MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 KVĚTEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Národní geopark Železné hory slaví tři roky své existence Sečská přehrada. Archiv geoparku Železné hory Již po tři roky se Železné hory a blízké okolí mohou chlubit titulem Národní geopark. Přesně 24. dubna 2012 získal zřizovatel geoparku a koordinátor aktivit (společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.) titul, který do té doby vlastnila pouhá tři území v rámci celé České republiky. Obdržením titulu a certifikátu začala náročná a nikdy nekončící cesta k neustálému vylepšování a zdokonalování území pod názvem Národní geopark Železné hory. A je pravda, že za tři roky se toho podařilo již dost udělat. Základem každého geoparku je síť značených lokalit, tzv. geotopů. V rámci několika projektů se ve spolupráci s řadou partnerů takto podařilo vyznačit více než 50 lokalit. Vznikla také řada geologických expozic, podařilo se vyčistit a zpřístupnit několik lomů a v neposlední řadě byly zahájeny přípravné kroky pro výstavbu návštěvnických center vstupních bran. Vedle této infrastruktury byly vytvořeny propagační materiály a ve spolupráci s informačními centry na celém území geoparku vznikla první hra svého typu v České republice Quest Národním geoparkem Železné hory. Štěpánov u Skutče, bezobslužné informační stanoviště geoparku. Archiv geoparku Železné hory Všechny výše uvedené aktivity mají za cíl jediné: ukázat místním i přespolním, jak pestré a zajímavé Železné hory jsou a že stojí za návštěvu. Tříleté snažení vyvrcholí tento rok akcí s názvem Kameny se valí na Chrudim. Jedná se o podtitulek 3. Konference národních geoparků České republiky, která se uskuteční v Muzeu barokních soch 22. května. Význam konference je zvýrazněn i tím, že nad ní převzal záštitu ministr životního prostředí České republiky Mgr. Richard Brabec, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., a hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Konference bude setkáním odborníků i zájemců o geoparky a bude sloužit k výměně zkušeností a názorů na tuto problematiku. Aktivity geoparku však z větší části směřují k široké veřejnosti a proto na konferenci navazuje řada zajímavých aktivit. Zájemci tak mají možnost navštívit koncert, podívat se na zručnost hořických sochařů, navštívit kamenických jarmark a ochutnat regionální produkty nebo si vyrýžovat drahé kameny v náhonu vedle Divadla Karla Pippicha. Podrobný rozpis akcí je uveden v přiloženém programu. Mgr. Jan Doucek, Vodní zdroje Chrudim 70 let od konce druhé světové války Ve čtvrtek 7. května 2015 u pomníku Přísaha v urnovém háji vzpomeneme ukončení tohoto nejstrašnějšího údobí 20. století a položením květin uctíme památku obětí této války. Zveme všechny občany k účasti na tomto vzpomínkovém aktu. 1 Bude v květnu 2015 M. Töpferová a Milokraj úterý 12. května v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha XI. chrudimská muzejní noc pátek 22. května v 18 hodin Regionální muzeum v Chrudimi Muzeum loutkářských kultur Muzeum barokních soch Regionální jarmark s tématem geoparky sobota 23. května od 9 hodin Resselovo náměstí Slawomir Mrožek: Smlouva pondělí 25. května v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha divadelní předplatné V Kaleidoskop Jana Rejžka úterý 26. května v 19 hodin Galerie v Muzeu KYX Orchestra & Komorní filharmonie Pardubice středa 27. května v 19 hodin velký sál Muzea Noc kostelů pátek 29. května vybrané chrudimské kostely Dívčí válka pátek 29. května 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Dětský jarmark sobota 30. května od 9 hodin Resselovo náměstí V. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 18. května 2015 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Přílohy: Chrudim Dnes, dotazník Desatero problémů města Chrudim, Kameny se valí na Chrudim Příští uzávěrka:

2 Na oddělení dokladů a evidence obyvatel Městského úřadu Chrudim, které zajišťuje vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, musíme z organizačních důvodů přistoupit k úpravě příjmu klientů. Každý čtvrtek budou na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů obsluhováni pouze klienti, kteří se předem objednají přes webové stránky města. Neobjednané klienty ve čtvrtek oddělení nepřijme. Počet možných objednání je v tento den oproti ostatním dnům mírně navýšen. Ohlašovna evidence obyvatel zůstává otevřena všem klientům každý den. Změna je zavedena proto, že pracovnice oddělení jsou povinny zajišťovat také vydávání občanských průkazů pro klienty, kteří nejsou schopni se na úřad dostavit imobilní, těžce zdravotně postižení nebo upoutáni na lůžko doma, ve zdravotnickém či obdobném zařízení. Od 16. dubna 2015 proto každý čtvrtek část pracovnic oddělení pravidelně vyjíždí za imobilními klienty mimo Pozor změna: Na dokladech ve čtvrtek pouze objednaní klienti! úřad. V tento den pak zbývající úřednice zvládnou obsloužit pouze předem objednané klienty. Dovolujeme si upozornit, že služba tzv. off-line procesů občanských průkazů, tedy nábor žádosti o občanský průkaz a jeho vydání mimo pracoviště, je časově i organizačně náročná, správní obvod úřadu je opravdu veliký a počet zdravotnických a sociálních zařízení vysoký. Z tohoto důvodu žádáme rodiny klientů, kteří sice trpí nějakými pohybovými potížemi, ale jsou bez zdravotní újmy schopni se na úřad dostavit, aby jim s cestou pomohly a klienty k nám přivezly. Když pracovnice oddělení zjistí, že v chodbě čeká osoba se zdravotním znevýhodněním, zajistí jí odbavení, které ji bude co nejméně zatěžovat. Úřad je plně vybaven dvěma bezbariérovými vchody, např. pro osoby na invalidních vozících, pohybující se pomocí holí nebo také pro maminky s kočárky. Pracoviště, kde jsou pořizovány žádosti o doklady, je vybaveno speciální bezbariérovou (dostatečně velkou) fotokabinou. Pracovnice oddělení ochotně zajistí imobilním nebo zdravotně znevýhodněným občanům občanky do domu. Potřebujete-li tuto službu, obraťte se na tel pro její sjednání. Žádáme Vás však, abyste tuto službu nezneužívali! Není třeba možné, aby pracovnice ve smluvenou hodinu čekaly před domem, nikdo nebyl doma, volají rodinu telefonem prý momentek, paní se hned vrátí Za chvilku přifrčí autíčkem paní s dvěma taškami nákupu, ale nepleťte se, to není dcera, která přišla otevřít k ležící babičce, to je naše imobilní klientka! Věřte, není to neochota občanům vyhovět, ale pokud pracovnice oddělení ztratí hodinu času výjezdem k podobnému případu, někomu jinému, kdo třeba spěchá do práce, to může zbytečně o hodinu prodloužit čekání na úřadě! Eva Doležalová, Odbor správní, MěÚ Chrudim V průběhu dubna byla dokončena akce Odtěžení sedimentů náhon u DPS v ul. Soukenická. Do zahrady mateřské školky Víta Nejedlého byly osazeny nové hrací prvky, a to indiánský domeček, lavičky s volantem (auto, loď a letadlo). V tomto měsíci byla zahájena i II. etapa stavby Oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a Tato část hradby je jedinou částí dochovaných hradebních okruhů, která v minulosti neprošla žádnou výraznější opravou. V souladu se zákonem o státní památkové péči bude před zahájením vlastních stavebních prací probíhat po dobu cca dvou měsíců záchranný archeologický výzkum, který bude provádět Archeologický ústav Akademie věd České republiky. Následně bude v rámci stavebních prací vystavěna nová tarasní zídka z lomového kamene. Opěrná stěna z pilot Informace Odboru investic bude ohraničovat dvorek, který vznikne odtěžením zavážky přitěžující hradbu z její jižní strany. Stěna s dvorkem i zídka budou odlehčovat zeď od novodobé zavážky. Silně poškozená část hradby bude přezděna, část hradby bude opravena. Stávající krytí koruny hradby bude odstraněno a nahrazeno zadrněným pokryvem. Po celou dobu opravy bude uzavřena Zlatá stezka pod hradbou, a to od schůdků pod Pardubickou fortnou směrem k východu z Klášterních zahrad na Zlatou stezku. I nadále pokračuje Výstavba tribuny, Městský stadion v ul. Novoměstská, Chrudim. Tato stavba počítá mimo tribuny pro cca 500 diváků vč. zázemí stadionu, dvou šaten, sociálního zařízení pro veřejnost a pokladny i s vybudováním chodníku, veřejného osvětlení, se zbudováním parkovacích stání podél komunikace, prodloužením kanalizačního řadu a vybudováním dešťové kanalizace, včetně akumulace pro zálivku a zasakování a s úpravou zeleně. Stavba bude dokončena letos v červenci. Další akcí, která pokračuje, je Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim. V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, regenerace zeleně v ul. Palackého, Přemysla Otakara, Čs. Armády a Škroupově. Tato investiční akce bude ukončena letos v říjnu. V květnu začnou opravy havarijního stavu jedné ze střech na Divadle K. Pippicha. Divadlo se dále dočká i opravy protipožárních klapek, které budou nově ovládány elektronicky. Koncem května bude zahájena výstavba kanalizace v Nádražní ulici v Medlešicích. Ing. Petr Pecina I v květnu pokračujeme blokovým čištěním některých lokalit v Chrudimi. V ostatních ulicích samozřejmě proběhne čištění chodníků a komunikací taktéž, ale už ne formou blokového čištění. Protože v loňském roce v některých lokalitách řidiči vůbec nerespektovali toto dopravní značení, přistoupíme letos opětovně k odtahování vozidel a jejich navracení zpět na místo. Toto opatření přijde každého řidiče, který poruší zákaz stání, cca na 2500 Kč plus DPH za odtah a navíc na blokovou pokutu od MP až do výše 1000 Kč. Rád bych Vás proto požádal o vstřícnost a respektování tohoto dopravního značení. Seznam lokalit, kde bude prováděno blokové čištění, je uveden níže, taktéž bude vylepen na výlepových plochách. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Blokové čištění komunikací v květnu 2015 V průběhu května 2015 bude v Chrudimi dokončeno jarní blokové čištění ulic dle níže uvedeného rozpisu: ul. Čáslavská před č. p část ul. Na Větrníku parkoviště v ul. Palackého před č. p. 76, ul. Vrchlického před č. p část ul. Na Větrníku Upozornění pro všechny, kteří využívají služeb sběrného dvora v ulici Obce Ležáků: V sobotu 2. května 2015 a v sobotu 9. května 2015 bude sběrný dvůr uzavřen. Děkujeme za pochopení. Rád bych Vás také srdečně pozval na každoročně pořádaný Den s Technickými službami, který se bude konat dne na Resselově náměstí od 9 do 15 hodin. Především pro děti bude připraven pestrý a zajímavý program, praktické ukázky, přehlídka komunální techniky. Účast přislíbil i Láďa Hron, patron našeho útulku. V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří jakkoli pomáhají našim čtyřnohým svěřencům v útulku. Jedná se hlavně o dobrovolníky k venčení psů a samozřejmě Vás všechny, kteří nám nosíte do útulku krmivo, pamlsky, materiál, anebo jste se rozhodli přispět finančně. Věříme, že zachováte přízeň jak nám, tak i všem svěřencům, kteří se v útulku nedobrovolně ocitli. Ing. Petr Kopecký, jednatel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. 2

3 Ohlédnutí za 7. jednáním Rady města Chrudim Noc literatury 2015 Noc literatury, která se koná každoročně v předvečer největšího knižního festivalu Svět knihy, přibližuje formou veřejného čtení na netradičních místech současnou tvorbu evropských autorů. Už podruhé se k této celostátní připojí také Městská knihovna Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou. Texty z vybraných knih zahraničních autorů přečtou a písněmi je doprovodí herečky Jitka Smutná a Tereza Nekudová. Těšíme se na setkání s posluchači ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha ve středu v hodin. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Radní měli na svém 7. řádném jednání dne 13. dubna 2015 na programu celkem 20 bodů. Rada města mimo jiné: - schválila rozpočtové opatření č. 4/2015 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2015 (v rozpočtu dochází pouze ke vnitřním přesunům v rámci Odboru investic a Městské policie, rozpočet zůstává na celkové výši Kč); - schválila smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění sociálních služeb pro Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim mezi městem Chrudim a Pardubickým krajem (na poskytnutí pečovatelské služby ve výši 2,257 mil. Kč, na denní stacionář Pohoda ve výši 1,026 mil. Kč a na denní stacionář Jitřenka ve výši Kč); - udělila souhlas MŠ Na Valech a MŠ Strojařů s podáním žádostí o dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 (cílem projektů je zabezpečit MŠ proti vstupu cizích osob); - schválila žádost o peněžitý dar Rady města Chrudim (dar ve výši Kč Okresnímu sdružení hasičů ČMS Chrudim na Okresní kolo hry Plamen); - schválila udělení výjimky při konání veřejného podniku (pro veřejné akce na prostranství restaurace Festunk ve dnech a do 24 hodin a do 23 hodin; Českému rybářskému svazu na Pálení čarodějnic na parkovišti před objektem Na Valše 1042 dne do 24 hodin; a sdružení MaChr za Chrudim malebnou pro Pálení čarodějnic v areálu Letního kina dne do 23 hodin); - udělila souhlas Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim s umístěním 3 kusů cvičebních, posilovacích a rehabilitačních strojů v areálu stacionářů Jitřenka a Pohoda (na pozemku p. č. 866/1 v k. ú. Chrudim za domem č. p. 828, Městský park); - schválila výjimku ze směrnice MěÚ o veřejných zakázkách a uzavření dohody o provedení záchranného archeologického průzkumu stavby Oprava a statické zajištění hradby na p. č. 1/1 a 3529, Chrudim II. etapa s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha (za cenu ve výši ,10 Kč včetně DPH); - schválila vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim Dodatek č. 1 zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (jedná se o změny v provádění prací oproti předpokladu, po započítání dodatečných prací a neprováděných prací je celková cena díla včetně dodatku č. 1 ve výši ,20 Kč včetně DPH); - schválila revizi č. 4 Směrnice SM018, o veřejných zakázkách (na základě informace Kontrolního výboru, že jeho členové již nechtějí být členy výběrových komisí, došlo ve zmiňované Směrnici ke změně respektující toto stanovisko výboru); - schválila výjimku ze směrnice MěÚ o veřejných zakázkách pro znalce z oboru toxikologie Ing. Pavla Bartoše na vypracování znaleckých posudků při přestupkovém řízení; - schválila stálé vyvěšování vlajky EU na budově MěÚ na Resselově náměstí 77; a další. sd Také nedostáváte Chrudimský zpravodaj do svých schránek? S tímto problémem se potýkáme již několik měsíců v různých lokalitách města. Na spolehlivosti doručování neadresných zásilek se negativně projevily organizační změny České pošty. Není to tedy jen problém Chrudimi, ale s podobnou situací se potýkají i v jiných městech. V Chrudimi nejvíce stížností přichází ze sídliště U Stadionu a z jeho okolí. Ačkoli se může nezasvěceným zdát, že město v nápravě nastalé situace nic nepodniká, opak je pravda, leč možnosti máme značně limitované. Je tu však dobrá zpráva. Neutěšenou situaci U Stadionu a okolí doufejme napraví změna doručovatele. Ne všechny případy nedoručení však lze svalovat jen na Českou poštu. V některých bytových domech jsou poštovní schránky zvenku nepřístupné. To se týká například domů č. p. 620 a 621 ve Sladkovského ulici. Klíče či vstupní čipy mají pouze kmenoví doručovatelé a doručovatelky. Ostatní, roznášející neadresnou distribuci, tyto klíče nemají, a proto se nedostanou ke schránkám. V těchto případech doporučujeme obyvatelům těchto domů i těch ostatních, kde není přístup ke schránkám, aby se s Českou poštou dohodli a přístup ke schránkám vyřešili. Pokud se v budoucnu vyskytnou další výpadky kdekoli v Chrudimi, neváhejte nám tuto skutečnost oznámit, a to buď v Informačním centru na Resselově náměstí, nebo přímo na MěÚ, oddělení vnějších vztahů, tel , , případně em na adrese -city.cz. Děkujeme za pochopení. redakce Investiční příležitost volné pozemky v průmyslových zónách Město Chrudim nabízí potenciálním investorům zbývající pozemky v průmyslové zóně Chrudim-západ o celkové rozloze přibližně 9,7 ha (viz obrázek níže rozloha pozemků je pouze informativní) v ceně 650 Kč/m 2. Nabízená lokalita navazuje na tradiční průmyslovou zónu (areál bývalé Transporty a. s.), jejíž rozloha je 40 ha. Dopravní napojení je řešeno ze silnice I/17 (Chrudim Čáslav). Celá rozvojová oblast se nachází mimo zátopové území Q100. Území lze využít pro jakoukoli průmyslovou výrobu kromě staveb s jaderně energetickým zatížením, chemické výroby a skladů jedů, pesticidů, hospodářských hnojiv, toxických látek a ostatních nebezpečných odpadů v množství nad 0,5 t pohotovostní zásoby. V lokalitě jsou vybudovány všechny inženýrské sítě. Poslední volný pozemek může město Chrudim nabídnout zájemcům i v průmyslové zóně Chrudim-sever o celkové rozloze přibližně m 2 (viz obrázek níže rozloha pozemku je pouze informativní) v ceně 1100 Kč/m 2. Průmyslová zóna je napojena na silnici I/37 (Chrudim Pardubice). Celá rozvojová oblast se nachází mimo zátopové území Q100. V dané lokalitě není evidována ekologická zátěž. V územním plánu je tato plocha vyčleněna pro výrobu, služby a lze sem situovat i lehký průmysl. V lokalitě jsou vybudovány všechny inženýrské sítě kromě plynovodní. V případě svých detailnějších dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel , , chrudim-city.cz, (Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 3. patro). David Chudomský, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, MěÚ Chrudim 3

4 Topná sezóna pomalu ale jistě končí, avšak v průběhu zimy se objevily podněty a stížnosti občanů, na které cítíme potřebu reagovat a přinést další informace z hlediska ochrany ovzduší na komunální úrovni. Povinnosti provozovatelů spalovacích zařízení (zejména kotlů na tuhá paliva, krbových kamen apod.) stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provozovatel (tedy i fyzická osoba) musí uvádět do provozu zdroj znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými výrobcem a spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb., přílohou č. 3). V praxi to znamená dodržovat pokyny výrobce ke způsobu a četnosti prováděné údržby a používat výrobcem doporučený typ paliva. Samozřejmě tato doporučení výrobce nesmí být v rozporu s platnými zákony, takže pokud by např. výrobce uváděl svůj výrobek jako vhodný k pálení použitých automobilových olejů a podobných odpadů, měl by být pro zákazníka nedůvěryhodný a je vhodné na něj upozornit zaměstnance Odboru životního prostředí MěÚ, nebo Českou inspekci životního prostředí. Dále doporučujeme občanům při nákupu tuhých paliv (zejména hnědého uhlí, nejrůznějších výlisků a podezřele levných uhelných paliv) vyžádat si od prodejce doklad, že splňují příslušné požadavky na kvalitu paliv, zejména obsah Paliva v domácích spalovacích zdrojích Schválené granty na rok 2015 vody, výhřevnost, obsah popela a měrnou sirnatost. Provozovatel spalovacího zařízení nesmí pálit komunální odpad. Je jeho povinností v souladu s obecně závaznou vyhláškou odložit jej na místa k tomu určená. Samostatnou kapitolou jsou tzv. otevřená ohniště, na nichž lze pálit jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. U grilů je možné používat dřevěné uhlí apod. Příslušnému orgánu ochrany ovzduší musí na požádání provozovatel spalovacího zařízení předkládat informace o provozu zdroje a jeho emisích a umožnit pověřeným osobám přístup ke zdroji znečišťování ovzduší, používaným palivům a technologiím souvisejícím s provozem. Posledně uváděná povinnost se však nevztahuje na zdroje umístěné v rodinném domě, bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost. Stále v této oblasti převažuje právo na nedotknutelnost lidského obydlí. Podněty na nelegální pálení nebo obtěžování kouřem spoluobčany jsou prošetřovány jiným způsobem, např. písemným nebo ústním vyžádáním informací a vysvětlení, spoluprací se stavební úřadem, zkoumáním možnosti existence nenahlášené provozovny v rodinném domě a likvidace jejích provozních odpadů apod. Na závěr lze říci, že státní správa pálení v domácích topeništích považuje za závažný problém, už jen vzhledem k jejich omezené kontrolovatelnosti. Jsou-li spalovány odpady s obsahem nebezpečných látek, relativně Schváleno Radou města Chrudim dne usnesením č. R /76/2015 organizace přiděleno 1 Občanské sdružení Altus Šance pro Tebe Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Péče o duševní zdraví region Pardubice Klub českých turistů Chrudim Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. 7 Oblastní spolek ČČK Chrudim Renata Kašparová 0 9 EDDA Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z. s ACET ČR, o. s PADMA Artega, z. s Mama klub Chrudim 0 14 Mama klub Chrudim Bc. Martin Dostál Celkem Bližší informace obdržíte na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče u paní Moniky Slaninové, tel sm Omluva V minulém čísle bylo u schválených sportovních dotací do Kč nedopatřením uvedeno MO ČRS Chrudim dotace ve výši Kč a mělo být uvedeno Český rybářský svaz, místní organizace Chrudim 2. Omlouváme se. redakce 4 nízké teploty spalování a omezeně řiditelný průběh spalovacího procesu vedou ke vzniku nebezpečných zplodin, majících negativní vliv na lidské zdraví. Apelujeme na obyvatele, aby nezamořovali ovzduší pálením např. PET, gumy, olejů, nebezpečných odpadů apod. Domácí zdroje nemají žádné technologie snižující množství vypouštěných emisí, jako např. velké průmyslové zdroje, a tak lokálně, za přispění např. okamžitých nepříznivých rozptylových podmínek, mohou bezprostředně škodit zdraví lidí stejně jako průmyslové emise. U provozoven a jimi provozovaných spalovacích zařízení mají úřady širší kompetence, než bylo výše uvedeno. To už však je jiná kapitola. Ing. Dana Fraňková, Odbor životního prostředí, MěÚ Chrudim Letní barokní scéna srpna 2015 Muzeum barokních soch Vás zve na tři intenzivní dny s barokem a operou Hudební soubor Ensemble Damian uvede: čtvrtek ve 20 hodin Harlekýnova dobrodružství Pantomima ve stylu commedie dell'arte. Kolombína zdeptala Harlekýna úklidem společné domácnosti tak, že vysílením usnul a ve snu vzpomíná na začátky jejich vztahu. pátek ve 20 hodin Josef Schreier: Aurea libertas, Veritas exulant Dvě alegorické komické opery pojednávající o tom, zda není muži lépe bez ženy, a jak se Svět s pomocí Politika zbaví Pravdy. sobota ve 20 hodin Antonio Vivaldi: La Senna festeggiante Pocta francouzskému králi Ludvíku XV. Alegorická skladba, ve které Seina na svých březích vítá Statečnost a Zlatý věk, jež směřují na korunovaci krále do Versailles. Dále uvidíte a můžete v uvedené dny navštívit Dopoledne u kávy s barokní literaturou a knížkami o baroku. Loutkové divadlo v barokním stylu v podání LS Ahoj Chrudim. Barokní hru o sv. Janu Nepomuckém v podání Divadelního spolku J. N. Štěpánka. Kamenný příběh o chrudimských barokních sochařích a jejich díle. Kostýmované prohlídky historického centra města a barokních památek. Tvořivé dílny Inspirace barokem aneb poznej baroko všemi smysly. Držitelé vstupenek na večerní koncerty mohou navštívit speciální večerní prohlídky zaměřené na legendu o obraze sv. Salvátora, uplatnit zvýhodněné vstupné do zámku Choltice nebo vypít kávu zdarma v Klášterních zahradách a využít další bonusy. Podrobnější informace včetně informací o předprodeji vstupenek získáte na internetových stránkách Muzea barokních soch šg

5 Dotace ostatní Dotace ostatní do Kč na rok 2015 schválené Radou města Chrudim dne usnesením č. R/106/2015 č. Organizace schváleno činnost projekt 1 Sbor dobrovolných hasičů Chrudim Spolek Hurá na výlet! Myslivecké sdružení Vestec 0 4 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., 0 okresní myslivecký spolek 5 Klub českých turistů Chrudim Horolezecký oddíl Škrovád, o. s Občanské sdružení Altus Občanské sdružení Altus Vestec Dětem z. s Občanské sdružení Don Zordon ARTEGA, z. s Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim 0 13 Svaz důchodců České republiky, o. s. Regionální organizace SDČR Chrudimsko 0 14 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim Zelený dům Chrudim, z. s KDYŽ-TAK Mama klub Chrudim Mama klub Chrudim Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim Společnost seniorů a jejich přátel Společnost seniorů a jejich přátel 0 22 Společnost seniorů a jejich přátel Společnost seniorů a jejich přátel 0 24 EDDA Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z. s Český svaz chovatelů, ZO Chrudim Bzuk, o. s Oblastní spolek ČČK Chrudim 0 30 Oblastní spolek ČČK Chrudim 0 31 Krasohled Chrudim z. s Svaz tělesně postižených v ČR o. s., 0 místní organizace Chrudim 33 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. 34 ARTEGA, z. s PADMA 0 36 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Chrudim 37 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chrudim-město 38 M klub Český svaz bojovníků za svobodu Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, 0 občanské sdružení 41 Místní skupina Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Chrudim 42 Sbor dobrovolných hasičů Topol 0 43 Sbor dobrovolných hasičů Topol Sbor dobrovolných hasičů Topol 0 45 Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR 46 ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 0 mezisoučet celkem ms ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku rodinných účtů Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až Kč (podle počtu členů domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za všechny členy domácnosti. Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu sociálních opatření, hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Statistici hledají konkrétně v obcích s obyvateli - 1 domácnost, kde je v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním, bezdětnou, s čistým měsíčním příjmem Kč na osobu, bydlící v rodinném domě - 1 domácnost, kde je v čele domácnosti osoba samostatně výdělečně činná, bezdětnou, s čistým měsíčním příjmem do Kč na osobu, bydlící v bytovém domě - 1 domácnost, kde je v čele domácnosti nezaměstnaný, bydlící v rodinném domě Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na internetových stránkách www. pardubice.czso.cz. V případě zájmu o spolupráci se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel , ( ), Věra Čermáková, Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Letní výtvarný ateliér července 2015 Muzeum barokních soch Vás srdečně zve na čtvrtý ročník letního výtvarného ateliéru. Letos ho již potřetí povede Veronika Tilšerová, studentka Fakulty designu a umění Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která přibližuje program následujícími slovy: Nová výtvarná dílna je obohacena zejména o portugalský kresebný názor, jehož jsem nabyla během studia Krásných umění v Portu. Kurz prověří Vaše kresebné dovednosti, popřípadě vnese nový vítr do zajeté manýry. V rámci pěti dní vyzkoušíte jak tradiční/ akademickou kresbu a malbu, tak experimentální kresebné metody. Mezi další výtvarné disciplíny budou patřit pohybovky, zátiší, minutové portréty a kresba/malba podle sochy nebo živého modelu. Další alternativní varianty jsou otevřené individuální domluvě. Výtvarný ateliér bude probíhat od 13. do 17. července vždy od 14 do 18 hodin. Více informaci najdete na internetových stránkách Těšíme se na všechny zájemce. šg 5

6 Schváleno Radou města Chrudim dne usnesením č. R/78/2015 a Zastupitelstvem města Chrudim dne usnesením č. Z/21/2015. Celková částka k rozdělení: Kč. Organizace Schváleno činnost projekt MD dance studio Chrudim SRPDŠ při SpZŠ Chrudim Český lidový soubor Chrudim, o. s Klub rodičů při ZUŠ Chrudim Hudební spolek Chrudim Zelený dům Chrudim Naděžda Gutzerová Salvátor Chrudim, o. s Chrudimští patrioti, o. s Mgr. Jan Stejskal Občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou Yanderov Sdružení členů a přátel národopisného souboru KOHOUTEK Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim MELODIE o. s. Chrudim MELODIE o. s. Chrudim MALIKCHOR CHRUDIM Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim Ing. Bohumil Černý 0 0 Farní sbor Českobratrské církve evangelické Chrudim PŘÁTELÉ Chrudim Mama klub Chrudim Sbor dobrovolných hasičů Topol Sbor dobrovolných hasičů Topol 0 0 Mama klub Chrudim Slavoj, pěvecký a hudební spolek v Chrudimi Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení Šance pro Tebe, o. s PROMUSIC a. s Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 0 0 Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim Chrudimská Komorní Filharmonie, občanské sdružení hudebníků, učitelů a žáků ZUŠ, a přátel orchestru města Chrudimi Kacafírek loutkářský spolek Chrudim 0 0 Kacafírek loutkářský spolek Chrudim Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim EDDA, z. s Familiaris Domini Regis Momo Chrudim, o. p. s Česká křesťanská akademie z. s. místní skupina Chrudim mezisoučet celkem ms Spolek pěstitelů kaktusů v Chrudimi již tradičně pořádá Výstavu kaktusů na Resselově náměstí od středy 3. do neděle 7. června K výstavě proběhnou doprovodné akce: pro děti malování kaktusů (v pátek), pro dospělé pak večerní sobotní promítání a beseda o pěstování kaktusů a o výpravách do zemí, Přidělení kulturních dotací Výstava kaktusů kde kaktusy rostou ve volné přírodě. Bude připraven propagační prodej z přebytků členů spolku. Rádi přivítáme další zájemce o pěstování kaktusů! Srdečně zveme chrudimskou veřejnost. Petr Pecina, místopředseda spolku pěstitelů kaktusů Respekt k porodu Chrudim, v Chrudimi Festival o těhotenství, porodu, mateřství a rodičovství 1. ročník Program: pondělí hod. Bc. Hana Štumpová: Moderní látkové plínky praktický workshop (Pohybové studio Padma) hod. Ing. Zuzana Voženílková: Příprava na přirozený a bezbolestný porod (jídelna Kruh zdraví) úterý hod. Andrea Průšvicová: Z břicha na břicho aneb Nošení dětí praktický workshop (Pohybové studio Padma) hod. MUDr. Viliam Kopecký: Možnosti využití homeopatie pro matku a dítě (jídelna Kruh zdraví). středa hod. Kristýna Urbanová: Strollering tak trochu jiná procházka ukázková hodina zdarma (park Střelnice Chrudim). čtvrtek hod. Blanka Stablerová: Masáže kojenců a dětí praktický workshop (Pohybové studio Padma) hod. Péče o maminku a miminko od společnosti Weleda seznámení s kosmetikou, pro každou účastnici voňavý dárek, vstup zdarma (Pohybové studio Padma) hod. Bára Bobková: Jemná jóga nejen pro těhotné ukázková hodina zdarma (Pohybové studio Padma). pátek hod. Ivana Königsmarková: Porod jako posilující zkušenost beseda s porodní asistentkou, diskusní večer. Vstupné: jednotlivá přednáška nebo workshop: 100 Kč (rodičovský pár 150 Kč) celotýdenní vstupné: 350 Kč (rodičovský pár 400 Kč) přednáška Ivany Königsmarkové: 120 Kč cvičení jemná jóga a strollering: zdarma Rezervace: zasláním u na arnica. se jménem, názvem přednášky, workshopu a počtem míst (vstupné na jednotlivou přednášku možno zajistit i před jejím konáním, kapacita místa je však omezena, přednost mají rezervace). Více informací na Akce probíhá za podpory města Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21. Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města Chrudim Zlatá svatba Dne oslavili MUDr. Marie Vltavská a MUDr. Josef Vltavský zlatou svatbu. Děkujeme jim za jejich obětavou péči, lásku a rodinné zázemí, které nám stále vytváří. Přejeme jim ještě mnoho šťastných společných let. Mgr. Gabriela Gregovská, MUDr. Tomáš Vltavský děti 6

7 Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo na středu 1. dubna pro občany veřejné projednání Desatera problémů města. Tato forma setkání nám umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Občané všech generací přišli diskutovat o problémech a hledat jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Chrudim a dalšími odborníky, např. z řad neziskových organizací apod. Na setkání, kde bylo vytipováno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2015, se sešlo 150 účastníků. Setkání zahájil starosta města Petr Řezníček, který v úvodu přiblížil přítomným stav řešení problémů vytipovaných v roce Moderování celého programu bylo svěřeno Petru Švecovi řediteli Národní sítě Zdravých měst ČR a předsedovi Výboru pro udržitelné municipality při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti rozvoje města (rozvoj města zdravé financování územní plán urbanismus podnikání; sociální věci zdravotní služby zdravý životní styl; životní prostředí; výchova vzdělávání sport volný čas; kultura; doprava; prevence kriminality) určily své dva největší problémy. V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům úřadu a některé z nich budou přesunuty i do projektového zásobníku ke Strategickému plánu pro udržitelný rozvoj města. Po společném veřejném konsenzu bylo tedy na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2015: 1. Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho 2. etapy ve směru Pardubice Žďár nad Sázavou přes Palackého ul. Ve velkém sále se nad problémy města sešly všechny generace a ve směru Pardubice Vysoké Mýto po obchvatu. 2. Vybudovat cyklostezku na Podhůru. 3. Revitalizovat stávající areál Letního kina a využít jej pro kulturně-společenské akce. 4. Zajistit volná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné. 5. Zlepšit třídění odpadů ve městě s důrazem na bioodpad; zajistit kvalitní osvětovou kampaň v oblasti třídění odpadů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizaci. 6. Zajistit byty s vyšší mírou podpory včetně bezbariérovosti. 7. Vytvořit spojení pro cyklisty a chodce ve směru Větrník Topol a zpět (okruh); využít přírodní rezervace Habrov ve vzdělávacích a rekreačních aktivitách. 8. Zprovoznit on-line sdílený kalendář kulturních, sportovních a jiných akcí. 9. Revitalizovat skatepark. 10. Zabývat se problémem bezdomovectví (osoby ležící na veřejných prostranstvích). Tyto problémy budou před předložením Zastupitelstvu města ověřeny ještě veřejnou anketou. Anketní lístek k této problematice je součástí květnového vydání Chrudimského zpravodaje, bude k dispozici i na webových stránkách města i facebooku. Světový den bez tabáku aneb Cesta za čistým vzduchem 2015 Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo pro veřejnost ve spolupráci s Klubem českých turistů letos již 13. ročník výšlapu po Krkonoších. Sraz přihlášených účastníků je v 6.45 hodin u Divadla K. Pippicha v sobotu 23. května, odjezd v 7.00 hodin. Přihlášení účastníci musí zaplatit poplatek 230 Kč v Informačním centru na Resselově náměstí do pátek 15. května. Poplatek zahrnuje cestu Chrudim Vrbatova bouda Chrudim. Pokud do této doby nebude poplatek uhrazen, budou místa postoupena dalším zájemcům. Společně dojedeme autobusem na Horní Mísečky. Zde přestoupíme na autobus, kterým dojedeme na Vrbatovu boudu. Připraveny jsou následující trasy Trasa č. 1: Vrbatova bouda pramen Labe Harrachovy kameny Vrbatova bouda, 7 km. Z Vrbatovy boudy návrat autobusem na Horní Mísečky nebo návrat pěšky (necelé 3 km z kopce). Trasa č. 2: Vrbatova bouda pramen Labe Sněžné jámy Harrachovy kameny Horní Mísečky, 13 km. Trasa č. 3: Vrbatova bouda pramen Labe Sněžné jámy Dvoračky Horní Mísečky, 16,5 km. Zájemci o společné foto a předání pamětních listů: sraz u pramene Labe v rozmezí od do hodin. Akce se koná za každého počasí. Místa pro občerstvení po trase: Labská bouda, Mísečky, vlastní zdroje. Více informací o trasách na chrudim.eu/zdrave-mesto.html. št 7 Stejně jako v loňském roce se i letos osvědčil tzv. stůl mladých. Novinkou letošního ročníku bylo hlasování i o TOP projektu neziskové organizace, která se předem přihlásila s konkrétním projektem. Tyto projekty byly veřejnosti na místě představeny a přítomní svými hlasy zvolili, který z projektů získá poukázku o hodnotě Kč. Přihlášeny byly dva projekty neziskových organizací: Mama klub Chrudim s projektem Tvořivá kavárna Zeměplocha, jehož cílem je zařízení a provozování menších víceúčelových prostor v centru města Chrudim, které budou sloužit cílovým skupinám k zachování, udržování a zlepšení kvality jejich života. Spolek Hurá na výlet s projektem Podpora volnočasových aktivit pro seniory jednodenní výlety s programem, jehož cílem je vytvořit smysluplnou, zajímavou a především cenově dostupnou nabídku bezpečných výletů se zábavným programem vhodným pro seniory a osoby se ZTP. Veřejnost svým hlasováním zvolila jako TOP projekt Podporu volnočasových aktivit pro seniory jednodenní výlety s programem. Cenu za sdružení přebíral Lukáš Roztočil. Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim připravila v rámci doprovodného programu pro přítomné měření tlaku krve, cholesterolu a glykémie, s tvořivou dílnou pro děti přišel Mama klub a MAS Chrudimsko představil regionální produkty s certifikací Železné hory. Rovněž bylo přichystáno malé občerstvení a slosování vstupenek o drobné ceny. Velice si považuji větší a aktivní účasti chrudimské veřejnosti i zastupitelů města při specifikaci problémů, které tíží město. Tato spolupráce dává dobrý základ pro rozvoj našeho města, zakončil setkání starosta Petr Řezníček. Všichni přítomní se zúčastnili i závěrečného losování cen, které věnovali certifikovaní regionální výrobci regionální produkt Železné hory, Jídelna Zdravíčko a Thajské masáže Lin. Akce je součástí projektu Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Kontakt: Šárka Trunečková, koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Resselovo náměstí 77, Chrudim, tel , št Poděkování a gratulace Dne se mé mamince na ulici zastavilo srdce a nebýt paní Pavlíny Polocsanyiové, která neváhala a začala s resuscitací, určitě by to nedopadlo dobře. Lékaři samotní nedávali téměř žádnou šanci, a přesto se maminka uzdravila a je bez vážnějších komplikací. Myslím si, že největší podíl na tom má právě tato paní, a proto jí srdečně děkuji. Nebýt jí, tak by pan Zdenek Svoboda a paní Anna Svobodová z Chrudimi určitě nemohli oslavit výročí zlaté svatby. Z celého srdce jim přejeme ještě spoustu krásných společných let a hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. dcera Lucie Anna s rodinou

8 Přijměte pozvání na první ročník Chrudimské koloběžkiády Spolek EDDA a FitKoloběh Renata Kašparová si Vás dovolují pozvat na Chrudimskou koloběžkiádu, která se bude konat za podpory společnosti KOSTKA, českého výrobce koloběžek. Akce se uskuteční v Městském parku v Chrudimi dne od 9 do 17 hodin. Dopoledne Vás čeká závod na koloběžkách, každý podle toho, jak se cítí; odpoledne bude plné sportovního doprovodného programu, po celý den bude zajištěno občerstvení a program pro malé i velké. Pozor, nejedná se o profi závod! Koloběžkiáda je o radosti z pohybu. Budeme si hrát a celý den si sportovně užívat. Více info na , nebo Chrudimský týden pro fair trade května Celotýdenní Fair Trade Session od 9. května do , rodinné centrum Mama klub Při pravidelném programu rodinného centra se dozvíte, co znamená fair trade. Budete mít možnost ochutnat fairtradové občerstvení a vyzkoušet některé fairtradové výrobky. Mlsný pecivál si v tomto týdnu pro své zákazníky připravil ochutnávku fairtradové kávy, čaje a čokolády. Během Férové snídaně ( ) bude zákazníkům nabízen Chrudimská koloběžkiáda a týden pro fair trade i moučník připravený z fairtradových a regionálních surovin. Férové odpoledne v Ekocentru Paleta v Chrudimi od 15 do 17 hodin Čeká na Vás seznámení se základními myšlenkami fair trade, jak roste oblečení. Budou představeny jednotlivé druhy rostlin využívané v textilním průmyslu s ukázkou spřádání a tkaní. A zamyslíme se nad pracovními podmínkami v textilních továrnách, nad používáním toxických látek apod. Fairtradové úterý v Agoře 19. května 2015 Šance pro Tebe si pro Vás na tento den připravila program zaměřený na osvětu a problematiku fair tradu. Na akci bude k dostání fairtradové občerstvení. Férový piknik, přidejte se taky! Ve středu 13. května od do hodin se v Klášterních zahradách uskuteční druhý ročník Férového pikniku. Tento program navazuje na celorepublikovou akci Férové snídaně, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na desítkách míst po celé ČR sejdou stovky lidí, aby podpořily myšlenku spravedlivého obchodu. Doneste si fairtradové svačiny, deky, hrníčky, připravte soutěžní mňamky a přijďte společně posvačit se svou rodinou, známými či kamarády a podpořit tak fair trade i v našem městě. V rámci programu jsme si pro Vás společně s rodinným centrem Mama klub, Šancí pro Tebe, o. s., Ekocentrem Paleta Chrudim, Mlsným peciválem, Pracovnou ŽENY s. r. o. a Dobrovolnickým centrem Farní charity Chrudim nachystali ochutnávku fairtradového občerstvení (káva, čaj, čokoláda) a dalších dobrot připravených pouze z regionálních a fairtradových surovin. Dále pro Vás máme připravené malování na obličej, ukázku šátkování miminek, tvořivou dílnu pro děti, koloběžky, vzdělávací program Ekocentra Paleta Chrudim, vystoupení hudebního dua Zeměznění apod. Ti z Vás, kteří rádi kuchtí, se opět mohou zúčastnit soutěže O nejlepší férovou mňamku, vítěz nejlepší mňamky bude férově odměněn. Fairtradové recepty, pro inspiraci, naleznete již nyní na webových stránkách Zdravého města Chrudim Akce je součástí projektu Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. al O muzejních záležitostech se v Chrudimi poprvé úředně jednalo 2. května 1865, kdy se v nové budově zdejšího gymnázia sešlo několik významných osobností zdejšího veřejného, kulturního a školského života, aby posoudily návrh stanov budoucí Musejní společnosti v městě Chrudimi (místodržitelstvím byly schváleny ). Svou činnost opíral muzejní spolek, který sídlil v gymnáziu, především o přírodovědné sbírky (v roce 1889 vlastnil 1300 ks vycpanin, zvířecích preparátů, minerálů a hornin), druhým nejvíce využívaným oddělením byla muzejní knihovna (koncem roku 1889 měla 1716 svazků), k nejcennějším pak patřily jeho sbírky mincí a medailí (většinu z nich spolku věnoval jeho dlouholetý předseda advokát Emanuel Pippich) a starožitností. Otisk pečetidla Musejní společnosti 150 let chrudimského muzejnictví Sbírky spravovali a ve všední dny se případným návštěvám věnovali profesoři gymnázia K. Mašl a F. Macháček, dozor ve sbírkách o sobotách a nedělích obstarával školník. Důvodem mimořádného zpřístupnění sbírek byly tradiční chrudimské poutě, různé slavnosti (např výročí narození J. Jungmanna v roce 1873) a v neposlední řadě návštěvy významných osobností (mj. panovníka Františka Josefa I. v roce 1866 a cestovatele dr. Emila Holuba v roce 1880). Spolek však nejen dbal, aby sbírky drženy byly v pořádku a podle skromných prostředků spolku byly i rozmnožovány, tak aby mohly sloužit ku vyučování na zdejším c. k. reálném gymnáziu a jiným ústavům školním v místě, snažil se také co nejvíce vyhovět i druhému úkolu podporovati obecní vzdělání a šířiti vědomosti obecně prospěšné, a sice pořádáním přednášek. Zvláštní přízně posluchačů se dostalo především profesoru fyziky a matematiky dr. Josefu Bernardovi. V roce 1875 přednášel tento znalec a příjemný řečník a vykladatel na aktuální téma O nových měrách a vahách, o dva roky později O galvanismu a jeho upotřebení ve vědě a průmyslu, se zájmem se setkala i jeho přednáška v témže roce O telefonu. Největší úspěch však sklidil svou přednáškou O elektřině vůbec a osvětlení elektřinou zvláště, jež se uskutečnila před zcela vyprodaným hledištěm divadla v březnu 1883 (posluchači této přednášky mohli nejen posoudit přednosti Křižíkovy obloukové lampy, ale i pozdravit Titulní strana stanov Musejní společnosti samotného vynálezce). Dne se výbor spolku usnesl na svém rozejití (bylo schváleno valnou hromadou spolku téhož roku). Nástupcem chrudimského muzejního spolku, který jako jeden z prvních začal působit na českém venkově, se v roce 1892 stalo Uměleckoprůmyslové museum pro východní Čechy v Chrudimi. Pavel Kobetič 8

9 Dne 19. dubna 1899 zemřel v Chrudimi JUDr. Josef Machek. Účastníky posledního rozloučení se zesnulým v Chrudimi byli kromě jeho rodiny (mj. jeho syna, chrudimského advokáta JUDr. Augusta Machka) zástupci města, občanské záložny (byl řadu let jejím náměstkem starosty), korporací a spolků a jistě i stovky jeho klientů (advokátní kancelář si otevřel v roce 1862). Dětství prožil dr. Machek ve Zvíkovci u Zbirohu, kde se narodil 24. března 1816 Portrét JUDr. Josefa Machka (sbírky Regionálního muzea v Chrudimi) Chrudimští starostové (4) v rodině majitele malého hospodářství, gymnazijní studia absolvoval v Plzni a právnickou fakultu ve Vídni. Do Chrudimi se přistěhoval rok po ukončení svých právnických studií v roce 1850 (stal se zde náměstkem státního zástupce). V Chrudimi žil dr. Machek nejprve v domě čp. 29/IV, později si na hlavním chrudimském náměstí na místě zbořených domů č. p. 11/I 13/I postavil velký dům s arkýřem, vlastnil však i dva další domy a také velkou zahradu za kapucínským klášterem. Krátce po svém příchodu do Chrudimi byl dr. Machek svědkem největšího požáru v dějinách města ( ). Jeho prvním veřejným vystoupením bylo tehdy sepsání spisku apelujícího na dobročinnost obyvatel celé země a uspořádání akademie ve prospěch postižených spoluobčanů. Mnohem výrazněji však zasáhl do veřejného života v 70. letech, když se v roce 1878 stal na dalších jedenáct let prvním mužem ve městě. Během jeho působení na radnici byl mj. vybudován nový vodovod, zavedeno plynové osvětlení, v roce 1882 zřízeny průmyslová škola a obchodní akademie a především se v Chrudimi uskutečnila v roce 1881 velká krajinská hospodářská a průmyslová výstava (za její uspořádání byl císařem oceněn zlatým záslužným křížem s korunou). V letech byl dr. Machek také starostou Výročí měsíce 1. května 1990 zahájil v Chrudimi provoz první větší soukromý podnik Autobazar J. Pilaře. 2. května 1910 se v chrudimském Dělnickém domě uskutečnilo první z řady kinematografických představení pařížské firmy Leon Gaumont. 6. května 1995 se v Chrudimi uskutečnilo mistrovství republiky v plesových choreografiích. 7. května 1905 se uskutečnila slavnost vysvěcení nové školní budovy Královské české zemské střední hospodářské školy v Chrudimi (za 370 tisíc korun byla postavena stavitelem Aloisem Prokopem podle plánů ing. F. Votrubce v místě starých vojenských objektů Na Kůlnách; slavnostního vysvěcení generálním vikářem Frýdkem se zúčastnil mj. zástupce nejvyššího maršálka Království českého hrabě V. Schönborn, zástupce ministra orby dr. Miltner, přísedící zemského výboru K. Adámek a dr. Herold a dále poslanci F. Udržal a J. Kudrnka). 8. května 1915 se v Chrudimi opět po 72 letech hrála opera Františka Škroupa Dráteník (návštěvníci městského divadla byli ovšem svědky loutkového představení). 9. května 1945 v 18 hodin 32 minut se objevili první vojáci sovětské armády na chrudimském náměstí (k bojovému střetnutí s německou armádou v Chrudimi nedošlo; při jejím ústupu však byl u leteckých kasáren zastřelen dvacetiletý Jan Šnajdr). 9. května 1990 zavlály na počest 45. výročí osvobození nad chrudimským divadlem vlajky všech čtyř vítězných mocností. 10. května 1925 se v Chrudimi v hostinci Na Růžku konala ustavující schůze Selské jízdy (chrudimský okres byl rozdělen na tři cvičné okrsky: heřmanoměstecký cvičitel J. Mimra z Rozhovic, chrudimský cvičitel F. Kučera z Topole a chrastecký cvičitel Č. Novák ze Zaječic; předsedou jízdy byl zvolen O. Štěpánek z Vestce). 11. května 1900 zemřel v Chrudimi čestný občan města a dlouholetý starosta Josef Klimeš. 13. května 1935 vystoupil v chrudimském muzejním sále populární písničkář Karel Hašler. 17. května 1910 se v Chrudimi narodil a prožil zde své dětství Julius Bartošek, pozdější básník a překladatel používající literární pseudonym Ilja Bart (zemřel v Praze). 135 politických vězňů z let z okresu Chrudim se 19. května 1990 sešlo v Mysliveckém domě v Chrudimi (shromáždění se zúčastnil i předseda Křesťanské a demokratické strany dr. V. Benda). 19. května 1990 se v Chrudimi konala Kaple sv. Anny na hřbitově v Hrochově Týnci, v níž je JUDr. Josef Machek pohřben chrudimského okresu a šest let i poslancem zemského sněmu. Dr. Machek byl také známý svou charitativní činností, proto početnou skupinu chrudimských smutečních hostí (pohřben byl ale v Hrochově Týnci v hrobce rodiny Waltrovy, z níž pocházela jeho žena Kateřina) tvořili i studenti obchodní akademie, jejímž byl mecenášem. Pavel Kobetič ustavující oblastní konference občanského sdružení Akademie Jana Ámose Komenského (nahradila zrušenou Socialistickou akademii ČSSR). Chrudimské zastupitelstvo se ve svém zasedání dne 23. května 1925 usneslo ( přihlížejíc k opětovným neštěstím přihodivším se v Široké a Karlově ulici ) zakázat v tomto místě jízdu cyklistům. 26. května 1995 byly ve velkém sále chrudimského Muzea vyhlášeny výsledky ankety Zlatá hokejka 1994/1995 (vítěz, Jaromír Jágr, se v té době bohužel účastnil bojů o Stanleyův pohár). 27. května 1920 se konala ustavující schůze Občanské besedy v Chrudimi (předsedou se stal B. Holas, místopředsedou V. Hovorka, jednatelem Z. Kobza, archivářem a správcem čítárny E. Dvořáček, předsedou zábavního výboru J. Zych a správcem spolkové místnosti K. Němec). 31. května 1980 se ve 13 skladbách na chrudimském stadiónu TJ Transporta představilo 5 tisíc cvičenců okresní spartakiády (vystoupení bylo údajně 235 oceněno potleskem tj. v průměru se tleskalo 1 za minutu). V květnu a v červnu 1875 se v Chrudimi konaly první maturitní zkoušky na zdejším vyšším reálném gymnáziu. Pavel Kobetič 9

10 Sedmdesát let od smrti Jaroslava Lonka akce pro děti a dospělé nejen ve vojenském stylu Letošní ročník jsme se rozhodli věnovat významnému výročí 70 let od ukončení druhé světové války. Na programu se podílí Klub vojenské historie Pardubice, Československá obec legionářská, NKP Ležáky, Sokol Pardubice a chrudimský Mama klub. Tank Power Show V květnu letošního roku si připomínáme sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Vzpomeňme při této příležitosti na jednu z obětí druhého odboje, chrudimského rodáka, leteckého konstruktéra Jaroslava Lonka. Ten se narodil v Chrudimi 22. prosince 1904 jako nejmladší dítě poštovního kontrolora Josefa Lonka a Marie Lonkové, rozené Šelové, která pocházela ze známé stavitelské rodiny ze Žlebů u Čáslavi. V našem městě prožil Jaroslav Lonek jen nejútlejší dětství, na obecnou školu začal chodit roku 1911 už v Pardubicích, kam se rodina mezitím přestěhovala. Tři roky navštěvoval vyšší státní reálku a poté se vyučil jemným mechanikem. V lednu 1924 dobrovolně nastoupil osmnáctiměsíční vojenskou službu u letectva, kterou ukončil jako polní pilot-letec. Po odchodu do zálohy se stal jedním ze zakládajících členů Východočeského aeroklubu Pardubice. Působil zde jako šéfpilot, instruktor a konstruktér autor sportovních letadel L-1, L-4 (zůstal nedokončen), L-5 a L-8. Se strojem L-5 se 9. října 1932 účastnil Memoriálu ing. Kašpara, kvůli poruše motoru u Chrudimi havaroval, přičemž jeho snoubenka Ginette Ferron na následky popálenin ve zdejší nemocnici zemřela. Dne 11. února 1935 nastoupil Lonek jako šéfkonstruktér do Zlínské letecké akciové společnosti, kde zkonstruoval několik typů sportovních letadel - Z-IX, Z-X, Z-XIII a Z-XIV (to zůstalo v projektu). Jeho nejvýznamnější konstrukcí byl bezesporu dvoumístný sportovní dolnoplošník Z-XII a jeho vylepšená verze Z-212, které se dočkaly značného rozšíření a exportu. V roce 1938 Jaroslav Lonek z firmy odešel, jako vojenský pilot se aktivně účastnil mobilizace a v srpnu 1939 překročil polské hranice. Po vypuknutí války se spolu s částí čs. vojenské skupiny v Polsku dostal do internace Rudé armády, obsazující v té době východní oblasti Polska. Tehdy byl spolu s dalšími čtyřmi čs. vojáky vybrán sovětskou zpravodajskou službou pro výzvědnou činnost na území Protektorátu. Po návratu na naše území v únoru 1940 skupina vytvořila rozsáhlou zpravodajskou síť, která pokrývala téměř celé území Čech a Moravy. Do její struktury však pronikl zrádce, a tak došlo k jejímu rozbití. 9. března 1941 byl v Pardubicích Lonek zatčen a v lednu 1943 odsouzen k trestu smrti. Popraven byl až na sklonku války, 26. ledna Po válce byl Jaroslav Lonek vyznamenán In memoriam Československým válečným křížem Východočeský aeroklub Pardubice pokřtil v roce 1946 jeho jménem jedno z klubových letadel Piper L-4, od března 1991 nese Lonkovo jméno jedna z pardubických ulic na sídlišti Polabiny 5. V roce 2014 byl Jaroslav Lonek připomenut i v rodné Chrudimi nově budovaná vysokopodlažní zástavba u Píšťov nese označení Sídliště Jaroslava Lonka. Mgr. Petr Boček, SOkA, Chrudim Záštitu nad letošním ročníkem mimo jiné převzal generál Jaroslav Klemeš, který byl příslušníkem československého zahraničního odboje za druhé světové války a příslušníkem paradesantního výsadku Platinum Pewter. Více informací o akci najdete na stránkách Kamila Hamrová Na minutu s Jiřím Hebltem V těchto dnech si připomínáme výročí ukončení druhé světové války. Narodil jsem se šestnáct let po této strašné události, tedy v hlubokém míru. Jako dítě jsem však vnímal, jak generace mých rodičů a prarodičů byla ovlivněna válečnou životní zkušeností. Moje maminka nevyhodila nic, co se ještě dalo v domácnosti nějak použít. Pamatovala válečnou nouzi. Rád jsem v té souvislosti naslouchal vzpomínkám pamětníků. Můj otec byl za války totálně nasazen někde ve středních Čechách. Když si ve výkopu těžce poranil koleno, lékař, přisluhovač Němců, mu na ošetřovně nařídil: Otoč se a předklonit! Pak ho doslova vykopl ven. Můj táta za pomoci kamarádů utekl domů a skrýval se. Bylo to někdy ke konci roku Zjara přišlo předvolání na příslušný pracovní úřad. Nedovolil si tam nejít. V předpokoji mu však sekretářka, Němka, řekla: Zmiz, běž pryč, hrozí ti nebezpečí! Tak se zachránil. Můj děda, tátův tchán, podporoval jídlem ruské zajatce, které hnali na západ. Stejně tak ale pomohl německému vojákovi, který jel kolem a měl poruchu na autě. V jeho kuchyni seděl ruský major partyzán, dědova mladá švagrová, moje prateta, se však v májových dnech roku 1945 musela schovávat před ruskými vojáky. Pro mě z těchto vzpomínek vyplynulo jedno poznání: Není dobré rozdělovat se na my a oni. Vždy je třeba vidět konkrétního člověka. Zlu se musíme, pokud to jde, postavit. Dobro je však nutné vidět i u člověka, který sice mluví jinou řečí nebo je jiné víry či přesvědčení, ale dobro koná. Mír začíná v lidských srdcích. Nevytváří se velkými gesty a obřími transparenty, za kterými se mnohdy skrývají imperiální choutky. Začíná v nás! Ježíš k tomu řekl: Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. P. Jiří Heblt Noc kostelů 2015 Do celoevropského projektu Noc kostelů se u nás v Chrudimi zapojujeme již po páté. V pátek 29. května tohoto roku je znovu zvána široká veřejnost k návštěvě kostelů Nanebevzetí Panny Marie a sv. Michaela, evangelického kostela na Pardubické ulici či kostela Církve československé husitské. Své dveře též otevřou kostely Nanebevzetí Panny Marie ve Vejvanovicích, sv. Martina v Hrochově Týnci, sv. Michaela archanděla v Trojovicích, Sv. Kříže v Honbicích a Nejsvětější Trojice v Pouchobradech. Nebude chybět bohatý program pro všechny věkové kategorie (prohlídky sakrálních prostor, pěvecká vystoupení i jiné hudební a výtvarné aktivity, promítání filmu, přednášky či okružní jízda po méně známých kostelech nedaleko Chrudimě, v hod. začne večerní komentovaná procházka městem s Jiřím Motyčkou na téma Chrudim husitská). Srdečně Vás zveme! Za Římskokatolickou církev P. Jiří Heblt, za Českobratrskou církev evangelickou farářka Anna Lavická a za Církev československou husitskou farář Vladislav Pek. 10

11 Regionální muzeum v Chrudimi převzalo z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě putovní výstavu Počátky letectví v Pardubickém kraji ( ), která se věnuje historii a vývoji aviatiky v Pardubickém kraji. Výstava se soustředí nejen na první letecké úspěchy Jana Kašpara či Evžena Čiháka, ale představuje také další letecké konstruktéry a snílky. Mapuje výrobu letadel, fungování Masarykovy letecké ligy a události druhé světové války na vytyčeném území. Výstava je doplněna také informacemi a unikátními předměty z dějin letectví na Chrudimsku. Dovolili jsme si připomenout i významné osobnosti a události z let následujících, které by rozhodně neměly zůstat zapomenuty. Jde především o tzv. Chrudimskou čtyřku, chrudimskou leteckou školu či o chrudimské mistry světa v parašutismu, mezi které se zařadila i žena. Na výstavě je pro návštěvníky jako lákavý interaktivní prvek přichystán k vyzkoušení letecký simulátor, který má napodobovat let Kašparova Blériota. Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti při skládání letadýlek ze stavebnice Airfix. Výstavu zahájila 9. dubna vernisáž, po níž následovala velmi zajímavá přednáška pětinásobného mistra světa v rádiem řízených maketách letadel Pavla Fencla Jak jsem V rámci poslední fáze realizace projektu Montessori Chrudim jsme si pilotně vyzkoušeli, jak se bude dařit v Chrudimi dětské skupině v režimu jeslí (zařízení cíleně pečující o děti ve věku 1,5 až 3 roky). Ukázalo se, že je o tento typ služby velký zájem, neboť dlouhodobě v Chrudimi chybí. Během 18 měsíců realizace projektu se nám podařilo zavést alternativní péči o děti, které nemohou zatím docházet do mateřských škol. Pomohli jsme téměř 60 rodičům z Chrudimi a blízkého okolí sladit jejich pracovní a rodinný život. Projekt byl zahájen 1. září 2013 a ukončen 28. února Od 1. března 2015 provoz dětské skupiny pokračuje pod názvem Jesličky U Sovičky. Zařízení má v tuto Letadla v Regionálním muzeu létal v Tmavomodrém světě, spojená s promítáním jedinečných fotografií z natáčení filmu a s ukázkou makety letadla Spitfire, se kterým ve filmu létal trikové záběry za herce Kryštofa Hádka a Ondřeje Vetchého. Na květen je připraven další bohatý doprovodný program, a to 5. května přednáška Pavla Petra o přeletu vzducholodi Italia Pardubickým krajem, 14. května pak přijede do muzea Czech Spitfire Club s besedou o osudech československých letců v zahraničí a s ukázkou uniforem a výstroje. Na 30. května ještě chystáme ve spolupráci s chrudimskými leteckými modeláři sobotní dílničku. Vyvrcholením programu by měla být 28. května beseda s chrudimským Aeroklubem, absolventy letecké školy, zakládajícím pilotem Chrudimské čtyřky a mistryní světa v parašutismu, paní Helenou Tomšíkovou. Výstava potrvá do 14. června, přičemž celý doprovodný program uzavře 8. června prezentace 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Určitě si nenechte ujít tuto ojedinělou výstavu a přijďte nasát do muzea atmosféru dob, kdy se lidé poprvé snažili vzlétnout jako ptáci a chtěli si tak splnit sen, který je starý jako lidstvo samo, touhu létat. Mgr. Iva Kopecká, Regionální muzeum v Chrudimi Ukončili jsme projekt Montessori Chrudim, ale jesličky běží dál chvíli naplněnu svoji denní kapacitu 12 sdílených míst, kterou využívá 20 dětí. O letních prázdninách jsme připraveni pečovat také o děti do tří let včetně na přechodnou docházku. Průběžně přijímáme přihlášky na školní rok 2015/2016. Navštívit nás můžete na den otevřených dveří v sobotu mezi 9. a 12. hodinou. Jesličky jsou otevřené také díky podpoře Úřadu práce a města Chrudim, tyto instituce nám částečně hradí mzdy pečujících osob. Velice děkujeme! Kontakty: , FB: EDDA Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa. Bc. Ivana Hrubá, Jesličky U Sovičky Pozvání do Regionálního muzea Od konce druhé světové války uplynulo 70 let. Výročí jednoho z největších světových konfliktů si můžete připomenout na výstavě Chrudim ve spárech říšské orlice, která byla v březnu slavnostně zahájena v Regionálním muzeu v Chrudimi. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na putovní výstavu Počátky letectví v Pardubickém kraji ( ), ke které jsme připravili bohatý doprovodný program. Mgr. Barbora Hlaváčová, Regionální muzeum v Chrudimi Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na květen Přednáška paní RNDr. Jany Procházkové: Leoš Janáček ve a v hodin společenská místnost CSSP v Soukenické ulici Klub vařečka ve hodin jídelna CSSP v Soukenické ulici Posezení s hudbou a tancem v hodin Měšťanská restaurace Orientační měření zraku a nitroočního tlaku s následnou konzultací od 9.00 do hodin CSSP v Soukenické ulici Posezení při kávě ve hodin Dům s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků vystoupí děti z MŠ U stadionu, v hodin CSSP v Soukenické ulici zazpívají děti z MŠ Svatopluka Čecha, ve hodin Dům s pečovatelskou službou v ulici Strojařů odpoledne zpříjemní děti z MŠ Strojařů. Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová Závěrečné posezení bude v hod. v Klubu seniorů v Městském parku. POZOR! Zájemci o celodenní výlet na výstavu Šikovné ruce seniorů do Lysé nad Labem dne se přihlásí u paní Potužákové na tel Zastávka v Poděbradech. Odjezd v 8.00 hod. od Divadla K. Pippicha, návrat kolem 19. hod. Cena 200 Kč při zaplnění autobusu. Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Na básníky se nezapomíná výročí Ilji Barta V těchto dnech si připomínáme 105. výročí narození chrudimského rodáka Ilji Barta, vlastním jménem Julia Bartoška. Narodil se v Chrudimi 17. května l910 v rodině gymnazijního profesora. Část svého mládí prožil se svými rodiči v Duchcově, kde jeho otec vykonával funkci ředitele reformního reálného gymnázia. Julius Bartošek po maturitě ukončil v r studia na právnické fakultě univerzity Karlovy. Již v sedmnácti letech publikoval básnickou prvotinu Slunce nad blátivým jarem. Jeho lyrický talent, houževnatost a píli dokládá řada vydaných sbírek básní. Dokumentární hodnotu má i jeho dílo spisovatelské, dále práce dramatika a další. By1 aktivním překladatelem, novinářem a veřejným pracovníkem. Na takové básníky, spisovatele, dramatiky se značnou šíří a objemem svého projevu se vskutku nezapomíná. Zemřel 11. listopadu 1973 v Praze a je pochován v Duchcově. Přemysl Hrdý Ilja Bart Já jsem ten šachový král jenž ztratil všechny figury a pěšce na bludném poledníku a zaváté rovnoběžce Já jsem ten šachový král který věčně sám sebe ztrácí v bludišti kombinací Já jsem ten šachový král který tak vášnivě vlád až upad v samomat 11

12 Plánovací setkání v areálu letního kina za Muzeem Vítání občánků V obřadní síni města Chrudim byli v dubnu uvítáni do života tito noví občánci: 13. dubna 2015 Sebastian Pávíček, Jiří Vojtěch, Emma Hovorková, Simona Marková, Jakub Hýsek, Richard Číla, Viktorie Valášková, Thérése Morávková, Jakub Veverka, Šimon Vítek a Jakub Sedlák. 20. dubna 2015 Marek Pospíšil, Lilly Wolfová, Filip Brychnáč, Vojtěch Hauer, Anna Machatá, Vítek Machatý, Nikola Trőgnerová, Natálie Trőgnerová, Ladislav Novotný a Tomáš Voženílek. av Vzhledem k přetrvávající různorodosti názorů na řešení areálu zahrady Muzea (stávajícího letního kina) chce město Chrudim k řešení tohoto významného prostoru přistoupit znovu a maximálně odpovědně s důrazem na participaci veřejnosti. Město se v tomto smyslu obrátilo na nezávislou odbornou společnost, která metodicky povede jednání s veřejností tak, aby byly objektivně nalezeny odpovědi na níže uvedené otázky a dosavadní studie byla v tomto smyslu upravena či přepracována: - jaké jsou hodnoty území - jaké jsou problémy území - pro jaké aktivity a služby je třeba v novém návrhu vytvořit podmínky Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel , Akce v květnu Duhová zahrada pro MŠ Kouzelná noc v DDM Zkoušky ZK Rybáři OK Atletický čtyřboj Slatiňany Pythagoriáda okresní kolo OK McDonald s CUP Třemošnice Krajské kolo v Biologické olympiádě C Krajské kolo v Biologické olympiádě D Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP Akademie DDM: Divadlo K. Pippicha, hod. DDM Chrudim Pokud Vás osud místa zajímá a hodláte se setkání zúčastnit, jste srdečně zváni. Uvítáme zejména poučenou veřejnost, která se seznámí na webu města s dosavadními materiály (viz obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html), a případně si předem připraví návrhy, což urychlí vlastní plánování. Závěry diskuse budou podkladem pro práci architektů na variantách řešení. Veřejné plánovací setkání proběhne v úterý 19. května od hod. se srazem u vstupu do areálu letního kina. Jan Čechlovský, místostarosta Srdečně Vás zveme na ukázky činností dětí ze zájmových kroužků DDM. Můžete se těšit na taneční i šermířské vystoupení a další zajímavé produkce. Připravujeme Pohádkový park Připravujeme na léto PPT Jak se dříve žilo a hospodařilo Babiččin dvoreček Licibořice Letní tábor Mlýnek Robinsoni Letní tábor Nekoř Konec loupežníků v Čechách Plavecké soustředění Taneční tábor na Sokolce PT Holubinky Více informací na Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Občanské sdružení Přátelé Veselé společnosti připravuje na letošní prázdniny další tábory pro děti v rekreačním zařízení Sluníčko v Trhové Kamenici. Nabízíme širokou škálu zaměření jako je tábor pro předškoláky, s výukou jízdy na koních, keramicko-výtvarný tábor, military tábor s paintballem, ochránci přírody, příměstský tábor, tábor pro rodiče s dětmi, tábor 1 99 a samozřejmě klasický tábor. Letošní sezónu zahájíme již zkráceným táborem, který potrvá do Další běhy budou již čtrnáctidenní od do , od do a táborovou sezónu ukončíme posledním během od do Více na veselaspolecnost.cz/detske-tabory/tuzemske-tabory/. Klára Málková, agentura pro děti a mládež Oddíl aerobiku sbíral medaile Děti z oddílu aerobiku T. J. Sokol Chrudim v březnu přivezly do Chrudimi hned několik medailí z celorepublikových teamových soutěží se konal v Praze závod ligy Žij pohybem, kde se chrudimská děvčata v kategorii basic aerobic team show neztratila a v kat let získala stříbrnou příčku, v kat let získala bronz. Celkově oba týmy přivezly 30 medailí. Závod Bohemia aerobic tour v Náchodě se také neobešel bez startu chrudimského oddílu. V kategorii let děvčata získala v komerčním aerobiku bronzovou příčku a dalších 12 medailí jelo do Chrudimi. Těší nás úspěch Marie Sýkorové, která nás reprezentuje ve finále ČR Miss Aerobic and Dance, kategorie kadet. Marie se do finálové TOP 10 dostala přes 100% úspěch v regionálním kole v Kutné Hoře a podařené disciplíny semifinále v Praze. V těchto dnech se Marie účastní povinných soustředění Miss aerobic and Dance v Praze pod vedením profesionálů a připravuje se na finále, které bude v Praze za účasti záznamu televizních kamer. Naše nejmladší děvčata ukazují, že se v podobných soutěžích pohybu a krásy také neztratí, Lucie Malinská vyhrála regionální kolo MiniMiss aerobic v Hradci Králové a její kamarádka z oddílu Nikola Dundová se ve stejné soutěži umístila na místě třetím. Obě děvčata čeká semifinále. Pokud se chcete podívat na aerobic a na to, co oddíl aerobiku dělá, přijďte do sportovní haly města Chrudim, kde pořádáme již 2. ročník chrudimské soutěže v aerobiku. Všechny diváky i závodníky srdečně zveme. Mgr. Kamila Kinclová, oddíl aerobiku 12

13 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v květnu 2015 sobota 2. května Nasavrky Křižanovice Monaco, 12 nebo 17 km Sraz v 8.20 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: H. Pilařová středa 6. května Bojanov Krásné Nasavrky, 12 km Sraz v 9.20 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 9.35 hod. Vedoucí: H. Pavlíková a J. Kalousová sobota 9. května Praha botanická zahrada, 12 km Sraz v 6.25 hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.38 hod. Vedoucí: Marta Horáková a L. Machová středa 13. května Okolo Žďáru nad Sázavou, 12 km Sraz v 7.50 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.08 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi středa 20. května Krucemburk Studnice Hlinsko, 12 km Sraz v 8.20 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.35 hod. Vedoucí: H. Rýzová čtvrtek 21. května Kukátko posezení v restauraci Muzeum od hod. sobota 23. května Krkonoše autobusový zájezd, 15 km Sraz v 6.45 hod. před Divadlem Karla Pippicha, odjezd v 7.00 hod. Vedoucí: H. Linková a I. Doudová středa 27. května Stojice Choltice Heřmanův Městec, 15 km Sraz v 8.30 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.42 hod. Vedoucí: E. Říhová sobota 30. května Cyklovýlet okolím Chrudimi, cca 30 km Sraz v 9.00 hod. na cyklostezce u Tesca Vedoucí: J. Tesař Případné změny odjezdů budou uvedeny na našich vývěskách. Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Letní tábor s Kroužky ČR Východ Tábor ve škole? A proč ne! Rádi bychom, aby si děti uvědomily, jak příjemné a přátelské prostředí škola nabízí! Tábor je určený pro věkovou skupinu 5 15 let (vhodný i pro předškoláky). Bude se konat v bezpečném prostředí ZŠ Sezemice, včetně přilehlého sportoviště v termínu od 6. do 10. července Více na Mgr. Květa Štěrbová, ředitelka o. p. s. Kroužky ČR východ Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. pá spol. 2. so spol. 3. ne spol. 4. po muži 5. út ženy 6. st muži 7. čt ženy 8. pá spol. 9. so spol. 10. ne spol. 11. po muži 12. út ženy 13. st muži 14. čt ženy 15. pá spol. 16. so. Zavřeno krajské přebory žactva Zavřeno spol. 17. ne spol. 18. po muži 19. út ženy 20. st muži 21. čt ženy 22. pá spol. 23. so spol. 24. ne spol. 25. po muži 26. út ženy 27. st muži 28. čt ženy 29. pá spol. 30. so spol. 31. ne spol. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel nebo na V pátek bude otevřeno letní koupaliště. Na zimním stadionu v Chrudimi je od k dispozici in-lineová plocha. Zájemci, kteří chtějí vyzkoušet jízdu na kolečkových bruslích na umělé ploše, mají jedinečnou možnost. Přijďte si porovnat rozdíl jízdy na ploše a na asfaltu. Provozní doba pro veřejnost: út., čt., so hod. Předběžné informace o termínech příměstského tábora Pro letošní prázdniny Sportovní areály města Chrudim připravují dva termíny příměstského tábora. První termín bude probíhat od do druhý termín ve dnech Ihned po skončení školního roku připravujeme od středy do pátku program tzv. hlídání dětí. Oba programy jsou omezeny věkem dětí (7 až 15 let) a maximální kapacitou, kdy pro příměstský tábor platí max. 30 dětí, a program hlídání dětí je omezen počtem dvaceti osob. Bližší informace a přihlášky budou k dispozici v první polovině měsíce května na webu sportovních areálů Chrudim v sekci Příměstský tábor. Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra se představuje Zajímá Vás dění kolem připravovaného Vzdělávacího a návštěvnického centra na Podhůře? Chcete vědět aktuální informace a nevíte, kde se zeptat? Ve středu 13. května 2015 v hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, 2. patro uskuteční informační setkání, na kterém bude představen projekt Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra. Seznámíme Vás se záměry projektu i s projektem budovy a jejího okolí včetně nového parkoviště a dalších prvků, které zvýší kvalitu služeb v lokalitě rekreačních lesů Podhůra. Projekt představí a na Vaše dotazy budou odpovídat: projektant ing. arch. Lukáš Pavlík a architekt města ing. arch. Marek Janatka, Ph.D a partneři projektu Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim, Ing. Zdeněk Odvárka, Městské lesy Chrudim, s. r. o., RNDr. Daniel Smutek, Národní geopark Železné hory a Mgr. Vlastimil Peřina, CHKO Železné hory. Setkání je určeno zastupitelům, zaměstnancům MěÚ i zájemcům z řad veřejnosti. Ing. Zdeněk Odvárka, RNDr. Alena Vařejková, Městské lesy Chrudim, s. r. o. 13

14 Pozvánka na koncert KYX ORCHESTRA a Komorní filharmonie Pardubice (část druhá) V dubnovém vydání Chrudimského zpravodaje se objevila první část pozvánky na společný koncert KYX ORCHESTRA a Komorní filharmonie Pardubice, který Hudební spolek Chrudim pořádá ve středu 27. května 2015 ve Velkém sále Muzea. Máte rádi fusion? Mysleli jste si, že KYX ORCHESTRA nehraje pop? Nikdy neříkej nikdy! Přijďte do chrudimského muzea a připravte se na vše. V první polovině koncertu si to rozdají rock s jazzem. Chrudimský big band se zpěvákem Martinem Růžou třemi skladbami připomenou nadčasový projekt Radima Hladíka Novou syntézu. Kytarový part obstará Kuba Červinka, diriguje Roman Fišer. Zbývá jen dodat, že spolupráce s Radimem Hladíkem a Blue Effectem, která na podzim roku 2013 vyvrcholila společným koncertem v Divadle Karla Pippicha, pokračuje i v roce Vzkaz pro naše fanoušky sledujte naše internetové stránky a facebookový profil, něco se chystá. Ve druhé polovině koncertu se za dirigentský pult postaví chrudimský rodák Tomáš Židek a pódium doplní hráči Komorní filharmonie Pardubice. Mužský hlas vystřídají čtyři zpěvačky Kristýna Kudrnáčová, Petra Chlebníčková, Josefina Žampová a Michaela Jonczyová. Zazní orchestrální suita a jedenáct zpívaných skladeb, které spojuje jedno jméno Ian Fleming. Ne náhodou se koncert koná v předvečer 107. výročí jeho narození. Národní kolo Ekologické olympiády poprvé v Chrudimi V prvním červnovém týdnu se stane Chrudim útočištěm pro účastníky prestižní soutěže, jubilejního 20. ročníku Ekologické olympiády. Jedná se o tradiční soutěž pro středoškolskou mládež zaměřenou na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Hlavní téma, které letos bude studenty provázet po celou dobu soutěže, je Geoturismus v Národním geoparku Železné hory. Pro soutěžící je připravena řada zajímavých exkurzí, soutěží a besed s odborníky. Jedním z výstupů soutěže bude i samostatně zpracovávaný projekt na téma blízké geoturismu. Soutěž s celostátní účastí je tak jedinečnou příležitostí seznámit studenty i jejich pedagogický doprovod z různých koutů naší republiky nejen s krásou našeho regionu, ale hlavně představit toto geologicky cenné území z trochu jiného pohledu. Soutěž probíhá za významné podpory Ministerstva životního prostředí a Pardubického kraje. Národní kolo Ekologické olympiády je tak poslední aktivitou zakončující pestrý blok geologicky laděných akcí pod názvem Kameny se valí na Chrudim. Mgr. Simona Vylíčilová Představení Hejblata Žáci taneční školy InDance, která již několikátou sezónu působí v Chrudimi a Pardubicích, roztančí v sobotu 23. května 2015 Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi. Hejblata tentokrát proběhnout rovnou ve dvou časech, a to od a od hodin. Těšit se můžete na vystoupení všech žáků taneční školy InDance z Chrudimi a Pardubic, na soubor Pop Balet, který na představení již tradičně dorazí z Prahy, a samozřejmě také na Pop Balet Retro, který vystoupí se svou nejnovější jarní choreografií. O den později, tedy v neděli 24. května, se tanečníci z Chrudimi přesunou do Východočeského divadla, ve kterém vystoupí společně se svými tanečními kamarády z Pardubic. Přijďte si užít příjemnou podívanou a podpořit žáky taneční školy InDance, bude to stát za to! Vstupenky budou k zakoupení v pokladně Divadla Karla Pippicha. Více informací o představení na Kristína Mihalková, taneční škola InDance Že pořád nevíte, co budeme s pardubickou filharmonií hrát? Další důvod proč sledovat naše internetové stránky a facebookový profil! Začátkem května totiž zveřejníme soutěž o dvě vstupenky na koncert 27. května Pro pozorné čtenáře pozvánek v dubnovém a květnovém zpravodaji nebude těžké na soutěžní otázku odpovědět. Koncert se koná s podporou města Chrudim. Jiří Löwy, Hudební spolek Chrudim, Firma Jan Ficek Dřevovýroba s. r. o., hledá nové spolupracovníky pro svou výrobu v Chrudimi. Jedná se o dělnické pozice při zpracování dýhy na moderních jednoúčelových strojích ve dvousměnném provozu. Práce je vhodná především pro ženy, které tvoří více než 90 % pracovníků výroby. V případě zájmu prosím zašlete svůj krátký životopis em na a my Vám pošleme podrobnější informace o zaměstnání a sjednáme si s Vámi osobní schůzku. Slevový kupon Slevový kupon Slevový kupon Slevový kupon PNEU HEŘMANŮV MĚSTEC Jiráskova 712, Heřmanův Městec tel.: , Sleva Kč na montáž tažného zařízení Autohak a zakoupení nosiče na jízdní kola Menabo. Slevu lze uplatnit i odděleně ve výši 500 Kč na montáž tažného zařízení a 500 Kč na nosič. Mám zájem o: tažné zařízení Autohak nosič kol Menabo Jméno:... Adresa... Telefon/ ... Typ vozidla:... F.lli MENABŌ Platí pro objednávky od do č. 5/2015 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 13. dubna

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Zdravý Jihomoravský kraj Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Obsah prezentace Plán zlepšování pro 2015 - vyhodnocení aktivit za rok 2014 Dotační program 2015 Pracovní skupina

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více