Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze CICLOPuls CP12C"

Transkript

1 Návod k obsluze

2 Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design s nejmodernější elektronikou. Má odolné pouzdro, je vodotěsný a nabízí dlouhou životnost. Přejeme Vám mnoho úspěšných tréninků s CICLO PULS CP12C. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze! Obsah balení: 1. přístroj CICLO PULS CP12C 2. hrudní pás pro snímání tepu 3. nastavitelný pružný pás manuál. Obsah 1. Základní informace Zprovoznění přístroje Nastavení hrudního pásu Tlačítka přístroje Základní nastavení Nastavení času a zapínání/vypínání tepového alarmu Nastavení data Nastavení alarmu Nastavení hodnot tepových limitů a přepínání do procentuálního displeje Nastavení počítadla spotřeby kalorií Funkce Funkce stopky (STW) Čas (CLK) Nastavení zobrazení data Alarm (AL) Čas na jedno kolo (LAP) Počítadlo kalorií (KCAL) Zobrazení porovnávání tepu (ZONE%) Maximální tep (MAX) Průměrný tep (AVG) Tepový alarm Ukládání hodnot tepového limitu Klidový srdeční tep Srdeční tep během rozcvičky Srdeční tep během tréninku Zklidnění srdečního rytmu Výměna baterie Péče a údržba Problémy Záruka Technická data

3 1. Základní informace Sport Vám pomáhá udržet si mládí a fyzickou kondici. Pravidelným sportováním si zajistíte lepší psychickou i fyzickou kondici i lepší vzhled. CICLO PULS CP12C je ideální pomůcka na měření srdečního tepu, která během tréninku kontroluje a monitoruje Váš tep podle nastavených tepových limitů. Při překročení nastavených hodnot vydává přístroj optický a zvukový alarm. Přístroj také umožňuje zjistit spotřebu kalorií a porovnává aktuální tep s nastavenými hodnotami. Výsledek je zobrazen jako % údaj na displeji. Varování Každý, kdo začíná s tréninkem by měl absolvovat lékařské vyšetření a začít trénovat pod zdravotním dohledem. Toto vyšetření doporučujeme podstoupit zejména lidem nad 35 let a dále lidem, kteří již v minulosti prodělali vážnější nemoci. V individuálních případech kdy hrozí zvýšené riziko, například u kuřáků, osob s vysokým krevním tlakem, se zvýšeným cholesterolem v krvi, diabetiků, osob se sedavým životním stylem, byste měli nevyhnutelně konzultovat trénink s lékařem. Lidé používající kardiostimulátor by se měli před používáním tohoto přístroje poradit se svým lékařem. 2. Zprovoznění přístroje - Měření srdečního tepu probíhá správně pouze tehdy, pokud není vzdálenost mezi hrudním pásem a hodinkami CP12C větší než 70cm. - Ke spuštění přijímače v CP12C stiskněte jakékoliv tlačítko. Pokud přístroj nepřijímá signál po dobu delší než 5 minut, přijímač se automaticky vypne. Tím se šetří energie. - Pokud přístroj přijímá signál, na displeji se objeví blikající symbol srdce Nastavení hrudního pásu Nastavte elastický pás tak, aby vysílač těsně přiléhal k tělu. Plastový vysílač musí být umístěn ve výši hrudní kosti (viz. obrázek). Před použitím navlhčete vodou nebo ECG Electrolyte gel (k dostání v lékárně) dvě vodivé gumové elektrody po stranách hrudního pásu. Správné údaje se na displeji objeví se zpožděním několika vteřin, v zimě to může trvat i déle. Blikající symbol srdíčka ( ) znamená správný příjem informací o srdečním tepu. Příčinou špatného snímání tepu můžou být nečistoty na elektrodách hrudního pásu nebo jeho malé utažení. 3. Tlačítka přístroje CP12C má čtyři funkční tlačítka označená : - horní pravé tlačítko Pro přepínání jednotlivých funkcí a změnu hodnot nastavení - dolní pravé tlačítko Pro přepínání jednotlivých funkcí a změnu hodnot nastavení ENTER - horní levé tlačítko Pro spuštění a zastavení funkcí (např. stopek) a pro potvrzení nastavovaných hodnot. EXIT - dolní levé tlačítko Pro opuštění jednotlivých funkcí, jejich zastavení, vymazání údajů stopek a uložených hodnot. 2

4 4. Základní nastavení Návod k obsluze CICLOPuls CP12C 4.1. Nastavení času a zapínání/vypínání tepového alarmu Pomocí tlačítek / se přepněte do režimu hodin. Na displeji se objeví CLK. Držte ENTER po dobu dvou sekund. Na displeji začne blikat údaj 24, pro výběr mezi 12/ 24 hodinovým formátem času. 12/24 hodinový formát vyberete pomocí tlačítek /. S 12-ti hodinovým formátem se čas bude zobrazovat s údaji AM/PM (ráno/večer). V případě výběru 12-ti hodinového formátu se automaticky nastaví americký formát data měsíc/den a americká váhová jednotka:libra (lb). Vybraná hodnota se uloží krátkým stisknutím tlačítka ENTER. Čas se zobrazí na displeji a číslice signalizující hodiny bude blikat. Tlačítky / nastavíte správný čas a stisknutím tlačítka ENTER jej potvrdíte. Minuty se nastaví stejným způsobem. Nyní můžete nastavit zapnutí/vypnutí alarmu tepové frekvence. Když je alarm vypnutý vypne se i akustický signál pro celou hodinu. Výběr je uložen stisknutím tlačítka ENTER. (symbol alarmu se objeví v levém horním rohu displeje). Po krátkém stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpět do normálního režimu Nastavení data Pomocí tlačítek / se přepněte do režimu datumu. Na displeji se objeví zkratka dne. Držte ENTER po dobu dvou sekund. Na displeji začne blikat údaj (např MON pro pondělí, TUE pro úterý ). Hodnota na displeji se mění tlačítky / a ukládá tlačítkem ENTER. 3

5 Nyní blikají na displeji měsíce. Hodnota na displeji se mění tlačítky / a ukládá tlačítkem ENTER. Nyní na displeji blikají dny. Hodnota na displeji se mění tlačítky / a ukládá se tlačítkem ENTER. Nyní se na displeji objeví dny v týdnu. Hodnota na displeji se mění tlačítky / a ukládá tlačítkem ENTER. Názvy dnů jsou psány anglicky tzn: MON=pondělí, TUE=úterý, WEN=středa, THU=čtvrtek, FRI=pátek, SAT=sobota, SUN=neděle. Po krátkém stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpět do běžného módu. 4.3.Nastavení alarmu Pomocí tlačítek / se přepněte do režimu datumu. Na displeji se objeví symbol AL. Držte tlačítko ENTER po dobu dvou sekund, na displeji se zobrazí OFF a začne blikat. Pomocí tlačítek / zapínáte a vypínáte alarm (ON,OFF), nastavení se ukládá tlačítkem ENTER. Když je alarm zapnutý, na levé straně displeje se objeví symbol zvonečku. Hodina buzení se nyní objeví na dolní části displeje. Zobrazená hodnota na displeji se mění tlačítky / a ukládá tlačítkem ENTER. Minuty buzení se mění tlačítky / s ukládají se stisknutím tlačítka ENTER. Po krátkém stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpět do normálního operačního módu. 4

6 4.4. Nastavení hodnot tepových limitů a přepínání do procentuálního displeje V tomto režimu můžete nastavit horní a dolní limit tepové frekvence. CP12C má akustický a optický alarm (nastavení v oddílu 4.1.), který se spustí, pokud je aktuální tepový limit pod nebo nad nastavenou hranicí. Pomocí tlačítek / se přepněte do režimu datumu. Na displeji se objeví symbol ZONE%. Držte tlačítko ENTER po dobu dvou sekund dokud se na displeji neobjeví OFF. Funkce výpočtu porovnání aktuálního tepu s nastaveným (%) se zapíná a vypíná zde pomocí tlačítek /. Hodnota tepových limitů je uložena pomocí tlačítka ENTER a hodnota horního tepového limitu (přednastavena na 240 tepů za minutu) se nastaví tlačítky /. Rozsah hodnot: tepů za minutu Hodnota je uložena stiskem tlačítka ENTER a hodnota dolního tepového limitu (přednastavena na 30 tepů za minutu) se nově nastaví tlačítky /. Rozsah hodnot: tepů za minutu Hodnoty se uloží krátkým stiskem tlačítka ENTER a nastavení tepových limitů je hotovo Nastavení počítadla spotřeby kalorií Aby spotřeba kalorií byla přesná, musíte nejprve vložit údaje o pohlaví, váze a druhu sportovní činnosti (viz. tabulka). Krátce stiskněte tlačítka / dokud se počítadlo kalorií (KCAL) nezobrazí na displeji. Držte tlačítko ENTER po dobu dvou sekund, na displeji se objeví písmena M a F a ukazatel momentální volby. (M = muž,f = žena) 5

7 Měňte volbu pomocí tlačítek /. Hodnotu uložte stiskem tlačítka ENTER. Nyní nastavíte váhu pomocí tlačítek /. Rozsah hodnot: kg nebo lb Váhová jednotka (kg/lb) je závislá na nastaveném formátu času. Hodnotu uložte stiskem tlačítka ENTER a na displeji se Vám objeví činnost (tři čísla). Správnou hodnotu zadejte z tabulky (viz. níže). První číslice se označí a mění se pomocí tlačítek /. Hodnotu uložte stiskem tlačítka ENTER a označí se Vám druhá číslice. Tu také změníte pomocí tlačítek / a opět ji uložíte stiskem tlačítka ENTER. Stejný postup zopakujte i s poslední číslicí. Nyní je nastavení počítadla kalorií kompletní. Tabulka aktivit pro nastavení počítadla kalorií Typ aktivity Intenzita Číslo činnosti Chůze 3.22km za 30 min 45 Relaxační 3.22km za 30min 61 Jogging Normální 4.84km za 30min 79 Intenzivní 6.44km za 30 min 99 Relaxační 11.27km za 1hod 31 Cyklistika Normální 17.71km za 1hod 55 Intenzivní 27.37km za 1hod 80 Relaxační 9.66km za 1hod 68 In line bruslení Normální 14.49km za 1hod 78 Intenzivní 20.93km za 1hod 89 Relaxační 30 minut 48 Aerobik Normální 30 minut 61 Intenzivní 30 minut 72 Gymnastika 30 minut 30 Nyní je CICLOPULS CP12C připraven. 6

8 5. Funkce Jednotlivé funkce CICLOPULS CP12C přepínáte pomocí tlačítek /. Aktuální tepová frekvence je zobrazena vždy, společně s ostatními funkcemi (výjimkou je spací mód) uprostřed displeje. Aktuální režim se objeví nahoře na displeji a hodnota, respektive funkce, se zobrazí dole na displeji. Spací mód se zapne jestliže CICLOPULS CP12C nedostane více jak 5 minut žádný signál z hrudního pásu a není během této doby zmáčknuto žádné tlačítko. Zpět do normálního módu se dostanete stiskem libovolného tlačítka Funkce stopky (STW) Pokud máte uložené hodnoty maximálního tepového limitu, minimálního tepového limitu, procentuálního displeje a počitadla kalorií, musíte vždy na začátku tréninku zapnout stopky! Pro zobrazení stopek (STW) na displeji stiskněte tlačítka /. Pro start krátce stiskněte tlačítko ENTER. Zároveň se spustí i počítadlo kalorií a záznam údajů o tepu. Stopky se zastaví po dalším stisknutí tlačítka ENTER (v režimu stopek). Pro vynulování stopek (a také současně pro počitadlo kalorií a údaj o průměrném a maximálním tepu) zmáčkněte krátce tlačítko EXIT v režimu stopek. POZOR: uložené hodnoty se vynulují také! Stopky (a také výpočet hodnot) pokračuje i v ostatních režimech, dokud nejsou zastaveny Čas (CLK) Zobrazení aktuálního času Nastavení zobrazení data Zobrazení aktuálního data a dne v týdnu. Den v týdnu se zobrazí pomocí anglické zkratky. (MON = pondělí,tue = úterý,wen = středa,thu = čtvrtek.fri = pátek SAT = sobota,sun = neděle) 5.4. Alarm (AL) Pro nastavení budícího času nastavte režim alarmu AL. Když je alarm zapnutý, v levé horní části displeje se objeví symbol zvonečku. Zvonění vypnete jednoduše, pomocí krátkého stisku libovolného tlačítka Čas na jedno kolo (LAP) S touto funkcí zjistíte, jaký byl váš čas a průměrný tep v určitém kole. Krátce stiskněte tlačítko ENTER pro zapnutí funkce. Hodiny ve spodní části displeje se rozběhnou. 7

9 Na konci kola opět krátce stiskněte tlačítko ENTER (spodní část displeje bude pět sekund blikat) a začne se počítat čas dalšího kola. Pro návrat do normálního módu krátce stiskněte tlačítko EXIT. Pokud chcete vidět, jaké jsou hodnoty tepu a času, držte tlačítko ENTER po dobu dvou sekund. Číslo uloženého kola s celkovým časem tréninku a průměrným tepem/průměrným tréninkovým časem za všechna kola se alternativně zobrazí na displeji. Jednotlivá kola s náležitým časem a průměrným tepem se zobrazí po krátkém stisknutí tlačítek /. Pokud chcete tato data vymazat, držte tlačítko EXIT po dobu dvou sekund. Pokud se chcete vrátit do normálního režimu, stiskněte krátce tlačítko EXIT, jinak se funkce mění pomocí tlačítek / Počítadlo kalorií (KCAL) Spotřebované kalorie jsou vypočítány jestliže je tato funkce nastavena (viz oddíl 5.1.). Na displeji se zobrazuje hodnota v kilokaloriích. Pokud chcete vynulovat počitadlo kalorií musí být stopky také na nule Zobrazení porovnávání tepu (ZONE%) Procentuální displej pracuje pouze tehdy když běží stopky a tato funkce je zapnuta. (viz oddíl 4.4.). Tato funkce v procentech zobrazuje úroveň aktuálního tepu v porovnání s nastavenými tepovými limity. 0% značí, že Váš tep je na úrovni spodního tepového limitu nebo pod ním. 100% že jste nad horním limitem. Když 100% bliká, již jste horní tepový limit značně překročili Maximální tep (MAX) Přístroj si do paměti ukládá i údaj o Vašem maximálním tepu. Tato hodnota se však ukládá pouze pokud běží stopky Průměrný tep (AVG) Přístroj si do paměti ukládá i údaj o Vašem průměrném tepu. Tato hodnota se však ukládá pouze pokud běží stopky. 8

10 5.10. Tepový alarm Optický alarm: Symbol srdce bliká pokud je tep pod nebo nad nastaveným limitem který je zobrazen na pravé straně displeje. Zvukový alarm: Zvukový alarm se zapne v nastavení časového módu, (viz oddíl 4.1.). Pokud je alarm zapnut,,jeho symbol se zobrazí na levé straně displeje. 6. Ukládání hodnot tepového limitu Následující funkce (viz. tabulka) je možno používat pro přibližné nastavení horního a dolního tepového limitu Klidový srdeční tep Tep před začátkem tréninku Srdeční tep během rozcvičky Je nebezpečné, když se zvyšuje příliš rychle. Je důležité, aby rozcvička proběhla nejméně 5 minut před tréninkem, až se Váš tep dostane na 100 tepů za minutu Srdeční tep během tréninku Pokud trénujete pro zlepšení kondice, je způsob tréninku velmi důležitý. Pokud zvolíte špatný způsob, může dojít i k ohrožení Vašeho zdraví. Váš srdeční tep by se měl stát základním ukazatelem úrovně tréninku. Když trénujete na maximum, dosáhnete jen zlepšení svého maximálního tepu. Nejoptimálnější trénink je však na úrovni 60 až 80% hodnoty Vašeho maximálního tepu. 9

11 6.4. Zklidnění srdečního rytmu Po skončení tréninku by se Váš tep měl vrátit zpět na klidovou hodnotu do tří minut. Jestliže je váš tep i po třech minutách od konce tréninku stále nad 120 tepů za minutu, cvičili jste příliš mnoho. 7. Výměna baterie Informace k baterii Baterie v CICLOPULS CP12C má přibližnou výdrž 1 rok. (pokud přístroj používáte 1 hod. denně) Baterie v CICLOPULS CP12C Výměnu baterie byste měli svěřit raději hodináři. Můžete ji provést i sami, ale musíte být šikovní. Stačí křížový šroubovák a pinzeta, která Vám usnadní práci s malými částmi. POZOR! Jakmile vyměníte baterii, veškeré hodnoty se vymažou! Zapište veškeré důležité individuální hodnoty. Umístěte přístroj displejem dolů na čistou a měkkou podložku. Vyšroubujte 4 šroubky a odejměte kovový kryt. Vyšroubujte dva šrouby, zajišťující držák baterie. Vyměňte starou baterii za novou CR2032 lithiovou baterii s plusovým koncem nahoře. Připevněte zpět držáky baterie. Zkontrolujte jestli gumové těsnění přiléhá na všech místech správně ke kovu, aby se dovnitř nedostala voda. Umístěte zpět kovový kryt. Pozor na jeho správnou orientaci, při otočení nebude fungovat zvuková signalizace. Zajistěte kryt čtyřmi šroubky. Pozor na příliš silné dotažení, ztržený závit nebude uznán jako oprávněná reklamace. Zkontrolujte displej, tlačítka a zvukový alarm. Jestliže tlačítka nepracují správně, některá z vnitřních částí je špatně umístěná! Jestli se stane, že i s vyměněnou baterií přístroj nepracuje správně (na displeji se objevují nesmyslné hodnoty nebo nic), vytáhněte baterii, počkejte 20 sekund a potom ji zkuste vložit znovu. Znovu nastavte své individuální hodnoty. Baterie v hrudním pásu Otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček a vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii typu CR2023 kladným koncem nahoru a kryt nasaďte zpět. Prosíme nevyhazujte starou baterii do normálních odpadků, ale do tříděného odpadu. 8. Péče a údržba Chraňte přístroj před přímým slunečním světlem, horkem a mrazem (pod 1 stupeň Celsia a nad 55 stupňů Celsia) Čištění hrudního pásu: Na hrudním pásu jsou dvě speciální elektrody, a proto nesmí být prán v automatické pračce. Pro šetrné čištění hrudního pásu požijte některé ze syntetických odmašťovadel. Nesušte na slunci. Elastický pás lze prát v pračce ale před použitím musí být vždy úplně suchý. Myjte hrudní pás pod proudem tekoucí vody. Opláchněte zejména plochy, které jsou vystaveny pocení. Hodinky otřete vlhkým hadrem na místech, kde jsou vystaveny pocení. Při kontaktu s vodou nemačkejte žádná tlačítka. 10

12 9. Problémy Na displeji se zobrazují nesmyslné symboly a hodnoty. Vyměňte baterii. Černý displej a/nebo zobrazení symbolu reaguje pomalu. Teplota je příliš vysoká (nad 55 stupňů Celsia). Displej byl dlouho vystaven přímému slunečnímu záření. Teplota je příliš nízká (pod 1 stupeň Celsia). Zvukové signály v pravidelných intervalech Zkontrolujte jestli je tepový alarm zapnut. Na displeji se nezobrazuje žádná hodnota tepu a/nebo zobrazená hodnota je nesmyslná Přijímač není zapnut - stiskněte některé z tlačítek. Zkontrolujte hrudní pás. Pás je příliš suchý/studený. Vzdálenost mezi CICLOPULS CP12C a přijímačem je delší než 70cm. Chyba může být způsobena rušením jinými signály, například pod stožáry vysokého napětí, některých z měřících jednotek, mobilního telefonu, atd. Po odstranění problémů se znovu objeví normální displej. 10. Záruka Na přístroj CICLOPULS CP12C je vztahuje dvouletá záruka. Záruka je omezena pouze na materiálové a výrobní vady. Baterie jsou ze záruky vyloučeny. Záruku je možno uplatnit pouze pokud je CICLOPULS CP12C používán v souladu s návodem. Pokud se vyskytne problém, kontaktujte prosím svého dodavatele. K reklamaci vždy přiložte doklad o koupi. Nejprve ale prosím zkontrolujte, jestli se nejedná o jednu ze závad z kapitoly 9, kde jsou popsány některé méně závažné možné problémy. 11. Technická data CICLOPUSL CP12C Vodotěsnost: Přístroj je vodotěsný do hloubky 3 metrů, nesmí však dojít ke stisku tlačítka pod vodou. Vyhýbejte se kontaktu se slanou vodou neboť mohou být narušeny některé funkce přístroje. Doporučená teplota prostředí: 5ºC až 55ºC. Baterie: lithiová CR2032 (životnost 1 rok při průměrném provozu 1 hodina denně). Hrudní pás Vodotěsnost: do 3 metrů. Doporučená teplota: od 0 stupňů Celsia do 55 stupňů Celsia. Baterie: lithiová CR2032 (životnost 1 rok při průměrném provozu 1 hodina denně). Vysílací frekvence: 5.4 khz. Žádná část této příručky nesmí být v jakékoli formě reprodukována bez písemného povolení firmy PELL S s.r.o. 11

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Návod k obsluze CM 4.4A

Návod k obsluze CM 4.4A Návod k obsluze CM 4.4A Blahopřejeme k Vašemu výběru! Stal jste se majitelem vysoce přesného bezdrátového elektronického tachometru Ciclomaster CM 4.4A. Tento přístroj je vyroben nejmodernějšími postupy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Stal jste se novým uživatelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného s výškoměrem a teploměrem. Ciclomaster CM434/436M je vyroben

Více

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu evolve sport Uživatelská příručka Náramkové hodinky evolve sport s měřičem srdečního tepu (pulzu) Děkujeme vám za zakoupení multifunkčních hodinek evolve sport.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Obsah balení Nošení prsního pásu / montáž držáku na kolo. 2 Obsah Nošení počítače pulsu/montáž Funkční schéma Uspořádání tlačítek Základní nastavení hodinek Přesný čas

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W 1 OBSAH ÚVOD... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 CHARAKTERISTIKA DISPLEJE... 5 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 6 OBVOD KOLA... 6 MONTÁŽ DRŽÁKU... 6 MONTÁŽ

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství Obsah Součásti Montáž základny (A) Montáž základny (B) Montáž snímače rychlosti (C) Montáž snímače rychlosti a magnetu Montáž snímače frekvence šlapání Montáž snímače frekvence šlapání a magnetu Obvod

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. G-001-B/G-001-R Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tento prsten pro měření krevního pulzu. Tento produkt je vybaven třemi funkcemi: Měřič krevního pulzu, stopky a hodinky. Před použitím

Více

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU BC 13HRM Návod k použití Cyklistický komputer s měřičem pulsu VLASTNOSTI Aktuální hodnota pulsu (znak srdce), průměrná rychlost (AVS) 0-99,9km/h nebo m/h (míle/hodina), maximální rychlost (MXS) 0-99,9km/h

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Kuchyňská váha JETT-8032

Kuchyňská váha JETT-8032 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto kuchyňskou váhu JETT-8032. Postup pro upevnění váhy na zeď 1) Vyjměte váhu

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití BF 220 CZ z Skleněná diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 5 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

NÁRAMKOVÝ KROKOMĚR JUNSO JS-712A

NÁRAMKOVÝ KROKOMĚR JUNSO JS-712A NÁRAMKOVÝ KROKOMĚR JUNSO JS-712A Děkujeme, že jste si vybrali tento náramkový krokoměr, který používá senzory značky BOSCH. Jsou přesné a velmi citlivé. Krokoměr pomáhá při každodenní chůzi nebo cvičení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

FT1, FT2 Uživatelská příručka a záruční list

FT1, FT2 Uživatelská příručka a záruční list FT1, FT2 Uživatelská příručka a záruční list Obsah základního balení Tento měřič tepové frekvence se skládá ze 3 základních součástí: 1. Náramkový přijímač (hodinky) - zobrazuje hodnoty TF a další údaje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136

VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136 VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136 POUŽITÍ Váha je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je určena k vážení hmotnosti pacientů sedících

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 25 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...2 Důležité pokyny...3 Všeobecné pokyny k tréninku...5 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...6

Více

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3. Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.2011 Děkujeme vám, že jste zakoupili signalizátor záběru FISHTRON

Více

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Prosím, uložte si tyto informace i pro další případné použití. Obsah 1. Úvod... 1 2. Popis... 2 3. Funkce... 2 3.1. Příjem časového signálu... 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 2 Česky: Návod pro DGT960 Česky: 3 Připravte hodiny k použití 3 Zapínání a vypínání 4 Měření času s DGT960 4 Dočasné zastavení

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE:

IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE: IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE: Relaxační podložka s infračerveným světlem v.1.0 Stránka 1 1. Technický popis l Může být použito pod prostěradlem i pod matrací Velikost

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889

Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889 Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Tento profesionální RC vrtulník Vás nikdy

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU Nordson Corporation ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU P/N 7192624_01 - Czech - Práškový stříkací systém Encore HD s řídicí jednotkou Prodigy Color on Demand Obr. 1 Schéma systému (zobrazen systém se dvěma pistolemi)

Více

Osobní váha EF711H. Návod k použití

Osobní váha EF711H. Návod k použití Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení Osobní váhy EF711H a věříme, že s ní budete při užívání spokojen. Tento přístroj je navržen speciálně na měření množství tělesného tuku a množství

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 NÁKRES... 6 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ... 7 MONTÁŽ... 8 OVLÁDÁNÍ

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více