VC613-3 SMART SAFE CAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VC613-3 SMART SAFE CAM"

Transkript

1 VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější. Vstup na SD kartu podporuje karty do velikosti 32 GB (2 GB karta je součástí balení) a nabízí tak uživateli snadnou možnost procházením uložených záběrů. K dispozici je také nahrávání vlastních výstražných zvuků. Front View Rear View Poznámka:Před instalací zařízení si důkladně pročtěte přiložený návod. ÚVODEM Pro úspěšnou instalaci dodržujte předepsané kroky, které jsou popsány v tomto návodu. UPOZORNĚNÍ: Baterie zajišťují energii pouze pro nastavení funkcí. Nevkládejte baterie dokud nejste připraveni nastavit funkce a připevnit kameru na zeď. Baterie zajišťují chod zařízení maximálně hodinu po dokončení instalace. Spuštění Smart Safe Cam je v počáteční fázi napájena bateriemi. Stiskněte a uvolněte kryt baterií, vložte 4 alkalické AA 1,5V baterie. Poté vraťte kryt zpět. (OBRÁZEK 1) Side View Rám 2 2 Sklo 3 3 Mikrofon 4 4 Kamera 5 5 Pohybové čidlo 6 6 Reproduktor 7 7 luxů 8 8 času 9 9 LCD panel a ovládací tlačítka Kryt baterií Vstup na SD kartu OBSAH HALENÍ Zkontrolujte zda obsah balení odpovídá následujícímu seznamu. Č. Položka Počet 1 Základní jednotka (VC613) 1 2 AA 1.5V Alkalické baterie 4 3 2GB SD karta 1 4 Balení šroubů 1 5 Halogenové žárovky 2 6 Uživatelský návod 1 OBRÁZEK 1 Jakmile je Smart Safe Cam zapnuta, PIR je uveden do provozu a LCD panel se zapne. (OBRÁZEK 2) OBRÁZEK 2 Po 3 vteřinách se LCD panel přepne do pohotovostního režimu. (OBRÁZEK 3) Nyní můžete zahájit nastavení funkcí. OBRÁZEK 3 1

2 Vložení SD karty Jakmile je kamera napájena a není vložena SD karta, každou hodinu zazní výstražné znamení trvající 10 vteřin. UPOZORNĚNÍ: SD karta musí být vložena nejdéle před připojením zařízení do elektrické sítě. Z bezpečnostních důvodu je 2 GB SD karta vložena v kameře a kryt je upevněn šroubem. Poznámka: Před vložením SD karty se přesvědčte, zda je zařízení odpojené ze sítě a poté stiskněte tlačítko Set pro výběr scény. Stiskněte tlačítko Up nebo Down pro scénu 4. Jakmile je zařízení nastaveno na scénu 4 můžete vložit nebo vyjmout SD kartu. Postup pro vložení SD karty: (1) Šroubovákem, který je součástí balení, odšroubujte a sejměte kryt SD karty. (OBRÁZEK 4) nebude nalezena, SD karta se automaticky naformátuje a složku vytvoří (4) Nahrávané soubory budou ukládány ve formátu.asf a cesta k těmto souborům je následující: LIGHT\RMD\time+serial no.asf. Níže je příklad samostatně vygenerovaného názvu složky: Poznámka: Jakmile je dosažena maximální kapacita SD karty, jsou nejstarší soubory automaticky přepisovány. Instalace žárovky Hod. Min. Sek. Sériové číslo UPOZORNĚNÍ: S halogenovými žárovkami zacházejte opatrně a manipulujte s ní s měkkým hadříkem. Nedotýkejte se žárovky holýma rukama, jinak dojde ke zkrácení její životnosti. (1) Nedotýkejte se reflektoru pokud je v provozu nebo je ještě horký. Před manipulací jej nechte alespoň 5 minut vychladnout. (2) Nepoužívejte žárovky silnější více než 60 W. (3) Odpojte napájecí kabel a vyšroubujte rám. (OBRÁZEK 7) OBRÁZEK 4 Vložte SD kartu. (OBRÁZEK 5) OBRÁZEK 7 (4) Vložte G9 halogenovou žárovku. (OBRÁZEK 8a) OBRÁZEK 5 (2) Vraťte kryt zpět a šroub utáhněte. (OBRÁZEK 6) 2 OBRÁZEK 8a & 8b (5) Zašroubujte rám zpět. (OBRÁZEK 8b) FUNKČNÍ NASTAVENÍ Smart Safe Cam používá k zobrazování LCD panel, pod kterým se nachází 3 ovládací tlačítka: Set, Up a Down. (OBRÁZEK 9) OBRÁZEK 6 (3) Jakmile je Smart Safe Cam pod proudem, sama na SD kartě rozezná složku, do které budou ukládány nahrávané soubory. Pokud složka 1 2

3 OBRÁZEK 9 funkcí Smart Safe Cam má dvě úrovně nastavení: hlavní nastavení a nastavení místního času. Pokud si přejete vstoupit do hlavního nastavení stiskněte tlačítko Set. Pokud chcete nastavit datum a čas stiskněte a držte tlačítko Set alespoň 3 vteřiny. Schéma popisuje nastavovací sekvence hlavního nastavení a nastavení místního času. Schéma nastavení: Pohot. režim Scéna Výstražný zvuk Citlivost PIR Časové nastavení ID kódu Pohot. režim (ukončení) Hlavní nastavení (Rychlé stisknutí) Pohot. režim roku měsíce OBRÁZEK 10 dne hodin minut Pohot. režim (ukončení) Časové nastavení (Přidržet tlačítko Set) Smart Safe Cam disponuje funkcí přednahrávání a funkcí časového nahrávání. Přednahrávání je časový úsek, který kamera nahrává ještě před tím, než senzor zaznamená pohyb. Kamera neustále nahrává a záběry ukládá na svou interní (nezávislou) paměť. přednahrané záběry na SD kartu. Přednahrávání bude uloženo, společně se záznamem z časového nahrávání. 2.Měsíc a den Jakmile je aktuální rok nastaven, stiskněte tlačítko Set,na LCD panelu se objeví a zařízení je připraveno pro nastavení aktuálního data. Rozsah měsíců je od ledna do prosince, stiskněte tlačítko Up nebo Down pro výběr požadovaného měsíce. Poté stiskněte tlačítko Set pro nastavení požadovaného dne. Stiskněte Up nebo Down pro výběr správného data. Rozsah dní je od 1. do 31. Na panelu se datum zobrazuje ve formátu MM-DD. (OBRÁZEK 12) OBRÁZEK Hodiny a minuty Jakmile je datum nastaven, stiskněte tlačítko Set pro nastavení aktuálního času. Rozsah hodin je od 00 h. do 23 h. Stiskněte tlačítko Up nebo Down pro nastavení požadované hodiny. Poté stiskněte tlačítko Set pro zadání minut. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko Up nebo Down. Rozsah minut je od 00min. do 59. min. Na panelu se čas zobrazuje ve formátu HH:MM: OBRÁZEK 13 Jakmile je nastavení času ukončeno, stiskněte a držte tlačítko Set, LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu (OBRÁZEK 3). Časové nastavení je nyní kompletní. PIR přestane na 1 minutu detekovat pohyb. Poznámka: Pokud při nastavení zůstane zařízení neaktivní více než 12 vteřin, údaje nebudou uloženy LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu. Pro uložení stiskněte a držte tlačítko Set dokud se LCD panel nevrátí do pohotovostního režimu. Před tím, než začnete nastavovat aktuální datum a čas, vyberte scénu 1, 2 nebo 3 1. Rok V pohotovostním režimu (OBRÁZEK 3), stiskněte a držte tlačítko Set po dobu 3 vteřin. Panel začne blikat a jakmile se na něm objeví můžete nastavit požadovaný rok. Rozsah let je od r do r stiskněte tlačítko Up nebo Down pro výběr aktuálního roku: Hlavní nastavení 1. scény scény Vám umožňuje vybrat nejvhodnější kombinaci funkcí Smart Safe Cam. OBRÁZEK 11 V pohotovostním režimu (OBRÁZEK 3) stiskněte tlačítko Set pro výběr scény. (OBRÁZEK 14) 3

4 spustí výstražný zvuk a světlo se rozsvítí. OBRÁZEK 14 Zařízení je přednastaveno do Scény 1. Stiskněte tlačítko Set, světlo se rozsvítí a zařízení můžete nastavit. Na výběr jsou 4 scény. Stiskněte tlačítko Up nebo Down pro změnu scény. Pokud si přejete uložit nebo přeskočit nastavení stále držte tlačítko Set dokud se LCD nevrátí do pohotovostního režimu. Poznámka: Pokud při nastavení zůstane zařízení neaktivní více než 12 vteřin, scéna nebude uložena a LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu. Poznámka: Pokud při nastavení zůstane zařízení neaktivní více než 12 vteřin, scéna nebude uložena a LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu. Popis jednotlivých scén: 1.1 Scéna 1 Kompletní mód Jakmile PIR detekuje pohyb, kamera a světlo se aktivují, mikrofon začne nahrávat a ozve se výstražný zvuk. (OBRÁZEK 15). OBRÁZEK 17 Část dne Funkce Den Noc Kamera a mikrofon Zapnuto Zapnuto Varovný zvuk Vypnuto Zapnuto Světlo Vypnuto Zapnuto 1.4 Scéna 4 Úsporný režim pouze pro verzi s dálkovým ovládáním. OBRÁZEK 18 Část dne Funkce Den Noc Kamera a mikrofon Vypnuto Vypnuto Varovný zvuk Vypnuto Vypnuto Světlo Vypnuto (Dálkové ovládání ON/OFF) Zapnuto (Dálkové ovládání ON/OFF) 2. Výstražný zvuk Během nastavení scény stiskněte tlačítko Set pro vložení výstražného zvuku, na LCD panelu se objeví: OBRÁZEK 15 Část dne Funkce Den Noc Kamera a mikrofon Zapnuto Zapnuto Varovný zvuk Zapnuto Zapnuto Světlo Zapnuto Zapnuto 1.2 Scéna 2 Jakmile PIR detekuje pohyb, kamera a mikrofon začnou nahrávat. V závislosti na okolním světle (pokud je den nebo noc) se spustí výstražný zvuk a světlo se rozsvítí. (OBRÁZEK 16) OBRÁZEK 16 Část dne Funkce Den Noc Kamera & Mikrofon Zapnuto Zapnuto Varovný zvuk Zapnuto Vypnuto Světlo Vypnuto Zapnuto 1.3 Scéna 3 Jakmile PIR detekuje pohyb, kamera a mikrofon začnou nahrávat. V závislosti na okolním světle se OBRÁZEK 19 Zvukové nastavení nabízí 5 možných zvukových pozic. Pozice 3 a 4 jsou volné pro nahrání Vašeho zvuku. Délka pro nahrání zvuku je 10 vteřin, hlasitost zvuku je 85dB ze vzdálenosti 30 cm. Stiskněte tlačítko Set, Vyberte jeden z dostupných zvuků stisknutím tlačítek Up nebo Down. Pokud si po vybrání požadovaného zvuku přejete přeskočit další nastavení stiskněte a držte tlačítko Set. LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu a nastavení je kompletní. Poznámka: Pokud při vybírání výstražného zvuku není detekována akce po dobu 12 vteřin, LCD se vrátí zpět do pohotovostního režimu a nastavení nebude uloženo. Popis výstražných zvuků: 2.1 Výstražný zvuk 1 4

5 Alarm; nemůže být přepsán. 2.5 Tichý režim Na pozice 5 uložen je tichý režim; nemůže být přepsán. OBRÁZEK Výstražný zvuk 2 Štěkot psa; nemůže být přepsán. OBRÁZEK Citlivost PIR Po nastavení výstražného zvuku, stiskněte tlačítko Set pro zadání citlivosti PIR. OBRÁZEK Výstražný zvuk 3 Prostor pro nahrání zvuku uživatelem. OBRÁZEK Výstražný zvuk 4 Prostor pro nahrání zvuku uživatelem. OBRÁZEK 26 Stiskněte Tlačítko Set. K dispozici jsou 4 různá nastavení citlivosti PIR. Pod pozicí 1 je uložena nejvyšší citlivost. Po výběru požadované citlivosti stiskněte tlačítko Set, přeskočíte další nastavení a LCD panel se vrátí do pohotovostního režimu. Hlavní nastavení je nyní kompletní. PIR senzor může být natočen do různých směrů pro nastavení detekční vzdálenosti. Poznámka: Pokud je při nastavení citlivosti PIR zařízení neaktivní po dobu 12 vteřin, LCD panel se zhasne a nastavení nebude uloženo. Citlivost PIR: Citlivost 1 (Nejvyšší citlivost) OBRÁZEK 23 Postup pro nahrání vlastního zvuku: Citlivost 2 a. Vyberte výstražný zvuk 3 nebo 4. b. Stiskněte a držte tlačítko Set po dobu 3 vteřin. c. Po 4 vteřinách se na LCD panelu objeví REC a nahrávání začíná. (OBRÁZEK 24) Citlivost 3 Citlivost 4 (nejslabší citlivost) OBRÁZEK 24 d. Prostor pro nahrání zvuku je 10 vteřin. e. Po nahrání se na LCD panelu objeví pozice 3 nebo 4. (OBRÁZEK 22 nebo 23) f. Nahraný zvuk zařízení jednou přehraje. g. Po přehrání zvuku se na LCD panelu vrátí zpět do pohotovostního režimu (OBRÁZEK 3). Nahrání a výběr jsou úspěšně dokončeny. PIR přestane na 1 minutu snímat pohyb. Pokud chcete použít přednastavené zvuky, vyberte pozici 1, 2 nebo 5 a podržte tlačítko Set po dobu 3 vteřin. Po 3 vteřiny bude nahrávací funkce nedostupná. Za 10 vteřin se LCD panel vrátí zpět do pohotovostního režimu. Výběr zvuku je úspěšně dokončen. OBRÁZEK ID kódu pouze pro verzi s dálkovým ovládáním. Po nastavení citlivosti PIR, stisknutím tlačítka Set přejdete do nastavení ID kódu. Na LCD panelu se objeví: OBRÁZEK 28 Stiskněte tlačítko Set. Jakmile zařízení spustí mód ID 5

6 kódu, stiskněte a držte tlačítko Set na 3 vteřiny. Světlo zabliká a zařízení se začne učit ID kód. Začíná 3- vteřinové odpočítávání a na LCD panelu se objeví: PIR detekuje pohyb, nahrávání začíná až za 2 vteřiny. (2) NASTAVENÍ AKTIVACE SVĚTLA Lux určuje v jaké světelné hladině začne světlo pracovat. OBRÁZEK 29 Pokud nastavení ID kódu nebude ukončeno do 30 vteřin, pokus byl neúspěšný. LCD se vrátí zpět do pohotovostního režimu. Pokud je nastavení ID kódu úspěšné, LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu a PIR přestane na jednu minutu snímat pohyb. Jakmile Smart Cam obdrží RF signály pro změnu scény, světlo jednou blikne a poté se rozsvítí na 10 vteřin, scéna se mění a poté se světlo vypne. je kompletní během 1 minuty, jakmile je obdržen RF signál. Poté se jednotka může naučit až 12 kódů. Pokud si přejete vymazat ID kódy, vstupte do nastavení ID kódů. Začne 30-vteřinové odpočítávání, stiskněte a držte tlačítko Set po dobu 6 vteřin. Jakmile je mazání kódů dokončeno, všechny nahrané kódy v zařízení budou vymazány. Pro zajištění úspěšného nastavení/smazání ID kódu můžete použít dálkové ovládání pro přepínání mezi scénami. Více informací naleznete v uživatelském návodu dálkového ovládání. Pokud zařízení zachytí signál zapnutí Pracuje jako pracovní světlo, dokud je funkce kamery a PIR detekce vypnuta Pokud zařízení obdrží signál vypnutí PIR a LUX detekce Smart Safe Cam je aktivní, ale v noci se světlo rozsvítí, zatímco kamera se vypne. Při nastavení ovladače do pozice Měsíc bude světlo přes den neaktivní. Pokud ovladač budete nastavíte blíže nebo na pozici Slunce začne světlo pracovat ve vyšší světelné hladině. (OBRÁZEK 31) Poznámka: Intenzitu osvětlení lze nastavit od 20 do 200 Luxů. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE OBRÁZEK 31 Aby jste zajistili nejlepší fungování zařízení, umístěte produkt na pevný podklad, 2~2.5 m nad zemí. Zařízení nastavte tak, aby nesměřovalo na bazény, vytápěcí průduchy, klimatizace a další zařízení, které mohou výrazně ovlivňovat teplotu. Jednotka by také neměla být vystavena přímému slunečnímu záření. Jednotku neumisťujte na stromy, keře nebo místa, kde mohou být detekována domácí zvířata. Pohybové čidlo je citlivější na pohyb přes jeho zorné pole, než na pohyb, který je sveden přímo k němu. (OBRÁZEK 32) Poznámka: Pokud při vkládání ID kódů není detekována akce po dobu 12 vteřin, LCD panel se vrátí zpět do pohotovostního režimu a nastavení není uloženo. NASTAVENÍ SYSTÉMU OSVĚTLENÍ (1) NASTAVENÍ DÉLKY NAHRÁVÁNÍ A SVÍCENÍ Ovládání délky osvětlení určuje, jak dlouho zůstane světlo po zachycení pohybu, rozsvícené a jak dlouho bude kamera nahrávat. K dispozici je výběr 3 časových délek svícení: 20 vteřin, 1 minuta a 5 minut. Nastavte ovládání času na pozici 20 vteřin, 1 minut nebo 5. minut (OBRÁZEK 30). Ujistěte se zda ovládání délky bylo nastaveno na přesnou pozici. CITLIVOST NA POHYB (OBRÁZEK 32) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Neinstalujte zařízení pokud venku prší. Před instalací se ujistěte, zda jste odpojili zdroj elektrické energie. Jak předejít požáru: Před manipulací se zařízením jej nechte vychladnout. Zařízení díky žárovkám pracuje ve vysokých teplotách. Halogenové musí být nainstalována rovnoběžně se zemí. (OBRÁZEK 33b) OBRÁZEK 30 Poznámka: Během nastavení délky svícení, PIR stále sleduje pohyb v okolí, čas osvětlení bude prodloužen, ale čas nahrávací nikoliv. Jakmile čas vyprší (tedy 20 vteřin, 1 nebo 5 minut), nahrávání se zastaví. Pokud OBRÁZEK 33a & 33b 6

7 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou, která je informována o standardech/normách a technických požadavcích tohoto zařízení a jeho instalace. Zkontrolujte místní předpisy/kódy která se vztahují na místo instalace přístroje. Pokud je vedení z hliníku, poraďte se s elektrikářem ohledně vhodné instalační metodě. Před zahájením instalace VYPNĚTE NAPÁJECÍ OKRUH OSVĚTLENÍ V CHRÁNIČI/JISTIČI NEBO POJISTKOVÉ SKŘÍNI, ABY JSTE PŘEDEŠLI ELEKTRICKÉMU ŠOKU. OBRÁZEK 48 Zde, na vnitřním nástěnném boxu je šipka, naznačující polohu, ve které má být box nainstalován. (3) Odstraňte kryt vývodky. (OBRÁZEK 49) INSTALACE Pro instalaci budete potřebovat šroubovák a vrtačku. Umístěte reflektor na pokrytí úhlu. (OBRÁZEK 34) TOP VIEW 110 OBRÁZEK 49 (4) Protáhněte kabel skrz vývodku. (5) Poznámka: Kabel musí splňovat požadavky H05RN-F, 1.0 mm². (6) Připevněte nástěnný box ke zdi dvěma přiloženými šrouby. (OBRÁZEK 50) 2 0 OBRÁZEK 34 4 SIDE VIEW 8 12 UNIT:m Nainstalujte vypínač blízko zdroji energie. (OBRÁZEK 35) To vám umožní lepší manipulaci se SMART SAFE CAM. OBRÁZEK 50 (6) Odstraňte 6-8 mm izolace z vodičů. (7) Připojte HNĚDÝ vodič (Živý vodič) do svorkovnice se značkou L. Připojte MODRÝ vodič (Neutrální vodič) do svorkovnice se značkou N. OBRÁZEK 35 Připojte ZELENO-ŽLUTÝ (Zemnící vodič) do svorkovnice se značkou. (OBRÁZEK 51) SCHÉMA ZAPOJENÍ (1) Vypněte zdroj energie a vypínač. (2) Sejměte nástěnný box a odšroubujte držák kabelu. (OBRÁZEK 48) 7

8 OBRÁZEK 51 (8) Zařízení je uzemněné. (9) Po připojení vodičů vraťte svorkovnici zpět do původní polohy Poznámka: Jakmile Safe Cam připojíte ke zdroji elektrické energie, vyjměte z ní baterie ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ/ZÁVAD Světlo nesvítí: Přesvědčte se, že jste zařízení zapojili podle schéma zapojení. Zkontrolujte zda jste správně vložili žárovky nebo není žárovka poškozená. Varovný zvuk: Není vložena SD karta. PIR a LUX nefungují: Světlo je oslněné slunečními paprsky. Varovný zvuk a kamera se neaktivují: Fungují jen pokud je zařízení pod proudem. Zkontrolujte zda není nastavena scéna 4. Odpojte a znovu připojte zařízení do el. sítě. Nahrávané soubory nelze přehrát: Chybné vyjmutí/vložení SD karty; zařízení musí být vypnuté, než vyjmete/vložíte kartu. Nelze změnit scénu: Pod módem video nahráváním se scéna nezmění dokud nevyprší aktivní zapnutí PIR senzoru. (např. senzor je nastaven na 5 minut (scéna se změní po 5 minutách). Video a audio nahrávání se neaktivuje: Tyto funkce jsou ve scéně 4 zakázané, přesvědčte se zda zařízení není nastaveno na scénu 4. Noční záběry osob jsou rozmazané: Zařízení by nemělo nahrávat na pozadí oblohu. Kamera by neměla být namířena na reflexní prvky, ty mohou způsobit rozmazání světla. Montážní výška 2-2.5m Časové nastavení 20 vteřin/1 minuta /5 minut hladiny ANO osvětlení Doba zahřívání ± 60 vteřin Rozsah provozní teploty -10 C ~ 40 C, při 20~85% vlhkosti vzduchu Kamera Pixel 640 x 480 Pixel VGA Světelná citlivost 1 Lux Vyvážení bílé Auto Automatické zesílení Auto signálu Vyvážení protisvětla Auto Úroveň signálu:hladina >48 db šumu Gama vyvážení 0.45 Elektrická závěrka Auto Zorný úhel 60 Mikrofon Zabudovaný SD karta proti přepsání ANO Kapacita Min. 512MB ~ Max. 32GB (2GB SD karta je obsahem balení) Formát FAT/FAT32 * Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.. A R03 SPECIFIKACE Příkon Zatížení osvětlení Detekční úhel čidla Detekční vzdálenost čidla Ochranná třída Ochranný stupeň Otočný úhel senzoru V~ 50Hz pro EU nebo 4x 1.5V AA (pouze pro SD kartu a kameru)) Max. 42W x 2 G9 Halogenová žárovka Bulb (VC613-3) Až 150 při 28 C ve 2m výšce Až 12 m při teplotě 28 C I IP44 Horizontálně 90 (45 vlevo, vpravo), Vertikálně 30 (dolů 8

VC603-3/VC603-6 SMART SAFE CAM. Front View

VC603-3/VC603-6 SMART SAFE CAM. Front View VC603-3/VC603-6 SMART SAFE CAM Front View POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery

Více

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD EH310-1 4W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Meteostanice s HD kamerou

Meteostanice s HD kamerou Meteostanice s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi snadné ovládání Výdrž baterie v pohotovostním režimu až 9 dní Profesionální zpracování, vč. skrytí kamery a mikrofonu www.spionazni-technika.cz

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Ltl Acorn Ltl-5310M Series

Ltl Acorn Ltl-5310M Series Ltl Acorn Ltl-5310M Series uživatelský manual OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka www.somfy.com Easy Sun io CZ Montážní příručka www.somfy.com ČESKY Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Stmívací čidlo s HD kamerou

Stmívací čidlo s HD kamerou Stmívací čidlo s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi snadné ovládání Výdrž baterie v pohotovostním režimu až 5 dní Profesionální zpracování, vč. skrytí kamery a mikrofonu www.spyobchod.cz

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 CS HALOGENOVÝ SVĚTLOMET S ĈIDLEM 1000W POWLI031 1 OBLAST POUŅITÍ Toto venkovní svítidlo s pasivním infračerveným

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FOTOPAST ACORN LTL-5210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FOTOPAST ACORN LTL-5210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL FOTOPAST ACORN LTL-5210 1. OBECNÉ INFO 1.1 ÚVOD Gratulujeme k zakoupení fotopasti ACORN LTL-5210. Jedná se o druhou generaci fotopastí, jenž disponuje GSM modulem, který umožňuje zasílání

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

Přenosná bezpečnostní kamera s vlastním úložištěm

Přenosná bezpečnostní kamera s vlastním úložištěm Přenosná bezpečnostní kamera s vlastním úložištěm Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě 140 široký úhel záběru IR přisvícení www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Digitální dveřní kukátko

Digitální dveřní kukátko Digitální dveřní kukátko Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Velmi dobrý poměr výkon x cena Jednoduchá montáž www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu b) Vnější strana kukátka

Více

1280x 720 (HD Resolution, AVI format)

1280x 720 (HD Resolution, AVI format) Přenosná BRINNO HomeWatchCam (MAC100) využívá technologii ke snímání jakéhokoliv pohybu v detekční zóně a přeměňuje tisíce fotek do krátkého časosběrného videa. To ušetří spoustu práce s přehráváním těchto

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

OMVC Venkovní detektor pohybu. Dokument č. 213-OMVC Verze: duben 2016

OMVC Venkovní detektor pohybu. Dokument č. 213-OMVC Verze: duben 2016 I N S T A L A Č N Í M A N U Á L OMVC Dokument č. 213-OMVC Verze: duben 2016 Základní informace o produktu Detektor je bezdrátový, venkovní, bateriově napájený detektor s kamerou. je součástí zabezpečovacího

Více

Uživatelský manuál. strana 1

Uživatelský manuál. strana 1 Uživatelský manuál strana 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...4 4. Popis produktu...5 5. Připevnění...5 5.1 Uchycení pomocí klipsu...5 5.2 Uchycení pomocí držáku...6 5.3 Šňůrka na krk...6

Více

Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708

Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708 Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708 Návod na použití Bezpečnostní předpisy: - Přístroj obsahuje vbudovanou Li-ion baterii. Neotevírejte sami kryt přístroje! - Než zapojíte FPC (žlutý plochý kabel),

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více