovanost, motivaci a spolupráci rodin se školou. o Realizováno ve spolupráci s mateřskou školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Rumburk. o Do projektu jsou zapojeni specialisté logoped, terapeut. Profesní orientace o Cílem projektu bylo zlepšit orientaci žáků na trhu práce, usnadnit jim výběr dalšího studia a budoucího povolání. Dále nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených soc. vyloučením. o Zajistili jsme návštěvu 20 zaměstnavatelů a středních škol, včetně praktických ukázek vybraných řemesel. Volnočasové aktivity o o Zajištění fotokroužku a sportovního kroužku pro děti a mládež. Účast v soutěžích, 1. a 2. místo, děti převzaly ceny v Senátu ČR. Veřejně prospěšné práce o Zřízení dotovaných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Flexibilně pro odlehčovací služby, doba realizace 2 roky, ukončen o Ve Šluknovském výběžku byla zavedena odlehčovací služba poskytovaná osobám pečujícím o osobu blízkou se sníženou soběstačností. Na místa asistentek se zkráceným, flexibilním úvazkem, byly přijaty ženy s malými dětmi. Asistentky získaly potřebné vzdělání, výcvik a podporu. o V DPS byl zajištěn klub AMOS přednášky a zájmové aktivity pro seniory. Sociální služby Odlehčovací služba o Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit. Poskytována je ve Šluknovském výběžku. Aktivizace rodin, doba realizace 3 roky, zahájení o Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. o Cílem projektu je návrat těchto osob na trh práce a do společnosti. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány sociální služby: o Odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství. Poradci poskytují zájemcům radu, potřebné informace a podporu při řešení obtížných životních situací, jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, zatížení exekucí, problémy s bydlením, rodinné či partnerské problémy. Zajištěny byly přednášky s protidluhovou tématikou. o Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny, které se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé situaci. Podporuje zvyšování rodičovských dovedností, optimální vývoj dítěte a napomáhá lepšímu fungování rodiny. o Partnery projektu jsou Čačipen, o. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., pobočka PPP Rumburk. Dále spolupracujeme se Základní školou a mateřskou školou Krásná, OSPOD, právníkem a dalšími institucemi. 7

8 Komunitní plánování, doba realizace 2 roky, zahájení o Cílem projektu je zpracovat Plán rozvoje sociálních služeb pro Šluknovský výběžek, zpřístupnit elektronický Katalog služeb, zpracovat Analýzu potřeb a zajistit strukturu pro komunitní plánování, do které se mohou zapojit zadavatelé služeb, poskytovatelé služeb i klienti. o Zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb a dalších aktivit ze Šluknovského výběžku. Projekty, ve kterých byla Kostka Krásná partnerem: Prevence kriminality, podpořeno Ústeckým krajem a MV ČR o Cílem projektu bylo zajištění programů sociální prevence pro neorganizovanou mládež. Uspořádán byl příměstský tábor pro 20 dětí a víkendová akce. Podpora terénní práce 2011, podpořeno Radou vlády pro romské záležitosti o Cílem projektu je zajistit terénní práci v obci, zajistit volnočasové aktivity pro děti a mládež. Součástí projektu byla také podpora oprav domácností svépomocí. Oprava oplocení hřiště u T-klubu, podpora volnočasových aktivit Čačipen o. s. Den sociálních služeb Šluknovska. 8

9 7. DALŠÍ AKTIVITY Prádelna Kolíček praní a žehlení prádla, úklidy domácností Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování Vzdělávání dospělých akreditovaný kurz Údržba veřejné zeleně, 24 absolventů, kurz německého jazyka, motivační kurzy Půjčování kostýmů pro děti Hlídání dětí Občansko-právní poradenství, 2x měsíčně včetně zveřejňování odpovědí na dotazy ve Vikýři Akce pro veřejnost a zájmové aktivity pro dospělé oslavy svátků, zdobení textilu, výlety, přednášky a besedy Humanitární sbírka ošacení Výlep plakátů Půjčovna kompenzačních pomůcek Krabice od bot vánoční sbírka, v rámci níž děti z několika škol připravily dárky dětem z chudších rodin 9

10 8. PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME Město Krásná Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústecký kraj JUDr. Zbyněk Pražák ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Úřad práce Děčín a další dárci, kteří nás podpořili materiálně, radou nebo osobní pomocí. 10

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak.

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak. Výroční zpráva za rok 2010 Kdo jsme? Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INFORMACE O ORGANIZACI Úvodní slovo Vážení čtenáři, příznivci, spolupracovníci, předkládáme Vám šestou Výroční zprávu naší organizace, ve které najdete informace o činnosti a námi realizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více